Wikipedie:Diskuse o smazání

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání
Wiki rules.png
Doporučení

Text této stránky je doporučení české Wikipedie. Vysvětluje standardy, s nimiž většina wikipedistů v principu souhlasí a které je vhodné dodržovat. Přesto není závazným pravidlem. Nebojte se stránku editovat, je-li potřeba, ale větší změny raději předem navrhněte v diskusi a oznamte je též Pod lípou.


Zkratka:
WP:DOS
WP:AfD
WP:TfD

Diskuse o smazání (slangově též DOS, DoS, AfD z anglického Articles for Deletion či TfD z Template for Deletion) je stránka pro diskuse o tom, zda obsah stránky vyhovuje kritériím pro zahrnutí ve Wikipedii, či zda má být stránka smazána. Cílem diskuse je dosáhnout konsensu o smazání či ponechání, případně přepracování stránky do přijatelné podoby. Skončené diskuse jsou uloženy v archivu.

Diskuse o smazání řeší otázku smazání obsahu nějaké stránky, nikoliv rušení zavedených pravidel a zvyklostí. K diskusi o smazání mohou být proto zpravidla podány stránky jen z těch jmenných prostorů, které bezprostředně souvisí s obsahem v článcích, tj. stránky z hlavního jmenného prostoru a prostoru portál a šablony, soubory či kategorie, které bezprostředně s obsahem článků souvisí. V dalších jmenných prostorech se užívá jiných rozhodovacích procesů (vizte Změny v pravidlech), o smazání je možné rozhodovat jen tehdy, pokud byl příslušný mechanismus, jehož je stránka součástí, zrušen nebo standardním způsobem plně nahrazen jiným.

Možnost fyzického mazání stránek mají správci (sysopové) české Wikipedie.

Pro upozornění na omylem vytvořené, špatně pojmenované, zjevně zcela nesmyslné a jiné podobné stránky, které lze bez diskuse o obsahu vymazat procedurou tzv. rychlého smazání, použijte šablonu {{Smazat|důvod pro smazání}}.

Jestliže jde o heslo o encyklopedicky významném pojmu, který by na Wikipedii měl být, zvažte dobře, je-li jeho stávající obsah opravdu natolik nicotný, že je lepší ho zcela smazat z databáze než ho využít jako pahýl. Také zvažte, není-li vhodné stránku či kategorii spíše sloučit s jinou nebo přejmenovat. V případě, že stránka je spíše slovníkovou definicí než encyklopedickým heslem, zvažte její přesunutí na Wikislovník. K tomu se používá šablona {{Přesunout na Wikislovník}}.

V případě, že navrhujete ke smazání šablonu nebo jiný prvek, který užívají jiní uživatelé, napište ve zdůvodnění i postup, jak se vypořádat s problémy, které nastanou v souvislosti s jeho smazáním.

Jak navrhnout stránku na smazání[editovat | editovat zdroj]

Předpokládejme, že vidíte důvod smazat stránku Velký modrák. Nejprve zjistěte, zda problémy na této stránce nemůžete odstranit sami bez nutnosti vyvolávat diskusi o smazání, zejména:

 • úpravou problematického textu, například odmazáním nepřijatelného obsahu;
 • změnou obsahu stránky na přesměrování spolu s případným sloučením užitečného obsahu s cílovou stránkou přesměrování;
 • přesunem stránky na název, který bude ve shodě s jejím obsahem, případně na Wikislovník;
 • využitím mechanismu rychlého nebo odloženého mazání stránek.

Pokud žádným z uvedených způsobů problémy stránky vyřešit nelze, navrhněte ji na smazání pomocí následujících kroků:

1/3 Vložení šablony do navrhované stránky

Na začátek stránky, kterou chcete smazat (tj. Velký modrák), vložte šablonu {{AfD}} (navrhujete-li smazání šablony, označte ji šablonou {{TfD}}).

2/3 Vytvoření diskusní podstránky

V editačním políčku nahraďte -heslo- slovy Velký modrák (názvem stránky, o níž se má hlasovat) a zmáčkněte tlačítko pro vytvoření podstránky. Podstránku vyplňte podle návodu a nakonec uložte.


3/3 Zařazení podstránky do seznamu

Po klepnutí zde napište do velkého editačního pole {{/-heslo-}}, kde -heslo- nahraďte názvem stránky navrhované na smazání, takže přidaná položka bude například {{/Velký modrák}}. Malé editační pole („Předmět/nadpis“) nechte prázdné, a varování, že jste nezadali shrnutí editace, si nevšímejte a uložení potvrďte.

Druhou možností je editovat celý seznam – položku připište na konec seznamu obdobným způsobem, přitom lze vymazat případné již neaktuální položky.

Po editaci stránku uložte. Po úspěšném provedení těchto kroků se text podstránky s novým návrhem na smazání objeví přímo na konci této hlavní stránky. Pokud se neobjevil, zkuste nejdříve vyprázdnit cache serveru, a pokud ani potom ne, zkontrolujte, zda všechny vaše kroky proběhly přesně podle návodu (např. jestli jste neudělali překlep apod.).

Upozornění na diskusi v posledních změnách a na portálu Wikipedie zařídí robot, může mu to ale trvat až půl hodiny. Vstřícným krokem, který můžete ještě udělat (a robot ho neudělá), je upozornit hlavního autora článku na založení diskuse. Lze očekávat, že si nastavil odeslání e-mailu při změně diskusní stránky, takže bude upozorněn i v případě, kdy aktuálně Wikipedii nesleduje.

Pravidla diskusí o smazání[editovat | editovat zdroj]

Uzavření diskuse[editovat | editovat zdroj]

Diskuse se uzavírá nejdříve po týdnu. Správce však může zrušit nebo předčasně uzavřít diskusi, pokud:

 • bylo jejich založení zjevně v rozporu s jinými pravidly (např. šlo o narušování Wikipedie nebo obcházení bloku),
 • pro daný typ stránek je výslovně řečeno, že pro něj proces diskuse o smazání není určen.

Správce může dále předčasně uzavřít diskuse:

 • jednoznačné (dostatečně reprezentativní a takřka jednomyslné),
 • kde došlo k tak zásadnímu přepracování navržené stránky, že dosavadní argumenty pro smazání ztratily smysl.

Na druhou stranu může kterýkoli správce diskusi prodloužit, pokud se před očekávaným uzavřením objeví nové podstatné argumenty.

Uzavíratelem může být libovolný ze správců; jasné, zralé a řádně proběhlé diskuse, jejichž výsledek nevyžaduje použití práv správce, smí uzavřít kterýkoli wikipedista. Uzavíratel zváží argumenty, komentáře, připomínky a názory diskutujících a rozhodne, zda se článek ponechá, smaže nebo přesune. Zároveň může doporučit přepracování článku. Rozhodnutí může být v případě nutnosti výrazných úprav podmínečné. Rozhodnutí musí být jasně a výstižně zdůvodněno.

Uživatelé se zásadními námitkami vůči způsobu vyhodnocení nebo regulérnosti diskuse by se měli nejprve obrátit na uzavíratele. Pokud se svou stížností neuspějí, mohou podat na příslušné stránce podnět k revizi smazání.

Užitečné tipy pro vyhodnocování konsenzu vizte na stránce Wikipedie:Žádost o komentář/VfD: změna na AfD/Vyhodnocování konsenzu.

Výsledek a další postup[editovat | editovat zdroj]

 Při archivaci podstránek použijte následující šablony:

 • {{subst:vfd-archiv-start|vysledek=smazáno/ponecháno/nebyl dosažen konsenzus, ponecháno/přepracováno}} --~~~~
 • {{subst:vfd-archiv-konec}}

 Položku do archivu vložte pomocí:

 • {{subst:vfd-archiv-položka|Jméno stránky}} – smazáno/ponecháno/nebyl dosažen konsenzus, ponecháno/přepracováno --~~~~

Stránka bude smazána po uzavření diskuse, pokud výsledkem diskuse bylo rozhodnutí smazat.

Obecně pokud diskuse skončí s výsledkem nemazat, stránka by již neměla být znovu nominována. Pokud není skutečně dobrý důvod, aby diskutující změnili svůj postoj, dá se předpokládat, že další návrh dopadne stejně.

Ukončené nebo zrušené diskuse se zařazují do Archivu diskusí o smazání (kde je i návod pro archivaci). Do diskusí ke stránkám, které nebyly smazány, se má vložit odkaz na zaarchivovanou diskusní stránku pomocí šablony {{Afd-oznámení}}. Budoucí čtenáři stránky tak jsou informováni, že v minulosti přežila návrh na smazání, a mohou si přečíst patřičnou diskusi. To ovšem nebrání případnému novému návrhu na smazání.

Vlastní diskuse[editovat | editovat zdroj]

Jak přidat argument nebo komentář[editovat | editovat zdroj]

Editujte jen příslušnou sekci „Doporučená řešení“ (nebo „Komentáře“), a to buď klepnutím na odkaz Editovat u nadpisu dané sekce, nebo klepnutím pravým tlačítkem myši tamtéž (záleží na vašem uživatelském nastavení Wikipedie).

Poté přidejte svůj argument pro nebo proti jako další položku seznamu. Pro přehlednost ve svém textu uveďte tučně shrnutí akce, kterou doporučujete udělat, např. Smazat nebo Ponechat. Můžete uvést i jiné možnosti, popřípadě více možností – pak jako první uveďte tu, které dáváte přednost (např. ponechat nebo alespoň sloučit; dát měsíc na přepracování, jinak smazat; přesunout na Wikislovník nebo smazat).

