Wikipedie:Diskuse o smazání

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání
Wiki rules.png

pravidla:

     závazná
     doporučení
     v hlasování
     navrhovaná
     neschválená
Doporučení

Text této stránky je doporučení české Wikipedie. Vysvětluje standardy, s nimiž většina wikipedistů v principu souhlasí a které je vhodné dodržovat. Přesto není závazným pravidlem. Nebojte se stránku editovat, je-li potřeba, ale větší změny raději předem navrhněte v diskusi a oznamte je též Pod lípou.


Zkratka:
WP:DoS
WP:AfD
WP:TfD

Diskuse o smazání (slangově též DOS, DoS, AfD z anglického Articles for Deletion či TfD z Template for Deletion) je stránka pro diskuse o tom, zda obsah stránky vyhovuje kritériím pro zahrnutí ve Wikipedii, či zda má být stránka smazána. Cílem diskuse je dosáhnout konsensu o smazání či ponechání, případně přepracování stránky do přijatelné podoby. Skončené diskuse jsou uloženy v archivu (kde je v sekci Nápověda také popsáno, jak postupovat při jejich uzavírání).

Diskuse o smazání řeší otázku smazání obsahu nějaké stránky, nikoliv rušení zavedených pravidel a zvyklostí. K diskusi o smazání mohou být proto zpravidla podány stránky jen z těch jmenných prostorů, které bezprostředně souvisí s obsahem v článcích, tj. stránky z hlavního jmenného prostoru a prostoru portál a šablony, soubory či kategorie, které bezprostředně s obsahem článků souvisí. V dalších jmenných prostorech se užívá jiných rozhodovacích procesů (vizte Změny v pravidlech), o smazání je možné rozhodovat jen tehdy, pokud byl příslušný mechanismus, jehož je stránka součástí, zrušen nebo standardním způsobem plně nahrazen jiným.

Možnost fyzického mazání stránek mají správci (sysopové) české Wikipedie.

Pro upozornění na omylem vytvořené, špatně pojmenované, zjevně zcela nesmyslné a jiné podobné stránky, které lze bez diskuse o obsahu vymazat procedurou tzv. rychlého smazání, použijte šablonu {{Smazat|důvod pro smazání}}.

Jestliže jde o heslo o encyklopedicky významném pojmu, který by na Wikipedii měl být, zvažte dobře, je-li jeho stávající obsah opravdu natolik nicotný, že je lepší ho zcela smazat z databáze než ho využít jako pahýl. Také zvažte, není-li vhodné stránku či kategorii spíše sloučit s jinou nebo přejmenovat. V případě, že stránka je spíše slovníkovou definicí než encyklopedickým heslem, zvažte její přesunutí na Wikislovník. K tomu se používá šablona {{Přesunout na Wikislovník}}.

V případě, že navrhujete ke smazání šablonu nebo jiný prvek, který užívají jiní uživatelé, napište ve zdůvodnění i postup, jak se vypořádat s problémy, které nastanou v souvislosti s jeho smazáním.

Jak navrhnout stránku na smazání[editovat | editovat zdroj]

Předpokládejme, že vidíte důvod smazat stránku Velký modrák. Nejprve zjistěte, zda problémy na této stránce nemůžete odstranit sami bez nutnosti vyvolávat diskusi o smazání, zejména:

 • úpravou problematického textu, například odmazáním nepřijatelného obsahu;
 • změnou obsahu stránky na přesměrování spolu s případným sloučením užitečného obsahu s cílovou stránkou přesměrování;
 • přesunem stránky na název, který bude ve shodě s jejím obsahem, případně na Wikislovník;
 • využitím mechanismu rychlého nebo odloženého mazání stránek.

Pokud žádným z uvedených způsobů problémy stránky vyřešit nelze, navrhněte ji na smazání pomocí následujících kroků:

1/3 Vložení šablony do navrhované stránky

Na začátek stránky, kterou chcete smazat (tj. Velký modrák), vložte šablonu {{AfD}} (navrhujete-li smazání šablony, označte ji šablonou {{subst:TfD}}).

2/3 Vytvoření diskusní podstránky

V editačním políčku nahraďte text -heslo- názvem stránky, o níž se má diskutovat, a zmáčkněte tlačítko pro vytvoření diskusní podstránky. Podstránku vyplňte podle návodu a nakonec uložte.


