Wikipedie:Diskuse o smazání

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Wiki rules.svg

pravidla:

     závazná
     doporučení
     v hlasování
     navrhovaná
     neschválená
Doporučení

Text této stránky je doporučení české Wikipedie. Vysvětluje standardy, s nimiž většina wikipedistů v principu souhlasí a které je vhodné dodržovat. Přesto není závazným pravidlem. Nebojte se stránku editovat, je-li potřeba, ale větší změny raději předem navrhněte v diskusi a oznamte je též Pod lípou.


Zkratka:
 • WP:DoS
  WP:AfD
  WP:TfD

Diskuse o smazání (slangově též DOS, DoS, AfD z anglického Articles for Deletion či TfD z Template for Deletion) je stránka pro diskuse o tom, zda obsah stránky vyhovuje kritériím pro zahrnutí ve Wikipedii, či zda má být stránka smazána. Cílem diskuse je dosáhnout konsensu o smazání či ponechání, případně přepracování stránky do přijatelné podoby. Skončené diskuse jsou uloženy v archivu.

Diskuse o smazání řeší otázku smazání obsahu nějaké stránky, nikoliv rušení zavedených pravidel a zvyklostí. K diskusi o smazání mohou být proto zpravidla podány stránky jen z těch jmenných prostorů, které bezprostředně souvisí s obsahem v článcích, tj. stránky z hlavního jmenného prostoru a prostoru portál a šablony, soubory či kategorie, které bezprostředně s obsahem článků souvisí. V dalších jmenných prostorech se užívá jiných rozhodovacích procesů (vizte Změny v pravidlech), o smazání je možné rozhodovat jen tehdy, pokud byl příslušný mechanismus, jehož je stránka součástí, zrušen nebo standardním způsobem plně nahrazen jiným.

Oprávnění k mazání a obnovování stránek mají správci (sysopové) české Wikipedie.

Pro upozornění na omylem vytvořené, špatně pojmenované, zjevně zcela nesmyslné a jiné podobné stránky, které lze bez diskuse o obsahu vymazat procedurou tzv. rychlého smazání, použijte šablonu {{Smazat|důvod pro smazání}}.

Jestliže jde o heslo o encyklopedicky významném pojmu, který by na Wikipedii měl být, zvažte dobře, je-li jeho stávající obsah opravdu natolik nicotný, že je lepší ho zcela smazat z databáze než ho využít jako pahýl. Také zvažte, není-li vhodné stránku či kategorii spíše sloučit s jinou nebo přejmenovat. V případě, že stránka je spíše slovníkovou definicí než encyklopedickým heslem, zvažte její přesunutí na Wikislovník. K tomu se používá šablona {{Přesunout na Wikislovník}}.

V případě, že navrhujete ke smazání šablonu nebo jiný prvek, který užívají jiní uživatelé, napište ve zdůvodnění i postup, jak se vypořádat s problémy, které nastanou v souvislosti s jeho smazáním.

Jak navrhnout stránku na smazání[editovat | editovat zdroj]

Předpokládejme, že vidíte důvod smazat stránku Velký modrák. Nejprve zjistěte, zda problémy na této stránce nemůžete odstranit sami bez nutnosti vyvolávat diskusi o smazání, zejména:

 • úpravou problematického textu, například odmazáním nepřijatelného obsahu;
 • změnou obsahu stránky na přesměrování spolu s případným sloučením užitečného obsahu s cílovou stránkou přesměrování;
 • přesunem stránky na název, který bude ve shodě s jejím obsahem;
 • využitím mechanismu rychlého nebo odloženého mazání stránek;
 • přesunem na na některý sesterský projekt (například Wikislovník, Wikiknihy).

Pokud žádným z uvedených způsobů problémy stránky vyřešit nelze, navrhněte ji na smazání pomocí následujících kroků:

1/3 Vložení šablony do navrhované stránky

Na začátek stránky, kterou chcete smazat (tj. Velký modrák), vložte šablonu {{AfD}} (navrhujete-li smazání šablony, označte ji šablonou {{subst:TfD}}).

2/3 Vytvoření diskusní podstránky

V editačním políčku nahraďte text -heslo- názvem stránky, o níž se má diskutovat, a zmáčkněte tlačítko pro vytvoření diskusní podstránky. Podstránku vyplňte podle návodu a nakonec uložte.


3/3 Zařazení podstránky do seznamu

Zmáčkněte tlačítko pro zařazení podstránky do seznamu. Stránku vyplňte podle návodu a nakonec uložte.

