Wikipedie:Diskuse o smazání

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání
Wiki rules.png
Doporučení

Text této stránky je doporučení české Wikipedie. Vysvětluje standardy, s nimiž většina wikipedistů v principu souhlasí a které je vhodné dodržovat. Přesto není závazným pravidlem. Nebojte se stránku editovat, je-li potřeba, ale větší změny raději předem navrhněte v diskusi a oznamte je též Pod lípou.


Zkratka:
WP:DOS
WP:AfD
WP:TfD

Diskuse o smazání (slangově též DOS, DoS, AfD z anglického Articles for Deletion či TfD z Template for Deletion) je stránka pro diskuse o tom, zda obsah stránky vyhovuje kritériím pro zahrnutí ve Wikipedii, či zda má být stránka smazána. Cílem diskuse je dosáhnout konsensu o smazání či ponechání, případně přepracování stránky do přijatelné podoby. Skončené diskuse jsou uloženy v archivu.

Diskuse o smazání řeší otázku smazání obsahu nějaké stránky, nikoliv rušení zavedených pravidel a zvyklostí. K diskusi o smazání mohou být proto zpravidla podány stránky jen z těch jmenných prostorů, které bezprostředně souvisí s obsahem v článcích, tj. stránky z hlavního jmenného prostoru a prostoru portál a šablony, soubory či kategorie, které bezprostředně s obsahem článků souvisí. V dalších jmenných prostorech se užívá jiných rozhodovacích procesů (vizte Změny v pravidlech), o smazání je možné rozhodovat jen tehdy, pokud byl příslušný mechanismus, jehož je stránka součástí, zrušen nebo standardním způsobem plně nahrazen jiným.

Možnost fyzického mazání stránek mají správci (sysopové) české Wikipedie.

Pro upozornění na omylem vytvořené, špatně pojmenované, zjevně zcela nesmyslné a jiné podobné stránky, které lze bez diskuse o obsahu vymazat procedurou tzv. rychlého smazání, použijte šablonu {{Smazat|důvod pro smazání}}.

Jestliže jde o heslo o encyklopedicky významném pojmu, který by na Wikipedii měl být, zvažte dobře, je-li jeho stávající obsah opravdu natolik nicotný, že je lepší ho zcela smazat z databáze než ho využít jako pahýl. Také zvažte, není-li vhodné stránku či kategorii spíše sloučit s jinou nebo přejmenovat. V případě, že stránka je spíše slovníkovou definicí než encyklopedickým heslem, zvažte její přesunutí na Wikislovník. K tomu se používá šablona {{Přesunout na Wikislovník}}.

V případě, že navrhujete ke smazání šablonu nebo jiný prvek, který užívají jiní uživatelé, napište ve zdůvodnění i postup, jak se vypořádat s problémy, které nastanou v souvislosti s jeho smazáním.

Jak navrhnout stránku na smazání[editovat zdroj]

Předpokládejme, že vidíte důvod smazat stránku Velký modrák. Nejprve zjistěte, zda problémy na této stránce nemůžete odstranit sami bez nutnosti vyvolávat diskusi o smazání, zejména:

 • úpravou problematického textu, například odmazáním nepřijatelného obsahu;
 • změnou obsahu stránky na přesměrování spolu s případným sloučením užitečného obsahu s cílovou stránkou přesměrování;
 • přesunem stránky na název, který bude ve shodě s jejím obsahem, případně na Wikislovník;
 • využitím mechanismu rychlého nebo odloženého mazání stránek.

Pokud žádným z uvedených způsobů problémy stránky vyřešit nelze, navrhněte ji na smazání pomocí následujících kroků:

1/3 Vložení šablony do navrhované stránky

Na začátek stránky, kterou chcete smazat (tj. Velký modrák), vložte šablonu {{AfD}} (navrhujete-li smazání šablony, označte ji šablonou {{TfD}}).

2/3 Vytvoření diskusní podstránky

V editačním políčku nahraďte -heslo- slovy Velký modrák (názvem stránky, o níž se má diskutovat) a zmáčkněte tlačítko pro vytvoření podstránky. Podstránku vyplňte podle návodu a nakonec uložte.


3/3 Zařazení podstránky do seznamu

Po klepnutí zde napište do velkého editačního pole {{/-heslo-}}, kde -heslo- nahraďte názvem stránky navrhované na smazání, takže přidaná položka bude například {{/Velký modrák}}. Malé editační pole („Předmět/nadpis“) nechte prázdné, a varování, že jste nezadali shrnutí editace, si nevšímejte a uložení potvrďte.

Druhou možností je editovat celý seznam – položku připište na konec seznamu obdobným způsobem, přitom lze vymazat případné již neaktuální položky.

Po editaci stránku uložte. Po úspěšném provedení těchto kroků se text podstránky s novým návrhem na smazání objeví přímo na konci této hlavní stránky. Pokud se neobjevil, zkuste nejdříve vyprázdnit cache serveru, a pokud ani potom ne, zkontrolujte, zda všechny vaše kroky proběhly přesně podle návodu (např. jestli jste neudělali překlep apod.).

