Wikipedie:Diskuse o smazání

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání
Wiki rules.png

pravidla:

     závazná
     doporučení
     v hlasování
     navrhovaná
     neschválená
Doporučení

Text této stránky je doporučení české Wikipedie. Vysvětluje standardy, s nimiž většina wikipedistů v principu souhlasí a které je vhodné dodržovat. Přesto není závazným pravidlem. Nebojte se stránku editovat, je-li potřeba, ale větší změny raději předem navrhněte v diskusi a oznamte je též Pod lípou.


Zkratka:
WP:DoS
WP:AfD
WP:TfD

Diskuse o smazání (slangově též DOS, DoS, AfD z anglického Articles for Deletion či TfD z Template for Deletion) je stránka pro diskuse o tom, zda obsah stránky vyhovuje kritériím pro zahrnutí ve Wikipedii, či zda má být stránka smazána. Cílem diskuse je dosáhnout konsensu o smazání či ponechání, případně přepracování stránky do přijatelné podoby. Skončené diskuse jsou uloženy v archivu (kde je v sekci Nápověda také popsáno, jak postupovat při jejich uzavírání).

Diskuse o smazání řeší otázku smazání obsahu nějaké stránky, nikoliv rušení zavedených pravidel a zvyklostí. K diskusi o smazání mohou být proto zpravidla podány stránky jen z těch jmenných prostorů, které bezprostředně souvisí s obsahem v článcích, tj. stránky z hlavního jmenného prostoru a prostoru portál a šablony, soubory či kategorie, které bezprostředně s obsahem článků souvisí. V dalších jmenných prostorech se užívá jiných rozhodovacích procesů (vizte Změny v pravidlech), o smazání je možné rozhodovat jen tehdy, pokud byl příslušný mechanismus, jehož je stránka součástí, zrušen nebo standardním způsobem plně nahrazen jiným.

Možnost fyzického mazání stránek mají správci (sysopové) české Wikipedie.

Pro upozornění na omylem vytvořené, špatně pojmenované, zjevně zcela nesmyslné a jiné podobné stránky, které lze bez diskuse o obsahu vymazat procedurou tzv. rychlého smazání, použijte šablonu {{Smazat|důvod pro smazání}}.

Jestliže jde o heslo o encyklopedicky významném pojmu, který by na Wikipedii měl být, zvažte dobře, je-li jeho stávající obsah opravdu natolik nicotný, že je lepší ho zcela smazat z databáze než ho využít jako pahýl. Také zvažte, není-li vhodné stránku či kategorii spíše sloučit s jinou nebo přejmenovat. V případě, že stránka je spíše slovníkovou definicí než encyklopedickým heslem, zvažte její přesunutí na Wikislovník. K tomu se používá šablona {{Přesunout na Wikislovník}}.

V případě, že navrhujete ke smazání šablonu nebo jiný prvek, který užívají jiní uživatelé, napište ve zdůvodnění i postup, jak se vypořádat s problémy, které nastanou v souvislosti s jeho smazáním.

Jak navrhnout stránku na smazání[editovat | editovat zdroj]

Předpokládejme, že vidíte důvod smazat stránku Velký modrák. Nejprve zjistěte, zda problémy na této stránce nemůžete odstranit sami bez nutnosti vyvolávat diskusi o smazání, zejména:

 • úpravou problematického textu, například odmazáním nepřijatelného obsahu;
 • změnou obsahu stránky na přesměrování spolu s případným sloučením užitečného obsahu s cílovou stránkou přesměrování;
 • přesunem stránky na název, který bude ve shodě s jejím obsahem, případně na Wikislovník;
 • využitím mechanismu rychlého nebo odloženého mazání stránek.

Pokud žádným z uvedených způsobů problémy stránky vyřešit nelze, navrhněte ji na smazání pomocí následujících kroků:

1/3 Vložení šablony do navrhované stránky

Na začátek stránky, kterou chcete smazat (tj. Velký modrák), vložte šablonu {{AfD}} (navrhujete-li smazání šablony, označte ji šablonou {{subst:TfD}}).

2/3 Vytvoření diskusní podstránky

V editačním políčku nahraďte text -heslo- názvem stránky, o níž se má diskutovat, a zmáčkněte tlačítko pro vytvoření diskusní podstránky. Podstránku vyplňte podle návodu a nakonec uložte.


3/3 Zařazení podstránky do seznamu

Zmáčkněte tlačítko pro zařazení podstránky do seznamu. Stránku vyplňte podle návodu a nakonec uložte.

Druhou možností je editovat celý seznam. Na nový řádek na konci seznamu připište {{/-heslo-}}, kde -heslo- nahraďte názvem stránky navrhované na smazání, takže přidaná položka bude například {{/Velký modrák}}. Můžete přitom vymazat případné již neaktuální položky. Varování, že jste nezadali shrnutí editace, si nevšímejte a změny uložte.

Po úspěšném provedení těchto kroků se text podstránky s novým návrhem na smazání objeví přímo na konci této hlavní stránky. Pokud se neobjevil, zkuste nejdříve vyprázdnit cache serveru, a pokud ani potom ne, zkontrolujte, zda všechny vaše kroky proběhly přesně podle návodu (např. jestli jste neudělali překlep apod.).

Upozornění na diskusi v posledních změnách a na portálu Wikipedie zařídí robot, může mu to ale trvat až půl hodiny. Vstřícným krokem, který můžete ještě udělat (a robot ho neudělá), je upozornit hlavního autora článku na založení diskuse. Lze očekávat, že si nastavil odeslání e-mailu při změně diskusní stránky, takže bude upozorněn i v případě, kdy aktuálně Wikipedii nesleduje.

Pravidla diskusí o smazání[editovat | editovat zdroj]

Uzavření diskuse[editovat | editovat zdroj]

Diskuse se uzavírá nejdříve po týdnu. Správce však může zrušit nebo předčasně uzavřít diskusi, pokud:

 • bylo jejich založení zjevně v rozporu s jinými pravidly (např. šlo o narušování Wikipedie nebo obcházení bloku),
 • pro daný typ stránek je výslovně řečeno, že pro něj proces diskuse o smazání není určen.

Správce může dále předčasně uzavřít diskuse:

 • jednoznačné (dostatečně reprezentativní a takřka jednomyslné),
 • kde došlo k tak zásadnímu přepracování navržené stránky, že dosavadní argumenty pro smazání ztratily smysl.

Na druhou stranu může kterýkoli správce diskusi prodloužit, pokud se před očekávaným uzavřením objeví nové podstatné argumenty.

Uzavíratelem může být libovolný ze správců; jasné, zralé a řádně proběhlé diskuse, jejichž výsledek nevyžaduje použití práv správce, smí uzavřít kterýkoli wikipedista. Uzavíratel zváží argumenty, komentáře, připomínky a názory diskutujících a rozhodne, zda se článek ponechá, smaže nebo přesune. Zároveň může doporučit přepracování článku. Rozhodnutí může být v případě nutnosti výrazných úprav podmínečné. Rozhodnutí musí být jasně a výstižně zdůvodněno.

