Wikipedie:Diskuse o smazání

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Wiki rules.svg

pravidla:

     závazná
     doporučení
     v hlasování
     navrhovaná
     neschválená
Doporučení

Text této stránky je doporučení české Wikipedie. Vysvětluje standardy, s nimiž většina wikipedistů v principu souhlasí a které je vhodné dodržovat. Přesto není závazným pravidlem. Nebojte se stránku editovat, je-li potřeba, ale větší změny raději předem navrhněte v diskusi a oznamte je též Pod lípou.


Zkratka:
 • WP:DoS
  WP:AfD
  WP:TfD

Diskuse o smazání (slangově též DOS, DoS, AfD z anglického Articles for Deletion či TfD z Template for Deletion) je stránka pro diskuse o tom, zda obsah stránky vyhovuje kritériím pro zahrnutí ve Wikipedii, či zda má být stránka smazána. Cílem diskuse je dosáhnout konsensu o smazání či ponechání, případně přepracování stránky do přijatelné podoby. Skončené diskuse jsou uloženy v archivu.

Diskuse o smazání řeší otázku smazání obsahu nějaké stránky, nikoliv rušení zavedených pravidel a zvyklostí. K diskusi o smazání mohou být proto zpravidla podány stránky jen z těch jmenných prostorů, které bezprostředně souvisí s obsahem v článcích, tj. stránky z hlavního jmenného prostoru a prostoru portál a šablony, soubory či kategorie, které bezprostředně s obsahem článků souvisí. V dalších jmenných prostorech se užívá jiných rozhodovacích procesů (vizte Změny v pravidlech), o smazání je možné rozhodovat jen tehdy, pokud byl příslušný mechanismus, jehož je stránka součástí, zrušen nebo standardním způsobem plně nahrazen jiným.

Oprávnění k mazání a obnovování stránek mají správci (sysopové) české Wikipedie.

Pro upozornění na omylem vytvořené, špatně pojmenované, zjevně zcela nesmyslné a jiné podobné stránky, které lze bez diskuse o obsahu vymazat procedurou tzv. rychlého smazání, použijte šablonu {{Smazat|důvod pro smazání}}.

Jestliže jde o heslo o encyklopedicky významném pojmu, který by na Wikipedii měl být, zvažte dobře, je-li jeho stávající obsah opravdu natolik nicotný, že je lepší ho zcela smazat z databáze než ho využít jako pahýl. Také zvažte, není-li vhodné stránku či kategorii spíše sloučit s jinou nebo přejmenovat. V případě, že stránka je spíše slovníkovou definicí než encyklopedickým heslem, zvažte její přesunutí na Wikislovník. K tomu se používá šablona {{Přesunout na Wikislovník}}. Pokud je stránka psaná spíše jako návod, zvažte návrh na přesunutí na Wikiverzitu, kde je takovýto obsah většinou (narozdíl od Wikipedie) žádaný. To uděláte pomocí šablony {{Přesunout na Wikiverzitu}}.

V případě, že navrhujete ke smazání šablonu nebo jiný prvek, který užívají jiní uživatelé, napište ve zdůvodnění i postup, jak se vypořádat s problémy, které nastanou v souvislosti s jeho smazáním.

Jak navrhnout stránku na smazání[editovat | editovat zdroj]

Předpokládejme, že vidíte důvod smazat stránku Velký modrák. Nejprve zjistěte, zda problémy na této stránce nemůžete odstranit sami bez nutnosti vyvolávat diskusi o smazání, zejména:

 • úpravou problematického textu, například odmazáním nepřijatelného obsahu;
 • změnou obsahu stránky na přesměrování spolu s případným sloučením užitečného obsahu s cílovou stránkou přesměrování;
 • přesunem stránky na název, který bude ve shodě s jejím obsahem;
 • využitím mechanismu rychlého nebo odloženého mazání stránek;
 • přesunem na na některý sesterský projekt (například Wikislovník, Wikiknihy).

Pokud žádným z uvedených způsobů problémy stránky vyřešit nelze, navrhněte ji na smazání pomocí následujících kroků:

1/3 Vložení šablony do navrhované stránky

Na začátek stránky, kterou chcete smazat (tj. Velký modrák), vložte šablonu {{AfD}} (navrhujete-li smazání šablony, označte ji šablonou {{subst:TfD}}).

2/3 Vytvoření diskusní podstránky

V editačním políčku nahraďte text -heslo- názvem stránky, o níž se má diskutovat, a zmáčkněte tlačítko pro vytvoření diskusní podstránky. Podstránku vyplňte podle návodu a nakonec uložte.


