Wikipedie:Diskuse o smazání

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání
Wiki rules.png
Doporučení

Text této stránky je doporučení české Wikipedie. Vysvětluje standardy, s nimiž většina wikipedistů v principu souhlasí a které je vhodné dodržovat. Přesto není závazným pravidlem. Nebojte se stránku editovat, je-li potřeba, ale větší změny raději předem navrhněte v diskusi a oznamte je též Pod lípou.


Zkratka:
WP:DOS
WP:AfD
WP:TfD

Diskuse o smazání (slangově též DOS, DoS, AfD z anglického Articles for Deletion či TfD z Template for Deletion) je stránka pro diskuse o tom, zda obsah stránky vyhovuje kritériím pro zahrnutí ve Wikipedii, či zda má být stránka smazána. Cílem diskuse je dosáhnout konsensu o smazání či ponechání, případně přepracování stránky do přijatelné podoby. Skončené diskuse jsou uloženy v archivu.

Diskuse o smazání řeší otázku smazání obsahu nějaké stránky, nikoliv rušení zavedených pravidel a zvyklostí. K diskusi o smazání mohou být proto zpravidla podány stránky jen z těch jmenných prostorů, které bezprostředně souvisí s obsahem v článcích, tj. stránky z hlavního jmenného prostoru a prostoru portál a šablony, soubory či kategorie, které bezprostředně s obsahem článků souvisí. V dalších jmenných prostorech se užívá jiných rozhodovacích procesů (vizte Změny v pravidlech), o smazání je možné rozhodovat jen tehdy, pokud byl příslušný mechanismus, jehož je stránka součástí, zrušen nebo standardním způsobem plně nahrazen jiným.

Možnost fyzického mazání stránek mají správci (sysopové) české Wikipedie.

Pro upozornění na omylem vytvořené, špatně pojmenované, zjevně zcela nesmyslné a jiné podobné stránky, které lze bez diskuse o obsahu vymazat procedurou tzv. rychlého smazání, použijte šablonu {{Smazat|důvod pro smazání}}.

Jestliže jde o heslo o encyklopedicky významném pojmu, který by na Wikipedii měl být, zvažte dobře, je-li jeho stávající obsah opravdu natolik nicotný, že je lepší ho zcela smazat z databáze než ho využít jako pahýl. Také zvažte, není-li vhodné stránku či kategorii spíše sloučit s jinou nebo přejmenovat. V případě, že stránka je spíše slovníkovou definicí než encyklopedickým heslem, zvažte její přesunutí na Wikislovník. K tomu se používá šablona {{Přesunout na Wikislovník}}.

V případě, že navrhujete ke smazání šablonu nebo jiný prvek, který užívají jiní uživatelé, napište ve zdůvodnění i postup, jak se vypořádat s problémy, které nastanou v souvislosti s jeho smazáním.

Jak navrhnout stránku na smazání[editovat zdroj]

Předpokládejme, že vidíte důvod smazat stránku Velký modrák. Nejprve zjistěte, zda problémy na této stránce nemůžete odstranit sami bez nutnosti vyvolávat diskusi o smazání, zejména:

 • úpravou problematického textu, například odmazáním nepřijatelného obsahu;
 • změnou obsahu stránky na přesměrování spolu s případným sloučením užitečného obsahu s cílovou stránkou přesměrování;
 • přesunem stránky na název, který bude ve shodě s jejím obsahem, případně na Wikislovník;
 • využitím mechanismu rychlého nebo odloženého mazání stránek.

Pokud žádným z uvedených způsobů problémy stránky vyřešit nelze, navrhněte ji na smazání pomocí následujících kroků:

1/3 Vložení šablony do navrhované stránky

Na začátek stránky, kterou chcete smazat (tj. Velký modrák), vložte šablonu {{AfD}} (navrhujete-li smazání šablony, označte ji šablonou {{TfD}}).

2/3 Vytvoření diskusní podstránky

V editačním políčku nahraďte -heslo- slovy Velký modrák (názvem stránky, o níž se má diskutovat) a zmáčkněte tlačítko pro vytvoření podstránky. Podstránku vyplňte podle návodu a nakonec uložte.


