Wikipedie:Diskuse o smazání

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Wiki rules.svg

pravidla:

     závazná
     doporučení
     v hlasování
     navrhovaná
     neschválená
Doporučení

Text této stránky je doporučení české Wikipedie. Vysvětluje standardy, s nimiž většina wikipedistů v principu souhlasí a které je vhodné dodržovat. Přesto není závazným pravidlem. Nebojte se stránku editovat, je-li potřeba, ale větší změny raději předem navrhněte v diskusi a oznamte je též Pod lípou.


Zkratka:
 • WP:DoS
  WP:AfD
  WP:TfD

Diskuse o smazání (slangově též DOS, DoS, AfD z anglického Articles for Deletion či TfD z Template for Deletion) je stránka pro diskuse o tom, zda obsah stránky vyhovuje kritériím pro zahrnutí ve Wikipedii, či zda má být stránka smazána. Cílem diskuse je dosáhnout konsensu o smazání či ponechání, případně přepracování stránky do přijatelné podoby. Skončené diskuse jsou uloženy v archivu.

Zjevně nevyhovující stránky, které nesporně porušují vyjmenovaná pravidla, je vhodné nominovat na rychlé nebo odložené smazání bez založení samostatné diskuse.

Diskuse o smazání řeší otázku smazání obsahu nějaké stránky, nikoliv rušení zavedených pravidel a zvyklostí. K diskusi o smazání mohou být proto zpravidla podány stránky jen z těch jmenných prostorů, které bezprostředně souvisí s obsahem v článcích, tj. stránky z hlavního jmenného prostoru a prostoru portál a šablony, soubory či kategorie, které bezprostředně s obsahem článků souvisí. V dalších jmenných prostorech se užívá jiných rozhodovacích procesů (vizte Změny v pravidlech), o smazání je možné rozhodovat jen tehdy, pokud byl příslušný mechanismus, jehož je stránka součástí, zrušen nebo standardním způsobem plně nahrazen jiným.

Oprávnění k mazání a obnovování stránek mají správci české Wikipedie.

Jestliže jde o heslo o encyklopedicky významném pojmu, který by na Wikipedii měl být, zvažte dobře, je-li jeho stávající obsah opravdu natolik nicotný, že je lepší ho zcela smazat z databáze než ho využít jako pahýl. Také zvažte, není-li vhodné stránku či kategorii spíše sloučit s jinou nebo přejmenovat. V případě, že stránka je spíše slovníkovou definicí než encyklopedickým heslem, zvažte její přesunutí na Wikislovník. K tomu se používá šablona {{Přesunout na Wikislovník}}. Pokud je stránka psaná spíše jako návod, zvažte návrh na přesunutí na Wikiverzitu, kde je takovýto obsah většinou (na rozdíl od Wikipedie) žádaný. To uděláte pomocí šablony {{Přesunout na Wikiverzitu}}.

V případě, že navrhujete ke smazání šablonu nebo jiný prvek, který užívají jiní uživatelé, napište ve zdůvodnění i postup, jak se vypořádat s problémy, které nastanou v souvislosti s jeho smazáním.

Jak přispívat do diskuse[editovat | editovat zdroj]

Editujte jen příslušnou sekci Doporučená řešení nebo Komentáře, a to buď klepnutím na odkaz Editovat u nadpisu dané sekce, nebo klepnutím pravým tlačítkem myši tamtéž (záleží na vašem uživatelském nastavení Wikipedie).

Poté přidejte svoje doporučené řešení a argumenty pro něj jako další položku seznamu. Pro přehlednost ve svém textu tučně zvýrazněte shrnutí akce, kterou doporučujete udělat, např. Smazat nebo Ponechat. Můžete uvést i jiné možnosti, popřípadě více možností – pak jako první uveďte tu, které dáváte přednost (např. ponechat nebo alespoň sloučit; dát měsíc na přepracování, jinak smazat; přesunout na Wikislovník nebo smazat).

Máte-li k již vznesenému argumentu protiargument nebo komentář, přidejte jej jako podbod. Jestliže se již argument či informace v diskusi nachází, není nutno je přidávat opakovaně. Stačí uvést jména diskutujících, s jejichž argumenty se ztotožňujete (pokud je to jednoznačné).

Jak navrhnout stránku na smazání[editovat | editovat zdroj]

Předpokládejme, že vidíte důvod smazat stránku Velký modrák. Nejprve zjistěte, zda problémy na této stránce nemůžete odstranit sami bez nutnosti vyvolávat diskusi o smazání, zejména:

 • úpravou problematického textu, například odmazáním nepřijatelného obsahu;
 • změnou obsahu stránky na přesměrování spolu s případným sloučením užitečného obsahu s cílovou stránkou přesměrování;
 • přesunem stránky na název, který bude ve shodě s jejím obsahem;
 • využitím mechanismu rychlého nebo odloženého mazání stránek;
 • přesunem na na některý sesterský projekt (například Wikislovník, Wikiknihy).

Pokud žádným z uvedených způsobů problémy stránky vyřešit nelze, navrhněte ji na smazání pomocí následujících kroků:

1/3 Vložení šablony do navrhované stránky

Na začátek stránky, kterou chcete smazat (tj. Velký modrák), vložte šablonu {{DoS}} (navrhujete-li smazání šablony, označte ji šablonou {{subst:DoS šablony}}).

2/3 Vytvoření diskusní podstránky

V editačním políčku nahraďte text -heslo- názvem stránky, o níž se má diskutovat, a zmáčkněte tlačítko pro vytvoření diskusní podstránky. Podstránku vyplňte podle návodu a nakonec uložte.


3/3 Zařazení podstránky do seznamu

Zmáčkněte tlačítko pro zařazení podstránky do seznamu. Stránku vyplňte podle návodu a nakonec uložte.

Druhou možností je editovat celý seznam. Na nový řádek na konci seznamu připište {{Wikipedie:Diskuse o smazání/-heslo-}}, kde -heslo- nahraďte názvem stránky navrhované na smazání, takže přidaná položka bude například {{Wikipedie:Diskuse o smazání/Velký modrák}}. Můžete přitom vymazat případné již neaktuální položky. Varování, že jste nezadali shrnutí editace, si nevšímejte a změny uložte.

