Wikipedie:Diskuse o smazání

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání
Wiki rules.png

pravidla:

     závazná
     doporučení
     v hlasování
     navrhovaná
     neschválená
Doporučení

Text této stránky je doporučení české Wikipedie. Vysvětluje standardy, s nimiž většina wikipedistů v principu souhlasí a které je vhodné dodržovat. Přesto není závazným pravidlem. Nebojte se stránku editovat, je-li potřeba, ale větší změny raději předem navrhněte v diskusi a oznamte je též Pod lípou.


Zkratka:
 • WP:DoS
  WP:AfD
  WP:TfD

Diskuse o smazání (slangově též DOS, DoS, AfD z anglického Articles for Deletion či TfD z Template for Deletion) je stránka pro diskuse o tom, zda obsah stránky vyhovuje kritériím pro zahrnutí ve Wikipedii, či zda má být stránka smazána. Cílem diskuse je dosáhnout konsensu o smazání či ponechání, případně přepracování stránky do přijatelné podoby. Skončené diskuse jsou uloženy v archivu.

Diskuse o smazání řeší otázku smazání obsahu nějaké stránky, nikoliv rušení zavedených pravidel a zvyklostí. K diskusi o smazání mohou být proto zpravidla podány stránky jen z těch jmenných prostorů, které bezprostředně souvisí s obsahem v článcích, tj. stránky z hlavního jmenného prostoru a prostoru portál a šablony, soubory či kategorie, které bezprostředně s obsahem článků souvisí. V dalších jmenných prostorech se užívá jiných rozhodovacích procesů (vizte Změny v pravidlech), o smazání je možné rozhodovat jen tehdy, pokud byl příslušný mechanismus, jehož je stránka součástí, zrušen nebo standardním způsobem plně nahrazen jiným.

Možnost fyzického mazání stránek mají správci (sysopové) české Wikipedie.

Pro upozornění na omylem vytvořené, špatně pojmenované, zjevně zcela nesmyslné a jiné podobné stránky, které lze bez diskuse o obsahu vymazat procedurou tzv. rychlého smazání, použijte šablonu {{Smazat|důvod pro smazání}}.

Jestliže jde o heslo o encyklopedicky významném pojmu, který by na Wikipedii měl být, zvažte dobře, je-li jeho stávající obsah opravdu natolik nicotný, že je lepší ho zcela smazat z databáze než ho využít jako pahýl. Také zvažte, není-li vhodné stránku či kategorii spíše sloučit s jinou nebo přejmenovat. V případě, že stránka je spíše slovníkovou definicí než encyklopedickým heslem, zvažte její přesunutí na Wikislovník. K tomu se používá šablona {{Přesunout na Wikislovník}}.

V případě, že navrhujete ke smazání šablonu nebo jiný prvek, který užívají jiní uživatelé, napište ve zdůvodnění i postup, jak se vypořádat s problémy, které nastanou v souvislosti s jeho smazáním.

Jak navrhnout stránku na smazání[editovat | editovat zdroj]

Předpokládejme, že vidíte důvod smazat stránku Velký modrák. Nejprve zjistěte, zda problémy na této stránce nemůžete odstranit sami bez nutnosti vyvolávat diskusi o smazání, zejména:

 • úpravou problematického textu, například odmazáním nepřijatelného obsahu;
 • změnou obsahu stránky na přesměrování spolu s případným sloučením užitečného obsahu s cílovou stránkou přesměrování;
 • přesunem stránky na název, který bude ve shodě s jejím obsahem, případně na Wikislovník;
 • využitím mechanismu rychlého nebo odloženého mazání stránek.

Pokud žádným z uvedených způsobů problémy stránky vyřešit nelze, navrhněte ji na smazání pomocí následujících kroků:

1/3 Vložení šablony do navrhované stránky

Na začátek stránky, kterou chcete smazat (tj. Velký modrák), vložte šablonu {{AfD}} (navrhujete-li smazání šablony, označte ji šablonou {{subst:TfD}}).

2/3 Vytvoření diskusní podstránky

V editačním políčku nahraďte text -heslo- názvem stránky, o níž se má diskutovat, a zmáčkněte tlačítko pro vytvoření diskusní podstránky. Podstránku vyplňte podle návodu a nakonec uložte.


