Wikipedie:Diskuse o smazání

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Wiki rules.png

pravidla:

     závazná
     doporučení
     v hlasování
     navrhovaná
     neschválená
Doporučení

Text této stránky je doporučení české Wikipedie. Vysvětluje standardy, s nimiž většina wikipedistů v principu souhlasí a které je vhodné dodržovat. Přesto není závazným pravidlem. Nebojte se stránku editovat, je-li potřeba, ale větší změny raději předem navrhněte v diskusi a oznamte je též Pod lípou.


Zkratka:
 • WP:DoS
  WP:AfD
  WP:TfD

Diskuse o smazání (slangově též DOS, DoS, AfD z anglického Articles for Deletion či TfD z Template for Deletion) je stránka pro diskuse o tom, zda obsah stránky vyhovuje kritériím pro zahrnutí ve Wikipedii, či zda má být stránka smazána. Cílem diskuse je dosáhnout konsensu o smazání či ponechání, případně přepracování stránky do přijatelné podoby. Skončené diskuse jsou uloženy v archivu.

Diskuse o smazání řeší otázku smazání obsahu nějaké stránky, nikoliv rušení zavedených pravidel a zvyklostí. K diskusi o smazání mohou být proto zpravidla podány stránky jen z těch jmenných prostorů, které bezprostředně souvisí s obsahem v článcích, tj. stránky z hlavního jmenného prostoru a prostoru portál a šablony, soubory či kategorie, které bezprostředně s obsahem článků souvisí. V dalších jmenných prostorech se užívá jiných rozhodovacích procesů (vizte Změny v pravidlech), o smazání je možné rozhodovat jen tehdy, pokud byl příslušný mechanismus, jehož je stránka součástí, zrušen nebo standardním způsobem plně nahrazen jiným.

Možnost fyzického mazání stránek mají správci (sysopové) české Wikipedie.

Pro upozornění na omylem vytvořené, špatně pojmenované, zjevně zcela nesmyslné a jiné podobné stránky, které lze bez diskuse o obsahu vymazat procedurou tzv. rychlého smazání, použijte šablonu {{Smazat|důvod pro smazání}}.

Jestliže jde o heslo o encyklopedicky významném pojmu, který by na Wikipedii měl být, zvažte dobře, je-li jeho stávající obsah opravdu natolik nicotný, že je lepší ho zcela smazat z databáze než ho využít jako pahýl. Také zvažte, není-li vhodné stránku či kategorii spíše sloučit s jinou nebo přejmenovat. V případě, že stránka je spíše slovníkovou definicí než encyklopedickým heslem, zvažte její přesunutí na Wikislovník. K tomu se používá šablona {{Přesunout na Wikislovník}}.

V případě, že navrhujete ke smazání šablonu nebo jiný prvek, který užívají jiní uživatelé, napište ve zdůvodnění i postup, jak se vypořádat s problémy, které nastanou v souvislosti s jeho smazáním.

Jak navrhnout stránku na smazání[editovat | editovat zdroj]

Předpokládejme, že vidíte důvod smazat stránku Velký modrák. Nejprve zjistěte, zda problémy na této stránce nemůžete odstranit sami bez nutnosti vyvolávat diskusi o smazání, zejména:

 • úpravou problematického textu, například odmazáním nepřijatelného obsahu;
 • změnou obsahu stránky na přesměrování spolu s případným sloučením užitečného obsahu s cílovou stránkou přesměrování;
 • přesunem stránky na název, který bude ve shodě s jejím obsahem, případně na Wikislovník;
 • využitím mechanismu rychlého nebo odloženého mazání stránek.

Pokud žádným z uvedených způsobů problémy stránky vyřešit nelze, navrhněte ji na smazání pomocí následujících kroků:

1/3 Vložení šablony do navrhované stránky

Na začátek stránky, kterou chcete smazat (tj. Velký modrák), vložte šablonu {{AfD}} (navrhujete-li smazání šablony, označte ji šablonou {{subst:TfD}}).

2/3 Vytvoření diskusní podstránky

V editačním políčku nahraďte text -heslo- názvem stránky, o níž se má diskutovat, a zmáčkněte tlačítko pro vytvoření diskusní podstránky. Podstránku vyplňte podle návodu a nakonec uložte.


3/3 Zařazení podstránky do seznamu

Zmáčkněte tlačítko pro zařazení podstránky do seznamu. Stránku vyplňte podle návodu a nakonec uložte.

Druhou možností je editovat celý seznam. Na nový řádek na konci seznamu připište {{/-heslo-}}, kde -heslo- nahraďte názvem stránky navrhované na smazání, takže přidaná položka bude například {{/Velký modrák}}. Můžete přitom vymazat případné již neaktuální položky. Varování, že jste nezadali shrnutí editace, si nevšímejte a změny uložte.

Po úspěšném provedení těchto kroků se text podstránky s novým návrhem na smazání objeví přímo na konci této hlavní stránky. Pokud se neobjevil, zkuste nejdříve vyprázdnit cache serveru, a pokud ani potom ne, zkontrolujte, zda všechny vaše kroky proběhly přesně podle návodu (např. jestli jste neudělali překlep apod.).

Upozornění na diskusi v posledních změnách a na portálu Wikipedie zařídí robot, může mu to ale trvat až půl hodiny. Vstřícným krokem, který můžete ještě udělat (a robot ho neudělá), je upozornit hlavního autora článku na založení diskuse. Lze očekávat, že si nastavil odeslání e-mailu při změně diskusní stránky, takže bude upozorněn i v případě, kdy aktuálně Wikipedii nesleduje.

Pravidla diskusí o smazání[editovat | editovat zdroj]

Uzavření diskuse[editovat | editovat zdroj]

Diskuse se uzavírá nejdříve po týdnu. Správce však může zrušit nebo předčasně uzavřít diskusi, pokud:

 • bylo jejich založení zjevně v rozporu s jinými pravidly (např. šlo o narušování Wikipedie nebo obcházení bloku),
 • pro daný typ stránek je výslovně řečeno, že pro něj proces diskuse o smazání není určen.

Správce může dále předčasně uzavřít diskuse:

 • jednoznačné (dostatečně reprezentativní a takřka jednomyslné),
 • kde došlo k tak zásadnímu přepracování navržené stránky, že dosavadní argumenty pro smazání ztratily smysl.

Na druhou stranu může kterýkoli správce diskusi prodloužit, pokud se před očekávaným uzavřením objeví nové podstatné argumenty.

Uzavíratelem může být libovolný ze správců; jasné, zralé a řádně proběhlé diskuse, jejichž výsledek nevyžaduje použití práv správce, smí uzavřít kterýkoli wikipedista. Uzavíratel zváží argumenty, komentáře, připomínky a názory diskutujících a rozhodne, zda se článek ponechá, smaže nebo přesune. Zároveň může doporučit přepracování článku. Rozhodnutí může být v případě nutnosti výrazných úprav podmínečné. Rozhodnutí musí být jasně a výstižně zdůvodněno.

Uživatelé se zásadními námitkami vůči způsobu vyhodnocení nebo regulérnosti diskuse by se měli nejprve obrátit na uzavíratele. Pokud se svou stížností neuspějí, mohou podat na příslušné stránce podnět k revizi smazání.

Užitečné tipy pro vyhodnocování konsenzu vizte na stránce Wikipedie:Žádost o komentář/VfD: změna na AfD/Vyhodnocování konsenzu.

Výsledek a další postup[editovat | editovat zdroj]

 Při archivaci podstránek použijte následující šablony:

 • {{subst:vfd-archiv-start|vysledek=smazáno/ponecháno/nebyl dosažen konsenzus, ponecháno/přepracováno}} --~~~~
 • {{subst:vfd-archiv-konec}}

 Položku do archivu vložte pomocí:

 • {{subst:vfd-archiv-položka|Jméno stránky}} – smazáno/ponecháno/nebyl dosažen konsenzus, ponecháno/přepracováno --~~~~

Stránka bude smazána po uzavření diskuse, pokud výsledkem diskuse bylo rozhodnutí smazat, u šablon a modulů dojde i ke smazání dokumentační podstránky.

Obecně pokud diskuse skončí s výsledkem nemazat, stránka by již neměla být znovu nominována. Pokud není skutečně dobrý důvod, aby diskutující změnili svůj postoj, dá se předpokládat, že další návrh dopadne stejně.

Ukončené nebo zrušené diskuse se zařazují do Archivu diskusí o smazání (kde je i návod pro archivaci). Do diskusí ke stránkám, které nebyly smazány, se má vložit odkaz na zaarchivovanou diskusní stránku pomocí šablony {{Afd-oznámení}}. Budoucí čtenáři stránky tak jsou informováni, že v minulosti přežila návrh na smazání, a mohou si přečíst patřičnou diskusi. To ovšem nebrání případnému novému návrhu na smazání.

