Wikipedie:Diskuse o smazání

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání
Wiki rules.png
Doporučení

Text této stránky je doporučení české Wikipedie. Vysvětluje standardy, s nimiž většina wikipedistů v principu souhlasí a které je vhodné dodržovat. Přesto není závazným pravidlem. Nebojte se stránku editovat, je-li potřeba, ale větší změny raději předem navrhněte v diskusi a oznamte je též Pod lípou.


Zkratka:
WP:DOS
WP:AfD
WP:TfD

Diskuse o smazání (slangově též DOS, DoS, AfD z anglického Articles for Deletion či TfD z Template for Deletion) je stránka pro diskuse o tom, zda obsah stránky vyhovuje kritériím pro zahrnutí ve Wikipedii, či zda má být stránka smazána. Cílem diskuse je dosáhnout konsensu o smazání či ponechání, případně přepracování stránky do přijatelné podoby. Skončené diskuse jsou uloženy v archivu (kde je v sekci Nápověda také popsáno, jak postupovat při jejich uzavírání).

Diskuse o smazání řeší otázku smazání obsahu nějaké stránky, nikoliv rušení zavedených pravidel a zvyklostí. K diskusi o smazání mohou být proto zpravidla podány stránky jen z těch jmenných prostorů, které bezprostředně souvisí s obsahem v článcích, tj. stránky z hlavního jmenného prostoru a prostoru portál a šablony, soubory či kategorie, které bezprostředně s obsahem článků souvisí. V dalších jmenných prostorech se užívá jiných rozhodovacích procesů (vizte Změny v pravidlech), o smazání je možné rozhodovat jen tehdy, pokud byl příslušný mechanismus, jehož je stránka součástí, zrušen nebo standardním způsobem plně nahrazen jiným.

Možnost fyzického mazání stránek mají správci (sysopové) české Wikipedie.

Pro upozornění na omylem vytvořené, špatně pojmenované, zjevně zcela nesmyslné a jiné podobné stránky, které lze bez diskuse o obsahu vymazat procedurou tzv. rychlého smazání, použijte šablonu {{Smazat|důvod pro smazání}}.

Jestliže jde o heslo o encyklopedicky významném pojmu, který by na Wikipedii měl být, zvažte dobře, je-li jeho stávající obsah opravdu natolik nicotný, že je lepší ho zcela smazat z databáze než ho využít jako pahýl. Také zvažte, není-li vhodné stránku či kategorii spíše sloučit s jinou nebo přejmenovat. V případě, že stránka je spíše slovníkovou definicí než encyklopedickým heslem, zvažte její přesunutí na Wikislovník. K tomu se používá šablona {{Přesunout na Wikislovník}}.

V případě, že navrhujete ke smazání šablonu nebo jiný prvek, který užívají jiní uživatelé, napište ve zdůvodnění i postup, jak se vypořádat s problémy, které nastanou v souvislosti s jeho smazáním.

Jak navrhnout stránku na smazání[editovat zdroj]

Předpokládejme, že vidíte důvod smazat stránku Velký modrák. Nejprve zjistěte, zda problémy na této stránce nemůžete odstranit sami bez nutnosti vyvolávat diskusi o smazání, zejména:

 • úpravou problematického textu, například odmazáním nepřijatelného obsahu;
 • změnou obsahu stránky na přesměrování spolu s případným sloučením užitečného obsahu s cílovou stránkou přesměrování;
 • přesunem stránky na název, který bude ve shodě s jejím obsahem, případně na Wikislovník;
 • využitím mechanismu rychlého nebo odloženého mazání stránek.

Pokud žádným z uvedených způsobů problémy stránky vyřešit nelze, navrhněte ji na smazání pomocí následujících kroků:

1/3 Vložení šablony do navrhované stránky

Na začátek stránky, kterou chcete smazat (tj. Velký modrák), vložte šablonu {{AfD}} (navrhujete-li smazání šablony, označte ji šablonou {{TfD}}).

2/3 Vytvoření diskusní podstránky

V editačním políčku nahraďte text -heslo- názvem stránky, o níž se má diskutovat, takže tam bude například Wikipedie:Diskuse o smazání/Velký modrák, a zmáčkněte tlačítko pro vytvoření diskusní podstránky. Podstránku vyplňte podle návodu a nakonec uložte.


3/3 Zařazení podstránky do seznamu

Zmáčkněte tlačítko pro zařazení podstránky do seznamu. Stránku vyplňte podle návodu a nakonec uložte.

Druhou možností je editovat celý seznam. Na nový řádek na konci seznamu připište {{/-heslo-}}, kde -heslo- nahraďte názvem stránky navrhované na smazání, takže přidaná položka bude například {{/Velký modrák}}. Můžete přitom vymazat případné již neaktuální položky. Varování, že jste nezadali shrnutí editace, si nevšímejte a změny uložte.

Po úspěšném provedení těchto kroků se text podstránky s novým návrhem na smazání objeví přímo na konci této hlavní stránky. Pokud se neobjevil, zkuste nejdříve vyprázdnit cache serveru, a pokud ani potom ne, zkontrolujte, zda všechny vaše kroky proběhly přesně podle návodu (např. jestli jste neudělali překlep apod.).

Upozornění na diskusi v posledních změnách a na portálu Wikipedie zařídí robot, může mu to ale trvat až půl hodiny. Vstřícným krokem, který můžete ještě udělat (a robot ho neudělá), je upozornit hlavního autora článku na založení diskuse. Lze očekávat, že si nastavil odeslání e-mailu při změně diskusní stránky, takže bude upozorněn i v případě, kdy aktuálně Wikipedii nesleduje.

Pravidla diskusí o smazání[editovat zdroj]

Uzavření diskuse[editovat zdroj]

Diskuse se uzavírá nejdříve po týdnu. Správce však může zrušit nebo předčasně uzavřít diskusi, pokud:

 • bylo jejich založení zjevně v rozporu s jinými pravidly (např. šlo o narušování Wikipedie nebo obcházení bloku),
 • pro daný typ stránek je výslovně řečeno, že pro něj proces diskuse o smazání není určen.

Správce může dále předčasně uzavřít diskuse:

 • jednoznačné (dostatečně reprezentativní a takřka jednomyslné),
 • kde došlo k tak zásadnímu přepracování navržené stránky, že dosavadní argumenty pro smazání ztratily smysl.

Na druhou stranu může kterýkoli správce diskusi prodloužit, pokud se před očekávaným uzavřením objeví nové podstatné argumenty.

Uzavíratelem může být libovolný ze správců; jasné, zralé a řádně proběhlé diskuse, jejichž výsledek nevyžaduje použití práv správce, smí uzavřít kterýkoli wikipedista. Uzavíratel zváží argumenty, komentáře, připomínky a názory diskutujících a rozhodne, zda se článek ponechá, smaže nebo přesune. Zároveň může doporučit přepracování článku. Rozhodnutí může být v případě nutnosti výrazných úprav podmínečné. Rozhodnutí musí být jasně a výstižně zdůvodněno.

Uživatelé se zásadními námitkami vůči způsobu vyhodnocení nebo regulérnosti diskuse by se měli nejprve obrátit na uzavíratele. Pokud se svou stížností neuspějí, mohou podat na příslušné stránce podnět k revizi smazání.

Užitečné tipy pro vyhodnocování konsenzu vizte na stránce Wikipedie:Žádost o komentář/VfD: změna na AfD/Vyhodnocování konsenzu.

Výsledek a další postup[editovat zdroj]

 Při archivaci podstránek použijte následující šablony:

 • {{subst:vfd-archiv-start|vysledek=smazáno/ponecháno/nebyl dosažen konsenzus, ponecháno/přepracováno}} --~~~~
 • {{subst:vfd-archiv-konec}}

 Položku do archivu vložte pomocí:

 • {{subst:vfd-archiv-položka|Jméno stránky}} – smazáno/ponecháno/nebyl dosažen konsenzus, ponecháno/přepracováno --~~~~

Stránka bude smazána po uzavření diskuse, pokud výsledkem diskuse bylo rozhodnutí smazat.

Obecně pokud diskuse skončí s výsledkem nemazat, stránka by již neměla být znovu nominována. Pokud není skutečně dobrý důvod, aby diskutující změnili svůj postoj, dá se předpokládat, že další návrh dopadne stejně.

Ukončené nebo zrušené diskuse se zařazují do Archivu diskusí o smazání (kde je i návod pro archivaci). Do diskusí ke stránkám, které nebyly smazány, se má vložit odkaz na zaarchivovanou diskusní stránku pomocí šablony {{Afd-oznámení}}. Budoucí čtenáři stránky tak jsou informováni, že v minulosti přežila návrh na smazání, a mohou si přečíst patřičnou diskusi. To ovšem nebrání případnému novému návrhu na smazání.

Vlastní diskuse[editovat zdroj]

Jak přidat argument nebo komentář[editovat zdroj]

Editujte jen příslušnou sekci „Doporučená řešení“ (nebo „Komentáře“), a to buď klepnutím na odkaz Editovat u nadpisu dané sekce, nebo klepnutím pravým tlačítkem myši tamtéž (záleží na vašem uživatelském nastavení Wikipedie).

Poté přidejte svůj argument pro nebo proti jako další položku seznamu. Pro přehlednost ve svém textu uveďte tučně shrnutí akce, kterou doporučujete udělat, např. Smazat nebo Ponechat. Můžete uvést i jiné možnosti, popřípadě více možností – pak jako první uveďte tu, které dáváte přednost (např. ponechat nebo alespoň sloučit; dát měsíc na přepracování, jinak smazat; přesunout na Wikislovník nebo smazat).

Máte-li k již vznesenému argumentu protiargument nebo komentář, přidejte jej jako podbod. Jestliže se již argument či informace v diskusi nachází, není nutno je přidávat opakovaně. Stačí uvést jména diskutujících, s jejichž argumenty se ztotožňujete (pokud je to jednoznačné).

Vyprázdnit cache serveru
(Použijte v případě, že níže vidíte zastaralé verze podstránek)

Stránky navržené ke smazání[editovat zdroj]

Miroslav Karela[editovat zdroj]

Toto není hlasování, ale diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
OJJ, Diskuse 9. 1. 2016, 14:57 (CET)
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešení[editovat zdroj]

 • Smazat - O této stránce se vede dost diskuse, jestli je významnost doložena nebo ne, o čemž má každý různý názor. Proto bych rád nechal v AfD promluvit komunitu, za mě zatím nevýznamné dle obsahu zdrojů. OJJ, Diskuse 9. 1. 2016, 14:57 (CET)
  • BTW, kde se o tom vede diskuse?--Juandev (diskuse) 9. 1. 2016, 21:02 (CET)
@Juandev: Nevede, ale z komentářů od Vás a ostatních na WP:POMOC jsem to tak odhadl. OJJ, Diskuse 13. 1. 2016, 14:36 (CET)
To co jste napsal je podle mě nesmysl. První věta Vašeho souvětí říká, že diskuse se nevede, druhá že vede.--Juandev (diskuse) 13. 1. 2016, 21:32 (CET)
 • Nějak nechápu pokusy o likvidaci této stránky, když byly doloženy 2NNVZ. Takže ponechat, významnost doložena.--Juandev (diskuse) 9. 1. 2016, 17:47 (CET) Vedle toho se Wikipedie prezentuje jako encyklopedie veškerého lidského vědění. Chápu, že někomu se nemusí líbit, že jsem někdo protlačuje článek sám o sobě, ale když se vžiji do role čtenáře, tak budu o Karelovi hledat a požadovat informace. Například proto, že jsou tu jeho knížky a články a já bych očekával, že když se budu chtít něco dozvědět "o tomto spisovateli", tak na Wikipedi o něm najdu nějaké informace.--Juandev (diskuse) 19. 1. 2016, 12:18 (CET)
@Juandev: Dobře, vede, ale ne oficiálně. Nechytejte prosím člověka za slovo. Díky. OJJ, Diskuse 14. 1. 2016, 18:11 (CET)
 • Ponechat a rychle uzavřít - významnost je dle mého dostatečně doložena. Žádný z popsaných důvodů pro smaz již není relevantní, proto bych navrhoval to rychlouzavření. --Urbanecm (diskuse) 9. 1. 2016, 18:14 (CET)
 • Ponechat - významnost byla doložena. Trampský magazín lze s ohledem na charakter tématu považovat za dostatečný zdroj. Dle mého kritéria NNVZ splňuje i úspěšně obhájená akademická práce Martiny Hejné, a to z toho důvodu, že Miroslava Karelu nejen cituje (to by samo o sobě nestačilo - zdroj by byl triviální), ale uvádí jej hned v úvodu coby jeden z hlavních pramenů pro tvorbu práce. Tím je doložena významnost Karelova díla pro mapování dějin trampingu. Článek na osobních stránkách Michala Kupsy by se dal označit za závislý (na prvním uvedeném zdroji - má stejného autora), nicméně jeho autor sám zřejmě vzhledem k seznamu spolupracujících médií relevantní je. Pro "odškrtnutí" významnosti dle mého postačí kombinace libovolného z Kupsových textů a zmíněná akademické práce. --Michal Bělka (diskuse) 9. 1. 2016, 21:09 (CET)
  Tím je doložena významnost Karelova díla“ – ale my nezkoumáme významnost, ale encyklopedickou významnost. Tedy zda existují NNVZ, které jejichž tématem je přímo daná osoba a její dílo.--Tchoř (diskuse) 10. 1. 2016, 05:53 (CET)