Upozornění na diskusi v posledních změnách a na portálu Wikipedie zařídí robot, může mu to ale trvat až půl hodiny. Vstřícným krokem, který můžete ještě udělat (a robot ho neudělá), je upozornit hlavního autora článku na založení diskuse. Lze očekávat, že si nastavil odeslání e-mailu při změně diskusní stránky, takže bude upozorněn i v případě, kdy aktuálně Wikipedii nesleduje.

Pravidla diskusí o smazání[editovat zdroj]

Uzavření diskuse[editovat zdroj]

Diskuse se uzavírá nejdříve po týdnu. Správce však může zrušit nebo předčasně uzavřít diskusi, pokud:

 • bylo jejich založení zjevně v rozporu s jinými pravidly (např. šlo o narušování Wikipedie nebo obcházení bloku),
 • pro daný typ stránek je výslovně řečeno, že pro něj proces diskuse o smazání není určen.

Správce může dále předčasně uzavřít diskuse:

 • jednoznačné (dostatečně reprezentativní a takřka jednomyslné),
 • kde došlo k tak zásadnímu přepracování navržené stránky, že dosavadní argumenty pro smazání ztratily smysl.

Na druhou stranu může kterýkoli správce diskusi prodloužit, pokud se před očekávaným uzavřením objeví nové podstatné argumenty.

Uzavíratelem může být libovolný ze správců; jasné, zralé a řádně proběhlé diskuse, jejichž výsledek nevyžaduje použití práv správce, smí uzavřít kterýkoli wikipedista. Uzavíratel zváží argumenty, komentáře, připomínky a názory diskutujících a rozhodne, zda se článek ponechá, smaže nebo přesune. Zároveň může doporučit přepracování článku. Rozhodnutí může být v případě nutnosti výrazných úprav podmínečné. Rozhodnutí musí být jasně a výstižně zdůvodněno.

Uživatelé se zásadními námitkami vůči způsobu vyhodnocení nebo regulérnosti diskuse by se měli nejprve obrátit na uzavíratele. Pokud se svou stížností neuspějí, mohou podat na příslušné stránce podnět k revizi smazání.

Užitečné tipy pro vyhodnocování konsenzu vizte na stránce Wikipedie:Žádost o komentář/VfD: změna na AfD/Vyhodnocování konsenzu.

Výsledek a další postup[editovat zdroj]

 Při archivaci podstránek použijte následující šablony:

 • {{subst:vfd-archiv-start|vysledek=smazáno/ponecháno/nebyl dosažen konsenzus, ponecháno/přepracováno}} --~~~~
 • {{subst:vfd-archiv-konec}}

 Položku do archivu vložte pomocí:

 • {{subst:vfd-archiv-položka|Jméno stránky}} – smazáno/ponecháno/nebyl dosažen konsenzus, ponecháno/přepracováno --~~~~

Stránka bude smazána po uzavření diskuse, pokud výsledkem diskuse bylo rozhodnutí smazat.

Obecně pokud diskuse skončí s výsledkem nemazat, stránka by již neměla být znovu nominována. Pokud není skutečně dobrý důvod, aby diskutující změnili svůj postoj, dá se předpokládat, že další návrh dopadne stejně.

Ukončené nebo zrušené diskuse se zařazují do Archivu diskusí o smazání (kde je i návod pro archivaci). Do diskusí ke stránkám, které nebyly smazány, se má vložit odkaz na zaarchivovanou diskusní stránku pomocí šablony {{Afd-oznámení}}. Budoucí čtenáři stránky tak jsou informováni, že v minulosti přežila návrh na smazání, a mohou si přečíst patřičnou diskusi. To ovšem nebrání případnému novému návrhu na smazání.

Vlastní diskuse[editovat zdroj]

Jak přidat argument nebo komentář[editovat zdroj]

Editujte jen příslušnou sekci „Doporučená řešení“ (nebo „Komentáře“), a to buď klepnutím na odkaz Editovat u nadpisu dané sekce, nebo klepnutím pravým tlačítkem myši tamtéž (záleží na vašem uživatelském nastavení Wikipedie).

Poté přidejte svůj argument pro nebo proti jako další položku seznamu. Pro přehlednost ve svém textu uveďte tučně shrnutí akce, kterou doporučujete udělat, např. Smazat nebo Ponechat. Můžete uvést i jiné možnosti, popřípadě více možností – pak jako první uveďte tu, které dáváte přednost (např. ponechat nebo alespoň sloučit; dát měsíc na přepracování, jinak smazat; přesunout na Wikislovník nebo smazat).

Máte-li k již vznesenému argumentu protiargument nebo komentář, přidejte jej jako podbod. Jestliže se již argument či informace v diskusi nachází, není nutno je přidávat opakovaně. Stačí uvést jména diskutujících, s jejichž argumenty se ztotožňujete (pokud je to jednoznačné).