Máte-li k již vznesenému argumentu protiargument nebo komentář, přidejte jej jako podbod. Jestliže se již argument či informace v diskusi nachází, není nutno je přidávat opakovaně. Stačí uvést jména diskutujících, s jejichž argumenty se ztotožňujete (pokud je to jednoznačné).

Vyprázdnit cache serveru
(Použijte v případě, že níže vidíte zastaralé verze podstránek)


Stránky navržené ke smazání[editovat | editovat zdroj]

Šablona:Český basketbal - související kategorie a články[editovat | editovat zdroj]

Toto není hlasování, ale diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
Jowe (diskuse) 30. 3. 2014, 17:34 (UTC)
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešení[editovat | editovat zdroj]

 • Smazat Navigační šablona obsahuje převážně odkazy na kategorie. Z článků by se nemělo odkazovat na jiné jmenné prostory. Kategorie vytváří přehledný kategorizační strom, tak proč z článků odkazovat na jednotlivé kategorie. --Jowe (diskuse) 30. 3. 2014, 17:34 (UTC)
 • smazat. kromě výše uvedeného jsou odkazy na články a kategorie vzájemně pomíchány, takže je tak trochu loterie, kam se klikem dostanu. A ač odpůrce portálů, tak si myslím, že jeden odkaz na portál by mohl situaci řešit lépe. JAn (diskuse) 31. 3. 2014, 05:56 (UTC)
 • přesunout na „Portál:Český basketbal“ nebo „Portál:Československý basketbal – jako takové tematické úvodní stránky by měly sloužit právě portály. Pokud je mezi čtenáři zájem o úvodní přehledné rozcestníky k takovým tématům, tak to je právě to, kvůli čemu vznikl jmenný prostor portálů. --Tchoř (diskuse) 1. 4. 2014, 14:15 (UTC)
 • Ponechat, přejmenovat a předělat* - a nejlépe těmi, kdo problematice basketbalu rozumí. Každopádně by z ní měly zmizet kategorie, jež přímo nesouvisí s basketbalem, např. tyto: Funkcionáři | Kategorie: Českoslovenští sportovní funkcionáři • Čeští sportovní funkcionáři • Sportovní funkcionáři podle zemí, a některé kategorie v šabloně by mohly být nahrazeny samostatným článkem, který je ovšem nutné nejprve sepsat.--Fraxinus (diskuse) 1. 4. 2014, 15:39 (UTC)
 • Přejmenovat na Český basketbal, vyházet všechny kategorie a ponechat jen články, nějak logicky strukturovat. Případně vhodně sloučit s podobně nesmyslně zaplněnými Šablona:Mattoni NBL a Šablona:Nejvyšší česká basketbalová soutěž žen. Pro rozcestník založit portál, ideálně však ne výhradně český Portál:Basketbal, který tu dosud neexistuje. --Bazi (diskuse) 3. 4. 2014, 16:42 (UTC)
 • Ponechat — Nemam nic proti tomu aby se todle rvalo do dolní části článků o basketbalu. Pomůže k zpřehlednění. Jen bych tudle šablonu asi nedával k pidipahýlum, to by moc pěkně nevypadalo gdyby byla šablona věčí než článek.--Тома646 (diskuse) 5. 4. 2014, 19:57 (UTC)

Komentáře[editovat | editovat zdroj]

Dobrý den, šablona byla na wikipedii vložena na základě námětů funkcionářů, klubů, trenérů a hráčů s cílem zlepšení možností vyhledávání, které šablona výrazně zlepšuje, protože řada běžných uživatelů wikipedie má problémy kvůli nepropojenosti systému kategorií, resp. nepochopení tohoto systému. Řešením proto právě je propojení do seznamu hráčů, trenérů atd. V příštím měsíci dubnu bude šablona konzultována v basketbalové komunitě uživatelů wikipedie. Proto není důvodné její smazání, naopak jsou vítány konkrétní návrhy na její zlepšení. Děkuji za pochopení. S pozdravem Bcsparta (diskuse) 30. 3. 2014, 18:17 (UTC)

O tom, co na Wikipedii bude nebo nebude, rozhoduje komunita, a nikoliv basketbaloví činovníci. Tato zásadní změna v systému odkazování pomocí navigačních šablon, se kterým se nelze setkat na žádné jiné jazykové verzi, by měla být projednána celou komunitou, a ne pouze tou basketbalovou. Systém odkazování pomocí navigačních šablon by měl být jednotný napříč celou Wikipedií. --Jowe (diskuse) 30. 3. 2014, 18:29 (UTC)
Já mám také vážné výhrady ke vzájemné nepropojenosti stromů (větví) kategorií. To by se mělo projednat, ale kde? Tady asi ne. --Kusurija (diskuse) 31. 3. 2014, 14:30 (UTC)
Zkuste to třeba zde. --Jowe (diskuse) 31. 3. 2014, 14:40 (UTC)

Pan Kusurija má oprávněné vážné výhrady o vzájemné nepropojenosti stromů (větví) kategorií a jeho odpálkování jinam nebylo správné.Konečně máme jednu přehlednou šablonu,kterou se uživatel wikipedie dostane jednoduše a přímo do seznamu hráčů a klubů a další basketbalové stránky.Jowe by měl vysvětlit která komunita bude rozhodovat, zda autoři stránek na wikipedii nebo komunita uživatelů - basketbalisté a fandové, pro které je wikipedie určena.Návrh na smazání této šablony je blbost.Jarda,Praha

Měl bych dotaz, je tu někdo z těch, kdo vyjádřili názor pro přesunutí pod portál a jeho úpravu, kdo by měli chuť tuto práci obstarat nebo měli nějaký tip na uživatele, který se zabývá výhradně basketbalem? Nemá o to zájem třeba autor šablony Bcsparta, či kolegové Fraxinus nebo Bazi? Díky za odpovědi --Mates (diskuse) 17. 4. 2014, 14:07 (UTC)

Je mi líto, podle wikipedisty Bcsparta nejsem dost expert na to, abych se basketbalu věnoval a s ním spolupracoval, takže se do toho nehrnu. Třeba mu, s prominutím, poradí všichni ti funkcionáři a kluby a trenéři a hřáči, jak založit na Wikipedii portál. Omlouvám se, mám tu rozjeté jiné projekty, které bych rád dotáhnul do konce. --Bazi (diskuse) 17. 4. 2014, 18:15 (UTC)Junior Diplomat Initiative[editovat | editovat zdroj]

Toto není hlasování, ale diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
Mates (diskuse) 8. 4. 2014, 14:53 (UTC)
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešení[editovat | editovat zdroj]

 • Kolega Lattisatko požádal na NS o posouzení významnosti článku, jemuž tento den měla skončit lhůta pro doložení dle postupu odloženého smazání. Kolega Toma646 velmi záhy článek dle svého nejlepšího mínění posoudil a prohlásil významnost za doloženou. Článek jsem v tu dobu také procházel, abych žádost vyřídil, ale mé posuzování trvalo poněkud déle a uvízlo na jedné myšlence. Velká část referencí je závislá a nebo triviální, zůstávají články o pořádaných konferencích, v nichž je však o samotné organizace pouhá zmínka. Dle mého to na doložení EV nestačí, a proto jsem se rozhodoval, zda článek úplně smazat, anebo navrhnout přesun na nějaký článek pojednávající o diplomatických konferencích (pro studenty? v ČR?) obecněji. Proto zakládám tuto diskusi, kde by mě zajímal názor ostatních na posouzení daných zdrojů a návrhy, co s článkem dál. --Mates (diskuse) 8. 4. 2014, 14:53 (UTC)
 • Doložit skutečné 2NNVZ, zejména netriviální, tedy pojednávající v nezanedbatelném rozsahu přímo o subjektu (dle mého posouzení dosud chybí), nebo zhuštěně začlenit do Vysoká škola ekonomická v Praze#Studentský život. --Bazi (diskuse) 8. 4. 2014, 15:24 (UTC)
 • Doložit nebo smazat, takže jako Bazi. O vlastním JDI se v odkazovaných článcích skoro vůbec nepíše. --Packa (diskuse) 8. 4. 2014, 15:44 (UTC)
 • Ponechat a přepracovat - Je jeden NNVZ a dal několik zmínek o tom na ostatních vebech, takže s odřenyma ušima to pravidlo významnosti splnuje, ale je to dost na hraně. Další problém je srozumitelnost textu v úvodu a části Vize. Avtor by se měl v těhle částích článku zaměřit hlavně na upravu textu do srozumitelnější podoby, zbytek ujde. 2 NNZ tam mame a je jedno esli pišou přímo o subjektu nebo o tom co dělá.--Тома646 (diskuse) 8. 4. 2014, 16:04 (UTC)
  Další diskuse je přesunuta do Komentářů.
 • Smazat – 2NNVZ zdroje dokládající enc. významnost stále v článku nejsou; na doložení významnosti bylo času dost (2 týdny Významnost, 2 týdny WP:OS, 1 týden DOS).--Kacir 17. 4. 2014, 21:42 (UTC)

Komentáře[editovat | editovat zdroj]