3/3 Zařazení podstránky do seznamu

Zmáčkněte tlačítko pro zařazení podstránky do seznamu. Stránku vyplňte podle návodu a nakonec uložte.

Druhou možností je editovat celý seznam. Na nový řádek na konci seznamu připište {{/-heslo-}}, kde -heslo- nahraďte názvem stránky navrhované na smazání, takže přidaná položka bude například {{/Velký modrák}}. Můžete přitom vymazat případné již neaktuální položky. Varování, že jste nezadali shrnutí editace, si nevšímejte a změny uložte.

Po úspěšném provedení těchto kroků se text podstránky s novým návrhem na smazání objeví přímo na konci této hlavní stránky. Pokud se neobjevil, zkuste nejdříve vyprázdnit cache serveru, a pokud ani potom ne, zkontrolujte, zda všechny vaše kroky proběhly přesně podle návodu (např. jestli jste neudělali překlep apod.).

Upozornění na diskusi v posledních změnách a na portálu Wikipedie zařídí robot, může mu to ale trvat až půl hodiny. Vstřícným krokem, který můžete ještě udělat (a robot ho neudělá), je upozornit hlavního autora článku na založení diskuse. Lze očekávat, že si nastavil odeslání e-mailu při změně diskusní stránky, takže bude upozorněn i v případě, kdy aktuálně Wikipedii nesleduje.

Pravidla diskusí o smazání[editovat | editovat zdroj]

Uzavření diskuse[editovat | editovat zdroj]

Diskuse se uzavírá nejdříve po týdnu. Správce však může zrušit nebo předčasně uzavřít diskusi, pokud:

 • bylo jejich založení zjevně v rozporu s jinými pravidly (např. šlo o narušování Wikipedie nebo obcházení bloku),
 • pro daný typ stránek je výslovně řečeno, že pro něj proces diskuse o smazání není určen.

Správce může dále předčasně uzavřít diskuse:

 • jednoznačné (dostatečně reprezentativní a takřka jednomyslné),
 • kde došlo k tak zásadnímu přepracování navržené stránky, že dosavadní argumenty pro smazání ztratily smysl.

Na druhou stranu může kterýkoli správce diskusi prodloužit, pokud se před očekávaným uzavřením objeví nové podstatné argumenty.

Uzavíratelem může být libovolný ze správců; jasné, zralé a řádně proběhlé diskuse, jejichž výsledek nevyžaduje použití práv správce, smí uzavřít kterýkoli wikipedista. Uzavíratel zváží argumenty, komentáře, připomínky a názory diskutujících a rozhodne, zda se článek ponechá, smaže nebo přesune. Zároveň může doporučit přepracování článku. Rozhodnutí může být v případě nutnosti výrazných úprav podmínečné. Rozhodnutí musí být jasně a výstižně zdůvodněno.

Uživatelé se zásadními námitkami vůči způsobu vyhodnocení nebo regulérnosti diskuse by se měli nejprve obrátit na uzavíratele. Pokud se svou stížností neuspějí, mohou podat na příslušné stránce podnět k revizi smazání.

Užitečné tipy pro vyhodnocování konsenzu vizte na stránce Wikipedie:Žádost o komentář/VfD: změna na AfD/Vyhodnocování konsenzu.

Výsledek a další postup[editovat | editovat zdroj]

 Při archivaci podstránek použijte následující šablony:

 • {{subst:vfd-archiv-start|vysledek=smazáno/ponecháno/nebyl dosažen konsenzus, ponecháno/přepracováno}} --~~~~
 • {{subst:vfd-archiv-konec}}

 Položku do archivu vložte pomocí:

 • {{subst:vfd-archiv-položka|Jméno stránky}} – smazáno/ponecháno/nebyl dosažen konsenzus, ponecháno/přepracováno --~~~~

Stránka bude smazána po uzavření diskuse, pokud výsledkem diskuse bylo rozhodnutí smazat.

Obecně pokud diskuse skončí s výsledkem nemazat, stránka by již neměla být znovu nominována. Pokud není skutečně dobrý důvod, aby diskutující změnili svůj postoj, dá se předpokládat, že další návrh dopadne stejně.

