Wikipedie:Diskuse o smazání

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání
Wiki rules.png
Doporučení

Text této stránky je doporučení české Wikipedie. Vysvětluje standardy, s nimiž většina wikipedistů v principu souhlasí a které je vhodné dodržovat. Přesto není závazným pravidlem. Nebojte se stránku editovat, je-li potřeba, ale větší změny raději předem navrhněte v diskusi a oznamte je též Pod lípou.


Zkratka:
WP:DOS
WP:AfD
WP:TfD

Diskuse o smazání (slangově též DOS, DoS, AfD z anglického Articles for Deletion či TfD z Template for Deletion) je stránka pro diskuse o tom, zda obsah stránky vyhovuje kritériím pro zahrnutí ve Wikipedii, či zda má být stránka smazána. Cílem diskuse je dosáhnout konsensu o smazání či ponechání, případně přepracování stránky do přijatelné podoby. Skončené diskuse jsou uloženy v archivu.

Diskuse o smazání řeší otázku smazání obsahu nějaké stránky, nikoliv rušení zavedených pravidel a zvyklostí. K diskusi o smazání mohou být proto zpravidla podány stránky jen z těch jmenných prostorů, které bezprostředně souvisí s obsahem v článcích, tj. stránky z hlavního jmenného prostoru a prostoru portál a šablony, soubory či kategorie, které bezprostředně s obsahem článků souvisí. V dalších jmenných prostorech se užívá jiných rozhodovacích procesů (vizte Změny v pravidlech), o smazání je možné rozhodovat jen tehdy, pokud byl příslušný mechanismus, jehož je stránka součástí, zrušen nebo standardním způsobem plně nahrazen jiným.

Možnost fyzického mazání stránek mají správci (sysopové) české Wikipedie.

Pro upozornění na omylem vytvořené, špatně pojmenované, zjevně zcela nesmyslné a jiné podobné stránky, které lze bez diskuse o obsahu vymazat procedurou tzv. rychlého smazání, použijte šablonu {{Smazat|důvod pro smazání}}.

Jestliže jde o heslo o encyklopedicky významném pojmu, který by na Wikipedii měl být, zvažte dobře, je-li jeho stávající obsah opravdu natolik nicotný, že je lepší ho zcela smazat z databáze než ho využít jako pahýl. Také zvažte, není-li vhodné stránku či kategorii spíše sloučit s jinou nebo přejmenovat. V případě, že stránka je spíše slovníkovou definicí než encyklopedickým heslem, zvažte její přesunutí na Wikislovník. K tomu se používá šablona {{Přesunout na Wikislovník}}.

V případě, že navrhujete ke smazání šablonu nebo jiný prvek, který užívají jiní uživatelé, napište ve zdůvodnění i postup, jak se vypořádat s problémy, které nastanou v souvislosti s jeho smazáním.

Jak navrhnout stránku na smazání[editovat zdroj]

Předpokládejme, že vidíte důvod smazat stránku Velký modrák. Nejprve zjistěte, zda problémy na této stránce nemůžete odstranit sami bez nutnosti vyvolávat diskusi o smazání, zejména:

 • úpravou problematického textu, například odmazáním nepřijatelného obsahu;
 • změnou obsahu stránky na přesměrování spolu s případným sloučením užitečného obsahu s cílovou stránkou přesměrování;
 • přesunem stránky na název, který bude ve shodě s jejím obsahem, případně na Wikislovník;
 • využitím mechanismu rychlého nebo odloženého mazání stránek.

Pokud žádným z uvedených způsobů problémy stránky vyřešit nelze, navrhněte ji na smazání pomocí následujících kroků:

1/3 Vložení šablony do navrhované stránky

Na začátek stránky, kterou chcete smazat (tj. Velký modrák), vložte šablonu {{AfD}} (navrhujete-li smazání šablony, označte ji šablonou {{TfD}}).

2/3 Vytvoření diskusní podstránky

V editačním políčku nahraďte -heslo- slovy Velký modrák (názvem stránky, o níž se má diskutovat) a zmáčkněte tlačítko pro vytvoření podstránky. Podstránku vyplňte podle návodu a nakonec uložte.


3/3 Zařazení podstránky do seznamu

Po klepnutí zde napište do velkého editačního pole {{/-heslo-}}, kde -heslo- nahraďte názvem stránky navrhované na smazání, takže přidaná položka bude například {{/Velký modrák}}. Malé editační pole („Předmět/nadpis“) nechte prázdné, a varování, že jste nezadali shrnutí editace, si nevšímejte a uložení potvrďte.

Druhou možností je editovat celý seznam – položku připište na konec seznamu obdobným způsobem, přitom lze vymazat případné již neaktuální položky.