3/3 Zařazení podstránky do seznamu

Po klepnutí zde napište do velkého editačního pole {{/-heslo-}}, kde -heslo- nahraďte názvem stránky navrhované na smazání, takže přidaná položka bude například {{/Velký modrák}}. Malé editační pole („Předmět/nadpis“) nechte prázdné, a varování, že jste nezadali shrnutí editace, si nevšímejte a uložení potvrďte.

Druhou možností je editovat celý seznam – položku připište na konec seznamu obdobným způsobem, přitom lze vymazat případné již neaktuální položky.

Po editaci stránku uložte. Po úspěšném provedení těchto kroků se text podstránky s novým návrhem na smazání objeví přímo na konci této hlavní stránky. Pokud se neobjevil, zkuste nejdříve vyprázdnit cache serveru, a pokud ani potom ne, zkontrolujte, zda všechny vaše kroky proběhly přesně podle návodu (např. jestli jste neudělali překlep apod.).

Upozornění na diskusi v posledních změnách a na portálu Wikipedie zařídí robot, může mu to ale trvat až půl hodiny. Vstřícným krokem, který můžete ještě udělat (a robot ho neudělá), je upozornit hlavního autora článku na založení diskuse. Lze očekávat, že si nastavil odeslání e-mailu při změně diskusní stránky, takže bude upozorněn i v případě, kdy aktuálně Wikipedii nesleduje.

Pravidla diskusí o smazání[editovat zdroj]

Uzavření diskuse[editovat zdroj]

Diskuse se uzavírá nejdříve po týdnu. Správce však může zrušit nebo předčasně uzavřít diskusi, pokud:

 • bylo jejich založení zjevně v rozporu s jinými pravidly (např. šlo o narušování Wikipedie nebo obcházení bloku),
 • pro daný typ stránek je výslovně řečeno, že pro něj proces diskuse o smazání není určen.

Správce může dále předčasně uzavřít diskuse:

 • jednoznačné (dostatečně reprezentativní a takřka jednomyslné),
 • kde došlo k tak zásadnímu přepracování navržené stránky, že dosavadní argumenty pro smazání ztratily smysl.

Na druhou stranu může kterýkoli správce diskusi prodloužit, pokud se před očekávaným uzavřením objeví nové podstatné argumenty.

Uzavíratelem může být libovolný ze správců; jasné, zralé a řádně proběhlé diskuse, jejichž výsledek nevyžaduje použití práv správce, smí uzavřít kterýkoli wikipedista. Uzavíratel zváží argumenty, komentáře, připomínky a názory diskutujících a rozhodne, zda se článek ponechá, smaže nebo přesune. Zároveň může doporučit přepracování článku. Rozhodnutí může být v případě nutnosti výrazných úprav podmínečné. Rozhodnutí musí být jasně a výstižně zdůvodněno.

Uživatelé se zásadními námitkami vůči způsobu vyhodnocení nebo regulérnosti diskuse by se měli nejprve obrátit na uzavíratele. Pokud se svou stížností neuspějí, mohou podat na příslušné stránce podnět k revizi smazání.

Užitečné tipy pro vyhodnocování konsenzu vizte na stránce Wikipedie:Žádost o komentář/VfD: změna na AfD/Vyhodnocování konsenzu.

Výsledek a další postup[editovat zdroj]

 Při archivaci podstránek použijte následující šablony:

 • {{subst:vfd-archiv-start|vysledek=smazáno/ponecháno/nebyl dosažen konsenzus, ponecháno/přepracováno}} --~~~~
 • {{subst:vfd-archiv-konec}}

 Položku do archivu vložte pomocí:

 • {{subst:vfd-archiv-položka|Jméno stránky}} – smazáno/ponecháno/nebyl dosažen konsenzus, ponecháno/přepracováno --~~~~

Stránka bude smazána po uzavření diskuse, pokud výsledkem diskuse bylo rozhodnutí smazat.