3/3 Zařazení podstránky do seznamu

Zmáčkněte tlačítko pro zařazení podstránky do seznamu. Stránku vyplňte podle návodu a nakonec uložte.

Druhou možností je editovat celý seznam. Na nový řádek na konci seznamu připište {{Wikipedie:Diskuse o smazání/-heslo-}}, kde -heslo- nahraďte názvem stránky navrhované na smazání, takže přidaná položka bude například {{Wikipedie:Diskuse o smazání/Velký modrák}}. Můžete přitom vymazat případné již neaktuální položky. Varování, že jste nezadali shrnutí editace, si nevšímejte a změny uložte.

Po úspěšném provedení těchto kroků se text podstránky s novým návrhem na smazání objeví přímo na konci této hlavní stránky. Pokud se neobjevil, zkuste nejdříve vyprázdnit paměť serveru, a pokud ani potom ne, zkontrolujte, zda všechny vaše kroky proběhly přesně podle návodu (např. jestli jste neudělali překlep apod.).

Upozornění na diskusi v posledních změnách a na portálu Wikipedie zařídí robot, může mu to ale trvat až půl hodiny. Vstřícným krokem, který můžete ještě udělat (a robot ho neudělá), je upozornit hlavního autora článku na založení diskuse. Lze očekávat, že si nastavil odeslání e-mailu při změně diskusní stránky, takže bude upozorněn i v případě, kdy aktuálně Wikipedii nesleduje.

Pravidla diskusí o smazání[editovat | editovat zdroj]

Uzavření diskuse[editovat | editovat zdroj]

Diskuse se uzavírá nejdříve po týdnu. Správce však může zrušit nebo předčasně uzavřít diskusi, pokud:

 • bylo jejich založení zjevně v rozporu s jinými pravidly (např. šlo o narušování Wikipedie nebo obcházení bloku),
 • pro daný typ stránek je výslovně řečeno, že pro něj proces diskuse o smazání není určen.

Správce může dále předčasně uzavřít diskuse:

 • jednoznačné (dostatečně reprezentativní a takřka jednomyslné),
 • kde došlo k tak zásadnímu přepracování navržené stránky, že dosavadní argumenty pro smazání ztratily smysl.

Na druhou stranu může kterýkoli správce diskusi prodloužit, pokud se před očekávaným uzavřením objeví nové podstatné argumenty.

Uzavíratelem může být libovolný ze správců; jasné, zralé a řádně proběhlé diskuse, jejichž výsledek nevyžaduje použití práv správce, smí uzavřít kterýkoli wikipedista. Uzavíratel zváží argumenty, komentáře, připomínky a názory diskutujících a rozhodne, zda se článek ponechá, smaže nebo přesune. Zároveň může doporučit přepracování článku. Rozhodnutí může být v případě nutnosti výrazných úprav podmínečné. Rozhodnutí musí být jasně a výstižně zdůvodněno.

Uživatelé se zásadními námitkami vůči způsobu vyhodnocení nebo regulérnosti diskuse by se měli nejprve obrátit na uzavíratele. Pokud se svou stížností neuspějí, mohou podat na příslušné stránce podnět k revizi smazání.

Užitečné tipy pro vyhodnocování konsenzu vizte na stránce Wikipedie:Žádost o komentář/VfD: změna na AfD/Vyhodnocování konsenzu.

Výsledek a další postup[editovat | editovat zdroj]

 Při archivaci podstránek použijte následující šablony:

 • {{subst:vfd-archiv-start|vysledek=smazáno/ponecháno/nebyl dosažen konsenzus, ponecháno/přepracováno}} --~~~~
 • {{subst:vfd-archiv-konec}}

 Položku do archivu vložte pomocí:

 • {{subst:vfd-archiv-položka|Jméno stránky}} – smazáno/ponecháno/nebyl dosažen konsenzus, ponecháno/přepracováno --~~~~

Stránka bude smazána po uzavření diskuse, pokud výsledkem diskuse bylo rozhodnutí smazat, u šablon a modulů dojde i ke smazání dokumentační podstránky.

Obecně pokud diskuse skončí s výsledkem nemazat, stránka by již neměla být znovu nominována. Pokud není skutečně dobrý důvod, aby diskutující změnili svůj postoj, dá se předpokládat, že další návrh dopadne stejně.