Vyprázdnit cache serveru
(Použijte v případě, že níže vidíte zastaralé verze podstránek)


Stránky navržené ke smazání[editovat zdroj]

Endlerův kříž[editovat zdroj]

Toto není hlasování, ale diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
Mirek256 7. 11. 2015, 16:52 (CET)
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešení[editovat zdroj]

 • Smazat zde napíšu delší povídání, proč by dle mého názoru tento článek být. Stránka sice vypadá jako ozdrojovaná, ale žádný zdroj se křížkem nezabývá jako hlavním tématem, ale vždy se myslím o něm píše okrajově, v článku je o něm zmínka. Nejsem proti tomu, aby na wikipedii o křížku byla zmínka, ale ve České republice jsou na každém rohu, a nějak jsou si podobné, mají své příběhy. Natálie Belisová popsala v knize Putování za duchovním dědictvím Krásnolipska, odkaz zde [1] v malém regionu ČR 60 křížků, každým se svým příběhem. Kolik by jich bylo v celé České republice? Má být každý na wikipedii?
Navíc se nejedná ani o památkově chráněný objekt, což už svědčí o „významnosti“- takže článek bez ověřitelných zdrojů. Nebude zde nikdo, kdo bude schopen ověřit pravdivost, i když já věřím, že vše pravda je. Autor napsal navíc u Mikulášovic dost podobných článků, např. Melchiorova kaple, a i o dalších sakrálních památkách. Dnes nestojí, jen stavební parcela zanedbatelné velikosti, též neověřitelné, pro wikipedii bez zdrojů. Jen povzdechnutí, Šluknovský výběžek má i jinou historii než církevní. Navíc zopakuji, v žádném článku není kaplička hlavním tématem.--Mirek256 7. 11. 2015, 16:52 (CET)
 • Sloučit do Tomášov (Mikulášovice). Křížek asi nemá samostatnou významnost, ale to neznamená, že by se relevantní ozdrojované informace o podobných drobných památkách musely z Wikipedie mazat. Jde jen o to najít pro ně správné místo.--Ioannes Pragensis (diskuse) 7. 11. 2015, 17:06 (CET)
Jen poznámka, v článku není ozdrojované a ověřitelné vůbec nic, článek jen hezky vypadá.--Mirek256 7. 11. 2015, 17:43 (CET)
 • Ponechat – pokud bychom pouze zatvrzele a bezmyšlenkovitě lpěli na jakýchsi pravidlech wikipedie, pak by, stejně jako další značné množství článků, muselo dojít ke smazání článku, neboť ten hlavní zdroj, dle vyjádření autora článku, dosud nevyšel. Naštěstí je tu ještě WP:NŽP a tím bych doporučoval se řídit. Ano, 60 křížků jen na území Krásnolipska je hodně, ale pokud se ke každému z nich podaří dát dohromady dostatek informací a vytvořit pěkný článek (jako např. v tomto případě), pak by si své místo na wikipedii jistě zasloužili. A co se týče Melchiorovy kaple. Chce nám snad autor tohoto DoSu tvrdit, že zaniklé stavby (objekty, ale např. i sídla) jsou nevýznamné?! --Freibo (diskuse) 9. 11. 2015, 11:15 (CET)
@Freibo: - když všechny zdroje uvádí, a i ten z roku 1837, že kaplička je bezvýznamná, má potrhané zdivo, že v ní jsou bezcenné obrázky. Navíc zdroje vypadají, jako by o ní psala celá knížka, ale v Heimakunde je v seznam kaplí Mikulášovicích (němečtí autoři byli rozumní) a o kapli jen věta, cituji Malcherova (Melchiorova) kaple byla postavená Christophem Wäderem roku 1733 na pozemku domu č. 102. Jen tato strohá věta, nic víc, a totéž ostatní zdroje, ostatně se asi jedná o opisování z této knížky. Takže zdrojování je nějak dokola.--Mirek256 9. 11. 2015, 16:26 (CET)
 • Ukvapeně nemazat a počkat až během listopadu bude vydán zmiňovaný zdroj aneb ráno je moudřejší večera.--Railfort (diskuse) 9. 11. 2015, 11:41 (CET)
@Railfort: takže zde smí být jakoby ozdrojované články knížkami, kde se o např. křížku nepíše? Sám autor si Endlerův křížek spletl se smírčím křížem? Já totiž nemohu ověřit jen Bartmanna, jinde se o Endlerově kříži opravdu nikde nepíše. Ani ne v historii Tomášova, a to je už malá vesnička.--Mirek256 9. 11. 2015, 16:26 (CET)
Rozhodně nás nic nenutí hysterčit. Můžeme klidně pár dní počkat, zda zdroj bude, posoudit jeho relevantnost, a ty nerelevantní klidně vyházet..--Railfort
 • Vhodně sloučit Tedy neověřitelné nejprve odmazat. Sloučit do seznamu, přisloučit k obci...--Rosičák (diskuse) 9. 11. 2015, 20:59 (CET)
 • Ponechat. Přejmenovat na Seznam křížů v Mikulášovicích, seznam může mít prozatím jen jednu položku.--Tomas62 (diskuse) 10. 11. 2015, 18:54 (CET)
 • Ponechat - Jestli tam nějaký kříž je od roku 1820, tak si zaslouží článek rozhodně víc než ledacos jiného, co tu na wiki je a nikomu to nevadí. Na druhou stranu, ten kříž tam bude, i když smazete článek. A asi tam ještě bude, i když už žádná wikipedie nebude. --Jx (diskuse) 22. 11. 2015, 18:09 (CET)
tak to velice pochybuji, ale jako ostatní, nepochopil jste, oč mi jde.Mirek256 23. 11. 2015, 08:40 (CET)
Popravdě, nepochopil. Zdá se Vám ten křížek nevýznamný? Zdá se Vám, že není ozdrojovaný? Fakt jsem to z Vašeho úvodu nepoznal. --Jx (diskuse) 23. 11. 2015, 18:49 (CET)
 • Ponechat - všechno už řekli Freibo a Railford. OJJ, Diskuse 26. 11. 2015, 09:00 (CET)

