Wikipedie:Diskuse o smazání

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání
Wiki rules.png
Doporučení

Text této stránky je doporučení české Wikipedie. Vysvětluje standardy, s nimiž většina wikipedistů v principu souhlasí a které je vhodné dodržovat. Přesto není závazným pravidlem. Nebojte se stránku editovat, je-li potřeba, ale větší změny raději předem navrhněte v diskusi a oznamte je též Pod lípou.


Zkratka:
WP:DoS
WP:AfD
WP:TfD

Diskuse o smazání (slangově též DOS, DoS, AfD z anglického Articles for Deletion či TfD z Template for Deletion) je stránka pro diskuse o tom, zda obsah stránky vyhovuje kritériím pro zahrnutí ve Wikipedii, či zda má být stránka smazána. Cílem diskuse je dosáhnout konsensu o smazání či ponechání, případně přepracování stránky do přijatelné podoby. Skončené diskuse jsou uloženy v archivu (kde je v sekci Nápověda také popsáno, jak postupovat při jejich uzavírání).

Diskuse o smazání řeší otázku smazání obsahu nějaké stránky, nikoliv rušení zavedených pravidel a zvyklostí. K diskusi o smazání mohou být proto zpravidla podány stránky jen z těch jmenných prostorů, které bezprostředně souvisí s obsahem v článcích, tj. stránky z hlavního jmenného prostoru a prostoru portál a šablony, soubory či kategorie, které bezprostředně s obsahem článků souvisí. V dalších jmenných prostorech se užívá jiných rozhodovacích procesů (vizte Změny v pravidlech), o smazání je možné rozhodovat jen tehdy, pokud byl příslušný mechanismus, jehož je stránka součástí, zrušen nebo standardním způsobem plně nahrazen jiným.

Možnost fyzického mazání stránek mají správci (sysopové) české Wikipedie.

Pro upozornění na omylem vytvořené, špatně pojmenované, zjevně zcela nesmyslné a jiné podobné stránky, které lze bez diskuse o obsahu vymazat procedurou tzv. rychlého smazání, použijte šablonu {{Smazat|důvod pro smazání}}.

Jestliže jde o heslo o encyklopedicky významném pojmu, který by na Wikipedii měl být, zvažte dobře, je-li jeho stávající obsah opravdu natolik nicotný, že je lepší ho zcela smazat z databáze než ho využít jako pahýl. Také zvažte, není-li vhodné stránku či kategorii spíše sloučit s jinou nebo přejmenovat. V případě, že stránka je spíše slovníkovou definicí než encyklopedickým heslem, zvažte její přesunutí na Wikislovník. K tomu se používá šablona {{Přesunout na Wikislovník}}.

V případě, že navrhujete ke smazání šablonu nebo jiný prvek, který užívají jiní uživatelé, napište ve zdůvodnění i postup, jak se vypořádat s problémy, které nastanou v souvislosti s jeho smazáním.

Jak navrhnout stránku na smazání[editovat zdroj]

Předpokládejme, že vidíte důvod smazat stránku Velký modrák. Nejprve zjistěte, zda problémy na této stránce nemůžete odstranit sami bez nutnosti vyvolávat diskusi o smazání, zejména:

 • úpravou problematického textu, například odmazáním nepřijatelného obsahu;
 • změnou obsahu stránky na přesměrování spolu s případným sloučením užitečného obsahu s cílovou stránkou přesměrování;
 • přesunem stránky na název, který bude ve shodě s jejím obsahem, případně na Wikislovník;
 • využitím mechanismu rychlého nebo odloženého mazání stránek.

Pokud žádným z uvedených způsobů problémy stránky vyřešit nelze, navrhněte ji na smazání pomocí následujících kroků:

1/3 Vložení šablony do navrhované stránky

Na začátek stránky, kterou chcete smazat (tj. Velký modrák), vložte šablonu {{AfD}} (navrhujete-li smazání šablony, označte ji šablonou {{subst:TfD}}).

2/3 Vytvoření diskusní podstránky

V editačním políčku nahraďte text -heslo- názvem stránky, o níž se má diskutovat, a zmáčkněte tlačítko pro vytvoření diskusní podstránky. Podstránku vyplňte podle návodu a nakonec uložte.