Po úspěšném provedení těchto kroků se text podstránky s novým návrhem na smazání objeví přímo na konci této hlavní stránky. Pokud se neobjevil, zkuste nejdříve vyprázdnit paměť serveru, a pokud ani potom ne, zkontrolujte, zda všechny vaše kroky proběhly přesně podle návodu (např. jestli jste neudělali překlep apod.).

Upozornění na diskusi v posledních změnách a na portálu Wikipedie zařídí robot, může mu to ale trvat až půl hodiny. Vstřícným krokem, který můžete ještě udělat (a robot ho neudělá), je upozornit hlavního autora článku na založení diskuse. Lze očekávat, že si nastavil odeslání e-mailu při změně diskusní stránky, takže bude upozorněn i v případě, kdy aktuálně Wikipedii nesleduje.

Ukončení diskuse o smazání[editovat | editovat zdroj]

Uzavření diskuse[editovat | editovat zdroj]

Diskuse se uzavírá nejdříve po týdnu. Správce však může zrušit nebo předčasně uzavřít diskusi, pokud:

 • bylo jejich založení zjevně v rozporu s jinými pravidly (např. šlo o narušování Wikipedie nebo obcházení bloku),
 • pro daný typ stránek je výslovně řečeno, že pro něj proces diskuse o smazání není určen.

Správce může dále předčasně uzavřít diskuse:

 • jednoznačné (dostatečně reprezentativní a takřka jednomyslné),
 • kde došlo k tak zásadnímu přepracování navržené stránky, že dosavadní argumenty pro smazání ztratily smysl.

Na druhou stranu může kterýkoli správce diskusi prodloužit, pokud se před očekávaným uzavřením objeví nové podstatné argumenty.

Uzavíratelem může být libovolný ze správců; jasné, zralé a řádně proběhlé diskuse, jejichž výsledek nevyžaduje použití práv správce, smí uzavřít kterýkoli wikipedista. Uzavíratel zváží argumenty, komentáře, připomínky a názory diskutujících a rozhodne, zda se článek ponechá, smaže nebo přesune. Zároveň může doporučit přepracování článku. Rozhodnutí může být v případě nutnosti výrazných úprav podmínečné. Rozhodnutí musí být jasně a výstižně zdůvodněno.

Uživatelé se zásadními námitkami vůči způsobu vyhodnocení nebo regulérnosti diskuse by se měli nejprve obrátit na uzavíratele. Pokud se svou stížností neuspějí, mohou podat na příslušné stránce podnět k revizi smazání.

Užitečné tipy pro vyhodnocování konsenzu vizte na stránce Wikipedie:Žádost o komentář/VfD: změna na AfD/Vyhodnocování konsenzu.

Výsledek a další postup[editovat | editovat zdroj]

 Při archivaci podstránek použijte následující šablony:

 • {{subst:vfd-archiv-start|vysledek=výsledek diskuse (např. smazáno, ponecháno, nebyl dosažen konsenzus) se zdůvodněním (např. nedoložena [[Wikipedie:Encyklopedická významnost|encyklopedická významnost]])}} --~~~~
 • {{subst:vfd-archiv-konec}}

 Položku do archivu vložte pomocí:

 • {{subst:vfd-archiv-položka|Jméno stránky}} – výsledek diskuse (např. smazáno, ponecháno, nebyl dosažen konsenzus) --~~~~

Stránka bude smazána po uzavření diskuse, pokud výsledkem diskuse bylo rozhodnutí smazat, u šablon a modulů dojde i ke smazání dokumentační podstránky.

Obecně pokud diskuse skončí s výsledkem nemazat, stránka by již neměla být znovu nominována. Pokud není skutečně dobrý důvod, aby diskutující změnili svůj postoj, dá se předpokládat, že další návrh dopadne stejně.

Ukončené nebo zrušené diskuse se zařazují do Archivu diskusí o smazání (kde je i návod pro archivaci). Do diskusí ke stránkám, které nebyly smazány, se má vložit odkaz na zaarchivovanou diskusní stránku pomocí šablony {{DoS-oznámení}}. Budoucí čtenáři stránky tak jsou informováni, že v minulosti přežila návrh na smazání, a mohou si přečíst patřičnou diskusi. To ovšem nebrání případnému novému návrhu na smazání.

Pokud byla stránka smazána na základě nedostatečné významnosti, je vhodné zvážit návrh na smazání související položky na Wikidatech (zvlášť, pokud nemá oporu v autoritních datech).

Vyprázdnit paměť serveru
(použijte v případě, že se vám tu ukazují zastaralé verze podstránek)


Probíhající diskuse o smazání[editovat | editovat zdroj]

Archiv
Archiv:


Seznam Sithů[editovat | editovat zdroj]

Toto není hlasování, nýbrž diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
Wikipedista:BobM d|p 31. 8. 2021, 10:02 (CEST)[odpovědět]
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešení[editovat | editovat zdroj]