Druhou možností je editovat celý seznam. Na nový řádek na konci seznamu připište {{Wikipedie:Diskuse o smazání/-heslo-}}, kde -heslo- nahraďte názvem stránky navrhované na smazání, takže přidaná položka bude například {{Wikipedie:Diskuse o smazání/Velký modrák}}. Můžete přitom vymazat případné již neaktuální položky. Varování, že jste nezadali shrnutí editace, si nevšímejte a změny uložte.

Po úspěšném provedení těchto kroků se text podstránky s novým návrhem na smazání objeví přímo na konci této hlavní stránky. Pokud se neobjevil, zkuste nejdříve vyprázdnit paměť serveru, a pokud ani potom ne, zkontrolujte, zda všechny vaše kroky proběhly přesně podle návodu (např. jestli jste neudělali překlep apod.).

Upozornění na diskusi v posledních změnách a na portálu Wikipedie zařídí robot, může mu to ale trvat až půl hodiny. Vstřícným krokem, který můžete ještě udělat (a robot ho neudělá), je upozornit hlavního autora článku na založení diskuse. Lze očekávat, že si nastavil odeslání e-mailu při změně diskusní stránky, takže bude upozorněn i v případě, kdy aktuálně Wikipedii nesleduje.

Pravidla diskusí o smazání[editovat | editovat zdroj]

Uzavření diskuse[editovat | editovat zdroj]

Diskuse se uzavírá nejdříve po týdnu. Správce však může zrušit nebo předčasně uzavřít diskusi, pokud:

 • bylo jejich založení zjevně v rozporu s jinými pravidly (např. šlo o narušování Wikipedie nebo obcházení bloku),
 • pro daný typ stránek je výslovně řečeno, že pro něj proces diskuse o smazání není určen.

Správce může dále předčasně uzavřít diskuse:

 • jednoznačné (dostatečně reprezentativní a takřka jednomyslné),
 • kde došlo k tak zásadnímu přepracování navržené stránky, že dosavadní argumenty pro smazání ztratily smysl.

Na druhou stranu může kterýkoli správce diskusi prodloužit, pokud se před očekávaným uzavřením objeví nové podstatné argumenty.

Uzavíratelem může být libovolný ze správců; jasné, zralé a řádně proběhlé diskuse, jejichž výsledek nevyžaduje použití práv správce, smí uzavřít kterýkoli wikipedista. Uzavíratel zváží argumenty, komentáře, připomínky a názory diskutujících a rozhodne, zda se článek ponechá, smaže nebo přesune. Zároveň může doporučit přepracování článku. Rozhodnutí může být v případě nutnosti výrazných úprav podmínečné. Rozhodnutí musí být jasně a výstižně zdůvodněno.

Uživatelé se zásadními námitkami vůči způsobu vyhodnocení nebo regulérnosti diskuse by se měli nejprve obrátit na uzavíratele. Pokud se svou stížností neuspějí, mohou podat na příslušné stránce podnět k revizi smazání.

Užitečné tipy pro vyhodnocování konsenzu vizte na stránce Wikipedie:Žádost o komentář/VfD: změna na AfD/Vyhodnocování konsenzu.

Výsledek a další postup[editovat | editovat zdroj]

 Při archivaci podstránek použijte následující šablony:

 • {{subst:vfd-archiv-start|vysledek=smazáno/ponecháno/nebyl dosažen konsenzus, ponecháno/přepracováno}} --~~~~
 • {{subst:vfd-archiv-konec}}

 Položku do archivu vložte pomocí:

 • {{subst:vfd-archiv-položka|Jméno stránky}} – smazáno/ponecháno/nebyl dosažen konsenzus, ponecháno/přepracováno --~~~~

Stránka bude smazána po uzavření diskuse, pokud výsledkem diskuse bylo rozhodnutí smazat, u šablon a modulů dojde i ke smazání dokumentační podstránky.

Obecně pokud diskuse skončí s výsledkem nemazat, stránka by již neměla být znovu nominována. Pokud není skutečně dobrý důvod, aby diskutující změnili svůj postoj, dá se předpokládat, že další návrh dopadne stejně.

Ukončené nebo zrušené diskuse se zařazují do Archivu diskusí o smazání (kde je i návod pro archivaci). Do diskusí ke stránkám, které nebyly smazány, se má vložit odkaz na zaarchivovanou diskusní stránku pomocí šablony {{Afd-oznámení}}. Budoucí čtenáři stránky tak jsou informováni, že v minulosti přežila návrh na smazání, a mohou si přečíst patřičnou diskusi. To ovšem nebrání případnému novému návrhu na smazání.