Ukončené nebo zrušené diskuse se zařazují do Archivu diskusí o smazání (kde je i návod pro archivaci). Do diskusí ke stránkám, které nebyly smazány, se má vložit odkaz na zaarchivovanou diskusní stránku pomocí šablony {{Afd-oznámení}}. Budoucí čtenáři stránky tak jsou informováni, že v minulosti přežila návrh na smazání, a mohou si přečíst patřičnou diskusi. To ovšem nebrání případnému novému návrhu na smazání.

Vlastní diskuse[editovat | editovat zdroj]

Jak přidat argument nebo komentář[editovat | editovat zdroj]

Editujte jen příslušnou sekci „Doporučená řešení“ (nebo „Komentáře“), a to buď klepnutím na odkaz Editovat u nadpisu dané sekce, nebo klepnutím pravým tlačítkem myši tamtéž (záleží na vašem uživatelském nastavení Wikipedie).

Poté přidejte svůj argument pro nebo proti jako další položku seznamu. Pro přehlednost ve svém textu uveďte tučně shrnutí akce, kterou doporučujete udělat, např. Smazat nebo Ponechat. Můžete uvést i jiné možnosti, popřípadě více možností – pak jako první uveďte tu, které dáváte přednost (např. ponechat nebo alespoň sloučit; dát měsíc na přepracování, jinak smazat; přesunout na Wikislovník nebo smazat).

Máte-li k již vznesenému argumentu protiargument nebo komentář, přidejte jej jako podbod. Jestliže se již argument či informace v diskusi nachází, není nutno je přidávat opakovaně. Stačí uvést jména diskutujících, s jejichž argumenty se ztotožňujete (pokud je to jednoznačné).

Vyprázdnit cache serveru
(Použijte v případě, že níže vidíte zastaralé verze podstránek)

Stránky navržené ke smazání[editovat | editovat zdroj]

Záhadologie[editovat | editovat zdroj]

Toto není hlasování, ale diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
— Draceane diskusepříspěvky 8. 2. 2017, 14:14 (CET)
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešení[editovat | editovat zdroj]

 • Smazat – termín, u kterého jsem neshledal odborné užití (název „záhadologie“ považuji spíše za lidové označení), samotné zdroje navíc o subjektu neinformují. — Draceane diskusepříspěvky 8. 2. 2017, 14:14 (CET)
 • Přepracovat - pokud to někdo zvládne (jinak smazat), na googlu se tento pojem najít dá a imho je i zažitý. --Hugo (diskuse) 8. 2. 2017, 14:43 (CET)
 • Ponechat - záhadologii používá jako kategorii svých vydaných knih i nakladatelství odborné literatury Grada. Encyklopedie by měla vysvětlit tento velmi často používaný termín. --Jowe (diskuse) 8. 2. 2017, 15:00 (CET)
  Ještě bych doplnil, že když existuje Kategorie:Záhadologové, je na místě mít i článek Záhadologie. --Jowe (diskuse) 8. 2. 2017, 17:08 (CET)
@Jowe: Ano, ale čekal bych alespoň jeden zdroj, který bude referovat „záhadologie je to a to“. Zatím takový zdroj nemáme, jen nějaké triviální zmínky. Jinak název patří leda na Wikislovník (který je přece od vysvětlování termínu). — Draceane diskusepříspěvky 9. 2. 2017, 18:37 (CET)
 • Existence článku mi nevadí, stačí mi, že je dostatečně vymezen kategorií Pseudověda. Pseudovědeckým badatelům možná připadne i encyklopedický (já sám se v náplni ani metodologii jejich oboru nevyznám). Nakonec je pravda i to, že se záhadologií zabývají i celá periodika a televizní kanály. Proto klidně ponechat, případně rozšířit. Kdybych chtěl prosazovat pouze svůj PoV, asi bych uvítal ve vymezení oboru ještě jednu větu ve stylu: "Téměř každou vědecky málo prozkoumanou skutečnost prezentují záhadologové jako "záhadu" a snaží se tak vzbudit úžas neznalých čtenářů/posluchačů a povzbudit je k placení za podobné pseudoinformace". Zdroje bych k ní ovšem sotva našel. Petr Karel (diskuse) 8. 2. 2017, 16:27 (CET)
 • spíš ponechat – pojem se používá i v seriózních médiích (možná tam, kde nechtějí redaktoři toho člověka přímo označit za pavědce :-) Netriviálních zdrojů pravda moc není, ale definice záhadologie se IMHO dá vyčíst z článku T. Adámkové. --Packa (diskuse) 10. 2. 2017, 12:50 (CET)
 • ponechat, zavedený a užívaný termín, existující obor. Problematické je zařazení pod pseudovědu, protože záhadami jako předmětem výzkumu se pochopitelně dá zabývat i ve vší vědecké počestnosti. A pseudovědecké přístupy se ostatně vyskytují v každém vědeckém oboru a v každé vědecké instituci, to není dáno předmětem oboru. Je sice fakt, že každá vědecká disciplína řeší záhady svého oboru, ale záhadologie je poměrně ustálený a obecně užívaný termín a existují lidé, kteří se na záhady (napříč klasickými vědeckými obory) specializují. --ŠJů (diskuse) 18. 2. 2017, 21:49 (CET)

