Tato stránka je zamčena pro neregistrované a nové uživatele

Šablona:Sloučit

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání
Template doc icon.svg Dokumentace   [Zobrazit] [Editovat] [Historie stránky] [vyprázdnit paměť]

Šablonou se předvádí návrh na sloučení dvou stránek Wikipedie.

Použití

Šablona se používá dvěma správnými způsoby: Buď stránku označí jako cíl, nebo jako zdroj přenášení slučovaného obsahu.

Párovost

Tato šablona se používá v párech, mají jí být označeny obě stránky ze slučovaného páru: Právě jedna jako zdroj a právě jedna jako cíl.

Že jsou takto opravdu označeny obě, je na zodpovědnosti wikipedisty. Podobně i že je na obou stránkách zachován stejný směr přenášení obsahu: Nesprávná párová použití „cíl-cíl“ ani „zdroj-zdroj“ šablona neověřuje.

Sloučit tam

{{Sloučit|stránka|tam}} vloží šablonu oznamující návrh přesunout obsah aktuální stránky do jiné, zakomponováním textu aktuální stránky do textu cílové stránky.

Takto označená stránka se přidává do kategorie:Údržba:Články ke sloučení.

Ovšem pokud je předmětem sloučení/přesunutí jen část zdrojové stránky, je vhodnější použít šablonu {{přesunout část}}.

Sloučit sem

{{Sloučit|stránka|sem}} vloží šablonu oznamující návrh vložit do aktuální stránky obsah jiné, zakomponováním textu zdrojové stránky do textu aktuální stránky.

Takto označená stránka se přidává do kategorie:Údržba:Články ke sloučení.

Sloučení dvou článků do nového, třetího

Zápisem {{Sloučit|článek jiný druhý existující|článek nový třetí|diskuse=diskuse:článek kde diskutovat}} lze vložit do editovaného článku ceduli oznamující návrh sloučit ho s jiným, založením úplně nového článku, navíc s výslovným určením (libovoného) místa pro diskusi.

Hypotetický příklad {{Sloučit|Praha|Praha a Brno|diskuse=diskuse:Brno|Hypotetický příklad}} označí tuto šablonu {{Sloučit}} cedulí oznamující návrh sloučit jí s jinou šablonou {{Praha}}, aby vznikla nová šablona "Praha a Brno",

navíc s výslovným určením diskuse v článku Brno, jak se ukáže při nadjetí myši nad odkaz na "dikusi jinde".

Takto označená stránka (editovaný "zdejší" článek) se přidává do kategorie:Údržba:Články ke sloučení a zároveň i do kategorie:Údržba:Slučování dvou do třetího. Naopak se už nevkládá do kategorie:Údržba:Slučování s diskusí jinde, protože ta je pro jen pro účely sledování volitelného určení diskuse při slučování "jednoho do druhého existujícího", a ne "dvou do třetího nového".

Validace určení diskuse

Prostý zápis {{Sloučit|článek|článek nový}} nestačí: Sice se tak vloží cedule oznamující návrh sloučit aktuální stránku s jinou, založením úplně nové stránky,

navíc ovšem zahlásí chybu, že parametr diskuse přímo požaduje: Jde o jediný případ, kdy je tento parametr povinný.

Takto označená stránka se pak přidává nejen do již zmíněných kategorie:Údržba:Články ke sloučení a kategorie:Údržba:Slučování dvou do třetího, ale navíc také do chybové kategorie:Údržba:Neurčena diskuse při slučování dvou do třetího.

Parametry

V šabloně lze použít až čtyři parametry.

Protější slučovaná stránka

Prvním nepojmenovaným parametrem je název druhého článku ke sloučení, je povinný.

Validace nezadané protější stránky

Při neuvedení protější stránky ke sloučení prostým {{Sloučit}} se objeví chybová hláška:

Stránka se pak podle toho i zakategoruzuje, že je v použití této šablony {{chyba}}.

Validace neexistující protější stránky

Při uvedení neexistující protější stránky ke sloučení je tato skutečnost ověřována:

Stránka se pak zakategorizuje do Kategorie:Údržba:Slučování neexistujících.

Než vznášet požadavky na začlenění článku do ani neexistující stránky se seznamem, raději stránku podle stejné myšlenky kategorizujte.

Přepínač zdroje a cíle

Druhým nepojmenovaným parametrem je přepínač, kterým se určuje směr přenášení obsahu. Očekává se právě jeden ze dvou možných směrů:

 • „tam“ („do“ nebo i „d“): návrh přenést obsah odtud do uvedeného cílového článku.
 • „sem“ („z“ nebo i „ze“): návrh přenést sem obsah z uvedeného zdrojového článku.

U hodnot nezáleží na velikosti písmen, šablona si s kombinacemi poradí.

 • třetí možností pro tento parametr je název nového cílového článku, ještě neexistujícího.