 • Smazat – bohužel dlouhodobě neupravený a neověřený seznam méně významných postav, psáno in-universe, patří na Wookieepedii. --Wikipedista:BobM d|p 31. 8. 2021, 10:02 (CEST)[odpovědět]
 • Ponechat – z principu nesouhlasím s návrhem o smazání. Zdůrazním větu z komentáře vůbec nikdo mi s tím nepomohl. Viz komentář.--Fraxinus (diskuse) 31. 8. 2021, 15:50 (CEST)[odpovědět]
 • Seznam ponechat, ostatní do něho sloučit – U podobných seznamů je to obvykle na hraně, ale jeden takový článek navíc snad nevadí. DoS třeba ponoukne některé fanoušky universa k dalším, razantnějším úpravám. --Lukša (diskuse) 31. 8. 2021, 19:13 (CEST)[odpovědět]
 • Ponechat – seznam určitě a postavy klidně sloučit, nicméně vidím, že některé mají i anglické články, takže by se mohly ponechat. Trochu mě však zaráží smysl zdůvodnění. Seznam Sithů obsahuje skoro pouze život (příběh) daných postav, který lze v podstatě ozdrojovat samotným dílem. Chápu vklad šablony Vlastního výzkumu, ale zdá se mi to spíše na Neověřeno (vlastní výzkum by pak mohl být každý příběh u filmu, pořadu apod.). Ono v souvislosti s ostatními články je to takové celé pofidérní. Kolega zapomněl zmínit, že už se o postavách jednalo a spíše než-li zakládat další DoS by měl docílit toho, na čem se ten předešlý shodl -> články sloučit do seznamu. Výstižně to napsal Fraxinus, kdy se skupina na něčem shodla a on to musel provést, jinak bychom se toho nedočkali... RiniX (diskuse) 1. 9. 2021, 13:36 (CEST)[odpovědět]
 • Sloučit, pokrátit, prolinkovat. Sice mi to vůbec nic neříká a dokonce jsem v seznamu nenašel v úvodu ani co je Sith (nebo odkaz), ale zřejmě to na WIkipedii v nějaké podobě místa má. JAnD (diskuse) 1. 9. 2021, 21:26 (CEST)[odpovědět]
 • Sloučit a upravit, rozhodně ne amazat. navrhuji kolegovi @BobM:, který ví, kde články obsahují vlastní výzkumy, aby je upravil tak, aby mu nevadili.A pokud už článek prošel jednou skrz DOS, je tento návrh neoprávběný.--Chalupa (diskuse) 4. 9. 2021, 20:20 (CEST)[odpovědět]
 • Sloučit do seznamu, zkrátit viz třeba ty zmiňované Vedlejší postavy v Harrym Potterovi, to je tak zhruba adekvátní rozsah jak (ne)detailně se rozepisovat o fikci. Chrz (diskuse) 6. 9. 2021, 16:42 (CEST)[odpovědět]
 • Ponechat, ale upravit – zatím je to celé nějaké moc dlouhé, neodzdrojované, neupravené, vůbec to nevypadá jako seznam, chce to spoustu práce (ne, nepřidám se, tohle téma jde zcela mimo mne), ale nemazal bych to. --KPX8 (diskuse) 9. 9. 2021, 01:26 (CEST)[odpovědět]

Komentáře[editovat | editovat zdroj]

 • Seznamů postav od všemožných velkých sérií, i dle nějakých specializací, tu na wikipedii je hodně. A domnívám se, že stejně jako tento seznam i ony vznikaly z dřívějších článků o jednotlivých postavách, které byly dle nějakého rozhodnutí sloučeny. Tento článek jsem původně koncipoval jako prostý jmenný seznam, pak tu byla podobná diskuze o smazání, kde se rozhodlo, že sem budou jednotlivé postavy začleněny a jejich bývalé články zůstanou max jako přesměrování. Tehdy jsem se tomu podřídil se skřípěním zubů, a většinu článků jsem sem sloučil. Na ty výše uvedené jsem zapomněl, z větší části jsem nebyl jejich autorem, tak jsem je neznal. Každopádně už tehdy jsem je značně zkrátil a upravil. Proto nesouhlasím s tím "dlouhodobě neupraveno". A ověřit je jde maximálně seznamem děl, kde se vyskytují, o což jsem se snažil už v době, kdy jsem tvořil před tak 10 lety články o jednotlivých postavách. A takhle je to úplně ve všech seznamech. Např. v Vedlejší postavy v Harrym Potterovi jsou jako zdroje uvedeny jen ty knihy, nic víc, a to jen pouze dole v odkazech, tady mám u každé postavy zvlášť, ať je přehled, přesto je tato diskuze otevřena s odůvodněním, že je to neověřené. In-universe jsou úplně všechny články o jakýchkoliv fiktivních postavách i samotné děje dotyčných děl, to je nevyhnutelné. Pokud se to in-universe odstraní zcela, pak všechny tyto články přijdou o hodnotu, jakou mají u fanoušků dotyčných děl a u zvědavců. Zkrátit možno je, ale to ať dělá víc lidí, to nehodlám dělat sám a vůbec nikdo mi s tím nepomohl, prakticky nikdo z minulých účastníků diskuze. Proto nyní navrhnu navrhovateli diskuze o smazání i komukoliv, kdo se této diskuze bude účastnit, aby přiložili ruku k dílu, ale konstruktivně. Ne, že se stane, že tu najdu bez vysvětlení skoro všechno smazané.--Fraxinus (diskuse) 31. 8. 2021, 15:50 (CEST)[odpovědět]
 • Zde příklad kvalitního článku, který není psán primárně z in-universe pohledu: en:Revan. --Jvs 2. 10. 2021, 16:08 (CEST)[odpovědět]


Bacúšské sedlo[editovat | editovat zdroj]

Toto není hlasování, nýbrž diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
Petr Kinšt (diskuse) 2. 10. 2021, 21:16 (CEST)[odpovědět]
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešení[editovat | editovat zdroj]

