Wikipedie:Diskuse o smazání

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání
Wiki rules.png

pravidla:

     závazná
     doporučení
     v hlasování
     navrhovaná
     neschválená
Doporučení

Text této stránky je doporučení české Wikipedie. Vysvětluje standardy, s nimiž většina wikipedistů v principu souhlasí a které je vhodné dodržovat. Přesto není závazným pravidlem. Nebojte se stránku editovat, je-li potřeba, ale větší změny raději předem navrhněte v diskusi a oznamte je též Pod lípou.


Zkratka:
WP:DoS
WP:AfD
WP:TfD

Diskuse o smazání (slangově též DOS, DoS, AfD z anglického Articles for Deletion či TfD z Template for Deletion) je stránka pro diskuse o tom, zda obsah stránky vyhovuje kritériím pro zahrnutí ve Wikipedii, či zda má být stránka smazána. Cílem diskuse je dosáhnout konsensu o smazání či ponechání, případně přepracování stránky do přijatelné podoby. Skončené diskuse jsou uloženy v archivu (kde je v sekci Nápověda také popsáno, jak postupovat při jejich uzavírání).

Diskuse o smazání řeší otázku smazání obsahu nějaké stránky, nikoliv rušení zavedených pravidel a zvyklostí. K diskusi o smazání mohou být proto zpravidla podány stránky jen z těch jmenných prostorů, které bezprostředně souvisí s obsahem v článcích, tj. stránky z hlavního jmenného prostoru a prostoru portál a šablony, soubory či kategorie, které bezprostředně s obsahem článků souvisí. V dalších jmenných prostorech se užívá jiných rozhodovacích procesů (vizte Změny v pravidlech), o smazání je možné rozhodovat jen tehdy, pokud byl příslušný mechanismus, jehož je stránka součástí, zrušen nebo standardním způsobem plně nahrazen jiným.

Možnost fyzického mazání stránek mají správci (sysopové) české Wikipedie.

Pro upozornění na omylem vytvořené, špatně pojmenované, zjevně zcela nesmyslné a jiné podobné stránky, které lze bez diskuse o obsahu vymazat procedurou tzv. rychlého smazání, použijte šablonu {{Smazat|důvod pro smazání}}.

Jestliže jde o heslo o encyklopedicky významném pojmu, který by na Wikipedii měl být, zvažte dobře, je-li jeho stávající obsah opravdu natolik nicotný, že je lepší ho zcela smazat z databáze než ho využít jako pahýl. Také zvažte, není-li vhodné stránku či kategorii spíše sloučit s jinou nebo přejmenovat. V případě, že stránka je spíše slovníkovou definicí než encyklopedickým heslem, zvažte její přesunutí na Wikislovník. K tomu se používá šablona {{Přesunout na Wikislovník}}.

V případě, že navrhujete ke smazání šablonu nebo jiný prvek, který užívají jiní uživatelé, napište ve zdůvodnění i postup, jak se vypořádat s problémy, které nastanou v souvislosti s jeho smazáním.

Jak navrhnout stránku na smazání[editovat | editovat zdroj]

Předpokládejme, že vidíte důvod smazat stránku Velký modrák. Nejprve zjistěte, zda problémy na této stránce nemůžete odstranit sami bez nutnosti vyvolávat diskusi o smazání, zejména:

 • úpravou problematického textu, například odmazáním nepřijatelného obsahu;
 • změnou obsahu stránky na přesměrování spolu s případným sloučením užitečného obsahu s cílovou stránkou přesměrování;
 • přesunem stránky na název, který bude ve shodě s jejím obsahem, případně na Wikislovník;
 • využitím mechanismu rychlého nebo odloženého mazání stránek.

Pokud žádným z uvedených způsobů problémy stránky vyřešit nelze, navrhněte ji na smazání pomocí následujících kroků:

1/3 Vložení šablony do navrhované stránky

Na začátek stránky, kterou chcete smazat (tj. Velký modrák), vložte šablonu {{AfD}} (navrhujete-li smazání šablony, označte ji šablonou {{subst:TfD}}).