Uživatelé se zásadními námitkami vůči způsobu vyhodnocení nebo regulérnosti diskuse by se měli nejprve obrátit na uzavíratele. Pokud se svou stížností neuspějí, mohou podat na příslušné stránce podnět k revizi smazání.

Užitečné tipy pro vyhodnocování konsenzu vizte na stránce Wikipedie:Žádost o komentář/VfD: změna na AfD/Vyhodnocování konsenzu.

Výsledek a další postup[editovat | editovat zdroj]

 Při archivaci podstránek použijte následující šablony:

 • {{subst:vfd-archiv-start|vysledek=smazáno/ponecháno/nebyl dosažen konsenzus, ponecháno/přepracováno}} --~~~~
 • {{subst:vfd-archiv-konec}}

 Položku do archivu vložte pomocí:

 • {{subst:vfd-archiv-položka|Jméno stránky}} – smazáno/ponecháno/nebyl dosažen konsenzus, ponecháno/přepracováno --~~~~

Stránka bude smazána po uzavření diskuse, pokud výsledkem diskuse bylo rozhodnutí smazat.

Obecně pokud diskuse skončí s výsledkem nemazat, stránka by již neměla být znovu nominována. Pokud není skutečně dobrý důvod, aby diskutující změnili svůj postoj, dá se předpokládat, že další návrh dopadne stejně.

Ukončené nebo zrušené diskuse se zařazují do Archivu diskusí o smazání (kde je i návod pro archivaci). Do diskusí ke stránkám, které nebyly smazány, se má vložit odkaz na zaarchivovanou diskusní stránku pomocí šablony {{Afd-oznámení}}. Budoucí čtenáři stránky tak jsou informováni, že v minulosti přežila návrh na smazání, a mohou si přečíst patřičnou diskusi. To ovšem nebrání případnému novému návrhu na smazání.

Vlastní diskuse[editovat | editovat zdroj]

Jak přidat argument nebo komentář[editovat | editovat zdroj]

Editujte jen příslušnou sekci „Doporučená řešení“ (nebo „Komentáře“), a to buď klepnutím na odkaz Editovat u nadpisu dané sekce, nebo klepnutím pravým tlačítkem myši tamtéž (záleží na vašem uživatelském nastavení Wikipedie).

Poté přidejte svůj argument pro nebo proti jako další položku seznamu. Pro přehlednost ve svém textu uveďte tučně shrnutí akce, kterou doporučujete udělat, např. Smazat nebo Ponechat. Můžete uvést i jiné možnosti, popřípadě více možností – pak jako první uveďte tu, které dáváte přednost (např. ponechat nebo alespoň sloučit; dát měsíc na přepracování, jinak smazat; přesunout na Wikislovník nebo smazat).

Máte-li k již vznesenému argumentu protiargument nebo komentář, přidejte jej jako podbod. Jestliže se již argument či informace v diskusi nachází, není nutno je přidávat opakovaně. Stačí uvést jména diskutujících, s jejichž argumenty se ztotožňujete (pokud je to jednoznačné).

Vyprázdnit cache serveru
(Použijte v případě, že níže vidíte zastaralé verze podstránek)

Stránky navržené ke smazání[editovat | editovat zdroj]

Lucie Augustovičová[editovat | editovat zdroj]

Toto není hlasování, ale diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
Martin Urbanec (diskuse) 6. 1. 2017, 20:54 (CET)
Uzavření diskuse
standardní: 30. 1. 2017, 20:54 (CET)

Doporučená řešení[editovat | editovat zdroj]