Po editaci stránku uložte. Po úspěšném provedení těchto kroků se text podstránky s novým návrhem na smazání objeví přímo na konci této hlavní stránky. Pokud se neobjevil, zkuste nejdříve vyprázdnit cache serveru, a pokud ani potom ne, zkontrolujte, zda všechny vaše kroky proběhly přesně podle návodu (např. jestli jste neudělali překlep apod.).

Upozornění na diskusi v posledních změnách a na portálu Wikipedie zařídí robot, může mu to ale trvat až půl hodiny. Vstřícným krokem, který můžete ještě udělat (a robot ho neudělá), je upozornit hlavního autora článku na založení diskuse. Lze očekávat, že si nastavil odeslání e-mailu při změně diskusní stránky, takže bude upozorněn i v případě, kdy aktuálně Wikipedii nesleduje.

Pravidla diskusí o smazání[editovat zdroj]

Uzavření diskuse[editovat zdroj]

Diskuse se uzavírá nejdříve po týdnu. Správce však může zrušit nebo předčasně uzavřít diskusi, pokud:

 • bylo jejich založení zjevně v rozporu s jinými pravidly (např. šlo o narušování Wikipedie nebo obcházení bloku),
 • pro daný typ stránek je výslovně řečeno, že pro něj proces diskuse o smazání není určen.

Správce může dále předčasně uzavřít diskuse:

 • jednoznačné (dostatečně reprezentativní a takřka jednomyslné),
 • kde došlo k tak zásadnímu přepracování navržené stránky, že dosavadní argumenty pro smazání ztratily smysl.

Na druhou stranu může kterýkoli správce diskusi prodloužit, pokud se před očekávaným uzavřením objeví nové podstatné argumenty.

Uzavíratelem může být libovolný ze správců; jasné, zralé a řádně proběhlé diskuse, jejichž výsledek nevyžaduje použití práv správce, smí uzavřít kterýkoli wikipedista. Uzavíratel zváží argumenty, komentáře, připomínky a názory diskutujících a rozhodne, zda se článek ponechá, smaže nebo přesune. Zároveň může doporučit přepracování článku. Rozhodnutí může být v případě nutnosti výrazných úprav podmínečné. Rozhodnutí musí být jasně a výstižně zdůvodněno.

Uživatelé se zásadními námitkami vůči způsobu vyhodnocení nebo regulérnosti diskuse by se měli nejprve obrátit na uzavíratele. Pokud se svou stížností neuspějí, mohou podat na příslušné stránce podnět k revizi smazání.

Užitečné tipy pro vyhodnocování konsenzu vizte na stránce Wikipedie:Žádost o komentář/VfD: změna na AfD/Vyhodnocování konsenzu.

Výsledek a další postup[editovat zdroj]

 Při archivaci podstránek použijte následující šablony:

 • {{subst:vfd-archiv-start|vysledek=smazáno/ponecháno/nebyl dosažen konsenzus, ponecháno/přepracováno}} --~~~~
 • {{subst:vfd-archiv-konec}}

 Položku do archivu vložte pomocí:

 • {{subst:vfd-archiv-položka|Jméno stránky}} – smazáno/ponecháno/nebyl dosažen konsenzus, ponecháno/přepracováno --~~~~

Stránka bude smazána po uzavření diskuse, pokud výsledkem diskuse bylo rozhodnutí smazat.

Obecně pokud diskuse skončí s výsledkem nemazat, stránka by již neměla být znovu nominována. Pokud není skutečně dobrý důvod, aby diskutující změnili svůj postoj, dá se předpokládat, že další návrh dopadne stejně.

Ukončené nebo zrušené diskuse se zařazují do Archivu diskusí o smazání (kde je i návod pro archivaci). Do diskusí ke stránkám, které nebyly smazány, se má vložit odkaz na zaarchivovanou diskusní stránku pomocí šablony {{Afd-oznámení}}. Budoucí čtenáři stránky tak jsou informováni, že v minulosti přežila návrh na smazání, a mohou si přečíst patřičnou diskusi. To ovšem nebrání případnému novému návrhu na smazání.

Vlastní diskuse[editovat zdroj]

Jak přidat argument nebo komentář[editovat zdroj]

Editujte jen příslušnou sekci „Doporučená řešení“ (nebo „Komentáře“), a to buď klepnutím na odkaz Editovat u nadpisu dané sekce, nebo klepnutím pravým tlačítkem myši tamtéž (záleží na vašem uživatelském nastavení Wikipedie).