Vlastní diskuse[editovat | editovat zdroj]

Jak přidat argument nebo komentář[editovat | editovat zdroj]

Editujte jen příslušnou sekci „Doporučená řešení“ (nebo „Komentáře“), a to buď klepnutím na odkaz Editovat u nadpisu dané sekce, nebo klepnutím pravým tlačítkem myši tamtéž (záleží na vašem uživatelském nastavení Wikipedie).

Poté přidejte svůj argument pro nebo proti jako další položku seznamu. Pro přehlednost ve svém textu uveďte tučně shrnutí akce, kterou doporučujete udělat, např. Smazat nebo Ponechat. Můžete uvést i jiné možnosti, popřípadě více možností – pak jako první uveďte tu, které dáváte přednost (např. ponechat nebo alespoň sloučit; dát měsíc na přepracování, jinak smazat; přesunout na Wikislovník nebo smazat).

Máte-li k již vznesenému argumentu protiargument nebo komentář, přidejte jej jako podbod. Jestliže se již argument či informace v diskusi nachází, není nutno je přidávat opakovaně. Stačí uvést jména diskutujících, s jejichž argumenty se ztotožňujete (pokud je to jednoznačné).

Vyprázdnit paměť serveru
(použijte v případě, že se vám tu ukazují zastaralé verze podstránek)

Stránky navržené ke smazání[editovat | editovat zdroj]

Kategorie:Náboženské společnosti[editovat | editovat zdroj]

Toto není hlasování, nýbrž diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
Crinkly.sun (diskuse) 24. 9. 2018, 20:21 (CEST)
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešení[editovat | editovat zdroj]

 • Smazat – kategorie je duplicitní buď k Kategorie:Náboženské organizace (které je podkategorií) nebo ke své podkategorii Kategorie:Náboženské společnosti v Česku. Z nejasného důvodu je taktéž spojena interwiki s anglickou kategorií Religious organizations, ačkoliv ta logicky odpovídá náboženským organizacím. Tato kategorie tak podivuhodně míchá jakoukoliv náboženskou organizaci obecně s náboženskou organizací ve smyslu českého zákona.--Crinkly.sun (diskuse) 24. 9. 2018, 20:24 (CEST)
 • Smazat – souhlasím s navrhovatelem. Otázkou je, kam zařadit kategorizované články a kategorie. Navrhuji přibližně následující: — Draceane diskusepříspěvky 24. 9. 2018, 22:07 (CEST)
  Církve, Křesťanská společenství → Křesťanské organizace
  Náboženské řády → Náboženské organizace (řadicí klíč: )
  Kulty UFO → Náboženské organizace
  ostatní články v tomto duchu
  Čímž nám ovšem zcela zmizí kategorie náboženských společností a ty se nám na všech úrovních smíchají do jednoho guláše se spoustou náboženských organizací jiného druhu: spolků, farností, sborů, řádů, charit, škol, nemocnic… respektive vznikne stav, že ty ostatní typy svoje vlastní podkategorie mít budou, ale ten základní typ náboženských organizací (tedy náboženské společnosti stricto sensu) ji mít nebude. --ŠJů (diskuse) 29. 9. 2018, 02:44 (CEST)
 • Ponechat – „náboženská společnost“ je ustálený terminus technicus s poměrně jednoznačným významem, zahrnující jednak církve a jednak to, čemu nevzdělaní laici někdy říkají "nekřesťanské církve". Obvykle se náboženskými společnostmi myslí právě jen ty z organizací, jejichž podstatou je sdružovat lidi stejného náboženství nebo vyznání především za účelem provádění a organizace náboženského kultu, když to řeknu takhle ošklivě. "Náboženská organizace" je dle mého názoru (i podle nynějšího obsahu té kategorie) pojem daleko širší: zahrnuje i právnické osoby zřízené církvemi nebo jinými náboženskými společnostmi (typicky např. školy či charity, které náboženskými společnostmi či církvemi samy o sobě nejsou, ale i jednotlivé náboženské obce či farnosti, řády, kongregace atd.), ale i všelijaké zájmové spolky sdružující lidi podle náboženství (např. sportovní nebo mládežnické spolky, nábožensky profilované politické strany aj.), které ovšem nejsou náboženskými společnostmi v onom obvyklém významu. Rovněž denominační či ekumenické svazy a sdružení jsou náboženskými organizacemi, ale nejsou náboženskými společnostmi stricto sensu. Nynější struktura kategorií tyto skutečnosti poměrně trefně odráží a je výstižná a funkční a proto nepovažuji za vhodné ji rozbíjet. Ještě k arumentaci navrhovatele: český zákon souhrnný termín "náboženská organizace" vůbec nezavádí, onen wikiodkaz směřuje na pojem Evidovaná právnická osoba církve a náboženské společnosti, což je opět velmi specifický typ právnické osoby, pod kterým především nespadají samy církve a náboženské společnosti, ale ani nábožensky zaměřené spolky nezávislé na církvích a náboženských společnostech. Samozřejmě hledat interwiki pro konkrétní české právnické termíny napříč právními systémy různých zemí je problematické, nicméně nepochybuji, že v každém jazyce bude zřetelný rozdíl mezi církvemi na jedné straně a křesťanskými organizacemi obecně na druhé straně - a obdobně je tomu i v případě nekřesťanských náboženských společností versus organizací. --ŠJů (diskuse) 24. 9. 2018, 22:51 (CEST)
 • sloučit kategorie - zřejmě duplicitní k Kategorie:Náboženské organizace --Wikipedista:BobM d|p 28. 9. 2018, 09:06 (CEST) změna hlasu
  „Toto není hlasování, nýbrž diskuse. Důležité jsou argumenty.“ To, co jste uvedl, by se dalo pochopit jako prvotní dojem někoho, kdo o tématu naprosto nic neví a ještě o něm ani nezačal nic zjišťovat ani přemýšlet. Ovšem ve věcné diskusi je to jen prázdné plácnutí do vody. --ŠJů (diskuse) 29. 9. 2018, 02:53 (CEST)
 • Celkově je v tom zmatek. Překategorizovat a přeměnit kategorii Kategorie:Náboženské organizace tak, aby byl jasný obsah a vyhnulo se duplicitám. --Wikipedista:BobM d|p 21. 12. 2018, 11:24 (CET) Doplnění: Případně tuto kategorii včetně podkateg. Kategorie:Náboženské společnosti v Česku smazat pro zmatečnost a nesystematičnost. --Wikipedista:BobM d|p 21. 12. 2018, 11:36 (CET)