 • Spíše ponechat - přepínám do DoS dle návrhu na Diskuse:Lucie Augustovičová kvůli ne zcela evidentní nesplněné EV --Martin Urbanec (diskuse) 6. 1. 2017, 20:54 (CET)Změněno na spíše ponechat, omylem jsem to zapomněl změnit ve vzoru --Martin Urbanec (diskuse) 10. 1. 2017, 11:41 (CET)
 • ponechat - když nevadí 2 788 českých fotbalistů, viz Kategorie:Čeští fotbalisté kteří nejsou českými reprezentaty, jeden mladý vědec taky nebude vadit, a myslím, že pro společnost dělá víc, než někdo, kdo jen kope do míče. A myslím, že většina fotbalistů také nemá dolořenou encyklopedickou významnost.--Mirek256 7. 1. 2017, 07:43 (CET)
  Fotbalisté mají, protože mají zvláštní oborové kritérium. Tím nehodnotím ono kritérium. --Vlout (diskuse) 10. 1. 2017, 19:12 (CET)
 • Ponechat Souhlas s Mirkem. Když tu máme kdejakého youtubera či kopálistu x-té úrovně, nevidím důvod tu nenechat člověka, co je pro lidstvo alespoň něčím užitečný. Když se NNVZ najdou k výše zmíněným, k této snad taky. OJJ, Diskuse 7. 1. 2017, 08:04 (CET) Koukal jsem se po zdrojích, bohužel nic. Proto škrtám bez názoru. Ale myslím, že by se mělo VL změnit. OJJ, Diskuse 15. 1. 2017, 09:37 (CET)
  S dovolením, ono záhadné VL znamená Wikipedie:Významnost (lidé). Dokud jsem to neuviděl ve zdrojáku, tak mi to nedošlo. --Kusurija (diskuse) 16. 1. 2017, 13:47 (CET)
 • Ponechat - když tu máme kdejakého sériového vraha, tak proč ne vědce :-). Ale ne, vážně... myslím, že nepochybně existují 2NNVZ v odborných off-line zdrojích. --Jowe (diskuse) 7. 1. 2017, 08:38 (CET)
  Nejsou doloženy. --Vlout (diskuse) 10. 1. 2017, 19:12 (CET)
  Existenci 2NNVZ je možné předpokládat, stejně jako je to činěno v desetisících jiných článků. Navíc 2NNVZ není závazné pravidlo, ale pouze doporučení, ze kterého lze na základě konsenzu v diskuzi činit výjimky. --Jowe (diskuse) 13. 1. 2017, 14:22 (CET)
  Já si to neodpustím, 2NNVZ nejsou ani tím doporučením (viz WP:2NNVZ), doporučením je WP:EV (které nemluví konkrétně o dvou zdrojích, ale neurčitě o dostatečném zpracování. --Martin Urbanec (diskuse) 13. 1. 2017, 14:27 (CET)
  Ano, měl jsem na mysli doporučení WP:EV, které mluví o existenci více netriviálních nezávislých publikovaných zdrojů, což je obvykle chápáno jako dva nezávislé netriviální věrohodné zdroje. --Jowe (diskuse) 13. 1. 2017, 14:35 (CET)
  Předpokládat je možné leccos, zde ovšem nebyla doložena encyklopedická významnost, která je podmínkou existence samostatného článku. Cituji: „Téma je významné, pokud o něm pojednává více netriviálních nezávislých publikovaných zdrojů nebo jestliže splňuje oborově závislá kritéria, která mohou být v jednotlivých oblastech vytvářena na základě diskuse jako doporučení“. Je splněna jedna z těchto podmínek? Není, proto by měl být článek smazán. --Vlout (diskuse) 13. 1. 2017, 14:42 (CET)
  Citujete z doporučení, ze kterého lze na základě konsenzu v diskusi činit výjimky. Žádnou podmínku existence článku Wikipedie v tomto směru nemá. --Jowe (diskuse) 13. 1. 2017, 18:05 (CET)
  Předpokládat zdroje lze u osob veřejně činných (politici, umělci, sportovci aj.), o nichž psal např. dobový tisk, tj. v předinternetové éře. Naopak dnes žijeme v online éře, kde má téměř každý časopis webovou podobu. Pokud už článek spadne do DOSu, měla by být jeho enc. významnost seriózně zkoumána. Za týden se nepodařilo vylovit nic ve smyslu NNVZ. Tak alespoň vhodné by bylo naznačit, kde má čtenář zdroje hledat? V jakém typu periodika, média, jinak je to jen peroutkovština: Zdroje určitě někde jsou, ale nikdo není ani schopen určit kde. --Kacir 13. 1. 2017, 23:48 (CET)
  To je také pravda, ale proč potom argumentujete dostatkem (hypotetických) zdrojů? Přesnější by bylo říci, sice neexistují uznatelné zdroje, ale je tu jiný důvod pro zachování článku. --Vlout (diskuse) 16. 1. 2017, 00:58 (CET)
 • Ponechat - souhlas s předchozími. --Hugo (diskuse) 7. 1. 2017, 08:40 (CET)
 • Smazat – encyklopedická významnost zjevně nedoložena, v této chvíli 0 NNV zdrojů. Není ani zvykem, aby zde měli článek všichni postdoktorandi. Pokud bude heslo ponecháno, pak sem budou patřit všichni, protože o nezávislé zdroje v tomto případě nepůjde = 0 zdrojů, oborové doporučení u vědců bohužel není, a pro ponechání jako v jiných případech rozhoduje vlastní POV, ten se mi líbí a ten ne. U fotbalistů, na rozdíl od vědců, dle WP:VL postačuje účast v profilize. U vědců se snad uvažovalo o automatické významnosti univerzitních profesorů, o několi pater významnějších než postdoktorandi, ale ani u nich neexistuje automatická významnost.
  Takže nevidím důvod ponechávat (dosud) nevýznamnou postdoktorandku bez jediného nezávislého zdroje a mazat univerzitního profesora a proděkana MFF UK, kde mimochodem získala doktorát, jako nevýznamného. Zatím, absurdní drama na encyklopedickou významnost.--Kacir 7. 1. 2017, 09:02 (CET)
@Kacir: Já zas nevidím důvod, proč by čestí hokejisté a fotbalisté měli mít 1 až 2 procenta obsahu české wikipedie, nemuseli dodržovat encyklopedickou významnost, a čím jsou významnější než zbytek lidí, tím myslím i ostatní sportovce. Viz Kategorie:Čeští sportovci. A vůbec čím jsou fotbalisté a hokejisté významnější něž ostatní lidé, zvláště když o odvětví, kde je neuvěřitelná korupce? Ostatní spotrovci nejsou významní. Snad ještě mají vyjímku tenisté a košíkáři, ostatní jsou nic? Házenkáři už nikoho nezajímají? Asi ano, jinak by zde i byli.--Mirek256 7. 1. 2017, 12:14 (CET)
Protože se wikipedisté u sportovců shodli na objektivních kritériích v doporučení WP:VL: „Sportovci, kteří hrají v plně profesionální lize nebo se účastní závodů srovnatelné úrovně v neligových sportech, jako je plavání, nebo patří ke špičce v převážně amatérských sportech.“ S tím můžeme nesouhlasit, ale přesto je takto nastavené doporučení platné. Pro akademiky a vědce ovšem žádné takové neexistuje.
Abych se vyjádřil i k oceněním. Bohužel se jedná jen o ceny za studentské práce a 2. místo ve vědeckých pracích pro mladé fyziky, což samo encyklop. významnost osobě nezajišťuje. Kdyby se našel alespoň ten 1 NNVZ, bylo by to schůdnější, ale zatím nic.--Kacir 7. 1. 2017, 12:30 (CET)
Pravidla pro významnost platná na Wikipedii přispívají k její bulvarizaci. O fotbalistech a ledních hokejistech se často píše v médiích a nebývá tedy u nich zpravidla problém s NNVZ. Tak to bohužel je. --Jowe (diskuse) 7. 1. 2017, 13:45 (CET)
 • Ponechat - encyklopedickou významnost dovozuji z množství ocenění (čili nejde o řadového postdoktoranda). Souhlas s dalšími výše uvedenými argumenty pro ponechání. Knihovnik51 (diskuse) 7. 1. 2017, 11:50 (CET)
 • ponechat - u slečny předpokládám daleko větší přínos společnosti, než u mnoha bezvýznamných druho- (a ještě níže) -ligových fotbalistů nejen z ČR, o nichž zde článku jsou delší dobu. Enc. významnost patrně nevelká, ale je tam. --Pán hor (diskuse) 8. 1. 2017, 19:36 (CET)
 • Ponechat - Dr. Augustovičová je dle počtu ocenění na svůj věk mimořádně úspěšná. JILA, kde teď pracuje jako "research associate" je vysoce prestižní pracoviště (v současné době tam podle jejich stránek působí čtyři nositelé Nobelových cen). Nejedná se tedy o "běžnou postdoktorandku". Stránek o fyzicích (a nedejbože o fyzičkách) je na české wikipedii zatraceně málo, zvláště v porovnání se zmíněnými sportovci. Neustále se v naší kotlině mluví o užitečnosti vědy a nutnosti její propagace. Možná, že teď a tady je ten správný čas s tím začít. --Pysvor (diskuse) 10. 1. 2017, 12:42 (CET) Škrtl jsem propagační část svého příspěvku. --Pysvor (diskuse) 10. 1. 2017, 17:15 (CET)
  Wikipedie není nástroj propagace, to je závazné pravidlo Wikipedie. --Jowe (diskuse) 10. 1. 2017, 13:03 (CET)
  Zatím je to bohužel jen příslib možné budoucí encyklopedické významnosti, na způsob fotbalisty, který odehrál 2 prvoligové zápasy, ale stále na něj nemůže být aplikováno doporučení WP:VL. Na Wikipedii poměřujeme významnost podle nezávislých netriviální zdrojů. Existuje alespoň 1 rozhovor či článek nezávislého zdroje o dané osobě? Např. heslo jiného vědce jsem založil, když bylo jasné, že splňuje významnost dvou zdrojů. Před měsícem jsem měl v plánu napsat články několika českých filharmoniků, špičkových hudebníků s oceněními, ale (zatím) jsem to musel odložit pro nenalezení dvou zdrojů a nesplnění EV. Toto je stejný případ. K obcházení pravidel (WP:IAR) nevidím důvod, protože je to nefér vůči minulým i budoucím smazaným biografiím bez objektivně doložené významnosti, které nebudou mít to štěstí, že si o nich několik wikipedistů řekne, tak ho tu nechte.--Kacir 10. 1. 2017, 18:22 (CET)
 • Smazat. Pro samostatný článek nebyla doložena encyklopedická významnost. Nemáme zde žádné netriviální a nezávislé zdroje, ostatně kdyby jejich neexistence nevadila, v podstatě by to znamenalo, že článek zde může mít každý, kdo uspěje v nějaké vědecké soutěži (podíváte-li se na zdroje, je jich docela hodně), čímž by se ovšem úroveň Wikipedie docela snížila. Argument s fotbalisty je sice na první pohled pěkný, ale ve skutečnosti jde o otázku pravidel – pro fotbalisty existuje zvláštní oborové kritérium, pro vědce nikoli. Takže je-li to vnímáno jako problém, je třeba to řešit na úrovni pravidel (zrušením oborových kritérií nebo zavedením dalšího pro mladé vědce), nikoli děláním ad hoc výjimek založených na momentální náladě. Dodal bych ještě, že kdysi jsem se snažil po vzoru poslanců a ministrů zavést zvláštní oborové kritérium pro soudce nejvyšších soudů, neuspěl jsem a nijak mi to vlastně nevadí, stačí naplnit obecný předpoklad významnosti. Stejně tak jsem kdysi chtěl napsat články o profesorech Foltinovi a Voštovi, ale v obou případech jsem měl jen jeden nezávislý a netriviální zdroj. To znamená, že ty články napíšu, až se objeví ještě alespoň jeden další. A v tomto případě je to obdobné, Lucie Augustovičová si zaslouží vlastní samostatný článek na Wikipedii, až o ní bude vícero nezávislých a netriviálních zdrojů. Je-li skutečně nadějí české vědy, určitě k tomu dojde. --Vlout (diskuse) 10. 1. 2017, 19:12 (CET)
 • Ponechat Nedávno se Pod lípou lamentovalo, jak se česká wikipedie málo věnuje vědeckým tématům a konkrétně současným českým vědkyním. No a když někdo takový článek vytvoří, okamžitě narazí na hradbu omezení a zákazů, která ho spolehlivě odradí. Ono to právě souvisí s výše zmíněnými čutálisty: pro fotbalové fanoušky je prostě možnost psát na wikipedii o svém koníčku natolik lákavá, že jsou ochotni leccos překousnout. U lidí z akademické sféry je tomu zjevně naopak. Vážně si nemyslím, že je to dobře.--Hnetubud (diskuse) 12. 1. 2017, 22:40 (CET)
  • P. S. Nejsem si zcela jist tím, že pravidlo o významnosti lidí bylo zamýšleno přesně tak, jak se zde interpretuje. Něco jsem k tomu napsal do tamní diskuse...
 • Ponechat. U článku zdroje jsou, proč nemají být uznány jako NVVZ, to nechápu. Ohledně vědy jsme zatím dost slabí, tak tady prosím nemazat. Sportovci nejsou důležitější než vědci. --Zbrnajsem (diskuse) 13. 1. 2017, 14:13 (CET)
  Nezávislý a netriviální zdroj se podle našich pravidel vyznačuje tím, že není závislý na předmětu článku a že o něm není pouhou zmínkou. --Vlout (diskuse) 13. 1. 2017, 14:42 (CET)
  Na tvrzení: „ U článku zdroje jsou, proč nemají být uznány jako NVVZ, to nechápu,odpovídám v komentářích.--Kacir 14. 1. 2017, 01:12 (CET)
  Nemohu s Vámi dvěma souhlasit. Fotbalová lobby se postarala o to, abychom o každém hráči věděli, kolik za svou kariéru kopal rohů. A tady nechcete uznat žádné zdroje. Argument Hana - Dana také není žádný, kolego Kacire. --Zbrnajsem (diskuse) 15. 1. 2017, 10:21 (CET)
  Jestliže nejdříve říkáte, že „zdroje jsou, proč nemají být uznány jako NVVZ, to nechápu“, tak teď vlastně nesouhlasíte se zněním pravidel, je to tak? To by pak ale asi nebyl úplně důležitý argument pro rozhodnutí o smazání jednoho článku a jen byste tím potvrzoval to, co jsem už tady napsal – nesouhlas s oborovými kritérii je třeba řešit změnou pravidel. Jinak se totiž nezmění. --Vlout (diskuse) 16. 1. 2017, 00:58 (CET)
 • Smazat. Ano, věda je důležitá. Ano, vědkyň je málo. Ano, někteří fotbalisté a hvězdičky naší a zahraniční kultury by tu být možná nemuseli. Paní ale zatím kromě obdržení několik studentských (!) cen nic nedokázala (nebo to v článku není zmíněno). A 2NNVZ podle všeho nejsou a nějak zvlášť veřejně známá zřejmě není. Holt lidé většinou spíš koukají na ten fotbal, případně čtou v bulváru o těch hvězdičkách, než aby se zajímali třeba o teoretickou fyziku. Takový je svět a taková je vlastně pak i Wikipedie, někdy bohužel. --Remaling (diskuse) 13. 1. 2017, 14:49 (CET), --Remaling (diskuse) 13. 1. 2017, 14:52 (CET)
 • Smazat - zatím bohužel nevýznamné (heslo). --Protestant (diskuse) 14. 1. 2017, 11:59 (CET)
 • Ponechat. Myslím, že pokud se autorům a přátelům dotyčné podaří přidat k článku zmínku o její vědecké publikační činnosti – je-li jaká, byla by tím její významnost obhájena. A že by ji v USA nechali dlouho bez nějaké publikace, se mi nezdá.--Feťour (diskuse) 16. 1. 2017, 17:40 (CET)