Vlastní diskuse[editovat | editovat zdroj]

Jak přidat argument nebo komentář[editovat | editovat zdroj]

Editujte jen příslušnou sekci „Doporučená řešení“ (nebo „Komentáře“), a to buď klepnutím na odkaz Editovat u nadpisu dané sekce, nebo klepnutím pravým tlačítkem myši tamtéž (záleží na vašem uživatelském nastavení Wikipedie).

Poté přidejte svůj argument pro nebo proti jako další položku seznamu. Pro přehlednost ve svém textu uveďte tučně shrnutí akce, kterou doporučujete udělat, např. Smazat nebo Ponechat. Můžete uvést i jiné možnosti, popřípadě více možností – pak jako první uveďte tu, které dáváte přednost (např. ponechat nebo alespoň sloučit; dát měsíc na přepracování, jinak smazat; přesunout na Wikislovník nebo smazat).

Máte-li k již vznesenému argumentu protiargument nebo komentář, přidejte jej jako podbod. Jestliže se již argument či informace v diskusi nachází, není nutno je přidávat opakovaně. Stačí uvést jména diskutujících, s jejichž argumenty se ztotožňujete (pokud je to jednoznačné).

Vyprázdnit cache serveru
(Použijte v případě, že níže vidíte zastaralé verze podstránek)

Stránky navržené ke smazání[editovat | editovat zdroj]

Šablona:LOH 1936 - fotbal - Itálie[editovat | editovat zdroj]

Toto není hlasování, ale diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
Tomas62 (diskuse) 4. 6. 2018, 19:45 (CEST)
Uzavření diskuse
nestandardní: 1. 7. 2018, 19:45 (CEST)

Doporučená řešení[editovat | editovat zdroj]

 • Smazat Neodkazovaná šablona, pro kterou není zřejmé, kde by mohla být využita. Obvykle je používána šablona
{{Medailisté - LOH ve fotbale 1936}}.
Návrh na smazání se týká obdobných rovněž nepoužívaných šablon {{LOH 1948 - fotbal - Švédsko}} a {{LOH 1980 - fotbal - ČSSR}}, namísto kterých jsou užívány {{Medailisté - LOH ve fotbale 1948}} a {{Medailisté - LOH ve fotbale 1980}}--Tomas62 (diskuse) 4. 6. 2018, 19:45 (CEST)
 • Smazat: Jo, proč ne, nemám s tím problém. --Dvorapa (diskuse) 5. 6. 2018, 08:20 (CEST)
 • Smazat --Hugo (diskuse) 5. 6. 2018, 15:59
 • Ponechat - osobně preferuji ponechání této šablony a naopak zrušení šablon medailisté - xxx. Využití šablony by mělo být tam, kde jsou dnes využívány právě šablony medailisté. Ostatně tomu tak bylo, než došlo k nahrazení. To je imo, mimo článku o samotném turnaji nevhodné. Sestava jiného týmu, než toho v kterém dotyčný hrál je v článku o jednotlivci zjevně nadbytečná a jestliže hráč nastoupil třeba na 10 velkých turnajích vždy v jiné sestavě, je z článku odkazováno namísto deseti relevantních sestav na třicet, z toho dvacet v podstatě nesouvisejících. Jedudědek (diskuse) 14. 6. 2018, 08:01 (CEST)
  Tohle zní velmi logicky, většina wikipedií to tak ostatně má (en, fr, de) a já bych takový návrh rád podpořil – jenže by to znamenalo totálně překopat existující systém navboxů a netuším, kdo by se takové nepříliš produktivní dřiny ujal.--Hnetubud (diskuse) 20. 6. 2018, 10:40 (CEST)

Komentáře[editovat | editovat zdroj]

Upozornění vkladatele @Jedudedek:--Tomas62 (diskuse) 4. 6. 2018, 19:45 (CEST)

Takže ke smazání jsou ty ze série {{Medailisté - LOH ve fotbale 1948}} nebo ze série {{LOH 1948 - fotbal - Švédsko}}? --Dvorapa (diskuse) 4. 6. 2018, 20:36 (CEST)

Ke smazání nepoužívané LOH rrrr - fotbal - země, zachovat namísto nich používané Medailisty; opravil jsem v textu.--Tomas62 (diskuse) 4. 6. 2018, 21:00 (CEST)

Odkaz na obdobnou diskusi o smazání: Wikipedie:Diskuse o smazání/Šablona:LOH 1920 - lední hokej - ČSR.--Tomas62 (diskuse) 16. 6. 2018, 12:39 (CEST)

Prodloužení

Jelikož je zde nedostatek názorů, diskusi prodlužuji do 1. července 2018. --Martin Urbanec (diskuse) 17. 6. 2018, 12:59 (CEST)


Odbor[editovat | editovat zdroj]

Toto není hlasování, ale diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
Vlout (diskuse) 5. 6. 2018, 12:36 (CEST)
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešení[editovat | editovat zdroj]

 • Smazat. Rozcestníky slouží, v zásadě, k odlišení několika článků se stejnými názvy. Zde je pouze odkaz na rozcestník Oddělení a především chybně pochopené slovo Odbory – žádný „odbor“ v tomto smyslu neexistuje (k tomu srov. i návrh zde). Existenci tohoto rozcestníku tedy v podstatě nic neodůvodňuje. --Vlout (diskuse) 5. 6. 2018, 12:36 (CEST) Po Baziho úpravách mi už ponechání (v tomto stavu) v zásadě nevadí. Díky za to. --Vlout (diskuse) 21. 6. 2018, 21:50 (CEST)
 • Nesmazat, ale zrušil bych označení za rozcestník, zkrátil, případně se více rozepsal jen ve významu odboru jako organizační jednotky. A nahoru přidal "možná hledáte Odbory". —Mykhal (diskuse) 7. 6. 2018, 11:43 (CEST)
 • Spíše ponechat jako rozcestník. Rozcestníky kromě vyloženě totožných názvů rozlišují taky velmi blízké příbuzné nebo snadno zaměnitelné články. Odbor jako oddělení i pomnožné odbory jako zájmová sdružení je záhodno tu odkazovat, mají souvislost skrze (byť zastaralé) pracovní obory. Dojde-li k podrobnějšímu rozpracování termínu „oddělení“, může klidně zahrnout i odbor, který se liší patrně jen tím, že se častěji používá pro veřejnou správu. --Bazi (diskuse) 8. 6. 2018, 11:28 (CEST)

Komentáře[editovat | editovat zdroj]

Proč smazat? Nešlo by prostě přesměrovat? Pro zajímavost: odbory pod odborSlovník spisovného jazyka českého. Z toho mi vyplývá, že někdo by mohl očekávat odbory pod odbor i na Wikipedii.--Tchoř (diskuse) 5. 6. 2018, 12:41 (CEST)

Kam že přesměrovat? Pokud na "Odbory", to by bylo zavádějící, to rozhodně není základní a očekávaný význam. To už spíš na "Oddělení". --Uacs451 (diskuse) 5. 6. 2018, 12:51 (CEST)
Ano, pokud by panovala shoda, že nikdo nebude hledat odbory pod odbor, tak na oddělení.--Tchoř (diskuse) 5. 6. 2018, 12:53 (CEST)
Myslíte něco ve smyslu „Ve firmě AB odbor podpořil záležitost zaměstnance XY a pohrozil stávkou?“ --Vlout (diskuse) 5. 6. 2018, 12:54 (CEST)
Pokud jde o citaci SSJČ, působí dojmem, že jeho autoři před šedesáti lety odepřeli uznat Odbory - jakožto příliš mladé slovo - za pomnožné a nezbylo jim tedy než je začlenit pod Odbor. Úzus takový rozhodně není, jak ukazuje kolega Vlout. --Uacs451 (diskuse) 5. 6. 2018, 13:08 (CEST)
Já bych řekl, že odbory prostě původně jako pomnožné používány nebyly [1][2]. --Tchoř (diskuse) 5. 6. 2018, 13:54 (CEST)
Nu ano, tušíme, že to slovo nějak vzniklo. --Uacs451 (diskuse) 5. 6. 2018, 13:58 (CEST)
(s e. k.) Novější Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost, alespoň jak jej cituje Příručka ÚJČ, ovšem taky řadí pomnožné odbory pod heslo odbor. Označení „odbory“ holt patrně pochází z toho, že tyto zájmové organizace sdružují pracovníky podle jednotlivých pracovních oborů, „odbor“ přitom Rejzkův Český etymologický slovník (vydání 2012) vysvětluje právě jako slovo vzniklé „snad kontaminací z obor a oddíl“. Prostě to vypadá, že jazykově to vše patří tak nějak dohromady, má to souvislost. --Bazi (diskuse) 5. 6. 2018, 14:08 (CEST)