Ukončené nebo zrušené diskuse se zařazují do Archivu diskusí o smazání (kde je i návod pro archivaci). Do diskusí ke stránkám, které nebyly smazány, se má vložit odkaz na zaarchivovanou diskusní stránku pomocí šablony {{Afd-oznámení}}. Budoucí čtenáři stránky tak jsou informováni, že v minulosti přežila návrh na smazání, a mohou si přečíst patřičnou diskusi. To ovšem nebrání případnému novému návrhu na smazání.

Pokud byla stránka smazána na základě nedostatečné významnosti, je vhodné zvážit návrh na smazání související položky na Wikidatech (zvlášť, pokud nemá oporu v autoritních datech).

Vlastní diskuse[editovat | editovat zdroj]

Jak přidat argument nebo komentář[editovat | editovat zdroj]

Editujte jen příslušnou sekci „Doporučená řešení“ (nebo „Komentáře“), a to buď klepnutím na odkaz Editovat u nadpisu dané sekce, nebo klepnutím pravým tlačítkem myši tamtéž (záleží na vašem uživatelském nastavení Wikipedie).

Poté přidejte svůj argument pro nebo proti jako další položku seznamu. Pro přehlednost ve svém textu uveďte tučně shrnutí akce, kterou doporučujete udělat, např. Smazat nebo Ponechat. Můžete uvést i jiné možnosti, popřípadě více možností – pak jako první uveďte tu, které dáváte přednost (např. ponechat nebo alespoň sloučit; dát měsíc na přepracování, jinak smazat; přesunout na Wikislovník nebo smazat).

Máte-li k již vznesenému argumentu protiargument nebo komentář, přidejte jej jako podbod. Jestliže se již argument či informace v diskusi nachází, není nutno je přidávat opakovaně. Stačí uvést jména diskutujících, s jejichž argumenty se ztotožňujete (pokud je to jednoznačné).

Vyprázdnit paměť serveru
(použijte v případě, že se vám tu ukazují zastaralé verze podstránek)

Stránky navržené ke smazání[editovat | editovat zdroj]

Šablona:Mobilní telefony Nokia[editovat | editovat zdroj]

Toto není hlasování, nýbrž diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
Otaznick (diskuse) 7. 1. 2020, 09:31 (CET)
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešení[editovat | editovat zdroj]

 • Smazat – rozsáhlá nepřehledná šablona plná slepých odkazů --Otaznick (diskuse) 7. 1. 2020, 09:31 (CET)
 • Spíše rozdělit, ponechat – červené odkazy zas tolik nevadí, vadí to, že takto obrovský navbox je nepřehledný. Některé červené odkazy možná redukovat, ale spíše zachovat. Rozdělit např. podle výrobních řad (jako to má ostatně Samsung) či chronologicky; např. Lumia si zaslouží vlastní navbox. — Draceane diskusepříspěvky 10. 1. 2020, 22:50 (CET)
 • Rozdělit nebo smazat – Je jasné, že takto to zůstat nemůže, nevadí mi ale jakékoliv řešení k lepšímu. --Dvorapa (diskuse) 11. 1. 2020, 05:58 (CET)
 • Šablonu nahradit seznamem. Jedudědek (diskuse) 11. 1. 2020, 14:03 (CET)
 • Přepracovat, nebo smazat − téma šablony mi nevadí, do seznamu bych to nepřeváděl (navbox se může hodit), ale jsem pro její hlubší přepracování. Jak uvedl Dvorapa, „Je jasné, že takto to zůstat nemůže”. --Robins7 (diskuse) 11. 1. 2020, 15:50 (CET)
 • Smazat nebo redukovat - umím si představit navbox který bude obsahovat důležitější z modelů, ale v téhle podobě je to hrozivé.--Crinkly.sun (diskuse) 11. 1. 2020, 17:13 (CET)
 • Ponechat – nanejvýš rozdělit. Všechna hodnocení, která zde zazněla, jsou prostá argumentů (někomu to přijde nepřehledné. Důvod jste k tomu žádný neuvedli. Podle mě je to přehledné a nevidím lepší řešení. Takovéhle dělení je jediné možné. Nokia v těch časových úsecích používala takové členění řad mobilů a to předchozí opustila.) Současná podoba je prakticky od 16. 4. 2013, 13:05‎ (verze uživatele Ria). Najednou někomu po tolika letech začal vadit kompletní soupis. Pokud někomu nevyhovuje tahle šablona a bude jí chtít redukovat, bude muset s tím založit i stránku se seznamem všech telefonů od Nokie s podobným členěním. To mi přijde zbytečné, když už je tu tahle šablona. Na anglické w. to není akorát rozdělené do časových období. Jinak je to prakticky stejná šablona. Jen mají ke všem telefonům články. Pagvelius (diskuse) 12. 1. 2020, 13:38 (CET)
 • Ponechat – šablona je přehledná, červené odkazy nevadí, je to i v jiných šablonách. Šablona seskupuje všechny telefony vyrobené firmou Nokia a to je pro mě důležitý argument. Zakladatel této diskuse nenapsal jediný pádný argument. Rozsáhlá šablona, to má být argument? Tak to znamená že budeme mazat všechny rozsáhlé šablony? Nepřehledná, je věc názoru. Já ji vnímám jako přehlednou. Takovéto členění tabulek běžně v práci používám. Slepé odkazy. Tak na vnitřních odkazech si Wikipedie zakládá. Když jsem začínal a smazal jsem červený odkaz, zkušený wikipedista to vrátil s odůvodněním že ji někdo může založit. Když červená barva někomu píchá do očí, je možné červené odkazy smazat a jak se vytvoří článek, znovu se wikiodkaz vytvoří. To je také řešení. Doporučuji se zaměřit na propagační články bez odkazů a těm zakládat DOS. --Podroužek (diskuse) 13. 1. 2020, 07:46 (CET)
 • Ponechat - v tomto stavu ani není o čem hlasovat (původní verze, ke které se vztahoval DoS je tak trochu úplně jiná :D)--F.ponizil (diskuse) 13. 1. 2020, 19:21 (CET)
 • Ponechat - v původní podobě, je obdobá anglické https://en.wikipedia.org/wiki/Template:Nokia_devices, je to přehled telefonů značky nokia, důležité je, když je šablona úplná. Paul E (diskuse) 16. 1. 2020, 16:40 (CET)
 • Ponechat původní verzi. Je lepší, když je šablona se všemi telefony. Nechápu proč tam je teď jenom nějaký výběr. Ničemu přece nevadí, že nejsou všechny značky modře.--0kozel (diskuse) 17. 1. 2020, 19:34 (CET)

