Wikipedie:Diskuse o smazání

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání
Wiki rules.png

pravidla:

     závazná
     doporučení
     v hlasování
     navrhovaná
     neschválená
Doporučení

Text této stránky je doporučení české Wikipedie. Vysvětluje standardy, s nimiž většina wikipedistů v principu souhlasí a které je vhodné dodržovat. Přesto není závazným pravidlem. Nebojte se stránku editovat, je-li potřeba, ale větší změny raději předem navrhněte v diskusi a oznamte je též Pod lípou.


Zkratka:
WP:DoS
WP:AfD
WP:TfD

Diskuse o smazání (slangově též DOS, DoS, AfD z anglického Articles for Deletion či TfD z Template for Deletion) je stránka pro diskuse o tom, zda obsah stránky vyhovuje kritériím pro zahrnutí ve Wikipedii, či zda má být stránka smazána. Cílem diskuse je dosáhnout konsensu o smazání či ponechání, případně přepracování stránky do přijatelné podoby. Skončené diskuse jsou uloženy v archivu (kde je v sekci Nápověda také popsáno, jak postupovat při jejich uzavírání).

Diskuse o smazání řeší otázku smazání obsahu nějaké stránky, nikoliv rušení zavedených pravidel a zvyklostí. K diskusi o smazání mohou být proto zpravidla podány stránky jen z těch jmenných prostorů, které bezprostředně souvisí s obsahem v článcích, tj. stránky z hlavního jmenného prostoru a prostoru portál a šablony, soubory či kategorie, které bezprostředně s obsahem článků souvisí. V dalších jmenných prostorech se užívá jiných rozhodovacích procesů (vizte Změny v pravidlech), o smazání je možné rozhodovat jen tehdy, pokud byl příslušný mechanismus, jehož je stránka součástí, zrušen nebo standardním způsobem plně nahrazen jiným.

Možnost fyzického mazání stránek mají správci (sysopové) české Wikipedie.

Pro upozornění na omylem vytvořené, špatně pojmenované, zjevně zcela nesmyslné a jiné podobné stránky, které lze bez diskuse o obsahu vymazat procedurou tzv. rychlého smazání, použijte šablonu {{Smazat|důvod pro smazání}}.

Jestliže jde o heslo o encyklopedicky významném pojmu, který by na Wikipedii měl být, zvažte dobře, je-li jeho stávající obsah opravdu natolik nicotný, že je lepší ho zcela smazat z databáze než ho využít jako pahýl. Také zvažte, není-li vhodné stránku či kategorii spíše sloučit s jinou nebo přejmenovat. V případě, že stránka je spíše slovníkovou definicí než encyklopedickým heslem, zvažte její přesunutí na Wikislovník. K tomu se používá šablona {{Přesunout na Wikislovník}}.

V případě, že navrhujete ke smazání šablonu nebo jiný prvek, který užívají jiní uživatelé, napište ve zdůvodnění i postup, jak se vypořádat s problémy, které nastanou v souvislosti s jeho smazáním.

Jak navrhnout stránku na smazání[editovat | editovat zdroj]

Předpokládejme, že vidíte důvod smazat stránku Velký modrák. Nejprve zjistěte, zda problémy na této stránce nemůžete odstranit sami bez nutnosti vyvolávat diskusi o smazání, zejména:

 • úpravou problematického textu, například odmazáním nepřijatelného obsahu;
 • změnou obsahu stránky na přesměrování spolu s případným sloučením užitečného obsahu s cílovou stránkou přesměrování;
 • přesunem stránky na název, který bude ve shodě s jejím obsahem, případně na Wikislovník;
 • využitím mechanismu rychlého nebo odloženého mazání stránek.

Pokud žádným z uvedených způsobů problémy stránky vyřešit nelze, navrhněte ji na smazání pomocí následujících kroků:

1/3 Vložení šablony do navrhované stránky

Na začátek stránky, kterou chcete smazat (tj. Velký modrák), vložte šablonu {{AfD}} (navrhujete-li smazání šablony, označte ji šablonou {{subst:TfD}}).

2/3 Vytvoření diskusní podstránky

V editačním políčku nahraďte text -heslo- názvem stránky, o níž se má diskutovat, a zmáčkněte tlačítko pro vytvoření diskusní podstránky. Podstránku vyplňte podle návodu a nakonec uložte.


3/3 Zařazení podstránky do seznamu

Zmáčkněte tlačítko pro zařazení podstránky do seznamu. Stránku vyplňte podle návodu a nakonec uložte.

Druhou možností je editovat celý seznam. Na nový řádek na konci seznamu připište {{/-heslo-}}, kde -heslo- nahraďte názvem stránky navrhované na smazání, takže přidaná položka bude například {{/Velký modrák}}. Můžete přitom vymazat případné již neaktuální položky. Varování, že jste nezadali shrnutí editace, si nevšímejte a změny uložte.

Po úspěšném provedení těchto kroků se text podstránky s novým návrhem na smazání objeví přímo na konci této hlavní stránky. Pokud se neobjevil, zkuste nejdříve vyprázdnit cache serveru, a pokud ani potom ne, zkontrolujte, zda všechny vaše kroky proběhly přesně podle návodu (např. jestli jste neudělali překlep apod.).

Upozornění na diskusi v posledních změnách a na portálu Wikipedie zařídí robot, může mu to ale trvat až půl hodiny. Vstřícným krokem, který můžete ještě udělat (a robot ho neudělá), je upozornit hlavního autora článku na založení diskuse. Lze očekávat, že si nastavil odeslání e-mailu při změně diskusní stránky, takže bude upozorněn i v případě, kdy aktuálně Wikipedii nesleduje.

Pravidla diskusí o smazání[editovat | editovat zdroj]

Uzavření diskuse[editovat | editovat zdroj]

Diskuse se uzavírá nejdříve po týdnu. Správce však může zrušit nebo předčasně uzavřít diskusi, pokud:

 • bylo jejich založení zjevně v rozporu s jinými pravidly (např. šlo o narušování Wikipedie nebo obcházení bloku),
 • pro daný typ stránek je výslovně řečeno, že pro něj proces diskuse o smazání není určen.

Správce může dále předčasně uzavřít diskuse:

 • jednoznačné (dostatečně reprezentativní a takřka jednomyslné),
 • kde došlo k tak zásadnímu přepracování navržené stránky, že dosavadní argumenty pro smazání ztratily smysl.

Na druhou stranu může kterýkoli správce diskusi prodloužit, pokud se před očekávaným uzavřením objeví nové podstatné argumenty.

Uzavíratelem může být libovolný ze správců; jasné, zralé a řádně proběhlé diskuse, jejichž výsledek nevyžaduje použití práv správce, smí uzavřít kterýkoli wikipedista. Uzavíratel zváží argumenty, komentáře, připomínky a názory diskutujících a rozhodne, zda se článek ponechá, smaže nebo přesune. Zároveň může doporučit přepracování článku. Rozhodnutí může být v případě nutnosti výrazných úprav podmínečné. Rozhodnutí musí být jasně a výstižně zdůvodněno.

Uživatelé se zásadními námitkami vůči způsobu vyhodnocení nebo regulérnosti diskuse by se měli nejprve obrátit na uzavíratele. Pokud se svou stížností neuspějí, mohou podat na příslušné stránce podnět k revizi smazání.

Užitečné tipy pro vyhodnocování konsenzu vizte na stránce Wikipedie:Žádost o komentář/VfD: změna na AfD/Vyhodnocování konsenzu.

Výsledek a další postup[editovat | editovat zdroj]

 Při archivaci podstránek použijte následující šablony:

 • {{subst:vfd-archiv-start|vysledek=smazáno/ponecháno/nebyl dosažen konsenzus, ponecháno/přepracováno}} --~~~~
 • {{subst:vfd-archiv-konec}}

 Položku do archivu vložte pomocí:

 • {{subst:vfd-archiv-položka|Jméno stránky}} – smazáno/ponecháno/nebyl dosažen konsenzus, ponecháno/přepracováno --~~~~

Stránka bude smazána po uzavření diskuse, pokud výsledkem diskuse bylo rozhodnutí smazat.