Komentáře[editovat | editovat zdroj]

 • S ohledem na svůj střet zájmů (viz diskuzní stránka článku) se omezím na krátký komentář:
Pro doplnění - publikovala opakovaně (jako první autor) v časopisech typu "The Astrophysical Journal" a "Monthly Notices of the Royal Astronomical Society". Jedná se o význačná periodika svědčící o jejím postavení ve vědecké komunitě.
Poznámka trochu stranou... Proč je tak málo vědců na Wikipedii? Kategorie čeští fyzici je v tomto směru poučná - skoro samí mrtví vědci (čest výjimkám). Člověk musí nejdříve umřít, nebo obdržet Nobelovu cenu, aby získal své místo v encyklopedii. Čeští fyzici nejsou celebrity. Jejich prací je dělat vědu. Pokud si jich někdo všimne, dostanou čestnou cenu, tak jako ona. Odhaduji, že bude docela obtížné nalézt mladého vědce se srovnatelným množstvím ocenění. Pokud by měl být na Wikipedii článek o nadějném českém vědci, myslím si, že je ideálním kandidátem. --Pavlor (diskuse) 7. 1. 2017, 18:28 (CET)
 • Subjekt sporu je typickým příkladem nepružnosti pravidla o nezávislých a netriviálních zdrojích. Ocenění, která subjekt za svou práci obdržel jsou dokladem významnosti pro určitý segment společnosti. Samozřejmě jde o to jak velký ten segment je. Kolega Martin Urbanec o tom musel mít přehled než tuto diskusi založil a tak bych ho rád poprosil o upřesnění.--Railfort (diskuse) 10. 1. 2017, 11:39 (CET)
  • Omlouvám se za pozdější reakci. DoS jsem vyvolal kvůli tomu, že jsem při vyhodnocování WP:OS nerozpoznal zjevnou nevýznamnost ani zjevnou významnost. Nic víc v tom není. --Martin Urbanec (diskuse) 16. 1. 2017, 10:41 (CET)

