Wikipedie:Diskuse o smazání

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání
Wiki rules.png

pravidla:

     závazná
     doporučení
     v hlasování
     navrhovaná
     neschválená
Doporučení

Text této stránky je doporučení české Wikipedie. Vysvětluje standardy, s nimiž většina wikipedistů v principu souhlasí a které je vhodné dodržovat. Přesto není závazným pravidlem. Nebojte se stránku editovat, je-li potřeba, ale větší změny raději předem navrhněte v diskusi a oznamte je též Pod lípou.


Zkratka:
WP:DoS
WP:AfD
WP:TfD

Diskuse o smazání (slangově též DOS, DoS, AfD z anglického Articles for Deletion či TfD z Template for Deletion) je stránka pro diskuse o tom, zda obsah stránky vyhovuje kritériím pro zahrnutí ve Wikipedii, či zda má být stránka smazána. Cílem diskuse je dosáhnout konsensu o smazání či ponechání, případně přepracování stránky do přijatelné podoby. Skončené diskuse jsou uloženy v archivu (kde je v sekci Nápověda také popsáno, jak postupovat při jejich uzavírání).

Diskuse o smazání řeší otázku smazání obsahu nějaké stránky, nikoliv rušení zavedených pravidel a zvyklostí. K diskusi o smazání mohou být proto zpravidla podány stránky jen z těch jmenných prostorů, které bezprostředně souvisí s obsahem v článcích, tj. stránky z hlavního jmenného prostoru a prostoru portál a šablony, soubory či kategorie, které bezprostředně s obsahem článků souvisí. V dalších jmenných prostorech se užívá jiných rozhodovacích procesů (vizte Změny v pravidlech), o smazání je možné rozhodovat jen tehdy, pokud byl příslušný mechanismus, jehož je stránka součástí, zrušen nebo standardním způsobem plně nahrazen jiným.

Možnost fyzického mazání stránek mají správci (sysopové) české Wikipedie.

Pro upozornění na omylem vytvořené, špatně pojmenované, zjevně zcela nesmyslné a jiné podobné stránky, které lze bez diskuse o obsahu vymazat procedurou tzv. rychlého smazání, použijte šablonu {{Smazat|důvod pro smazání}}.

Jestliže jde o heslo o encyklopedicky významném pojmu, který by na Wikipedii měl být, zvažte dobře, je-li jeho stávající obsah opravdu natolik nicotný, že je lepší ho zcela smazat z databáze než ho využít jako pahýl. Také zvažte, není-li vhodné stránku či kategorii spíše sloučit s jinou nebo přejmenovat. V případě, že stránka je spíše slovníkovou definicí než encyklopedickým heslem, zvažte její přesunutí na Wikislovník. K tomu se používá šablona {{Přesunout na Wikislovník}}.

V případě, že navrhujete ke smazání šablonu nebo jiný prvek, který užívají jiní uživatelé, napište ve zdůvodnění i postup, jak se vypořádat s problémy, které nastanou v souvislosti s jeho smazáním.

Jak navrhnout stránku na smazání[editovat | editovat zdroj]

Předpokládejme, že vidíte důvod smazat stránku Velký modrák. Nejprve zjistěte, zda problémy na této stránce nemůžete odstranit sami bez nutnosti vyvolávat diskusi o smazání, zejména:

 • úpravou problematického textu, například odmazáním nepřijatelného obsahu;
 • změnou obsahu stránky na přesměrování spolu s případným sloučením užitečného obsahu s cílovou stránkou přesměrování;
 • přesunem stránky na název, který bude ve shodě s jejím obsahem, případně na Wikislovník;
 • využitím mechanismu rychlého nebo odloženého mazání stránek.

Pokud žádným z uvedených způsobů problémy stránky vyřešit nelze, navrhněte ji na smazání pomocí následujících kroků:

1/3 Vložení šablony do navrhované stránky

Na začátek stránky, kterou chcete smazat (tj. Velký modrák), vložte šablonu {{AfD}} (navrhujete-li smazání šablony, označte ji šablonou {{subst:TfD}}).

2/3 Vytvoření diskusní podstránky

V editačním políčku nahraďte text -heslo- názvem stránky, o níž se má diskutovat, a zmáčkněte tlačítko pro vytvoření diskusní podstránky. Podstránku vyplňte podle návodu a nakonec uložte.


3/3 Zařazení podstránky do seznamu

Zmáčkněte tlačítko pro zařazení podstránky do seznamu. Stránku vyplňte podle návodu a nakonec uložte.

Druhou možností je editovat celý seznam. Na nový řádek na konci seznamu připište {{/-heslo-}}, kde -heslo- nahraďte názvem stránky navrhované na smazání, takže přidaná položka bude například {{/Velký modrák}}. Můžete přitom vymazat případné již neaktuální položky. Varování, že jste nezadali shrnutí editace, si nevšímejte a změny uložte.

Po úspěšném provedení těchto kroků se text podstránky s novým návrhem na smazání objeví přímo na konci této hlavní stránky. Pokud se neobjevil, zkuste nejdříve vyprázdnit cache serveru, a pokud ani potom ne, zkontrolujte, zda všechny vaše kroky proběhly přesně podle návodu (např. jestli jste neudělali překlep apod.).