3/3 Zařazení podstránky do seznamu

Zmáčkněte tlačítko pro zařazení podstránky do seznamu. Stránku vyplňte podle návodu a nakonec uložte.

Druhou možností je editovat celý seznam. Na nový řádek na konci seznamu připište {{/-heslo-}}, kde -heslo- nahraďte názvem stránky navrhované na smazání, takže přidaná položka bude například {{/Velký modrák}}. Můžete přitom vymazat případné již neaktuální položky. Varování, že jste nezadali shrnutí editace, si nevšímejte a změny uložte.

Po úspěšném provedení těchto kroků se text podstránky s novým návrhem na smazání objeví přímo na konci této hlavní stránky. Pokud se neobjevil, zkuste nejdříve vyprázdnit cache serveru, a pokud ani potom ne, zkontrolujte, zda všechny vaše kroky proběhly přesně podle návodu (např. jestli jste neudělali překlep apod.).

Upozornění na diskusi v posledních změnách a na portálu Wikipedie zařídí robot, může mu to ale trvat až půl hodiny. Vstřícným krokem, který můžete ještě udělat (a robot ho neudělá), je upozornit hlavního autora článku na založení diskuse. Lze očekávat, že si nastavil odeslání e-mailu při změně diskusní stránky, takže bude upozorněn i v případě, kdy aktuálně Wikipedii nesleduje.

Pravidla diskusí o smazání[editovat zdroj]

Uzavření diskuse[editovat zdroj]

Diskuse se uzavírá nejdříve po týdnu. Správce však může zrušit nebo předčasně uzavřít diskusi, pokud:

 • bylo jejich založení zjevně v rozporu s jinými pravidly (např. šlo o narušování Wikipedie nebo obcházení bloku),
 • pro daný typ stránek je výslovně řečeno, že pro něj proces diskuse o smazání není určen.

Správce může dále předčasně uzavřít diskuse:

 • jednoznačné (dostatečně reprezentativní a takřka jednomyslné),
 • kde došlo k tak zásadnímu přepracování navržené stránky, že dosavadní argumenty pro smazání ztratily smysl.

Na druhou stranu může kterýkoli správce diskusi prodloužit, pokud se před očekávaným uzavřením objeví nové podstatné argumenty.

Uzavíratelem může být libovolný ze správců; jasné, zralé a řádně proběhlé diskuse, jejichž výsledek nevyžaduje použití práv správce, smí uzavřít kterýkoli wikipedista. Uzavíratel zváží argumenty, komentáře, připomínky a názory diskutujících a rozhodne, zda se článek ponechá, smaže nebo přesune. Zároveň může doporučit přepracování článku. Rozhodnutí může být v případě nutnosti výrazných úprav podmínečné. Rozhodnutí musí být jasně a výstižně zdůvodněno.

Uživatelé se zásadními námitkami vůči způsobu vyhodnocení nebo regulérnosti diskuse by se měli nejprve obrátit na uzavíratele. Pokud se svou stížností neuspějí, mohou podat na příslušné stránce podnět k revizi smazání.

Užitečné tipy pro vyhodnocování konsenzu vizte na stránce Wikipedie:Žádost o komentář/VfD: změna na AfD/Vyhodnocování konsenzu.

Výsledek a další postup[editovat zdroj]

 Při archivaci podstránek použijte následující šablony:

 • {{subst:vfd-archiv-start|vysledek=smazáno/ponecháno/nebyl dosažen konsenzus, ponecháno/přepracováno}} --~~~~
 • {{subst:vfd-archiv-konec}}

 Položku do archivu vložte pomocí:

 • {{subst:vfd-archiv-položka|Jméno stránky}} – smazáno/ponecháno/nebyl dosažen konsenzus, ponecháno/přepracováno --~~~~

Stránka bude smazána po uzavření diskuse, pokud výsledkem diskuse bylo rozhodnutí smazat.

Obecně pokud diskuse skončí s výsledkem nemazat, stránka by již neměla být znovu nominována. Pokud není skutečně dobrý důvod, aby diskutující změnili svůj postoj, dá se předpokládat, že další návrh dopadne stejně.

Ukončené nebo zrušené diskuse se zařazují do Archivu diskusí o smazání (kde je i návod pro archivaci). Do diskusí ke stránkám, které nebyly smazány, se má vložit odkaz na zaarchivovanou diskusní stránku pomocí šablony {{Afd-oznámení}}. Budoucí čtenáři stránky tak jsou informováni, že v minulosti přežila návrh na smazání, a mohou si přečíst patřičnou diskusi. To ovšem nebrání případnému novému návrhu na smazání.