3/3 Zařazení podstránky do seznamu

Zmáčkněte tlačítko pro zařazení podstránky do seznamu. Stránku vyplňte podle návodu a nakonec uložte.

Druhou možností je editovat celý seznam. Na nový řádek na konci seznamu připište {{/-heslo-}}, kde -heslo- nahraďte názvem stránky navrhované na smazání, takže přidaná položka bude například {{/Velký modrák}}. Můžete přitom vymazat případné již neaktuální položky. Varování, že jste nezadali shrnutí editace, si nevšímejte a změny uložte.

Po úspěšném provedení těchto kroků se text podstránky s novým návrhem na smazání objeví přímo na konci této hlavní stránky. Pokud se neobjevil, zkuste nejdříve vyprázdnit cache serveru, a pokud ani potom ne, zkontrolujte, zda všechny vaše kroky proběhly přesně podle návodu (např. jestli jste neudělali překlep apod.).

Upozornění na diskusi v posledních změnách a na portálu Wikipedie zařídí robot, může mu to ale trvat až půl hodiny. Vstřícným krokem, který můžete ještě udělat (a robot ho neudělá), je upozornit hlavního autora článku na založení diskuse. Lze očekávat, že si nastavil odeslání e-mailu při změně diskusní stránky, takže bude upozorněn i v případě, kdy aktuálně Wikipedii nesleduje.

Pravidla diskusí o smazání[editovat | editovat zdroj]

Uzavření diskuse[editovat | editovat zdroj]

Diskuse se uzavírá nejdříve po týdnu. Správce však může zrušit nebo předčasně uzavřít diskusi, pokud:

 • bylo jejich založení zjevně v rozporu s jinými pravidly (např. šlo o narušování Wikipedie nebo obcházení bloku),
 • pro daný typ stránek je výslovně řečeno, že pro něj proces diskuse o smazání není určen.

Správce může dále předčasně uzavřít diskuse:

 • jednoznačné (dostatečně reprezentativní a takřka jednomyslné),
 • kde došlo k tak zásadnímu přepracování navržené stránky, že dosavadní argumenty pro smazání ztratily smysl.

Na druhou stranu může kterýkoli správce diskusi prodloužit, pokud se před očekávaným uzavřením objeví nové podstatné argumenty.

Uzavíratelem může být libovolný ze správců; jasné, zralé a řádně proběhlé diskuse, jejichž výsledek nevyžaduje použití práv správce, smí uzavřít kterýkoli wikipedista. Uzavíratel zváží argumenty, komentáře, připomínky a názory diskutujících a rozhodne, zda se článek ponechá, smaže nebo přesune. Zároveň může doporučit přepracování článku. Rozhodnutí může být v případě nutnosti výrazných úprav podmínečné. Rozhodnutí musí být jasně a výstižně zdůvodněno.

Uživatelé se zásadními námitkami vůči způsobu vyhodnocení nebo regulérnosti diskuse by se měli nejprve obrátit na uzavíratele. Pokud se svou stížností neuspějí, mohou podat na příslušné stránce podnět k revizi smazání.

Užitečné tipy pro vyhodnocování konsenzu vizte na stránce Wikipedie:Žádost o komentář/VfD: změna na AfD/Vyhodnocování konsenzu.

Výsledek a další postup[editovat | editovat zdroj]

 Při archivaci podstránek použijte následující šablony:

 • {{subst:vfd-archiv-start|vysledek=smazáno/ponecháno/nebyl dosažen konsenzus, ponecháno/přepracováno}} --~~~~
 • {{subst:vfd-archiv-konec}}

 Položku do archivu vložte pomocí:

 • {{subst:vfd-archiv-položka|Jméno stránky}} – smazáno/ponecháno/nebyl dosažen konsenzus, ponecháno/přepracováno --~~~~

Stránka bude smazána po uzavření diskuse, pokud výsledkem diskuse bylo rozhodnutí smazat.

Obecně pokud diskuse skončí s výsledkem nemazat, stránka by již neměla být znovu nominována. Pokud není skutečně dobrý důvod, aby diskutující změnili svůj postoj, dá se předpokládat, že další návrh dopadne stejně.