 • Smazat – Bacúšské sedlo je běžný turistický rozcestník, resp. běžné horské sedlo, kterým vede turistická trasa a které je zajímavé jen tím, že tam je ten rozcestník. Reference v článku je triviální, externí odkaz na mapu v podstatě taktéž. Kdysi se tu vedla diskuse, jestli zakreslení objektu v mapě dokládá EV, ale podobným stylem bychom mohli založit článek kdejaké křižovatce lesních cest. --Petr Kinšt (diskuse) 2. 10. 2021, 21:16 (CEST)[odpovědět]
 • Ponechat JSEM PROTI SMAZÁNÍ. Důvod: jsou tam reference, článek existuje na polské i slovenské wikipedii a významnost je dle mé osoby splněna. Není to "článek o kdejaké lesní cestě". Přejít hlavní hřeben Nízkých tater není jednoduché, jde to lehčeji jen v sedlech. Bacúšské sedlo je citované v mnoha tištěných i webových průvodcích atd. --Fry72 (diskuse) 2. 10. 2021, 21:43 (CEST)[odpovědět]
  EV se nedokládá obtížností přechodu hor. Všechny reference jsou triviální, a v současné podobě článku dokonce nedokládají uvedená tvrzení. --Petr Kinšt (diskuse) 2. 10. 2021, 21:47 (CEST)[odpovědět]
 • Ponechat - jsem pro ponechání článku i když mi nepřijde nijak důležitý. Rozhodující pro mě je, že článek existuje ve zkrácenější podobě v polské i slovenské verzi. I když jsou to jen reference a ne zdroje, přikláním se díky tomu, aby článek zůstal. Pokud si heslo Bacúšské sedlo zadám do google najdu spoustu odkazů a turistických doporučení. Vložil Wikipedista:Stavrog
 • Ponechat - nevím, proč měkomu vadí článek o zcela jasně eistujícím ojektu, který je i na jiných Wikipediích. A s tím tvrzením o pouze triválních zdrojích nesouhlasím, je to pouhé tvrzení niším nedoložené. Já netriválnost dokazovat nemusím, ta je na navrhovateli. Kromě tojo jsem tam pčidal dva knižní průvodce do referencí.--Chalupa (diskuse) 3. 10. 2021, 12:35 (CEST)[odpovědět]
 • Ponechat - sedlo existuje, dá se vygooglovat, je i na SK a PL wiki. Není důvod pro smazání.--AusEger (diskuse) 7. 10. 2021, 10:53 (CEST)[odpovědět]
 • Smazat – Nedoložená EV. Dle komentáře dole navíc velmi kreativní práce se zdroji, stejně jako interpretace zdejších pravidel. --Harold (diskuse) 7. 10. 2021, 11:09 (CEST)[odpovědět]
 • Ponechat – sedlo je zrovna příklad geografické reálie, která je časově extrémně stabilní - nikam nezmizí, ani když zmizí třeba turistické stezky, nebo když třeba zanikne Wikipedie. Což samo o sobě netvoří (encyklopedickou) významnost, sedel je z povahy věci nekonečné množství. Nicméně, konkrétně toto sedlo je už natolik terénně významné, že jen čtením běžné turistické mapy 1:50 000 by bylo možno o něm napsat krátký odstavec (sklonové poměry, terénní pokryv, potoky, které pod sedlem pramení, jak se jmenují údolí, co v něm vznikají, turistické stezky, administrativní hranice, chráněná území), takovou mapu lze tedy považovat za netriviální zdroj, nebo je minimálně na hraně netriviality. Zároveň je toto sedlo natolik společensky významné, že si v daném mapovém díle vysloužilo svůj odstavec v textové části. Další informace o sedle bychom mohli získat ze specializovaných map geologických, lesnických, ochranářských apod. Druhou věcí je, že wikipedie by se měla starat i o jistou systematičnost. Tento článek se nijak zpracováním či ency významností neliší od jiných článků o sedlech v Nízkých Tatrách, smazat nahodile tento nic nevyřeší, když už, měly by být řešeny en bloc. Zároveň uznávám, že článek má problémy s formulacemi indikujícími vlastní výzkum (označil jsem šablonou fakt) a zdrojování bylo, řekněme, velmi kreativní (pokusil jsem se popřesouvat reference na místa, kde aspoň něco dokládají. Ke dvěma offline referencím nemám přístup.) --Grtek (diskuse) 11. 10. 2021, 04:29 (CEST)[odpovědět]
 • Ponechat - Článek je typickým příkladem geografické reálie, kdy lze nad netriviálními zdroji zamhouřit oko. My už tu nebudeme a sedlo tu desítky tisíc let po nás ještě bude. Pokud by v té době ještě existovale wikipedie určitě bychom z toho měli radost. Jediné co se tam může změnit je barva turistické značky. Smazání článku by bylo krokem proti zájmům uživatele a tedy zákazníka a to je mantra, které zde beru jako zásadní.--Railfort (diskuse) 13. 10. 2021, 22:53 (CEST)[odpovědět]
 • Ponechat Výrazný bod na významné trase, reference sice minimální, ale dokládají minimálně existneci. Čili článek je ověřitelný, není subpahýl, popisovaný objekt je minimálně v lokálním měřítku (Nízké Tatry) významný, z Českopedického hlediska leží stále v oblasti českopedického záběru. Ano, teoreticky lze podobně napsat článek o každém druhém místě turistickém rozcestníku, ale proč ne? nemůže být Wikipedie také specializovanou turistickou encyklopedií? JAnD (diskuse) 19. 10. 2021, 08:55 (CEST)[odpovědět]
 • Ponechat - čím se to liší od jiných sedel v kategorii Kategorie:Sedla v Nízkých Tatrách? U těch neplatí, že jsou to běžná horská sedla s rozcestníkem? Pokud je to totéž, nevidím důvod proč diskutovat jen o jednom zástupci. Chrz (diskuse) 11. 11. 2021, 10:35 (CET)[odpovědět]

Komentáře[editovat | editovat zdroj]

EV by měl doložit autor článku. Nevím, jaká pravidla mají na plwiki a skwiki, ale cswiki má svoje.

Reference v této verzi:

 • [1]: obsahuje dvě věty, které říkají, že BS je sedlo, a kde leží (nic, co by nešlo vyčíst z turistické mapy)
 • [2]: nic než mapa a několik triviálních zmínek
 • [3]: mnoho zmínek o BS, ale žádná neříká nic jiného, než že sedlo existuje
 • [4]: ani zmínka
 • Z Devína na Duklu: dvě zmínky o existenci sedla na s. 99

Renškovu knihu nemám, ale troufnu si tipnout, že ani ona o sedle nic podstatného neobsahuje. Kniha z Devína na Duklu kromě spojitosti s Cestou hrdinů SNP neobsahuje nic z toho, co je uvedeno ve druhém odstavci, a přesto ji Chalupa přidal jako referenci. To a horečné přidávání dalších „referencí“, z nichž většina nic nedokládá, nesvědčí o kvalitní encyklopedické práci, natož aby doložily významnost. --Petr Kinšt (diskuse) 3. 10. 2021, 20:43 (CEST)[odpovědět]

