Wikipedie:Diskuse o smazání

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání
Wiki rules.png

pravidla:

     závazná
     doporučení
     v hlasování
     navrhovaná
     neschválená
Doporučení

Text této stránky je doporučení české Wikipedie. Vysvětluje standardy, s nimiž většina wikipedistů v principu souhlasí a které je vhodné dodržovat. Přesto není závazným pravidlem. Nebojte se stránku editovat, je-li potřeba, ale větší změny raději předem navrhněte v diskusi a oznamte je též Pod lípou.


Zkratka:
 • WP:DoS
  WP:AfD
  WP:TfD

Diskuse o smazání (slangově též DOS, DoS, AfD z anglického Articles for Deletion či TfD z Template for Deletion) je stránka pro diskuse o tom, zda obsah stránky vyhovuje kritériím pro zahrnutí ve Wikipedii, či zda má být stránka smazána. Cílem diskuse je dosáhnout konsensu o smazání či ponechání, případně přepracování stránky do přijatelné podoby. Skončené diskuse jsou uloženy v archivu.

Diskuse o smazání řeší otázku smazání obsahu nějaké stránky, nikoliv rušení zavedených pravidel a zvyklostí. K diskusi o smazání mohou být proto zpravidla podány stránky jen z těch jmenných prostorů, které bezprostředně souvisí s obsahem v článcích, tj. stránky z hlavního jmenného prostoru a prostoru portál a šablony, soubory či kategorie, které bezprostředně s obsahem článků souvisí. V dalších jmenných prostorech se užívá jiných rozhodovacích procesů (vizte Změny v pravidlech), o smazání je možné rozhodovat jen tehdy, pokud byl příslušný mechanismus, jehož je stránka součástí, zrušen nebo standardním způsobem plně nahrazen jiným.

Možnost fyzického mazání stránek mají správci (sysopové) české Wikipedie.

Pro upozornění na omylem vytvořené, špatně pojmenované, zjevně zcela nesmyslné a jiné podobné stránky, které lze bez diskuse o obsahu vymazat procedurou tzv. rychlého smazání, použijte šablonu {{Smazat|důvod pro smazání}}.

Jestliže jde o heslo o encyklopedicky významném pojmu, který by na Wikipedii měl být, zvažte dobře, je-li jeho stávající obsah opravdu natolik nicotný, že je lepší ho zcela smazat z databáze než ho využít jako pahýl. Také zvažte, není-li vhodné stránku či kategorii spíše sloučit s jinou nebo přejmenovat. V případě, že stránka je spíše slovníkovou definicí než encyklopedickým heslem, zvažte její přesunutí na Wikislovník. K tomu se používá šablona {{Přesunout na Wikislovník}}.

V případě, že navrhujete ke smazání šablonu nebo jiný prvek, který užívají jiní uživatelé, napište ve zdůvodnění i postup, jak se vypořádat s problémy, které nastanou v souvislosti s jeho smazáním.

Jak navrhnout stránku na smazání[editovat | editovat zdroj]

Předpokládejme, že vidíte důvod smazat stránku Velký modrák. Nejprve zjistěte, zda problémy na této stránce nemůžete odstranit sami bez nutnosti vyvolávat diskusi o smazání, zejména:

 • úpravou problematického textu, například odmazáním nepřijatelného obsahu;
 • změnou obsahu stránky na přesměrování spolu s případným sloučením užitečného obsahu s cílovou stránkou přesměrování;
 • přesunem stránky na název, který bude ve shodě s jejím obsahem, případně na Wikislovník;
 • využitím mechanismu rychlého nebo odloženého mazání stránek.

Pokud žádným z uvedených způsobů problémy stránky vyřešit nelze, navrhněte ji na smazání pomocí následujících kroků:

1/3 Vložení šablony do navrhované stránky

Na začátek stránky, kterou chcete smazat (tj. Velký modrák), vložte šablonu {{AfD}} (navrhujete-li smazání šablony, označte ji šablonou {{subst:TfD}}).

2/3 Vytvoření diskusní podstránky

V editačním políčku nahraďte text -heslo- názvem stránky, o níž se má diskutovat, a zmáčkněte tlačítko pro vytvoření diskusní podstránky. Podstránku vyplňte podle návodu a nakonec uložte.


3/3 Zařazení podstránky do seznamu

Zmáčkněte tlačítko pro zařazení podstránky do seznamu. Stránku vyplňte podle návodu a nakonec uložte.

Druhou možností je editovat celý seznam. Na nový řádek na konci seznamu připište {{/-heslo-}}, kde -heslo- nahraďte názvem stránky navrhované na smazání, takže přidaná položka bude například {{/Velký modrák}}. Můžete přitom vymazat případné již neaktuální položky. Varování, že jste nezadali shrnutí editace, si nevšímejte a změny uložte.

Po úspěšném provedení těchto kroků se text podstránky s novým návrhem na smazání objeví přímo na konci této hlavní stránky. Pokud se neobjevil, zkuste nejdříve vyprázdnit cache serveru, a pokud ani potom ne, zkontrolujte, zda všechny vaše kroky proběhly přesně podle návodu (např. jestli jste neudělali překlep apod.).

Upozornění na diskusi v posledních změnách a na portálu Wikipedie zařídí robot, může mu to ale trvat až půl hodiny. Vstřícným krokem, který můžete ještě udělat (a robot ho neudělá), je upozornit hlavního autora článku na založení diskuse. Lze očekávat, že si nastavil odeslání e-mailu při změně diskusní stránky, takže bude upozorněn i v případě, kdy aktuálně Wikipedii nesleduje.

Pravidla diskusí o smazání[editovat | editovat zdroj]

Uzavření diskuse[editovat | editovat zdroj]

Diskuse se uzavírá nejdříve po týdnu. Správce však může zrušit nebo předčasně uzavřít diskusi, pokud:

 • bylo jejich založení zjevně v rozporu s jinými pravidly (např. šlo o narušování Wikipedie nebo obcházení bloku),
 • pro daný typ stránek je výslovně řečeno, že pro něj proces diskuse o smazání není určen.

Správce může dále předčasně uzavřít diskuse:

 • jednoznačné (dostatečně reprezentativní a takřka jednomyslné),
 • kde došlo k tak zásadnímu přepracování navržené stránky, že dosavadní argumenty pro smazání ztratily smysl.

Na druhou stranu může kterýkoli správce diskusi prodloužit, pokud se před očekávaným uzavřením objeví nové podstatné argumenty.

Uzavíratelem může být libovolný ze správců; jasné, zralé a řádně proběhlé diskuse, jejichž výsledek nevyžaduje použití práv správce, smí uzavřít kterýkoli wikipedista. Uzavíratel zváží argumenty, komentáře, připomínky a názory diskutujících a rozhodne, zda se článek ponechá, smaže nebo přesune. Zároveň může doporučit přepracování článku. Rozhodnutí může být v případě nutnosti výrazných úprav podmínečné. Rozhodnutí musí být jasně a výstižně zdůvodněno.

Uživatelé se zásadními námitkami vůči způsobu vyhodnocení nebo regulérnosti diskuse by se měli nejprve obrátit na uzavíratele. Pokud se svou stížností neuspějí, mohou podat na příslušné stránce podnět k revizi smazání.

Užitečné tipy pro vyhodnocování konsenzu vizte na stránce Wikipedie:Žádost o komentář/VfD: změna na AfD/Vyhodnocování konsenzu.