Poté přidejte svůj argument pro nebo proti jako další položku seznamu. Pro přehlednost ve svém textu uveďte tučně shrnutí akce, kterou doporučujete udělat, např. Smazat nebo Ponechat. Můžete uvést i jiné možnosti, popřípadě více možností – pak jako první uveďte tu, které dáváte přednost (např. ponechat nebo alespoň sloučit; dát měsíc na přepracování, jinak smazat; přesunout na Wikislovník nebo smazat).

Máte-li k již vznesenému argumentu protiargument nebo komentář, přidejte jej jako podbod. Jestliže se již argument či informace v diskusi nachází, není nutno je přidávat opakovaně. Stačí uvést jména diskutujících, s jejichž argumenty se ztotožňujete (pokud je to jednoznačné).

Vyprázdnit cache serveru
(Použijte v případě, že níže vidíte zastaralé verze podstránek)


Stránky navržené ke smazání[editovat zdroj]

Karry Wang[editovat zdroj]

Toto není hlasování, ale diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
Ioannes Pragensis (diskuse) 22. 9. 2015, 21:33 (CEST)
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešení[editovat zdroj]

 • Ponechat domnívám se, že stránka neprotiřečí natolik zásadně žádnému pravidlo Wikipedie, aby se musela mazat. Dotyčný zpěvák získal v Číně řadu ocenění a má rekord v Guinessově knize, na čínském webu jsem vygoogloval články, které o něm píší. Ani po formální a jazykové stránce se nevymyká zdejšímu horšímu průměru. Jistý kolega však článek neustále oblepuje šablonou na urgentní mazání, takže mi nezbývá než zahájit AfD, aby mohla komunita rozhodnout.--Ioannes Pragensis (diskuse) 22. 9. 2015, 21:33 (CEST)
 • Ponechat k dalším úpravám. Myslím, že Dos nebyla nutná, ovšem ani urgentní šablona není nutná.--Rosičák (diskuse) 22. 9. 2015, 21:52 (CEST)
 • Ponechat - Nevidím nic na urgentní úpravu, zdroje jsem neprocházel, ale na významnost a UO to taky nebude, zvláště, když existuje foto. A není to ani pahýl, natož SP. Žádná urgentní šablona mi k tomu nesedí a DoS taky ne. OJJ, Diskuse 23. 9. 2015, 06:47 (CEST)
 • Ponechat, úplně zbytečná diskuse o smazání. Pokud někdo urgentní šablonu odstraní, měl by se ten, kdo jí tam chce vracet, raději zamyslet, zda to je důvodné. Já problém s významností nevidím a ten překlad taky nebyl tak strašný, i když by bylo co dolaďovat. Převzato (diskuse) 24. 9. 2015, 13:06 (CEST)
 • Ponechat, významnost je, nicméně diskografii přepracovat nebo smazat/zakomentovat. V ní by české názvy měly pouze doplňovat názvy originální (ve znacích), jejich přepis, případně název anglický (existuje-li). A taky by české názvy měly být česky. --Jann (diskuse) 24. 9. 2015, 21:46 (CEST)
 • ponechat - článek vyžaduje upravit, důvod ke smazání není. --Wikipedista:BobM d|p 25. 9. 2015, 18:18 (CEST)
 • Ponechat – článek by sice potřeboval určité úpravy, ale na smazání ani urgentní šablony to rozhodně není. Významná osoba to určitě je, i když NNVZ budou si převážně v čínštině, ovšem záznam v Guinessově knize rekordů mluví také sám za sebe. --Vachovec1 (diskuse) 25. 9. 2015, 19:09 (CEST)
 • Ponechat - nevidím důvod ke smazání --Urbanecm (diskuse) 30. 9. 2015, 18:41 (CEST)

Komentáře[editovat zdroj]

Reaguji na názor, že tato diskuse je zbytečná, který by šlo chápat i jako výtku, že zakládám zbytečné diskuse, a zdržuji tím kolegy od užitečnějších věcí. Chtěl bych proto upozornit, že podle doporučení Wikipedie:Odložené smazání#Řešení konfliktů se spory o umístění šablon odloženého smazání mají řešit právě zde, v diskusi o smazání. Vedení revertační války "šablona ven z článku - šablona zpátky do článku" - se tam vřele nedoporučuje a je to tak správné. Bylo by samozřejmě logičtější a podle znění doporučení přiměřenější, kdyby žádost o smazání založil ten, kdo smazání opakovaným vracením šablony posazuje, ale když nejde hora k Mohamedovi, musí Mohamed k hoře.--Ioannes Pragensis (diskuse) 23. 9. 2015, 09:16 (CEST)