Obecně pokud diskuse skončí s výsledkem nemazat, stránka by již neměla být znovu nominována. Pokud není skutečně dobrý důvod, aby diskutující změnili svůj postoj, dá se předpokládat, že další návrh dopadne stejně.

Ukončené nebo zrušené diskuse se zařazují do Archivu diskusí o smazání (kde je i návod pro archivaci). Do diskusí ke stránkám, které nebyly smazány, se má vložit odkaz na zaarchivovanou diskusní stránku pomocí šablony {{Afd-oznámení}}. Budoucí čtenáři stránky tak jsou informováni, že v minulosti přežila návrh na smazání, a mohou si přečíst patřičnou diskusi. To ovšem nebrání případnému novému návrhu na smazání.

Vlastní diskuse[editovat zdroj]

Jak přidat argument nebo komentář[editovat zdroj]

Editujte jen příslušnou sekci „Doporučená řešení“ (nebo „Komentáře“), a to buď klepnutím na odkaz Editovat u nadpisu dané sekce, nebo klepnutím pravým tlačítkem myši tamtéž (záleží na vašem uživatelském nastavení Wikipedie).

Poté přidejte svůj argument pro nebo proti jako další položku seznamu. Pro přehlednost ve svém textu uveďte tučně shrnutí akce, kterou doporučujete udělat, např. Smazat nebo Ponechat. Můžete uvést i jiné možnosti, popřípadě více možností – pak jako první uveďte tu, které dáváte přednost (např. ponechat nebo alespoň sloučit; dát měsíc na přepracování, jinak smazat; přesunout na Wikislovník nebo smazat).

Máte-li k již vznesenému argumentu protiargument nebo komentář, přidejte jej jako podbod. Jestliže se již argument či informace v diskusi nachází, není nutno je přidávat opakovaně. Stačí uvést jména diskutujících, s jejichž argumenty se ztotožňujete (pokud je to jednoznačné).

Vyprázdnit cache serveru
(Použijte v případě, že níže vidíte zastaralé verze podstránek)


Stránky navržené ke smazání[editovat zdroj]

IV. třída okresu Ústí nad Orlicí[editovat zdroj]

Toto není hlasování, ale diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
Mirek256 28. 9. 2015, 16:12 (CEST)
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešení[editovat zdroj]