Obecně pokud diskuse skončí s výsledkem nemazat, stránka by již neměla být znovu nominována. Pokud není skutečně dobrý důvod, aby diskutující změnili svůj postoj, dá se předpokládat, že další návrh dopadne stejně.

Ukončené nebo zrušené diskuse se zařazují do Archivu diskusí o smazání (kde je i návod pro archivaci). Do diskusí ke stránkám, které nebyly smazány, se má vložit odkaz na zaarchivovanou diskusní stránku pomocí šablony {{Afd-oznámení}}. Budoucí čtenáři stránky tak jsou informováni, že v minulosti přežila návrh na smazání, a mohou si přečíst patřičnou diskusi. To ovšem nebrání případnému novému návrhu na smazání.

Vlastní diskuse[editovat | editovat zdroj]

Jak přidat argument nebo komentář[editovat | editovat zdroj]

Editujte jen příslušnou sekci „Doporučená řešení“ (nebo „Komentáře“), a to buď klepnutím na odkaz Editovat u nadpisu dané sekce, nebo klepnutím pravým tlačítkem myši tamtéž (záleží na vašem uživatelském nastavení Wikipedie).

Poté přidejte svůj argument pro nebo proti jako další položku seznamu. Pro přehlednost ve svém textu uveďte tučně shrnutí akce, kterou doporučujete udělat, např. Smazat nebo Ponechat. Můžete uvést i jiné možnosti, popřípadě více možností – pak jako první uveďte tu, které dáváte přednost (např. ponechat nebo alespoň sloučit; dát měsíc na přepracování, jinak smazat; přesunout na Wikislovník nebo smazat).

Máte-li k již vznesenému argumentu protiargument nebo komentář, přidejte jej jako podbod. Jestliže se již argument či informace v diskusi nachází, není nutno je přidávat opakovaně. Stačí uvést jména diskutujících, s jejichž argumenty se ztotožňujete (pokud je to jednoznačné).

Vyprázdnit cache serveru
(Použijte v případě, že níže vidíte zastaralé verze podstránek)

Stránky navržené ke smazání[editovat | editovat zdroj]

Seznam venkovních her[editovat | editovat zdroj]

Toto není hlasování, ale diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
Vachovec1 (diskuse) 13. 7. 2016, 14:13 (CEST)
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešení[editovat | editovat zdroj]

 • Smazat - příliš obecné a nejasné kritérium. Venkovní hra je i např fotbal. --Vachovec1 (diskuse) 13. 7. 2016, 14:13 (CEST)
 • Smazat - jako navrhovatel, Wikipedie není sbírkou nahodilých informací. --OJJ, Diskuse 13. 7. 2016, 14:21 (CEST)
 • Smazat - proti různým seznamům her nic nemám, ale zrovna tady jsem hodně zmatený. Copak se škatulata hejbejte se nedá hrát vevnitř? Nebo na schovávaná? Slepá bába...? Tenhle konkrétní seznam se tedy nepovedl. --Okino (diskuse) 13. 7. 2016, 14:24 (CEST)
 • Smazat – speciální seznam takových her se mi zdá v současné chvíli zbytečný, pokud tady nemáme ani základní článek, který by definoval a popsal venkovní hry. Případný výčet by pak mohl být jeho součástí a jedině kdyby přerůstal do nadměrných rozměrů, stálo by za to jej vyčlenit do samostatného článku. Jak trefně připomněl Jowe, existuje tu kategorie a ta se mi zdá být dostačující, seznam v současné podobě nepřidává zhola žádnou přidanou hodnotu oproti ní. --Bazi (diskuse) 13. 7. 2016, 14:24 (CEST)
 • Smazat – dtto výše; jde o objevený pozůstatek „sportovních“ editací, jinak by tyto stránky skončily už v loňském DOSu.--Kacir 13. 7. 2016, 14:29 (CEST)
 • Smazat - Z praxe sice vím, že se takovýto seznam může za jistých okolností hodit, ale existují specializované stránky, které se dané problematice věnují. Navíc daný článek obsahuje pouze nepatrný zlomek takovýchto her a žádná z nich nemá vlastní záznam na wikipedii. Z.Johny (diskuse) 13. 7. 2016, 16:58 (CEST)
 • Smazat - Protože jsem to řekl. --Nadvšenec (diskuse) 15. 7. 2016, 12:31 (CEST)
  @Nadvšenec: "Hodnotný" argument. OJJ, Diskuse 16. 7. 2016, 16:07 (CEST)
 • Dodělat a přejmenovat - Simpsonovic Malá vysokoškolačka se ponechala, Vyměřený čas se ponechal, Seznam fiktivních zrzavých lidí se ponechal, tak už se může nechat i tohle, stačí jen dopracovat do ponechatelného stavu. Mělo by se to jmenovat Venkovní hry a ten (samozřejmě ne kompletní) seznam by byl jen část článku. V anglické verzi kategorie mají docela pěkný článek týkající se venkovských her. Chrzwzcz (diskuse) 15. 7. 2016, 22:04 (CEST)
  A který? Myslíte snad článek en:List of rural sports and games, který má navlas stejné problémy jako ten náš? Vizte tamní údržbovou šablonu. --Vachovec1 (diskuse) 15. 7. 2016, 22:44 (CEST)
To sice ano, ale tam nemají problémy s tím, že by byl seznam krátký, plný červených odkazů a s délkou článku. Tam to chtějí jen upravit a projde, tady se spíš řeší zlikvidovat/pustit. Chrzwzcz (diskuse) 15. 7. 2016, 22:55 (CEST)
Rozumíte vůbec té anglické údržbové šabloně? Ta uvádí, že seznam je nejasně definovaný ("poorly defined"), neozdrojovaný ("unverified") a nerozlišující ("indiscriminate"). Což jsou přesně ty důvody, proč je "náš" seznam v AfD. Není tu primárně proto, že je krátký a plný červených odkazů. --Vachovec1 (diskuse) 16. 7. 2016, 00:34 (CEST)
"May be". Tady zaznívají různé důvody proti, vy jste to nakopl s nedefinovaností, jiným vadí (i) jiné věci. V současné podobě JE samozřejmě na odpis a na jeho přítomnosti zde netrvám, ale to byly ty další případy taky až se našli zachránci. Kdyby někdo chtěl zachraňovat, nějaké zdroje tu jsou Velká encyklopedie her 1: Hry v příroděVelká encyklopedie her 4: Hry ve městě a na vsi, i kdyby to znamenalo nějaké přejmenování článku a jeho posun. Chrzwzcz (diskuse) 16. 7. 2016, 00:58 (CEST)
 • Sloučit – Nebude-li seznam rozšířen natolik, aby obstál jako samostatný článek, mohl by být alespoň zařazen do článku Hra.--Hnetubud (diskuse) 16. 7. 2016, 17:06 (CEST)
 • smazat - nesmyslné, viz navrhovatel, vlastní výzkum --Wikipedista:BobM d|p 17. 7. 2016, 14:37 (CEST)
 • Přejmenovat a ponechat - Po rozšíření zdaleka dostatečné, rozsahem i významností. --Franta Oashi (diskuse) 17. 7. 2016, 22:02 (CEST)

AfD už je myslím bezpředmětné - článek jsem podstatně rozšířil. --Franta Oashi (diskuse) 17. 7. 2016, 13:34 (CEST)