Výsledek a další postup[editovat | editovat zdroj]

 Při archivaci podstránek použijte následující šablony:

 • {{subst:vfd-archiv-start|vysledek=smazáno/ponecháno/nebyl dosažen konsenzus, ponecháno/přepracováno}} --~~~~
 • {{subst:vfd-archiv-konec}}

 Položku do archivu vložte pomocí:

 • {{subst:vfd-archiv-položka|Jméno stránky}} – smazáno/ponecháno/nebyl dosažen konsenzus, ponecháno/přepracováno --~~~~

Stránka bude smazána po uzavření diskuse, pokud výsledkem diskuse bylo rozhodnutí smazat.

Obecně pokud diskuse skončí s výsledkem nemazat, stránka by již neměla být znovu nominována. Pokud není skutečně dobrý důvod, aby diskutující změnili svůj postoj, dá se předpokládat, že další návrh dopadne stejně.

Ukončené nebo zrušené diskuse se zařazují do Archivu diskusí o smazání (kde je i návod pro archivaci). Do diskusí ke stránkám, které nebyly smazány, se má vložit odkaz na zaarchivovanou diskusní stránku pomocí šablony {{Afd-oznámení}}. Budoucí čtenáři stránky tak jsou informováni, že v minulosti přežila návrh na smazání, a mohou si přečíst patřičnou diskusi. To ovšem nebrání případnému novému návrhu na smazání.

Vlastní diskuse[editovat | editovat zdroj]

Jak přidat argument nebo komentář[editovat | editovat zdroj]

Editujte jen příslušnou sekci „Doporučená řešení“ (nebo „Komentáře“), a to buď klepnutím na odkaz Editovat u nadpisu dané sekce, nebo klepnutím pravým tlačítkem myši tamtéž (záleží na vašem uživatelském nastavení Wikipedie).

Poté přidejte svůj argument pro nebo proti jako další položku seznamu. Pro přehlednost ve svém textu uveďte tučně shrnutí akce, kterou doporučujete udělat, např. Smazat nebo Ponechat. Můžete uvést i jiné možnosti, popřípadě více možností – pak jako první uveďte tu, které dáváte přednost (např. ponechat nebo alespoň sloučit; dát měsíc na přepracování, jinak smazat; přesunout na Wikislovník nebo smazat).

Máte-li k již vznesenému argumentu protiargument nebo komentář, přidejte jej jako podbod. Jestliže se již argument či informace v diskusi nachází, není nutno je přidávat opakovaně. Stačí uvést jména diskutujících, s jejichž argumenty se ztotožňujete (pokud je to jednoznačné).

Vyprázdnit cache serveru
(Použijte v případě, že níže vidíte zastaralé verze podstránek)

Stránky navržené ke smazání[editovat | editovat zdroj]

Kategorie:Juniorští mistři České republiky[editovat | editovat zdroj]

Toto není hlasování, ale diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
Jowe (diskuse) 1. 9. 2017, 14:07 (CEST)
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešení[editovat | editovat zdroj]