Diskusi jsem prodloužil do 30. 1., protože se čile diskutuje a není vhodné ji teď uzavírat. --Martin Urbanec (diskuse) 16. 1. 2017, 10:41 (CET)

To je v pořádku. Chtěl bych na tomto místě poukázat na starou právní zásadu In dubio pro reo, tedy „v pochybnostech ve prospěch obviněného“. Právě kolega Vlout tuto zásadu zajisté dobře zná. Těch argumentů pro mladou vědkyni Lucii Augustovičovou je tady již hodně. Podle mne je její publikace v americkém (či mezinárodním) odborném časopise, o které tady bylo referováno, natolik velký argument, že by se kolegové, co jsou pro smazání, tím měli nechat přesvědčit. Ještě se pokusím najít nějaký další zdroj, aby už nebyly žádné pochyby. --Zbrnajsem (diskuse) 16. 1. 2017, 11:28 (CET)
Možná jsem nečetl úplně pozorně, ale nějak mi ušlo, co má uvedená zásada trestního řízení společného s touto diskusí o smazání článku… --Vlout (diskuse) 16. 1. 2017, 11:36 (CET)
Hodně, kolego Vloute. A teď si laskavě přečtěte, jakou další závažnou informaci jsem právě přidal do samotného článku. Stačilo se pozorně podívat do internetu (nejen do Seznamu), a našel jsem informaci, že Augustovičová nejpozději od srpna 2016 pracuje v USA, ve státě Colorado, na velmi prestižním institutu s názvem JILA. Kolik mladých vědců se tam dostane? Tohle podcenit nemůžete. Nejraději bych navrhl teď skončení hlasování s výsledkem „jednoznačně ponecháno“. A to ještě asi najdu další zdroje, místo velkého diskutování. --Zbrnajsem (diskuse) 16. 1. 2017, 12:13 (CET)
Stále tápu… --Vlout (diskuse) 16. 1. 2017, 12:53 (CET)
Ale tu novou závažnou informaci de facto se zdrojem jste zaregistroval? Inu, Vy máte pochyby, ale právě tehdy byste mohl hlasovat pro Augustovičovou a ne proti ní. --Zbrnajsem (diskuse) 16. 1. 2017, 12:57 (CET)
Žádnou informaci, která by změnila encyklopedickou (ne)významnost, jsem si nevšiml. Jestliže Lucie Augustovičová pracuje někde, kde pracují také dva nositelé Nobelovy ceny, tak to ještě neznamená, že ona sama je díky tomu náhle encyklopedicky významná. Nebo snad ano? Pak by však zde mohl mít článek každý, kdo je v daném institutu zaměstnán, že? Nicméně ptal jsem se především na to, jak souvisí zásada in dubio pro reo s touto diskusí, resp. článkem, to by mě opravdu zajímalo. --Vlout (diskuse) 16. 1. 2017, 13:12 (CET)
Souvisí, hodně souvisí. Už jsem to napsal. Jen Vy na tu souvislost nechcete přistoupit. Znova: LA dostala místo v JILA. Nás nezajímá, kolik je tam Indů, ale že je tam Češka. To je jako účast na grand slamu v tenise, kolego Vloute. --Zbrnajsem (diskuse) 16. 1. 2017, 15:44 (CET)
„Souvisí, hodně souvisí. Už jsem to napsal.“ Bohužel jsem si toho asi jen nevšiml, což škoda, mohl jsem se dozvědět třeba něco nového. Ale možná tyto poněkud nečekané souvislosti prozradíte někdy příště. Zdravím, --Vlout (diskuse) 16. 1. 2017, 16:40 (CET)
To je zvláštní, Vy mi jaksi nechcete porozumět, kolego Vloute. Takže toho necháme - a já budu postupně hledat další zdroje k LA, abych přesvědčil ostatní a možná i Vás o významnosti této vědkyně. --Zbrnajsem (diskuse) 16. 1. 2017, 16:51 (CET)
Rozbor zdrojů[editovat | editovat zdroj]

K tvrzení kolegy Zbrnajsem: „U článku zdroje jsou, proč nemají být uznány jako NVVZ, to nechápu.
Pro doložení encyklopedické významnosti nejsou rozhodující pouze zdroje, ale zdroje jistých kvalit, což správně uvádíte jako NNVZ. Níže je analýza zdrojů:

Kritéria významnosti (WP:2NNVZ)
Lucie Augustovičová (12. 1. 2017, 02:59)
č. zdroj nesplněno důvod
1. JILA Directory triviální
závislý
položka v adresáři
zaměstnavatel
2. Cena Milana Odehnala triviální
závislý
jméno, pracoviště, zdůvodnění
organizátor soutěže
3. Votruba Prize triviální
závislý
jméno, název práce
spolupořadatel soutěže
4. iForum triviální
závislý
položka v seznamu
časopis univerzity, kde studovala
5. Cena Wernera von Siemense triviální 2x uvedeno jméno, kategorie ceny, práce, pracoviště
(rozsah 2 věty)
6. Dr. Augustovičová odhaluje… závislý stránky fakulty, kde autorka práci vytvořila
7. Siemensova cena již… (LN) triviální 2x uvedeno jméno, kategorie ceny, práce, pracoviště
(rozsah 2 věty)
8. Ocenění pro nejlepšího… závislý časopis univerzity, kde autorka práci vytvořila
9. Ministryně předala ceny vědcům triviální
závislý
položka v seznamu
organizátor cen
10. Cena Milady Paulové triviální
závislý
položka v seznamu
organizátor cen
Výsledek
Předmět je nevýznamný pro absenci netriviálních publikovaných prací, které jsou nezávislé na předmětu samotném.
0 NNVZ

Sám zakládám vědkyně (Syková, Dvořáková, Říhová, Roithová…), pokud skutečně splňují encyklopedickou významnost. Řešení má být systémové, tj. nejdříve do pravidel zakomponovat, za jakých podmínek se vědec stává významným i při absenci zdrojů (kombinace lokálních cen atd.). Ne, že si pár wikipedistů řekne: Je to vědkyně a ne čutálisti, kteří MĚ nezajímají. Že nesplňuje podmínky? To MNĚ nevadí… --Kacir 14. 1. 2017, 01:12 (CET)