Upozornění na diskusi v posledních změnách a na portálu Wikipedie zařídí robot, může mu to ale trvat až půl hodiny. Vstřícným krokem, který můžete ještě udělat (a robot ho neudělá), je upozornit hlavního autora článku na založení diskuse. Lze očekávat, že si nastavil odeslání e-mailu při změně diskusní stránky, takže bude upozorněn i v případě, kdy aktuálně Wikipedii nesleduje.

Pravidla diskusí o smazání[editovat | editovat zdroj]

Uzavření diskuse[editovat | editovat zdroj]

Diskuse se uzavírá nejdříve po týdnu. Správce však může zrušit nebo předčasně uzavřít diskusi, pokud:

 • bylo jejich založení zjevně v rozporu s jinými pravidly (např. šlo o narušování Wikipedie nebo obcházení bloku),
 • pro daný typ stránek je výslovně řečeno, že pro něj proces diskuse o smazání není určen.

Správce může dále předčasně uzavřít diskuse:

 • jednoznačné (dostatečně reprezentativní a takřka jednomyslné),
 • kde došlo k tak zásadnímu přepracování navržené stránky, že dosavadní argumenty pro smazání ztratily smysl.

Na druhou stranu může kterýkoli správce diskusi prodloužit, pokud se před očekávaným uzavřením objeví nové podstatné argumenty.

Uzavíratelem může být libovolný ze správců; jasné, zralé a řádně proběhlé diskuse, jejichž výsledek nevyžaduje použití práv správce, smí uzavřít kterýkoli wikipedista. Uzavíratel zváží argumenty, komentáře, připomínky a názory diskutujících a rozhodne, zda se článek ponechá, smaže nebo přesune. Zároveň může doporučit přepracování článku. Rozhodnutí může být v případě nutnosti výrazných úprav podmínečné. Rozhodnutí musí být jasně a výstižně zdůvodněno.

Uživatelé se zásadními námitkami vůči způsobu vyhodnocení nebo regulérnosti diskuse by se měli nejprve obrátit na uzavíratele. Pokud se svou stížností neuspějí, mohou podat na příslušné stránce podnět k revizi smazání.

Užitečné tipy pro vyhodnocování konsenzu vizte na stránce Wikipedie:Žádost o komentář/VfD: změna na AfD/Vyhodnocování konsenzu.

Výsledek a další postup[editovat | editovat zdroj]

 Při archivaci podstránek použijte následující šablony:

 • {{subst:vfd-archiv-start|vysledek=smazáno/ponecháno/nebyl dosažen konsenzus, ponecháno/přepracováno}} --~~~~
 • {{subst:vfd-archiv-konec}}

 Položku do archivu vložte pomocí:

 • {{subst:vfd-archiv-položka|Jméno stránky}} – smazáno/ponecháno/nebyl dosažen konsenzus, ponecháno/přepracováno --~~~~

Stránka bude smazána po uzavření diskuse, pokud výsledkem diskuse bylo rozhodnutí smazat.

Obecně pokud diskuse skončí s výsledkem nemazat, stránka by již neměla být znovu nominována. Pokud není skutečně dobrý důvod, aby diskutující změnili svůj postoj, dá se předpokládat, že další návrh dopadne stejně.

Ukončené nebo zrušené diskuse se zařazují do Archivu diskusí o smazání (kde je i návod pro archivaci). Do diskusí ke stránkám, které nebyly smazány, se má vložit odkaz na zaarchivovanou diskusní stránku pomocí šablony {{Afd-oznámení}}. Budoucí čtenáři stránky tak jsou informováni, že v minulosti přežila návrh na smazání, a mohou si přečíst patřičnou diskusi. To ovšem nebrání případnému novému návrhu na smazání.

Vlastní diskuse[editovat | editovat zdroj]

Jak přidat argument nebo komentář[editovat | editovat zdroj]

Editujte jen příslušnou sekci „Doporučená řešení“ (nebo „Komentáře“), a to buď klepnutím na odkaz Editovat u nadpisu dané sekce, nebo klepnutím pravým tlačítkem myši tamtéž (záleží na vašem uživatelském nastavení Wikipedie).

Poté přidejte svůj argument pro nebo proti jako další položku seznamu. Pro přehlednost ve svém textu uveďte tučně shrnutí akce, kterou doporučujete udělat, např. Smazat nebo Ponechat. Můžete uvést i jiné možnosti, popřípadě více možností – pak jako první uveďte tu, které dáváte přednost (např. ponechat nebo alespoň sloučit; dát měsíc na přepracování, jinak smazat; přesunout na Wikislovník nebo smazat).

Máte-li k již vznesenému argumentu protiargument nebo komentář, přidejte jej jako podbod. Jestliže se již argument či informace v diskusi nachází, není nutno je přidávat opakovaně. Stačí uvést jména diskutujících, s jejichž argumenty se ztotožňujete (pokud je to jednoznačné).