Pěkné, chválím. Opět se našel zachránce před smazáním :) První výtkou bylo, že není dostatečně definováno, co to venkovní hry jsou, což asi ani případný posun na Pohybové hry nevyřeší.Chrzwzcz (diskuse) 17. 7. 2016, 13:43 (CEST)
Dosavadní název "Seznam venkovních her" jsem si vymyslel sám, a strhla se proti němu lavina námitek - budiž. Ovšem nynější navrhovaný název "Pohybové hry" a vůbec dělení her na "pohybové / klidové" už ode mne nepochází: viz hra. To už snad je přijatelné, ne? Respektive: Protesty proti takovému pojmu "Pohybové hry" řešme raději právě v diskusi u článku hra, ne zde. --Franta Oashi (diskuse) 17. 7. 2016, 21:36 (CEST)
 • Ponechat tenhle článek je praktický a užitečný. V průběžných úpravách byly doplněny externí zdroje z nichž článek vychází, čímž padají argumenty o vlastním výzkumu či „sbírce nahodilých informaci“. Jistě je co zlepšovat, ale to je na jinou diskuzi. --Jenda H. (diskuse) 24. 7. 2016, 19:24 (CEST)
Já v článku nevidím žádné wp:věrohodné zdroje natož definici a kritéria obsahu. Seznam je stále nahodilý vlastní výzkum. --Wikipedista:BobM d|p 24. 7. 2016, 19:50 (CEST)
No v tom případě je ale vlastním výzkumem i základní článek hra (který sice uvádí v seznamu literatury Huizingu, ale bez řádkových referencí). Buď se zkusme dohodnout na nějakém obecně uznávaném rozčlenění her, nebo se na to radši vykašleme.--Hnetubud (diskuse) 28. 7. 2016, 01:29 (CEST)

Komentáře[editovat | editovat zdroj]

Totéž ale platí pro Kategorie:Venkovní hry. --Jowe (diskuse) 13. 7. 2016, 14:17 (CEST)

Tematický seznam redlinků považuji za přínosný, už proto, že pak takové neexistující nelze příslušně zakategorizovat. Že je seznam jen vágně definovaný, to souhlasím. Ovšem právě proto, že tu nemáme odpovídající hlavní článek, tento seznam má posloužit právě jako inspirace:

 • k dopisování dalších takových her do seznamu, (Chodí Pešek okolo)
 • k vytváření jejich vlastních článků,
 • k vytvoření onoho zastřešujícího hlavního článku.

Přínos vidím právě v onom jádru, na které lze nabalovat další obsah, živelně vylepšovat. Když nebude nic, nebude ani startovní bod. Lepší něco než nic: Vy sice tyto hry ještě znáte, ale např. můj synovec už ne. :-/ --Franta Oashi (diskuse) 15. 7. 2016, 02:04 (CEST)

Nebylo by ovšem přece lepší začít tím hlavním článkem, namísto seznamu? I kdyby ten článek měl obsahovat právě to, co je nyní v seznamu. --Bazi (diskuse) 15. 7. 2016, 02:16 (CEST)
Jo, došel jsem zdlouhavě k tomu samému: "Co je že ten hlavní článek?" Nalézt a určit ho, anebo vytvořit. A možná za ten hlavní prohlásit právě tento? Nějak přejmenovaný... --Franta Oashi (diskuse) 17. 7. 2016, 01:21 (CEST)
Stále zůstává dotaz, proč jsou tam vůbec některé ty hry zapsané, když se v podstatě bez omezení mohou provozovat vevnitř. To je i příklad nově výslovně uvedeného Peška... - viz YouTube. --Okino (diskuse) 15. 7. 2016, 21:38 (CEST)
OK: Tak článek přejmenovat: že to nebude "seznam" a třeba ani "venkovní". O titulek nejde. Jen bych nerad, aby se již zapsaný obsah ztratil. Resp. právě to, že tu ty hry nikde nejsou, je motivace k jejich uvedení někde. A klidně to pak brát jako onen "hlavní článek". --Franta Oashi (diskuse) 16. 7. 2016, 15:46 (CEST)

A ještě bych se zeptal, zda je z článku/stránky znát encyklopedická snaha/hodnota. ;) Já ji tam totiž vidím, snažil jsem se o ni. Jde o tu obsaženou informaci, ne o název nebo jiné metainformace. Že to není uchopeno nejlépe nebo že to není "hotové", o tom žádná. Ovšem dá se s tím pracovat: Přece to vidíte i sami? --Franta Oashi (diskuse) 16. 7. 2016, 15:55 (CEST)

Tak lední hokej je taky pořád řazen mezi zimní sporty, i když se dnes běžně provozuje i v létě. Pokud vadí slovo „venkovní“, bude snad výstižnější označení „pohybové“ hry, které je již uvedeno v článku hra. Každopádně by to ze všeho nejdřív chtělo přesnou a nějakými renomovanými zdroji podloženou definici: asi nejlepší bude k tomuto účelu výše zmíněný Zapletal.--Hnetubud (diskuse) 16. 7. 2016, 17:06 (CEST)

No jistě, když to dokázal rozkategorizovat mistr Zapletal do smysluplných kategorií a udělat z nich příručky, a ne nějak hloupě dělené podle abecedy, ale podle místa, tak si taky poradíme (jen přidáme nově vzniklé, když bude potřeba). Fakt, že nám nějaké hry padnou do více kategorií není důvod kategorizaci úplně vzdát. Chrzwzcz (diskuse) 16. 7. 2016, 18:27 (CEST)
Zapletala jsem měl v ruce naposledy asi před 10 lety, takže si momentálně obsah nevybavím, ale proti použití jakožto kategorizačního klíče (tj. hry v přírodě, hry ve městě, hry na venkově podle jeho dělení) bych zásadní námitky neměl. Ovšem tím by se vyřešila pouze kategorie (přejmenovat + roztřídit), nikoli související seznam. U toho si stále myslím, že vhodnější bude jej smazat a nechat pouze kategorie. --Vachovec1 (diskuse) 16. 7. 2016, 19:15 (CEST)
Tím bychom přišli o hry, které jsou teď v seznamu, ale nemají svůj vlastní článek... Teda pokud by to vadilo. V seznamu by mohly mít velmi krátký popis, články trochu rozsáhlejší. Chrzwzcz (diskuse) 16. 7. 2016, 19:21 (CEST)
Tím bychom přišli o hry, které jsou teď v seznamu, ale nemají svůj vlastní článek. Přesně! Díky. --Franta Oashi (diskuse) 16. 7. 2016, 22:50 (CEST)
Ke kategorizaci jako alternativnímu řešení: Nefungovalo by to. S kategorizací je ta potíž, že funguje jen na existující články, což právě nemáme splněno, bohužel.
 • Místo seznamu "modrých" odkazů na články her by lépe fungovala kategorizace, ano: Seznam existujících by kategorii pak jen duplikoval, a tedy by byl na smazání, to je pravda.
 • Ale tak daleko ještě nejsme: Nemáme "co" kategorizovat.
A seznam redlinků je naopak velmi vhodný nástroj, jak myšlenku evidovat alespoň v jejím atomickém základu, než si jednotlivé hry získají samostatné články, aby pak konečně bylo co kategorizovat a redlinky zmodraly. Tedy redlinky ponechejme. V "nějaké" formě... --Franta Oashi (diskuse) 16. 7. 2016, 23:54 (CEST)
Ad forma, tedy definice zde předmětného "článku-seznamu": Pokud by mělo být řešením zahrnutí obsahu do jiného článku, no možná budiž... Ikdyž: Jestli by se tak současný problém s tímto dosavadním "seznamem" jen nestal problémem v té cílové a již existující stránce? Sloučení není až takovým "řešením". Tento seznam, když se někam zahrne jako podkapitola, pak může být jednotlivými editacemi postupně redukován, že o již jednou v seznamu uvedenou myšlenku zas přijdeme. (kdyby přidaná kapitola byla nad rámec toho cílového článku) Ale to už poukazuji na riziko budoucnosti, asi předbíhám. Tedy varuji: i sloučení má svá rizika. Proto myslím má samostatná stránka "na dané téma" dobrý smysl. (redlinky) Tedy nakonec možná opravdu seznam - ale to už se točím v kruhu: Při zakládání jsem se nad tím opravdu zamýšlel, přímo takto. A nic lepšího než "seznam" jsem nevymyslel. Tak jsem zvědav, s jakým názvem to tu dopadne. --Franta Oashi (diskuse) 16. 7. 2016, 23:54 (CEST)
Než se tu rovnou usnášet na akci s předmětným seznamem, bylo by vhodné nejdříve si tu mezi sebou určit: Který z existujících článků je ten "hlavní", nad tímto seznamem? A z toho pak vycházet, co a jak dále. --Franta Oashi (diskuse) 16. 7. 2016, 23:54 (CEST)