@Kacir: Zdroj by měl být tuším především nezávislý na tom, o čem pojednává. Jak moc závisí Matematicko fyzikální fakulta (zdroj 6) nebo dokonce Univerzita Karlova (zdroj 8) na paní Augustovičové? Kdyby si nemysleli, že to téma je dostatečně významné, tak by o ní nepsali a pochybuji, že je k tomu nutila. To, že je absolvent v tom nehraje roli (dovedeno ad absurdum, český zdroj o např. českých sportovcích by nemohl být považován za nezávislý, protože by pojednával o lidech vyšlých z tohoto národa). Chápu to v případě vztahu soukromá firma – zaměstnanec, ale u organizace negenerující zisk? --Pysvor (diskuse) 14. 1. 2017, 09:34 (CET)
@Pysvor: Firmy prezentují ocenění svých výrobků na svých webových stránkách a stejně tak ocenění svých zaměstnanců (ve vědě např. Akademie věd). Stejně tak MFF UK se chlubí svou studentkou/absolventkou, viz také úvodní věta: „Hned dvě vítězná ocenění při předávání Cen Siemens zamířila na MFF UK.“ (6. zdroj) Cenu pojímá jako vlastní a není se čemu divit. Fakulta poskytla studentce zázemí, bez níž by práce nevznikla a asbolventka za ni nezískala ceny. Fakulta je součástí univerzity, tedy opět stejná závislost posluchačky k domovské Univerzitě Karlově. Nezávislý zdroj se vyznačuje tím, že nemá k tématu článku žádný vztah (zde by to např. byla klasická periodika). Naopak závislý zdroj má vztah k tématu článku – osobě, když je tato prezentována na stránkách organizátorů soutěží, kterých se účastní, nebo zaměstnavatelů a škol, na kterých studuje.--Kacir 14. 1. 2017, 23:48 (CET)
@Kacir: Náhodný mladý fotbalista Richard Jukl (1993), zcela bez nezávislých zdrojů, stejně jako Lucie, dvě stránky nejde najít, na jedné je jen jeho jméno, nic víc. to Vám nevadí porušování doporučení zde? Schválně udělám stejnou tabulku.
Kritéria významnosti (WP:2NNVZ)
Richard Jukl)
č. zdroj nesplněno důvod
1. eurofotbal.cz triviální
závislý
jne jeho jméno
fotbalové stránky
2. České Budějovice a Hradec Králové se po roce vracejí do ligy triviální
závislý
jméno, pracoviště, zdůvodnění
nelze najít
3. page not found triviální
závislý
jméno, název práce
stránky zaměstnavatele
Výsledek
Předmět je nevýznamný pro absenci netriviálních publikovaných prací, které jsou nezávislé na předmětu samotném.
0 NNVZ

Seznam je jednodušší jež u Lucky.--Mirek256 14. 1. 2017, 10:00 (CET)

.@Kacir: Navíc odehrál jen dva zápasy a má protekčního tatínka, nehraje ani první ligu? Co Vy na to?--Mirek256 14. 1. 2017, 10:13 (CET)
Tento fotbalista splňuje oborové kritérium významnosti. --Jowe (diskuse) 14. 1. 2017, 10:22 (CET)
@Jowe: je tam i poznámka Účast v jednotlivém utkání či turnaji, třeba i korunovaná úspěchem, nebo nevýrazná účast v několika málo z nich však neznamená splnění uvedeného kritéria, ledaže by takové utkání či turnaj patřily k nejprestižnějším v daném sportu. A myslíte že kritérium významnosti pro sportovce je OK?--Mirek256 14. 1. 2017, 10:30 (CET)
S tou poznámkou je to asi trochu sporné a moc se na ní nehledí. Nebudu se vyjadřovat k tomu, jestli je kritérium významnosti pro sportovce OK. Obecně mi však nepřijdou pravidla pro významnost na Wikipedii moc dobrá. Jejich současný stav přispívá k bulvarizaci Wikipedie. --Jowe (diskuse) 14. 1. 2017, 10:42 (CET)
Pokud počítám s PetScan správně, mělo by tu být 5515 článků v kategorii "Čeští sportovci" (započítány i podkategorie včetně "Čeští fotbalisté"). Fotbalisté tedy tvoří polovinu článků této podkategorie. Nyní srovnání s obecnou kategorií "Češi podle činnosti" (is podkategoriemi v dostatečné hloubce) - 29711 článků. Je to jen můj hrubý odhad, ale fotbalistům je věnováno 10 % článů o českých osobnostech... Ani se neptejte, kolik připadá na české fyziky a spřízněné obory. --Pavlor (diskuse) 14. 1. 2017, 12:14 (CET)
To je odrazem toho, že o fotbal se zajímá a „rozumí“ mu velké procento populace, o vědu se zajímá daleko méně lidí. --Jowe (diskuse) 14. 1. 2017, 12:31 (CET)
Wikipedijní komunita je jenom zmenšeným vzorkem naší populace a fakt, že se o vědu zajímá daleko méně lidí než o fotbal se v tom samozřejmě zdrcadlí. A zdrcadlí se i v jejích pravidlech. Pak se není čemu divit, že je v některých kruzích vysmívána. Je pravda, že mezi fanoušky fotbalu to není.--Railfort (diskuse) 14. 1. 2017, 19:53 (CET)
Na wikipedii se také nachazejí stránky věnované držitelům bludného balvanu. Je to trochu schizofrenní, že je mnohem snažší vytvořit stránku pro pavědce než pro vědce. --Pysvor (diskuse) 14. 1. 2017, 20:08 (CET)
@Jowe: Že nejsou moc dobrá je poměrně viditelné, čtu je teď po několikáté a zaráží mne bod: Významní členové zákonodárného sboru (funkcionáři sboru nebo aktivní či mediálně známí členové), který sice není k tématu, ale poukazuje na jejich problémy... Pokud bychom si ho vyložili čistě jazykově, tak na Wikipedii můžeme mít články pouze o poslancích, kteří jsou funkcionáři (tedy asi předsedové, místo předsedové komor a předsedové výborů?) nebo se jim věnovala média, ale co ti ostatní? Cožpak není člověk dostatečně významným už tím, že se stal členem zákonodárného sboru? Nebo jsou někteří významnější, když z hlediska fungování demokracie, pro které je důležitý dostatek informací, jež často mohou být k nalezení právě ve Wikipedii, má každý jejich hlas stejnou váhu? To je jen ukázka toho, jaké jsou tam mezery. Stejně tak není v řešeném případě zřejmé, zda je poznámka závazná, či ne. Což je důležité, může-li mít zásadní vliv na interpretaci pravidla. Možná bychom měli uvažovat o nějaké aktualizaci takových pravidel, zvláště když se nám nabízí otázka, na kolik mohou být významní vědci, kteří získali nějaké/á ocenění, tedy nejspíše odvedli určitým způsobem společensky přínosnou práci, ovšem tisk cílený na masové publikum se takovými odborným věcem nevěnuje. (Co dělá odborný tisk v takových případech je otázkou...) Vím, podobné úvahy jsou spíše v rovině de lege ferenda, než de lege lata, jak by při rozhodování mělo být, pokud ale DoS vytváří precedenty, při čemž dotváří aplikací pravidla, pak je asi nutné podobné úvahy vést. --Ria (diskuse) 15. 1. 2017, 22:52 (CET)
@Ria: U zákonodárců jsem přesvěčen o tomtéž, proto jsem také navrhl změnu doporučení WP:VL, která myslím (reakce jsem teď nestudoval) nezískala konsenzuální podporu. IMO doporučení vzniklo v rané fázi, bez hlubší kritické analýzy a v menší komunitě. Jak známo, každá změna, náprava a doplnění se pak prosazují obtížněji, než vložení základního obsahu.--Kacir 16. 1. 2017, 00:41 (CET)

