Wikipedie:Diskuse o smazání

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání
Wiki rules.png
Doporučení

Text této stránky je doporučení české Wikipedie. Vysvětluje standardy, s nimiž většina wikipedistů v principu souhlasí a které je vhodné dodržovat. Přesto není závazným pravidlem. Nebojte se stránku editovat, je-li potřeba, ale větší změny raději předem navrhněte v diskusi a oznamte je též Pod lípou.


Zkratka:
WP:DOS
WP:AfD
WP:TfD

Diskuse o smazání (slangově též DOS, DoS, AfD z anglického Articles for Deletion či TfD z Template for Deletion) je stránka pro diskuse o tom, zda obsah stránky vyhovuje kritériím pro zahrnutí ve Wikipedii, či zda má být stránka smazána. Cílem diskuse je dosáhnout konsensu o smazání či ponechání, případně přepracování stránky do přijatelné podoby. Skončené diskuse jsou uloženy v archivu.

Diskuse o smazání řeší otázku smazání obsahu nějaké stránky, nikoliv rušení zavedených pravidel a zvyklostí. K diskusi o smazání mohou být proto zpravidla podány stránky jen z těch jmenných prostorů, které bezprostředně souvisí s obsahem v článcích, tj. stránky z hlavního jmenného prostoru a prostoru portál a šablony, soubory či kategorie, které bezprostředně s obsahem článků souvisí. V dalších jmenných prostorech se užívá jiných rozhodovacích procesů (vizte Změny v pravidlech), o smazání je možné rozhodovat jen tehdy, pokud byl příslušný mechanismus, jehož je stránka součástí, zrušen nebo standardním způsobem plně nahrazen jiným.

Možnost fyzického mazání stránek mají správci (sysopové) české Wikipedie.

Pro upozornění na omylem vytvořené, špatně pojmenované, zjevně zcela nesmyslné a jiné podobné stránky, které lze bez diskuse o obsahu vymazat procedurou tzv. rychlého smazání, použijte šablonu {{Smazat|důvod pro smazání}}.

Jestliže jde o heslo o encyklopedicky významném pojmu, který by na Wikipedii měl být, zvažte dobře, je-li jeho stávající obsah opravdu natolik nicotný, že je lepší ho zcela smazat z databáze než ho využít jako pahýl. Také zvažte, není-li vhodné stránku či kategorii spíše sloučit s jinou nebo přejmenovat. V případě, že stránka je spíše slovníkovou definicí než encyklopedickým heslem, zvažte její přesunutí na Wikislovník. K tomu se používá šablona {{Přesunout na Wikislovník}}.

V případě, že navrhujete ke smazání šablonu nebo jiný prvek, který užívají jiní uživatelé, napište ve zdůvodnění i postup, jak se vypořádat s problémy, které nastanou v souvislosti s jeho smazáním.

Jak navrhnout stránku na smazání[editovat]

Předpokládejme, že vidíte důvod smazat stránku Velký modrák. Nejprve zjistěte, zda problémy na této stránce nemůžete odstranit sami bez nutnosti vyvolávat diskusi o smazání, zejména:

 • úpravou problematického textu, například odmazáním nepřijatelného obsahu;
 • změnou obsahu stránky na přesměrování spolu s případným sloučením užitečného obsahu s cílovou stránkou přesměrování;
 • přesunem stránky na název, který bude ve shodě s jejím obsahem, případně na Wikislovník;
 • využitím mechanismu rychlého nebo odloženého mazání stránek.

Pokud žádným z uvedených způsobů problémy stránky vyřešit nelze, navrhněte ji na smazání pomocí následujících kroků:

1/3 Vložení šablony do navrhované stránky

Na začátek stránky, kterou chcete smazat (tj. Velký modrák), vložte šablonu {{AfD}} (navrhujete-li smazání šablony, označte ji šablonou {{TfD}}).

2/3 Vytvoření diskusní podstránky

V editačním políčku nahraďte -heslo- slovy Velký modrák (názvem stránky, o níž se má diskutovat) a zmáčkněte tlačítko pro vytvoření podstránky. Podstránku vyplňte podle návodu a nakonec uložte.


