Wikipedie:Diskuse o smazání

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání
Wiki rules.png
Doporučení

Text této stránky je doporučení české Wikipedie. Vysvětluje standardy, s nimiž většina wikipedistů v principu souhlasí a které je vhodné dodržovat. Přesto není závazným pravidlem. Nebojte se stránku editovat, je-li potřeba, ale větší změny raději předem navrhněte v diskusi a oznamte je též Pod lípou.


Zkratka:
WP:DoS
WP:AfD
WP:TfD

Diskuse o smazání (slangově též DOS, DoS, AfD z anglického Articles for Deletion či TfD z Template for Deletion) je stránka pro diskuse o tom, zda obsah stránky vyhovuje kritériím pro zahrnutí ve Wikipedii, či zda má být stránka smazána. Cílem diskuse je dosáhnout konsensu o smazání či ponechání, případně přepracování stránky do přijatelné podoby. Skončené diskuse jsou uloženy v archivu (kde je v sekci Nápověda také popsáno, jak postupovat při jejich uzavírání).

Diskuse o smazání řeší otázku smazání obsahu nějaké stránky, nikoliv rušení zavedených pravidel a zvyklostí. K diskusi o smazání mohou být proto zpravidla podány stránky jen z těch jmenných prostorů, které bezprostředně souvisí s obsahem v článcích, tj. stránky z hlavního jmenného prostoru a prostoru portál a šablony, soubory či kategorie, které bezprostředně s obsahem článků souvisí. V dalších jmenných prostorech se užívá jiných rozhodovacích procesů (vizte Změny v pravidlech), o smazání je možné rozhodovat jen tehdy, pokud byl příslušný mechanismus, jehož je stránka součástí, zrušen nebo standardním způsobem plně nahrazen jiným.

Možnost fyzického mazání stránek mají správci (sysopové) české Wikipedie.

Pro upozornění na omylem vytvořené, špatně pojmenované, zjevně zcela nesmyslné a jiné podobné stránky, které lze bez diskuse o obsahu vymazat procedurou tzv. rychlého smazání, použijte šablonu {{Smazat|důvod pro smazání}}.

Jestliže jde o heslo o encyklopedicky významném pojmu, který by na Wikipedii měl být, zvažte dobře, je-li jeho stávající obsah opravdu natolik nicotný, že je lepší ho zcela smazat z databáze než ho využít jako pahýl. Také zvažte, není-li vhodné stránku či kategorii spíše sloučit s jinou nebo přejmenovat. V případě, že stránka je spíše slovníkovou definicí než encyklopedickým heslem, zvažte její přesunutí na Wikislovník. K tomu se používá šablona {{Přesunout na Wikislovník}}.

V případě, že navrhujete ke smazání šablonu nebo jiný prvek, který užívají jiní uživatelé, napište ve zdůvodnění i postup, jak se vypořádat s problémy, které nastanou v souvislosti s jeho smazáním.

Jak navrhnout stránku na smazání[editovat zdroj]

Předpokládejme, že vidíte důvod smazat stránku Velký modrák. Nejprve zjistěte, zda problémy na této stránce nemůžete odstranit sami bez nutnosti vyvolávat diskusi o smazání, zejména:

 • úpravou problematického textu, například odmazáním nepřijatelného obsahu;
 • změnou obsahu stránky na přesměrování spolu s případným sloučením užitečného obsahu s cílovou stránkou přesměrování;
 • přesunem stránky na název, který bude ve shodě s jejím obsahem, případně na Wikislovník;
 • využitím mechanismu rychlého nebo odloženého mazání stránek.

Pokud žádným z uvedených způsobů problémy stránky vyřešit nelze, navrhněte ji na smazání pomocí následujících kroků:

1/3 Vložení šablony do navrhované stránky

Na začátek stránky, kterou chcete smazat (tj. Velký modrák), vložte šablonu {{AfD}} (navrhujete-li smazání šablony, označte ji šablonou {{subst:TfD}}).

2/3 Vytvoření diskusní podstránky

V editačním políčku nahraďte text -heslo- názvem stránky, o níž se má diskutovat, a zmáčkněte tlačítko pro vytvoření diskusní podstránky. Podstránku vyplňte podle návodu a nakonec uložte.


3/3 Zařazení podstránky do seznamu

Zmáčkněte tlačítko pro zařazení podstránky do seznamu. Stránku vyplňte podle návodu a nakonec uložte.

Druhou možností je editovat celý seznam. Na nový řádek na konci seznamu připište {{/-heslo-}}, kde -heslo- nahraďte názvem stránky navrhované na smazání, takže přidaná položka bude například {{/Velký modrák}}. Můžete přitom vymazat případné již neaktuální položky. Varování, že jste nezadali shrnutí editace, si nevšímejte a změny uložte.