Hlasovat nehodlám, zůstane to tu i tak a nevadí mi to, ale když porovnám tento článek a Roman Pinkas, je to nesrovnatelné.--Horst (diskuse) 14. 1. 2017, 20:04 (CET)

@Horst, Mirek256: Nejzkušenější wikipedisté a argumentují srovnáními a mně to nevadí… Uf! ;)) Takhle přece zdůvodňují ponechání většinou nováčci. Když tu máte Janu, můžeme tu mít i Danu. Hodnota argumentu = |0|. DOS je o konkrétním článku, tak posuzujme pouze toto heslo bez poměřování k obsahu jiných, protože taková komparace nemá žádný vliv na vznik encyklopedické významnosti něčeho jiného. Mně by tu nevadili popeláři, takže až nějakého potkám, založím mu článek, sice bez zdrojů, ale pěkný. :) Ahoj --Kacir 14. 1. 2017, 23:48 (CET)
Porovnávání článků a hledání precedentů je naprosto relevantní.--Railfort (diskuse) 15. 1. 2017, 09:22 (CET)
Tak to slyším poprvé, že by se významnost, resp. ponechání článku, odvozovalo od porovnání s jinými hesly. Jak si to představujete? Ono už tak nelze činit ze základního principu Wikipedie – zákazu autocitace, tj.obsah hesel nelze opatřovat zdroji z Wikipedie. Proto také nelze wikipedickými hesly dokládat významnost dalšího článku.
A případ výše ukazuje, jak správně postupovat. Existuje-li další nevýznamné heslo, není řešením ponechání obou, ale založení DOSu i u druhého.--Kacir 16. 1. 2017, 00:41 (CET) / --Kacir 16. 1. 2017, 00:44 (CET)
@Kacir - u mě šlo o pouhý komentář, neargumentoval jsem ničím, dopředu jsem deklaroval, že hodnotit ani "hlasovat" nebudu. Protože umím počítat, nepočítám, že by se můj kometář počítal :-). Názor si ale v komentářích určitě dovolit můžu, to se zkušenostmi nemá co do činění.--Horst (diskuse) 16. 1. 2017, 11:58 (CET)
@Kacir Já slyším poprvé, že by byl v diskusi nějaký typ argumentace vysloveně zakázán pokud samozřejmě neopustí rovinu slušnosti.--Railfort (diskuse) 16. 1. 2017, 12:05 (CET)
Nemyslím, že by kolega Kacir psal o zákazu, spíše jde o logický důsledek toho, že encyklopedická významnost není dána na základě jakýchkoli článků na Wikipedii. --Vlout (diskuse) 16. 1. 2017, 12:55 (CET)

@Jowe: Ještě ad popularizace (propagace), viz výše mezi závaznými stanovisky diskutujících (vyjádření uživatele Pysvor). Není propagace jako propagace (popularizace). Dobře zpracovaný článek o městě, může mít takké propagační dopad, protože se adresát o městě dozví více (skrze odkaz na předním místě vyhledávače). Tedy podobným způsobem může obsah Wikipedie sloužit zprostředkovaně k popularizace aniž by samotný článek působil jakkoliv propagačně. Tedy kupříkladu pokud budeme mít zpracovány kvalitní články o významných českých vědcích obsahující různá klíčová slova, je možné, že se zvýší povědomí o těchto osobách, což povede k popularizace/propagaci daného odvětví, ale přitom na nich nebude na první pohled nic propagačního. (Snadná dostupnost informací může vést k popularizaci a tedy mít propagační dopad.) Tedy musíme rozlišovat mezi primárním účelem a sekundárním, vedlejším, dopadem. Ač, i když u tvorby jakéhokoliv článku může být primárním účelem propagace, ale vyjít z toho může naprosto obvyklý článek splňující kritéria a pravidla. Tedy ten primární účel propagace by měl být jasně viditlený a zřejmý, dle mého názoru. Ale v tomto případě diskuse je pravdou, že zmíněný argument není asi zcela vhodný, ač mohlo být míněno, jak rozvádím. :) --Ria (diskuse) 15. 1. 2017, 23:02 (CET)


Richard Jukl (1993)[editovat | editovat zdroj]

Toto není hlasování, ale diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
Mirek256 14. 1. 2017, 15:55 (CET)
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešení[editovat | editovat zdroj]

 • Smazat dávám na smazání, protože nechápu, proč zde může být tento fotbalista a někdo jiný ne. Dle zdrojů (předseda FK Hradec Králové) zde Richard Jukl má vysoce postaveného otce, který encyklopedicky významný je. V první lize odehrál dva zápasy. Dle zdrojů střídal, odehrál pět minut na konci utkání. Chybí jakékoliv zdroje o encyklopedické výzmanosti. V roce 2016 hostuje v týmu, který hraje Českou fotbalovou ligu, což je třetí nejvyšší fotbalová soutěž za FC Olympia Hradec Králové. Ale nemusím mít pravdu, a nechám se rád opravit. --Mirek256 14. 1. 2017, 15:55 (CET)
 • Ponechat - důvodem je zcela jistě to, že tohle je hzaloženo jen jako demonstrace proti diskuzi o smazání o kousíček výš. (Ale jinak, pokud splňuje to tzv. oborové významnostní měření, tak holt asi zůstane, nicméně - za mě - proč ne, když nic jiného, tak to bude "komplet" a nebude někdo chybět, protože se nevešel do nějakejch "tabulek". Tj. je součást týmu, tak by zde měl/mohl být.)--frettie.net (diskuse) 14. 1. 2017, 17:18 (CET)
 • Smazat. Je dost podivné, že navrhovatel smazání Mirek256 bezprostředně kontroverzně obhajuje významnost existencí vysoce postaveného otce Jukla. Patrně je cílem otevřít neproduktivní diskuzi o marginální fotbalové encyklopedické významnosti otce a syna Juklů.--Zemanst (diskuse) 14. 1. 2017, 17:28 (CET)
@Zemanst: Jukl starší přeci jen odehrál 216 zápasů v nejvyšší fotbalové soutěži a je ředitel FC Hradec králové, což se o synovi říci nedá.--Mirek256 14. 1. 2017, 17:36 (CET)
 • Ponechat - splňuje oborové kritérium významnosti. Několik wikipedistů již delší dobu pracuje na kompletizaci všech českých a československých prvoligových fotbalistů. Bylo by smutné, kdyby tu jeden chyběl jen z důvodu, že Mirek256 tento článek zneuužil k boji o zachování článku Lucie Augustovičová. --Jowe (diskuse) 14. 1. 2017, 17:42 (CET)
Omlouvám se, ale až teď jsem si všiml, že jeho odehrané zápasy za Hradec Králové byly jen ve 2. lize. Sice i tak možná splňuje oborové kritérium významnosti, které hovoří o plně profesionální lize, ale je to i na mě málo. Měním tedy svůj názor na spíše smazat. --Jowe (diskuse) 14. 1. 2017, 18:00 (CET)
 • Smazat – absence EV i nesplnění doporučení WP:VL pro sportovce, u nichž tu poznámku vnímám jako snahu alespoň trochu narovnat měkčí požadavky EV na sportovce. DOS má nádech NEKITu, o nějž by se ale jednalo až při masivním značení podobných hesel v krátkém čase, což už jsme zde také řešili.--Kacir 15. 1. 2017, 00:39 (CET)

