Wikipedie:Diskuse o smazání

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání
Wiki rules.png

pravidla:

     závazná
     doporučení
     v hlasování
     navrhovaná
     neschválená
Doporučení

Text této stránky je doporučení české Wikipedie. Vysvětluje standardy, s nimiž většina wikipedistů v principu souhlasí a které je vhodné dodržovat. Přesto není závazným pravidlem. Nebojte se stránku editovat, je-li potřeba, ale větší změny raději předem navrhněte v diskusi a oznamte je též Pod lípou.


Zkratka:
 • WP:DoS
  WP:AfD
  WP:TfD

Diskuse o smazání (slangově též DOS, DoS, AfD z anglického Articles for Deletion či TfD z Template for Deletion) je stránka pro diskuse o tom, zda obsah stránky vyhovuje kritériím pro zahrnutí ve Wikipedii, či zda má být stránka smazána. Cílem diskuse je dosáhnout konsensu o smazání či ponechání, případně přepracování stránky do přijatelné podoby. Skončené diskuse jsou uloženy v archivu.

Diskuse o smazání řeší otázku smazání obsahu nějaké stránky, nikoliv rušení zavedených pravidel a zvyklostí. K diskusi o smazání mohou být proto zpravidla podány stránky jen z těch jmenných prostorů, které bezprostředně souvisí s obsahem v článcích, tj. stránky z hlavního jmenného prostoru a prostoru portál a šablony, soubory či kategorie, které bezprostředně s obsahem článků souvisí. V dalších jmenných prostorech se užívá jiných rozhodovacích procesů (vizte Změny v pravidlech), o smazání je možné rozhodovat jen tehdy, pokud byl příslušný mechanismus, jehož je stránka součástí, zrušen nebo standardním způsobem plně nahrazen jiným.

Možnost fyzického mazání stránek mají správci (sysopové) české Wikipedie.

Pro upozornění na omylem vytvořené, špatně pojmenované, zjevně zcela nesmyslné a jiné podobné stránky, které lze bez diskuse o obsahu vymazat procedurou tzv. rychlého smazání, použijte šablonu {{Smazat|důvod pro smazání}}.

Jestliže jde o heslo o encyklopedicky významném pojmu, který by na Wikipedii měl být, zvažte dobře, je-li jeho stávající obsah opravdu natolik nicotný, že je lepší ho zcela smazat z databáze než ho využít jako pahýl. Také zvažte, není-li vhodné stránku či kategorii spíše sloučit s jinou nebo přejmenovat. V případě, že stránka je spíše slovníkovou definicí než encyklopedickým heslem, zvažte její přesunutí na Wikislovník. K tomu se používá šablona {{Přesunout na Wikislovník}}.

V případě, že navrhujete ke smazání šablonu nebo jiný prvek, který užívají jiní uživatelé, napište ve zdůvodnění i postup, jak se vypořádat s problémy, které nastanou v souvislosti s jeho smazáním.

Jak navrhnout stránku na smazání[editovat | editovat zdroj]

Předpokládejme, že vidíte důvod smazat stránku Velký modrák. Nejprve zjistěte, zda problémy na této stránce nemůžete odstranit sami bez nutnosti vyvolávat diskusi o smazání, zejména:

 • úpravou problematického textu, například odmazáním nepřijatelného obsahu;
 • změnou obsahu stránky na přesměrování spolu s případným sloučením užitečného obsahu s cílovou stránkou přesměrování;
 • přesunem stránky na název, který bude ve shodě s jejím obsahem, případně na Wikislovník;
 • využitím mechanismu rychlého nebo odloženého mazání stránek.

Pokud žádným z uvedených způsobů problémy stránky vyřešit nelze, navrhněte ji na smazání pomocí následujících kroků:

1/3 Vložení šablony do navrhované stránky

Na začátek stránky, kterou chcete smazat (tj. Velký modrák), vložte šablonu {{AfD}} (navrhujete-li smazání šablony, označte ji šablonou {{subst:TfD}}).

2/3 Vytvoření diskusní podstránky

V editačním políčku nahraďte text -heslo- názvem stránky, o níž se má diskutovat, a zmáčkněte tlačítko pro vytvoření diskusní podstránky. Podstránku vyplňte podle návodu a nakonec uložte.


3/3 Zařazení podstránky do seznamu

Zmáčkněte tlačítko pro zařazení podstránky do seznamu. Stránku vyplňte podle návodu a nakonec uložte.

Druhou možností je editovat celý seznam. Na nový řádek na konci seznamu připište {{/-heslo-}}, kde -heslo- nahraďte názvem stránky navrhované na smazání, takže přidaná položka bude například {{/Velký modrák}}. Můžete přitom vymazat případné již neaktuální položky. Varování, že jste nezadali shrnutí editace, si nevšímejte a změny uložte.

Po úspěšném provedení těchto kroků se text podstránky s novým návrhem na smazání objeví přímo na konci této hlavní stránky. Pokud se neobjevil, zkuste nejdříve vyprázdnit cache serveru, a pokud ani potom ne, zkontrolujte, zda všechny vaše kroky proběhly přesně podle návodu (např. jestli jste neudělali překlep apod.).

Upozornění na diskusi v posledních změnách a na portálu Wikipedie zařídí robot, může mu to ale trvat až půl hodiny. Vstřícným krokem, který můžete ještě udělat (a robot ho neudělá), je upozornit hlavního autora článku na založení diskuse. Lze očekávat, že si nastavil odeslání e-mailu při změně diskusní stránky, takže bude upozorněn i v případě, kdy aktuálně Wikipedii nesleduje.

Pravidla diskusí o smazání[editovat | editovat zdroj]

Uzavření diskuse[editovat | editovat zdroj]

Diskuse se uzavírá nejdříve po týdnu. Správce však může zrušit nebo předčasně uzavřít diskusi, pokud:

 • bylo jejich založení zjevně v rozporu s jinými pravidly (např. šlo o narušování Wikipedie nebo obcházení bloku),
 • pro daný typ stránek je výslovně řečeno, že pro něj proces diskuse o smazání není určen.

Správce může dále předčasně uzavřít diskuse:

 • jednoznačné (dostatečně reprezentativní a takřka jednomyslné),
 • kde došlo k tak zásadnímu přepracování navržené stránky, že dosavadní argumenty pro smazání ztratily smysl.

Na druhou stranu může kterýkoli správce diskusi prodloužit, pokud se před očekávaným uzavřením objeví nové podstatné argumenty.

Uzavíratelem může být libovolný ze správců; jasné, zralé a řádně proběhlé diskuse, jejichž výsledek nevyžaduje použití práv správce, smí uzavřít kterýkoli wikipedista. Uzavíratel zváží argumenty, komentáře, připomínky a názory diskutujících a rozhodne, zda se článek ponechá, smaže nebo přesune. Zároveň může doporučit přepracování článku. Rozhodnutí může být v případě nutnosti výrazných úprav podmínečné. Rozhodnutí musí být jasně a výstižně zdůvodněno.

Uživatelé se zásadními námitkami vůči způsobu vyhodnocení nebo regulérnosti diskuse by se měli nejprve obrátit na uzavíratele. Pokud se svou stížností neuspějí, mohou podat na příslušné stránce podnět k revizi smazání.

Užitečné tipy pro vyhodnocování konsenzu vizte na stránce Wikipedie:Žádost o komentář/VfD: změna na AfD/Vyhodnocování konsenzu.

Výsledek a další postup[editovat | editovat zdroj]

 Při archivaci podstránek použijte následující šablony:

 • {{subst:vfd-archiv-start|vysledek=smazáno/ponecháno/nebyl dosažen konsenzus, ponecháno/přepracováno}} --~~~~
 • {{subst:vfd-archiv-konec}}

 Položku do archivu vložte pomocí:

 • {{subst:vfd-archiv-položka|Jméno stránky}} – smazáno/ponecháno/nebyl dosažen konsenzus, ponecháno/přepracováno --~~~~

Stránka bude smazána po uzavření diskuse, pokud výsledkem diskuse bylo rozhodnutí smazat.

Obecně pokud diskuse skončí s výsledkem nemazat, stránka by již neměla být znovu nominována. Pokud není skutečně dobrý důvod, aby diskutující změnili svůj postoj, dá se předpokládat, že další návrh dopadne stejně.

Ukončené nebo zrušené diskuse se zařazují do Archivu diskusí o smazání (kde je i návod pro archivaci). Do diskusí ke stránkám, které nebyly smazány, se má vložit odkaz na zaarchivovanou diskusní stránku pomocí šablony {{Afd-oznámení}}. Budoucí čtenáři stránky tak jsou informováni, že v minulosti přežila návrh na smazání, a mohou si přečíst patřičnou diskusi. To ovšem nebrání případnému novému návrhu na smazání.

Vlastní diskuse[editovat | editovat zdroj]

Jak přidat argument nebo komentář[editovat | editovat zdroj]

Editujte jen příslušnou sekci „Doporučená řešení“ (nebo „Komentáře“), a to buď klepnutím na odkaz Editovat u nadpisu dané sekce, nebo klepnutím pravým tlačítkem myši tamtéž (záleží na vašem uživatelském nastavení Wikipedie).

Poté přidejte svůj argument pro nebo proti jako další položku seznamu. Pro přehlednost ve svém textu uveďte tučně shrnutí akce, kterou doporučujete udělat, např. Smazat nebo Ponechat. Můžete uvést i jiné možnosti, popřípadě více možností – pak jako první uveďte tu, které dáváte přednost (např. ponechat nebo alespoň sloučit; dát měsíc na přepracování, jinak smazat; přesunout na Wikislovník nebo smazat).

Máte-li k již vznesenému argumentu protiargument nebo komentář, přidejte jej jako podbod. Jestliže se již argument či informace v diskusi nachází, není nutno je přidávat opakovaně. Stačí uvést jména diskutujících, s jejichž argumenty se ztotožňujete (pokud je to jednoznačné).