Po úspěšném provedení těchto kroků se text podstránky s novým návrhem na smazání objeví přímo na konci této hlavní stránky. Pokud se neobjevil, zkuste nejdříve vyprázdnit cache serveru, a pokud ani potom ne, zkontrolujte, zda všechny vaše kroky proběhly přesně podle návodu (např. jestli jste neudělali překlep apod.).

Upozornění na diskusi v posledních změnách a na portálu Wikipedie zařídí robot, může mu to ale trvat až půl hodiny. Vstřícným krokem, který můžete ještě udělat (a robot ho neudělá), je upozornit hlavního autora článku na založení diskuse. Lze očekávat, že si nastavil odeslání e-mailu při změně diskusní stránky, takže bude upozorněn i v případě, kdy aktuálně Wikipedii nesleduje.

Pravidla diskusí o smazání[editovat zdroj]

Uzavření diskuse[editovat zdroj]

Diskuse se uzavírá nejdříve po týdnu. Správce však může zrušit nebo předčasně uzavřít diskusi, pokud:

 • bylo jejich založení zjevně v rozporu s jinými pravidly (např. šlo o narušování Wikipedie nebo obcházení bloku),
 • pro daný typ stránek je výslovně řečeno, že pro něj proces diskuse o smazání není určen.

Správce může dále předčasně uzavřít diskuse:

 • jednoznačné (dostatečně reprezentativní a takřka jednomyslné),
 • kde došlo k tak zásadnímu přepracování navržené stránky, že dosavadní argumenty pro smazání ztratily smysl.

Na druhou stranu může kterýkoli správce diskusi prodloužit, pokud se před očekávaným uzavřením objeví nové podstatné argumenty.

Uzavíratelem může být libovolný ze správců; jasné, zralé a řádně proběhlé diskuse, jejichž výsledek nevyžaduje použití práv správce, smí uzavřít kterýkoli wikipedista. Uzavíratel zváží argumenty, komentáře, připomínky a názory diskutujících a rozhodne, zda se článek ponechá, smaže nebo přesune. Zároveň může doporučit přepracování článku. Rozhodnutí může být v případě nutnosti výrazných úprav podmínečné. Rozhodnutí musí být jasně a výstižně zdůvodněno.

Uživatelé se zásadními námitkami vůči způsobu vyhodnocení nebo regulérnosti diskuse by se měli nejprve obrátit na uzavíratele. Pokud se svou stížností neuspějí, mohou podat na příslušné stránce podnět k revizi smazání.

Užitečné tipy pro vyhodnocování konsenzu vizte na stránce Wikipedie:Žádost o komentář/VfD: změna na AfD/Vyhodnocování konsenzu.

Výsledek a další postup[editovat zdroj]

 Při archivaci podstránek použijte následující šablony:

 • {{subst:vfd-archiv-start|vysledek=smazáno/ponecháno/nebyl dosažen konsenzus, ponecháno/přepracováno}} --~~~~
 • {{subst:vfd-archiv-konec}}

 Položku do archivu vložte pomocí:

 • {{subst:vfd-archiv-položka|Jméno stránky}} – smazáno/ponecháno/nebyl dosažen konsenzus, ponecháno/přepracováno --~~~~

Stránka bude smazána po uzavření diskuse, pokud výsledkem diskuse bylo rozhodnutí smazat.

Obecně pokud diskuse skončí s výsledkem nemazat, stránka by již neměla být znovu nominována. Pokud není skutečně dobrý důvod, aby diskutující změnili svůj postoj, dá se předpokládat, že další návrh dopadne stejně.

Ukončené nebo zrušené diskuse se zařazují do Archivu diskusí o smazání (kde je i návod pro archivaci). Do diskusí ke stránkám, které nebyly smazány, se má vložit odkaz na zaarchivovanou diskusní stránku pomocí šablony {{Afd-oznámení}}. Budoucí čtenáři stránky tak jsou informováni, že v minulosti přežila návrh na smazání, a mohou si přečíst patřičnou diskusi. To ovšem nebrání případnému novému návrhu na smazání.

Vlastní diskuse[editovat zdroj]

Jak přidat argument nebo komentář[editovat zdroj]

Editujte jen příslušnou sekci „Doporučená řešení“ (nebo „Komentáře“), a to buď klepnutím na odkaz Editovat u nadpisu dané sekce, nebo klepnutím pravým tlačítkem myši tamtéž (záleží na vašem uživatelském nastavení Wikipedie).

Poté přidejte svůj argument pro nebo proti jako další položku seznamu. Pro přehlednost ve svém textu uveďte tučně shrnutí akce, kterou doporučujete udělat, např. Smazat nebo Ponechat. Můžete uvést i jiné možnosti, popřípadě více možností – pak jako první uveďte tu, které dáváte přednost (např. ponechat nebo alespoň sloučit; dát měsíc na přepracování, jinak smazat; přesunout na Wikislovník nebo smazat).