Vyprázdnit cache serveru
(Použijte v případě, že níže vidíte zastaralé verze podstránek)

Stránky navržené ke smazání[editovat | editovat zdroj]

Kategorie:Wikipedie:Záchytné kategorie[editovat | editovat zdroj]

Toto není hlasování, ale diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
ŠJů (diskuse) 27. 8. 2016, 11:49 (CEST)
Uzavření diskuse
až se dojde k závěru (systémová diskuse)

Popis problému[editovat | editovat zdroj]

Kategorie:Wikipedie:Záchytné kategorie je tu jednou z nejstarších kategorií – založil ji 21. 11. 2007 Danny B. pod názvem Kategorie:Záchytné homonymní kategorie. Podle popisku, který vznikl v roce 2007 současně se založením kategorie, měla tato kategorie obsahovat de facto "kategoriové rozcestníky". 5. srpna 2016 ji DvorapaBot přesunul na nový název Kategorie:Wikipedie:Záchytné kategorie, zdůvodnění v popisu editace žádné nevidím, ale zřejmě šlo primárně o odlišení "údržbové kategorie" od kategorií pro články a o snahu název zkrátit; od června 2016 jsou v historii stránky vidět zásahy související s děláním pořádku v údrřbových kategoriích.

Ani stránka Nápověda:Kategorie, ani stránka Wikipedie:Rozcestníky se o možnosti zřizovat tento typ rozcsetníků nezmiňuje a pokud vím, nikdy nezmiňovala a ani v praxi se takové rozcestníky nijak významně nepoužívaly.

Chemické názvy: (pro několik kategorií použil Zirland 17. 12. 2007, Chloridy a Bromidy v roce 2010 Mercy s asistencí BobMa usurpoval zpět pro jeden ze dvou významů, ale 13. 1. 2011 ji s odkazem na diskusi Pod Lípou Jvs změnil zpět na "záchytnou", pro Disulfidy použil Kusurija 15. 6. 2012) V červenci 2012 celou skupinku rozcestníků na rychlé smazání navrhoval 194.213.41.2, před smazáním je zachránil Jvs. Arsenidy‎ BromidyDisulfidyFluoridyChloridy Jodidy‎ Selenidy Sulfidy‎

Biologické názvy (použil JAn Dudík 4. 9. 2013): Sasanky

Místní názvy: (jeden rozcestník (Jankov) vytvořil 29. ledna 2013 JAn Dudík a ostatních 22 vytvořil v posledních dnech po jeho vzoru Chrzwzcz. Adamov‎ Bělušice‎ Dlouhá Lhota Dolní Krupá‎ Hlavatce‎ Hostomice‎ Husinec‎ Jankov Kamenný Újezd‎ Kněževes Kramolín Louka‎ Nové SadyOlešniceOnšov‎ Písková LhotaPřepychySkorkovStaré Sedlo‎ StřítežStudená‎ Tetín‎ Zlatá Olešnice‎

Pokud tedy z dnešního obsahu zrekonstruujeme historii této kategorie: v listopadu 2007 ji Danny B. založil, dnes už nevíme proč. necelý měsíc poté ji Zirland využil pro nejméně 6 článků zřejmě v rámci jednorázového sporu mezi chemiky a mineralogy. V letech 2011 a 2012 se Mercy a 194.213.41.2 pokusili tuto anomálii likvidovat, ale v obou případech se zastáncem stal Jvs, který k tomu zřejmě v roce 2011 dostal nějakou podporu Pod Lípou. V roce 2012 přihodil sedmý rozcestník z téhož oboru Kusurija. A pak ještě JAn Dudík v roce 2013 založil dva rozcestníky ve dvou jiných oborech (biologie a místopis), čehož se nyní v srpnu 2016 chytil Chrzwzcz a aplikoval tuto metodu na 22 dalších místopisných názvů, z jeho inicativy na mé diskusní stránce jsem otevřel i tuto diskusi.

Ještě jsem dohledal tu diskusi Pod Lípou 2011. Jvs tehdy otevřel diskusi s tím, že BobM prý začal s úpravami, které jdou proti původnímu smyslu záchytných homonymních kategorií. Petr Karel tam přišel připomenout pozice mineralogů v té bitvě o 6 rozcestníků, User:Danny B. přišel tyto kategorie obhájit s poukazem na to, že jejich založení kdysi doporučil nějaký chemik, a že kategorie je zamýšlena i pro využití v jiných oborech, a tím považoval Jvs diskusi za uzavřenou, nikdo jiný se nepřipojil. Danny B. víceméně zdůvodnil, proč v oněch případech je nevhodné jeden ze dvou významů preferovat a obsadit jím název bez rozlišovače, ale otázka je, nakolik z toho vyplývá nutnost či vhodnost mít na názvu bez rozlišovače ten rozcestnik. --ŠJů (diskuse) 27. 8. 2016, 12:11 (CEST)

Doporučená řešení[editovat | editovat zdroj]

Na úvod uvedu několik principiálních možností, jak situaci řešit či neřešit:

