Přeskočit na obsah

Wikipedie:Délka článku

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

pravidla:

     závazná
     doporučení
     v hlasování
     navrhovaná
     neschválená
Doporučení

Text této stránky je doporučení české Wikipedie. Vysvětluje standardy, s nimiž většina wikipedistů v principu souhlasí a které je vhodné dodržovat. Přesto není závazným pravidlem. Nebojte se stránku editovat, je-li potřeba, ale větší změny raději předem navrhněte v diskusi a oznamte je též Pod lípou.


Ideální délka článku je určena především požadavky čitelnosti a přehlednosti, částečně také technickými důvody. Příliš dlouhé články je lepší rozdělit, u krátkých lze uvažovat o spojení s jiným článkem. Pouhá délka článku ale pro žádný z těchto kroků není dostačujícím zdůvodněním, vždy je potřeba vycházet z obsahu článku.

Starší a dnes už jen zřídka používané prohlížeče měly technické omezení, kvůli kterým se důrazně doporučovalo udržovat články menší než přesně 32 kB. V dnešní době již není potřeba toto pravidlo striktně dodržovat. Dalšími technickými argumenty jsou občasné problémy s editováním u extrémně dlouhých článků i na výkonnějších počítačích a zatížení databáze ukládáním velkého množství dat.

Přestože délka článku už nyní není pravidlem, zůstávají stylistické důvody, proč hlavní stať článku nemá být přehnaně dlouhá. Mezi ně patří i snadná čitelnost. V současnosti se posuzuje délka článku případ od případu a vychází z povahy článku.

Kvůli tomu se posuzuje pouze délka hlavní stati (bez odkazů, poznámek, tabulek ad.).

Čitelnost článku

[editovat | editovat zdroj]

Ačkoli běžné rozrůstání článků není zásadním problémem z technického hlediska, může vadit prakticky, protože dlouhé články mohou komplikovat čtení a orientaci.

Články, které jsou delší než dvě obrazovky, musejí být rozdělené do oddílů kvůli snadnější orientaci. Čtení článků mnohem delších než deset tisíc slov unavuje, taková mez odpovídá zhruba 30-50 kB stati. Jakmile článek výrazněji vzroste nad tento limit, je vhodné jeho části vyčlenit do samostatných článků a v hlavním článku ponechat jen hrubé shrnutí (a odkazy na podrobnější články).

Při měření délky hlavní stati se uvažuje text s vyloučením:

  • oddílů poznámek, odkazů a referencí;
  • diagramů a obrázků;
  • tabulek a seznamů;
  • příkazů MediaWiki apod.

Typickou výjimkou jsou seznamy anebo shrnující články o tématech, které nemají místo, kde by se daly přirozeně rozdělit.

Technické problémy

[editovat | editovat zdroj]

Čtení dlouhých článků může být problematické na mobilních WAP prohlížečích, na počítačích s pomalým připojením.

Na počítačích, jejichž parametry jsou přitom dostačující pro běžnou práci na internetu, může mít v některých případech práce v editačním okně s dlouhou stránkou nepříjemně dlouhou odezvu.

Zatížení databáze

[editovat | editovat zdroj]

I sebemenší editace, například oprava překlepu nebo doplnění interwiki, znamená, že se do databáze Wikipedie uloží další kopie stránky v celé její délce – viz statistiky projektu, sekce 50 nejvíce editovaných článků.

Zobrazení délky článku

[editovat | editovat zdroj]

Přesný údaj o délce hlavní stati systém Wikipedie nezobrazuje, ale poskytuje jej nástroj XTools. Po výběru projektu (pro českou wikipedii cs.wikipedia.org) a vložení názvu stránky do pole Page title lze stisknutím tlačítka Submit nalézt délku hlavní stati v části výstupu nadepsané Prose (v odstavci General statistics). Characters znamená počet znaků a Words počet slov v hlavní stati článku.

Dělení článků

[editovat | editovat zdroj]
Podrobnější nápovědu naleznete na stránce Wikipedie:Rozdělování článků.

K dělení článku by mělo dojít vždy s ohledem na jeho obsah, samotná délka je důležitým, ale až druhým kritériem.

Pokud z článku vyjmete oddíl do samostatného článku, je třeba vyjmutou část nahradit stručným shrnutím a odkazem na nový článek.

K tomu je vhodné použít například šablonu

{{Podrobně|Název odkazovaného článku}}
Podrobnější informace naleznete na stránce Název odkazovaného článku.

S dělením článku není potřeba chvátat, zvláště pokud velikost článku sotva překročila 32 KB. Prodiskutujte dělení s ostatními, nalezněte nejvhodnější způsob dělení. Někdy článek zkrátka musí být dlouhý, aby zajistil dostatečně obsáhlé informace. Dělení nesmí být důvodem k odstraňování informací.

Pro otevření diskuse můžete použít vhodnou šablonu, např.

{{RozdělitDlouhé}}
{{RozdělitDlouhéČásti}}

Vodítko pro dělení

[editovat | editovat zdroj]
Rámcové vodítko pro dělení dlouhých a spojování krátkých článků
Délka stati Pravděpodobně správné řešení
> 100 KiB Článek by měl být téměř jistě rozdělen
> 60 KiB Článek by možná měl být rozdělen (záleží na tématu článku)
> 40 KiB Článek může být případně rozdělen (pravděpodobnost roste s délkou)
< 30 KiB Délka samotná není důvodem k dělení článku, rozdělení lze zdůvodnit jen obsahovými důvody
< 1 KiB Pokud článek v této délce zůstává po dobu několika týdnů nebo měsíců, zvažte jeho rozšíření nebo sloučení se souvisejícím článkem.

Měřítka tohoto odhadu nejsou vhodná pro seznamy, přesměrování a rozcestníky.

Editování dlouhých článků

[editovat | editovat zdroj]

Pokud si chcete usnadnit práci s dlouhými články, editujte je ve wikitextu po oddílech (využívejte odkaz [editovat zdroj] vedle nadpisu příslušného oddílu).

Řešení problémů

[editovat | editovat zdroj]

Pokud jste našli článek tak dlouhý, že ho nemůžete editovat nebo editor článek automaticky krátí, můžete zkusit tyto cesty k řešení problému:

  • Můžete-li, nainstalujte novou verzi prohlížeče.
  • Editujte jen jednotlivé oddíly. Úvod článku můžete editovat tak, že otevřete první oddíl článku a pak v URL adrese změníte hodnotu parametru section (z &section=1 na &section=0). Zobrazení odkazu [editovat] v úvodu článku můžete zapnout ve svém uživatelském nastavení v sekci Udělátka.

Související stránky

[editovat | editovat zdroj]

K délce článku

[editovat | editovat zdroj]

Související šablony

[editovat | editovat zdroj]