Ukončené nebo zrušené diskuse se zařazují do Archivu diskusí o smazání (kde je i návod pro archivaci). Do diskusí ke stránkám, které nebyly smazány, se má vložit odkaz na zaarchivovanou diskusní stránku pomocí šablony {{Afd-oznámení}}. Budoucí čtenáři stránky tak jsou informováni, že v minulosti přežila návrh na smazání, a mohou si přečíst patřičnou diskusi. To ovšem nebrání případnému novému návrhu na smazání.

Vlastní diskuse[editovat | editovat zdroj]

Jak přidat argument nebo komentář[editovat | editovat zdroj]

Editujte jen příslušnou sekci „Doporučená řešení“ (nebo „Komentáře“), a to buď klepnutím na odkaz Editovat u nadpisu dané sekce, nebo klepnutím pravým tlačítkem myši tamtéž (záleží na vašem uživatelském nastavení Wikipedie).

Poté přidejte svůj argument pro nebo proti jako další položku seznamu. Pro přehlednost ve svém textu uveďte tučně shrnutí akce, kterou doporučujete udělat, např. Smazat nebo Ponechat. Můžete uvést i jiné možnosti, popřípadě více možností – pak jako první uveďte tu, které dáváte přednost (např. ponechat nebo alespoň sloučit; dát měsíc na přepracování, jinak smazat; přesunout na Wikislovník nebo smazat).

Máte-li k již vznesenému argumentu protiargument nebo komentář, přidejte jej jako podbod. Jestliže se již argument či informace v diskusi nachází, není nutno je přidávat opakovaně. Stačí uvést jména diskutujících, s jejichž argumenty se ztotožňujete (pokud je to jednoznačné).

Vyprázdnit cache serveru
(Použijte v případě, že níže vidíte zastaralé verze podstránek)

Stránky navržené ke smazání[editovat | editovat zdroj]

Petr Čech (orientační běžec)[editovat | editovat zdroj]

Toto není hlasování, ale diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
-xfi- 12. 4. 2018, 11:05 (CEST)
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešení[editovat | editovat zdroj]

 • Smazat

Navrhuji článek smazat a to z několika důvodů:

- jedná se o neplnoletou osobu s výsledky ze závodů dorostenců, což nelze považovat za opravdu významné úspěchy (ať jich vyhrál bezpočet)
- mezinárodní závody dorostenců, v tomto případě CEYOC, jsou také nepříliš významné (letos se jich zúčastnily jen 4 státy!)
- články sportovců by se měly zakládat především až v případě úspěchu mezi dospělými, kde lze mluvit o nějaké významnosti (dorosteneckých a juniorských hvězd bylo nespočet)
- a ani neodpovídá tomuto Wikidoporučení. COH (diskuse) 12. 4. 2018, 09:07 (CEST)
Přeneseno z diskuze k článku Petr Čech (orientační běžec). ---xfi- 12. 4. 2018, 11:05 (CEST)

Zatím nevýznamný vítěz nevýznamných závodů. ---xfi- 12. 4. 2018, 11:05 (CEST)

Komentáře[editovat | editovat zdroj]

@-xfi-: Doporučuji DoS stáhnout. Souběžně je vložena významnost a při nedoložení bude článek stejně smazán. DoS lze založit teprve, bylo-li by to zpochybňovalno. OJJ, Diskuse 12. 4. 2018, 11:18 (CEST)

To je skutečně správný postup. Vzhledem k tomu, že DOS už běží a nějaké (sice slabé) zdroje lze na Googlu rychle dohledat, necháme dojet DOS. Vidím, že kolega -xfi- to pojistil š:Významnost, která se s aktivním DOSem vylučuje.--Kacir 12. 4. 2018, 11:29 (CEST)


Kategorie:Kriminální případy v judu[editovat | editovat zdroj]

Toto není hlasování, ale diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
Harold (diskuse) 12. 4. 2018, 13:35 (CEST)
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešení[editovat | editovat zdroj]