Zapletal[editovat | editovat zdroj]

:) Bóžínku, jakousi knižní sérii o hrách jsem měl v rukou kdysi v knihovně, to už je tak čtvrt století asi... :) To je jistě dobrý zdroj inspirací toho, co by tu mělo (v základu) býti pokryté, ano. A ne nutně detailně, když máme zdroj k referencování. Tak Zapletal... Díky za inspiraci a za připomenutí. --Franta Oashi (diskuse) 16. 7. 2016, 23:54 (CEST)

Vlastní výzkum[editovat | editovat zdroj]

@BobM: - Koukám, že je těžké se zavděčit?

a) Jsem tu vyvinul snahu o zachování článku jeho rozpracováním. A vám se to nelíbí... Co konkrétně? ...Faktické chyby klidně opravte, ad wp:eso.
b) Tady v této diskusi se řeší přežití článku jakožto jeho samotné existence. A vy do toho ještě chcete zamontovat diskusi o Vlastním Výzkumu? To by se mělo řešit jinde.

A navíc už zjevně reagujete na konkrétní věty z nově předělaného článku, co už není "jen seznam"... Tak buďte fér a konstruktivní, tedy konkrétní: Protože prohlásit ho za "VV" s "odůvodněním", že "celé"... To se mi tedy přijmout nechce. Např. nabídněte nějakou alternativu jako další zdroje, než je zmiňovaný Zapletal.

Mno, uvidíme, co na to ostatní... --Franta Oashi (diskuse) 17. 7. 2016, 22:02 (CEST)

Ano vlastní výzkum. Přečtěte si wikipedie:žádný vlastní výzkum, nelze zakládat seznamy jenom na základě vlastního pojetí či názorů a zcela neověřené (zde už název Seznam venkovních her je vlastní výzkum). Wikipedie:Co Wikipedie není#Wikipedie neslouží publikaci originálních myšlenek. Tedy obsah seznamu je váš nepodložený originální výzkum (konkrétně at už samotný pojem venkovní hry, který je neověřitelný nebo soutěživost) --Wikipedista:BobM d|p 17. 7. 2016, 23:12 (CEST)
@BobM: - Zmiňujete tu název "Seznam venkovních her" a také pojem "venkovní hry"... Prosím, na tyto už zapomeňte: Stránku jsem předělal, o "seznam" už nejde. A titulek má také návrh na přejmenování... Prosím, mrkněte na aktuální verzi článku. --Franta Oashi (diskuse) 18. 7. 2016, 01:37 (CEST)

Další komentáře k nové verzi[editovat | editovat zdroj]

Ach jo. Název stránky je stále nevhodný a obsah je vlastní výzkum, v tom plně souhlasím s kolegou BobM. Čili stále na smaz. Dokázal by to někdo předělat podle toho Zapletala? To vidím jako jedinou rozumnou možnost, jak smazu předejít. --Vachovec1 (diskuse) 17. 7. 2016, 23:37 (CEST)

Ach jo. Název stránky je stále nevhodný — Vachovec1   .. Ach jo: Však název musí zůstat stejný, dokud se AfD nevyřeší / neuzavře. (viz ta AfD cedule tam)
Nový název je tam v předělané stránce jako návrh: "Seznam venkovních her" >> "Pohybové hry" - A takový název už "vlastní výzkum" rozhodně nebude. --Franta Oashi (diskuse) 18. 7. 2016, 01:50 (CEST)
@Vachovec1: To by museli ti, co teď navrhují smazat, ukázat, že zapletalovský způsob by už měl naději na úspěch. Jinak nevím proč by to tady někdo v takovém presu opravoval, když se to stejně pravděpodobně smaže. Já zdroj nevlastním, ale podařilo se mi vyštrachat nějaký jiný e-titul, je tam fůra her ale žádné ty tolik žádané definice... Chrzwzcz (diskuse) 18. 7. 2016, 22:17 (CEST)

Nastínění možných úprav článku[editovat | editovat zdroj]

Provedl jsem editaci, ve které jsem chtěl nastínit, jak by se článek dal pro zachování upravit. Začal bych tím, že bych ho přejmenoval na venkovní zábava.

Viz v článku nahoře ceduli na již dříve navržený přesun na pohybové hry, což je navíc dlouhodobě existující pojem. Tedy netřeba vymýšlet jiné. (už proto, aby se nám tu netříštily snahy o odvrácení AfD.) --Franta Oashi (diskuse) 26. 7. 2016, 04:43 (CEST)
Jo to beru, ale pokud to bude o pohybových hrách, tak to posouvá význa němak jinam...venkovní hry mohou být i např. šibenice, ale těžko ji zařadit do pohybových her. --0kozel (diskuse) 26. 7. 2016, 08:00 (CEST)

Myslím si, že toto téma svou cennu má a byla by škoda ho na wiki nezachránit. Už jen proto, že tyto hry postupně upadají v zapomnění. My jsmé hráli méně her než naši prarodiče a naše děti hrají ještě míň. Prosím o vyjádření k mé editaci, jestli by takováto podoba byla průchodná. Děkuji. 0kozel (diskuse) 24. 7. 2016, 22:15 (CEST)

Ach ty hovorové výrazy... v encyklopedii.
Gender jsem rovnou smazal, to dětem do hlav raději necpěme. Nemluvě o ozdrojování.
Pojem "chytačky" jsem ještě pochopil, ale "lekačky"? Možná jedna hra "Na baf", ale celá třída? To opravdu nevím, co má být. Obávám se, že takto jste to moc nevylepšil... Vzhledem k již vzneseným námitkám proti Vlastnímu Výzkumu. :-/ --Franta Oashi (diskuse) 26. 7. 2016, 03:59 (CEST)
To není žádný vlastní výzkum. Nic jsem nevymýšlel. To rozdělení jsem převzal z uvedené knihy - Dětské hry-games. Ta moje editace samozřejmě nebyla hotová, ale jak jsem psal pouze ukázka jak bych to řešil. Ale vidím, že jsem nebyl úplně pochopen. Provedl jsem rozdělení do kategorií a podkategorií podle výše zmíněné knihy, ke každé kategorii a podkategorii je možné podle ní sestavit ty tolik žádané definice a následně k nim přiřadit i ty jednotlivé hry. Nebyl jsem si jistý, jestli je o takové řešení zájem, takže jsem neplýtval svým časem a na ukázku definoval pouze kategorii honičky. Myslím, že ta Vaše následující úprava nebyla úplně šťastná, protože v honičkách mohlo být zařazeno více her např. Mrazík apod. --0kozel (diskuse) 26. 7. 2016, 08:00 (CEST)
Ony všechny tyhle hry kdysi vznikly jako "venkovní", ještě moje generace je venku hrávala. To až jednadvacáté století přišlo s názorem, že děti mají vyrůstat v hermetické izolaci od okolního světa a veškerý jejich volný čas má být organizován s využitím profesionálů...--Hnetubud (diskuse) 28. 7. 2016, 01:29 (CEST)

Článek nikdy nebude hotový[editovat | editovat zdroj]

Právě jsem v článku navrhl vydělení hry "Na babu" do samostatného článku. A tím se tento náš zas ochudí... V očích jedněch tak asi poklesne jeho kvalita, a zas se zpět přiblíží stavu "ke zmazání"? V mých očích naopak článek funguje, jak má. Přirovnal bych to k prázdným kategoriím, které také mají svůj smysl. Zde článek té Babě zafungoval jako inkubátor, jako "mateřská bakterie", od které se pak děťátko oddělilo.

