Wikipedie:Diskuse o smazání

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání
Wiki rules.png
Doporučení

Text této stránky je doporučení české Wikipedie. Vysvětluje standardy, s nimiž většina wikipedistů v principu souhlasí a které je vhodné dodržovat. Přesto není závazným pravidlem. Nebojte se stránku editovat, je-li potřeba, ale větší změny raději předem navrhněte v diskusi a oznamte je též Pod lípou.


Zkratka:
WP:DOS
WP:AfD
WP:TfD

Diskuse o smazání (slangově též DOS, DoS, AfD z anglického Articles for Deletion či TfD z Template for Deletion) je stránka pro diskuse o tom, zda obsah stránky vyhovuje kritériím pro zahrnutí ve Wikipedii, či zda má být stránka smazána. Cílem diskuse je dosáhnout konsensu o smazání či ponechání, případně přepracování stránky do přijatelné podoby. Skončené diskuse jsou uloženy v archivu.

Diskuse o smazání řeší otázku smazání obsahu nějaké stránky, nikoliv rušení zavedených pravidel a zvyklostí. K diskusi o smazání mohou být proto zpravidla podány stránky jen z těch jmenných prostorů, které bezprostředně souvisí s obsahem v článcích, tj. stránky z hlavního jmenného prostoru a prostoru portál a šablony, soubory či kategorie, které bezprostředně s obsahem článků souvisí. V dalších jmenných prostorech se užívá jiných rozhodovacích procesů (vizte Změny v pravidlech), o smazání je možné rozhodovat jen tehdy, pokud byl příslušný mechanismus, jehož je stránka součástí, zrušen nebo standardním způsobem plně nahrazen jiným.

Možnost fyzického mazání stránek mají správci (sysopové) české Wikipedie.

Pro upozornění na omylem vytvořené, špatně pojmenované, zjevně zcela nesmyslné a jiné podobné stránky, které lze bez diskuse o obsahu vymazat procedurou tzv. rychlého smazání, použijte šablonu {{Smazat|důvod pro smazání}}.

Jestliže jde o heslo o encyklopedicky významném pojmu, který by na Wikipedii měl být, zvažte dobře, je-li jeho stávající obsah opravdu natolik nicotný, že je lepší ho zcela smazat z databáze než ho využít jako pahýl. Také zvažte, není-li vhodné stránku či kategorii spíše sloučit s jinou nebo přejmenovat. V případě, že stránka je spíše slovníkovou definicí než encyklopedickým heslem, zvažte její přesunutí na Wikislovník. K tomu se používá šablona {{Přesunout na Wikislovník}}.

V případě, že navrhujete ke smazání šablonu nebo jiný prvek, který užívají jiní uživatelé, napište ve zdůvodnění i postup, jak se vypořádat s problémy, které nastanou v souvislosti s jeho smazáním.

Jak navrhnout stránku na smazání[editovat | editovat zdroj]

Předpokládejme, že vidíte důvod smazat stránku Velký modrák. Nejprve zjistěte, zda problémy na této stránce nemůžete odstranit sami bez nutnosti vyvolávat diskusi o smazání, zejména:

 • úpravou problematického textu, například odmazáním nepřijatelného obsahu;
 • změnou obsahu stránky na přesměrování spolu s případným sloučením užitečného obsahu s cílovou stránkou přesměrování;
 • přesunem stránky na název, který bude ve shodě s jejím obsahem, případně na Wikislovník;
 • využitím mechanismu rychlého nebo odloženého mazání stránek.

Pokud žádným z uvedených způsobů problémy stránky vyřešit nelze, navrhněte ji na smazání pomocí následujících kroků:

1/3 Vložení šablony do navrhované stránky

Na začátek stránky, kterou chcete smazat (tj. Velký modrák), vložte šablonu {{AfD}} (navrhujete-li smazání šablony, označte ji šablonou {{TfD}}).

2/3 Vytvoření diskusní podstránky

V editačním políčku nahraďte -heslo- slovy Velký modrák (názvem stránky, o níž se má diskutovat) a zmáčkněte tlačítko pro vytvoření podstránky. Podstránku vyplňte podle návodu a nakonec uložte.


3/3 Zařazení podstránky do seznamu

Po klepnutí zde napište do velkého editačního pole {{/-heslo-}}, kde -heslo- nahraďte názvem stránky navrhované na smazání, takže přidaná položka bude například {{/Velký modrák}}. Malé editační pole („Předmět/nadpis“) nechte prázdné, a varování, že jste nezadali shrnutí editace, si nevšímejte a uložení potvrďte.

Druhou možností je editovat celý seznam – položku připište na konec seznamu obdobným způsobem, přitom lze vymazat případné již neaktuální položky.

Po editaci stránku uložte. Po úspěšném provedení těchto kroků se text podstránky s novým návrhem na smazání objeví přímo na konci této hlavní stránky. Pokud se neobjevil, zkuste nejdříve vyprázdnit cache serveru, a pokud ani potom ne, zkontrolujte, zda všechny vaše kroky proběhly přesně podle návodu (např. jestli jste neudělali překlep apod.).

Upozornění na diskusi v posledních změnách a na portálu Wikipedie zařídí robot, může mu to ale trvat až půl hodiny. Vstřícným krokem, který můžete ještě udělat (a robot ho neudělá), je upozornit hlavního autora článku na založení diskuse. Lze očekávat, že si nastavil odeslání e-mailu při změně diskusní stránky, takže bude upozorněn i v případě, kdy aktuálně Wikipedii nesleduje.

Pravidla diskusí o smazání[editovat | editovat zdroj]

Uzavření diskuse[editovat | editovat zdroj]

Diskuse se uzavírá nejdříve po týdnu. Správce však může zrušit nebo předčasně uzavřít diskusi, pokud:

 • bylo jejich založení zjevně v rozporu s jinými pravidly (např. šlo o narušování Wikipedie nebo obcházení bloku),
 • pro daný typ stránek je výslovně řečeno, že pro něj proces diskuse o smazání není určen.

Správce může dále předčasně uzavřít diskuse:

 • jednoznačné (dostatečně reprezentativní a takřka jednomyslné),
 • kde došlo k tak zásadnímu přepracování navržené stránky, že dosavadní argumenty pro smazání ztratily smysl.

Na druhou stranu může kterýkoli správce diskusi prodloužit, pokud se před očekávaným uzavřením objeví nové podstatné argumenty.

Uzavíratelem může být libovolný ze správců; jasné, zralé a řádně proběhlé diskuse, jejichž výsledek nevyžaduje použití práv správce, smí uzavřít kterýkoli wikipedista. Uzavíratel zváží argumenty, komentáře, připomínky a názory diskutujících a rozhodne, zda se článek ponechá, smaže nebo přesune. Zároveň může doporučit přepracování článku. Rozhodnutí může být v případě nutnosti výrazných úprav podmínečné. Rozhodnutí musí být jasně a výstižně zdůvodněno.

Uživatelé se zásadními námitkami vůči způsobu vyhodnocení nebo regulérnosti diskuse by se měli nejprve obrátit na uzavíratele. Pokud se svou stížností neuspějí, mohou podat na příslušné stránce podnět k revizi smazání.

Užitečné tipy pro vyhodnocování konsenzu vizte na stránce Wikipedie:Žádost o komentář/VfD: změna na AfD/Vyhodnocování konsenzu.

Výsledek a další postup[editovat | editovat zdroj]

 Při archivaci podstránek použijte následující šablony:

 • {{subst:vfd-archiv-start|vysledek=smazáno/ponecháno/nebyl dosažen konsenzus, ponecháno/přepracováno}} --~~~~
 • {{subst:vfd-archiv-konec}}

 Položku do archivu vložte pomocí:

 • {{subst:vfd-archiv-položka|Jméno stránky}} – smazáno/ponecháno/nebyl dosažen konsenzus, ponecháno/přepracováno --~~~~

Stránka bude smazána po uzavření diskuse, pokud výsledkem diskuse bylo rozhodnutí smazat.

Obecně pokud diskuse skončí s výsledkem nemazat, stránka by již neměla být znovu nominována. Pokud není skutečně dobrý důvod, aby diskutující změnili svůj postoj, dá se předpokládat, že další návrh dopadne stejně.

Ukončené nebo zrušené diskuse se zařazují do Archivu diskusí o smazání (kde je i návod pro archivaci). Do diskusí ke stránkám, které nebyly smazány, se má vložit odkaz na zaarchivovanou diskusní stránku pomocí šablony {{Afd-oznámení}}. Budoucí čtenáři stránky tak jsou informováni, že v minulosti přežila návrh na smazání, a mohou si přečíst patřičnou diskusi. To ovšem nebrání případnému novému návrhu na smazání.

Vlastní diskuse[editovat | editovat zdroj]

Jak přidat argument nebo komentář[editovat | editovat zdroj]

Editujte jen příslušnou sekci „Doporučená řešení“ (nebo „Komentáře“), a to buď klepnutím na odkaz Editovat u nadpisu dané sekce, nebo klepnutím pravým tlačítkem myši tamtéž (záleží na vašem uživatelském nastavení Wikipedie).

