Diskuse k Wikipedii:Nepřístojný obsah

Obsah stránky není podporován v jiných jazycích.
Přidat téma
Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Poslední komentář: před 2 lety od uživatele Jvs v tématu „Návrh na rozšíření

Co to je? Pravidlo, doporučení, úvaha, návod? Nechtělo by to někam zaškatulkovat? --Váš Mostly Harmless 09:37, 1. 12. 2007 (UTC)

Můžete to prosím přejmenovat? Slovo "nepřístojný" jsem nikdy v životě snad nepoužil, je to něco neobvyklýho a zní to docela divně. --Aktron (d|p) 10:50, 20. 4. 2008 (UTC)

Souhlas. Co třeba "urážlivý"?--Ioannes Pragensis 10:55, 20. 4. 2008 (UTC)

Nepřístojné je zcela běžné české slovo a divně vůbec ale vůbec nezní, akorát se v současnosti velmi málo používá ** Navíc existuje i hezké podstatné jméno nepřístojnost ** --MiroslavJosef 10:58, 20. 4. 2008 (UTC) *** Navrhoval bych univerzální sousloví nevhodný obsah ** --MiroslavJosef 10:59, 20. 4. 2008 (UTC)

Zase tam by byl problém v tom, že navrhované pravidlo říká, že tento obsah je za určitých okolností naopak pro WP vhodný. Název by měl být ve shodě s obsahem.--Ioannes Pragensis 11:03, 20. 4. 2008 (UTC)

Nepřístojný mi vyhovuje, nijak divné mi nepřipadá. Neobvyklost slova není důvodem ho nepoužívat, pokud je srozumitelné a vystihuje podstatu věci. Nevhodný obsah může znamenat i něco jiného (obsah nevhodný např. politicky), nepřístojný ne. --Váš Mostly Harmless 11:01, 20. 4. 2008 (UTC)

Fajn ... O.K. - souhlas **--MiroslavJosef 11:07, 20. 4. 2008 (UTC)

@Mostly Harmless: Podle PSJČ může. Citují tam třeba "nepřístojný způsob rozhodování". To je právě problém těchto archaických slovíček, že plno lidí je sice zná, ale neví úplně přesně, co znamenají...--Ioannes Pragensis 11:09, 20. 4. 2008 (UTC)

Nejsem si jistý, zda na tu část mládeže nebo ty sociální vrstvy, jimž se stále více původních českých slov jeví nesrozumitelnými a archaickými, je vhodné brát ohledy až takovým způsobem, že bychom vytvářeli nějakou „Simple Czech“ verzi Wikipedie. „Slovník spisovného jazyka českého pro školu a veřejnost“ uvádí slovo „nepřístojný“ pouze s jedním významem (společensky nevhodný, nepřípustný) a neuvádí, že by mělo jít o archaické nebo jinak stylově příznačné slovo. V podobném (o trochu užším) významu se někdy používá nepůvodního slova „obscénní“, před nějakými sto lety se v právu běžné užíval také výraz „necudný“, ale v kontextu dnešní češtiny nemá podle mého názoru slovo „nepřístojný“ vhodnější variantu.j Myslím si, že hlavní problém nebude v archaičnosti slova, jako spíš v tom, do jaké míry mají být základní etická pravidla na Wikipedii srozumitelná i pro prostý lid, jemuž nejsou povědomé základní pojmy v oblasti etiky, a do jaké míry je účelem pravidla jej v této nedovzdělanosti i nadále ponechávat.

Ten návrh doporučení je tu už předložen k diskusi a kritice jako hotová věc, nebo ke společnému zdokonalování a dopracování? Nerad bych se s někým o znění přetahoval, ale z jazykového i obsahového hlediska na tom ještě je co dělat. Další věc je, že sama nepřístojnost či vhodnost stejně jako nezbytnost jsou často značně relativní otázky, takže si myslím, že text doporučení by měl víc předjímat, jaké konflikty mohou při posuzování nastat. A navazují i další problémy. Pro rigidního konzervativce je nepřístojná už jen pouhá existence článku o homosexualitě či prstění, pro zapřísáhlého scientistu je urážlivá třeba existence článku o geopatogenních zónách, u Lorda Hoven je také zjevný problém. Chceme, abychom u choulostivých témat měli speciální zvýšenou laťku významnosti pro existenci článku? Abychom zde specificky přísněji uplatňovali požadavky na ověřitelnost každého slova v článku, na věrohodnost zdrojů atd.? --ŠJů 15:11, 20. 4. 2008 (UTC)