Vlastní diskuse[editovat zdroj]

Jak přidat argument nebo komentář[editovat zdroj]

Editujte jen příslušnou sekci „Doporučená řešení“ (nebo „Komentáře“), a to buď klepnutím na odkaz Editovat u nadpisu dané sekce, nebo klepnutím pravým tlačítkem myši tamtéž (záleží na vašem uživatelském nastavení Wikipedie).

Poté přidejte svůj argument pro nebo proti jako další položku seznamu. Pro přehlednost ve svém textu uveďte tučně shrnutí akce, kterou doporučujete udělat, např. Smazat nebo Ponechat. Můžete uvést i jiné možnosti, popřípadě více možností – pak jako první uveďte tu, které dáváte přednost (např. ponechat nebo alespoň sloučit; dát měsíc na přepracování, jinak smazat; přesunout na Wikislovník nebo smazat).

Máte-li k již vznesenému argumentu protiargument nebo komentář, přidejte jej jako podbod. Jestliže se již argument či informace v diskusi nachází, není nutno je přidávat opakovaně. Stačí uvést jména diskutujících, s jejichž argumenty se ztotožňujete (pokud je to jednoznačné).

Vyprázdnit cache serveru
(Použijte v případě, že níže vidíte zastaralé verze podstránek)

Stránky navržené ke smazání[editovat zdroj]

Šablona:Upozornění[editovat zdroj]

Toto není hlasování, ale diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
Dvorapa (diskuse) 23. 4. 2016, 18:22 (CEST)
Uzavření diskuse
nestandardní: 18. 5. 2016, 18:22

Doporučená řešení[editovat zdroj]

 • Smazat, šablona byla využívána pouze wikipedistou DobyvatelCZ v diskusních stránkách vandalů a IP adres, od té doby se s ní nic neděje, není jinak využívána a lze ji plně nahradit šablonou cedule. --Dvorapa (diskuse) 23. 4. 2016, 18:22 (CEST)
 • Ponechat a přidat řádnou dokumentaci. Pak nemusím vytvářet něco na tento způsob, když žádná ze současných varovacích šablon se nehodí. Je to navíc lepší ve frmolu na patrole, kdy nemám čas něco sálodlouze hledat. OJJ, Diskuse 28. 4. 2016, 12:19 (CEST)
  Proč přesně je nutné vytvářet vlastní šablonu v uživatelském prostoru, když tu máme spoustu „experimentačních“ šablon standardních? Které jsou ostatně vytvářeny stejným tabulkovým způsobem. A jak by v tom měla pomoct šablona Upozornění, která je od listopadu 2015 stejně jen aplikací šablony Cedule, tedy pro vkládání do diskusních stránek nevhodná? --Bazi (diskuse) 28. 4. 2016, 13:59 (CEST)
  @Bazi: Ono někdy naše varovací šablony nevyřeší vše (tedy třeba smaz obsahu a nesmysly). To třeba u kolegů Slováků jsou některé mnohem lépe řešeny. OJJ, Diskuse 9. 5. 2016, 10:49 (CEST)
  Pak se ale má vytvořit univerzálně užívaná šablona, tomu přeci nic nebrání (tedy pokud k tomu je konsenzus). A ať už v uživatelském prostoru, nebo v prostoru Šablona, může a měla by se asi taková šablona udělat stejným stylem jako ostatní podobné, lze se obejít bez šablony Upozornění, obzvlášť když ta měla jiný účel a mohla by se zbytečně plést s údržbovými apod. šablonami určenými do článků. --Bazi (diskuse) 9. 5. 2016, 11:04 (CEST)
 • Jsem obecně proti mazání šablon. Wikipedisté provoz serverů WMF neplatí, tak jim může být jedno, jestli je tu o šablonu víc, nebo míň. Pokud někomu slouží, nebo bude sloužit ponechat. Jediný zádrhel vidím v tom, že neobsahuje dokumentaci. Proto by nyní chtělo apelovat na jejího tvůrce, aby vytvořil dokumentaci a vytvořil strojově čitelná data.--Juandev (diskuse) 6. 5. 2016, 09:09 (CEST)