Vyprázdnit cache serveru
(Použijte v případě, že níže vidíte zastaralé verze podstránek)

Stránky navržené ke smazání[editovat | editovat zdroj]

Seznamy osobností[editovat | editovat zdroj]

Toto není hlasování, ale diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
Wikipedista:BobM d|p 9. 9. 2017, 11:12 (CEST)
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešení[editovat | editovat zdroj]

 • Smazat - Jedná o neudržované abecední seznamy bez definovatelných kritérií.Nebudou nikdy kompletní a příliš obsáhlé (viz Wikipedie:Diskuse o smazání/Seznam herců (2)), lze plně nahradit kategoriemi. Problém s ověřitelností a významností (nahodilých) položek. --Wikipedista:BobM d|p 9. 9. 2017, 11:12 (CEST)
 • Smazat – viz. výše zmíněná diskuse, plus přesunout červené odkazy do seznamu chybějících článků. --Tayari (diskuse) 9. 9. 2017, 12:47 (CEST)
 • Určitě ponechat. Kompletní být nemusí, kritéria je možné stanovit, ale seznamy ency významných věcí jsou velmi užitečné, např. jako dobré a přehledné rozcestníky. Ponechány by rozhodně měly být seznamy vědců, památek, obcí, apod., jinak jsem ale proti různým subjektivním seznamům typu 100 nejslavnějších českých herců. --Dvorapa (diskuse) 8. 11. 2017, 21:19 (CET)
 • Smysl by mohlo mít jednak dodání nějakých smysluplných kritérií, jednak třeba přidaná hodnota (oproti prostému přehledu kategorie). To je například zařazení k nějakým myšlenkovým proudům, školám, národním oborovým skupinám, chronologické seřazení nebo jiný podobně užitečný prvek. Dalším užitkem je samozřejmě možnost existence i červených odkazů, ale tento argument už známe a pro některé wikipedisty nezdá se být dost pádným. A každopádně by bylo zapotřebí vše zdrojovat. Mezi ta smysluplná výběrová kritéria by mohlo patřit třeba uvedení jednotlivých jmen v nějakých přehledových publikacích. Např. u ekonomů by to mohly být Encyklopedie nejvýznamnějších ekonomů, Velká ekonomická encyklopedie, Malá encyklopedie moderní ekonomie, Dějiny ekonomického myšlení a další. Seznam by pak sice byl svým způsobem neúplný, ovšem reprezentativně výběrový a objektivně ověřitelný. To platí prakticky pro všechny zmíněné seznamy, jen to bude vyžadovat jakousi práci. Poměrně bohaté interwiki dávají tušit, že to nebude jen nějaký ojedinělý výstřelek bez užitku. Takže výsledkem by prozatím mělo být označit k úpravě a třeba do diskusní stránky vytipovat úkoly k přepracování. --Bazi (diskuse) 9. 9. 2017, 12:58 (CEST)
  S tímto názorem se celkem ztotožňuji. --Dvorapa (diskuse) 9. 9. 2017, 13:50 (CEST)
  U těch ekonomů jsem zkusil provést aspoň prvotní náznak směru, jakým bych se ubíral. Když seženu další vhodné zdroje, můžu pokračovat. Konkrétně k tomuto seznamu tedy navrhuji jako řešení ponechat a postupně dopracovat. --Bazi (diskuse) 9. 9. 2017, 16:04 (CEST)
  A ještě jsem seznam dál přepracoval, teď je drtivá většina jmen doložena alespoň jedním ze dvou kvalitních přehledových zdrojů. Nanejvýš zbývá doložit ještě ta zbývající jména z dalších podobně vhodných zdrojů, nebo je ze seznamu vymazat. Důvod ke smazání seznamu jako celku už však myslím odpadl. --Bazi (diskuse) 23. 9. 2017, 16:11 (CEST)
 • Smazat – Souhlas s navrhovatelem. Dá se však kromě vyjmenovaných najít mnoho dalších seznamů, na které to lze vztáhnout. Třeba Seznam vegetariánů či Seznam klavíristů. --Jowe (diskuse) 9. 9. 2017, 13:59 (CEST)
 • Ponechat. Pokud je něco na české wikipedii nekompletní nebo neudržované, ještě to nutně neznamená, že je to zbytečné. Možná si jenom zatím nikdo pro samé DoSy nenašel čas, aby se tomu věnoval...--Hnetubud (diskuse) 9. 9. 2017, 16:37 (CEST)
  Je-li to ale zmetek byť doufejme dočasný musí to být jako zmetek řádně označeno.--Railfort (diskuse) 13. 9. 2017, 22:23 (CEST)
  Jako zmetek bych to zrovna neoznačoval: prostě dlouhá léta takové seznamy stačily, ale současným standardům už nevyhovují. To je na jednu stranu dobře, projekt se rozvíjí a měl by se logicky snažit o vyšší kvalitu. Na druhou stranu si nejsem úplně jistý, jestli schopnosti wikipedistické komunity opravdu rostou úměrně tomu, jak se zvyšují nároky na úroveň příspěvků. Výsledkem je právě i to, že se mnohdy článek radši smaže, protože není nikdo, kdo by se ujal jeho vylepšení. Samozřejmě můžeme vložit šablonu Upravit nebo napsat do úvodu, že tento seznam je neúplný. Ale možná že to čtenáři vědí a nevadí jim to, že tyhle seznamy využívají spíš jako rozcestníky: a od těch se kompletnost ani ozdrojovanost také nevyžaduje.--Hnetubud (diskuse) 14. 9. 2017, 21:51 (CEST)
  Při těchto debatách mi obvykle chybí to základní (není to o Vás) a to je pohled ze strany řadového uživatele tedy vlastně zákazníka zda je stránka pro něj přínosná nebo nějak matoucí/zavádějící/zastaralá atd. atd. Tenhle pohled by měl rozhodovat diskuse o smazání přednostně před jakýmikoliv pravidly o významnosti/popularitě. Nuže jak by předmětné seznamy obstály?--Railfort (diskuse) 14. 9. 2017, 22:12 (CEST)
  Naprosto souhlasím, užitečnost pro čtenáře by měla být na prvním místě. Bohužel nevím, jak názory čtenářů zjistit (kdysi se navrhovalo vytvoření diskusního fóra wikipedie, ale bylo to zamítnuto s tím, že by se stalo eldorádem psychopatů a grafomanů). Určitou zpětnou vazbou by mohla být návštěvnost, která je docela slušná (např. Seznam biologů: [1]), ale to bude nejspíš ovlivněno probíhajícím DoSem.--Hnetubud (diskuse) 15. 9. 2017, 16:19 (CEST)
  Myslím si, že tu je dost inteligentních lidí, kteří jsou schopni rozpoznat přínosnost článku. O té návštěvnosti to ale dle mého názoru není. Wikipedie je tu i od toho, aby na ní tu správnou informaci našel uživatel i třeba jednou za deset let.--Railfort (diskuse) 15. 9. 2017, 17:01 (CEST)
 • Ponechat. To, že nejsou seznamy v současnosti kompletní (a subjektivní předjímání do budoucna obecně), neznamená, že nemají ve stávající podobě užitek, přínos pro dané čtenáře. Paušálně by se seznamy jen tak kvůli nekompletnosti vůbec mazat neměly (odporuje to tvorbě, logice wikipedie), jediným relevantním atributem pro dané vyhodnocení by mělo býti, zdali jsou tyto trvale udržovány, či nikoliv. Argumentovat nekompletností na wiki je docela legrační, vždyť je tady práce jako na kostele ve všech oblastech a směrech.... Jinak, v případě protlačení tohoto nebezpečného "návrhu", můžeme smazat všechny zdejší seznamy českých kostelů, památek, hřbitovů etc., neboť ani ty (české) kompletní zcela nemáme, a to jsme Češi... --Protestant (diskuse) 9. 9. 2017, 23:14 (CEST)
Souhlas. Nechápu, jak toto může někoho napadnout. A ježí se mi vlay z toho, že není sám.--Chalupa (diskuse) 8. 11. 2017, 17:37 (CET)
 • Je potřeba rozlišovat mezi seznamy. Jsou seznamy s jasně stanovenými kritérii, kde je počet všech, co tam patří, spočítatelný. To je např. Seznam polských generálů. Ten ikdyž není kompletní se dá zkompletizovat. Pak jsou seznamy, které nikdy kompletní nebudou a ani být nemůžou, a to jsou právě navrhované seznamy bez definovatelných kritérií. --Jowe (diskuse) 10. 9. 2017, 15:14 (CEST)
  Nicméně i když není nějaké kritérium definováno v samotném názvu, lze tak učinit v samotném článku. Název pak zůstává užitečný pro svou stručnost. --Bazi (diskuse) 10. 9. 2017, 15:33 (CEST)
  Tady vůbec nejde o definici v názvu či v seznamu. Jde o to, jestli jsou osoby v seznamu uzavřená skupina. Když zůstanu u uvedeného příkladu s polskými generály, tak tam je objektivním nezpochybnitelným kritériem, jestli dotyčný získal generálskou hodnost. Tu získala přesně stanovená skupina osob. Těžko stanovovat nějaké objektivní nezpochybnitelné kritérium třeba pro seznam ekonomů. --Jowe (diskuse) 10. 9. 2017, 15:52 (CEST)
  To se právě obávám, že tímto pohledem na věc je zatížena řada wikipedistů, zejména asi mužských a zejména přírodovědně či technicky zaměřených. Zároveň však není jediným platným a přijatelným pohledem na věc. Tak jako nejsme schopni psát „pravdu, čistou pravdu a nic než pravdu“, nýbrž píšeme věci ověřitelné z věrohodných zdrojů, nepotřebujeme ani tlačit na maximum snahu po „objektivním nezpochybnitelném kritériu“, nýbrž můžou stačit kritéria arbitrárně stanovená wikipedisty, která budou chápána jako srozumitelná, přijatelná a objektivizující (neboť budou odrážet stav skutečného světa a zdrojů nám dostupných).
  Zatímco u seznamů typu Seznam prezidentských vet Václava Havla se můžeme blížit Vašim požadavkům, neboť akt prezidentského veta je poměrně jasně definovaný a množina prvků zařazených do seznamu bude početně omezená (i přiměřená co do rozsahu), u jiných seznamů, jako např. Seznam funkcionalistických staveb v Brně a Seznam památek Slavkovského bojiště, je možné ty prvky zařazené do seznamu vymezit na základě dostupných zdrojů a zahrnout jen ty, které podle wikipedisty stanovených kritérií překračují jakousi míru významnosti. Jak památek na bojišti, tak i funkcionalistických staveb v Brně je jistě ve skutečnosti více, byly však omezeny a toto omezení vysvětleno v poznámkách (ne však nutně i v názvu článku). Podobně je možné i seznamy typu Seznam ekonomů omezit na ty (nej)významnější na základě kritérií, která si stanovíme a která přitom bude možno chápat jako v dostatečné míře objektivizující. --Bazi (diskuse) 10. 9. 2017, 16:36 (CEST)
  No já si myslím, že ta vámi zmiňovaná řada wikipedistů klade velký důraz na to, že Wikipedie není sbírkou nahodilých informací, což je závazné pravidlo. Tyto seznamy vždy budou nahodilým výběrem z desetitisíců možných položek. --Jowe (diskuse) 11. 9. 2017, 19:46 (CEST)
  A v té nahodilosti se právě zjevně pletete. Je možné poměrně snadno dosáhnout toho, že seznamy nebudou nahodilé. --Bazi (diskuse) 12. 9. 2017, 17:18 (CEST)
  No jestli si myslíte, že nahodilost ze seznamu ekonomů odstraníte tím, že budete vycházet z Encyklopedie nejvýznamnějších ekonomů, kde autor subjektivně vybral 50 z nich, tak se pletete vy. --Jowe (diskuse) 12. 9. 2017, 18:23 (CEST)
  Ovšem jednak nevíte, jak subjektivní nebo objektivní ten výběr provedený autorem byl, takže se zdržte jeho hodnocení. A předně Wikipedie odráží realitu prostřednictvím věrohodných zdrojů, což je třeba odlišit od vlastního výzkumu wikipedistů. Zatímco seznam sestavený wikipedisty tak, že si každý doplní, co si zrovna usmyslel nebo na co narazil, lze chápat jako nahodilý, zohlednění dostupných zdrojů, v nichž autoři provedli kvalifikovaný výběr na základě vlastní odbornosti a orietnace v tématu, je z hlediska Wikipedie už právě oním reflektováním reality, je to zcela v pořádku, ba žádoucí. To s nahodilostí nemá nic společného. --Bazi (diskuse) 12. 9. 2017, 19:49 (CEST)
 • Smazat – seznamy o desetitisících možných položkách mají být řešeny kategoriemi. Pokud je snaha omezit počet osob jen na ty nejvýznamnější, pak musí být předem jasně deklarováno podle jakých kritérií, tedy existovat konsenzus u takto vznikajícího seznamu a to v podstatě ad hoc pro každý obor, každé kritérium.--Kacir 11. 9. 2017, 13:43 (CEST)
  Předem v jakém smyslu? Už před založením takového seznamu (takže zpětně se toho nelze dobrat)? Před jeho případným nesmazáním? Mám trochu obavu, že pokud se měla řešit jednotlivě kritéria pro každý seznam, měly být taky jednotlivě navržené ke smazání, protože dělat to vše najednou pro tolik seznamů v jednom DOSu je krajně nepraktické a i termínově náročné. --Bazi (diskuse) 11. 9. 2017, 14:02 (CEST)
  Kritéria stanovit Pod lípou či jinde před založením článku, nebo se dohodnout v průběhu DOSU (IMO nedostatek času), nebo si umím představit i jejich nastavení v rámci EsO jediným wikipedistou, kdy budou všechny osoby ozdrojovány ve smyslu oprávněnosti začlenění do seznamu a až při nesouhlasu začít o kritériích diskutovat. Cílem by měla být únosná hranice těch „nejvýznamnějších“ na způsob principu „numeri clausi“. Samozřejmě i při smazání lze seznam přesunout na pískoviště, event. ho obnovit k úpravě.--Kacir 11. 9. 2017, 14:41 (CEST)
 • Smazat – takovéto seznamy nejsou dlouhodobě udržitelné/nelze je dlouhodobě udržovat v použitelném stavu. --Vachovec1 (diskuse) 11. 9. 2017, 20:29 (CEST)
 • Ponechat. Teoreticky ty seznamy sice kategoriemi asi nahraditelné jsou, v tom lze s navrhovatelem souhlasit. Ale dokud nebudou všechny položky zamodřeny, tak jimi nahrazeny nebudou. Už se mi mnohokrát hodilo vědět, že nějaká osobnost je (řekněme) archeolog, i když to o ní není článek. Červený odkaz navíc vybízí k založení nového článku. Takže bych tuto diskusi navrhoval uzavřít ponecháním a případně mazat jen seznamy, které opravdu nahraditelné kategoriemi jsou ve smyslu, že neobsahují žádnou informaci navíc. (Na neudržované seznamy samozřejmě patří šablona Upravit nebo jiná podobná, stejně jako na neudržované a nedodělané články jiného druhu. Ale to neznamená smazat.)--Ioannes Pragensis (diskuse) 16. 9. 2017, 12:56 (CEST)
 • Vše smazat. Je mi to líto, protože to dalo strašnou spoustu práce, ale jinak to nejde. To, že seznamy nejsou úplné, by ani tolik nevadilo. Horší je, co teoreticky (potenciálně) s nimi, kdyby úplné byly. Do každého z těch seznamů spadají tisíce či desetitisíce položek. Dovede si někdo představit, že bychom tu takový článek měli? Jak by se asi četl? Vždyť by to ani nešlo načíst. Seznam archeologů. Teoreticky bychom mohli vzít jednotlivé katedry v Česku a opsat všechny členy a pak pokračovat dle zahraničních pracovišť. A i kdybychom se dohodli, že články budou seznamem jen encyklopedicky významných osobností, tak by ty seznamy byly pořád příliš dlouhé. Vezměme si třeba Seznam chemiků. Teoreticky by do něj měli spadat také všichni chemici z článku Seznam českých chemiků (a z velké části je ten světový seznam taky obsahuje, viz Jiří Baborovský, Zdeněk Bardoděj, Rudolf Bárta a další). A to jsme malá země a ani ten český seznam není úplný, jak to asi bude vypadat u států s velkým počtem obyvatel, kde má ten obor dlouhou tradici? Smysl mohou mít tyto seznamy v případě potenciálně malého počtu položek (stovky), například pokud bychom vzali dílčí odvětví, názorovou skupinu, určitý malý národ nebo cenu, kterou dotyční nosí (seznam nositelů Nobelovy ceny za chemii). Smysl taky mají seznamy s jasně daným kritériem (Rolling Stone - 100 nejlepších kytaristů všech dob, Sto nejvlivnějších psychologů 20. století), ale toto ne. --Marek Genius (diskuse) 4. 11. 2017, 00:10 (CET)
  Už to tu zaznělo, ale nevím, jestli jste četl, proto připomenu: Co formát typu Seznam ekonomů? Ačkoli teoreticky ten seznam může být nadměrně rozsáhlý, lze jej omezit vložením jasně definovaného kritéria, které je sice zvoleno arbitrárně, takže není absolutní (ve smyslu Rolling Stone - 100 nejlepších kytaristů všech dob nebo třeba Seznam osobností vyznamenaných 28. října 2017), ale přitom je v maximální možné míře objektivní ve smyslu minimalizace nahodilosti a nevyváženosti. Kritérium je zvoleno tak, aby odráželo reálný svět a zprostředkovávalo výčet (encyklopedicky) významných ekonomů. --Bazi (diskuse) 4. 11. 2017, 00:36 (CET)