Ad "simple Czech": Dělejme to jako u všech pravidel - co nejjednodušeji a nejjasněji jak je jen možné, ale nekompromitovat úroveň přesnosti vyjádření. Ad necudnost, nepřístojnost atd. - podle mého skromného názoru by doporučení mělo alespoň implicitně zahrnovat nejen hrubá slova a obnažené genitálie, ale také třeba rasistické výroky či necitlivost vůči náboženskému přesvědčení. Ad zdokonalování: Já to chápu tak, že návrh je možno nyní celkem volně překopávat a přepisovat, od toho tento proces je. Ad laťka významnosti: Doporučení právě naopak chce říci (aspoň jak ho chápu), že významnost přebíjí a předchází "nepřístojnost". Čili je-li něco významného, tak to uvedeme, i kdyby to bylo nepřístojné. Výhrada je pouze ta, že nepřístojný obsah nelze používat tam, kde ho lze nahradit něčím jiným méně nepřístojným bez újmy na kvalitě článku.
Zkrátka jak to chápu já, tak doporučení by mělo být hrází proti dvěma extrémům: 1) puritánství, jež by chtělo na úkor kvality Wikipedie omezit "nepřístojný obsah", třeba právě selektivním zvýšením laťky významnosti nebo jakkoli jinak, a 2) exhibicionismu, který by naopak chtěl "nepřístojný" obsah prezentovat i tam, kde lze látku vyložit i bez něho. - Oba extrémy v praxi existují a znepříjemňují wikipedistům život, na anglické Wikipedii jsem je zažil docela silně. Hezký večer,--Ioannes Pragensis 16:58, 20. 4. 2008 (UTC)

Považuji návrh za užitečný a doporučuji text přijmout jako doporučení. Nenašel jsem v něm nic, s čím bych nesouhlasil, dobře vymezuje v této věci rozumnou střední cestu. --Beren 17:26, 24. 4. 2008 (UTC)

Smysl pravidla[editovat zdroj]

Zdá se mi to jednak zbytečné a potenciálně zneužitelné k propagaci prosazování prudérnosti nebo odstraňování věcí nepohodlných určité skupině obyvatel. Viz hned první věta: Výroky, slova a obrázky, které by čtenář Wikipedie mohl považovat za obscénní nebo jinak urážlivé, je vhodné používat tehdy a jen tehdy, když by jejich vynechání ubralo článku na přesnosti nebo výpovědní hodnotě.

Kdo je to čtenář Wikipedie? Katolík? Muslim? Fašista? Je silně subjektivní, co kdo považuje za urážlivé.

Nebo: Je-li potřeba umístit mediální obsah, který by za pornografii či jiné vysoce provokativní sdělení mohl být považován, je vhodné dát do článku pouze odkaz, který čtenáře k příslušnému mediálnímu obsahu dovede. A co když takový postup právě mě uráží? Wikipedie zprostředkovává poznání, to má být co nejdostupnější bez ohledu na předsudky a tabu. Proč dělat takovéto kašpařiny? Navíc si dokážu snadno představit, že dojde ke kouzlu a nechtěného a onen prostor, kam budou odklízeny "nepřístojné" věci se automaticky stane nejnavštěvovanější, nejodkazovatelnější a nejcitovanější /už vidím titulek v Šípu:Skandál! Wikipedie zřídila prostor pro porno! Mravní výchova děti v ohrožení! a samozřejmě v textu přesný odkaz, aby děti věděli kam se podívat a ilustrativní obrázek přes celou stránku/.

Při rozhodování o tom, co je potenciálně urážlivé, je třeba dbát především na etická pravidla české kultury. Není však přípustné zbytečně provokovat ani čtenáře patřící do jiných náboženských tradic nebo kulturních okruhů.

Nad obratem "etická pravidla české kultury" sem se smál 5 minut. Co to má být?