Těžko pochopopit, že když dílo je významné tak že autorova osoba by měla být bezvýznamná. To odporuje logice.--Karemila (diskuse) 28. 1. 2016, 15:14 (CET)

Je zde ovšem ještě sekundární doporučení o významnosti lidí. Splňují ho "osoby, o nichž je široce uznáváno, že se jejich příspěvek v daném oboru stal trvalou součástí historických záznamů." Pokud úspěšně obhájená akademická práce o trampingu uvádí, že hlavním zdrojem pro mapování jeho historie je dílo Miroslava Karely, jde podle mého o uznání, že se Karelův příspěvek v oblasti dějin trampingu stal trvalou součástí historických záznamů. O tom, že je tak uznáván šíře než jen jednou prací, pak svědčí ty ostatní zmíněné citace, byť by samy o sobě samozřejmě neobstály jako NNVZ. --Michal Bělka (diskuse) 13. 1. 2016, 18:47 (CET)
Zdá se mi, že „stát se trvalou součástí historických záznamů“ je trochu neobratným překladem z angličtiny a původně tím mělo být řečeno něco, co bych volněji přeložil jako „vejít do dějin“ nebo „zapsat se do dějin“. Proto bych s touto formulací nenakládal až tak doslovně. Využití jedné publikace tohoto autora jako zdroje pro jednu diplomovou práci bych opravdu nepovažoval za doklad toho „širokého uznání“. Vlastně sám moc nevím, jakým způsobem takovou věc přesvědčivě doložit bez existence zřetelného množství zdrojů. --Bazi (diskuse) 14. 1. 2016, 23:41 (CET)
 • Jsem na vážkách. Přidal jsem záznam v databázi VIAF, Miroslav Karela je veden taky v databázi Národní knihovny, která ovšem k němu má jen jediné dílo. Články z Trampského magazínu mi přijdou jako snaživé, ale nedostačující. Jsou dva, ze stejného média, od stejného autora, přičemž se moc nesnaží přinést celkový přehled o osobě a díle, jsou spíš populárním čtením. Není ani jisté, jak moc je autor zaujatý, nebo nezávislý. Ostatní odkazy jsou buď jen databázové, nebo letmá zmínka o něm jako autorovi zdroje, z něhož čerpá diplomka. Dovedu si představit, že by mohly existoval lepší články ještě z dalších trampských magazínů, hlavně třeba tištěných, i z dřívější doby, možná by mohlo být něco i z místa jeho pozdější domoviny, ale prozatím je to, co máme v článku, nepříliš přesvědčivé. V současnosti spíš ponechat třeba měsíc k dohledání a doložení dalších zdrojů, nebo přesunout do uživatelského jmenného prostoru k dopracování a snad pozdějšímu vrácení do hlavního jmenného prostoru s lepšími zdroji. --Bazi (diskuse) 11. 1. 2016, 16:16 (CET)
 • Smazat - nevýznamné, pseudovýznamnost jak 'vyšitá'. --Protestant (diskuse) 12. 1. 2016, 15:47 (CET)
  • Co je to pseudovýznamnost?--Juandev (diskuse) 13. 1. 2016, 21:34 (CET)
   • Pod termínem 'pseudovýznamnost' rozumíme 'uměle, silou hledanou', či neopodstatněně vytvářenou, budovanou společenskou významnost tam, kde avšak žádná nepochybně k doložení není, pane kolego! Opak skutečné nezpochybnitelné, naprosto průkazné, do očí bijící významnosti! A dodatek: Kdyby byla daná osoba významná, tak zde není veden 'DoS'. A znáte to: 'Kdyby jsou chyby,...' --Protestant (diskuse) 17. 1. 2016, 12:42 (CET)
 • Ponechat (viz argumenty Michala Bělky. Argumenty proti licoměrně neberou ohled na situaci, kdy komunistickým režimem byl tramping pronásledován. (neboli: nejslabší uklovat - refaktorizováno ). --Kusurija (diskuse) 17. 1. 2016, 20:08 (CET)
 • Ponechat! Možná jsem méně chápavý, ale argumenty pro smazání nechápu.--Tom (diskuse) 24. 1. 2016, 11:28 (CET)
 • Ponechat, v článku nacházím 2NNVZ a článek dosahuje kvalit pahýlu. --Palu (diskuse) 27. 1. 2016, 15:10 (CET)
 • Ponechat, 2NNVZ jsou, uzavřít a to rychle--Horst (diskuse) 28. 1. 2016, 15:49 (CET)
  • Usnadníte uzavírateli práci, uvedete-li, které zdroje považujete za 2NNVZ. --Jvs 29. 1. 2016, 18:38 (CET)
 • Ponechat podle zásady, že je-li významné dílo známé pod autorovým jménem, je tím významný i autor. Pokud tuto zásadu ještě nemáme napsanou do žádného z byrokratických pravidel, pak použijme pravidlo: „Pokud Vám pravidla brání ve zvyšování nebo udržování kvality Wikipedie, nevšímejte si jich. Jen mějte na paměti, že cílem Wikipedie je vytvořit encyklopedii, takže využívejte zdravý rozum a přirozený cit.“ Pokud ovšem uctívačům 2NNVZ jejich přirozený cit nevelí, že bychom měli ignorovat právě to pravidlo o zdravém rozumu a zakázat ho používat jako relevantní a vážný argument. --ŠJů (diskuse) 3. 2. 2016, 03:29 (CET)

Vážení pánové, plně respektuji právo každého jedince na vlastní názor. Přesto je záhadné jak vaše diskusní příspěvky jsou hmatatelně rozdílné. Ještě více záhadné je, že posouzení zdrojů významnosti se tolik liší. Vědom toho,že i podle mého názoru jsou některé zdroje méně silné než ty druhé jsou podle vás ty nejlepší zdroje zametené pod koberec. Uvedu příklady

 • Úvod díla „Z dýmů táboráků“ od trampského historika Jury Procházky popisuje autora poměrně obsáhle a měl by být dostačující zdroj významnosti. Vyžaduje ovšem předčtení
 • Tři prozatím objevené bakalářské práce s citáty a odkazy výše uvedené knihy
 • Diplomová práce profesora Karla Altmana, který také odkazoval na stejné dílo ve svých novinových článcích
 • A také již od vás některých dříve uznané zdroje v Trampském magazínu a Národní knihovně
 • Nakonec na slovenské Trampnet je několik příspěvků, které jsou významné pro intresenty trampingu a také částečně doplňují „ZT“ – dílo

Při tom co nahoře uvádím snažím se být nestranný jak je to vůbec možné. Pro zajímavost chci dodat, že v mé profesionální kariéře jsem desítky roků podle mezinárodních norem ověřoval t.zn. certifikoval celou řadu skandinávskych a zahraničních organizací právě v ohledu na vhodnost komplikovaných procesů a takže vlastně posuzoval jejich významnost. Snad by to mělo znamenat, že vím o co se i v této souvislosti jedná.--Karemila (diskuse) 4. 2. 2016, 00:08 (CET)


Komentáře[editovat zdroj]

Ačkoli nezpochybňuji OJJovo právo postupovat podle věty "Myslíte-li si, že článek by se měl smazat, ale až po diskusi, můžete jej nominovat k diskusi o smazání" a pravidla, že DoS má před odloženým smazáním přednost, tahle diskuse dle mého v tuto dobu neměla vzniknout. Založení DoSu pro článek s pochybnostmi o významnosti je v pořádku kdykoli během lhůty odloženého smazání. Učinit tak den po jejím vypršení nepovažuji za korektní, neboť tato doba přísluší správcům pro zhodnocení, zda článek smažou. Upozornil bych na další výňatek zmíněného pravidla, podle nějž "Kvůli nutnosti kontroly oprávněnosti požadavku (...) však může ke smazání dojít až po delší době." Zahájení DoSu ve chvíli, kdy existuje určitá pravděpodobnost, že správci právě kontrolují oprávněnost požadavku, což nemusí být vždy záležitost na minutu, může vést k tomu, že práce na tomto zhodnocení byla vlastně zbytečná. Stručně řečeno: DoS mohl být založen kdykoli v průběhu uplynulých dvou týdnů, případně mohlo být následně zpochybněno rozhodnutí vyhodnocujícího správce, pokud by k tomu nastal důvod. Zrušení celého procesu mezi okamžikem vypršení lhůty a závěrečným vyhodnocením je ale nešťastné. --Michal Bělka (diskuse) 9. 1. 2016, 21:07 (CET)

@Michal Bělka: Já rozhodně nejednám v rozporu s pravidly, tyto nejasné články by však samotný správce bez ohlasu ostatních vyhodnocovat neměl, protože jeho úvaha může být špatná a následné revize zaberou ještě více práce než DoS. OJJ, Diskuse 13. 1. 2016, 14:36 (CET) (reakci ze sekce Doporučená řešení přesunul Michal Bělka)

@OJJ: Já jsem také neřekl, že jste jednal v rozporu s pravidly, naopak jsem z nich ocitoval věty, na základě kterých nemíním rozporovat, že formálně takové právo máte. Pouze konstatuji, že jste měl případný DoS založit během dvou týdnů, kdy běžela lhůta odloženého smazání. Zrušení toho procesu v době, v níž mají správci hodnotit oprávněnost požadavku a je velmi pravděpodobné, že někdo právě investuje svůj čas do jeho zodpovědného uzavření dle příslušného pravidla (včetně okolních diskusí či v tomto případě příspěvků na stránce Potřebuji pomoc - tedy nikoli na základě úvahy samotného správce bez ohlasu ostatních), je nekolegiální. --Michal Bělka (diskuse) 13. 1. 2016, 18:47 (CET)

@Michal Bělka: Nikým neoponovaný návrh. OJJ, Diskuse 13. 1. 2016, 19:33 (CET)

@OJJ: Ani nepodpořený, ale to je celkem jedno. Mohl bych znovu zopakovat, že vaše formální právo na založení DoSu nezpochybňuji, ale že jste to měl udělat během lhůty pro odložené smazání, nikoli v době, kdy správci podle platných pravidel vyhodnocují zdroje a související diskuse. Vyhazujete tím do koše čas, který tomu dle pravidel věnovali, byť si možná myslíte, že věnovat neměli (pak navrhněte úpravu pravidel v tom smyslu, že je správce povinen založit DoS, pokud si po vypršení dvoutýdenní lhůty pro doložení EV myslí, že by k tomu ještě někdo něco mohl chtít říci - za mě je to nesmyslný byrokratický konstrukt, uzavření DoSu stejně silně záleží na uvážení správce). Váš návrh z 31. prosince nic nemění na tom, že jste pak měl ještě osm dní na to, abyste ten DoS založil dříve, než začne období vyhrazené finálnímu zhodnocení oprávněnosti odloženého smazání. Toť vše, co jsem k tomuto tématu chtěl říci - budu rád pokud si na to příště v podobném případě vzpomenete a případně DoS založíte ve šťastnější dobu. --Michal Bělka (diskuse) 13. 1. 2016, 20:09 (CET)

Snad by se měl vzít ohled na to, že v době kdy se vydala publikace Z dýmů táboráků tak to byl mimo Hurikánovy dějiny trampingu jediný a osamocený dokument který doplnil tehdy známé dějiny trampingu na Moravě. Dlouhou dobu až do začátků 20-tého století se tento dokument používal jako reference při popisu trampské historie a to mimo jiné v novinových článcích profesora Altmana z Masarykovy univerzity v Brně. Jak je doloženo ve zdrojích tak diplomové práce referují a budou i nadále referovat na tento spis protože to co je tam podchyceno se už nemůže dnes empirycky podložit z toho důvodu, že většina očitých svědků už nežije. Profesor Altman je stále nejvíce uznávaný odborník na historii československého trampingu. Kdyby z Dýmů táboráků bylo bezvýznamné diĺo tak by ani pr.Altman a nebo někdo jiný na toto dílo nepoukazoval a take osoba Mirek, Miroslav Karela by nebyla uváděna od České národní knihovny mezi významnými osobnostmi. Stačí-li to pro Národní knihovnu tak by to snad mělo přispět i k uznání na Wikipedii. Z dýmů táboráků byl dopsán těsně prěd odchodem autora do exilu v roce 1969 a vydán krátce po té jako samizdat. Na druhé vydání se muselu čekat až do roku 1998. V druhém vydání je úvod o autorovi napsaný od Jury Cancáka Procházky, který on napsal bez vlivu autora a tudíž by se měl vidět jako věrohodný zdroj.První vydání se v několika málo dochovaných exemlářů uchovává jako cenný dokument z historie trampingu. Autor, který žije již 47 roků v zahraničí měl jen málo možností se zůčastňovat trampského hnutí v Česku ale je napořád uznávaným jako jedna z legend brněnského trampingu a napořád přispívá do českých a slovenských digitálnćh stránek s trampskou tematikou. Také jeden z dalších zdrojů ENIRO potvrzuje švédskou totožnost autora.Posílat kopie autorova švédského pasu je v nynějších dobách terorizmu nevhodné. --Karemila (diskuse) 9. 1. 2016, 21:07 (CET)

