Wikipedie:Subpahýl

Tato stránka je zamčena pro neregistrované a nové uživatele
Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Zkratka:
 • WP:SP

Subpahýl je torzo textu, které nelze považovat ani za neplnohodnotný článek – tzv. pahýl, a proto je nutné jej v omezené lhůtě upravit nebo smazat. Subpahýly jsou kategorizovány v Kategorie:Údržba:Subpahýly.

Jestliže pahýly jsou ošklivými kačátky Wikipedie, pak jsou subpahýly jejich nevysezená vejce. Jsou to krátké útržky informací, které by v tomto stavu neměly zůstávat po delší dobu, protože jejich relevance k danému tématu je velmi malá či žádná. Správa subpahýlů je částí každodenní údržby Wikipedie; není-li subpahýl rozšířen, bývá po týdnu smazán procesem Odloženého smazání. Články, které nejsou ani subpahýly, bývají mazány okamžitě. Naopak pahýly se nemažou, protože z nich může časem vzniknout kvalitní článek.

Rozdíl mezi pahýlem a subpahýlem

 • Pahýly jsou v podstatě dostatečně dlouhé na to, aby obsahovaly částečnou informaci. Subpahýly nejsou obyčejně delší než slovníková definice nebo jsou pouhou zprávou o existenci objektu a zpravidla obsahují pouze informace, které by věděl každý. Viz Wikislovník.
 • Pahýl je obvykle možné snadno rozšířit, protože obsahuje základní informace pro stavbu mnohem delšího článku. Jako kdybyste požádali zedníka, aby nakreslil dům – dostanete celkem přesný půdorys. Subpahýly obsahují velmi málo informací, nebo ještě hůře, špatné či zavádějící informace. Jako byste žádali tříleté dítě, aby namalovalo dům. Dostanete čtverec místo domu a trojúhelník místo střechy.
 • Pahýly jsou většinou vytvářeny někým, kdo buď plánuje rozšířit je později sám, nebo si přeje, aby byl jeho článek rozšířen jiným uživatelem, který o daném tématu ví víc. Subpahýly jsou obvykle tvořeny jen proto, že je vytvořit lze, a jejich autor je opustí, aniž by je dále sledoval.

Příklady

Vytvořené pouze pro ukázku (letadlo) / převzaté z článku (počítač)

Pahýl Subpahýl
Letadlo je motorový stroj, který létá vzduchem. Bylo sestrojeno bratry Wrightovými roku 1903. Je schopné letu, protože jeho křídla vytvářejí díky svému tvaru vztlak.

V dnešní době způsobila modelová řada letadel Boeing 747 revoluci v letecké dopravě, neboť učinila mezikontinentální lety nejen možnými, ale zcela běžnými.

Letadla jsou létající stroje s křídly.
Počítač je v informatice elektronické zařízení, které zpracovává data pomocí předem vytvořeného programu. Současný počítač se skládá z hardware, které představuje fyzické části počítače (procesor, klávesnice, monitor atd.) a ze software (operační systém a programy).

Počítač je zpravidla ovládán uživatelem, který poskytuje počítači data ke zpracování prostřednictvím jeho vstupních zařízení a počítač výsledky prezentuje pomocí výstupních zařízení. V současnosti jsou počítače využívány téměř ve všech oborech lidské činnosti.

Počítač zpracovává informace pomocí myši. Ve dvojkové soustavě.

Co dělat se subpahýlem

Je několik způsobů, jak naložit se subpahýlem, aby byl vylepšen, přesunut někam, kde bude užitečnější, nebo úplně smazán:

Rozšířit alespoň na pahýl

Doplňte a rozšiřte obsah subpahýlu, přičemž nezapomínejte na následující:

 1. Text uveďte pokud možno jasnou a výstižnou definici či základní charakteristikou tématu (názvu) článku. Napište například, čím se daná osoba proslavila, kde se dané místo nachází a čím je známé, základní údaje o dané události a kdy k ní došlo apod. Dobrá definice nebo popis může povzbudit případné přispěvatele tím, že nastíní hranice článku a nepřímo shrnuje, co je zapotřebí doplnit. Dobrým popisem by bylo například: „Abraham Lincoln byl prezidentem Spojených států amerických v letech 1861–1865.“
 2. Snažte se poskytnout víc, než jen pouhou definici – alespoň o trošku víc.
 3. Abyste si usnadnili práci s rozšiřováním subpahýlu, můžete připojit a citovat odkazy k danému tématu v knihách, časopisech či novinách; jestliže je článek obsahuje, navštivte je; nebo můžete informace k danému tématu vyhledat pomocí internetového vyhledávače.
 4. Řiďte se pravopisnými pravidly. Pište v celých, jasných větách.
 5. Ujistěte se, že ke vhodným slovům byl doplněn odkaz, viz Nápověda:Vnitřní odkazy. Například: „Abraham Lincoln byl prezidentem Spojených států amerických v letech 1861–1865.“ Ještě lépe však i s konkrétním odkazem: „Abraham Lincoln byl prezidentem Spojených států amerických v letech 1861–1865.“
 6. Pokud se nepodařilo rozšíření dovést na úroveň plnohodnotného článku, opatřete jej šablonou {{pahýl}}.

Použít text na doplnění jiného článku

Podrobnější nápovědu naleznete na stránce Wikipedie:Slučování a přesun stránek.
 1. Vložte obsah subpahýlu do vhodného článku (pokud v něm daná informace již není obsažena). Do shrnutí editace vložte odkaz na subpahýl.
 2. Nahraďte subpahýl přesměrováním na daný článek.
 3. Zkontrolujte, jestli jste přesměrováním nevytvořili dvojité přesměrování – klikněte na stránce přesměrování na „Odkazuje sem“ v levém menu nástrojů. Pokud je v seznamu nějaké přesměrování, je ho potřeba upravit vložením odkazu přímo na cílový článek.

Přesunout slovníkové definice do Wikislovníku

Podrobnější nápovědu naleznete na stránce Nápověda:Přesun článku na jiný projekt.

Označit ke smazání

 1. Jestliže je obsah naprosto přebytečný a triviální (nejedná se ani o subpahýl), například obsahuje pouze uživatelské experimenty, můžete jej navrhnout na rychlé smazání.
 2. Subpahýl označte šablonou {{subst:Subpahýl}}odloženému smazání. Bude tak poskytnuta týdenní lhůta k rozšíření, poté některý správce posoudí, zda se skutečně jedná o subpahýl, a stránku smaže.
 3. V případě sporu o to, zda je článek pahýl nebo subpahýl, nechte jej označený jako pahýl a pokuste se spor vyřešit v diskusi.
 4. V případě hromadného označování subpahýlů tyto články zaneste na Seznam krátkých článků namísto odloženého smazání, aby měla komunita čas na případné rozšíření subpahýlů ve větší dávce. Článek na tomto seznamu, který není po přiměřené lhůtě rozšířen alespoň na pahýl, může být označen šablonou {{subst:Subpahýl}} k odloženému smazání.

Související články