Druhá věta je však opět zcela zbytečná, zakládá opět jen nárok prudit, aniž bysme ji k čemukoliv potřebovali. Podobné věci se tu už párkrát řešili a vždy se došlo k imho správnému řešení diskuzí a konsenzem nebo na základě jiných pravidel Wiki. --Nolanus C E 18:32, 22. 4. 2008 (UTC)

Můj názor:
 • "Kdo je to čtenář Wikipedie? Katolík? Muslim? Fašista?" - Kdokoli z nich, a taky třeba ateista, Američan nebo židovský homosexuál. Je samozřejmě možné to chtít dotáhnout ad absurdum, ale věřím ve zdravý rozum zúčastněných. Zkrátka pokud se zde najde nějaký obsah, který někoho může urážet (buď že někdo řekne, že ho to uráží, nebo že je jasné, že by to někoho urazit mohlo) a který lze postrádat, tak takový obsah má zmizet. Ale nezapomeňte zdůraznit, že to platí také naopak: Pokud je tu nějaký obsah, který uráží třeba 99% lidí, ale potřebujeme ho k plnění encyklopedického poslání a nelze ho plnohodnotně nahradit ničím méně provokativním, tak takový obsah tu musí zůstat.
 • Prostor, kde by ideálně měly být všechny mediální soubory, je Commons. Stejný pro všechny obrázky a média. Čili Vámi popsaná situace "prostoru pro porno" nehrozí, v Commons je v každém případě na jeden provokativní obrázek tisíc obrázků obyčejných.
 • "Etická pravidla české kultury" jsou myšlena sociologicky: to, na čem se většina Čechů shodne, že by se mělo/nemělo dělat. Například které části těla je vhodné na veřejnosti zahalit a tak podobně. Dá se to celkem dobře zjišťovat, stejně jako jiné sociologické fenomény, pomocí pozorování či průzkumů.
 • Myslíte-li druhou větou tvrzení "Není však přípustné zbytečně provokovat ani čtenáře patřící do jiných náboženských tradic nebo kulturních okruhů," tak já bych ji za docela důležitou považoval. Nedávno třeba jsem s překvapením zjistil, že článek o Rakušanech tu byl ilustrován portrétem Adolfa Hitlera - jasná provokace Rakušanů. Mělo by být nějaké pravidlo, na jehož základě by bylo možné takové věci jednoduše bez diskuse mazat.
Hezký večer, --Ioannes Pragensis 18:55, 22. 4. 2008 (UTC)
No, ten Mozart to moc nezachránil, nahradil jsem jej pak raději něčím jako "mapou výskytu" (i když též nedokonalou). Problém tam nebyl v provokaci, ale v tom, že fotka jedné významné osobnosti (či třeba pěti) vždy charakteristiku skupiny nějak zkresluje a tudíž je její použití v článku o délce jednoho odstavce nevhodné. Kdybych měl zakládat článek o Rakušanech a byla by povinnnost tam dát obrázek nějakého člověka (a měl bych na výběr ony soubory), asi bych zvolil císaře Franze Josefa nebo Engelberta Dollfuße, ale vím, že asi každý wikipedista by měl svou představu. --Dezidor 18:52, 30. 4. 2008 (UTC)

Myslím, že je příliš striktně formulováno. Když je tady článek o sexuální praktice, může u něj být i fotka, která by v jiném článku byla nevhodná. Že toto někoho uráží je smutné, ale nemá na ta hesla chodit. Nepřístojný obsah bych tedy chápal jen ke vztahu ke konkrétnímu článku, nikoliv obecně. Flukas 21:16, 25. 6. 2008 (UTC)

 • Co upřesnit větu Výroky, slova a obrázky, které by čtenář Wikipedie mohl považovat za obscénní na průměrný čtenář Wikipedie? Vím, že to může znít zvláštně, ale vyhneme se extrémům, takže by si nemohli stěžovat fašisté, militantní muslimové, radikální levičáci, apod.Předpokládám, že tím bychom se vyhnuli problémům, jako jsou na EN wiki s heslem Mohamed. Nepřístojnost se stejně těžko definuje, vždycky si vzpomenu na jednoho amerického soudce, který, když měl definovat pornografii, tak řekl "Definovat to neumím, ale poznám, co je pornografie.".--Yopie 24. 7. 2008, 09:18 (UTC)

Odkazy na obrázky[editovat zdroj]

je vhodné dát do článku pouze odkaz, který čtenáře k příslušnému mediálnímu obsahu dovede...IMHO by chtělo podrobněji doplnit způsob, jak by to chtěl udělat. Můj návrh: uvést formou refu (je to součást poznámkového aparátu) ve stylu "obrázek viz (link)". Nesporná výhoda tohoto způsobu je ta, že se nemusí odkazovat jen na obrázky na Commons a Wikipedii, ale po celém internetu. --Váš Mostly Harmless 05:12, 10. 5. 2008 (UTC)

