Wikipedie:Diskuse o smazání

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání
Wiki rules.png

pravidla:

     závazná
     doporučení
     v hlasování
     navrhovaná
     neschválená
Doporučení

Text této stránky je doporučení české Wikipedie. Vysvětluje standardy, s nimiž většina wikipedistů v principu souhlasí a které je vhodné dodržovat. Přesto není závazným pravidlem. Nebojte se stránku editovat, je-li potřeba, ale větší změny raději předem navrhněte v diskusi a oznamte je též Pod lípou.


Zkratka:
WP:DoS
WP:AfD
WP:TfD

Diskuse o smazání (slangově též DOS, DoS, AfD z anglického Articles for Deletion či TfD z Template for Deletion) je stránka pro diskuse o tom, zda obsah stránky vyhovuje kritériím pro zahrnutí ve Wikipedii, či zda má být stránka smazána. Cílem diskuse je dosáhnout konsensu o smazání či ponechání, případně přepracování stránky do přijatelné podoby. Skončené diskuse jsou uloženy v archivu (kde je v sekci Nápověda také popsáno, jak postupovat při jejich uzavírání).

Diskuse o smazání řeší otázku smazání obsahu nějaké stránky, nikoliv rušení zavedených pravidel a zvyklostí. K diskusi o smazání mohou být proto zpravidla podány stránky jen z těch jmenných prostorů, které bezprostředně souvisí s obsahem v článcích, tj. stránky z hlavního jmenného prostoru a prostoru portál a šablony, soubory či kategorie, které bezprostředně s obsahem článků souvisí. V dalších jmenných prostorech se užívá jiných rozhodovacích procesů (vizte Změny v pravidlech), o smazání je možné rozhodovat jen tehdy, pokud byl příslušný mechanismus, jehož je stránka součástí, zrušen nebo standardním způsobem plně nahrazen jiným.

Možnost fyzického mazání stránek mají správci (sysopové) české Wikipedie.

Pro upozornění na omylem vytvořené, špatně pojmenované, zjevně zcela nesmyslné a jiné podobné stránky, které lze bez diskuse o obsahu vymazat procedurou tzv. rychlého smazání, použijte šablonu {{Smazat|důvod pro smazání}}.

Jestliže jde o heslo o encyklopedicky významném pojmu, který by na Wikipedii měl být, zvažte dobře, je-li jeho stávající obsah opravdu natolik nicotný, že je lepší ho zcela smazat z databáze než ho využít jako pahýl. Také zvažte, není-li vhodné stránku či kategorii spíše sloučit s jinou nebo přejmenovat. V případě, že stránka je spíše slovníkovou definicí než encyklopedickým heslem, zvažte její přesunutí na Wikislovník. K tomu se používá šablona {{Přesunout na Wikislovník}}.

V případě, že navrhujete ke smazání šablonu nebo jiný prvek, který užívají jiní uživatelé, napište ve zdůvodnění i postup, jak se vypořádat s problémy, které nastanou v souvislosti s jeho smazáním.

Jak navrhnout stránku na smazání[editovat | editovat zdroj]

Předpokládejme, že vidíte důvod smazat stránku Velký modrák. Nejprve zjistěte, zda problémy na této stránce nemůžete odstranit sami bez nutnosti vyvolávat diskusi o smazání, zejména:

 • úpravou problematického textu, například odmazáním nepřijatelného obsahu;
 • změnou obsahu stránky na přesměrování spolu s případným sloučením užitečného obsahu s cílovou stránkou přesměrování;
 • přesunem stránky na název, který bude ve shodě s jejím obsahem, případně na Wikislovník;
 • využitím mechanismu rychlého nebo odloženého mazání stránek.

Pokud žádným z uvedených způsobů problémy stránky vyřešit nelze, navrhněte ji na smazání pomocí následujících kroků:

1/3 Vložení šablony do navrhované stránky

Na začátek stránky, kterou chcete smazat (tj. Velký modrák), vložte šablonu {{AfD}} (navrhujete-li smazání šablony, označte ji šablonou {{subst:TfD}}).

2/3 Vytvoření diskusní podstránky

V editačním políčku nahraďte text -heslo- názvem stránky, o níž se má diskutovat, a zmáčkněte tlačítko pro vytvoření diskusní podstránky. Podstránku vyplňte podle návodu a nakonec uložte.


3/3 Zařazení podstránky do seznamu

Zmáčkněte tlačítko pro zařazení podstránky do seznamu. Stránku vyplňte podle návodu a nakonec uložte.

Druhou možností je editovat celý seznam. Na nový řádek na konci seznamu připište {{/-heslo-}}, kde -heslo- nahraďte názvem stránky navrhované na smazání, takže přidaná položka bude například {{/Velký modrák}}. Můžete přitom vymazat případné již neaktuální položky. Varování, že jste nezadali shrnutí editace, si nevšímejte a změny uložte.

Po úspěšném provedení těchto kroků se text podstránky s novým návrhem na smazání objeví přímo na konci této hlavní stránky. Pokud se neobjevil, zkuste nejdříve vyprázdnit cache serveru, a pokud ani potom ne, zkontrolujte, zda všechny vaše kroky proběhly přesně podle návodu (např. jestli jste neudělali překlep apod.).

Upozornění na diskusi v posledních změnách a na portálu Wikipedie zařídí robot, může mu to ale trvat až půl hodiny. Vstřícným krokem, který můžete ještě udělat (a robot ho neudělá), je upozornit hlavního autora článku na založení diskuse. Lze očekávat, že si nastavil odeslání e-mailu při změně diskusní stránky, takže bude upozorněn i v případě, kdy aktuálně Wikipedii nesleduje.

Pravidla diskusí o smazání[editovat | editovat zdroj]

Uzavření diskuse[editovat | editovat zdroj]

Diskuse se uzavírá nejdříve po týdnu. Správce však může zrušit nebo předčasně uzavřít diskusi, pokud:

 • bylo jejich založení zjevně v rozporu s jinými pravidly (např. šlo o narušování Wikipedie nebo obcházení bloku),
 • pro daný typ stránek je výslovně řečeno, že pro něj proces diskuse o smazání není určen.

Správce může dále předčasně uzavřít diskuse:

 • jednoznačné (dostatečně reprezentativní a takřka jednomyslné),
 • kde došlo k tak zásadnímu přepracování navržené stránky, že dosavadní argumenty pro smazání ztratily smysl.

Na druhou stranu může kterýkoli správce diskusi prodloužit, pokud se před očekávaným uzavřením objeví nové podstatné argumenty.

Uzavíratelem může být libovolný ze správců; jasné, zralé a řádně proběhlé diskuse, jejichž výsledek nevyžaduje použití práv správce, smí uzavřít kterýkoli wikipedista. Uzavíratel zváží argumenty, komentáře, připomínky a názory diskutujících a rozhodne, zda se článek ponechá, smaže nebo přesune. Zároveň může doporučit přepracování článku. Rozhodnutí může být v případě nutnosti výrazných úprav podmínečné. Rozhodnutí musí být jasně a výstižně zdůvodněno.

Uživatelé se zásadními námitkami vůči způsobu vyhodnocení nebo regulérnosti diskuse by se měli nejprve obrátit na uzavíratele. Pokud se svou stížností neuspějí, mohou podat na příslušné stránce podnět k revizi smazání.

Užitečné tipy pro vyhodnocování konsenzu vizte na stránce Wikipedie:Žádost o komentář/VfD: změna na AfD/Vyhodnocování konsenzu.

Výsledek a další postup[editovat | editovat zdroj]

 Při archivaci podstránek použijte následující šablony:

 • {{subst:vfd-archiv-start|vysledek=smazáno/ponecháno/nebyl dosažen konsenzus, ponecháno/přepracováno}} --~~~~
 • {{subst:vfd-archiv-konec}}

 Položku do archivu vložte pomocí:

 • {{subst:vfd-archiv-položka|Jméno stránky}} – smazáno/ponecháno/nebyl dosažen konsenzus, ponecháno/přepracováno --~~~~

Stránka bude smazána po uzavření diskuse, pokud výsledkem diskuse bylo rozhodnutí smazat.

Obecně pokud diskuse skončí s výsledkem nemazat, stránka by již neměla být znovu nominována. Pokud není skutečně dobrý důvod, aby diskutující změnili svůj postoj, dá se předpokládat, že další návrh dopadne stejně.

Ukončené nebo zrušené diskuse se zařazují do Archivu diskusí o smazání (kde je i návod pro archivaci). Do diskusí ke stránkám, které nebyly smazány, se má vložit odkaz na zaarchivovanou diskusní stránku pomocí šablony {{Afd-oznámení}}. Budoucí čtenáři stránky tak jsou informováni, že v minulosti přežila návrh na smazání, a mohou si přečíst patřičnou diskusi. To ovšem nebrání případnému novému návrhu na smazání.

Vlastní diskuse[editovat | editovat zdroj]

Jak přidat argument nebo komentář[editovat | editovat zdroj]

Editujte jen příslušnou sekci „Doporučená řešení“ (nebo „Komentáře“), a to buď klepnutím na odkaz Editovat u nadpisu dané sekce, nebo klepnutím pravým tlačítkem myši tamtéž (záleží na vašem uživatelském nastavení Wikipedie).