Ještě poznamenám, že tady máme přesměrování "Odborové hnutí" vedoucí na "Odbory". Preferoval bych, kdyby to bylo naopak. Kdyby se článek jmenoval "Odborové hnutí", nikoho by nenapadlo na něj přesměrovávat "Odbor" a ponoukalo by to k dopsání historie, která tam zcela chybí. --Uacs451 (diskuse) 5. 6. 2018, 13:15 (CEST)

Ačkoli z hlediska obsahu článku by to jakýsi smysl dávalo, myslím, že očekávatelnější název bude odbory. Je jednodušší, nejrozšířenější, patrně nejhledanější. --Bazi (diskuse) 5. 6. 2018, 13:50 (CEST)

Žádost o přesun článku odbory na odbor bylo založené na mém nesprávném pochopení toho, že se v daném významu jedná o pomnožné slovo, tím pádem souhlasím s nepřesunutím. Smazání hesla odbor však naznačuje, že pod tímto slovem neexistuje žádný encyklopedický význam, což není pravda. Návrh na smazání je založen na dvou nesprávných předpokladech:

 1. rozcestník neslouží jen k odlišení několika článků se stejnými názvy, ale také se souvisejícími (ale ne identickými) názvy, jak je psáno v Wikipedie:Rozcestníky#Vzhled a styl: merkur vs. rtuť. Tím pádem pokud je přesměrování na jeden článek zavádějící kvůli více významům slova, tak je potřeba vytvořit rozcestník a významy rozlišit - ne pojem smazat jakoby v češtině neměl žádný význam, jakoby zde nebyly články související se slovem „odbor“.
 2. předpoklad že žádný „odbor“ v tomto smyslu neexistuje je také nesprávný, vzhledem k výše uvedeným slovníkům.

Čistě z hlediska logiky není možné aby bylo současně zavádějící přesměrování kvůli více významům slova a zároveň by byl zavádějící i rozcestník kvůli tomu, že má slovo jen jeden význam. Slovo „odbor“ má význam, smazání by tím pádem bylo pouze neschopnost nebo neochota Wikipedistů tento význam čtenářům objasnit. Řešením je tedy buď rozcestník nebo přesměrování (eventuálně s Šablona:Různé významy).--Concus Cretus (diskuse) 6. 6. 2018, 02:39 (CEST)

Čistě z hlediska logiky, vývod z Vašich předpokladů, slovo "odbor" má význam (nikoliv však jako jednotné číslo k Odborové hnutí - Váš odkaz na rozdíl od onoho šedesátiletého již uznává "odbory" jako pomnožné) a k jeho objasnění by měl sloužit článek, nikoliv rozcestník. --Uacs451 (diskuse) 6. 6. 2018, 07:31 (CEST)
Ano, slovo odbor není jednotné číslo pomnožného "odbory" (sdružení zaměstnanců), nýbrž jednotné číslo množného "odbory" (oddělení instituce). Slovo "odbory" je tedy homonymum, a ve formě jednotného čísla "odbor" má význam, který může být vyjádřen rozcestníkem nebo článkem, který by měl tuhle souvislost objasnit, vzhledem k tomu že spolu ta slova lingvisticky souvisí a jsou si velmi podobná. Stejně jako např. u Kolej (rozcestník) se takovéhle rozcestníky standardně nemažou.--Concus Cretus (diskuse) 6. 6. 2018, 09:09 (CEST)
A nešlo by tedy rozcestník přepsat na článek o odboru (oddělení)? V tomto smyslu přece „odbory“ existují, nikoli tedy jako odborová organizace, ale jako organizační úsek nějaké instituce. Např. odbor dopravy brněnského magistrátu, odbory ministerstva vnitra apod. --Vlout (diskuse) 6. 6. 2018, 09:41 (CEST)
Samozřejmě, že by šlo, vždyť Wikipedie je otevřená encyklopedie a kdokoliv může přispět. Do té doby, než se tak stane, není na stávajícím a informativním rozcestníku nic zavádějícího, navíc jeho existence také spíše povzbudí jeho rozšiřování.--Concus Cretus (diskuse) 7. 6. 2018, 09:48 (CEST)
A) zavádějící je, že takto někdo může považovat slovo „odbor“ za synonymní slovu „odbory“ ve významu odborové obranizace. B) zopakoval bych, že rozcestník „je stránka s odkazy sloužící k rozlišení mnoha článků o pojmech z různých oborů, které mají stejný název“. --Vlout (diskuse) 7. 6. 2018, 12:23 (CEST) (PS: Možná by se k tomuto rozcestníku mohli vyjádřit i kolegové Ioannes Pragensis a Zbrnajsem. --Vlout (diskuse) 7. 6. 2018, 13:23 (CEST))
A) Formulaci stejný název interpretujete (naschvál) způsobem, který nereflektuje realitu a následující část pravidla. Možná by se ta první věta v pravidle měla upřesnit. V daném příkladu ve Wikipedie:Rozcestníky je v rozcestníku merkur i rtuť, což je jiný název nepřímo souvisejícího slova, stejně však patří do toho rozcestníku. Stejně tak v rozcestníku Kolej (Kolej (rozcestník)) jsou články které mají v názvu koleje i jiná slova, tzn. ne identický název, ale podobný název. B) Kategoricky je více zavádějící dotyčné heslo smazat, než ho čtenářům jednoduše vysvětlit. Účel Wikipedie je to, aby rozdíl mezi "odbor" a "odbory" byl čtenářům vysvětlen, ne smazán. – Tento nepodepsaný komentář přidal(a) Concus Cretus (příspěvkydiskusebloky) 7. 6. 2018, 13:37‎ SE(L)Č
Ano, „stejný název“ je poněkud zúžené. Samozřejmě je to hlavní důvod pro existenci rozcestníku, ale v praxi často rozcestníky zahrnují i běžné jazykové změny základního slova, jako je změna rodu (vizte všechna ta jména a příjmení), množné číslo od jednotného apod. A počítá se i s odkazy na články, které sice nejsou pojmenované stejně, ale k nimž by mělo oprávněně existovat přesměrování s alternativním názvem, a to přesměrování už by do rozcestníku patřilo. Plus se přidávají i související články s různými výrazy podobnými, snadno zaměnitelnými nebo prostě jinak souvisejícími, i když jejich samotná existence obvykle není dostačující podmínkou pro vznik rozcestníku. --Bazi (diskuse) 7. 6. 2018, 13:47 (CEST)
Tato interpretace ovšem směšuje Wikipedii s Wikislovníkem, což není její úloha. Především rozcestníky k tomu, myslím, nejsou koncipovány. A bez ohledu na to, současný stav je takový, že Wikipedie tvrdí, že „odbor“ jsou „odbory“ ve smyslu odborové organizace. Je-li to myšleno opravdu vážně, tak již nevím, co bych k tomu ještě mohl dodat. --Vlout (diskuse) 7. 6. 2018, 14:03 (CEST)
Faktem je, že změna rodu nebo čísla je běžná a čtenář ji IMHO často ocení. Pokud tedy neexistuje ke každému rozcetníku mužskému současně i ženská (a/nebo střední) varianta, pak by stačilo odkazovat jen vzájemně na rozcestníky a jednotlivé položky z nich nemusí být zahrnuty do rozcestníku nepříslušného rodu. Stejně tak to bude s čísly, a tedy i pomnožnými slovy.
Příklady z praxe: Český (rozcestník) a Česká (rozcestník) (vzájemně se odkazují v SČ). Nebo Čech obsahuje jako hlavní význam příslušníka Čechů, ovšem odkazuje na článek pojmenovaný množným číslem Češi (logicky, mělo by existovat přesměrování). Čech (příjmení) obsahuje v samostatné sekci přechýlených jmen výčet osob s příjmením Čechová a heslo Čechová je právě jen přesměrováním na tento rozcestník. Tesař má za hlavní význam řemeslníka z oboru tesařství a pak opět následuje výčet osob jak mužských, tak ženských. Most (rozcestník) obsahuje všechny možné významy včetně anglického bridge a včetně názvů sídel nebo zkratek, přičemž samostaný rozcestník s množným číslem Mosty je na tom podobně a jako první význam uvádí množné číslo od most. --Bazi (diskuse) 7. 6. 2018, 14:19 (CEST)
@ Vlout: Pozměnil jsem rozcestník tak, aby významy slov "odbor" a "odbory" nebyly spojovány - jak jste vyjádřil, že není vhodné. Takhle není rozcestník nijak zavádějící, a také jej lze kdykoliv jednoduše rozšířit na plnohodnotný článek přidáním textu.--Concus Cretus (diskuse) 8. 6. 2018, 05:49 (CEST)
Obávám se, že takto to nejde. Rozcestník nemůže mít jeden jediný význam a pak už jen "možná hledáte". Provedl jsem další úpravy, aby přece jen byly odbory trochu vyčleněny, ale přitom zachována ta logika, tedy přes obor činnosti se dostáváme k zaměstnaneckým odborům. --Bazi (diskuse) 8. 6. 2018, 11:16 (CEST)
Je možné, že "odbor", "odbory", "odborník" spolu etymologicky souvisí, viz http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=1373. Takže rozcestník tedy nemusí být špatná cesta, ale nedělil bych slova na ta rovnějším a ostatní, která by se dala jen dolu do Souvisejících. —Mykhal (diskuse) 7. 6. 2018, 11:51 (CEST)