2/3 Vytvoření diskusní podstránky

V editačním políčku nahraďte text -heslo- názvem stránky, o níž se má diskutovat, a zmáčkněte tlačítko pro vytvoření diskusní podstránky. Podstránku vyplňte podle návodu a nakonec uložte.


3/3 Zařazení podstránky do seznamu

Zmáčkněte tlačítko pro zařazení podstránky do seznamu. Stránku vyplňte podle návodu a nakonec uložte.

Druhou možností je editovat celý seznam. Na nový řádek na konci seznamu připište {{/-heslo-}}, kde -heslo- nahraďte názvem stránky navrhované na smazání, takže přidaná položka bude například {{/Velký modrák}}. Můžete přitom vymazat případné již neaktuální položky. Varování, že jste nezadali shrnutí editace, si nevšímejte a změny uložte.

Po úspěšném provedení těchto kroků se text podstránky s novým návrhem na smazání objeví přímo na konci této hlavní stránky. Pokud se neobjevil, zkuste nejdříve vyprázdnit cache serveru, a pokud ani potom ne, zkontrolujte, zda všechny vaše kroky proběhly přesně podle návodu (např. jestli jste neudělali překlep apod.).

Upozornění na diskusi v posledních změnách a na portálu Wikipedie zařídí robot, může mu to ale trvat až půl hodiny. Vstřícným krokem, který můžete ještě udělat (a robot ho neudělá), je upozornit hlavního autora článku na založení diskuse. Lze očekávat, že si nastavil odeslání e-mailu při změně diskusní stránky, takže bude upozorněn i v případě, kdy aktuálně Wikipedii nesleduje.

Pravidla diskusí o smazání[editovat | editovat zdroj]

Uzavření diskuse[editovat | editovat zdroj]

Diskuse se uzavírá nejdříve po týdnu. Správce však může zrušit nebo předčasně uzavřít diskusi, pokud:

 • bylo jejich založení zjevně v rozporu s jinými pravidly (např. šlo o narušování Wikipedie nebo obcházení bloku),
 • pro daný typ stránek je výslovně řečeno, že pro něj proces diskuse o smazání není určen.

Správce může dále předčasně uzavřít diskuse:

 • jednoznačné (dostatečně reprezentativní a takřka jednomyslné),
 • kde došlo k tak zásadnímu přepracování navržené stránky, že dosavadní argumenty pro smazání ztratily smysl.

Na druhou stranu může kterýkoli správce diskusi prodloužit, pokud se před očekávaným uzavřením objeví nové podstatné argumenty.

Uzavíratelem může být libovolný ze správců; jasné, zralé a řádně proběhlé diskuse, jejichž výsledek nevyžaduje použití práv správce, smí uzavřít kterýkoli wikipedista. Uzavíratel zváží argumenty, komentáře, připomínky a názory diskutujících a rozhodne, zda se článek ponechá, smaže nebo přesune. Zároveň může doporučit přepracování článku. Rozhodnutí může být v případě nutnosti výrazných úprav podmínečné. Rozhodnutí musí být jasně a výstižně zdůvodněno.

Uživatelé se zásadními námitkami vůči způsobu vyhodnocení nebo regulérnosti diskuse by se měli nejprve obrátit na uzavíratele. Pokud se svou stížností neuspějí, mohou podat na příslušné stránce podnět k revizi smazání.

Užitečné tipy pro vyhodnocování konsenzu vizte na stránce Wikipedie:Žádost o komentář/VfD: změna na AfD/Vyhodnocování konsenzu.

Výsledek a další postup[editovat | editovat zdroj]

 Při archivaci podstránek použijte následující šablony:

 • {{subst:vfd-archiv-start|vysledek=smazáno/ponecháno/nebyl dosažen konsenzus, ponecháno/přepracováno}} --~~~~
 • {{subst:vfd-archiv-konec}}

 Položku do archivu vložte pomocí:

 • {{subst:vfd-archiv-položka|Jméno stránky}} – smazáno/ponecháno/nebyl dosažen konsenzus, ponecháno/přepracováno --~~~~

Stránka bude smazána po uzavření diskuse, pokud výsledkem diskuse bylo rozhodnutí smazat.