Máte-li k již vznesenému argumentu protiargument nebo komentář, přidejte jej jako podbod. Jestliže se již argument či informace v diskusi nachází, není nutno je přidávat opakovaně. Stačí uvést jména diskutujících, s jejichž argumenty se ztotožňujete (pokud je to jednoznačné).

Vyprázdnit cache serveru
(Použijte v případě, že níže vidíte zastaralé verze podstránek)

Stránky navržené ke smazání[editovat zdroj]

Destinace TAAG Angola Airlines a další[editovat zdroj]

Toto není hlasování, ale diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
Urbanecm (diskuse) 3. 3. 2016, 19:26 (CET)
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Diskutuje se o těchto stránkách

Doporučená řešení[editovat zdroj]

 • Smazat Stejně jako smazaná Seznam destinací Air Malawi (Wikipedie:Diskuse o smazání/Seznam destinací Air Malawi) i tyto odporují pravidlu WP:CWN. Protože předchozí diskuse nebyla dostatečně jasná, že se diskutuje o všech stránkách, předkládám znovu k diskusi. --Urbanecm (diskuse) 3. 3. 2016, 19:26 (CET)
 • Začlenit do článků o aroliniích a pak smazat. Podle mne je to zbytečně rozlezlé.--Juandev (diskuse) 5. 3. 2016, 18:17 (CET)
 • Smazat wikipedie není adresář a spol., navíc toto opravdu nikdo nebude aktualizovat.--Mirek256 6. 3. 2016, 09:38 (CET)
 • ponechat, u méně významných aerolinek začlenit do článku – letové řády (respektive destinace) jsou důležitým údajem, který, který by měl být však schraňován ideálně půlročně (letový řád léto a zima; zde narážíme na problematiku aktualizace). Z letových řádů lze analyzovat například geografické sféry vlivu a orientaci aerolinek/země, určitě tedy do encyklopedie patří. — Jagro (diskuse) 11. 3. 2016, 15:18 (CET)
 • ponechat (imho významné), ale tohle je přesně věc, která by se pro každý jazyk měla generovat z roboticky aktualizovaných informací z wikidat. Tohle je v roce 2016 ostuda pro wikipedii!– Tento nepodepsaný komentář přidal(a) Vojtěch Dostál (příspěvkydiskusebloky) 17. 3. 2016, 14:32‎ SE(L)Č
 • Smazat, souhlasím s navrhovatelem. Představte si články jako seznam autobusových zastávek, které obsluhuje Dopravní podnik Města Brna, nebo seznam destinací, které nabízí Čedok nebo Seznam destinací Českých drah. Měly by tu být?--Rosičák (diskuse) 17. 3. 2016, 19:07 (CET)
  • To zavání argumentací ad absurdum; každopádně při vhodném pojetí zde krom Čedoku mají i ostatní články své místo. Seznam železničních stanic tu máme, pouze neobsahuje informace o dopravci. Stejně jako stránka o letišti by měla obsahovat operující aerolinie, stránka o dopravci by měla obsahovat operované destinace. Oboje je encyklopedicky důležitá informace. — Jagro (diskuse) 20. 3. 2016, 16:52 (CET)
   • Problém je i tento, domnívám se, že seznam destinací, které poskytuje nějaká firma je reklamou a odporuje WP:CWN nebo ne?--Rosičák (diskuse) 20. 3. 2016, 17:11 (CET)
 • smazat - viz navrhovatel, Wikipedie není adresář. --Wikipedista:BobM d|p 25. 3. 2016, 07:36 (CET)

Komentáře[editovat zdroj]

A co tohle? Když už jste vyhlásili svatou válku seznamům destinací, mělo by to být důsledné, nemyslíte? --Jan KovářBK (diskuse) 3. 3. 2016, 19:56 (CET)

Seznam jsem čerpal z předešlé DOS. --Urbanecm (diskuse) 3. 3. 2016, 20:05 (CET)


Seznam destinací Českých aerolinií[editovat zdroj]

Toto není hlasování, ale diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
Wikipedista:BobM d|p 25. 3. 2016, 07:40 (CET)
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešení[editovat zdroj]