Poté přidejte svůj argument pro nebo proti jako další položku seznamu. Pro přehlednost ve svém textu uveďte tučně shrnutí akce, kterou doporučujete udělat, např. Smazat nebo Ponechat. Můžete uvést i jiné možnosti, popřípadě více možností – pak jako první uveďte tu, které dáváte přednost (např. ponechat nebo alespoň sloučit; dát měsíc na přepracování, jinak smazat; přesunout na Wikislovník nebo smazat).

Máte-li k již vznesenému argumentu protiargument nebo komentář, přidejte jej jako podbod. Jestliže se již argument či informace v diskusi nachází, není nutno je přidávat opakovaně. Stačí uvést jména diskutujících, s jejichž argumenty se ztotožňujete (pokud je to jednoznačné).

Vyprázdnit cache serveru
(Použijte v případě, že níže vidíte zastaralé verze podstránek)


Stránky navržené ke smazání[editovat | editovat zdroj]

Ruská carská rodina[editovat | editovat zdroj]

Toto není hlasování, ale diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
Wikipedista:BobM d|p 14. 2. 2015, 11:55 (CET)
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešení[editovat | editovat zdroj]

Nevím, jestli je vhodné přesměrovávat takto obecné téma na rod panující jen 150 let. --Silesianus (diskuse) 15. 2. 2015, 19:58 (CET)
Z hlediska očekávanosti názvu určitě ano, termín je spojován (i když často nepřesně) právě s Romanovci (viz odkaz výše); Romanovci navíc obsahují informaci o navazující dynastii Holstein‑Gottorp‑Romanov, takže čtenáři to neujde, ještě lepší by bylo, kdyby byla přehledově shrnuta i linie carů dozadu (ne nepodstatný je pro mě i fakt, že na rediru panuje shoda na velké en wiki i primární ruské verzi). Název „ruská carská rodina“ bych nemazal, existuje-li lepší redir, proč ne – já ho nevidím. A propos, jak daleko před Romanovce lze mluvit o „carské rodině“? Do nástupu Romanovců (1613) je to zdá se cca 60 let, což by nebylo dlouhé období.--Kacir 16. 2. 2015, 02:46 (CET)
A já myslel, že píšeme encyklopedii, která by měla být exaktní. Pojem „ruská carská rodina“ je příliš široký na to, aby odkazoval jen na jednu z nich, a to ještě tu, co vládla kratší dobu. Ve veřejnosti převládá sice pocit, že Romanovci vládli až do roku 1917, to je ale omyl, který by Wikipedie rozhodně neměla podporovat, obzvláště existuje-li jiné řešení. --Silesianus (diskuse) 16. 2. 2015, 08:36 (CET)
Romanovci byli také carskou rodinou; samotné přesměrování neřeší fakt, jestli byli či nebyli totožní s jinou dynastií; to řeší obsah článku, který tuto informaci podává; heslo obsahuje sekci „Následníci“ s odkazem na navazující dynastii opět s vysvětlením. Takže jak jsem psal výše, pokud by ještě byla uvedena informace na koho navázali. mohl by článek obsahovat úplný výčet ruských carských rodin. Vzhledem k tomu, že samostatné heslo nevznikne, ale daný výraz se používá, kloním se k rediru.--Kacir 16. 2. 2015, 09:08 (CET)
Jaksi mě nechápete. To, co požadujete, je jako přesměrovat Německá říše na Německé císařství. Nebo Chemický prvek na Astat. Tedy obecný pojem přesměrovat pouze na jeden z jeho prvků. --Silesianus (diskuse) 16. 2. 2015, 09:24 (CET)
V komentářích bych si rád vyjasnil, jestli se jedná skutečně o obecný termín; Ano, vytvářet rediry z obecného na konkrétní je většinou nevhodné; v případě, že konkrétní heslo obsahuje informace obecného charakteru (tedy pojímá v textu všechny rodiny), pak je podle mě redir možný (Koukám, že se zde hojně přechází na vykání, další kolega :). OK.)--Kacir 16. 2. 2015, 10:00 (CET)
 • Přesměrovat na článek Romanovci – důvody výstižně shrnuli již mí předchůdci (Bazi, Kacir). --Vachovec1 (diskuse) 15. 2. 2015, 15:36 (CET)
Předělat na rozcestník - viz můj rozbor v sekci Komentáře. --Vachovec1 (diskuse) 17. 2. 2015, 18:19 (CET)
 • Smazat, určitě v současné podobě. Pokud by to byl hypoteticky článek o postavení členů carské rodiny v rámci Ruska v různých dobách, tak proč ne, ale na tohle stačí Romanovci. --Dezidor (diskuse) 15. 2. 2015, 15:54 (CET)
 • Smazat, ale použitelné resp. ověřitelné informace napřed dát do článku Romanovci, pokud tam už nejsou. --Zbrnajsem (diskuse) 15. 2. 2015, 17:22 (CET)
 • Vytvořit rozcestník. Viz níže komentář kolegy Vachovce1. --Vlout (diskuse) 15. 2. 2015, 21:09 (CET)

Komentáře[editovat | editovat zdroj]

Pokud se nelíbí přesměrování, bylo by také možno uvažovat o rozcestníku. V historii Ruska se carském na trůnu vystřídaly celkem tři dynastie:

O Rurikovcích a dynastii Holstein-Gottorp-Romanov tu máme samostatné články, článek Romanovci pak pojednává jak o "čistých" Romanovcích, tak o nástupnické dynastii Holstein-Gottorp-Romanov, která se za Romanovce také často označuje. Ze zmíněných článků je v slušném stavu pouze článek Dynastie Holstein‑Gottorp‑Romanov. Článek Rurikovci je v podstatě pahýl. Článek Romanovci je uměle natahován informacemi, které jsou ve stejné podobě obsaženy i v článku Dynastie Holstein‑Gottorp‑Romanov a dohoto článku by patřit neměly. Kdybychom tyto informace odstranili, půjde opět v podstatě o pahýl. --Vachovec1 (diskuse) 15. 2. 2015, 21:04 (CET)

Ta data o hloštýnské dynastii by se měla odstranit. Nejsou to Romanovci, stejně jako Habsburko-Lotrinkové nejsou Habsburci. --Silesianus (diskuse) 15. 2. 2015, 21:35 (CET)
Při mnoha jiných podobných debatách se ovšem objevily námitky, které by se daly uplatnit i zde: Rozcestníky odkazují na různé články stejných, případně velmi podobných názvů, což by nebyl tento případ. Když už tedy, tak by se v článku měly popsat tyto informace o tom, kdo byl v průběhu doby na ruském carském trůnu. A pak na ně odkázat pro další podrobnosti. Čili by mohlo jít o stručný článek podobný rozcestníku, ne však klasický rozcestník. --Bazi (diskuse) 15. 2. 2015, 22:24 (CET)
I to je samozřejmě možné, ačkoli rozcestník se mi líbí více, protože pojmem „ruská carská rodina“ lze označit kteroukoli z vládnoucích dynastií na ruském carském trůnu. Kromě toho bych rád upozornil na dvoučlenný rozcestník Carská rodina, který by mohl být také nějak zpřesněn. --Vlout (diskuse) 15. 2. 2015, 22:35 (CET)

Operujeme zde s termínem jako s obecným, ale po přečtení rozcestníku bych si rád spojení „ruská carská rodina“ ujasnil. Kolega @VitVit: založil rozcestník s formulací, že se termín vztahuje na současnou nevládnoucí … nebo poslední vládnoucí rodinu cara Mikuláše II., což by bylo značné zúžení významu. Nevím, takže bych rád znal odpověď.--Kacir 16. 2. 2015, 09:31 (CET)

Vemte si takové srovnání s britskou královskou rodinou (inspirace?). Samozřejmě jakýsi základ tvoří současná rodina (tj. Alžběta a její potomci, v případě Rusů nikdo, neboť carové už nejsou), ale důležitý je také náhled do dějin (tj. definice kdo byl do carské rodiny zahrnován, jak se třeba rozdělovaly tituly, pokud se nepletu, tak bratrové a synové cara měli nárok na titul velkoknížete, apod.) Osobně bych možná byl schopen sesmolit nějaký obecný pahýl (stále lepší než přesměrování). --Silesianus (diskuse) 16. 2. 2015, 09:51 (CET)
Základem by dle mého měla být hlavně definice carské rodiny, tedy jak byla a jestli vůbec definována ruským zákonodárstvím, popř. jak je definována historiky a genealogy. --Silesianus (diskuse) 16. 2. 2015, 09:57 (CET)
Heslo Ruská carská rodina v současné podobě fakticky popisuje ty členy rodu Holštýn-Gottorp-Romanov, kteří se po vyvraždění carské rodiny podle pravidel dědičnosti stávají přirozeně prvními v pořadí následnictví. Souhlasím však s tím, že se heslo s názvem „Ruská carská rodina“ nemusí vztahovat pouze k současným žijícím členům (nepanujícího) rodu. Heslo obsahuje některé zajímavé informace, byť možná trochu nerelevantní. Domnívám se, že ideální by bylo text zakomponovat do hesla Dynastie Holstein‑Gottorp‑Romanov jako „současný stav uvnitř rodu“ a odkaz Ruská carská rodina použít jako rozcestník ke třem historicky panujícím carským dynastiím.--Vit001 16. 2. 2015, 10:26 (CET)
Takový rozcestník by sice neodpovídal klasické definici rozcestníku, tj. stránky, která by odkazovala na tři články stejného názvu, ale myslím, že je to řešení přijatelné, a po argumentech Silesiana, vhodnější než pouhé přesměrování.--Kacir 16. 2. 2015, 10:49 (CET)