Komentáře[editovat | editovat zdroj]

Šablona je přehledná. Články k jednotlivým telefonům, které chybí, se mohou postupně doplňovat. Nemazat.

Mimo to je jediným zdrojem soupisu všech mobilních telefonů od Nokie. Jiný není a přišli bychom o podstatnou informaci. Pagvelius (diskuse) 10. 1. 2020, 20:09 (CET)

Reaguji na reakce zmiňující nedostatečné argumenty:

 • Šablona ve stávající podobě by podle mě měla smysl, pokud by většina odkazů byla funkční. Nyní je poměr článků existující/slepý 1:5.
 • Pokud dodnes o uvedených telefonech nevznikly články (chybí cca 250 článků), tak vidím malou pravděpodobnost, že o nich do budoucna vzniknou, když nevznikly ani o jednotlivých sériích.
 • Jedná se o spotřební zboží podobně jako rádia nebo televize, ke kterým, když mají článek na wiki, se také neuvádí celá produktová řada. Na druhou stranu majitelé k telefonům mají často vztah podobně jako např. k automobilům, ale narozdíl od automobilů slouží tyto přístroje pouze pár let. Dobře je to vidět na tom, že před dvaceti lety bezkonkurenčně nejpopulárnější značka telefonů je dnes už skoro pozamenutá.
 • Osobně bych v tomto případě raději viděl šablonu s mobily ke kterým existují články (napočítal jsem 48 existujících článků), seřazené např. podle roku uvedení. Čtenář snadněji najde odkaz/přehlédne seznam. Ostatní telefony by pak byly uvedené v samostatném seznamu (poslední odkaz).

--Otaznick (diskuse) 13. 1. 2020, 10:48 (CET)

@Otaznick: Tak toto není správný postup. Založit DOS a pak šablonu celou přepracovat. Takhle na Wikipedii nepracujeme. Takže tobě vadily červený odkazy? Tak proč jsi z nich neudělal jen prostý text? Ano je to spotřební zboží a jsou tady články/seznamy takového zboží. Například Seznam vysavačů ETA, automobily slouží taky pár let. Že je značka pozapomenutá je právě důvod pro zachovaní šablony. Kde jinde najdeme seznam telefonů Nokia. Jak chceš vytvořit stránku seznam telefonů Nokia, když nemáš dva zdroje? --Podroužek (diskuse) 13. 1. 2020, 20:31 (CET)
Vycházím z reakcí v diskuzi a v případě nesouhlasu akceptuji revert. Pro stránku obsahující seznam telefonů by se použila původní šablona (v ideální případě obsáhlá anglická verze). Nemyslím si, že je nutné, aby v šabloně byly všechny produkty, když je položek tolik. Rozdělení na jednotlivé číselné řady zas nemá smysl, protože v některých řadách není článek o žádném z produktů ani o řadě samotné.