 • Smazat - obdobně jako Wikipedie:Diskuse o smazání/Destinace TAAG Angola Airlines a další, Wikipedie není adresář (Wikipedie:Co Wikipedie není#Wikipedie není adresář). Tohle je v podstatě (prodejní) katalog. --Wikipedista:BobM d|p 25. 3. 2016, 07:40 (CET)
 • Ponechat - rozhodně se nejedná o prodejní katalog, to by zde musely být ceny letenek, tak je to popsáno v odkazovaném závazném pravidle. Kam aerolinie provozují lety, je jedním z nejzákladnějších údajů o letecké společnosti, proto to jistě své místo na Wikipedii má. --Jowe (diskuse) 2. 4. 2016, 09:40 (CEST)
 • SmazatWikipedie není adresář. --Silesianus (diskuse) 2. 4. 2016, 16:36 (CEST)
 • Smazat – jak uvádí kolegové BobM a Silesianus výše, Wikipedie není adresář. --Vachovec1 (diskuse) 14. 4. 2016, 21:01 (CEST)
 • ponechat – letové řády (respektive destinace) jsou důležitým údajem, který, který by měl být však schraňován ideálně půlročně (letový řád léto a zima; zde narážíme na problematiku aktualizace). Z letových řádů lze analyzovat například geografické sféry vlivu a orientaci aerolinek/země, určitě tedy do encyklopedie patří. Konkrétně na příkladu ČSA by se dalo na destinacích posledních tří let krásně ukázat odklon od východního směřování po ruské krizi a spousta dalšího. — Jagro (diskuse) 17. 4. 2016, 20:56 (CEST)

Komentáře[editovat zdroj]

Šablona:Obsahuje KML[editovat zdroj]

Toto není hlasování, ale diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
Dvorapa (diskuse) 30. 3. 2016, 22:47 (CEST)
Uzavření diskuse
nestandardní: 18. 5. 2016, 22:47 (CEST)

Doporučená řešení[editovat zdroj]

Komentáře[editovat zdroj]

Ideální by byla praktická ukázka náhrady jedné šablony druhou. --Vachovec1 (diskuse) 30. 3. 2016, 23:59 (CEST)

Proč zrovna KML? proč ne GPX? s GPX bych si uměl poradit, KML mnou používané programy a služby pokud vím nepodporují... JAn (diskuse) 31. 3. 2016, 07:01 (CEST)

Případně bych je mohl obě sloučit do jedné a přepracovat tak, aby ta jediná používala třeba GPX a dávala odkazy na typické mapové portály (tedy OSM, Google Maps a třeba Mapy.cz, protože kdo kdy hledal v mapách na Bingu??). Musel by mi ale někdo trochu pomoci, s formáty mapových záznamů pro GPS nemám příliš zkušeností. Na druhou stranu mám zase zkušenosti s API OSM/Googlu/Seznamu, takže by neměl být problém si s novou šablonou vyhrát. --Dvorapa (diskuse) 2. 4. 2016, 11:16 (CEST)

@Dvorapa, JAn Dudík: Nějaký pokrok? Ani toho jednoduchého příkladu náhrady jsem se zatím nedočkal … --Vachovec1 (diskuse) 14. 4. 2016, 21:04 (CEST)

@Vachovec1: Já se k tomu zatím nedostal, ale po vzoru Sisterlinks bych obě sloučil do jedné neboxové varianty. U článků jsou občas v pravém horním rohu souřadnice a odkaz na mapu v řádkové variantě, nevíte, čím (případně jakou šablonou) je toho docíleno? Podle mě by bylo nejlepší je navrhnout na smazání obě (jak Obsahuje KML, tak Mapa souřadnic) a převést to v článcích na tuto řádkovou možnost. --Dvorapa (diskuse) 14. 4. 2016, 23:22 (CEST)
@Dvorapa: Cože? Tyto šablony jsou určeny do článků, které obsahují více než jedny souřadnice. Jak byste celý set souřadnic chtěl zobrazovat řádkově? Nebo máte na mysli nějaký slovní odkaz typu všechny souřadnice z článku na mapě na stejném místě nad článkem, kde bývají běžné souřadnice? Co se týče toho zobrazení souřadnic nad článkem, zkusil bych se obrátit na kolegu Reapermana, autora šablony {{Souřadnice}} resp. na kolegu Mormegila, ten v šabloně dělal nějaké opravy a měl by se v tom také vyznat. --Vachovec1 (diskuse) 15. 4. 2016, 00:31 (CEST)
No já myslel, že by se něco obdobného těm souřadnicím vpravo nahoře zobrazovalo třeba u dané kapitoly, kam je šablona vložena, vpravo na řádku nadpisu (pro lepší ilustraci, představte si to uprostřed článku). --Dvorapa (diskuse) 15. 4. 2016, 00:42 (CEST)
To si po technické stránce dost dobře nedokážu představit. Navíc, jak byste řešil častou situaci, kdy je seznam souřadnic obsažen v tabulce – [1], [2], [3]? --Vachovec1 (diskuse) 15. 4. 2016, 01:22 (CEST)
I tam by to šlo, vpravo nahoře v článku by byly přesně stejné odkazy, ale s menšími popisky. Vůbec se mi nelíbí např. u zmíněných příkladů umístění boxů u referencí (mohlo by to vypadat např. takto, i to si můžete představit buď nahoře v článku nebo přímo u dané kapitoly, ale myslím, že rozhodně ne u referencí). --Dvorapa (diskuse) 15. 4. 2016, 08:38 (CEST)
Prodloužení[editovat zdroj]

