Wikipedie:Uživatelská stránka

Tato stránka je zamčena pro neregistrované a nové uživatele
Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

pravidla:

     závazná
     doporučení
     v hlasování
     navrhovaná
     neschválená
Doporučení

Text této stránky je doporučení české Wikipedie. Vysvětluje standardy, s nimiž většina wikipedistů v principu souhlasí a které je vhodné dodržovat. Přesto není závazným pravidlem. Nebojte se stránku editovat, je-li potřeba, ale větší změny raději předem navrhněte v diskusi a oznamte je též Pod lípou.


Zkratka:
 • WP:US
  WP:UP

Uživatelská stránka je osobní stránka přihlášeného přispěvatele Wikipedie (wikipedisty). Její obsah by měl ostatním wikipedistům poskytovat informace o uživateli užitečné vzhledem k práci na Wikipedii. K uživatelským stránkám se řadí i uživatelské podstránky, případně též diskusní stránka uživatele, soubor všech stránek uživatele se nazývá uživatelský prostor.

Vaše uživatelské stránky mají následující podobu, kde místo Příklad je potřeba dosadit vámi zvolené uživatelské jméno:

Vaše uživatelská a diskusní stránka jsou zpravidla navštěvovány přes váš podpis na diskusních stránkách a záznamy v historii stránky, sledovaných stránkách nebo posledních změnách. Informace o sobě nikdy nepište do hlavního jmenného prostoru (do článků), který je určen výhradně pro encyklopedický obsah.

Obsah uživatelské stránky

Co mohu mít na své uživatelské stránce?

Stručně řečeno, cokoliv chcete – v rozumných mezích. Přesto existuje několik základních doporučení.

 • Informace o sobě: Třeba kontakt na vás (e-mail, Skype apod.), vaše jméno, fotografii, kde žijete, vaše zájmy, obory, které ovládáte, jazykové znalosti (viz šablony Wikipedie:Babylón), co máte a nemáte rádi, odkaz na vaše webové stránky nebo stránky, které vás zajímají, jiné aktivity na internetu atd. Konkrétní obsah závisí na tom, kolik toho chcete o sobě prozradit. Informace můžete vkládat také v podobě grafických rámečků zvaných nálepky.
 • Poznámky o vaší práci na Wikipedii: Odkazy na články Wikipedie, o které se zajímáte, odkazy na jiné zdroje (slovníky, specializované stránky, vyhledávače…)
 • Přítomnost/nepřítomnost: Pokud budete delší dobu offline nebo nebudete Wikipedii sledovat, je vhodné to na stránce uvést, zejména jste-li jinak hodně zúčastněni zdejšího dění.
 • Hodnocení jinými uživateli: Možná že se někdo rozhodne vás odměnit za vaši práci řádem. V případě, že z nějakého důvodu budou omezena vaše práva editace, bude to rovněž uvedeno na vaší uživatelské stránce.
 • Licence: Pokud se rozhodnete publikovat pod více licencemi nebo chcete prohlásit všechna svá díla za public domain, poznamenejte také to na své uživatelské stránce.
 • Kategorie: Svou stránku můžete zařadit do jedné nebo několika kategorií wikipedistů. Kategorie wikipedistů slouží k orientaci, aby se rychleji našli wikipedisté s podobnými zájmy nebo znalostmi. Kategorie wikipedistů se nesmí překrývat s kategoriemi článků; je tak důležité, aby název kategorie začínal vždy slovem "Wikipedisté", např. Kategorie:Wikipedisté z Prahy.

Čemu se raději vyhnout?

