Wikipedie:Diskuse o smazání

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání
Wiki rules.png
Doporučení

Text této stránky je doporučení české Wikipedie. Vysvětluje standardy, s nimiž většina wikipedistů v principu souhlasí a které je vhodné dodržovat. Přesto není závazným pravidlem. Nebojte se stránku editovat, je-li potřeba, ale větší změny raději předem navrhněte v diskusi a oznamte je též Pod lípou.


Zkratka:
WP:DOS
WP:AfD
WP:TfD

Diskuse o smazání (slangově též DOS, DoS, AfD z anglického Articles for Deletion či TfD z Template for Deletion) je stránka pro diskuse o tom, zda obsah stránky vyhovuje kritériím pro zahrnutí ve Wikipedii, či zda má být stránka smazána. Cílem diskuse je dosáhnout konsensu o smazání či ponechání, případně přepracování stránky do přijatelné podoby. Skončené diskuse jsou uloženy v archivu.

Diskuse o smazání řeší otázku smazání obsahu nějaké stránky, nikoliv rušení zavedených pravidel a zvyklostí. K diskusi o smazání mohou být proto zpravidla podány stránky jen z těch jmenných prostorů, které bezprostředně souvisí s obsahem v článcích, tj. stránky z hlavního jmenného prostoru a prostoru portál a šablony, soubory či kategorie, které bezprostředně s obsahem článků souvisí. V dalších jmenných prostorech se užívá jiných rozhodovacích procesů (vizte Změny v pravidlech), o smazání je možné rozhodovat jen tehdy, pokud byl příslušný mechanismus, jehož je stránka součástí, zrušen nebo standardním způsobem plně nahrazen jiným.

Možnost fyzického mazání stránek mají správci (sysopové) české Wikipedie.

Pro upozornění na omylem vytvořené, špatně pojmenované, zjevně zcela nesmyslné a jiné podobné stránky, které lze bez diskuse o obsahu vymazat procedurou tzv. rychlého smazání, použijte šablonu {{Smazat|důvod pro smazání}}.

Jestliže jde o heslo o encyklopedicky významném pojmu, který by na Wikipedii měl být, zvažte dobře, je-li jeho stávající obsah opravdu natolik nicotný, že je lepší ho zcela smazat z databáze než ho využít jako pahýl. Také zvažte, není-li vhodné stránku či kategorii spíše sloučit s jinou nebo přejmenovat. V případě, že stránka je spíše slovníkovou definicí než encyklopedickým heslem, zvažte její přesunutí na Wikislovník. K tomu se používá šablona {{Přesunout na Wikislovník}}.

V případě, že navrhujete ke smazání šablonu nebo jiný prvek, který užívají jiní uživatelé, napište ve zdůvodnění i postup, jak se vypořádat s problémy, které nastanou v souvislosti s jeho smazáním.

Jak navrhnout stránku na smazání[editovat | editovat zdroj]

Předpokládejme, že vidíte důvod smazat stránku Velký modrák. Nejprve zjistěte, zda problémy na této stránce nemůžete odstranit sami bez nutnosti vyvolávat diskusi o smazání, zejména:

 • úpravou problematického textu, například odmazáním nepřijatelného obsahu;
 • změnou obsahu stránky na přesměrování spolu s případným sloučením užitečného obsahu s cílovou stránkou přesměrování;
 • přesunem stránky na název, který bude ve shodě s jejím obsahem, případně na Wikislovník;
 • využitím mechanismu rychlého nebo odloženého mazání stránek.

Pokud žádným z uvedených způsobů problémy stránky vyřešit nelze, navrhněte ji na smazání pomocí následujících kroků:

1/3 Vložení šablony do navrhované stránky

Na začátek stránky, kterou chcete smazat (tj. Velký modrák), vložte šablonu {{AfD}} (navrhujete-li smazání šablony, označte ji šablonou {{TfD}}).

2/3 Vytvoření diskusní podstránky

V editačním políčku nahraďte -heslo- slovy Velký modrák (názvem stránky, o níž se má diskutovat) a zmáčkněte tlačítko pro vytvoření podstránky. Podstránku vyplňte podle návodu a nakonec uložte.


3/3 Zařazení podstránky do seznamu

Po klepnutí zde napište do velkého editačního pole {{/-heslo-}}, kde -heslo- nahraďte názvem stránky navrhované na smazání, takže přidaná položka bude například {{/Velký modrák}}. Malé editační pole („Předmět/nadpis“) nechte prázdné, a varování, že jste nezadali shrnutí editace, si nevšímejte a uložení potvrďte.

Druhou možností je editovat celý seznam – položku připište na konec seznamu obdobným způsobem, přitom lze vymazat případné již neaktuální položky.

Po editaci stránku uložte. Po úspěšném provedení těchto kroků se text podstránky s novým návrhem na smazání objeví přímo na konci této hlavní stránky. Pokud se neobjevil, zkuste nejdříve vyprázdnit cache serveru, a pokud ani potom ne, zkontrolujte, zda všechny vaše kroky proběhly přesně podle návodu (např. jestli jste neudělali překlep apod.).

Upozornění na diskusi v posledních změnách a na portálu Wikipedie zařídí robot, může mu to ale trvat až půl hodiny. Vstřícným krokem, který můžete ještě udělat (a robot ho neudělá), je upozornit hlavního autora článku na založení diskuse. Lze očekávat, že si nastavil odeslání e-mailu při změně diskusní stránky, takže bude upozorněn i v případě, kdy aktuálně Wikipedii nesleduje.

Pravidla diskusí o smazání[editovat | editovat zdroj]

Uzavření diskuse[editovat | editovat zdroj]

Diskuse se uzavírá nejdříve po týdnu. Správce však může zrušit nebo předčasně uzavřít diskusi, pokud:

 • bylo jejich založení zjevně v rozporu s jinými pravidly (např. šlo o narušování Wikipedie nebo obcházení bloku),
 • pro daný typ stránek je výslovně řečeno, že pro něj proces diskuse o smazání není určen.

Správce může dále předčasně uzavřít diskuse:

 • jednoznačné (dostatečně reprezentativní a takřka jednomyslné),
 • kde došlo k tak zásadnímu přepracování navržené stránky, že dosavadní argumenty pro smazání ztratily smysl.

Na druhou stranu může kterýkoli správce diskusi prodloužit, pokud se před očekávaným uzavřením objeví nové podstatné argumenty.

Uzavíratelem může být libovolný ze správců; jasné, zralé a řádně proběhlé diskuse, jejichž výsledek nevyžaduje použití práv správce, smí uzavřít kterýkoli wikipedista. Uzavíratel zváží argumenty, komentáře, připomínky a názory diskutujících a rozhodne, zda se článek ponechá, smaže nebo přesune. Zároveň může doporučit přepracování článku. Rozhodnutí může být v případě nutnosti výrazných úprav podmínečné. Rozhodnutí musí být jasně a výstižně zdůvodněno.

Uživatelé se zásadními námitkami vůči způsobu vyhodnocení nebo regulérnosti diskuse by se měli nejprve obrátit na uzavíratele. Pokud se svou stížností neuspějí, mohou podat na příslušné stránce podnět k revizi smazání.

Užitečné tipy pro vyhodnocování konsenzu vizte na stránce Wikipedie:Žádost o komentář/VfD: změna na AfD/Vyhodnocování konsenzu.

Výsledek a další postup[editovat | editovat zdroj]

 Při archivaci podstránek použijte následující šablony:

 • {{subst:vfd-archiv-start|vysledek=smazáno/ponecháno/nebyl dosažen konsenzus, ponecháno/přepracováno}} --~~~~
 • {{subst:vfd-archiv-konec}}

 Položku do archivu vložte pomocí:

 • {{subst:vfd-archiv-položka|Jméno stránky}} – smazáno/ponecháno/nebyl dosažen konsenzus, ponecháno/přepracováno --~~~~

Stránka bude smazána po uzavření diskuse, pokud výsledkem diskuse bylo rozhodnutí smazat.

Obecně pokud diskuse skončí s výsledkem nemazat, stránka by již neměla být znovu nominována. Pokud není skutečně dobrý důvod, aby diskutující změnili svůj postoj, dá se předpokládat, že další návrh dopadne stejně.

Ukončené nebo zrušené diskuse se zařazují do Archivu diskusí o smazání (kde je i návod pro archivaci). Do diskusí ke stránkám, které nebyly smazány, se má vložit odkaz na zaarchivovanou diskusní stránku pomocí šablony {{Afd-oznámení}}. Budoucí čtenáři stránky tak jsou informováni, že v minulosti přežila návrh na smazání, a mohou si přečíst patřičnou diskusi. To ovšem nebrání případnému novému návrhu na smazání.

Vlastní diskuse[editovat | editovat zdroj]

Jak přidat argument nebo komentář[editovat | editovat zdroj]

Editujte jen příslušnou sekci „Doporučená řešení“ (nebo „Komentáře“), a to buď klepnutím na odkaz Editovat u nadpisu dané sekce, nebo klepnutím pravým tlačítkem myši tamtéž (záleží na vašem uživatelském nastavení Wikipedie).

Poté přidejte svůj argument pro nebo proti jako další položku seznamu. Pro přehlednost ve svém textu uveďte tučně shrnutí akce, kterou doporučujete udělat, např. Smazat nebo Ponechat. Můžete uvést i jiné možnosti, popřípadě více možností – pak jako první uveďte tu, které dáváte přednost (např. ponechat nebo alespoň sloučit; dát měsíc na přepracování, jinak smazat; přesunout na Wikislovník nebo smazat).

Máte-li k již vznesenému argumentu protiargument nebo komentář, přidejte jej jako podbod. Jestliže se již argument či informace v diskusi nachází, není nutno je přidávat opakovaně. Stačí uvést jména diskutujících, s jejichž argumenty se ztotožňujete (pokud je to jednoznačné).

Vyprázdnit cache serveru
(Použijte v případě, že níže vidíte zastaralé verze podstránek)


Stránky navržené ke smazání[editovat | editovat zdroj]

K2 atmitec[editovat | editovat zdroj]

Toto není hlasování, ale diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
Jvs 18. 5. 2015, 15:33 (CEST)
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešení[editovat | editovat zdroj]

 • Smazat. V roce 2012 jsem (asi ve slabší chvilce) uznal zdroje za dostatečné. Při podrobnějším zkoumání jsou ale zdroje triviální nebo závislé. --Jvs 18. 5. 2015, 15:33 (CEST)
 • Spíše smazat. Nemohu jinak, ale cca 3/4 článku tvoří nyní v bodech, čtenáři nic neříkající, ho absolutně neobohacující, historie společnosti a její obdržené, získané certifikáty, nic více. Reklama, či velké ego? Zajímala by mě velice návštěvnost tohoto hesla. Absolutně nevýznamné heslo. --Protestant (diskuse) 19. 5. 2015, 16:09 (CEST)
 • Ponechat. Nejlépe aktualizovat, případně doplnit zdroje. Historie společnosti do článku o společnosti patří. Články o fungujících a úspěšných českých společnostech na české wikipedii chybí, jakkoli jsou některým wikipedistům (Protestant) nepříjemné. Takto zvnějšku to vypadá, že protestují lidé, kteří nepodnikají (nechtějí? neumějí?) a informace o podnikání čerpají z bulvárních médií.--Leotard (diskuse) 21. 5. 2015, 08:35 (CEST)

Komentáře[editovat | editovat zdroj]

 • @Leotard - Je-li toto heslo skutečně natolik významné jak mi výše úsměvně adresujete, tak zcela jistě, nepochybně doložíte jeho netriviální významnost, kvůli které je zde veden 'DoS'. Dále, bylo by vcelku fajn, kdyby si IT firmy nepletly cs.wiki s anoncí! – Tento nepodepsaný komentář přidal uživatel Protestant (diskusepříspěvky)
 • Dobrý den, ráda bych Vás, zkušenější wikipedisty a správce, poprosila o doporučení, jak upravit stránku, aby byla její přítomnost na Wikipedii méně problematická. Z prostého porovnání s konkurenčními firmami, například ABRA Software či HELIOS (informační systémy), mi není jasné, proč u jejich příspěvků není obdobná diskuze vedena. Ráda bych tuto stránku upravila tak, aby byla také v pořádku. Děkuji – Tento nepodepsaný komentář přidal uživatel Petra Dvořáková (diskusepříspěvky)
Zhodnocení zdrojů[editovat | editovat zdroj]

Zhodnocení zdrojů (verze 12594246)

Reference

 • 1 triviální
 • 2 nefunkční odkaz, ale pravděpodobná aktualizovaná verze je zde, triviální
 • 3 závislý ("Celé řešení může být proaktivně sledováno našim[sic] dohledovým systémem")
 • 4 triviální
 • 5 triviální
 • 6 triviální
 • 7 triviální
 • 8 triviální
 • 9 závislý
 • 10 nefunkční odkaz, ale asi bude triviální
 • 11 triviální
 • 12 nefunkční odkaz, ale asi bude triviální

Externí odkazy

 • 1 závislý
 • 2 triviální

--Jvs 21. 6. 2015, 09:26 (CEST)

Proč hodnotíte článek v Hospodářských novinách (resp. ihned.cz) jako triviální (zde zdroj 8)? Stejně byste asi zhodnotil i nový zdroj z živě.cz: zde. Objektivně vzato sice ani jeden se nezabývá přímo společností, přinášejí zprávu o nové budově v Ostravě, ale zároveň zmiňují dosavadní činnost společnosti, oblast záměru nebo třeba infomaci, kdo je ředitelem (a samozřejmě fakt, kde nyní sídlí). Dle pravidla nemusí bý předmět hlavním tématem zdroje. --Mates (diskuse) 29. 6. 2015, 09:47 (CEST)
Zdroj ihned.cz sice zmiňuje činnost společnosti, ale jen velmi stručně, navíc přebírá řadu reklamních formulací ("20let[sic] úspěšného působení na trhu", "novinky moderních kanceláří 21. století"); zive.cz je tisková zpráva, čili závislý zdroj. --Jvs 30. 6. 2015, 10:53 (CEST)


Šablona:Převzato[editovat | editovat zdroj]

Toto není hlasování, ale diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
Wikipedista:BobM d|p 4. 6. 2015, 18:01 (CEST)
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešení[editovat | editovat zdroj]