3/3 Zařazení podstránky do seznamu

Po klepnutí zde napište do velkého editačního pole {{/-heslo-}}, kde -heslo- nahraďte názvem stránky navrhované na smazání, takže přidaná položka bude například {{/Velký modrák}}. Malé editační pole („Předmět/nadpis“) nechte prázdné, a varování, že jste nezadali shrnutí editace, si nevšímejte a uložení potvrďte.

Druhou možností je editovat celý seznam – položku připište na konec seznamu obdobným způsobem, přitom lze vymazat případné již neaktuální položky.

Po editaci stránku uložte. Po úspěšném provedení těchto kroků se text podstránky s novým návrhem na smazání objeví přímo na konci této hlavní stránky. Pokud se neobjevil, zkuste nejdříve vyprázdnit cache serveru, a pokud ani potom ne, zkontrolujte, zda všechny vaše kroky proběhly přesně podle návodu (např. jestli jste neudělali překlep apod.).

Upozornění na diskusi v posledních změnách a na portálu Wikipedie zařídí robot, může mu to ale trvat až půl hodiny. Vstřícným krokem, který můžete ještě udělat (a robot ho neudělá), je upozornit hlavního autora článku na založení diskuse. Lze očekávat, že si nastavil odeslání e-mailu při změně diskusní stránky, takže bude upozorněn i v případě, kdy aktuálně Wikipedii nesleduje.

Pravidla diskusí o smazání[editovat]

Uzavření diskuse[editovat]

Diskuse se uzavírá nejdříve po týdnu. Správce však může zrušit nebo předčasně uzavřít diskusi, pokud:

 • bylo jejich založení zjevně v rozporu s jinými pravidly (např. šlo o narušování Wikipedie nebo obcházení bloku),
 • pro daný typ stránek je výslovně řečeno, že pro něj proces diskuse o smazání není určen.

Správce může dále předčasně uzavřít diskuse:

 • jednoznačné (dostatečně reprezentativní a takřka jednomyslné),
 • kde došlo k tak zásadnímu přepracování navržené stránky, že dosavadní argumenty pro smazání ztratily smysl.

Na druhou stranu může kterýkoli správce diskusi prodloužit, pokud se před očekávaným uzavřením objeví nové podstatné argumenty.

Uzavíratelem může být libovolný ze správců; jasné, zralé a řádně proběhlé diskuse, jejichž výsledek nevyžaduje použití práv správce, smí uzavřít kterýkoli wikipedista. Uzavíratel zváží argumenty, komentáře, připomínky a názory diskutujících a rozhodne, zda se článek ponechá, smaže nebo přesune. Zároveň může doporučit přepracování článku. Rozhodnutí může být v případě nutnosti výrazných úprav podmínečné. Rozhodnutí musí být jasně a výstižně zdůvodněno.

Uživatelé se zásadními námitkami vůči způsobu vyhodnocení nebo regulérnosti diskuse by se měli nejprve obrátit na uzavíratele. Pokud se svou stížností neuspějí, mohou podat na příslušné stránce podnět k revizi smazání.

Užitečné tipy pro vyhodnocování konsenzu vizte na stránce Wikipedie:Žádost o komentář/VfD: změna na AfD/Vyhodnocování konsenzu.

Výsledek a další postup[editovat]

 Při archivaci podstránek použijte následující šablony:

 • {{subst:vfd-archiv-start|vysledek=smazáno/ponecháno/nebyl dosažen konsenzus, ponecháno/přepracováno}} --~~~~
 • {{subst:vfd-archiv-konec}}

 Položku do archivu vložte pomocí:

 • {{subst:vfd-archiv-položka|Jméno stránky}} – smazáno/ponecháno/nebyl dosažen konsenzus, ponecháno/přepracováno --~~~~

Stránka bude smazána po uzavření diskuse, pokud výsledkem diskuse bylo rozhodnutí smazat.

Obecně pokud diskuse skončí s výsledkem nemazat, stránka by již neměla být znovu nominována. Pokud není skutečně dobrý důvod, aby diskutující změnili svůj postoj, dá se předpokládat, že další návrh dopadne stejně.

Ukončené nebo zrušené diskuse se zařazují do Archivu diskusí o smazání (kde je i návod pro archivaci). Do diskusí ke stránkám, které nebyly smazány, se má vložit odkaz na zaarchivovanou diskusní stránku pomocí šablony {{Afd-oznámení}}. Budoucí čtenáři stránky tak jsou informováni, že v minulosti přežila návrh na smazání, a mohou si přečíst patřičnou diskusi. To ovšem nebrání případnému novému návrhu na smazání.