Wikipedie není freehostingová služba a vaše uživatelská stránka není vaše osobní internetová stránka. Je to stránka, která vás prezentuje jako člena komunity Wikipedie. Vyhněte se ve svém uživatelském prostoru obsahu, který bezprostředně nesouvisí s Wikipedií. Například

 • weblog vztahující se k vašim aktivitám mimo Wikipedii
 • Rozsáhlé diskuse na téma nesouvisející s Wikipedií
 • Rozsáhlé personální informace (více než několik stránek)
 • Názory, které nemají vztah k Wikipedii ani jinému encyklopedickému materiálu
 • Hry a jiné záležitosti, které nesouvisí s tvorbou encyklopedie, zvlášť pokud jsou určeny pro jiné publikum, než jsou aktivní wikipedisté
 • Komunikace s lidmi, kteří se neúčastní práce na Wikipedii

Varování: Nenarušujte rozvržení stránky

Nepoužívejte žádné triky (kaskádové styly apod.), které by vaše příspěvky (nebo jejich část) umisťovaly mimo oblast stránky, vymezenou pro zobrazování editovatelného obsahu.

Další poznámky o uživatelských stránkách

Doporučení, co dávat nebo nedávat na své uživatelské stránky, jsou poměrně volná. Uživatelské stránky uživatelů s velkým počtem editací obvykle komunita posuzuje mírněji než stránky nováčků. Jednoduše řečeno, pokud nováček přijde a dá na svou uživatelskou stránku něco, co bezprostředně nesouvisí s Wikipedií, bude obsah pravděpodobně odstraněn.

Přesměrování uživatelské stránky na jinou stránku (mimo uživatelský prostor) se nemusí ostatním líbit. Pokud to uděláte, ztěžujete tím přístup na vaši uživatelskou stránku a společně s tím také přístup na vaši diskusní stránku nebo seznam vašich editací. Výjimkou je, přesměrujete-li uživatelskou stránku svého staršího účtu, který už nepoužíváte, na váš nový účet.

Odstranění a mazání obsahu

Jestliže vás komunita požádá, abyste ze svých uživatelských stránek některou část odstranili, měli byste to udělat, alespoň prozatím – jakýkoliv obsah vašeho uživatelského prostoru smí být prezentován pouze se souhlasem komunity. Až budete na Wikipedii zhruba rok a budete za sebou mít hodně přínosné práce, ostatní mohou být tolerantnější; jiné řešení je přesunout obsah na jiný web a na uživatelské stránce uvést pouze odkaz na něj.

Pokud nebudete spolupracovat, nebo odmítnete odstranit odmítaný obsah ze svých stránek, odstraníme jej jednoduše sami. Buď tak, že částečně změníme obsah vaší stránky (pokud je nevhodná pouze část stránky) nebo stránku zcela smažeme (pokud je neakceptovatelný obsah celé stránky).

Ve zvláštních případech může být vaše substránka vymazána pomocí standardní diskuse o smazání. Pokud se tak stalo, nepokoušejte se prosím tuto stránku vytvořit znovu. V takovém případě se stane předmětem okamžitého vymazání. Prosím, respektujte rozhodnutí komunity o tom, co je a co není vhodné.

Naopak v případě, že hrozí nebezpečí z prodlení při zjevném porušení pravidla Wikipedie (zvláště v případech, které vyžadují tzv. Ochranná opatření), je nutné smazat příslušný obsah okamžitě. I v tomto případě budete informován/informována o důvodu zásahu do vaší stránky.

Diskusní stránka a podstránky

Co mohu mít na své diskusní stránce?

Podrobnější nápovědu naleznete na stránce Wikipedie:Diskusní stránka.

Vaše diskusní stránky slouží ostatním uživatelům, aby vás mohli kontaktovat ve věcech týkajících se vytváření Wikipedie. Diskusní stránky obsahují víceméně vaše reakce na příspěvky ostatních. Nezatěžujte je něčím, co můžete lépe umístit na svou uživatelskou stránku. Pokud velikost diskusní stránky dosáhne 32 kB, měli byste podle svého uvážení staré diskuse mazat, archivovat a sumarizovat. Vyhněte se tomu, abyste některé diskusní příspěvky pouze mechanicky odstranili. Může se pak stát, že se budete s jinými uživateli znovu vracet k záležitostem, které už byly jednou vyřešeny, nebo budete například kritizováni za věci, které vám již byly vytýkány. Navíc budete vytvářet dojem, že ostatním nenasloucháte a jejich názory ignorujete.