 • Smazat – kategorizovat podle soutěží, které pravděpodobně ani nesplňují encyklopedickou významnost, by se nemělo. --Jowe (diskuse) 1. 9. 2017, 14:07 (CEST)
 • Ponechat, kategorizační strom encyklopedickou významnost splňovat nemusí a tento určitě ničemu neškodí, může i pomoci. Jinak encyklopedická významnost velmi záleží na sportu a určitě je dost sportů, u nichž juniorská mistrovství kritéria encyklopedická významnosti splňují i pro případný článek. --Dvorapa (diskuse) 1. 9. 2017, 20:59 (CEST)
  Je přinejmenším vhodné, aby existoval článek, podle kterého zařazujeme do kategorie, aby bylo vůbec jasné, podle čeho je kategorizováno. Zde třeba vůbec není jasné, kdo je juniorský mistr, jaké věkové kategorie jsou zde zahrnuty. Prozradíte mi, který sport by mohl splňovat kritéria významnosti pro existenci článku o juniorském republikovém mistrovství ? --Jowe (diskuse) 2. 9. 2017, 09:38 (CEST)
  Atletika. --Vachovec1 (diskuse) 2. 9. 2017, 10:31 (CEST)
  A proč ? --Jowe (diskuse) 2. 9. 2017, 10:38 (CEST)
  Pokud je přímo v kategorii dobře vysvětleno, co do ní patří, není potřeba článek, může vzniknout i později. --Dvorapa (diskuse) 2. 9. 2017, 12:00 (CEST)
  Problematická je však EV daného článku, takže možná ani vzniknout nikdy nemůže. --Jowe (diskuse) 2. 9. 2017, 12:06 (CEST)
  Tak vzniknout ani nemusí, však kdybychom smazali všechny kategorie bez hlavního článku, zbyla by nám tu z nich asi třetina (119 000 kategorií − 43 000 použití šablony hlavní článek). --Dvorapa (diskuse) 2. 9. 2017, 12:16 (CEST)
  Tak to je hodně velká demagogie. Existence hlavního článku v mnoha kategoriích není nutná. Pokud mám např. Kategorie:Ruští tenisté bohatě postačí existence článků Rusko a Tenis. Nebo jaký hlavní článek byste si představoval třeba ke kategorii Kategorie:Tenis podle zemí. U mnoha kategorií je obsah objasněn odkazem na článek bez použití šablony {{hlavní článek}}, např. Kategorie:Zemřelí na karcinom slinivky břišní. Takže ty čísla, se kterými tu operujete, nevypovídají vůbec o ničem. --Jowe (diskuse) 2. 9. 2017, 12:45 (CEST)
  Výborně, takže se chápeme. Pokud kategorie z juniorských mistrovství obsahuje alespoň dva články (moje vlastní podmínka pro založení jakékoliv neúdržbové kategorie) a článek o onom juniorském mistrovství by mohl být EVplácnul jsem blbost, ve které si protiřečím, pak nevidím důvod proč něco mazat. --Dvorapa (diskuse) 2. 9. 2017, 12:51 (CEST) (upraveno 2. 9. 2017, 13:12 (CEST) wikipedistou Dvorapa (diskuse))
  Já vás nechápu vůbec. EV významnost článku je popsaná v Wikipedie:Významnost a vůbec nesouvisí s tím, jestli by kategorie podle toho článku obsahovala nějaké články. --Jowe (diskuse) 2. 9. 2017, 12:56 (CEST)
  Ano, to jistě nesouvisí. my se tady nebavíme ale o nějakých potenciálních kategoriích ale o existujících postupně se plnících kategoriích, pro jejichž smazání já důvod nevidím, jak jsem zde již celkem obšírně vysvětlil. --Dvorapa (diskuse) 2. 9. 2017, 13:01 (CEST)
 • Ponechat – existuje zde i tato kategorie a pokud dobře vidím, nepadlo zde o ni ani jedno slovo, i přesto, že ta těch sportů obsahuje ještě méně. Pokud se vrátím k EV daných sportů, tak tomu moc nerozumím... Co přesně nesplňuje danou EV? Badminton, box a soutěžní lezení? Pochopil jsem to správně? RiniX (diskuse) 2. 9. 2017, 13:47 (CEST)
  Jde o to, že juniorské mistrovství Asie je významnější soutěž než juniorské mistrovství ČR. Argumentovat pro ponechání tím, že zde existuje ještě něco méně významnějšího, se tu obecně považuje za nevhodné. Argumentovat tím, že zde exisuje něco významnějšího, vypadá spíš jako špatný vtip. Nejde o EV daných sportů, jde o to jestli je encyklopedicky významné a tudíž zasloužící si článek na Wikipedii třeba Mistrovství České republiky mládeže v soutěžním lezení. --Jowe (diskuse) 2. 9. 2017, 13:55 (CEST)
  Omlouvám se, ale teď jsem doopravdy zmaten. Vezmu to tedy od základu: Matěj Burlan a další dva lidé jsou JMČR v soutěžním lezení –> vytvořena kategorie Kategorie:Juniorští mistři České republiky v soutěžním lezení, kde jsou tyto tři lidé –> těchto disciplín je ale více, a tudíž se vytvořila kategorie, která je obsahuje Kategorie:Juniorští mistři České republiky –> ta zas patří do kategorie Kategorie:Juniorští mistři... a pořád dokola až do nějaké základní kategorie. A jak jsem to pochopil z celé této diskuse, pokud není EV Mistrovství České republiky mládeže v soutěžním lezení, tak tato kategorie Kategorie:Juniorští mistři České republiky v soutěžním lezení či jiné se musí smazat? RiniX (diskuse) 2. 9. 2017, 14:28 (CEST)
  Na Wikipedii se nic nemusí, o tom co jak bude rozhoduje svými názory komunita. Můj názor je, že základním předpokladem abychom kategorizovaly podle úspěchu na nějaké soutěži, je existence článku o dané soutěži. Pokud tato soutěž není encyklopedicky významná a nemůže tedy o ni vzniknout na Wikipedii článek, nemělo by se ani podle ní kategorizovat. --Jowe (diskuse) 2. 9. 2017, 15:02 (CEST)
  Dobrá tedy. RiniX (diskuse) 2. 9. 2017, 15:09 (CEST)
 • Ponechat Jednak vůbec ničemu neškodí a jednak nevidím důvod brát z kategorizačního stromu jeden dílek uprostřed.--Railfort (diskuse) 3. 9. 2017, 07:16 (CEST) Také nelze popřít, že mezi fotbalisty, hokejisty a dalšími bychom našli možná stovky těch, kteří do této kategorie spadají.--Railfort (diskuse) 7. 9. 2017, 12:10 (CEST)
  Že to ničemu neškodí je argument, který by se dal použít na vše na Wikipedii. Jeho váha je však nicotná. Že je tohle dílek uprostřed kategorizačního stromu je nesmysl. --Jowe (diskuse) 7. 9. 2017, 10:39 (CEST)
  Tak to jsme asi každý na jiné wikipedii. 1) Že na wikipedii nevznikají věci, které jí škodí je holý nesmysl. 2) Když se na danou spornou kategorii podívám tak vidím, že vede nahoru i dolů. Abyste měl pravdu musel byste nechat smazat minimálně všechno co je od ní dolů. A nakonec: Argument má takovou váhu jakou jí určí uzavíratel.--Railfort (diskuse) 7. 9. 2017, 12:01 (CEST)
  Bylo samozřejmě myšleno, že by se to dalo použít na všechny diskuse o smazání. Samozřejmě vznikají věci které škodí, ale ty se mažou ihned. Že vede nahoru i dolů, ještě neznamená že je uprostřed kategorizačního stromu. Domníval jsem se, že je zřejmé, že se jedná o návrh smazání kategorie včetně jejích třech podkategorií a není to potřeba v návrhu zmiňovat. --Jowe (diskuse) 7. 9. 2017, 12:33 (CEST)
  To, že vede nahoru i dolů znamená, že je uprostřed. Okraj si tedy alespoň já představuji jinak. A že chcete smazat čtyři kategorie místo jedné by opravdu bylo dobré sdělit.--Railfort (diskuse) 7. 9. 2017, 13:17 (CEST)
  Podívejste se jak slovo uprostřed vysvětluje náš sesterský wikislovník. --Jowe (diskuse) 7. 9. 2017, 14:42 (CEST)
  Myslím si, že dobře chápete jak to myslím.--Railfort (diskuse) 7. 9. 2017, 15:51 (CEST)
  Jak co myslíte, či jak si co představujete, je věc jedna a skutečný význam slova uprostřed je věc druhá. --Jowe (diskuse) 7. 9. 2017, 15:56 (CEST)
  V tomto vláknu už z mé strany zaznělo vše a přít se o slovíčko je ztrátou času. Koneckonců není nutné přesvědčit zrovna Vás.--Railfort (diskuse) 7. 9. 2017, 16:07 (CEST)
  Z mé strany již také zaznělo vše. Bylo nutné vysvětlit vysvětlit význam slova uprostřed a že je nesmyslné vaše tvrzení, že se tato kategorie nachází uprostřed kategorizačního stromu. Takže já to zase tak za úplnou ztrátu svého času nepovažuju. --Jowe (diskuse) 7. 9. 2017, 16:30 (CEST)
  Ale o to přece vůbec nejde, že bychom našli stovky hokejistů, fotbalistů či dalších sportovců, kteří sem spadají. Nepochybně bychom našli i spoustu sportovců, o kterých máme článek, spadajících do kategorie třeba Přeborníci ČR starších žáků. Nemůže přece být důvodem existence kategorie to, že se tam dá spousta článků zakategorizovat. --Jowe (diskuse) 7. 9. 2017, 12:41 (CEST)
  Doteď jsem si myslel, že se kategorie dělají proto, aby sdružovaly články shodných či blízce souvisejících témat, a také proto, aby uživateli usnadnily hledání těch ostatních, ale asi jsem se mýlil.--Railfort (diskuse) 7. 9. 2017, 13:13 (CEST)