Komentáře[editovat zdroj]

Důkaz, že křížek není hlavním tématem knihy [2].--Mirek256 7. 11. 2015, 17:13 (CET)
Druhou knihu jsem až tak nehledal, ale dle googlu existuje snad jen v článcích na wikipedii [3], tak mám pochybnosti.--Mirek256 7. 11. 2015, 17:29 (CET)
Knížku FIEDLER, Josef: Heimatkunde des politischen Bezirkes Schluckenau. Rumburg 1898 mám v digitální podobě, o křížku není sebemenší zmínka, pouze věta „Tomášov měl také svého vlastního rychtáře, známý je kolem roku 1780 Josef Hesse lem roku 1818 Anton Endler. V roce 1850 Byl Tomášov spojen do jedné obce s Mikulášovicemi“. To je vše, tak je zde skoro ještě vlastní výzkum. --Mirek256 7. 11. 2015, 18:41 (CET)

Vyjádření[editovat zdroj]

Dovolte mi k tomuto tématu také trochu delší povídání. K rekonstrukci křížku jsem se dostal "jako slepý k houslím" díky svým veřejným aktivitám. Po dopisování s panem Steinem jsem si řekl, že by téma stálo za to zpracovat. Už proto, že jsem se už deset let domníval, že právě tento Endlerův kříž je ten památkově chráněný. Až při psaní článku jsem zjistil, že se mýlím, památkově chráněný na Tomášově je smírčí kříž. Když není památkově chráněný, je to "jen" jeden z cca 40 podobných památek v katastru Mikulášovic. Když už jsem měl článek skoro hotový, myslíte, že jsem ho chtěl mazat? Uveřejnil jsem ho i přesto, že jsem trochu čekal, že mohou být výhrady k významnosti. Když jsem na Wikipedii našel tento článek (Hennrichův kříž), proč ne. Výhrady ke zdrojům jsou naprosto namístě, protože hlavní zdroj (článek), který potřebné informace obsahuje, ještě nevyšel. Vyjde koncem listopadu v Mikulášovických novinách, ale přišlo mi hloupé, abych na něj odkazoval měsíc před vydáním. Kdybych ale článek měsíc "sušil" doma, zcela jistě bych na něj zapomněl a na Wikipedii nedal. Souhlasím, že v porovnání s katedrálou sv. Víta je křížek málo významný, na druhou stranu si nemyslím, že i drobná sakrální památka je nevýznamná. U opraveného křížku se turisté zastavují a chtějí vedět. Byl by všeobecně schůdný třeba článek věnovaný obecně drobným sakrálním památkám v Mikulášovicích, kupříkladu "Drobné sakrální památky farnosti Mikulášovice" nebo nějak podobně, do kterého by se text přesunul? To ovšem nebude heslo, které se bude zadávat k vyhledávání. Navíc si nejsem jistý, že by se mi do takové mravenčí práce chtělo, i když materiály k dispozici jsou. Shrnutí ke zdrojům: uvedené zdroje jsou k "omáčce" v článku, ke křížku samotnému vyjdou "knedlíky" v Mikulšáovických novinách na konci listopadu. Do té doby se článek skutečně opírá o vlastní bádání, přesto dohledatelné.
V případě Melchiorovy kaple nemáte pravdu. Článek jsem psal v mnohem okleštěnější podobě v roce 2013, v té době byl funkční odkaz na stránkách města Mikulášovice. Když jsem články přepisoval, odkaz již funkční nebyl, tyto informace byly přesunuty kamsi. Krom toho se ale objevily další, nové. V odkazech u kaple jsou uvedeny funkční zdroje i ten nefunkční, kolega ho ovšem skryl (je viditelný při editaci). Krom toho zmínku o kapli najdete v Mikulášovické kronice, u Fiedlera i Bartmanna, na "Zničených kostelech" a dalších webových stránkách. Parcelu po kapli jze snadno dohledat v nahlížení do KN. Při psaní článků se neomezuji jen na internetové zdroje, odborné publikace jsou v tomto případě, dle mého názoru, cennější. Bohužel ani v jednom zdroji nebyl popis kaple, není známá ani žádná dochovaná fotka. Narozdíl od ostatních článků tedy nemám napsaný popis. Vymýšlet jsem si ho nechtěl. Nesouhlasím tedy s argumenty, že je Melchiorova kaple nedohledatelná. Strýček Gůgl mi našel rovných třináct odkazů na Bartmannovu knížku, přednostně nabízí odkazy na Wikipedii. Poslední dva se týkají knihy i samotného učitele Bartmanna. Ke knize jsem se dostal roku 2006 v děčínském archivu, kde jsem si stránky "vyblejsknul" fotoaparátem. Krom samotné knihy mám tak zdokumentované své prsty držící knihu :-)
K povzdechnutí nad církevními dějinami. Staří Češi říkávali: "Ševče, drž se svého kopyta." Wikipedie mě baví a pouštím se do témat, kterým rozumím (snad). Šluknovský výběžek je na Wikipedii hodně zanedbán, za to můžeme všichni, protože o něm málo píšeme. To, že zpracovávám církevní stavby, by tolik nevyčnívalo, kdyby ostatní památky měly svá hesla. Mohu slíbit tolik, že až dokončím kaple a kostel ve velkošenovské farnosti, zkusím i nějaká světská témata. Jen ta, na která budu stačit.
Poslední výlev bude spíš takovým zamyšlením. Významnost je totiž hodně relativní pojem. Skoro každá vesnice má nějakou kapličku a zcela jistě i hřbitovní kapli. Většinou ji bereme jako samozřejmost, stojí tam 140 let (jako většina těch v mém okolí). Před týdnem se však světila zcela nová, placená z evropských fondů, světil ji biskup, přišla fůra lidí. To je významné. Podobné divy se děly ale i před těmi 140 lety, jen se na to už pozapomnělo. A i ta prázdná stavební parcela u rybníka v horních Mikulášovicích byla pro město významnou církevní stavbou, kde to žilo. Zdraví Gumideck (diskuse) 7. 11. 2015, 20:48 (CET)

