Nápověda:Nadpisy

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Tento článek pojednává o nadpisech uvnitř článku. Možná hledáte: Wikipedie:Název článku.

Nadpisy na Wikipedii jsou základní prostředek na rozčlenění textu článku. Rozdělují článek na sekce, jednotlivé části článku uvozené nadpisem opatřeným wikiznačkami = a ukončené dalším nadpisem stejné úrovně, případně koncem článku. Z nadpisů jednotlivých sekcí se pak vytváří takovýto automatický obsah článku:

Volba nadpisů[editovat | editovat zdroj]

Vhodně zvolené, stručné a výstižné nadpisy výrazně přispívají ke kvalitě článků. Zároveň mohou pomoci při dalších úpravách článku. Požadavky na volbu nadpisů odpovídají jejich funkci:

Funkce nadpisů Volba nadpisů
Vizuálně člení text a usnadňují tak orientaci při posouvání stránky. Nadpisy se snažte umísťovat za sebou nejvýše na přibližnou výšku běžné obrazovky počítače. Naopak nepoužívejte příliš hustě kladené nadpisy.
Informují, z jakých úhlů je téma probíráno a v jakém rozsahu jsou jednotlivé aspekty zpracovány. Nadpisy volte jako osnovu ideálně vyváženého článku.
Usnadňují vyhledání a čtení užších témat v rámci článku. Jednotlivé sekce by měly být uceleně zpracovány, aby se daly číst samostatně.
Umožňují snadnější doplňování informací na vhodné místo a editaci jen části článku. Myslete na to, že jednotlivé sekce mohou doplňovat další wikipedisté.
Ustálené nadpisy, zejména v závěrečných sekcích, pomáhají čtenářům v orientaci. Na vhodných místech používejte obvyklé, očekávané nadpisy.
Umožňují vytváření automatického obsahu článků. Používejte nadpisy, které jsou srozumitelné i v pouhém kontextu nadřazených nadpisů.
Umožňují odkazovat na určitou část článku. Nepoužívejte v nadpisech odkazy.

Úrovně nadpisů[editovat | editovat zdroj]

První, nejvyšší úroveň nadpisu je vyhrazena pro nadpis celého článku. Uvnitř článku se nejčastěji používá jedna (druhá) úroveň nadpisů pro krátké články nebo dvě (druhá a třetí) pro delší články. Nadpisy čtvrté a nižší úrovně jsou vhodné jen pro dlouhé články a speciální potřeby. Jednoduchá dvouúrovňová struktura je většinou přehlednější než zdánlivě přesnější víceúrovňové rozvrstvení. Také obsáhlé nejlepší články Wikipedie zpravidla dávají přednost dvěma úrovním nadpisu.

Při členění zvažujte jak (potenciální) rozsah jednotlivých sekcí, tak vztah podtémat mezi sebou i k hlavnímu tématu článku. Tedy se snažte o přibližně stejně rozsáhlé hlavní sekce, ale nikoli na úkor logického rozčlenění tématu článku.

Vložení nadpisu[editovat | editovat zdroj]

Nadpisy vytvoříte vložením symbolů rovná se před a za nadpisem, jejich počet odpovídá úrovni nadpisu. Obvykle tedy dvě (==) nebo tři (===). K vložení lze využít i záhlaví editačního okna: Další > Nadpis.

První rovnítko musí být na začátku řádku. Obvykle se mezi text nadpisu a rovnítka kvůli lepší čitelnosti vkládá mezera, na vzhled v článku to však nemá vliv. Podobně se většinou zpřehledňuje zdrojový kód vložením prázdného řádku před nadpis (případně i za něj), což se v článku také neprojeví.

První nadpis se vkládá pod úvodní shrnující část článku, nevkládá se na jeho úplný začátek.

Nadpis Vložený kód Poznámka
Hlavní nadpis


Podnadpis

== Hlavní nadpis ==


=== Podnadpis ===


Běžně používané nadpisy.
Nadpis 4. úrovně

Nadpis 5. úrovně

==== Nadpis 4. úrovně ====

===== Nadpis 5. úrovně =====

Víceúrovňovou strukturu používejte jen v odůvodněných případech.

Závěrečné sekce[editovat | editovat zdroj]

Pod vlastním textem článku se nacházejí odkazy na další informace. Obvyklé nadpisy v obvyklém pořadí jsou tyto: Poznámky, Reference, Literatura, Související články a Externí odkazy. Vkládají se buď jako nadpisy druhé (==) úrovně nebo úrovně třetí (===) pod společný nadpis == Odkazy ==.

Podrobnější nápovědu naleznete na stránce Nápověda:Závěrečné sekce.

Obsah a odkazy[editovat | editovat zdroj]

Pokud článek obsahuje alespoň čtyři nadpisy, automaticky se generuje tabulka s obsahem článku, tzv. TOC (Table Of Contents – tabulka obsahu). Obsah článku může uživatel skrýt nebo zakázat v uživatelském nastavení, v článku lze zobrazení článku zakázat, vynutit a částečně ovlivnit jeho vzhled.

Podrobnější nápovědu naleznete na stránce Nápověda:Obsah článku.

Na jednotlivé nadpisy v daném článku lze vytvořit odkaz pomocí kotvy (křížku: #), tedy ve tvaru [[#Text nadpisu]], na nadpisy v jiných článcích pak ve tvaru [[Název článku#Text nadpisu]]. Používání těchto odkazů má své úskalí: Při změně nadpisu odkaz nebude fungovat (odkáže na začátek článku), což se nezjistí nástrojem Odkazuje sem v levém panelu. Zobrazení článku od prostředku může být pro čtenáře někdy matoucí. Nevhodné vkládání odkazů do nadpisů znemožňuje odkaz s kotvou.

Podrobnější nápovědu naleznete na stránce Nápověda:Vnitřní odkazy.

Další způsoby členění textu[editovat | editovat zdroj]

Kromě nadpisů vyznačovaných rovnítky existují i další způsoby členění textu, které se neobjeví v obsahu článku. Základní dělení je na odstavce vložením prázdného řádku. Drobný nadpis tučným písmem vytvoříte vložením středníku (;) na začátek řádky. V některých případech se mohou hodit odrážkové (řádky začínají hvězdičkou *) a číslované (řádky začínají křížkem #) seznamy, případně tabulky. Vizuální orientaci napomáhají vhodně umístěné obrázky.

Podrobnější nápovědu naleznete na stránce Nápověda:Formátování textu#Formátování odstavců.

Související nápověda[editovat | editovat zdroj]