@Petr Kinšt: Dobrý večer kolego. Pokud chcete být důsledný a provádět kvalitní encyklopedickou práci, navrhněte ke zrušení také Nízké Tatry, kde není žádná reference. Pokud to neuděláte, pak Váš postup nechápu a také to nesvědčí o kvalitní encyklopedické práci. Co vám toto sedlo provedlo?. A mám ještě dotaz: Jak byste si zdroje o sedlu představoval, aby Vám vyhovovali? Kromě toho si myslím, že když někdo něco tvrdí (v tomot případě triválánost), má to doložit on. A pak mám připomínku. Pokud mě zmiňujete v nějaké diskuzi, byl bych rád, kdyby ste mi to dal vědět, například Pingem, jako to dělám já. S přáním hezkého večera --Chalupa (diskuse) 5. 10. 2021, 19:39 (CEST)[odpovědět]
Představu o netriviálních zdrojích dává doporučení o EV, ze kterého také plyne absurdita Vašeho příkladu s Nízkými Tatrami. Trivialitu vložených referencí jsem, myslím, dostatečně doložil. --Petr Kinšt (diskuse) 5. 10. 2021, 20:17 (CEST)[odpovědět]
@Petr Kinšt: Dobrý večer, kolego, ale U Nízkých Tater žádné zdroje nejsou, ani trivální a ani netrivální. Články bez zdrojů jsou prostě neozdrojované a to by Vám mělo vadit, protože informace v nich jsou neověřené a nemusí být pravdivé. A opravdu nechápu, proč nepoužijete ping, abych věděl, že jste mi něco napsal, jak jsem Vás žádal. A kromě toho, jistě jste si všiml, že já Vás vždycky oslovím a nakonec Vás také pozdravím. Nevím jak Vám, ale mně to připadá normální a slušné. Dobrou noc Vám přeje --Chalupa (diskuse) 6. 10. 2021, 22:28 (CEST

Když vidím tu diskuzi o zachování / smazání článku, je mi jen líto, že autor článku nemá potřebu se zapojit, něco si obhájit, něco k tomu dodat. Je to bohužel styl napsat článek, dodat infobox a zmizet a už se k článku nikdy nevrátit. --Stavrog (diskuse) 11. 10. 2021, 12:49 (CEST)[odpovědět]

Dostala se ke mě informace o Naučné hornické stezce Bacúch – Vyšná Boca (přes Bacúšské sedlo i se zmínkou o nových infopanelech, vše staré jen pár roků). Odkazy jsem jen lehce hledal, mrknul na první odkaz Náučný chodník Bacúch vo Vyšnej Boci - Visit Liptov, který by stál za to přidat do textu, protože tato informace v textu chybí. --Fry72 (diskuse)

Zprávy o půl šesté[editovat | editovat zdroj]

Toto není hlasování, nýbrž diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
David V. (diskuze) 7. 11. 2021, 21:32 (CET)[odpovědět]
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešení[editovat | editovat zdroj]

 • Smazat – Jeden z mých prvních napsaných článků, sice možná s hodně krajně doloženou významností z pohledu 2NNVZ, ale z mého dnešního pohledu článek pro čtenáře velmi zbytečný. Kdo by hledal běžnou zpravodajskou relaci, která není v podstatě ničím významná? Proto mi připadá jako nejlepší krok článek smazat jako nevýznamný. --David V. (diskuze) 7. 11. 2021, 21:32 (CET)[odpovědět]
 • Ponechat - nevidím důvod smazání, naopak myslím, že je to pořád nějaká relace, která existovala a tak by ji někdy někdo hledat mohl. --frettie.net (diskuse) 9. 11. 2021, 12:48 (CET)[odpovědět]
 • Ponechat - mně tedy tento článek nikterak nevadí a odpvídajííc zdroje má. --Chalupa (diskuse) 9. 11. 2021, 22:25 (CET)[odpovědět]
 • Smazat – Není účelem Wikipedie mít zde všechny pořady, filmy a seriály, ale jen ty významnější, oceňovanější, s větším přesahem. Že se Wikipedie často zvrhla na kopii ČSFD není důvod, proč to jednou nezarazit. Zmínka o tomto pořadu může být v nějakém letmém Seznamu zpravodajských relací České televize, ale na samostatný článek mi to přijde dost triviální. Možná by se dalo uvažovat i o zachování přesměrování, i když tento článek žádné linky nemá (což taky řekne mnohé). Chrz (diskuse) 9. 11. 2021, 22:39 (CET)[odpovědět]
 • Smazat – nevýznamné, souhlas s Chrz --Wikipedista:BobM d|p 10. 11. 2021, 11:04 (CET)[odpovědět]
 • Ponechat – téma sice není extra významné, ale článek je zpracován v souladu s pravidly a zdroje jsou. --Lukša (diskuse) 16. 11. 2021, 21:10 (CET)[odpovědět]

Komentáře[editovat | editovat zdroj]

Nevidím ty 2NNVZ. Uvedeny jsou 2 články z Lupy se stručnou zmínkou, což bych dohromady považoval za 1 triviální zdroj. --Jvs 18. 11. 2021, 10:28 (CET)[odpovědět]


John Abruzzi[editovat | editovat zdroj]

Toto není hlasování, nýbrž diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
VasekPav (diskuse) 18. 11. 2021, 19:45 (CET)[odpovědět]
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešení[editovat | editovat zdroj]

Komentáře[editovat | editovat zdroj]

David „Tweener“ Apolskis[editovat | editovat zdroj]

Toto není hlasování, nýbrž diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
VasekPav (diskuse) 18. 11. 2021, 19:45 (CET)[odpovědět]
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešení[editovat | editovat zdroj]

 • Smazat bohužel dlouhodobě neupravený, neozdrojovaný článek, sice relativně obsáhlý, ale významnost zdaleka nedoložena. --VasekPav (diskuse) 18. 11. 2021, 19:45 (CET)[odpovědět]
 • Sloučit, případně pokrátit a ostatní taky. Člověk, který krade mladistvé peněženky a hodinky si zaslouží být aspoň v seznamu :-D. Populární seriály si zase zaslouží mít seznam důležitých postav, které si samostatné články obvykle nemůžou dovolit. JAnD (diskuse) 19. 11. 2021, 08:19 (CET)[odpovědět]
 • Sloučit do článku "Seznam postav seriálu Útěk z vězení." Samostatně asi nevýznamné, ale v rámci seznamu obhajitelné. Poznámka: Asi měly být všechny dotčené články postav seriálu Útěk z vězení řešeny v jedné DOS a ne samostatně.--Grtek (diskuse) 19. 11. 2021, 09:30 (CET)[odpovědět]
 • Sloučit. Mimochodem obvykle se pro tyto záležitosti otevírá jeden společný DoS pro všechny dotčené články. Chrz (diskuse) 19. 11. 2021, 09:44 (CET)[odpovědět]
 • spíše smazat/sloučit – nevýznamné, neověřené --Wikipedista:BobM d|p 20. 11. 2021, 13:35 (CET)[odpovědět]
 • Smazat – ke sloučení byla příležitost v posledním zhruba roce a půl. Samostatně nevýznamné, bez zdrojů. --Lukša (diskuse) 22. 11. 2021, 09:14 (CET)[odpovědět]

