Wikipedie:Nepřístojný obsah

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Úvahy, názory a podněty k zamyšlení

Text této stránky není pravidlem ani doporučením, a v tomto smyslu tudíž není závazný. Je to ale názor, který na určité aspekty fungování Wikipedie zastává jeden či více wikipedistů a předkládá ho ostatním jako podnět k zamyšlení.

  • Jste-li zastáncem tohoto názoru: Pokud budete někde diskutovat, neargumentujte touto stránkou, jako by šlo o pravidlo, ale užijte odkaz na ni k vysvětlení svých pohnutek. Nebojte se k názoru přihlásit na příslušném místě diskuse nebo na vlastní uživatelské stránce.
  • Jste-li oponentem tohoto názoru: Nevkládejte do této stránky své názory. Diskutovat můžete v diskusi, můžete založit názorovou stránku s konkurenčním podnětem k zamyšlení.

Respektujte, že jiný wikipedista může mít jiný názor než vy.


Výroky, slova a obrázky, které by čtenář Wikipedie mohl považovat za obscénní nebo jinak urážlivé, je vhodné používat tehdy a jen tehdy, když by jejich vynechání ubralo článku na přesnosti nebo výpovědní hodnotě. Poskytovat informace o encyklopedicky významném byť urážlivém obsahu je součástí poslání Wikipedie; urážet a pohoršovat ne.

Potenciálně urážlivý obsah není ve Wikipedii přípustné cenzurovat např. nahrazením písmen tečkami či jinými symboly. To zvláště platí pro doslovné citace, které je vždy nutné uvádět přesně.

Pro ilustraci určitých témat týkajících se např. anatomie, sexuologie či výtvarného umění je tedy vhodné a patřičné použít obrázky zobrazující nahotu, pohlavní orgány či pohlavní styk. I v takovém kontextu je ovšem třeba dbát na to, aby obrázky pokud možno zůstaly vědeckými nebo uměleckými ilustracemi a nesklouzávaly k pornografii nebo zbytečně neprovokovaly např. příliš nápadným umístěním. Je-li potřeba umístit mediální obsah, který by za pornografii či jiné vysoce provokativní sdělení mohl být považován, je vhodné dát do článku pouze odkaz, který čtenáře k příslušnému mediálnímu obsahu dovede.

Nevhodné je používat potenciálně provokující či urážlivé materiály a výroky tam, kde by jejich nahrazení neutrálním obsahem nic neubralo na kvalitě článku. Například není správné použít větu s vulgárním výrazem pro ilustraci gramatického jevu, který lze demonstrovat i na větě bezpříznakové.

Při rozhodování o tom, co je potenciálně urážlivé, je třeba dbát především na zvyklosti české kultury. Není však přípustné zbytečně provokovat ani čtenáře patřící do jiných náboženských tradic nebo kulturních okruhů.

Související stránky[editovat | editovat zdroj]