Když se tak dívám, tak jsem našel článek Statut o carské rodině, který v podstatě naplňuje část mé vize o článku Ruská carská rodina, nastíněném výše. --Silesianus (diskuse) 17. 2. 2015, 12:40 (CET)

Návrh na uzavření[editovat | editovat zdroj]

Navrhuji diskusi uzavřít s výsledkem přeměněno na rozcestník. Myslím, že takového konsensu diskuse dosáhla. --Wikipedista:BobM d|p 27. 2. 2015, 16:34 (CET)


Známí členové Mensy[editovat | editovat zdroj]

Toto není hlasování, ale diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
Mirek256 17. 2. 2015, 17:12 (CET)
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešení[editovat | editovat zdroj]

 • Smazat má maličkost je toho názoru, že zde bohatě stačí kategorie. Navíc jsou zde lidé, kteří jsou známí, ale ani na wikipedii, a nejen české, nemají ani heslo. Navíc nevím, jak interpretovat slovo známí. Kdo stačí aby ono člověka znal. Asia Carrera, kdo z nás ji zná? Stephen Hawkinga ale znám. Zajímalo by mě kdo mít nárok být v tomto seznamu. Navíc mohu být velmi inteligentní, ale členem Mensy být nemusím.--Mirek256 17. 2. 2015, 17:31 (CET)
 • Smazat, známí je zcela subjektivní kritérium a rozumný seznam na jeho základě sestavit nelze (podobná otázka se již vícekrát řešila). Právě pro takové případy je kategorie zásadně účelnější než seznam (můžeme si prostě říci, že známý = má článek ve Wikipedii).--RPekař (diskuse) 17. 2. 2015, 17:27 (CET)
 • Smazat, viz předřečníci. --Martin Kotačka (diskuse) 17. 2. 2015, 17:57 (CET)
 • Smazat, jednoznačné, viz předřečníci předřečníků --Packa (diskuse) 17. 2. 2015, 17:59 (CET)
 • Smazat, nejednoznačné kritérium. V tomto případě je účelná pouze kategorie. Mimochodem, na en-wiki je odpovídající článek také zrovna předmětem AfD. --Vachovec1 (diskuse) 17. 2. 2015, 18:15 (CET)
 • Ponechat, článek je bezpochyby seznamem. Nejednoznačné kritérium známí vyřešíme přejmenováním článku obdobně jako v případech Seznamu známých českých skautů a Seznamu známých sourozenců.– Tento nepodepsaný komentář přidal uživatel Tomas62 (diskusepříspěvky) 18. 2. 2015, 02:39‎
  • Mohl byste blíže vysvětlit, jak konkrétně přejmenování článku vyřeší problém s nejednoznačným kritériem?--RPekař (diskuse) 1. 3. 2015, 17:49 (CET)
   • Pokud zmizí z názvu článku nejednoznačné kritérium, tak přestane být nejednoznačné kritérium výběru a tím i kritérium obsahu. --Palu (diskuse) 2. 3. 2015, 09:51 (CET)
    • Pokud to má být koncipováno jako seznam všech členů Menzy, pak uznávám, že kritérium výběru bude vyřešeno. Pak však namítám, že takový seznam by nebyl encyklopedicky významný (neexistuje žádný zdroj takový seznam obsahující, natož se mu nějak hlouběji věnující) a že je pro čtenáře klamavý (obsahuje jen nepatrný zlomek toho, co slibuje jeho název, a není naděje ani na přiblížení se úplnosti). Mimochodem si nejsem jistý, zda se dívám na tytéž články jako Vy, ale přinejmenším v článku Seznam českých skautů pořád kritérium "známí" výslovně figuruje, takže tam se naopak změna názvu na kritériu nijak neodrazila.--RPekař (diskuse) 2. 3. 2015, 11:33 (CET)
     • Chybu nelze považovat za vhodný příklad, to je na opravu. Co se týče klamavosti, tak to je nesmysl. Stačí napsat v první větě, že jde o seznam neúplný, jak je to tu u seznamů zcela běžné. Připomínám, že seznam se nejmenuje "úplný", čili nic takového neevokuje. Co se týče encyklopedické významnosti, po pravdě neznám přesně pravidla ohledně EV seznamů, ale přijde mi maximálně dostatečné, že EV je naprostá většina obsažených osobností stejně jako organizace, které se seznam týká. --Palu (diskuse) 2. 3. 2015, 12:53 (CET)
 • smazat - nahradit kategorií, galerie patří na Commons, viz Vachovec1 a RPekař --Wikipedista:BobM d|p 18. 2. 2015, 09:18 (CET)
 • Smazat – naprosto subjektivní, nejednoznačné. Nahradit kategorií. --Faigl.ladislav slovačiny 22. 2. 2015, 14:58 (CET)
 • Přejmenovat na Seznam členů menzy, neexistuje dostatečný důvod ke smazání (viz Tomas62). --Palu (diskuse) 24. 2. 2015, 18:45 (CET)
 • Smazat – samozřejmě slovo „známí“ tam nemá co dělat, ale to by šlo vyřešit i přejmenováním. Členů Mensy je ale podle níže uvedených údajů tolik, že postrádám smysl jakéhokoliv seznamu jejích členů. Osobně bych byl pro smazání a případné zařazení osob do kategorie. --Marek Koudelka (diskuse) 1. 3. 2015, 22:01 (CET)

Komentáře[editovat | editovat zdroj]

 • Protože článek je seznam, navrhuju přejmenování na Členové Mensy Seznam členů Mensy.
 • Odpovídající kategorie nemůže být plnohodnotnou náhradou.
 • K podobě článku poznamenávám, že současná fotogalerie se mi též nezamlouvá. Navrhuju náhradu prostým seznamem. Pokud by měly zůstat zachovány obrázky, pak menší a ve formátované tabulce.
 • AfD na en:wiki byl pro nedostatek shody uzavřen s výsledkem ponecháno.--Tomas62 (diskuse) 22. 2. 2015, 17:14 (CET)
Mensa jen v ČR má přes 3 tisíce členů, v dalším zemích jsem nepátral, ale bude jich asi o dost více, viz [1], to na seznam nevypadá.--Mirek256 22. 2. 2015, 17:22 (CET)
Přejmenování by nebylo řešením. Slova "Seznam členů..." naznačují, že tam jsou všichni. A to nejsou a nebudou. --Packa (diskuse) 24. 2. 2015, 18:53 (CET)
To naznačují názvy téměř všech zdejších nekompletních seznamů. To si musí člověk přečíst hned první větu v úvodu, aby věděl, že seznam není kompletní. A člověk, který si ho otevře, si většinou aspoň tu první větu přečte. --Palu (diskuse) 24. 2. 2015, 19:37 (CET)
Jen maličkost, seznam členů Mensy není veřejný, a tudíž ověřitelný. Mohou zde být jen lidé, kteří členství na sebe prozradí.--Mirek256 28. 2. 2015, 14:48 (CET)


Šablona:Papežské akademie[editovat | editovat zdroj]

+ Šablona:Kongregace římské kurie, Šablona:Úřady římské kurie, Šablona:Papežské výbory, Šablona:Papežské komise, Šablona:Papežské rady, Šablona:Instituce patřící Apoštolskému stolci, Šablona:Zaniklá dikasteria, Šablona:Státní sekretariát, Šablona:Tribunály římské kurie

Toto není hlasování, ale diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
Vachovec1 (diskuse) 21. 2. 2015, 02:50 (CET)
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešení[editovat | editovat zdroj]

 • Smazat - nepoužívané navboxy místo kterých se používá souborný navbox {{Římská kurie}}. --Vachovec1 (diskuse) 21. 2. 2015, 02:50 (CET)
 • Ponechat - a smazat {{Římská kurie}}. Tam kde to jde je vhodné velké "plachty", které leckdy zabírají více než polovinu článku, rozdělovat na menší navigační šablony. --Jowe (diskuse) 21. 2. 2015, 18:45 (CET)
 • To je důvod, proč jsem to navrhl do TfD a ne rovnou na rychlosmaz. Je mi jasné, že podobně velká plachta není úplně ideální, ovšem pidišablony typu {{Státní sekretariát}} taky nejsou zrovna informativní. Chtělo by to nějakou střední cestu. Třeba tu někdo přijde s nějakým nápadem. --Vachovec1 (diskuse) 21. 2. 2015, 19:00 (CET)

Komentáře[editovat | editovat zdroj]

A nešlo by rozsáhlou Římskou kurii řešit tak, aby byla rozbalená ta část, která obsahuje článek a zbylé části byly sbalené? --Bazi (diskuse) 21. 2. 2015, 19:08 (CET)