Zajímavý článek[editovat zdroj]

Prošel by na české Wiki překlad tohoto slavného dopisu? http://en.wikipedia.org/wiki/Reply_of_the_Zaporozhian_Cossacks --Henry Psanec 22:48, 12. 5. 2008 (UTC)

IMHO prošel, editujte s odvahou. --Váš Mostly Harmless 05:08, 13. 5. 2008 (UTC)
Prošel, ale ne přímo na Wikipedii, protože je to primární pramen a jako takový patří na Wikisource. Ve Wikipedii je vhodné citovat vybraná slova či věty, ne uvádět celé znění primárních zdrojů.--Ioannes Pragensis 07:59, 13. 5. 2008 (UTC)
Děkuju krásně. Možná si dovolím navrhnout něco jiného: vzhledem k tomu, jak je dopis slavný a krátký, třeba by stál za samostatné heslo (které má ukrajinsky a rusky, obě s varováním že text obsahuje vulgarismy)? Nebo by ta citace možná prošla i u toho Repinova obrazu - je to jen nějakých patnáct řádků a ostatních 6 verzí Wiki ten dopis cituje. A myslím, že jsou to řádky stojící za citaci v textu (ačkoliv uznávám, že toto je encyklopedie, ne zábavní park). --Henry Psanec 13:36, 13. 5. 2008 (UTC)
Jak říkám, z hlediska vulgarity to problém podle mého názoru není, problém vidím z hlediska správné práce s prameny a citování relevantních prací o tom dopisu (jak moc je autentický atd.) - čili je vhodné tuto otázku nadhodit jinde (u Repina?). Tady by se měl řešit návrh pravidla Nepřístojný obsah a ne problémy citační politiky. Hezký den,--Ioannes Pragensis 13:49, 13. 5. 2008 (UTC)

Podle mě takové doporučení potřeba není, obsah se tu řídí jistým dobrým vkusem autorů – takže v konečném důsledku záleží vždy na nich (jako na celku) ať už bude doporučení jakékoli. V podstatě říká „vyjadřujte se tak, jak se sluší na odborné články“ – něco takového je potřeba připomínat snad jen někomu, kdo nikdy nečetl žádný takový text, nebo kdo se sem přišel jen pobavit (experimenty). Mimochodem co znamená „etická pravidla české kultury“? Petr Kopač 07:10, 2. 7. 2008 (UTC)

Výraz etická pravidla jsem změnil, je to tak lepší? Co se týče potřebnosti pravidla, tak sice máte pravdu, že by v ideálním případě stačilo říct „vyjadřujte se tak, jak se sluší na odborné články“, ale přicházejí i editoři, kteří na jednu stranu nejsou vandalové, a na druhou stranu žádný odborný článek kromě učebnic pro základní školu nikdy nečetli. Proto si myslím, že je vhodné to vysvětlit podrobněji, ne odkazem na něco, co tito lidé neznají.--Ioannes Pragensis 08:21, 2. 7. 2008 (UTC)

Návrh na vyškrnutí věty[editovat zdroj]

Navrhuji vyšrknutí věty:

Je-li potřeba umístit mediální obsah, který by za pornografii či jiné vysoce provokativní sdělení mohl být považován, je vhodné dát do článku pouze odkaz, který čtenáře k příslušnému mediálnímu obsahu dovede.

Jednak mi nepřipadá dostatečně jednoznačně (co je jiné vysoce provokativní sdělení?) a druhak nechápu proč je pornografie ještě nepřístojnější než jiný nepřístojný obsah. --Duff 19:41, 8. 7. 2008 (UTC)

Souhlasím...a třeťak, jak si ten odkaz autoři představují? --Váš Mostly Harmless 19:46, 8. 7. 2008 (UTC)
1) No ono tam asi nebude nikdy nic dokonale jednoznačného. 2) Pornografie může být "nepřístojnější", protože jejím primárním cílem (na rozdíl od třeba anatomických fotografií nebo uměleckých děl zobrazujících nahotu) je především vzbudit pudovou reakci, nic víc a nic míň. 3) Odkaz se může vést např na kategorii na commons apod. - Nicméně editujte s odvahou.--Ioannes Pragensis 20:24, 8. 7. 2008 (UTC)
 1. Ale snažit se o to můžem
 2. Mně osobně ale kupříkladu připadá nepřístojnější (nevim jestli je to štastné slovo, ale to už se tady řešilo) kupříkladu ženská či mužská ejakulace než-li fotografie ženy a muže ležící na sobě, kde je vidět jen minimum z pohlavních orgánů. --Duff 20:53, 8. 7. 2008 (UTC)