2 NNVZ, máme zatim jeden a další je potřba. --Тома646 (diskuse) 8. 4. 2014, 18:52 (UTC)

Diskuse u návrhu řešení Toma646[editovat | editovat zdroj]
Co se týká 2NNVZ, opravdu si prosím přečtěte pravidla Wikipedie, než je začnete uplatňovat podle vlastního subjektivního výkladu. Když zdroje nepojednávají o předmětu článku, nemůžeme z nich dokládat významnost. Co se týká neporozumění, při vší úctě, nemusí to být nutně problém na straně článku. --Bazi (diskuse) 8. 4. 2014, 16:59 (UTC)
Tyto zdroje sice nepojednávají o JDI jako takové, ale vzhledem k tomu, že JDI je organizace, jejíž hodnota a činnost z 99% odvisí od akcí které pořádá, se článek o akcích JDI do značné míry rovná článku o JDI, proto ze stejného důvodu články a zdroje, které publikovaly o akcích JDI, do velké míry zároveň publikují o JDI samotné, protože identitu JDI tvoří její akce. Bylo by tedy možné akceptovat zdroje o akcích JDI jako zdroje o JDI?--Matěj Sechovský (diskuse) 11. 4. 2014, 13:31 (UTC)
Vize JDI spočívá ve vytvoření dlouhodobé platformy, jejímž prostřednictvím mohou studenti Fakulty mezinárodních vztahů VŠE v Praze oboru Mezinárodní studia – diplomacie, navazujících magisterských diplomatických oborů a relevantních vedlejších specializací magisterského studia konfrontovat své teoretické znalosti se skutečnou praxí současného světa diplomacie. JDI usiluje o to stát se organizací, která představuje pomyslný most mezi studenty a vybranými institucemi, ve kterých by mohli v budoucnu najít své uplatnění. JDI si chce navzájem poskytovat vědomosti i lidský potenciál, který se skrývá ve studentech VŠE v Praze. Aktivity JDI jsou přístupné všem studentům zmíněných oborů bez rozdílu a pokud možno vždy bez jakýchkoliv finančních nároků.
Co si mam pod tim zvýrazněnym textem předtavit?--Тома646 (diskuse) 8. 4. 2014, 18:42 (UTC)
 • dlouhodobá platforma znamená projekt, který vydrží déle než 1 semestr
 • vedlejší specializace je užívaný termín pro označení části vzdělávacích programů na VŠE v Praze
 • vzájemné poskytování vědomostí a lidského potenciálu znamená v praxi obohacování vlastních znalostí prostřednictvím diskuzí v rámci akcí organizace, podobně lidský potenciál (předávání zkušeností a znalostií)
– Tento nepodepsaný komentář přidal/a 185.10.224.66 (diskusebloky) 10. 4. 2014, 00:19‎ SE(L)Č
Gdyz už to dovedete vysvětlit tu, tak se todle vysvětlení pokuste vecpat i do článku.--Тома646 (diskuse) 10. 4. 2014, 16:15 (UTC)
Díky za reakci, z pozice autora článku si ale troufám tvrdit, že průměrný cílový čtenář hlubší vysvětlení nepotřebuje. --Matěj Sechovský (diskuse) 11. 4. 2014, 13:49 (UTC)
Není jedno, jestli se píše přímo o subjektu nebo o tom co dělá. Pokud bude více netriviálních článků o jeho konferenci, pak má na wiki nárok být článek o konferenci. V něm by byl třeba odstavec o jeho organizátorovi. --Packa (diskuse) 8. 4. 2014, 21:48 (UTC)
NNVZ jsou výzva, nicméně odkazy hovoří o více projektech než jen konferenci. Je třeba vzít v potaz, že v médiích či na stránkách jiných institucí články čistě zaměřené na představení nějaké organizace reálně nevychází. V drtivé většině je to spjaté s konkrétní akcí, jako i v tomto případě.– Tento nepodepsaný komentář přidal/a 185.10.224.66 (diskusebloky) 10. 4. 2014, 00:19‎ SE(L)Č
Smyslem doporučení pro posouzení encyklopedické významnosti není, aby se na Wikipedii dostal opravdu každý subjekt, který tu sám chce být. Někdo sítem projde, někdo holt ne. Neznamená to, že takový subjekt není hoden respektu a nemá vůbec žádné zásluhy. Ale nechť dál pokračuje ve své činnosti a vzbudí-li větší společenský zájem, najdou se i nezávislí autoři, kteří o něm budou psát, budou dělat rozhovory s jeho zakladateli nebo zasloužilými činovníky a budou se ptát na spolek samotný, ne jen na jednotlivou akci. V ČR existují tisíce neziskovek nebo i studentských spolků, ale jen málokteré tu mají článek. Tím, že dbáme na encyklopedickou významnost subjektu, mimo jiné nepřímo zajišťujeme, že se budou přednostně tvořit články o těch významnějších, o kterých je toho víc k psaní a jejichž činnost má společensky větší dopad. A tím se i sama Wikipedie stává věrohodnějším zdrojem, protože informuje o významných subjektech namísto aby informovala o kdečem, a přitom ty významné třeba opomíjela jen proto, že se nenašel žádný člen nebo příznivec toho spolku, který by o něm napsal. Díky tomuto přístupu je Wikipedie encyklopedií, a ne jen nástrojem propagace. --Bazi (diskuse) 10. 4. 2014, 08:50 (UTC)
Díky za reakci. To samozřejmě plně respektujeme. Nechceme využívat Wikipedii jako reklamu, i když to také pomáhá samozřejmě, není to náš záměr zde. Předchozí reakce měla za cíl vysvětlit, proč si myslíme, že má smysl být aktivní i na Wikipedii jako jiné studentské spolky, a že s ohledem na možnosti organizace usilujeme o naplnění podmínek Wikipedie. Zároveň všechny připomínky teď řešíme a samozřejmě chceme aby vše ladilo s požadavky. – Tento nepodepsaný komentář přidal/a 185.10.224.66 (diskusebloky) 10. 4. 2014, 14:26‎ SE(L)ČŠablona:Infobox - osoba žena[editovat | editovat zdroj]

Toto není hlasování, ale diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
Kohelet (diskuse) 12. 4. 2014, 13:41 (UTC)
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešení[editovat | editovat zdroj]

 • Smazat, infobox je v podstatě identický s Infoboxem osoba, pouze je tam jiné skloňování a méně parametrů. A skloňování není žádná výhoda, Infobox osoba ho má neutrální, také tu nemáme Infobox osoba - muž.--Kohelet (diskuse) 12. 4. 2014, 13:41 (UTC)
 • Nahradit a smazat – Infobox je řešený postaru prostou tabulkou, méně udržovaný a méně vylepšovaný, po neutralizaci formulací v Infoboxu osoba je plně nahraditelný. Používá se v cca 200 článcích, je zapotřebí ho tam nahradit. Případně bych do Infoboxu osoba doplnil parametr ne/přechylovaného příjmení, ale tím už řešíme jinou problematiku. --Bazi (diskuse) 12. 4. 2014, 14:09 (UTC)
 • Smazat, méně je někdy více, zvláště u IB.--RomanM82 (diskuse) 12. 4. 2014, 22:43 (UTC)
 • Smazat a v místech dosavadního výskytu nahradit šablonou {{Infobox - osoba}}. --Jan Polák (diskuse) 14. 4. 2014, 16:15 (UTC)
 • Smazat Není třeba takovéto duplicitní šablony.--Rosičák (diskuse) 16. 4. 2014, 19:56 (UTC)

Komentáře[editovat | editovat zdroj]

Michal Macek (podnikatel)[editovat | editovat zdroj]

Toto není hlasování, ale diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
Harold (diskuse) 12. 4. 2014, 21:08 (UTC)
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešení[editovat | editovat zdroj]