Komentáře[editovat zdroj]

Seznam osobností Čáslavi a další[editovat zdroj]

Toto není hlasování, ale diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
Žito (diskuse) 15. 5. 2016, 09:46 (CEST)
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Diskutuje se o těchto stránkách

Doporučená řešení[editovat zdroj]

 • Smazat – stejný případ jako Seznam osobností Prahy (Wikipedie:Diskuse o smazání/Seznam osobností Prahy). --Žito (diskuse) 15. 5. 2016, 09:46 (CEST)
 • smazat - neencyklopedické (Wikipedie:Co Wikipedie není#Wikipedie není adresář, nahodilý a neověřený obsah bez kritérií. --Wikipedista:BobM d|p 15. 5. 2016, 15:06 (CEST)
 • opatrně. Třeba Čáslav má seznam logicky členěný na rodáky, slavné obyvatele a další osobnosti. Chtělo by to ozdrojovat, zvláště u těch, co se zde nenarodili, ale jinak je to seznam s právem na existenci. Z článku byl nejspíš vyčleněn kvůli velké délce. U ostatních českých měst malé a střední velikosti (tedy z uvedených mimo HK a JI) by šel seznam jistě upravit a dozdrojovat obdobně. JAn (diskuse) 16. 5. 2016, 09:11 (CEST)
 • Souhlasím s JAnem. Opatrně. Seznamy, které jde nahradit kategorizací, smazat a nahradit kategorizací. Seznamy s přidanou hodnotou (krom potencionálně neúměrně dlouhých) a členěné ponechat. Seznamy bez bližších kritérií začlenění smazat.--Rosičák (diskuse) 16. 5. 2016, 20:35 (CEST)
 • Smazat – Všechno co začíná slovem osobnost (nějakého místa) je ze své podstaty POV a neencyklopedické, včetně kategorií, kterých tu bohužel je hodně. Naopak rodák je jasně definovaná encyklopedická kategorie. "Osobnost" nějakého místa jasně značí POV, jelikož je to samé spojení jako "významný člověk". Encyklopedický styl dle mého názoru vylučuje seznam významných obyvatel Prahy. Vyjádřením osobností města byly ti a ti lidé vyjadřuje to, že ti a ti lidé byli významní. A články nemají obsahovat formulace typu XXX byl významný chemik a významný obyvatel (=osobnost) Neratovic. --Elm (diskuse) 23. 5. 2016, 00:50 (CEST)

Komentáře[editovat zdroj]

Jasně definované podmínky pro zařazení a jistou významnost by měly seznamy např. Seznam starostů Čáslavi, Seznam čestných občanů Prahy a další podobné. --Žito (diskuse) 15. 5. 2016, 10:11 (CEST)

Seznam osobnosti spjatých s Čáslaví je vymezen zřetelněji, protože Čáslav je komornejší. Pokud je podložen význam osoby pro město, ma smysl seznam osobnosti menšího mesta vést a nemazat. Neni stejný případ přehled osobností města Čáslavi jako seznam osobností města Prahy. Posuzujme společně srovnatelné. Neni treba soudit každý seznam jednotlivě, ale nemažme mesto Čáslav stejně jako Prahu nebo Boston. Paul E (diskuse) 15. 5. 2016, 10:43 (CEST)

Čáslav by naopak mohla sloužit jako vzor pro jiné seznamy osobností. Pouze by chtěli ozdrojovat hlavně nerodáci - u některých, o kterých existuje článek, není v textu o Čáslavi ani zmínka a není patrné, jaký mají k městu vztah a proč jsou v seznamu. JAn (diskuse) 16. 5. 2016, 09:24 (CEST)
Souhlasím, Čáslav je seznam napsaný "vzorově". Přehled osob spojených s nějakým městem má dobrý smysl, pokud není pouhým seznamem, ale přináší i přidanou hodnotu, text k osobám popisující jejich nezanedbatelný význam a vztah k městu. Poznamenám, že podle mého mínění formálně pojímaní rodáci jsou jiná kategorie, zvlášť jsou li generováni porodnicí a nikoli původem v městě, což by chtělo asi taky nějak zohlednit. I když uvedení významných rodáků taky má smysl. Paul E (diskuse) 18. 5. 2016, 18:38 (CEST)Seznam žijících augustiniánských biskupů[editovat zdroj]

Toto není hlasování, ale diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
Mirek256 15. 5. 2016, 10:31 (CEST)
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešení[editovat zdroj]

 • Smazat seznamy žijicích lidí by na wikipedii neměly být, protože je nikdo neaktualizuje, a asi aktualizovat ani nebude.