Ještě trochu argumentace pro. Památné stromy jsou sice chráněné, ale jsou jich u nás tisíce a většina článků o nich obsahuje vlastní výzkum. Samostatný článek má skoro každá slovinská vesnice, navíc s údaji vycucanými z prstu. Hvězd jsou jen v té naší galaxii miliardy a každá z nich má právo na vlastní článek. Nakonec prošly články o méně významných silnicích, i když se o ně sváděla bitva. Zdraví Gumideck (diskuse) 8. 11. 2015, 03:35 (CET)
Jestli si myslíte, že v galaxiie každá z miliard hvězd má právo na vlastní článek, docela dost se mýlíte. Nedávno jsem někam dával, dám znovu en:Wikipedia:Notability (astronomical object), doporučuji přečíst. Na cs by docela dost hvězd muselo být smazáno. Na Vašem článku mě nejvíc fascinovalo to, že je jakoby ozdrojovaný, ale nikde se o něm nepíše. V Mikulášovických novinách se píše o smírčím kříži, ale i o něm je jen zmínka. Článek je o historii Tomášova, takto zpracovaná historie by se mé maličkosti i líbila. Článek je na úrovni blogu, podepsaný je Spolek historie, je to tedy kolektivní dílo? A nepřipadá mi to jako věrohodný zdroj. O Melchiorově kapli jsem našel záznam na zničených kostelích . Citát V inventarizaci kaplí z roku 1837 je napsáno: "kaple stojí u polní cesty v horních Mikulášovicích. Postavená je z kamene, střecha krytá šindelem, zdivo potrhané. Uvnitř je malý oltářík s obrazem Svaté rodiny. Kaple vlastní malé bezcenné obrázky, ale žádné sochy." Asi nikdy nebyla důležitá, když v ní dle inventarizace byly jen bezcenné obrazy. Ale i článek o kapli má jeden nešvar, jakoby hezky ozdrojovaný, ale kde nic, tu nic. Nikde kaple není hlavním předmětem článku, ale vždy se o ní píše okrajově.--Mirek256 8. 11. 2015, 11:39 (CET)
Spolek historie je parta pánů, kteří o historii Mikulášovic vědí opravdu hodně. Někteří už bohužel nejsou mezi námi. To, co dělají, je mikrohistorie, čerpají přímo z dochovaných pramenů. Jejich zpochybňování není na místě. K Melchiorově kapli: připadá mi, že ty informace nechcete vidět. Informace na stránkách města pojednávají ovšech místních kaplích, zdroj je věrohodný. Fiedler i Bartmann pojednávají o všech kaplích, zdroje jsou věrohodné. Další informace různě rozkouskované lze najít na dalších webových stránkách. Melchiorova kaple je stejný případ jako kaple Matky Boží v Mikulášovicích, ale našly se fotky, a tak se bude obnovovat. Někomu (vedení města a kraj) přišla důležitá. Již víše jsem psal, že informace o kříži jsou převážně vlastní výzkum, přesto doložitelný. Nebudu se odkazovat, že jsem to četl ve článku "Endler je gentleman" a vše jsem vysvětlil. Téma kaplí přijde nevýznamné Vám, už se mi však za různé kapličky sešlo od různých lidí dost poděkování. To beru jako signál, že je to téma zajímavé. Pokud tomu tak není, stačí říci, nebudu své články wikipedii vnucovat. Gumideck (diskuse) 8. 11. 2015, 13:08 (CET)
Jen , maličkost, kdyby obnovu kaplí a křížků naplatila EU (ale mohu se mýlit), nikdy by se to město a kraj nestaraly a neplatili ze svého rozpočtu. Ono když si peníze nemusíme vydělat, ale stačí naspat slohovou práci a EU to zaplatí, obnovíme všechny křížky. Je to úplně proti filozofii jejich vzniku. A já nemám námitky proti informacím, ale jak je zdrojujete, v žádném článku o křížku nepíše. To je jen povzdechnutí.--Mirek256 8. 11. 2015, 15:21 (CET)