 • Smazat nebo sloučit - viz Diskuse k šabloně:Převzato, šablona je funkcí duplicitní k šabl. {{překlad}}, zbytečné? Pokud bude ponecháno, dohodnout kritéria používání. --Wikipedista:BobM d|p 4. 6. 2015, 18:01 (CEST)
 • Nemazat ani neslučovat - šablona není zbytečná ani duplicitní. {{překlad}} se použije tehdy, pokud se do české verze Wikipedie překládá text článku z jiné jazykové verze Wikipedie nebo jeho podstatná část, zatímco {{převzato}} se použije v případě, že se z článku z jiné jazykové verze Wikipedie použijí jen dílčí informace na doplnění informací získaných z jiných zdrojů, zejména je-li v článku uvedeno
  < !-- Článek není překlad, proto prosím nenahrazovat šablonou Překlad. -->
  
  – Tento nepodepsaný komentář přidal/a Převzato (diskusebloky) 4. 6. 2015, 16:12‎ SE(L)Č
  A jaký je v tom rozdíl? Stále nevidím důvod pro existence dvou šablon. --Wikipedista:BobM d|p 4. 6. 2015, 18:15 (CEST)
  Asi takový jako mezi dabingem a volným filmovým zpracováním. Převzato (diskuse) 4. 6. 2015, 18:32 (CEST)
  Pouze malý dotaz: vidím, že jste se zaregistroval 4. 6. 2015, 17:50, a hned šel diskutovat o smysluplnosti šablony „Převzato“. Proč se nepřihlásíte pod svým běžným účtem, je na tom snad něco špatného? --Vlout (diskuse) 4. 6. 2015, 18:55 (CEST)
 • Ponechat - Šablona Převzato neznačí překlad, ale převzetí informací z příslušného cizojazyčného článku, navíc lze převzít udaje z více článků wikipedie v různých jazyků, aniž by výsledná kompilace byla překladem i jen části kteréhokoli z nich. Překlad značí překlad, nikoli jen převzetí informací. Potíž snad je, kdy překlad přestává být překladem po následných na překládanem vzoru nezávislých editacích, což je spíš důvod pro zrušení šablony Překlad. Paul E (diskuse) 4. 6. 2015, 21:44 (CEST)
  Považuji za užitečné přebírat do českých článků z dobrých cizích článků, byť nejsou přecisně ozdrojované, (tak jako i mnoho článku nepřevzatých). Rozšířují záběr české wikipedie. Jestli bude odkaz na cizí wiki proveden šablonou nebo jinak nakonec nepovažuji za důležité, šablona je jednoduchá a standartisovaná. Je lépe uvést že pisatel převzal informaci z cizí wiki v níž jsou zdroje uvedeny nebo uvést tamní zdroje, které ovšem pisatel neviděl (třeba že jsou pro pisatele velmi obtížně dostupné a nesrozumitelné) nebo uvést ty neviděné cizí zdroje nebo obojí? Paul E (diskuse) 9. 6. 2015, 12:31 (CEST)
 • Ponechat, ale změnit způsob jejího využití. Zajímavé je, že do diskuse o smyslu šablony se její autor vůbec nezapojil. No, každopádně tady prakticky souhlasím se Shlomovým pohledem - šablona by podle mě měla být využívána maximálně pro označení převzatých šablon, složitějších tabulek, grafů, apod. ve smyslu autorské ochrany vlastního kódu (tedy skutečná obdoba šablony {{překlad}}). Současné využívání šablony Převzato, jak ho tady ve druhém odstavci pěkně Shlomo popsal, mi už dlouhodobě vadí, stejně tak jako používání nešablonovitých poznámek o "převzetí údajů" se skrytými komentáři Článek není překlad, proto prosím nenahrazovat šablonou Překlad. Buď je prostě článek ozdrojován nebo ne, používání takových poznámek nebo šab. Převzato (v současném stavu) mi připadá poněkud alibistické. Říkáme tím vlastně: "čtenáři, tento článek je sice založen na údajích z anglické Wikipedie, ale vlastně nic zde nemusí být pravda, protože stejně zde nic ozdrojováno není..."
  Nakonec mě ještě napadla taková úvaha hraničící s NEKIT. Pokud do pár článků, které jsou nyní označeny šablonou Převzato, vložím {{neověřeno}}, tak můžou nastat dvě situace (když pominu revertování mého vložení šablony): 1) V článku se nic nestane, autor nebude nijak reagovat, ať už z jakéhokoliv důvodu. Výsledkem bude pro čtenáře zcela absurdní situace, kdy v článku budeme zároveň tvrdit, že není ozdrojován a také tam bude jakési pseudoozdrojování s tím, že informace byly převzaty z cizojazyčné Wikipedie. 2) Autor daný článek řádně ozdrojuje. Nicméně pak už je ta šablona Převzato v článku úplně zbytečná. Právě na těchto obou případech se podle mě krásně ukazuje, jak je ta šablona nevhodná.
  A v souvislosti s poslední Tchořovou poznámkou, kterou vložil, zatímco jsem postupně plodil toto slohové cvičení, musím zopakovat, že osobně jsem značně proti i vůči oněm nešablonovitým poznámkám o přebírání. Buď se prostě zdrojuje tak, jak se má podle pravidel (WP:OV, WP:VZ, WP:REF), nebo nezdrojuji vůbec, ale pak musím počítat s tím, že každý může informaci nebo celý článek zpochybnit. --Harold (diskuse) 4. 6. 2015, 23:40 (CEST)
  To je hezký principiální postoj, ale trochu černobílý. Já mám taky raději články hezky řádkově odzdrojované, ale pokud autor naznačí, odkud informace sebral, třebaže to není podle WP:VZ, je to lepší než vůbec nic – případný rozšiřovatel to uvítá a „pouhému“ zpochybňovateli nebo mazači to neuškodí.--RPekař (diskuse) 5. 6. 2015, 09:06 (CEST)
  Já opravdu nevidím smysl informovat čtenáře o tom, že informace "byly převzaty z cizojazyčné Wikipedie", když se neobtěžuji je ani řádně ozdrojovat v souladu s WP:OV a WP:VZ. Podle mě (a nejen mě) je to opravdu jen jakési alibistické podsouvání čtenáři, že informace sice není úplně vycucaná z prstu jedním editorem, ale zároveň vlastně vůbec nikdo nezaručuje pravdivost této informace a čtenář si ji ani nemá jak ověřit (a to je právě jeden z hlavních smyslů standardního zdrojování refy)... Když tu máme dlouhodobě stabilní pravidla WP:OV a WP:VZ, tak se jich máme držet. A ne tu vymýšlet šablony (a nešablonovité poznámky o převzetí informací), které jsou s nimi v rozporu. Vznik této šablony (i těch nešablonovitých poznámek) zřejmě zapříčiněn nepochopením funkce šablony {{Překlad}}, která ale neslouží ke zdrojování, ale pouze pro naplnění autorskoprávních licencí. Kromě toho mi ještě přijde docela úsměvné, že kolega, kvůli kterému tu diskutovaná šablona asi vznikla, ji vlastně odmítl používat, jak uvedl níže Tchoř...
  Samozřejmě, pokud se komunita v diskusi dohodne, že používání {{Převzato}} je v současné podobě OK, tak to budu respektovat, stejně jako teď zachovávám status quo u článků, které ji nyní obsahují (tedy ji z článků neodstraňuji), i když ji sám nepoužívám, nelíbí se mi a podle mého názoru ani není v souladu se zásadními pravidly projektu. Nicméně právě tato pravidla by pak po případném "schválení šablony komunitou" měla být upravena (WP:VZ#Internetové nástěnky, wiki a příspěvky v Usenetu). --Harold (diskuse) 5. 6. 2015, 10:08 (CEST)
  Ale Tchořův nápad s defaultním skrytím šablony a jejím explicitním zobrazením v nastavení těmi, kdo třeba chtějí doplnit zdroje dle zdrojového článku na cizojazyčné wiki (jen se bojím, že takových aktivit moc nebude), mi nepřijde špatný. --Harold (diskuse) 5. 6. 2015, 10:33 (CEST)
 • Ponechat, ale změnit způsob jejího využití (podle Harolda, resp. Shloma, viz výše), jinak smazat jako zbytečnou šablonu. Za současné definice nemá šablona význam ani z hlediska autorského práva (na samotné informace se autorské právo nevztahuje), ani z hlediska ověřitelnosti (Wikipedie samozřejmě není důvěryhodný zdroj). K argumentům, že uvedení šablony Převzato je lepší než nic: Pokud má být Wikipedie kvalitní, měla by usilovat o články řádně ozdrojované klasickými referencemi, nikoliv o články (ne)ozdrojované tvrzením o převzetí informací z jiného článku Wikipedie, kde tyto informace možná ozdrojované jsou, ale často také nejsou (a v takovém případě má šablona Převzato srovnatelnou váhu jako upozornění „V článku byly použity informace, které vkladatel odposlechl ráno v tramvaji“, neboť o věrohodnosti převzatých informací nevíme absolutně nic). Někteří uživatelé možná používají šablonu Převzato kvůli pocitu, že uvést zdroj je slušností, ať už je jakýkoliv (což chápu), v takovém případě ale plně stačí uvést zdroj ve shrnutí editace. Nápad na skrývání šablony Převzato před uživateli, kteří si její zobrazení nezapnou v nastavení, by byl určitě zlepšením, ale také se mi nezdá šťastný (uvádět v článcích něco, co možná nějakých 95 % čtenářů nebude mít možnost vůbec vidět, to by byla naprostá novinka, pokud se nepletu).--Jiekeren (diskuse) 6. 6. 2015, 12:28 (CEST)
 • V nějaké podobě ponechat, chyběla by mi... zejm. v případech, kdy nevím o žádných českých zdrojích, a na enwiki jsou kombinací knih, placených článků a mrtvých url (které kdysi ale možná obsahovaly cennou informaci, jež v textu článku zůstala). Pak nejde o moji neochotu zdroje uvést, ale opravdu váhám, zda jen převzít jako zdroj knihy, které jsem v ruce nedržela, a články, které jsem nečetla. Když uvedu jako zdroj enwiki, kdo chce, může si zkusit sehnat knihy a zaplatit si články, o kterých by bez toho nevěděl. --Ivannah (diskuse) 10. 6. 2015, 08:31 (CEST)
 • Ponechat. Je rozdíl mezi překladem celého článku a převzetím několika vět či odstavců. Argumentování autorským právem nechápu. Předpokládám, že i na jinojazyčných wiki se každý autorských práv prakticky vzdává. Jinak by už nikdo nikdy nemohl v článku nic upravit.--Tom (diskuse) 13. 6. 2015, 11:48 (CEST)
  Autorského práva se nikdo nevzdává, drtivá většina textů na Wikipedii je uvolněna pod svobodnými autorskoprávními licencemi GFDL a CC-BY-SA. K první větě: jednoduše řečeno, šablona a její používání odporuje pravidlům (WP:VZ). Předpokládám, že v případě jejího ponechání pak její zastánci budou iniciovat změny pravidel tak, aby odpovídaly realitě. --Harold (diskuse) 13. 6. 2015, 12:27 (CEST)
 • Ponechat a upravit pravidla použití. Smazat související a doporučeními neupravené komentáře.--Tomas62 (diskuse) 27. 6. 2015, 02:06 (CEST)
 • Rozšířit funkci i o možnost uvádění článků na české Wikipedii. Jinak nemá tato šablona valný smysl (u překladů je stejně nutné předpokládat, že nejde o doslovné a dál už nedotknutené překlady, ale především o převzetí informací, případně některých formulací). Proti sloučení s šablonou Překlad nemám námitek, pokud to někdo zvládne a nepoperete se u toho. --ŠJů (diskuse) 7. 7. 2015, 23:54 (CEST)

Komentáře[editovat | editovat zdroj]

Jestli dobře koukám, navrhovatel založil článek Důsledky první světové války, který je označen jako překlad z enwiki. Z enwiki převzal částečně osnovu a zčásti přeložil vybrané odstavce. Ani v nejmenším to není výtka zakladateli článku jen si myslím, že zrovna zde by byla příhodnější šablona Převzato. Nesouhlasím s návrhem na smazání, ale myslím, že něco by se udělat mělo. Třeba zpřesnit dokumentaci a blíže definovat použití.--Tomas62 (diskuse) 4. 6. 2015, 19:45 (CEST)

I z původní diskuse je patrné, že tuto šablonu vkladatelé používají právě tam, kde nedošlo k překladu, proto podle mne nemůže být sloučena se šablonou Překlad. V diskusi zazněly dva možné, spíše protichůdné způsoby jejího využití:

 • Autorskoprávní použití, tj. v případě převzetí jiných prvků chráněných autorským právem než (přeloženého) textu. Pro takové použití by bylo možné a) ponechat stávající šablonu, ale výrazně změnit v tomto smyslu dokumentaci k jejímu použití, nebo b) sloučit ji se šablonou Překlad v obecnější šablonu s jiným jménem. Ve skutečnosti však nemyslím, že by dotčené případy byly časté a že k nim existuje reálná poptávka.
 • Zdrojovací použití, tj. v případě a) převzetí nezdrojovaných informací z jiné jazykové verze Wikipedie nebo b) jejich převzetí bez převzetí zdrojů. V tomto smyslu je šablona fakticky nejvíce používána. Je jasné, že takové „zdrojování“ neobstojí na základě WP:VZ, šablona by mohla být považována za nástroj obcházení doporučení a jako taková raději smazána. Na druhé straně v případě b) – že jsou skutečné zdroje v cizojazyčné verzi uvedeny – může na základě této indicie jiný přispěvatel zdroje dohledat, ověřit a doplnit a šablona Převzato by byla potenciální pomůckou ke „skutečnému“ odzdrojování.--RPekař (diskuse) 4. 6. 2015, 20:06 (CEST)
Děkuji za podle mého názoru velmi přesný popis situace. Nicméně ta otázka, co tedy s tím, zůstává. Dávalo by smysl něco jiného než smazání nebo ponechání? Třeba šablonu nechat, ale zobrazovala by se jen registrovaným editorům, kteří si to zapnou v nastavení – takže by viděli, kde je potřeba zapracovat? A masová většina čtenářů, kteří jsou neregistrovaní, by nebyla uváděna v omyl, že článek je ověřený dle standardů Wikipedie? A i nováčci, kteří šablonu začnou po příkladu někoho zavedeného používat, by tím automaticky naráželi na poznání, že to není standardní způsob zdrojování?
Nebo by šlo vymyslet ještě nějaké jiné řešení? --Tchoř (diskuse) 4. 6. 2015, 22:37 (CEST)
RPekařův popis situace je skutečně přesný a vyplývá z něj hlavní problém šablony – za současně definice má šablona význam pouze v některých případech. Otázkou je, zda chceme budovat velký systém, jímž Wikipedie je, z polofunkčních částí. Moje zkušenosti jsou zatím takové, že budovat velký systém z částí s pochybnou funkčností je cesta k problémům a chaosu. Správná řešení jsou tedy asi skutečně jen dvě – zařídit, aby šablona měla smysl vždycky, nebo ji úplně smazat. --Jiekeren (diskuse) 6. 6. 2015, 12:43 (CEST)