  A jaké kritérium byste zvolil třeba u toho Seznamu ekonomů, aby seznam obsahoval max stovky položek a zároveň bylo kritérium encyklopedicky významné? Pokud vypíšete například všechny ekonomy z knihy Dějiny ekonomického myšlení od Roberta Holmana (což je mimochodem ekonom, který je encyklopedicky významný, a přitom v článku uveden není), tak nepůjde o encyklopedicky významný seznam, protože půjde vlastně o článek o té knize a ta encyklopedicky významná není. A pokud vyberete třeba deset knih, které Vám leží doma v knihovničce a vypíšete ty ekonomy z těchto knih, tak půjde o nahodilý výběr, protože proč jste použil zrovna těchto deset knih a ne ty stovky dalších knih, které na světě v různých jazycích jsou? Tedy dle mého názoru v současné podobě ten článek nemá právo na existenci a to, co jste stvořil, je jen stručným pahýlem (viz třeba chybějící Holman). Takovýmto způsobem by možná, možná šel vytvořit třeba Seznam českých ekonomů nebo Seznam ekonomů rakouské školy, ale Seznam ekonomů těžko. Za předpokladu, že byste zvolil nějaké vhodné kritérium, tak bych proti nebyl, třeba ostrovů je na světě taky mnoho, ale v Seznamu největších ostrovů jsou uvedeny jen výběrově některé, podle jejich rozlohy, ale není mi jasné, jaké kritérium byste zvolil třeba právě u těch ekonomů, aby to bylo obecně přijatelné kritérium. --Marek Genius (diskuse) 4. 11. 2017, 11:10 (CET)
  Myslím, že v úvodu vytváříte příliš krkolomnou konstrukci, která nemá opodstatnění.
  Pokud seznam nazýváte pahýlem, pak si připomeňme, že pahýl není jakýkoli nedokonalý článek (dokonalé ostatně nejsou ani NČ), ale takový, v kterém chybí zcela zásadní informace. Když je výběr proveden z 10 knížek, a ne třeba z 1000 knížek, tak výsledek není dokonalý, ale stále je velmi reprezentativní, protože vycházíme ze zdrojů, které už si daly značnou práci, aby vybraly a zpracovaly nějaký přehled z jejich hlediska významných osobností. Samozřejmě přidáním každého dalšího zdroje se seznam více blíží k dokonalosti, ale už při několika málo reprezentativních zrojích je rozhodně na úrovni výrazně převyšující to, co bychom označili za pahýl. S tisíci knihami bychom nejspíš už dávno měli NČ, to možná i se 100 knihami, už při nějakých 10-20 knihách (při jejich dobrém výběru) se klidně můžeme blížit k DČ. Že takový seznam bude (přiznaně) neúplný, je z povahy věci pochopitelné a (pro mě) akceptovatelné. Jde pak jen o to, jakou míru úsilí věnovaného reprezentativnosti výběru jsme ochotní akceptovat. Já soudím, že už při dvou (dobře vybraných) zdrojích by mělo jít o přijatelnou minimální hranici pro existenci (!) seznamu, tak jako i pro EV uznáváme (dobře vybrané) dva zdroje za dostatečné, ačkoli obvykle je vhodnější jich mít víc.
  A ještě bych připomněl princip průzkumů veřejného mínění - při vhodném výběru reprezentativního vzorku společnosti mohou být výsledky dostatečně blízké výsledkům, jaké bychom dostali při dotazování každého člena společnosti. Takže opravdu není vůbec nutné probírat a zapracovat každou existující knížku, abychom dostali přiměřeně reprezentativní výběr. Ostatně případnému zařazení seznamu do Wikipedie podle WP:CWN nebrání neúplnost, nýbrž „nahodilost“ informací. Článek na Wikipedii, resp. seznam nemá být nahodilý, čemuž už pouhým zpracováním na základě jediného relevantního zdroje je zabráněno. Jakkoli můžete tvrdit, že zdroj byl vybrán nahodile (což nebyl), ani to není tatáž nahodilost jako nahodilosti informací obsažených v článku. To prosím volně nezaměňujme, protože jde o zásadní rozdíl - už ten autor zdroje totiž neprovedl výběr nahodile, ale zcela jistě promyšleně a při obeznámenosti s problematikou. Je to možná trochu POV, což je žádoucí vyvážit využitím dalších zdrojů, ale určitě to není nahodilé.
  P.S. Ani já jsem nevybral jen knížky, které mi „leží v knihovničce“ (to byl jistě pouze nejapný pokus o shození), nýbrž jsem navštívil druhou největší knihovnu v zemi[1] a z její nabídky jsem vybral nejdostupnější a tematicky nejreprezentativnější knihy. Ano, lze být důslednější, zapracovat více zdrojů, projít více knihoven, pracovat s cizojazyčnými publikacemi, ale to všechno jsou nároky na NČ, ne na článek aspirující pouze na překročení minimální hranice pro svou existenci. --Bazi (diskuse) 4. 11. 2017, 12:19 (CET)
  Pahýl je článek, který „je příliš stručný nebo postrádá důležité informace.“ Kupříkladu tento seznam obsahuje jenom jména ekonomů a rok narození a úmrtí, ovšem chybí mu už třeba národnost ekonoma nebo oblast, ve které působil. Proto ten seznam není dobrým článkem. To ale není důvod, proč je pahýlem, protože toto nejsou ty důležité informace. Těmi důležitými informacemi jsou chybějící jména, jako například Robert Holman. To jsou dle mého názoru ty zcela zásadní informace. Potíž je v tom, že když vycházíte z knih, tak ty mají přísnější hlediska encyklopedické významnosti než Wikipedie. Ta encyklopedie je papírová, takže tam nemohli uvést všechny významné ekonomy, uvedli proto třeba jenom sto nebo pět set nebo tisíc nejvýznamnějších. Proto třeba nejspíš v žádné té knize není uveden ten Robert Holman (tedy nekontroloval jsem je, ale hádám, že tam nebude). Ovšem do článku na Wikipedii byste musel uvést i ekonomy, kteří jsou v publikacích typu Slavní ekonomové města Horní Dolní nebo Nejvýznamnější ekonomové naší univerzity. A taky ekonomy, kteří nejsou uvedeni v žádném přehledu. Pokud byste pro tento seznam vybral jenom těch Vašich deset knih, tak používáte vlastní kompilační metodu, pro kterou nemáte důvod. Tedy NČ by z tohoto seznamu nebyl, ani kdybyste použil tisíc knih. Nebo já se Vás zeptám: Když se podívám třeba na Seznam prezidentů Spojených států amerických (to je sice jenom dobrý článek, ale to nevadí), šlo by podle Vás pořád o dobrý článek, kdyby v něm chyběla jména Ulysses S. Grant a Herbert Hoover? Ten článek by byl jinak stejný, dobře ozdrojovaný atd., jenom by se při tvorbě a recenzi na tato jména zapomnělo. Šlo by podle Vás pořád o dobrý článek? Podle mě ne.
  A řeknete, že přece knihy o prezidentech USA obsahují všechny prezidenty. Ale já Vám budu oponovat, že by se jistě našel i dostatek zdrojů typu 10 nejvýznamnějších prezidentů Spojených států, takže striktně vzato encyklopedickou významnost splňují i takovéto seznamy.
  Jinak si jsem ale vědom toho, že encyklopedickou významnost Seznam ekonomů bohatě splňuje. Je to kontroverzní, to přiznávám. Nejlepší by bylo, kdyby vzniklo Wikipedie:Seznamy, kde by mohlo být speciální pravidlo pro takovéto situace.
  A ten můj výrok o Vaší knihovničce, to byla ode mě jen taková sarkastická poznámka, neberte si ji prosím osobně, ani nebyla myšlena doslovně. Ale nejapná podle mě nebyla – v tomto případě totiž dle mého názoru vyjde nastejno, jestli použijete deset knih z Vaší knihovničky nebo stovku knih z knihovny, pořád totiž budete mít v seznamu jen zlomek položek, které by tam měly být.
  --Marek Genius (diskuse) 4. 11. 2017, 15:31 (CET)
  Pardon, ale přesvědčení, že třeba konkrétně Robert Holman patří do seznamu, je založeno na čistě subjektivním posouzení. Je to čistě osobní dojem, že by tam někdo měl patřit. A přesvědčení, že dokud tam není nějaká osoba, tak ten seznam tady nemá své místo, je stejně nepodložené, ba bláhové. Podobně je to s přesvědčením, že by v seznamu měli být všichni ekonomové splňující podmínku encyklopedické významnosti, pro to taky neexistuje žádná opora. Objektivní skutečností ovšem je, že nikoli wikipedista podle vlastního subjektivního uvážení, ale reálné zdroje, jejich autoři, kteří spoluvytváří realitu, se rozhodli některé ekonomy považovat za natolik významné, aby je do své publikace zahrnuli, zatímco jiné nikoli. Z hlediska Wikipedie je toto objektivní skutečnost, kterou my jako wikipedisté máme reflektovat.
  Při srovnávání se seznamem prezidentů porovnáváte jabka s hruškama. Samozřejmě existují množiny prvků, které jsou dostatečně malé, abychom v seznamech mohli uvést úplný výčet. A hranice těchto množin jsou poměrně snadno rozlišitelné. Pak jsou ovšem množiny, které jsou velmi rozsáhlé, takže uvádění všech prvků by postrádalo účelnost (viz i namátkou Seznam hvězd), proto je opodstatněné z nich vybrat reprezentativní vzorek. Podobně třeba u WP:NPOV se nevyžaduje uvedení úplně všech existujících úhlů pohledu, nýbrž máme uvádět „všechny většinové a významné menšinové názory publikované věrohodnými zdroji v přibližném poměru rozšíření každého z nich“. A podobně nechť je to s výběrem prvků do seznamu. Vycházíme z věrohodných zdrojů a vybíráme ty, které ony zdroje považují za hodny uvedení. Je to zcela logický a přiměřený postup, zajišťující maximální možnou míru objektivity, jak je na Wikipedii zvykem. Naopak požadavek vyjádřený v onom přirovnání k americkým prezidentům je nereálný a naprosto nepřiměřený. Stačí vzít na vědomí, že oproti přírodním a technickým vědám, které se snaží o exaktnost za každou cenu, existují také vědy společenské a humanitní, které obdobné ambice nemají, přesto dokážkou přiměřeně popisovat skutečnost. Seznam třeba největších ostrovů vymezený měřitelnou veličinou je jednou možností, ne však jedinou přípustnou. A já tu uvádím jinou možnost, jejíž zavrhování není opodstatněné, protože vychází pouze a jenom ze subjektivního dojmu, že „tak by to mělo (či nemělo) být“. --Bazi (diskuse) 4. 11. 2017, 16:03 (CET)
  @Marek Genius: Kolego, abychom se nebavili pořád takhle abstraktně: nechtěl byste na ukázku vyrobit nějaký vzorový seznam podle vašich představ, abychom věděli, jak se to má správně dělat?--Hnetubud (diskuse) 6. 11. 2017, 19:20 (CET)
  Wikipedista:Bazi:Ne, právě že naopak, uvedení Roberta Holmana v Seznamu ekonomů je objektivní, Robert Holman je ekonom, dokonce je encyklopedicky významný, protože tu má článek, tudíž není důvod, aby v článku nebyl. Oproti tomu neuvedení Roberta Holmana v Seznamu je subjektivní, protože tím dáváte najevo, že nejde o významného ekonoma, a to je pouze Váš subjektivní názor. (Tedy nepodložený objektivním kritériem – kdežto uvedení podloženo je, to, že jde o ekonoma, je fakt). A co ty spousty dalších ekonomů, podívejme se, kolik je jenom v Česku ekonomických škol, kdybychom tam měli mít uvedené všechny encyklopedicky významné učitele, a to čistě vzato by ten seznam měl obsahovat i ekonomy, kteří encyklopedicky významní nejsou, tedy „černé“ položky (bez vnitřního odkazu).
  Já zkusím uvést jiný příklad, třeba to na něm bude lépe vidět. Co třeba Seznam knih, Seznam filmů nebo Seznam měst Evropy? A nemyslím tím Seznam nejvýdělečnějších filmů nebo Seznam měst Evropy s největším počtem obyvatel, prostě seznam nejvýznamnějších, nejhezčích filmů, seznam nejvýznamnějších, nejhezčích, nejvíce vhodných návštěvy měst Evropy. I na to by se daly sehnat zdroje, které uvádí města podle toho, jak se tomu kterému autorovi líbila, když je on sám navštívil, nebo nenavštívil, ale třeba mají nějakou významnou památku, o které se učil ve škole, apod. Články by se daly tedy v klidu vytvořit. Od Wikipedie jsem ale vždycky čekal trochu vyšší úroveň, že dává přednost „správnosti“ před „popularitou tématu“. A nebo co třeba Seznam vědců, což by byl takový kompilát všech těch matematiků, chemiků, ekonomů a historiků, nebo Seznam Čechů? A nebo rovnou Seznam lidí, protože i knihy typu tisíc nejvýznamnějších osobností historie existují? Vy byste byl pro takové články tu mít?
  Váš seznam by se tedy musel přepsat, tedy třeba dle Encyklopedie nejvýznamnějších ekonomů jsou nejvýznamnější tito ekonomové…, ovšem dle Milana Sojky jsou nejvýznamnější… A nebo ekonoma Arthura Cecila Pigoua považují autoři Encyklopedie nejvýznamnějších ekonomů a Milan Sojka za jednoho z nejvýznamnějších ekonomů… A ani to by nestačilo, protože jste uvedl jen zlomek zdrojů a neuvedl jste ty tisíce dalších zdrojů a navíc každý zdroj přistupuje k tématu z jiného hlediska. Zatímco jeden zdroj uvádí nejvýznamnější ekonomy, druhý uvádí nejslavnější ekonomy, třetí ekonomy nejdůležitější pro českého čtenáře (s neúměrným zastoupením českých ekonomů), čtvrtý třeba ekonomy, kteří měli nějakou návaznost na konkrétní obor, který třeba daný člověk studuje, a pátý zdroj neuvádí kritérium zastoupení ekonomů vůbec. A to ani nehovořím o tom, že jeden zdroj obsahuje sto nejvýznamnějších ekonomů a druhý tisíc, což ale ještě neznamená, že autoři prvního zdroje těch zbylých devět set ekonomů za nejvýznamnější (v tisícovce) nepovažují. Nehledě na to, že od doby napsání knihy uplynula už drahná doba a objevili se další významní ekonomové (nositelé Nobelovy ceny), kteří ovšem v knize uvedeni nejsou, což ale neznamená, že jsou méně významní. A pokud Vy používáte pouze jenom tyto publikace a zacházíte s nimi takovýmto způsobem, tak používáte kompilační metodu, pro kterou ale nemáte v literatuře podporu, vymyslel jste si ji sám, a v tuto chvíli už nikoliv zdroje, ale Vy sám tvrdíte, že zrovna tito ekonomové jsou ti nejvýznamnější, a jde tedy o vlastní výzkum.
  Seznam hvězd je problémový z toho hlediska, že by se měl přesunout na Seznam pojmenovaných hvězd nebo tak něco, nikoliv proto, že by měl obsahovat příliš mnoho položek, on obsahuje jen hvězdy se jménem. Pakliže byste našel nějaké objektivní kritérium, třeba uvedení ekonomů v seznamu, jako je ten seznam kytaristů, nebo ekonomů oceněných nějakou cenou (Nobelova pamětní cena za ekonomii) nebo ekonomů, pro které existuje nějaká kategorie „nejvýznamnější ekonomové“ (jako je sedm divů světa), nebo ekonomů s největším impakt faktorem, pak bych s tím problém neměl.
  Vámi zmiňované pravidlo o NPOV říká, že se na Wikipedii neuvádí názory bez širší podpory (protože to by si na věc mohl udělat názor kdejaký schizofrenik trpící bludy), nikoliv že v případě velkého počtu názorů se uvedou jen některé. V případě tohoto seznamu ale existuje těch „názorů“ spousta, přičemž všechny mají přibližně stejnou (ve všch případech malou) podporu. --Marek Genius (diskuse) 10. 11. 2017, 11:45 (CET)
  Wikipedista:Hnetubud: Nechápu, co po mně chcete, takových seznamů je tu přece plno, vizte například Seznam prezidentů Spojených států amerických, Sto nejvlivnějších psychologů 20. století, Rolling Stone - 100 nejlepších kytaristů všech dob nebo Seznam nositelů Nobelovy ceny za fyziologii a lékařství. --Marek Genius (diskuse) 10. 11. 2017, 11:45 (CET)
  @Marek Genius: Inu, co po vás chci, je poněkud konstruktivnější přístup. Když o něčem prohlásím, že to nemá právo na existenci, měl bych schopen být vytvořit něco lepšího - neboť jak známo, příklady táhnou. Ale to se bohužel na české wikipedii jaksi nenosí. Mimochodem, prošel jsem si konkrétně Seznam fyziků a zjistil, že mnoho červených odkazů je v něm jen proto, že se nikdo neobtěžoval, jak se jména těch lidí správně píšou nebo aspoň vyrobit přesměrování z alternativního zápisu. A tak je to tady se vším: každý perfektně ví, co udělali druzí špatně, ale sám ruku k dílu nepřiloží ani za nic (Asi jsem to dělal zbytečně, protože seznamy budou nakonec smazány. Ale třeba ty odkazy v mezidobí nějakému čtenáři pomohou najít informace - a o to by mělo jít na wikipedii především.)--Hnetubud (diskuse) 10. 11. 2017, 22:59 (CET)