Diskusi prodlužuji do 18. 5., je dost používána a proto nemůže být v současném stavu smazána. Jestliže někdo do té doby nenahradí použití šablony jinou šablonou, tuto diskusi bych uzavřel s výsledkem ponecháno. --Urbanecm (diskuse) 27. 4. 2016, 14:42 (CEST)


Statistiky československých a českých hráčů v NHL[editovat zdroj]

Toto není hlasování, ale diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
Jowe (diskuse) 5. 4. 2016, 13:27 (CEST)
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešení[editovat zdroj]

 • Smazat – pro podobné účely slouží navigační šablony a kategorie. --Jowe (diskuse) 5. 4. 2016, 13:27 (CEST)
 • Přepracovat na navbox a přidat do odkazovaných článků. Mimo to by asi bylo vhodné i nějak více rozdělit tu Kategorie:Sezóny NHL. --5. 4. 2016, 13:59 (CEST), Utar (diskuse)
 • Předělat na navbox a jím nahradit chybný (= neodkazující nastránku, ve které je vložen) navbox v jednotlivých přehledech. JAn (diskuse) 5. 4. 2016, 14:10 (CEST)
 • Šablonizovat na navbox dle vzoru; děkuji Zonerovi60 za nové články, stále dokola mu ale připomínám :), že hesla v této podobě nesplňují podmínky článku. Každy seznam musí mít alespoň úvod a pokud má málo položek, pak by mělo klidně být sloučeno více sezón dohromady, viz „roky 98+99“ v jednom hesle.--Kacir 5. 4. 2016, 19:27 (CEST)
 • Dvě sekce statistik přepracovat na navbox. A ve všech odkazovaných článcích je nutno doplnit úvod, není možné, aby samostatný článek spočíval v pouhé tabulce. --Bazi (diskuse) 5. 4. 2016, 19:51 (CEST)

Komentáře[editovat zdroj]

Napadla mě taková věc. Co třeba založit samostatný projekt WikiSport (podobně jako WikiCesty nebo WikiKnihy), kde by se ukládaly texty nesplňující požadavky na samostatný encyklopedický článek - různé tabulky, statistiky apod. Na jednu stranu nemyslím, že by Wikipedie opravdu potřebovala články typu Seznam všech zápasů Sokola Horní Dolní v sezóně 1971/72, ale na druhou stranu, proč nevyužít software Wiki k tomu, aby zájemci o sport našli potřebné informace přehledně na jednom místě?--Hnetubud (diskuse) 8. 4. 2016, 13:48 (CEST)


Barevný yorkšírský teriér[editovat zdroj]

Toto není hlasování, ale diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
Leome 323 ♥ (diskuse) 1. 4. 2016, 15:06 (CEST)
Uzavření diskuse
prodlouženo do 22. 4.

Doporučená řešení[editovat zdroj]