Poté přidejte svůj argument pro nebo proti jako další položku seznamu. Pro přehlednost ve svém textu uveďte tučně shrnutí akce, kterou doporučujete udělat, např. Smazat nebo Ponechat. Můžete uvést i jiné možnosti, popřípadě více možností – pak jako první uveďte tu, které dáváte přednost (např. ponechat nebo alespoň sloučit; dát měsíc na přepracování, jinak smazat; přesunout na Wikislovník nebo smazat).

Máte-li k již vznesenému argumentu protiargument nebo komentář, přidejte jej jako podbod. Jestliže se již argument či informace v diskusi nachází, není nutno je přidávat opakovaně. Stačí uvést jména diskutujících, s jejichž argumenty se ztotožňujete (pokud je to jednoznačné).

Vyprázdnit cache serveru
(Použijte v případě, že níže vidíte zastaralé verze podstránek)

Stránky navržené ke smazání[editovat | editovat zdroj]

Kategorie:Wikipedie:Záchytné kategorie[editovat | editovat zdroj]

Toto není hlasování, ale diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
ŠJů (diskuse) 27. 8. 2016, 11:49 (CEST)
Uzavření diskuse
až se dojde k závěru (systémová diskuse)

Popis problému[editovat | editovat zdroj]

Kategorie:Wikipedie:Záchytné kategorie je tu jednou z nejstarších kategorií – založil ji 21. 11. 2007 Danny B. pod názvem Kategorie:Záchytné homonymní kategorie. Podle popisku, který vznikl v roce 2007 současně se založením kategorie, měla tato kategorie obsahovat de facto "kategoriové rozcestníky". 5. srpna 2016 ji DvorapaBot přesunul na nový název Kategorie:Wikipedie:Záchytné kategorie, zdůvodnění v popisu editace žádné nevidím, ale zřejmě šlo primárně o odlišení "údržbové kategorie" od kategorií pro články a o snahu název zkrátit; od června 2016 jsou v historii stránky vidět zásahy související s děláním pořádku v údrřbových kategoriích.

Ani stránka Nápověda:Kategorie, ani stránka Wikipedie:Rozcestníky se o možnosti zřizovat tento typ rozcsetníků nezmiňuje a pokud vím, nikdy nezmiňovala a ani v praxi se takové rozcestníky nijak významně nepoužívaly.

Chemické názvy: (pro několik kategorií použil Zirland 17. 12. 2007, Chloridy a Bromidy v roce 2010 Mercy s asistencí BobMa usurpoval zpět pro jeden ze dvou významů, ale 13. 1. 2011 ji s odkazem na diskusi Pod Lípou Jvs změnil zpět na "záchytnou", pro Disulfidy použil Kusurija 15. 6. 2012) V červenci 2012 celou skupinku rozcestníků na rychlé smazání navrhoval 194.213.41.2, před smazáním je zachránil Jvs. Arsenidy‎ BromidyDisulfidyFluoridyChloridy Jodidy‎ Selenidy Sulfidy‎

Biologické názvy (použil JAn Dudík 4. 9. 2013): Sasanky

Místní názvy: (jeden rozcestník (Jankov) vytvořil 29. ledna 2013 JAn Dudík a ostatních 22 vytvořil v posledních dnech po jeho vzoru Chrzwzcz. Adamov‎ Bělušice‎ Dlouhá Lhota Dolní Krupá‎ Hlavatce‎ Hostomice‎ Husinec‎ Jankov Kamenný Újezd‎ Kněževes Kramolín Louka‎ Nové SadyOlešniceOnšov‎ Písková LhotaPřepychySkorkovStaré Sedlo‎ StřítežStudená‎ Tetín‎ Zlatá Olešnice‎

Pokud tedy z dnešního obsahu zrekonstruujeme historii této kategorie: v listopadu 2007 ji Danny B. založil, dnes už nevíme proč. necelý měsíc poté ji Zirland využil pro nejméně 6 článků zřejmě v rámci jednorázového sporu mezi chemiky a mineralogy. V letech 2011 a 2012 se Mercy a 194.213.41.2 pokusili tuto anomálii likvidovat, ale v obou případech se zastáncem stal Jvs, který k tomu zřejmě v roce 2011 dostal nějakou podporu Pod Lípou. V roce 2012 přihodil sedmý rozcestník z téhož oboru Kusurija. A pak ještě JAn Dudík v roce 2013 založil dva rozcestníky ve dvou jiných oborech (biologie a místopis), čehož se nyní v srpnu 2016 chytil Chrzwzcz a aplikoval tuto metodu na 22 dalších místopisných názvů, z jeho inicativy na mé diskusní stránce jsem otevřel i tuto diskusi.

Ještě jsem dohledal tu diskusi Pod Lípou 2011. Jvs tehdy otevřel diskusi s tím, že BobM prý začal s úpravami, které jdou proti původnímu smyslu záchytných homonymních kategorií. Petr Karel tam přišel připomenout pozice mineralogů v té bitvě o 6 rozcestníků, User:Danny B. přišel tyto kategorie obhájit s poukazem na to, že jejich založení kdysi doporučil nějaký chemik, a že kategorie je zamýšlena i pro využití v jiných oborech, a tím považoval Jvs diskusi za uzavřenou, nikdo jiný se nepřipojil. Danny B. víceméně zdůvodnil, proč v oněch případech je nevhodné jeden ze dvou významů preferovat a obsadit jím název bez rozlišovače, ale otázka je, nakolik z toho vyplývá nutnost či vhodnost mít na názvu bez rozlišovače ten rozcestnik. --ŠJů (diskuse) 27. 8. 2016, 12:11 (CEST)

Doporučená řešení[editovat | editovat zdroj]

Na úvod uvedu několik principiálních možností, jak situaci řešit či neřešit:

 • 1) Ponechat nynější stav, tj. nesystematickou kategorii s nahodilým obsahem bez podpory v pravidlech a doporučeních, a to s rizikem, že se ji občas někdo bude snažit zlikvidovat či vyprázdnit a občas se naopak zase někdo pokusí ji začít hromadněji využívat, čímž rozvíří vodu a naruší převažující zvyklosti a doporučení a zažehně nové spory. K nynější aktivitě Chrzwzcz zaujmout pozici mrtvých brouků, tj. ani se jí neinspirovat v jiných oblastech (např. jména osobností), ani ji nezarazit.
 • 2) Kategorii i obsah definitivně smazat a definitivně se rozhodnout, že pro kategorie rozcestníky (ani přesměrování) mít nebudeme a homonymie budeme řešit jinak. K této možnosti lze doplnit sofistikovanější softwerová řešení, například že by existující redirekty a rozcestníky v hlavním jmenném prostoru zároveň fungovaly jako přesměrování a rozcestníky pro "červené kategorie", tj. že články omylem či záměrně zařazené do neexistujících kategorií by boti a poloboti obratem třídili podle existujících rozcestníků a přesměrování v hlavním jmenném prostoru.
 • 3) Oficiálně zavést možnost rozcestníků a přesměrování na názvech kategorií, tj. zapracovat tuto možnost do pravidel a doporučení a přizpůsobit tomu technické nástroje (napřimovací a kategorizující boty, našeptávače apod.). V Commons to tak bez problémů funguje, ale tam jsou jiné podmínky (kategorie tam mají spíše funkci, kterou na Wikipediích mají články, tj. víceméně tam neexistují rozcestníky a přesměrování v hlavním jmenném prostoru, a běžně se tam užívá kategorizace do "červených", dosud nezaložených kategorií podle očekávatelnosti jejich budoucího názvu). Předpokládám, že pak bychom takových rozcestníků či přesměrování měli výhledově řádově tisíce.

Stanoviska k řešení[editovat | editovat zdroj]