Další dříve neuvedený zdroj http://www.folktime.cz/zajimavosti/vyjde-trampska-historie-reky-oslavky.html t.zn. kniha Jiřího Skurovce, který zařadil na stranu 96 píseň na kterou napsal MK slova a na strany 84-86 příspěvek do knihy od MK mimo to uvádí J.S v rextu knihy pasáže které jsou více méně identické s knihou MK. Snad by se měl i vzít ohled na části v roce 1990 obnoveného občastníku brněnský Tulák kam M.K. posílal příspěvky a kde se také M.K uvádí. Součastně v době digitální techniky na nejméně 7 právě publikovaných úříspěvků M.K. na stránce TRAMPNET pod rubrikami dějiny, tvořivost atd.--Karemila (diskuse) 10. 1. 2016, 11:11 (CET)

Zdali nějaká encyklopedie a to i Wikipedia má mít nějaký účel a poslání měla by poskytovat uživatelům informace v jejich zájmové sféře. Tramping byl prakticky ve všech politických konstalacích nepříjemným a nezvládnutelným fenoménem pro vládnoucí složky. Až po revoluci 1989 se přístup k trampingu jako takovému uvolnil a stal se předmětem bádání etnologů a historiků. I tito by měli mít možnost najít na Wikipedii zdroje a informaci pro jejich studium a práci. Pod heslem Tramping je doposud tato informace neúplná, jednostraně zaměřená a ohraničená na menší lokality v okolí Prahy. Odkaz na Hurikánovy dějiny, které v nejlepším případě obsahují prvních 22 roků jednajícich převážně o trampingu v Čechách je z dnešní 100-leté historie trampingu pouze zlomek toho co je potřeba k dostatečné historii československého trampingu. Každé další přispění podkladů ke zkoumánía zmapování historie trampingu by usnadnilo historikům vyplnit současné mezery této opomínejéné zájmové činnosti. Viz též Wikipedie vlastní článek Tramping.--Karemila (diskuse) 11. 1. 2016, 15:13 (CET)

Český Trampský magazín a slovenský Trampnet jsou dnes nejvíce kvalifikované a dostupné digitální stránky, které souhrně dokumentují dějiny trampingu od začátků až pro dnešní časy. Pouze to, že mnohé publikované příspěvky a jejich autoři jsou uváděni na těchto stránkách by mělo být dostatečný zdroj významnosti osob a příspěvků pro historii trampingu.--Karemila (diskuse) 12. 1. 2016, 12:59 (CET)

Jak vidím zdrojování[editovat zdroj]

Jak to vidím já:

 1. Ref1 - triviální, nevystačí
 2. Ref2, Ref3 = blog, tudíž dle mého nevěrohodné, kdokoli si může vycucat z prstu
 3. Zdroj 1, 2 = vyhovující, nejedná se však o 2NNVZ, dle WP:Významnost#Obecné kritérium významnosti bod 5, stejný autor
 4. Zdroj3 = Významnost max. knihy, o autorovi 0
 5. Zdroj 4-9 jsou pouze triviální zmínky.

Tudíž rozhodně předčasně neuzavírat, jak navrhoval Urbanecm. Dle mého nejrozumněji vystihl Bazi, rozhodně se nejedná o řádně ozdrojované dílo. --OJJ, Diskuse 12. 1. 2016, 13:21 (CET)

S poukázáním na dřívějřší diskusní příspěvek(BAZI) je možné, že poukázání na následujíci zdroje má nějký význam:

 • Brněnský Tulák 1969 č.1 Zdýmu táboráků -na pokračování a povídka Škredá kytara.
 • Tulák 1969č.2 Z dýmu táboráků na pokračování a příspěvky.
 • Tulák 1969 č.3 Píseň Alabama a příspěvky.
 • Tulák 1969č.5 Z dýmu táboráků na pokračování a povídka Štika.
 • Tulák 1970 č.1 Země tří korunek-cestopis.
 • Tulák 1971 č.2 Štěně povídka a příspěvky.
 • Tulák 1971č.3-4 Sáhni mně na nohy povídka a příspěvky
 • Tulák1972č.2 Píseň severu cestopis Laponsko.
 • Tulák 1990 č. 1 a č.2 příspěvky.
 • Ostravský Tramp 1968 č.7 Škaredá kytara povídka.

Tohle je pouze část tiskovin,které byly k nahlédnuti kde MK alias KAMI měl člńky a přśpěvky. – Tento nepodepsaný komentář přidal(a) Karemila (diskusebloky) 12. 1. 2016, 15:35‎ SE(L)Č

@Karemila: Ale stále se jedná pouze o knihy. Nehledáme významnost knih, ale encyklopedickou významnost autora, viz WP:2NNVZ, o které mě výše uvedené zdroje absolutně nepřesvědčily. Chápu, že je to Váš první počinek, ale i tak bych si představoval zdrojovanost lépe. Nejlepší je si vždy nnvz mají před psaním, ať to není zbytečná práce. OJJ, Diskuse 12. 1. 2016, 15:45 (CET)
Významnost osobnosti by měla být zřejmá s poukázáním na to, že zaznamenané historické dění na brněnsku od záčátků trampingu do konce 60-tých let je jedinným souhrnným dokumentem, který popisuje zážitky tehdy ještě žijících trampů. Také to, že autorovo dílo se napořád používá jak dříve uvedeno na univerzitách atd. Těch několik ještě žijících trampů kteří by mohli svědčit o MK významu se asi ve Wikipendii nedostanou ke slovu. Snad někteří wikipendisté, kteří posuzují vložení této stránky neměli možnost, zájem a nebo čas se náležitě prohloubit do objektu zvaného tramping.Na nedávném československém trampském potlachu se ukazovalo původní vydání Z dýmu táboráku jako kuriozita a dílo bylo ukázáno i v nedávném televizním programu o trampingu. MK který byl členem rady SBO a vedl před odchodem do exilu redakční radu brněnského Tuláka se počítal mezi pamětníky napořád počítá mezi významné osobnosti brněnského trampingu. Je překvapující, že zástupci Wikipendie, která je vlastně digitální medium nonšaluje digitální zdroje,které k článku MK odkazují.Zajímavé je, že i druzí wikipendisté mají na otázku různé názory.Interní boj o tom kdo rozhoduje?
Tak když už jste se pane OJJ vlastně hned od začátku rozhodnul tak to celé ztornujte a bude klid. – Tento nepodepsaný komentář přidal uživatel Karemila (diskusepříspěvky)
@Karemila: Doložte zdroje a není co řešit. --OJJ, Diskuse 12. 1. 2016, 17:17 (CET)
@OJJ: S prominutím, nerozumím té poznámce, že se jedná pouze o knihy. Knihy to nejsou, spíš asi příspěvky do časopisu. Prostě dílo.
@Karemila: Prosím, pročtěte si stránku WP:EV. Když se tu píše o „významnosti“, nerozumíme jí skutečnou významnost v reálném světě, ale spíš jakýsi terminus technicus, jak mu rozumíme a jak je definován zde na Wikipedii. Píšeme o tzv. „encyklopedické významnosti“, která se posuzuje podle toho, jestli o daném tématu (v našem případě o dané osobě) existuje dostatek informačních zdrojů, které se jím podrobněji a uceleněji zabývají a z nichž lze čerpat ověřené vyvážené informace pro sepsání encyklopedického článku. Nemusíte zpochybňovat dobrou vůli nebo znalosti wikipedistů o tom, kdo je či není významný. Právě proto, že se takové věci jen obtížně posuzují a jsou často věcí subjektivního dojmu, my místo toho posuzujeme existenci dostatečné publicity, což se dá hodnotit objektivně podle existence informačních zdrojů. --Bazi (diskuse) 13. 1. 2016, 12:31 (CET)

Pochopitelně jsem stránku nahoře již po několikráte četl a nemohu nic jiného než opět konstatovat, že to dokazování významnosti není nic snadného. Má potíž je i v tom, že žiji přibližně 1500 kilometrů od míst kde by se daly nacházet potřebné zdroje a také to, že pamětníků mého působení je stále méně při životě a ty kteří ještě žijí nechci a nemohu obtěžovat aby se v této otázce angažovali. Tím více jsem závislý na digitální odkazy na Internetu ale ani to není lehké. Měl jsem příčinou mého velice vyžadajícího povolání ve švédském a mezinárodním průmyslu delší přestávku ohledně povídek a článků s trampskou tematikou a až zase před několika roky jsem se zase mohl věnovat tomu co mně vělice lěží na srdci. A tak pokud ještě mohu tak se snažím z mé paměti zaznamenat to co by pro historii trampingu mohlo být zajímavé a podstatné. Doplnil jsem dva zdroje, nevím zdali to stačí. V každém případě děkuji zůčastněným wikipendistům za trpělivost a omlouvám se jim za možná zbytečnou pracovní zátěž.--Karemila (diskuse) 14. 1. 2016, 13:32 (CET)--Karemila (diskuse) 14. 1. 2016, 13:32 (CET)

Dotaz

Názor na smaz či nesmaz článku v tuto chvíli nechci řešit, ale rád bych věděl, co je za módu ten dodatek rychle uzavřít? To je přeci základní smysl diskuse o smazání, nechat čas na probrání všech názorů pro či proti smazání, ne? Tak jaképak „a rychle uzavřít“? --Jan KovářBK (diskuse) 14. 1. 2016, 18:06 (CET)

To bylo asi na mě. Já jsem ho použil protože přednesené důvody pro smazání pominuly (resp. od doby založení DoS neexistovaly). --Urbanecm (diskuse) 14. 1. 2016, 18:09 (CET)
Děkuji za vysvětlení. Ačkoliv se plně ztotožňuji s názorem Michala Bělky, že kolega OJJ založil DoS ve špatném čase, bohužel se zdá, že to tak jednoznačné není. Nicméně odpověď mi takto stačí. --Jan KovářBK (diskuse) 14. 1. 2016, 18:20 (CET)

Doufám a předpokládám, že dříve a nově nově vložené zdroje se důkladně pročtou aby se objektivně mohlo posoudit zda jsou pseudo- triviální a nebo ne a nebo zdali mají v souvislosti nějaký význam. – Tento nepodepsaný komentář přidal(a) Karemila (diskusebloky) 15. 1. 2016, 14:49‎ SE(L)Č

V diskuzi se na jednom místě tvrdí, že MK dílo se použilo na JEDNU diplomovou práci což neodpovídá skutečnosti. Ve skutečnosti se jedná o více diplomových prací a odkazů na Z dýmu táboráků. V nynější době více publiovaných děl na digitálních stránkách VIZ DALŠÍ zdroje a také v edici LESNÍ ZDROJE publikovane povídky od MK a současně plánované vydáni souboru MK povídek obsahujíci přibližně 140 000 znaků ve stejné edici by snad mohlo potvrdit významnost autora.--90.232.213.214 15. 1. 2016, 15:21 (CET)

Promiňte edice se jmenuje LESNÍ OZVĚNY.--90.232.213.214 15. 1. 2016, 15:25 (CET)

Doložena je jedna bakalářská práce, která s knihou pracuje obšírněji. V systému Masarykovy univerzity jsem pak našel už jenom jednu další bakalářku, která pouze uvádí tuto knihu v literatuře, ale k ní samotné ani k jejímu autorovi se nijak nevyjadřuje, nepíše o něm. Je možné, že další práce vznikly i na jiných univerzitách, ale o tom tu nemáme žádnou evidenci. Každopádně spíš než práce využívající tuto jednu knihu bychom uvítali práce pojednávající o jejím autorovi. --Bazi (diskuse) 15. 1. 2016, 15:42 (CET)
Dohledal jsem ještě jednu diplomovou práci z Univerzity Karlovy "Brněnští trampové v období tzv. normalizace", která Karelu cituje cca na patnácti místech, včetně převzatých informcí v rozsahu několika řádků. Přímo o knize toto: "Kultovní publikace legendárního trampského kronikáře Boba Hurikána Dějiny trampingu z roku 1940 pro tuto práci není příliš směrodatná, neboť pojednává především o meziválečném období. Četná další produkce jeho následovníků, mapujících brněnský tramping či tramping v Západomoravském trojříčí, však přináší základní publikace, které badateli pomohou začlenit jeho téma do kontextu fenoménu trampingu, který se v Brně a jeho okolí formoval již před druhou světovou válkou. O tomto období pojednává tramp zvaný Kami ve své knížce o brněnském trampingu,25 nazvané příhodně Z dýmu táboráku. Motivací k zmapování historie trampingu na řece Jihlavě byly důsledky zaplavení oblíbených trampských míst Dalešickou přehradou." Práce byla obhájena v únoru 2015 na Fakultě humanitních studií, autor Oto Polouček, vedoucí PhDr. Karel Altman, CSc. --Michal Bělka (diskuse) 17. 1. 2016, 13:14 (CET)

Chápu plně, že kniha o autorovi by celou věc udělala jednoduchou ale zdali někdy bude napsaná tak zřejmně až autor bude pod drnem. Několik krátkých zmínek o autorovi je na dříve zmíněných digitálních mediích a nebo na dřívějších trampských tiskovinách jako na př.: oznamujeme, že kamarád Kami, Mirek Karela přijel na návštěvu ze Švédska, nebo, že Kami dovršíl ten a ten den další rok života etc. Ten nejobsáhlejší a bez autorova přičinění je popis MK v úvodu druhého vydání Z dýmu táboráků od jiného trampského historika Jury Cancáka Procházky, který zná autora vice jak 50 let a je velice dobře obeznámen s autorovou osobou a jeho tvorbou. Podklady ze Švédska a ve švédštině by bohužel jednaly pouze o inženýrovi MK a jeho závratné profesionální kariéře a odborných kvalifikacích což s trampinkem jako takovým nemá nic společného.--Karemila (diskuse) 15. 1. 2016, 17:23 (CET)

Snad i název článku t.zn. jméno autora vypsané plným jménem z matriky je v souvislosti poněkud nevhodné protože MK je vlatně v trampských kruzích známy jako MIREK K.- KAMI a vlastně jeho úřední jméno ve švédské registraci švédských státních občanů je od začátku sedumdesátých let MIRO. Miroslavů K je v ČR několik - snad tři-a tak článek asi neinspiruje zájemce k otevření ani snad ani k případným komentářům--Karemila (diskuse) 17. 1. 2016, 17:11 (CET) I když vidím, že diskuse ohledně mého článku měla být ukončena po uvedeném týdnu tak to vypadá, že jste napořád nezaujmuli konečné stanovisko k patřičnému vydání. Mám plný respekt k vaším připomínkám ale také vidím, že po posledním dodatku pana Bělky a po pročtení úvodníku Jury Cancáka Procházky v Z dýmu táboráku se snad situace poněkud změnila. Také další mnou doplněné zdroje snad trochu mění situaci. Státe doufám, že vaše konečné stanovisko bude pozitivní. Děkuji za pochopení!