Přiklad: článek ejakulace[editovat zdroj]

Chtěl bych zde upozornit na článek ejakulace a pohyblivý obrázek vpravo nahoře. Myslím, že třeba takových věcí by se toto doporučení mohlo týkat. Ačkoliv nepopírám, že obrázek může být třeba pro někoho užitečný, tak je podle mě umístěn na nesprávném místě. Na takové obrázky by měl být odkaz. Dokážu si představit mnoho různých lidí, které takový obrázek pobouří a mnoho dalších lidí, ke kterým by se asi ani neměl dostat. Argumenty typu, že na ty stránky nemají chodit nemůžou obstát a to hned ze dovu důvodů: 1) ejakulace je téma, na které se může dostat kdokoliv už jenom kvůli studiu (navíc je to termín, který se netýká pouze lidí, ale i zvířat) 2) existují také osoby, které nejsou svéprávné a tak u nich tento argument nelze používat. Možná by někdo odpovědnost hodil na rodiče, nicméně zákony jsou zajedno v tom, že stránky obsahující snímky podobné tomuto vyžadují potvrzení věku a minimálně upozorňují na to, že se na nich s podobným obsahem můžeme setkat.

Naproti tomu tento obrázek přijde okamžitě bez upozornění a navíc "video" se opakuje stále dokola a ruší i při čtení. Na enwiki je stejný obrázek aspoň pořešen tím způsobem, že jsou to 4 nepohyblivé snímky - takové rozhodně tolik neupoutávají.

Souhlasím také s Duffem, že ženská či mužská ejakulace jsou nepřístojnější než většina ostatních tady. Jako můj subjektivní názor, s kterým nechci nijak argumentovat řikám, že zmiňovaný obrázek na mě působí přímo exhibicionisticky a ne encyklopedicky.

Líbilo by se mi, kdyby na wikipedii v článcích, kde se takové obrázky zobrazují bylo na úplném začátku článku, kde by ještě příslušné obrázky nebyly vidět, varování např. formou nějaké šablony.--Bab dz 28. 8. 2008, 01:15 (UTC)