 • Smazat – Působí to na mě jako promo článek. Je tam sice uvedeno 27 referencí, nevidím tam však žádnou, která by se věnovala přímo osobě Michala Macka. Buď jsou triviální (výpisy z rejstříků, pozvánky, apod.), závislé (stránky jeho firmy Evropa realitní kancelář) nebo se věnují RK Evropa. --Harold (diskuse) 12. 4. 2014, 21:08 (UTC) V současné podobě těch pár informací možno též sloučit do článku o firmě. --Harold (diskuse) 14. 4. 2014, 08:06 (UTC)
 • Přepracovat do méně promo podoby. Za NNVZ lze pokládat rozhovory na www.bydleni.cz a v Playboy (ten link sice nefunguje, ale mělo by to být dohledatelné v tištěném vydání). --Vachovec1 (diskuse) 12. 4. 2014, 23:26 (UTC)
  Rozhovor na bydleni.cz lze považovat za netriviální zdroj k tématu Michal Macek? Mně to teda tak nepřipadá, obsahem rozhovoru není tato osoba, ale obecná koncepce franšíz, o Michalu Mackovi se z toho rozhovoru nedozvím vůbec nic. (A to pominu, že rubrika Tržiště zpráv spíš vypadá jako sbírka promo článků.) Rozhovor v Playboyi bohužel nejde on-line ověřit, i když z toho, co jsem našel (archiv na playboy.cz nefunguje, takže jsem jen archivovanou stránku https://web.archive.org/web/20120915111651/http://playboy.cz/archiv/1/2012-01), by možná mohl splňovat definici NNVZ. I když přistoupím na to, že je to NNVZ, tak se mi jediný takový ref nezdá dostačující. --Harold (diskuse) 13. 4. 2014, 09:14 (UTC)
  Rozhovor v magazínu Playboy je například zde: http://www.floowie.com/cs/zobrazeni-hledani/pb01-12fin/auta (hledejte na stránce slovo Michal Macek). Bohužel rozhovor není k dispozici zdarma ke stažení, pouze na odkazu, který je uveden v hesle. Nemůžete chtít, aby veškerá média byla k dispozici online. Takto to ve světě médií nechodí. Když se podíváte například na podnikatele Radima Jančuru, tak obsahem jeho vyjádření v médiích jsou převážně reakce na jeho podnikatelské aktivity a nikoliv na jeho osobu (pomíjím angažování v oblasti boje proti korupci). Také o Ivo Lukačovičovi se toho příliš neví, existují hlavně zmínky o Seznam.cz a přesto je tady uveden, viz https://cs.wikipedia.org/wiki/Ivo_Luka%C4%8Dovi%C4%8D . Zkuste se na to prosím podívat z opačného úhlu pohledu: pokud tady budou podnikatelé s kvalitně zpracovanými hesly, Wikipedie se stane zdrojem pro novináře. Na heslo se mohou dostat jeho obchodní partneři a další lidé, které to může zajímat (např. realitní makléři). Dokažte mi, že heslo nikomu nepomůže. --Jiří Rejfíř (diskuse) 13. 4. 2014, 15:00 (UTC)
  Odkaz na rozhovor uvedený v článku (http://www.vandeo.cz/wikipedia/klienti/michal-macek/playboy/rozhovor-casopis-playboy-michal-macek.pdf) je nefunkční, neotevře mi jej ani prohlížeč, ani Adobe Reader. Nerozumím, jakou souvislost má tento odkaz s odkazem http://www.floowie.com/cs/zobrazeni-hledani/pb01-12fin/auta, který uvádíte zde.
  Jinak já nemusím prokazovat, že "že heslo nikomu nepomůže". Primární odpovědnost je především na vás, pokud existují pochybnosti, tak byste měl prokázat, že článek a téma článku splňuje místní pravidla. V článku jste uvedl řadu referencí, což je v pořádku. Podle mě však nejsou zdroje natolik silné, aby byl vytvořen předpoklad k existenci samostatného článku. Pokud je Michal Macek pro jednu RK důležitý jako její zakladatel a šéf, tak lze nějaký odstaveček nebo dva o něm zařadit do článku o dané RK. --Harold (diskuse) 13. 4. 2014, 17:18 (UTC)
Kolego, odkaz je plně funkční a otevře ho Acrobat Reader. Mohl bych Vám udělat ještě screenshot (obrázek), ale očividně je to zbytečné. Moje argumenty jste neuznal. Ani jeden z nich. Prokázal jsem, že článek a téma článku splňuje místní pravidla. Srovnejte si to prosím s hesly řady dalších podnikatelů tady na Wikipedii. Uvidíte, že málokteré heslo je až takto kvalitní. Pár hesel jsem už procházel a porovnával. Nerozumím tomuto zbytečnému boji proti heslům, která mohou lidem pomoci a mají encyklopedickou významnost. --Jiří Rejfíř (diskuse) 13. 4. 2014, 21:15 (UTC)
Sorry, možná bude chyba na mé straně, ale mně se ono pdfko prostě neotevře (avšak ani Vachovcovi, jak uvádí výše). Jak jsem psal, podle obsahu archivované verze stránek Playboye se zřejmě jedná o nezávislý netriviální a věrohodný zdroj k tématu, nemám důvod něco na tomto vyjádření měnit. Avšak to by byl jeden, většinou se za doklad encyklopedické významnosti považují alespoň dva takovéto zdroje (viz WP:2NNVZ).
Splňuje článek o Michalu Mackovi encyklopedickou významnost? Vy tvrdíte, že ano, já tvrdím, že ne. To jsou dva různé názory, přičemž oba jsou zcela legitimní. Proto jsem založil tuto diskusi, aby se vyjasnilo, zda uvedené zdroje jsou dostačující, zda je možné podle místních pravidel takový článek mít. --Harold (diskuse) 13. 4. 2014, 21:35 (UTC)
Těch článků je mnohem více. Vyjadřuje se v nich nebo je citován (iHned, Aktualne.cz, Právo, ČTK. Nijak jste neodpověděl na můj argument, že se většinou píše o firmách a nikoliv samotných zakladatelích. Podnikatel není herec, aby byly rozhovory hlavně o jeho osobě. --Jiří Rejfíř (diskuse) 13. 4. 2014, 21:52 (UTC)
Tady je rozhovor ve formě obrázku: http://www.vandeo.cz/wikipedia/klienti/michal-macek/playboy/profil-michal-macek.png . Ten Vám jde stáhnout? Na stránce http://www.floowie.com/cs/zobrazeni-hledani/pb01-12fin/auta (hledejte na stránce slovo Michal Macek) je možné rozhovor koupit. --Jiří Rejfíř (diskuse) 13. 4. 2014, 22:11 (UTC)
Děkuji, to by celkem šlo. (A věrohodněji by váš zápal pro věc působil, kdybyste neodkazoval na web marketingové společnosti...). --Harold (diskuse) 14. 4. 2014, 08:06 (UTC)
Zmínky v tištěných médiích máte většinou na firemním webu anebo u agentury. Taková je praxe. Posuzujme, prosím, obsah článku a nikoliv věrohodnost zápalu. Kdybyste na hesle jako já strávil 4 hodiny čistého času, tak byste také nechtěl, aby jen tak někdo přišel a heslo smazal. Proto ten zápal pro věc. --Jiří Rejfíř (diskuse) 14. 4. 2014, 11:36 (UTC)
Já jenom, že nejste první, kdo se snaží na Wikipedii vkládat články, se kterými je nějak přímo svázán. Podle mých zdejších zkušeností potom takoví autoři většinou nemají dostatečný odstup od tématu. --Harold (diskuse) 15. 4. 2014, 15:34 (UTC)
O odstup jsem se snažil. Každou zmínku jsem zdrojoval. Jakmile jste dal článek k diskusi, přestal jsem do hesla zasahovat, abych nenarušoval objektivitu Wikipedie. --Jiří Rejfíř (diskuse) 15. 4. 2014, 20:50 (UTC)
 • Ponechat - Podnikatel na Wikipedii patří. Jak chcete mít články o osobě podnikatele, když převážnou většinu jeho činnosti tvoří firma a její úspěchy? Jeho firma existuje na trhu 15 let, má prokazatelné výsledky. Jaký je rozdíl mezi ním a jinými podnikateli zde na Wikipedii (např. https://cs.wikipedia.org/wiki/Kategorie:%C4%8Ce%C5%A1t%C3%AD_podnikatel%C3%A9)? S podnikatelem vyšel článek v magazínu Playboy, je citován ČTK, deníkem Právo, řadou dalších nezávislých finančních médií. Heslo je navíc kvalitně zpracované, doplněné zdroji. Prosím kolegy Wikipedisty, aby tedy do hesla udělali takové zásahy, které povedou k lepší encyklopedické podobě hesla. Co se týče doložení výpisů z obchodních rejstříků, tak ty dokládají vlastnictví ve firmách a jeho podnikání. Pokouším se doložit i další zdroje, které dokazují existenci Michala Macka:

1. Osobní LinkedIn - http://cz.linkedin.com/pub/michal-macek/56/bb9/6a7 včetně 92 spojení.

2. iHned.cz - zpravodajské médium, http://byznys.ihned.cz/reality/c1-58459170-ceska-sit-realitnich-kancelari-evropa-vstoupila-na-slovensky-trh?utm_source=mediafed&utm_medium=rss&utm_campaign=mediafed . V hesle není uvedeno, obsahuje citaci.

3. Další média přímo v hesle: tištěný magazín Playboy, zpravodajský deník Aktualne.sk, magazín Finance.cz, Česká tisková kancelář, deník Právo, magazín Profit. To vše jsou nezávislá média, která dokazují, že Michal Macek existuje a věnuje se podnikání v realitách.

4. Magazín o franšízách: http://franchising.cz/clanek/1408/evropa-nove-slovensku/ (fotka z otevření pobočky na Slovensku).

Prověření encyklopedické významnosti podle https://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedie:V%C3%BDznamnost_(lid%C3%A9):

1. Osoby proslulé či slavné svou účastí v událostech, o něž se zajímal tisk - ano, citován v médiích. 2. Profesorský test – o kolika profesorech vyšel rozhovor v Playboy + výsledky jejich práce byly citovány v médiích, viz výše? 3. Ověřitelnost - ano, existenci podnikání a tím osoby lze ověřit. Existenci osobních údajů lze ověřit. 4. Rozšiřitelnost - rozhodně ano. S rozvíjením jeho podnikání může dojít k dalšímu rozšiřování hesla. Osoba v hesle může mít i vliv na směřování trhu v oboru realit (prosazuje zákonný rámec pro realitní makléře). 5. 100letý test (spekulace do budoucnosti) - pravděpodobně ano. Pokud někdo prostřednictvím svých firem založil 30 poboček v ČR, zaměstnal nebo dal práci stovkám lidí a prodal nemovitosti v řádu miliard korun, není to bezvýznamný realitní makléř. 6. Autobiografie - veškeré články jsou nezávislé.

7. Osoba podnikatele je úzce propojena s úspěchem firmy. Zeptejte se lidí, kteří sami podnikají. S RK Evropa například spolupracovala Česká národní banka, viz http://www.rkevropa.cz/web/_images/reference/ref034.jpg , dále AC Sparta Praha - http://www.rkevropa.cz/web/_images/reference/ref001.jpg , belgická ambasáda - http://www.rkevropa.cz/web/_images/reference/ref003.jpg , a další. Některé dopisy jsou psané přímo p. Mackovi, viz http://www.rkevropa.cz/o-spolecnosti/reference .

8. Zde je další rozhovor: http://zacinej.cz/michal-macek-realitni-kancelare . Jedná se o internetový magazín, který má registrované číslo ISSN 1802-0461, je zařazen do projektu Webarchiv od Národní knihovny ČR a zmiňují se o něm další média (Chip, Computer, Počítač pro každého, ITBIZ, Interval a Svět počítačů), viz http://www.zacinej.cz/o-webu/ .

Kolegové, domnívám se, že by heslo na Wikipedii mohlo zůstat. Jsem s vámi připraven diskutovat a předkládat další argumenty.