Totěý platí pro Seznam žijících katolických patriarchů, Seznam žijících řeckokatolických biskupů a myslím najdou se i další.Mirek256 15. 5. 2016, 10:31 (CEST)

 • Smazat všechny seznamy žijících lidí, opravdu není asi v našich silách to neustále aktualizovat, a tím pádem hrozí, že to brzy nebude v pořádku. Lepší nic než neověřené zastaralé informace. Jsme encyklopedie a ne telefonní seznam nebo církevní ročenka (Wikipedie:Co Wikipedie není). Užitečné by však bylo, kdyby v článku o augustiniánech byl nějaký externí odkaz na stránku, kde takový seznam je a aktualizuje se. Pokud taková stránka tedy existuje.--Ioannes Pragensis (diskuse) 15. 5. 2016, 14:58 (CEST)
 • smazat - souhlas s předřečníky --Wikipedista:BobM d|p 15. 5. 2016, 15:03 (CEST)
 • přepracovat – narozdíl od kolegů výše si nemyslím, že je nutné článek smazat. Stačilo by článek rozšířit o nežijící a přejmenovat. Jenže ono je mnohem pohodlnější napsat smazat, protože bla bla bla, než pro jeho záchranu něco udělat. Ovšem v tomto případě s úpravou bohužel příliš nepomůžu, protože se nemám čeho chytit. Bylo by nejlepší, kdyby se toho ujal někdo, kdo se zde na wikipedii věnuje náboženství. --Freibo (diskuse) 19. 5. 2016, 08:44 (CEST)

Komentáře[editovat zdroj]

Zde jsou všechny seznamy žijích lidí, jedná se pouze o články náboženských hodnostářů. [1].Mirek256 15. 5. 2016, 10:52 (CEST)

Bylo by dobré upozornit zakladatele této a dalších zmiňovaných stran na probíhající diskusi, aby se k ní také vyjádřil (aktuálně edituje). Za sebe se mohu vyjádřit k seznamu žijících kardinálů (který má řadu cizojazyčných verzí) a seznam českých a moravských biskupů - obojí sleduji a průběžně aktualizuji. Nevidím tedy důvod, proč mazat. OISV (diskuse) 19. 5. 2016, 15:38 (CEST)

@OISV: S tím nesouhlasím, seznamy žijících osob podle mé maličkosti nejsou vhodné. Kromě těch kardinálů,ale to je trošku vyjímka cizojazyčné verze nemají.Mirek256 19. 5. 2016, 16:06 (CEST)

Pokud jde o seznam biskupů, variantou by bylo sloučení s heslem Česká biskupská konference, které obsahuje všechny žijící biskupy v ČR. Uvidím, jak se k tomuto návrhu vyjádří další.OISV (diskuse) 19. 5. 2016, 16:29 (CEST)

Jako zakladatel seznamů by jsem chtěl navrhnout přepracování článku a doplnění nežijících biskupů. Agamad24 (diskuse) 19. 5. 2016, 18:07 (CEST)

Článek „Seznam augustiniánských biskupů“ by byl asi nejlepší řešení. I tak by ovšem bylo vhodné na něj nezapomínat, protože kupř. Seznam žijících katolických biskupů Česka není, alespoň pokud vím o Plzni, aktuální. --Vlout (diskuse) 20. 5. 2016, 20:31 (CEST)


Richard Moser[editovat zdroj]

Toto není hlasování, ale diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
OJJ, Diskuse 16. 5. 2016, 15:30 (CEST)
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešení[editovat zdroj]