Seznam má tu výhodu, že tam lze přidávat další informace. Šablona pouze informuje o seznamu telefonů jedné produktové řady (což je informačně dost chudé) a o tom, že na Wikipedii chybí dost článků. Navíc takto obsáhlá šablona převyšuje často obsah samotných článků. --Otaznick (diskuse) 14. 1. 2020, 06:59 (CET)


Matiné[editovat | editovat zdroj]

Toto není hlasování, nýbrž diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
Crinkly.sun (diskuse) 11. 1. 2020, 17:09 (CET)
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešení[editovat | editovat zdroj]

 • Smazat, respektive přesunout na Wikislovník - „Wikipedie není slovník“ a nenapadá mě jak heslo rozšířit.--Crinkly.sun (diskuse) 11. 1. 2020, 17:09 (CET)
 • Přesunout na Wikislovník, resp. rozšířit stávající heslo. --F.ponizil (diskuse) 11. 1. 2020, 17:41 (CET) Ponechat Po komentáři kolegy @Hnetubud: jsem si rozkliknul interwiki a v německá verze mě zaujala (např. Novoroční konceert Vídeňské filharmonie - a to už nepatří na Wikislovník), tudíž měním svůj hlas.--F.ponizil (diskuse) 18. 1. 2020, 18:56 (CET)
 • Přesunout na Wikislovník a rozšířit tím stávající heslo (prakticky souhlas s výše) --Robins7 (diskuse) 11. 1. 2020, 20:40 (CET)
 • Přesunout na Wikislovník, viz výše. Hugo (diskuse) 12. 1. 2020, 19:39 (CET)
 • Ponechat, slovo je používané, užívané mezinárodně v mnoha jazycích, význam je nesamozřejmý. narozdíl od slovníku wikipedie umožní uvést přehledně význam slova. i když wikipedie není slovník, slovo matinné je výjimečné. článek nese cennou informaci. Heslo matinée je uvedeno i v Ottově slovníku naučném! Paul E (diskuse) 16. 1. 2020, 16:31 (CET)
 • Ponechat: existují interwiki, existují zdroje [1], [2], [3]. Wikislovník je samostatný projekt a nemá sloužit jako skládka všeho, s čím si na wikipedii nevíme rady.--Hnetubud (diskuse) 17. 1. 2020, 12:52 (CET)
 • Ponechat zde, myslím si, že za subpahýl to označovat nemůžeme a třeba k tomu časem nalezneme nějaké rozšíření. Na Wikislovníku již dané heslo je, tak proč by nemohlo být zároveň zde. Jakub Sochor (diskuse) 18. 1. 2020, 15:41 (CET)
 • Ponechat, běžný formát uměleckých představení a článek zde má potenciál říci víc než jen slovníkové heslo.--Ioannes Pragensis (diskuse) 18. 1. 2020, 23:33 (CET)
 • Ponechat. Proč by se mělo heslo, které doposud chybělo a mají ho i jiné národní verze, smazat? Není k tomu opravdový důvod. Vím o jednom známém matiné, to tam asi napíšu. Pokud chybí heslo soaré, tak by se mělo vytvořit. Ale to jen na okraj. Wikislovník a matiné, to je něco jiného. --Zbrnajsem (diskuse) 20. 1. 2020, 10:18 (CET)

Komentáře[editovat | editovat zdroj]

Pokud část z diskutujících tvrdí že na Wikipedii je místo i pro encyklopedické heslo nemělo by se tedy změnit jedno závazné pravidlo - Wikipedie není slovník (https://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedie:Co_Wikipedie_nen%C3%AD#Wikipedie_nen%C3%AD_slovn%C3%ADk) ? A možná jsem až krajní imediatista, ale pokud heslo na Wikipedie zůstane pokusí se alespoň z některých z jeho zastánců o jeho vylepšení ?--Crinkly.sun (diskuse) 18. 1. 2020, 23:57 (CET)

Po editacích kolegy Zbrnajsem je heslo přeci jen poněkud více podobné encyklopedickému (i když podle mě je stále spíše slovníkové). Ale stále jsem vyděšen že tu mnoho z nás prostě ignoruje závazné pravidlo a tváří se že neexistuje namísto toho aby se alespoň pokusil uvést důvody proč ho ignorují.--Crinkly.sun (diskuse) 20. 1. 2020, 11:40 (CET)