Další bakalářská práce https://is.muni.cz/th/382492/ff_b/Bakalarska_diplomova_prace.pdf uvádí v kapitole 2.2 :

Mezi další významné publikace patří kniha Posázavský Pacifik. Historie ţeleznice a trampingu na Zlaté řece (1991) od Miroslava Berky či práce pojednávající o trampingu v okolí Brna Z dýmů táboráků: (historie brněnského trampingu): volně zpracováno dle vyprávění kamarádů ze starých brněnských osad (1969) od Miroslava Karely.

Určitě by se našlo víc ale prohledat celý Internet není snadné--Karemila ([[Diskuse s wikipedistou:Karemila|diskuse]]) 18. 1. 2016, 18:46 (CET)

KDYŽ UŽ NIC JINÉHO tímto by významnost mohla být dostatečně doložena:

Březen 2000 ČESKÝ LID 87, 2000, 3 TRAMPOVE A MOC

(K PROBLEMATICE POSTAVENÍ TRAMPSKÉHO HNUTÍ VE SPOLEČNOSTI OD POČÁTKU DVACÁTÝCH LET DO SOUČASNOSTI) KAREL ALTMAN, Etnologický ústav AV ČR, Bmo

  • M. K a r c I a, Z dý^mu táboráků. Padochov 1 998, s. 1 8.

^° Tamtéž, s. 29. ^' Oslavské boudy 3. 1996, č. 2, s. 2.

 • ^ M. K a r e I a, Z dý>mu táboráků, c. d., s. 29.

-^ Tamtéž, s. 34. -^ Tamtéž, s. 29.

 • ' M. K a r e I a, Z dýmu táboráků, c. á., s. 29.

Mýma očima. "M.Kareia,Z dýmu táboráků^ c. d., s. 39. ^' Tamtéž. ^^ Když se v dubnu roku 1 963 na dnešní Štefáníkovč ulici v sále U Flédy konal první z nich, měl název „Ve- čer písní táborových ohňů"*. Pak následovaly další dvč obdobné akce s týmž názvem v lednu 1 964, pořádané do- konce v Délnickém domč na Marxově ulici. Ale v druhé polovině šedesátých let jsou už názvy těchto akcí mnohem průhlednější, jako třeba „Večer na osadě*' v listopadu 1 966 v sále Stadionu. Srov. M. K a r e I a, Z dýmu táboráků, c. d., s. 39. " Tamtéž, s. 42.


Osobní účet České spořitelny[editovat zdroj]

Toto není hlasování, ale diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
Rosičák (diskuse) 14. 1. 2016, 04:29 (CET)
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešení[editovat zdroj]

 • Smazat Reklamní článek. K diskusi jsem dal proto, že šablona {{Významnost}}(ale nekorektně vložená) byla v minulosti z článku odstraněna autorem článku. Článek zde již existuje opravdu dlouho a příjde mi tedy vhodné to projednat zde--Rosičák (diskuse) 14. 1. 2016, 04:29 (CET).
 • Smazat Tak tohle je promo jak vyšité. --Urbanecm (diskuse) 14. 1. 2016, 07:48 (CET)
 • Ponechat, případně začlenit do článku Česká spořitelna. NNVZ existují. Jako promo článek rozhodně nevypadá.--Jowe (diskuse) 14. 1. 2016, 20:28 (CET)
  Ne Jowe, promo to je. Ješte by možná šlo, z článku vyčlenit (ale radši znovu a samostatně napsat) Sporožiro. Ve své době to byl jediný běžný účet ve své době v ČSSR. Sloučení se spořitelnou nevylučuji, ale na samostatný odstavec to není. Nanejvýše tak na 3 věty.--Rosičák (diskuse) 14. 1. 2016, 20:50 (CET)
  Propagační článek to není. Je to nezaujatě a nepropagačně napsaný článek o hojně používaném produktu. Podobné články jsou na Wikipedii běžné. --Jowe (diskuse) 14. 1. 2016, 21:07 (CET)
 • Smazat reklamní článek, střet zájmů, autor působí na exekutivní úrovni dané společnosti a několikrát se snažil propagovat svého zaměstnavatele a jeho zájmy na Wikipedii. Absolutně neakceptovatelné. Téma je nesplňuje pravidla významnosti, nevidím 2NNVZ, zejména nezávislé zdroje. Jedná se neencyklopedický zaujatý článek, formulace "Recenze na Osobní účet České spořitelny kladně hodnotily šíři služeb a snadnou možnost vlastního nastavení pomocí intuitivní internetové aplikace" nebo reklamní slogany typu "Ten přináší klientům aktivně využívajícím Osobní účet slevu až po vedení účtu zcela zadarmo." nebo "Osobní účet zaznamenal dva výrazné úspěchy." a mnohdy připomíná spíše návod a reklamní brožuru než encyklopedický článek. Článek míchá dva velmi vzdáleně související účty za účelem zdání dojmu legitimity článku. Sporožiro za komunismu a současný účet u ČS mají pramálo společného. Co je relevantní to přesunout na ČS. --Elm (diskuse) 14. 1. 2016, 23:05 (CET)
 • Smazat - reklama, viz argumenty kolegy Elma. Je snad cílem mít tady samostatné články o všech výhodných produktech, co nám banky nabízejí? --Ivannah (diskuse) 15. 1. 2016, 08:11 (CET)
 • Ponechat, nejedná se jen tak o nějaký produkt, ale o službu s tradicí přes 40 let, několika oborovými oceněními, mnoha miliony uživatelů a samozřejmě doloženou nezávislými zdroji, jak to požadují pravidla Wikipedie. Takže si myslím, že ten základní požadavek, encyklopedickou významnost, je možno snadno ověřit, a případné drobné nedostatky článku lze opravit. Jednotlivé konkrétní námitky se pokusím rozebrat v komentáři, abych to tu nezatěžoval.--Jan Spousta (diskuse) 15. 1. 2016, 10:39 (CET)
Nikoliv kolego, tento účet není totožný se sporožitem, a ani nemůže být, protože sporožiro existuje nadále. Nelze tedy produktu připsat k dobru nějakou historii. Ona skoro žádná není.--Rosičák (diskuse) 15. 1. 2016, 15:47 (CET)
Sporožiro existuje jen v již poměrně nečetných případech, kde se nepodařilo ty účty z nějakého důvodu transformovat na něco jiného nebo zrušit. Můžete si to představit jako když se přechází z Windows 8 na Windows 10, tak pořád ještě na mnoha počítačích běží W8, dokud si tam nenainstalují novější. A Sporožiro se již neprodává, nemění se jeho nastavení, nepropaguje se, zavírá se, zkrátka jen dobíhá.--Jan Spousta (diskuse) 15. 1. 2016, 23:04 (CET)
Přesně kvůli tomu máme 2 články: Windows 8 a Windows 10, nikoli jeden, dává tedy smysl neslučovat do jednoho článku dvě podobná, avšak jasně rozdílná témata. --Elm (diskuse) 16. 1. 2016, 12:15 (CET)
 • Smazat, resp. přepracovatː část o Sporožiru přidat do hlavního článku o České spořitelně, nějaké základní info (např. o různých oceněních) o Osobním účtu klidně taky, zbytek pryč. Na informace o aktuálních bankovních produktech asi nepotřebujeme encyklopedii.--Borzywoy (diskuse) 15. 1. 2016, 20:19 (CET)
 • smazat - souhlas s Elmem, reklama --Wikipedista:BobM d|p 27. 1. 2016, 14:55 (CET)
 • Ponechat, článek splňuje zdejší kritéria ověřitelnosti a významnosti, přitom není na první pohled patrné, proč by měl být hodnocen jako reklama. Pokud je to proto, že jde o komerční produkt, tak to je příliš slabý argument. Na Wikipedii patří nepochybně i komerční produkty, jsou-li encyklopedicky významné. --Palu (diskuse) 27. 1. 2016, 15:06 (CET)
 • Ponechat, pokud bude přesvědčivě doložena existence 2NNVZ k současnému takto nazývanému produktu (např. první článek z Měšce by jím mohl být, kdyby ovšem nebyl zřetelně řazen v kategorii „Tiskové zprávy“, druhý článek z Měšce je k tomu příhodnější). Sloučit do Sporožiro nebo do Česká spořitelna, pokud se tak nestane. V každém případě zmírnit případné propagační vyznění přeformulacemi a doplněními. Např. úvodní formulace by neměla být postavena na tom co „Česká spořitelna nabízí“, co prodává nebo neprodává a co kdo může nebo nemůže využívat, nýbrž měla by být postavena na definici, co to je Osobní účet ČS, tedy že jde o komerční produkt z oblasti bankovních služeb, který poskytuje ten a ten bankovní dům. Další případné vyvažování propagačního vyznění by mělo být věcí změn v článku, nikoli úvah o jeho smazání jako celku. --Bazi (diskuse) 27. 1. 2016, 15:52 (CET)
Aby nedošlo k mýlce. EV Sporožira nezpochybňuji. Ovšem naroubováním nového produktu na Sporožiro EV novému produktu nevzniká, když Sporožiro existuje jako (potlačovaný) produkt nadále.--Rosičák (diskuse) 27. 1. 2016, 16:25 (CET)
Ano, tak tomu rozumím taky, a proto píšu o doložení EV k současnému produktu. A proto taky případně navrženou alternativou je sloučení do Sporožira, pokud bychom to vzali tak, že je to produkt s ním související, od něj odvozený, ale samostatně encyklopedicky nevýznamný. --Bazi (diskuse) 27. 1. 2016, 16:33 (CET)
U takto rozšířeného projektu nelze určitě očekávat, že bude encyklopedicky nevýznamný. Potvrzuje to moje prvotní letmé hledání na internetu: [1], [2], [3], [4], [5], [6]. --Palu (diskuse) 27. 1. 2016, 17:47 (CET)
Díky za dohledání dalších zdrojů. Některé jsou lepší (ty první), některé slabší. Tak teď ještě informace z nich zapracovat do článku a trochu neutralizovat ta případná propagační vyznění. --Bazi (diskuse) 27. 1. 2016, 18:05 (CET)
Zpracovat kvalitní článek by bylo samozřejmě vhodné, nicméně nikoliv nutné pro zachování pahýlu. V tuto chvíli je tato diskuse zralá na uzavření a článek na označení příslušnými šablonami, případně na rychlou úpravu závadných informací. --Palu (diskuse) 27. 1. 2016, 19:09 (CET)
Po zapracování všech informací ze zdrojů to bude spíš článek o tom,jak Spořitelna dojí své zákazníky, ale jen směle do toho. Zastávám názor, že článek měl být smazán hned a to podle tohoto doporučení. Pokud článek přetvoříte v souladu s pravidly, neřeknu ani píp, ale vyžaduje to určitou námahu. Já to dělat nebudu, nechci tvořit pomlouvačný článek o bývalé konkurenci. Pokud to však nikdo neopraví, pořád je to na smaz. Od návrhu na smaz neproběhla zatím jediná korigující editace.--Rosičák (diskuse) 27. 1. 2016, 20:03 (CET)
Na smazání by to bylo v případě, že by to neopravitelně porušovalo zdejší pravidla, což se neděje. Test EV proběhl úspěšně a případné problematické formulace jde odmazat/upravit. Nevidím tak objektivní argumenty pro smazání. --Palu (diskuse) 27. 1. 2016, 20:12 (CET)
Tak ještě jednou. Teď je to na smaz. Po úpravě nevím, to se samo ukáže, pokud to ovšem mezitím správci nesmáznou. Čas vypršel a rozhodnout už měli..--Rosičák (diskuse) 27. 1. 2016, 20:30 (CET)
Na smazání to není, protože neporušuje místní kritéria takovým způsobem, aby se to nedalo jednoduše opravit. Pokud si myslíte opak, buďte konkrétní a popište přesně problémy, které mají podle vás vést k tak razantní akci, jakou je smazání. --Palu (diskuse) 27. 1. 2016, 20:33 (CET)
Všechny výhrady byly uvedeny výše. Opakoval bych se. A opakuji opravujte...--Rosičák (diskuse) 27. 1. 2016, 20:38 (CET)
Když je náprava tak jednoduchá, jak bylo řečeno, nechť je tedy provedena. DoS nezkoumá jen jestli téma splňuje EV, ale jestli splňuje všechny požadavky, které na encyklopedický článek, resp. Wikipedii máme. Je-li článek reklamní povahy, pak ty nároky nesplňuje. Sám nemyslím, že by to nebylo napravitelné, ale je holt zapotřebí pro tu nápravu něco udělat. --Bazi (diskuse) 27. 1. 2016, 21:28 (CET)
Necítím se být povinován jakkoliv vyhovovat rozmarům ani jednoho z vás. Rozhodně nemám povinnost jakkoliv článek upravovat a rozhodně to ani nemá žádný vliv na smazání, protože k problémům typu reklama slouží příslušné nástroje, nikoliv smazání (smazání může být použito jen v případě zvýšení, nikoliv snížení kvality Wikipedie). Snaha vytvořit povinnost opravit článek se závadným stylem, která dosud neexistuje ani není nikterak zakotvena, stejně jako snaha přenést tuto novou povinnost na někoho, kdo článek obhajuje před smazáním, čili hledá NNVZ a prověřuje opravitelnost chyb, je lichá a vůbec proti duchu kolaborativního otevřeného projektu. Nicméně abych tento duch podpořil a nezařadil se tak k Bazimu a Rosičákovi v tom přihlížení nebo napomáhání ničení toho, co je pro nás cenné místo záchrany, tak jsem skutečně článek upravil (Speciální:Diff/13268133, Speciální:Diff/13268175), a můžu konstatovat, že to bylo o dost jednodušší a o dost méně náročné než moje krátká diskuse zde. Když si k tomu vezmu, že tahle diskuse se vede daleko déle, než je moje zapojení, a že bylo promrháno tolik energie diskutováním o tom, jak je článek špatný místo toho, aby byl opraven, tak si říkám, že je něco špatně. --Palu (diskuse) 27. 1. 2016, 21:41 (CET)
 • Ponechat, nepochybně z historického hlediska jeden z nejvýznamnějších „bankovních produktů“, tedy významný subjekt článku. Ovšem kvalita článku je velmi slabá a článek je těžce neaktuální a vzhledem k nedostatku nezávislých zdrojů a kritických hodnocení má celkově spíše kvazireklamní vyznění. Jediný pokus o nezávislou recenzi je z roku 2008, data taky končí někdy rokem 2008 a chybí informace o tom, že od té doby od České spořitelny všichni příčetní klienti utekli a Česká spořitelna už produkt využívá jen ke ždímání senilních dlouholetých klientů, kteří utéct nestačili a ze setrvačnosti všechno podepíšou a všechno platí. Že by se opravdu nedaly najít žádné aktuální nezávislé zdroje, které dnešní situaci popisují? --ŠJů (diskuse) 3. 2. 2016, 01:11 (CET)
 • Smazat tento spam. Jenž je navíc encyklopedicky nevýznamný (má-li být někde o produktu tohoto typu zmínka, tak nanejvýše v článku o ČS). --Vavrin (diskuse) 3. 2. 2016, 18:16 (CET)
  Docela mi vadí, že se z nástroje na argumentační vyhodnocování argumentů, jakým je Diskuse o smazání, stalo fórum názorů a subjektivních hodnocení. Kdyby měli diskutující aspoň nějakou snahu svoje názory naroubovat na objektivní skutečnosti a podložili je jakýmikoliv odkazy na cokoliv objektivního. --Palu (diskuse) 4. 2. 2016, 10:24 (CET)
 • Doložit významnost nebo smazat Ano, Česká spořitelna má účet pro fyzické osoby. To se spořitelnám obvykle stává, produkt není nijak zvlášť starý a jeho název nevstoupil do povědomí veřejnosti jako zmíněné Sporožiro. V čem tedy tkví ta encyklopedická významnost? --Jenda H. (diskuse) 8. 2. 2016, 18:55 (CET)
  Na Wikipedii poměřujeme EV především podle nezávislé netriviální věrohodné publicity, jež je bohatě doložena. --Palu (diskuse) 8. 2. 2016, 19:24 (CET)