 • Smazat – Kategorie míchající dvě nesouvisející činnosti – sportovní a kriminální. Z tohoto pohledu se mi jeví jako zbytečná a "překategorizovávající" (en:Wikipedia:Overcategorization). Kromě toho má kategorie podivný název (kriminální činnost všech kategorizovaných osob nemá přímou souvislost s judem jako takovým) a jsou v ní zařazeny jak osoby, které samy páchaly kriminální činnost (Alexandre Davitašvili), tak oběti kriminální činnosti (Tamás Bujkó), ale i oběti náhody (Givi Gaurgašvili) a osoby, u kterých v článku není popsáno, proč sem byly zařazeny (Peter Seisenbacher). --Harold (diskuse) 12. 4. 2018, 13:35 (CEST)
 • Smazat – triviální encyklopedické kritérium, a jak už bylo uvedeno, se zavádějícím názvem. Zatímco doping ve sportu kategorizuje osoby, které „dopovaly ve sportu,“ s jejich postihem pro daný sport, tak i do kriminálních případů v judu by měly patřit trestné činy související s daným sportem – judem (odsouzení za ublížení na zdraví v judu, finanční podvody v judu atd.). Na EN wiki existuje kategorie Odsouzených sportovců za trestný čin, ale už z absence interwiki je vidět, že se nejedná o běžné encyklopedické kategorizační kritérium, zejména při absenci logicky propojeného kategorizačního stromu na související kategorie.--Kacir 13. 4. 2018, 05:58 (CEST)
 • Smazat – to anglické doporučení bychom měli převzít, v případě kategorií opravdu často platí, že méně je více.--Hnetubud (diskuse) 13. 4. 2018, 20:37 (CEST)

Komentáře[editovat | editovat zdroj]

Souhlasím, že ten název asi není správně zvolený, ale je to zajímavost kdo s těhle lidí se pohybuje, pohyboval na hraně zákona. Myslím, že by to vlastní kategorii mít mělo, když už je kategorie o dopingu. Gaurgašvili i Bujko pracovali pro sve bose jako vyberci vypalneho a skončili jak skončili. To same Davitašvili, Revazišvili. Na Seisenbachera byl vypsaný mezinárodní zatykač a byl nedávno zatčen policejnim komandem na Ukrajině.--Tyytoo (diskuse) 12. 4. 2018, 15:06 (CEST)

No, zajímavost sice ano, ale nepřipadá mi to encyklopedické. Propojení kriminální činnosti těchto osob a sportu jako takového nevidím žádné, což je zásadní rozdíl oproti dopingu. Znovu odkazuji na en:WP:OVERCAT. Vytvářet lze teoreticky jakékoliv kategorie (Judisté vysocí nad 190 cm, kteří spáchali v bačkorách trestný čin bodnou zbraní za denního světla), většina takovýchto kombinací však nemá smysl. Toto samozřejmě není tak absurdní příklad, ale pořád míchá několik nesouvisejících věcí dohromady. Takto nebo podobně pojmenovaná kategorie by měla smysl v případě, kdyby obsahovala články např. o korupci v judu, apod. --Harold (diskuse) 12. 4. 2018, 17:13 (CEST)
Mně by nevadilo smazání ani té dopingové kategorie, viz Wikipedie:Články o žijících lidech.--Hnetubud (diskuse) 13. 4. 2018, 20:37 (CEST)
Doping nemazat. Jedná se o nedílnou EV součást sportu a smazání by mělo stejný smysl, jako smazání jiných negativních kategorií např. vězňů. BLP klade důraz na silné zdrojování, z čehož plyne, že zejména negativní kategorizace je možná jen při existenci zdrojů v hesle, jinak má být okamžitě odstraněna. Bylo by dobré projet dopingové články a kategorii odebrat v případě absence takového zdroje.
A k převzetí z En wiki. Česká wiki se OVERCATEM řídí, ale rozepsání informací bych se nebránil.--Kacir 14. 4. 2018, 02:13 (CEST)
Nevim no, doping je stejně jako krimi hlavně bulvární téma. Články o dopingu se dobře prodávají.. různé dopingové kauzy. Někoho obviní z dopingu a ty případy (soudní případy) se táhnou leta, protože ten chudák si není vědom pochybení. Vinu odmítá a závodí dál. Doping je prostě jen podkategorie krimi. Třeba kokrétně u juda se říká, že učí člověka chovat se slušně, být vyrovnaný a pak čtu články jak nějakej judista, olympionik střílí po lidech v baru.--Tyytoo (diskuse) 14. 4. 2018, 11:31 (CEST)
Proto je myslím potřeba rozlišovat sportovce diskvalifikované v nějaké soutěži kvůli dopingu (jasné a snadno ověřitelné kritérium) od těch, o kterých se říká, že možná někdy dopovali (ony se taky různí názory na to, co je a není doping) – aby měla kategorie smysl, musí být definovaná co nejlépe, jinak nevyjdeme ze sporů, kdo tam patří a kdo už ne.--Hnetubud (diskuse) 14. 4. 2018, 22:56 (CEST)Šablona:Infobox - předkové[editovat | editovat zdroj]