Anička (knižní série)[editovat | editovat zdroj]

Toto není hlasování, ale diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
Tayari (diskuse) 7. 6. 2018, 17:46 (CEST)
Uzavření diskuse
nestandardní: 1. 7. 2018, 17:46 (CEST)

Doporučená řešení[editovat | editovat zdroj]

 • Smazat - bez zdrojů, na wiki není ani článek o autorce. --Tayari (diskuse) 7. 6. 2018, 17:46 (CEST)
 • vytvořit článek o autorce a prozatím sloučit do něj. Knížky samy o sobě mi přijdou docela významné (a dobré, i hodoncení na databázi knih mají slušné [3]). JAn (diskuse) 7. 6. 2018, 18:37 (CEST)
 • ponechat - knižní série vypadá v českých poměrech významně. I když rozšíření by článku o ní slušelo, řešení navrhované JAnem nemá valného smyslu. --Týnajger (diskuse) 16. 6. 2018, 09:19 (CEST)
 • Smazat- seznam knižní produkce postrádá jakoukoliv EV, spíše je to obchodní reklama.--Zemanst (diskuse) 21. 6. 2018, 12:27 (CEST)
Nejde o seznam knižní produkce (ten bych taky nepodpořil), ale o jeden knižní seriál. --Týnajger (diskuse) 22. 6. 2018, 05:20 (CEST)

Komentáře[editovat | editovat zdroj]

Tohle by se asi dalo považovat NNVZ, je tam i něco málo odkazů na další zdroje.--Jklamo (diskuse) 7. 6. 2018, 18:00 (CEST)

Prodloužení

Jelikož zde není dostatečné množství názorů, diskusi prodlužuji do 1. července 2018. --Martin Urbanec (diskuse) 17. 6. 2018, 13:00 (CEST)


Šablona:Kategorizace[editovat | editovat zdroj]

Toto není hlasování, nýbrž diskuse. Důležité jsou argumenty.

Jednou už {{Kategorizace}} "ke smazání" byla: Wikipedie:Diskuse_o_smazání/Šablona:Kategorizace, otvírám znovu.

Diskusi otevřel(a)
Franta Oashi (diskuse) 9. 6. 2018, 23:16 (CEST)
Uzavření diskuse
nestandardní: 1. 7. 2018, 23:16 (CEST)

Doporučená řešení[editovat | editovat zdroj]