Komentáře[editovat | editovat zdroj]

Chápu ovšem, že navrhovatel, který se zajímá o tématiku archaických i novopohanských náboženství, může mít s ustálenou terminologií a strukturou problém, protože na archaické pohanské doby je typologie dnešních právnických osob obtížně aplikovatelná: už proto, že v archaických dobách zřejmě neexistovala odluka náboženství od společnosti. A ani novopohanská hnutí většinou neaspirují na vytváření centraliziovaných organizovaných korporací, které by byly srovnatelné s typickými náboženskými společnostmi v obvyklém smyslu slova. Pak ovšem řešme spíše dílčí problém, kam v zavedené a opodstatněné struktuře kategorií zařadit případné novopohanské spolky či komunity. Odůvodnění návrhu na sloučení kategorií a tím rozbití kategorizační struktury se ovšem zdá být spíš následkem neznalosti problematiky. --ŠJů (diskuse) 24. 9. 2018, 23:01 (CEST)

Opravil jsem interwiki: anglická kategorie náboženských organizací obsahuje opravdu nejširší škálu organizací souvisejících s náboženstvími, takže je ekvivalentem naší kategorie Náboženské organizace, nikoliv naší kategorie Náboženské společnosti. Ovšem anglický článek en:Religious organization se zdá být spíše o tom, co odpovídá našemu pojmu Náboženská společnost, a tomu odpovídá i řada mezijazykových odkazů, kde v mnoha jazycích je použit úplně jiný termín než u kategorie náboženských organizací. Naší kategorii Náboženské společnosti by zhruba mohla odpovídat polská kategorie pl:Kategoria:Związki wyznaniowe, ale ta je zase přes interwiki nepřesně sdružena s kategoriemi pro vyznání, konfese či náboženství - nikoliv společnosti. --ŠJů (diskuse) 24. 9. 2018, 23:13 (CEST)

