Wikipedie:Diskuse o smazání

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání
Wiki rules.png

pravidla:

     závazná
     doporučení
     v hlasování
     navrhovaná
     neschválená
Doporučení

Text této stránky je doporučení české Wikipedie. Vysvětluje standardy, s nimiž většina wikipedistů v principu souhlasí a které je vhodné dodržovat. Přesto není závazným pravidlem. Nebojte se stránku editovat, je-li potřeba, ale větší změny raději předem navrhněte v diskusi a oznamte je též Pod lípou.


Zkratka:
 • WP:DoS
  WP:AfD
  WP:TfD

Diskuse o smazání (slangově též DOS, DoS, AfD z anglického Articles for Deletion či TfD z Template for Deletion) je stránka pro diskuse o tom, zda obsah stránky vyhovuje kritériím pro zahrnutí ve Wikipedii, či zda má být stránka smazána. Cílem diskuse je dosáhnout konsensu o smazání či ponechání, případně přepracování stránky do přijatelné podoby. Skončené diskuse jsou uloženy v archivu (kde je v sekci Nápověda také popsáno, jak postupovat při jejich uzavírání).

Diskuse o smazání řeší otázku smazání obsahu nějaké stránky, nikoliv rušení zavedených pravidel a zvyklostí. K diskusi o smazání mohou být proto zpravidla podány stránky jen z těch jmenných prostorů, které bezprostředně souvisí s obsahem v článcích, tj. stránky z hlavního jmenného prostoru a prostoru portál a šablony, soubory či kategorie, které bezprostředně s obsahem článků souvisí. V dalších jmenných prostorech se užívá jiných rozhodovacích procesů (vizte Změny v pravidlech), o smazání je možné rozhodovat jen tehdy, pokud byl příslušný mechanismus, jehož je stránka součástí, zrušen nebo standardním způsobem plně nahrazen jiným.

Možnost fyzického mazání stránek mají správci (sysopové) české Wikipedie.

Pro upozornění na omylem vytvořené, špatně pojmenované, zjevně zcela nesmyslné a jiné podobné stránky, které lze bez diskuse o obsahu vymazat procedurou tzv. rychlého smazání, použijte šablonu {{Smazat|důvod pro smazání}}.

Jestliže jde o heslo o encyklopedicky významném pojmu, který by na Wikipedii měl být, zvažte dobře, je-li jeho stávající obsah opravdu natolik nicotný, že je lepší ho zcela smazat z databáze než ho využít jako pahýl. Také zvažte, není-li vhodné stránku či kategorii spíše sloučit s jinou nebo přejmenovat. V případě, že stránka je spíše slovníkovou definicí než encyklopedickým heslem, zvažte její přesunutí na Wikislovník. K tomu se používá šablona {{Přesunout na Wikislovník}}.

V případě, že navrhujete ke smazání šablonu nebo jiný prvek, který užívají jiní uživatelé, napište ve zdůvodnění i postup, jak se vypořádat s problémy, které nastanou v souvislosti s jeho smazáním.

Jak navrhnout stránku na smazání[editovat | editovat zdroj]

Předpokládejme, že vidíte důvod smazat stránku Velký modrák. Nejprve zjistěte, zda problémy na této stránce nemůžete odstranit sami bez nutnosti vyvolávat diskusi o smazání, zejména:

 • úpravou problematického textu, například odmazáním nepřijatelného obsahu;
 • změnou obsahu stránky na přesměrování spolu s případným sloučením užitečného obsahu s cílovou stránkou přesměrování;
 • přesunem stránky na název, který bude ve shodě s jejím obsahem, případně na Wikislovník;
 • využitím mechanismu rychlého nebo odloženého mazání stránek.

Pokud žádným z uvedených způsobů problémy stránky vyřešit nelze, navrhněte ji na smazání pomocí následujících kroků:

1/3 Vložení šablony do navrhované stránky

Na začátek stránky, kterou chcete smazat (tj. Velký modrák), vložte šablonu {{AfD}} (navrhujete-li smazání šablony, označte ji šablonou {{subst:TfD}}).

2/3 Vytvoření diskusní podstránky

V editačním políčku nahraďte text -heslo- názvem stránky, o níž se má diskutovat, a zmáčkněte tlačítko pro vytvoření diskusní podstránky. Podstránku vyplňte podle návodu a nakonec uložte.


3/3 Zařazení podstránky do seznamu

Zmáčkněte tlačítko pro zařazení podstránky do seznamu. Stránku vyplňte podle návodu a nakonec uložte.