Jinak řečeno tento článek zafungoval jak má: Hlavní článek své kategorie, kterou si takto i sám plní. Nejen že bychom ho tu měli ponechat, že není na smazání, nýbrž i naopak: My ho tu vysloveně potřebujeme, protože pomáhá na svět jiným článkům, členům té kategorie, kterou zastřešuje.

To ovšem také znamená, že cokoli jen trochu kvalitního v něm vznikne, vzápětí z něj bude vyděleno, a tedy článek sám se bude neustále jevit jako ošklivý... Což nijak nesnižuje jeho význam: Podporuje nám tu organický růst článků. --Franta Oashi (diskuse) 26. 7. 2016, 04:34 (CEST)

Aneb: Wikipedie není stav, Wikipedie je proces přispívání formou "uživatelé sobě". --Franta Oashi (diskuse) 26. 7. 2016, 04:38 (CEST)Studenta (časopis)[editovat | editovat zdroj]

Toto není hlasování, ale diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
Remaling (diskuse) 24. 7. 2016, 16:19 (CEST)
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešení[editovat | editovat zdroj]

 • Nevím jistě – spíše smazat – Do článku byla 5. 7. vložena kolegou Paulem E příslušná zpochybňující šablona, jako správce se po uplynutí lhůty pro doplnění zdrojů kloním spíše ke smazání (vysvětlím níže), ale všimnul jsem si jak se jeho existence v diskuzi u článku zastává kolega Zbrnajsem a připomenul mu, že odebráním šablony pro Významnost bude podnětem pro založení diskuze. Diskuzi jsem založil i z důvodu, že článek má poměrně dlouhou editační historii, zdá se také, že předmět článku určitý význam má. V článku se ovšem podle mě nenacházejí alespoň 2NNVZ. Za jediný NNVZ by se myslím dala považovat reference č. 7, tedy článek z tohoto webu. Ostatní zdroje jsou podle mě buď závislé nebo jinak nekvalitní. Na internetu jsem další NNVZ nenašel. --Remaling (diskuse) 24. 7. 2016, 16:19 (CEST)
 • Ponechat – Existence 2NNVZ není závazné pravidlo. Základní definice významnosti na Wikipedii zní: Články ve Wikipedii pojednávají o encyklopedicky zajímavých tématech, významných pro větší množství lidí. Časopis vychází v nákladu 40 000 kusů. To je sakra dost velké množství lidí. --Jowe (diskuse) 24. 7. 2016, 17:42 (CEST)
  Při vší úctě, kdejaké reklamní letáky vycházejí i ve větších nákladech. Samotný náklad by neměl být poměřovatelem encyklopedické významnosti, ta se prokazuje tím, že byl předmět okolním světem považován za natolik významný, aby o něm byly publikovány nějaké věrohodné texty. Stále zůstáváme u té hlavní definice, kterou citujete, ale k jejímu poměření bychom neměli používat pouze vlastní, subjektivní úsudek, ale právě zprostředkovaně tu existenci zdrojů. --Bazi (diskuse) 27. 7. 2016, 16:29 (CEST)
  Také při vší úctě, kolego Bazi, ale jak lze pochopit Vaše vyjádření? Ponechat nebo jak? Přečtěte si laskavě všechno to, co jsem dnes tady napsal já, a co jsem přidal do článku. I ten druhý zdroj si prohlédněte. Ten zdroj je naprosto reálný, vydavatel i samotný časopis jsou označeni. --Zbrnajsem (diskuse) 27. 7. 2016, 18:53 (CEST)
  Kolego, můžete to chápat tak, že se vyjadřuji k použitému argumentu, který považuji za lichý. Toť vše. --Bazi (diskuse) 27. 7. 2016, 19:11 (CEST)
  Jistě Bazi, takže když například o školním časopise v nákladu 50 kusů náhodou (z protekce) budou psát dva jiné časopisy v celkovém nákladu 20 000 kusů, tak je ten školní ncyklopedicky významnější než časopis vycházející v nákladu 40 000 kusů o němž nikdo nepíše... No a to srovnání s letáky snad ani nemá cenu komentovat. --Jowe (diskuse) 27. 7. 2016, 19:05 (CEST)
  Možná jste pozapomněl, že základním principem Wikipedie je ověřitelnost. Bez věrohodných zdrojů není co psát, informace nemohou být ověřitelné. Náklad skutečně není a nemůže být rozhodujícím hlediskem, není-li podpořen příslušnými zdroji. --Bazi (diskuse) 27. 7. 2016, 19:11 (CEST)
  Jistě, věrohodné zdroje jsou nezbytně nutné (závazné pravidlo), nezbytně nutné však nejsou 2NNVZ (doporučení). --Jowe (diskuse) 27. 7. 2016, 19:18 (CEST)
  Tak si znovu pro osvěžení paměti připomeňme: Vy jste argumentoval citací z doporučení (!), takže se do toho doporučení vraťme a přidejme citaci pasáže, která je jen o odstavec dále: „Téma je významné, pokud o něm pojednává více netriviálních nezávislých publikovaných zdrojů nebo jestliže splňuje oborově závislá kritéria“. Je to stále totéž doporučení, asi by se z něj tedy nemělo vytahovat jen to, co se Vám hodí, a další přehlížet. Nemá totiž větší závaznost jedna věta než druhá věta. Pokud existuje oborové kritérium ohledně nákladu tiskovin, prosím o odkaz na něj, rád si to tam přečtu. Děkuji. --Bazi (diskuse) 27. 7. 2016, 19:33 (CEST)
  @Bazi, Jowe: Opravdu nevím, zda tady snad píšu zbytečně? Bazi, ty dva zdroje k časopisu Studenta už jsou na světě, tak to vezměte laskavě na vědomí. Svaz průmyslu a dopravy České republiky rovněž existuje, i když se mnohým třeba nelíbí?!? Takže na existenci tohoto článku o Studentě se už shodneme, kolegové, že ano. --Zbrnajsem (diskuse) 27. 7. 2016, 19:51 (CEST)
  @Bazi:Shrňme si to. Já jsem si z doporučení něco vytáhl, vy jste si z něj něco vytáhl. Je to však stále jen doporučení a záleží na komunitě, zda bude v tomto případě uplatněno a v jaké míře. Já jsem na příkladu se školním časopisem argumentoval nelogičností. Vy jste protiargumetoval ověřitelností, já protiargumentoval tím, že i článek bez 2NNVZ může být ověřitelný. Je však na komunitě, k jakému řešení se přikloní a co upřednostní. --Jowe (diskuse) 27. 7. 2016, 20:06 (CEST)
 • Asi Ponechat, je to možná na hraně významnosti, ale já myslím, že Studenta svůj význam má. Jako bývalý student jsem se párkrát s časopisem setkal a musím podotknout, že nešlo v žádném případě jenom o inzerci (čemuž by napovídalo šíření zdarma), ale obsahoval i zajímavé články a kulturní programy. Pokud se podíváme do kategorie časopisy, zjistíme, že Studenta si s nákladem přes 40 000 ks stojí lépe než mnoho jiných časopisů. Navíc obsah článku je rozsáhlejší než u jiných (obecně známějších) časopisů v kategorii, které jsem namátkově prohlédl. 0kozel (diskuse) 25. 7. 2016, 00:15 (CEST)
 • Dobrým argumentem by bylo, pokud ostatní studentské časopisy, co na Wikipedii články mají, jsou srovnatelné nebo dokonce menší, a se zdroji jsou na tom podobně nebo hůř, pak tu jistě může zůstat i Studenta (anebo smazat všechny :D). Takhle nevím anebo klidně nechat, aby to nebylo stejné jako když se u Simpsonů řešilo jestli nezávislými zdroji dokazovat, že konkrétní epizoda existuje a je významná. Časopis existuje a má asi relativně velký náklad a zásah, ale články se o něm nepíšou a případné tweety a blogy studentů by se nebraly v potaz. Chrzwzcz (diskuse) 25. 7. 2016, 00:34 (CEST)