Komentáře[editovat zdroj]

Dobrý den, děkuji za pozvání do této diskuse. Rád bych tu podrobněji reagoval na konkrétní námitky, které byly vyřčeny výše.

 • "Reklamní článek" (Rosičák, Elm), "Tak tohle je promo jak vyšité" (Urbanecm). Pravidlo Wikipedie:Propagační článek říká, že reklamní článek je ten, co vykazuje porušení aspoň jednoho ze 4 principů: Nezaujatý úhel pohledu, Encyklopedická významnost, Ověřitelnost a Encyklopedický styl.
  • Domnívám se, že i když článek vypočítává dobré vlastnosti OÚ, není nutně zaujatý, prostě se nikomu z autorů nepodařilo nejít zásadnější kritiku tohoto produktu a ani já ji neznám. Obvykle se při srovnáních uvádí, že OÚ je dražší než některé účty konkurence, ale to je v byznysu skoro vždy, pokud nějakou službu neposkytujete zadarmo. Samozřejmě pokud někdo něco konkrétního proti OÚ dokáže najít, rád to doplním.
  • Encyklopedická významnost je doložena těmi citovanými zdroji (např. reference 4 a 6).
  • Ověřitelnost - v článku není vložen žádný požadavek, že by někdo něco chtěl ověřit.
  • Encyklopedický styl - myslím, že je to psané celkem střízlivě, nevidím nic neobvyklého.--Jan Spousta (diskuse) 15. 1. 2016, 11:43 (CET)
Především jako loajální zaměstnanec, který zde (asi?) působí pod svým jménem nemáte, nemůžete, ani nesmíte mít Nezaujatý úhel pohledu.--Rosičák (diskuse) 15. 1. 2016, 17:05 (CET)
To je váš subjektivní názor, který není podepřený pravidly Wikipedie. Nezaujatý úhel pohledu se nepopžaduje od editorů, to by bylo marné, ale od článků. Kdyby se přijalo to, co říkáte, za bernou minci, tak by například žádný loajální občan Česka nemohl editovat články týkající se Česka. Kdo by tedy takové články podle vás psal?--Jan Spousta (diskuse) 15. 1. 2016, 23:13 (CET)
Ostatní 3 požadavky na reklamní článek ovšem splňuje v různé míře taky.--Rosičák (diskuse) 15. 1. 2016, 17:05 (CET)
 • "střet zájmů, autor působí na exekutivní úrovni dané společnosti a několikrát se snažil propagovat svého zaměstnavatele a jeho zájmy na Wikipedii" (Elm) - to je pomluva, protože:
  • v České spořitelně jsem nikdy na exekutivní úrovni nepůsobil a nepůsobím, jsem tam jen řadový zaměstnanec a nemám žádné podřízené --Jan Spousta (diskuse) 15. 1. 2016, 11:43 (CET)
Když už jsme došli až na toto téma, nechcete nám napsat co je Vaší nápní, aby ta obhajoba byla údernější? (Samože nemusíte).
  • snažím se samozřejmě svému zaměstnavateli dělat dobré jméno, ale to je povinností každého loajálního zaměstnance --Jan Spousta (diskuse) 15. 1. 2016, 11:43 (CET)
To je sice chvályhodné, ale na Wikipedii nepříliš žádoucí psát články ve prospěch svého zaměstnavatele. --Rosičák (diskuse) 15. 1. 2016, 17:05 (CET)
Nepíši ve prospěch svého zaměstnavatele, ale ve prospěch Wikipedie. Dělám to ve volném čase a nikdo mě za to neplatí ani neúkoluje.--Jan Spousta (diskuse) 15. 1. 2016, 23:13 (CET)
  • pro Wikipedii se mi kdysi podařilo zajistit od ČS sponzorství na ceny pro soutěž v psaní článků a je logické, že jméno sponzora muselo být uváděno na stránkách týkajících se této soutěže, v samotném textu Wikipedie se ale žádné reklamy na ČS neobjevily a ani jsem nikdy žádným takovým způsobem obsah Wikipedie nechtěl ovlivňovat. Myslím si, že pan Elm prostě ve svém antikapitalistickém zápalu nedokáže přijmout, že i v komerčních firmách sedí plno normálních lidí, kteří chtějí pomoci dobré věci, a tak se snaží mě co nejvíc očerňovat, abych mu zapadl do jeho černobílého vidění světa... --Jan Spousta (diskuse) 15. 1. 2016, 11:43 (CET)
Mám to chápat tak, že mzda za tuto vstřícnost od sponzora je ponechání tohoto článku?--Rosičák (diskuse) 15. 1. 2016, 17:05 (CET)
Nekomentujte osoby ale editace.--Rosičák (diskuse) 15. 1. 2016, 17:05 (CET)
 • "Téma je nesplňuje pravidla významnosti, nevidím 2NNVZ, zejména nezávislé zdroje." (Elm) - viz reference 4 a 6
Tedy tu referenci 6 z rubriky tiskové zprávy, kde je prostě jen ocitována zaslaná tisková zpráva ČS, bych za nezávislý zdroj rozhodně nepovažoval.--Borzywoy (diskuse) 15. 1. 2016, 19:37 (CET)
 • "Nejedná se neencyklopedický zaujatý článek, formulace "Recenze na Osobní účet České spořitelny kladně hodnotily šíři služeb a snadnou možnost vlastního nastavení pomocí intuitivní internetové aplikace" nebo reklamní slogany typu "Ten přináší klientům aktivně využívajícím Osobní účet slevu až po vedení účtu zcela zadarmo." nebo "Osobní účet zaznamenal dva výrazné úspěchy."" (Elm) - podle mého názoru jde o pravdivá tvrzení a není mi jasné, jak to formulovat neutrálněji. Ten účet prostě byl na svou dobu docela dobrý, a ti rencenzenti a hodnotitelé to tak viděli. Když nějaký film dostane Oscara, tak o něm Wikipedie také napíše že dostal tu a tu cenu.--Jan Spousta (diskuse) 15. 1. 2016, 11:43 (CET)
Dostal tento běžný účet dostal encyklopedicky významné ocenění? - To by mohl být NNVZ.--Rosičák (diskuse) 15. 1. 2016, 17:05 (CET)
Jsou ti recenzenti soudní znalci nebo encyklopedicky významní v oboru ekonomie? To by mohlo mít váhu.--Rosičák (diskuse) 15. 1. 2016, 17:05 (CET)
Encyklopedická významnost podle Wikipedie nevyžaduje žádnou konkrétní kvalifikaci autora článku apod., ale - zhruba řečeno - že článek bude uveřejněn v kvalitním médiu. Zde se cituje Měšec.cz, MFD a Ekonom, což jsou podle mého názoru vše přijatelné zdroje.--Jan Spousta (diskuse) 15. 1. 2016, 23:13 (CET)
 • "Článek míchá dva velmi vzdáleně související účty za účelem zdání dojmu legitimity článku. Sporožiro za komunismu a současný účet u ČS mají pramálo společného." Ve skutečnosti Sporožiro sice vzniklo za komunismu, ale udrželo se až do 21. století. Pak byly stávající účty Sporožira postupně přenastaveny a přejmenovány na Osobní účet. Myslím si, že by na Wikipedii klidně mohly být zvlášť články o Sporožiru a zvlášť o OÚ, protože pro oba produkty je dost nezávislých zdrojů, ale přišlo mi lepší to sloučit s ohledem na pohodlí čtenáře, protože jde vlastně o dvě verze transakčního účtu pro fyzické osoby. --Jan Spousta (diskuse) 15. 1. 2016, 11:43 (CET)
Jinými slovy Česká spořitelna přestala sporožiro nabízet a přemlouvá klienty, aby podepsali novou smlouvu za "ještě výhodnějších podmínek". Ti co nechtějí, mají nadále sporožiro. Článek podsouvá falešnou informaci o plné návaznosti na předchozí typ účtu. Z pohledu pracovníka banky je to snadné. Vytiskne novou smlouvu, nechá ji podepsat, v systému změní specialista zpracování několik parametrů a je to. Mimochodem transakční účet je každý, na kterém mohou být prováděny transakce, tedy každý účet kreditní, debetní, běžný spořicí i temínovaný. --Rosičák (diskuse) 15. 1. 2016, 17:05 (CET)
 • "Je snad cílem mít tady samostatné články o všech výhodných produktech, co nám banky nabízejí?" (Ivannah) Já bych řekl, že je cílem mít články o produktech, které jsou encyklopedicky významné.