 • 1) Ponechat nynější stav, tj. nesystematickou kategorii s nahodilým obsahem bez podpory v pravidlech a doporučeních, a to s rizikem, že se ji občas někdo bude snažit zlikvidovat či vyprázdnit a občas se naopak zase někdo pokusí ji začít hromadněji využívat, čímž rozvíří vodu a naruší převažující zvyklosti a doporučení a zažehně nové spory. K nynější aktivitě Chrzwzcz zaujmout pozici mrtvých brouků, tj. ani se jí neinspirovat v jiných oblastech (např. jména osobností), ani ji nezarazit.
 • 2) Kategorii i obsah definitivně smazat a definitivně se rozhodnout, že pro kategorie rozcestníky (ani přesměrování) mít nebudeme a homonymie budeme řešit jinak. K této možnosti lze doplnit sofistikovanější softwerová řešení, například že by existující redirekty a rozcestníky v hlavním jmenném prostoru zároveň fungovaly jako přesměrování a rozcestníky pro "červené kategorie", tj. že články omylem či záměrně zařazené do neexistujících kategorií by boti a poloboti obratem třídili podle existujících rozcestníků a přesměrování v hlavním jmenném prostoru.
 • 3) Oficiálně zavést možnost rozcestníků a přesměrování na názvech kategorií, tj. zapracovat tuto možnost do pravidel a doporučení a přizpůsobit tomu technické nástroje (napřimovací a kategorizující boty, našeptávače apod.). V Commons to tak bez problémů funguje, ale tam jsou jiné podmínky (kategorie tam mají spíše funkci, kterou na Wikipediích mají články, tj. víceméně tam neexistují rozcestníky a přesměrování v hlavním jmenném prostoru, a běžně se tam užívá kategorizace do "červených", dosud nezaložených kategorií podle očekávatelnosti jejich budoucího názvu). Předpokládám, že pak bychom takových rozcestníků či přesměrování měli výhledově řádově tisíce.

Stanoviska k řešení[editovat | editovat zdroj]

