Wikipedie:Diskuse o smazání

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Wiki rules.svg

pravidla:

     závazná
     doporučení
     v hlasování
     navrhovaná
     neschválená
Doporučení

Text této stránky je doporučení české Wikipedie. Vysvětluje standardy, s nimiž většina wikipedistů v principu souhlasí a které je vhodné dodržovat. Přesto není závazným pravidlem. Nebojte se stránku editovat, je-li potřeba, ale větší změny raději předem navrhněte v diskusi a oznamte je též Pod lípou.


Zkratka:
 • WP:DoS
  WP:AfD
  WP:TfD

Diskuse o smazání (slangově též DOS, DoS, AfD z anglického Articles for Deletion či TfD z Template for Deletion) je stránka pro diskuse o tom, zda obsah stránky vyhovuje kritériím pro zahrnutí ve Wikipedii, či zda má být stránka smazána. Cílem diskuse je dosáhnout konsensu o smazání či ponechání, případně přepracování stránky do přijatelné podoby. Skončené diskuse jsou uloženy v archivu.

Diskuse o smazání řeší otázku smazání obsahu nějaké stránky, nikoliv rušení zavedených pravidel a zvyklostí. K diskusi o smazání mohou být proto zpravidla podány stránky jen z těch jmenných prostorů, které bezprostředně souvisí s obsahem v článcích, tj. stránky z hlavního jmenného prostoru a prostoru portál a šablony, soubory či kategorie, které bezprostředně s obsahem článků souvisí. V dalších jmenných prostorech se užívá jiných rozhodovacích procesů (vizte Změny v pravidlech), o smazání je možné rozhodovat jen tehdy, pokud byl příslušný mechanismus, jehož je stránka součástí, zrušen nebo standardním způsobem plně nahrazen jiným.

Oprávnění k mazání a obnovování stránek mají správci (sysopové) české Wikipedie.

Pro upozornění na omylem vytvořené, špatně pojmenované, zjevně zcela nesmyslné a jiné podobné stránky, které lze bez diskuse o obsahu vymazat procedurou tzv. rychlého smazání, použijte šablonu {{Smazat|důvod pro smazání}}.

Jestliže jde o heslo o encyklopedicky významném pojmu, který by na Wikipedii měl být, zvažte dobře, je-li jeho stávající obsah opravdu natolik nicotný, že je lepší ho zcela smazat z databáze než ho využít jako pahýl. Také zvažte, není-li vhodné stránku či kategorii spíše sloučit s jinou nebo přejmenovat. V případě, že stránka je spíše slovníkovou definicí než encyklopedickým heslem, zvažte její přesunutí na Wikislovník. K tomu se používá šablona {{Přesunout na Wikislovník}}.

V případě, že navrhujete ke smazání šablonu nebo jiný prvek, který užívají jiní uživatelé, napište ve zdůvodnění i postup, jak se vypořádat s problémy, které nastanou v souvislosti s jeho smazáním.

Jak navrhnout stránku na smazání[editovat | editovat zdroj]

Předpokládejme, že vidíte důvod smazat stránku Velký modrák. Nejprve zjistěte, zda problémy na této stránce nemůžete odstranit sami bez nutnosti vyvolávat diskusi o smazání, zejména:

 • úpravou problematického textu, například odmazáním nepřijatelného obsahu;
 • změnou obsahu stránky na přesměrování spolu s případným sloučením užitečného obsahu s cílovou stránkou přesměrování;
 • přesunem stránky na název, který bude ve shodě s jejím obsahem;
 • využitím mechanismu rychlého nebo odloženého mazání stránek;
 • přesunem na na některý sesterský projekt (například Wikislovník, Wikiknihy).

Pokud žádným z uvedených způsobů problémy stránky vyřešit nelze, navrhněte ji na smazání pomocí následujících kroků:

1/3 Vložení šablony do navrhované stránky

Na začátek stránky, kterou chcete smazat (tj. Velký modrák), vložte šablonu {{AfD}} (navrhujete-li smazání šablony, označte ji šablonou {{subst:TfD}}).

2/3 Vytvoření diskusní podstránky

V editačním políčku nahraďte text -heslo- názvem stránky, o níž se má diskutovat, a zmáčkněte tlačítko pro vytvoření diskusní podstránky. Podstránku vyplňte podle návodu a nakonec uložte.