 • Smazat nebo sloučit s jorkšírský teriér, článek je nevýznamný. Barevný jorkšírský teriér pravděpodobně vůbec není plemeno, pouze barevná forma jorkšírského teriéra, podobně jako například jezevčík hladkosrstý trpasličí a jezevčík hladkosrstý standardní. Odpovídal by tomu i tento článek a tato diplomová práce. "Plemeno" navíc dle oficiální stránek FCI vůbec neexistuje a jediné informace o něm se dají najít pouze na oficiálních stránkách klubu chovatelů a v článku českého kynologického webu. Mimo to ale barevného jokršírského teriéra nezná ani český, ani anglický internet.– Tento nepodepsaný komentář přidal uživatel Leome323 (diskusepříspěvky)
 • Smazat, souhlasím s kolegyní výše. Pokud lze nějaké (relevantní) informace přenést do článku Yorkšírský teriér, nechť tam jsou přesunuty.--Zdenekk2 (diskuse) 4. 4. 2016, 13:28 (CEST)
Smazat – barevné variety nejsou důvodem pro existenci samostatných článků; relevantní informace přesunout do článku Yorkšírský teriér. --Vachovec1 (diskuse) 14. 4. 2016, 20:58 (CEST)
Prozatím stahuji hlas, problém není tak jednoduchý, jak se na první pohled zdálo. Po podrobnějším prozkoumání situace: bylo by vhodné dodat vnější zdroje (tj. mimo samotné chovatelské kluby – například nějaký seriózní časopis o psech), které by doložily, že skutečně jde o zatím neuznané plemeno. Podobnou situaci, kdy barevná varieta byla následně uznána jako nové plemeno znám od koček (sibiřská kočkaněvská maškaráda), ve psech se tolik nevyznám. Co se týče článku, část obsahu sekce Původ a historie by rozhodně bylo vhodné přesunout do článku Yorkšírský teriér, jelikož se týká výhradně tohoto plemene. U zbytku pak provést alespoň nějaké základní ozdrojování, zatím je článek kromě dvou EO zcela bez zdrojů. --Vachovec1 (diskuse) 15. 4. 2016, 14:16 (CEST)
Žádné vnější odkazy neexistují, pouze ten na muj-pes.cz (viz. nahoře). Pokud nepočítáme chovatelský klub, nezná tohle plemeno ani anglický internet. Žádný z českých časopisů o psech o novém písm plemeni zatím nepsal (tak trochu osobní výzkum; odebírat tři ze čtyř seriózních kynologických časopisů se vyplácí :-)). Jinak podotýkám, že tenhle klub vlastně nemůže být kynologický klub, jelikož není registrovaný u ČMKU, natož u FCI, viz. odkaz. Také na oficiální stránkách chovatelského klubu se píše barevné variace YT. Leome 323 ♥ (diskuse) 15. 4. 2016, 14:46 (CEST)
Nevím jestli jsou kynologické časopisy stejně odborné a kvalitní jako odborné zahradnické časopisy, ale některé informace se do nich prostě léta a léta nedostanou, jiné jsou mírně zavádějící o nových báječných výrobcích, a pak jsou tam články a témata sledují aktivity velkých dodavatelů a atp. Časopisy amatérů - zahrádkářů hodnotit raději nebudu. Třeba je to u kynologů jinak.
Nicméně to, že se na oficiální stránkách nějakého chovatelského klubu píše barevné variace YT není v rozporu s tím, že na jiné stránce jiného klubu chovatelů je nadpis Standard plemene COLORFUL YORKSHIRE TERRIER a následuje text. To že nějaké informace na stránkách ČMKU zatím chybí lze s trochou fantazie vysvětlit.
Bylo by serióznější se třeba zeptat někoho informovaného přímo v ČMKU. Nebo se třeba přímo předsedkyně klubu cytclub (Colorful Yorkshire Terrier Club CYTC, z. s.) Ingrid Cibulkové z Rapšachu zeptat: Jestlipak Vy jste si to všechno na www klubu náhodou nevycucala z prstu a nelžete nám? Tedy třeba, možná se lze samozřejmě zeptat i vhodněji. Už jsem to naznačil. Článek má tak jako tak tu vadu, že nemá tři nezávislé sekundární zdroje. Přesto bych heslo nemazal, je to bezpečná a osvědčená cesta jak odradit autora od dalších příspěvků. Nedělejte to. --I.Sáček, senior (diskuse) 15. 4. 2016, 18:30 (CEST)
Poznámka: Zmíněná Ingrid Cibulková bude pravděpodobně totožná s autorkou zdejšího článku (Wikipedistka:Inka Cibulkova). --Vachovec1 (diskuse) 15. 4. 2016, 18:40 (CEST)
No, hlavně jsem na diskusní stránku autorky napsal že je heslo navrženo na smazání. Možná by to měla vědět.--I.Sáček, senior (diskuse) 15. 4. 2016, 18:56 (CEST)
Takže podle všeho má wikipedista:Leome323 úplnou pravdu a nejde o většinou chovatelských klubů a ČMKU respektované plemeno, patrně klub není ani členem ČMKU. Heslo by tedy mělo být upraveno s ohledem na tento fakt a který by měl být zřejmý hned v úvodu, aby heslo nebylo zavádějící. Plemeno uznávají asi tři organizace. Tyto organizace pořádají místní klubové soutěže. Možná je ale formulace "Barevný yorkšírský teriér je mladé plemeno psa" správná a pravdivá. Čekám na věrohodné potvrzení odborníka. --I.Sáček, senior (diskuse) 15. 4. 2016, 21:27 (CEST)
 • Upravit nebo ponechat možná to zatím není plemeno, ale jako skupina významných barevných odchylek je zjevně název respektován. Kromě toho je skupina zmíněna i na http://www.cytclub.com/stanovy/ Na http://www.cytclub.com/ jsou standardy plemene "Barevný jorkšírský teriér". Klub má registraci. Takže buď jde o podvod, nebo je na wikipedii něco o mladém plemenu psů. Co takhle se zeptat vedení českého klubu? cytclub@gmail.com – Tento nepodepsaný komentář přidal I.Sáček, senior (příspěvkydiskusebloky) 14. 4. 2016, 19:42‎ SE(L)Č Upravuji aby heslo mohlo být zachováno a autor nebyl zcela demotivován. Zkusím najít zdroje pro skupinu. --I.Sáček, senior (diskuse) 28. 4. 2016, 14:36 (CEST)
 • Budou na „skupinu významných barevných odchylek“ 2NNVZ?--Zdenekk2 (diskuse) 19. 4. 2016, 07:10 (CEST)
 • Sloučit s Yorkšírský teriér - mimo odkazu, ze kterého je článek zkopírován jsem nenašel na Googlu ani v knihách co mám doma nic. Nedávno jsem tohoto psa zahlédl v časopise Svět psů a tam je uváděn jako nová barevná varianta, ne jako plemeno. Jinak u většiny psů a koček je uvedeno více povolených barev a ty by měly být v hlavním článku, ne v jiných (taky nemáme Krémová britská kočka). Takže jsem pro sloučení. OJJ, Diskuse 23. 4. 2016, 08:09 (CEST)