Druhou možností je editovat celý seznam. Na nový řádek na konci seznamu připište {{/-heslo-}}, kde -heslo- nahraďte názvem stránky navrhované na smazání, takže přidaná položka bude například {{/Velký modrák}}. Můžete přitom vymazat případné již neaktuální položky. Varování, že jste nezadali shrnutí editace, si nevšímejte a změny uložte.

Po úspěšném provedení těchto kroků se text podstránky s novým návrhem na smazání objeví přímo na konci této hlavní stránky. Pokud se neobjevil, zkuste nejdříve vyprázdnit cache serveru, a pokud ani potom ne, zkontrolujte, zda všechny vaše kroky proběhly přesně podle návodu (např. jestli jste neudělali překlep apod.).

Upozornění na diskusi v posledních změnách a na portálu Wikipedie zařídí robot, může mu to ale trvat až půl hodiny. Vstřícným krokem, který můžete ještě udělat (a robot ho neudělá), je upozornit hlavního autora článku na založení diskuse. Lze očekávat, že si nastavil odeslání e-mailu při změně diskusní stránky, takže bude upozorněn i v případě, kdy aktuálně Wikipedii nesleduje.

Pravidla diskusí o smazání[editovat | editovat zdroj]

Uzavření diskuse[editovat | editovat zdroj]

Diskuse se uzavírá nejdříve po týdnu. Správce však může zrušit nebo předčasně uzavřít diskusi, pokud:

 • bylo jejich založení zjevně v rozporu s jinými pravidly (např. šlo o narušování Wikipedie nebo obcházení bloku),
 • pro daný typ stránek je výslovně řečeno, že pro něj proces diskuse o smazání není určen.

Správce může dále předčasně uzavřít diskuse:

 • jednoznačné (dostatečně reprezentativní a takřka jednomyslné),
 • kde došlo k tak zásadnímu přepracování navržené stránky, že dosavadní argumenty pro smazání ztratily smysl.

Na druhou stranu může kterýkoli správce diskusi prodloužit, pokud se před očekávaným uzavřením objeví nové podstatné argumenty.

Uzavíratelem může být libovolný ze správců; jasné, zralé a řádně proběhlé diskuse, jejichž výsledek nevyžaduje použití práv správce, smí uzavřít kterýkoli wikipedista. Uzavíratel zváží argumenty, komentáře, připomínky a názory diskutujících a rozhodne, zda se článek ponechá, smaže nebo přesune. Zároveň může doporučit přepracování článku. Rozhodnutí může být v případě nutnosti výrazných úprav podmínečné. Rozhodnutí musí být jasně a výstižně zdůvodněno.

Uživatelé se zásadními námitkami vůči způsobu vyhodnocení nebo regulérnosti diskuse by se měli nejprve obrátit na uzavíratele. Pokud se svou stížností neuspějí, mohou podat na příslušné stránce podnět k revizi smazání.

Užitečné tipy pro vyhodnocování konsenzu vizte na stránce Wikipedie:Žádost o komentář/VfD: změna na AfD/Vyhodnocování konsenzu.

Výsledek a další postup[editovat | editovat zdroj]

 Při archivaci podstránek použijte následující šablony:

 • {{subst:vfd-archiv-start|vysledek=smazáno/ponecháno/nebyl dosažen konsenzus, ponecháno/přepracováno}} --~~~~
 • {{subst:vfd-archiv-konec}}

 Položku do archivu vložte pomocí:

 • {{subst:vfd-archiv-položka|Jméno stránky}} – smazáno/ponecháno/nebyl dosažen konsenzus, ponecháno/přepracováno --~~~~

Stránka bude smazána po uzavření diskuse, pokud výsledkem diskuse bylo rozhodnutí smazat.

Obecně pokud diskuse skončí s výsledkem nemazat, stránka by již neměla být znovu nominována. Pokud není skutečně dobrý důvod, aby diskutující změnili svůj postoj, dá se předpokládat, že další návrh dopadne stejně.

Ukončené nebo zrušené diskuse se zařazují do Archivu diskusí o smazání (kde je i návod pro archivaci). Do diskusí ke stránkám, které nebyly smazány, se má vložit odkaz na zaarchivovanou diskusní stránku pomocí šablony {{Afd-oznámení}}. Budoucí čtenáři stránky tak jsou informováni, že v minulosti přežila návrh na smazání, a mohou si přečíst patřičnou diskusi. To ovšem nebrání případnému novému návrhu na smazání.