 • Smazat včetně všeho, co je je v kategorii Kategorie:Fotbalové IV. třídy. Chci se zeptat komunity, je opravdu úplně nejnižší okresní soutěž v kopané encyklopedicky významná, navíc články jsou bez jakýkoliv zdrojů, není možnost cokoliv ověřit. Není vše co děje na okresní úrovni ve sportu až tak významné. Má zde být každý ročník soutěže, ano či ne? Ptám se komunity. -:)))--Mirek256 28. 9. 2015, 16:12 (CEST)
 • Doložit významnost - Jinak nevidím problém v ponechání. OJJ, Diskuse 29. 9. 2015, 06:55 (CEST)
 • ponechat zastřešující článek, do něj sloučit jednotlivé ročníky. Soutěž jako taková by nejspíš zdroje mít měla (okresní tisk, možná statistiky fotbalového svazu), rozpis jednotlivých sez=on ale na samostatné články nevydá. O významnosti jednotlivých týmů by se také mělo rozhodovat jednotlivě na základě zdrojů, i když ty budou převážně závislé. JAn (diskuse) 29. 9. 2015, 07:48 (CEST)
 • Smazat pochybuji, že by se encyklopedický význam podařilo doložit. Jde o společnou činnost nejvýše několika desítek lidí. Když to přeženu (ale jen mírně), tak tyto fotbalové články jsou stejně významné, jako kdybych psal o skupině lidí, se kterými jezdím každý den autobusem do práce. Jezdím docela pravidelně stejným spojem, tedy z 90 % se stejnými cestujícími, střídají se tuším tři řidiči. A největší vzrušení je, když autobus přijede o tři minuty pozdě.--Leotard (diskuse) 30. 9. 2015, 07:46 (CEST)
 • Smazat. --Protestant (diskuse) 30. 9. 2015, 18:33 (CEST)
A důvod či argument? Viz Toto není hlasování, ale diskuse. Důležité jsou argumenty. --Wikipedista:BobM d|p 3. 10. 2015, 14:53 (CEST)
 • Smazat, ponechat jen když se doloží ency. významnost Souhlasím se všemi předřečníky. --Urbanecm (diskuse) 30. 9. 2015, 18:40 (CEST)
 • Ponechat - nemyslím, že by to mělo být smazáno - už pro komplexnost v rámci Wikidat--frettie.net (diskuse) 2. 10. 2015, 13:42 (CEST)
 • Ponechat – smazat tento článek by byla chyba, ale naopak by to chtělo jej upravit, doplnit kluby aktuálního ročníku + zdroj(e) a předělat jej na zastřešovací. Opačně bych volil v případě jednotlivých ročníků, i když i tam by to mohlo být na vážkách. Pokud jde o případné články jednotlivých klubů, byl bych klidně pro jejich založení. Sice to nejsou kluby s významností Sparty nebo Slavie, ale myslím si, že svoje místo by si tu zasloužily. --Freibo (diskuse) 3. 10. 2015, 13:37 (CEST)
 • Ponechat – jsem přesvědčen o tom, že minimálně k zastřešujícímu článku IV. třída okresu Ústí nad Orlicí existuje v regionálních médiích dostatek zdrojů, viz např. [1]. Opravdu mě pobavil názor jednoho zdejšího myslitele, který to přirovnává ke skupině lidí, se kterými jezdí každý den autobusem do práce :-). --Jowe (diskuse) 3. 10. 2015, 14:03 (CEST)
A mě zas pobavila lidově řečeno fotka tatíka s pupkem, má titulek Skupina 1. co se snaží dát góla. Brankář ale měl postřeh, takže smůla. Ale to je věc názoru a smyslu pro pro humor. No, nic. -:)))--Mirek256 3. 10. 2015, 18:30 (CEST)
 • doložit významnost - viz Jowe, pokud jsou zdroje neměl by být problém doložit významnost. --Wikipedista:BobM d|p 3. 10. 2015, 14:55 (CEST)
 • Ponechat — Sama soutěž je podobně významná jako články tohoto typu, které zde bez problému existují. Pokud je z praktického hlediska přehlednější, aby každý ročník měl samostatný článek, pak jsem pro. --Auvajs (diskuse) 4. 10. 2015, 01:13 (CEST)
 • Klidně ponechat, neshledávám na tom nic nezávadného. A to i přesto, že by se dva zdroje k tématu možná hledaly těžko. Převzato (diskuse) 5. 10. 2015, 10:38 (CEST)

Komentáře[editovat zdroj]

Mno, otázkou je, jestli průměrný klub IV. kategorie je významný. Pokud ano, tak jistě má cenu takové informace vést. Jinak je to sporné. Přičemž takové TJ Chválkovice má už skoro 100 let - http://www.sk-chvalkovice.eu/o-nasem-klubu/historie-klubu . Kulturní význam takových spolků je nemalý.--Fafrin (diskuse) 28. 9. 2015, 21:01 (CEST)

Doplnění: Fotbalové třetí třídy z téhož okresu jsme již řešili i tady. --Jan Polák (diskuse) 28. 9. 2015, 21:09 (CEST)


E-Blue[editovat zdroj]

Toto není hlasování, ale diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
Jvs 30. 9. 2015, 19:20 (CEST)
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešení[editovat zdroj]