Komentáře[editovat zdroj]

Zaslal jsem několika osobám činným v kynologických organizacích dopis z něhož cituji: …řešíme, zda skutečně existuje plemeno Colorful Yorkshire Terrier. Má to být zcela nové plemeno, podle tvrzení pí Cibulkové, předsedkyně COLORFUL YORKSHIRE TERRIER CLUB . Máte prosím nějaké informace o tomto novém plemeni nebo můžete doporučit kde informaci věrohodně potvrdit?… Zatím došla informace od Ing. Kateřiny Fialové ze sekretariátu ČMKU, která sděluje že plemeno colorful yorkshire terrier ČMKU neuznává.

Co je třeba upravit:

 1. Heslo vyvolává dojem že označení "Barevný yorkšírský teriér" je obecně uznávané pro samostatné plemeno. Není. Jde o situaci která může pomoci v uvedení nějaké osoby v omyl a získání osobního prospěchu. Wikipedie by neměla být zdrojem šíření nepravdivých tvrzení. Použít formulaci že "jako plemeno" uznává skupinu odchylek společenská organizace COLORFUL YORKSHIRE TERRIER CLUB by bylo asi nejvhodnější. A to přesto, že třeba skupina Americký Pit Bull Teriér označována jako plemeno. Rozdíl zdůvodním.
 2. Heslo je celkově napsáno matoucím způsobem. Příkladem je věta "Plemeno Colorful yorkshire terrier je zatím velice mladé a ve většině případech nevyvinuté." Jde o situace že by jedinci s některými vzájemně zcela různorodými a recesivními znaky jsou označováni pro tyto měnící se znaky jako jedno samostatné plemeno, s tím že jde o "většinou nevyvinuté" plemeno. Přitom některé skupiny zahrnuté do skupiny jsou podle pisatelky hesla uznávány jako samostatné plemeno. To je zjevně dost zmatená situace. To je důvod proč neoznačovat skupinu Barevný yorkšírský teriér jako plemeeo, protože může skupina barevných odchylek být spíše uznána jako více plemen, nebo jen některé. I celkově by bylo třeba například text sekce Historie zcela přepracovat.
 3. Heslo obsahuje přímo nepravdivá tvrzení. Mimo dvou organizací, které nespolupracují s národními kynologickými kluby se podle dosavadních informací neřadí ani jako neuznané plemeno žádná další skupina psů z plemene "Yorkšírský teriér".
 4. Heslo obsahuje věštby: "Výhledově lze však očekávat, že i my jednoho dne půjdeme s dobou či světem a barevní yorkšírští teriéři tak budou i cenově dostupnější. Ale samozřejmě všechno má svůj čas a důvod." Tyto věštby se možná naplní, ale může to trvat padesát, sto a více let. To záleží na vývoji mnoha různých situací, nikoliv na tom kdo s kým půjde.
 5. Nejsou zde uvedeny informace, že barevné odchylky plemene mohou být (nebo jsou) projevem zdravotní vady a jsou obvykle chovateli z chovu vyřazovány. Heslo je tedy i nevyvážené.

Z uvedeného vyplývá že by bylo možné přepracovat heslo tak, aby bylo zřejmé že jde o název pro skupinu psů užívanou (zatím) několika jednotlivci. Takové heslo by mohlo být také navrženo na smazání pro nevýznamnost, ale jsem si jist že má své opodstatnění pro informaci majitelům plemene yorkshirský teriér. Mělo by však zcela přepracováno.

Bude li heslo "Barevný yorkšírský teriér" smazáno, lze vložit sekci "Barevné variace" do hesla yorkšírský teriér. Ale jde o označení pro variace používané okrajově. Některé skupiny majitelů a chovatelů psů zakládají kluby, které nazývají některé barevné variace výrazem plemeno. Podobná situace byla třeba u bílých kníračů, u kníračů se zbarvením "pepř a sůl" a přetrvává typicky třeba u neustálené skupiny s označením Americký Pit Bull Teriér. Právě existenci hesla o plemeni Americký Pit Bull Teriér bych bral jako důvod proč heslo zachovat, ale zcela přepracovat.

Respektované chovatelské organizace barevné varianty yorkšírského teriéra zatím z chovu vyřazují, a jak jsem uvedl často je netypické zbarvení znakem různých zdravotních potíží, podobně jako albinismus, vitiligo, melazma, dyschromie atp. a dědičnost znaku je tak chápána jako šíření zdravotní vady. Netypické barvy nejsou pro chovatele psů rasy yorkšírský teriér žádoucí.