To je jen subjektivní pohled na účelnost financování toho či onoho. Já nejsem věřící, ale jsem rád za obnovu křížků. Patří k typické české a moravské krajině, kterou dotvářejí a esteticky povyšují. Před odpovědí doporučuji shlédnout závěrečný střet hlavních hrdinů filmu Je třeba zabít Sekala.--Railfort (diskuse) 9. 11. 2015, 11:54 (CET)
Nezlobte se, ale chca nechca si od soboty připadám jako zločinec. Opravdu se znovu omlouvám, že jsem na Wikipedii vložil článek, který obsahuje i vlastní výzkum. Už to neudělám. Chtěl jsem se o sebrané informace podělit a jelikož je Wikipedie první ve výpisu na Googlu, dal jsem je sem. Pokud by se chtěl někdo dozvědět víc, na internetu by informace snadno našel. Poskládat všechny informace, najít ve svém archivu fotky, zajít na Tomášov a vyfotit si opravený křížek, korespondence s panem Steinem a paní starostkou (ta mě pověřila, abych za město komunikoval s CHKO), to všechno mi zabralo hodiny práce. Práce, která mě baví. Chápu hned na první upozornění, že sem ten článek nepatří, nemusíte mi to, Mirku256, neustále dokola opakovat. Budu takovéto články směřovat jinam, stačí to takto? Strávil jste nad dokazováním mnoho hodin času. Ten čas se dal asi využít rozuměji, třeba k psaní článků o některých krásných koutech Šluknovského výběžku. Čas, který jsem strávil čtením této diskuze a reagováním, jsem mohl věnovat také něčemu jinému (rozpracovanou mám kapli na Urbergu a dokknčená mohla být už včera). Další komentáře psát nebudu, jen si dovolím rozkouskovat ten proklatý článek. Šipka označuje, odkud jsem ty informace vzal.
 • První kamenný kříž byl na Tomášově postaven roku 1820 z iniciativy tehdejšího rychtáře Johanna Antona Endlera. > Nápis na kříži
 • Kříž byl umístěn na okraji silnice, která vedla z Mikulášovic přes Tomášov ke státní hranici a dále do Hertigswalde a Sebnitz. > Mapa
 • Po obou stranách kříže se táhl dřevěný plot, který patřil k jedné z nejstarších budov ve vsi – hostinci Martins Gasthof, později Thomsschänke. > Fotografie
 • Stavba z roku 1724 na podzim roku 1934 vyhořela a na jejím místě byla brzy postavena nová moderní budova restaurace. > Článek v MN
 • Kříž nebyl při požáru poničen a místní se o něj starali i v následujících letech. > Fotografie
 • Po skončení druhé světové války a vysídlení Tomášova přestal být udržován a chátral. Přečkal sice demolici budovy hostince, v následujících letech byl však poničen. Deska s nápisem byla vandaly vytržena a pohozena opodál, odstraněn byl i schod před křížem. > Fotografie
 • Obnova kříže byla provedena v červenci až říjnu 2015, jejím iniciátorem je Ing. Karel Stein ze správy CHKO Labské pískovce. > Korespondence se starostkou a panem Steinem
 • Při této opravě byl restaurován kovový kříž s korpusem, zpět byla osazena deska s obnoveným nápisem a doplněn byl také chybějící schod. > Fotografie, pan Stein
 • Endlerův kříž stojí na hranici soukromého pozemku a silnice v majetku Ústeckého kraje a není památkově chráněn. > Katastrofální mapa
 • Popis > dle fotografií
 • Fotografie 2006 a 2015 > vlastní