 • Smazat - domnívám se, že není doložena encyklopedická významnost. Většina obsahu článku má reklamní charakter, uvedené zdroje jsou triviální, závislé nebo nedokládají významnost subjektu a neumožňují článek zlepšit. --Jvs 30. 9. 2015, 19:20 (CEST)
 • Smazat - bez kvalitních zdrojů, reklamní; smazat. OJJ, Diskuse 30. 9. 2015, 19:31 (CEST)
 • V současném stavu rozhodně smazat. Souhlasím s rozborem kolegy Jvs, ani jeden NNVZ. Bylo by tedy třeba primárně doložit významnost. Pokud by se to podařilo, tak by bylo nutné ještě článek přepeacovat do encyklopedické podoby, v současnosti je to reklama jak z učebnice. --Vachovec1 (diskuse) 30. 9. 2015, 19:51 (CEST)
 • Smazat - příliš statické, chybí tam dynamika. Znaky 'PR'. --Protestant (diskuse) 1. 10. 2015, 15:16 (CEST)
 • Ponechat, přinejmenším některé zdroje bych považoval za dostačující pro doložení významnosti. Pokud na odborném serveru vyjde článek o značce nějakého výrobku, který čerpá z informací distributora, neznamená to, že jde o závislý zdroj – o zařazení článku rozhodl provozovatel serveru, ne distributor výrobku. Ovšem článek je vhodné upravit vypuštěním propagačních informací. Převzato (diskuse) 5. 10. 2015, 10:45 (CEST)
  • Snad by se s přimhouřením obou očí dal za nezávislý považovat odkaz 4 (skoro celý článek je opatrné přeformulování reklamních tvrzení distributora). Ne však odkaz 3, který je čistou reklamou ("Revoluce na trhu myší – unikátní styl, kvalitní technické provedení, přitažlivé obaly, poutavé barvy a zajímavý vzhled..."). --Jvs 7. 10. 2015, 19:34 (CEST)

Komentáře[editovat zdroj]

Zhodnocení zdrojů[editovat zdroj]

(Zkopírováno z diskuse u článku)

 • O značce – O značce E-Blue: závislý zdroj
 • ocenění Disney – Značka E-Blue získala ocenění Disney: závislý zdroj
 • článek – Článek o značce E-Blue uveřejněn v Reseller Magazine OnLine: závislý zdroj ("zdroj: Lama Plus [distributor]")
 • článek – Článek o značce E-Blue uveřejněn na ChannelWorld.cz: závislý zdroj ("Zdroj: Lama Plus [distributor], ChannelWorld")
 • Test myši – Minitest myši Arco II v časopise Computer: nedokládá významnost subjektu
 • Test myši – Minitest myši Fresco Pro v časopise Computer: nedokládá významnost subjektu
 • článek – Článek o značce E-Blue uveřejněn herním celkem eEriness: závislý ("Vybral jsem si tedy značku E-BLUE jakožto našeho partnera.")
 • recenze – Recenze myši Mazer R uveřejněna na gamesite.sk: nedokládá významnost subjektu

Nevidím tedy ani jeden NNVZ. --Jvs 30. 9. 2015, 19:20 (CEST)Cestovatelé[editovat zdroj]

Toto není hlasování, ale diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
Mirek256 2. 10. 2015, 17:09 (CEST)
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešení[editovat zdroj]

 • Smazat na většině wikipedií by tato stránka byla dávno smazána z důvodu významnosti, velice pochybuji že uvedený článek má dva nezávislé netriviální věrohodné zdroje. Navíc v seriálu který má sto epizod, se vyskytují pouze ve třech epizodách, anglické wikipedii dokonce nemají ani červené linky. Navíc, kdo má zájem, ať klikne na Travelers a zjistí, jak se s uvedeným problémem vypořádala anglické wikipedie. Ale nemusí být u nás vše, jak na en, že? Mirek256 2. 10. 2015, 17:19 (CEST)
 • smazat - viditelně nevýznamné --Wikipedista:BobM d|p 2. 10. 2015, 17:13 (CEST)
 • Včlenit do článku Hvězdná brána: Atlantida, sekce Rasy. Nebo Rasy ve Hvězdné bráně. Jako samostatný článek postrádá smysl (a v současné podobě i kontext), ale pro informaci o daném dílu fikce to asi smysl má.-188.122.212.12 2. 10. 2015, 17:25 (CEST)
 • Smazat - Já sám bych to dal na urgentní úpravu, významnost, ne-li na UO, takže jednoznačně: Smazat. Jinak, nejsem si jist, jestli se anonymové mohou zapojovat do DoSek... --OJJ, Diskuse 2. 10. 2015, 17:29 (CEST)
Smějí je dokonce i iniciovat (ačkoliv to mne opravdu překvapuje), resp. nikde není stanoveno, že by nemohli. Nechcete snad neregistrované uživatele diskriminovat, ne?-188.122.212.12 2. 10. 2015, 17:36 (CEST)
Samozřejmě, že ne, proto jsem se zeptal a nic neodstraňoval. I když, bylo by lépe, kdybyste se registroval, jste tu už rok a něco...--OJJ, Diskuse 2. 10. 2015, 17:41 (CEST)
A důvod či argument? Viz Toto není hlasování, ale diskuse. Důležité jsou argumenty. --Wikipedista:BobM d|p 3. 10. 2015, 14:52 (CEST)