Ještě podotýkám, že jednou z motivací založení šablony bylo vkládání podobné hlášky Sokoljanem. Jako snaha o její zešablonizování to ale selhalo, Sokoljan šablonu odmítl a skutečně ji nepoužívá. Je pak otázka, jaký by mělo z obav ohledně obcházení WP:VZ smysl mazat šablonu, když nám nevadí vyjadřování téhož bez šablony.--Tchoř (diskuse) 4. 6. 2015, 23:20 (CEST)

Podle mě mají šablony praktický smysl (i vzhledem k svému umístění) v tom, že umožňují ověřit, zda je překlad či převzetí údajů správné a přesné a jak kvalitní (ozdrojovaný ap.) byl použitý „nevěrohodný“ zdroj. Chybí mi v nich však odkaz, ke které české verzi článku se vztahují – tvrzení šablony může být pro aktuální verzi už neplatné. Také by se mi zdálo kvůli autorským právům systémovější uvádět odkaz na cizojazyčnou verzi (pouze) ve shrnutí editace, aby byla u ostatních údajů o autorech v historii článku. Matěj Orlický (diskuse) 24. 6. 2015, 11:46 (CEST)

Uzavření diskuse[editovat | editovat zdroj]

S ohledem na obsah diskuse navrhuji diskusi uzavřít s výsledkem ponecháno s tím, že následně lze případně diskutovat o tom, zda neupravit možnosti jejího využití. Ať tak či onak, mělo by být v konkrétním případě vždy aspoň orientačně jasné, zda použít šablonu Převzato nebo šablonu Překlad (popřípadě ani jednu z nich). Kromě toho by se mělo vyjasnit, čím nahradit tuto větu v jednotlivých článcích (podle mého názoru šablonou Převzato):

< !-- Článek není překlad, proto prosím nenahrazovat šablonou Překlad. -->

Převzato (diskuse) 15. 6. 2015, 14:13 (CEST)

S ohledem na obsah diskuse navrhuji diskusi uzavřít s výsledkem smazáno, neboť existence šablony i její využívání je v rozporu s pravidly projektu. Nešablonovitě věty o převzetí z článků (polo?)roboticky odstranit ze stejného důvodu. --Harold (diskuse) 15. 6. 2015, 19:43 (CEST)

Odstranit bez náhrady? Převzato (diskuse) 16. 6. 2015, 11:22 (CEST)

S návrhem na smazání jste mimo mísu, protože naprostá většina diskutujících chce šablonu ponechat. Konkrétně šest lidí chce šablonu ponechat, zatímco jen jeden (ten, kdo smazání navrhl) ji navrhuje smazat. Převzato (diskuse) 16. 6. 2015, 11:24 (CEST)

Toto ale není hlasování. --Tchoř (diskuse) 16. 6. 2015, 11:38 (CEST)

Vždyť já jsem nenapsal, že většina hlasujících chce šablonu ponechat, ale že většina diskutujících chce šablonu ponechat. Protože ti diskutující mají argumenty, proč jí chtějí ponechat. Pro smazání je jen jeden a jeho argumentem je, že šablona je duplicitní s šablonou Překlad. Ostatní mu ale vysvětlili, že se nejedná o duplicitu. Převzato (diskuse) 16. 6. 2015, 11:45 (CEST)

Toto není hlasování, ale diskuse... No každopádně, připadá mi, že svým návrhem na uzavření poněkud podsouváte ostatním, jak má být diskuse uzavřena a jak má být šablona využívána - zakonzervování současného stavu neodpovídajícího pravidlům. V takovém případě bych byl radši pro úplné smazání šablony, to nadělá míň škod než ponechání jakéhosi pseudoozdrojování. Výsledkem DoSu totiž nemusí být ponecháno/smazáno, ale i přepracování na základě relevantních argumentů v diskusi, o čemž je právě ten komentář u mého názoru výše. Další rozvleklá diskuse na diskusní stránce šablony podle mě stejně nikam dál nepovede a ochota někoho ji uzavřít bude pak prakticky nulová (viz neuzavřené návrhy přesunů, třetí názory, ŽoKy,...). Jinak ale rovněž sdílím s Vloutem lítost ohledně neochoty přihlásit se pod svým normálním účtem. --Harold (diskuse) 16. 6. 2015, 11:49 (CEST)

Nahoře je skutečně napsáno, že toto není hlasování, ale diskuse, a já proti tomu nic nenamítám. Nikomu nic nepodsouvám, ale jenom na základě výše uvedených vyjádření (jednou smazat, šestkrát ponechat) navrhuji určitý způsob uzavření, což je myslím regulérní. Nahoře je také napsáno, že diskuse se má uzavřít týden po zahájení a ten týden už uplynul.

Prosím, nepodsouvejte mi, že podsouvám ostatním, jak má být šablona využívána. Naopak, já jsem napsal, že následně lze případně diskutovat o tom, zda neupravit možnosti jejího využití. Já si sice nemyslím, že by to mělo být upravováno, ale pokud k tomu někteří mají připomínky, tak je nutné to vzít v úvahu. Převzato (diskuse) 16. 6. 2015, 12:17 (CEST)

Takovéto navrhování není úplně obvyklé, tak se může zdát, že je to takový pokus o ovlivnění uzavíratele. Správci zkrátka projdou argumenty a podle toho diskusi uzavřou, i třeba s tím, že šablonu upraví a z článků odstraní (pokud vyhodnotí můj názor ohledně kolize s pravidly jako opodstatněný). Ale kdy to bude, to se musíte zeptat jich, protože pár diskusí tu visí už několik měsíců a já se moc nedivím, že se nikomu ty sáhodlouhé texty probírat moc nechtějí. No a k vašemu návrhu na způsob uzavření jsem zkrátka přidal jiný návrh na způsob uzavření. Protože se ty názory opakují furt dokola, je podle mě zbytečné to řešit další diskusí přímo u šablony, kde se akorát zopakuje to, co tady, víc lidí tam pravděpodobně diskutovat nepřijde a ochota uzavřít takovou všeobecnou diskusi bude úplně minimální. --Harold (diskuse) 16. 6. 2015, 18:05 (CEST)

Možná to není úplně obvyklé, ale já jednám na férovku. Snažil jsem se shrnout výsledek a správce uzavírající diskusi to může buď využít, nebo nevyužít. Stejně tak je úplně v pořádku, že jste přidal jiný návrh na způsob uzavření, a já jsem zase upozornil na to, že Váš návrh podle mého názoru zjevně neodpovídá obsahu diskuse. Převzato (diskuse) 16. 6. 2015, 19:05 (CEST)

Děkuji za upozornění. --Harold (diskuse) 16. 6. 2015, 19:08 (CEST)

Pro nedostatek shody bude diskuse uzavřena s výsledkem ponecháno. Uzavírající precizuje návrh pravidel použití šablony. A vypořádá se s otázkou neexistence interwiki odkazů. Jestliže na ostatních wiki nevznikla potřeba obdobné šablony, je to důvodem k zamyšlení. Současně budou v rámci DOSu smazány avanturistické komentáře nemající oporu v pravidlech a doporučeních, které nahrazují šablony Překlad či Převzato.--Tomas62 (diskuse) 27. 6. 2015, 02:00 (CEST)


Šablona:Maakond[editovat | editovat zdroj]

Toto není hlasování, ale diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
— Draceane diskuse 22. 6. 2015, 21:55 (CEST)
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešení[editovat | editovat zdroj]

 • Smazat a u jednotlivých šablon nahradit navboxem – při robotickém převedení (zachování obrázků apod.) nemá šablona oproti šabloně {{Navbox}} žádnou přidanou hodnotu. — Draceane diskuse 22. 6. 2015, 21:55 (CEST)
 • Přepracovat šablonu na navbox, případně dopracovat na odvozené navigační šablony pro jednotlivé kraje. --Fafrin (diskuse) 23. 6. 2015, 11:40 (CEST)
 • Šablona tvoří mezistupeň pro patnáct krajových šablon. Zajisté by bylo možno ji nahradit navboxem, ale následná údržba už nebude tak snadná, protože změnit něco jednotně pro všech patnáct estonských krajů bude znamenat změnu patnácti šablon. Právě to je „přidanou hodnotou“ této šablony, a proto bych prosil o její zachování (a případné přepracování, pokud někomu nevyhovuje její outfit nebo infit). --Mmh (diskuse) 28. 6. 2015, 15:47 (CEST)
  Nerozumím tomu, proč by šablona založená na nawboxu měla být hůře udržovatelná, než šablona se spoustou wiki a html kódu uvnitř. (Navíc spůsob zadávání obsahu se jeví značně nestandartně.)--Fafrin (diskuse) 29. 6. 2015, 12:06 (CEST)
 • Nahradit navboxem a tuto potom smazat. - nevidím žádné rozumné odůvodnění její existence. Klidně se o převod postarám já. --Unpocoloco (diskuse) 20. 7. 2015, 14:54 (CEST)

Komentáře[editovat | editovat zdroj]

Putin chujlo![editovat | editovat zdroj]

Diskusi otevřel(a)

--94.113.217.172 10. 7. 2015, 21:52 (CEST)

předchozí diskuse
Wikipedie:Diskuse o smazání/Putin chujlo!
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučené řešení[editovat | editovat zdroj]