Vlastní diskuse[editovat]

Jak přidat argument nebo komentář[editovat]

Editujte jen příslušnou sekci „Doporučená řešení“ (nebo „Komentáře“), a to buď klepnutím na odkaz Editovat u nadpisu dané sekce, nebo klepnutím pravým tlačítkem myši tamtéž (záleží na vašem uživatelském nastavení Wikipedie).

Poté přidejte svůj argument pro nebo proti jako další položku seznamu. Pro přehlednost ve svém textu uveďte tučně shrnutí akce, kterou doporučujete udělat, např. Smazat nebo Ponechat. Můžete uvést i jiné možnosti, popřípadě více možností – pak jako první uveďte tu, které dáváte přednost (např. ponechat nebo alespoň sloučit; dát měsíc na přepracování, jinak smazat; přesunout na Wikislovník nebo smazat).

Máte-li k již vznesenému argumentu protiargument nebo komentář, přidejte jej jako podbod. Jestliže se již argument či informace v diskusi nachází, není nutno je přidávat opakovaně. Stačí uvést jména diskutujících, s jejichž argumenty se ztotožňujete (pokud je to jednoznačné).

Vyprázdnit cache serveru
(Použijte v případě, že níže vidíte zastaralé verze podstránek)


Stránky navržené ke smazání[editovat]

Zákoutí (významný krajinný prvek)[editovat]

Toto není hlasování, ale diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
Jvs 29. 7. 2015, 19:12 (CEST)
Předchozí diskuse
Wikipedie:Diskuse o smazání/Zákoutí (významný krajinný prvek)
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešení[editovat]