--Jiří Rejfíř (diskuse) 13. 4. 2014, 14:54 (UTC)

diskuse přesunuta do komentářů --Harold (diskuse) 14. 4. 2014, 08:06 (UTC)
 • Ponechat. Heslo jsem trochu upravil, nejhorší promo jsem smazal, dodal jsem jeden požadavek na (nezávislý) zdroj a jednu šablonu ujasnit. Jinak 2NNVZ to podle mne splňuje. Jan.Kamenicek (diskuse) 14. 4. 2014, 00:29 (UTC)
 • Ještě jsem článek trochu očesal o informace, které patří jinam. Teď už je článek podle mě dobrý, i když krátký (ale ne nedostatečně). 2NNVZ bych viděl tady a tady, podle mě jsou oba dostatečného rozsahu o subjektu. Otázka ale je, jestli to splňuje WP:Významnost (lidé). Osobně si myslím, že je to v současnosti dost na hraně a jsem (ne příliš přesvědčeně) pro ponechání. Pokud se komunita rozhodne, že je to na smazání, pak nemazat, ale sloučit do článku o firmě. --Palu (diskuse) 14. 4. 2014, 02:08 (UTC)
Protiargument: pokud by to bylo promo, koho by to asi promomovalo? Pan Macek jako osoba promo nepotřebuje. Není to podnikatel se živnostenským listem. Důvod je to, že by mohlo heslo být užitečné a přínosné pro řadu lidí. --Jiří Rejfíř (diskuse) 14. 4. 2014, 09:24 (UTC)

Přínosné čím, článek působí dojmem, že pan Macek je pan Macek, jednatel a zakladatel české firmy Evropa realitní kancelář, o které jsem nikdy neslyšel. Můj strýc působí jako ředitel při vědecké knihovně, ovšem článek na Wikipedii nemá, co by tam asi psal, že je ředitel :-D Věnujte se tvorbě článku, který pojednává o prezidentu Osvoboditeli a možná Vám za to poděkuji, ovšem to pan Macek není, to jste si spletl stránku. --Biedronka CZ (diskuse) 14. 4. 2014, 09:34 (UTC)

O kolika českých podnikatelích jste slyšel? Viz https://cs.wikipedia.org/wiki/Kategorie:%C4%8Ce%C5%A1t%C3%AD_podnikatel%C3%A9 . Přesto jich je na české Wikipedii zhruba 520 (a mohlo by být více). V americké wikipedii jich je zhruba 3 000, viz https://en.wikipedia.org/wiki/Category:American_businesspeople . Věřím tomu, že bychom mohli dosáhnout podobného počtu, ale když se zasekneme na podobných diskusích, tak to nikomu nepomůže. --Jiří Rejfíř (diskuse) 14. 4. 2014, 09:58 (UTC)
Jestli ty rozdílné počty nebudou mít háček taky v tom, že USA mají cca 30x víc obyvatel než ČR a tedy i řádově víc encyklopedicky významných podnikatelů... --Harold (diskuse) 15. 4. 2014, 15:34 (UTC)
Ne, zajímavých podnikatelů je mnohem více, ale s tímto přístupem jich na Wikipedii tolik nebude (protože převažují články o jejich podnikání a nikoliv samotných lidech). Viz třeba https://www.google.cz/search?q=Blanka+Milfaitov%C3%A1 --Jiří Rejfíř (diskuse) 15. 4. 2014, 21:10 (UTC)

Nemusíte mi říkát, kolik takových článků zde máme, já nemůžu za to, že Wikipedii může editovat každý (já takové voloviny nepíšu). Problém České Wikipedie je to, že zde nejsem schopni založit slušný článek, který pojednává o historii naši země. Anglická Wikipedie je kvalitní, tedy tam se vše řídí jiným měřítkem, je vyvážená, Česká Wikipedie začíná být zaplevelena spamem a reklamou a právě o to nám zde nejde. Dosti to o nás jako o národu vypovídá. Když nejste schopen na Wikipedii spolupracovat na článku o prezidentu Osvoboditeli, nechápu, co zde chcete tvořit. Články, jejichž hodnota dosahuje úrovně srandokapsu si stejně nikdo číst nebude, akorát Českou Wikipedii parodují. --Biedronka CZ (diskuse) 14. 4. 2014, 10:22 (UTC)