Toto není hlasování, ale diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
Dvorapa (diskuse) 12. 4. 2018, 16:03 (CEST)
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešení[editovat | editovat zdroj]

 • Smazat – tři roky starý nikde nevyužitý infobox s velmi nestandardním obsahem. --Dvorapa (diskuse) 12. 4. 2018, 16:03 (CEST)
 • zkusit použít - Tenkrát jsem ji vytvořil, ano. Díky za echo.
 • Že se teď nepoužívá je nespíš tím, že ji někdo z článků vykostil: Jsem si dost jistý, že jsem ji někde použil, než jsem toto téma opustil.
 • Kolegové historici si kdysi tyhle rodokmenové stromy bastlili v článcích i přímým vkládáním formátovacího kódu, a to je pak na údržbu dost binec, takový rozsypaný čaj... Tedy šablona má být hlavně pro ně, resp. do článků s rodokmeny, pro jejich "standirizované" grafické zobrazení. Anebo pro pouhé prosté zjednodušení práce, zabránění nežádoucím překlepům ve složitém kódu, zjednodušení přidávání dalšího předka...
 • Ať se k šabloně vyjádří kolegové historici - její prospěšnost adminové ani já neposoudíme. A že pozornosti unikala celé tři roky, je jednoznačně smutné. Ale jako argument mi to nepřipadá: Přeci jen má dost úzké a speciální použití, tak si jí běžný kolemjdoucí ani nevšimne.
 • Tato není tak komplexní, jako třeba {{rodokmen}}, zato má jednodušší použití. Tato není uzavřená do footnote-navboxu jako {{Předkové}}, není přes celou šířku, tedy ji lze odstrčit k okraji stránky. (dnešní HD displaye jsou jsou hodně široké)
Místo smazání, co tuto šablonu třeba historikům výslovně nabídnout k používání, aby si ji konečně oni sami zkusili? Mno, pokud se oni vyjádří, že ji nechtějí, že jim nepomáhá (proč/čím?), tak pak se třeba i smaže, ano. Já tu však cítím, že šablonu vlastně nikdy nikdo ani nezkusil použít.
 • Však jsem si tu šablonu nevymyslel úplně z nuly: Vnitřek jsem nejspíše převzal právě z {{Předkové}}: právě kvůli již zmíněným nežádoucím vlastnostem, jako že původní zabírá celou šířku... Tedy by se v práci na těchto šablonách dalo pokročit ještě o krok dále a vnitřně je zesystematičtit: vnitřní obrázek dávají stejný, liší se jen rámečkem, tak "jádro" vysamostatnit-externalizovat (do podšablony?) a v těchto uživatelských šablonách pak zavolat-použít. Ale to je už zas téma spíš pro programátory, než pro historiky.
 • A tak jsem rovnou udělal šablonu {{Předkové4}}, která je obshuje jádro grafu, další tuto mohou volat, v sobě používat. Teď tedy jestli je zpochybněna {{Infobox - předkové}}, pak stejné argumenty musí platiti i pro {{Předkové}}: Ani jedna nemá iwnterwiki, obě jen obalují graf, který lze generovat zavoláním {{Předkové4}}. Obě jen obalují graf rámečkem a přidávají titulek.
Vlastně by byly zbytečné obě ty šablony, {{Předkové}} i {{Infobox - předkové}}, stejnou mírou: Leda by opravdu byl nutností rámeček a titulek, který by navíc i šlo doplnit přimo do grafu, dodělat ho tam. --Franta Oashi (diskuse) 12. 4. 2018, 22:14 (CEST)
 • V obou jsem zkoušel tuto {{Předkové4}} použít pro generování zákldního grafu, aby ho jen obalovaly, ale narazil jsem na potíž s předáváním okraje "border"... Třeba se toho už ujme některý kolega, já už dnes končím. --Franta Oashi (diskuse) 12. 4. 2018, 22:20 (CEST)