Wikipedista:Leome323 se ukázala být v oboru dobrým znalcem poměrů a na její názor by tak měl být brán větší ohled než na můj a její dohled nad případnými úpravami by byl podle mého názoru velmi užitečný. Pokud se ozve někdo z dalších dvou oslovených odborníků, sdělím jeho názor. --I.Sáček, senior (diskuse) 18. 4. 2016, 15:49 (CEST)

Hlas jsem prozatím změnila na sloučit s článkem jorkšírský teriér. Článek bych nejraději sloučila právě s příspěvkem jorkšírský teriér a vytvořila přesměrování. Podobně, jako barevný jorkšír a pouze jorkšírský teriér, je na tom například labutěnka a čínský chocholatý pes. Labutěnka je osrstěná varianta plemene a je jí věnován pouze krátký odstavec ve článku čínský chocholatý pes, tak bych to chtěla udržet i u barevného jorkšírského teriéra. Jediné, co se v celém článku vztahuje na barevné jorkšírské teriéry je výčet možných zbarvení a to by se do článku jorkšírský teriér vešlo.
Jinak podotýkám, že americký pitbulteriér je skutečné plemeno, není sice uznané FCI (stejně jako například pražský krysařík apod.), avšak například UKC (United Kennel Club) plemeno plně uznává. Je to na samotné chovatelské organizaci, zda si zažádá o uznání plemene (v případě amerického pitbulteriéra by se to myslím i povedlo), ale někteří chovatelé si vyloženě nepřejí, taková situace je například u chovatelů amerických buldoků, kteří o uznání FCI ani nikdy nezažádali. Jinak samozřejmě děkuji za pochvalu a Vaše angažování v tomhle případu :-). Leome 323 ♥ (diskuse) 18. 4. 2016, 18:59 (CEST)
Ano. Stát vyžaduje uznávací řízení jen u rostlin a hospodářských zvířat. Trochu se obávám, že když tenisový klub uzná modré andulky vlnkované jako plemeno "vlnkovaný staffordšírský bulteriér", tak jim tak budeme moci říkat. Navíc jedna z mých andulek umí dávat pac a kousat, tak by to ani nebylo nic divnýho.
Při zařazení části hesla takto do hesla jorkšírský teriér je jistě třeba zjistit které označení je opravdu používáno pro jorkšíry, protože uvedené "Blue and tan" a "Black and tan" nejsou myslím barevné odchylky, ale standard plemene jorkšírských teriérů, takže je zjevně třeba ověřit každou větu.
Přišla mi odpověď (stejná otázka) od poradce chovu z klubu jorkšírských teriérů CZ Yorkshire club, paní Lenky Šafaříkové, že yorkširský teriér je jen jedno plemeno vyšlechtěné v Anglii, "… všichni ostatní tzv. barevní jorci jsou předražení mazlíci bez rodokmenu FCI. Když jsou lidi blbý, ať platí." komentuje prodej předražených bezpapíráků. Takže ne, "barevný jorkšírský teriér" podle odborníků není označení jenž by bylo chovateli psů uznáváno pro samostatné plemeno. Není. --I.Sáček, senior (diskuse) 18. 4. 2016, 23:14 (CEST)


Šablona:Upozornění[editovat zdroj]

Toto není hlasování, ale diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
Dvorapa (diskuse) 23. 4. 2016, 18:22 (CEST)
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešení[editovat zdroj]

 • Smazat, šablona byla využívána pouze wikipedistou DobyvatelCZ v diskusních stránkách vandalů a IP adres, od té doby se s ní nic neděje, není jinak využívána a lze ji plně nahradit šablonou cedule.
 • Ponechat a přidat řádnou dokumentaci. Pak nemusím vytvářet něco na tento způsob, když žádná ze současných varovacích šablon se nehodí. Je to navíc lepší ve frmolu na patrole, kdy nemám čas něco sálodlouze hledat. OJJ, Diskuse 28. 4. 2016, 12:19 (CEST)
  Proč přesně je nutné vytvářet vlastní šablonu v uživatelském prostoru, když tu máme spoustu „experimentačních“ šablon standardních? Které jsou ostatně vytvářeny stejným tabulkovým způsobem. A jak by v tom měla pomoct šablona Upozornění, která je od listopadu 2015 stejně jen aplikací šablony Cedule, tedy pro vkládání do diskusních stránek nevhodná? --Bazi (diskuse) 28. 4. 2016, 13:59 (CEST)

Komentáře[editovat zdroj]

Seznam osobností Prahy[editovat zdroj]

Toto není hlasování, ale diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
Milena Roudna (diskuse) 26. 4. 2016, 17:35 (CEST)
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešení[editovat zdroj]

 • Smazat Seznam nahodilý - překlad z angličtiny, obsahuje i věcné chyby --Milena Roudna (diskuse) 26. 4. 2016, 17:38 (CEST)

Komentáře[editovat zdroj]