 • Smazat. V souladu se závazným pravidlem "Wikipedie není sbírkou nahodilých informací" (WP:NOT) navrhuji stránku ke smazání. Důvodem opakování již jednou uskutečněné diskuse je skutečnost, že předešlá diskuse byla k porušení pravidla WP:NPOV. Toto má být diskuse k porušení pravidla WP:NOT. Zdůvodnění návrhu: Skutečnost, že někteří Ukrajinci, při několika příležitostech, zapěli vulgární popěvek s urážlivým označením Vladimira Putina, a že pár politických a novinářských "celebrit" si na tom pár dní hřálo svoji polívčičku, není žádným historicky významným trendem, či událostí. Zhruba po jediném roce, není tato "světodějná" událost v životě Ukrajinců, ani ve světových médiích, nijak opakována, či připomínána - Ukrajinci teď mají zcela jiné starosti. – Tento nepodepsaný komentář přidal uživatel 94.113.217.172 (diskusepříspěvky)
Na základě dosavadních ohlasů chci reagovat a kvůli přehlednosti diskuse bude vhodné, aby to bylo na jednom místě. Úvodem chci říci, že o existenci diskutovaného článku jsem se dozvěděl včera, víceméně náhodou. Nemohl jsem se tak v předchozí diskusi vyjádřit. Dále chci zkušeným wikipedistům sdělit, že jsem úplný nováček a o existenci pravidel jako je WP:NPOV, nebo WP:NOT jsem se dozvěděl včera večer. Tím chci vysvětlit, proč jsem nežádal o revizi DoSu - bylo to jednoduše proto, že jsem o této možnosti nevěděl. Tolik k mojí opakovaně vytýkané formální chybě, kterou uznávám. Co mne zaráží je fakt, že většina diskutérů se vůbec nezamyslila nad zdůvodněním mého návrhu. Já argumentuji tím, že článek se zabývá zcela bezvýznamným tématem. Více než rok uplynul od doby, kdy některá média pár dní zveřejňovala zprávy o tom, že při několika příležitostech někteří Ukrajinci zpívali o tom, že Putin je ču*ák. Jak se Vám jeví tyto události s ročním odstupem? Nastartovaly nějaké změny v ukrajinské společnosti? Inspirovaly Západ k tomu, aby začal masivně Ukrajinu podporovat? Vmanévrovaly Putina do situace, že se bez ostudy nemůže objevit na veřejnosti? Nic z toho a ani nic jiného! Po roce se ukázalo, že se jednalo o zcela bezvýznamnou záležitost, která nic a nikoho neovlivnila. Proč by tedy takovéto, zcela bezvýznamné téma mělo být součástí encyklopedie? Jaké informace a poselství chceme budoucím historikům a generacím ve Wikipedii zanechat? Příští generace z ní zřejmě mají usoudit, že jsme pokládali za důležité zaznamenat skutečnost, že někteří z našich současníků označovalo Putina za ču*áka! Následující generace budou určitě vědět, že urážky, vtipy a zesměšňování politiků jsou odvěkou realitou, ale asi je zarazí, že minulí wikipedisté nepokládali za nutné zaznamenávat i urážky ostatních politiků. Neřekne jim tak diskutovaný článek spíše něco o nás? Třeba o našich komplexech, neobjektivitě, sprostotě, malichernosti, pokrytectví, neúctě, či dětinské nenávisti? V této souvislosti se rovněž táži, zda uvedené vlastnosti jsou vhodnými vlastnostmi pro osoby, které se pasují na encyklopedisty. --94.113.217.172 11. 7. 2015, 19:24 (CEST)
Byl bych velice rád, abyste zde nebagatelizoval, či neobhajoval ruskou (imperiální) agresi, která vedla k anexi Krymu, tj. zabrání ukrajinského území, porušení její svrchovanosti, autonomie, a vojenské podpoře, -ému vyzbrojení takřka celé východní Ukrajiny! Již se to zde několikrát opakovalo: "Tento slogan byl reakcí na neadekvátní (imperiální/arogantní) chování RF"! Mám obavu, že si osobnost Vladimira Vladimiroviče příliš idealizujete,...! Nejsem si jist, zda-li je užití slov typu "pokrytectví, malichernost, neúcta, nenávist" zrovna vhodné, bavíme-li se o RF! Je to přinejmenším úsměvné, i s tím časovým odstupem... --Protestant (diskuse) 11. 7. 2015, 19:37 (CEST)
K žádné agresi jsem se nevyjadřoval. Diskutujte prosím k tomu, co jsem napsal. --94.113.217.172 11. 7. 2015, 20:24 (CEST)
Uplynul již týden diskuse a při této příležitosti bych chtěl upozornit, že dva zastánci ponechání článku se v diskusi uchylují k osobním útokům. Jedná se o Protestanta a o 87.249.145.69. Podle Protestanta například "bagatelizuji ruskou agresi v Ukrajině", ovšem bez toho, že bych se vůbec o nějaké agresi zmiňoval, či mi vytýká, že si Putina idealizuji, ovšem bez toho, že bych nějaké Putinovy činy hodnotil. Diskutér 87.249.145.69 je ještě osobnější. Prý podporuji "politicko-propagandistické preference" jiného diskutéra, jsem servilní k Putinovi a rovněž také "emocionálně reaguji". Chování a argumentace této dvojice diskutujících tak u mne budí podezření, že wikipedistický článek "Putin chujlo!" je zaměřen propagandisticky.
--94.113.217.172 19. 7. 2015, 07:41 (CEST)
Zkuste si přečíst celý příspěvek na který se pokoušíte reagovat, nikoliv jen reagovat na části Vámi vytržené z celkového kontextu. Tady jsme na Wikipedii, ne v politice.:-) Zejména Vás jistě zaujme ta část obsahující "Nikdo ze stoupenců smazání nebyl schopen přijít s doloženými důvody pro smazání článku, nebo změnu jeho obsahu; jedná jen se jen o jejich emocionální reakci na jeho existenci, se kterou se nedokáží smířit, a proto se jej snaží odstranit." Po vyloučení nemožného zůstane jen to pravděpodobné. Pokud jste nebyl schopen uvést věcné důvody pro smazání (mimo ničím fakticky nepodloženého odkazu na wp:CWN).
Vaše podezření jsou nepochybně nesmírně fascinující, alespoň pro Vás, ale na druhou stranu, mimo Vašich představ, opět ničím nepodložená.
Jak tu bylo opět a opět doloženo, článek je neutrální, a ani kolega Zbrnajsem nebyl schopen uvést v čem by vlastně mělo jeho zpracování porušovat neutralitu. Mimo toho, že údajně "obsahuje sprosté slovo", ale ani zde snad nebyl schopen výslovně uvést které z nich to má být, natož proč, a jaký je vlastně encyklopedický důvod pro mazání článků obsahujících sprostá slova. Wikipedie k nim má celou kategorii. Stejně tak k sloganům. A propagandě. ;-) -87.249.145.69 24. 7. 2015, 22:40 (CEST)
Článek je bezvýznamný a kdo chce, tak to jasně vidí. Pokud se v článku například popisuje, že jakási poslankyně ukrajinského parlamentu přišla na jedno zasedání v tričku s nápisem "Putin je ču*ák!", nebo že Ukrajinec na narozeninové oslavě v Los Angeles učil diskutovaný popěvek místní mexické obyvatele, tak se i člověk s jen základním vzděláním musí ptát, co je na těch událostech tak významného. Vy tady jen praktikujete strategii gramofonové desky - do omrzení opakovat své mantry, že Vám nikdo nic nevyvrátil a že to bylo v novinách.
--94.113.217.172 25. 7. 2015, 13:35 (CEST)
Kdo to chce vidět snad, ovšem ten kdo se na článek podívá nezaujatě, Váš pohled nesdílí.;-) O tom svědčí již jen Vaše zoufalá zpochybnit zdroji doložené encyklopedicky významné zmínky poukazem na Vaše subjektivní antipatie k popisovaným faktům.
Pokud jde o Vaši strategii gramofonové desky, myslím, že Vy jste ten kdo by ji měl opustit a přijít s nějakým dokladem pro Vaše postoje a hodnocení významu daných fakt.--87.249.145.69 25. 7. 2015, 14:21 (CEST)
Takže například skutečnost, že jakýsi Ukrajinec na narozeninové párty v Los Angeles učil místní mexické obyvatele vulgární popěvek, je podle Vás významnou událostí?
--94.113.217.172 25. 7. 2015, 14:54 (CEST)
Vaše zkreslené pojetí ne, ovšem kdybyste si přečetl původní zdroj, jde o jednu z událostí relevantních pro globální rozšíření sloganu. (To ovšem není zcela Vaší vinou, spíš simplifikujícího pojetí článku.) A vystříhejte se prosím v dalším vyjadřování Vaší etnické nesnášenlivosti k osobám hispánského etnika. Děkuji. --87.249.145.69 25. 7. 2015, 15:06 (CEST)
Zkuste se vyjadřovat srozumitelně. Co znamená odpověď "Vaše zkreslené pojetí ne"? Rovněž mne zajímá, proč se domníváte, že jsem etnicky nesnášenlivý k osobám hispánského etnika?
--94.113.217.172 25. 7. 2015, 15:26 (CEST)
Pokuste se nejprve přečíst všechno co píšu, není mojí chybou pokud si vyberete jen část příspěvků a pak nedokážete pochopit jejich smysl.
Pokud jde o etnickou nesnášenlivost - říká zdroj někde, že tam jde o Mexičany?--87.249.145.69 27. 7. 2015, 18:12 (CEST)
Tak znovu. Co znamená věta "Vaše zkreslené pojetí ne,"? Namísto toho, abyste mi slušně odpověděl a případně se omluvil, tak tvrdíte, že to není Vaše chyba. To, že píšete nesrozumitelně, je snad moje chyba?
Co se týká etnické nesnášenlivosti, tak jste právě potvrdil, že tu ohnivě diskutujete k článku, který jste si vůbec nepřečetl. Tu informaci jsem zkopíroval z inkriminovaného článku - cituji "...Ukrajinské televizní zpravodajství TSN informovalo o nahrávce, na níž jej Ukrajinec na narozeninové oslavě v Los Angeles učí místní mexické obyvatele...".
Všem tady dokazujete, že jste nepoctivý diskutér. Obviňujete ze svých chyb jiné, posouváte významy napsaného a nakonec se dozvíme, že jste inkriminovaný článek ani nečetl!
--94.113.217.172 27. 7. 2015, 20:32 (CEST)
Hodí se připomenout, že ten odkazovaný text z Washington Post není zpravodajským článkem, ale příspěvkem v redakčním blogu reportéra. To ho sice nediskvalifikuje zcela jako zdroj, ale zároveň to vypovídá o váze, jaká tomu tématu byla redakcí přičítána. A odpovídá tomu i forma textu a vybrané videoukázky. Ačkoli jde o jednu z vícero událostí, nelze mít automaticky za to, že to byly události významné. Denně se děje velké množství zcela bezvýznamných událostí, které lze snadno dohledat třeba na sociálních sítích, větší historický dopad nebo přesah ovšem zpravidla postrádají. --Bazi (diskuse) 25. 7. 2015, 15:22 (CEST)
Hodí se připomenout, že jde o jeden ze zdrojů a zdaleka ne nějak klíčový či nejpodstatnější - proti si jej nejspíš taky kolega "94.113.217.172" zvolil jako předmět svého výpadu, protože jiné zpochybnit nedokáže.--87.249.145.69 27. 7. 2015, 18:12 (CEST)
Asi jste si ten článek pořádně nepřečetl. V článku je totiž spousta podobných perel. Například, podobná nahrávka je dokonce i z Japonska! Poznamenávám k tomu, že v případě cizinců se lze docela oprávněně domnívat, že vůbec nevěděli, co zpívaný text znamená. Další "bomba" je, že někteří lidé nápis "Putin je ču*ák!" dokonce namalovali na zeď! Zde poznamenávám, že za zaznamenání by tyto počiny snad stály, kdyby jim za to hrozil trest smrti. Encyklopedicky "významná" je třeba ještě informace, že v Žitomiru začaly v červenci 2014 místní noviny Субота (Subota) používat v tiráži slogan "Putin je ču*ák!". Opět zřejmě akt hrdinství, tentokráte místní redakce, který by v žádném případě neměl být zapomenut! Další, jistě "zaznamenáníhodný" skvost je třeba návrh ukrajinského poslance Oleha Barny, aby informace "Putin je ču*ák!" byla uzákoněna parlamentem jako oficiální status prezidenta Ruska. "Bohužel" na místo toho, aby podobné deklarace spontánně přijaly i parlamenty některých dalších zemí, tak se navrhovaný status nepodařilo prosadit dokonce ani v ukrajinské legislativě. A tak by bylo možno pokračovat dále.
Znovu konstatuji, že čas ukázal, že se jedná o encyklopedicky bezvýznamné události. Diskutované události nic a nikoho neovlivnily a zavřela se nad nimi mediální voda.
--94.113.217.172 27. 7. 2015, 21:14 (CEST)
Je skvělé, že máte takový a makový názor, ale důležité je pro tuto debatu hledat opravdu objektivní, nikoliv subjektivní názory. Vám přijde téma nevýznamné, někomu jinému významné, ale tady řešíme jen a jen to, jestli téma neodporuje zásadám encyklopedické významnosti Wikipedie. A encyklopedická významnost je definována v rámci Wikipedie tak, že "Téma je významné, pokud o něm pojednává více netriviálních nezávislých publikovaných zdrojů." Věnujte se tedy spíše těmto zdrojům než odhadům, kolik let musí mít zájem o téma média, aby podle vás bylo dost významné. Encyklopedická významnost totiž není subjektivní a ani není v čase proměnlivá. --Palu (diskuse) 27. 7. 2015, 21:38 (CEST)
Chápu, že se tato diskuse stává poněkud nepřehlednou, ale na tuto otázku jsme spolu již diskutovali (viz --94.113.217.172 24. 7. 2015, 08:29). Vy jste naši diskusi nakonec přerušil a tak nerozumím, proč ji otevíráte znovu na tomto místě. Chcete ji snad ještě více znepřehlednit?
--94.113.217.172 27. 7. 2015, 22:03 (CEST)
Wikipedisto Palu, kolega 94.113.217.172 Vám tady zcela přesně dokázal, jak málo skutečně politického dopadu měl ten sprostý slogan ve světě a také na Ukrajině. Tím, že Vy to nazvete „kolegovým názorem“, tu průkaznost jeho argumentů nesprovodíte ze světa. Kolega již celkově vyvrátil všechny Vaše dosavadní pokusy, tuto záležitost zveličit a zvěčnit jako milestone rusko-ukrajinského vztahu. Sprosté slogany psané na zdích a na chodnících (tyto světaborné informace jste nám v článku IMHO sdělil Vy) nemají na Wikipedii co dělat. --Zbrnajsem (diskuse) 27. 7. 2015, 22:12 (CEST)