Váš komentář k obnově kaplí mi přijde, zlobte se nebo ne, trapný a komentovat ho nebudu, zjevně to nemá smysl. Gumideck (diskuse) 9. 11. 2015, 23:26 (CET)


Jozef Pátrovič[editovat zdroj]

Toto není hlasování, ale diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
RHor (diskuse) 16. 11. 2015, 19:53 (CET)
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešení[editovat zdroj]

 • Smazat. Mám silné pochybnosti o encyklopedické významnosti tohoto hesla. Veškerá sláva tohoto "zpěváka" pramení z posměchu vůči jeho osobě, žádného skutečného úspěchu v žádné talentové soutěži nikdy nedosáhl (postup do semifinále ČSMT v roce 2012 byl zcela očividným aktem recese). Objektivně: Jozef Pátrovič nemá za sebou žádnou dohledatelnou významnější pěveckou kariéru (vystupování s podnikovou kapelou ČSAD Topoľčany za ni vážně při nejlepší vůli nelze považovat), podle všeho nikdy nevydal žádné album ani singl a nikdy nezpíval žádnou vlastní, nepřevzatou píseň.
  Ještě si dovolím jednu větu, která už nemá s objektivitou sice až tak moc společného, avšak nabízí se úplně sama: Pokud tu máme mít Pátroviče, tak už sem rovnou můžeme přidat i Aničku Dajdou nebo Ivana Kandráče (pro ty méně znalé, to je ten, co v SuperStar zpíval "Domu, pijeme tomu").--RHor (diskuse) 16. 11. 2015, 20:07 (CET)
 • Spíše smazat, nebo vložit do seznamu kuriozit. Encyklopedická významnost se musí doložit (tj. 2 NNVZ), není-li, musí se zpětně dohledat. Není-li ani tak dohledána, pak lze přistoupit ke smazání hesla. Zdroje jsou v současné podobě, dle mého soudu, nedostačující (bulvár - 'Aha' a 'Topky') a nepokrývají ani z desetiny celé heslo (je již docela velké!). Mám obavu, že se zde jedná o něčí 'vlastní výzkum'! Nyní je to spíše na 'smaz(ání)'... --Protestant (diskuse) 17. 11. 2015, 22:41 (CET)
 • Ponechat, v článku jsou uvedeny dostatečné zdroje, a nevidím v článku nic proti žádnému pravidlu. Osobně bych byl raději, kdyby Wiki psala jen o nebulvárních tematech, nicméně píše i o bulvárních. Vše co je v článku uvedeno je ověřitelné a důvěryhodně zdrojováno. Že je článek o předmětu poněkud kuriosním nevidím jako dostatečný důvod ke smazání. Paul E (diskuse) 19. 11. 2015, 10:55 (CET)
To si právě nemyslím, neboť k dnešnímu datu jsou zde uvedeny pouze a jenom 4 citace, z nichž 3 jsou bulvárního ražení. Co říci více... --Protestant (diskuse) 19. 11. 2015, 11:13 (CET)
Ovšem přepracovat, ať článek nezní, že předmětem článku je opravdový zpěvák. Paul E (diskuse) 19. 11. 2015, 11:19 (CET)
Články o populárních zpívajících hvězdičkách bývají také zdrojovány bulvárem. Já bych o takových tematech příliš nepsal, ale když je tu zvykem... Text zdrojů hodnotím jako důvěryhodný. Paul E (diskuse) 19. 11. 2015, 11:19 (CET)
 • Smazat - V mládí trpěl zdravotními problémy se žaludkem, musel užívat velké množství léků, pak začal cvičit a jeho zdravotní stav se zlepšil; Tohle mi naprosto stačí k tomu, že je článek spíše vlastním výzkumem, zdrojovaného bulvárem nebo ničím... --OJJ, Diskuse 19. 11. 2015, 13:52 (CET)
 • Ponechat. Teprve budoucnost ukáže význam této osobnosti.--Tomas62 (diskuse) 21. 11. 2015, 00:54 (CET)
 • Tento argument se používá pro smazání, protože spojení „teprve budoucnost ukáže“ znamená, že osoba je v současnosti encyklopedicky nevýznamná, a je nutné počkat právě až na tu budoucnout. Neboli, s tímto přístupem by zde mohl mít článek každý. Zdraví--Kacir 21. 11. 2015, 01:21 (CET)

Komentáře[editovat zdroj]

@OJJ: Ty informace jsou převzaty z reference v článku uvedené, jejich původcem je sice předmět sám, avšak jsou zaštíteny publikovatelem. Pokud jsou podloženy nedostatečně, nedůvěryhodně nebo nepravdivé vyvráceny jiným zdrojem, nechť je smazána ta která jednotlivost, nikoli článek. Paul E (diskuse) 19. 11. 2015, 14:09 (CET)