  Pardon, ale už první věta je holý nesmysl. Chybí jakékoli opodstatnění pro onen skok mezi encyklopedicky významnou osobou, která tu má článek, a jejím zařazením do seznamu. Encyklopedicky významný ekonom má samozřejmě mít článek zařazený do kategorie, ta nám vytváří jakýsi automaticky generovaný seznam encyklopedicky významných ekonomů (ovšem jen těch, kteří tu už mají článek). Ale obsah encyklopedického článku (skutečného seznamu) s tím má pramalou spojitost. Máme velké množství seznamů, jejichž jednotlivé prvky nejsou samy o sobě encyklopedicky významné. Dokonce je to jeden z obvyklých doporučovaných postupů u témat, která podmínky EV nesplňují. A naopak není jediný důvod předpokládat, že encyklopedická významnost jednotlivého prvku by měla být dostačující podmínkou pro jeho automatické zařazení do jakéhokoli seznamu.
  Ad „není důvod, aby v článku nebyl“ – právě že důvod je. A to ten, o kterém se tu dávno mluví, že celou množinu ekonomů nelze jedním seznamem obsáhnout, takže si arbitrárně hledáme výběrová kritéria, jak omezit počet položek v seznamu na přijatelné (a zároveň reprezentativní) množství. A protože subjektivní dojmy, kdo by tam patřit měl nebo neměl, nejsou moc NPOV, nejlépe ten výběr provedeme na základě dostupné odborné literatury. Pokud literatura Holmana uvede, nechť je uveden i v seznamu. Pokud ho neuvádí, do seznamu nepatří. To je čisté řešení bez vlivu nějakých POV jednotlivých wikipedistů. Ad „dáváte najevo, že nejde o významného ekonoma“ – nedáváme to najevo my, dává to najevo (pokud vůbec) odborná literatura. Ta osoba může být dostatečně významná na to, aby o ní existoval článek, a třeba ne dostatečně významná na to, aby byla vybrána do seznamu.
  Když už tak ženete ad absurdum tu „nutnost“ zahrnutí všech existujících zdrojů, proč tedy neuvažujete stejně při psaní/mazání/ponechání jakéhokoli jiného encyklopedického článku? Jak může být třeba nejlepším článkem (a to vybírám opravdu takový typ článků, na který klademe nejvyšší možné nároky) takový článek, který nezpracovává úplně všechnu existující literaturu o tématu? Vždyť takto nemůžeme s jistotou říci, že obsahuje všechny dostupné nebo všechny významné informace o tématu, dokud autoři nezpracovali opravdu všechno. A teď si vemte, že takhle přísně chcete posuzovat už jenom prostou existenci článku na Wikipedii, tedy de facto všechny články přesahující hranici subpahýlu. A přesně to tady chcete aplikovat na seznamy. Absurdní. --Bazi (diskuse) 21. 11. 2017, 17:26 (CET)
  Wikipedista:Hnetubud: Nechtěl jsem už odpovídat, protože je od pohledu vidět, že Vaše výzva nedává smysl, ale když už odpovídám kolegovi, tak odpovím i Vám. Tedy: Názor, že abych mohl upozornit na chybu, musím ji opravit nebo vytvořit něco lepšího, je logicky chybný – nemusím být schopen opravit automobil nebo postavit zcela nový, abych poznal, že daný automobil je zcela nepojízdný, není v souladu se současnými požadavky na bezpečnost nebo je v rámci cenové kategorie velmi nekvalitní. --Marek Genius (diskuse) 10. 12. 2017, 04:18 (CET)
  Celkem podstatný rozdíl je samozřejmě v tom, že automobil si musíte koupit, kdežto wikipedii užíváte zcela zdarma – právě proto, že ji vytvářejí dobrovolníci bez nároku na honorář. Takže zde platí výrok Abrahama Lincolna: „Jen ten má právo kritizovat, kdo má odvahu pomáhat.“ Vaše rozvláčné amatérské pokusy o filozofování jsou pro čtenáře wikipedie bohužel absolutně bezcenné. --Hnetubud (diskuse) 10. 12. 2017, 19:51 (CET)
  Wikipedista:Bazi: Tak nevím, kdo z nás udělal chybu, ale buď jste mě nečetl pozorně, nebo jsem se nevyjádřil srozumitelně (pokud ano, tak se omlouvám). Ta první věta není nesmysl, ba naopak. Já jsem netvrdil, že prvek, který není encyklopedicky významný, nemá místo v seznamu. Samozřejmě má. Právě proto by Seznam ekonomů měl obsahovat všechny ekonomy, kteří kdy žili. I ty encyklopedicky významné, i ty, kteří encyklopedicky významní nejsou. (U ekonomů je navíc ještě ten problém, že slovo ekonom je mnohoznačné a vedle odborníků na ekonomii existují také odborníci na ekonomiku, tedy ekonomem se nazývá třeba podnikový ekonom, který má na starosti finance v podniku atd. Nicméně tento článek patrně vycházel z toho označení odborník na ekonomii, tedy to bývají akademici na vysokých školách, ekonomičtí analytici apod. Ale to jenom pro přesnost.) Tedy ten článek by měl obsahovat všechny tyto odborníky. Robert Holman je jedním z nich. (Leda že byste zpochybňoval skutečnost, že Robert Holman je ekonom, například pokud byste dodal zdroj, který uvádí, že odborné práce Roberta Holmana nejsou z oboru ekonomie, ale třeba z oboru dějepisu, když napsal ty Dějiny ekonomického myšlení, a že tedy nejde o ekonoma, ale o historika. Ovšem tak tomu, zdá se, není, v článku Robert Holman se uvádí, že o ekonoma jde.) Tudíž do článku patří, je to zcela objektivní. Jednoduchá logika. Jde o seznam ekonomů. Je Robert Holman ekonom? Ano. Tudíž do seznamu patří. Ovšem Vy tvrdíte, že jde pouze o seznam významných ekonomů, a tedy že Robert Holman není významný ekonom, a proto do článku nepatří. To ovšem už není objektivní tvrzení, to je tvrzení subjektivní, protože slovo „významný“ je subjektivní. Vy tvrdíte, že Robert Holman významný ekonom není, a možná byste i našel nějaký zdroj, který toto uvádí. Ale zároveň bychom dost možná našli i zdroj, který uvádí, že Robert Holman významným ekonomem je. (Schválně jsem zkusil dát „Robert Holman významný ekonom“ do Googlu, můžete si vyzkoušet sám. Bohužel jsem ani na třetí stránce nic nenašel. Ale třeba kdybychom hledali lépe. Našel jsem ale, že je autorem řady významných publikací, takže kdybychom vytvořili Seznam knih, hned bychom měli šest položek. A to si vzpomínám, že třeba náš učitel ekonomie jednou řekl, že guvernér České národní banky musí být významným ekonomem, takže teoreticky by mohl třeba existovat zdroj, který by tvrdil, že každý člen bankovní rady ČNB je významným ekonomem. Nebo nedejbože že každý profesor ekonomie je významným ekonomem, jinak by totiž nedostal profesuru. A to bychom tedy mohli zařadit i ty profesory, kteří encyklopedicky významní nejsou, byť by šlo jen o seznam významných ekonomů.) A to je právě to subjektivní tvrzení – významný jak moc? Jakou míru významnosti budeme mít na mysli? (Deset nejvýznamnějších, sto, tisíc nebo deset tisíc?) A jak ji vůbec změříme? (Jaká budou kritéria?)
  Takže ještě jednou: seznam ekonomů (= seznam s Robertem Holmanem) je objektivní. Ovšem seznam významných ekonomů (= seznam bez Roberta Holmana) je subjektivní, protože subjektivní je slovo „významný“.
  To, že jde o encyklopedicky významného ekonoma, je už spíš jenom věc navíc. Teoreticky bychom mohli stanovit užší kritérium a říct, že nepůjde o seznam ekonomů, ale jen o seznam encyklopedicky významných ekonomů. Toto kritérium je na rozdíl od významných ekonomů dané docela objektivně – je sice pravda, že v některých případech existují i tomto pochybnosti, ale většinově je to dané. Na rozdíl od významných ekonomů, což není dané téměř vůbec. Ovšem ani v tomto případě bychom si moc nepomohli, protože i encyklopedicky významných ekonomů je příliš velký počet na to, aby se z toho dal utvořit článek. (A druhým problémem je to, že takový článek by nesplňoval encyklopedickou významnost, tedy minimálně hledisko NNVZ, asi jen těžko bychom našli nějaký zdroj věnující se na Wikipedii encyklopedicky významným ekonomům. Ale to je v tuto chvíli nedůležitý problém.)
  Ovšem to, co jste vytvořil Vy, jakkoli Vám to muselo dát práci, je bohužel jen vlastní výzkum. Z důvodů, které jsem výše uvedl. Mohl byste například najít zdroj, který tvrdí, že nejvýznamnějším fyzikem historie byl Archimédés, potom jiný, který tvrdí, že to byl Isaac Newton, a potom ještě třetí, který tvrdí, že to byl Albert Einstein. Je velký rozdíl mezi tím, jestli do článku Fyzika napíšete: Historikové nejsou jednotní v tom, který fyzik v dějinách byl ten nejvýznamnější, zatímco Jarda Vomáčka za něj považuje Archiméda,[1] Kája Mareš se domnívá, že jím byl Isaac Newton,[2] a podle Franty Vopičky jím byl Albert Einstein.[3] A nebo jestli napíšete: Nejvýznamnější fyzikové v dějinách lidstva byli Archimédés,[1] Isaac Newton[2] a Albert Einstein.[3] To totiž žádný z těch tří zdrojů neuvádí.
  Je sice pravda, že encyklopedickou významnost tyto seznamy splňují (NNVZ existuje spousta a spousta), ale to bychom mohli vytvořit taky třeba Seznam nejhezčích knih, Seznam nejkrásnějších měst Evropy, Seznam zvířat v Africe, Seznam kuřáků nebo Seznam seriálových postav. Dovedl byste si Vy takové seznamy na Wikipedii představit? A nebo co třeba Seznam Čechů? Největší Čech už tu máme, tak co třeba ještě seznam nejvýznamnějších Čechů na základě kompilace zdrojů? Zrovna v listopadu vyšla Encyklopedie Dnes: 100 největších Čechů, speciální magazín MF Dnes, mám ho doma. Dovedl byste si tu takové články představit?
  Příklad, který uvádíte Vy, tedy zahrnutí všech zdrojů do článku ze seznamu nejlepších článků, je něco zcela jiného. Je rozdíl mezi dokonalým článkem a článkem ze seznamu nejlepších článků. Dokonalý článek všechny tyto zdroje obsahovat musí (respektive ani on nemusí obsahovat všechny zdroje, jen všechny důležité informace a všechny úhly pohledu), ovšem takový tu na Wikipedii nemáme. Ovšem článek ze seznamu nejlepších článků je samozřejmě obsahovat nemusí. Rozdíl mezi tímto článkem a tímto seznamem je ale to, že tento seznam je chybný už z podstaty – seznam je vždy úplný, neúplný seznam je protimluv. To znamená, že tyto seznamy jsou vlastně věcně chybné. Mohli bychom to samozřejmě vyřešit tím, že bychom je přejmenovali třeba na Příklady ekonomů nebo na Tisíc ekonomů/Tisíc nejvýznamnějších ekonomů/Seznam tisíce nejvýznamnějších ekonomů. To už by bylo o něčem jiném. Ovšem i v případě těchto přesunů by zůstala nevyřešená ta otázka, koho zařadit a koho ne, šlo by tedy o nahodilé informace (nebo ve Vašem případě o vlastní výzkum).
  Jsou dvě možná řešení Vašeho seznamu. První je, že Vám nebude nijak vadit, když do něj dopíšu i jméno Roberta Holmana (kterého jsem ale zvolil jen kvůli tomu, že je autorem Vámi uváděné publikace Dějiny ekonomického myšlení, možno doplnit jakéhokoliv jiného ekonoma). V tom případě jsme se ale nikam neposunuli, opět půjde o seznam typu přidej sem, koho chceš. Druhé řešení je, že Vám to vadit bude, protože ho nepovažujete za významného ekonoma, v tom případě ale půjde o ten Váš vlastní výzkum z důvodů, které jsem výše uvedl. Ale jak už jsem psal několikrát, pokud najdete nějaké obecně platné kritérium a nebo třeba subjektivní kritérium, ale takové, které je encyklopedicky významné, aby podle něj vznikl článek, tak já budu jedině rád. Zatím jste ho ale nenašel.
  Kdybychom vytvářeli seznam jazyků s největším počtem mluvčích, tak na základě Vaší metody bychom se podívali na výsledky podle World Almanac (vizte Seznam jazyků podle počtu mluvčích) a potom na výsledky podle CIA World Factbook a na Ethnologue už by nezbyl čas a výsledný kompilát by vypadal následovně: angličtina, arabština, bengálština, čínština, francouzština, hindština, italština, japonština, javánština, malajština-indonéština, němčina, pandžábština, portugalština, ruština, španělština (tedy dle Vaší metody patnáct jazyků s největším počtem mluvčích). To je ale chybný postup. Nelze míchat červená a žlutá jablka a dohromady je označovat za zelená. --Marek Genius (diskuse) 10. 12. 2017, 04:18 (CET)
  TLNR. Jen se motáte v kruhu, ale výrok (ohledně jednoho encyklopedicky významného člověka) „do článku patří, je to zcela objektivní“ není pravdivý, protože pouze vychází z Vaší subjektivní představy, co by seznam měl obsahovat, objektivní na tom není nic, protože kritéria pro výběr položek do seznamu jsou arbitrární, záleží pouze na tom, jak se autor rozhodne nebo wikipedisté domluví.
  Ale i ty konstrukce: např. tvrdíte, že slovo „významný“ je subjektivní, a zároveň že je objektivní, aby do seznamu patřila položka „encyklopedicky významná“, což je ovšem založeno na tomtéž slovíčku „významný“, to Vás netrklo? Jak se ze subjektivního dojmu, kdo má být encyklopedicky významný, činí dostatečně objektivní rozhodnutí? Doložením zdrojů ze skutečného světa, které o tématu pojednávají. A jak se ze subjektivního dojmu, kdo je dost významný, aby patřil do seznamu, činí dostatečně objektivní rozhodnutí? Doložením přítomnosti položky v přehledových zdrojích. Protože onen výběr, kdo významný je, už provedli autoři takových zdrojů a my můžeme reflektovat takovouto realitu, aniž by do toho vstupovaly subjektivní dojmy wikipedistů ohledně významnosti jednotlivých položek. Tak se na Wikipedii pracuje (nebo má pracovat).
  A ještě k jedné absurditě: seznam je prostě výčet. Výčet může být z povahy věci buď úplný, nebo neúplný. Neúplný je takový, který neobsahuje všechny položky. A pak už je jen otázka, na základě čeho je ta neúplnost konstruovaná a jestli je přijatelná, či není. Pro Vás možná subjektivně není přijatelná, proto Vám dojmově přijde „neúplný seznam“ jako protimluv, ale objektivně tomu tak není, protože mnoho neúplných seznamů může být zcela přijatelných. Tak prosím nepovyšujte svoje dojmy nebo představy na fakt. Když už sem zkoušíte prosazovat jakousi až matematickou přísnost, pak se podívejme na matematický Seznam prvočísel. Neměl by být smazán? Z Vašeho úhlu pohledu patrně ano, protože přece neobsahuje všechna prvočísla. Jenže někdo prostě arbitrárně stanovil, že mu přijde dostatečné uvést výčet alespoň do 10 000. Ano, při Vašem pedantském přístupu by se měl článek jmenovat „Seznam prvočísel do 10 000“, přesto tomu tak není. A já to považuji za dostatečné, protože oproti stručnému názvu došlo k upřesnění výběru hned v úvodu článku. --Bazi (diskuse) 10. 12. 2017, 12:42 (CET)
 • Ponechat - ničemu to nevadí. Nechápu, proč bychom měli mazat zrovna toto. To bychom také mohlis mazat všechby subpahýly atp. Nemyslím si, že tato diskuze nůže o tomto rozhodnout, protže obsahuje pouze malý vzorek wikiepdistů. Tu nezaujatí ani nevědí, že někoho může vůbec takováto věc napadnout. Ach jo.--Chalupa (diskuse) 8. 11. 2017, 17:24 (CET)
  Wikipedista:Chalupa: Ale vždyť subpahýly se přece mažou! --Marek Genius (diskuse) 10. 11. 2017, 11:45 (CET)
  Wikipedista:Marek Genius Mažou se subsubpahýly a to ty seznamy rozhodně nejsou. --Chalupa (diskuse) 10. 11. 2017, 15:03 (CET)
  Problémem těchto článků je ale to, že půjde o pahýly vždycky, tedy nikdy například nedojdou do stavu, kdy by mohly dostat nálepku dobrého článku. A pokud by přece jen k tomu za mnoho let došlo, ten článek by byl příliš dlouhý (tisíce, desítky tisíc položek), tedy by byl nečitelný. Dovedu si ty články představit tedy jen se vznikem třeba jakéhosi udělátka na stránkování článků, jako je to u kategorií, potom by třeba teoreticky mohly být ty seznamy vytvářeny roboticky (na základě kategorií a interwiki). Podobně došlo třeba ke smazání Seznamu obcí Česka nebo k rozdělení Latinských rčení podle abecedy, i když mně zrovna se toto řešení nelíbí. Mně taky přijde škoda to smazat, když to dalo tolik práce, ale když se zamyslím nad tím, kolik toho ještě chybí, tak to vlastně škoda není, protože to zatím skoro žádnou práci nedalo… --Marek Genius (diskuse) 10. 11. 2017, 17:19 (CET)
 • Ponechat - určitě ponechat, užitečné seznamy, nevidím žádný důvod ke smazání. Awewewe (diskuse) 14. 11. 2017, 19:17 (CET).
 • Ponechat- Nevidím důvod pro smazání. Je to docela dobré pro běžné čtenáře, vhodný seznam, když chtějí někoho takového najít, ale neví, jak se jmenuje. Whiny15 (diskuse) 17. 11. 2017, 14:50 (CET)