Hledanost současných hesel může být daleko větší, než hledanost historických hesel. Umím si představit, že tady na Wikipedii budou profily dalších živnostníků, podnikatelů a úspěšných českých firem. Pro někoho mohou být dobře zpracované a ozdrojované články inspirací (většinou pro lidi, kteří sami podnikají). Nemusím přispívat do historických hesel, když se chci věnovat současnosti. Nebudu ale kazit Vaše snahy o vylepšování historických hesel tím, že bez dalších argumentů budu Vaše editace označovat suše "promo" či jinou značkou. Kromě "promo" jste neuvedl žádný rozumný argument, proč by tu heslo nemělo být. --Jiří Rejfíř (diskuse) 14. 4. 2014, 10:48 (UTC)
Promočlánek to už po odstranění proma není a argument, že jsem o někom neslyšel, obstojí jen stěží. Relevantní je, jestli vyhovuje článek podmínkám WP:Významnost (lidé) a jak přesně. --Palu (diskuse) 14. 4. 2014, 10:52 (UTC)
Děkuji. To jsem se snažil popsat výše pomocí testu významnosti. Vzhledem k tomu, že o subjektu hesla psala média a subjekt nekončí s podnikáním, lze odhadnout další vývoj hesla do budoucna (tím myslím, že budou další nezávislé informace a nikoliv promo - o promo tady nikomu nejde). --Jiří Rejfíř (diskuse) 14. 4. 2014, 11:33 (UTC)
Bylo by chybou, pokud by se encyklopedie nezabývala významnými podnikateli. Veďme diskusi o tom, jestli je pan Macek natolik významný podnikatel, aby vyhověl našim kodifikovaným požadavkům na významnost, nikoliv o tom, že není tzv. "prezident osvoboditel". Používejme také argumenty uvedené v příslušných doporučeních, nikoliv argumenty typu "já jsem o něm nikdy neslyšel". Jan.Kamenicek (diskuse) 14. 4. 2014, 13:06 (UTC) Aha, přehlédl jsem, že totéž jen stručněji tu přede mnou napsal Palu :-) Jan.Kamenicek (diskuse) 14. 4. 2014, 13:08 (UTC)
 • Ponechat. Slovenský Profit a Playboy jsou nepochybně z podstatné části věnované jeho osobě a jeho dílu. Osobně předpokládám, že by se našly i další zdroje, které se věnují víc jeho osobě, než jen jeho firmě, ale jestli je zatím přes všechnu péči pan Rejfíř nedodal, tak mne to překvapuje. Tyhle dva ale stačí, zbytek nechť jsou klidně zdroje triviální... --Okino (diskuse) 14. 4. 2014, 14:55 (UTC)
Další zdroje jsou. Jedná se o citace a pak jeden rozhovor o franšíze. Bohužel rozhovor není o něm, ale o jeho podnikání. Velký přehled původních zdrojů vidíte zde: https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Michal_Macek_(podnikatel)&diff=11383122&oldid=11382983 . Věřte mi, ale je to maximum, které se mi podařilo dohledat. --Jiří Rejfíř (diskuse) 14. 4. 2014, 15:30 (UTC)
Okino ale právě psal o zdrojích, které se věnují víc jeho osobě, než jen jeho firmě. Pokud sám píšete, že ty dva zmíněné zdroje (které částečně uznávám, ale myslím, že by to k nim chtělo ještě něco dalšího) jsou maximum, tak mě to utvrzuje v přesvědčení, že na samostatný článek to nemá. Ale to je můj názor, názory většiny ostatních jsou trochu odlišné. --Harold (diskuse) 15. 4. 2014, 15:34 (UTC)
Když se bavíte s podnikatelem, řešíte hlavně jeho firmu. Co chcete v osobním rozhovoru řešit jiného? V 99 % se v rozhovorech dočtete hlavně fakta o tom, co dotyčný dělal apod. Málokdy vychází o podnikatelích samotné články. O žijících většinou vychází rozhovory, protože to je zajímavější. Dohledal jsem další: http://zacinej.cz/michal-macek-realitni-kancelare . --Jiří Rejfíř (diskuse) 15. 4. 2014, 21:04 (UTC)
Víte, to už začíná být trapné. Ten rozhovor ještě nestihl zaindexovat ani Google. Z hlediska věrohodnosti zdroje zde není ani uveden autor rozhovoru ani nějaký šéfredaktor celého webu, pouze v zápatí Radim Hasalík. Shodou okolností je pan Hasalík i provozovatelem marketingového webu Vandeo.cz, na který odkazujete výše kvůli skenu rozhovoru z Playboye. (Kromě toho viz http://whois.domaintools.com/zacinej.cz a http://whois.domaintools.com/vandeo.cz). Fakt pěkné... --Harold (diskuse) 15. 4. 2014, 21:37 (UTC)
1. Předpokládejte dobrou vůli. 2. Psal jste, že chybí zmínky. Tady máte ověřenou zmínku v magazínu, který má registraci. Ten rozhovor je nekomerční, což může každý laik posoudit. Viděl jsem několik diskusí, kde bylo doporučeno, aby autor např. sepsal své zkušenosti do článku a ten pak prolinkoval. Shodou okolností to doporučení pochází od Vás, viz https://cs.wikipedia.org/wiki/Diskuse:Profimedia.cz . Zatím mi z toho vychází, že Vám člověk může doložit cokoliv a stejně do toho budete pořád "šťourat" a pořád se Vám něco nebude líbit. Je to jako házet hrách o stěnu. --Jiří Rejfíř (diskuse) 15. 4. 2014, 21:43 (UTC)
Dobrou vůli předpokládám, když je to odůvodnitelné. Nyní z těch všech dostupných údajů a "dohledaných rozhovorů" je úplně evidentní, že se prostě snažíte o promo "své" RK a "svého" šéfa. Ano, to je ten nedostatečný odstup, o kterém jsem psal výše. Registrace webu přes ISSN nebo v NK ČR myslím není dokladem nějaké kvality, svým charakterem je ta stránka prakticky anonymní blog, tedy mimo oblast věrohodných zdrojů vhodných pro Wikipedii. ad Profimedia (upozorníte zrovna na zase na Radima Hasalíka... asi náhoda): To byla úplně jiná situace, kdy šlo o zdrojování konkrétní informace a o radu vydání článku o této informaci na redakčně spravovaném webu. Zde je to, jak jsem uvedl, anonymní stránka blogového charakteru, se kterou se snažíte doložit encyklopedickou významnost nějakého tématu. A ano, je to jako házet hrách na stěnu, asi nemá cenu pokračovat dál. Jen jsem považoval za nutné upozornit, že si tu chcete vytvářet propagační prostor, což jste nakonec ani sám nepopřel. --Harold (diskuse) 16. 4. 2014, 09:15 (UTC)
Je mi líto, když Začínej.cz házíte na úroveň "anonymního blogu". O kolika anonymních blozích psala média? Kolik anonymních blogů má registraci online média (kterou blog v životě nedostane)? Kolik anonymních blogů pochválil zaměstnanec Google? Četl jste ten rozhovor? Má hlavu a patu? Opravdu to nemá cenu s Vámi dále řešit, protože záměrně snižujete váhu mých argumentů. --Jiří Rejfíř (diskuse) 16. 4. 2014, 11:10 (UTC)
To ale nesouvisí s věrohodností v rámci pravidel Wikipedie. Wikizprávy jsou taky super projekt, který je ale pro Wikipedii jako zdroj nevěrohodný. --Palu (diskuse) 16. 4. 2014, 13:20 (UTC)
Kolega ovšem přirovnal MÉDIUM k nějakému nevěruhodnému blogu. Když čtu pravidel Wikipedie, tak rozhovor na Začínej.cz doplňuje další fakta, která jsou uvedena v jiných rozhovorech. Nejedná se o web anonymní. Nejedná se o blog. Jedná se o zdroj, který o sobě prohlašuje, že je magazínem. To dokládá registrací, kterou by blog dostat nemohl (zkuste to!). Dále dokládá, že o vzniku média informovala jiná média. Zdroj má navíc dlouhou historii (2005). Ano, není to iDNES, ale tato velká média jsem dokládal výše v souvislosti s citací pana Macka. --Jiří Rejfíř (diskuse) 16. 4. 2014, 15:50 (UTC)
 • Smazat Minimálně tedy sloučit s článkem o firmě. Vždyť tento článek o osobě nedokládá nic víc, než že dotyčná osoba existuje. To mi připadá zoufale málo na existenci samostatného článku. --Leotard (diskuse) 15. 4. 2014, 19:14 (UTC)
  Původní článek obsahoval mnohem více informací. To, že Wikipedisté při editaci řadu z nich odstranili, je bohužel důsledek příliš striktního posuzování hesla. --Jiří Rejfíř (diskuse) 15. 4. 2014, 20:10 (UTC)
  @Jiří Rejfíř: Původní článek obsahoval informace, které se týkaly firmy. Nechápu, proč by měli být u jejího zakladatele.
  @Leotard: Co se týče toho, že by článek obsahoval jen to, že osoba existuje, mi přijde nesmysl. Je tam informací spousta a určitě článek není subpahýlem. Tento argument mi přijde nepřesvědčivý. --Palu (diskuse) 16. 4. 2014, 10:22 (UTC)
Podle mého osobního názoru je článek nepřiměřeně stručný, nevěnuje se dané osobě dostatečně a proto na svém názoru ("Smazat") trvám. Článek jde jen nepatrně nad rámec informací, které lze získat z úředních zdrojů (ARES, obchodní rejstřík). Zcela mi zde chybí informace o formálním vzdělání jmenovaného (dokonce i kdyby žádné vyšší vzdělání neměl, něco by to o něm vypovídalo). Chybí informace o tom, kde získal znalosti k založení firmy. Z článku to vypadá, že se narodil, vyrostl, a hned potom založil firmu a začal školit ostatní ve své firmě, jak dobře podnikat v realitách. Obávám se, že takto prosté to nebylo. Nemám problém po doplnění článku o relevantní informace názor změnit.--Leotard (diskuse) 16. 4. 2014, 13:22 (UTC)
Zabýváme se tu encyklopedickou významností. To, jestli je článek pahýl, v diskusi o smazání samo o sobě není relevantní. Leda, že by to nějak souviselo, což ale po přečtení Významnost (lidé) nevidím. Jen tam vidím, že nelze usuzovat na EV z výsledku alternativního testu "Rozšiřitelnost". --Palu (diskuse) 16. 4. 2014, 14:19 (UTC)
Leotard: https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Michal_Macek_(podnikatel)&diff=11383122&oldid=11382983 - původní verze byla mnohem delší. Nemohu za to, že některé informace zmizely. To je bohužel úděl Wikipedie. --Jiří Rejfíř (diskuse) 16. 4. 2014, 15:51 (UTC)
Ani v původní verzi článku nevidím informace, které by z minipahýlu dělaly alespoň stručný článek. Diskuse o encyklopedické významnosti je směřována k tomu, že dostatečný počet zmínek v médiích nahrazuje skutečný obsah článku. Potom ovšem musíme vyrobit články o všech zaměstnancích všech inzertních oddělení novin i časopisů. Vždyť jsou zmíněni v médiích každý den! Nebo že by encyklopedie byla přece jen o informacích?--Leotard (diskuse) 16. 4. 2014, 16:47 (UTC)
Rozdíl mezi tiráží vs. citací ve zpravodajství je zřejmý snad i laikovi. Prosím, nezlehčujte to. Nemyslím si, že je to minipahýl, jsou tu daleko stručnější články osobností, např. Marek Antoš--Jiří Rejfíř (diskuse) 16. 4. 2014, 18:54 (UTC)

Neodkazujte nás neustále na jiné články, se kterými nemáme nic společného, neboť zde řešíme Váš článek. Všiml jsem si, že nyní článek rozšiřujete formou trapnosti, s prominutím, koho zajímá, že jako mladý hrával hokej. Co takhle vzdělání? Když už představuje tolika významnou osobu, představoval bych si alespoň akademický titul, akademicko-vědecký titul, popřípadě vědecko-pedagogický titul atd., buhužel, o vzdělání jsem se prozatím nic nedozvěděl. Je zvláštní, že když už píšete životopis, že tam tak podstatné informace sházejí. Lektor v divizi Business Academy EVROPA, to je jako co? To je důvěryhodný netriviální zdroj, fakt? To si asi děláte legraci? De facto píšete sám o sobě, o tom, jak jste důležitý. Výpis z obchodního rejstříku, to je jako co? Vlastnická struktura, firemní web Evropa realitní kancelář je co? Bohužel, ale toto nejsou netriviální důvěryhodné zdroje, které jsou předmětem publikací :-D Přečtěte si závazné pravidlo české Wikipedie a přestaňte se chovat jako dítě ze základní školy, které právě objevilo klávesnici a internet. --Biedronka CZ (diskuse) 17. 4. 2014, 08:51 (UTC)

Existují důvěryhodné zdroje, které jsem uváděl, např. citace a rozhovory v médiích. Prosím, nezdůrazňujte, že jsem odkazoval výhradně na triviální zdroje. Navíc heslo není o mojí osobě, je o panu Mackovi. Prosím, aby se naše argumentace obešla bez osobních útoků typu "To si asi děláte legraci" apod. Předpokládejte dobrou vůli. Stále si myslím, že podnikatel, který vybudoval 30 poboček, zaměstnává přes 300 zaměstnanců a jehož firma dosahuje obrat řádově miliard korun, může mít vlastní heslo na Wikipedii. --Jiří Rejfíř (diskuse) 17. 4. 2014, 09:29 (UTC)

Heslo mít může, ovšem v rámci pravidel Wikipedie, pakliže se takové heslo nedokáže vtěsnat do těchto pravidel, tak tu nemá co dělat. Neodpověděl jste mi na otázku, jak je to s tím vzděláním? --Biedronka CZ (diskuse) 17. 4. 2014, 10:41 (UTC)

Žádám uživatele Biedronku, aby se choval slušně, hovořil k věci a odpustil si veškeré nezdvořilosti! Jestli je zde něco trapné, pak právě jeho vystupování. Snad si toto vezme k srdci. Díky za pochopení. Jan.Kamenicek (diskuse) 17. 4. 2014, 13:10 (UTC)
Kolega Biedronka má opatřením arbitrážního výboru výslovně zakázáno dopouštět se osobních útoků a nezdvořilostí vůči jiným wikipedistům. Věta, kterou ve svém výše uvedeném příspěvku sám zvýraznil, je podle mě jednoznačnou nezdvořilostí vůči kolegovi. Kolega Biedronka může být rád, že nebyl ihned zablokován. Žalovat na něho nehodlám, ale pokud si toto přečte nějaký správce, prosím minimálně o důkladný dohled nad dalšími příspěvky Biedronky. --Vachovec1 (diskuse) 17. 4. 2014, 14:20 (UTC)

@Jan.Kamenicek, Vachovec1: Už jsem skončil, mnohdy je zapotřebí hovořit věcně, protože když se nehovoří věcně a stručně, tak se povětšinou nic nevyřeší. Na naprosto banalní otázku, povětšinou není žádná odpověď, byť Vám se může zdát trapná, encyklopdická významnost znamená více, než „peníze na vašem účtu“ ......................, ale žijeme v Čechách. --Biedronka CZ (diskuse) 17. 4. 2014, 14:27 (UTC)