Obecně pokud diskuse skončí s výsledkem nemazat, stránka by již neměla být znovu nominována. Pokud není skutečně dobrý důvod, aby diskutující změnili svůj postoj, dá se předpokládat, že další návrh dopadne stejně.

Ukončené nebo zrušené diskuse se zařazují do Archivu diskusí o smazání (kde je i návod pro archivaci). Do diskusí ke stránkám, které nebyly smazány, se má vložit odkaz na zaarchivovanou diskusní stránku pomocí šablony {{Afd-oznámení}}. Budoucí čtenáři stránky tak jsou informováni, že v minulosti přežila návrh na smazání, a mohou si přečíst patřičnou diskusi. To ovšem nebrání případnému novému návrhu na smazání.

Vlastní diskuse[editovat | editovat zdroj]

Jak přidat argument nebo komentář[editovat | editovat zdroj]

Editujte jen příslušnou sekci „Doporučená řešení“ (nebo „Komentáře“), a to buď klepnutím na odkaz Editovat u nadpisu dané sekce, nebo klepnutím pravým tlačítkem myši tamtéž (záleží na vašem uživatelském nastavení Wikipedie).

Poté přidejte svůj argument pro nebo proti jako další položku seznamu. Pro přehlednost ve svém textu uveďte tučně shrnutí akce, kterou doporučujete udělat, např. Smazat nebo Ponechat. Můžete uvést i jiné možnosti, popřípadě více možností – pak jako první uveďte tu, které dáváte přednost (např. ponechat nebo alespoň sloučit; dát měsíc na přepracování, jinak smazat; přesunout na Wikislovník nebo smazat).

Máte-li k již vznesenému argumentu protiargument nebo komentář, přidejte jej jako podbod. Jestliže se již argument či informace v diskusi nachází, není nutno je přidávat opakovaně. Stačí uvést jména diskutujících, s jejichž argumenty se ztotožňujete (pokud je to jednoznačné).

Vyprázdnit cache serveru
(Použijte v případě, že níže vidíte zastaralé verze podstránek)

Stránky navržené ke smazání[editovat | editovat zdroj]

Seznam žijících augustiniánských biskupů[editovat | editovat zdroj]

Toto není hlasování, ale diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
Mirek256 15. 5. 2016, 10:31 (CEST)
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešení[editovat | editovat zdroj]

 • Smazat seznamy žijicích lidí by na wikipedii neměly být, protože je nikdo neaktualizuje, a asi aktualizovat ani nebude.

Totěý platí pro Seznam žijících katolických patriarchů, Seznam žijících řeckokatolických biskupů a myslím najdou se i další.Mirek256 15. 5. 2016, 10:31 (CEST)

 • Smazat všechny seznamy žijících lidí, opravdu není asi v našich silách to neustále aktualizovat, a tím pádem hrozí, že to brzy nebude v pořádku. Lepší nic než neověřené zastaralé informace. Jsme encyklopedie a ne telefonní seznam nebo církevní ročenka (Wikipedie:Co Wikipedie není). Užitečné by však bylo, kdyby v článku o augustiniánech byl nějaký externí odkaz na stránku, kde takový seznam je a aktualizuje se. Pokud taková stránka tedy existuje.--Ioannes Pragensis (diskuse) 15. 5. 2016, 14:58 (CEST)
 • smazat - souhlas s předřečníky --Wikipedista:BobM d|p 15. 5. 2016, 15:03 (CEST)
 • přepracovat – narozdíl od kolegů výše si nemyslím, že je nutné článek smazat. Stačilo by článek rozšířit o nežijící a přejmenovat. Jenže ono je mnohem pohodlnější napsat smazat, protože bla bla bla, než pro jeho záchranu něco udělat. Ovšem v tomto případě s úpravou bohužel příliš nepomůžu, protože se nemám čeho chytit. Bylo by nejlepší, kdyby se toho ujal někdo, kdo se zde na wikipedii věnuje náboženství. --Freibo (diskuse) 19. 5. 2016, 08:44 (CEST)
 • smazat ač nerad, tak opravdu tady a v podobných případech si myslím, že seznam nebude nikdy aktuální a není v silách komunity jej aktuální udržet. Navíc, tohle není vlastně ani k heslu na wikipedii, tohle je přece základ pro kategorii a podkategorie. Z nich pak jde tohle všechno jednoduše vždy vytáhnout a aktualizace kategorií jsou jednodušší a přirozené. --Quar (diskuse) 5. 6. 2016, 13:28 (CEST)
 • přepracovat – Seznam augustiniánských biskupů by byl OK. --Týnajger (diskuse) 7. 6. 2016, 15:57 (CEST)
 • Přejmenovat na seznam augustiniánských byskupů, nebo ponechat. Jde o to, že významné to je, ale bude se nám to těžko udržovat.--Juandev (diskuse) 9. 6. 2016, 10:45 (CEST)