Komentáře[editovat | editovat zdroj]

Caroline Reynoldsová[editovat | editovat zdroj]

Toto není hlasování, nýbrž diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
VasekPav (diskuse) 18. 11. 2021, 19:51 (CET)[odpovědět]
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešení[editovat | editovat zdroj]

 • Smazat bohužel dlouhodobě neupravený, neozdrojovaný článek, sice relativně obsáhlý, ale významnost zdaleka nedoložena. --VasekPav (diskuse) 18. 11. 2021, 19:45 (CET)[odpovědět]
 • Sloučit do článku "Seznam postav seriálu Útěk z vězení." Samostatně asi nevýznamné, ale v rámci seznamu obhajitelné. Poznámka: Asi měly být všechny dotčené články postav seriálu Útěk z vězení řešeny v jedné DOS a ne samostatně.--Grtek (diskuse) 19. 11. 2021, 09:30 (CET)[odpovědět]
 • Smazat. Fiktivních prezidentů USA už bylo několik. O filmu samotném by článek měl být, ale na takové fiktivní postavy se brzy zapomene. Nemají EV. --Zbrnajsem (diskuse) 19. 11. 2021, 07:54 (CET). Posunul jsem to navrch. --Zbrnajsem (diskuse) 19. 11. 2021, 09:54 (CET)[odpovědět]
 • spíše smazat – nevýznamné, viz Zbrnajsem --Wikipedista:BobM d|p 20. 11. 2021, 13:36 (CET)[odpovědět]
 • Smazat – ke sloučení byla příležitost v posledním zhruba roce a půl. Samostatně nevýznamné, bez zdrojů. --Lukša (diskuse) 22. 11. 2021, 09:13 (CET)[odpovědět]

Komentáře[editovat | editovat zdroj]

Michael Scofield[editovat | editovat zdroj]

Toto není hlasování, nýbrž diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
VasekPav (diskuse) 18. 11. 2021, 19:52 (CET)[odpovědět]
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešení[editovat | editovat zdroj]

Komentáře[editovat | editovat zdroj]

Veronica Donovanová[editovat | editovat zdroj]

Toto není hlasování, nýbrž diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
VasekPav (diskuse) 18. 11. 2021, 19:45 (CET)[odpovědět]
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešení[editovat | editovat zdroj]

Komentáře[editovat | editovat zdroj]

Pseudoarcheologie[editovat | editovat zdroj]

Toto není hlasování, nýbrž diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
Wikipedista:BobM d|p 20. 11. 2021, 13:47 (CET)[odpovědět]
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešení[editovat | editovat zdroj]

Komentáře[editovat | editovat zdroj]

Zkusím to do týdne přepracovat.
--Psax (diskuse) 20. 11. 2021, 19:58 (CET)[odpovědět]


Paleoastronautika[editovat | editovat zdroj]

Toto není hlasování, nýbrž diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
Wikipedista:BobM d|p 20. 11. 2021, 13:53 (CET)[odpovědět]
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešení[editovat | editovat zdroj]

A nějaký argument pro ponechání by nebyl? --Wikipedista:BobM d|p 22. 11. 2021, 20:54 (CET)[odpovědět]
jde o článek s velkým počtem variant v dalších jazycích a absolutně mně nepřipadá takový, jako o něm píšete vy. K vaší diskuzi se nikdo nepřipojil, takže to, že je článek trvale a dlouhodně zpochybněn není pravda. --Chalupa (diskuse) 22. 11. 2021, 22:14 (CET)[odpovědět]
To není argument. To, že nikdo nereagoval není důkaz o opaku. --Wikipedista:BobM d|p 22. 11. 2021, 22:18 (CET)[odpovědět]

Komentáře[editovat | editovat zdroj]

Německý článek by byl solidní základ k přepracování. de:Prä-Astronautik --Wikipedista:BobM d|p 22. 11. 2021, 22:28 (CET)[odpovědět]CFNM[editovat | editovat zdroj]

Toto není hlasování, nýbrž diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
-- Tento příspěvek přidal Mirek256 (diskusepříspěvky)
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešení[editovat | editovat zdroj]

 • Smazat – Dávám komunitě na posouzení, zda chce stránku ponechat, z anglické wikipedie, odkud byla přeložená, byla smazána. Navíc se stala místem, kde se začalo exhibovat. I když správci vždy editaci vrátí. -- Tento příspěvek přidal Mirek256 (diskusepříspěvky) 12:36, 25. 11. 2021 (CET)

Komentáře[editovat | editovat zdroj]

Homofobie ve fotbale[editovat | editovat zdroj]

Toto není hlasování, nýbrž diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel
Kacir 26. 11. 2021, 13:06 (CET)[odpovědět]
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešení[editovat | editovat zdroj]