To ale nezáleží na tom, co si myslíte vy, ale na tom, jestli existuje k tématu vícero netriviální nezávislé věrohodné publicity. A máte pravdu, o sloganech na chodnících a na zdech takových zdrojů pravděpodobně moc nenalezneme. Přesto ale o jednom určitě ano. Podle vašich kritérií ani toto téma není významné (vašimi slovy nebude nijak významné za pět let a je to vulgární), přesto je to ale encyklopedicky významné. Vidíte ten rozdíl? - pro vás není, pro encyklopedii je. No a takových sprostých encyklopedicky významných pro vás osobně nevýznamných věcí je tu mnoho, např. A.C.A.B., hovno, Já bych všechny ty internety a počítače zakázala, ad. --Palu (diskuse) 27. 7. 2015, 22:41 (CEST)
Wikipedista Protestant považuje zjevně urážky politiků za povolenou metodu kritiky jejich politického postupu. Osobnost Vladimira Vladimiroviče je příliš idealizována - kým? Co je to za argument? Je zjevné, že o ruskou agresi tady opravdu nejde. Tady jde čistě o to, zda můžeme etablovat něco jako „encyklopedicky významné urážky“. Jsem zásadně proti tomu. --Zbrnajsem (diskuse) 13. 7. 2015, 12:57 (CEST)
Špatně celou věc chápete. Putin chujlo je především politické heslo a to jistě EV být může. To, že je urážlivé, je pravdívé, leč podružné v debatě o EV. Navíc dokument EV je koncipován tak, že aby bylo téma EV, musí o něm být více NNVZ. Čili poměřume EV podle toho a nikoliv podle svých osobních hodnocení. Že je heslo urážlivé se ostatně v článku píše, takže nevidím důvod, proč by mělo být závadné - čtenář dostává i tuto informaci. Holt svět je jaký je a evidentně se na něm encyklopedicky významným způsobem podílejí i vulgarismy a invektivy, které pronikají například do politických sloganů. --Palu (diskuse) 14. 7. 2015, 07:46 (CEST)
Můžete prosím podrobněji rozvést svoji tezi o tom, že výrok "Putin je ču*ák!" je politickým heslem? Zejména by mne zajímaly programové cíle této, pro mne až doposud zcela neznámé, politické strany, hnutí, či sdružení. --94.113.217.172 14. 7. 2015, 10:28 (CEST)
Nějak nerozumím. Výrok je heslem a ukrajinským antiputinovským symbolem, ne stranou, hnutím či sdružením. --Palu (diskuse) 14. 7. 2015, 11:31 (CEST)
Čím je to heslo politické, wikipedisto Palu? Že ho použil více méně v nouzi Andrij Deščycja, kterého ale poté museli sundat z politického postu? V politice nejsou hrubé urážky jiných politiků akceptovatelnou metodou kritiky, proto šíření inkriminovaného sloganu nebylo v žádném případě (a nyní již vůbec není) skutečným politickým počinem, nýbrž rozdmycháváním emocí. Stálo za tím více politiků než jen mizivá hrstka? Uvádíte ještě jednu poslankyni, ona opravdu coby žena s tímto slovníkem šla na veřejnost? Symbol něčeho to také nebyl a není, to jste pouze Vy tak nazval. Co by s takovým symbolem kdo chtěl dokázat, kdyby to symbol byl? Vy si tady vytváříte Wikipedii podle svého obrazu, ale to už není opravdová Wikipedie, nýbrž snůška nahodilých triviálních záležitostí, které po nějakém čase už nikoho nezajímají. Na Ukrajině, např. v Mukačevě, se teď dějí věci, které ale mají docela spojitost s oním hulvátstvím, které Vy nám tady tak zaníceně prezentujete, a které bohužel k ničemu únosnému nevedlo. Ti lidé sice bojovali na té „správné straně“, ale se svou radikalitou se nyní staví mimo zákon. Ať je to jak chce, ten výraz je urážka a na Wikipedii nemá podle pravidla Wikipedie:Články o žijících lidech co dělat. V mém výkladu tohoto pravidla nevidím žádnou zkratkovitost, kolego Bazi. Jakmile se jednou dostaneme na takovou rovinu, jako je ten výraz „chujlo“, tak už tam zůstaneme. Doufám však, že toto je pouze ojedinělý případ, který ale stejně tady ještě můžeme zlikvidovat. Buď teď nebo po určité době. --Zbrnajsem (diskuse) 14. 7. 2015, 13:00 (CEST)
Označení za „politické heslo“ je skutečně poněkud nadnesené, v situaci, kdy ho provolávali hlavně fotbaloví rowdies. Srovnávat to se slogany politických stran či hnutí je opravdu přehnané, v článku máme horkotěžko vyškrábnuté případy 1 ministra a 3 poslanců, kteří to sousloví někdy nějak jednotlivě použili. To si dělá větší ambice, než na jaké reálně má. Srovnejte třeba s mezinárodní rezonancí sloganů jako Make love, not war, Proletáři všech zemí, spojte se!, Je suis Charlie nebo ryze českého Pravda a láska. --Bazi (diskuse) 14. 7. 2015, 13:26 (CEST)
Politické heslo nemusí nutně znamenat heslo politické strany. Význam slova politický je "související s politikou", nikoliv s politickou stranou. Nějak tudíž nechápu, proč jste moje vyjádření všichni pochopili jako "heslo politické strany". Měl jsem celou dobu na mysli "politické heslo", "heslo týkající se politiky". --Palu (diskuse) 14. 7. 2015, 14:27 (CEST)
A hlavně ten argument spočíval v tom, že nejde primárně o urážku, ale o heslo (že je to heslo politické je opět zcela podružné). Čili že se nemáme bavit o EV urážky, ale o EV hesla. V tomhle světle je debata o tom, jestli je to heslo politické strany nebo heslo týkající se politiky, dost mimo mísu. --Palu (diskuse) 14. 7. 2015, 14:30 (CEST)
Ten argument spočíval ... Byl to vůbec argument? Ať to točíte jak chcete (tedy pořád dokola), wikipedisto Palu, jde primárně o urážku a nic jiného. Celý ten slogan je něco, čeho bychom se měli zbavit, a to podle několika pravidel, hlavně ale podle Wikipedie:Články o žijících lidech. Takže všechny úvahy, zda je to politika nebo není, Vám argumentativně nepomohou. Světlo nemůžete vnést tam, kde je tma. --Zbrnajsem (diskuse) 14. 7. 2015, 15:07 (CEST)
Ale to je právě naopak, tady jde primárně o urážku (vizte vznik mezi rowdies), pak teprve přenesenou do politiky několika užitími ukrajinských politiků. Také Váš výklad sousloví „politické heslo“ je dosti svérázný a jak vidíte z několika reakcí, není zdaleka takto chápaný a přijímaný. Za politická hesla se obvykle mají právě různé proklamace politického názoru, užívané různými politickými hnutími (ne nutně jen stranami coby konkrétními politickými subjekty), typicky předvolební hesla z billboardů. Ovšem nejde ani tak o to, že je používají politické strany, ale o to, že nesou politický obsah, vyjadřují postoj k politickému tématu. V tomto sousloví ovšem žádný velkolepý politický obsah není, jen prosté vulgární označení Putina. Sice to můžeme chápat jako vymezení se vůči jeho politice, ale asi tak, jako když budeme považovat třeba výrok „Troška je debil“ za sžíravou kritiku pokleslé úrovně jeho filmové tvorby. Já ale předtím reagoval hlavně na to, že významnost tohoto výroku jakožto „politického hesla“ je dosti titěrná, ve srovnání s těmi jmenovanými příklady. Ale to už nebudu dále rozebírat, hlavní argumentace k článku už proběhla v minulém DoSu. (P.S. po editačním konfliktu: Kolega Zbrnajsem se sice mýlí, když o WP:ČŽL opírá požadavek na úplnou likvidaci článku a sloganu, to už je ale zas o něčem jiném.) --Bazi (diskuse) 14. 7. 2015, 15:25 (CEST)
EV není to, že jde o urážku, EV je to, že jde o protiputinovský slogan. Všimněte si, že článek se nejmenuje chujlo, ale Putin chujlo a nepojednává o urážce, ale o protiputinovském sloganu. Jinak podruhé píšu, že jsem nemyslel politické heslo jako heslo politické strany, ale jako heslo související s politikou, heslo mající politický smysl. Správně jste napsal, že tím smyslem je vymezení se vůči putinismu. --Palu (diskuse) 14. 7. 2015, 16:03 (CEST)
Aha, tak proto je článek kategorizován v Kategorie:Sprostá slova, protože přeci není žádnou urážkou. A proto se hned v úvodu píše, že to „je ukrajinský vulgární popěvek a urážlivé označení prezidenta Ruské federace Vladimira Putina“. Teď už to ovšem dává smysl, díky za vysvětlení. ;) Možná už raději nevysvětlujte, jen se dál zaplétáme do stálého opakování Vašeho přesvědčení, které je za tu dobu už snad všem známé. Přijměte jako fakt, že existují i jiné názory a nechte ostatní, ať vyjádří ten svůj. Rozhodovat by měl širší komunitní názor.
P.S. po edit.k.: Přestože jste úplně změnil svou formulaci, reaguji na Váš původní výrok „Jinak jak vám mám vysvětlit, že jsem nemyslel politické heslo jako heslo politické strany, ale heslo související s politikou? “ --Bazi (diskuse) 14. 7. 2015, 16:18 (CEST)
Já nevím, jestli mluvím čínsky nebo... Ten slogan je urážkou, ale je to především slogan. Významné je to sousloví tím, že jde o slogan s mnoha souvislostmi, jeho urážlivost je pouze jednou z těchto souvislostí. Proto nelze zužovat význam na to, že jde o urážku. Urážky jako takové do Wikipedie nepatří, slogany nebo politická hesla (i ta vulgární a urážlivá) ale ano, pakliže jsou EV. --Palu (diskuse) 14. 7. 2015, 16:33 (CEST)
Kolik máme takových článků jako je tento? Pokud vím, jenom ten o Putinovi. A to je dost divné. Najděte něco podobného, pak se můžeme eventuálně o tom bavit. Že je ten článek také na jiných národních Wikipediích, to ještě nikdy nebyl pro nás 100 % argument. Vy sice píšete česky, wikipedisto Palu, a ne čínsky, to tedy ne. Ale píšete pořád dokola, jen aby ten článek tady zůstal, isn´t it so? Nikdo jiný se za to tak vehementně nezasazuje. --Zbrnajsem (diskuse) 14. 7. 2015, 16:44 (CEST)
Kritéria encyklopedické významnosti jsou pro všechna témata stejná. Pokud se tu někdo snaží zavádět alternativní kritéria urážlivosti, tak se na mě nesmíte zlobit, když s jejich zaváděním souhlasit nebudu a budu stále dokola mlít o tom, že dosavadní kritéria encyklopedické významnosti článek splňuje, protože je předmětem vícera netriviálních nezávislých věrohodných zdrojů. --Palu (diskuse) 14. 7. 2015, 17:09 (CEST)
Vícero netriviálních nezávislých a k tomu ještě věrohodných zdrojů? Vícero jich je, ale jsou poslepované dohromady, aby z toho bylo hodně textu a obrázků. Nemá to ani hlavu, ani patu. Hlavně, že se pořád mluví o tom „chujlo“, aby se mládež pobavila. Úžasně encyklopedický článek tím pádem. --Zbrnajsem (diskuse) 14. 7. 2015, 17:16 (CEST)
Jak je ten diskutovaný slogan, či popěvek encyklopedicky významný? Účastníci, kterého hnutí na Ukrajině používají uvedený slogan třeba jako pozdrav? Při zahajování sjezdů kterých politických stran se začíná sborovým zpěvem tohoto "encyklopedicky významného" hitu? Jsou snad dálnice na Ukrajině lemovány bilboardy s tvářemi politiků a s nápisem "Putin je ču*ák"? Či snad můžete doložit i celosvětový přesah, kdy Putinovi na letišti při nějaké mezinárodní návštěvě zpívaly davy lidí tento popěvek? Nebo je dokonce Putin na mezinárodních jednáních oslovován ostatními politiky "Ču*áku"? Nic z toho se neděje! Lze tedy shrnout, že diskutovaný článek popisuje více než rok staré události, které prokazatelně neměly pro svět ani Ukrajinu žádný podstatný význam. Znovu opakuji, že tato encyklopedická bezvýznamnost je podle mne důvodem ke smazání článku. --94.113.217.172 14. 7. 2015, 17:45 (CEST)
(s edit.k.) Kolega Palu opět velkoryse ignoruje, že v DoSu se nehodnotí jen EV, ale zvažuje se při něm celkové vyhovění požadavkům WP:CWN. EV je spíš o určení hranice, kdy si téma zaslouží svůj vlastní samostatný článek, což ale automaticky neznamená, že vyhovuje i všem ostatním požadavkům encyklopedie. Tak už toho „stále dokola mlení“ nechme, ať to neobtěžuje ostatní wikipedisty, kteří by se museli těmito nikamnevedoucími debatami probírat. Ani jeden z Vás, kolegové, není ochoten k ústupkům nebo směřování k nějakému kompromisu, to už jsme si užili v předchozím DoSu. Když už tedy neregistrovaný kolega otevřel nový DoS speciálně ve snaze zkoumat WP:CWN, jehož ustanovení dle jeho názoru nebyla v DoSu dostatečně zohledněna, tak nás v tom nikam neposouvá opakování mantry 2NNVZ. --Bazi (diskuse) 14. 7. 2015, 18:03 (CEST)
2NNVZ je nejzákladnější způsob ověření EV. CWN je pouze pomocník pro velmi křiklavé případy, který na ostatní případy nelze použít pro svou nekonkrétnost, do které se dá schovat cokoliv. Pakliže je taková věc konkrétně popsatelná, jsou tam uvedeny odkazy na konkrétní úpravu.
Pokud se významným způsobem projevil popěvek v mezinárodní i národních politikách, pak jistě splňuje minimální podmínky EV. To, co zmiňuje IP, nejsou minimální podmínky EV, ale popis toho nejvýznamnějšího z významného. Podle takového popisu EV by jistě neprošel kdejaký lokální politik, kapela okrajového stylu nebo kostelík na návsi v Horní Dolní. Zaplať pánbůh se ale opíráme především o 2NNVZ a pokud nějak významně článek neodporuje CWN, necháváme ho být.
Pokud tedy odporuje článek CWN, tak máte možnost to tu popsat, ale já nic takového nevidím. Má být snad článek sbírkou nahodilých informací? Je nahodilá informace něco, co má tak dalekosáhlé důsledky a takový ohlas v médiích i politice? Je nahodilé, když slepujeme více událostí a souvislostí s jednoznačně společným tématem do jednoho článku? Má být článek plný originálních myšlenek? Vždyť každá informace pochází z VZ. Má být článek propagací? A čeho - je zde dodržen princip NPOV. A nebo má být Wikipedie cenzurována za účelem zlepšení obrazu reality na Wikipedii? Právě to CWN zakazuje a obávám se, že to je jediná motivace k těmto diskusím o smazání. A právě to v důsledku povede k nedovolené propagandě, obhajobě, pokřivení skutečného obrazu v něčí prospěch. --Palu (diskuse) 14. 7. 2015, 19:41 (CEST)
OK. A děkuji, že dohlížíte na to, abychom se tu navzájem nepomlátili. --94.113.217.172 14. 7. 2015, 19:55 (CEST)