Komentáře[editovat | editovat zdroj]

Zde jsou všechny seznamy žijích lidí, jedná se pouze o články náboženských hodnostářů. [1].Mirek256 15. 5. 2016, 10:52 (CEST)

Bylo by dobré upozornit zakladatele této a dalších zmiňovaných stran na probíhající diskusi, aby se k ní také vyjádřil (aktuálně edituje). Za sebe se mohu vyjádřit k seznamu žijících kardinálů (který má řadu cizojazyčných verzí) a seznam českých a moravských biskupů - obojí sleduji a průběžně aktualizuji. Nevidím tedy důvod, proč mazat. OISV (diskuse) 19. 5. 2016, 15:38 (CEST)

@OISV: S tím nesouhlasím, seznamy žijících osob podle mé maličkosti nejsou vhodné. Kromě těch kardinálů,ale to je trošku vyjímka cizojazyčné verze nemají.Mirek256 19. 5. 2016, 16:06 (CEST)

Pokud jde o seznam biskupů, variantou by bylo sloučení s heslem Česká biskupská konference, které obsahuje všechny žijící biskupy v ČR. Uvidím, jak se k tomuto návrhu vyjádří další.OISV (diskuse) 19. 5. 2016, 16:29 (CEST)

Jako zakladatel seznamů by jsem chtěl navrhnout přepracování článku a doplnění nežijících biskupů. Agamad24 (diskuse) 19. 5. 2016, 18:07 (CEST)

Článek „Seznam augustiniánských biskupů“ by byl asi nejlepší řešení. I tak by ovšem bylo vhodné na něj nezapomínat, protože kupř. Seznam žijících katolických biskupů Česka není, alespoň pokud vím o Plzni, aktuální. --Vlout (diskuse) 20. 5. 2016, 20:31 (CEST)


Vilém Spratek[editovat | editovat zdroj]

Toto není hlasování, ale diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
Martin Urbanec (diskuse) 16. 6. 2016, 18:47 (CEST)
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešení[editovat | editovat zdroj]

 • Nevím - autor protestuje proti šabloně významnost (soudě dle diskuse s Horstem), na místě je dle WP:OS DoS. --Martin Urbanec (diskuse) 16. 6. 2016, 18:47 (CEST)
 • Smazat - G0 OJJ, Diskuse 17. 6. 2016, 05:35 (CEST)
 • Smazat - Nic jsem nedohledal, maximálně nějaký zmínky na úředních deskách.--frettie.net (diskuse) 17. 6. 2016, 11:47 (CEST)

Komentáře[editovat | editovat zdroj]

Rekapituluji důvody pro zachování:

 • 1) odkazuji na dva tištěné zdroje, z toho jeden anglickojazyčný, vydaný v Singapuru (dějinám české organizace Wycliffových překladatelů bible je tam věnována celá kapitola, v rámci ní je pojednáno o V. S.) Jestliže o danou osobu je zájem v Singapuru, na základě čeho si myslíte, že o něj nebude mít nikdo nikdy zájem v Česku?
 • 2) česká wikipedie nemá v kritériích významnosti žádná konkrétní vodítka pro posouzení významnosti osob náboženského života. Církve v Česku jsou sice malé a z hlediska mainstreamových médií opomíjené, nicméně mají zase dlouhou historickou kontinuitu a dobře pěstované dějepisectví. Zakladatel české odbočky několik desetiletí existující významné celosvětové misijní organizace má perspektivu obstát kupř. ve stoletém testu. (Důvody pro smazání u článku by vedly k vymazání velkého množství článků věnovaných méně významným osobám katolické církve (probošti, generální vikáři apod.) či vymazání všech osobností menšinových církví v ČR).
 • 3) Období aktivity V. Spratka spadalo do období, kdy internet ještě nebyl v ČR příliš využíván, proto jsou výsledky z googlení slabé