Ze svého osobního hlediska bych ještě dodal, že Wikipedie se hemží články o produktech a službách, které jsou měřeno finančním obratem i počtem uživatelů řádově menší než Sporožiro/OÚ a nikomu (ani mně) to nevadí. Naopak všichni jsme asi rádi, že se tu dozvíme, co je to Gnash, V Fabric nebo Hostan, kdybychom někdy takovou obskurní věc hledali. Pokud někomu ale vadí zrovna vlajkový produkt jedné z nejvýznamnějších a nejtradičnějších českých firem, tak si to nedokážu vysvětlit jinak, než že jde o ideologickou válku proti zlému kapitalismu. To podle mého názoru nemá s propagovanou nezávislostí a objektivitou Wikipedie nic společného. Hezký den,--Jan Spousta (diskuse) 15. 1. 2016, 11:43 (CET)

Pokud jsou ty produkty encyklopedicky významné, mohou tu být (jakékoliv). Všimněte si, že třebas Vkladní knížka zde svůj článek má (a je to tak dobře). --Rosičák (diskuse) 15. 1. 2016, 17:05 (CET)
Rosičák: V tom se shodneme, já bych to neřekl jinak. Tak mi ale prosím vysvětlete, proč navrhujete na smazání článek, jehož Encyklopedická významnost je doložená třemi zdroji, i když normálně se požadují jenom dva: 1. Porota ocenila účty na míru, Mladá fronta DNES 2.11.2007, s. 18, autor: (zuk), 2. „Nej“ bankou je UniCredit, Ekonom 25.6.2009, s, 70, autor: Zuzana Panczaková, 3. http://www.mesec.cz/clanky/osobni-ucet-ceske-sporitelny-recenze-a-zkusenosti/ . A dají se vygooglovat i další.--Jan Spousta (diskuse) 15. 1. 2016, 22:58 (CET)
Jak první, tak druhý zdroj jsou triviální zmínky, 2NNVZ jsou nutné, nikoli dostačující podmínky. --Elm (diskuse) 16. 1. 2016, 12:08 (CET)
Mohl by jste pane Jane Spousto laskavě věcně diskutovat namísto podsouvání ostatním mou vámi vyfabulovanou a velmi nelichotivou motivaci hodnotící mé vidění světa jako černobílé? Berte to jako varování, příště nebudu vaše urážky tolerovat a požádám o zásah proti vaší osobě. Wikipedie není rozhodně místo, kde by jste jako loajální zaměstnanec měl dělat dobré jméno svému zaměstnavateli. --Elm (diskuse) 15. 1. 2016, 23:36 (CET)
Jistě bych se pane Elme vaší osoby ani nedotkl, kdybyste o mně nešířil lži. Pokud mě tu nebudete pomlouvat a budete si ve svých příspěvcích všímat jen textu Wikipedie, nebudu psát ani já o vás.--Jan Spousta (diskuse) 16. 1. 2016, 09:51 (CET)
Jan Spousta, na základě paměti a rozhovorů s ostatnímu wikipedisty jsem se domníval, že působíte na exekutivní úrovni České spořitelny, pokud to není pravda, tak se omlouvám, nicméně podstata věci, že jste zaměstnanec ČS a tvoříte články o svém zaměstnavateli a hájíte jeho zájmy na Wikipedii je nezměněná. Tento omyl vás nicméně neopravňuje ke komentářům, jenž jste napsal. --Elm (diskuse) 16. 1. 2016, 11:25 (CET)
Pro nás wikipedisty je zcela irelevantní, kdo článek napsal a v jakém vztahu je k subjektu článku. Rozhodující je významnost subjektu článku a kvalita článku. Významnost subjektu článku je sice, posuzováno selským rozumem a základním všeobecným přehledem, nesporná (nedivil bych se, pokud by v době jeho největší slávy byl tento účet vůbec nejrozšířenějším bankovním produktem v ČR), ovšem s kvalitou článku je to slabší – krom nedostatku hodnotných nezávislých zdrojů i proto, že je článek celkově spíše pahýlem a navíc těžce neaktuální, prakticky 7 let zanedbaný. Možná i proto, že dnes už ten produkt nikdo soudný ani nebere vážně, a tedy na něj ani nikdo nepíše kritiky? --ŠJů (diskuse) 3. 2. 2016, 01:21 (CET)


Gl 611[editovat zdroj]

Toto není hlasování, ale diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
Mirek256 14. 1. 2016, 17:22 (CET)
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešení[editovat zdroj]

 • Smazat místo aby se smazali Nadvšencovi články, upravovali se místo rychlosmazu. Přitom na en se podobné články mažou, není šance na rozšíření a astronomie by měla mít nejpřísnější požadavky na dva věrohodné netriviální zdroje. Hvězda navíc není viditelná pouhým okem a není šance na rozšíření. Anglická wikipedie en:Wikipedia:Articles for deletion/Gliese 611. V odkaze linky na Scholar, JSTOR apod. Komunity se navíc ptám, zda u astronomických článků bez šance na zdroje bude stačit požadavek na rychlosmaz či se o každém článku bude muset rozhodovat zvlášť.Mirek256 14. 1. 2016, 17:22 (CET)
 • Ponechat, to ze ted, ani v blizke budoucnosti clanek pravdepodobne nikdo nerozsiri imho neni argument. Clanek existuje a nejake informace v nem jsou. Nebo je nekde napsano, ze na Wikipedii smeji zustat jen takove clanky, ze kterych je mozne udelat Nejlepsi clanek? --Ozzy (diskuse) 14. 1. 2016, 17:49 (CET)
O nejpepší článek nejde, ale musí být být i jiné zdroje než katalog hvězd. Když jsem u en. kritériem tam je viditenost pouhým okem a zmínka v Bright Star katalog, což hvězda nemá, odkaz en:Wikipedia:Notability (astronomical objects).--Mirek256 14. 1. 2016, 18:15 (CET)
 • Ponechat a rychle uzavřít - na itwiki a dewiki jsou NNVZ, tudíž nevidím jediný důvod na smaz. Že by byl Mirek další zastánce pravidla WP:Na enwiki to tak mají? OJJ, Diskuse 14. 1. 2016, 17:54 (CET)
Článek na de vznikl překladem z en (zjistěte si to z historie článku na de), a zmínka z katalogu není netriviálním zdrojem. To by zde mohlo být milióny článků o hvězdách. A vůbec nechápu, proč nechcete, aby články měli zdroje? To chcete psát články o lidech, kde bude stačit matrika? Chce to lépe studovat články. S rychlým uzavřením nesouhlasím, popřete tím všecha pravidla wikipedie, a Vy jste pro pravidlo Wikipedie:Nevšímejte si žádných pravidel, to ale není závazné.--Mirek256 14. 1. 2016, 18:08 (CET)
 • Ponechat - zdroje jsou. Vadí mi náhodný odstřel jednoho vybraného článku o hvězdě pomocí DOSu, a to zrovna toho, který prošel úpravou a patří k těm lepším. --Jowe (diskuse) 14. 1. 2016, 20:46 (CET)
Takže se nemusí dodržovat Wikipedie:Dva nezávislé netriviální věrohodné zdroje. Zde totiž není ani jeden, a podud se u hvězdy neobjeví planety, či tak nějak, nebude. Google scholar nic [7], JSTOR nic [8] a můžeme pokračovat.--Mirek256 14. 1. 2016, 20:59 (CET)
Oba jsou záznamy v katalogu, ostatně stellar-databaze.com o něčem svědčí, ne? Druhá část, já chci, aby se u takových objektů bez zdrojů nemusel řešit smaz. A Vy chcete pořád, nemusela dodržovat žádná pravidla a byl na wikipedii nepořádek. I když sám články, které by nešli nikdy rozšířit, netvoříte. Ale u druhým Vám to nevadí, a u hvězd , asteroidů a galaxií by infobox měl být samozřejmostí, s nimi články většinou tvoříte.--Mirek256 14. 1. 2016, 21:28 (CET)
NNVZ není závazné pravidlo, nýbrž jen doporučení. Navíc si myslím, že se nedá říct, že existující zdroje by byly zcela triviální. Zkuste ještě zareagovat na druhou část mého příspěvku. --Jowe (diskuse) 14. 1. 2016, 21:14 (CET)
 • Spíše smazat – záznam v katalogu nesplňuje požadavky na NNVZ. Na it-wiki zdrojováno také pouze katalogy. Možná na de-wiki by se nějaký NNVZ zdroj našel, ale tamní dva zdroje nejsou ve formě odkazu, takže se nemůžu podívat, zda zmínka o Gl 611 v nich je či není netriviální. Čili momentálně to vidím na smaz kvůli nedoložené významnosti (článek v této chvíli nesplňuje závazné pravidlo doporučení WP:Encyklopedická významnost). --Vachovec1 (diskuse) 14. 1. 2016, 21:25 (CET)
  Docela mě překvapuje, že arbitr neví, že WP:Encyklopedická významnost je doporučení, a ne závazné pravidlo. --Jowe (diskuse) 14. 1. 2016, 21:31 (CET)
  Omlouvám se, i po čtyřech letech na Wikipedii mi mysl stále staví na roveň WP:Ověřitelnost (závazné pravidlo) a WP:Významnost (doporučení). --Vachovec1 (diskuse) 14. 1. 2016, 23:30 (CET)
  Německá wikipedie [9] katalog, a [10] taky katalog.--Mirek256 14. 1. 2016, 21:34 (CET)
 • Ponechat - souhlasím s argumenty Mirka256 --Týnajger (diskuse) 15. 1. 2016, 22:36 (CET)
Ale já chci článek smazat. -:)))
 • Smazat, encyklopedicky nevýznamné, hesel na základě hvězdných katalogů by bylo možno založit založit milióny. Výše se hodně argumentuje, že 2NNVZ jsou "jen" doporučení a ne závazné pravidlo. Wikipedie:Pravidlo Wikipedie skutečně říká, že z doporučení lze činit výjimky. Zdůrazňuji však slovo výjimky. Doporučení tu prostě ponechává prostor pro případy, na které se při tvorbě doporučení nepomyslelo. Taková výjimka z doporučení 2NNVZ tedy musí mít jiný základ, než že 2NNVZ je "jen" doporučení, to bychom tu jinak takové doporučení vůbec mít nemuseli. Jan.Kamenicek (diskuse) 16. 1. 2016, 01:45 (CET)
 • Ponechat, zdroje pro článek jsou údaje v katalozích, což lze považovat za trivialní. Nicméně údaje o hvězdách v těchto katalozích triviální nejsou. Hvězda má magnitudu už skoro 6,5, od které jsou hvězdy v katalogu jasných hvězd, Gliese 611 má 6,66m. Je blízko Slunci, 14 parseků, je uvedena v seznamu nejbližších jasných hvězd (v seznamu asi 220 hvězd) na cs i na enwiki, na cswiki jako Gliese611 na enwiki HD144579, je vhodné o ní něco rozepsat i v samostatném článku. (Také článek spojí různá označení hvězdy.) Článek obsahuje v infoboxu netriviální informace. Tato hvězda je relativně jasná, opravdu těsně slabší než 6,5m a je docela blízko. Paul E (diskuse) 17. 1. 2016, 00:55 (CET)
Hvězda v seznamu nejbližších hvězda na en opravdu je, en:List of nearest bright stars, bez červeného odkazu, normálním písmen. A je otázka, zde seznam nestačí. Je tam vše, co v článku, spektrální třída, jasnost, vzdálenost a poloha hvězdy. Je třeba ještě článek, kde bude totéž? Jen rozepsané s omáčkou?--Mirek256 17. 1. 2016, 06:48 (CET)
Všechno v tabulce není, označení v ostatních katalozích, že hvězda je dvojhvězda, hmotnost, vlastní pohyb, vlastnosti jendotlivých složek dvojhvězdy, že Gl611 je nejbližší jasnější hvězda z hvězd v Severní koruně. A to, že angická wikipedie smazala, neznamená, že musíme mazat taky. Důvěryhodně je o hvězdě text tu: http://www.astrostudio.org/xhip.php?hip=78775. Natolik blízkých a jasných hvězd je cca 200, nejsme z papíru. Jasnost velmi těsně přes 6,5m (na velmi tmavé obloze je prostým okem dosah až k 7m) spolu s blízkostí mi dává dobrý důvod ponechat. Paul E (diskuse) 17. 1. 2016, 21:38 (CET)
Jak píšu níže v komentářích, navrhněte doporučení Wikipedie:Významnost (astronomie). Je samozřejmě možné, že parametry by byly nastaveny tak, že tento článek by prošel. Zatím ovšem podle stávajících pravidel a doporučení nemá tento článek zde na Wikipedii nárok na existenci. Pokud by ovšem vyhovoval podmínkám nově schváleného doporučení, může být samozřejmě kdykoli obnoven. --Vachovec1 (diskuse) 17. 1. 2016, 22:05 (CET)
Uvedl jsem dle svého mínění dobré důvody, proč převážit doporučené dva netrivialní zdroje. Také hvězdný katalog nemusí být chápán jako trivální zdroj, protože není pouhým seznamem, protože obsahuje netrivialní údaje, položka v katalogu není pouhá zmínka v seznamu, tedy zvlášť pokud byla hvězda podrobně měřena před dobou robotických pozorování. Hvězda je uvedena v seznamu jasných nejbližších hvězd a považuji za vhodné, aby byla rozvedena buď v podrobnostech seznamu, což je nepřehledné, nebo v samostatném článku, který lze odkázat i z článku Souhvězdí Severní koruny, a který může navíc uvést informace, které se do seznamu nehodí (že nejbližší hvězda souhvězdí CrB, údaje o dalších složkách vícenásobné hvězdy,..). Ano, uvažujme významnost hvězd viditelných okem, do 6,5mag, možná 7 a dálších slabších, řekněme do 7mag či 7,5mag, pokud jsou do 15 nebo 20 pc nebo 25pc, ať se vyhneme diskusím o wikipedii ochuzujících mazáních. Můžeme to udělat i před smazáním tohoto. Paul E (diskuse) 17. 1. 2016, 23:37 (CET)
K Severní koruně, anglická wikipedie u uvedeném článku hvězdu uvádí jako nejbližší hvězdu souhvězdí, ale bez odkazu. A pokud se nepletu, anglická wikipedie právě kvůli zdrojům nemá moc článků o hvězdách, tedy víc než my odhaduji na dva tisíce, stejný počet asteroidů a samosebou mají seznamu hvězd. Ovšem ne každá hvězda ze seznamu má odkaz a článek. --Mirek256 24. 1. 2016, 13:02 (CET)
Že na enwiki to tak mají opravdu nepovažuji za pádný argument. A o této hvězdě lze napsat i víc než katalogové údaje, je odkazovatelná ze dvou článků, a blízkostí, jasností a vlastním pohybem neni jen jedna z vesmírného počtu hvězd. Paul E (diskuse) 24. 1. 2016, 22:51 (CET)
@Paul E: ref číslo čtyři neexistuje, prosím opravit.Mirek256 27. 1. 2016, 16:55 (CET)
 • Ponechat, viz Paul E - článek je založen na zdrojích a dosahuje kvality pahýlu, čili je bezproblémový. --Palu (diskuse) 27. 1. 2016, 15:03 (CET)
@Palu: reference číslo 4 neexistuje (brzo, že?) 1 a 2 jsou katalogy. 3 když zavřu obě oči, dejme tomu. Takže máme tak půl nezávislého netriviálního zdroje.--Mirek256 27. 1. 2016, 16:55 (CET)
Ty katalogy jsou nezávislé a věrohodné, záznam je sice strukturalizovaný, ale přesto netriviální, protože obsahuje mnoho údajů, které by přepsané v plném textu dosáhly jistě několika odstavců. Považuji je tedy za NNVZ. Link na 4 jsem opravil a považuji ten článek opět za NNVZ. --Palu (diskuse) 27. 1. 2016, 17:33 (CET)
 • Ponechat, záznamy katalogu považuji za plně věrohodné, plně nezávislé na dotčené hvězdě a netriviální, tedy komplexní a vyčerpávající. Od toho ty katalogy také jsou, že. Jakou další publicitu byste si představovali? Nějaký skandální článek v Blesku? Nebo filosofickou esej? U kolika českých vesnic takové zdroje máme? (Tím rozhodně nechci fanatiky inspirovat, aby jich půlku smazali.) A co takhle smazat článek 567, protože o roce 567 nevyšla žádná samostatná monografie a ten článek nemá žádné NNVZ? Chce-li někdo navrhnout speciální kritéria pro posuzování významnosti vesmírných těles, můžeme o nich diskutovat, ale tupé mechanické uplatňování zásady primitivně zredukované ve 2NNVZ pro některá témata a typy článků opravdu nemůže být jediným a posledním kritériem, v některých případech dokonce ani pomocným. --ŠJů (diskuse) 3. 2. 2016, 03:45 (CET)
@ŠJů: Tak v Blesku o této hvězdě psát určitě nebudou, ale na anglické wikipedii ji smazali pro, že o ni neexistují žádné vědecké práce. Google Scholar o ní nic nenajde a totéž platí o jiných vědeckých vyhledávačích. Pak musí být předmětem více netriviálních publikací od např. novinových článků, knih, pořadů v televizí a hlavně recenzovaných vědeckých článků. Co se nepočítá. je např, když je hvězda v tabulce s další 200 hvězdami, a musí v publikaci být významná zmínka o hvězdě. Ostatní kritéria na en nesplňuje ani omylem, byla známa před rokem 1850 (Glieseho katalog vznikl o sto let později), pouhým okem vidět není, předmětem zájmu amatérských astronomů taky není, planety u objeveny nebyly. Tolik má malá poznámka.--Mirek256 3. 2. 2016, 16:17 (CET)
Představoval bych si např. nějaké ty články v odborném tisku. To je velmi dobré kritérium významnosti, z miliónů katalogizovaných hvězd se takové články píší jen o těch významných. Heslo o roce 567 bych ke smazání nenavrhoval, neboť předpokládám, že existuje mnoho monografií, které událostem tohoto roku věnují dost prostoru.
Jinak pokud se domníváte, že nazývání kohokoliv fanatikem nějak pomůže vyrovnat nedostatečnou sílu argumentů, tak věřte, že nepomůže. Není dokonce výjimkou, že největšími fanatiky jsou právě ti, kteří se tím slovem nejvíce ohánějí. --Jan.Kamenicek (diskuse) 4. 2. 2016, 22:53 (CET)