Komentáře[editovat | editovat zdroj]

přesunutá diskuse pod názorem Jiřího Rejfíře --Harold (diskuse) 14. 4. 2014, 08:06 (UTC)

Nikdo nezpochybňuje existenci Michala Macka, bavíme se o encyklopedické významnosti tématu "Michal Macek". Co se týče jiných podnikatelů, pokud myslíte, že články nesplňují místní pravidla, postupujte standardními způsoby (WP:Odložené smazání, WP:Diskuse o smazání). To ostatně platí u článků o jakémkoliv tématu. Nicméně mám pocit, že si pletete dohromady dvě odlišná témata (Evropa realitní kancelář a Michal Macek). Z existence jednoho článku na Wikipedii nevyplývá automatická existence článku druhého. Článek "Evropa realitní kancelář" má uvedeny nějaké zdroje, řada dalších, je uvedena v právě diskutovaném článku, tady z hlediska encyklopedické významnosti asi není problém. Článek "Michal Macek (podnikatel)" obsahuje snad kromě toho Playboye pouze triviální zdroje k tématu toho článku.
K výše uvedeným odkazům: profil na LinkedIn je v této diskusi irelevantní, http://byznys.ihned.cz/reality/c1-58459170-ceska-sit-realitnich-kancelari-evropa-vstoupila-na-slovensky-trh je netriviální zdroj k tématu "Evropa realitní kancelář" (sice vychází z tiskové zprávy, ale budiž), nikoliv k Michalu Mackovi, totéž http://franchising.cz/clanek/1408/evropa-nove-slovensku/.
Ano, protože podnikatel není herec. Když se píše o podnikateli, píše se většinou o jeho oboru nebo firmě. Výsledky firmy jsou ale výsledkem práce podnikatele. Nemůžete podnikatele posuzovat stejným měřítkem jako jiné známé osobnosti. Podnikatel je prostě spjatý se svojí firmou. --Jiří Rejfíř (diskuse) 13. 4. 2014, 22:20 (UTC)
S vašim výkladem bodů Wikipedie:Významnost (lidé) většinou nesouhlasím, výjimkou je "Ověřitelnost" a zřejmě "Rozšířitelnost". Z ostatních bodů bych se zmínil o "Autobiografii", která nehovoří o zdrojích v článku, ale o autorovi článku na Wikipedii, tedy o vás. A zrovna vaše jméno se v souvislosti s RK Evropa dá poměrně jednoduše najít... --Harold (diskuse) 13. 4. 2014, 17:18 (UTC)
V tom případě je to subjektivní výklad. Pojďme tedy podle Vaší logiky smazat Radima Jančuru, Ivo Lukačoviče a další podnikatele. Vždyť o nich neexistují žádné encyklopedicky významné termíny, píše se hlavně o jejich firmách. Opravdu zajímavý vzkaz směrem k úspěšným podnikatelům, kteří něco dokázali. Na Wikipedii nejsou hesla o nich vítána. Pokud by heslo mělo být smazáno, navrhuji alespoň přemístění POD RK Evropa, která tady existuje. Tím jsem vyčerpal všechny argumenty; žádný jste neuznal. Jak navrhujete postupovat dál? Mám podat žádost o komentář? --Jiří Rejfíř (diskuse) 13. 4. 2014, 21:12 (UTC)
Články o Jančurovi ani Lukačovičovi jsem nezkoumal a nejsou předmětem této diskuse. Pokud máte názor, že nesplňují pravidla tohoto projektu, již výše jsem vás vyzval, abyste postupoval standardními cestami, jako jsem postupoval já v případě článku o Mackovi, když podle mého názoru tento článek nenaplňoval pravidla. Ale mimochodem, po pár sekundách googlování jsem našel [1] či [2] (resp. zde zmíněný profil v časopise Ekonom).
Žádost o komentář slouží k něčemu jinému. Ano, podle mě nejsou vaše argumenty dostačující, stejně tak jako dodané zdroje. Nicméně záleží jak vyhodnotí diskusi uzavírající správce. Standardní doba otevřené diskuse je jeden týden. --Harold (diskuse) 13. 4. 2014, 21:35 (UTC)
Kolego, stejné rozhovory jsem Vám doložil i ve článku. Podobná média jsem také dokládal. Žádost o komentář jsem pochopil tak, že pomůže dosáhnout vylepšení hesla nebo přinese další argumenty do této diskuse. Obávám se, že Vás nepřesvědčím žádnými jinými argumenty. O smazání jste se už rozhodl a očividně svůj názor nezměníte. Je to škoda. Heslo je kvalitně zpracované a při pohledu na něj musíte uznat, že mu bylo věnováno nemalé úsilí. Přišlo by mi škoda takové heslo mazat. Rozhodně nebudu označovat jako Vy další články, protože Wikipedii chápu jako seznam užitečných zdrojů. Vy se snažíte jeden zdroj smazat, já se snažím zdroje vytvářet. Děkuji za diskusi a počkáme na další argumenty. --Jiří Rejfíř (diskuse) 13. 4. 2014, 21:57 (UTC)
konec přesunuté části --Harold (diskuse) 14. 4. 2014, 08:06 (UTC)
Víte, znovu si procházím všechny odkazy, které byly v původní verzi článku: rozhovor na Bydlet.cz – jeho obsah se zcela týká RK Evropa, rozhovor na Bydleni.cz – jeho obsah se zcela týká obecného tématu franšízingu, článek na eTrend.sk – OK, je pravda, že by asi šel vzít, rozhovor v Playboyi – dovedl bych si představit jiné médium, ale budiž. Další uvedené zdroje se týkaly buď zcela RK Evropa nebo byly úplně triviální, tedy nemá smysl je rozebírat.
Z tohoto rozboru mi vychází, že článek je na hraně encyklopedické významnosti. Tedy podle mého názoru, výše vidíte, že někteří mají prostě názor jiný, uvedené zdroje jim postačují. To je vcelku normální, každý máme svůj pohled. Jedním z možných řešení by snad mohlo být sloučení do článku o firmě (tedy informace se nikam neztratí), tomu bych se u současné podoby tohoto článku nebránil.
Možná budete překvapen, ale i mazáním lze zvýšit užitnou a užitečnou hodnotu encyklopedie. A to v tom případě, když se zde objeví něco, co nesplňuje nastavená pravidla celého projektu, ať už to jsou články o kamarádově garážové firmě nebo experimenty dětí nudících se ve škole. --Harold (diskuse) 14. 4. 2014, 08:06 (UTC)
Firma s třiceti pobočkami, 300 zaměstnanci, expandující na Slovensko není "kamarádova garážová firma". Nechápete, že za úspěchem firmy stojí práce majitele. Když tu mají heslo jiní úspěšní podnikatelé, může tu mít heslo i pan Macek, který má prokazatelné výsledky. --Jiří Rejfíř (diskuse) 14. 4. 2014, 08:34 (UTC)
Mimochodem, pane Harolde, stále jste mi nevyvrátil hlavní argument na Vaše tvrzení: "Je tam sice uvedeno 27 referencí, nevidím tam však žádnou, která by se věnovala přímo osobě Michala Macka.". Psal jsem Vám, že v 99 % případů se většinou píše o firmách, které podnikatelé založili. Nevzal jste v úvahu, že podnikatel = firma. Úspěch firmy = úspěch podnikatele. Až vybudujete podobně úspěšnou firmu, jako pan Macek, slibuji Vám, že budu podobně bojovat o vaše heslo. --Jiří Rejfíř (diskuse) 14. 4. 2014, 09:27 (UTC)
Pokud prosazujete argument, že podnikatel = firma, pak mi vysvětlete, proč bychom tu tedy měli mít dva články o tom samém subjektu? Pokud platí podnikatel = firma (což jistě v těch 99% bude i pravda), tak stačí v případě doložení encyklopedické významnosti snad jen jeden článek. Až ve chvíli, kdy zvážíme situaci, že již neplatí podnikatel = firma, tak pak můžeme uvažovat o založení druhého podrobnějšího článku. S pozdravem --Mates (diskuse) 14. 4. 2014, 15:53 (UTC)
Protože v určitém momentu může být každý článek o něčem úplně jiném: firma může expandovat, dít se kolem ní nové věci. Podnikatel zde může být "pokryt" informačně tak, aby ho někdo mohl najít a přečíst si o něm další informace. Už jenom seznam článků o konkrétním podnikateli může být pro někoho přínosný. --Jiří Rejfíř (diskuse) 14. 4. 2014, 16:11 (UTC)
To nebylo přirovnání, to byl jenom příklad, co by se tu mohlo objevit a zůstat při vašem přístupu, že "by tady měla být hesla o všem, co je pro lidi zajímavé a lze doložit". (Existenci "kamarádovy garážové firmy" lze doložit v obchodním rejstříku a existencí webových stránek, pár lidí to taky bude zajímat, protože kamarád si něco vydělá, takže nějaké zakázky od lidí asi má. Ale pak by Wikipedie nebyla encyklopedie, ale nějaký katalog firem.) Já chápu, že za úspěchem firmy stojí práce jejího majitele, ředitele, jednatele, atd. Pro samotnou firmu to jsou velmi důležití, nepostradatelní lidé. Ale zkrátka když oni samotní nejsou hlavním předmětem zpráv v médiích, které se zabývají tou firmou, tak z hlediska pravidel Wikipedie nejsou oni dostatečně encyklopedicky významní. Pokud se v médiích píše o firmě, tak encyklopedicky významná je firma, ne její majitel, ředitel, jednatel. Více viz níže Okino. A k vaší odpovědi Matesovi: Až ono rozdělení v určitém momentu v budoucnu nastane a bude externími zdroji pokryto, tedy média budou psát jak o firmě, tak o jejím majiteli, tak potom můžou být dva články. Do té doby stačí jeden o encyklopedicky významném tématu, ať už je tím tématem firma nebo podnikatel. --Harold (diskuse) 15. 4. 2014, 15:34 (UTC)