Komentáře[editovat | editovat zdroj]

Zajímavá šablona, neznal jsem ji. Vyzkouším na pískovišti. Podroužek (diskuse) 12. 4. 2018, 21:07 (CEST)

@Podroužek: To už raději {{Předkové4}} - Používaná i na jiných jazykových verzích, je flexibilní pro formátování i pozicování. --Franta Oashi (diskuse) 12. 4. 2018, 22:16 (CEST)
A vůbec, viz kategorie:Šablony:Rodokmeny, tam všechny jsou. -- (diskuse) 12. 4. 2018, 22:22 (CEST)
@Oashi: Děkuji za typ. O víkendu se na to podívám. Co jsem se jen tak narychlo koukl, vypadají dobře, pěkná práce.--Podroužek (diskuse) 13. 4. 2018, 18:52 (CEST)


Šablona:Infobox - ročník filmového festivalu[editovat | editovat zdroj]

Toto není hlasování, ale diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
Dvorapa (diskuse) 12. 4. 2018, 16:07 (CEST)
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešení[editovat | editovat zdroj]

 • Nevím – osm let starý nikde nevyužitý infobox. Na druhou stranu může být ještě užitečný dobudoucna. --Dvorapa (diskuse) 12. 4. 2018, 16:07 (CEST)
 • asi spíš ponechat - vadí někomu? Když tu vydržel osm let, tak asi ne. Na druhou stranu, nevyužívá se ...--frettie.net (diskuse) 12. 4. 2018, 16:15 (CEST)
 • Spíše ponechat – Infobox se zdá být poměrně zbytečný, hlavně proto, že vznikl původně s jiným záměrem, jak se člověk dočte na jeho diskusní stránce. Využití nachází v současné době minimální nejspíš proto, že na české Wikipedii nemáme žádné články o ročnících filmových festivalů. Jedinou výjimku představuje Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary 2010. Takže se dá říct, že infobox vznikl trochu předčasně (ačkoli už dosavadní 8letá předčasnost je opravdu dlouhá) a případné využití bude nacházet až do budoucna, budou-li se články o festivalových ročnících objevovat ve větším měřítku. Ale jeho existence nejspíš není na závadu, jen to chce ho použít aspoň v tom jednom existujícím článku, aby se neřeklo. :) Bazi (diskuse) 12. 4. 2018, 18:26 (CEST)
 • Smazat, máme Šablona:Infobox - opakující se událost (šablony se myslím dělají proto, aby se používaly, ne proto, aby „nevadily“).--Hnetubud (diskuse) 12. 4. 2018, 18:28 (CEST)
 • Ponechat - šablona není příliš využívaná proto, že zatím tu nejsou články, pro které je určená. Cíl ale je, aby tu ty články byly. Takže ji budeme potřebovat. Je to stejné, jako bychom smazali šablonu {{crh}}, protože tu není moc využití. To je přece jedno, my ji potřebujeme i pro těch pár využití. Rád bych, kdyby byla šablona modernizována a využívala wikidata. A rád bych, aby téma festivalů bylo lépe pokryto, tím by se vlastně uzavřela i tato diskuse. Infobox opakující se událost nevidím jako plnohodnotnou náhradu, má podle mě jiné určení. --Palu (diskuse) 12. 4. 2018, 19:37 (CEST)
  Jen bych upozornil na pokulhávající přirovnání. Šablona {{crh}} je totiž součástí systému jazyků, který má své opodstatnění kvůli úplnosti. V tomto smyslu je oproti ní zdejší infobox jen nahodilým solitérem, který musí hledat opodstatnění své existence sám o sobě, nikoli jako součást širšího systému. Bazi (diskuse) 12. 4. 2018, 20:50 (CEST)
  No nevím. Úplný systém jazykových šablon a úplný systém infoboxových šablon - nějak ten rozdíl nevidím. Každý jazyk by měl mít podobnou šablonu a každé opakující se téma by mělo mít svůj infobox. --Palu (diskuse) 12. 4. 2018, 21:13 (CEST)
  Smutné, ale nikoli překvapivé. Holt se neshodneme. Jazykové šablony představují uzavřený jednotný systém, jasně definovaný, jasně ohraničený a jednotný. Oproti tomu infoboxy jsou dosti neurčitý, nevymezený, neomezený okruh šablon, který si o nějakém systému může nechat jenom zdát. Takže jistě má smysl se zabývat otázkou, jestli zrovna takto vykonstruovaný infobox tady má své místo. Bazi (diskuse) 12. 4. 2018, 21:30 (CEST)
  To závisí na tom, jestli budeme tyhle články psát nebo ne. Podle mě ano, ale nejsem schopen odhadnout kdy ve větší míře. --Palu (diskuse) 13. 4. 2018, 07:00 (CEST)