 • Možnost 2) bych preferoval za podmínky, že by správci bota (botů), které hlídají přesměrování, rozlišovače a neexistující kategorie, uměli funkci "záchytných kategorií" plnohodnotně nahradit, což by zase nemuselo být tak složité. Možnost 3 je možno tolerovat jako provizorní řešení, ale pokud bychom na ni přistoupili, znamenalo by to, že bychom tu skoro všechny rozcestníky a přesměrování museli mít dvojmo, jednou v hlavním jmenném prostoru a podruhé v kategoriích. Což se mi jeví jako poněkud neefektivní a nepraktické. První možnost beru jako nouzovou pro případ, že se nebudeme schopni dohodnout na jiné. --ŠJů (diskuse) 27. 8. 2016, 11:49 (CEST)
 • Nechat jak je - Trochu upřesním. Já jsem dané kategorie vysloveně nevytvořil, ale přetvořil z existujících (podle vzoru). Pokud dvě obce obsahovaly rozlišovač (tj. byly stejně ne-významné) a jedna z obcí si zabrala kategorii bez rozlišovače, byly v tom zmatky, špatně zařazené články a taky někdy kategorie duplicitní. Kategorie i v původním stavu měly jako svůj hlavní článek rozcestník (zřejmě relikt po nedotaženém přejmenování článku - nepřejmenovaná kategorie; ano předpokládám, že pokud jsou dvě obce stejně ne-významné, že mají rozlišovač, měly by ho tyto obce podědit i do stejnojmenné kategorie i kdyby pak neexistovala kategorie bez rozlišovače). Druhým řešením je mazat neobsazené kategorie bez rozlišovače, ale hrozí opětovné vytvoření, duplicita, a zařazování nesprávných článků do ní. Proto myslím, že je dobrá pro "zachytávání" a napravování omylů, co už se jednou staly, ne vysloveně jako prevence k případům, co se stát můžou. Chrzwzcz (diskuse) 27. 8. 2016, 12:05 (CEST)
  Pokud jsem zmiňoval, kdo které ty rozcestníky vytvořil, tak ve všech uvedených případech šlo o to, že v ně technicky vzato byla přetvořena původní stránka, kterou buď původně uzurpoval jeden z více významů podle zásady "kdo dřív přijde...", anebo tam byly smíchané oba významy dohromady (což byl asi případ těch chemicko-mineralogických kategorií). Pokud bychom tedy toto řešení měli v těchto případech ponechat (což nechci apriori vylučovat), pak by asi bylo správné ho legitimizovat a aplikovat plošně na všechny podobné případy ve všech oborech, což už ovšem není řešení č. 1, ale řešení č. 3. A zároveň se tedy domluvit, zda kritéria pro použití rozlišovačů u kategorií budou shodná jako u článků, anebo zda v kategoriích tendenci k rozlišovačům oslabit (protože některé významy zřejmě nikdy nebudou mít svoji kategorii) anebo naopak v kategoriích používat rozlišovače důsledněji a častěji než v článcích (protože kategorie bez rozlišovače má tendenci stahovat na sebe pomocí našeptávače i články o ostatních významech). --ŠJů (diskuse) 27. 8. 2016, 12:19 (CEST)
Ano, spíš jsem vytvářel ty rozlišenější kategorie, přesunul do nich články a přetvořil tu kategorii s výrazem bez rozlišovače. K tomu robotickému zpracování - na výrazu Lhota bude rozlišovač, ale to by pak musel být velmi chytrý robot aby věděl, že z toho vyplývá i rozlišování pro kategorii "Narozeni ve Lhotě", protože článek "Narozeni ve Lhotě"-rozcestníkový nebo "Narozeni ve Lhotě (rozcestník)" jednoduše existovat nebude, aby se dovtípil že má automaticky vytvořit rozcestníkovou kategorii. Nepsané pravidlo pro rozlišovače v kategoriích asi zní: kategorie má buď stejný rozlišovač jako její hlavní článek, nebo ten rozlišovač nemá, pokud nehrozí záměna, nebo jde o nejrozšířenější význam mezi těmi, co kategorii mít budou. Mezi dvěma obcemi ta záměna hrozí, proto když mají obě rozlišovač u článku, musí si ho podědit i do stejnojmenné kategorie a kategorií typu "Narozeni v". Chrzwzcz (diskuse) 27. 8. 2016, 13:29 (CEST)
V tom případě by to ale jako standardní řešení mělo být zmíněno v doporučeních Pojmenování kategorií, Rozlišovač, Rozcestníky atd. Pokud narazíme na někoho, kdo tomu bude bránit, tak zůstaneme zase viset na půl cesty a nikdo s tím nehne. --ŠJů (diskuse) 27. 8. 2016, 19:11 (CEST)
 • Smazat – podle mého názoru zcela zbytečné a jdoucí proti definici „kategorie“ sdružovat články na související téma, ne z nich dělat rozcestníky sdružující 0 souvisejících článků, které se jen stejně jmenují. Navíc se jedná o raritní (místopisné) případy, někdy i s dosud jediným výskytem. V době funkčního našeptávače, přímo nabízejícího všechny názvy, IMO přežitek. A aby to nemátlo, klidně bych názvy kategorií rozepisoval: Střítež v okrese Třebíč /místo závorky/. Také nepojmenováváme XXX (Česko), ale v Česku apod. (XXX lze nahradit čýmkoli). --Kacir 27. 8. 2016, 21:41 (CEST) / --Kacir 27. 8. 2016, 21:59 (CEST)
Ano, ale našeptává to existující kategorie. Vyšlo mi, že duplicitních obcí je 1860 (tedy obcí, které se jmenují stejně; a obcí, které mají rozlišovač, protože se jmenují stejně jako něco jiného) a kdyby se to vážně chtělo dělat pro všechny, tak by záchytných kategorií bylo pro obce 942 (pro zájemce můžu poskytnout), což je krásný argument proti jejich existenci, ale proto jsem je podle vzoru stvořil (přetvořil z původních kategorií a články přesunul do kategorie s rozlišovačem) jenom tam, kde se při mé kontrole problém vyskytl. Další možnost by bylo stvořit všechny kategorie s rozlišovače předem, i kdyby měly být prázdné, aspoň by byly připraveny pro našeptávání. Úplně prázdné by tedy nebyly, obsahovaly by 1 článek o dané obci a všechny obce článek mají. Ale pokud je nálada proti, zejména z důvodu omezeného používání a jen v několika málo oblastech, budiž. Chrzwzcz (diskuse) 27. 8. 2016, 22:17 (CEST)
Jinak proti rozepisování, závorky se v názvech kategorií používají běžně, a článek o obci se taky nejmenuje Střítež v okrese Třebíč, ani Narozeni ve Stříteži v okrese Třebíč. To už by vám řekl spíš ŠJů, že to by bylo vhodnější spíš pak využívat (podle německého wikivzoru) název jejich katastrálního území (zde Střítež u Třebíče), které je napříč Českem vždy unikátní. Chrzwzcz (diskuse) 27. 8. 2016, 22:21 (CEST)
Německá Wikipedie je ve zpracování českých reálií specifická (nejen u obcí, ale i např, u železničních tratích), ale neznamená to, že musíme jít jejich cestou. Já bych i nadále preferoval držet se (i z důvodu očekávatelnosti) co nejpřesněji oficiálního názvu a blížší rozlišení zřetelně oddělovat závorkou. Je ovšem prozíravé použít rozlišovací závorku včas, tedy ověřovat, zda název nekoliduje s jiným existujícím objektem (tématem), nikoliv jen to, zda koliduje s již existujícím článkem nebo kategorií.
Jinak neřešme tu jen 1860 obcí, ale obecně otázku, jestli chceme obecně jako systémové opatření zavést kategorie-rozcestníky a kategorie-přesměrování. Týkalo by se to nejen obcí, ale všech témat, pro která dnes máme rozcestníky, tedy zejména ještě jmen osob. Mně by se bývalo zdálo jednodušší odstranit těch 6 chemicko-mineralogických rozcestníků jakožto špatný precedens – jakožto anomálii z roku 2007, kdy jsme ještě neměli ujasněné, co od kategorií chceme a jak je budeme používat. Ale k tomu se komunita za 9 let nebyla schopna nijak systematicky postavit. Těch 6 pozapomenutných kategorií-nekategorií tu celou dobu číhalo jako mina. --ŠJů (diskuse) 1. 9. 2016, 20:29 (CEST)
 • smazat - viz Kacir, takto kategorizovat mělo smysl pouze provizorně. Důvody pro kategorii (jako formu údržby) již pominuly. --Wikipedista:BobM d|p 29. 8. 2016, 11:09 (CEST)
 • Přijde mi složité tady řešit systém a myslím si, že v tuto chvíli to není problém. Obecně bych byl pro ponechání, ale zrovna v případě Dannyho řešení je problém ten, že vytváří "božké" systémy, které asi tak božské nejsou, protože nikdo neví jak fungují, či jak by měly. Na Wikiverzitě Danny B. se svojí partou protalčoval násilím se svojí partou nějaký systém údržbových kategorií. Když byl zbaven komunitou práv, tak jsme chvíli hledali vysvětlení, ale jelikož jsme nic nenašli, tak jsme došli k názoru, že to celé smažeme - nic se nestalo Wikiverzita šlape dál. A tak i v tomto případě bych to smazal: je to zřejmě nástřel nějakého božského systému, který nebyl realizován. Za druhé, systém bych v tuto chíli neoklešťoval pravidlem, protože funguje a protože může kdokoliv aplikovat technické kategorie vhodné pro sémantické vyhledávání, nebo generování statistik.--Juandev (diskuse) 10. 9. 2016, 20:33 (CEST)
 • Smazat – historický relikt, který je překlenut např. HotCatem. Navíc si myslím, že červená neexistující kategorie je sama o sobě do očí bijící a výstražná. — Draceane diskuse 22. 10. 2016, 20:33 (CEST)

Komentáře[editovat | editovat zdroj]

Seznam cizinců v HC Oceláři Třinec[editovat | editovat zdroj]

Toto není hlasování, ale diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
Mirek256 28. 8. 2016, 07:33 (CEST)
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešení[editovat | editovat zdroj]