 • Smazat – DOS jsem viděl a na řešení jsem neměl pevný názor. Když jsem se na věc podíval podrobněji, přikláním se ke smazání:
  Jako hlavní problém vidím nedostatečnou enc. významnost kategorizačního stromu národních juniorských mistrů. Předně by měly vzniknout články o juniorských mistrovstvích. Osobně bych informace o juniorských národních šampionech uváděl jen v článcích osob. Zmińovaní Juniorští mistři Asie jsou nepochybně o několik pater enc. významnější než mistři národní, i když i zde by bylo nutné rozlišovat enc. významnost mistrovství, jiná bude v USA, Rusku a jiná v ČR a Černé Hoře (a nyní zjišťuji, že kategorii bez interwiki (!) založil stejný kolega jen díky Juniorským mistrům Asie ve sportovním lezení).
  Např. v tenise ještě nikoho nenapadlo kategorizovat vítěze podle méně významných turnajů dospělých (!) (kategorie:Vítězové Brisbane International (článek)), ač zde jejich hesla roky existují a není pochyb o EV. Tím chci říct, že je vždy vhodné vážit, kam až jít, protože bude-li existovat méně významná kategorizace, pak není možné argumentovat proti zakládání těch významnějších. Takže, juniorskými mistry ČSSR/ČR jsou vítězové Pardubické juniorky. Jestliže k tenistům vložíme danou kategorii, pak bude možné založit i kategorie vítězům z mezinárodních turnajů dopspělých (!), nepochybně encyklopedicky významnějších než jsou národní junioři. Výsledkem bude u řady sportovců kategorizační přehlcení, mnoho sportovců vyhrálo desítky různých akcí dospělých (stále poměřuji oprávněnost založení kategorií k významnosti kategorií juniorských národních mistrů).
  V DOSech občas objevující se argument, ničemu to nevadí, je zcestný. Stejně tak ničemu nevadí kategorie Kuřáci či Lidé podle barvy oči, a přesto nebudou na Wikipedii nikdy založeny.
  Nepochybuji, že celý skromný strom juniorských mistrů ČR vznikl jen díky Juniorským mistrům České republiky v soutěžním lezení, když byla hlavní kat. založena jako druhá v pořadí o 3 minuty později.
  Z mého pohledu se jedná o nedostatečné významné kritérium pro tvorbu celé sítě juniorských národních mistrů, vč. existujících Juniorských mistryň České republiky v rybolovné technice (opravdu je třeba k tomu kategorie?). IMO tyto informace stačí uvádět v článku osob a v článcích juniorských šampionátů, které zde chybějí (!). Otázkou zůstává i jejich samotná enc. významnost.--Kacir 7. 9. 2017, 14:50 (CEST) / --Kacir 7. 9. 2017, 14:54 (CEST)
  S tou Pardubickou Juniorkou: Klíčové pro určení toho zda je dotčený juniorským mistrem ČR jsou pravidla daného sportovního svazu. Zda to má ten svaz řešeno dlouhodobou soutěží nebo jednorázovým turnajem není důležité. Koneckonců se kategorie nenazývá Vítězové turnaje XY, ale Juniorští mistři ČR. Proto nejde o precedens. Ale to berte spíš jako technickou.--Railfort (diskuse) 7. 9. 2017, 16:24 (CEST)
  Tady ale přece nejde o zpochybňování juniorských mistrů ČR, což je zcela ověřitelná informace. Problém je jinde, jestli se jedná o vhodné kritérium pro kategorizaci ve Wikipedii a můj názor je, že nikoli a vysvětlil jsem proč. Kdybychom přistoupili k věci pouze „technicky“, vše co se dá spojit, zakategorizujeme, pak zde vzniknou více či méně kuriozní případy typu „juniorských mistryň ČR v rybolovné technice“, pro kategorizaci IMO zcela triviálního a nevhodného kritéria. Vždy je nutné vážit volbu mezi kategorií, seznamem, či jinou možností. Pokud zde budou sportovci kategorizováni na základě takto „významných“ juniorských podniků, pak už lze zakládat kategorie fakticky ke všemu, především u mezinárodních soutěží dospělých, které jsou nepochybně významnější. Takže např. u Federera by to v konečném důsledku znamenalo přidání několika desítek kategorií do článku! U juniorských národních mistrů vidím jako optimální řešení jejich uvedení v článcích osob a ve formě seznamu v heslech juniorských šampionátů, které zatím očekávaně ani neexistují! Není divu, strom byl vytvořen účelově přímo pro soutěžní lezce a zjevná ani není enc. významnost těchto juniorských šampionátů. --Kacir 7. 9. 2017, 20:24 (CEST)
  Pokud bychom tu řešili smazání kategorie Vítězové Pardubické juniorky pak by to byl precedens pro to čeho se obáváte a já bych s Vámi souhlasil. Koneckonců o tom byla ta technická. Pro připomenutí tu teď řešíme kategorii Juniorští mistři České republiky, které jak sám píšete nezpochybňujete.--Railfort (diskuse) 8. 9. 2017, 14:03 (CEST)
  Nevím, jak lze po mých příspěvcích s úvodem smazat dojít k závěru, že kategorii nezpochybňuji? Nezpochybňuji ověřitelnost informací, tj. věřím, že jsou dohledatelné zmínky ve zdrojích, že se osoby skutečně takovými mistry staly. Jiná věc je výběr kritéria pro kategorizaci.
  Také „vítězové Pardubické juniorky“ jsou „juniorští mistři ČR“ a tedy při ponechání této kategorie (↑) bude moci vzniknout i podkategorie „vítězů Pardubické juniorky“ (jakožto juniorských mistrů ČR), a když už vznikne takto „nevýznamná“ kategorie, budou moci vzniknout i významnější kategorie vítězů všech mezinárodních tenisových turnajů dospělých, což by vedlo k přidávání desítek kategorií do článků tenistů (obdobně u sportovců z dalších sportů). Kritérium juniorských národních mistrů považuji za nedostatečně významné pro kategorizaci.
  Velice rád bych pro začátek viděl encyklopedickou významnost samotných juniorských šampionátů, tj. aby vznikly články typu Juniorské mistrovství České republiky v rybolovné technice, protože nyní to vypadá, že kategorizujeme lidi podle encyklopedicky nevýznamných soutěží.
  Podle současné praxe tenistů považuji za dostatečné uvádět takovou informaci v článku vítěze a článku mistrovství.--Kacir 8. 9. 2017, 19:24 (CEST) / --Kacir 8. 9. 2017, 19:28 (CEST)
  Takže zrušíme kategorii, aby nááááhodou nevznikly podkategorie. Ta logika mi přijde prazvláštní. Předpokládám, že uzavíratel bude řešit opravdu jen předmět diskuse a ne spiklenecké teorie. Jo, a nepsal jsem, že nezpochybňujete kategorii.--Railfort (diskuse) 8. 9. 2017, 19:41 (CEST)
  Spiklenecké teorie ?? OMG :-) --Jowe (diskuse) 8. 9. 2017, 20:00 (CEST)
  Jenže kategorie:Juniorští mistři České republiky je {{metakategorie}}. Žádné Juniorské mistrovství České republiky neexistuje, takže by kategorie měla obsahovat pouze podkategorie.--Kacir 8. 9. 2017, 20:05 (CEST)
  Ale to je nesmysl. Není žádný důvod proč by v ní nemohly být zařazeny jednotlivé stránky. To by se musela jmenovat např. "Juniorští mistři české republiky podle odvětví".--Railfort (diskuse) 8. 9. 2017, 23:01 (CEST)
  Platí to, co jsem napsal. Osobně beru takové případy automaticky za metakategorie, ač je pravda, že mají být definovány podle nějakého kritéria a technicky se tedy o metakategorii nejedná a to přestože taková kategorie nemá obsahovat žádné články. Řazení všech mistrů do podkategorií plyne z WP:OVERCAT, kategorizace na nejnižší možnou úroveň. Juniorští mistři ČR rozhodně nejnižší úrovní nejsou.--Kacir 9. 9. 2017, 18:31 (CEST)
  To pravidlo nenařizuje vytváření podkategorií. Nejnižší možná dle mého názoru znamená nejnižší existující.--Railfort (diskuse) 9. 9. 2017, 23:15 (CEST)
  Nejnižší možná znamená nejnižší možná. To ale není klíčové, tím je pro mě přílišná trivialita zvoleného kritéria.--Kacir 10. 9. 2017, 15:34 (CEST)
  Kdyby to takto bral každý tak tu máme daleko daleko víc jednočlánkových kategorií, ale kolegové jsou v tomto poměrně rozumní.--Railfort (diskuse) 10. 9. 2017, 16:20 (CEST)
 • Smazat - přikláním se ke smazání, a to ze stejných důvodů jako Kacir. Domnívám se, že kategorizace podle encyklopedicky nevýznamných soutěží je nesmyslná, to už bychom mohli lidi třídit od barvy očí, přes mateřskou školu až po kdo ví co. OJJ, Diskuse 8. 9. 2017, 20:10 (CEST)
  Která (jakákoliv) soutěž významná nebo nevýznamná je obsažena v názvu předmětné kategorie?--Railfort (diskuse) 8. 9. 2017, 23:01 (CEST)