 • Smazat - Tahle cedule nic nedělá, nemá přínos, naopak jen dubluje funkci samotného systému Wikipedie:
  že prý se do cedule má psát návod-popis, jak se do popisované kategorie má kategorizovat a co: "kategorie .. potřebuje upřesnit, jaké stránky do nich zahrnovat či nezahrnovat".
  • Jenže na takové popisy přece má každá kategorie svůj Edit, text-areu, kam se tyhle popisy píší. Ostatně právě tam se i tahle šablona {{Kategorizace}} má prý použít.
  • ...a šablona má prý za účel, že až do cedule se prý má přidat "popis kategorie", do cedule vložit, šablonou obklopit? Proboha proč. --Franta Oashi (diskuse) 9. 6. 2018, 23:16 (CEST)
  Bez ohledu na leštění vzhledu či textací, sama myšlenka téhle cedule je zcestná. Kolega RPekař si tekrát klidně mohl stát za svým. A kolega Jvs přesně uhodil hřebíček na hlavičku. - Předešlý výsledek mne stále udivuje. --Franta Oashi (diskuse) 9. 6. 2018, 23:16 (CEST)
  Kolega navrhovatel nechápe smysl šablony, to mu jistě nelze vyčítat. Ale tak jako jiná šablona třeba "pouze" informuje o tom, že kategorie je skrytá, tato šablona mohla zajistit, aby podobně standardizovaným řešením mohlo být informováno, jaké články do kategorie patří a jaké nepatří. Jinak je to obvykle řešeno prostým textem, který ovšem buď zaniká ve všech jiných šablonách, nebo je různě řešený, různě umístěný, různě formátovaný atd. Nevyčítám nikomu, pokud v tom nevidí užitek. Já ho vidím. --Bazi (diskuse) 10. 6. 2018, 01:03 (CEST)
  Inu ano, nechápu. :) Předešlý argument otočím: řešeno prostým textem, .. , nebo je různě řešený, různě umístěný, různě formátovaný atd. - Jenže zrovna tohle šablona-cedule beztak neřeší: I v ceduli, stále text může být všemožně formátovaný a pod. Přínos cedulí obecně vidím v jejich jediném specializovaném účelu, kdy třeba ani nepotřebují vstupy, anebo jen konkrétní hodnoty do zřejmé proměnné. Naproti tomu zde má být "účelem, aby se vpisoval free-text", s čímž nesouhlasím: Od toho tam je právě ta célá editační textarea. --Franta Oashi (diskuse) 15. 6. 2018, 04:40 (CEST)
  Bazi: Co popisujete, mi zní spíše jako "Doporučení Wikipedie". A takové už snad i nějaké máme? Ale šablona toto vyřešit neumí, to je pro ni, kteroukoli, příliš velké a neuchopitelné téma, sousto. --Franta Oashi (diskuse) 15. 6. 2018, 04:40 (CEST)
 • Smazat, i já se podivuji nad smyslem této nevyužívané šablony. Po původním DoSu (protože o této šabloně už jednou DoS běžel), měla být šablona nasazena a dopracována. Ani jedno z toho se však nestalo. Následně jsem se po letech nepoužívání pokusil změnit její funkci a na daném názvu připravit šablonu s trochu jiným zaměřením, ale po roce jsem byl zase revertován na původní stav (když si toho po roce někdo všiml). --Dvorapa (diskuse) 9. 6. 2018, 23:31 (CEST)
 • Ponechat a konečně doladit, aby se mohla začít používat podle původního záměru. Smyslem šablony je jakýsi jednotný vzhled a styl kategorií, případně . Nevyužívaná je bohužel dosud jen právě proto, že tu nebyla vůle dojít ke konsenzu. --Bazi (diskuse) 10. 6. 2018, 00:58 (CEST)
 • <d>Nevím</d>. Sloučit Jediným přínosem té šablony je vložení smazané kategorie a jen částečně jednotný vzhled. To je dost málo.
  Možná by stálo za úvahu sjednocení různých šablon používaných ve jmenném prostoru kategorie do jediné šablony, řekněme Infobox - šablona, která by umožňovala krom vložení popisného zpřesňujícího textu kategorie ovládat všechny volitelné i skryté kategorizace kategorie, dokázala nabídnout text a odkaz k zaplnění kategorie, související témata paralelní kategorizace, posloupnost dopředu i zpět (u kategorií, které ve svém kategorizačním stupni jsou abecední, číselnou nebo časovou posloupností. Například u kalendářních kategorií), hlavního článku k ní atd...--Rosičák (diskuse) 18. 6. 2018, 03:30 (CEST)
  Ano, něco takového jsem naznačil níže. Ale je to běh na dlouhou trať, obzvlášť třeba v souvislosti s možnostmi provázání na Wikidata apod. --Bazi (diskuse) 18. 6. 2018, 15:59 (CEST)
  Omlouvám se, že jsem nečetl diskusi níže, ale je pravda, že jste mne inspiroval svým příspěvkem výše. ː)--Rosičák (diskuse) 18. 6. 2018, 17:56 (CEST)
 • Spíše smazat – podle mého názoru tato šablona není optimálním nástrojem k dosažení požadovaného efektu. S argumenty zakladatele DoSu v podstatě souhlasím. Osobně by mě zajímalo, jak by se do dané cedule měl vecpat rozvinutý/podrobný komentář ke kategorizaci jako zde. --Vachovec1 (diskuse) 20. 6. 2018, 20:07 (CEST)
  Prakticky poměrně snadno, ale vypadá to šíleně... Jinak by to ale s touhle šablonou nešlo. --Martin Urbanec (diskuse) 20. 6. 2018, 23:23 (CEST)
  Opravdu nevím, co je na tom příkladu za problém. Je to souvislý odstavec textu, že má v sobě odkazy nebo ztučnění, je poměrně detail. Komplikací může být nanejvýš ta kurzíva, ale i to je detail, který se dal vychytat běžnou diskusí o podobě šablony. --Bazi (diskuse) 21. 6. 2018, 00:26 (CEST)
  Je to šablona-nešablona. Prostý text plní její účel stejně dobře, spíše lépe. --Martin Urbanec (diskuse) 21. 6. 2018, 11:47 (CEST)
  Je to šablona jako mnohé jiné, řada cedulí má svůj základní text, kterým sděluje své poselství, a k tomu uživatel přidává komentář s konkrétními výhradami nebo návrhy. Stejně tak tady je základní informace o tom, že v zájmu stručnosti názvu kategorie je její obsah dále upřesněn v jejím těle, a to tím způsobem, který je v šabloně následně popsán. Vlastně si matně vybavuju, že jsem tu šablonu začal vyrábět právě po nějakých sporech ohledně názvů kategorií, kdy chtěl někdo přejmenovat kategorii tak, aby z názvu bylo jasné vymezení, jenže výsledkem by bylo krkolomné pojmenování. Proto ta šablona původně říká i tohle, konstatuje, že nemusíme všechno cpát do pojmenování kategorie. --Bazi (diskuse) 21. 6. 2018, 12:04 (CEST)
  Nevím o jediné šabloně, která by počítala s možností vložení i takto dlouhého textu (viz příklad výše), který výrazně přesahuje text samotné šablony. Komentující šablony typu {{upravit}} jsou a) použitelné i bez komentáře b) když s komentáři, tak s heslovitými. --Martin Urbanec (diskuse) 21. 6. 2018, 15:24 (CEST)
  Mimochodem, ten uvedený příklad představuje údržbovou kategorii, která je vysvětlena obzvláště rozvláčným způsobem, tedy tak trochu argumentace ad absurdum. Podobně můžeme říct, že kdokoli může i do šablony Upravit sepsat několikaodstavcový elaborát, a chtít pak po šabloně, aby s tím počítala, resp. jí vyčítat, že s ním nevypadá dobře. ;-) --Bazi (diskuse) 21. 6. 2018, 15:59 (CEST)
  Někdy je zapotřebí takový dlouhý text napsat, je zcestné předpokládat, že jestliže se nepodařilo smysl kategorie vyjádřit stručně jasně v jejím názvu, podaří se to stručně jasně v textu kategorie. Jakýkoliv text, který kdy byl použit v této šabloně (mimo můj příklad jde o čtyři vložení) je delší, než obvyklé zkratky používané v šabloně upravit. Šablona upravit nepočítá s tím, že by někdo vložil text delší než 10 slov, u této šablony je to více než pravděpodobné a počítat s tím musí. --Martin Urbanec (diskuse) 21. 6. 2018, 16:38 (CEST)
  Díky za námět, který jistě bylo možno vzít v úvahu při designování šablony, nemá však rozhodující vliv na samotný její smysl. Viz např. šablonu {{Úkoly}}, ve které taky nenacházíme jenom zkratkovitých pár slov, a přesto je aplikací relativně standardní {{Cedule diskuse}}. Je to opravdu takový problém, když v ní jsou dokonce i složité odrážkové seznamy apod.? --Bazi (diskuse) 21. 6. 2018, 16:42 (CEST)
  Diskuse o smazání není o tom, zda chceme vysvětlovat kategorizaci nějakou šablonou, ale zda na Wikipedii chceme tuto konkrétní šablonu v této konkrétní podobě. Není to o přáních, je to spíše o současném stavu. Pokud ji přepracuješ, budiž. Zatím ale přepracovaná ani používaná není. Šablona úkoly je jiná. Na stránce kategorie je obvykle jediným "volným" textem právě vysvětlení (nebo nic), jinak tam jsou jen údržbové kategorie, značkující kategorie či zařazení do nadřazených kategorií. Na diskusích je ale hlavním obsahem kupodivu diskuse, doplněná o úkoly. Je vhodné je proto udržovat nahoře a šablona úkoly k tomu dobře slouží. --Martin Urbanec (diskuse) 21. 6. 2018, 19:44 (CEST)
  No a co tomu DOSu předcházelo? Hm? V diskusi k šabloně bylo možné se domlouvat na detailech. A ne, zase si pleteš DOS s hlasováním o smazu/nesmazu. Tady se mají předkládat návrhy řešení, a to ne jenom v té černobílé rovině smazat/nechat, jak to prezentuješ (tady i jinde), ale jakékoli smyslupné návrhy, které by mohly řešit ty nedostatky, které v současné chvíli (a podobě) článek/stránka má, resp. jsou jí některými wikipedisty vyčítány. A tady se - v tomto konkrétním vlákně - tvrilo, že je problém do šablony dostat rozsáhlejší text, ale jak vidno, není problém dostat do cedulové šablony rozsáhlejší a strukturovanější text. Ty konkrétně jsi použil argument „Nevím o jediné šabloně, která by počítala s možností vložení i takto dlouhého textu“, takže se ukázalo, že taková šablona existuje a teď už o ní i víš. --Bazi (diskuse) 22. 6. 2018, 00:30 (CEST)
  Také jsem sem chtěl napsat, jestli si Martine nepleteš DoS a HoS, tvoje definice DoSu se mi moc nezdá. Zde se může diskutovat vzhled, smysl, minulá i budoucí použití, koncept, apod. --Dvorapa (diskuse) 22. 6. 2018, 12:28 (CEST)
  Nepletu. Jakákoliv DoS může skončit ponechat, upravit, až na DoS u článků z důvodu ency. významnosti. Cokoliv, co se navrhne na smazání, je možné používat, někdy hned a někdy po úpravách. Vždyť dokonce i takový experiment pod názvem něčeho ency. významného jde upravit, aby mohla stránka zůstat. To samé s články nedosahující ani délky subpahýlu. DoS slouží k rozhodnutí, zda se něco smaže nebo ne anebo jestli se osud stránky přenechá jinému mazacímu procesu (zejména WP:OS, ale může jít i o WP:RS, jiný mazací proces nemáme). Další možnost, která může být rozhodnutím z DoSu neexistuje („rozhodnutí“ nemohli jsme se dohodnout => bez konsensu nepovažuji za rozhodnutí v pravém slova smyslu). Není možné kupř. v DoSu zavést nové pravidlo, že je nutné uvádět účel kategorie v šabloně kategorizace. K tomu existují jiné procesy, jmenovitě WP:ŽOK. Z toho, co jsem zde napsal, myslím jednoznačně vyplývá, že diskuse o smazání rozhoduje primárně o současném stavu. Fakt, že je možné se bavit o tom, zda je současný stav "snadno vylepšitelný" (a je vhodné dát lhůtu na úpravu dle WP:OS) nebo "obtížně vylepšitelný" (a je vhodné smazat a případně začít znovu) a v rámci toho se bavit i o vizích je vedlejší a nic moc na tom nemění. --Martin Urbanec (diskuse) 22. 6. 2018, 14:18 (CEST)
  Pleteš, ale nevadí, nikdo není neomylný. Z úvodní definice DOSu: „Cílem diskuse je dosáhnout konsensu o smazání či ponechání, případně přepracování stránky do přijatelné podoby.“ (zvýraznil Bazi). Spíš je ale na zamyšlení, jestli vůbec měla být tato šablona navrhována k DOSu, a to z následujícího důvodu (zdroj tamtéž): „K diskusi o smazání mohou být proto zpravidla podány stránky jen z těch jmenných prostorů, které bezprostředně souvisí s obsahem v článcích, tj. stránky z hlavního jmenného prostoru a prostoru portál a šablony, soubory či kategorie, které bezprostředně s obsahem článků souvisí. V dalších jmenných prostorech se užívá jiných rozhodovacích procesů (vizte Změny v pravidlech), o smazání je možné rozhodovat jen tehdy, pokud byl příslušný mechanismus, jehož je stránka součástí, zrušen nebo standardním způsobem plně nahrazen jiným.“ (zvýraznil Bazi) Takže ano, zvyklosti ohledně kategorizace nebo koncepčního pojetí stránek kategorií by nejspíš měly být diskutovány jinde, měly by procházet jiným procesem. Ten by v našem případě měl nejspíš předcházet, mít vyšší prioritu než DOS týkající se jen konkrétní šablony. Místo navržení šablony ke smazání by tedy měla patrně probíhat jiná diskuse ohledně jejího pojetí, resp. způsobu uvádění zpřesněné kategorizace apod. Zakladatel DOSu si poněkud zjednodušil práci, když se rozhodl to řešit tímto způsobem. A bylo v tomto kontextu nanejvýš pochopitelné, že minulý pokus skončil tím výsledkem, kterým skončil. --Bazi (diskuse) 22. 6. 2018, 15:56 (CEST)

Komentáře[editovat | editovat zdroj]

A to sámé se týká i jednoúčelové související kategorie:Wikipedie:Kategorie s upřesněnou kategorizací, kterou šablona plní. (nebo vlastně kategorii neplní, neb tato už ani neexistuje.. zkrátka nefunkční šablona) --Franta Oashi (diskuse) 9. 6. 2018, 23:28 (CEST)