Komentáře[editovat zdroj]

Martin Weinhold[editovat zdroj]

Toto není hlasování, ale diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
Vlout (diskuse) 4. 10. 2015, 22:29 (CEST)
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešení[editovat zdroj]

 • Smazat – viz argumenty kolegy Harolda na příslušné diskuzi, k tomu není co dodat. Diskuzi o smazání bych samozřejmě nezakládal, kdyby kolega Soldan15 stále neodstraňoval šablonu Smazat. Je tedy také otázkou, jak v budoucnu nakládat s jeho dalšími podobnými články. --Vlout (diskuse) 4. 10. 2015, 22:29 (CEST)
 • Předčasně uzavřít a smazat – Vloute, díky za založení AfD, i když podle mě je to zbytečná byrokracie - chtěl jsem po návratu k PC napsat přímo na NS. Co se týče článku a mého doporučeného řešení - článek v prakticky totožné podobě prošel tímto DoSem, přičemž téma nebylo shledáno EV. Nyní byl založen znovu s tím, že, myslím, jedinou změnou je uvedení "startů" dotyčného hokejisty v extralize. Když se však podíváme na statistiky uváděných zápasů (refy 5-12 v této revizi, zjistíme, že sice byl na soupisce, seděl na střídačce, ale jeho jediné zapojení do hry bylo pětisekundové střídání v dnešním zápase se Zlínem. Tento nový fakt je sám o sobě natolik zanedbatelný, že jeho přidáním, podle mého názoru, nemohla být doložena EV, na kterou se odvolává uzavření posledního DoSu. --Harold (diskuse) 4. 10. 2015, 23:39 (CEST) Řešit významnost přes WP:OS a pokud nebude doložena, pak přesunout na uživatelskou podstránku --Harold (diskuse) 5. 10. 2015, 18:42 (CEST)
  Jestliže se k tomu přikloní nějaký správce, nejsem proti. Opravdu jde z mé strany o možná zbytečnou byrokracii, článek tak jako tak má být smazán. --Vlout (diskuse) 5. 10. 2015, 09:38 (CEST) Jak se ukazuje z průběhu diskuze, měla by proběhnout standardním způsobem. Hlas ovšem neměním. --Vlout (diskuse) 5. 10. 2015, 13:06 (CEST)
 • Diskusi předčasně uzavřít bez výsledku (popřípadě s výsledkem Ponechat) a článek označit šablonou Významnost. Je zbytečné se hádat o šablonu Smazat, na její zpochybnění má každý právo. Tady je na místě šablona Významnost a po 14 dnech se to vyhodnotí. Převzato (diskuse) 5. 10. 2015, 10:49 (CEST)
  Zkuste příště přispět svým názorem přes svůj hlavní účet. Bude to vstřícnější ke kolegům a nebude to vyvolávat nějaké negativní konotace, což schovávání se za loutku a komentování všech DoSů může dělat. Díky! --Harold (diskuse) 5. 10. 2015, 18:42 (CEST)
 • Souhlasím s kolegou Převzato, článek označit šablonou Významnost, o to zde jde jedině - buď se zdroje najdou, pak se to ponechá, anebo ne, a pak je to ke smazání. Pokud tam šablona bude z rozhodnutí DoS, tak ji už nikdo nebude moci odstranit bez vložení zdrojů.--Ioannes Pragensis (diskuse) 5. 10. 2015, 11:12 (CEST)
 • Ponechat - článek neobsahuje 2NNVZ, ale na googlu je o tomto hokejistovi dosti stránek. Existuje i foto, takže bych jenom nějaké zdroje do článku dodal a ponechal ho. --OJJ, Diskuse 5. 10. 2015, 12:26 (CEST)
 • (rychle) smazat - významnost není doložena, souhlas s navrhovatelem --Wikipedista:BobM d|p 5. 10. 2015, 12:28 (CEST)
 • Spíš ponechat a povinně upravit. Je poměrně pravděpodobné, že - byť třeba po sekundách - již během několika týdnů si nějaké další starty v extralize připíše, a při smazání (zejména při rychlém smazání) bychom ho třeba zase obnovovali. Je to trochu věštění z křišťálové koule. Úpravu (jazykovou) si vezmu na starost, nebude-li někdo rychlejší... --Okino (diskuse) 5. 10. 2015, 12:59 (CEST)
 • Spíše smazat, nevýznamné. Má-li zde takové heslo zůstati, ať se doloží jeho významnost, 'souhlas'! Vždyť je to naprosto standardní postup... --Protestant (diskuse) 5. 10. 2015, 13:09 (CEST)