 • Možnost 2) bych preferoval za podmínky, že by správci bota (botů), které hlídají přesměrování, rozlišovače a neexistující kategorie, uměli funkci "záchytných kategorií" plnohodnotně nahradit, což by zase nemuselo být tak složité. Možnost 3 je možno tolerovat jako provizorní řešení, ale pokud bychom na ni přistoupili, znamenalo by to, že bychom tu skoro všechny rozcestníky a přesměrování museli mít dvojmo, jednou v hlavním jmenném prostoru a podruhé v kategoriích. Což se mi jeví jako poněkud neefektivní a nepraktické. První možnost beru jako nouzovou pro případ, že se nebudeme schopni dohodnout na jiné. --ŠJů (diskuse) 27. 8. 2016, 11:49 (CEST)
 • Nechat jak je - Trochu upřesním. Já jsem dané kategorie vysloveně nevytvořil, ale přetvořil z existujících (podle vzoru). Pokud dvě obce obsahovaly rozlišovač (tj. byly stejně ne-významné) a jedna z obcí si zabrala kategorii bez rozlišovače, byly v tom zmatky, špatně zařazené články a taky někdy kategorie duplicitní. Kategorie i v původním stavu měly jako svůj hlavní článek rozcestník (zřejmě relikt po nedotaženém přejmenování článku - nepřejmenovaná kategorie; ano předpokládám, že pokud jsou dvě obce stejně ne-významné, že mají rozlišovač, měly by ho tyto obce podědit i do stejnojmenné kategorie i kdyby pak neexistovala kategorie bez rozlišovače). Druhým řešením je mazat neobsazené kategorie bez rozlišovače, ale hrozí opětovné vytvoření, duplicita, a zařazování nesprávných článků do ní. Proto myslím, že je dobrá pro "zachytávání" a napravování omylů, co už se jednou staly, ne vysloveně jako prevence k případům, co se stát můžou. Chrzwzcz (diskuse) 27. 8. 2016, 12:05 (CEST)
  Pokud jsem zmiňoval, kdo které ty rozcestníky vytvořil, tak ve všech uvedených případech šlo o to, že v ně technicky vzato byla přetvořena původní stránka, kterou buď původně uzurpoval jeden z více významů podle zásady "kdo dřív přijde...", anebo tam byly smíchané oba významy dohromady (což byl asi případ těch chemicko-mineralogických kategorií). Pokud bychom tedy toto řešení měli v těchto případech ponechat (což nechci apriori vylučovat), pak by asi bylo správné ho legitimizovat a aplikovat plošně na všechny podobné případy ve všech oborech, což už ovšem není řešení č. 1, ale řešení č. 3. A zároveň se tedy domluvit, zda kritéria pro použití rozlišovačů u kategorií budou shodná jako u článků, anebo zda v kategoriích tendenci k rozlišovačům oslabit (protože některé významy zřejmě nikdy nebudou mít svoji kategorii) anebo naopak v kategoriích používat rozlišovače důsledněji a častěji než v článcích (protože kategorie bez rozlišovače má tendenci stahovat na sebe pomocí našeptávače i články o ostatních významech). --ŠJů (diskuse) 27. 8. 2016, 12:19 (CEST)
Ano, spíš jsem vytvářel ty rozlišenější kategorie, přesunul do nich články a přetvořil tu kategorii s výrazem bez rozlišovače. K tomu robotickému zpracování - na výrazu Lhota bude rozlišovač, ale to by pak musel být velmi chytrý robot aby věděl, že z toho vyplývá i rozlišování pro kategorii "Narozeni ve Lhotě", protože článek "Narozeni ve Lhotě"-rozcestníkový nebo "Narozeni ve Lhotě (rozcestník)" jednoduše existovat nebude, aby se dovtípil že má automaticky vytvořit rozcestníkovou kategorii. Nepsané pravidlo pro rozlišovače v kategoriích asi zní: kategorie má buď stejný rozlišovač jako její hlavní článek, nebo ten rozlišovač nemá, pokud nehrozí záměna, nebo jde o nejrozšířenější význam mezi těmi, co kategorii mít budou. Mezi dvěma obcemi ta záměna hrozí, proto když mají obě rozlišovač u článku, musí si ho podědit i do stejnojmenné kategorie a kategorií typu "Narozeni v". Chrzwzcz (diskuse) 27. 8. 2016, 13:29 (CEST)
V tom případě by to ale jako standardní řešení mělo být zmíněno v doporučeních Pojmenování kategorií, Rozlišovač, Rozcestníky atd. Pokud narazíme na někoho, kdo tomu bude bránit, tak zůstaneme zase viset na půl cesty a nikdo s tím nehne. --ŠJů (diskuse) 27. 8. 2016, 19:11 (CEST)
 • Smazat – podle mého názoru zcela zbytečné a jdoucí proti definici „kategorie“ sdružovat články na související téma, ne z nich dělat rozcestníky sdružující 0 souvisejících článků, které se jen stejně jmenují. Navíc se jedná o raritní (místopisné) případy, někdy i s dosud jediným výskytem. V době funkčního našeptávače, přímo nabízejícího všechny názvy, IMO přežitek. A aby to nemátlo, klidně bych názvy kategorií rozepisoval: Střítež v okrese Třebíč /místo závorky/. Také nepojmenováváme XXX (Česko), ale v Česku apod. (XXX lze nahradit čýmkoli). --Kacir 27. 8. 2016, 21:41 (CEST) / --Kacir 27. 8. 2016, 21:59 (CEST)
Ano, ale našeptává to existující kategorie. Vyšlo mi, že duplicitních obcí je 1860 (tedy obcí, které se jmenují stejně; a obcí, které mají rozlišovač, protože se jmenují stejně jako něco jiného) a kdyby se to vážně chtělo dělat pro všechny, tak by záchytných kategorií bylo pro obce 942 (pro zájemce můžu poskytnout), což je krásný argument proti jejich existenci, ale proto jsem je podle vzoru stvořil (přetvořil z původních kategorií a články přesunul do kategorie s rozlišovačem) jenom tam, kde se při mé kontrole problém vyskytl. Další možnost by bylo stvořit všechny kategorie s rozlišovače předem, i kdyby měly být prázdné, aspoň by byly připraveny pro našeptávání. Úplně prázdné by tedy nebyly, obsahovaly by 1 článek o dané obci a všechny obce článek mají. Ale pokud je nálada proti, zejména z důvodu omezeného používání a jen v několika málo oblastech, budiž. Chrzwzcz (diskuse) 27. 8. 2016, 22:17 (CEST)
Jinak proti rozepisování, závorky se v názvech kategorií používají běžně, a článek o obci se taky nejmenuje Střítež v okrese Třebíč, ani Narozeni ve Stříteži v okrese Třebíč. To už by vám řekl spíš ŠJů, že to by bylo vhodnější spíš pak využívat (podle německého wikivzoru) název jejich katastrálního území (zde Střítež u Třebíče), které je napříč Českem vždy unikátní. Chrzwzcz (diskuse) 27. 8. 2016, 22:21 (CEST)
Německá Wikipedie je ve zpracování českých reálií specifická (nejen u obcí, ale i např, u železničních tratích), ale neznamená to, že musíme jít jejich cestou. Já bych i nadále preferoval držet se (i z důvodu očekávatelnosti) co nejpřesněji oficiálního názvu a blížší rozlišení zřetelně oddělovat závorkou. Je ovšem prozíravé použít rozlišovací závorku včas, tedy ověřovat, zda název nekoliduje s jiným existujícím objektem (tématem), nikoliv jen to, zda koliduje s již existujícím článkem nebo kategorií.
Jinak neřešme tu jen 1860 obcí, ale obecně otázku, jestli chceme obecně jako systémové opatření zavést kategorie-rozcestníky a kategorie-přesměrování. Týkalo by se to nejen obcí, ale všech témat, pro která dnes máme rozcestníky, tedy zejména ještě jmen osob. Mně by se bývalo zdálo jednodušší odstranit těch 6 chemicko-mineralogických rozcestníků jakožto špatný precedens – jakožto anomálii z roku 2007, kdy jsme ještě neměli ujasněné, co od kategorií chceme a jak je budeme používat. Ale k tomu se komunita za 9 let nebyla schopna nijak systematicky postavit. Těch 6 pozapomenutných kategorií-nekategorií tu celou dobu číhalo jako mina. --ŠJů (diskuse) 1. 9. 2016, 20:29 (CEST)
 • smazat - viz Kacir, takto kategorizovat mělo smysl pouze provizorně. Důvody pro kategorii (jako formu údržby) již pominuly. --Wikipedista:BobM d|p 29. 8. 2016, 11:09 (CEST)
 • Přijde mi složité tady řešit systém a myslím si, že v tuto chvíli to není problém. Obecně bych byl pro ponechání, ale zrovna v případě Dannyho řešení je problém ten, že vytváří "božké" systémy, které asi tak božské nejsou, protože nikdo neví jak fungují, či jak by měly. Na Wikiverzitě Danny B. se svojí partou protalčoval násilím se svojí partou nějaký systém údržbových kategorií. Když byl zbaven komunitou práv, tak jsme chvíli hledali vysvětlení, ale jelikož jsme nic nenašli, tak jsme došli k názoru, že to celé smažeme - nic se nestalo Wikiverzita šlape dál. A tak i v tomto případě bych to smazal: je to zřejmě nástřel nějakého božského systému, který nebyl realizován. Za druhé, systém bych v tuto chíli neoklešťoval pravidlem, protože funguje a protože může kdokoliv aplikovat technické kategorie vhodné pro sémantické vyhledávání, nebo generování statistik.--Juandev (diskuse) 10. 9. 2016, 20:33 (CEST)
 • Smazat – historický relikt, který je překlenut např. HotCatem. Navíc si myslím, že červená neexistující kategorie je sama o sobě do očí bijící a výstražná. — Draceane diskuse 22. 10. 2016, 20:33 (CEST)
 • Pokud je HotCat ve výchozím nastavení zapnut, pak se nebráním smazání i s podkategoriemi, přidělávají totiž zcela zbytečně práci. HotCat a stejně tak i VisualEditor automaticky dokončují pouze existující kategorie a tyto tak mohou zmást. Pokud není, nezbývá než je ponechat, jako údržbové kategorie v tomto případě totiž dávají celkem smysl a jsou celkem užitečné. V editoru zdroje narozdíl od VisualEditoru a HotCatu žádné automatické dokončování není a editor tak nemusí mít tušení, zda neexistuje lepší kategorie. Nejlepším řešením by však bylo mít HotCat ve výchozím nastavení zapnut, protože ač to nese riziko vandalismu od nováčků, ve VisualEditoru podobná funkce povolená i pro nováčky je. --Dvorapa (diskuse) 18. 11. 2016, 13:48 (CET)