Diskuse se účastnit nebudu, ale bylo by dobré, aby si její zakladatel alespoň přečetl mé shrnutí editace při vložení urgentní šablony. To pak můžeme přepsat (například) článek Let There Be More Light, protože správně je to Budiž více světla, stejně jako černý acetát a žiji, abych řekla. Proč ne. --Marek Koudelka (diskuse) 23. 9. 2015, 14:45 (CEST)

Tak mazat celý článek kvůli tomu, že je diskografie v češtině, mi přijde jako vylévat vaničku i s kačenkou. --Silesianus (diskuse) 23. 9. 2015, 14:56 (CEST)
Já jsem ho chtěl mazat? Jen jsem chtěl, aby to (české názvy písní/alb) někdo buď upravil nebo odstranil. --Marek Koudelka (diskuse) 23. 9. 2015, 15:06 (CEST)
Na to slouží šablona {{upravit}}, kde dokonce existuje i přislušný parametr na to, co upravit, {{urgentně upravit}} (jak je psáno v dokumentaci) „se používá tehdy, pokud je článek z hlediska nezasvěceného čtenáře Wikipedie zcela nečitelný a jde jen o nesouvislou směs informací (např. série technických parametrů bez dalšího komentáře o stavbě, seznam skladeb bez dalšího komentáře o albu, shrnutí děje bez dalšího komentáře o knize).“ --Silesianus (diskuse) 23. 9. 2015, 15:40 (CEST)
@Marek Koudelka: Promiňte, nereagoval jsem na to, protože jsem myslel, že jenom nemístně žertujete nebo trollujete; nenapadlo mě, že byste takový požadavek mohl myslet vážně a opravdu chtít, aby se v článku zasvěceně hovořilo o písničce 一个像夏天一个像秋天 试唱. Pokud jste to myslel vážně, tak se omlouvám a dovolím si vysvětlit, že jsme na české Wikipedii, která píše latinkou, a tudíž musí ostatní písma buď transkribovat nebo překládat. Při převodu z východoasijských jazyků se velmi často volí druhý postup, protože našemu čtenáři lépe ozřejmuje smysl originálního výrazu než by to dokázal shluk pro něj nesrozumitelných hlásek. Zejména v případě názvů uměleckých děl to bývá dost obvyklé, jelikož název vystihuje obsah či atmosféru díla, ale setkáte se s tím často třeba i při překládání jmen postav literárních děl. Hezký den,--Ioannes Pragensis (diskuse) 23. 9. 2015, 19:11 (CEST)
Na urgentní šablonu článek není; na druhou stranu by text ani tabulky neměly obsahovat názvy děl v takové formě, jak nyní obsahují. Tedy, aby čtenář nezískal dojem, že dané nahrávky vyšly pod českými názvy. Text je nutné upravit alespoň způsobem: V únoru 2012 nazpíval cover verzi singlu 囚鸟 (Pták v kleci). Nikoli jen „Pták v kleci“. Pokud bylo něco vydáno i v angličtině, pak použít tyto názvy jako primární, ale pokud neexistuje oficiální český název, pak jej neuvádět v článku jako jediný bez skutečného pojmenování díla. To by také mohl být vlastní výzkum, pokud by takové umělecké dílo v češtině vyšlo pod jiným názvem než (kdysi) uvedla Wikipedie.--Kacir 23. 9. 2015, 19:42 (CEST)
@Kacir: Dovolím si nesouhlasit, názvy nepsané latinkou nelze v textu v žádném případě používat jako základní, mohou být nanejvýš v závorce či poznámce pod čarou. Takže buď "Pták v kleci" anebo "Pták v kleci (čínsky 囚鸟)". Musíte si představit, že to nějaký Čech neznalý čínštiny čte nahlas a smí vynechat jen závorky s vysvětlivkami. Pokud by dílo později vyšlo pod jiným názvem, tak by se "Pták v kleci" musel přepsat na řekněme "Ptáček v kleci". Další možností by bylo používat transkripce, jak jsem uvedl výše, ale to je poměrně nepřehledné při větším množství názvů.--Ioannes Pragensis (diskuse) 23. 9. 2015, 20:23 (CEST)