Komentáře[editovat | editovat zdroj]

Přikládám odkaz na hlasování z roku 2006. — Draceane diskusepříspěvky 8. 2. 2017, 14:15 (CET)

Diskuse přenesená od krbu[editovat | editovat zdroj]

Narazil jsem na tento článek a dost jsem zapochyboval o jeho encyklopedičnosti. Tento termín jsem vždy vnímal jako takové žertovné vymezení pseudovědy či paravědy. Zdroje uvedené ve článku jsou spíše triviální a nevěrohodné, článek (mně osobně) zavání vlastním výzkumem a zaujatým úhlem pohledu. Zároveň jsem nechtěl rovnou otevírat DoS – i vzhledem k jednomu proběhlému (což ale bylo tak dávno, že to bylo hlasování). Ten bych případně založil, pokud by se na tom ukázala větší shoda. — Draceane diskusepříspěvky 23. 1. 2017, 23:58 (CET)

Nedalo by se to např. přepracovat tak, aby se to dalo propojit s en:Anomalistics? JAn (diskuse) 24. 1. 2017, 07:12 (CET)
Termín se používá, ale ano, ty zdroje nejsou dostatečné. Pokud je za zakladatele záhadologie považován Fort, je otázkou nakolik se termín překrývá s anomalistikou, kde je o Fortovi uvedena stejná informace a tento „obor“ má definici používání vědeckých metod k vysvětlení anomálií a nalezení jejich racionálního zdůvodnění. Termín „anomalistika“ pak uvádí disertace FF MU na straně 14. Ale nenašel jsem zdroj, že by u záhadologie a anomalistiky šlo o synonyma.--Kacir 24. 1. 2017, 07:13 (CET)
O synonyma pochopitelně nemůže jít. Jsou anomálie, na nichž není nic záhadného, a jsou záhady, na nichž není nic anomálního, prostě normální, tuctové a všední záhady. Obecně vzato, zabývat se záhadami a řešit je je vlastně podstatou vědy jako takové, protože rutinní aplikace vědeckých poznatků už vlastně není věda. Nicméně pokud by se záhadologií rozumělo zabývat se věcmi, které vybočují z aktuálního mainstreamového vědeckého diskursu, tak by to s tou anomalistikou mohlo mít nějaké styčné plochy. Pokud z nějakého zdroje vyplývá, že jednou z takových styčných ploch je Fort, asi by to mělo být v článku uvedeno a doloženo. --ŠJů (diskuse) 18. 2. 2017, 22:00 (CET)


UNIQA pojišťovna[editovat | editovat zdroj]

Toto není hlasování, ale diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
Martin Urbanec (diskuse) 23. 2. 2017, 08:18 (CET)
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešení[editovat | editovat zdroj]