Seznam dekretů prezidenta republiky[editovat | editovat zdroj]

+ Seznam zrušených dekretů prezidenta republiky

Toto není hlasování, ale diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
Wikipedista:BobM d|p 22. 2. 2015, 10:26 (CET)
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešení[editovat | editovat zdroj]

 • asi Smazat - seznamy nemají encyklopedický obsah a v principu patří na Wikizdroje (kde již existuje s:Benešovy dekrety). --Wikipedista:BobM d|p 22. 2. 2015, 10:26 (CET)
 • Ponechat, druhý seznam možno sloučit do prvního. Princip, podle kterého seznamy patři na wikizdroje a nikoliv na wikipedii, neznám. --Jklamo (diskuse) 23. 2. 2015, 01:40 (CET)
 • Ponechat. Seznamy jsou podle mého názoru pro Wikipedii užitečné. Zde zřejmě nepůjde o případ vhodného přesunu na Wikizdroje, protože tam patří texty. --Vlout (diskuse) 23. 2. 2015, 08:22 (CET)
  Pokud by měl být seznam ponechán, pak pouze přepracovaný a ověřený. Druhý seznam sloučit. --Wikipedista:BobM d|p 27. 2. 2015, 19:11 (CET)
 • Ponechat. Ze seznamu vyplývá mimo jiné to, že většina dekretů už byla zrušena. Ve Wikizdrojích není patrné kolik dekretů už bylo zrušeno. Pokud jsem uvedl pouze fakt, že většina dekretů už byla zrušena, chtěl po mě nějaký aktivista abych to doložil, nevím jak jinak to doložit než seznamem zrušených dekretů. Pak zase někdo chtěl doložit jakými zákony byly zrušeny, pár odkazů jsem doplnil a teď to zas někdo chce celé zrušit. Proč někomu vadí ta informace, že většina dekretů byla už stejně zrušena? Mají tu převahu aktivisti, kterým relevantní a pravdivé informace vadí? Proč tu pár aktivistů zbytečně ničí práci jiných?? Zdejší aktivisté postupně smazali pod různými záminkami většinu článku o Benešových dekretech a zřejmě ve své destrukci chtějí dále pokračovat. Proč jim například vadí zmínka o tom, že většina dekretů už je neplatných?? Zřejmě u většiny aktivistů chybí neutrální pohled na tuto problematiku. Pavel.Boreš (diskuse) 23. 2. 2015, 12:03 (CET)
  Váš wp:vlastní výzkum, zrušení dekretů je třeba doložit věrohodnými zdroji. --Wikipedista:BobM d|p 27. 2. 2015, 19:11 (CET)
 • Smazat. Seznamy mají na Wikipedii obecně své místo, tohle je ale specifický případ. Sesterské Wikizdroje nabízejí s:Benešovy dekrety - seznam dekretů s přidanou hodnotou, kterou Wikipedie z principu nemůže nabídnout (plný text každého dekretu dostupný na jedno kliknutí včetně informací o datu účinnosti a případného zrušení). Seznamy navržené ke smazání oproti tomu na Wikizdrojích neobsahují nové hodnotné informace, zato hodnotné informace postrádají a ani v budoucnu je nebudou moci nabídnout (mluvím o tom plném znění, protože nejsme skladiště textů). Smyslem Wikipedie a sesterských projektů je poskytnout čtenáři informace, které potřebuje, a to v co nejpodrobnější a nejucelenější formě, nikoli informace dublovat s cílem mít všechno pod hlavičkou Wikipedie bez ohledu na to, že čtenáře ochudíme o možnost si na jedno kliknutí přečíst požadovaný dekret. Seznam přímo na Wikipedii by měl smysl v případě, kdy bychom měli ambici založit k jednotlivým dekretům encyklopedické články, což dle mého není příliš realistická představa (a ani ty seznamy s tím soudě dle množství prolinkovaných dekretů nepočítají). Pokud taková ambice není, článek Benešovy dekrety a stránka s:Benešovy dekrety jsou ideálními kandidáty na ukázku, jak může fungovat provázání Wikipedie s Wikizdroji. --Michal Bělka (diskuse) 27. 2. 2015, 00:18 (CET)

Komentáře[editovat | editovat zdroj]

Seznam olympijských medailistů ve střelbě[editovat | editovat zdroj]

Toto není hlasování, ale diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
Jowe (diskuse) 24. 2. 2015, 17:52 (CET)
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešení[editovat | editovat zdroj]

 • Smazat - duplicita se seznamy medailistů v jednotlivých disciplínách, viz seznamy v Kategorie:Sportovní střelba. V seznamu je šablona upravit s uvedeným problémem přepracovat na rozcestník s odkazy na jednotlivé disciplíny, funkci rozcestníku však již zde spolehlivě plní článek Sportovní střelba na letních olympijských hrách. --Jowe (diskuse) 24. 2. 2015, 17:52 (CET)
 • Předělat na rozcestník - duplicita seznamů vadí, na druhou stranu úplná likvidace stránky by přivodila nežádoucí problémy jak při vyhledávání, tak odkazování, nemluvě o propojení na jiné jazykové verze. --Vachovec1 (diskuse) 2. 3. 2015, 13:22 (CET)
  Chápu problémy s propojením na jiné jazykové verze, ale upřesněte jaké nežádoucí problémy při vyhledávání a odkazování by smazání přivodilo. --Jowe (diskuse) 2. 3. 2015, 13:26 (CET)
  Aha, koukám, že od podzimu 2012, kdy jsem na to koukal pravděpodobně naposledy, to zase někdo předělal. Ale k věci. Někdo měl "geniální" nápad rozsekat to na jednotlivé disciplíny. Už to samo přivádí určité problémy při odkazování (velmi dlouhý názvy článků). Pak je tu šablona {{Seznamy olympijských medailistů}}. Předpokládal jsem, že odkazuje právě na tuto stránku. Vidím ale, že odkaz směřuje na článek Sportovní střelba na letních olympijských hrách. Odtud se odkazuje na jednotlivé seznamy. V dané podobě to ovšem považuji za chybu, neboť z názvů disciplín by se nemělo odkazovat na "čisté" seznamy medailistů, nýbrž na jednotlivé disciplíny jako takové (čili odkazovaný článek by měl popisovat disciplínu atd.). Případný odkaz na "čistý" seznam medailistů by měl stát zvlášť. Už z principu je nevhodné nacpat odkazy na jednotlivé disciplíny do zmíněné šablony, pokud bychom postupovali stejně i u plavání a dalších sportů, za chvíli bychom tu měli nepoužitelnou obří plachtu. Další věc je vyhledávání. Pokud budu hledat nějaký seznam olympijských medailistů ve střelbě, pravděpodobně zadám do vyhledávacího okna "Seznam olympijských medailistů ve střelbě" a budu očekávat, že mi to vyplivne aspoň nějaký rozcestník, odkud se pak dostanu dál. --Vachovec1 (diskuse) 2. 3. 2015, 13:49 (CET)
  Díky za odpověď, proti rozcestníku nic nemám, nechť jsou založeny i další chybějící, viz má reakce v komentářích. --Jowe (diskuse) 2. 3. 2015, 14:00 (CET)

Komentáře[editovat | editovat zdroj]

Úplným smazáním by se přišlo o interwiki propojení s ostatními jazykovými verzemi, což je podle mě docela problém. Cizojazyčné wiki nemají ten přehled rozsekaný na jednotlivé disciplíny, takže třeba Seznam olympijských medailistů ve sportovní střelbě mužů (10 metrů vzduchová pistole) je zcela osamocená stránka. Jako příklad ohledně toto problému bych uvedl Seznam olympijských medailistů v rychlobruslení, kde jsem původně, po rozdělení na muže a ženy, ponechal jen redirect. JAn ho po několika měsících změnil na rozcestník, což si myslím, že je rozumnější nápad. No a druhá věc je, že název "Seznam olympijských medailistů v nějakém sportu" je na české wiki pro stránky tohoto typu standardizovaný. Někdo by se mohl divit, proč taková stránka neexistuje a třeba ji znovu založit. Diskutující prosím o zamyšlení nad těmito věcmi. --Harold (diskuse) 24. 2. 2015, 18:34 (CET)

Mě by zas tolik ten rozcestník nevadil, hlavně zbavit se té duplicity seznamů, což je důležité i z ryze praktických důvodů. Spousta jmen je tam bez české transkripce a musí se to dvakrát opravovat. Budu rád, když na základě tohoto DoSu někdo rozcestník vytvoří. Již v listopadu 2013 bylo zamítnuto rychlé smazání a doporučeno předělat na rozcestník, od té doby se nic neděje. Rád bych také upozornil, že podobné rozdělené seznamy bez návaznosti na interwiki máme v hodně olympiských sportech. Nemáme třeba Seznam olympijských medailistů v plavání, Seznam olympijských medailistů v atletice, Seznam olympijských medailistů ve veslování. Čili těžko hovořit o nějaké standardizaci. --Jowe (diskuse) 24. 2. 2015, 19:18 (CET)


RAYNET[editovat | editovat zdroj]