Komentáře[editovat | editovat zdroj]

 • Mhm, ale kritéria musí jistě respektovat přírodou, koloběhem života každému subjektu vnuknutou diachronní vývojovou podstatu (např. (nad-)člověk - ekonom spisovatelem, spisovatel jaderným fyzikem x (nad-)stavba - rokoko empírem), a to pro každou kategorii, nikoliv pojímáno jenom ze synchronního hlediska (ekonom - ekonom), a pak také i jeho případnou, vývojem podmíněnou/nabytou (multi-)oborovost/žánrovost (stavba v rokoko-empírovém/rokokovém a empírovém slohu, spisovatel a ekonom). --Protestant (diskuse) 10. 9. 2017, 22:11 (CEST)
 • Asi by bylo dobré vypracovat jasné doporučení (škoda, že pokus o Wikipedie:Seznamy ztroskotal na naprostém nezájmu), jaké seznamy tedy vlastně zdejší komunita chce a nechce. Současná praxe, kdy se čas od času založí DoS o náhodně vybraném seznamu, mi nepřipadá pro rozvoj wikipedie příliš užitečná.--Hnetubud (diskuse) 13. 9. 2017, 14:43 (CEST)
  Souhlasím plně se vším a doporučení by vážně bylo na místě, velmi tu takové doporučení chybí. V červnu jsem roboticky vyhledal (a označil cedulí) cca 262 seznamů, které neobsahují žádný úvod (pod názvem seznamu rovnou seznam) a sem tam se snažím přesvědčit zakladatele nějakého nového seznamu, aby tam ten úvod doplnil. I pro tyto případy by se hodilo mít doporučení, jak tvořit seznam. --Dvorapa (diskuse) 13. 9. 2017, 20:25 (CEST)
  Že každý článek má mít úvod, to už máme v nápovědě: Nápověda:Jak vytvořit článek. Jak přimět wikipedisty, aby to respektovali, to bohužel nevím.--Hnetubud (diskuse) 14. 9. 2017, 21:51 (CEST)