--Qasinka (diskuse) 17. 6. 2016, 13:05 (CEST)

Není to nic osobního, ale už jsem si všiml, že píšete v zásadě o poměrně neznámých (z hlediska encyklopedických zdrojů) lidech. Kupř. Jan M. Passer, podle mne významný je, takže jej samozřejmě zpochybňovat nebudu, ale bylo by myslím lepší, kdyby Vaše další články již encyklopedické významnosti z našeho hlediska („dostatek dostupných informací … dostatečný zájem veřejnosti“), tedy primárně přes vícero nezávislých, netriviálních, věrohodných a zároveň dostupných zdrojů obstály. Já jsem kdysi také chtěl napsat např. články o profesorech Wiererovi či Foltinovi, ale protože jsem u každého měl jen jeden dostatečný zdroj, nechal jsem to být. --Vlout (diskuse) 19. 6. 2016, 11:14 (CEST)
Nakonec jsem článek o prof. Wiererovi založil. Jsem zvědav, zda obstojí. --Vlout (diskuse) 21. 6. 2016, 17:34 (CEST)
Věřím, že googlit (a i jinde pátrat) umím dost nadstandardně a že jsem se i snažil. Neříkám (to bych si netroufl), že o daného člověka nebude či není zájem u nás, obecně jsem inkluzionista, ale tady to vypadá, že fakt nesplňuje "naše" pravidla. Mimo jiné jsem teď prováděl ještě další zkoumání, prohledal jsem cca 260 tisíc závěrečných prací z českých škol (theses.cz), kompletní web.archive, google books a podobně. A stejně nic. A pobavila mě logika s rozšířením internetu - pro zajímavost, jsem si téměř jist, že v době Karla IV. také internet nebyl v českých zemích příliš rozšířen a zkuste si jej vygooglit. :) Nicméně, pokud tam jsou dva zdroje, tak by se dal snad ponechat - horší je, že první zdroj (A History of Wycliffe in Europe) nelze dohledat, nic o něm neví Google Books, Amazon, Barnes Noble, české knihovny, National Library Board Singapore, ISBN organization, ... Tj. A druhej zdroj jsem ani neobjevil, nedokázal jsem najít i přes vlkou snahu ani autora, ani KAM (časopis? noviny?). Tj. to jsou zdroje, který jsou v současnosti dost pochybný. Nerad bych mazal, ale tohle je dost na hraně. To musíte vidět, ne?--frettie.net (diskuse) 19. 6. 2016, 17:35 (CEST)
Jak už jsme psal Horstovi, kniha ze Singapuru je úplná novinka a náhodou se mi dostala do rukou, a ona byla důvodem, proč jsem se rozhodl článek napsat, protože předpokládám, že kniha nebude v ČR snadno k sehnání. V knihovnách zřejmě ještě nebyla zkatalogizována. Její katalogizaci jsem si předem neověřoval, protože mě nenapadlo, že to budu potřebovat. V případě zájmu mohu fotokopie příslušných stránek či tiráže zaslat. --- Časopis KAM je normálně v seznamu periodik v katalogu seriálů Národní knihovny zde--Qasinka (diskuse) 19. 6. 2016, 21:37 (CEST)

Organizace Wycliffovi překladatelé Bible nejspíš encyklopedicky významná bude, když je o ní článek na více než dvaceti jazykových mutacích [2]. Kdyby o nich vznikl článek, jistě by v něm mohl být Vilém Spratek zmíněn. Sám o sobě ale zřejmě zdejší požadavky bohužel nesplňuje.--Hnetubud (diskuse) 20. 6. 2016, 22:11 (CEST)