 • Smazat dávám na zvážení, jestli by se měli vytvářet takové seznamy, mé maličkosti připadají rasistické. Anglická či německá wikipedie podobné seznamy nemají, mají seznamy hráčů klubu, kde je vlaječka země původu. Ostatně v tomto článku je nejvíce cizinců ze Slovenska. Wikipedie by neměla vytvářet žádné seznamy dle etnického původu či státní příslušnosti hráčů, důležité jsou jiné věci, sportovní výkony, jak se hráč chová, ne etnický původ či státní přílušnost. Zde seznamy cizinců v české wikipedii [1]. Mirek256 28. 8. 2016, 07:33 (CEST)
Svůj původní příspěvek mažu. --Zbrnajsem (diskuse) 28. 8. 2016, 22:46 (CEST)
 • Ponechat Rasistické ?? To snad ne... To snad spíš toto, ne ? I to, jestli je hráč cizinec nebo není, je celkem důležité. V české extralize je stanoven maximální počet cizinců týmu v jednom utkání. Což určitě není rasistické opatření, kolego Mirku256. --Jowe (diskuse) 28. 8. 2016, 12:26 (CEST)
@Jowe: Mám na Vás dotaz, proč seznamy cizinců v spotrovních klubech nemá anglická, německá či ruská wikipedie? Proč u nich toto kritérium není důležité? Je pro vás tak důležité, kdo ve sportovním klubu je cizinec, že na wikipedii musí být seznam? A nechci slyšet, že co není na en, de či ru, muže být u na české wikipedie. Připadá vám to důležitější než spotrovní výkon? U české extralize nebudu psát, mám názor, že je vcelku zbytečné ji sledovat. --Mirek256 28. 8. 2016, 13:04 (CEST)
Nemohu vám odpovědět jinak než, že není důležité pro cs.wiki, co existuje nebo neexistuje na jiných jazykových verzích. Obávám se, že váš argument "jinde to taky nemají" bude mít při vyhodnocování této diskuse velmi malou váhu. Proč je informace o tom, zda někdo je nebo není cizinec, celkem důležitá jsem v psal v minulém příspěvku. --Jowe (diskuse) 28. 8. 2016, 13:19 (CEST)
Označovat seznam za rasistický není vhodné. Jde však bezpochyby o nacionalismus. Nejde o národní/národností seznamy, které jsou v pořádku a není na nich nic zaujatého. Tento seznam je ovšem nacionalistický a tudíž porušující závazné pravidlo o nezaujatém úhlu pohledu, protože rozděluje lidi (sportovce) na našince a cizince dle nacionalistického klíče (nacionalistický klíč není rozhodně neutrální, protože zaujímá úhel pohledu z pozice vlastní národnosti pisatele, soutěže či nacionalistické pozice daného území- aneb seznamy cizinců v NHL). (S rasismem však vidím souvislost ve snaze o separaci/segregaci našinců a cizinců do odlišných skupin). A to je také odpověď, proč jiné wikipedie takové seznamy nemají. Toto není Wikipedie Česká republika, ani Česká Wikipedie ve smyslu vztahující se k nějakému území. Nejsme národní encyklopedií (nejsme encyklopedií o Česku, ani encyklopedie psaná z českého pohledu a není 19. století), jsme universalistickou a kosmopolitní encyklopedií psanou v českém jazyce. Obzvláště absurdně působí seznamy cizinců v NHL: "Cizinci jsou myšleni hráči nepocházející z Kanady a Spojených států amerických."-což je mimochodem vlastní výzkum, (v NHL se nevyznám, ale tipuji, že žádné kvóty na Američany a Kanaďany zde neexistují, jaké má tedy odůvodnění pro ponechání takových seznamů? nehledě na to tipuji, že většina hráčů hrajících několik let má rezidenturu a je tedy otázkou nakolik člověk mající kanadskou rezidenturu je cizincem, když může volit a být volen, má přístup ke vzdělání či sociálnímu systému jako jakýkoli Kanaďan). Jestliže je "V české extralize je stanoven maximální počet cizinců týmu v jednom utkání." pak neexistuje žádné kritérium pro majitele klubu kolik cizinců mohou mít v týmu (jde o pravidlo soutěže ve které působí vztahující se na konkrétní utkání) a pak tedy nechápu argument, že máme dělit hráče HC Oceláři Třinec na našince a cizince, jelikož toto kritérium je zřejmě irelevantní ve vztahu k jednotlivému klubu. Jinými slovy vyjádřeno, jestli je hráč cizinec je podstatné pouze z hlediska soupisky trenéra na konkrétní utkání, ne na počet cizinců, kteří mohou v týmu působit.
Tento a ostatní seznamy jsou na smazání tedy především z důvodu flagrantního porušení nezaujatého pohledu. --Elm (diskuse) 9. 9. 2016, 05:07 (CEST)
O neúčelnosti se dá diskutovat, já si to třeba nemyslím. Ale nahodilý ten seznam určitě není a naopak je systematicky tříděný podle národností pro větší přehlednost.--0kozel (diskuse) 29. 8. 2016, 12:58 (CEST)
 • Ponechat (autor seznamu) - To bychom museli mazat i Zde a mnoho dalších. Doporučená řešení slabě smazat tak této formulaci fakt nerozumím. Toto není náhodilý seznam, ale seznam , který je skutečný!!! --Zoner60 (diskuse) 29. 8. 2016, 12:33 (CEST)
dobrá, tedy spíše smazat
@Zoner60: Zeptám se, proč jsi nevytvořil článek Seznam hráčů v HC Oceláři Třinec, no, je zde kategorie Kategorie:Hráči HC Třinec, proč zde musí nbýt Seznam cizinců v HC Oceláři Třinec. Je nutné cizince hrajíci za hokejocý klub odlišit. Jinak je mi líto, že komunita nechápe, proč chci podobné stránky smazat. Je to stejný důvod, proč nejsou jinde.
 • Ponechat byl by to precedens pro mazání dalších seznamů Zde a seznam je udržovaný. --Addvisor (diskuse) 29. 8. 2016, 14:05 (CEST)
 • spíše ponechat - sice je podle mě seznam málo důležitý, ale pokud je poctivě zpracovaný, což tento je, je prospěšný. Sice nahodilý v tom smyslu, že asi nebudou podobné seznamy pro všechny kluby, a snadno se stane zastaralý, a takové seznamy by bylo nejlíp generovat strojově, ovšem to by o každém hokejistovi muselo být zaznamenáno, že a kdy hrál za Třinec a jeho státní příslušnost. S rasismem jistě nemá nic společného. Paul E (diskuse) 31. 8. 2016, 10:48 (CEST)
O NPOV jít nemůže, ciznec hrající za hokejový klub je cizincem z každého pohledu, hrač je cizincem, hraje v cizim klubu, jde o vztah mezi hráčem a klubem, který je neměnný ze všech bodů pohledu. Ve sportu je státní příslušnost, reprezentační příslušnost, používána a proto je možné a vhodné s ni na pracovat wiki. A nemůže jit ani o nacionalism, o národnost se nejedná, důležité je občanství a doba působení v lize. Proč se tu vůbec operuje s nacionalismem, podle některých příspěvků to vypadá, jako by nacionalism způsobil všechny války, včetně punských, třicetileté a o dědictví habsburské, všechna krupobití, zemětřesení, povodně, nálety kobylek, mor, černý kašel i pravé neštovice. Paul E (diskuse) 16. 10. 2016, 01:30 (CEST)
 • Smazat - jelikož dané seznamy implicitně dělí hráče na našince a cizince. To nepovažuji za encyklopedické hledisko podle kterého mají vznikat články s takovými názvy. Aneb ukaž co máš v pase ať víme do jakého seznamu Tě zařadit v české encyklopedii (co mi to jen sakra připomíná?). Bullshit. Jestliže ponecháme takový seznam, není žádného argumentu, abychom nezakládal seznamy "našinců" v HC Oceláři (a ad absurdum seznam cizinců ve vedení českých akciových společností (vždyť ve smlouvě mohou mít kvótu na počet cizinců ve vyšším managementu) a seznam našinců ve vedení českých akciových společností). Jakýkoli argument zde použitý pro ponechání tohoto seznamu by se dal stejně tak použít pro ponechání seznamu našinců v HC Oceláři. Dělit sportovce na cizince a necizince a separovat je do odlišných seznamů na encyklopedii je jednoduše zaostalé. Nepíšeme články na idnes, píšeme encyklopedii. --Elm (diskuse) 2. 9. 2016, 00:22 (CEST)
 • Doložit encyklopedickou významnost, jinak smazat – divím se, že se tu ještě nikdo nezaobíral encyklopedickou významností daného seznamu. Na můj podnět níže byla alespoň zajištěna ověřitelnost, nicméně pomocí zdrojů, které nesplňují podmínku "netriviálnosti" (databáze je triviální zdroj). Například pro „Čechy v NHL“ by pravděpodobně nebyl problém netriviální zdroje dohledat. Platí totéž i pro "Cizince v klubu HK Oceláři Třinec"? Pokud ano, je to velmi podstatný důvod pro zachování. Pokud ne, je to pádný důvod pro smazání. --Vachovec1 (diskuse) 4. 9. 2016, 18:28 (CEST)
  Nevím, co byste si jako zdroj pro seznam, který by byl "netriviální" představoval. Popište to, prosím. --Jowe (diskuse) 4. 9. 2016, 19:00 (CEST)
  Bleskovým hledáním třeba něco takového. To by se týkálo konkrétně "Čechů v draftu NHL". Prostě jde o to, aby to nebyla jenom databáze, ale aby se tématu věnoval plnohodnotný článek. --Vachovec1 (diskuse) 4. 9. 2016, 20:19 (CEST)