A dopustím se i dvou "argumentačních podpásovek":

 • Za celéty roky a roky, nejen že šablonu nedotáhl sám autor, ale ani nikdo jiný se k tomu neměl - asi pro "neuchopitelnost"?
 • O čem svědčí neexistence obdoby na interwiki? --Franta Oashi (diskuse) 15. 6. 2018, 05:01 (CEST)
Namísto svých podpásovek, které byste si mohl nechat od cesty, protože jsou pouhými spekulacemi o "neuchopitelnosti", byste se mohl zamyslet a zapátrat, proč skutečně se šablona nehnula. Totiž kvůli vydatnému odporu jediného editora, který ale zamrzl. Šablona je hotová a připravená k použití, jenže ji někdo odmítal v takové podobě, ale dál už žádné připomínky nebo návrhy ke kompromisu nepředložil. Není se kam hnout, protože druhá strana se nechce hýbat. Takže asi stačí jenom začít šablonu používat. Pokud někdo má i nadále námitky, měl by je asi zkusit nějak věcně naformulovat. Každopádně oproti prvnímu DOSu se samotné argumenty k (ne)existenci šablony patrně nezměnily. --Bazi (diskuse) 15. 6. 2018, 12:11 (CEST)

Že tu máme na CS-WP nějeké nejasné kategorie, že není jasný jejich účel, to nejspíše máme. Ale k vyřešení té jejich nejasnosti nepomůže žadná cedule, nýbrž právě ten chybějící free-textový popis: Ona nenapsaná myšlenka. A tato myšlenka by fungovala úplně stejně, ať už by byla jedenkrát zavřená do textareyi, anebo nadvakrát do textareyi + do cedule. I ten vysvětlující text by nejspíše byl ten samý... Šablona má něco automatizovat, například opakující se textové formulace. Zde však je jádrem pudla právě to, že ty popisné texty budou pokaždé jiné. To cedule nevyřeší, žádná šablona. Opravdu jediné řešení je projít ty nepochopitelné kategorie jednu po druhé a do každé z nich napsat to jedno konkrétní vysvětlení, případ od případu, pokaždé jiné. Tady holt žádná zkratka neexistuje. --Franta Oashi (diskuse) 15. 6. 2018, 05:01 (CEST)

Tento odstavec je perfektně napsaný a přesně vysatihuje i můj názor o nepotřebnosti šablony. Šablona má něco automatizovat, v tomto případě se ale jedná pokaždé o jiný popis. Jen jednou je uzavřený v obalující šabloně a podruhé není. Rozdíl je prakticky nulový, tak proč to tak hrotit a cpát všude výstražně působící cedule, když stačí obyčejný popis. Krom toho by zde stačila (pokud už tedy obalovat do nadbytečné cedule) i samotná cedule, nepotřebujeme mít šablonu navíc, která se od cedule skoro nijak neliší a v podstatě ji obaluje. Krom toho řešení projít kategorie a doplnit popis v obyčejném textu je i řešením zamyslet se, zda kategorie má jasný a pochopitelný název, který často vydá za tisíc popisků a cedulí. --Dvorapa (diskuse) 15. 6. 2018, 14:18 (CEST)
Další nepochopení. Účelem této šablony není řešit problém nějakého množství kategorií s nejasným vymezením. Účelem této šablony je zajistit jednotný vzhled a styl informací v těch kategoriích, které mají své vymezení už upřesněno (aby to nebylo jednou tučně, jednou kurzívou, jednou nad commons, jednom pod commons apod.). Čili ten problém, který tu nově předestřel kolega Oashi, je mimoběžný. --Bazi (diskuse) 15. 6. 2018, 19:54 (CEST)
Stejnak nechápu, co by to zlepšilo. Beztak by ta cedule byla jednou nad commons, jednou pod commons, jednou nad metakategorií a jednou pod, jednou by v ní byl text tučně a podruhé kurzívou. Obalit to do cedule podle mého neřeší ani jeden z uvedených problémů. A také nechápu, proč je potřeba v tomto případě něco standardizovat. Roboti stejně tyhle popisky hromadně měnit moc nebudou a když, tak jim obalující šablona stejnak moc nepomůže. Čtenář si zas text najde a mezi více cedulemi naopak myslím popis spíše zapadne, zatímco řádek textu mezi cedulemi, commons a cattoc naopak celkem hezky vyniká. --Dvorapa (diskuse) 16. 6. 2018, 19:39 (CEST)
Podle mě by se tato měla vkládat jako poslední z (vzhledově) obdobných šablon. Zároveň by přirozeně měla být nad případnými odkazy Commons. Řádek textu v kategoriích zaniká hlavně proto, že všechno ostatní už jsou jenom strukturované věci - odrážkové seznamy subkategorií i jednotlivých položek a nadpisy. Není tam žádný souvislý text, tedy ani čtenář žádný souvislý text nehledá, proto je lepší takové informace nasekat do blokových šablon. --Bazi (diskuse) 16. 6. 2018, 21:54 (CEST)
Ještě bych dodal, že se mi už nyní nezdá přecedulizace (přeplácanost cedulemi) u některých kategorií a tahle šablona by tomu příliš nepomohla. --Dvorapa (diskuse) 16. 6. 2018, 22:32 (CEST)
Mně se nezdá přeplácanost jiných prvků, ostatně třeba na Hlavní straně to dosáhlo takové míry, že už to musíme redukovat. Co se ale týká kategorií, tam je to ještě vcelku přiměřené. Dalo by se samozřejmě uvažovat o úpravách, třeba při vícero informačních cedulích by se sloučily do jedné, která by obsáhla všechny jednotlivé náležitosti. Nebo by se mohl vyvinout vhodnější jednotný design pro celé záhlaví kategorií, nějaký panel, který by obsáhl všechno, včetně třeba odkazů na Commons ad. Ale to je věc nějakého celkového koncepčního uvažování, není to argument ohledně přípustnosti či nepřípustnosti této šablony. Už v minulém DOSu byl výsledek takový, že šablona má své opodstatnění a má se pouze dořešit její vzhled. --Bazi (diskuse) 16. 6. 2018, 23:38 (CEST)
Alternativa k šabloně[editovat | editovat zdroj]

Kdyby tam měla přijít cedule s námitkou, že je účel kategorie nepochopitelný, to pak ano: to by byl opakující se jeden účel, s jednou formulací, a řešilo by se to sledováním údržbové kategorie. Ale nějakou takovou už asi máme? Nebo se to řeší přes {{CfD}}?

Zatím mi však příjde, že {{Kategorizace}} by snad měla být řešením na tu námitku popsanou výše? Opravdu ne, jde o dva kroky: Nejdříve problém unifikovaně zahlásit, a pak hlášení odebrat s doplněním popisu účelu do textareyi kategorie. Ale současný stav mi přijde jako hybrid, který oba kroky splácává do jednoho. --Franta Oashi (diskuse) 15. 6. 2018, 05:01 (CEST)

Přesně shodnou myšlenku jsem měl před rokem, kdy jsem diskutovanou šablonu překopal přesně na tento účel (viz její historie), než mě revertovali. --Dvorapa (diskuse) 15. 6. 2018, 14:18 (CEST)
Je to nesmyslné. Pokud někdo přijde na nedostatečně vyjasněnou kategorizaci, nebude vkládat šablonu, ale popíše, co tam patří (pokud to ví). Když to neví, nejspíš to ani nepozná. Pokud snad někdo potřebuje samostatnou šablonu na upozorňování na jemu nejasné vymezení kategorie, pak tedy patrně oranžovou, ne modrou. Modré šablony jsou informující, nemají upozorňovat na nějaký nedostatek.
A překopat jednu funkční šablonu na úplně jinou s jiným účelem je přinejmenším bezohledné. A jen stěží omluvitelné nepochopením původního účelu. --Bazi (diskuse) 15. 6. 2018, 19:51 (CEST)

Další možnou alternativou by prostě bylo redefinovat strukturu kategorií (ve WP:Kategorizace nebo WP:VaS). Např. ten popisek (narozdíl od článků) cpát úplně nahoru, nad všecky cedule a další. Pod něj poté odrážkové (commons apod.) a pod to všecko až cedule (beztak se používají hlavně pro obsah kategorie a ne pro popis) a obsah. Nebo naopak až úplně dolů, to by bylo třeba ještě promyslet:

Popis.
{{Commons}}
* Odrážka
{{Cedule}}
{{CATEGORYTOC}}

--Dvorapa (diskuse) 16. 6. 2018, 22:32 (CEST)

Prodloužení

Diskusi prodlužuji do 1. července 2018 vzhledem k pokusu nalákat sem další diskutující i přes WP:3N. --Martin Urbanec (diskuse) 17. 6. 2018, 13:56 (CEST)