Komentáře[editovat | editovat zdroj]

Bylo by dobré, aby se vyjádřilo více lidí a diskuse opět nebyla urychleně uzavřena na základě názorů čtyř wikipedistů. Proto prosím především ty, kteří se věnují tvorbě sportovních článků @Kacir, Harold, Chalim Kenabru, OISV: o vyjádření. Správce žádám, aby s uzavíráním příliš nespěchali, když tu nějaké DOSy mohou ležet neuzavřené i měsíce, není důvod uzavírat i tento DOS hned, jak je to možné. --Jowe (diskuse) 7. 9. 2017, 13:06 (CEST)

Viz diskuse ke smazání kategorie s nyní devíti interwiki... Zelenymuzik (diskuse) 5. 10. 2017, 22:21 (CEST)

Nezpochybňuji ničí názor, jen bych rád připomenul, že ty soutěže v mnoha případech encyklopedicky významné jsou, jen ten článek zatím nikdo nenapsal. --Dvorapa (diskuse) 9. 9. 2017, 12:45 (CEST)

Dle čeho soudíte, že ty soutěže encyklopedicky významné jsou ? --Jowe (diskuse) 9. 9. 2017, 13:45 (CEST)
Jak již bylo řečeno, např. juniorská atletika je určitě EV, z existujících pak určitě je EV sportovní lezení (možná i více než „dospělácká“ mistrovství). Další dvě existující nevím, o juniorském badmintonu nebo boxu jsem zatím příliš neslyšel a nedokážu posoudit. Existují však i sporty, u nichž je sportovně významnější právě ono juniorské nad „dospěláckým“, jen je potřeba obsah kategorie hlídat, aby se v ní příliš nemnožila juniorská mistrovství e. nevýznamná. --Dvorapa (diskuse) 9. 9. 2017, 13:58 (CEST)
To jste mi ale neodpověděl na mou otázku. Zkusím se tedy zeptat znova. Podle čeho soudíte, že republiková juniorská mistrovství v atletice či sportovním lezení jsou encyklopedicky významná ? --Jowe (diskuse) 9. 9. 2017, 14:04 (CEST)
Nevím, jak se určuje EV u různých mistrovství ČR, ale podle tak třeba první dva co mi vyhodil Google pro sportovní lezení (atletika není moje doména; i Adam Ondra mnohokrát bodoval na juniorských mistrovstvích, přičemž o tom referovaly české televizní stanice): [1] a [2]. Oba zdroje obsahují jasnou informaci o proběhlém klání s výsledky. --Dvorapa (diskuse) 9. 9. 2017, 15:56 (CEST)
No koukám, že vaše doména není obecně encyklopedická významnost na Wikipedii. Informace o proběhlé sportovní události s výsledky, se těžko může považovat za NNVZ. Ona ani existence 2NNVZ nezaručuje u sportovních utkání encyklopedickou významnost. To by pak encyklopedicky významné bylo jakékoliv prvoligové fotbalové (hokejové) utkání, ke kterému najdeme podrobnější článek v každých novinách a i mnoho detailních rozborů. --Jowe (diskuse) 9. 9. 2017, 16:12 (CEST)
Není no, však se starám hlavně o údržbu stávajících, nikoliv o psaní nových článků. A ani podle údržbářských prací, kde minimálně polovina článků se kterými se setkávám neobsahuje ani jediný zdroj (pouze maximálně šablonu překlad, která se za zdroj doufám nepovažuje), bych nebyl schopen moc se o EV článků naučit. Zdá se, že jsem si spletl 2NNVZ a Ověřitelnost (sekundární zdroje). Přesto však věřím, že se juniorskými mistrovstvími ČR zabýval nějaký český vysokoškolský profesor ve svých skriptech (to je mi bližší než nějaké deníky nebo televizní zpravodajství) a byla by to veliká náhoda, kdyby se tímto tématem zabýval sám. --Dvorapa (diskuse) 9. 9. 2017, 18:12 (CEST)

Ahoj, dnes jsem si všiml této diskuse. Jako nejužitečnější můj příspěvek k ní, mi přišlo zamodření zde červeného odkazu, což ale nutně nemusí řešit onen jeden argument. Každopádně bylo užitečné si to vše pročíst. Také přijímám seznam článků které mám napsat, či které prioritně. A kdyby to někoho zajímalo, měl bych pár zajímavých neřešených témat ke kategoriím i sportu. Nejlepší by to bylo u piva. Zelenymuzik (diskuse) 5. 10. 2017, 22:21 (CEST)


Seznamy osobností[editovat | editovat zdroj]

Toto není hlasování, ale diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
Wikipedista:BobM d|p 9. 9. 2017, 11:12 (CEST)
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešení[editovat | editovat zdroj]