Kosmonauti se vrátěj z vesmíru a nalistujou si v encyklopedii heslo z dob svého mládí. U Gustáva Husáka najdou řádku: „Bezvýznamný politik v éře Ivana Lendla a JZD Slušovice“. V naší encyklopedii už má Husák 28 tisíc bajtů a nepochybně budou přidány další. Pro zachování proporčnosti je nezbytné Pátroviče ponechat.--Tomas62 (diskuse) 21. 11. 2015, 00:54 (CET)


Šablona:CheckWiki61[editovat zdroj]

+ Šablona:CheckWiki3‏‎, Šablona:CheckWiki53‏‎

Toto není hlasování, ale diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
Vachovec1 (diskuse) 25. 11. 2015, 19:55 (CET)
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešení[editovat zdroj]

 • Smazat - tyto tři šablony vytvořil kolega Udrzbar počátkem roku 2014. Použity byly historicky asi pouze 2x, kolegou Udrzbarem, na stránkách Diskuse s wikipedistou:Zákupák a Diskuse s wikipedistou:Frimi (jedná se o substované šablony, takže je trochu těžší to zjistit). Dávám proto ke zvážení, jak s těmito šablonami naložit. Momentálně se kloním spíše k tomu zmíněné šablony smazat. V případě zachování by měly být alespoň nějak vhodně přejmenovány, neboť jejich názvy jsou nicneříkající, nelze z nich usoudit nic ohledně způsobu použití, což může být jedním z důvodů nepoužívanosti těchto šablon. Také by to asi chtělo zapracovat na formátu, v současné podobě jsou šablony zbytečně objemné, když zhruba polovina textu odkazuje na projekt Check Wikipedia. --Vachovec1 (diskuse) 25. 11. 2015, 19:55 (CET)
 • Smazat - O těchto šablonách jsem ani nevěděl, myslím, že pokud jsou substované, popřípadě se to zajistí, mohou se s klidem smazat. Musely by se totiž jinak založit odpovídající šablony pro všechny 300+ chyby. Pokud člověka chceme upozornit na konkrétní chybu, nemusíme to dělat prefabrikovanou šablonou, ale říci cosi stylu Prosím, nevkládejte šablonu {{pahýl}} jinam, než těsně nad kategorie. . To bohatě stačí si myslím. U experimentů je nutné rychlé varování, tam se šablona hodí. --Urbanecm (diskuse) 25. 11. 2015, 20:29 (CET)
 • spíše se přikláním ke smazání, to bychom pak na všechny chyby mohli mít šablony. --OJJ, Diskuse 27. 11. 2015, 10:09 (CET)

Komentáře[editovat zdroj]

Kategorie:Články o lidech, kteří pravděpodobně zemřeli[editovat zdroj]

Toto není hlasování, ale diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
Vachovec1 (diskuse) 25. 11. 2015, 21:38 (CET)
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešení[editovat zdroj]

 • Smazat - (momentálně) prázdná kategorie s nepříliš jasným kategorizačním kritériem a nejasným významem. Již v minulosti byly ohledně existence kategorie vysloveny pochybnosti - viz diskusní stránka kategorie. Odkaz na toolserver uvedený v kategorii je (velku pochopitelně) nefunkční. --Vachovec1 (diskuse) 25. 11. 2015, 21:38 (CET)
 • Smazat - souhlas a hlavně současný název "Články o lidech, kteří"...(sami si doplňte) je nepřijatelný v kategorizačním stromu. --Elm (diskuse) 26. 11. 2015, 03:01 (CET)
 • určitě Smazat, to bychom tu pak mohli mít kategorií stovky, (lidé, kterým se narodili děti aj.) + prázdné s nestandardním zápisem. OJJ, Diskuse 26. 11. 2015, 08:58 (CET)
 • Smazat - jak uvedl Gumruch v posledním diskusním příspěvku u kategorie, jde o duplicitu ke Kategorie:Možná žijící lidé. --Uacs451 (diskuse) 26. 11. 2015, 10:30 (CET)

Komentáře[editovat zdroj]

Jen tak k upřesnění k doporučeným řešením, které tu zazněly. Ta kategorie je skrytá údržbová. Určena byla pro kategorizaci těch lidí, kteří jsou zde na Wiki vedeni jako živí, ale již mají věk na to být mrtví. Tudíž její název není „nepřijatelný v kategorizačním stromu“ (protože je pouze v kategorii údržba, tudíž název přímo zapadá do stylu Kategorie:Články používající staré symboly nebezpečí) a rozhodně neplatí, že „bychom tu pak mohli mít kategorií stovky“. (Ano, podobných údržbových šablon je tu vícero.) --Silesianus (diskuse) 27. 11. 2015, 13:54 (CET)