Vlastní diskuse[editovat | editovat zdroj]

Jak přidat argument nebo komentář[editovat | editovat zdroj]

Editujte jen příslušnou sekci „Doporučená řešení“ (nebo „Komentáře“), a to buď klepnutím na odkaz Editovat u nadpisu dané sekce, nebo klepnutím pravým tlačítkem myši tamtéž (záleží na vašem uživatelském nastavení Wikipedie).

Poté přidejte svůj argument pro nebo proti jako další položku seznamu. Pro přehlednost ve svém textu uveďte tučně shrnutí akce, kterou doporučujete udělat, např. Smazat nebo Ponechat. Můžete uvést i jiné možnosti, popřípadě více možností – pak jako první uveďte tu, které dáváte přednost (např. ponechat nebo alespoň sloučit; dát měsíc na přepracování, jinak smazat; přesunout na Wikislovník nebo smazat).

Máte-li k již vznesenému argumentu protiargument nebo komentář, přidejte jej jako podbod. Jestliže se již argument či informace v diskusi nachází, není nutno je přidávat opakovaně. Stačí uvést jména diskutujících, s jejichž argumenty se ztotožňujete (pokud je to jednoznačné).

Vyprázdnit cache serveru
(Použijte v případě, že níže vidíte zastaralé verze podstránek)

Stránky navržené ke smazání[editovat | editovat zdroj]

Fulcrum (Chuck) a Ring (Chuck)[editovat | editovat zdroj]

Toto není hlasování, ale diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
Tayari (diskuse) 16. 6. 2017, 14:23 (CEST)
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešení[editovat | editovat zdroj]

Komentáře[editovat | editovat zdroj]

Společnost Agathy Christie[editovat | editovat zdroj]

Toto není hlasování, ale diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
Kacir 16. 6. 2017, 19:02 (CEST)
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešení[editovat | editovat zdroj]

 • Vzhledem k nejasnému charakteru tištěných zdrojů, z nichž nelze určit míru netriviality (nakolik se v nich hovoří o tématu článku), posunuji článek určený k doložení významnosti do DOSu. Jedná se o zdroje:
 • Co nevíte o královně zločinu. Vrah je lékař. Víkend HN, s. 6 [1] – triviální, zdroj: společnost ACh
 • Jejich láskou jsou detektivky. Plzeňský deník, s. 9
 • Po stopách Agathy Christie a Sherlocka Holmese. Xantypa, s. 94–98
 • Agatha Christie má své nové webové stránky. Metro. [2] s. 13 – triviální, odstavec o spuštění webu
 • Uvízlé věty. Host, s. 4. [3] – triviální, autor člen společnosti ACh
Média i ÚČL AV ČR se zajímají o cenu udělovanou společností, a to ve formě uvedení výčtu laureátů bez obsáhlejšího textu či textu o samotné společnosti; v kombinaci s audiorozhovorem na ČRo1 a dalšími tištěnými zdroji, se mírně kloním k ponechání.--Kacir 16. 6. 2017, 19:02 (CEST) / Díky kolegovi Jvs za dohledání 3 EO, z nichž enc. významnost neplyne. Pokud by měly mít stejných charakter i zbylé zdroje, pak měním postoj na mírně pro smazání.--Kacir 16. 6. 2017, 19:27 (CEST) / --Kacir 16. 6. 2017, 19:29 (CEST)
Podle dostupných zdrojů je encyklop. významná spíše cena udělovaná společností. Na anglické Wiki, kde „mají vše“ o anglických tématech, existuje právě jen japonská verze ceny. Ačkoli plnohodnotné, čisté NNVzdroje jsou problém (i Plzeňský deník hodnotím víceméně jako promo a v Lidovkách je to opět vyhlášení soutěže ceny, a společnosti se věnuje 1 odstavec o 3 větách).
Přesto, kombinací všech dostupných zdrojů se zjevným zájmem o cenu udělovanou společností, se kloním článek spíše ponechat.--Kacir 21. 6. 2017, 17:46 (CEST)

Komentáře[editovat | editovat zdroj]

@89.233.163.13: Dobrý den, bylo by vhodné přiblížit v jakém rozsahu se tištěné zdroje uvedené v mém příspěvku zabývají SAG, tj. kolik a jak dlouhých odstavců apod. Zdraví --Kacir 16. 6. 2017, 19:02 (CEST)