 • Předkládám k novému projednání jako výsledek Wikipedie:Revize smazání/Záznamy/2015/Zákoutí (významný krajinný prvek). --Jvs 29. 7. 2015, 19:12 (CEST)
 • Obnovit. Už předešlá diskuse skončila výsledkem 6× obnovit, 3× znovu nominovat a 1× neobnovovat, což lze považovat za konsenzus. Článek obsahuje 3NNVZ (Hille, Broncová, vyhlašovací dokumentace chráněného území). V minulých diskusích padl názor, že vyhlašovací dokumentace je zdroj závislý. Vlout tento názor předložil jako řečnickou otázku bez toho, aby závislost jakýmkoli způsobem podložil nebo dokázal. Tchoř závislost zdroje dokazoval tím, že město vyhlašuje ochranu nad vlastním územím a tím může sledovat nějaké cíle. Jaké, nevysvětlil. Nakonec vyšlo najevo, že jde o nepravdivou informaci a tudíž bezpředmětný argument, neboť podle katastru nemovitostí nejde o pozemky města, ale pozemky vlastněné soukromými osobami a závislost nemůže být ani na hypotetické úrovni. Vzhledem k tomu, že již před původním rozhodnutím měl článek 2NNVZ, měl být článek obnoven rovnou. --Xth-Floor (diskuse) 29. 7. 2015, 19:44 (CEST)
  Město vyhlašuje ochranu nad území, které spravuje, vlastnictví je irelevantní. Nebo chcete snad říct, že stát či město smí navrhnout ochranu jen na území, či majetku, které vlastní. vyhlašovací dokumentace je závislá. územní plán musí být ze zákona, nezlobte se na mě, já nějak tři nezávislé zdroje nevidím. Jinak se divím, že Vás to baví, vést spory o významné krajinné prvky, kterými jsou ze zákona všechny lesy, vodní toky a jejich údolí, jezera a rybníky, rašeliniště...asi 35 procent území ČR. Celkem jich je v ČR něco přes pět tisíc. No, nic.--Mirek256 29. 7. 2015, 20:59 (CEST)
  Tento spor se netýká významných krajinných prvků, ale jednoho (podle pravidel dostatečně ozdrojovaného) konkrétního hesla na Wikipedii. To sice pojednává o významném krajinném prvku, ale jak bylo v předešlých diskusích opakovaně zdůrazňováno, toto není VKP ze zákona jako všechny lesy, toky a rybníky, ale jde o registrovaný VKP. Proces registrace (vyhlášení) s sebou nese obdobný právní a odbroně-výzkumný proces, jako v případě zřízení libovolného jiného maloplošného chráněného území - přírodní rezervace, přírodní památky a podobně. K závislosti: Kde jsem tvrdil, že město může vyhlásit ochranu pouze nad územím, které vlastní? Tedy ještě jednou: Ochrana může být vyhlášena nad územím, které město vlastní, i nad územím, které nevlastní. Vzhledem k tomu, že město toto území nevlastní, padá jeden konkrétní argument z minulé diskuse, který se snažil zdůvodnit závislost vyhlášením ochrany městem na městském pozemku. --Xth-Floor (diskuse) 29. 7. 2015, 21:26 (CEST)
  Že jde o pozemky náležející dle katastru městu jsem netvrdil, naopak si můžete v té původní diskusi dohledat ode mne mj. „…, nebo protože má starosta pifku na majitele pozemku a chce mu zkomplikovat jeho využívání, …“. Celkem nevidím důvod tamější obecnou debatu opakovat a oživovat, ale zase se mi moc nelíbí, když jsem tu za zády dezinterpretován. Pro příště: Chcete-li někde argumentovat vlastními interpretacemi mých argumentů, snažte se je interpretovat poctivěji. A nejlépe mne i upozorněte, abych se mohl bránit. Děkuji předem.--Tchoř (diskuse) 14. 8. 2015, 17:45 (CEST)
  Překroucení Vašeho argumentu nerozporuji, nicméně principiálně předkládáte presumpci viny v nekalostech záměrů demokraticky zvolených zastupitelských orgánů a to zavání jistou účelovostí zřejmě nejenom mně.--Railfort (diskuse) 14. 8. 2015, 19:51 (CEST)
  Nemusí to být záměr nekalý, může to být i záměr kalý – podstatné je, že to nevnímám jako nezávislé (a ostatně i Xth-Floor napsal, že schválení ochrany může zkřížit podnikatelské a developerské plány znamenající příliv financí.
  A naopak nevím, co má být ta jistá účelovost. Že se Vám mé argumenty zdají nějak nesrozumitelné či nesourodé, … no budiž, holt se nějak míjíme. Ale že nejen že mne podezíráte z nějaké účelovosti, ale dokonce z jisté účelovosti, to mi už přijde dost překvapivé. Rád se (ale snad raději soukromě, ať tu neděláme binec), dozvím, jaký že účel mám podle Vás sledovat.--Tchoř (diskuse) 14. 8. 2015, 22:40 (CEST)