 • Ponechat - Je to nejčtenější, tak to patrně bude i významnější. Toto bych ponechal, zdroje si pak ještě projdu. OJJ, Diskuse 25. 7. 2016, 05:40 (CEST)
 • Ponechat jde o časopis, který se distribuuje do většiny kampusů v ČR, s vysokým nákladem. Je sice známý především mezi vysokoškoláky, ale do nesnižuje jeho významnost. Významnost tedy vidím: (i) podle nákladu a (ii) v celorepublikovém rozšíření. --Quar (diskuse) 26. 7. 2016, 17:59 (CEST)
 • Smazat Ve stávajících předchozích pozitivních názorech je opomenut hlavní účel vydávaného časopisu, a to je komerce, nabídka zboží ap. Je to také absence NNVZ resp. 2NNZV. Ostatně dominantním cílem časopisu, distribuovaného bezplatně, je vždy zisk, což dokládá existence právniho statutu s.r.o. vydavatele (IČO 27678148). Jsem přesvědčen, že existence (Studenta (časopis)) této stránky na Wikipedii nemá žádné opodstatnění.--Zemanst (diskuse) 27. 7. 2016, 09:54 (CEST)
Dobrý den, proč by neměl být významný časopis, který je komerční a určen pro reklamu? To je přeci jen zaměření časopisu a nic to nemění na tom, jestli je významný, nebo ne. Tu by mělo přeci dávat to, jestli je rozšířen, vydáván ve velkém nákladu a čten. A ikdyž bude plný jen reklamy, ale bude jej číst 20 tisíc lidí, tak už je to významné si myslím. --Quar (diskuse) 27. 7. 2016, 16:19 (CEST)
Prosím kolegu Zemansta, aby přehodnotil svůj postoj. Absence druhého NNVZ podle WP:2NNZV už není. A že vydavatel je s.r.o., tak to není vůbec argument. Kdo vydává Lidovky, MF Dnes a pod.? --Zbrnajsem (diskuse) 27. 7. 2016, 16:23 (CEST)
Jsem přesvědčen, že smyslem a hlavním cílem Wikipedie je šířit encyklopedické znalosti, obecně platné obohacující poznání a oproštěné od lokálních komerčních zájmů. Takže, tím že někdo šíří či odebírá X výtisků reklamních letáků, po statisících distribuovanými obchodními řetězci, nebo jinou z podstaty komerční organizací např. Svaz průmyslu a dopravy České republiky , může ve vaší logice být považováno za významné publikace. Jsem přesvědčen, že zjevné komerční zájmy na Wikipedii nepatří a zodpovědní správci by je měli zásadně eliminovat. Ve svém předchozím konstatováním jsem identifikoval skutečné zájmy vydavatele diskutovaného časopisu (sic). Náhlédnutím do obchodního rejstříku najdete „Předmět podnikání: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ Proto také striktně souhlasím s argumenty, které zde uvedl kolega Bazi--Zemanst (diskuse) 28. 7. 2016, 10:56 (CEST)
 • Ponechat. Naprosto jasně. Návrh na smazání byl ukvapený. Chtěl jsem dokonce (omylem) požádat kolegu Remalinga, aby jej vzal zpět. Další, tedy potřebný druhý, NNVZ (nezávislý zdroj), který jsem v článku již použil a zapracoval do něj, potvrzuje samotnou existenci i význam časopisu Studenta. I když se jedná o vzájemnou spolupráci těch dvou partnerů. Ale Svaz průmyslu a dopravy České republiky je seriózní organizace, ne nějaký „hej počkej“. Zdroj je tento - GOJNÁ, Markéta: SP ČR jde vstříc studentům. Spolupracuje se Studenta Media. http://www.prumysl.cz/sp-cr-jde-vstric-studentum-spolupracuje-se-studenta-media/, 16. prosince 2013. Co se týče obsahu časopisu se 45 000 výtisky (že je zdarma, to přece nevadí), tak jsou tam i hojné hezké reportáže ze života studentů. Mám poslední číslo, je tam několik článků od tzv. cyber nomads. --Zbrnajsem (diskuse) 27. 7. 2016, 15:28 (CEST) - --Zbrnajsem (diskuse) 27. 7. 2016, 15:31 (CEST)
Zmiňovaný „druhý NNVZ“ je ve vztahu k časopisu úplně triviální. --Mario7 (diskuse) 27. 7. 2016, 20:10 (CEST)
To vidím zcela jinak, kolego Mario7. --Zbrnajsem (diskuse) 27. 7. 2016, 21:16 (CEST)
To mě nepřekvapuje. Jen pro informaci, stejně tak „třetí NNVZ“ (diff) je naprosto triviální. --Mario7 (diskuse) 28. 7. 2016, 19:08 (CEST)
 • Jsem na vážkách. Většina zdrojů momentálně použitých v článku je závislá, jde buď přímo o stránky časopisu, vydavatele, případně osob s časopisem spojených. Nebo jde o zmínky triviální, jako je údaj v databázi ABC ČR. Relativně obstojně vypadají Marketingové noviny, ale text je podepsaný „redakcí“ a může jít jen o převzatou tiskovou zprávu, působí to trochu tím dojmem. Další poměrně obstojně vyhlížející zdroj je Průmysl.cz, který ovšem nepojednává ani tak o časopise, jako spíš jen o jeho vydavateli a jednom konkrétním aktu, časopis je pouze zmíněn jako jeden z produktů společnosti, čili pojednání triviální. Třetí jakýsi pokus o nezávislý zdroj je czsk.net, ale text je podepsán jen „autorem“, není ani datovaný (podařilo se mi dohledat datum 4.5.2006), procházením dalších článků v tamní rubrice jsem zjistil, že server veskrze přebíral české zpravodajství z MF Dnes, iDNES, Lidovek, Práva, Novinek, ČTK... široko daleko se mi takto nepodepsaný text najít nepodařilo, mým soukromým závěrem tedy je, že by mohlo jít o propagační článek (nebo je to převzaté odjinud a vkladatel opomněl původní zdroj vyplnit, pak by ale bylo žádoucí pohledat ten původní zdroj). Pohybujeme se stále jen na hraně, a protože jde o komerční produkt se sklonem k propagačnímu účelu a vyznění jeho prezentace na Wikipedii (patrno už z historie článku), za současného stavu bych se klonil k variantě spíše smazat. --Bazi (diskuse) 28. 7. 2016, 13:27 (CEST)
 • Ja jsem pro spise smazat tak nejak stejne jako Bazi. Krome MN jsou zdroje zavisle (vsechny Studenty) nebo trivialni takrka doslova podle Wikipedie:Dva nezávislé netriviální věrohodné zdroje. --CCCVCCCC (diskuse) 28. 7. 2016, 23:32 (CEST)

Komentáře[editovat | editovat zdroj]

Podrobnější statistika nákladu je zde rozmezí nákladu je 40 až 60 tisíc, ale nevychází všechny měsíce v roce.--Rosičák (diskuse) 28. 7. 2016, 05:13 (CEST)

Díky za údaje. I když je veskrze smutné, že se argumentace vícero wikipedistů soustředí jen na náklad časopisu, bez ohledu na dostupnost zdrojů pojednávajících o něm. Takže by bylo lépe místo dokladů o nákladu doložit doklady o nezávislých věrohodných zdrojích zabývajících se do hloubky tím časopisem. --Bazi (diskuse) 28. 7. 2016, 11:19 (CEST)
Pokusů vměstnat komerční zájmy do Wikipedie bylo již mnoho. Zatím se komunitě dařilo odolávat četným lobby skupinám --Zemanst (diskuse) 28. 7. 2016, 11:31 (CEST)
Kolego, já nejsem žádná lobby skupina. A obsah nesmím doložit články z toho časopisu. Začarovaný kruh? --Zbrnajsem (diskuse) 28. 7. 2016, 12:30 (CEST)

Zdroje

Zkusil jsem google a během dvou minut jsem našel tohle. Vážně se nic z toho nedá považovat za zdroj?