Komentáře[editovat | editovat zdroj]

 • Jenom připomínám, že se vždy jedná o diskusi o smazání samostatného článku. Hlasujícím bych proto doporučoval, aby individuálně zvažovali, zda budou hlasovat pro smazání, nebo pro sloučení, kde je to možné/má smysl. Třeba v tomto konkrétním případě si umím představit, že by synova, na odstavec zestručnělá biografie byla vložena do otcova článku tak, aby na Wikipedii zůstaly dostupné informace vč. data narození apod. V biografiích tu běžně bývá odstavec Rodina (Personal life), vhodné je podle mě ilustrovat, když dochází k „dědění“ povolání, byť potomek není (někdy zatím) encyklopedicky významný. Po sloučení bych rozhodně nechával redirect včetně jeho kategorizace. — Gumruch (disk.) 15. 1. 2017, 01:34 (CET)
Sloučení nepovažuju vůbec za vhodný nápad. Samozřejmě v článku o Juklovi starším by měla být zmínka o synovi a kam to ve fotbale dosáhl. Věnovat však synovi celý odstavec, či dokonce zakládat a kategorizovat redirect je však nevhodné. To jen kvůli tomu, že má úspěšnějšího otce se s ním bude zacházet takto nestandardně ? A jiný fotbalista srovnatelné významnosti bude mít smůlu, protože nemá žádného úspěšnějšího příbuzného, kam by se dal přilepit ? --Jowe (diskuse) 15. 1. 2017, 08:37 (CET)Depo kolejových vozidel Louny[editovat | editovat zdroj]

Toto není hlasování, ale diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
Pán hor (diskuse) 14. 1. 2017, 23:13 (CET)
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešení[editovat | editovat zdroj]

 • Smazat - Veškeré informace z článku se nacházejí v článcích o nástupnických DKV. Článek navíc nesplňuje 2NNVZ. Informace původní a jedinečné obsažené pouze v tomto článku jsou minimální a článek po smazání potencionálních duplicit by nebyl ani subpahýlem. Pokud nedojde k jeho podstatnému rozšíření, vypsání důvodů významnosti (existovalo mnoho různých institucí, tato dle mého ničím výrazněji nevyniká), článek nemá důvod k existenci. --Pán hor (diskuse) 14. 1. 2017, 23:13 (CET)
 • Ponechat - pahýly nemažeme, ale rozšiřujeme. Bylo by velmi podivné, kdyby se nenašly zdroje o jednom z největších DKV v republice s více než 150 letou tradicí. Minimálně v odborných železničářských publikacích jich nepochybně bude dost. I vzhledem k tomu, že tu máme hodně článků i o železničních zastávkách, mi tento návrh přijde podivný. --Jowe (diskuse) 15. 1. 2017, 14:18 (CET)
Článek v této podobě je jen syntézou informací, které jsou obsaženy v těchto článcích: Depo kolejových vozidel Ústí nad Labem, Depo kolejových vozidel Plzeň, Depo kolejových vozidel Praha a Železniční muzeum Lužná u Rakovníka. Původní jsou pouze tři věty, dle mého tedy subpahýl. U poslední mám navíc důvodné podezření o její nevýznamnosti, neb Oblastní chemická laboratoř Most nedosahuje svým významem ani na vlastní článek. Zdroje jsem ani po delším hledání nenašel a obávám se že neexistují. Nicméně, pokud se domníváte, že ano, dohledejte je. Skutečné důkazy o jejich existenci budou konstruktivnější (s odpuštěním) než Vaše víra v jejich existenci. --Pán hor (diskuse) 15. 1. 2017, 15:22 (CET)
 • Pokusit se změnit na přesměrování, jinak Ponechat - pokud je to tak, jak navrhovatel tvrdí (je pravda, že organizační složka pod tímto doslovným názvem existovala jen krátký čas), mělo by být řešením změnit článek na přesměrování na příslušnou kapitolu v článku o nástupnické oraganizaci; potom je tato diskuse o smazání víceméně krokem stranou. Jenomže těch organizací je víc a může to být technicky obtížné, v tom případě bych článek ponechal. Argument, že článek je syntézou, mnoho neváží, to je, jako bych tvrdil, že článek Československo je syntézou informací obsažených v jiných článcích. --Uacs451 (diskuse) 16. 1. 2017, 08:23 (CET)
@Uacs451: Se syntézou souhlasím, nicméně u Československa je encyklopedická významnost naprosto jasná. U DKV Louny nelze dokladovat ničím krom tam uvedené zprávičky o jeho zrušení. Ani po mém obšírném hledání po různých železničářských stránkách jsem nic nenalezl. Dokud nebude spolehlivě doložena významnost subjektu, článek zde nemá dle mého místo. Dohledejte zdroje a pak skutečně nebude pochyb, že článek zde své místo má. Když se smaže, o žádné informace encyklopedie nepřijde, neb jsou obsaženy jinde, tak byla myšlena zmínka o syntéze. Přeji hezký den --Pán hor (diskuse) 16. 1. 2017, 12:33 (CET)

Komentáře[editovat | editovat zdroj]

Josef Rafaja[editovat | editovat zdroj]

Toto není hlasování, ale diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
Pán hor (diskuse) 15. 1. 2017, 15:36 (CET)
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešení[editovat | editovat zdroj]

 • Smazat - dle mého osoba nikterak nevyniká mezi jinými obdobnými varhanními pedagogy konzervatoří v Česku (Jan Fajfr, Jiří Krátký, Lukáš Kubenka, Zdeňka Myšková, Magdalena Rainko, Pavel Rybka, Karel Martínek, Hana Ryšavá ad.), horko těžko doloženo 2NNVZ (dle mého názoru). Na internetu žádné informace, bohužel...
 • Ponechat - to, že si kolega Pán hor myslí, že Josef Rafaja nevyniká, je opravdu hodně hloupý argument pro smazání svědčící o nepochopení encyklopedické významnosti. 2NNVZ jsou a jestli je na internetu dostatek informací je také irelevantní. --Jowe (diskuse) 15. 1. 2017, 15:44 (CET)

Komentáře[editovat | editovat zdroj]