Šablona:Soupiska HC Oceláři Třinec 2016/2017[editovat | editovat zdroj]

Toto není hlasování, nýbrž diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
Jowe (diskuse) 13. 6. 2018, 21:06 (CEST)
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešení[editovat | editovat zdroj]

 • Smazat - šablona je umístěna pouze v jednom článku, kde jen duplikuje informace v článku již obsažené. Jedná se o základní nepochopení smyslu navigačních šablon i šablon obecně. Platí pro všechny podobné šablony soupisek HC Oceláři Třinec --Jowe (diskuse) 13. 6. 2018, 21:06 (CEST)
 • smazat. Navbox má navigovat a v tom případě má být vložen ve všech (a pouze v nich) odkazovaných článcích. Navbox by neměl pouze nahrazovat kategorii a počet navboxů v článku by měl být limitně blízek 0. A osobně si myslím, že navbox by měl být pokud možno stabilní, ne se měnit každý přestupový termín (ať už obsahově nebo vyloženě výměna navboxu za jiný)- JAn (diskuse) 13. 6. 2018, 21:24 (CEST)
Jen bych upřesnil, že v návrhu se jedná o šablony od ročníku 1995/1996 do ročníku 2017/2018, což jsou navboxy stabilní, žádné změny se už konat nebudou. Ročník 2018/2019, kde nepochybně budou probíhat změny bych zde neřešil, to bychom musely řešit desítky navboxů současných sestav typu {{Arsenal FC}}. Také bych ještě dodal, že navbox by neměl nahrazovat informace v článku jako třeba v článku HC Oceláři Třinec v české hokejové extralize 2000/2001, kde text byl z článku odejmut a "sklapnut" do navboxu dole.--Jowe (diskuse) 13. 6. 2018, 21:40 (CEST)
 • Ideálně informace z navboxu převést do tabulky ve článku a navbox smazat, stejně tak pro všechny podobné případy (princip precedentu). --Dvorapa (diskuse) 13. 6. 2018, 22:30 (CEST)
 • Smazat - viz výše. --Hugo (diskuse) 14. 6. 2018, 05:35 (CEST)

Komentáře[editovat | editovat zdroj]

Wikipedie:Přátelé homosexuálů by neměli editovat Wikipedii[editovat | editovat zdroj]

Toto není hlasování, nýbrž diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
Ivannah (diskuse) 17. 6. 2018, 13:27 (CEST)
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešení[editovat | editovat zdroj]

 • Smazat - Stránka není humorná. Do vtipné podoby se mi zdá nepřepsatelná - proto navrhuji smazání. --Ivannah (diskuse) 17. 6. 2018, 13:27 (CEST)
 • Ponechat – mně připadá velmi vtipně napsaná, nevím, proč by tu ne,mohla zůstat. --Dvorapa (diskuse) 17. 6. 2018, 13:37 (CEST)
 • Smazat - dlouhodobě vnímám veškerý wikihumor jako nevtipný. Stránky vzniklé překladem trpí následky nepřenositelnosti z jiného jazykového a kulturního prostředí. --Uacs451 (diskuse) 17. 6. 2018, 13:38 (CEST)
 • Ponechat - stránka wiki-vtipně reaguje na klasický vandalismus, není důvod proč by zde nemohla zůstat. Jakýkoliv wiki humor (třeba klasická žárovka) je pro vnější svět nepochopitelný a ne-vtipný, některý je pochopitelný jen pro specifické části uživatelů (třeba právě pro patrolu). --Martin Urbanec (diskuse) 17. 6. 2018, 13:41 (CEST)
 • Ponechat. Mě to vůbec nepohoršuje: text si nedělá srandu z homosexuálů, ale z hlupáků, kteří slovo „homosexuál“ používají jako nadávku.--Hnetubud (diskuse) 17. 6. 2018, 13:48 (CEST)
 • Ponechat Jako Martin a Hnetubud Opravdu zde není nic jiného na práci než zakládat nesmyslné DoSy? --Vojtasafr (diskuse) 17. 6. 2018, 13:49 (CEST)
 • Ponechat. Nevidím důvod k mazání. Ivannahovo odůvodnění návrhu shledávám nepravdivým - je to rozhodně humorné. Byť si nejsem jist, zda se mně osobně ten humor nějak zvlášť líbí, rozhodně si zde nehodlám hrát na arbitra elegance wikihumoru. --Týnajger (diskuse) 17. 6. 2018, 14:08 (CEST)
 • Ponechat – protože Wikipedie:Nebuďte suchaři  :-) --Jowe (diskuse) 17. 6. 2018, 14:19 (CEST)
  A abychom to dostali ještě do správně paradoxního kontextu, tu odkazovanou stránku shodou okolností založil svého času velmi vytrvalý vandal a loutkař. :-) --Bazi (diskuse) 17. 6. 2018, 14:32 (CEST)
Věřím, že moje nechuť k článku o přátelích homosexuálů není daná tím, že bych byla až takový suchar, který nesnese lehčí úhel pohledu: třeba Evoluci wikipedisty považuju za opravdu svěží text... --Ivannah (diskuse) 17. 6. 2018, 15:00 (CEST)
 • Smazat nebo přejmenovat - Jak jsem již psal na tamní diskusi, "humornost" tohoto obsahu jsem nikdy nepochopil a stránku považuji za urážlivou vůči homosexuálním lidem. Chápu, co tím chtěl básník říci, ale především název stránky považuji za slaboduchý rádoby humor na úrovni žáků ZŠ. Tohle do Wikipedie nepatří. --37.188.157.139 18. 6. 2018, 16:54 (CEST)
  • Stránka opravdu nemluví jen o přátelích a název "Muži s velkým penisem by neměli editovat wikipedii" asi neprojde. Tak co třeba Konečné řešení vandalismu? Mě osobně název urážející nepřipadá, ale taky nemám velký penis ... Na druhou stranu se učím psát desti prsty fjfj jfj fjjf jjjj ffff. Ať už s jakýmkoliv jménem - ponechat, je to osvěžení v parnu pravidel--DRobert (diskuse) 20. 6. 2018, 11:36 (CEST)
 • Ponechat (a rozšířit). Stránka je humorná a není urážlivá. Humor sice není nijak úžasný, ale ve srovnání s tím, co se ve veřejném prostoru za humor považuje, dokonce se za to někdy i vybírá vstupné, je dobrý až až. Humorné je samozřejmě už to, že byla napadena zřejmě provokatérem a ani tato diskuse se tedy nezbaví puncu absurdity. Myslím, že tenhle detail by se do oné stránky měl poznamenat. Ke druhému tématu. Mám v knihovničce pár svazků židovských anekdot. Myslíte, že je Židé považovali za urážlivé? Ani náhodou. Co by se asi tak stalo, kdybych se v době jejich vzniku snažil jejich vydání zabránit? Naopak by se na mě sesypali, že jsem antisemita, když bráním vyjít knize právě proto, že se dotýká Židů. Tak asi tak. Jestli se to stále někomu zdá urážlivé, ať nepodniká vlastní výzkum, ale věrohodně to doloží stanoviskem nějaké příslušné organizace. ;D --- Přítel Židů a po napsání tohoto odstavce i homosexuálů ---Chun-mee (diskuse) 18. 6. 2018, 18:14 (CEST) :D
 • Ponechat. Celkem vtipné a výstižné, překlad by asi chtěl ještě doladit, ale na rozdíl od některých kolegů to za až takovou hrůzu nepovažuju. Jo a ještě technická: Proč to je přes wikidata propojeno se slovenským překladem, ale ne s originálem? --Rosenfeld (diskuse) 21. 6. 2018, 20:01 (CEST)
  Zkusil jsem propojit. --Bazi (diskuse) 21. 6. 2018, 20:30 (CEST)

Komentáře[editovat | editovat zdroj]

 • Tohle mi koneckonců vadí podstatně míň, než když na stránku Wikipedie:Dítě na Wikipedii vložil Awewewe větu, které označuje uživatele VisualEditoru za podřadné. To pak můžeme ty semináře o tom, jak zlepšit pocity nováčků, pořádat do alejujá a nic z toho.--Hnetubud (diskuse) 17. 6. 2018, 13:48 (CEST)

Stránka trpí následky obtížné přenositelnosti a překladu, jak správně podotýká Uacs451. Přitom stránka existuje nejen na enWiki (jako přesměrování), ale rovnou na metě. Náš problém mimo jiné spočívá už v názvu, kdy "gayové" byli přeloženi poněkud neobratně jako "homosexuálové" (působí formalistně, medicínsky, vzdáleně od oné sociální roviny). Atd. atp. Přitom spousta rádobyvtipných vandalismů v tomto duchu, o čemž stránka pojednává, i na české Wikipedii skutečně probíhá, takže evidentně popisuje existující fenomén. Jestli s ní má někdo problém tady na Wikipedii, pak nechť se z toho udělá taky jen přesměrování na český překlad stránky na metě. Ale nic moc se tím nejspíš nezíská. --Bazi (diskuse) 17. 6. 2018, 14:00 (CEST)