Další vylepšení hesla jsou určitě možná. Proč považujete tento výraz za slovníkový? Je to také encyklopedický výraz. To bychom tady nemuseli mít hesla jako dítě nebo otec nebo některé velmi vulgární výrazy. Nebudu je jmenovat, ale „v lidu“ se běžně používají, až to není pěkné. Tak proto asi je tady musíme vysvětlit. A matiné bychom encyklopedicky nevysvětlili a nepopsali? Nějaké další argumenty zrovna teď nemám, ale snad to stačí. --Zbrnajsem (diskuse) 20. 1. 2020, 12:02 (CET)
Neřekl bych že jsou slovníkové a encyklopedické výrazy, jsou slovníková a encyklopedická hesla. Když budu citovat pravidlo: „Wikipedie není slovníkem, návodem k užití slov“ a „ Každý článek by měl začínat definicí a popisem subjektu, měl by ovšem nabízet i další informace o subjektu.“ V podobě jakou jsem dával k diskusi to bylo opravdu jen heslo o slovu, nikoliv o, řekněme, fenoménu“. Příklady toho jaké akce jsou označovány jako matiné dělají heslo poněkud encyklopedičtějším, i když podle mne ne o moc. Ovšem zastánci hesla neargumentují „Nemáte pravdu, heslo je encyklopedické“ ale tím že „na Wikipedii patří i slovníková hesla“, což je zjevně v rozporu se závazným pravidlem. Nemám v zásadě nic proti tomu aby se toto pravidlo změnilo, ale že se někteří tváří že neexistuje mi přijde poněkud podivné. Teď jsem třeba narazil na další slovníkové heslo - špalír. Co s ním ? To nemá ani tu interwiki, zmiňují ho jen slovníky, svatební blogy a komerční stránky o svatbách a to zpravidla jen zběžně. Podle pravidel sem nepatří, ale zdá se že mnoho wikipedistů má jiný názor.--Crinkly.sun (diskuse) 20. 1. 2020, 12:21 (CET)
Inu, mnohá hesla byste mohl označit za slovníková, pane kolego. Ale když je záhodno je nějak encyklopedicky popsat, tak proč ne? Ten špalír bylo dobré vysvětliti, neb máme také Špalír (Liblín). Ale to holt je jiný případ, jiná causa. --Zbrnajsem (diskuse) 20. 1. 2020, 12:37 (CET)
Nikoliv záhodno, ale nutno. Ale zdá se že pravidla na Wikipedii platí jen pro některá hesla a jen někdy--Crinkly.sun (diskuse) 20. 1. 2020, 13:15 (CET)


Železniční trať Praha – Plzeň – Cheb[editovat | editovat zdroj]

Toto není hlasování, nýbrž diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
Martin Vrut (diskuse) 15. 1. 2020, 15:13 (CET)
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešení[editovat | editovat zdroj]

Komentáře[editovat | editovat zdroj]

Informace o tom, jaké číslo nesla která trať v které době dává dost dobře článek Seznam železničních tratí v Česku--Martin Vrut (diskuse) 16. 1. 2020, 08:37 (CET)


Huf Air[editovat | editovat zdroj]

Toto není hlasování, nýbrž diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
Grtek (diskuse) 20. 1. 2020, 16:38 (CET)
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešení[editovat | editovat zdroj]

 • Smazat – byla odstraněna šablona významnost, proto posouvám do DoS. Zřejmě jediný zdroj, který by mohl být považován za NNVZ, je článek z periodika zdopravy.cz, jehož meritum je, že firma zakázku nevyhrála. Vzhledem k tomu, a k chybějícím jakýmkoli dalším NNVZ se domnívám, že firma zatím ency významnost nemá a zřejmě ani v dohledné době mít nebude. --Grtek (diskuse) 20. 1. 2020, 16:38 (CET)

Komentáře[editovat | editovat zdroj]

Zájezdy.cz[editovat | editovat zdroj]

Toto není hlasování, nýbrž diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
OJJ, Diskuse 22. 1. 2020, 13:40 (CET)
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešení[editovat | editovat zdroj]

 • Smazat – zrejme nedolozena vyznamnost, viz koment v clanku. --OJJ, Diskuse 22. 1. 2020, 13:40 (CET)

Komentáře[editovat | editovat zdroj]