Komentáře[editovat | editovat zdroj]

Základní škola Chrudim Dr. Jana Malíka[editovat | editovat zdroj]

Toto není hlasování, ale diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
Jan.Kamenicek (diskuse) 15. 11. 2016, 21:25 (CET)
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešení[editovat | editovat zdroj]

 • Smazat Článek bez zdrojů postavený do velké míry na encyklopedicky nevýznamných informacích. --Jan.Kamenicek (diskuse) 15. 11. 2016, 21:26 (CET)
 • Smazat, nevýznamné. --Dominikosaurus (diskuse) 15. 11. 2016, 22:21 (CET)
 • Ponechat a přepracovat - jako doložení encyklopedické významnosti myslím mohou sloužit následující zdroje: [1] (konec), [2], [3], [4] (jedná se ale o tiskovou zprávu města Chrudim, tu si je možné stáhnout z [5]), [6] a možná bych při pečlivějším hledání našel i další. K přepracování, pokusím se na něm zapracovat. --Martin Urbanec (diskuse) 20. 11. 2016, 10:57 (CET)
  Jenom poznamenám, že i poslední ponechaný odstavec Veřejné akce školy obsahuje samé encyklopedicky nezajímavé informace. Takových různých výstavek a "jarmarků", kdy např. během třídních schůzek žáci po pětikoruně rodičům prodávají výrobky z hodin ručních prací, aby si škola za výtěžek nakoupila křídy, je na každé škole plno, ale do encyklopedie to imo nepatří. Stejně jako to, že tři roky za sebou šli děti na strašidelnou stezku. Jak se dozvíme, až na tu stezku přestanou chodit? Lze se spolehnout, že o tom bude referovat nějaký NNVZ, nebo budeme čekat, až to nějaký učitel dotyčné školy sám smaže či přepíše na základě VV? --Jan.Kamenicek (diskuse) 20. 11. 2016, 11:48 (CET)
  Jak jsem psal ve shrnutí, plánuji to přepsat. Ponechal jsem to tam jen jako základ k tomu přepsání. Mimochodem, ty akce jako Strašidelná škola a dalších sloužily ne k nákupu kříd, ale k vytvoření třeba altánu nebo venkovní tělocvičny. --Martin Urbanec (diskuse) 20. 11. 2016, 11:58 (CET)
  Přepsal jsem to do podoby alespoň několikavětého pahýlu... --Martin Urbanec (diskuse) 20. 11. 2016, 16:14 (CET)

Komentáře[editovat | editovat zdroj]

Je zajímavá otázka, jestli by na české Wikipedii mohly být všechny české základní školy. Předpokládám, že ne. V tomto případě je ale jisté, že to bude záležet na uznatelných zdrojích. Jeden snad vhodný se už zakladatel(ka) snažil(a) vložit do článku, na webu Lidovek není přímo dostupný, ale kromě webu školy samotné jsem ho našel zde (str. 67, 68). Letmým brouzdáním jsem ještě našel tyhle: [7], [8], [9], [10]. Ponechávám k posouzení ostatním. --Vlout (diskuse) 15. 11. 2016, 22:57 (CET)