 • Smazat - článek (zejména v jeho původní podobě) vypadal jako vystřižený z reklamního letáku. Domnívám se, že tento článek je buď od základu nutné přepsat anebo smazat. Dávám ho proto k diskusi o smazání.. --Martin Urbanec (diskuse) 23. 2. 2017, 08:18 (CET)
 • Ponechat - nevidím tam žádnou reklamu a propagaci. To by zde musela být např. nabídka produktů. Upravovat se dá vždy, ale mazat článek o nepochybně encyklopedicky významné pojišťovně je nesmyslné. Pokud jsou výhrady k článku, řešit se to má šablonami {{upravit}} nebo {{propagace}}. --Jowe (diskuse) 23. 2. 2017, 08:29 (CET)
 •  Ponechat - když už, tak upravit.--frettie.net (diskuse) 23. 2. 2017, 08:31 (CET)
 • Ponechat - případně upravit, i když teď tam reklamu nevidím. --Knihovnik51 (diskuse) 23. 2. 2017, 15:23 (CET)
 • Ponechat - propagaci v tom nevidím, ne tak silnou, aby musel být článek smazán. OJJ, Diskuse 24. 2. 2017, 08:19 (CET)
 • Ponechat - ale upravit; aktuální základní kapitál by asi měl být ukotven k určitému datu, odstranil bych pryč i tu velkou tabulku a nechal na ní ref. --BarbatusCZ (diskuse) 24. 2. 2017, 12:02 (CET)
 • Smazat - evidentní reklama v komerčním zájmu, je to zřejmé z jediného odkazu firemní stránky. --Zemanst (diskuse) 26. 2. 2017, 11:10 (CET)
 • Ponechat - jsem puvodni autor tohoto clanku, ktery byl puvodne daleko rozsahlejsi a mel ambice dale rust, ale v roce 2008 byl wikipedistou MiroslavJosef zkracen na polovinu z duvodu "lacine sebepropagace", coz mi ponekud vzalo chut se dale angazovat. Nicmene pro dalsi horlive zastance cistoty wikiinformaci : podle Ceske asociace pojistoven bylo v roce 2016 poradi prvnich deseti pojistoven na ceskem trhu (podle predepsaneho pojistneho) nasledujici : Ceska pojistovna, Kooperativa pojistovna, Allianz, Generali, CSOB pojistovna, CPP pojišťovna, Pojistovna Ceské Sporitelny, UNIQA, ING, MetLife. Kdyz se podivate na jejich wikipritomnost - pak s vyjimkou Ceske pojistovny a mozne Pojistovny Ceske Sporitelny jsou jejich clanky podobna torza, proto skutecne nechapu, proc je zrovna a prave UNIQA na pranyri.... (PS moje velke tabulka samozrejme kdysi obsahovala i sloupec s casove ukotvenym vyvojem zakladniho kapitalu). Bucosek (diskuse) 27. 2. 2017, 11:43 (CET)
  • Ta diskuse pravděpodobně skončí výsledkem ponechat, každopádně na otázku proč UNIQA Vám odpovím. Stránku jsem viděl v posledních změnách (různé editace od účtu dle mě patřícího společnosti), odebral jsem největší propagaci, ale protože jsem ji tam viděl, navrhl jsem stránku ke smazání. Vidíte-li důvod, můžete samozřejmě skrze návod na WP:DOS navrhnout smazání i jiných stránek. --Martin Urbanec (diskuse) 27. 2. 2017, 11:49 (CET)

Komentáře[editovat | editovat zdroj]

Kulíkov[editovat | editovat zdroj]

Toto není hlasování, ale diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
OJJ, Diskuse 25. 2. 2017, 18:08 (CET)
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešení[editovat | editovat zdroj]

Komentáře[editovat | editovat zdroj]

Ping autor. OJJ, Diskuse 25. 2. 2017, 18:13 (CET)


Pulzní puška M41A[editovat | editovat zdroj]

Toto není hlasování, ale diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
Mirek256 26. 2. 2017, 17:56 (CET)
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešení[editovat | editovat zdroj]

 • Smazat dávám komunitě na posouzení, zda je nutné na wikipedii mít i fiktivní pušky, zda nestačí zmínka ve filmu Vetřelec. Na en bylo smazáno, je přesměrování na výše uvedený film. Zdroje chybí, dva věrohodné netriviální nezávislé rozhodně.--Mirek256 26. 2. 2017, 17:56 (CET)
 • Smazat - nebo včlenit do článku o některém z filmů, kde se vyskytuje. --Hugo (diskuse) 26. 2. 2017, 18:27 (CET)

Komentáře[editovat | editovat zdroj]