I když speciálně v článku ejakulace by obrázek být IMUO mohl (to video je dle mne také nevhodné, ale ani ne tak z důvodů etických, jako grafických), zato třeba v článku autofelace nemusí být fotka a stačí kresba nebo odkaz na Commons, a to, že by v článku měl být na nějaký obrázek odkaz, by chtělo na nějakém článku předvést (ještě jsem to na en wiki ani tady neviděl, Ioannův návrh s kategorií na Commons je sice asi nejlogičtější, ale nejsem si jist, zda každé téma příslušnou kategorii má), Tvůj návrh se šablonou plně podporuji - něco vzdáleně podobného mají na ru wiki (ru:Шаблон:Offensive), ovšem tam to upozorňuje jen na vulgarismy v článku. --Váš Mostly Harmless 28. 8. 2008, 06:08 (UTC)
Zásadně nesouhlasím. Wikipedie je necenzurovaná. Samozřejmě se lze bavit o vhodnosti obrázku v tom kterém článku, ale nějaká šablona „cudnosti“ bude vždycky věcí úhlu pohledu. Pokud někomu pohled na ejakulaci působí psychickou újmu, je to jeho problém. Mně třeba nedělá moc dobře dívat se na obrázky v článcích kategorie Pavouci, ale nesnažím se vymýšlet šablonu „bacha pavouci“. Honza Záruba 28. 8. 2008, 07:37 (UTC)
Musím říct, že asi slovo "cenzura" chápu trochu jinak než ty. A podle mě ho chápeš i jinak, než co ve skutečnosti znamená. To, že se na nějaký obsah, který by mohl potenciálně někomu vadit upozorní - to není cenzura, to je buď zákon a nebo podle mě přinejmenším ohleduplnost k lidem. Ono i rozhodování o tom, které informace se smí publikovat a které ne, ještě není cenuzra. Nesmím například šířit falešné poplašné zprávy. Za cenzuru to ovšem nikdo nepovažuje.
To že někomu pohled na ejakulaci v některých situacích způsobuje psychickou újmu může být klidně jeho problém. Ovšem v tomto problému určitě není ojedinělý a já jako člověk a člen lidské společnosti jsem ochoten takovým lidem necpat tyto materiály. Co se týče pavouků, tak to si někde úplně jinde. Tady se totiž nikdo nebaví o fobiích. Jestli má někdo na pohled na ejakulaci stejné pocity jako lidé, co mají strach z pavouků, pak to bude možná zvláštní případ pro psychiatry, ale šabony kvůli němu nikdo zavádět nebude. Mně akorát připadá, že je zbytečné někoho pobuřovat, když by se to dalo udělat i tak, aby obsah netrpěl a zároveň nepobuřoval.
Kdyby "argument", že "je to jeho problém" brala společnost vážně, pak by to bylo úplně absurdní. Zákony, jaké jsou, říkají, že jenom jeho problém to neni. Stejně tak bych mohl říkat, že jestli někomu vadí pohled na zohyzděné mrtvoly, je to jeho problém a můžu takové obrazové materiály libovolně šířit. Nebo by také lidi mohli stát na tramvajové zastávce a ejakulovat a řikát lidem, že jestli jim ten pohled vadí, je to jejich problém atd. Takhle já si řešení skutečně nepředstavuji. --Bab dz 28. 8. 2008, 11:33 (UTC)
O cenzuru se nejedná, ale míří to k ní. Pokud někdo přijde na zastávku, nebude očekávat ejakulaci, pokud někdo navštíví článek ejakulace, očekávat to rozhodně může, nikdo ho nenutí tam chodit. Když chce někdo vidět zohyzděné mrtvoly, na internetu je najde, ale opět ho nikdo nenutí na takové stránky chodit. Takže ty příklady jsou mimo. A pořád nevím, proč by mělo být „normálnější“ mít problém s pohledem na ejakulaci než na pavouky. Honza Záruba 28. 8. 2008, 12:15 (UTC)
Za 1) Příklady nejsou vůbec mimo, protože byly uvedeny za účelem vyvrácení plané fráze: "Je to jeho problém..." Možná vás zmátla ta souvislost s ejakulací. To mě ale zrovna akorát napadlo. Mohl jsem vymyslet cokoliv jiného. Co se týče pavouků, tak jste zřejmě nepochopil, co jsem měl na mysli. Šlo mi o to, že když někoho něco pohoršuje, tak je naprosto něco jiného, než když se někdo něčeho štítí, popř. z toho má přímo fobii. To jsou podle mě věci, které by bylo hodno rozlišovat. Proto sem pavouci nepatří. Představte si situaci, kdy sledujete něco, co vás pohoršuje a pak situaci, kdy sledujete pavouka. Podle mě jde o úplně něco jiného. --Bab dz 28. 8. 2008, 22:02 (UTC)
Mě nic nepohoršuje. Honza Záruba 28. 8. 2008, 22:12 (UTC)
 • Osobně nevidim problém ani tak v pobouření, jako v zákonu, jak upozornuje Bab dz.Mohl by někdo znalý problematiky najít příslušný paragraf, abychom věděli co je přípustné a co ne? Otázka je, proč jsou zákony takové jaké jsou. A ty IMHO právě jsou takové, protože na pobouření, exhibicionismus a podobné věci pamatují. To je ale samozřejmě jen filosofování... --Wikipedista:Bab dz 28. 8. 2008, 11:35 (UTC)
Pokud se bavíme o zákonech, mohli bychom se bavit o konkrétních paragrafech. Jinak debata nemá imho smysl. Viz diskuse níže. Díky --Duff 28. 8. 2008, 11:42 (UTC)
 • Měli bychom se ale samozřejmě snažit nevzbuzovat zbytečně pobouření pro nic za nic, ale na to myslím nepotřebujeme speciální pravidlo. Viz WP:Nebuďte vůl jak anděl a WP:Nevšímejte si žádných pravidel.
 • Osobně zásadně odmítám jakoukoliv cenzuru či komplikaci (ve formě odkazu někam) pro uživatele, jen z důvodu pohoršení, jenž je (jak už zmínil Honza Záruba) čistě subjektivní. Pokud to tedy není v rozporu se zákonem. Proto doporučuji nastudovat příslušné paragrafy, ať nejdeme proti platným zákonům ČR. --Duff 28. 8. 2008, 11:00 (UTC)

Co jsem tak našel, když jsem projížděl trestní zákoník - mohl by se nás týkat § 198, 205 a 217, viz http://www.zakonycr.cz/seznamy/1401961Sb.html, citovat je vzhledem k rozsahu nebudu. --Váš Mostly Harmless 28. 8. 2008, 11:15 (UTC)