3/3 Zařazení podstránky do seznamu

Zmáčkněte tlačítko pro zařazení podstránky do seznamu. Stránku vyplňte podle návodu a nakonec uložte.

Druhou možností je editovat celý seznam. Na nový řádek na konci seznamu připište {{Wikipedie:Diskuse o smazání/-heslo-}}, kde -heslo- nahraďte názvem stránky navrhované na smazání, takže přidaná položka bude například {{Wikipedie:Diskuse o smazání/Velký modrák}}. Můžete přitom vymazat případné již neaktuální položky. Varování, že jste nezadali shrnutí editace, si nevšímejte a změny uložte.

Po úspěšném provedení těchto kroků se text podstránky s novým návrhem na smazání objeví přímo na konci této hlavní stránky. Pokud se neobjevil, zkuste nejdříve vyprázdnit paměť serveru, a pokud ani potom ne, zkontrolujte, zda všechny vaše kroky proběhly přesně podle návodu (např. jestli jste neudělali překlep apod.).

Upozornění na diskusi v posledních změnách a na portálu Wikipedie zařídí robot, může mu to ale trvat až půl hodiny. Vstřícným krokem, který můžete ještě udělat (a robot ho neudělá), je upozornit hlavního autora článku na založení diskuse. Lze očekávat, že si nastavil odeslání e-mailu při změně diskusní stránky, takže bude upozorněn i v případě, kdy aktuálně Wikipedii nesleduje.

Pravidla diskusí o smazání[editovat | editovat zdroj]

Uzavření diskuse[editovat | editovat zdroj]

Diskuse se uzavírá nejdříve po týdnu. Správce však může zrušit nebo předčasně uzavřít diskusi, pokud:

 • bylo jejich založení zjevně v rozporu s jinými pravidly (např. šlo o narušování Wikipedie nebo obcházení bloku),
 • pro daný typ stránek je výslovně řečeno, že pro něj proces diskuse o smazání není určen.

Správce může dále předčasně uzavřít diskuse:

 • jednoznačné (dostatečně reprezentativní a takřka jednomyslné),
 • kde došlo k tak zásadnímu přepracování navržené stránky, že dosavadní argumenty pro smazání ztratily smysl.

Na druhou stranu může kterýkoli správce diskusi prodloužit, pokud se před očekávaným uzavřením objeví nové podstatné argumenty.

Uzavíratelem může být libovolný ze správců; jasné, zralé a řádně proběhlé diskuse, jejichž výsledek nevyžaduje použití práv správce, smí uzavřít kterýkoli wikipedista. Uzavíratel zváží argumenty, komentáře, připomínky a názory diskutujících a rozhodne, zda se článek ponechá, smaže nebo přesune. Zároveň může doporučit přepracování článku. Rozhodnutí může být v případě nutnosti výrazných úprav podmínečné. Rozhodnutí musí být jasně a výstižně zdůvodněno.

Uživatelé se zásadními námitkami vůči způsobu vyhodnocení nebo regulérnosti diskuse by se měli nejprve obrátit na uzavíratele. Pokud se svou stížností neuspějí, mohou podat na příslušné stránce podnět k revizi smazání.

Užitečné tipy pro vyhodnocování konsenzu vizte na stránce Wikipedie:Žádost o komentář/VfD: změna na AfD/Vyhodnocování konsenzu.

Výsledek a další postup[editovat | editovat zdroj]

 Při archivaci podstránek použijte následující šablony:

 • {{subst:vfd-archiv-start|vysledek=smazáno/ponecháno/nebyl dosažen konsenzus, ponecháno/přepracováno}} --~~~~
 • {{subst:vfd-archiv-konec}}

 Položku do archivu vložte pomocí:

 • {{subst:vfd-archiv-položka|Jméno stránky}} – smazáno/ponecháno/nebyl dosažen konsenzus, ponecháno/přepracováno --~~~~

Stránka bude smazána po uzavření diskuse, pokud výsledkem diskuse bylo rozhodnutí smazat, u šablon a modulů dojde i ke smazání dokumentační podstránky.