Toto není hlasování, ale diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
Jana Lánová (diskuse) 26. 2. 2015, 12:48 (CET)
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešení[editovat | editovat zdroj]

 • Doložit významnost/smazat - všechny dosud uvedené zdroje jsou buď triviální nebo pr články. O jakž takž uznatelný odkazech lze usuzovat pouze v případě videorozhovoru na Erudia.cz (ale spíš ne, protože nabízejí výrobu videospotů a dokumentů – inspiraci od zajímavých osobností, což pravděpodobně i tento případ). Druhým možným zdrojem je profil na CRM.cz, portál má sice redakci, ovšem pod samotným článkem nikdo není podepsán (je otázka, jestli si článek firma nenapsala sama), navíc podobné profily zde má dalších cca třicet firem, což uznatelnost dost snižuje. Navíc v článku nejsou uvedeny žádné zápory či jakákoliv negativa, což dál snižuje věrohodnost takového textu. --Jana Lánová (diskuse) 26. 2. 2015, 12:48 (CET)
 • Doložit encyklopedickou významnost lepšími zdroji než dosud nebo smazat. Podobně jako navrhovatelka. Svůj rozbor dosavadních zdrojů jsem poskytl už tam. --Bazi (diskuse) 26. 2. 2015, 13:13 (CET)
 • smazat - viditelně není encyklopedicky významné --Wikipedista:BobM d|p 27. 2. 2015, 18:30 (CET)

Komentáře[editovat | editovat zdroj]

Doložen další externí odkaz, prosím o posouzení – Tento nepodepsaný komentář přidal/a Aneta.motylova (diskusebloky) 27. 2. 2015, 12:45‎ SE(L)Č


Češi (rozcestník)[editovat | editovat zdroj]

Toto není hlasování, ale diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
Wikipedista:BobM d|p 27. 2. 2015, 15:47 (CET)
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešení[editovat | editovat zdroj]

Kolego promiňte ale dané zdroje nedokládají mimořádné tvrzení (nejde o věrohodné zdroje), které ostatně podle mého názoru ani ověřit nelze --Wikipedista:BobM d|p 27. 2. 2015, 17:03 (CET)
Já se v tomto případě přidám na stranu BobaM a moravských kolegů. Dodané zdroje rovněž považuji za nedostatečné. Dokládají sice použití výrazu v daném smyslu, ovšem to nelze považovat doložení tvrzení. A volně vykládat nelze ani příručku UJČ. Kolega Palu potřebuje doložit "černé na bílém" nějakým slovníkem nebo jazykovou příručkou, že "Češi" ve smyslu obyvatelského jména se vztahuje nejen k Čechám, ale i Česku. --Vachovec1 (diskuse) 1. 3. 2015, 00:24 (CET)
Chcete tím říct, že pokud nebude doložen každý skloňovací tvar slova "černé na bílém" (například 6. pád "nanomembráně"), tak nelze brát jako dostatečný zdroj doložený skloňovací vzor (žena, v 6. pádu ženě)? --Palu (diskuse) 2. 3. 2015, 08:33 (CET)
Ne. Tady nejde o skloňování, tady jde o odvozování (derivaci). Nezpochybňuji, že "Čech" je obyvatelské jméno k území "Čechy", tak to ostatně uvádí "černé na bílém" i odkazovaná příručka UJČ. Ovšem vy se snažíte to naroubovat na jiné území, jiný slovní tvar. Tedy pokoušíte se o odvozování. A tady už, především jde-li o sporný případ, potřebujete doložit korektnost odvozeného tvaru. --Vachovec1 (diskuse) 2. 3. 2015, 13:02 (CET)
Nezlobte se na mě, ale tohle neberu. V čem je to sporný případ? Že ho rozporoval někdo aniž by měl argument, to není spornost. Přečtěte si prosím první odstavec a řekněte, jak se jmenuje obyvatelské jméno k Česko podle Vaší interpretace tohoto textu, který se snaží být obecným návodem na tvorbu obyvatelských jmen. Česko - Čechec, příp. Češec po vzoru Japonsko - Japonec? Češan po vzoru Holandsko – Holanďan? Čech nebo Češan po vzoru Bavorsko – Bavor i Bavořan? Případně doložte, že Česko je výjimka, ke které neexistuje obyvatelské jméno v češtině. Co myslí příručka tou příbuzností mezi Česko a Čech? A proč nezná Čechec, Češec, Češan? --Palu (diskuse) 2. 3. 2015, 13:24 (CET)
Tak na stránku "Česko" v příručce UJČ jste myslím ještě neodkazoval. Ad první odkaz do příručky (Tvoření obyvatelských jmen): uvědomte si, že "Česko" je v postatě novotvar, čili odvození obyvatelského jména nemusí být tak samozřejmé, jak by se mohlo zdát. Druhý odkaz do příručky (Česko) ovšem již přináší podstatný argument: uvádí "Čech" jako příbuzné slovo s odkazem na tvoření obyvatelských jmen. To už lze chápat jako požadované "černé na bílém". Tento odkaz byste tedy měl uvádět jako základ pro doložení příslušného tvrzení. --Vachovec1 (diskuse) 2. 3. 2015, 13:59 (CET)
Dobrá, ale i kdyby to "černé na bílém" nebylo, tak podle mě bohatě stačí předpis (jinak předpis se výslovně o novotvarech nevyjadřuje, vyjadřuje se o místech, nezávisle na kondici slova; SSJČ navíc naopak označuje Česko jako slovo zastaralé, mrtvé, protože nezná jeho reinkarnaci, takže novotvar v pravém smyslu slova to taky není). --Palu (diskuse) 2. 3. 2015, 14:31 (CET)
Kromě zde již zmiňovaného neodpovídá rozcestníku ani vzhledem a stylem. --Jowe (diskuse) 2. 3. 2015, 10:36 (CET)
To je důvod k opravě, nikoliv ke smazání. --Palu (diskuse) 2. 3. 2015, 10:41 (CET)
 • Sloučit a přesměrovat na Čech - nemá cenu mít dva "články" o stejném obsahu/tématu.--Fafrin (diskuse) 28. 2. 2015, 02:14 (CET)
  Jak sloučit? Do čeho sloučit? Proč přesměrovávat z hesla s rozlišovačem? Pokud smazat nebo do něčeho sloučit (rozcestník Čech), tak žádné přesměrování ze současného názvu nevytvářet. Pouze patřičně upravit úvod článku Češi (= upravit {{Různé významy}}). --Vachovec1 (diskuse) 1. 3. 2015, 00:08 (CET)
 • Sloučit s Čech a tam ponechat. Máme větší počet různých pojmů, označovaných slovem Čech: u čtyř z toho jde o demonymum - příslušník středověkého kmene (pochybnosti myslím nejsou), příslušník novodobého národa (pochybnosti nejsou), obyvatel historické země (pochybnosti nejsou) a obyvatel státu (k tomu cituju zdroj: Pravidla pro jednotnou úpravu úředních dokumentů EU, vydaná evropským Úřadem pro publikace, strana 191); a pak je tu i několik jiných vlastních jmen - praotec Čech, lidé s příjmením Čech, názvy různých knižních a časopiseckých produktů atd. To je množství, které podle mě existenci rozcestníku vyžaduje.
  Netroufám si přitom posoudit, jestli pro plurálový tvar Češi je některý z uvedených významů opravdu jasně primární, ale v současném stavu, kdy uživatel po jeho zadání skončí nejdřiv u národa a k rozcestníku a tedy k ostatním významům se případně teprv musí proklikat, nevidím problém.
  A samozřejmě je nutné rozcestníku dát náležitou formu. --David Beneš (diskuse) 2. 3. 2015, 18:43 (CET)

Komentáře[editovat | editovat zdroj]

Pokud zůstane, tak vyházet reference. Ty do rozcestníku nepatří, ten by měl odkazovat jen témata jasně definovaná ve svém vlastním článku. --Tchoř (diskuse) 27. 2. 2015, 19:05 (CET)


Český (rozcestník)[editovat | editovat zdroj]

Toto není hlasování, ale diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
Wikipedista:BobM d|p 27. 2. 2015, 16:00 (CET)
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení
předchozí diskuse o smazání

Doporučená řešení[editovat | editovat zdroj]