Podnikatel = firma. Asi tak jako skladatel = opera, spisovatel = knížka, programátor = program, automobil = konstruktér. Jenže existují i opery (častěji spíš balety), které nenapsali významní skladatelé, u počítačových programů (třeba takový podnik AVG (antivirový program)) se sotva najde článek o jejich programátorech a podobné to může být třeba u automobilů. Jestliže je významný automobil, program a opera, ale nikoli jejich tvůrce, není automaticky zaručeno, že článek o tvůrci bude rovněž vytvořen a zachován, nikoli, bude třeba jen zmíněn v článku o automobilu, programu, opeře - nebo třeba dokonce ani to ne. Jsou i podnikatelé, kteří nemají marketing a kteří nechtějí být slavní, o které se média nezajímají a kteří tedy logicky nejsou pro Wikipedii encyklopedicky významní, přestože jejich firma je. Takže asi tak. --Okino (diskuse) 14. 4. 2014, 14:52 (UTC)

Pokud se dohledají zdroje k podnikatelům, přimlouval bych se k možnosti, aby se vzala do úvahy významnost jejich firem. Právě z důvodu podnikatel = firma. Mělo by se to při posuzování brát v úvahu. --Jiří Rejfíř (diskuse) 14. 4. 2014, 15:34 (UTC)
Můžete sám navrhnout změnu doporučení Wikipedie:Významnost (lidé). Do té doby by takové konání nebylo podloženo žádnými pravidly a bylo by v rozporu s místními standardy. --Harold (diskuse) 15. 4. 2014, 15:34 (UTC)
Ano, pokusím se o to. --Jiří Rejfíř (diskuse) 15. 4. 2014, 20:51 (UTC)


Akce Zbečník[editovat | editovat zdroj]

Toto není hlasování, ale diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
Šablonu Doložit významnost sem vyměnil za DOS, je nesmysl s touhle šablonou označovat něco, co splňuje pravidlo 2NNVZ. Článek byl sloučen s článkem Zbečník, ale tam došlo k vyraznému osekavání článku a podle názoru některých Wikipedistů by měl zůstat jen úvod. Článek jsem chtěl puvodně sloučit, aqle teď je tu dalši problém, sloučením se ubere hodně informací. Proto zakládám DOS, aby se rozhodlo, esli bude lepší článek ponechat v plne podobě a nebo o Akci Zbečník nechat jen zmínku v článku Zbečník, což mi nepřipada jako vhodne řešení.--Včelka Mája (Toma646) (diskuse) 15. 4. 2014, 09:20 (UTC)
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešení[editovat | editovat zdroj]

 • Ponechat - Článek splňuje základní pravidlo 2NNVZ a stavba zároveň hodně ovlivňuje doprava na celem Náchodsku. Sloučení s článkem Zbečník (bez sekce Důsledky výstavby tuplem) by bylo naopak na škodu a spousta informací tím pújde do řiti. Na Wikipedii je pevne pravidlo 2NNVZ a nejde aby se u něčeho těch NNVZ požadovalo 10 a u něčeho inčiho třeba 1. Všechny článki by se měli posuzovat stejně.--Včelka Mája (Toma646) (diskuse) 15. 4. 2014, 09:40 (UTC)
 • Smazat – Viz mé zdůvodnění v diskusi článku. --Marek Koudelka (diskuse) 15. 4. 2014, 13:30 (UTC)
 • Smazat - Naprosto souhlasím s Markem, rekonstrukce je postačujícím způsobem zmíněna v článku o vesnici, jakékoliv další podstatné informace by měly být doplněny tam. Každopádně díky Wikipedista:Včelka Mája (Toma646) za updatování Wikipedie. --Vejvančický (diskuse) 16. 4. 2014, 06:32 (UTC)
 • Smazat a ponechat jen stručnou zmínku v článku o obci. Pro encyklopedii zcela marginální informace a 2NNVZ není jediným kritériem významnosti. --Bazi (diskuse) 16. 4. 2014, 20:18 (UTC)
 • Smazat. Sám jsem se podílel např. na projektu, jehož realizace stála desítky milionů a více než roční série uzavírek ovlivňovala denně desítky tisíc lidí, noviny o tom mnohokrát psaly - a na Wikipedii to není - z dlouhodobého hlediska to je jen nevýznamná událost. Jestliže je to zmíněno v článku o obci, fajn. Ale na samostatný článek to opravdu nestačí - je to náhodná informace. Pokud se komunita rozhodne, že si zaslouží článek například každá rekonstrukce za více než 10 milionů, a budou se takové články zakládat ve velkém, dospěje Wikipedie na vyšší level mezi roboticky generovanými jazykovými verzemi. JAn (diskuse) 16. 4. 2014, 20:25 (UTC)
O to snad jde, aby sme Wikipedii rozšiřovali, jak máme dohnat řeba ruwiki s milionem článku kde se najde snad všecko, gdyž tagle tomu orzšiřování budem bránit.--Тома646 (diskuse) 16. 4. 2014, 20:33 (UTC)
To je prosté, ruWiki prostě nedoženeme. Ani nemusíme, počet článků není všechno. Ale co třeba kvalita? O tu bychom měli usilovat především. Psát o podružnostech a přitom zanedbávat významná témata Wikipedii nepomůže. Přiznejme si, že ve srovnání s Ruskem máme tak trochu míň lidských zdrojů, a soustřeďme je na to, co je důležité. --Bazi (diskuse) 17. 4. 2014, 01:44 (UTC)
Tak nedostatek uživatelu v tomdle případě neni třeba řešit, članek je ve stavu, gdy už dalších úprav z meho pohledu neni třeba, kdyžtak jen doplněni o novosti.--Тома646 (diskuse) 17. 4. 2014, 07:45 (UTC)
Článek v tomdle stavu by ještě potřeboval hodně práce, např. upravit úvod, aby obsahoval název, možná přejmenovat, určitě jazykovou korekturu a typografickou kontrolu, opravu závěrečné sekce do standardní podoby a pak samozřejmě i ty případné aktualizace, případně další standardizační úpravy v budoucnosti. Je to potenciálně ještě spousta drobné práce, kterou by bylo dobře věnovat přednostně důležitým tématům. Viz např. srovnání základního termínu Encyklopedie s en:Encyclopedia, kde je rozhodně co vylepšovat. Raději míň článků opravdu kvalitních a důležitých, než velké množství nedostatečně zpracovaných témat vyžadujících neustálou údržbu. Toť můj názor, ale na tomto místě už končím. --Bazi (diskuse) 17. 4. 2014, 08:17 (UTC)
 • Smazat – coby zpochybnitel encyklopedické významnosti. Infrastrukturní akce tohoto typu se konají dnes a denně. Pokud je to podstatné z hlediska rozvoje daného sídla, nechť je to krátce zmíněno v článku o daném sídlu (což již je). Jinak je to informace zcela marginální. Navíc toto na Wikipedii nepatří, viz WP:Co Wikipedie není#Wikipedie není sbírkou nahodilých informací: „Ve Wikipedii je třeba zvažovat historickou významnost osob a událostí, tedy to, zda se událost či osoba bude jevit významná i s časovým odstupem. Ne vše, co se na krátkou dobu objevilo ve zprávách, může být přetvořeno v encyklopedický článek; zejména se to týká běžných oznámení…“. --Faigl.ladislav slovačiny 18. 4. 2014, 16:53 (UTC)

Komentáře[editovat | editovat zdroj]

Čipová totalita[editovat | editovat zdroj]

Toto není hlasování, ale diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
Jenda H. (diskuse) 17. 4. 2014, 14:46 (UTC)
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešení[editovat | editovat zdroj]

 • Smazat - spekulativní neencyklopedický styl, špatné zdrojování IMHO postačuje článek RFID, možná tam založit střízlivou podsekci. Masové sledování (či dohled) je daleko širší problematika a tento článek mate interwiki. --Jenda H. (diskuse) 17. 4. 2014, 14:46 (UTC)
 • Nějak se mi nedaří v článku zahlédnout 2NNVZ. Pokud není článek EV, tak sloučit nezávadné informace do zmiňovaných článků (RFID, Masové sledování), také do Vesmírní lidé. Pokud EV je, tak pouze upravit styl a odmazat nevěrohodné části textu. --Palu (diskuse) 17. 4. 2014, 18:48 (UTC)
 • Sloučit do Masové sledování po osekání nezdrojovaných tvrzení, případně adekvátně zmínit i v těch dalších navržených článcích. Přesměrování z termínu bych navedl právě na článek Masové sledování. --Bazi (diskuse) 17. 4. 2014, 19:27 (UTC)
  Spíše bych se přikláněl k začlenění do článku RFID, protože ten se zabývá označováním zboží. Masové sledování je spíše o monitorování telefonátů a těžbě dat z internetu. --Jenda H. (diskuse) 18. 4. 2014, 20:08 (UTC)

Komentáře[editovat | editovat zdroj]

Diskuze o článku proběhla již v roce 2006 nicméně wiki není z papíru a od roku 2013 se pojem Masový dohled objevuje i v českém diskurzu. --Jenda H. (diskuse) 17. 4. 2014, 16:33 (UTC)