  Prostě jenom mít pravdu za každou cenu. Nesourodost vidím hlavně v tom, že nikdo a ani Vy, který ji velmi napadáte, jste nebyl schopen stanovit hranici, kdy je zřizovací dokumentace zdrojem závislým a kdy ne. Konkrétně u článků týkajících se chráněných území tu máme velké množství těch, kde je zřizovací dokumentace zdrojem jediným. Nikdo a ani Vy jste nebyl schopen vysvětlit, proč státní, krajská či okresní zřizovací dokumentace může být brána za zdroj nezávislý a městská či obecní za zdroj závislý. Zde vidím z Vaší strany argumentaci, která je na absolutní vodě a u které nerozumím jejímu účelu.--Railfort (diskuse) 15. 8. 2015, 09:35 (CEST)
  Nemyslím si, že státní, krajská, či okresní zřizovací dokumentace je vhodná jako NNVZ. Myslím, že obecně máme psát encyklopedii především na základě sekundárních zdrojů a těmi by měla být doložena významnost. Pokud píšeme o domě, není dokladem jeho významnosti, že k němu existují stavební plány, stavební povolení a podobně. Podobně pokud píšeme o chráněném území, není dokladem jeho významnosti úřední dokumentace nutná k jeho vzniku.
  Kdybych jen „chtěl mít pravdu za každou cenu“ a bylo mi jedno, jaká je, tak by asi bylo pohodlnější a snazší, kdybych zaujal postoj na straně většiny.--Tchoř (diskuse) 15. 8. 2015, 11:47 (CEST)
  Reagoval jsem na jiný text, konkrétně na: „Opravdu chcete tvrdit, že obec není ve svém území zainteresována? Příklad s „každým zdrojem závislým“ je skutečně absurdní, ovšem jeho problém je, že se našeho problému netýká. Tady máme publikaci vytvořenou subjektem, který je víceméně nedílně spojen s tématem.“ Vzhledem k tomu, že území, na kterém se VKP rozkládá, patří z valné části několika soukromým osobám (obecní jsou pozemky v okolí), není vztah obce k dané lokalitě tak úzký, jak z citovaného textu vyznívá. Dané území není obecní, ale soukromé, obec tam figuruje pouze jako orgán ochrany přírody, který má na starost přijmout podnět k registraci, zkontrolovat, že splňuje nároky stanovené zákonem, provést správní řízení a v případě, že nikdo z účastníků (= vlastníků pozemků) nemá s návrhem problém, provést registraci. --Xth-Floor (diskuse) 14. 8. 2015, 20:07 (CEST)
  To svém tam není myšleno ve smyslu vlastnictví a myslím, že je to v kontextu tehdejších diskusí poměrně jasné, jak jsem i doložil citací výše. Jádro mé pochybnosti o nezávislosti obce je dobře vyjádřeno třeba v tomto příspěvku, kdy jsem debatoval přímo s Vámi. Jádrem mých pochybností rozhodně nebyla otázka vlastnictví, ani o tom nic nesvědčí. Otázka vlastnictví pro mne byla celkem nepodstatná.--Tchoř (diskuse) 14. 8. 2015, 22:40 (CEST)
 • Ponechat (obnovit) - článek již obsahuje dostatek věrohodných zdrojů, které existují díky tomu, že tento konkrétní příměstský VKP je poměrně dobře prostudované regionální biocentrum. Neexistuje pochybnost, že by s existujícími zdroji nešlo napsat kvalitní heslo. Díky všem za práci na článku! --Vojtěch Dostál (diskuse) 29. 7. 2015, 22:20 (CEST)
 • Ponechat (obnovit) - článek již obsahuje dostatek věrohodných zdrojů, které popisují významné regionální biocentrum. --Petr1888 (diskuse) 31. 7. 2015, 08:01 (CEST)
 • Ponechat, encyklopedická významnost doložena netriviální nezávislou věrohodnou publicitou. --Palu (diskuse) 31. 7. 2015, 16:05 (CEST)
 • Ponechat (obnovit), významnost doložena, kromě toho jeden příklad. V článku Hartoušovské mofety (významný krajinný prvek), který jsem založil, jsem měl velký problém doložit významnost. Přesto se tato lokalita nejspíš brzy stane Národní přírodní památkou (pod jiným názvem), viz [1] reference 7. --Lubor Ferenc (diskuse) 4. 8. 2015, 21:58 (CEST)
 • Ponechat Daný prvek existuje a jsou k tomu zdroje jak internetové, tak i publikace. Podle mě je tento prvek lokálně významný, proto na české Wikipedii místo má mít. --Quar (diskuse) 14. 8. 2015, 17:19 (CEST)
 • Ponechat Jak je možné že někoho takový dosti významný článek napadne smazat, fakt si ťukám na čelo.--Antošák (diskuse) 15. 8. 2015, 20:23 (CEST)
 • Ponechat Vyskytuje se tam sice několikrát slovo zákoutí (což jako češtinář zrovna nemusím), ale mazat tento článek... Ne! --OJJ, Diskuse 25. 8. 2015, 15:26 (CEST)