Obecně pokud diskuse skončí s výsledkem nemazat, stránka by již neměla být znovu nominována. Pokud není skutečně dobrý důvod, aby diskutující změnili svůj postoj, dá se předpokládat, že další návrh dopadne stejně.

Ukončené nebo zrušené diskuse se zařazují do Archivu diskusí o smazání (kde je i návod pro archivaci). Do diskusí ke stránkám, které nebyly smazány, se má vložit odkaz na zaarchivovanou diskusní stránku pomocí šablony {{Afd-oznámení}}. Budoucí čtenáři stránky tak jsou informováni, že v minulosti přežila návrh na smazání, a mohou si přečíst patřičnou diskusi. To ovšem nebrání případnému novému návrhu na smazání.

Pokud byla stránka smazána na základě nedostatečné významnosti, je vhodné zvážit návrh na smazání související položky na Wikidatech (zvlášť, pokud nemá oporu v autoritních datech).

Vlastní diskuse[editovat | editovat zdroj]

Jak přidat argument nebo komentář[editovat | editovat zdroj]

Editujte jen příslušnou sekci „Doporučená řešení“ (nebo „Komentáře“), a to buď klepnutím na odkaz Editovat u nadpisu dané sekce, nebo klepnutím pravým tlačítkem myši tamtéž (záleží na vašem uživatelském nastavení Wikipedie).

Poté přidejte svůj argument pro nebo proti jako další položku seznamu. Pro přehlednost ve svém textu uveďte tučně shrnutí akce, kterou doporučujete udělat, např. Smazat nebo Ponechat. Můžete uvést i jiné možnosti, popřípadě více možností – pak jako první uveďte tu, které dáváte přednost (např. ponechat nebo alespoň sloučit; dát měsíc na přepracování, jinak smazat; přesunout na Wikislovník nebo smazat).

Máte-li k již vznesenému argumentu protiargument nebo komentář, přidejte jej jako podbod. Jestliže se již argument či informace v diskusi nachází, není nutno je přidávat opakovaně. Stačí uvést jména diskutujících, s jejichž argumenty se ztotožňujete (pokud je to jednoznačné).

Vyprázdnit paměť serveru
(použijte v případě, že se vám tu ukazují zastaralé verze podstránek)

Stránky navržené ke smazání[editovat | editovat zdroj]

Kategorie:Mezinárodní obchodní vztahy podle zemí[editovat | editovat zdroj]

Toto není hlasování, nýbrž diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
RomanM82 (diskuse) 2. 12. 2019, 17:10 (CET)
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešení[editovat | editovat zdroj]

 • Smazat – Kategorie víceméně bez IW, v podstatě duplikuje existující Kategorii Bilaterální vztahy. Zařazena jen hrstka článků, někdy dost bizarních (SK Slavia Praha?). IMHO v globalizovaném světě takové řazení nemá smysl (skoro každá významnější firma má zahraničního vlastníka/vlastníky). Pro enc. významné počiny postačuje zmíněná Kategorie:Bilaterální vztahy. --RomanM82 (diskuse) 2. 12. 2019, 17:10 (CET)
 • smazat – zcela nevhodná kategorizace, včetně podkategorií --Wikipedista:BobM d|p 3. 12. 2019, 10:40 (CET)

Komentáře[editovat | editovat zdroj]

K předchozímu - je to otázka pohledu. Ale 1. "Bilaterální vztahy" jsou podstatně širší pojem, nejsou to jen ekonomické vztahy, 2. této problematice se na Wikipedii prakticky nevěnuje žádná pozornost, což určitě není dobře. Než by se tedy přistoupilo k mazání, bylo by vhodné navrhnout alternativní řešení, které by tuto problematiku zahrnovalo.--Dirillo (diskuse) 2. 12. 2019, 17:28 (CET)

Jiří Adamec (fotbalista)[editovat | editovat zdroj]

Toto není hlasování, nýbrž diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
Chalupa (diskuse) 3. 12. 2019, 22:36 (CET)
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešení[editovat | editovat zdroj]