Matriky farního úřadu Pchery[editovat | editovat zdroj]

Toto není hlasování, ale diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
Vachovec1 (diskuse) 19. 6. 2016, 20:12 (CEST)
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešení[editovat | editovat zdroj]

 • Smazat - na zakládě závazného pravidla WP:CWN#Wikipedie není adresář. Článek je ekvivalentem telefonního seznamu či knihovního katalogu. --Vachovec1 (diskuse) 19. 6. 2016, 20:12 (CEST)
 • Smazat - jako Vachovec1. Mimochodem, proč to bylo přesunuto do hlavního jmenného prostoru? --Mario7 (diskuse) 20. 6. 2016, 07:19 (CEST)
 • Smazat - jako předřečníci. --OJJ, Diskuse 20. 6. 2016, 10:55 (CEST)
 • Smazat – nebo vrátit Kloinovi do uživatelského prostoru, kde to nikomu moc nevadilo; problém byl spíše v existenci přesměrování z hlavního jmenného prostoru, a to mělo být zrušeno.--RPekař (diskuse) 20. 6. 2016, 11:28 (CEST)
 • Ponechat ve jemném prostoru wikipedisty Kloin – proč bořit cizí bábovičky? --Jenda H. (diskuse) 20. 6. 2016, 18:37 (CEST)
 • Smazat – článek dubluje archivní pomůcku a to není smysl Wikipedie. Kromě toho soupis pcherských matrik je přístupný online tady – Stránky SOA Praha--Gortyna (diskuse) 20. 6. 2016, 19:34 (CEST)
 • Vrátit do soukromého prostoru – --Týnajger (diskuse) 24. 6. 2016, 15:35 (CEST)
 • Vrátit do uživatelského prostoru a smazat přesměrování z hlavního --Dvorapa (diskuse) 25. 6. 2016, 17:10 (CEST)

Komentáře[editovat | editovat zdroj]

Poznámka k historii článku: článek vytvořil v roce 2009 Wikipedista:Kloin v neschváleném jmenném prostoru Příloha. Odtud byl po pár dnech přemístěn do uživatelského prostoru wikipedisty Kloin, kde zůstal několik let. Dnes jej ovšem Wikipedista:Dvorapa přesunul do hlavního prostoru. @Dvorapa, Kloin: Ping. --Vachovec1 (diskuse) 19. 6. 2016, 20:12 (CEST)

Ping se nepovedl, odpovídám až nyní. Byla tam na začátku nějaká editační válka a spor, která mě zmátla a já myslel, že to patří do hlavního JP. Kdyžtak se omlouvám za chybný přesun a pokud nezůstane přesměrování z hlavního JP do JP uživatele (aby mě to při příští kontrole meziprostorových přesměrování znovu nezmátlo), klidně přesun vraťte. --Dvorapa (diskuse) 20. 6. 2016, 19:19 (CEST)


Sexuální skandály katolických duchovních[editovat | editovat zdroj]

Toto není hlasování, ale diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
Protestant (diskuse) 25. 6. 2016, 09:38 (CEST)
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešení[editovat | editovat zdroj]