Dovolím si osobní vzpomínku: když jsem na wikipedii začínal, tak jsem podobné seznamy využíval k hledání článků (kategorie pro mě byly španělská vesnice) a občas je i doplňoval, protože na zakládání nových hesel jsem se ještě necítil a dostal jsem se němu až časem. Možná že bychom se mohli na tyto seznamy dívat i z tohoto hlediska (ostatně podobný názor vyslovil v diskusi o seznamech herců Ioannes Pragensis). Za ta léta už bylo do každého z těch seznamů investováno docela dost lidského času a práce, což bychom možná také mohli vzít do úvahy.--Hnetubud (diskuse) 14. 9. 2017, 21:51 (CEST)

P. S. Nevím, proč smazat právě těchto třináct seznamů, protože problém neúplnosti a nejasných kritérií se týká mnoha dalších (možná dokonce většiny). Například Seznam pornohereček podle debutového roku, na jehož neencyklopedičnost jsem kdysi marně upozorňoval.--Hnetubud (diskuse) 14. 9. 2017, 21:51 (CEST)

Ovšem nutno dodat, že zrovna ten zmíněný seznam nabízí přidanou hodnotu zrovna v podobě toho chronologického řazení, což nelze žádnou kategorizací článků nahradit. --Bazi (diskuse) 14. 9. 2017, 22:55 (CEST)
To je pravda (na druhou stranu: jak mám vědět, že dotyčná opravdu debutovala v příslušné dekádě, když článek neuvádí žádné zdroje a většina odkazů je červených?) – proto říkám, že seznamy mohou klidně existovat vedle kategorií, chce to jen vymyslet, jak s nimi pracovat, aby byly užitečné.--Hnetubud (diskuse) 15. 9. 2017, 16:19 (CEST)
To je pak věc jiná - není problém s koncepcí, pouze ověřitelností. Český seznam vznikl patrně „překladem“ z tehdejší verze anglického článku en:List of pornographic actresses by decade, který od té doby doznal změn, zejména právě v tom doplnění jednotlivých referencí, které zřejmě mají dokládat debutový rok. To našemu článku chybí, tedy není ani tak neencyklopedický (z hlediska koncepce nebo kritérií zařazení), jako spíš „jen“ neověřený. --Bazi (diskuse) 15. 9. 2017, 17:16 (CEST)

Kritéria (off-topic)[editovat | editovat zdroj]

Myslím, že se tu mimo hlavní téma diskuse všichni tak nějak shodujeme, že by seznamy neměly být jen sbírka nahodilých informací, čili např. v seznamu chemiků by každý neměl přidat chemiky, na které si vzpomene, ale že by seznamy měly mít určitá stanovená kritéria. Zároveň zde padly návrhy na případné doporučení. Bylo by tedy vcelku dobré stran hlavní proud této diskuse pomalu začít diskusi novou na tato témata. Navrhl bych tedy zde začít vymýšlet různé možnosti, jak ona kritéria pro seznam mají vypadat (kam je umístit, jaký formát a jak přesně mají seznam definovat) a tím tak začít pomalu tvořit ono doporučení. Následně pak můžeme pod lípu už odsud přenést nějaké prvotní návrhy, ze kterých vybírat a formovat doporučení, abychom tam nešli úplně s prázdnou a nestartovali úplně čistou diskusi. --Dvorapa (diskuse) 14. 9. 2017, 22:24 (CEST)