 • Smazat - v souvislosti s Wikipedie:Diskuse o smazání/Češi (rozcestník), nahradit šablonou {{různé významy}} (pouze dva encykl. významy - Český a Český (příjmení)), funkci rozcestníku plně nahrazuje Články obsahující slovo „Český“, rozcestník je v rozporu s Wikipedie:Co Wikipedie není#Wikipedie není slovník - rozcestník neslouží k odkazování na tematicky (ne)související (slovníkové) položky. Existence rozcestníku v rozporu s výsledkem předchozího AfD. --Wikipedista:BobM d|p 27. 2. 2015, 16:00 (CET)
 • Ponechat. Nerozumím, co navrhovatel zpochybňuje. Stránka je rozcestníkem dle doporučení, rozlišuje významy Český a Český (příjmení) a je vhodně doplněná o související články. --Palu (diskuse) 27. 2. 2015, 16:05 (CET)
  pokud existují pouze dva encykl. významy, nemá rozcestník smysl a nahradí ho šablona různé významy. --Wikipedista:BobM d|p 27. 2. 2015, 16:08 (CET)
  Rozcestník má výhodu, že může obsahovat i takové informace, které by v článku nebylo možné přehledně publikovat, protože nedosahují encyklopedické významnosti, nebo jsou pouze související, nikoliv stejného významu. Pro takové určení šablona Různé významy nedostačuje - představte si, kdyby obsahovala to samé, co obsahuje tento rozsáhlý rozcestník. Rozcestník je nejvhodnější. --Palu (diskuse) 27. 2. 2015, 16:13 (CET)
  S tímto nesouhlasím, Wikipedie není slovník a rozcestníky mají mít encykl. obsah, ne nesouvisející nebo slovíková hesla. --Wikipedista:BobM d|p 27. 2. 2015, 16:17 (CET)
  Diskutovaný rozcestník nemá nesouvisející hesla. Je to normální encyklopedické zpracování daného slova, nikoliv slovníkové, to vypadá zcela jinak. Myslím, že rozdíl je v tom, že slovník se zabývá pouze jazykovými vlastnostmi slova, zatímco encyklopedie právě kontextem a souvislostmi. --Palu (diskuse) 27. 2. 2015, 16:19 (CET)
  Kolego, nejde o encykl. kontext ale slovníkový přesněji jazykový a nepatří na Wikipedii respektive do rozcestníku. --Wikipedista:BobM d|p 27. 2. 2015, 16:22 (CET)
  Kontext do Wikipedie určitě patří, jedno jestli do článku nebo do rozcestníku. Je to základní princip jak dohledat informace, které zájemce hledá a základním principem Wikipedie je mu to umožnit. --Palu (diskuse) 27. 2. 2015, 16:24 (CET)
  Od čehož je odkazovaná funkce hledání, nikoliv rozcestník. --Wikipedista:BobM d|p 27. 2. 2015, 16:27 (CET)
 • Ponechat - první dva významy (Český a Český (příjmení) jsou dostatečným důvodem samy o sobě pro existenci rozcestníku. (Představte si to na existenci jiných, méně častých příkladech, např Sýkora nebo Vrabec, nebo Nejedlý(tedy vidím, že článek pro termín z oblasti amatérské mykologie ani nemáme).) WP:Wikipedie není z papíru; případně sloučit s jiným rozcestníkem, který bude odkazovat další tvary a příbuzná slova a změnit na přesměrování.--Fafrin (diskuse) 28. 2. 2015, 02:09 (CET)
 • Ponechat - dle mého názoru do rozcestníku patří toponyma, jejichž součástí je slovo Český. Funkci rozcestníku by nikdy neměl nahrazovat nějaký vyhledávací nástroj, který zmiňuje navrhovatel. --Jowe (diskuse) 28. 2. 2015, 14:25 (CET)
  „Rozcestníky jsou stránky s odkazy sloužící k rozlišení mnoha článků o pojmech z různých oborů, které mají stejný název.“ – to je funkce rozcestníků. Jejich funkcí není odkazovat podobné články, články obsahující slovo v názvu a podobně. Natož si z z obrovského množství takových článků vybírat zrovna toponyma, protože třeba někdo má slabost pro zeměpisné záležitosti.--Tchoř (diskuse) 28. 2. 2015, 14:57 (CET)
  Běžně se do rozcestníků přidávají osoby s příjmením stejným jako je slovo v názvu rozcestníku,zde ta definice také tak úplně neplatí. Toponyma mají k příjmením velmi blízko. Své spekulace, že někdo prosazuje něco, protože má slabost pro nějaké téma, si nechte od cesty. --Jowe (diskuse) 28. 2. 2015, 15:13 (CET)
  Přidávání příjmení vychází pravděpodobně z toho, že je v běžném životě skutečně běžné označit lidi jen příjmením a článek Václav Havel by mohl teoreticky být na stránce Havel. Ostatně Ottův slovník naučný takto osoby má. Naproti tomu encyklopedii, kde by byl Český Brod pod názvem Český, asi nenajdete.--Tchoř (diskuse) 28. 2. 2015, 15:30 (CET)
  Měl bych pochopení pro užitečnost takového rozšíření třeba u slov jako Brod, Mýto apod., kde je základní termín také součástí složeného názvu (Uherský Brod, Vysoké Mýto ad.), a to proto, že se vcelku běžně takové názvy užívají i ve zkrácené podobě, pokud je z kontextu jasné, o který konkrétní Brod či Mýto jde. Tam to tedy může mít své místo. V tomto případě jde ale o přívlastek, který se obvykle takto samostatně nepoužívá. A navíc musím dát Tchoři za pravdu, že „Českých…“ je mnohem víc, zejména všechny ty státní/národní instituce, ale i festivaly, závody a ocenění atd. Je tedy na zvážení, jestli se v tomto směru má rozcestník vůbec rozšiřovat. Jinak ovšem uznávám, že existence zaniklé vesnice a příjmení s užitečnými odkazy do wikislovníku a na související rozcestník ženského rodu by mi pro zachování rozcestníku postačovaly. Případné odkazy na další články začínající na „Český“ by možná mohly být umístěny do sekce souvisejících článků. --Bazi (diskuse) 28. 2. 2015, 15:33 (CET)
  Rozhodně by se rozcestník neměl rozšiřovat o všechny články, kde se vyskytuje slovo „český“, měl by obsahovat jen toponyma, jejichž součástí je slovo „český“. Také zde nemáme rozcestník článků, kde se vyskytuje třeba slovo „ústav“. Také bych rád upozornil na to, že podobných rozcestníků jako Český je tu mnohem více. (např. Černý, Červený, Červená (rozcestník), Dlouhý). Toponyma v podobných rozcestnících považuju za přínosné, čtenář třeba hledá informace o obci, o které si zapamatoval jen, že se jmenuje Červená a něco. Rozcestník mu bude nápomocen. Stejně jako je rozcestník příjmení nápomocen, když jsem si o nějaké osobě nezapamatoval křestní jméno. --Jowe (diskuse) 28. 2. 2015, 15:58 (CET)
  To jsou takové spekulace, kterými se dá obhajovat zahrnutí čehokoliv „českého“, nejen toponym. Samozřejmě, že si někdo může hledat informaci o plemeni, o kterém si pamatuje jen že se jmenuje český a něco. Ale od toho rozcestníky nejsou. Od toho jsou kategorie, vyhledávání a podobně. Rozcestníky jsou tu proto, aby se na místo určení dostal čtenář, který ví, co hledá. Pokud z nich chcete dělat něco jiného, navrhněte nějakou smysluplnou systémovou změnu. Nejlépe takovou, která neodlišuje bezdůvodně zrovna toponyma. --Tchoř (diskuse) 28. 2. 2015, 17:25 (CET)
  Zda a kdy do rozcestníků přidávat toponyma obsahující příslušný výraz, to je otázka spíše na ŽoK. Z výše uvedených názorů se mému pohledu asi nejvíce blíží názor kolegy Baziho. --Vachovec1 (diskuse) 1. 3. 2015, 20:42 (CET)
  Souhlasím s Bazim, že to je otázka spíše na ŽoK, který by upřesnil současné vágní pravidlo pro rozcestníky. Do doby než dojde k upřesnění je potřeba opírat se o současnou zaběhlou praxi. A ta je taková, že do rozcestníku se přidávají toponyma, jejichž součástí je dané slovo. --Jowe (diskuse) 3. 3. 2015, 19:51 (CET)
  Pravidlo je jasné.--Tchoř (diskuse) 3. 3. 2015, 20:41 (CET)
  I kdyby tohle nebyl rozcestník, ale jen nějaký hybrid mezi rozcestníkem a článkem přinášejícím i souvislosti, neexistuje jiný důvod pro jeho zrušení, než je nějaké pravidlo a "právní čistota". Pokud to je jediný problém, proč bude rozcestník zrušen, budu to považovat za devalvační byrokracii. Ta Wikipedii žádný skutečný ani domnělý užitek nikdy nepřinese. Jak zvýší kvalitu Wikipedie zrušení tohohle rozcestníku, si neumím v nejmenším představit. --Palu (diskuse) 3. 3. 2015, 22:02 (CET)
  Zvýší to nezaujatost. V tuhle chvíli je tam nacpáno, co koho zajímá a obsahuje ve jméně „český“. Nacpat tam spravedlivě všechno takové je nereálné a mimo rámec Wikipedie, ostatně článek „seznam věcí obsahujících v názvu „český“ prakticky jistě nesplňuje encyklopedickou významnost. To je ostatně problém jakéhokoliv „hybridu“ rozcestníku – tvůrce hybridu tím prosazuje svoji soukromou představu, jaké věci se daného slova týkají, případně se snaží obejít encyklopedickou významnost a zmínit tam významy, které vůbec zmíněny být nemají.
  Rozcestníky jsou technická pomůcka, nutné zlo. Nemají obsahovat žádný encyklopedický obsah – v ideálním případě se čtenář na rozcestník nikdy nedostane a dostane se pomocí odkazů (ať už zde na Wikipedii, nebo nějakých odkazů z vnějšku) přímo na článek o tématu, které hledá.--Tchoř (diskuse) 4. 3. 2015, 00:29 (CET)
  Je tam "nacpáno" jen to nejrelevantnější + odkaz na to ostatní prostřednictvím "Články začínající slovem „Český“, „Česká“, „České“" a "Články obsahující slovo „Český“, „Česká“, „České“".
  Že by mělo platit EV na rozcestníky nebo na seznamy je nesmysl. U rozcestníků i seznamů je důležité, jestli jsou odkazované významy EV.
  Že by nemohla být technická pomůcka použita pro lepší zprostředkování souvislostí, je nesmysl a některé ty informace cpát do článků místo do rozcestníku nelze. Přineslo by to tak jen ztrátu kvality, ztrátu souvislostí, aby bylo vyhověno pravidlovým puritánům. Výhoda veškerá žádná. --Palu (diskuse) 4. 3. 2015, 01:44 (CET)
  Co je „nejrelevantnější“ je ovšem celkem subjektivní. Na rozcestníky samozřejmě EV platit nemusí, ale musí to být rozcestníky, nikoliv nějaký pokus o „hybrid“. A není to zprostředkování souvislostí, je to zaplácání rozcestníku balastem dle subjektivního výběru. Žádná zvláštní souvislost tam není.--Tchoř (diskuse) 4. 3. 2015, 07:52 (CET)