Komentáře[editovat zdroj]

Názor na smaz či nesmaz článku v tuto chvíli nechci řešit, ale rád bych věděl, co je za módu ten dodatek rychle uzavřít? To je přeci základní smysl diskuse o smazání, nechat čas na probrání všech názorů pro či proti smazání, ne? Tak jaképak „a rychle uzavřít“? --Jan KovářBK (diskuse) 14. 1. 2016, 18:03 (CET)

@Jan Kovář BK: Rychle uzavřít se tu používá docela často, naposledy Wikipedie:Diskuse o smazání/Miroslav Karela, dle mého nejednoznačná. Měj se a díky za přesun. OJJ, Diskuse 14. 1. 2016, 18:07 (CET)
Díky za odpověď, stejný dotaz jsem pro jistotu položil i tam, jsem zvědav na další názor. --Jan KovářBK (diskuse) 14. 1. 2016, 18:10 (CET)

@Mirek256: Vysvětlete mi, prosím, proč by astronomie měla mít nejpřísnější požadavky na dva věrohodné netriviální zdroje. Proč bychom měli být u astronomie přísnější než třeba u komerční firmy, kde hrozí zneužití Wikipedie k propagaci ? Díky. --Jowe (diskuse) 14. 1. 2016, 19:47 (CET)

Na to rád odpovím, protože jestliže se najde někdo, a to se zde už našel, např. u asteroidů, hvězd a NGC (neřkuli např. PGC galaxií), kdo bude tvořit články dle hvězdných katalogů, máme tu tisíce článků, kde nebude nic víc než v katalogu, nebudou mít žádnou přidanou hodnotu a nepůjdou rozšířit. I když nemusíme mít vše jako na en, tam to dodržují a bez milosti články, které nemají zdroje (katalog a hvězdná mapa se nepočítá) mažou. Nejde to komerci, ale astronomické počty.--Mirek256 14. 1. 2016, 20:44 (CET)
A v cem je problem mit tisice clanku o hvezdach? Wikipedie to neunese? Predstavme si, ze v nejakem clanku bude hvezda zminena. A tak tam bude cerveny odkaz na veky veku, protoze nechceme mit clanky o hvezdach, ke kterym je jenom onen zaznam z katalogu? A nebo tam radeji nebude zadny odkaz a budeme predpokladat, ze ctenar vi, co je ta hvezda zac, pripadne si ji umi najit v katalogu? --Ozzy (diskuse) 14. 1. 2016, 22:30 (CET)
@Ozzy: Špatný postup/přístup. Navrhněte doporučení Wikipedie:Významnost (astronomie) po vzoru Wikipedie:Významnost (hudba) či Wikipedie:Významnost (lidé). Jestliže komunita schválí, že k existenci článku na Wikipedii v případě vesmírných objektů stačí místo klasických 2NNVZ záznam v určitém katalogu/katalozích, pak tento článek získá právo na existenci a nikdo to nebude rozporovat. Zatím se musíme řídit stávajícími doporučeními/pravidly a tato výjimku neumožňují. --Vachovec1 (diskuse) 14. 1. 2016, 23:26 (CET)
Přidáno echo. --Vachovec1 (diskuse) 14. 1. 2016, 23:32 (CET)
Ale umuznuji. Navic doporuceni vyjimku umoznuje uz tak nejak z toho principu, ze to je „jenom doporuceni“. (Btw: echo nejak nefunguje) --Ozzy (diskuse) 15. 1. 2016, 00:24 (CET)
Výjimka by ale měla být nějak zdůvodněna. Doporučení na Wikipedii nejsou jen tak nezávazná povídání, jako když mi někdo doporučí televizní pořad. Doporučení na Wikipedii jsou míněna velmi vážně a pro jejich nedodržení je třeba mít silné argumenty. Pro pravidlo Nedodržujte žádná pravidla to pak platí trojnásobně. Jan.Kamenicek (diskuse) 16. 1. 2016, 01:52 (CET)
Jen další napsal bych maličkost, ale maličkost to není, hvězda na není ani v en:List of stars in Corona Borealis, což svědčí o významnosti hvězdy, ironicky míněno.Mirek256 15. 1. 2016, 09:51 (CET)

@Mirek256: A je vůbec upozorněn Nadvšenec, aby se mohl vyjádřit? A proč vedeme DoSku o článku, který patří k těm dobrým i s vyplněným infoboxem? OJJ, Diskuse 17. 1. 2016, 07:32 (CET)

Protože nesplňuje doporučení wikipedie, ale to již bylo napsáno výše.--Mirek256 17. 1. 2016, 07:40 (CET)
Byl jsem na to upozorněn dneska ráno, dřív jsem si této diskuse nevšiml, ale myslím si že k této seriózně-ironicky vedené diskusi moc nepřispěji. Nejdřív chci konstatovat, že na slovenské Wikipedii tento článek vznikl na konci roku 2005. O těchto „výhoncích“ se prý vedly diskuse, ale nakonec tyto články na skwiki s dvěma větami a bez infoboxu nechaly. Ptám se vás kolego Mirku256, kdyby byl článek na cswiki starý 10 let, smaztal byste ho nebo byste byl rozčílený a odklonil se od tématu. Naši východní sousedi to odůvodňují tím, že v roce 2005 o minimální délce nebyly pravidla. Pokud byste ten můj článek z roku 2005 označil na smazání, nepřišlo by vám to nefér nejen vůči mně? A zase jsme u toho skwiki není cswiki, ale příjde mi to neférové, vždyť se koukněte na skwiki. Před deseti lety zneužili (či využili) toho, že žádná pravidla o zakládání subpahýlů nejsou, a drtivá většina článů o hvězdách na skwiki po deseti letech má dvě až čtyři věty a jsou bez infoboxů. Dnes bych již nepsal šlánky se 2 nebo 3 větami, popřípadě bych doplnil infobox, ale jde mi o to, že na cswiki by se skoro vždy našel snaživec, který by začal tyto diskuse, na skwiki však ne. Nechci dělat ze sousedů lenochy, ale vemte si že články se 2 nebo třemi větami + infobox zakládá robot jménem Wizzo-Bot, který založil mnoho takových článků s infoboxi, jako je například tento na cswiki. No a co? Tak má skwiki tisíce článků s 2 větami a infoboxem, ale když jeden takový udělám na cswiki, tak je to velký problém. Řekněte mi v čem se liší situace, kdyby tento článek měl 2 věty a 4 odkazy, pak už byste byl spokojený? V čem se liší tento článek s výtvorem Wizzo-Bota? (Ano vím, že tento bot nezakládal články o hvězdách na skwiki) Ano přece v tom, že jsme jiný národ. My Češi myslíme tak, že když vidíme takto prázdný článek, tak vedeme diskuse, kde jsou šance na smazání článku 50 na 50, za to Slovákům dle mého názoru jde spíše o kvantitu. Nebudu hlasovat, vím že je článek chabý, ale zároveň nechci sabotovat své články, nechci mít napsáno - Nadvšenec založil 300, smazáno 100. Já dobře vím o co vám jde, začne to u této hvězdy a pak bude stačit říct - Proč máme tuto hvězdu číslo 2 nechat, když jsme smazali hvězdu č. 1? Poslední myšlenka: Nejlepší by asi bylo kdyby se takovéto články smazali na skwiki a nlwiki, protože pak se najde někdo mého druhu, který se bude dokola vyptávat, Jak to že na skwiki, Proč na skwiki, Jakto že na skwiki... Je to zbytečně matoucí a mimo jiné i nefér, když se skwiki může vychloubat 208 000 články, když prřitom mají asi 38 000 subpahýlů a to samé platí o nizozemské Wikipedii. Lépe a více bych toho už neřekl. --Nadvšenec (diskuse) 17. 1. 2016, 11:46 (CET)
@Nadvšenec: Tak o vás zde vůbec nejde, a já bych na hvězdu nikdy nepřišel, kdybych nepřeložil souhvězdí Severní koruny a nepodíval se , o jakých hvězdách souhvězdí jsou články. jestli umíte aspoň trošku anglicky, přečtete si tam, jak mažou astro články, kde nejsou zdroje.--Mirek256 17. 1. 2016, 12:05 (CET)
Nicméně to je Váš pohled, že informace z katalogu nejsou zdroj. Když se rozhodnu, že novinky.cz nejsou zdroj, tak můžu smazat polovinu české Wikipedie. --Ozzy (diskuse) 18. 1. 2016, 08:11 (CET)