  No lépe databáze než nahodile sestavované seznamy typu Seznam německy píšících spisovatelů. Lze najít články [2], které se věnují tématu cizinců v extraligových klubech. Těžko však najít plnohodnotný článek, který by se věnoval všem cizincům v HC Třinec. Takový plnohodnotný článek byste marně hledal k naprosté většině seznamů na Wikipedii. --Jowe (diskuse) 4. 9. 2016, 20:34 (CEST)
  Já nezpochybňuji databáze jako věrohodné zdroje, pouze tvrdím, že to jsou ve své podstatě triviální zdroje, čili pro doložení EV existence stručné datové položky (či seznamu položek) v nějaké databázi nestačí. Pro „Seznam německy píšících spisovatelů“ existují dokonce knižní netriviální zdroje jako [3]. A není třeba, aby se zdroj věnoval všem cizincům v HK Třinec, stačilo by, kdyby se zabýval tematikou cizinců v HK Třinec obecně (tj. například nejznámější cizinci, nejproduktivnější cizinci atd.). Jde o to, aby byla doložena EV ne přímo samotného seznamu, ale jeho tématu. Pokud bychom například měli "Seznam českých savců", měřítkem EV by bylo, zda existují nějaké práce věnující se českým savcům obecně (což nepochybně existují). --Vachovec1 (diskuse) 4. 9. 2016, 20:52 (CEST)
  Tématu cizinců v HC Třinec se věnuje mnoho zdrojů, i když ne nějakým komplexním dílem. Pro seznamy je důležité, jestli je encyklopedicky významné kritérium, podle kterého je seznam sestaven. Kritérium cizinci v HC Třinec významné je, protože je možné se s ním setkat v mnoha seriózních zdrojích. Oproti tomu např. kritérium modroocí hokejisté významné není, protože se s ním nikde v seriózních zdrojích nesetkáme. --Jowe (diskuse) 4. 9. 2016, 21:06 (CEST)
  @Jowe: Píšeš: "Tématu cizinců v HC Třinec se věnuje mnoho zdrojů" a "Kritérium cizinci v HC Třinec významné je, protože je možné se s ním setkat v mnoha seriózních zdrojích." Můžeš to prosím nějak konkrétněji rozvést? S argumentem o "mnoha seriózních zdrojích", který je podpořen dvěma až třemi odkazy se pracuje výrazně lépe, než jen se samotným konstatováním. Děkuji ti. S pozdravem --Mates (diskuse) 22. 9. 2016, 00:15 (CEST)
  V médiích je běžné rozdělování hokejistů v extralize na cizince a necizince, je to i z výše zmiňovaného důvodu, že počet cizinců, kteří můžou nastoupit za klub, je omezen. Je tedy běžné se i setkávat s informacema, kolik cizinců nastoupilo za Třinec a kteří to byli [4], [5]. Samozřejmě se většinou jedná o informace vztahující se k jedné sezóně a článek zde přináší komplexní informace o celé době působení HC Třinec v extralize. To však není podstatné, podstatné je to, že okolní svět dělí hokejisty v extralize na cizince a necizince, a proto toto kritérium by mělo být dostatečně významné pro seznam na Wikipedii. --Jowe (diskuse) 22. 9. 2016, 13:33 (CEST)
  Máš určitě pravdu v tom, že to kritérium se zdá být významné. Média ho rozlišují a tak. Nemyslíš si ale, že to, co popisuješ je spíše obecné téma a netýká se jen klubu ze Třince? Téma cizinců v české hokejové extralize je určitě zajímavé, ale je nutné mít ty seznamy takto podrobné, podrobné ve smyslu pro každý klub zvlášť? --Mates (diskuse) 22. 9. 2016, 17:06 (CEST)
  Nedovedu si představit seznam všech cizinců ve všech klubech v extralize za celou dobu její existence. V úvahu by snad připadala možnost seznamů cizinců v extralize podle jednotlivých sezón. Také je možnost celý tento seznam začlenit do HC Oceláři Třinec a nikdo by nemohl nic namítat. Nejlepší mně přijde stávající řešení vzhledem k systematičnosti a velkému množství podobných seznamů. --Jowe (diskuse) 22. 9. 2016, 17:30 (CEST)
 • Spíše smazat, vypadá to jako duplicita nějakého neexistujícího sémantického nástroje na vyhledávání. Hlavním důvodem je, že to není všeobecné a kompletní. Často v recenzích pisatelům říkám, že stav něčeho v ČR je hezký, ale že bych ho nevypíchával, protože Wikipedie má být všeobecná a to se dá aplikovat i na tento seznam.--Juandev (diskuse) 10. 9. 2016, 20:38 (CEST)
 • Ponechat - názor, že "Wikipedie by neměla vytvářet žádné seznamy dle státní příslušnosti hráčů" považuji za nejlegračnější výrok roku. Jde o projev multikulturního extremismu. Státy se vám ještě zrušit nepodařilo (i když o tom sníte).--Fanoušek kopané (diskuse) 22. 9. 2016, 14:11 (CEST)
 • Spíše ponechat. Podobné jako Seznam českých hokejových brankářů v NHL, Seznam českých hráčů v NHL v sezóně 1994/1995... Pro fanoušky k rychlému dohledání nějaké informace užitečné.--Ben Skála (diskuse) 11. 10. 2016, 13:48 (CEST)
 • Ponechat Dělení sportovců na občany dané země a cizince (potažmo na hráče z členských zemí EU a ostatní) skutečně není nic, co by si uměle vymysleli zaostalí rasisté z české wikipedie. Je to záležitost, s níž běžně pracuje sportovní legislativa, protože řada soutěží má nebo měla pravidlo o maximálním povoleném počtu cizinců v klubech, viz třeba zde.--Hnetubud (diskuse) 12. 10. 2016, 22:11 (CEST)
 • Ponechat. Ve sportovním světě je téma cizinců v klubech běžné, a to nikoli z důvodů rasistických či nacionalistických, ale z důvodů sestavování národních (přesněji státních) reprezentací. A je to i téma běžně mediálně/čtenářsky/divácky sledované. --Okino (diskuse) 14. 10. 2016, 18:56 (CEST)
  Anebo případně přepracovat na seznamy hokejistů jednotlivých zemí v českých klubech, čímž by se to dalo systémově do souladu i s tím seznamem českých hokejistů v NHL - ale myslím, že to je dost zbytečné práce navíc s pochybnou užitečností a že výsledné seznamy budou vzhledem k (ne)úplnosti méně vhodné než tento... --Okino (diskuse) 14. 10. 2016, 19:25 (CEST)
  Ano ale to jsou národní týmy. Zde se jedná o účelový seznam k jednomu týmu - existuje snad nějaký důvod proč rozlišovat cizince a našince v týmech? Jinak souhlasím s Elmem pokud se týče nevhodnosti seznamu. --Wikipedista:BobM d|p 14. 10. 2016, 19:29 (CEST)
  Zaznělo to tu již několikrát, tak tedy ještě jednou pro vás, v extraligových týmech je stanoven maximální počet cizinců, kteří mohou nastoupit. To je mimo jiné důvod pro rozlišování cizinců a necizinců. --Jowe (diskuse) 14. 10. 2016, 19:39 (CEST)
  Plus za kolegu Jowe odkážu na jeho vlastní příspěvek, kde uvádí příklady toho, jak se toto členění běžně objevuje mimo Wikipedii. Je to prostě ve sportu zcela přirozená věc. --Okino (diskuse) 14. 10. 2016, 20:12 (CEST)
  @Okino:@Jowe: Dám vám sem všechny seznamy cizinců na české wikipedii [6], a pokuste se mi odpovědět, proč je jiné velké wikipedie nemají, myslím tím wikipedii anglickou, německou, francouzskou a ruskou. Dokonce ani Rusové nemají nutkání vytvářet seznamy cizinců. A nechci obecnou odpověď, že se podle jiných wikipedií nemusíme řídit. Jinak pokud se nemýlím, hezky věc vysvětlil kolega Zemast v komentářích. A jejich klubech také hrají cizinci, stačí jim seznam hráčů klubu, s vlaječkou země původu.--Mirek256 15. 10. 2016, 07:36 (CEST)
  1. Když se chceš ptát, proč něco mají či nemají na anglické, ruské, francouzské či německé Wikipedii - tak se prosím ptej tam. Na anglickou a ruskou Wikipedii jsem přispíval jen párkrát a na německou či francouzskou nikdy, tak nemůžu vědět, proč a jak tam něco mají nebo nemají, nebo dokonce jestli to tam nemají.
  2. Protože třeba na anglické Wikipedii jsou na konci seznamu seznamů hráčů NHL seznamy členěné "by demographics", a to jak v systému, který jsem případně navrhoval (tj. seznamy hráčů jednotlivých zemí v určité soutěži), tak i v systému jeden seznam rozčleněný na více zemí (jak máme tady u Třince - viz List of NHL statistical leaders by country. V němčině je to asi jinak, tam jsem po krátkém pátrání našel jen běžný seznam Němců v NHL. V ruštině je třeba seznam běloruských hokejistů v NHL, ale zejména zcela analogický seznam legionářů Šachtaru Doněck.
  3. Osobně mám pocit, že celou dobu otázku "proč tu máme seznamy cizinců v klubu XY" pokládáte místo otázky "proč tu nemáme (zvláště pak seřaditelné) seznamy všech hráčů v klubu XY". Ta otázka skutečně dává smysl, ale má zjevnou odpověď - musel by je někdo vytvořit. A zatímco mazat je snadné... --Okino (diskuse) 15. 10. 2016, 11:23 (CEST)