Možná by se nějaké zdroje našly, ale tím by se vyřešil jen jeden ze dvou velkých problémů tohoto hesla, které jsem ve zdůvodnění uvedl. Musel by se tedy ještě najít někdo, kdo by ho na základě těch zdrojů zgruntu přepsal. --Jan.Kamenicek (diskuse) 15. 11. 2016, 23:15 (CET)
Tomu rozumím, ostatně kolega Horst to už dvakrát skoro označil na urgentní úpravu. Bude asi záležet především na těch, co ten článek založili a rozšiřovali. Informaci o této diskusi mají? --Vlout (diskuse) 15. 11. 2016, 23:21 (CET)
Na Vloutovu otázku, zda by na české Wikipedii mohly být všechny české základní školy, odpovídám, že ano, ovšem kvalitně zpracované. Argument: dříve platilo, že nositeli kultury v obci jsou farář a učitel, resp. kostel a škola. Nikdo nenamítá proti článkům o všech kostelích a farnostech v Česku. Proto si dovedu představit články o všech základních školách. --Knihovnik51 (diskuse) 17. 11. 2016, 13:49 (CET)
Ještě přidávám odkaz na nový projekt Národního pedagogického muzea<nowiki> zaměřený na dokumentaci proměn podoby školních budov v ČR od nejstarších dob po současnost. --Knihovnik51 (diskuse) 17. 11. 2016, 18:51 (CET)

Ano, na Wikipedii by mohly být všechny základní školy (všechny střední školy, všechny ulice všech měst, všechny silnice 1. třídy …) ale s tou samozřejmou podmínkou, že jejich encyklopedická významnost bude doložena! Prosím neplést si encyklopedickou významnost s důkazem existence. Wikipedie opravdu není adresář. --Leotard (diskuse) 20. 11. 2016, 10:43 (CET)


Kategorie:Akademičtí vicemistři světa v judu[editovat | editovat zdroj]

Toto není hlasování, ale diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
Jowe (diskuse) 23. 11. 2016, 12:19 (CET)
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešení[editovat | editovat zdroj]

 • Smazat Kategorizovat sportovce by se mělo pouze podle úspěchů na největších akcích. Druhé místo na akademickém MS takovým úspěchem není. Tímto přístupem bychom měli hodně překategorizováno. --Jowe (diskuse) 23. 11. 2016, 12:19 (CET)
 • Smazat - imho jde o zbytečnou kategorii. Seznamy vicemistrů by měly být záležitostí sportovních tabulek, ne encyklopedie. --Hugo (diskuse) 23. 11. 2016, 12:49 (CET)
 • Ponechat, kategorie je podobná mnoha jiným zbytečným wiki kategoriím. Takže smazání teto by bylo nahodilé (pohřební na tom a tom hřbitově, nositelé toho a toho vyznamenání, .... , mnoho dalších). Vlastnost "vítěz akademického mistrovství světa" je přesně definovaná vlastnost. Paul E (diskuse) 23. 11. 2016, 21:30 (CET)
  Jen bych upozornil, že zde se nejedná o "vítěze akademického mistrovství světa", tu kategorii jsem na smazání nenavrhl. --Jowe (diskuse) 23. 11. 2016, 22:30 (CET)
I vicemistři akademického světa jsou přesně definovaní. Je to zbytečnější kategorie než mistři, ale i na hřbitově byl prvně pohřbený jen jeden, a kategorizovaní jsou všichni. Mohla by být zavedena wikikategorie "účastníci akademického mistrovství světa". Nebo lépe změnit koncepci kategorií. Paul E (diskuse) 24. 11. 2016, 14:16 (CET)
Hloupější srovnání, než je to vaše se hřbitovem, jsem snad na Wikipedii ještě nečetl. Více komentovat to nemá cenu. --Jowe (diskuse) 24. 11. 2016, 14:39 (CET)
Kategorii "Pohřební na hřbitově X" považuju za hloupou, stejně jako "V akademickém závodě umístění na místě Y", a nevidím hloupý důvod, proč je spolu nezmiňovat jako příklady hloupých kategorii. Imho kategorie by měla být založena na vlastnosti, která činí článek kategoricky odlišný od článku v jiné kategorii. Článek o druhu hub s liší od článku o spisovateli, ale článek o džudistovi akademickém vicemistru se neliší od článku o džudistovi nevicemistru, a podobně není rozlišující, kde jsou, umrlci, pohřbeni. Kategorizuje li wikipedie podle podobných podružných atributů, nevím, proč má být smazána jedna, akademický vicemistr světa, a nesmazány a zakládany jiné, podobně nedůležité. Paul E (diskuse) 24. 11. 2016, 18:35 (CET)
Váš názor na kategorie vám neberu, považuji však za mimořádně hloupé srovnání "i na hřbitově byl prvně pohřbený jen jeden, a kategorizovaní jsou všichni". Mezi těmito kategoriemi je však zásadní rozdíl, člověk zpravidla bývá pohřben na jednom místě, umístění v závodech druhé kategorie však obvykle dosahuje víc. Rozdíl je také v prospěšnosti, kategorie Pohřbení na hřbitově xx můžu návštěvnikovi hřbitova sdělit, čí hroby zde může nalézt. Prospěšnost kategorie Akademičtí vicemistři nevidím žádnou. --Jowe (diskuse) 25. 11. 2016, 12:49 (CET)
 • Ponechat Wikipedie:Kategorizace: Kritérium nebo kategorie, které nejsou zajímavé pro Vás, mohou být zajímavé pro jiné čtenáře...--Tomas62 (diskuse) 24. 11. 2016, 00:04 (CET)
 • Smazat Děkuji za vaše názory. Pokud mám na Wikipedii hledat věci prioritní a přehledně utříděné, tak na těch vicemistrech netrvám. Je tu spousta jiných závodů, sportovců a titulů na zpracování. Zelenymuzik (diskuse) 24. 11. 2016, 11:13 (CET)
 • Smazat – kategorizace druhých, třetích a dalších míst zatím není obecným přístupem Wikipedie, výjimkou jsou např. olympijské hry, tedy jen nejvýznamnější události. Ponechání kategorie by mělo/bude mít precedentní význam, že kategorie dalších umístění méně významných událostí je možná, tj. např. nejen zatím neexistující finalisté Wimbledonu (2. místo), ale např. finalisté Sofia Open, tj. kategorie méně významného turnaje – otevřel by se tím zcela nový kategorizační strom, a ano, diskuse na toto téma před jeho možným zavedením je vždy vhodná.--Kacir 24. 11. 2016, 13:06 (CET) ú --Kacir 24. 11. 2016, 13:08 (CET)
 • Smazat – kategorizaci druhých, třetích a n-tých míst považuji za zbytečnou. --Knihovnik51 (diskuse) 25. 11. 2016, 12:30 (CET)
 • Smazat - zbytečné, cenu má jen první místo, ostatní dejme tomu u OH. OJJ, Diskuse 1. 12. 2016, 17:28 (CET)