Názvy uměleckých děl ale nelze překládat do češtiny samotnými wikipedisty a uvádět je v článku jako jediné a primární. To je v rozporu se závaznými pravidly WP:VV a WP:OV. Nelatinkové názvy děl, dosud nevydané v latince (en, cs), by se měly transkribovat/transliterovat do češtiny z daného jazyka a do závorky je k nim možné uvést i český překlad, tak jak je tomu např. v hesle Fej Sin: „O plavbách napsal knihu Sin čcha šen-lan (星槎勝覽, Všestranný přehled [o cestách] hvězdného voru).“ Tedy, nikoli jen „napsal knihu Všestranný přehled [o cestách] hvězdného voru,“ což je přístup článku Karry Wang.--Kacir 23. 9. 2015, 21:09 (CEST) / --Kacir 23. 9. 2015, 21:13 (CEST)
Máte pravdu, Kaciri, že nejlepší by bylo uvést všechny tři varianty, tj. transkripci, překlad i čínský název. Překládat z cizího jazyka ovšem není v rozporu s Vámi citovanými pravidly WP:VV a WP:OV, to by bylo pouze v případě, kdybychom jako Wikipedie tvrdili, že právě toto je závazný či běžný překlad do češtiny (něco jako třeba kdyby tam stálo "což se do češtiny překládá jako Všestranný přehled o cestách hvězdného voru", pak by šlo o tvrzení, a tudíž by se na ně vztahovala povinnost ověřitelnosti). Standardní teorie odborného překladu do češtiny říká, že pokud na nějaké jméno existuje zavedený překlad, tak se použije ten, a pokud neexistuje, tak ho vyrobí překladatel sám a nijak zvlášť na to neupozorňuje.--Ioannes Pragensis (diskuse) 23. 9. 2015, 21:50 (CEST)
PS. Ovšem tady se dostáváme na úroveň diskuse u nominací na Nejlepší článek, nikoli diskusí o smazání. Pro minimální požadavky na ponechání podle mého názoru stačí, když je tam vůbec něco, podle čeho lze daný předmět rozumně identifikovat.--Ioannes Pragensis (diskuse) 23. 9. 2015, 21:53 (CEST)
Tady bych přece jen ještě rozlišil mezi tvrzením, překladem věty, a vlastním názvem uměleckého díla. Neboli, tvrzení lze bez problémů přeložit a dokonce formulovat vlastními/jinými slovy, při zachování původního smyslu. U překladu názvu díla už zasahuji autorovi do jeho tvorby a stává se ze mě spolutvůrce; vzpomeňme na Magnesii Litera a rozhodnutí poroty, že „překladatel je vnímám jako autor“. Lze také předpokládat, že řada českých názvů uměleckých děl je odsouhlasena zahraničním držitelem práv, takže bych vlastní názvy děl, včetně singlů a alb, nenechával v článcích osamocené po překladu wikipedisty.
Tím z Wikipedie vytáříme sekundární zdroj (!), uvádíme české názvy děl jinde dosud nepublikované. Česká média by takové názvy mohla přebírat, ač by tomu mělo být ze strany Wikipedie právě naopak.--Kacir 24. 9. 2015, 00:29 (CEST)
Pokud název v češtině už existuje, tak se nesporně musí přebrat. To máte pravdu. Ale tady debatujeme o uměleckých dílech, jejichž název v češtině neexistuje a čínsky o nich psát nemůžeme. Takže nezbývá, než abychom je nějak převedli sami. Je to tak běžné a poučený uživatel chápe, že se nejedná o oficiální překlady či přepisy.
A mimochodem, abych trochu zpochybnil Váš názor, že transkripce by měla být vhodnější cestou: jednak se obvykle samotná transkripce bez překladu u názvů uměleckých děl nepoužívá, protože Čechovi nic neřekne, a jednak není v našem případě jasné, kterou transkripci použít. Standardně - třeba u názvů románů - se používá transkripce z mandarinštiny jako hlavního a „spisovného“ čínského nářečí. Pokud však transkribujete název písně, měl byste napřed zjistit, v jakém z mnoha nářečí čínštiny se zpívá, a transkribovat z něj. U písní totiž záleží na zvukové stránce. Takže se zase dostanete do stejných problémů jako u překladu: kdo Vám odborně a se zárukou takovou nestandardní transkripci provede?--Ioannes Pragensis (diskuse) 24. 9. 2015, 09:29 (CEST)