Komentáře[editovat | editovat zdroj]

Možná by bylo lepší navrhnout nejprve ke smazání Český (příjmení). Nezdá se pravděpodobné, že by dané téma splňovalo encyklopedickou významnost. Po smazání daného článku by pak už stran bytí rozcestníku vůbec nebylo o co se přít.--Tchoř (diskuse) 27. 2. 2015, 18:52 (CET)


Šablona:Sestřičky[editovat | editovat zdroj]

Toto není hlasování, ale diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
Wikipedista:BobM d|p 27. 2. 2015, 18:57 (CET)
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení
předchozí diskuse o smazání

Doporučená řešení[editovat | editovat zdroj]

Komentáře[editovat | editovat zdroj]

Seznam sídel v Česku končících na -jedy[editovat | editovat zdroj]

Toto není hlasování, ale diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
Kacir 28. 2. 2015, 18:31 (CET)
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešení[editovat | editovat zdroj]

 • Smazat – domnívám se, že koncovka je neencyklopedickým kritériem pro vznik obřího stromu seznamů. Tímto zakládáme možnost variovat seznamy nejen podle koncovek, ale také podle předpon, kořenů atd., s potenciálem řady nových článků – koncovek sídel podle států, bez přidané hodnoty v podobě nových encyklopedických informací. Jeden osamocený seznam bez promyšleného systému také nepředstavuje encyklopedický přístup. --Kacir 28. 2. 2015, 18:31 (CET) / --Kacir 28. 2. 2015, 19:32 (CET)
 • smazat - souhlas s navrhovatelem, nejde o encyklopedické kritérium --Wikipedista:BobM d|p 28. 2. 2015, 19:47 (CET)
 • Smazat – souhlas s navrhovatelem. --Vachovec1 (diskuse) 28. 2. 2015, 23:59 (CET)
 • V této podobě smazat. Informace zde obsažené však své místo na Wikipedii mají. Nejlépe asi v nějakém souhrnném článku pojednávajícím o původu názvů českých sídel. --Jowe (diskuse) 1. 3. 2015, 13:52 (CET)
 • Smazat – naprostý souhlas s navrhovatelem. Pokud by, jak zmiňuje Jowe, vznikl nějaký článek o původů názvů českých sídel, asi bych neměl nic proti začlenění, ale takhle samostatně jsem určitě pro smazání. --Marek Koudelka (diskuse) 1. 3. 2015, 22:04 (CET)
 • Přesunout na Wikislovník, jde o jazykový seznam. Tam vést asi jako etymologickou přílohu, případně založit heslo -jedy, pakliže splní wikt:WS:PZH. Určitě nemazat, když máme odpovídající projekt. --Palu (diskuse) 2. 3. 2015, 09:17 (CET)
 • Zde smazat a přesunout na Wikislovník, pokud má tento o článek zájem. — Jagro (diskuse) 3. 3. 2015, 14:24 (CET)
Nevím, jak by měla fungovat komunikace mezi projekty, ale pokud jde přesouvat mezi nimi články, tak se asi nějaká forma komunikace předpokládá. Nelze jen tak přesunout tam stránku a čekat, že se jí někdo sám od sebe ujme. Proto bych považoval za správný postup ohlásit stránku pod tamní lípou, kde se dobere komunita konsensu o jejím nejlepším osudu v rámci tamního projektu (včetně případného smazání, pakliže tamnější pravidla nesplní). Lepší způsob jak postupovat mě nenapadá. --Palu (diskuse) 3. 3. 2015, 16:11 (CET)
 • Zachovat a nezaměňovat pojmy, podrobněji v komentáři níže. Stručně i zde: (1) nejde jen o seznam (je tam i encyklopedický obsah a ve Wikislovníku pro něj není místo), 2) i kdyby to byl jen seznam (jako že není) - seznamy na Wiki patří, 3) seznam, jenž je součástí (ano, jádrem) článku, není definován příponou a 4) už vůbec by nechtěl vést k zavádění bezduchých článků založených jen na přítomnosti určitých morfémů (nebo obecněji řetězců znaků). --Jiří Janíček (diskuse) 4. 3. 2015, 02:13 (CET)

Komentáře[editovat | editovat zdroj]

Ahoj vespolek, rád bych se k tomu jakožto autor článku vyjádřil (omlouvám se, že tak pozdě). Samozřejmě si myslím, že zde článek být má a že je úžasným projevem Wikipedie, že je možné, aby v ní takové články byly (jen houšť! – i když zase s rozumem, to jo... :) ). Technická: nejde zde o koncovky ani přípony (sufixy), dokonce ani o sufixoidy, ale o dvě části složenin (kompozit) složených ze dvou slov, čili o dva kořeny. Pokud budeme uvažovat jen ty ze synchronního pohledu průhledné, a tedy pro běžného čtenáře zajímavé, rozhodně jich moc nebude. Argumentovat koncovkami nebo příponami je naprosto scestné. Takových článků asi smysluplně nemůžou vzniknout tisíce, ani stovky – dokázal bych si reálně představit krom -jedy ještě naznačené -vary a -peky – čili řekněme, když budeme maximalisti, max. 10 článků? Přidaná hodnota jsem si myslel, že je zřejmá každému rodilému mluvčímu českého jazyka – je to zajímavost toho obsahu, konkrétně: 1) kde všude se vyskytují takové názvy (bylo by super, kdyby tam někdo, kdo to umí, dal takovou tu mapku), 2) pocházejí od jíst, nebo od jed, 3) změny (Mrcho->Mrkvojedy) a významy (Kotojedy) názvů. Mimoto, že by se to imho obhájilo i pouhou zajímavostí látky, se dá taky argumentovat suše vědecky, a to tak, že je to normální onomastické (toponomastické, toponymické, onymické – jak chcete) téma (srov. např. http://www.academia.cz/smrdov-brezneves-a-rychlonozkova-ulice.html). Vše dobré, --Jiří Janíček (diskuse) 4. 3. 2015, 02:13 (CET)

No dobře, jenže je pak to téma EV? Existují zdroje, které by ho probíraly? --Palu (diskuse) 4. 3. 2015, 02:28 (CET)
Tak určitě – z těchto čtyř se v prvních třech asi sem tam něco najde (jeden čl. z NŘ v článku cituju), nejvíc ale přirozeně v tom třetím (Acta onomastica). Jinak o takových věcech píše třeba právě ten zmiňovaný Jaroslav David – já do toho až tak nevidím (ale imho to stačí na to, abych posoudil, že je to EV atp.). Takhle pohromadě to asi nikde nebude, čili je-li chuť, asi není problém to smést se stolu jako vlastní výzkum... ;) --Jiří Janíček (diskuse) 4. 3. 2015, 04:09 (CET)
Samozřejmě je otázka, jestli to má být takhle, nebo jako součást nějakého budoucího megačlánku, ale zatím bych vycházel z toho, co máme (nemusí pršet, stačí, když kape :), navíc je to přehlednější a tak). --Jiří Janíček (diskuse) 4. 3. 2015, 04:09 (CET)


Šablona:Legenda výsledků jezdce F1[editovat | editovat zdroj]

Toto není hlasování, ale diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
Vachovec1 (diskuse) 1. 3. 2015, 20:31 (CET)
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešení[editovat | editovat zdroj]

 • Smazat – chybně řešená šablona. Teoreticky by měla fungovat jako rozbalovací komentář, jenže po kliknutí se místo rozbalení přenesete na stránku šablony s "legendou", což je vám ovšem k ničemu, protože už před sebou nemáte související tabulku. Mít legendu k tabulce jako rozbalovací prvek není špatný nápad, ale takhle by to asi nešlo. V článcích nahradit klasickou tabulkou nebo nějakým rozbalovacím prvkem (něco po vzoru šablony {{písmo}})? --Vachovec1 (diskuse) 1. 3. 2015, 20:31 (CET)