 • Smazat – po echu, jak naložit s článkem, posouvám do diskuse o smazání@Marecek.ch:. Článek je v současnosti neencyklopedický, tedy nesourodý výběr citátů, neověřených POV tvrzení včetně podivností typu rakouské sázkovky, která statisticky vyloučila absenci homosexuálních profesionálních fotbalistů, zřejmě rakouských (zdroj chybí). Článek je psán většinově z německé perspektivy (důsledek překladu). Nevím, jestli má smysl heslo upravit, dozdrojovat, zencyklopedizovat. Nechť se proto prosím vyjádří komunita. --Kacir 26. 11. 2021, 13:06 (CET)[odpovědět]
  Jen abych byl v obraze, kde prosím proběhlo to "echo"? V diskusní stránce k článku nic nevidím, v diskusní stránce zakladatele článku nic nevidím. Článek je (neúplným) překladem z deWiki, kde je možné prověřit ona údajně "neověřená" (což neznamená neověřitelná) tvrzení. --Bazi (diskuse) 26. 11. 2021, 15:13 (CET)[odpovědět]
  Jednalo se o e-mail, ještě s upozorněním na skoliózu, kde je neencyklopedický obsah zejména u rozvádění léčby korzety. U homofobie si nejsem jistý vhodností zvoleného tématu v kombinaci s (německým) fotbalem. Výroky např. u Pelého by měly být bez zdrojů rovnou smazány (WP:BLP); patří vlastně (výčet) homosexuálních fotbalistů do hesla… --Kacir 26. 11. 2021, 19:21 (CET)[odpovědět]
  Téma je v pořádku, zabývá se jím nejeden i odborný text, jak je doloženo v diskusi k článku. Anglická Wikipedie ho zahrnula do článku :en:Homosexuality in association football, ale to nemusí být jediné přípustné řešení, přitom ten článek rovnou začíná větou o homofobii, přestože je pojatý o něco šířeji. Je to společenský problém, kterému se věnuje pozornost a ke kterému existuje dostatek zdrojů.
  Co se týká Pelého, ten je v předloze překladu zdrojován: J. Tobin: Soccer. In: Encyclopedia of Lesbian and Gay Histories and Cultures, 2000. Co se týká "výčtu" fotbalistů, ve skutečnosti se o žádný výčet nejedná, jsou tam zmíněné případy, kdy se hráči (a hráčky) potýkali s homofobií, způsoby, jak se s ní vyrovnávali, a obecně vzato jde právě o to, že v homofobním prostředí je coming out podstatně obtížnější než v některých jiných oblastech lidské činnosti. To samo o sobě je téma, je to tedy i logicky předmětem článku. Pro srovnání třeba v tom anglickém článku mají vyloženě tabulku hráčů a hráček i s uvedenými daty kariéry a coming outu - to je skutečně výčet vyoutovaných fotbalistů a fotbalistek. --Bazi (diskuse) 26. 11. 2021, 22:44 (CET)[odpovědět]
  Rozšíření a globalizaci tématu z negativně vymezené homofobie na obecnější homosexualitu bych považoval za encyklopedicky smysluplnější; ve druhém typu článku je možné uvádět samotné coming outy (sekce Hráči s homosexuální orientací) včetně Pelého, jejichž informace se netýkají primárně homofobie ale homosexuality. A především jak je vidět z anglického hesla, takto citlivé informace vyžadují zdroje, tj. čtenář by je neměl dohledávat různě po Wikipedii či Googlu (OV, BLP). --Kacir 27. 11. 2021, 07:47 (CET)[odpovědět]
  Společenským problémem ale není toliko homosexualita ve fotbale, nýbrž v první řadě homofobie ve fotbale, včetně nehostinného "fanouškovského" prostředí atd. Je naprosto v pořádku, když je tématem článku ona. Nebo snad budeme taky včleňovat článek homofobie do článku homosexualita, aby se tam dalo napsat taky kdeco dalšího? Ke zdrojování tu už máme přiznáno od autora překladu, že to hodlá dopracovat. Tak to neomílejme pořád dokola. Vrhnout se na čerstvý překlad vzniklý na editatonu bez možnosti nějaké rozumné "doby hájení" je holt poněkud chucpe. Přitom stačilo napsat zakladateli článku a vyjasnit si to hned, mohli jsme si ušetřit nějaké DoSy. --Bazi (diskuse) 27. 11. 2021, 13:00 (CET)[odpovědět]
  Pokud bylo zvoleno užší, pouze negativní kritérium homofobie, pak ho nelze propojit na ne/ekvivalentní interwiki linii hesel o homosexualitě ve fotbale, a nepatří do něj ani ty nehomofobní pasáže typu coming outů. Zatím je článek v podstatě zaměřen jen na homofobii v německém fotbale. "Doba hájení" u citlivých informací neplatí, WP:BLP: Špatně zdrojované nebo nezdrojované kontroverzní informace (tj. informace negativní, pozitivní nebo jen pochybné) o žijících lidech musejí být okamžitě vymazány z článků Wikipedie. --Kacir 27. 11. 2021, 13:44 (CET)[odpovědět]
  Na interwiki je propojen s heslem o homofobii ve fotbale na německé Wikipedii, není nutno ho propojovat s jinými články, které jsou o tématu jiném. Coming out do něj přirozeně patří, protože jde právě o potýkání se s homofobií. Patřil by samozřejmě i do článku o homosexualitě ve fotbale, protože do něj homofobie taky patří. Kdyby nebylo okolí homofobní, neřešil by se nějaký coming out - viz příslušné zmínky v článku o coming outu, mimo jiné: "Obzvláštní pozornost poutají případy coming outu osobností v odvětvích, kde je homosexualita stále tabu nebo která jsou vnímána jako domény výrazně maskulinních mužů či feminních žen. Takovým příkladem jsou například některé sporty..."
  Tady se neřeší a nemají řešit jednotlivé informace v článku. Pokud jsou některé konkrétní nedostatečně zdrojované, mají se tedy označit nebo se má vyžádat dozdrojování přímou komunikací s překladatelem, když chce být někdo hodně zlý a přestože ví o zdrojích v německé předloze, chce je odstranit jako nedoložené, holt je odstraní jako nedoložené, ale nebude kvůli tomu navrhovat celý článek na smazání, to je poněkud neadekvátní nástroj. Když já píšu o době hájení, mám na mysli článek jako celek, což by asi mohlo být při troše dobré vůle srozumitelné. --Bazi (diskuse) 27. 11. 2021, 14:01 (CET)[odpovědět]