┌────────────────────────────────────┘
K transkripci – není věcí Wikipedie zkoumat ověřenou transkripci, ale pouze ji správně použít pro zápis v latince. A už vůbec by se prosím Wiki neměla snažit čtenáři přinášet český překlad písně jen proto, aby měl představu o českém názvu. Je přece zvykem texty písní do jiného jazyka (mechanicky) nepřekládat, ale vytvářet zcela nové. Žádný wikipedista by např. „She's Gone“ nepřeložil jako „Lásko, voníš deštěm“.
I na mě působí současný článek komicky, protože jsem (nejen v češtině) ještě neviděl, aby byly u písní a alb použity jen mechanické české překlady, bez dašího, pokud nejsou jejich názvy v češtině známé ze sekundárních zdrojů. Zde získává (obávám se) Wikipedie další neblahý primát!
Došel jsem k závěru – v rozporu s mou první větou úvodního příspěvku, že článek v této podobě vyžaduje urgentně ověřit, protože:

Není možné doplňovat české překlady písní a alb bez věrohodného zdroje, nebo bez originálního nelatinkového názvu v textu!

Čtenáři tak není poskytnut ani původní název, ani nemá žádnou šanci ověřit si správnost překladu podstatné informace – názvu písně a alba, a musí se spoléhat jen na wikipedistu-překladatele. To samozřejmě naráží na ověřitelnost i vlastní výzkum.--Kacir 24. 9. 2015, 18:26 (CEST)

Pokud je mi známo, žádná "ověřená transkripce" do češtiny pro většinu nářečí čínštiny neexistuje. Jestli tomu rozumím, tak v podstatě tvrdíte, že Wikipedie nemůže přinést žádný článek obsahující názvy v jazycích, jež nepíší latinkou a nemají oficiální transkripci do češtiny, pokud někdo jiný již předtím tyto názvy do čestiny nějak nepřevedl. Mně se to zdá být dovedením pravidel ad absurdum. Obsahem zákazu vlastního výzkumu je zakázat na Wikipedii vlastní syntézy myšlenek, nikoli standardní překladatelskou činnost. Podle mého názoru by řešením mohlo být explicitně upozornit čtenáře, že se jedná o pracovní překlady názvů či textů, které nejsou opřeny o českou překladatelskou tradici - ale takových věcí je tu plno a bylo by těžké taková upozornění vložit všude, kam patří.--Ioannes Pragensis (diskuse) 24. 9. 2015, 19:40 (CEST)
Ne, tvrdím, že v článku není možné uvádět pouze české názvy písní a alb bez toho, aniž by k českým názvům existoval sekundární zdroj, nebo v článku chyběl originální nelatinkový zápis. Důvody jsem uvedl výše. K transkripci/transliteraci lze využít standardního postupu, tak jak jsou do češtiny tanskribovány všechny čínské názvy, od reálií až po sport. Ale mít v článku pouze informaci, že na albu Nechci se měnit Karry Wang nazpíval skladbu „Byli jsme společně“, je neověřený vlastní výzkum – hezky česky řečeno –, jak vyšitý. Neboli, těžko zde bude někdo zakládat články pod odkazovanými názvy.--Kacir 24. 9. 2015, 19:55 (CEST)

Zajímavá debata, nebylo by marné ji zachovat. Nebo si aspoň poznamenat její závěry. K věci: Ioannes má pravdu v tom, že pro čtenáře je český překlad užitečný, a jeho uvedení výrazně zvedne užitečnost článku pro čtenáře; souhlasím i s Kacířem, že uvedení origo názvu ve znacích je nutné (pokud neodkážeme na článek o oné věci), jinak čtenáři hodně ztížíme dohledání oné věci jinde. No za třetí, jelikož překlad je věc ošemetná, jak přímo z čínštiny, tak přes evropské jazyky, je použití českého přepisu bezpečnější. Z toho mi vychází forma – "a vydali teaser Š’-nien (十年, Ten years, „Deset let“)" – i s anglickým názvem, existuje-li. Čtenáři tak nabídneme vše co je jen možné; a český překlad sice pro své pohodlí a orientaci má, ale upozaděný. (Analogicky jsem uvažoval ve výše zmíněném případě Hvězdného voru. Pořadí "český přepis (znaky, překlad)" jsem nezměnil, ani když jsem český překlad našel v literatuře, i proto, že v byl také uveden v závorce za českým přepisem.) --Jann (diskuse) 24. 9. 2015, 21:46 (CEST)

Děkuji, Janne, za fundovaný vstup. Jen bych poznamenal, že v potřebě uvést v článku i název čínskými znaky se s Kacirem (i s Tebou) naprosto shoduji, jinak by ten titul nešlo prakticky dohledat v jiných zdrojích. Zdravím,--Ioannes Pragensis (diskuse) 24. 9. 2015, 22:36 (CEST)


IV. třída okresu Ústí nad Orlicí[editovat zdroj]

Toto není hlasování, ale diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
Mirek256 28. 9. 2015, 16:12 (CEST)
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešení[editovat zdroj]