 • Smazat Článek je neozdrojovaný pahýl, neexistují k němu dva nezávislé netriviální zdroje. --Chalupa (diskuse) 3. 12. 2019, 22:36 (CET)
 • Ponechat – Máme tu doporučení Wikipedie:Významnost (lidé), podle kterého fotbalisté hrající v plně profesionální lize jsou encyklopedicky významní. Máme tu stovky podobných článků. Při troše snahy se dají najít další zdroje [1], [2]. Považuju tedy tento návrh jen za takové plácnutí do vody. --Jowe (diskuse) 6. 12. 2019, 19:31 (CET)
 • Ponechat ale… Já jsem zatím pro ponechání. Článek sice nemá 2NNVZ, ale díky argumentům, které uvedl Jowe, souhlasím s tím že článek je encyklopedicky významný. Ale doporučoval bych článek vylepšit. Takový neozdrojovaný pahýl zrovna nedělá dobrou vizitku Wikipedii, ale myslím že jsou na Wikipedii mnohem závažnější případy, než je tento. --Wikipedista Queen lover fanpage (diskuse) 9. 12. 2019, 21:09 (CET)

Komentáře[editovat | editovat zdroj]

Stávající pahýlovitý text článku nezakládá dojem, že jde o nějak významného fotbalistu. Ale jak již řekl jeden kolega, kde nejsou zdroje, není o čem psát. --Chalupa (diskuse) 3. 12. 2019, 22:54 (CET)

@Jowe: Pokud zdroje existují, pak je tam doplňte. Ale neozdrojovaný pahýl na Wikipedii nemá co dělat. A chtěl bych dále upozornit, že plácnutí do vody vytváří gejzír, který může lidi kolem pěkně pokropit. A doporučení o kterém mluvíte, je uvedeno větou Lidé, kteří splňují přinejmenším jedno z níže uvedených kritérií, si asi zaslouží vlastní články ve Wikipedii, protože je o nich dostatek dostupných informací a je o ně dostatečný zájem veřejnosti. Pokud je tedy dostatek informací, pak článek nemůže být neozdrojovaný.--Chalupa (diskuse) 6. 12. 2019, 22:32 (CET)

Jelikož se doplňování zdrojů k tisícům podobných článků nehodlám věnovat systematicky, tak by mé doplnění zdrojů u jednoho článku bylo taktéž jen plácnutí do vody. Pro mě je důležitá existence zdrojů, nikoliv jejich formální uvedení v článku.--Jowe (diskuse) 7. 12. 2019, 08:39 (CET)
Zdroje jsou věcí autorů článků a nebo těch, kdo ohajují jeho exiatenci na wikipedii. Článek uatím zdroje nemá. Ten Vámi uvedený jeden by šel a lze uvést, ale ten druhý žádné trvzení z článku nedokládá. --Chalupa (diskuse) 8. 12. 2019, 15:29 (CET)
Pane kolego, z toho, co píšete, mám vážnou obavu, že jste dosud nepochopil rozdíl mezi významností a ověřitelností. --Jowe (diskuse) 10. 12. 2019, 10:17 (CET)Introvertní žák ve výchově a vzdělávání[editovat | editovat zdroj]

Toto není hlasování, nýbrž diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel
Kacir 9. 12. 2019, 23:41 (CET)
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešení[editovat | editovat zdroj]

 • Smazat – neencyklopedické, manuál pro učitele, jak k introrvertu přistupovat; WP:Co Wikipedie není/Wikipedie není návodem, průvodcem ani učebnicí. --Kacir 9. 12. 2019, 23:41 (CET)
 • Smazat – souhlas s navrhovatelem. Text obsahově patří někam na Wikiknihy či Wikiverzitu, ne na Wikipedii. --Vachovec1 (diskuse) 9. 12. 2019, 23:56 (CET)
 • Přesunout - je škoda mazat takovou práci, vypadá to užitečně navrhuji přesun na Wikiknihy nebo na Wikiverzitu.--F.ponizil (diskuse) 10. 12. 2019, 09:08 (CET)
 • Smazat či přesunout – souhlas s předřečníky. A snažit se řešit nějak systémově takovéto „semestrální práce“ (každoročně jich tu máme desítky) – mám stále silnější pochyby o pozitivních přínosech projektu Studenti píší Wikipedii. — Draceane diskusepříspěvky 10. 12. 2019, 19:24 (CET)

Komentáře[editovat | editovat zdroj]