Komentáře[editovat]

Zde bych chtěl jen poděkovat kolegovi Jvs, který našel odvahu uzavřít revizi smazání, kde poslední editace proběhla před více než třemi měsíci. Zároveň doufám, že to ostatní vezmou v potaz, budou-li chtít zakládat revize v budoucnu. --Vlout (diskuse) 31. 7. 2015, 07:56 (CEST)


Šablona:Infobox Literární postava[editovat]

Toto není hlasování, ale diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
Marek Koudelka (diskuse) 26. 8. 2015, 17:58 (CEST)
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešení[editovat]

 • Smazat – nahraditelné {{Infobox - postava}}. Těch pár výskytů nebude problém nahradit. --Marek Koudelka (diskuse) 26. 8. 2015, 17:58 (CEST)
 • Smazat – až na parametr {{{citát}}} , který lze bez problémů zavést. Matěj Suchánek (diskuse) 26. 8. 2015, 18:32 (CEST)
  Myslím, že parametr "citát" je zbytečný. Infobox by měl obsahovat "tvrdá", nesporná data. Výběr citátu je naopak sporný a subjektivní. --Jvs 27. 8. 2015, 15:17 (CEST)
  Já s tím souhlasím a tento parametr se mi nelíbí ani v jiných infoboxech. --Marek Koudelka (diskuse) 27. 8. 2015, 15:19 (CEST)
 • Sloučit s Infoboxem postava. --Bazi (diskuse) 26. 8. 2015, 19:01 (CEST)
 • Sloučit – přidal bych ale do sloučeného infoboxu ještě parametr „dílo“. Ne vždy je třeba k významnosti postavy nějaká hra či série (seriál). Např. takoví Rodion Romanovič Raskolnikov z díla Zločin a trest nebo Edmond Dantès z románu Hrabě Monte-Christo by si vlastní články nepochybně zasloužili. S významností by jistě nebyl problém. --Vachovec1 (diskuse) 26. 8. 2015, 20:15 (CEST)
  @Vachovec1: Žádný problém, mezi které parametry bychom měli tento nový přidat? A jak zmiňoval Matěj Suchánek, nenapadá Vás, kam do infoboxu přidat parametr „citát“? --Marek Koudelka (diskuse) 26. 8. 2015, 20:19 (CEST)
  @Marek Koudelka: Parametr „dílo“ bych dal hned pod parametr „popisek“ (obrázku). „Citát“ někam na konec. Možná dokonce samostatná sekce? --Vachovec1 (diskuse) 26. 8. 2015, 20:32 (CEST)
  Teď jsem si všiml, že je tam i parametr „věta“. Tím je asi také myšlen nějaký citát. --Vachovec1 (diskuse) 26. 8. 2015, 20:41 (CEST)
  Dílo jsem přidal, parametr „věta“ je označen jako „první věta“, což na citát nevypadá, ale nevím. --Marek Koudelka (diskuse) 26. 8. 2015, 20:53 (CEST)
  Zajímavé. To si ale dost dobře nedokážu představit, co autor šablony (@Faigl.ladislav:skrytý ping na autora) jako obsah parametru zamýšlel. --Vachovec1 (diskuse) 26. 8. 2015, 21:00 (CEST)
  Pouze odhaduji, že jde o určení místa, kdy se postava poprvé v díle objevuje. Buď jako citace jejího prvního výroku („first line“?), nebo nějaké označení onoho místa. Šablona je sice v základu přebíraná z enWiki, ale tento parametr přibyl až dodatečně, takže je to asi opravdu nejlépe zodpověditelné autorem. --Bazi (diskuse) 26. 8. 2015, 21:19 (CEST)

Komentáře[editovat]

Zdeněk Kubeš[editovat]

Toto není hlasování, ale diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
Jiří Bezděka (diskuse) 29. 8. 2015, 12:36 (CEST)
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešení[editovat]

 • Smazat Nevýznamná osoba. – Tento nepodepsaný komentář přidal uživatel Jiří Bezděka (diskusepříspěvky)
 • Ponechat – své zdroje článek má, nemyslím si tedy, že je nutné jej mazat. --Jan Polák (diskuse) 29. 8. 2015, 13:15 (CEST)
 • Ponechat – heslo je dostatečně ozdrojováno nezávislými referencemi (mj. rozhovor v Českém rozhlasu, regionální deník apod.). OISV (diskuse) 29. 8. 2015, 13:56 (CEST)
 • Smazat pokud nebudou doplněny WP:2NNVZ - farní časopis nebo zmínku o farářovi v nějakém jiném kontextu za takové nelze považovat (každý, kdo občas promluví do médií, se tím automaticky nestává významným). Podle mě by jako jeden nnvz šlo uznat ten rozhovor do rozhlasu, protože se točí kolem faráře samotného, jeho osoby, ale druhý takový pramen nevidím.--Ioannes Pragensis (diskuse) 29. 8. 2015, 17:10 (CEST)
  • Doplnil jsem další dva články v novinách Svitavska. --Jan Polák (diskuse) 30. 8. 2015, 17:51 (CEST)

Komentáře[editovat]