 • Smazat včetně všeho, co je je v kategorii Kategorie:Fotbalové IV. třídy. Chci se zeptat komunity, je opravdu úplně nejnižší okresní soutěž v kopané encyklopedicky významná, navíc články jsou bez jakýkoliv zdrojů, není možnost cokoliv ověřit. Není vše co děje na okresní úrovni ve sportu až tak významné. Má zde být každý ročník soutěže, ano či ne? Ptám se komunity. -:)))--Mirek256 28. 9. 2015, 16:12 (CEST)
 • Doložit významnost - Jinak nevidím problém v ponechání. OJJ, Diskuse 29. 9. 2015, 06:55 (CEST)
 • ponechat zastřešující článek, do něj sloučit jednotlivé ročníky. Soutěž jako taková by nejspíš zdroje mít měla (okresní tisk, možná statistiky fotbalového svazu), rozpis jednotlivých sez=on ale na samostatné články nevydá. O významnosti jednotlivých týmů by se také mělo rozhodovat jednotlivě na základě zdrojů, i když ty budou převážně závislé. JAn (diskuse) 29. 9. 2015, 07:48 (CEST)
 • Smazat pochybuji, že by se encyklopedický význam podařilo doložit. Jde o společnou činnost nejvýše několika desítek lidí. Když to přeženu (ale jen mírně), tak tyto fotbalové články jsou stejně významné, jako kdybych psal o skupině lidí, se kterými jezdím každý den autobusem do práce. Jezdím docela pravidelně stejným spojem, tedy z 90 % se stejnými cestujícími, střídají se tuším tři řidiči. A největší vzrušení je, když autobus přijede o tři minuty pozdě.--Leotard (diskuse) 30. 9. 2015, 07:46 (CEST)
 • Smazat. --Protestant (diskuse) 30. 9. 2015, 18:33 (CEST)
A důvod či argument? Viz Toto není hlasování, ale diskuse. Důležité jsou argumenty. --Wikipedista:BobM d|p 3. 10. 2015, 14:53 (CEST)
 • Smazat, ponechat jen když se doloží ency. významnost Souhlasím se všemi předřečníky. --Urbanecm (diskuse) 30. 9. 2015, 18:40 (CEST)
 • Ponechat - nemyslím, že by to mělo být smazáno - už pro komplexnost v rámci Wikidat--frettie.net (diskuse) 2. 10. 2015, 13:42 (CEST)
 • Ponechat – smazat tento článek by byla chyba, ale naopak by to chtělo jej upravit, doplnit kluby aktuálního ročníku + zdroj(e) a předělat jej na zastřešovací. Opačně bych volil v případě jednotlivých ročníků, i když i tam by to mohlo být na vážkách. Pokud jde o případné články jednotlivých klubů, byl bych klidně pro jejich založení. Sice to nejsou kluby s významností Sparty nebo Slavie, ale myslím si, že svoje místo by si tu zasloužily. --Freibo (diskuse) 3. 10. 2015, 13:37 (CEST)
 • Ponechat – jsem přesvědčen o tom, že minimálně k zastřešujícímu článku IV. třída okresu Ústí nad Orlicí existuje v regionálních médiích dostatek zdrojů, viz např. [1]. Opravdu mě pobavil názor jednoho zdejšího myslitele, který to přirovnává ke skupině lidí, se kterými jezdí každý den autobusem do práce :-). --Jowe (diskuse) 3. 10. 2015, 14:03 (CEST)
A mě zas pobavila lidově řečeno fotka tatíka s pupkem, má titulek Skupina 1. co se snaží dát góla. Brankář ale měl postřeh, takže smůla. Ale to je věc názoru a smyslu pro pro humor. No, nic. -:)))--Mirek256 3. 10. 2015, 18:30 (CEST)
 • doložit významnost - viz Jowe, pokud jsou zdroje neměl by být problém doložit významnost. --Wikipedista:BobM d|p 3. 10. 2015, 14:55 (CEST)
 • Ponechat — Sama soutěž je podobně významná jako články tohoto typu, které zde bez problému existují. Pokud je z praktického hlediska přehlednější, aby každý ročník měl samostatný článek, pak jsem pro. --Auvajs (diskuse) 4. 10. 2015, 01:13 (CEST)

Komentáře[editovat zdroj]

Mno, otázkou je, jestli průměrný klub IV. kategorie je významný. Pokud ano, tak jistě má cenu takové informace vést. Jinak je to sporné. Přičemž takové TJ Chválkovice má už skoro 100 let - http://www.sk-chvalkovice.eu/o-nasem-klubu/historie-klubu . Kulturní význam takových spolků je nemalý.--Fafrin (diskuse) 28. 9. 2015, 21:01 (CEST)

Doplnění: Fotbalové třetí třídy z téhož okresu jsme již řešili i tady. --Jan Polák (diskuse) 28. 9. 2015, 21:09 (CEST)


E-Blue[editovat zdroj]

Toto není hlasování, ale diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
Jvs 30. 9. 2015, 19:20 (CEST)
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešení[editovat zdroj]