Jsem pro: můžeme navázat na výše zmíněný návrh, který připravil kolega @H11:, nějaké návody jsou i tady: Wikipedie:WikiProjekt Kvalita/Kritéria#Seznamy.--Hnetubud (diskuse) 15. 9. 2017, 16:19 (CEST)
Já taky jsem pro, ale abychom ještě měli na co ta pravidla uplatnit, když budou všechny výše uvedené seznamy pro mě nepohopitelně zrušeny. Každá inoformace je přeci dobrá i v případě, že je částečně neúplná. Takováto čistka se může v druhém kole týkat subpahýlů (proč je vlastně nezušit hned s těmi seznamy, tak jim chybí ta pravá informační hodnota). Pak budeme pokračovat pahýly a myslím si, že by se dalo ještě něco vymyslet (já sám mám několik bláznivých dalších nápadů jak wikipedii v tomto ohledu zdokonalit - malým nedostatkem jenom bude, že z ní ubude mnoho informací).--Chalupa (diskuse) 8. 11. 2017, 17:32 (CET)

Neúplné seznamy[editovat | editovat zdroj]

Když již mluvíme o té neúplnosti, jak mohly tedy být vůbec vydány knihy jako 1001 filmů které musíte vidět atp?. Jde přeci o subjektivní a neúplný výběr. A nebo jde o reprezantativní vzorek, který časově omezeně obsahuje hlavní filmy, ale nebude nikdy úplný, protože vznikají další. Mnohé tzv. neúplné seznamy obsahují historické údaje, které jsou poměrně úplné. To by musely vzniknout desitky dalších kategorií - například Ekonomové 18. století atp. A ztratí se informace o těch, pro které nemáme ještě články. Ta někdy až posedlost mít všechno doložené nevede k tomu, aby se zmínění snažili doloženost vytvořit, ale k tomu, že to bez milosti smažou. Nemylsím si, že je to dobrý postup. Označím Seznam jako článek bez zdrojů, případně mohu zdroje dohledat. To je správný postup a ne takovéto obrazoborectví. --Chalupa (diskuse) 8. 11. 2017, 17:52 (CET)

Ale vždyť ta kniha neúplná není, obsahuje přece tisíc jeden film! Neúplná by byla, kdyby obsahovala třeba 536 filmů, podobně jako naše seznamy. Ta kniha netvrdí, že obsahuje všechny filmy – ona obsahuje jen 1001 filmů, které čtenář musí vidět, tzn. čtenář nemusí vidět 1030 filmů nebo 5468 filmů, může vidět třeba jen těch 1001 filmů a potom už může v klidu umřít, protože ty další filmy jsou dobrovolné. Vidět všechny filmy, které kdy vznikly, by snad ani nebylo za jeden život možné. --Marek Genius (diskuse) 10. 11. 2017, 11:45 (CET)
No právě, že není. A proto by to mě být podel Vás zmetek, který by se vůbec neměl vydávat.--Chalupa (diskuse) 21. 11. 2017, 14:57 (CET)
Wikipedista:Chalupa: Nějak jsem Vás nepochopil. Já jsem netvrdil, že úplná kniha je zmetek, to by ani nedávalo smysl. A úplná je, když obsahuje 1001 filmů, podobně jako úplný je seznam Sto nejvlivnějších psychologů 20. století. --Marek Genius (diskuse) 10. 12. 2017, 04:18 (CET)
Je neúplná, protože od jjeího vydání vzniklo mnoho dalších filmů, z nichž některé by zcela jistě vypudili ze seznamu některé z těch původních.--Chalupa (diskuse) 10. 12. 2017, 22:28 (CET)

Uzavřené DoSy[editovat | editovat zdroj]

Tak jsem si všiml, že Seznam fyziků už jednou na smazání navržen byl [2]. Nemívali jsme kdysi pravidlo, že zamítnuté DoSy se nemají znovu otevírat?--Hnetubud (diskuse) 10. 11. 2017, 22:59 (CET)

V tomhle znění ne, pouze že by se opakovaně měl zakládat DoS pouze při nových okolnostech, pokud si to pamatuju dobře. Tehdy to ale asi bylo konkrétně na onen seznam, nyní je to obecně na všechny. --Dvorapa (diskuse) 11. 11. 2017, 12:56 (CET)
Tohle se již řešilo u Wikipedie:Diskuse o smazání/Seznam herců (2) --Tayari (diskuse) 17. 11. 2017, 16:20 (CET)
Řešilo, ale nevyřešilo – rozhodně nevznikl většinový konsensus na tom, že zakládání takových DoSů je v pořádku.--Hnetubud (diskuse) 26. 11. 2017, 22:50 (CET)

Žádost o uzavření diskuze[editovat | editovat zdroj]

Prosím o uzavření diskuze (standardní: týden po zahájení a je to tu již přes měsíc). Nemyslím si, že by ještě k tomuto tématu měl někdo co nového řící. Požadavky na ponechání seznamů převažují. A nebo to mohu uzavřít sám? --Chalupa (diskuse) 21. 11. 2017, 15:02 (CET)

Žádám správce o vážné posouzení argumentů. Kolego toto je diskuse ne hlasování, nezáleží na počtu ale argumentaci. --Wikipedista:BobM d|p 23. 11. 2017, 14:48 (CET)
Kolego, žádné vážné argumenty tu nezazněly, než to, že tyto seznamy nebudou nikdy úplné, což je osud všech takovýchto přehledů a dokonce i knih, které mohouá být zastaralé již v okamžiku, kdy vyjdou, a také je nechce nikdo ničit. Snahy o vymazání jsou zároveň nechtěnými (doufám) snahami o zmenšení encyklopedickýh znalostí Wikipedie. --Chalupa (diskuse) 24. 11. 2017, 15:42 (CET)
Například Seznam astronoml je na 30 Wikipediích, seznam fyziků na 31, seznam architektů na 21 atd. nechápu, proč bychom to měli zrovna my rušit. --Chalupa (diskuse) 24. 11. 2017, 15:47 (CET)

O uzavření žádejte nejlépe na Nástěnce správců. A souhlasím s kolegou BobM. Ne nadarmo se v úvodu každé Diskuse o smazání píše: Toto není hlasování, ale diskuse. Důležité jsou argumenty. Uzavírající musí především hledět na argumenty, nikoliv pouze na prosté hlasy. --Vachovec1 (diskuse) 25. 11. 2017, 21:54 (CET)

Kolego, toto nepopírám, poue jsem ty argument nějak nenašel. --Chalupa (diskuse) 25. 11. 2017, 22:05 (CET)
A argumenty Marka Genia jakože přehlédneme? --Tayari (diskuse) 26. 11. 2017, 11:11 (CET)
Co kdybychom to prostě nechali na uzavírajícím správci, místo abychom tady vedli zbytečné úvahy o tom, co by měl nebo neměl zohlednit? S Markem Geniem a jeho podivnými argumenty jsem se potýkal dlouho a vydatně, ale nějakou logiku a hlavně návaznost na principy jinak na Wikipedii obvyklé jsem v nich nenašel. Přísnost, s jakou chce někdo přistupovat k seznamům, je naprosto nepřiměřená tomu, jak přistupujeme k ostatním článkům. --Bazi (diskuse) 26. 11. 2017, 12:06 (CET)


Krajský soud v Táboře[editovat | editovat zdroj]

Toto není hlasování, ale diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
Vlout (diskuse) 23. 11. 2017, 11:21 (CET)
Uzavření diskuse
nestandardní: 7. 12. 2017, 11:21 (CET)
Týká se také článků Krajský soud v Chrudimi, Krajský soud v Jihlavě, Krajský soud v Olomouci, Zemský soud v Opavě, Krajský soud v Uherském Hradišti a Krajský soud ve Znojmě.

Doporučená řešení[editovat | editovat zdroj]

 • Smazat, článek postrádá nezávislé, netriviální a věrohodné zdroje. Především však jde o zbytečný pahýl – stejně jako ostatní navržené ke smazání pouze duplikuje informace již uvedené v článcích Krajský soud a Seznam českých prvorepublikových krajských a okresních soudů a neobsahuje nic podstatného navíc (oproti tomu např. mostecký krajský soud má pojednání o sídle), jeho přínos jakožto samostatného článku je tak více než sporný. Mimochodem, podobný problém už dlouho vidím i u valné většiny článků o okresních soudech, ale jejich užitečnost je myslím dána alespoň tím, že poskytují informaci o soudním obvodu, který je často odlišný od daného okresu. --Vlout (diskuse) 23. 11. 2017, 11:21 (CET)
 • Smazat, zcela argumentační souhlas s Vloutem. --Pavouk (diskuse) 30. 11. 2017, 23:32 (CET)

Komentáře[editovat | editovat zdroj]

Doplnění: Bude-li čtenář pod některými z těchto názvů hledat současné pobočky krajských soudů (Tábor, Jihlava, Olomouc), lze po smazání vytvořit (do jejich případného osamostatnění nebo do vytvoření obsahově dostatečného článku o bývalém krajském soudu) přesměrování, jako je např. Krajský soud v Pardubicích. --Vlout (diskuse) 23. 11. 2017, 16:50 (CET)

Prodloužení

Jelikož se diskuse nikdo vyjma navrhovatele nezúčastnil, prodlužuji ji do 7. prosince 2017, 11:21 (CET). --Martin Urbanec (diskuse) 30. 11. 2017, 20:24 (CET)


Firemní wellbeing[editovat | editovat zdroj]

Toto není hlasování, ale diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
Martin Urbanec (diskuse) 25. 11. 2017, 21:34 (CET)
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešení[editovat | editovat zdroj]

 • Smazat - článek mi přijde jako psaný marketingovým a propagačním tónem ("3 důvody, proč znát firemní wellbeing a odpovědně řídit své lidské zdroje:" a obdobné pasáže z textu). Nepřijde mi ale zároveň, že je článek tak jednoznačně ke smazání, aby to mohlo jít skrze jednodušší procesy. Zahajuji proto diskusi o smazání. --Martin Urbanec (diskuse) 25. 11. 2017, 21:34 (CET)
 • Smazat – neencyklopedicky psaný článek v podstatě s propagačním obsahem, víceméně od začátku do konce podporuje vhodnost použití firemního wellbeingu; Co Wikipedie není.--Kacir 26. 11. 2017, 01:03 (CET)

Komentáře[editovat | editovat zdroj]

Dobrý den, článek se pokusím předělat do konce týdne, pokud i nadále bude dle vás moc "propagační" budu ráda, když budete konkrétnější. Když si jako čtenář čtu o jakémkoli novém tématu, ráda se dozvím, co mi přinese a aspoň náznak cesty, jak ho mohu dosáhnout, na tom si ujasním, zda je toto téma pro mě nebo ne, což bylo cílem článku. Děkuji– Tento nepodepsaný komentář přidal uživatel Tervac (diskusepříspěvky)ScioŠkola[editovat | editovat zdroj]

Toto není hlasování, ale diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
Martin Urbanec (diskuse) 25. 11. 2017, 21:38 (CET)
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešení[editovat | editovat zdroj]

