Přeskočit na obsah

Wikipedie:Rychlé smazání

Tato stránka je zamčena pro neregistrované a nové uživatele
Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

pravidla:

     závazná
     doporučení
     v hlasování
     navrhovaná
     neschválená
Doporučení

Text této stránky je doporučení české Wikipedie. Vysvětluje standardy, s nimiž většina wikipedistů v principu souhlasí a které je vhodné dodržovat. Přesto není závazným pravidlem. Nebojte se stránku editovat, je-li potřeba, ale větší změny raději předem navrhněte v diskusi a oznamte je též Pod lípou.


Zkratka:
 • WP:CSD
  WP:RS

Rychlé smazání článku nebo jiné stránky Wikipedie se provádí, pokud o potřebě smazání nejsou v souladu s níže uvedenými pravidly pochybnosti. Rychlé smazání provádí libovolný správce okamžitě, ostatní uživatelé o ně mohou požádat vložením šablony {{Smazat|Zdůvodnění}} na začátek dané stránky.

Pokud stránka označená k rychlému smazání tato kritéria nesplňuje, nahraďte šablonu procesem odloženého smazání, diskusí o smazání nebo ji odstraňte a uveďte důvody na diskusní stránce.

Seznam všech stránek navržených k rychlému smazání se nachází v kategorii Údržba:Stránky ke smazání.

Obecná pravidla

Kterákoli stránka Wikipedie (z libovolného jmenného prostoru) může být rychle smazána, pokud je splněno libovolné z následujících kritérií:

 1. Stránka neobsahuje žádný užitečný obsah (ani v historii), např. pouze nesmyslné znaky („asdf“).
 2. Uživatelské experimenty (např. „Opravdu tady můžu psát co chci?“, „ahoj, já jsem Pepa“).
 3. Stránka byla vytvořena zablokovaným uživatelem.
 4. Zřejmý vandalismus.
 5. Zřejmá reklama či spam.
  • Je-li samotné téma významné, je lépe stránku přepracovat alespoň na objektivní pahýl článku.
 6. Stránky nesloužící ničemu jinému než zneuctění osoby nebo věci, o níž pojednávají, tzv. „útočné stránky“ (např. „XY je největší hlupák na světě…“), u nichž neexistuje žádná neutrální verze, na niž by bylo možné revertovat, ani neobsahují dostatek encyklopedicky využitelných informací k redukci na nezávadný článek. To se týká zejména článků o žijících lidech.
 7. Stránky, jejichž obsah neodpovídá definici projektu Wikipedie a byly přesunuty na jiný projekt.
 8. Opakované vložení obsahu, který byl již dříve v prakticky stejné podobě smazán v souladu s pravidly.
  • To se nevztahuje na obsah, který byl po smazání později v souladu s pravidly obnoven.
  • Je možné, že opakované vkládání stejného obsahu naznačuje, že může být vhodnější počkat, jestli se stránka nerozroste, případně ji podrobit plné diskusi o smazání.
 9. Stránka, kterou požaduje smazat její autor, pokud rozumně zdůvodní, že byla vytvořena omylem, a pokud ji dosud nikdo jiný než tento autor needitoval.
 10. Diskusní stránky ke smazaným stránkám, pokud neobsahují důležitou diskusi, na kterou je případně odkazováno odjinud.
 11. Správci také mohou stránku z technických důvodů dočasně smazat, aby např. mohli opravit problémy s databází.

Zvláštní pravidla

Články

Takto nevyhovující články mohou být rychle smazány:

 1. Zjevně neencyklopedické články (nejsou-li informativní), například výzvy, pouhé nezdrojované názory atd.
 2. Extrémně krátké články, obsahující jen kusé informace vytržené z kontextu (např. „Je to fajn chlap, má vlastní firmu. A jeho žena je taky skvělá.“).
  • Pokud lze článek rozšířit alespoň na pahýl, je to preferovaný způsob řešení.
 3. Cizojazyčné články, například zkopírované z jiné jazykové verze Wikipedie.
  • Také je možno do článku vložit šablonu {{subst:Přeložit}} a před smazáním týden počkat, zda se nenajde dobrovolník, který by obsah stránky přeložil.
 4. Články, které obsahují pouze externí odkazy, část „Související články“, odkazy na knihy, zařazení do kategorií nebo interwiki odkazy.
 5. Články, jejichž jediným cílem je komunikace s příslušnou osobou či skupinou jmenovanou v názvu stránky.