 • Smazat - Téma je dle mého názoru bezvýznamné, navíc opepřeno vyhýbavými slovy a POVY (pejska je mu líto). Totožné informace jsou nyní v článku Komisař Rex, navíc jsou pro roztažení článku zmíněny i další postavy seriálu. Na internetu jsem našel pouze zřejmou kopii Wiki(nedejbože z toho možná i Wiki opisovala - http://postavy.osobnosti.cz/richard-moser/zivotopis, zachytil to antispamový filtr) a blog. Domnívám se, že toto není encyklopedický článek, proto navrhuji na smazání. Divím se, že to vůbec dvě Wiki mají, ale na en je článek patrně též jen vlastním výzkumem. --OJJ, Diskuse 16. 5. 2016, 15:30 (CEST)
 • Jde o hlavní lidskou postavu poměrně známého a oblíbeného (vydržel už 18 sérií) seriálu, která se vyskytovala v jeho prvních čtyřech sériích, což není úplně málo. Článek na enWiki je poměrně delší, i když taky nedostatečně zdrojovaný. DeWiki o něm pojednává stručněji. IMHO by i možná vlastní článek mohl mít, případně by mohl být zahrnutý do seznamu postav seriálu Komisař Rex, ale chtělo by to přece jen doplnit nějaké ty zdroje. Nic, co by se nedalo napravit. --Bazi (diskuse) 16. 5. 2016, 16:21 (CEST)
 • Naprosto zbytečná diskuse o smazání a zatěžování komunity. Příště si prosím přečtěte Wikipedie:Diskuse o smazání#Jak navrhnout stránku na smazání, kde se píše „Předpokládejme, že vidíte důvod smazat stránku Velký modrák. Nejprve zjistěte, zda problémy na této stránce nemůžete odstranit sami bez nutnosti vyvolávat diskusi o smazání, zejména mj. využitím mechanismu rychlého nebo odloženého mazání stránek.“ Odložené smazání je dostatečně silný institut. V požadované době je nutné doložit encyklopedickou významnost. DoS se zakládá teprve tehdy, pokud by někdo (nikoliv vandal) odstranil šablonu odloženého smazání, či pokud by někdo toto odložené smazání rozporoval. Abychom nezkracovali dobu na doložení encyklopedické významnosti, měl by závěr tohoto DoSu znít: doložit encyklopedickou významnost, vložit {{Významnost}}. --Faigl.ladislav slovačiny 17. 5. 2016, 22:25 (CEST)
  To je sice pravda, ovšem nutno vzít v potaz, že IP adresa, která článek v roce 2008 založila, není od té doby aktivní. V tomto ohledu se na ni obracet s žádostí o doložení encyklopedické významnosti nedává příliš mnoho smyslu a tak je možná lépe, že s problematičností článku byla seznámena celá komunita – bude-li někdo mít za to, že si subjekt samostatný článek zaslouží, během této diskuze jistě potřebné zdroje doplní. V opačném případě by měl výsledek znít už teď „smazat“. --Vlout (diskuse) 20. 5. 2016, 20:27 (CEST)
 • Sloučit do Komisař Rex do kapitoly Postavy, na místě článku ponechat přesměrování. Protože text není tak dlouhý ani postava sama není tak známá, aby to ospravedlňovalo samostatnou existenci článku, jako to mají na anglické Wikipedii.--Ioannes Pragensis (diskuse) 20. 5. 2016, 15:31 (CEST)

Komentáře[editovat zdroj]

Stanislav Wolarz[editovat zdroj]

Toto není hlasování, ale diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
Faigl.ladislav (diskuse) 23. 5. 2016, 00:22 (CEST)
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešení[editovat zdroj]

 • Smazat – zakládám v souladu s Wikipedie:Odložené smazání#Řešení konfliktů. Autor článku odstranil vloženou šablonu {{Významnost}}, přestože encyklopedická významnost nebyla doložena. --Faigl.ladislav (diskuse) 23. 5. 2016, 00:22 (CEST)
 • Smazat – v současném stavu nějaké zdroje sice jsou, ale ne nezávislé a dost věrohodné. --Packa (diskuse) 23. 5. 2016, 00:29 (CEST)
 • Smazat - není doložena významnost.--Juandev (diskuse) 27. 5. 2016, 22:56 (CEST)
 • Ponechat. Ve svém žánru jeden z nejuznávanějších hudebníků u nás. O blues se samozřejmě v médiích nepíše tolik jako o teenagerském popu, ale dodal jsem nějaké zdroje. Druhá věc je ovšem stávající kvalita článku — nebylo zaznamenáno jeho loňské úmrtí, špatně je i název (jmenoval se Stanislaw, nikoli Stanislav).--Hnetubud (diskuse) 29. 5. 2016, 19:56 (CEST)

Komentáře[editovat zdroj]