Komentáře[editovat | editovat zdroj]

Chráněné dílny OZP[editovat | editovat zdroj]

Toto není hlasování, ale diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
OJJ, Diskuse 15. 4. 2018, 10:13 (CEST)
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešení[editovat | editovat zdroj]

 • Smazat - odebírání významnosti, v souladu s OS DoS. --OJJ, Diskuse 15. 4. 2018, 10:13 (CEST)
 • Smazat – Projekt vypadá smysluplně a pracně. Stránky jsou intuitivní a přehledné. Ale Wikipedie není vývěska žádostí o grant a v článku zatím nic jiného není. --Jenda H. (diskuse) 15. 4. 2018, 21:52 (CEST)
 • Smazat – zmínka o projektu by mohla být v článku chráněný trh práce (který by vůbec potřeboval rozšířit), ale opravdu nevidím cestu k rozvoji wikipedie v tom, že si každý bude zakládat encyklopedická hesla o svých vlastních webovkách.--Hnetubud (diskuse) 17. 4. 2018, 16:28 (CEST)
  • Zajímala by mě spíš argumentace ve smyslu pravidel. Rozhodovat o smazání na základě toho, co se domníváme a co si myslíme, je špatně. Zkuste zformulovat svoje odůvodnění tak, aby bylo jasné, jestli podle vás stránka vyhovuje pravidlům a pokud ne, tak v čem přesně. Třeba nedostatek nezávislé netriviální věrohodné publicity; neopravitelný, příliš propagační styl; nebo podobně. --Palu (diskuse) 19. 4. 2018, 21:46 (CEST)

Komentáře[editovat | editovat zdroj]

Nový kolega má zřejmě za to, že tyto dva zdroje: [1], [2] podmínkám Wikipedie vyhovují. --Vlout (diskuse) 15. 4. 2018, 10:17 (CEST)

Uváděné zdroje neodpovídají úplně kritériím wikipedie: budupomahat.cz slouží k rozvoji neziskových organizací, jednotlivé projekty se na něm registrují. denikneziskovky.cz je blog o neziskovkách vydávaný jedním člověkem, nicméně víceméně dokládají obsah článku a jsou na předmětu článku nezávislé. Ale nejsem jednoznačně rozhodnutý, jestli smazat nebo ne.--Ladin (diskuse) 15. 4. 2018, 10:38 (CEST)
Snažil jsem se popsat vše co nejlépe jsem dokázal, bohužel musím uznat, že možná některé články vypadají velmi podobně (a také jsou). Mnoho serverů v tomto sektoru funguje na praktickém kopírování článků. Pokud tu je nějaká šance na úpravu, můžete mi poradit, jakým způsobem by měla vypadat?--PazderaBoris (PazderaBoris)
Těžko konstruktivně poradit. Ten projekt zkrátka dosud nemá žádnou publicitu, která by dodávala důvěryhodné sekundární zdroje. Další možností jsou odborné publikace například časopis Sociální práce/Sociálna práca, či nějaké periodikum MPSV nebo netriviální zmínka v diplomce či bakalářce. Všechno je to strašně na dlouho, ale pokud projekt dlouhodobě (několik let) udržíte šance tu je. --Jenda H. (diskuse) 17. 4. 2018, 16:48 (CEST)
Jistě, tomu rozumím, je to trochu složitější, většinou se to šíří trochu potulnými cestami, jako jsou zprávy pro nevidomé (zvukové nahrávky) atd. A také v příštím (květnovém) vydání Abilympijského zpravodaje. No nevadí, třeba to jednou bude lepší. Každopádně děkuji aspoň za ohlas. --PazderaBoris (PazderaBoris)