Přesměrování

Přesměrování smí být rychle smazáno, pokud nemá užitečnou historii, nevedou na ně žádné odkazy a je splněna alespoň jedna z těchto podmínek:

 1. Jeho užitečnost je nesporně nulová, tj. například ani na diskusní stránce, ve shrnutí editace či jiné diskusi nebyly uvedeny argumenty pro zachování a nelze je očekávat.
 2. Odkazuje na neexistující stránku a nelze je opravit změnou cíle.
 3. Vzniklo přesunem článku z hlavního jmenného prostoru do jiného, kam správně patří.
 4. Pokud je potřeba uvolnit místo pro přejmenování stránky, o kterém se nevedou spory.
 5. Vzniklo jako výsledek překlepu a přejmenování stránky na správné jméno. To se netýká běžně užívané nesprávné podoby nebo pravopisu slova, neboť přesměrování z takové běžné chyby na správný název se považuje za užitečné, například zabraňuje tomu, aby někdo omylem napsal duplicitní článek o stejné věci pod jiným jménem.
 6. Vzniklo přemístěním z názvu s rozlišovačem, pokud název s rozlišovačem neexistoval delší dobu než 24 hodin a pokud nejde o rozlišovač, pod kterým by uživatel Wikipedie mohl článek hledat nebo očekávat.
 7. Vzniklo jako výsledek zjevného vandalismu (pokud vandal přesunul stránku na nesmyslný název, po jejím návratu zpět zůstane zbytečné přesměrování z nesmyslného názvu).
 8. Je nahraditelné vestavěnými vlastnostmi softwaru MediaWiki.

Kategorie

Rychle smazána může být prázdná kategorie (neobsahuje žádné články ani podkategorie) při zohlednění následujících pokynů:

 1. Pokud kategorie delší dobu nějaké články obsahovala, je vhodnější s mazáním přiměřený čas počkat a pro mezidobí původní obsah nahradit šablonou {{Zastaralá kategorie}}, která upozorní její dosavadní uživatele na alternativu a pomůže s případným robotickým přesunem náhodně se objevivších článků.
 2. V případě, že byla čerstvě založena a je pravděpodobné, že bude využita, je vhodné před smazáním vyčkat ~24 hodin.

Uživatelské stránky

Uživatelská stránka může být rychle smazána v těchto případech:

 1. Podstránky uživatelských stránek na žádost příslušného uživatele.
 2. Uživatelova stránka na žádost příslušného uživatele, pokud nejsou zvláštní důvody stránku ponechat. Při přejmenování by mělo být vytvořeno přesměrování na uživatelovo nové jméno. Diskusní stránky uživatelů se nemažou. Odstraňují se pouze právní výhrůžky a jiná závažná porušení pravidel.
 3. Diskusní stránky anonymních uživatelů (IP adres), jejichž obsah už není aktuální (aby noví uživatelé, kteří náhodou používají stejnou IP adresu, nebyli zmateni).

Návod pro správce

 • Seznam všech stránek k rychlému smazání je v kategorii Údržba:Stránky ke smazání.
 • Před smazáním stránky zkontrolujte její diskusní stránku, historii stránky a seznam stránek, které na ni odkazují.
  • Pokud mažete přesměrování s překlepem v názvu po přesunutí na správný název, nejprve zkontrolujte, zda na název s překlepem nevedou nějaké odkazy! Pokud ano, opravte tyto odkazy před smazáním stránky.
 • Extrémně stručný článek nemažte těsně po jeho vytvoření, nějakou dobu vyčkejte. Nováčkové obvykle ukládají své změny často, takže je možné, že na článku stále pracují.
 • Pokud máte jakékoli pochybnosti o tom, zda stránka splňuje kritéria pro rychlé smazání, stránku nemažte, ale navrhněte ji k diskusi o smazání.
 • Pokud stránka obsahovala útočný či urážlivý text, necitujte z něj ve shrnutí editace.

Související stránky