@Kacir:Ad tištěné zdroje: Na zdroje se podívám v pondělí. --Martin Urbanec (diskuse) 16. 6. 2017, 19:34 (CEST)
Díky.--Kacir 16. 6. 2017, 19:40 (CEST)
V článku (avšak ne v diskusi) zmíněné Lidové noviny jsem ofotil na [4]. Další jsem bohužel nenalezl... --Martin Urbanec (diskuse) 19. 6. 2017, 14:25 (CEST)
Poznámky autora článku o Společnosti Agathy Christie
(1) Článek Uvízlé věty (Host) nenapsal člen Společnosti Agathy Christie. Překoukli jste se omylem. Je členem holmesovského spolku.
(2) Článek Jejich láskou jsou detektivky přepsán na FB Společnosti: https://www.facebook.com/notes/agatha-christie-czsk/spole%C4%8Dnost-agathy-christie-v-roce-1999/214811361915197/ (3) Nelze podpořit významnost Spol. A. Christie tím, že její činitelé opakovaně vystupují jako odborníci na život a dílo autorky? Jsou vždy prezentováni jako její zástupci, byť o Společnosti ne vždy mluví: ČT: http://www.ceskatelevize.cz/porady/1096902795-studio-6/216411010100112/video/445750 + http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3479625 Český rozhlas: http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3551342 + http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3552835 + http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3471659 (od 37.50) + http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3479625
Ze starších v ČRo například: http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3203562 (konec 13. minuty) + http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3203563 (cca 11. minuty) Nova: https://www.youtube.com/watch?v=TdUEo0s_nyA
Přímo o Společnosti: http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3479625 (od 39.04) + https://www.youtube.com/watch?v=tUtbTDTTlIo Jde o prezentaci zástupců, jasně, ale ukazuje to, že média o ně mají zájem.


AXEjet[editovat | editovat zdroj]

Toto není hlasování, ale diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
Tayari (diskuse) 16. 6. 2017, 22:20 (CEST)
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešení[editovat | editovat zdroj]

 • Smazat - bezvýznamné. --Tayari (diskuse) 16. 6. 2017, 22:20 (CEST)
 • Ponechat - sice je to na hony vzdálené kvalitnímu pahýlu, ale z hlediska významnosti tam zdroje jsou a byl to určitý precedent. --Packa (diskuse) 16. 6. 2017, 23:02 (CEST) Sloučit - po argumentech Baziho a OJJ. --Packa (diskuse) 17. 6. 2017, 12:52 (CEST)
 • Sloučit s AXE. Zdroje jsou ale samo o sobě se jedná o nesmyslnou fiktivní organizaci lokálního významu, která byla v kurzu jen krátkou dobu. OJJ, Diskuse 17. 6. 2017, 06:01 (CEST)
 • Sloučit do článku o značce Axe. Byť jsou v článku uvedené zdroje, jedná se pouze o jednorázovou záležitost krátkodobého významu, která patrně nemá ani ambice, natož schopnost projít „100letým testem“. Možná ani 20letým. Ostatně sám hlavní článek Axe je kratičký a prospělo by mu rozepsání. V našem případě jde o kampaň této značky a měla by u ní být uvedena. --Bazi (diskuse) 17. 6. 2017, 11:05 (CEST)
 • Smazat Postrádá jakýkoliv smysl podporovat články tohoto typu. Zřejmě by bylo velmi užitečné, si ujasnit co je cílem WIKI a co na její stránky nepatří, jak je tomu evidentně v diskutovaném případu primitivního inzerátu, včetně odkazovaného AXE?!--Zemanst (diskuse) 23. 6. 2017, 12:02 (CEST)

Komentáře[editovat | editovat zdroj]

Wikipedie je o diskusi a o argumentech, DOSy pak dvojnásob. Obávám se, že zdůvodnění "bezvýznamné" ty argumenty moc nepřináší. --Packa (diskuse) 16. 6. 2017, 23:02 (CEST)

Obávám se, že obsah téhle stránky je tak stupidní, že ani nemá cenu diskusi více rozvádět. --Tayari (diskuse) 17. 6. 2017, 09:49 (CEST)
Hodnocení, že je něco stupidní, je dost subjektivní. O tom opravdu wiki není. I kolegové nahoře mají, jak je vidět, trochu jiný názor. --Packa (diskuse) 17. 6. 2017, 12:52 (CEST)


Komunistická strana Československa, místní organizace Kukleny[editovat | editovat zdroj]

Toto není hlasování, ale diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
Mirek256 23. 6. 2017, 14:31 (CEST)
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešení[editovat | editovat zdroj]

 • Smazat nevím, jestli je vhodné mít článek o místní organizaci KSČ, ještě s vlastním výzkumem. Či zde má mít každá místní organizace strany zvláštní článek? --Mirek256 23. 6. 2017, 14:31 (CEST)

Komentáře[editovat | editovat zdroj]