 1. http://www.mediaguru.cz/2012/03/studenta-media-kupuje-rivala-university-media/#.V5nRPkKY48o
 2. https://www.novinky.cz/veda-skoly/394356-vice-nez-polovina-studentu-vs-vidi-stesti-v-rodine-a-pratelich-tvrdi-pruzkum.html
 3. http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-live-zpravy/267615/pri-hledani-prace-studenti-vs-nejvice-vyuzivaji-socialni-site.html
 4. http://www.mediar.cz/tema/studenta-media/ http://www.investujeme.cz/hranice-dobreho-vkusu-aneb-proc-se-ovb-citi-byt-ropuchou/
 5. http://www.peoplemanagementforum.cz/tz-studenty-stesti-znameni-pro-vysokoskolaky-rodina/
 6. http://mam.ihned.cz/c1-55152850-vydavatelstvi-studenta-media-koupilo-konkurenta
 7. http://www.tiskovky.info/zdroje/studenta-media-s-r-o0kozel (diskuse) 28. 7. 2016, 12:36 (CEST)
Pokus o jejich posouzení: 1) je hlavně o vydavateli, o vlastním časopisu spíš jen triviální zmínka; 2) je hlavně o průzkumu, o vlastním časopisu spíš jen triviální zmínka; 3) nevěrohodné médium, ale čerpá z ČTK, chtělo by to lépe původní zdroj, opět spíš jen triviální zmínka; 4) opět o vydavateli spíš než o médiu; 5) předmětem článku je spor o reklamu, která jen shodou okolností vyšla v tomto časopise, ale o něm se nedozvídáme zhola nic; 6) nadepsáno TZ, zjevná tisková zpráva = závislý zdroj; 7) opět o vydavateli, časopis jen triviálně zmíněn; 8) jen výběr tiskových zpráv, ryze závislý zdroj. Takže některé nepoužitelné, některé jsou na hraně. Ale díky za úsilí, toto je určitě cesta správným směrem. --Bazi (diskuse) 28. 7. 2016, 13:41 (CEST)
Noviny Blesk jsou tady IMHO někdy docela věrohodným zdrojem, kolego Bazi. Krom toho jsem já přece již dodal informace ze dvou zdrojů, které jsou důvěryhodné. Zpráva o počtu výtisků časopisu (40 000) není ani trochu triviální. Na WP máme bohužel spoustu článků (skoro) beze zdrojů a o nevýznamných tématech. Jedním z nich je Doc MaCock, o pornofilmu. Tam jsem navrhl DOS já, protože ten článek nemá ani jeden zdroj a je nicotný. --Zbrnajsem (diskuse) 28. 7. 2016, 18:02 (CEST)
Zde jsem se vyjádřil pouze k těm zdrojům, které byly předloženy na tomto místě. Vámi zmiňované jiné zdroje jsem zhodnotil ve svém vlastním návrhu řešení. Zkusme se tedy podržet tématu. Blesk je klasické bulvární médium a s tím je třeba zacházet opatrně, neboť taková média „mají obvykle za cíl především bavit, nikoli informovat své čtenáře“. Jinak Vám tedy děkuji za postup ohledně Vámi zmíněného filmového článku, k tomu se ale budeme případně vyjadřovat tam, ne tady. --Bazi (diskuse) 28. 7. 2016, 23:00 (CEST)
Ten Blesk je ve skutecnosti zprava CTK dohledatelna v cetkarske databance, pripadne bez pristupu tam to jde castecne vycist z na fragmentu internetu [1]. Kazdopadne myslim zminka trivialni podle 2NNVZ, jen o "nekolika malo slovech". --CCCVCCCC (diskuse) 28. 7. 2016, 23:39 (CEST)
Díky za reakci, díky tomu máme i skutečně dohledatelný archiv článku čerpajícího z téže zprávy ČTK na Lidovky.cz. Tím by se tedy dal nahradit Blesk, ale stále zůstává ta trivialita zmínky. --Bazi (diskuse) 28. 7. 2016, 23:45 (CEST)

Agitace

@Zbrnajsem: S politováním musím konstatovat, že znovu diskutujete tím svým charakteristickým způsobem (přemíra diskusních příspěvků, opakovaní stejných argumentů „v kruhu“, ...), který byl objektivně shledán jako nežádoucí. Snad žádný wikipedista zde nemůže vyjádřit svůj názor, aniž by nebyl obratem konfrontován s Vaší nesouhlasnou reakcí. Chci Vás proto požádat, kolego, abyste toho zanechal a umožnil dalším členům komunity vyjádřit své názory svobodně, tj. bez rizika, že budou následně „přinuceni“ k polemice s Vámi. P.S.: K tomu pornofilmu, doporučuji k přečtení WP:NEKIT. Vyvolání DoSu k jednomu článku je přirozeně v pořádku (i když motivace k Vašemu kroku je nabíledni), ale pokud byste chtěl ve „vylepšování encyklopedie“ pokračovat tímto stylem vě větším rozsahu, bylo by potřeba aktivovat standardní ochranné mechanizmy projektu. --Mario7 (diskuse) 28. 7. 2016, 19:38 (CEST)


Nanorobot[editovat | editovat zdroj]

Toto není hlasování, ale diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
Jenda H. (diskuse) 24. 7. 2016, 21:18 (CEST)
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešení[editovat | editovat zdroj]

 • Smazat - Citováno z článku: „Nanorobot je nanotechnologický stroj o velikosti několika nanometrů (miliontin milimetru). Jen pár nm široké motory, robotické ručičky, které mohou hýbat i pouhými atomy“, „Související informace naleznete také v článku Replikátor (Star Trek).“ Nadpis „Elixír věčného mládí“. Navíc to budí dojem, že je to celé odněkud převzaté. Zcela bez zdrojů. --Jenda H. (diskuse) 24. 7. 2016, 21:18 (CEST) Ponechat a doplnit heslo, poskytuje zálkladní a odzdrojované informace o dané problematice.--Jenda H. (diskuse) 27. 7. 2016, 15:45 (CEST)
 • Ponechat, článek jsem "pahýlizoval", nyní by měl být v pořádku.--Ioannes Pragensis (diskuse) 25. 7. 2016, 12:34 (CEST)
Furt ne, z pahýlu není poznat, že ani to, že ti roboti jsou ve skutečnosti upravené molekuly (nebo menší částice) ovlivňující své okolí. A tvrzení, že je nelze vyrobit je podle mých informací (úvod na en a podobně) chybné. Samozřejmě se zatím nebavíme o ničem, co by se svými vlastnostmi blížilo k fantaziím autorů sci-fi, ale stejně tu nějaké výsledky jsou. Najde se někdo se v problematice alespoň trochu orientuje? --Jenda H. (diskuse) 25. 7. 2016, 14:16 (CEST)
Myslím, že já tomu rozumím aspoň natolik dobře, abych dokázal zjistit, že současní nejmenší roboti se pohybují na milimetrové škále, a tedy jsou o mnoho řádů větší než nanoroboti (vize en:Microbotics, tam je plno zdrojů). Anglický článek totiž není jen o nanorobotech, ale i o jednodušších nanostrojích, které již na této škále dnes vyrobit lze - například jednoduché motory, páčky a kolečka. To je ovšem ještě pořád hodně daleko od inteligentních a sebereprodukujících se strojů. Z fyziky je dále známo, že veškerá hmota se skládá z (upravených či neupravených) molekul a jiných částic a že ovlivňuje své okolí, takže tuto trivialitu není do článku třeba psát.--Ioannes Pragensis (diskuse) 25. 7. 2016, 20:00 (CEST)
V současné podobě to imho jako pahýl zůstat může. --Hugo (diskuse) 26. 7. 2016, 19:01 (CEST)
 • Upravit a ponechat - Nanorobotika je poměrně důležité a zajímavé odvětví, viz např. zde. Takže encyklopedickou významnost bych považoval za podloženou. Na druhou stranu článek potřebuje dozajista další rozšíření. --Z.Johny (diskuse) 26. 7. 2016, 19:04 (CEST)
 • Ponechat - Přesvědčily mne argumenty kolegy Ioannese. --Zbrnajsem (diskuse) 27. 7. 2016, 15:14 (CEST)
Mě přesvědčila jeho práce na příslušném hesle. --Jenda H. (diskuse) 27. 7. 2016, 15:45 (CEST)
 • Ponechat – po úpravách jde o běžný pahýl. Významnost tématu je nezpochybnitelná, v budoucnu lze očekávat podstatné rozšíření článku. --Vachovec1 (diskuse) 27. 7. 2016, 20:16 (CEST)
 • Uzavřít diskusi, díky všem, kdo jen nediskutovali a článek vylepšili. --Packa (diskuse) 28. 7. 2016, 14:43 (CEST)
Souhlasím s uzavřením diskuze. --Jenda H. (diskuse) 31. 7. 2016, 00:13 (CEST)