Validace nezadaného směru slučování

{{Sloučit|stránka}} vloží oznámení o návrhu sloučit aktuální stránku s jinou blíže nespecifikovaným způsobem.

Druhý parametr pro určení cíle je nutný: Bez něj se stránka zařadí do kategorie:Údržba:Slučování bez určení směru, protože není jasné, pod který cílový název má být výsledek slučuvání umístěn, a případně ani ze které stránky bude jen přesměrování.

Umístění diskuse

Ačkoli se tato šablona má používat pro jedno sloučení 2x, jednou na každé z páru slučovaných stránek, je vhodné vést diskusi jen na jednom místě.

Místo diskuse přednastaveno

Implicitně je v obou užitích této párové šablony, v obou článcích, přednastavena tatáž diskuse cílového článku. Pokud ovšem:

 • je cílový článek vůbec určen,
 • existuje
 • a je určen i směr slučování.

Diskuse jinde, určena explicitně

Pro explicitní určení odkazu na diskusi lze použít třetí parametr diskuse, pojmenovaný volitelný.

Příklad pro článek Zeměbrana, ve kterém je navrženo sloučení obsahu z článku Domobrana, při výslovném určení diskuse v jiném nezúčastněném článku Obrana:

{{Sloučit|Domobrana|sem|diskuse=diskuse:Obrana}}

Příklad pro článek Domobrana, ve kterém je navrženo sloučení obsahu do článku Zeměbrana, při výslovném určení diskuse v jiném nezúčastněném článku Obrana:

{{Sloučit|Zeměbrana|tam|diskuse=diskuse:Obrana}}

Pro odkazy na stránky mimo hlavní prostor Wikipedie (namespace) je obecně potřaba úvodní dvojtečka ":", při ručním vytváření odkazu jí obecně bývá třeba napsat jako první znak cíle odkazu. Ovšem zde v šabloně je tato dvojtečka již přidána, proto jí již nepište.

Protože se ale může o sloučení diskutovat i jinde, než v diskusích článků hlavního prostoru, třeba pod systémovým "WP:", diskusní namespace není předvyplněn: Je ho potřeba vepsat jako součást hodnoty tohoto parametru.

Předaná alternativní diskusní stránka je v ceduli hlášení použita a zobrazena pouze v bezchybných případech použití: V případě chyby není myšlenka dvou článků splněna, tedy se hodnota tohoto parametru ignoruje. Odkaz na diskusi pak vede na diskusi článku samotného.

Při výslovném určení místa diskuse, p5i pou6it9 tohoto parametru, se stránka zakategorizuje do kategorie:Údržba:Slučování s diskusí jinde.

Diskuse jinde sice zadána, tam ale neexistuje

O zadané diskusi jinde lze předpokládat, že také opravdu existuje, proto pokud neexistuje, jde o chybu.

Hypotetický příklad {{Sloučit|Praha|Praha a Brno|diskuse=diskuse:Praha a Brno}} označí tuto šablonu {{Sloučit}} cedulí oznamující návrh sloučit jí s jinou šablonou {{Praha}}, aby vznikla nová šablona "Praha a Brno",

navíc s výslovným určením diskuse v článku "Praha a Brno", který ovšem neexistuje, ani jeho dikuse. Cedule se tedy zobrazí i s chybovým hlášením, s požadavkem na opravu zadání "diskuse jinde".

Takto označená stránka (editovaný "zdejší" článek) se přidává do kategorie:Údržba:Články ke sloučení, příslušně podle požadavku.

Kometář

Pro motivační poznámku lze použít volitelný parametr, buď jako třetí nepojmenovaný, nebo jeho jmény: komentář nebo comment.

{{Sloučit|Zeměbrana|tam|komentář nebo comment}}
{{Sloučit|Zeměbrana|tam|komentář=komentář nebo comment}}
{{Sloučit|Zeměbrana|tam|comment=komentář nebo comment}}
{{Sloučit|Zeměbrana|tam|3=komentář nebo comment}}

Související stránky

Šablony pro články

Šablony pro kategorie

Šablony pro šablony

 • {{Zastaralá šablona}} – poslouží místo {{Sloučit|do}}, umožňuje nahrazení jedné šablony druhou
 • {{subst:TfD}}(anglicky) Template for Deletion, šablony ke smazání

Šablony pro seznamy

 • {{převést na seznam}} – šablona pro označení šablon s obsahem ala seznam, bude označená jako „k předělání na článek se seznamem“
 • {{převést seznam na kategorii}} – šablona pro označení článku ala seznam, bude označený jako „k předělání na kategorii“
 • {{seznam}} – seznam položek jako vstup do šablony, různé seznamy s různými typy výstupů
 • {{šablony}} – seznam šablon jako vstup do šablony
 • {{seznam šablon}} a {{šablona položka}} – tabulka šablon pro popis Wikipedie