Komentáře[editovat | editovat zdroj]

Mne to jako vyse zmineny rasismus nebo neco tedy neprijde, ale tuhle jsem jeden z tech seznamu zaregistroval a take jsem se trochu podivoval. Spis ale z nejakeho pohledu vyznamnosti, jestli je treba Seznam cizinců v FK Senica skutecne tema na vlastni clanek. Treba takovi Cesi v NHL, nebo naopak cizinci hrajici v nejvyssi fotbalove lize, to by mi nijak extra zvlastni neprislo, ale seznamy z nekolika (nepocital jsem, mozna vsech?) tymu NHL a KHL plne cervenych jmen mi encyklopedicky zajimave neprijdou. Ale to je samozrejme jen moje nicim nepodlozena dojmologie. --CCCVCCCC (diskuse) 28. 8. 2016, 14:07 (CEST)

@CCCVCCCC: Seznam cizinců v FK Senica je i podle pod hranicí encyklopedické významnosti, ale volba padla na Třinec. Rasismus je třeba také můj dojem, ale musí zde být seznamy, kdo v klubu je našinec a kdo ne? I když je to třeba jen Slovák?Mirek256 28. 8. 2016, 14:13 (CEST)
Víte, co je to rasismus ? --Jowe (diskuse) 28. 8. 2016, 14:29 (CEST)

Je ten seznam vůbec ověřitelný? Od toho by se měly odvíjet veškeré další úvahy týkající se zachování či smazání. Zatím tam je nula zdrojů. --Vachovec1 (diskuse) 30. 8. 2016, 19:05 (CEST):

Jsou dopsány--Zoner60 (diskuse) 30. 8. 2016, 20:54 (CEST)

Jen mě tak napadlo, je tu článek Seznam cizinců z Česka v NHL? :P --Elm (diskuse) 2. 9. 2016, 00:27 (CEST)

V seznamech pro jednotlivé kluby (např. zde) najdete i „cizince z Česka“. --Jowe (diskuse) 2. 9. 2016, 04:32 (CEST)

Myslím, že nejvhodnější postup by bylo udělat tlustou čáru, shrnout argumenty obou stran na jednotlivé body co nejstručněji a jednotlivě je znovu prodebatovat a pak počkat až někdo udělá uzavření. Je tady několik argumentů se kterými nikdo nepolemizoval. Bohužel minimálně týden nebudu mít čas se na to vrhnout, takže kdyby se shrnutí někdo chopil, tak by to bylo super. --Elm (diskuse) 3. 10. 2016, 11:25 (CEST)

Problematika tvorby stránek obecně se týkající současně žijících osob (jednotlivců, jmenných seznamů určitých skupin ap.) je zásadní v duchu pravidel přijatých Wikipedii viz ověřitelnost, nezaujatý úhel pohledu, žádný vlastní výzkum, které mají zcela jasná pravidla i na en. Wikipedii [1][2].V četných diskusích o takovýchto příspěvcích, dost často navržených ke smazání, část diskutujících podporujících jejich existenci, zmíněná pravidla nereflektují. Navíc se v obecnějším srovnání jeví přístup čs. komunity k jejich posuzování vhodnosti značně laxní oproti en. ale také de. WIKI kde se spíše a důsledněji prosazují striktní hlediska. Bylo by vhodné, kdyby kompetentní správci této, problematice věnovali větší pozornost. --Zemanst (diskuse) 13. 10. 2016, 11:30 (CEST)
 1. Biographies of living persons [online]. en Wikipedie, [cit. 2016-10-13]. Dostupné online. (anglicky) 
 2. Verifiability#Self-published and questionable sources as sources on themselves [online]. [cit. 2016-10-13]. Dostupné online. (anglicky) 


Traťový úsek Brno hlavní nádraží - Brno Židenice[editovat | editovat zdroj]

Toto není hlasování, ale diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
Harold (diskuse) 28. 8. 2016, 23:15 (CEST)
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešení[editovat | editovat zdroj]

 • Smazat, resp. relevantní a důležité informace sloučit do článku Brněnský železniční uzel. Extrémně podrobný článek o dvoukilometrovém úseku železniční tratě v centru Brna, který nevyniká žádnou zvláštností, nebo nejsem si o žádné vědom. Informace nezdrojovány. Zásadně pochybuji o jeho encyklopedické významnosti - uvedená literatura je zcela obecného charakteru, věnuje se brněnskému železničnímu uzlu jako celku, případně nádražím, nikoliv tomuto úseku. Úsek je (dle veřejného JŘ) součástí tratí 250, 260 a 340, dle historického vývoje patří trati na Českou Třebovou (260). Rozmělnění informací do několika článků, nebo jejich několikanásobné uvedení, nepovažuji za vhodné, proto by bylo asi lepší vložit do článku o brněnském železničním uzlu, kde můžou být podrobnější informace i o ostatních železničních úsecích v Brně. --Harold (diskuse) 28. 8. 2016, 23:15 (CEST)
 • Sloučit - Pokud trať patří pod hlavičku tratě 260, tak nevidím nejmenší důvod, proč mít zvláštní článek o jejím, byť významném úseku. Proto navrhuji oddělení, rektifikaci a sloučení informací do článků Trať 260 a Brněnský železniční uzel a smazání článku, jenž je tématem tohoto DoSu.--Z.Johny (diskuse) 29. 8. 2016, 14:39 (CEST)
 • Ponechat - Článek má smysl, zahrnuje tři trati, které se za odbočkou Brno Židenice osamostatňují. Slouží jen přepravě osob a tím je v rámci uzlu v kontrapozici k traťovému úseku Brno Židenice - Brno dolní nádraží. Je to úsek zásadního významu pro brněnský železniční uzel a je vhodné o něm udržovat informace v samostatném celku. --Petrhol (diskuse) 1. 9. 2016, 12:31 (CEST)
  Vážený kolego, při vší úctě, s Vámi nesouhlasím. Pokud je trať vedena pod jendou hlavičkou, tak by mělo být přiměřené množství údajů o ní v rámci jejího článku a ostaní (peážní) tratě adekvátně prolinkovány. Klidně v rámci tratě 260 může být samostatný odstavec ohledně diskutovaného článku a nakonec můžeme ponechat i redir na tento samotný odstavec. Jinak ale dospějeme do stavu dokonalé roztříštěnosti a nepřehlednosti. Samozřejmě kolega ŠJů dobře poznamenal, že např. Negrelliho viadukt si zaslouží vlastní článek, ale to především kvůli jinému, než právě železnčnímu významu. --Z.Johny (diskuse) 2. 9. 2016, 16:30 (CEST)

Komentáře[editovat | editovat zdroj]

Jestliže by diskuze skončila s výsledkem „ponechat“, bylo by na místě opravit název článku… --Vlout (diskuse) 29. 8. 2016, 12:41 (CEST) Opraveno. --Vlout (diskuse) 29. 8. 2016, 19:53 (CEST)

Z hlediska popisu i urbanistické významnosti v rámci města určitě může mít smysl, aby existoval článek třeba i o takto krátkém úseku trati. Ostatně v Praze třeba máme taky články Pražská spojovací dráha, Negrelliho viadukt, Holešovická přeložka, Železniční jižní spojka (Praha), Hrabovská spojka i Vítkovská trať (dobře, ty tři poslední ještě ne, ale měli bychom je mít). Ovšem když tak čtu ty neozdrojované termíny jako "oficiální traťové pojmosloví" nebo "drážní techniogické členění" (hádám že to má znamenat technologické), připadají mi tak trochu bezobsažné a vycucané z palce a nějak mi z toho není jasné, jestli tento úsek má nějakou specifickou identitu či historii a proč má být vymezen právě takto. Ale vyčlenění tohoto úseku do samostatného článku může být užitečné k tomu, aby se podrobné informace nemusely dublovat v článku o brněnském železničním uzlu a v článcích o tratích, do kterých tento úsek patří buď historicky, nebo z hlediska dnešních tabulek jízdních řádů. Zdá se, že autor článku má i nějakou vizi, jak brněnský uzel zpracovávat. Opravdu by se s ním nedalo domluvit, spíš než si rozšlapávat bábovičky a rovnou navrhovat na smazání? --ŠJů (diskuse) 1. 9. 2016, 20:09 (CEST)

Prosím, zkus si příště odpustit ty bábovičky. K věci: Já nepopírám, že se dají napsat i bezproblémové články konkrétních úsecích. Ty pražské jsou dobrý příklad, v Brně by myslím nebyl problém s článkem o nákladním průtahu (viz níže) nebo třeba se Svitavskou pobřežní dráhou. Jinak toho moc není (ještě mě napadá černovická spojka, ale na samostatný článek nevím... a židenická spojka, která je nyní součástí nákladního průtahu), přece jenom Brno není Praha. Úsek Hlavní - Židenice je však naprosto běžným, nijak nevynikajícím, byť provozně velmi zatíženým úsekem trati s triviální historií: 1849 zprovozněn, 1856-1858 zdvoukolejněn, 1885-1962 z něj odbočovala stará Tišnovka, 1967 elektrifikován. --Harold (diskuse) 2. 9. 2016, 19:34 (CEST)