A co uživatelské podstránky?

Podrobnější nápovědu naleznete na stránce Nápověda:Uživatelské podstránky.

Pokud potřebujete více stránek, můžete si vytvořit podstránky. Pro jejich obsah víceméně platí totéž, co pro uživatelskou nebo diskusní stránku.

Příklady použití uživatelských podstránek:

 • rozepsané články, dokud nejsou vhodné pro zveřejnění v hlavním jmenném prostoru
 • archivy diskusní stránky
 • testy; např. pro pokusy se šablonami

Vlastnictví uživatelských stránek

Varování: Vyhněte se editaci cizích uživatelských stránek

Obecně platí: vyhněte se významnější editaci cizích uživatelských stránek bez svolení jejich vlastníka. Můžete ale opravovat zjevné chyby, zejména špatné odkazy (např. pokud se některá stránka přesouvá a ruší nebo inovují redirecty). Některým uživatelům editace jejich stránek ostatními nevadí a mohou to výslovně povolit. Jiní jsou na obsah svých stránek citliví a jejich cizí úpravy nemají rádi. V takovém případě respektujte jejich přání, upozorněte je na chyby na diskusní stránce a nechte je, aby případné změny udělali sami. Předejdete tím zbytečným konfliktům.

Varování: Stránky v uživatelském jmenném prostoru nejsou vaším vlastnictvím

Podle zvyklostí jsou i vaše uživatelské stránky vlastnictvím Wikipedie:

 • Příspěvky jsou licencovány stejně jako všechny ostatní příspěvky GFDL a nové i CC-BY-SA 3.0.
 • Ostatní uživatelé mohou vaše stránky editovat, i když platí zvyk, že vaši uživatelskou stránku obvykle ostatní needitují.
 • Stejně jako pro ostatní stránky, i zde beze zbytku platí pravidlo Žádné osobní útoky ap.
 • V některých případech může být obsah, který komunita považuje za nežádoucí, vymazán.

Pokud máte obsah, který nechcete dovolit editovat ostatním nebo který není z různých důvodů vhodný pro Wikipedii, měli byste jej raději umístit na svůj osobní web.

Uzamykání před vandalismem

Stejně jako u ostatních článků se může uživatelská stránka stát cílem vandalismu, někdy i editačních válek. Pokud k tomu dochází opakovaně, lze na Nástěnce správců požádat o její uzamčení.

Mazání stránek

Jak vymazat své uživatelské podstránky?

Pokud nějakou svou podstránku již nepotřebujete, můžete požádat o její rychlé vymazání vložením šablony {{Smazat}}; uvažte, zda by ale nepostačilo nahradit ji přesměrováním na vaši hlavní uživatelskou stránku, což pro většinu účelů vyhovuje.

Požadavek na rychlé mazání můžete navrhnout pouze pro podstránky „vlastní“ osobní stránky a pouze v případě, že pro to máte nějaký vážný důvod.

Stránky, které původně byly součástí jiného jmenného prostoru a teprve poté byly přesunuty na uživatelské podstránky, nemůžete vymazat pomocí rychlého mazání, ale musíte postoupit proceduru Diskuse o smazání.

Jak vymazat svou uživatelskou stránku a diskusní stránku?

Pokud tomu nebrání nějaké důležité důvody, můžete požádat o vymazání vaší uživatelské stránky. Nejčastěji se to stává v případě, kdy se nějaký dlouhodobě aktivní uživatel rozhodne opustit Wikipedii.

Napište své stránky jako kandidáta na rychlé vymazání spolu s důvodem, proč tak činíte. Správce prověří stav a stránky vymaže. Ostatní uživatelé mohou zažádat o obnovení vymazané stránky (například na Nástěnce správců), pokud mají pocit, že je na ní uvedena nějaká důležitá informace. V takovém případě je možné stránku znovu smazat pouze na základě diskuse o smazání.

Diskusní stránky uživatelů se nemažou. Odstraňují se pouze právní výhrůžky a jiná závažná porušení pravidel.

Související články