Komentáře[editovat | editovat zdroj]

Na šablonu jsem narazil v souvislosti se zkoumáním "pozůstatků" po nedávno smazané šabloně Šablona:Legenda výsledků ME, která fungovala na stejném principu. Odkaz na související TfD - Wikipedie:Diskuse o smazání/Šablona:Legenda výsledků ME. --Vachovec1 (diskuse) 1. 3. 2015, 20:31 (CET)


Šablona:Infobox mezinárodní silnice[editovat | editovat zdroj]

Toto není hlasování, ale diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
Vachovec1 (diskuse) 1. 3. 2015, 21:06 (CET)
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešení[editovat | editovat zdroj]

Komentáře[editovat | editovat zdroj]

Šablona:Infobox uherská župa[editovat | editovat zdroj]

Toto není hlasování, ale diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
Vachovec1 (diskuse) 1. 3. 2015, 21:17 (CET)
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešení[editovat | editovat zdroj]

Komentáře[editovat | editovat zdroj]

Úzké[editovat | editovat zdroj]

Toto není hlasování, ale diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
Vlout (diskuse) 3. 3. 2015, 12:12 (CET)
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešení[editovat | editovat zdroj]

 • Smazat, vhodné informace sloučit do článku Halda (kanál). Kolega Sladovnik dvakrát odstranil urgentní šablonu požadující doložení encyklopedické významnosti, podle jeho diskuze je zřejmé, že se domnívá, že předmět článku významný je. Proto je třeba tuto věc vyjasnit. Podle mého názoru ani z jeden z doložených zdrojů nesplňuje podmínky, v některých je o Úzkém jen zmínka, jiné se mu věnují jedním odstavcem. Netriviální zdroje tedy chybí a osobně ani nepřepokládám, že by nějaké existovaly. Ani by nebylo vhodné, aby pro 200 m dlouhé hráze v tomto směru existovaly nějaké výjimky. --Vlout (diskuse) 3. 3. 2015, 12:12 (CET) (Doplněn návrh. --Vlout (diskuse) 3. 3. 2015, 12:21 (CET))
 • ponechat Vlout tvrdí, že žádný z pěti zdrojů není triviální, např. http://www.parpedie.cz/cti-zaznam.php?id=kanal_Halda http://www.kppardubicka.cz/cs/menu/zprava/273-pet-set-let-reky-haldy/ osoobně je mi to ukradené, totálně formální spor o blbině, protože podstatou je významost a toto je jen návod jak ji prokázat. Když ale někomu neni jasné, proč je hráz dvou toků (ne rybníků) s podstatně rozídlnou výškou významný a stačilo by mu k tomu double ozdrojování, tak mi to přijde směšné a uznávám, že se mi s někým podobným nechce ani diskutovat .--Sladovnik (diskuse) 3. 3. 2015, 12:30 (CET)
  Hodnocení významnosti podle hráze a toků s rozdílnou výškou je subjektivní, možná by mohlo uspět v oblasti vodních staveb, ale ve všeobecné encyklopedii se jen těžko porovná hráz třeba s hokejistou NHL nebo historickou událostí. Proto máme nastavenou jako hlavní kritérium encyklopedické významnosti dostatečnou publicitu. Stačí dohledat příslušné zdroje. Je-li hráz natolik významná, jak tvrdíte, určitě bude existovat dostatek zdrojů, které by se jí věnovaly více než jen letmo. --Bazi (diskuse) 3. 3. 2015, 13:47 (CET)
  našel jsem 8 zdrojů, z nichž dva jsou minimálně v pár větách, přestože takové počínání považuji za blbost a neztotožnuji se s myšlenou wiki, že významnost je objektivní, což se prý prokazuje počtem zdrojů. Jsou prostě věci, o ktrých se neví (v šišrím okruhu lidí) a přesto jsou významné. Když se to někomu nelíbí, at si to smaže. Jen jsem si myslel, že by nejprve měl sdělit, proč to významné není (jako důvod je třeba to, že takových míst jsou desítky anebo je to technicky easy). Fakt nechápu, že se tím někdo může bavit. --Sladovnik (diskuse) 3. 3. 2015, 16:12 (CET)
  Nepleťme obecnou významnost s jasně definovanou encyklopedickou významností, jak ji chápeme zde na Wikipedii. Je-li předmět významný třeba pro Vás nebo kohokoli, tato významnost není zpochybněna tím, že bude uznán za nedostatečně encyklopedicky významný podle zdejších pravidel. Wikipedie je založena na ověřitelnosti informací, takže když budete psát o tématu, o němž se v širším okruhu lidí neví (=nejsou zdroje), tak je těžké ty informace ověřit a naplnit jedno ze základních pravidel a principů Wikipedie. Zároveň je třeba říct, že tu neposuzujeme, jestli mohou ty informace být na Wikipedii obsažené. Posuzujeme jen to, jestli jim má být věnován samostatný článek. Vizte návrhy na sloučení. --Bazi (diskuse) 3. 3. 2015, 16:34 (CET)
  Sloučení je tak trochu kočkopes, prostě nelogický, sice se text nabalí (což ale není diskutovaný problém) ale ta hráz je mezi dvěma řekami, takže proč to dávat k Halde a ne k Labi ? Halda se stavěla před 400 lety ale Labe se na nedaleko narovnávalo před 100 lety také a kdy to vzniklo o celé délce by musel někdo dohledat. K věco samotné, je tam citováno několik zdrojů včetně novin a televize, nezávislých na mě (já tam an nebydlím, ani nemám zájem na propagaci). Tady přeci není problém v tom, že o tom nejsou práce nebo zdroje, ale že zmínky jsou krátké, a to ptostě proto že to je z povahy jednoduché. --Sladovnik (diskuse) 3. 3. 2015, 18:19 (CET)
 • zatím spíše smazat/doložit významnost - pokud nebude doložena významnost, pak smazat, viz navrhovatel --Wikipedista:BobM d|p 3. 3. 2015, 13:06 (CET)
 • sloučit do článku Halda (kanál): jednak by vznikl jeden článeček rozumného rozměru namísto dvou pahýlovitých, jednak zmiňované zdroje vesměs mluví o Úzkém v rámci širších informací o Haldě, takže by sloučený článek strukturou i logickým uspořádáním lépe odpovídal zdrojům a poskytoval čtenáři informaci alespoň v minimálním kontextu spíše než jako útržek. (Ad Fafrin: já bych řekl, že to za to stojí.)--RPekař (diskuse) 3. 3. 2015, 14:37 (CET)

Komentáře[editovat | editovat zdroj]

Pokud by se Úzké smazalo, resp. sloučilo do Halda muselo by existovat přesměrování z Úzké na Halda (kanál)#Úzké. A jeden se musí ptát, jestli to spojí za to. V každém případě doporučuji doplnit informace o dílech sem.--Fafrin (diskuse) 3. 3. 2015, 13:31 (CET)

Zajímalo by mne, proč nebylo dílo doposud zničeno. Může to být náhoda, nebo to, že má nějakou jinou, než původní funkci. Je udržováno z veřejných zdrojů, nebo žádnou údržbu nepotřebuje. Toto jsou pro mne daleko závažnější argumenty, než diskuse o NNZ, protože to je pouze doporučení, jehož aplikovatelnost musí být zevrubně prozkoumána dříve, než se článek smaže. Herigona (diskuse) 3. 3. 2015, 20:02 (CET)

Pokud tím „zničením díla“ myslíte smazání článku Úzké, pak je vcelku logické, že dosud nebyl smazán, když se právě zde o tom smazání teprve diskutuje. Pokud ale hodláte zkoumat otázku, proč nebyla zničena samotná hráz, to nám zde může být zcela lhostejné. Bude-li někde, třeba na zastupitelstvu místně příslušného obecního úřadu nebo na povodí probíhat diskuse o zboření hráze, tam nechť si jde podiskutovat kdo chce, to se ovšem netýká Wikipedie, takže to tu řešit nemusíme. --Bazi (diskuse) 3. 3. 2015, 20:53 (CET)
Jsem přesvědčen, že se mýlíte a že nám to lhostejné být nesmí. Prvotně je třeba zkoumat objektivní (z hlediska lidského) významnost a teprve potom posuzovat wikipedickou významnost. A v tom druhém kroku aplikovat jako pomocné kritérium 2NNZ. V opačném případě vznikají naprosto formalistické diskuse, které pomíjejí základní smysl wikipedie. Herigona (diskuse) 3. 3. 2015, 23:13 (CET)
Pak by ovšem bylo nutno přednést objektivní kritéria takového posuzování. Samotná existence (že „dílo nebylo doposud zničeno“) jistě není dostačující pro zanesení do encyklopedie. Ostatně možným způsobem, jak se vyhnout posuzování dle 2NNVZ, je navrhnout a v komunitě schválit oborová kritéria. To však nevyřešíme v tomto DoSu. --Bazi (diskuse) 3. 3. 2015, 23:35 (CET)