Omlouvám se, že jsem první vysvětlení vložil do jiné diskuze (přímo k článku) O encyklopedické významnosti jsem přesvědčen. Neplýtval bych jinak pro nic za nic časem, kterého nemám právě nazbyt. Pokud to zatím neplyne z článku samého v příštích dnech přispěji jasným ozdrojováním i vysvětlením, aby to bylo jasné všem, tedy i těm, které to nenapadne z věci samé. Úsek má samostatné, hierarchicky významné postavení v rámci uzlu a jako úsek sui generis také funguje. Podobné je to s úsekem Brno dolní nádraží - Židenice (nákladní průtah). Jak vidno ˇBrněnský železniční uzel (jako celek), který jsem v dobré víře založil, nevyvolává tak velkou poptávku. Považoval bych proto za značně nešťastné přenášet informace z tohoto článku do něj. Úvodem jen zcela stručně připomínám, že úsek slouží mimo jiné jako jeden staniční úsek (quasi) S-Bahnu, kde dosahuje podstatně lepších časových přepravních parametrů než městská doprava a to v poměru 1ː4. Také je důležitým prvkem ve vztahu železnice-město a faktografickým podkladem pro pozorování tohoto vztahu. Proto ty "mimořádně podrobné parametry". Pochopitelně (pro futuro) chybí ještě články k nákladnímu průtahu, žel. stanicím Brno Židenice, Brno Královo pole a Brno Horní Heršpice. Zdá se mi nyní, že vznikem těchto článků by vznikla mnohem užitečnější encyklopedická služba, než rozvíjet dále článek o uzlu jako celku, který - jak vidno - nebudí zájem po celkovém pohledu na uzel. Hodná pozornosti je i aktuální oprava původního viaduktu aby vyhověla současné dopravní námaze. To se týká jen a pouze tohoto úseku. Velmi důležité jsou směrové parametry tratě, aby byly snadno dostupné k nahlédnutí. Znovu také připomínám, že jde o úsek v husté a poměrně stabilizované zástavbě města a jako takový se charakterově liší od jiných úseků. Pokud má smysl samostatný článek Brno dolní nádraží (jako že má) stejný smysl má tento funkční prvek.

Cením si příspěvku ŠJů a pčipomenutí úsecích nebo prvků v Pražském uzlu. Chtěl jsem to učinit i sám až mi to čas dovolí. Nyní ještě poznamenám, že termíny z prstu vycucané nejsou a budou řádně zdrojovány až budu mít o víkendu čas. S úctou--Jan Sapák (diskuse) 2. 9. 2016, 07:25 (CEST)

Zdravím, encyklopedická významnost se prokazuje zdroji a nesmí se plést s obecnou významností, která je dána mnoha faktory, jež zmiňujete, včetně značné vytíženosti úseku. Obecně jsem rád, že články o železnici vznikají, ale je potřeba se na to dívat i trochu s odstupem a nechtít popsat, s nadsázkou, každou výhybku nebo hektometrovník. Proti článku o nákladním průtahu přes Dolní nádraží bych osobně nic nenamítal, přece jenom je to, pokud mě paměť neklame, víceméně novostavba ze 60. let v trase původních tratí. Doporučoval bych však, abyste článek koncipoval o celém průtahu, tedy Horní Heršpice - Dolní - Židenice, nikoliv jenom o jeho severní části. K uzlu bych jen podotkl, že Vaše představa, že napíšete článek a vrhne se na něj dalších deset editorů, aby jej rozšířili, nemá s českou Wikipedií moc co společného, takto to možná funguje na největších Wikipediích. Tady přece jenom pravidelně píše jen pár desítek lidí a obvykle se jednomu tématu věnuje jeden, nebo dva lidé. Sám jsem měl článek o uzlu v plánu, ale zvládl jste ho vytvořit rychleji. Podle pár kousků nějaké literatury bych ho asi dokázal o něco rozšířit, avšak zkrátka momentálně se na wiki věnuji jiným tématům. Snad v budoucnu. Každopádně článek o uzlu je podle mě ideální místo, kde by mohly být podrobněji popsány traťové úseky nacházející se uvnitř hranic města Brna. --Harold (diskuse) 2. 9. 2016, 19:34 (CEST)


Seznam značek piva[editovat | editovat zdroj]

Toto není hlasování, ale diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
Mirek256 25. 9. 2016, 17:08 (CEST)
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešení[editovat | editovat zdroj]

 • Smazat není to seznam značek piva, jen zkrácený výběr, navíc zcela neověřitelný. Odshora až dolů červené odkazy, pokud není červený, napž. Antarctica, vede na kontinent. To je jen příklad. --Mirek256 25. 9. 2016, 17:08 (CEST)
 • Ponechat. Ani tento seznam by se neměl smazat. Kolega nám tady něco navrhl, přitom udělal x překlepů. Jeho zdůvodnění návrhu ale ani obsahově nepřesvědčuje. Ten zkrácený výběr je de facto hodně obsáhlý. A stojí za tím spousta práce. Je to seznam, ne „normální“ článek. Ten jeden špatný odkaz lze spravit, pak bude ta značka piva červená, což zatím nevadí. --Zbrnajsem (diskuse) 25. 9. 2016, 22:38 (CEST)
 • smazat - jako stejný případ, nahodilý obsah s neurčitými kritérii, viz Wikipedie:Co Wikipedie není#Wikipedie není adresář --Wikipedista:BobM d|p 26. 9. 2016, 13:42 (CEST)
 • smazat - nahodilý výběr, který za pár let nebude platit. --Sokoljan (diskuse) 26. 9. 2016, 21:54 (CEST)
 • Smazat pochybuji, že je šance zamodřit alespoň větší část seznamu. Hlavně ale není šance to rozumně udržovat. Netuším, jak by autor chtěl ke každému názvu/značce doložit 2NNVZ. --Leotard (diskuse) 30. 9. 2016, 07:49 (CEST)
 • Ponechat Není mi jasné, jaký užitek bude mít česká wikipedie ze smazání tohoto seznamu. Existuje zde deset let, aniž by si na něj někdo stěžoval, editační historie i statistika návštěvnosti ukazuje, že téma lidi zajímá. Má čtyři interwiki, takže jiným národům seznam encyklopedický připadá. Mimochodem neexistuje pravidlo, které by považovalo červené odkazy za důvod ke smazání článků: ale můžete je samozřejmě zamodřit (Editujte s odvahou).--Hnetubud (diskuse) 2. 10. 2016, 15:24 (CEST)
 • Slabe smazat, podobne jako v rade dalsich pripadu by takove tema/tenhle obsah jiste mohl byt, ale jak uz je vyse parkrat napsano, je to nahodile a bez zdroju a tak. Mozna mam moc velikasske myslenky zbytecne presahujici jeden maly AfD, ale u podobnych clanku by myslim mela byt zarucena (a to neni uplne dobre zvolene slovo, ale snad mi rozumite) jejich udrzitelnost, aktualnost, overitelnost, aby se vic nez jinde predeslo zastaralemu a neuzitecnemu obsahu. Jinak jsou kandidaty na zruseni, protoze ze "seznamu piv podle zemi" se tak prehnane receno stane "seznam nejakych piv z roku 2009, ktera se mozna uz nedelaji a ke kterym jsme cas od casu pridali nejake pivo, co jsme videli na dovolene". Ale samozrejme se bavime o seznamu piv, pripadna skodlivost je dost mala. --CCCVCCCC (diskuse) 14. 10. 2016, 14:49 (CEST)

Komentáře[editovat | editovat zdroj]

Seznam pivovarů ve světě[editovat | editovat zdroj]

Toto není hlasování, ale diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
Mirek256 25. 9. 2016, 17:21 (CEST)
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešení[editovat | editovat zdroj]

 • Smazat jako u značek piva neověřitelné, červené odshora dolů, navíc to není seznam všech pivovarů světa. To snad ani nemůže být ambicí wikipedie, tak dlouhý seznam.--Mirek256 25. 9. 2016, 17:21 (CEST)
 • Ponechat! Kolegové si s tím dali velkou práci. Červené pivovary mohou ještě zmodrat. A lze to snad rozdělit podle zemí. --Zbrnajsem (diskuse) 25. 9. 2016, 18:44 (CEST)
 • Ponechat. Na rozdíl od druhého seznamu je zde alespoň určitá naděje když ne na úplnost, pak alespoň na reprezentativní rozsah. Svou informační hodnotu takový seznam určitě má. Červené odkazy bych nebral jako argument, to by v začátcích wiki nemohl vzniknout žádný článek s odkazy. Úplně nejlepší by možná bylo ty značky piva sloučit sem a přiřadit je k jednotlivým pivovarům. Borzywoy (diskuse) 25. 9. 2016, 19:23 (CEST)
 • Nevím - Nepřijde mi to tak špatné, ale mám pochybnosti o úplnosti, vzhledem k tomu, že v seznamu na české Wikipedii chybí třeba Česko. Takže neutrál. OJJ, Diskuse 26. 9. 2016, 08:22 (CEST)
Česko chybí z toho důvodu, že má svoje 4 články (Seznam pivovarů v Česku, Seznam zrušených pivovarů v Česku, Seznam zaniklých pivovarů v Česku, Seznam minipivovarů v Česku). Ze stejného důvodu chybí Slovensko (Seznam pivovarů na Slovensku). --Freibo (diskuse) 26. 9. 2016, 22:11 (CEST)
 • smazat rozdělit - už pro neúplnost (seznam nebude nikdy zcela úplný), nahodilost (otázka jak významnost položek, takto je seznam do značné nahodilý Wikipedie:Co Wikipedie není#Wikipedie není adresář bod 2) a ověřitelnost. Takto je seznam neúčelný. Nejlépe by bylo jej rozdělit podle vhodného kritéria. --Wikipedista:BobM d|p 26. 9. 2016, 13:39 (CEST)
  • Přesunout do uživatelského prostoru autora místo smazání.úprava komentáře --Wikipedista:BobM d|p 6. 10. 2016, 16:55 (CEST)
 • Ponechat - mě to připadá užitečné. Možná není potřeba mít odkaz úplně na každý pivovar, proto bych některé odkazy odstranil. Jako dobrý nápad mi připadá přiřazení značek piva k jednotlivým pivovarům, ale to asi nebude pro velkou pracnost úplně reálné. 0kozel (diskuse) 1. 10. 2016, 23:36 (CEST)
 • Ponechat Článek, který má šedesát sedm řádkových referencí, mi nepřipadá jako neověřitelný. Pokud má někdo pochybnosti o existenci konkrétního pivovaru, může použít šablonu Doplňte zdroj. Mazat kvůli tomu celý seznam je absurdní.--Hnetubud (diskuse) 2. 10. 2016, 15:42 (CEST)
 • Ponechat s tím, že budou uvedeny pivovary, které ověřitelně existuji nebo existovaly, a které jsou zmiňovány v publikacích, nikoli nutně wikivyznamné, ale ty, které jsou zmiňovany nebo jejichž výrobek je významný. Otázka je zda pivovar je koncern, podnik, nebo budova nebo značka piva, chtělo by to u položek uvést co to je. Seznam pivovarů by mohl byt něco jako seznam automobilek. Paul E (diskuse) 8. 10. 2016, 08:47 (CEST)