 • Smazat - Jedná o neudržované abecední seznamy bez definovatelných kritérií.Nebudou nikdy kompletní a příliš obsáhlé (viz Wikipedie:Diskuse o smazání/Seznam herců (2)), lze plně nahradit kategoriemi. Problém s ověřitelností a významností (nahodilých) položek. --Wikipedista:BobM d|p 9. 9. 2017, 11:12 (CEST)
 • Smazat – viz. výše zmíněná diskuse, plus přesunout červené odkazy do seznamu chybějících článků. --Tayari (diskuse) 9. 9. 2017, 12:47 (CEST)
 • Seznam chemiků a jiných vědců určitě ponechat. Kompletní být nemusí, kritéria je možné stanovit, ale abecední seznamy ency významných vědců jsou užitečné jako dobré a přehledné rozcestníky. Jinak jsem však obecně spíše proti seznamům.@Hugo: --Dvorapa (diskuse) 9. 9. 2017, 12:51 (CEST) (upraveno 9. 9. 2017, 12:54 (CEST) wikipedistou Dvorapa (diskuse))
 • Smysl by mohlo mít jednak dodání nějakých smysluplných kritérií, jednak třeba přidaná hodnota (oproti prostému přehledu kategorie). To je například zařazení k nějakým myšlenkovým proudům, školám, národním oborovým skupinám, chronologické seřazení nebo jiný podobně užitečný prvek. Dalším užitkem je samozřejmě možnost existence i červených odkazů, ale tento argument už známe a pro některé wikipedisty nezdá se být dost pádným. A každopádně by bylo zapotřebí vše zdrojovat. Mezi ta smysluplná výběrová kritéria by mohlo patřit třeba uvedení jednotlivých jmen v nějakých přehledových publikacích. Např. u ekonomů by to mohly být Encyklopedie nejvýznamnějších ekonomů, Velká ekonomická encyklopedie, Malá encyklopedie moderní ekonomie, Dějiny ekonomického myšlení a další. Seznam by pak sice byl svým způsobem neúplný, ovšem reprezentativně výběrový a objektivně ověřitelný. To platí prakticky pro všechny zmíněné seznamy, jen to bude vyžadovat jakousi práci. Poměrně bohaté interwiki dávají tušit, že to nebude jen nějaký ojedinělý výstřelek bez užitku. Takže výsledkem by prozatím mělo být označit k úpravě a třeba do diskusní stránky vytipovat úkoly k přepracování. --Bazi (diskuse) 9. 9. 2017, 12:58 (CEST)
  S tímto názorem se celkem ztotožňuji. --Dvorapa (diskuse) 9. 9. 2017, 13:50 (CEST)
  U těch ekonomů jsem zkusil provést aspoň prvotní náznak směru, jakým bych se ubíral. Když seženu další vhodné zdroje, můžu pokračovat. Konkrétně k tomuto seznamu tedy navrhuji jako řešení ponechat a postupně dopracovat. --Bazi (diskuse) 9. 9. 2017, 16:04 (CEST)
  A ještě jsem seznam dál přepracoval, teď je drtivá většina jmen doložena alespoň jedním ze dvou kvalitních přehledových zdrojů. Nanejvýš zbývá doložit ještě ta zbývající jména z dalších podobně vhodných zdrojů, nebo je ze seznamu vymazat. Důvod ke smazání seznamu jako celku už však myslím odpadl. --Bazi (diskuse) 23. 9. 2017, 16:11 (CEST)
 • Smazat – Souhlas s navrhovatelem. Dá se však kromě vyjmenovaných najít mnoho dalších seznamů, na které to lze vztáhnout. Třeba Seznam vegetariánů či Seznam klavíristů. --Jowe (diskuse) 9. 9. 2017, 13:59 (CEST)
 • Ponechat. Pokud je něco na české wikipedii nekompletní nebo neudržované, ještě to nutně neznamená, že je to zbytečné. Možná si jenom zatím nikdo pro samé DoSy nenašel čas, aby se tomu věnoval...--Hnetubud (diskuse) 9. 9. 2017, 16:37 (CEST)
  Je-li to ale zmetek byť doufejme dočasný musí to být jako zmetek řádně označeno.--Railfort (diskuse) 13. 9. 2017, 22:23 (CEST)
  Jako zmetek bych to zrovna neoznačoval: prostě dlouhá léta takové seznamy stačily, ale současným standardům už nevyhovují. To je na jednu stranu dobře, projekt se rozvíjí a měl by se logicky snažit o vyšší kvalitu. Na druhou stranu si nejsem úplně jistý, jestli schopnosti wikipedistické komunity opravdu rostou úměrně tomu, jak se zvyšují nároky na úroveň příspěvků. Výsledkem je právě i to, že se mnohdy článek radši smaže, protože není nikdo, kdo by se ujal jeho vylepšení. Samozřejmě můžeme vložit šablonu Upravit nebo napsat do úvodu, že tento seznam je neúplný. Ale možná že to čtenáři vědí a nevadí jim to, že tyhle seznamy využívají spíš jako rozcestníky: a od těch se kompletnost ani ozdrojovanost také nevyžaduje.--Hnetubud (diskuse) 14. 9. 2017, 21:51 (CEST)
  Při těchto debatách mi obvykle chybí to základní (není to o Vás) a to je pohled ze strany řadového uživatele tedy vlastně zákazníka zda je stránka pro něj přínosná nebo nějak matoucí/zavádějící/zastaralá atd. atd. Tenhle pohled by měl rozhodovat diskuse o smazání přednostně před jakýmikoliv pravidly o významnosti/popularitě. Nuže jak by předmětné seznamy obstály?--Railfort (diskuse) 14. 9. 2017, 22:12 (CEST)
  Naprosto souhlasím, užitečnost pro čtenáře by měla být na prvním místě. Bohužel nevím, jak názory čtenářů zjistit (kdysi se navrhovalo vytvoření diskusního fóra wikipedie, ale bylo to zamítnuto s tím, že by se stalo eldorádem psychopatů a grafomanů). Určitou zpětnou vazbou by mohla být návštěvnost, která je docela slušná (např. Seznam biologů: [3]), ale to bude nejspíš ovlivněno probíhajícím DoSem.--Hnetubud (diskuse) 15. 9. 2017, 16:19 (CEST)
  Myslím si, že tu je dost inteligentních lidí, kteří jsou schopni rozpoznat přínosnost článku. O té návštěvnosti to ale dle mého názoru není. Wikipedie je tu i od toho, aby na ní tu správnou informaci našel uživatel i třeba jednou za deset let.--Railfort (diskuse) 15. 9. 2017, 17:01 (CEST)
 • Ponechat. To, že nejsou seznamy v současnosti kompletní (a subjektivní předjímání do budoucna obecně), neznamená, že nemají ve stávající podobě užitek, přínos pro dané čtenáře. Paušálně by se seznamy jen tak kvůli nekompletnosti vůbec mazat neměly (odporuje to tvorbě, logice wikipedie), jediným relevantním atributem pro dané vyhodnocení by mělo býti, zdali jsou tyto trvale udržovány, či nikoliv. Argumentovat nekompletností na wiki je docela legrační, vždyť je tady práce jako na kostele ve všech oblastech a směrech.... Jinak, v případě protlačení tohoto nebezpečného "návrhu", můžeme smazat všechny zdejší seznamy českých kostelů, památek, hřbitovů etc., neboť ani ty (české) kompletní zcela nemáme, a to jsme Češi... --Protestant (diskuse) 9. 9. 2017, 23:14 (CEST)
  Je potřeba rozlišovat mezi seznamy. Jsou seznamy s jasně stanovenými kritérii, kde je počet všech, co tam patří, spočítatelný. To je např. Seznam polských generálů. Ten ikdyž není kompletní se dá zkompletizovat. Pak jsou seznamy, které nikdy kompletní nebudou a ani být nemůžou, a to jsou právě navrhované seznamy bez definovatelných kritérií. --Jowe (diskuse) 10. 9. 2017, 15:14 (CEST)
  Nicméně i když není nějaké kritérium definováno v samotném názvu, lze tak učinit v samotném článku. Název pak zůstává užitečný pro svou stručnost. --Bazi (diskuse) 10. 9. 2017, 15:33 (CEST)
  Tady vůbec nejde o definici v názvu či v seznamu. Jde o to, jestli jsou osoby v seznamu uzavřená skupina. Když zůstanu u uvedeného příkladu s polskými generály, tak tam je objektivním nezpochybnitelným kritériem, jestli dotyčný získal generálskou hodnost. Tu získala přesně stanovená skupina osob. Těžko stanovovat nějaké objektivní nezpochybnitelné kritérium třeba pro seznam ekonomů. --Jowe (diskuse) 10. 9. 2017, 15:52 (CEST)
  To se právě obávám, že tímto pohledem na věc je zatížena řada wikipedistů, zejména asi mužských a zejména přírodovědně či technicky zaměřených. Zároveň však není jediným platným a přijatelným pohledem na věc. Tak jako nejsme schopni psát „pravdu, čistou pravdu a nic než pravdu“, nýbrž píšeme věci ověřitelné z věrohodných zdrojů, nepotřebujeme ani tlačit na maximum snahu po „objektivním nezpochybnitelném kritériu“, nýbrž můžou stačit kritéria arbitrárně stanovená wikipedisty, která budou chápána jako srozumitelná, přijatelná a objektivizující (neboť budou odrážet stav skutečného světa a zdrojů nám dostupných).
  Zatímco u seznamů typu Seznam prezidentských vet Václava Havla se můžeme blížit Vašim požadavkům, neboť akt prezidentského veta je poměrně jasně definovaný a množina prvků zařazených do seznamu bude početně omezená (i přiměřená co do rozsahu), u jiných seznamů, jako např. Seznam funkcionalistických staveb v Brně a Seznam památek Slavkovského bojiště, je možné ty prvky zařazené do seznamu vymezit na základě dostupných zdrojů a zahrnout jen ty, které podle wikipedisty stanovených kritérií překračují jakousi míru významnosti. Jak památek na bojišti, tak i funkcionalistických staveb v Brně je jistě ve skutečnosti více, byly však omezeny a toto omezení vysvětleno v poznámkách (ne však nutně i v názvu článku). Podobně je možné i seznamy typu Seznam ekonomů omezit na ty (nej)významnější na základě kritérií, která si stanovíme a která přitom bude možno chápat jako v dostatečné míře objektivizující. --Bazi (diskuse) 10. 9. 2017, 16:36 (CEST)
  No já si myslím, že ta vámi zmiňovaná řada wikipedistů klade velký důraz na to, že Wikipedie není sbírkou nahodilých informací, což je závazné pravidlo. Tyto seznamy vždy budou nahodilým výběrem z desetitisíců možných položek. --Jowe (diskuse) 11. 9. 2017, 19:46 (CEST)
  A v té nahodilosti se právě zjevně pletete. Je možné poměrně snadno dosáhnout toho, že seznamy nebudou nahodilé. --Bazi (diskuse) 12. 9. 2017, 17:18 (CEST)
  No jestli si myslíte, že nahodilost ze seznamu ekonomů odstraníte tím, že budete vycházet z Encyklopedie nejvýznamnějších ekonomů, kde autor subjektivně vybral 50 z nich, tak se pletete vy. --Jowe (diskuse) 12. 9. 2017, 18:23 (CEST)
  Ovšem jednak nevíte, jak subjektivní nebo objektivní ten výběr provedený autorem byl, takže se zdržte jeho hodnocení. A předně Wikipedie odráží realitu prostřednictvím věrohodných zdrojů, což je třeba odlišit od vlastního výzkumu wikipedistů. Zatímco seznam sestavený wikipedisty tak, že si každý doplní, co si zrovna usmyslel nebo na co narazil, lze chápat jako nahodilý, zohlednění dostupných zdrojů, v nichž autoři provedli kvalifikovaný výběr na základě vlastní odbornosti a orietnace v tématu, je z hlediska Wikipedie už právě oním reflektováním reality, je to zcela v pořádku, ba žádoucí. To s nahodilostí nemá nic společného. --Bazi (diskuse) 12. 9. 2017, 19:49 (CEST)
 • Smazat – seznamy o desetitisících možných položkách mají být řešeny kategoriemi. Pokud je snaha omezit počet osob jen na ty nejvýznamnější, pak musí být předem jasně deklarováno podle jakých kritérií, tedy existovat konsenzus u takto vznikajícího seznamu a to v podstatě ad hoc pro každý obor, každé kritérium.--Kacir 11. 9. 2017, 13:43 (CEST)
  Předem v jakém smyslu? Už před založením takového seznamu (takže zpětně se toho nelze dobrat)? Před jeho případným nesmazáním? Mám trochu obavu, že pokud se měla řešit jednotlivě kritéria pro každý seznam, měly být taky jednotlivě navržené ke smazání, protože dělat to vše najednou pro tolik seznamů v jednom DOSu je krajně nepraktické a i termínově náročné. --Bazi (diskuse) 11. 9. 2017, 14:02 (CEST)
  Kritéria stanovit Pod lípou či jinde před založením článku, nebo se dohodnout v průběhu DOSU (IMO nedostatek času), nebo si umím představit i jejich nastavení v rámci EsO jediným wikipedistou, kdy budou všechny osoby ozdrojovány ve smyslu oprávněnosti začlenění do seznamu a až při nesouhlasu začít o kritériích diskutovat. Cílem by měla být únosná hranice těch „nejvýznamnějších“ na způsob principu „numeri clausi“. Samozřejmě i při smazání lze seznam přesunout na pískoviště, event. ho obnovit k úpravě.--Kacir 11. 9. 2017, 14:41 (CEST)
 • Smazat – takovéto seznamy nejsou dlouhodobě udržitelné/nelze je dlouhodobě udržovat v použitelném stavu. --Vachovec1 (diskuse) 11. 9. 2017, 20:29 (CEST)
 • Ponechat. Teoreticky ty seznamy sice kategoriemi asi nahraditelné jsou, v tom lze s navrhovatelem souhlasit. Ale dokud nebudou všechny položky zamodřeny, tak jimi nahrazeny nebudou. Už se mi mnohokrát hodilo vědět, že nějaká osobnost je (řekněme) archeolog, i když to o ní není článek. Červený odkaz navíc vybízí k založení nového článku. Takže bych tuto diskusi navrhoval uzavřít ponecháním a případně mazat jen seznamy, které opravdu nahraditelné kategoriemi jsou ve smyslu, že neobsahují žádnou informaci navíc. (Na neudržované seznamy samozřejmě patří šablona Upravit nebo jiná podobná, stejně jako na neudržované a nedodělané články jiného druhu. Ale to neznamená smazat.)--Ioannes Pragensis (diskuse) 16. 9. 2017, 12:56 (CEST)