@Ozzy: Já nenapsal, že katalog není zdroj, ale není netriviální zdroj, ale triviální. To je rozdíl, na en opravdu mažou články o asteroidech, hvězdách a galaxiích, které nemají netrivilání zdroje. Stačí se podívat, kolik na zůstalo asteroidů a hvězd. Mirek256 18. 1. 2016, 09:48 (CET)

Proč bychom se měli řídit en.wiki a proč ne třeba německou wiki, která je všeobecně považována za kvalitnější než anglická verze. --Jowe (diskuse) 24. 1. 2016, 13:09 (CET)
@Jowe: Vy jste dneska jedl vtipnou kaši, ne? kdybych já jen dal na recenzi dobrý článek německé wikipedie, vím jakou dostanu odpověď od určitých wikipedistů. dám příklady z astronomie. de:(90377) Sedna , referenci článek nevidí ani jednu.... de:Asteroid pokus o vtip. Jiný obor, i česká řeka de:Elbe nejlepší článek . Popis toku v Česku je pokus o vtip, zdrojovat se nemusí. Kdyby to viděli recezenti českého projektu kvalita, hodně dlouho by se popadávali za břicho. Jinak až tolik hvězdf také německá wikipedie nemá. Neumím to spočítat..odhaduji na tisíc. Ale mají hodně hnědých trpaslíků, ty jsem nepočítal, speciálka de wiki de:Kategorie:Brauner Zwerg der Spektralklasse L.-:)))--Mirek256 24. 1. 2016, 16:28 (CET)
Obecně je de.wiki považována za nejkvalitnější z velkých Wikipedií a kritéria pro existenci článků jsou tam přísnější než jinde, to je prostě fakt, na kterém nic nemění ani porovnávání vybraných článků. Proto se ptám proč opakovaně argumentujete jen smazáním článku na anglické verzi. --Jowe (diskuse) 24. 1. 2016, 16:58 (CET)
@Jowe:Tento článek kvalitní wikipedie přeložila z nekvalitní [11], bohužel.--Mirek256 24. 1. 2016, 17:20 (CET)
Stále jste mi neodpověděl, proč neustále upřednostňujete anglickou verzi a tamní smazání opakovaně používáte jako závažný argument pro smazání zde. --Jowe (diskuse) 24. 1. 2016, 17:28 (CET)
@Jowe:Když Němcům nevadí jako jediný zdroj katalog, s tím nic neudělám. Mě to vadí (v uvozovkách) a navíc takovéto články o hvězdách nemají smysl. To už má smysl Ošupis. A nezlobte se na mě, v astronomii není německá wikipedie kvalitnější než anglická ani omylem.--Mirek256 24. 1. 2016, 17:52 (CET)
Vraťme se znovu k tomu, proč tu vůbec nějakou laťku významnosti máme: „Články, jejichž předmět není znám větší skupině lidí, přinášejí velký problém - není dost wikipedistů, kteří by článek mohli upravovat a kontrolovat.“ To je ten zcela klíčový důvod, který ovšem Matěj Orlický před rokem a půl z pravidla svévolně smazal, protože samotný důvod omezení je pro něj "okrajovým tématem". A bohužel, pokud si kolegové nechápající smysl pravidel dělají z pravidel trhací kalendář, nelze pak ta pravidla už vůbec brát doslovně. Jak často se údaj o té hvězdě bude v katalogu měnit, aby hrozilo, že jej nebudeme stíhat každých sto tisíc let aktualizovat? --ŠJů (diskuse) 3. 2. 2016, 03:56 (CET)
Vážený kolego ŠJů. Encyklopedickou významnost dokládáme na základě objektivních kritérií, pokud existují NNVZ, může článek upravovat a kontrolovat víceméně kterýkoli wikipedista. Uvedenou formulaci nelze k objektivnímu posouzení EV použít a do pravidla jste ji „svévolně“ vložil Vy. Pokud chcete brát text pravidel „doslovně“, zdá se mi, že jejich smysl nechápete Vy: závazné pravidlo WP:Pravidlo Wikipedie moudře stanovuje, že Při jejich aplikaci je však třeba se zamýšlet nad jejich smyslem, nelpět na pouhé liteře. --Matěj Orlický (diskuse) 3. 2. 2016, 11:44 (CET)


Seznam případů policejního násilí v Česku[editovat zdroj]

Toto není hlasování, ale diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
Wikipedista:BobM d|p 27. 1. 2016, 14:51 (CET)
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešení[editovat zdroj]

 • Smazat -Wikipedie není sbírkou nahodilých informací, nevýznamné (viz související AfD) --Wikipedista:BobM d|p 27. 1. 2016, 14:51 (CET)
 • Zneutralizovat, pročistit a sloučit s článkem policejní násilí, tak aby jsme v něm měli pokrytý i český rozměr.--Jenda H. (diskuse) 27. 1. 2016, 15:30 (CET)
 • Smazat – viz BobM; vyjádřil jsem se v komentářích souvisejícího DOSu.--Kacir 27. 1. 2016, 16:09 (CET)
  Mírně rozvedu zdůvodnění po dalších názorech: S odkazovaným Policejním násilí v USA má tento článek málo společného a oba lze těžko srovnávat. Anglické heslo je kvalitně zdrojovaný přehledový článek zabývající se různými aspekty násilí, nikoli pouhý seznam konkrétních případů. Český článek je zatím svou chudou nahodilostí – 6 incidentů ne zcela encyklopedicky zpracovaných, maximálně na šablonu {{Urgentně upravit}}. Právě takové šablony se vkládají do článků charakterizovaných níže ŠJůem: „… reprezenativní to moc není, a u těch uvedených postrádám popis podstatných okolností“. Jsem téhož názoru.--Kacir 3. 2. 2016, 14:23 (CET)
 • Smazat - na rozdíl od Stíhání policisté se alespoň týká přímo ČR, ale stejně to rozhodně nejsou všechny případy, které by - pokud jde o seznam - měly být, ale jenom náhodný výběr. Je mi líto nováčkovské práce, ale v tomto stavu to nemůže zůstat. --OJJ, Diskuse 28. 1. 2016, 16:00 (CET)
 • Ponechat - článek je ve stavu zrodu, takže samozřejmě není moc kvalitní. Ale seznam důležitých, mediálně pokrytých událostí jednoho typu podle mého názoru plní pravidla Wikipedie o seznamech. Časem možná dospěje aspoň na úroveň článku en:Police brutality in the United States (Policejní násilí v USA), ale když ho smažeme teď na počátku, tak k tomu nikdy nebude šance.--Ioannes Pragensis (diskuse) 1. 2. 2016, 08:47 (CET)
S tímhle s Vámi nemohu souhlasit. Článek není významný - takových to kauz jsou stovky. Seznam nemá žádný smysl už pro nahodilost obsahu. Dále jde o POV - viz například presumce neviny (pokud kauza probíhá - Wikipedie je encyklopedie, ne zpravodajství). Naprosto postrádá věrohodné zdroje a je neověřitelný. --Wikipedista:BobM d|p 1. 2. 2016, 08:51 (CET)
Nevím, kam se díváte Vy, ale já tam vidím 10 referencí, podle mě vesměs věrohodných. Souhlasím, že seznam určitě není a asi nikdy nebude úplný, ale to podle mě ještě neznamená nezbytnost smazání.--Ioannes Pragensis (diskuse) 1. 2. 2016, 09:14 (CET)
Kolego, pokud byl měl být napsán kvalitní článek, je obsah dosavadního seznamu možné hodit do koše. To že je někdo stíhán neznamená že bude odsouzen. --Wikipedista:BobM d|p 1. 2. 2016, 09:17 (CET)
To je dobrý argument, proč smazat nebo přeformulovat jeden bod toho seznamu, ale Vy jste navrhl na smazání celý seznam.--Ioannes Pragensis (diskuse) 1. 2. 2016, 09:43 (CET)
V dosavadním stavu je lépe celý seznam smazat. --Wikipedista:BobM d|p 1. 2. 2016, 12:47 (CET)
 • ponechat – když můžeme mít seznamy zemětřesení, povodní, dopravních nehod nebo sexuálních skandálů amerických kněží, tak proč ne toto. Téma je to poměrně významné, závažné, a vcelku snadno vymezitelné (přitom musíme mít na paměti, že na možnosti legitimního použití násilí je existence těchto složek založena a není úkolem Wikipedie, aby sama tu oprávněnost hodnotila). Pochopitelně že seznamy týkající se reálného světa obsahují spíše to, co mělo nějakou publicitu, než že by šlo o uzavřený výčet podle nějakých měřitelných kritérií. Ovšem první tři případy, které jsem si vybavil (pardubický drtič chodců, zbití Kateřiny Jaucques, "Paroubkovo" rozhánění technoparty) v seznamu vůbec nevidím, takže reprezenativní to moc není, a u těch uvedených postrádám popis podstatných okolností. Otázka taky je, jestli je vhodnější třídění podle roku, nebo podle orgánu, který se násilní měl dopustit, anebo podle typu násilí, protože např. násilí při výslechu bych opravdu neházel do stejné kupky třeba s tím, když policista při akci omylem zastřelí nezúčastněnou osobu. --ŠJů (diskuse) 3. 2. 2016, 04:37 (CET) A pokud se to má týkat celé historie Česka, jak říká název článku, a nikoliv jen samostatné České republiky, tak tam chybí celá éra komunistického násilí. --ŠJů (diskuse) 3. 2. 2016, 04:39 (CET)
 • ponechat viz argumentace kolegy Šjů.--Feťour (diskuse) 3. 2. 2016, 09:55 (CET)

Komentáře[editovat zdroj]

Doplnil jsem CzechTek + 7 externích odkazů, z nichž lze doplnit pár dalších případů, abych zčásti naplnil Kacirovu žádost o urgentní úpravu--Feťour (diskuse) 4. 2. 2016, 18:17 (CET).


Seznam objektů vzdáleného vesmíru v souhvězdí Draka[editovat zdroj]

Toto není hlasování, ale diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
Mirek256 28. 1. 2016, 16:48 (CET)
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešení[editovat zdroj]

 • Smazat seznam dělá tak maximálně ostudu, nikdo jej osm let needitoval, autor jej nikdy nedokončil, je nesystémový, chybí jakýkoliv zdroj a NGC objektů (a ty jde hlavně) má souhvězdí Draka tak padesát, ne dvacet. Nestačí na wikipedii Seznam NGC objektů, každý tam snadno najde objekty, které se nachází v souhvězdí Draka.Mirek256 28. 1. 2016, 16:48 (CET)
  Není-li zdroj uveden pod čarou, pak předpokládám, že zdrojem je NGC zmíněný v úvodní větě. Nesystémovost by bylo třeba blíže vysvětlit, stejně jako to, jestli ten výběr může mít nějakou logiku (jestli to např. není 20 nejvýznamnějších či největších nebo nejviditelnějších objektů). Seznam NGC objektů zjevně neumožňuje snadné nalezení objektů, které se nacházejí v souhvězdí Draka, protože v něm nejsou objekty řazeny podle souhvězdí, seznam je rozdělen na 32 částí a dokonce ani v jednotlivých dílčích seznamech nejsou tabulky řaditelné podle souhvězdí. Takže to „snadné nalezení“ by znamenalo otevření 32 stránek a jejich prolézání fulltextem, což opravdu není adekvátní alternativa k zde diskutovanému článku. Tím ovšem nehodnotím jeho potřebnost či užitečnost. --ŠJů (diskuse) 3. 2. 2016, 03:16 (CET)
  V "nadřazeném" článku Souhvězdí draka je podkapitola objekty vzdáleného vesmíru. Figuruje tam jedna ze dvou významných. Navrhuji dopsat druhou (vřetenovou galaxii), tento neúplný seznam smazat (souhlas s navrhovatelem - lze dohledat v seznamu objektů, kdo bude chtít kompletní seznam podle souhvězdí, vždy půjde IMHO pro údaje na astronomické stránky, nikoliv na cs.wiki). --Krvesaj (diskuse) 7. 2. 2016, 00:16 (CET)

Komentáře[editovat zdroj]

Seznam dílů seriálu One Piece[editovat zdroj]

Toto není hlasování, ale diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
Silesianus (diskuse) 8. 2. 2016, 14:31 (CET)
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešení[editovat zdroj]

 • Smazat. Tento seznam je zde již od roku 2012, kdy bylo zahrnuto prvních 30 dílů. Další rozšíření příšlo až v září 2015 (dalších 32 dílů). Celé (stále se vyrábějící) anime má přes 700 dílů. Navrhuji proto smazat kvůli dlouhodobě nedostatečnému zpracování seznamu. --Silesianus (diskuse) 8. 2. 2016, 14:31 (CET)

Komentáře[editovat zdroj]