Díky, s tím hanobením rasy, národa etc. bych to neviděl tak vážně. Ohrožování výchovy mládeže by se nás taky nemuselo imho týkat, problém je s tou 205. Záleží na tom jak zákon definuje pornografii. IMHO erotické fotky k účelu dokumentace encyklopedického tvrzení pornografií nejsou. Pornografie imho slouží k rozpoutaní reakce základních sexuálních pudů. IMHO tedy problém se zákonem bychom mít nemuseli, ale právnické vzdělání nemám. Co myslíte vy? --Duff 28. 8. 2008, 11:24 (UTC)
Na ministerstva se dá posílat dotazy, tak já jim tam na to jeden pošlu a pokud odpoví, napíšu to sem. --Bab dz 28. 8. 2008, 11:41 (UTC)
Je notoricky známé, že pojem „pornografické dílo“ v zákoně definován není a že jeho výklad je doménou osobní tvořivosti různých soudních znalců, potažmo vyšetřovatelů a soudců. V některých definicích se (v případě obrázků) sice přihlíží i k účelu a kontextu, ale to jsou značně subjektivní kritéria, o jejichž splnění nerozhoduje jen deklarovaný úmysl zveřejňovatele: jistě hraje důležitou roli i to, zda je podobný způsob používání podobných obrázků obecně vnímán jako obvyklý a přijatelný. Pokud alespoň část návštěvníků vnímá takto použitý obrázek jako pornografický, tak nikdo nikomu nezaručí, že tak nebude ohodnoceno i při případném trestním řízení. Názor ministerského úředníka nemá k této otázce valnou cenu. --ŠJů 28. 8. 2008, 12:15 (UTC)
 • Jako advokát můžu odpovědně prohlásit, že obrázek ejakulujícího penisu v encyklopedickém článku není pornografie a vzhledem k tomu, že se obrázek nachází u příslušného článku, nemůže jít ani o "veřejné pohoršení". Názor ministerského úředníka, souhlasím s ŠJů, nemá v tomto ohledu žádnou cenu, protože mi není známo, že by nějaký zákon zakazoval v odborných a naučných publikacích zobrazování podobných věcí. Obdobné obrázky se nachází i v každé "zdravovědě" pro mládež a ve školních učebnicích.Představa, že v učebnici přírodopisu bude před příslušným obrázkem prázdná stránka s varováním, je absurdní. Kolega Bab dz operuje s tím, že se na uvedený článek může dostat někdo kvůli studiu (což je dle něj špatně), IMHO naopak, pokud ten článek čte někdo kvůli studiu, tak tam uvedený obrázek patří. Pokud se týká "nesvéprávných osob", nevím, proč chce diskriminovat mentálně postižené občany - poznamenávám, že ti se za a) na Wiki těžko dostanou, b) sami o tom ví hodně (v ústavech se běžně dává antikoncepce pacientkám). Chápu, že pro Bab dz je vzhledem k jeho světonázoru těžké některé věci "skousnout", ale tak se nemá na takový článek dívat, když jako inteligentní člověk tuší, že se tam něco takového může vyskytnout. BTW: Bab dz navržená "zvířecí ejakulace" by definici pornografie splnila celkem určitě. --Yopie 28. 8. 2008, 17:20 (UTC)
Podle mého názoru se o tom, jestli je obrázek ejakulujícího penisu pornografie, tady nikdo nebavil. Diskuse není o ejakulujícím penisu. To by asi ani nestála za řeč.
Co se týče názoru ministerského úředníka, tak ten má přesně stejnou cenu jako názory naše. Třeba o tématu bude vědět něco, co my nevíme, a bude tedy přínosem pro naši diskusi.
Co se týče vašeho vyjádření, prospělo by mu, kdyby v něm bylo méně logických omylů, zejména argumentum ad hominem. Vaše myšlenky jsou rozhodně cenné, avšak bylo by lepší a úspornější, kdyby jste se vyvaroval soudů o tom, co je podle jiných lidí špatně, že chtějí někoho diskriminovat, že je pro ně těžké něco skousnout, a vůbec překrucování jejich tvrzení (jako např., že něco navrhují, když nic nenavrhovali). Tahle stránka by měla být diskuse a ne soupeření dvou táborů. Tématem diskuse není světonázor Baba Dz ani jakéhokoliv jiného uživatele, takže tyto informace jsou naprosto zbytečné. Mimochodem všechny vaše informace k mé osobě jsou mylné. Zatím se mi nestalo, že by mě na wikipedii něco pohoršilo či pobouřilo a bylo to pro mě těžké skousnout. Osobně mi obrázek ejakulujícího penisu na stránce nevadí. Přesto se zde snažím dobrat toho, jak by se s materiálem, který potencionálně někoho pobuřovat může (i když třeba vůbec ne mě) mělo nakládat. Diskusím by rozhodně prospělo, kdyby byly brány obecně a nikoliv osobně! Nemusím za každou cenu prosazovat věci jen podle toho, jestli mně osobně vadí nebo ne. Vzhledem k encyklopedii považuji za užitečnější, zamýšlím-li se i nad tím, jestli třeba ostatním něco takového nevadí a mně by neuškodilo, kdyby to tam nebylo. Tzn. na své bych si přišel jak já, tak oni. --Bab dz 28. 8. 2008, 22:02 (UTC)
viz doporučení