┌───────────────────────────────────────────────────────────┘

@Palu: 2NNVZ je sice nutná podmínka pro encyklopedickou významnost, avšak není podmínkou postačující. Média nás běžně informují o řadě událostí, které jsou encyklopedicky zcela bezvýznamné. Typicky do této kategorie informací patří běžná kriminalita, dopravní nehody, počasí, sport, nebo život celebrit. Lidé tak jsou například seznámeni v několika bulvárních časopisech s faktem typu, že "Celebrita X.Y. byla včera na párty a přes průhlednou blůzku jí bylo vidět úplně všechno!". Byť se takováto "informace" nachází v několika nezávislých zdrojích, byť je jí pokaždé věnován samostatný článek doplněný i několika fotografiemi, tak se stále nejedná o encyklopedicky významnou informaci. Stejného druhu jsou i informace z předmětného článku. Ano, byly publikovány, ale čas ukázal, že se nejednalo o nic významného. Média se k popsaným událostem nevrací a kromě pár českých wikipedistů to již nikoho nezajímá.
Vy píšete, že "Pokud se významným způsobem projevil popěvek v mezinárodní i národních politikách, pak jistě splňuje minimální podmínky EV". Můžete tedy KONKRÉTNĚ doložit, jak VÝZNAMNÝM způsobem se ten popěvek projevil v mezinárodní i národních politikách?
--94.113.217.172 24. 7. 2015, 08:29 (CEST)
Je to doloženo v článku. Jediná objektivní pravidla jsou právě 2NNVZ, nikdo ještě nevymyslel objektivnější. Pokud o případech, které vyjmenováváte, existuje 2NNVZ, jedná se o EV téma, navzdory tomu, jak vám osobně může přijít nevýznamné. Musí o nich ale existovat věrohodná nezávislá netriviální publicita, nikoliv například krátká zpráva v novinách, že Horní Dolní vyhrála nad Dolní Horní ve fotbalu 1:0. --Palu (diskuse) 24. 7. 2015, 09:29 (CEST)
Ptal jsem se Vás, jakým VÝZNAMNÝM způsobem se ten popěvek projevil v mezinárodní i národních politikách. Dovolím si z článku ocitovat dvě události, které zřejmě podle Vás mají onen národní i mezinárodní význam ilustrovat. Cituji: ...Ukrajinská politička a spisovatelka Marija Matiosová si jednou oblékla v ukrajinském parlamentu triko s nápisem "Putin je ču*ák!"..., ...Ukrajinské televizní zpravodajství TSN informovalo o nahrávce, na níž Ukrajinec na narozeninové oslavě v Los Angeles učí popěvek místní mexické obyvatele...
Skutečně žasnu nad "významností" tohoto popěvku v mezinárodní i národních politikách!
--94.113.217.172 24. 7. 2015, 19:40 (CEST)
Tento striktní výklad a opakovaná mantra 2NNVZ je u kolegy Palua dobře známý, je však stále jen názorem. Jednak se názory často liší v míře věrohodnosti či nezávislosti zdrojů a určitě i v netrivialitě publicity, jednak skutečně není EV jediným hlediskem, nýbrž musíme posuzovat WP:CWN v celé jeho šíři. Obecné kritérium významnosti je k tomu jistě nejužitečnější pomůckou, ne však všespásným soudcem. DoS je obvykle místem, kde je vhodné a možné zvážit všechny ohledy, ne jen 2NNVZ. --Bazi (diskuse) 24. 7. 2015, 09:43 (CEST)
Zaplať pámbůh je ten názor (2NNVZ) podložený pravidly, územ a konsensem. Nikdo si ani nechce představit, do jakého chaosu bychom přišli, kdyby skutečně měly v považování EV místo subjektivní názory na významnost. --Palu (diskuse) 24. 7. 2015, 09:49 (CEST)
A když bych měl být osobní a argumentačně bezobsažný jako Baziho předešlý příspěvek, tak: kolega Bazi se často tituluje na ředitele pravidel a wikikomunity a svoje svérázné výklady o tom, že článek není EV, není schopen podložit ničím hmatatelným kromě dokola omílané mantry CWN, na které jde naroubovat kdejaké subjektivní tvrzení. --Palu (diskuse) 24. 7. 2015, 09:56 (CEST)
Kolego, zase setrváváte se svými klapkami na očích, když píšete: „výklady o tom, že článek není EV“. EV je stále jen to jedno doporučení, já opakovaně zmiňuji, že kromě něj máme i jiná pravidla, dokonce IMHO tomuto doporučení nadřazená. Takže to prosím nezužujte zase zpátky na to své „EV“, kterého se držíte jako klíště. Díky. :) Totéž platí i o argumentech, které zazněly třeba přímo k EV, a Vy jste je pouze odmítl uznat. To je Váš problém, že je neuznáváte. Rozhodující je, zda to stejně chápe i komunita. --Bazi (diskuse) 24. 7. 2015, 10:12 (CEST)
Tak já vám tedy zopakuji, co už jsem jednou k CWN psal, refaktorizováno - "Pokud tedy odporuje článek CWN, tak máte možnost to tu popsat, ale já nic takového nevidím. Má být snad článek sbírkou nahodilých informací? Je nahodilá informace něco, co má tak dalekosáhlé důsledky a takový ohlas v médiích i politice? Je nahodilé, když slepujeme více událostí a souvislostí s jednoznačně společným tématem do jednoho článku? Má být článek plný originálních myšlenek? Vždyť každá informace pochází z VZ. Má být článek propagací? A čeho - je zde dodržen princip NPOV. A nebo má být Wikipedie cenzurována za účelem zlepšení obrazu reality na Wikipedii? Právě to CWN zakazuje a obávám se, že to je jediná motivace k těmto diskusím o smazání. A právě to v důsledku povede k nedovolené propagandě, obhajobě, pokřivení skutečného obrazu v něčí prospěch." Není to, že bych CWN ignoroval, jen je podle mě pro tento případ irelevantní (kromě snah cenzurovat nepříjemné téma). --Palu (diskuse) 24. 7. 2015, 10:35 (CEST)
Omíláním stále téhož se nikam neposouváme, proto odkazaji na prostudování argumentů, které již zazněly zde nebo v předchozím DoSu. Své názory argumenty nepotřebuji opakovat, ale byl bych nerad, abyste umlčoval názory jiných wikipedistů právě argumentem, že 2NNVZ je (podle Vás) splněno, a proto nic jiného není třeba či snad dokonce nesmí být bráno v úvahu. Pro srovnání připojuji třeba i jiný případ, kdy 2NNVZ existovaly, ale téma bylo vyhodnoceno jako encyklopedicky nevýznamné a neužitečné: Wikipedie:Diskuse o smazání/Akce Zbečník. --Bazi (diskuse) 24. 7. 2015, 11:34 (CEST)
Krásný příklad. Je to krásný příklad toho, jak se dá věta "Wikipedie není sbírkou nahodilých informací" účelově změnit na "Wikipedie není nahodilou sbírkou informací", na což se pak už celkem snadno naroubuje subjektivní hodnocení encyklopedické významnosti: "nedostatečná". Ono totiž lidé, kteří tyhle subjektivní názory protlačují do vyhodnocení DoS (ty by měly být na nich přitom naopak nezávislé), si často pletou encyklopedickou významnost s okrajovostí nebo specializovaností. Například článek na hlavní straně Bike to Heaven není méně okrajový než ta kanalizace. Zatímco pomník cyklistům nezná nikdo kromě pár cyklistů a pár dalších (jakkoliv je to vznešený počin), opravu kanalizace v nějaké vesnici nezná nikdo než obyvatelé té vesnice a pár dalších. Okrajové jsou ty články zcela stejné a stejnětak jsou úplně stejně nenahodilé - jeden zapadá do tématiky Cyklistika v Česku, Cyklistika na neseparovaných komunikacích nebo Auto*Mat - druhý zapadá do tématu Zbečník, Opravy kanalizací v Česku či možná Dotace Evropské unie na komunální úrovni. A podívejme, jeden je na hlavní straně a druhý smazán, protože se nám sem vloudil pocit, že EV je subjektivní. Nejde říct "je to nahodilé", pokud to tak je, tak musí být také přednesen způsob té nahodilosti. Myslím že už jenom výčtem témat, do kterých téma Akce Zbečník zapadá, jsem ukázal, že nahodilost tématu je jenom berlička k diskreditaci jinak EV regionálního tématu. A že sem patří i regionální témata, nám potvrzuje hned první pilíř Wikipedie: Wikipedie je encyklopedie spojující výhody obecné a specializované encyklopedie. Putin, jeho chování a vnímání ostatními je pak opravdu nanejvýš nenahodilé téma, poněvadž zapadá do tématu Putinismus, Putin, Válka na Ukrajině, Krymská krize, Současné Rusko, Současná Ukrajina atd. atd. atd. Určitě to není něco, co by se tu zjevilo a nikam to nezapadalo, něco, co by tvůrce článku jen tak napadlo: "o čem asi tak budu psát? Co třeba..." --Palu (diskuse) 27. 7. 2015, 18:46 (CEST)
Krásná ukázka dovedení inkluzionistického přístupu téměř ad absurdum, za pomoci umělých a poněkud křečovitých konstrukcí. Vizte třeba odkazovaný první pilíř Wikipedie, jehož hlavní sdělení spočívá v tom, že Wikipedie je encyklopedií. Z definice vizte např.: „Encyklopedická díla mají za cíl přinést důležité shromážděné poznání z určitého oboru;“ (zvýraznil Bazi). Jistěže Wikipedie není z papíru, to však neznamená, že tu budeme psát o každém šplechtu z (regionálních) médií. Místo toho témata významem okrajová slučujeme do silnějších témat a o některých nepíšeme vůbec. Příkladem může být třeba dítko, které se účastnilo nějaké základoškolské nebo i středoškolské soutěže okresní úrovně, takže o něm okresní noviny a třeba i učitelské noviny možná napsaly krátký článeček, ale za deset let po něm neštěkne pes. Tady by měla nastoupit autocenzura a zdravý rozum editora, ale když se toho nedostává, nastupuje posouzení komunitou v DoSu. A komunita má svrchované právo takový článek posoudit a rozhodnout. V odkazovaném případě se tak stalo, z čehož lze usuzovat, že s Vaší interpretací komunita spíše nesouzní. --Bazi (diskuse) 27. 7. 2015, 19:30 (CEST)
Příkladem může být třeba dítko, které se účastnilo nějaké základoškolské nebo i středoškolské soutěže okresní úrovně, takže o něm okresní noviny a třeba i učitelské noviny možná napsaly krátký článeček, ale za deset let po něm neštěkne pes. Ale sotva to platí i zde pro slogan o kterém (mimo dalších) Guardian, Le Monde, Wall Street Journal nebo Reuters referovaly jako o významném fenoménu na Ukrajině, známému i globálně.--87.249.145.69
I tak jsou to denní média, což není totéž jako odborné vědecké práce. Mají jiný účel a mohou mít i jiný tematický záběr. Informují bleskově o všem možném, co se děje, ale na co si mnohdy za rok nikdo ani nevzpomene. WP:CWN: „5. Zprávy. Ve Wikipedii je třeba zvažovat historickou významnost osob a událostí, tedy to, zda se událost či osoba bude jevit významná i s časovým odstupem. Ne vše, co se na krátkou dobu objevilo ve zprávách, může být přetvořeno v encyklopedický článek; zejména se to týká běžných oznámení, sportovních výsledků, bulvárního žurnalismu.“ Proto je na místě zkoumat onu významnost i s časovým odstupem, proto si nevystačíme s pouhým mechanickým ověřením existence zdrojů. A třeba na výše uvedený příklad Zbečníku by se zrovna mohlo hodit to „běžné oznámení“. --Bazi (diskuse) 27. 7. 2015, 19:51 (CEST)
Podle kriteria "zdrojů-odborných vědeckých prací" vs. "jen denních médií" bych mohl zpochybnit encyklopedickou významnost ledasjakého článku na české Wikipedii, od 24. kongresu ODS (ačkoliv ten neuvádí vůbec žádné zdroje) přes kauzu rodiny Michalákových po zřícení silničního mostu ve Vilémově, ledovkovou kalamitu 2014 či vykolejení vlaku moskevského metra 2014, zejména v případě událostí relativně nedávných. V podstatě to znamená jen to, že zdroje odborné povahy ještě neexistují nebo nejsou dostupné. Na druhou stranu lze jistě argumentovat, že samotné zdrojování jen médii referujícími o aktualitách neznamená, že událost či jiný fakt samotný má pouze význam aktuality, a že i zachycení pouze prostředky zpravodajství může splňovat podmínky encyklopedické významnosti, zejména pokud událost zanechala delší (časově), rozsáhlejší (geograficky) či jinak významnější stopu - třeba kulturně (zde např. hvězda TYC 3541-945-1), resp. jinak ovlivnila významný počet osob, a zůstane významná pro dané časové období kdy se stala.--87.249.145.69 27. 7. 2015, 20:15 (CEST)
Ano, zpochybnit se dá mnohé, a pak nastupuje posuzování komunitou. Já pouze konstatuji, že zdrojování výhradně denními médii není zárukou encyklopedické významnosti, ani ji nevylučuje. Požadovaná objektivita posuzování by měla spočívat v tom, že nebudeme tvrdit „mně se to tak líbí“ nebo „já to tu nechci“, ale že budeme své postoje podkládat racionálními objektivizujícími argumenty, jako jsou srovnání s jinými obdobnými záležitostmi atd. --Bazi (diskuse) 27. 7. 2015, 20:43 (CEST)
Ono se může hodit to "běžné oznámení" na cokoliv, když se trochu snažíte. Právě v tom spočívá nesmyslnost vašeho pohledu. V čem bude za 5 let významnější stavba kanalizace? V čem stavba Blanky? V čem Horní Dolní? V čem nějaká místní kapela? V čem třeba ten pomník cyklistům? V čem bude za 5 let významný nějaký komunistický poslanec nebo dokonce i ministr kde čeho? No v ničem, ale encyklopedická významnost není ani proměnlivá a ani subjektivní. Buď je a nebo není. Pokud je něco encyklopedicky významné pro nějakou dobu nebo oblast, je to významné pro Wikipedii, která má ambici být encyklopedií nejen obecnou, ale právě takto specializovanou, i pro onu dobu a oblast. Je to tak napsáno v prvním pilíři Wikipedie, tak se ani nemusíte snažit na to roubovat zase další a další pravidla a vytvářet tak zdání, že první pilíř vlastně neříká to, co říká. Zpochybněte si co chcete, ale ohled by měl být brán pouze na prokázání nebo zpochybnění objektivní encyklopedické významnosti. --Palu (diskuse) 27. 7. 2015, 21:07 (CEST)
A zas ten kafemlejnek, jak ohraná deska. Jestli si myslíte, že můžete vytrhnout jen ta pravidla, která se Vám hodí a ignorovat ta, která se nehodí, je to Váš omyl, z kterého Vás nebudu vyvádět. Doporučení DoS se neodvolává na pilíře, nýbrž na pravidlo WP:CWN. Právě jeho naplnění je v DoSu přezkoumáváno, v tom je Váš omyl, když si myslíte, že ho můžeme ignorovat nebo že si vystačíme s pouhým WP:EV. Dál už se na té zaseknuté desce podílet nebudu, vše užitečné bylo řečeno (už dávno). --Bazi (diskuse) 27. 7. 2015, 22:44 (CEST)
Chápu Vás. Nepřekvapivě je to podle mne přesně tak jak říkáte. Máte podle mne naprostou pravdu, skutečně. A právě proto je ten spor zbytečný. Realita vyhřezne přes záplaty, bude li téma opravdu velmi palčivé. O to zřetelněji. Nezastaví ji ani to, že nebude zapsaná v knihách odborníky, protože prostě bude.
Na druhou stranu jako jednotlivé téma třeba zcela vymizí a bude zapomenutým symptomem, objeví se jiné. Třeba ale zmizí celý problém a Ukrajinci se znovu obejmou se svými ruskými bratry. Zjistí, že všechno spáchané zlo vlastně způsobil někdo jiný. Třeba UEFA. Mám zatím dobré doporučení - věnujte se tomu, pro co si sám své práce zde vážíte. Tomu co je cenné. Možná nechat plavat tohle téma, dokud samo zas nevyplave, to je můj tip. Osobně bych řekl, že heslo stejně zůstane.
Jsem si jist že jste v podobné situaci byl víckrát, tak jako já. Mlčet neznamená nevědět nebo souhlasit. Někdy chvilku mlčet podle mne znamená jen chtít být užitečnější než anarchista nebo národovec, který statečně hájí svoji pravdu, jenž je ve skutečnosti jen jedním z pohledů na svět. Ačkoliv má tisíc dalších možností jak lépe prosadit revoluční myšlenky. Ale abych pravdu řekl, nevím. Třeba je čekat, nebojovat až do konce prostě zbabělé a hloupé, třeba po Vás chci aby jste si zlomil svoji páteř. To nevím. Tohle heslo není to, na kterém záleží, to je to, co vím jistě. Jistě jsou zásadnější hesla. Nemyslete si, že jste vůl jako anděl, odlišné názory jsou podle mne základ všeho myšlenkového pohybu. --I.Sáček, senior (diskuse) 28. 7. 2015, 00:26 (CEST)
Tak předně článek nijak neodporuje ani WP:CWN. A pak jestli chcete dělit témata na významná pro Baziho, významná pro Mongoly, významná pro Klatovy, apod., tak to dělejte jinde. Tady je jen významná nebo nevýznamná, podle jasně stanovených pravidel. Pokud věříte, že komunitu nadchne koncept subjektivní EV, pak to můžete přednést, do té doby ale respektujte platný koncept objektivní EV. --Palu (diskuse) 27. 7. 2015, 22:57 (CEST)

S Vaším příspěvkem z dneška 24.7. (19:40 hod.) máte 100 % pravdu, kolego 94.113.217.172. Článek je založen na samých trivialitách a krom toho je pln toho sprostého slova. Původně si wikipedista Palu ještě přimyslel další podobné výrazy jako je ten inkriminovaný sprostý, a sice s odůvodněním, že jsou to v češtině jeho synonyma. Ta pak byla spojenými silami sice smazána, ale článek je nadále neúnosný. Vůbec nelze mluvit o encyklopedické významnosti. Bezvýznamný z politického hlediska je také. Ukrajina má opravdu jiné starosti než omílat pořád dokola jakýsi slogan, který tam už nikoho rozumného nezajímá. Kdysi zajímal výrostky a nezletilé děti a několik „nadšenců“. Ukrajinci mají nyní starosti např. s Pravým sektorem a jeho radikalitou a se špatným stavem hospodářství atd. Proto článek smažme a věnujme čas tady ušetřený na užitečné editace. --Zbrnajsem (diskuse) 24. 7. 2015, 20:08 (CEST)