  Ve věci coming outů se neshodneme, ale to není až tak podstatné. Především si nejsem jistý, zdali by zakladatel začal vylepšovat už vložený text, jestliže nic neavizoval. Ta forma se mi zatím zdá neencyklopedická, výčet citátů patřících primárně na Wikicitáty s neověřenými a neurčitými POV soudy: Pokud bychom se řídili statistikami o demografické četnosti homosexuality v mužské populaci, muselo by v každé fotbalové lize hrát mnoho homosexuálních hráčů; neencyklopedický styl, WP:VSVS. --Kacir 27. 11. 2021, 14:40 (CET)[odpovědět]
  Aby bylo jasno, ten článek není ani z mého hlediska úplně dobrý, ale zas ne ani zdaleka tak zlý, aby se měl mazat. Část z toho dozdrojování jsem teď provedl, kdokoli - včetně zakladatele tohoto DoSu - měl a má možnost velmi snadno doložit i ty další zdroje, protože všichni víme (hned od počátku) že jde o překlad z deWiki, kde ty zdroje existují. Stejně tak má každý možnost přispět ke zlepšení formulací. Když už se tu oháníme těmi pravidly, nezapomeňme na WP:ESO. A ještě přihodím WP:BLN, byť se v tomto případě nejedná úplně o začínajícího, ale spíše svátečního editora. Aneb zatímco spolek pořádá akce, aby přivedl k editování Wikipedie další lidi, jiní mu v té snaze hážou klacky pod nohy podobně nevstřícnými a odrazujícími přístupy. Zakladatel článku v rámci omezeného času stráveného při editatonu zpracoval především to, co bylo v jeho časových možnostech, a osobně mi avizoval, že si je vědom chybějících referencí (protože kdo máme zkušenosti s překladačem, víme, že reference nedokáže dobře překládat, takže se musejí dodat nakonec samostatně) a že je dodá. S čím nikdo nepočítal, je ta unáhlená aktivita směřující ke smazání celého článku. --Bazi (diskuse) 27. 11. 2021, 15:03 (CET)[odpovědět]
  Základním pravidlem je někde avizovat, že se na článku bude pracovat, nejlépe šablonou Pracuje se. Otázkou je, proč nebyly vloženy alespoň ty zdroje. V opačném případě je normálním postupem se s článkem vypořádat v rámci patroly; rozhodně tu patroláři nevyčkávají dny, jestli se bude obsah dále měnit, nejsou jasnovidci. Článek byl z mého pohledu na hraně smazání, takže DOS představoval vhodný postup upozornit komunitu na nedostatečné heslo. Pokud v tom kdokoli spatřuje házení klacků pod nohy, má na to jistě právo. Já v tomto ohledu preferuji encyklopedický obsah Wikipedie.--Kacir 27. 11. 2021, 15:20 (CET)[odpovědět]
  Nesmysl, šablona Pracuje se chrání před editačním konfliktem přímo v průběhu editace. K dlouhodobější úpravě slouží šablona Ve výstavbě, ale ruku na srdce, skutečně očekáváme, že ji budou znát, tím spíš používat lidé ne úplně zběhlí? Místo toho se prostě naprosto běžně spoléhá na to, že se na článek hned někdo nevrhne. Co dělá patrola, nevím, ale jestli se někdo obtěžoval dávat tajné echo někomu, kdo s článkem a jeho vznikem nemá nic společného, možná měl spíš postupovat tak, že by oslovil toho, kdo skutečně článek založil, a jeho se dotázal. Ano, naši kovbojové patroláři nejsou jasnovidci, ale když něco nevím, tak se snad zeptám. Totéž mohl a měl učinit zakladatel DoSu, mohl a měl se zeptat nejdřív zakladatele, než začal totéž činit s komunitou v DoSu. Encyklopedický obsah Wikipedie nemůže existovat bez lidí, kteří ho vytvoří. Pokud ovšem někdo skutečně preferuje ten encyklopedický obsah s bezohledností k lidem, kteří ho tvoří, pak tu je stále WP:ESO a možnost doplnění oněch chybějících referencí, vylepšení překladu atd. To je taky péče o encyklopedický obsah. --Bazi (diskuse) 27. 11. 2021, 15:48 (CET)[odpovědět]
  Problém je, že z mého pohledu heslo neobsahuje příliš encyklopedického obsahu, jak jsem popsal výše. A v takovém případě je standardním řešením posunout článek do DOSu, ať si ho všimne a rozhodne komunita. Šablona „Pracuje se“ se běžně používá v rozmezí dvou dnů, tj. pokud píšu heslo a před dokončením nechci editační změny od dalších wikipedistů.--Kacir 27. 11. 2021, 16:09 (CET)[odpovědět]
  Šablona Pracuje se se běžně používá v řádu hodin, dva dny jsou horní limit, kdy může být někým jiným odstraněna (je to v ní i právě tak fomulováno: "Tato šablona je určena pro krátkodobé užití v řádu hodin."). Zato založení DoSu pouhých 15 hodin po vzniku článku, aniž by proběhla jakákoli předchozí diskuse, v níž by se ukázal nějaký spor směřující článek k potřebě posouzení komunitou, to mi zrovna moc standardní nepřijde, natož jakkoli vstřícné, což už jsme si ale vyjasnili, že o vstřícnost tady ani snaha není. Z aktuálně řešených DoSů: CFNM 11 let, Paleoastronautika 3 roky, Pseudoarcheologie 14 let, Veronica Donovanová 8 let, Michael Scofield 12 let, Caroline Reynoldsová 11 let, David „Tweener“ Apolskis 13 let, John Abruzzi 13 let, Zprávy o půl šesté 2 roky, Bacúšské sedlo 7 hodin (založeno "známou firmou" Petr1888), Seznam Sithů 8 let. Je klidně možné, že se zrovna nacházíme v období, kdy se wikipedisté nějak hromadně vrhli na zpochybňování skutečně starých článků, ale prostě tady nějaký 15hodinový standard bez jakékoli předchozí diskuse nevidím... --Bazi (diskuse) 27. 11. 2021, 16:32 (CET)[odpovědět]
 • Článek je přiznaně ve výstavbě. Ponechat jej k dopracování, k dopřekladu referencí, případně dalším úpravám. Téma je nosné a encyklopedicky významné, jak je doloženo i v diskusi k článku. Stačí dořešit to zdrojování. --Bazi (diskuse) 27. 11. 2021, 13:03 (CET)[odpovědět]

Komentáře[editovat | editovat zdroj]

Článek dozdrojuju, neměl jsem na to ještě čas. Je tam spousta věcí z německa, ale taky je to dáno tím, že v ČR je toto téma tabu a nemluví se o tom absolutně vůbec. Navíc je tam pohled i ze světa, z různých regionů. ;-) Marecek.ch -- 26.11.2021, 13:16 (CET)

Dívám se, že to mají poměrně obsáhle zpracované na de:wiki [5]. To téma by si samostatný článek zasloužilo. Do „hlasování“ se ale zapojovat nebudu, berte to prosím jen jako technickou z mé strany. -David Kennedy (diskuse) 27. 11. 2021, 07:58 (CET)[odpovědět]