Shrnutí diskuse[editovat zdroj]

Ukončil bych osobní útoky a zbytečné příkady a začal seriozni diskusi. Kupříkladu pro mně z výše uvedené diskuse vyplynulo že ve střetu se zákonem se nenacházíme a pohoršení je čistě subjektivní. Tudíž stačí dodržovat Wikipedie:Nebuďte vůl jak anděl a nemáme s pornografií problém. Tím pádem pokládám pravidlo za zbytečné. Co vy na to? --Duff 28. 8. 2008, 22:19 (UTC)

Už v samotném pravidlu o volu jako anděl se píše, že kdyby ho všichni dodržovali, nebylo by dalších potřeba. Toto nové doporučení se ale netýká jen pornografie. To že se nenacházíme ve střetu se zákonem z diskuse neplyne. Co se týče zákona, tak to bylo vyjádřeno pouze k jednomu konkrétnímu článku a obrázku na něm.
Návrh tohoto doporučení je však formulován podle mého názoru přijatelně. Proti tomu, že se mají potenciálně problematické materiály zveřejňovat jen tehdy, když by to ubralo na kvalitě článku, se podle mého názoru nedá nic namítat. Stejně tak proti tomu, že "je ovšem třeba dbát na to, aby obrázky pokud možno zůstaly vědeckými nebo uměleckými ilustracemi a nesklouzávaly k pornografii nebo zbytečně neprovokovaly např. příliš nápadným umístěním". Stejně tak :"Nevhodné je používat potenciálně provokující či urážlivé materiály a výroky tam, kde by jejich nahrazení neutrálním obsahem nic neubralo na kvalitě článku." Akorát ten poslední odstaveček o rozhodování o tom, co je potenciálně urážlivé, se mi zdá trochu kostrbatý. Možná by šel zjednodušit tak, aby se lidi snažili řídit podle zákona a zdravého rozumu.
Samozřejmě i tak je doporučení hodně obecné, ale to se od doporučení, podle mě, i očekává. --Bab dz 28. 8. 2008, 23:27 (UTC)

Mně na doporučení vadí kupříkladu:

aby obrázky pokud možno zůstaly vědeckými nebo uměleckými ilustracemi a nesklouzávaly k pornografii nebo zbytečně neprovokovaly např. příliš nápadným umístěním.
Je-li potřeba umístit mediální obsah, který by za pornografii či jiné vysoce provokativní sdělení mohl být považován, je vhodné dát do článku pouze odkaz, který čtenáře k příslušnému mediálnímu obsahu dovede.

A pokud bychom tyto dvě věty vyškrtli doporučení je již opravdu nic neříkající (na to abychom sdělili že wikipedie nemá zbytečně provokovat a pobuřovat, myslím nepotřebujeme zvláštní pravidlo). Já osobně myslím že pravidel a doporučení by mělo být pokud možno co nejméně a nemyslím si že by toto pravidlo nějak přišpělo ku zlepšení wikipedie. --Duff 29. 8. 2008, 09:32 (UTC)

 • Plně souhlasím s tvými výhradami. --Kyknos 25. 3. 2010, 19:08 (UTC)

Návrh na rozšíření[editovat zdroj]

Text zde: Wikipedie:Žádost o komentář/Ilustrativní versus pornografické obrázky na wikipedii#Sáček_s. --Jvs 28. 10. 2021, 09:38 (CEST)Odpovědět