Komentáře[editovat | editovat zdroj]

Nenapadá mně argumentace pro ani proti. Jestli to je velký problém, můžeme u AkMS zatím druhá místa vynechat a budu se věnovat jen mistrům. Šablony souvisejících kategorií můžu promazat ručně. Zelenymuzik (diskuse) 23. 11. 2016, 12:33 (CET)

Nutno řešit systémově s ostatními kategoriemi v Kategorie:Akademičtí vicemistři světa. --Harold (diskuse) 23. 11. 2016, 13:54 (CET)

Ano, výsledek diskuse aplikovat i na ostatní kategorie v Kategorie:Akademičtí vicemistři světa. --Jowe (diskuse) 23. 11. 2016, 14:06 (CET)


Šablona:Kyjov[editovat | editovat zdroj]

Toto není hlasování, ale diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
JAn (diskuse) 7. 12. 2016, 07:47 (CET)
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešení[editovat | editovat zdroj]

 • Smazat - nevhodné jméno, standardně jsou obecní šablony pojmenované jako {{Město XX}} nebo {{Obec XX}} a nyní byla většina po zavedení {{Části české obce}} smazána pro nadbytečnost. Druhým a důležitějším důvodem je bezprecedentní míchání nesouvisejících témat (památky, náboženství, geografii, kulturu...) a v podstatě dublování kategorie. Navboxy by měly odkazovat články které spolu souvisí nejen tematicky, ale i hierarchicky. Třetím důvodem je nebezpečný precedent - nechtěl bych se dočkat takovýchto šablon pro větší města, to už rovnou můžeme do všech článků lepit šablonu {{Všechny stránky}}. JAn (diskuse) 7. 12. 2016, 07:47 (CET)

Komentáře[editovat | editovat zdroj]

 • Šablonu jsem vytvořil jako pomůcku pro čtení a vytváření článků o Kyjově. Těmto článkům se dlouhodobě věnuji a osobně se mi šablona osvědčila. Samotná kategorie není tolik přehledná, na miniportál je to asi málo odkazů a v sekci související články by asi také nebyl takový přehled a znamenalo by to obtížnější údržbu v každém samostatném článku. Změna názvu šablony je mi celkem jedno. Jestli jsou odkazy na související nebo nesouvisející témata je asi subjektivní - myslím že všechna témata se vztahují k městu. Vznik podobných šablon u větších měst bych se neobával. Tam je souvisejících témat více a je to možné řešit již standardními portály. Uznávám, že ta šablona je poněkud nesystematická a na české Wikipedii je podobných (nehierarchických) jen málo (např. {{Květnové povstání českého lidu}}, {{ČSSD}}, {{KDU-ČSL}}, {{Abcházie v tématech}}) a témata mohou působit trochu rozvolněně a neuceleně. Byl bych rád, kdyby se k tomu vyjádřilo více lidí a neuvažovalo jen o smazání, ale i o případné náhradě: např. začlenit jako související články, vznik miniportálu, vznik dalších drobnějších šablon (Kyjovské církevní stavby, Kyjovské pamětihodnosti, Náboženství v Kyjově...). Poslední řešení mi nyní přijde jako větší zlo, neboť témata se prolínají a mohl by vniknout ještě větší chaos. Bylo by pěkné navrhnout nějaký ideální systém, který by nejen kategorií, ale i graficky přímo v článku dokázal sdružit třeba 20 souvisejících odkazů. Nehlasuji pro smazání nebo ponechání. Pro mě osobně šablona užitečná je. --Radek Linner (diskuse) 7. 12. 2016, 13:06 (CET)