Seznam čarodějů v pověstech[editovat | editovat zdroj]

Toto není hlasování, ale diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
Crinkly.sun (diskuse) 16. 4. 2018, 10:00 (CEST)
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešení[editovat | editovat zdroj]

 • Smazat, seznam je v této chvíli ve velice špatném stavu, ale otázkou je zda by šel vůbec nějak vylepšit. Definice čaroděje je nejasná, kdo ví co tam třeba dělá Rasputin, Faust je sice běžně nazýván čarodějem, ale jemu přisuzovaná činnost neodpovídá tomu co se běžně označuje jako čarodějnictví. Další otázkou jak odddělit legendární postavy a historické (Rasputin je přeci historická postava, ta japonka na obrázku snad také). Smysl v seznamu když nemáme ani vágní definici toho co do něj patří opravdu nevidím. --Crinkly.sun (diskuse) 16. 4. 2018, 10:00 (CEST)
 • Spíše smazat. Podobně jako navrhovatel vidím velký problém v tom, že zřejmě není úplně definován pojem „čaroděj“, pak ovšem není jasné, co do takového seznamu zařadit a co ne. Ostatně ani vymezení „v pověstech“ není úplně šťastné – proč je tam zmiňovaný Rasputin, resp. naopak, patřila by tam třeba Kazi? Zkrátka, encyklopedická hodnota takového seznamu je více než sporná. --Vlout (diskuse) 16. 4. 2018, 10:32 (CEST)
 • Smazat – řečeno s Rádiem Jerevan, je to úplně skvělý článek, až na ty drobné nedostatky, že nejde o seznam, že na něm nejsou čarodějové a že nemá nic společného s pověstmi.--Hnetubud (diskuse) 18. 4. 2018, 10:48 (CEST)

Komentáře[editovat | editovat zdroj]

Knihy Thomase Breziny[editovat | editovat zdroj]

Toto není hlasování, ale diskuse. Důležité jsou argumenty.

Jedná se o články Klub záhad, Penny a sedm bílých tlapek a Dračí srdce (knižní série)

Diskusi otevřel(a)
Tayari (diskuse) 19. 4. 2018, 16:50 (CEST)
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešení[editovat | editovat zdroj]

 • Sloučit do Thomas Brezina - články, které obsahují jen seznamy knih. --Tayari (diskuse) 19. 4. 2018, 16:50 (CEST)
 • Ponechat - standardní pahýly - kromě seznamu knih je tam i úvod. Ještě bych pochopil zpochybnění významnosti, ale argument, který je v odůvodnění této DoS, mi přijde nepříliš přesný. --Palu (diskuse) 19. 4. 2018, 21:41 (CEST)
 • Spíše ponechat, ale ještě trochu zapracovat na tom, aby články s větší rezervou překračovaly hranici subpahýlů. Obávám se, že sloučení do biografického článku autora by nic moc užitečného nepřineslo, protože i ten postrádá více souvislého textu a už teď ho z nemalé části tvoří právě seznam děl. Pokud jsou to tedy významná a rozsáhlejší díla, nechť jsou klidně v samostatných článcích. Považoval bych ovšem za nezbytné, jak už naznačil kolega Palu, doložit encyklopedickou významnost všech předmětných témat. Protějšky na deWiki naznačují, že je o co rozšiřovat. Bazi (diskuse) 19. 4. 2018, 22:35 (CEST)

Komentáře[editovat | editovat zdroj]