@Zbrnajsem: Přirozeně článek pojednávající o sloganu „Putin chujlo!“, přirozeně bude sprosté slovo "Putin" obsahovat a to opakovaně (47 ×)- nelze se tomu vyhnout, pokud je to součástí názvu předmětu daného článku. Stejně jako třeba v případě článku "Vladimir Putin" (vyskytuje se 136 ×).
Pokud jde o údajné triviality, zdá se, že nejste schopen pochopit rozdíl mezi netriviálním zdrojem a trváním Vašeho anonymního kolegy na encyklopedické hodnotě pouze článků o dalekosáhlých historických událostech.
Pokud jde o Vaše trvání na aktuálnosti předmětů článků, doporučuji abyste se zamyslel nad rozdílem mezi Wikipedií a Wikinews. V encyklopedii totiž mají své místo i události které dávno nejsou předmětem novinových titulků, třeba Bitva u Stalingradu. Proto článek ponechme a zanechme zbytečných a fakty neodůvodněných opakovaných pokusů jej smazat, aby mohl být čas ušetřený druhým kolem omílání prázdné slámy věnován užitečným editacím. --87.249.145.69 24. 7. 2015, 20:18 (CEST)
Opět to stejné. Za to byste tady měl být diskvalifikován jako za osobní útok při hokeji. Cituji Vás, ze dne 24.7.2015, 20:18 hod.; je to zrovna tady, ale aby bylo jasno: Přirozeně článek pojednávající o sloganu „Putin chujlo!“, přirozeně bude sprosté slovo "Putin" obsahovat a to opakovaně (47 ×) - nelze se tomu vyhnout, pokud je to součástí názvu předmětu daného článku. Kam až Vy to zacházíte, 87.249.145.69, to dokazuje, že nejste opravdový wikipedista, i když se zdá, že máte všeobecnou erudici. Ovšem to Vás neomlouvá. Takto encyklopedičnost inkriminovaného článku nedokážete, ba naopak. A už jste tady jediný, kdo ji obhajuje. A to je extremely low number. Můj anonymní kolega píše na rozdíl od Vás se správnými argumenty. Vy jste také anonymní (ale neměl jste už někdy wikijméno?, máte totiž jakési ponětí o Wikipedii), ale píšete věci, které jsou mimo. Zcela mimo konsensu. --Zbrnajsem (diskuse) 25. 7. 2015, 15:59 (CEST)
Nedělejte prosím z Wikipedie hokej. Pokud jde o Wikipedii, zásady o osobních útocích se vztahují na jednání mezi Wikipedisty. Což Putin, pokud je mi známo, není, natož aby se úřastnil této diskuse. Pokud napíšu Hitler byl zločinec nebo Putin je agresor, tak je to sice negativní, ale nic co by bylo v rozporu s principy Wikipedie, naopak by bylo chybou tato fakta potlačovat z úcty k těm "politikům".
Váš "anonymní" kolega nepřichází vůbec s žádnými argumenty, přichází jen s holými tvrzeními, a následkem toho přesvědčil pouze Vás, který jste byl již přesvědčený napřed. --87.249.145.69 27. 7. 2015, 18:12 (CEST)
Logická chyba. To, že trvám na odstranění článku o bezvýznamných událostech neimplikuje, že trvám jen na článcích o dalekosáhlých historických událostech.
--94.113.217.172 24. 7. 2015, 22:21 (CEST)
Nikoliv, logickou chybou (a to Vaší) je zde tvrzení, že případ sloganu jehož existence, rozšíření a mezinárodní dopad či ohlas jsou doloženy řadou NNVZ (rozhodně více než třeba v případě článků o heslech Smrt fašismu, svobodu lidu! nebo Proletáři všech zemí, spojte se!) je přesto nějak (Vámi neodůvodněno jak a proč vlastně) encyklopedicky bezvýznamným faktem. ;-) --87.249.145.69 24. 7. 2015, 23:05 (CEST)
Logická chyba spočívá v tom, že komplementem k "bezvýznamná událost" je "významná událost" a nikoliv "dalekosáhlá historická událost". Diskutér, který tímto způsobem posouvá význam tvrzení oponenta, tak může učinit ze dvou důvodů. Prvním důvodem je, že diskutér má problémy s elementární logikou. Přirozenou otázkou pak je, proč takovémuto nekompetentnímu diskutéru naslouchat. Druhým možným důvodem je úmysl. Diskutér, který manipuluje s tvrzeními, je diskutér, kterému nejde o poctivý konsensus, ale o nepoctivé vlastní vítězství. Doufám, že ostatní wikipedisté budou kompetenci a poctivost diskutujících zvažovat.
--94.113.217.172 25. 7. 2015, 13:39 (CEST)
Ovšem Vaší chybou - viz Vaše vlastní tvrzení, že "nejde o historicky významný trend". Nechcete doufám popřít Vaše vlastní slova? Falešnou dichotomii "událost světodějná" vs. "bezvýznamná", já na Vaše logické selhání pouze upozornil.
A vystříhejte se prosím osobnách útoků. Děkuji za pochopení.-87.249.145.69 25. 7. 2015, 14:21 (CEST)
Jen potvrzujete, co jsem o Vás napsal. O žádné "dalekosáhlé historické události" ve svém zdůvodnění nepíši. Rovněž jste "opomněl" uvést, že slovo světodějná je tam v uvozovkách.
--94.113.217.172 25. 7. 2015, 15:17 (CEST)
Jelikož "světodějnou" [sic] uvádíte jako opak encyklopedicky významného, Vaše námitky nejsou zcela na místě. Pokud jde o mou citaci, zkuste si všimnout, jak cituji. Děkuji za pochopení.--87.249.145.69 27. 7. 2015, 18:12 (CEST)
Něco tak nepřehledného jako tuto diskusi svět neviděl. Velký ohlas této světoborné události, doložený NNVZ - ale, ale. Heslo Proletáři všech zemí, spojte se! mělo opravdu celosvětový význam, a ne význam pro několik stovek ukrajinských a jiných uličníků. A já že jsem nenapsal, které sprosté slovo v článku je. Kolego 87.249.145.69, zapomínáte, že už jste o tom sám psal, že to je „chujlo“. To je opravdu roztomilé, je tohle snad slovo, kterým někoho chválíme? A Palu měl ten obrovský nápad, že k tomu přidal (podle něho) synonyma jako „hňup“, aby to bylo ještě šťavnatější. Jeho postup byl na výsost encyklopedický, že ano. Jenže jiní kolegové řekli, že co je moc je příliš, a jeho výplody ducha smazali. Vše možno se dočíst v historii článku, kolego 87.249.145.69. --Zbrnajsem (diskuse) 25. 7. 2015, 12:01 (CEST)
Kolego Zbrnajste, já o tom nepochybuji, pouze upozorňuji na to, že doloženo to v příslušném článku není. Na druhou stranu v článku Putin chujlo! je zdroji doloženo, že dané heslo vyvolalo světvově ohlas nejen u uličníků, jak byste musel uznat, kdybyste své představy nenadřazoval nezávislým zdrojům.
Slovo chujlo v češtině neznamená nic, takže jím u nás nikoho ani nechválíme ani nehaníme. (S možnou výjimkou příslušníků ruskojazyčné menšiny.)
Problém s nepřesnými překlady byl vyřešen v průběhu první diskuse o smazání, a Vaše opětovné vznášení již dávno vyřešené otázky je pouze dalším dokladem jakým pokusem o nové omílání dávno vymleté slámy tato druhá diskuse o smazání je. ;-) --87.249.145.69 25. 7. 2015, 14:06 (CEST)
 • Předčasně uzavřít – podle zdůvodnění navrhovatele je důvodem druhé diskuze o smazání to, že „předchozí diskuse byla vedena nesprávným směrem“, což podkládá za „zásadní změnu situace“. Tedy to, že se tehdy nediskutovalo dostatečně, má být nyní (podle jeho názoru) změnou odůvodňující opakovat diskuzi ani ne jeden měsíc po jejím uzavření. Jestliže tedy není splněna podmínka nějaké zásadní změny po nedávném uzavření, není o čem jednat. --Vlout (diskuse) 11. 7. 2015, 11:52 (CEST)
 • Předčasně uzavřít, souhlasím s argumenty předřečníka. Jak poukázal Bazi, v článku se nic nezměnilo, ani navrhovatel nepřináší nové podněty. Jestli Ukrajinci mají či nemají jiné starosti nesouvisí s existencí článku na zdejší wiki. Nepřeceňuji příklad jiných wiki (na enwiki to tak mají...) ale 28 mezijazykových odkazů považuju za hodné pozornosti, i když obsahovou stránku většiny cizojazyčných článků nejsem schopen posoudit. Kromě toho, na dewiki i enwiki diskuse o smazání proběhla podobně jako zde a skončila s výsledkem ponecháno.--Tomas62 (diskuse) 11. 7. 2015, 15:33 (CEST)
  Ano, a to poměření s ostatními Wikipediemi se dá použít i pro srovnání s druhým podobným článkem – zatímco tento byl ponechán, tamten byl smazán, i v souladu s množstvím interwiki. --Bazi (diskuse) 11. 7. 2015, 16:03 (CEST)
 • hledat jiné řešení - viz Vlout, existence článku by měla být řešena jinak a na jiném místě nejlépe v širší diskusi s komunitou. Argument navrhovatele není dostačný o prolomení předchozího konsensu, toto AfD zrušit a předčasně uzavřít --Wikipedista:BobM d|p 11. 7. 2015, 15:39 (CEST)
  Na jakém jiném místě a z jakého hlediska by měla být existence článku řešena? Je tím míněna revize předchozího DoSu, nějaká změna pravidel (kterých) nebo jaké jiné místo? Pro řešení existence jednoho konkrétního článku je právě DoS obvykle tím nejpříhodnějším místem a např. obecná diskuse Pod lípou by asi nic moc nevyřešila, jen by byla méně strukturovanou a nejspíš méně efektivní náhražkou DoSu. --Bazi (diskuse) 11. 7. 2015, 17:55 (CEST)
  Například wp:ŽOK, širší diskuse by měla být vedena zda má článek místo Wikipedii. Revize o smazání by odpovídala. Nové AfD je poněkud předčasné, pokud již proběhlo. Kolega by měl nejdříve přesvědčit komunitu a pak navrhovat smazání článku --Wikipedista:BobM d|p 11. 7. 2015, 19:11 (CEST)
 • Smazat. Vyhodnocení předchozího procesu nepovažuji za odůvodněné. Je více pravidel, podle kterých tento článek nemá oprávnění. Jaksi se zapomíná na pomluvy a urážky žijící (i nežijící) osoby. Snad nemusím hledat označení tohoto pravidla, snad je každému jasné, že takové pravidlo existuje. A platí, a to i pro nás, jen pro tuto osobu bylo na ně jaksi zapomenuto. Že to je ve 28 národních Wikipediích tak, je smutný, nikoliv veselý jev. --Zbrnajsem (diskuse) 11. 7. 2015, 15:52 (CEST)
  Pravidlo tu máme: Wikipedie:Články o žijících lidech. Jeho výklad však podáváte příliš zkratkovitý. Pravidlo neříká, že na Wikipedii nesmí být nic negativního, jen říká, že všechna kontroverzní tvrzení by měla být velmi pečlivě doložena věrohodnými zdroji a obezřetně formulována. --Bazi (diskuse) 11. 7. 2015, 16:03 (CEST)
  Obezřetně formulována? Už samotné slovo „chujlo“ není obezřetná formulace, nýbrž urážka nejhoršího kalibru. Pokud toto není jasné, tak se tady nepohneme - a Wikipedie ztrácí svoje zásady. Opravdu nevím, co si mám o tom celém „tématu“ jiného myslet, než že je to darebárna. Nějaké dokládání je něco, co mne ani nezajímá. Je to tady, ale nemělo by to být. A fakt je, co píše kolega s IT adresou. Už se o té urážce nemluví. Ve světě už také nikoho nezajímá. Je to zbytečný luxus, že ten článek ještě máme. --Zbrnajsem (diskuse) 11. 7. 2015, 16:43 (CEST)
Dané slovo je urážkou v ruštině, ne v češtině. A i v ruštině by to bylo relevantním argumentem výhradně kdyby daný slogan nějak vyjadřoval postoj Wikipedie, zde jde jen o encyklopedickou informaci o existenci daného hesla odpůrců ruské imperiální agrese na Ukrajině. Vzpomeňme na to zejména dnes, při výročí vraždy nevinných a nezúčastněných obětí šílených snů o územní expansi sdílených Putinem a jeho vražednými pochopy, tzv. ukrajinskými "separatisty" (asi ve stejném smyslu jako byl Freikorps tvořen "českými separatisty").
Putin je, v jiných jazycích než je ruština, podstatně sprostší slovo než chujlo, a přesto nikdo nenavrhuje smazání článku takto ohavně pojmenovaného. Nebo o podobných jeho 'kolezích' v čele států, např. Stalinovi, Kim Čong-unovi, nebo Hitlerovi. Encyklopedie poskytovat nezaujaté a doložené informace o faktech, ať jakkoliv odpudivých, ať se to diktátorových fanoušků dotkne jakkoliv. Stejně by tu mohlo být např. heslo "Hitler kaput!", ačkoliv ztratilo na aktuálnosti dokonce před sedmdesáti lety.
Pokud jde o neaktuálnost, ta ještě neznamená, že došlo i ke ztrátě encyklopedické významnosti ani obecně ani v konkretním případě - viz hojné případy existujících článků v jiných jazycích, pokud Vám nestačí zdroje v článku a výsledek předchozí diskuse.
Stran "obezřetné formulace" - pravidlo se vztahuje na informace v článku, bylo by v rozporu s požadavkem na neutralitu aby byl samotný název či předmět článku nějak eufemisován - třeba Arménská genocida byla nepěknou věcí, a sotva by bylo považováno za projev "obezřetné" formulace kdyby někdo chtěl článek přejmenovat (například) na "Náhodná poněkud masová úmrtí osob arménského etnika, za které možná nese do jisté míry odpovědnost vláda Osmanské říše" - naopak by to bylo, oprávněně, považováno za pokus o zlehčování daného subjektu. --87.249.145.69 17. 7. 2015, 20:08 (CEST)
Cituji: "ruské imperiální agrese", "nevinných a nezúčastněných obětí", "jeho vražednými pochopy", "ohavně pojmenovaného", "diktátorových fanoušků" atd.
Pane, toto není propagandistický koutek! --94.113.217.172 17. 7. 2015, 21:56 (CEST)
Ovšem, Wikipedie má být neutrální, a proto byste se (ani nikdo jiný) neměl pokoušet odstranit z článků v hlavním jmenném prostoru informace o faktech a skutečnostech nepříznivých diktátorům, jako jsou například Hitler nebo Putin, jsou-li řádně doloženy a podány neutrálně, pod rúznými svévolnými záminkami. Nic ve zlém...
Jinak je hezké že se kolegy Zbrnajsema a jeho politicko-propagandistických preferencí a slabůstek zastane alespoň anonymní IP adresa, když už ne nikdo jiný.:-) --87.249.145.69 17. 7. 2015, 22:10 (CEST)
p.s.:Na druhou stranu oceňuji, že užití vulgarit, jako je např. slovo Putin jste se dokázal zdržet.--87.249.145.69 17. 7. 2015, 22:35 (CEST)
Když už jste se zapojil do diskuse, máte kromě obecných proklamací, nebo spekulací také nějaké argumenty? --94.113.217.172 18. 7. 2015, 07:07 (CEST)
Pokud jde o věcné, víc než Vy, s Vaším vágním leč nijak nepodloženým tvrzením o tom, že jde o nahodilou informaci. Jen byste je neměl ignorovat.--87.249.145.69 22. 7. 2015, 16:42 (CEST)
 • Předčasně uzavřít. --Protestant (diskuse) 11. 7. 2015, 16:39 (CEST)
 • Diskusi předčasně uzavřít, článek ponechat. Uvedený důvod pro návrh na smazání ("Nahodilá informace") uváděný 94.113.217.172 by možná byl relevantní, kdyby byl pravdivým. Smutným faktem však je, že jde pouze o pokračování v pokusu o smazání, danou politickými sympatiemi a servilitou navrhovatele k danému nedemokratickému politickému představiteli, jinými prostředky, pod rouškou důvodů, které nejsou v daném případě naplněny, poté co se to nepovedlo poprvé. Obsah článku ani jeho název se nezměnil, jeho encyklopedická relevance, význam tématu i neutralita zpracování - vše bylo bohatě doloženo v předchozí diskusi. Nikdo ze stoupenců smazání nebyl schopen přijít s doloženými důvody pro smazání článku, nebo změnu jeho obsahu; jedná jen se jen o jejich emocionální reakci na jeho existenci, se kterou se nedokáží smířit, a proto se jej snaží odstranit. Podobně se o pštrosech říká, že strkají hlavu do písku aby se vyhnuli nebezpečí - ve skutečnosti jen proto aby jej neviděli. Co chtějí získat putinovci je ovšem méně jasné, mimo snahy odepřít veřejnosti informace o nepříznivých skutečnost týkajících se jejich "idolu". --87.249.145.69 17. 7. 2015, 20:08 (CEST)
Nálepkování oponentů, či jejich kádrování Vám jde pěkně. S argumentací už je to horší. --94.113.217.172 17. 7. 2015, 21:56 (CEST)
Vyjadřuji se k věcnému obsahu návrhu a jeho odůvodnění (resp. nápadné absence téhož), na základě fakt, žádného oponenta nijak nenálepkuji, alespoň ne bezdůvodně. Na druhou stranu nevidím důvod proč nenazvat lopatu lopatou a putinčíka putinovcem, případně se dokonce odvážit pronést, že císař vůbec nemá krásné šaty. Pokuste se doložit opak, věříte-li v něj. :-) Přirozeně někomu toto může připadat složitější k rozlišení. --87.249.145.69 17. 7. 2015, 22:35 (CEST)
Vyjadřujete se jako propagandista (viz např. ... politickými sympatiemi a servilitou navrhovatele ...). --94.113.217.172 18. 7. 2015, 07:19 (CEST)
Je neuvěřitelné, co jste tady napsal, 87.249.145.69 (vypadá to tak, že jste to byl Vy). Cituji: „Putin je, v jiných jazycích než je ruština, podstatně sprostší slovo než chujlo, a přesto nikdo nenavrhuje smazání článku takto ohavně pojmenovaného.“ Zostouzet něčí jméno, to nám tady scházelo. S čím si pletete Wikipedii? Za to si zasluhujete dlouhodobý blok. --Zbrnajsem (diskuse) 17. 7. 2015, 23:11 (CEST)
Jelikož nejsme ani v Rusku, ani na ruské Wikipedii, tak nepředpokládám, že by se s Vašimi subjektivními preferencemi/návrhy správci ztotožnili. :-) Zejména když své názory na tuto neblahou postavu světových dějin ventiluji výhradně na diskusní stránce, nepokouším se je prosadit do příslušného článku, či jinak uvést tyto úvahy v čin, a v podstatě jedinými poškozenými jsou pak diktátorovi státníkovi fanoušci, resp. jejich sebeláska a zbytky důstojnosti, s čímž ale nic nenadělám.--87.249.145.69 17. 7. 2015, 23:16 (CEST)
Mimochodem - navzdory tomu jak o Putinovi osobně smýšlím, přesto nenavrhuji odstranění článku o něm. Přemýšlejte o tom...:-) -87.249.145.69 17. 7. 2015, 23:45 (CEST)
p.s.: Pokud jde o údajné "zostouzení jmen" z mé strany - skutečně to nevnímám jako můj problém, natož pak iniciativu. Bonapartismus, hitlerismus, maoismus, stalinismus, putinismus - za toto vše vděčí dotyční "význační státníci" výhradně jen sami sobě a svému chování... Mimo to, ačkoliv majorita společnosti je vnímá negativně, ve všech uvedených případech zůstává menšina, které jsou tyto směry do značné míry sympatické. Bohužel. --87.249.145.69 18. 7. 2015, 00:44 (CEST)
Neregistrovaný uživateli 87.249.145.69, jste na velkém omylu. Ani na diskusní stránce článku nebo ke smazání článku se nesmí porušovat pravidla tak hrubým způsobem, jako jste to udělal Vy. A také se zdá, že máte dost zvláštní názory na dějinné postavy. Máte tak subjektivní preference, že jejich artikulace skoro narušuje Wikipedii. Jak jste přišel na to, že Napoleon Bonaparte je jen a jen negativní postava? S tím byste nikde nepochodil, a zvláště ne ve Francii. Můj názor na něj není veskrze pozitivní, ale - jak se říká - diferencovaný, kritický, ale objektivní. Ohledně Číny a Mao Tse-tunga jste rovněž „mimo“. Co víte o postoji Západu k dnešní Číně, jejímž zakladatelem Mao byl? Neuzavírejte se do myšlenkové ulity, to nepomůže ani Vám, ani Wikipedii. --Zbrnajsem (diskuse) 18. 7. 2015, 10:32 (CEST)
Až na to, že nikoho neurážím, jen vyjadřuji názor, že neutralita nespočívá v tom, že budou encyklopedicky významné a řádně doložené informace potlačovány protože nejsou příznivé a příjemné tomu či onomu politikovi. Pokud jde o Vaši představu, že považuji Napoleona jen za negativní postavu, nezakládá se na mých postojích či dokonce jejich vyjádření zde, ale jde výhradně o Vaši představu. Na druhou stranu ano, cílem encyklopedie je zahrnout i relevantní informace o negativních aspektech jí pokrytých subjektů a projevech odporu proti nim ze strany jejich obětí. Pokud jde o postoj Západu k dnešní Číně a jeho údajného vztahu k tomu co by měla Wikipedie psát o Maovi a maoismu, možná byste se neměl pokoušet odvádět pozornost od předmětu této diskuse takto zjevně a zjevně neobratně. ;-) --87.249.145.69 22. 7. 2015, 16:52 (CEST)
 • Hledat jiné řešení například založením nového hesla který takové (v rámci omezení tlaku příznivců RSFSR) hesla jako Putin chujlo!, Moskaljaku na hiljaku! a další jevy kolem Ukrajinské krize spojí a jejich obsah použije vhodněji. Především vhodněji s ohledem na konzervativní výklad pravidel na wikipedii. Hesla mají jistě něco společného. Pojmenujte to třeba Projevy nenávisti během Ukrajinské krize, Propaganda během Ukrajinské krize, Občanské politické projevy během... nebo Projevy fanatismu během ... podobně a řešení bude na světě. Jsem rád, že se wikipedista:Palu projevuje civilizovaně a stejně jako dříve nereaguje na takové podněty, které nepomohou ničemu, výčitky. Díky za to, máte můj obdiv.
Dovoluji si navrhnout zúčastněným IP adresám aby si založily účet, aby na ně a jejich odvážné projevy mohlo být pohlíženo jako na názory plnoprávných wikipedistů, aby jejich názory mohly být brány vážněji nikoliv jako chatování. A také bych si je dovolil požádat aby se zde zbytečně pouze nenapadaly, nebo na napadání podobně jako wikipedista:Palu obě IP adresy nereagovaly. Protože v této souvislosti bych při pokračování považoval za snadné a nejvhodnější řešení tuto politickou diskusi předčasně uzavřít. Zbytečně rozrušuje vášně zúčastněných a stahuje je na temnou stranu síly, kde mohou dočasně oslepnout. Díky za intervence autora wikipedista:Bazi (opět bez ironie). --I.Sáček, senior (diskuse) 20. 7. 2015, 12:20 (CEST)
Chcete snad naznačit, že neregistrovaní uživatelé mohou požívat menší vážnosti a práv, tedy být diskriminováni, v porovnání s těmi registrovanými?--87.249.145.69 22. 7. 2015, 16:45 (CEST)
Především se jejich diskusní příspěvky, ale i veškeré editace stávají méně přehlednými, protože jsou označeny jen číslem, s nímž si člověk máloco dokáže spojit, těžko jej odliší od jakýchkoli jiných, projevované názory ztrácí konzistenci a těžko se s takovými uživateli diskutuje nebo vůči nim jakkoli vystupuje. --Bazi (diskuse) 22. 7. 2015, 16:52 (CEST)
Zpřesnění názoru: Uzavřít nic nového nebylo nalezeno. Počkat rok. --I.Sáček, senior (diskuse) 28. 7. 2015, 00:26 (CEST)