Ano, to je jedna taková neobratnost. Článek na metě má např. hned v záhlaví uvedeno, že je "zamýšlen jako humorný". To je další drobný příklad takového kulturního rozdílu. A tomu jsem se opravdu zasmál. --Uacs451 (diskuse) 17. 6. 2018, 14:07 (CEST)
"Varovnou" ceduli ohledně wikihumoru má v úvodu i ta naše stránka. I když, pravda, v trochu jiném znění. --Bazi (diskuse) 17. 6. 2018, 14:17 (CEST)
Tak náš článek má také v úvodu uvedeno, že je zamýšlen jako humorný. Pokud se však jeho překlad jeho autorovi tehdy tolik nepovedl, určitě myslím nikdo nebude mít nic proti, pokud ho vylepšíte v humorném duchu tak, aby poskytoval takový zážitek jako třeba verze z enwiki nebo mety. --Dvorapa (diskuse) 17. 6. 2018, 14:19 (CEST)
Nu, právě to "zamýšlen" tam není a o to jde. Původnímu znění se zasměju, překladu ne. --Uacs451 (diskuse) 17. 6. 2018, 14:29 (CEST)
Ostatně to může být dobrý podnět pro úpravu šablony Wiki-humor. Klidně by se do ní dalo vpravit, že je to její záměr/úmysl, nikoli jen kontatovat její zamýšlenou/domnělou humornost jako fakt. --Bazi (diskuse) 17. 6. 2018, 14:35 (CEST)


Kategorie:Členové pražské organizace ČSSD[editovat | editovat zdroj]

Toto není hlasování, nýbrž diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel
Kacir 18. 6. 2018, 12:06 (CEST)
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešení[editovat | editovat zdroj]

 • Smazat@Msm:zárodek nové kategorizace podle krajských organizací stran, který otevírá možnost i budoucí kategorizaci nižších jednotek – podle okresních a místních organizací. Vzhledem k tomu, že neproběhla žádná diskuse, dávám ke zvážení do DOSu. Dosud se standardně vyčleňovali jen straničtí místo/předsedové a členové parlamentních frakcí.
  Krajské kategorizace se mi jeví jako nadbytečné, neintuitivní. Čtenář běžně neví, do jaké krajské organizace straníci patří a nedělám si iluzi, že by systematicky došlo k překategorizování většiny straníků podle krajských organizací. --Kacir 18. 6. 2018, 12:06 (CEST)
 • Spíše smazat – viz navrhovatel, podle mě až přílišná podrobnost, která je mimo rozlišovací schopnost většiny čtenářů a taky většiny zdrojů. O mnohých, obzvlášť zpětně, by bylo obtížné dohledat, v které místní organizaci vůbec byli v kterém období organizováni, pokud právě to samotné nebylo předmětem speciálního mediálního zájmu třeba jako při zpětném vstupu Jiřího Paroubka do ČSSD apod. Užitečná tato kategorizace může být snad jen k případnému provázání na regionální politiku a její kategorizaci po krajích či okresech, ale i to je IMHO lepší provádět po linii funkcionářů, tedy hejtmanů, starostů, členů zastupitelstev... než po linii členství v té či oné stranické buňce. --Bazi (diskuse) 18. 6. 2018, 12:45 (CEST)
  ad mapování po liniích funkcionářů: například v pražské komunální politice se vyskytují často významné figury rozhodující z pozadí, bez volených nebo jmenovaných funkcí. Tam mi přehled o příslušnosti ke konkrétní lokální stranické buňce přijde zajímavý. Msm (diskuse) 18. 6. 2018, 13:15 (CEST)
  No ale ti zákulisní hráči přece nebývají nutně členy stran, tím spíše příslušných základních organizací. „Významné figury rozhodující z pozadí“ můžou být v jakékoli pozici vůči straně a nemá IMHO smysl je podchycovat touto kategorií. Když už, tak spíš má smysl to mít popsáno v encyklopedickém článku o té straně, resp. té místní organizaci. Nebo přímo v článcích o tom konkrétním zastupitelstvu - na magistrátu nebo v jednotlivých částech. Máme obsahově velmi chudý článek Zastupitelstvo hlavního města Prahy a o jednotlivých volbách, např. Volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy 2014, kde se ale kromě prostých výsledků nedozvídáme dokonce ani informaci o následném složení koalice a rady. O radě sice máme zase článek Rada hlavního města Prahy, kde je vypsáno personální složení v jednotlivých obdobích, ale jsou tam jen červené odkazy na jednotlivá volební období, resp. jednotlivé rady, jako je Městská rada Adriany Krnáčové apod. Přitom právě k popisu komunální politiky v průběhu jednotlivých volebních období by tyto články mohly být ideální. Tyto informace tu ale nemáme, místo nich to nahrazovat kategorizací článků jednotlivých lidí mi nepřijde užitečné, čtenářům to přináší jen minimální hodnotu limitně se blížící nule. --Bazi (diskuse) 18. 6. 2018, 14:31 (CEST)
 • Ponechat - Kategorii jsem založil jako dílčí informační zdroj / prolinkování pro téma komunální politiky v Praze. Souhlasím s tím, že kompletní kategorizace nižších jednotek nedává smysl. Pro komunální politiky např. z větších měst mi to ale přijde užitečné. Ideálně by se tyto kategorie měly doplňovat s články o stranické politice ve významných sídlech. Msm (diskuse) 18. 6. 2018, 12:59 (CEST)

Komentáře[editovat | editovat zdroj]

Šablona:User schválený uživatel[editovat | editovat zdroj]

Toto není hlasování, nýbrž diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
Martin Urbanec (diskuse) 20. 6. 2018, 23:39 (CEST)
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešení[editovat | editovat zdroj]

 • Smazat - práva schváleného uživatele jsou až na výjimky přidělována pouze dočasně, jelikož jsou vždy jen dočasně potřeba - každý tato práva časem získá. Je to jen urychlení, pro většinou jednorázové problémy typu editační filtr zbytečně replikující upozornění mentora apod. --Martin Urbanec (diskuse) 20. 6. 2018, 23:39 (CEST)

Komentáře[editovat | editovat zdroj]

CineTube[editovat | editovat zdroj]

Toto není hlasování, nýbrž diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
Martin Urbanec (diskuse) 20. 6. 2018, 23:41 (CEST)
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešení[editovat | editovat zdroj]

 • Spíše smazat - stále si nejsem jist, nakolik je CineTube encyklopedicky významný. Jelikož šablona významnost byla nepovšimnutě autorem odebrána a proces WP:OS není fér spouštět znovu, zahajuji plnou DoS. --Martin Urbanec (diskuse) 20. 6. 2018, 23:41 (CEST)
 • Ponechat a upravit. Zdá se mi, že téma pod tímto názvem by mohlo být encyklopedicky významné. Namátkou Znojemský deník, Jihlavský deník, Svitavský deník, Prostějovský deník. V tom Jihlavském přitom čtu: „CineTube se koná už podvanácté a pokaždé zavítá do deseti až patnácti měst.“ To už vypadá opravdu na akci s tradicí, takže zdrojů by mělo být dohledatelných ještě víc. Což ovšem koliduje s tvrzením v článku, že festival proběhl poprvé až v roce 2014. Přitom i v samotném článku je externí odkaz, který mluví o konání „potřinácté“. Takže prostě přepsat do souladu s dostupnými zdroji, promazat nezdrojovaná tvrzení. Ale samotná EV tématu se mi jeví potvrzená. --Bazi (diskuse) 21. 6. 2018, 01:35 (CEST)
  @Bazi: Diskuse o smazání je o současném stavu článku. Pokud to takhle zůstane, měl by na Wikipedii zůstat? --Martin Urbanec (diskuse) 21. 6. 2018, 11:36 (CEST)
  Diskuse o smazání je o tom, jak naložit s článkem. Návrhy můžou být různé, uzaviratel je pak posoudí. Jestliže článek vyžaduje úpravy, ale téma tu má své místo, jedním z možných výsledků může být vložení šablony upravit nebo urgentně upravit. Protože by šlo o výsledek DOSu, neměl by pak autor článku nárok na odebrání šablony bez uspokojivého vyřešení výhrad, jak se stalo při prvním zpochybnění významnosti. --Bazi (diskuse) 21. 6. 2018, 11:57 (CEST)
 • Smazat v současném stavu. Připomíná propagaci/fanpage. --Tayari (diskuse) 21. 6. 2018, 16:10 (CEST)

Komentáře[editovat | editovat zdroj]