Komentáře[editovat | editovat zdroj]

 • Mhm, ale kritéria musí jistě respektovat přírodou, koloběhem života každému subjektu vnuknutou diachronní vývojovou podstatu (např. (nad-)člověk - ekonom spisovatelem, spisovatel jaderným fyzikem x (nad-)stavba - rokoko empírem), a to pro každou kategorii, nikoliv pojímáno jenom ze synchronního hlediska (ekonom - ekonom), a pak také i jeho případnou, vývojem podmíněnou/nabytou (multi-)oborovost/žánrovost (stavba v rokoko-empírovém/rokokovém a empírovém slohu, spisovatel a ekonom). --Protestant (diskuse) 10. 9. 2017, 22:11 (CEST)
 • Asi by bylo dobré vypracovat jasné doporučení (škoda, že pokus o Wikipedie:Seznamy ztroskotal na naprostém nezájmu), jaké seznamy tedy vlastně zdejší komunita chce a nechce. Současná praxe, kdy se čas od času založí DoS o náhodně vybraném seznamu, mi nepřipadá pro rozvoj wikipedie příliš užitečná.--Hnetubud (diskuse) 13. 9. 2017, 14:43 (CEST)
  Souhlasím plně se vším a doporučení by vážně bylo na místě, velmi tu takové doporučení chybí. V červnu jsem roboticky vyhledal (a označil cedulí) cca 262 seznamů, které neobsahují žádný úvod (pod názvem seznamu rovnou seznam) a sem tam se snažím přesvědčit zakladatele nějakého nového seznamu, aby tam ten úvod doplnil. I pro tyto případy by se hodilo mít doporučení, jak tvořit seznam. --Dvorapa (diskuse) 13. 9. 2017, 20:25 (CEST)
  Že každý článek má mít úvod, to už máme v nápovědě: Nápověda:Jak vytvořit článek. Jak přimět wikipedisty, aby to respektovali, to bohužel nevím.--Hnetubud (diskuse) 14. 9. 2017, 21:51 (CEST)

Dovolím si osobní vzpomínku: když jsem na wikipedii začínal, tak jsem podobné seznamy využíval k hledání článků (kategorie pro mě byly španělská vesnice) a občas je i doplňoval, protože na zakládání nových hesel jsem se ještě necítil a dostal jsem se němu až časem. Možná že bychom se mohli na tyto seznamy dívat i z tohoto hlediska (ostatně podobný názor vyslovil v diskusi o seznamech herců Ioannes Pragensis). Za ta léta už bylo do každého z těch seznamů investováno docela dost lidského času a práce, což bychom možná také mohli vzít do úvahy.--Hnetubud (diskuse) 14. 9. 2017, 21:51 (CEST)

P. S. Nevím, proč smazat právě těchto třináct seznamů, protože problém neúplnosti a nejasných kritérií se týká mnoha dalších (možná dokonce většiny). Například Seznam pornohereček podle debutového roku, na jehož neencyklopedičnost jsem kdysi marně upozorňoval.--Hnetubud (diskuse) 14. 9. 2017, 21:51 (CEST)