Komentáře[editovat | editovat zdroj]

Pomohl jsem uživateli s technickou stránkou založení nové diskuse (místo přemazání té staré), čímž nevyjadřuji žádný názor na věc samotnou. --Tchoř (diskuse) 10. 7. 2015, 22:05 (CEST)

Velmi děkuji. Už jsem z toho byl úplně zmaten. --94.113.217.172 10. 7. 2015, 22:12 (CEST)

Připomínám to, co už jsem napsal v diskusi k článku: Nedávno proběhla diskuse o smazání předmětného článku, uzavřena byla 17. 6. 2015, tedy ani ne před měsícem. Zazněly tam různé argumenty pro i proti smazání včetně alternativních řešení. V článku samotném se od uzavření nezměnilo vůbec nic, ani jedna editace. Otevření nové diskuse o smazání tedy považuji za unáhledné a v důsledku kontraproduktivní. --Bazi (diskuse) 10. 7. 2015, 22:36 (CEST)

Už jsem to napsal v diskusi a zde to opakuji. Věcná diskuse se vede k tématu diskuse a tím byl návrh na smazání článku z důvodu WP:NPOV. I v rozhodnutí o výsledku diskuse je toto kritérium uvedeno jako rozhodující. Podle mého názoru se však v diskusi nevěnovala dostatečná pozornost pravidlu WP:NOT. Proto jsem navrhl diskusi znovu otevřít. --94.113.217.172 11. 7. 2015, 09:07 (CEST)
„Nedoporučuje se znovu navrhovat stránku ke smazání, pokud se situace oproti době předchozí diskuse zásadně nezměnila.“ Jestliže se nějak zásadně nezměnila, nemůže být řeči o jiném uzavření. Jak probíhala a jak byla vyhodnocena předešlá diskuze je irelevantní, za přednesení argumentů jsou odpovědní navrhovatelé (krom toho se mýlíte, kolegové Rosičák a Mirek256 přesně takto argumentovali). Důležité je, zda se nějak nezměnil předmět diskuze, např. jak se změnil stav článku, zda se neobjevily nějaké nové zdroje apod. Kdyby tomu tak nebylo, bylo by možné zpochybnit jakoukoli diskuzi o smazání ihned po jejím uzavření, proto je to takto nastaveno. Váš návrh je tudíž v zásadě neoprávněný a jako takový by měl být správci vyhodnocen. --Vlout (diskuse) 11. 7. 2015, 09:28 (CEST) (odstraněna zmínka na revizi smazání. --Vlout (diskuse) 11. 7. 2015, 12:07 (CEST))
Zjištění, že předchozí diskuse byla vedena nesprávným směrem, lze podle mne považovat za zásadní změnu situace. --94.113.217.172 11. 7. 2015, 11:04 (CEST)
Skutečně to není možné, je mi líto. --Vlout (diskuse) 11. 7. 2015, 11:45 (CEST)
Beru na vědomí a děkuji za Váš čas. --94.113.217.172 11. 7. 2015, 16:01 (CEST)
„Obecně pokud diskuse skončí s výsledkem nemazat, stránka by již neměla být znovu nominována. Pokud není skutečně dobrý důvod, aby diskutující změnili svůj postoj, dá se předpokládat, že další návrh dopadne stejně.“ --Palu (diskuse) 11. 7. 2015, 10:30 (CEST)
Zjištění, že předchozí diskuse byla vedena nesprávným směrem, se může tím skutečně dobrým důvodem stát. --94.113.217.172 11. 7. 2015, 11:04 (CEST)
Už jsem vysvětloval v diskusi k článku, a tady znovu zopakuji, že takový pocit by měl vést k případné žádosti o revizi předchozího DoSu, nikoli k zakládání DoSu nového.
Zároveň musím uznat, že „Procedurální chyba při nějakém úkonu, která nikoho nepoškozuje, neznamená automaticky jeho zneplatnění.“ Takže když jste nesprávně založil nový DoS namísto revize DoSu předchozího, nemuseli bychom to automaticky zamítnout jen z čistě formálních důvodů. Ale jak vysvětlil i kolega Vlout, nepředpokládám, že by tu zazněly zásadně nové argumenty ani že bychom dospěli po takto krátké době k zásadně odlišnému výsledku. --Bazi (diskuse) 11. 7. 2015, 14:36 (CEST)
K diskutovanému článku jsem se poprvé dostal včera, víceméně náhodou a tak jsem se předchozí diskuse nemohl zúčastnit. Zároveň jsem na Wikipedii nováček a o nějaké možnosti revize DoSu jsem nic netušil. Omlouvám se tímto, že Vás i další zúčastněné obírám o čas, ale problém zahlcování Wikipedie bezvýznamnostmi považuji za natolik závažný, že na svém požadavku raději setrvám do trpkého konce. Budu pak mít alespoň pocit, že jsem pro to něco udělal... --94.113.217.172 11. 7. 2015, 16:01 (CEST)