 • Smazat - domnívám se, že není doložena encyklopedická významnost. Většina obsahu článku má reklamní charakter, uvedené zdroje jsou triviální, závislé nebo nedokládají významnost subjektu a neumožňují článek zlepšit. --Jvs 30. 9. 2015, 19:20 (CEST)
 • Smazat - bez kvalitních zdrojů, reklamní; smazat. OJJ, Diskuse 30. 9. 2015, 19:31 (CEST)
 • V současném stavu rozhodně smazat. Souhlasím s rozborem kolegy Jvs, ani jeden NNVZ. Bylo by tedy třeba primárně doložit významnost. Pokud by se to podařilo, tak by bylo nutné ještě článek přepeacovat do encyklopedické podoby, v současnosti je to reklama jak z učebnice. --Vachovec1 (diskuse) 30. 9. 2015, 19:51 (CEST)
 • Smazat - příliš statické, chybí tam dynamika. Znaky 'PR'. --Protestant (diskuse) 1. 10. 2015, 15:16 (CEST)

Komentáře[editovat zdroj]

Zhodnocení zdrojů[editovat zdroj]

(Zkopírováno z diskuse u článku)

 • O značce – O značce E-Blue: závislý zdroj
 • ocenění Disney – Značka E-Blue získala ocenění Disney: závislý zdroj
 • článek – Článek o značce E-Blue uveřejněn v Reseller Magazine OnLine: závislý zdroj ("zdroj: Lama Plus [distributor]")
 • článek – Článek o značce E-Blue uveřejněn na ChannelWorld.cz: závislý zdroj ("Zdroj: Lama Plus [distributor], ChannelWorld")
 • Test myši – Minitest myši Arco II v časopise Computer: nedokládá významnost subjektu
 • Test myši – Minitest myši Fresco Pro v časopise Computer: nedokládá významnost subjektu
 • článek – Článek o značce E-Blue uveřejněn herním celkem eEriness: závislý ("Vybral jsem si tedy značku E-BLUE jakožto našeho partnera.")
 • recenze – Recenze myši Mazer R uveřejněna na gamesite.sk: nedokládá významnost subjektu

Nevidím tedy ani jeden NNVZ. --Jvs 30. 9. 2015, 19:20 (CEST)Cestovatelé[editovat zdroj]

Toto není hlasování, ale diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
Mirek256 2. 10. 2015, 17:09 (CEST)
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešení[editovat zdroj]

 • Smazat na většině wikipedií by tato stránka byla dávno smazána z důvodu významnosti, velice pochybuji že uvedený článek má dva nezávislé netriviální věrohodné zdroje. Navíc v seriálu který má sto epizod, se vyskytují pouze ve třech epizodách, anglické wikipedii dokonce nemají ani červené linky. Navíc, kdo má zájem, ať klikne na Travelers a zjistí, jak se s uvedeným problémem vypořádala anglické wikipedie. Ale nemusí být u nás vše, jak na en, že? Mirek256 2. 10. 2015, 17:19 (CEST)
 • smazat - viditelně nevýznamné --Wikipedista:BobM d|p 2. 10. 2015, 17:13 (CEST)
 • Včlenit do článku Hvězdná brána: Atlantida, sekce Rasy. Nebo Rasy ve Hvězdné bráně. Jako samostatný článek postrádá smysl (a v současné podobě i kontext), ale pro informaci o daném dílu fikce to asi smysl má.-188.122.212.12 2. 10. 2015, 17:25 (CEST)
 • Smazat - Já sám bych to dal na urgentní úpravu, významnost, ne-li na UO, takže jednoznačně: Smazat. Jinak, nejsem si jist, jestli se anonymové mohou zapojovat do DoSek... --OJJ, Diskuse 2. 10. 2015, 17:29 (CEST)
Smějí je dokonce i iniciovat (ačkoliv to mne opravdu překvapuje), resp. nikde není stanoveno, že by nemohli. Nechcete snad neregistrované uživatele diskriminovat, ne?-188.122.212.12 2. 10. 2015, 17:36 (CEST)
Samozřejmě, že ne, proto jsem se zeptal a nic neodstraňoval. I když, bylo by lépe, kdybyste se registroval, jste tu už rok a něco...--OJJ, Diskuse 2. 10. 2015, 17:41 (CEST)
A důvod či argument? Viz Toto není hlasování, ale diskuse. Důležité jsou argumenty. --Wikipedista:BobM d|p 3. 10. 2015, 14:52 (CEST)
 • Smazat Článek o rase v seriálu není významný, i kdyby, tak tady by se šiknul rozlišovač. --Urbanecm (diskuse) 3. 10. 2015, 13:00 (CEST)

Komentáře[editovat zdroj]