 • Smazat. Soubor, seznam ryze nahodilých 'případů, spíše objevů', v žádném případě nepokrývá záležitost v komplexním slova smyslu a objektivní platnosti. --Protestant (diskuse) 25. 6. 2016, 09:38 (CEST)
 • Ponechat a případně dopracovat. Článek není zrovna nejkvalitnější, ale téma je encyklopedicky významné a doložitelné z mnoha zdrojů, o jeho životaschopnosti svědčí velké množství interwiki odkazů. Chce to ale přinejmenším přepracovat úvod, aby poskytl nějaké souhrnné informace. --Bazi (diskuse) 25. 6. 2016, 09:55 (CEST)
 • Ponechat a značně rozšířit a zkvalitnit, nejsme cenzoři. A navíc toto je díky celibátu velký problém katolické církve, viz například článek na en. --Mirek256 25. 6. 2016, 10:56 (CEST)
 • Ponechat Je to doklad historického rozporu mezi moralitami hlásanými katolickou církví a skrývané reality ochrany deviantů ve vlastních řadách.--Zemanst (diskuse) 25. 6. 2016, 11:45 (CEST)
 • smazat/přepracovat - od základů celé přepsat, článek je hodně POV, ověřit a ozdrojovat. --Wikipedista:BobM d|p 25. 6. 2016, 13:29 (CEST)
 • Ponechat - V podstatě jako Bazi. Článek je dle mě založen na podobném článku z EN wiki. Vtipný je požadavek na POV, podle mě je právě zde POV poměrně v pohodě - obhajoba církve tady asi nemá co dělat - resp. vyjádření tam v nějaké (možná ne ideální) míře je.frettie.net (diskuse) 25. 6. 2016, 20:36 (CEST)
 • Ponechat – jde o fenomén mimořádných rozměrů, článek o něm zde tedy být rozhodně musí. Bohužel nejde pouze o nahodilé případy, viz Spotlight. --Faigl.ladislav (diskuse) 25. 6. 2016, 20:56 (CEST)
To je dobře, že jste Spotlight zmínil. Protože se na něm dá krasně ilustrovat kvalita článku, který toto Oskarové detektivní drama řadí mezi dokumenty. Člověk si říká kolik takových chyb v řídce odrerefovaném článku ještě je. Nebo zda se podobná zkreslení týkají také trestních kauz. Ten článek potřebuje zásadní úpravy, aktualizace, zdroje a nikomu se do toho nechce. Návrh na smazání nechápu, jako zpochybnění významnosti tématu, ale kvality jeho encyklopedického zpracování, které opravdu není dostatečné. --Jenda H. (diskuse) 25. 6. 2016, 22:40 (CEST)
V čem je problém? Pasáž je uvedena textem „Toto je výběr několika dokumentů nebo filmů založených na skutečných událostech, popisující sexuální zneužívání katolických duchovních.“ Spotlight přenesl skutečný příběh na filmové plátno. Není to smyšlený příběh. --Faigl.ladislav (diskuse) 25. 6. 2016, 23:03 (CEST)
Nadpis zní Audiovizuální dokumenty, mě to zmátlo, ale to je spíš detail, symptom. Článek má mnohem závažnější problémy, jak píšu v komentáři dole.--Jenda H. (diskuse) 25. 6. 2016, 23:12 (CEST)

Komentáře[editovat | editovat zdroj]

 • Zakladatel hesla byl již na své DS o celé záležitosti informován. --Protestant (diskuse) 25. 6. 2016, 09:53 (CEST)
 • Musí říci, že po přečtení sekce Analýza a sporné otázky, která neobsahuje jediný zdroj jsem pochopil Protestantův a BobMův postoj. Článek o tomto tématu má na Wikipedii své jisté místo, ale v takovémto stavu se přínos článku (jeho větší části) blíží nule. Zejména kvůli chabému zdrojování, neaktuálnosti (od Jana Pavla II. se vystřídali dva další papežové) a výše zmíněným nepřesnostem. --Jenda H. (diskuse) 25. 6. 2016, 23:05 (CEST)


Seznam fiktivních rusovlásek[editovat | editovat zdroj]

Toto není hlasování, ale diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
Mirek256 26. 6. 2016, 14:56 (CEST)
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešení[editovat | editovat zdroj]

 • Smazat nechci být ironický, ale proč nemáme Seznam fiktivních blondýnek? Jinak k tomu nemám moc co napsat, jen mohu navrnout smazaní a usmívat se.--Mirek256 26. 6. 2016, 14:56 (CEST)

Komentáře[editovat | editovat zdroj]

Zakladatel článku je anonym, tak jej informovat o DOSu myslím nemusím.--Mirek256 26. 6. 2016, 15:04 (CEST)Kategorie:Wikipedista:Dinybot[editovat | editovat zdroj]

Toto není hlasování, ale diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
Dvorapa (diskuse) 25. 6. 2016, 17:12 (CEST)
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešení[editovat | editovat zdroj]

Komentáře[editovat | editovat zdroj]