Ovšem nutno dodat, že zrovna ten zmíněný seznam nabízí přidanou hodnotu zrovna v podobě toho chronologického řazení, což nelze žádnou kategorizací článků nahradit. --Bazi (diskuse) 14. 9. 2017, 22:55 (CEST)
To je pravda (na druhou stranu: jak mám vědět, že dotyčná opravdu debutovala v příslušné dekádě, když článek neuvádí žádné zdroje a většina odkazů je červených?) – proto říkám, že seznamy mohou klidně existovat vedle kategorií, chce to jen vymyslet, jak s nimi pracovat, aby byly užitečné.--Hnetubud (diskuse) 15. 9. 2017, 16:19 (CEST)
To je pak věc jiná - není problém s koncepcí, pouze ověřitelností. Český seznam vznikl patrně „překladem“ z tehdejší verze anglického článku en:List of pornographic actresses by decade, který od té doby doznal změn, zejména právě v tom doplnění jednotlivých referencí, které zřejmě mají dokládat debutový rok. To našemu článku chybí, tedy není ani tak neencyklopedický (z hlediska koncepce nebo kritérií zařazení), jako spíš „jen“ neověřený. --Bazi (diskuse) 15. 9. 2017, 17:16 (CEST)

Kritéria (off-topic)[editovat | editovat zdroj]

Myslím, že se tu mimo hlavní téma diskuse všichni tak nějak shodujeme, že by seznamy neměly být jen sbírka nahodilých informací, čili např. v seznamu chemiků by každý neměl přidat chemiky, na které si vzpomene, ale že by seznamy měly mít určitá stanovená kritéria. Zároveň zde padly návrhy na případné doporučení. Bylo by tedy vcelku dobré stran hlavní proud této diskuse pomalu začít diskusi novou na tato témata. Navrhl bych tedy zde začít vymýšlet různé možnosti, jak ona kritéria pro seznam mají vypadat (kam je umístit, jaký formát a jak přesně mají seznam definovat) a tím tak začít pomalu tvořit ono doporučení. Následně pak můžeme pod lípu už odsud přenést nějaké prvotní návrhy, ze kterých vybírat a formovat doporučení, abychom tam nešli úplně s prázdnou a nestartovali úplně čistou diskusi. --Dvorapa (diskuse) 14. 9. 2017, 22:24 (CEST)

Jsem pro: můžeme navázat na výše zmíněný návrh, který připravil kolega @H11:, nějaké návody jsou i tady: Wikipedie:WikiProjekt Kvalita/Kritéria#Seznamy.--Hnetubud (diskuse) 15. 9. 2017, 16:19 (CEST)


Seznam klubů ledního hokeje[editovat | editovat zdroj]

Toto není hlasování, ale diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
Vachovec1 (diskuse) 11. 10. 2017, 00:23 (CEST)
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešení[editovat | editovat zdroj]

 • Smazat - další nezkompletovatelný seznam zbytečně duplikující kategorie. --Vachovec1 (diskuse) 11. 10. 2017, 00:23 (CEST)
 • Smazat - viz Vachovec1 --Hugo (diskuse) 11. 10. 2017, 04:33 (CEST)
 • V této podobě spíše smazat. Pokud by byla určena jednoznačná kritéria (např. kluby, které hrály nejvyšší národní soutěž), mohl by seznam zůstat jako zastřešující pro ty státy, kde neexistuje samostatný seznam. JAn (diskuse) 11. 10. 2017, 10:28 (CEST)
 • Smazat – pro všechny kluby je vhodná kategorizace, nikoli jeden seznam. --Kacir 11. 10. 2017, 14:01 (CEST)
 • Smazat - viz. Kolegové nahoře Marek Wikipedista (diskuse) 12. 10. 2017, 18:23 (CEST)
 • Ponechat, od článků na wikipedii neočekávám naprostou kompletnost. Výhodu seznamů oproti kategoriím vidím jak ve větší přehlednosti, tak v červených odkazech, které mohou inspirovat k zakládání článků (ale to už se rozebíralo mnohokrát...)--Hnetubud (diskuse) 12. 10. 2017, 21:42 (CEST)
 • Spíše smazat – Od seznamů nečekám dokonalost, ta se určitě nepožaduje ani od ostatních článků. Dovedu si představit, že někdo výhledově, při intenzivním a vytrvalém několikaletém úsilí dohledá opravdu všechny hokejové kluby, a to jak z hlediska geografického, tak i časového (seznam pouze aktuálně hrajících klubů by mi přišel jednak neopodstatněně omezený, jednak nadmíru náročný na neustálou aktualizaci). Nemyslím ale, že by to byla podmínka nutná pro přítomnost článku na Wikipedii. I kdyby k tomu výhledově snad došlo, bude nereálné takový seznam mít kvůli jeho velikosti a samozřejmě by se musel rozdělit do jednotlivých seznamů, třeba národních nebo podle soutěží apod. V takovém případě by pak z našeho seznamu mohl být jakýsi seznam seznamů. Pokud/dokud tomu tak nebude, je evidentní, že zůstaneme u jakéhosi výběrového seznamu. A ten by měl mít jasně uvedená kritéria. Třeba výčet klubů jen z nejvyšší soutěže (a za dané období, ideálně asi za celou dobu, kdy se ta nejvyšší soutěž v dané zemi hraje). A samozřejmě to vše podložené zdroji. Současná podoba má ale tomu hodně daleko, jde o jakýsi seznam bez vysvětlených kritérií výběru, bez zdrojování, i s dalšími vadami (názvy psané kapitálkama?). Takže vyžaduje výrazné přepracování a doplnění (hlavně těch výběrových kritérií a zdrojů). Pokud by se k tomu někdo zavázal, že v dohledné době toto vyřeší, uvažoval bych o dočasném ponechání k přepracování, ale dokud tady takový závazek nezazní, přikláním se ke smazání.
  Jinak bych po neblahých zkušenostech z poslední doby byl rád, kdyby místo podobných jednotlivých nebo i hromadných návrhů byla zahájena diskuse o kritériích a minimálních požadavcích na seznamy na Wikipedii, protože je evidentní, že přinejmenším někteří z navrhovatelů podobných DoSů se tímto způsobem snaží takovou diskusi buď rozpoutat, nebo (což je horší) nahradit. --Bazi (diskuse) 13. 10. 2017, 00:38 (CEST)
 • Smazat - další z nekompletních seznamů bez řádného úvodu a žádných informací, který pouze duplikuje kategorie (ano, jsou tam i červené odkazy, ale je to neúplné a čechocentrické, stačí se podívat na kategorii švédských hokejových klubů tady a v tomto seznamu, tedy i v tomto to postrádá smysl).
Jinak souhlas s uživatelem @Bazi:. Rád bych poukázal na to, že seznam nemá být pouze nějaký rejstřík, ale měl by mít i nějakou přidanou hodnotu. Příklad si můžeme vzít ze zdejších nejlepších seznamů či anglických seznamů, které ji mají, a člověk si z nich vezme něco jiného, než že jen subjekt existuje. --OJJ, Diskuse 15. 10. 2017, 10:12 (CEST)

Komentáře[editovat | editovat zdroj]

Podobně kvalitních nebo spíš nekvalitních seznamů jsou na wikipedii desítky, možná stovky. Proto bych stanovení jasných kritérií pro veškeré seznamy a provedení příslušných úprav (viz dosud nedořešená Wikipedie:Diskuse o smazání/Seznamy osobností) viděl jako podstatně užitečnější činnost než čas od času založit DoS o jednom náhodně vybraném seznamu.--Hnetubud (diskuse) 12. 10. 2017, 21:42 (CEST)