Komentáře[editovat | editovat zdroj]

Jen dotaz Stella Artois je belgický pivovar, či belgická značka piva? Link vede na značku..s tím že ji pivovar ten a ten.--Mirek256 26. 9. 2016, 09:48 (CEST)

Pokud vím, je to belgická značka piva. Jak se konkrétně jmenuje ten pivovar v Lovani, to nevím. Ale myslím, že to najdeme. Pivo určité značky se přece může vařit i jinde než v domovském pivovaru, např. Stella Artois IMHO v Praze. --Zbrnajsem (diskuse) 26. 9. 2016, 12:42 (CEST)

Přiznám se, že když jsem ten článek před lety zakládal, neměl jsem vůbec tušení, jak velké sousto jsem si ukousl. Souhlasím s tím, že nejlepší by bylo z tohoto článku dělat zastřešovací (přece jen bych v některých případech moc pivovarů ani tak neočekával) a u některých zemí udělat pro pivovary vlastní článek. Přece jen např. v případě Německa, Rakouska nebo Polska těch pivovarů a minipivovarů budou odhadem tisíce. Pokud by v diskuzi převážila varianta pro smazání, pak bych poprosil o přesunutí ke mně do jmenného prostoru, aby se informace neztratily. --Freibo (diskuse) 26. 9. 2016, 22:17 (CEST)


Ekonom (rozcestník) a Ekonomka[editovat | editovat zdroj]

Toto není hlasování, ale diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
Wikipedista:BobM d|p 14. 10. 2016, 11:50 (CEST)
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešení[editovat | editovat zdroj]

 • Smazat - dvě slovníková hesla (nejde o rozcestníky), Wikipedie:Co Wikipedie není#Wikipedie není slovník, oba jsou pouze výklad významů slov. --Wikipedista:BobM d|p 14. 10. 2016, 11:50 (CEST)
 • Uvažoval bych o tom, jestli neexistuje třeba nějaké dílo nazvané Ekonom či Ekonomka, ale letmým pohledem do ČSFD a Databáze knih jsem nenašel film ani knihu toho jména (asi je marketingově příliš nezajímavý). VŠE se možná taky přezdívá ekonomka, ale že by kvůli tomu mělo vznikat přesměrování a náležitý rozcestník, to se mi taky moc nezdá. Takže spíš za současného stavu opravdu přesunout na Wikislovník (ekonom tam už sice existuje, ekonomka však nikoli). --Bazi (diskuse) 14. 10. 2016, 12:26 (CEST)
 • ideální řešení by bylo vytvořit článek ekonom (en) pojednávající o odborníkovi i profesi, do něj umístit {{Různé významy|druhý=časopisu|rozlišovač=časopis}}. Ekonomka změnit na přesměrování na ekonom, případně přidat {{Možná hledáte|[[Vysoká škola ekonomická|školu]] nazývanou „ekonomka“}} JAn (diskuse) 14. 10. 2016, 15:02 (CEST)
 • Ponechat, odkazuje tři bezprostředně související články, všechny popisují ekonoma nebo jeho práci. Jde tedy nejen o slovníkové heslo, ale taky o rozcestník. Ekonomku smazat, protože ji popisuje rozcestník Ekonom a ten jeden význam navíc je dost hovorový. --Palu (diskuse) 14. 10. 2016, 19:02 (CEST)
  Ekonom (rozcestník) by bylo možno ponechat v případě vytvoření dvou článků ekonom (obor) a ekonom (funkce). Ani jeden neexistuje, pokud by existoval Ekonom, pak jsou stále pouze dva významy. --Wikipedista:BobM d|p 14. 10. 2016, 19:24 (CEST)
  To je špatná interpretace. Rozcestníky tu nejsou jako nějaká technická záležitost Wikipedie pro Wikipedii, ale pro čtenáře a čtenář může hledat ekonom (obor) a ekonom (funkce) nezávisle na tom, jestli má takový pojem článek na Wikipedii. Že ty informace, které hledá, najde v článku ekonomie místo ekonom (obor), je z jeho pohledu úplně jedno, jemu jde pouze o to ty informace najít a pouze se ptá kde je najde. Pokud bude rozcestník smazán, najde starou belu a Wikipedie pro něj ztratí hodnotu pouze kvůli nefunkční navigaci mezi články. Právě proto je tu instrument rozcestníku, nikoliv pro to, aby rozcestník splňoval nějaká striktní formální pravidla, resp. konzervativnější z jejich výkladů. U akademik (rozcestník) se můžete podívat, kam takové řešení v praxi vedlo. K nestandardním řešením mimo rozcestník, která sice pomohla zachránit navigační funkci, ale posunula ji o mnoho levelu níž, když si člověk musí přečíst celý článek Akademik, aby potom narazil na zcela nestandardně umístěný rozcestník. Skutečně z pohledu čtenáře a funkce navigace utrpení. --Palu (diskuse) 19. 10. 2016, 11:56 (CEST)
  V tomhle s Vámi nemohu souhlasit. --Wikipedista:BobM d|p 19. 10. 2016, 12:23 (CEST)
  Rozcestník nepojednává o významu slova, rozcestník řeší kolizi shodných názvů více článků. Takže ať je rozcestník členěn podle encyklopedických hesel, nikoli podle všech významů slova. Čtenář by měl najít co nejsnáze, co hledá, zároveň by neměl mít dojem, ze se ocitl v surrealistické hře na asociace nebo na pampevlka. Domnívám se, že z názvu profese, Ekonom, pokud o ní není samostatný článek, by měl být dostupný článek o profesi nebo disciplině, o vědě Ekonomii.Paul E (diskuse) 22. 10. 2016, 13:08 (CEST)
 • Ekonomka přesměrovat na Ekonom. Ekonom ponechat s odkazem na časopis Ekonom a vědu Ekonomii, i kdyby jen dva významy, jsou přibližně rovnocenné, a lepší řešení, než z článku o Ekonomii odkazovat "Různymi významy " na časopis Ekonom, jakoby se jednalo o stejnojmenný článek, i přes odlišné znění šablony ve variantě přesměrování to vypadá nehezky, a preferoval bych u nesynonymních přesměrování rozcestník. Paul E (diskuse) 22. 10. 2016, 13:18 (CEST)

Komentáře[editovat | editovat zdroj]

Upozorňuji ještě na význam ekonom = vicarius oeconomus podle CIC 1917, probíraný v článku Farní vikář, popř. „ekonom“ (oeconomus) jako jedna z funkcí v některých řeholních společenstvích.--RPekař (diskuse) 18. 10. 2016, 19:09 (CEST)

Existuje také sportovní klub TJ Slávia Ekonóm Bratislava.--Hnetubud (diskuse) 19. 10. 2016, 10:15 (CEST)
Asi stačí rozcestník přepracovat, významů je dost. --Wikipedista:BobM d|p 19. 10. 2016, 12:28 (CEST)


Nápověda:Jmenný prostor MediaWiki[editovat | editovat zdroj]

Toto není hlasování, ale diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
Dvorapa (diskuse) 18. 10. 2016, 20:06 (CEST)
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešení[editovat | editovat zdroj]

 • Smazat – jediná stránka nápovědy o jmenném prostoru, pro wikipedisty začátečníky má nulovou informační hodnotu a veškeré důležité informace již byly přeneseny do článku Wikipedie:Jmenný prostor. Návrh na přejmenování a přepracování již dlouho skoro bez povšimnutí, já sám na to nemám čas ani znalosti. --Dvorapa (diskuse) 18. 10. 2016, 20:06 (CEST)

Komentáře[editovat | editovat zdroj]

DoS by měl být zakládán pouze u článků a stránek bezprostředně s články souvisejícími (kategorie, šablony, portál).--Zdenekk2 (diskuse) 19. 10. 2016, 00:26 (CEST)

Je to přeci jenom stránka nápovědy (nováčkům), proto jsem to úplně nechtěl hnát přes rychlosmaz. --Dvorapa (diskuse) 19. 10. 2016, 06:45 (CEST)