Komentáře[editovat zdroj]

Vzhledem k tomu, že nejde o hráče úplně neznámého a párkrát v médiích proběhl (i když možná ne v rozsahu potřebném pro WP:2NNVZ, nevím), tak bych doporučil nechat diskusi doběhnout v řádném termínu. Je pravděpodobné, že bude smazán, ale není proč to uspěchávat, třeba ještě někdo nějaký pramen objeví.--Ioannes Pragensis (diskuse) 5. 10. 2015, 09:53 (CEST)

http://www.avantgardhockey.cz/index.php/cz/12-novinky/177-martin-weinhold http://www.hokej.cz/juniori-padli-se-silnymi-americany-na-domacim-turnaji-konci-treti/5005701 http://hokejkv.cz/clanek.asp?id=8200&passw=4a2bd7390648c7838fa414e340ac946c – Tento nepodepsaný komentář přidal uživatel Soldan15 (diskusepříspěvky)

Co je těmi odkazy myšleno? Zdroje pro článek? --Harold (diskuse) 5. 10. 2015, 18:42 (CEST)

Docela mě překvapují (nemile) některé komentáře, aneb jak málo stačí přidat do článku, už jednou smazaného přes řádný DoS, aby tu mohl dalších několik týdnů strašit v hlavním jmenném prostoru, zatímco se tu prodiskutují kilobajty textu. :-( Ano, sedm prosezených hokejových zápasů na lavičce a jedno pětisekundové střídání v jediném zápase, to vše za osm měsíců... Extraligoví hokejisté nebo prvoligoví fotbalisté mi na Wikipedii nijak nevadí (oproti některým jiným editorům), jejich významnost je řešena přes WP:VL. Ale pokud nejsou klasické 2NNVZ, tak podle mě pětisekundový icetime opravdu není dostatečné naplnění WP:VL. Jistě, je to mladý hráč, asi se bude postupně objevovat ve více zápasech, nicméně my nemáme předjímat (WP:CRYSTAL) – zkrátka článek by tu měl vzniknout až poté, co se hráč začne opravdu ukazovat na ledě. Nicméně budiž, taky tomu dám ještě jednu šanci, takže měním svoje doporučené řešení - označit šablonou {{Významnost}}, a pokud ani po dvou týdnech (+ minimálně týden DoSu, ach jo) se hráč nebude výrazněji zapojovat do zápasů, nebo nebudou doloženy NNVZ, pak přesunout na uživatelskou podstránku zakladatele, kde si kolega může článek pilovat a až nastane ta pravá chvíle, stačí jednoduše článek přesunout. --Harold (diskuse) 5. 10. 2015, 18:42 (CEST)