Komentáře[editovat | editovat zdroj]

K zamyšlení: Článek založen v roce 2007 v nezměrné podobě existoval dalších devět let. --Jenda H. (diskuse) 24. 7. 2016, 21:23 (CEST)

Článek má jistě potenciál, ale chtělo by to, aby se ho někdo ujal. Téma je pro mě ovšem španělská vesnice.--Freibo (diskuse) 24. 7. 2016, 22:52 (CEST)

Téma je jistě důležité, někdo by ho měl znovu založit nebo kompletně přepsat, a to je také důvod proč jsem otevřel tuto diskuzi. Kvalita článku totiž IMHO ospravedlňuje odložené smazání. --Jenda H. (diskuse) 24. 7. 2016, 22:59 (CEST)
V současné podobě je to asi opravdu na smazání, jak bude chvíle času, pokusím se o překlad aspoň části en:Nanorobotics. --Hugo (diskuse) 25. 7. 2016, 03:55 (CEST)


Dominik Kwolek[editovat | editovat zdroj]

Toto není hlasování, ale diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
OJJ, Diskuse 28. 7. 2016, 13:47 (CEST)
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešení[editovat | editovat zdroj]

 • Smazat - autor odstranil {{významnost}}, přesto téma IMHO není významné. V souladu s doporučením WP:OS zakládám DoS. OJJ, Diskuse 28. 7. 2016, 13:47 (CEST)
 • Smazat - vzhledem k tomu, že podobných případů přibývá, je na zvážení, zda nepovýšit Wikipedie:Autobiografie z doporučení na závazné pravidlo.--Hnetubud (diskuse) 28. 7. 2016, 14:42 (CEST)
 • Smazat - wikipedie neslouží k zakládání článků o své osobě, k tomu jsou určeny sociální sítě.--0kozel (diskuse) 28. 7. 2016, 15:04 (CEST)
 • Nevím, minimálně zásadně přepracovat - už mockrát jsem uvažoval, jestli tento článek označit pro okamžité/odložené smazání. Ale když jsem se podíval na tuto kategorii a vlastné i tuto včetně jejích podskupin, tak pochybuji o tom, že minimálně některé její položky mají větší významnost, než diskutovaný článek. Nicméně pokud by přece jen zůstal, potřebuje zásadně vylepšit, krom jiného odstranit prvky sebepropagace. Dále bych se otázal, jestli některá z "kompilací" vyšla i na fyzickém nosiči a který subjekt případně dělal vydavatele a distributora. --Z.Johny (diskuse) 28. 7. 2016, 15:30 (CEST)
 • Smazat - a obecně mazat všechny sebepropagační články o nevýznamných lidech (v lepším případě propagační od jediného autora); množí se, jak houby po dešti --Svenkaj (diskuse) 28. 7. 2016, 17:03 (CEST) K tomu ještě - reference č. 5 ze stránky Dominik Kwolek vede na stránku "The Academia Music Awards", kde je zvýrazněn link http://djdomo.nicesound.biz . Ten je antivirem označen za potenciálně nebezpečný a zablokován.--Svenkaj (diskuse) 28. 7. 2016, 17:48 (CEST)
 • Smazat - nevýznamné a selfpromo. --Mario7 (diskuse) 28. 7. 2016, 19:47 (CEST)
 • Smazat - absolutní nevýznamnost. Osoba, kterou popisuje je běžný občan nikterak významný. Stránka není podpořena žádnou netriviální referencí a tudíž v podstatě obchází pravidla wikipedie. Stránka nemá encyklopedický smysl a z mého pohledu se jedná pouze o sebepropagaci.--AnkaElektro (diskuse) 29. 7. 2016, 10:02 (CEST)
 • Smazat - Selfpromo: Pl. Wiki, En. Wiki Mateusz Opasiński (diskuse) 29. 7. 2016, 22:37 (CEST)
  A skwiki... OJJ, Diskuse 30. 7. 2016, 05:44 (CEST)

Komentáře[editovat | editovat zdroj]

Ano web nicesesound.biz byl jednu dobu napaden virem ale už je v pořádku, musím napsat na antivirové ochrany že už je to v pořádku. Externí odkazy jsem upravil. Snad je to teď lepší.– Tento nepodepsaný komentář přidal uživatel NicesoundBiz (diskusepříspěvky) 28. 7. 2016, 22:14‎

Kolega se snažil říct, že významnost doplnil. Já doplnil nepodpis. --Vlout (diskuse) 29. 7. 2016, 00:32 (CEST)

Prosím Vás wikipedisté, pokud možno upravte článek tak ať jej je možné veryfikovat a potvrdit. Děkuju– Tento nepodepsaný komentář přidal uživatel NicesoundBiz (diskusepříspěvky) Dobrý den požádal jsem antivirovou společnost Eset a Avast o odstranění závažnosti s webem.

Web bude přezkoumán a odblokován jelikož neobsahuje žáden virus tak jak tomu bylo měsíc na zpět.

Kde jsem musel s poskytovatelem hostingu řešit tento problém.

Jelikož se neumím dostatečně vyjádřit tak aby článek nesloužil pouze jako self promo a vyjadřoval o mé osobě.

Žádám nějakého wikipédistu aby za finanční obnos článek vhodně upravil na základě konzultace se mnou a zjištění dalších informaci o mé osobě.

Děkuju

Bc. Kwolek Dominik

Bohužel, za peníze tu nepracujeme. Že je téma nevýznamné si zatím myslí všichni zúčastnění i na všech Wiki a když zdroje neexistují, nezachrání to nikdo. OJJ, Diskuse 30. 7. 2016, 12:11 (CEST)

Doc MaCock[editovat | editovat zdroj]

Toto není hlasování, ale diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
Zbrnajsem (diskuse) 28. 7. 2016, 16:40 (CEST)
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešení[editovat | editovat zdroj]

 • Smazat. Článek o jakémsi neznámém pornografickém filmu, je naprosto bezvýznamný a propagační. Není v něm ani jeden zdroj (podle WP:NNVZ). Přitom je na Wikipedii již dlouho, od roku 2007. Na co jej kdo potřebuje natrvalo, to je mi záhadou. --Zbrnajsem (diskuse) 28. 7. 2016, 17:53 (CEST)

Komentáře[editovat | editovat zdroj]

Upozorňuji, že tento DoS byl vyvolán kvůli ilustraci tvrzení, viz Wikipedie:Diskuse o smazání/Studenta (časopis). --Mario7 (diskuse) 28. 7. 2016, 19:51 (CEST)

Kde jste na tohle přišel? Tento DOS je samostatný, článek nesplňuje žádné předpoklady existence na Wikipedii. --Zbrnajsem (diskuse) 28. 7. 2016, 22:40 (CEST)