 • Smazat - článek psaný s propagačním nádechem, nejspíše někým přímo ze ScioŠkol. Nepřijde mi ale, že je článek ke smazání natolik jednoznačně, aby bylo možné použít jednodušší procesy. Zahajuji proto diskusi o smazání. --Martin Urbanec (diskuse) 25. 11. 2017, 21:38 (CET)
 • Smazat - promo. --Hugo (diskuse) 25. 11. 2017, 21:52 (CET)
 • Ponechat - článek je sice propagační, ale dejme mu šanci, jsem pro ponechání a přepracování. Awewewe (diskuse) 26. 11. 2017, 17:29 (CET)
Pane kolego, zde se bavíme o současné podobě článku. Pokud článek někdo přepracuje, není samozřejmě důvod pro to ho mazat. --Martin Urbanec (diskuse) 26. 11. 2017, 17:47 (CET)
Není tedy lepší jít cestou šablony {{urgentně upravit}}? --Vojtěch Dostál (diskuse) 27. 11. 2017, 13:20 (CET)
Vojto, není. Šablona urgentně upravit dle mě znamená "tohle je každopádně na smazání, jen to nemusí být hned". Diskuse o smazání dle mě znamená "myslím, že toto je vhodné smazat; co k tomu řeknete ostatní?". Ostatně i proto máme v pravidlech, že po jakémkoliv odstranění urgentní šablony je třeba zahájit DoS nebo článek ponechat. --Martin Urbanec (diskuse) 27. 11. 2017, 21:44 (CET)
 • Přepracovat - děkuji za komentáře, rád článek doplním (resp. právě jsem dopsal odstavec o kritice). Poraďte mi prosím, co článku chybí, pokud bude smazán, zůstanou na webu pouze zdroje ze Scio (které jsou psány Sciem). Já nejsem ze Scio, jsem rodič, který tam má své dítě. Pepan0 (diskuse) 27. 11. 2017, 15:53 (CET)
 • Narychlo jsem to upravil a zkusil dát autorovi ve zkratce doporučení pro další práci. V tomto nebo podobném stavu tedy ponechat. Za další vývoj článku samozřejmě neručím. --Pavel Krupička (diskuse) 29. 11. 2017, 22:59 (CET)
 • Smazat - Charakteristické promo. Je to opět jen alternativní forma jakýchsi zájmových aktivit, které ve školské soustavě (bez souhlasu MŠMT), státem dotovaného školství, nenašly odezvu ergo štědrý penězovod.--Zemanst (diskuse) 6. 12. 2017, 14:42 (CET)

Komentáře[editovat | editovat zdroj]

Kategorie:Starověká náboženství[editovat | editovat zdroj]

Toto není hlasování, ale diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
Crinkly.sun (diskuse) 27. 11. 2017, 15:51 (CET)
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešení[editovat | editovat zdroj]

 • Smazat, ač je slovní spojení „starověká náboženství“ docela používáno nevidím v takové kategorii smysl. Ať použijeme jakoukoliv z mnoha definic starověku tak v tomto období vznikla drtivá většina náboženských směrů, s výjimkou islámu a nových náboženských hnutí. Současný obsah kategorii však vypadá že je myšlena jako kategorii pro jakési „starověké pohanství“, ale v tom případě je částečně duplicitní kategorii domorodá náboženství. V každém případě to asi nemá být kategorie do které by patřilo například i křesťanství i judaismus, což jsou také starověká náboženství. Crinkly.sun (diskuse) 27. 11. 2017, 15:51 (CET)
 • Spíše smazat. Jak poukazuje zakladatel DoSu, definice jednoznačného kritéria pro kategorizaci je silně problematická. --Vachovec1 (diskuse) 30. 11. 2017, 02:38 (CET)

Komentáře[editovat | editovat zdroj]

Kategorie:Prehistoričtí savci[editovat | editovat zdroj]

Toto není hlasování, ale diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
OJJ, Diskuse 2. 12. 2017, 14:09 (CET)
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešení[editovat | editovat zdroj]

 • Smazat - Zbytečná kategorie obsahující minimum stránek (např. Castorocauda do období pravěku spíš nespadá). Navrhuji tuto kategorii zrušit, podobné články vkládat do kategorie Kategorie:Vyhynulí savci, kde by to bylo jasnější, ve které bychom jako podkategorii měli Vyhynulí savci dle IUCN (vyhynuli od roku 1500 dál). --OJJ, Diskuse 2. 12. 2017, 14:09 (CET)
 • Smazat, duplicita s Kategorie:Vyhynulí savci--Hnetubud (diskuse) 8. 12. 2017, 21:38 (CET)
 • Smazat, téměř duplicita s Kategorie:Vyhynulí savci, i když konec pravěku a současnost (příp. r. 1500) opravdu nejsou totéž :-). Petr Karel (diskuse) 11. 12. 2017, 17:25 (CET)

Komentáře[editovat | editovat zdroj]

To by spíš chtělo předělat celý kategorizační strom. Máme tu Kategorie:Druhohorní savci i Kategorie:Třetihorní savci (i když v odborných textech by se prý už tato terminologie používat neměla), potom Kategorie:Organismy žijící v neogénu, která by se ale měla používat jen pro organismy již nežijící. Asi by bylo nejlepší vyjít z již existující Kategorie:Vyhynulé druhy podle geologického období a tu dále dělit podle jednotlivých tříd – ale to by představovalo obrovské množství práce.--Hnetubud (diskuse) 3. 12. 2017, 17:21 (CET)

Úzce související diskuse: Diskuse_k_Wikipedii:WikiProjekt Biologie#Kategorizace vyhynulých savců. @Whiny15: ping. --Vachovec1 (diskuse) 8. 12. 2017, 00:11 (CET)

Ano, kategorie Pravěcí kytovci by se asi mohla taky smazat (a její obsah přesunout do Vyhynulých savců a Kytovců). Těch podivností je víc: Deinotherium je v nadřazené kategorii Fosilie, i když by spíš patřilo do Vyhynulých savců, pak je tu Kategorie:Ediakarská fauna (i když u tak primitivních organismů je asi řazení mezi živočichy sporné), Zebra kvaga by patřila do kategorie vyhynulých podle IUCN...--Hnetubud (diskuse) 8. 12. 2017, 21:38 (CET)
Asi se sotva úplně zbavíme problému, ale stálo by za to jisté zpřesnění definic/vymezení podkategorií Kategorie:Vyhynulé druhy podle geologického období. Znamenalo by to buď pokrýt celý časový rozsah (včetně kvartéru, pro který nemáme kategorii, i když by do ní bez diskuse patřily mnohé organismy, např. dobře známý mamut kolumbuský) a u organismů s přesahem daný taxon uvádět ve všech obdobích, kdy žil: Zebra kvaga se oddělila od zebry horské před cca 4 mil. let, žila tedy již v neogénu, ale i kvartéru, a protože přežila rok 1500, patří i do klasifikace IUCN. Druhá možnost je kategorizovat podle období, ve kterém organismus vyhynul (název kategorie, např. "Organismy vyhynulé v neogénu", by tak již jasně vymezil, že se jedná o organismy vyhynulé a nebyly by potřeba úvodní komentáře jako např. v Kategorie:Organismy žijící v neogénu, pouze kategoriální čtvrtohory by byly komentářem "ukončeny" rokem 1500 n. l., přičemž bych se neostýchal přidat i podkategorii recentně vyhynulých (dle IUCN od r. 1500), tedy stávající Kategorie:Vyhynulé taxony podle IUCN.
Některé principiální problémy však stejně zůstanou, takže všem nelze vyhovět - příklady:
 • organismy, u kterých není jasně časově stanoven "počátek" a "konec" druhu/rodu (1. fosilní záznam je nespojitý a neznáme proto přesný konec; 2. neví se, kdy v jediné anagenetické linii klást konec jednoho a začátek navazujícího druhu, když už si je paleontologové pojmenovali jinak;...)
 • nepřesně definované vyšší taxony (notoricky známí dinosauři jsou buď (v laickém chápání) vyhynulí, spadající do druhohor, nebo (ve fylogenetickém smyslu) přežívají jako ptáci a měli by být zahrnuti i do organismů z kenozoika (žijící v paleogénu, neogénu i kvartéru) resp. při kategorizaci podle času vyhynutí nekategorizováni vůbec mezi vyhynulými.
Otázky, zda používaný termín ediakarská fauna je korektní (už sama fauna je vágní, podobně jako slovo zvíře), jsou pak úrovně druhořadé.
Protože neberu kategorizaci na wiki v současné přebujelé podobě (ztrácející užitečnost pro uživatele) moc vážně, nechám hádání se o výslednou podobu na jiných. Doporučuji však současně jasně a jednoznačně vyřešit i související vyplňování (podle mě důležitějších) taxoboxů (a řádně ho komentovat v dokumentační stránce šablony), aby se pokud možno kategorizace vyhynutých zautomatizovala (jako barva) a aby se zamezilo nepovedenostem (reliktům?) jako např. v současné podobě taxoboxu u rodu mastodont, zmiňující nějaké monitorovací kategorie, které čtenáře v boxu ruší. Petr Karel (diskuse) 11. 12. 2017, 17:16 (CET)
@Petr Karel: toho mastodonta jsem opravil. Zkusím zjistit, jestli je někde ještě něco podobného. Jinak podobné problémy bez odkladu hlašte na diskusní stránce šablony či pod technickou Lípou. Když se o tom neví, těžko to někdo opraví. --Vachovec1 (diskuse) 11. 12. 2017, 18:45 (CET)
Už jsem zjistil, v čem je problém. Šablona {{kategorie}} umožňuje kategorizaci podle zvoleného klíče, ovšem pokud je součastí klíče interní odkaz (výraz ve dvojitých složených závorkách), šablonu to rozbije. Nyní zjišťuji rozsah problému a zvažuji možnosti opravy. --Vachovec1 (diskuse) 11. 12. 2017, 19:23 (CET)
Problém se týká celkem 7 článků: [3]. Opravím. --Vachovec1 (diskuse) 11. 12. 2017, 20:08 (CET)
Všech sedm problematických taxoboxů opraveno, do dokumentace šablony {{Taxobox}} jsem přidal vzor vyplnění pro vyhynulý taxon živočicha s komentářem: Šablona:Taxobox/doc#Vyhynulý_taxon_živočicha. --Vachovec1 (diskuse) 11. 12. 2017, 20:08 (CET)


ISTool[editovat | editovat zdroj]

Toto není hlasování, ale diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
Marek Koudelka (diskuse) 13. 12. 2017, 10:50 (CET)
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešení[editovat | editovat zdroj]

 • Smazat – není doložena encyklopedická významnost. --Marek Koudelka (diskuse) 13. 12. 2017, 10:50 (CET)
 • Ponechat – píše se o něm na de a fr v článku Inno Setup, na en už má připravenou červenou jízdenku. To, že jsme první, neznamená, že to musíme taky hned smazat. Nějaký NNVZ se jistě někde najde. Přinejhorším navrhuji začlenit do článku Inno Setup, ale s tím bych raději nespěchal.--Feťour (diskuse) 13. 12. 2017, 11:13 (CET)
 • Ponechat - v článku jsem zapomněl uvést jednu podstatnou informaci a to, že ISTool byl součástí balíčku Inno Setup QuickStart Pack. Takto to bylo do verze 5.3.11 (2010-09-17), kdy byl nahrazen jiným IDE od jiného autora. Takže nejméně od verze 5.0.6 (2004-12-24) byl ISTool majoritním vývojovým prostředím pro vývoj instalačních skriptů pro Inno Setup, tedy cca 5 let. Co se týče encyklopedické významnosti, jeho významnost je podobná asi třeba jako dnes Dos Navigator. Tehdy populární souborový manažer, dnes mrtvý software ... Skrze google jsem našel 120000 výsledků pro dotaz "istool".--MichalZobec (diskuse) 13. 12. 2017, 13:02 (CET)
  Co Vám tedy brání doložit standardně (uvedením referencí v článku) encyklopedickou významnost? --Marek Koudelka (diskuse) 13. 12. 2017, 13:08 (CET)

Komentáře[editovat | editovat zdroj]