Sám zmiňujete že anglické heslo en:Religious organization odpovídá českému Náboženská společnost. Zdá se že sousloví náboženská společnost se používá pouze v českém právním kontextu, jinak jen jako část oficiálního názvu kvakerů (Náboženská společnost přátel) nebo možná i jako sousloví bez terminologického obsahu. Přípomínám že heslo Náboženská společnost nemá ve své obecné části ani jeden zdroj. Z toho všeho mi přijde že rozlišování termínů náboženská organizace a náboženská společnost mimo český právní kontext je vlastní výzkum, ale samozřejmě se můžu mýlit.
Když jste zmínul ta archaická a novopohanská náboženství tak přípomínám že problematičnost rozdělování náboženských směrů a společností (ve smyslu jaký jste výše uvedl vy) se objevuje ve všech náboženských tématech mimo těch křesťanských. Ostatně i u toho křesťanství je někdy podivné odlišovat náboženství, respektive vyznání (římský katolik) od organizace, respektive církve (římskokatolická církev), i když tato problematičnost je samozřejmě způsobena tím že jsem použili termínu poněkud volně.--Crinkly.sun (diskuse) 25. 9. 2018, 18:33 (CEST)
Nějak jste se nevyjádřil k tomu zásadnímu významovému rozdílu mezi oběma pojmy. Na anglický článek, který je jen mizerně zdrojovaným pahýlem, bych přitom příliš nespoléhal - jeho obsah hrubě nekoresponduje s obsahem stejnojmenné kategorie na anglické Wikipedii, a mají-li bordel tam, nemusíme se po nich opičit a přenášet ho i sem. Každopádně ten anglický článek tu "náboženskou organizaci" nyní popisuje jako "religion-supporting organization", jako servisní organizaci se dvěma úkoly, správou kultovních budov a výplatou duchovenstva - což je jednak poněkud v rozporu s tím, jak se církve i jiné náboženské společnosti samy pojímají (tj. především jako společenství věřících, jehož primárním úkolem je sdílení duchovních hodnot a tradic), a za druhé se toho rozhodně nevejdou ty náboženské organizace, které nejsou náboženskými společnostmi v obvyklém významu: tj. různé kulturní, sportovní či charitativní spolky, "církevní právnické osoby" zřizované za specifickým účelem (školy, nemocnice, charity), a za "náboženské společnosti" je nepatřičné označovat i jednotlivé místní obce, sbory či farnosti různých církví či jiných náboženských společností, náboženské řády, kongregace, komunity atd. A samozřejmě je třeba rozlišovat náboženský směr (ideologii) od náboženské společnosti - například křesťanství není společnost ani organizace, církev není víra ani vyznání, byť zpravidla je nějakým společným vyznáním definována. A římský katolík není ani vyznání ani církev, ale označení osoby, i když takové označení může označovat zároveň jak příslušnost k nějaké církvi/společnosti, tak příslušnost k víře/vyznání, případně i ritu a tradicím (víru a vyznání římští katolíci sdílejí s ostatními katolíky). --ŠJů (diskuse) 29. 9. 2018, 02:40 (CEST)
Já chápu distinkci kterou vidíte mezi pojmy náboženská organizace a náboženská společnost, jen si nejsem si jist že vaše definice náboženské společnosti je používána i odborníky. Navíc když došlo k úpravě kategorizace podkategorií zbyly v náboženských společnostech pouze církve a pak věci se týkající náboženských společností v českém právním kontextu, a vlastně nevím co by v takové kategorii ještě mělo být. Aby byla kategorie užitečná mělo by být i zainteresovanému laikovi jasné co do ní patří a co nikoliv.--Crinkly.sun (diskuse) 29. 9. 2018, 18:05 (CEST)
Nějak se na tuhle diskusi zapomnělo. V zásadě jsou možná dva řešení:
 • Přijmeme ŠJův názor, ač nemáme doloženo užívání termínu náboženská společnost jinak než v českém právním kontextu. V tom případě zůstanou v kategorii kategorie Církve a Náboženské společnosti v Česku‎. Články přímo v kategorii pak půjdou z větší části do kat. Náboženské společnosti v Česku, článek církev zůstane, johanitská církev půjde někam do církví.
 • Kategorii smažeme a ta se tak, i vzhledem k své chudosti, rozplyne do kat. náboženské organizace.--Crinkly.sun (diskuse) 13. 12. 2018, 10:11 (CET)
"Náboženská společnost" je ustálený a navíc i právně kodifikovaný termín s celkem jednoznačným významem. "Církev" je typem náboženské společnosti (tedy církve jsou logicky podkategorií náboženských společností), nicméně protože v našem kulturním prostředí je nejtypičtější náboženskou společností, termín "náboženská společnost" vznikl vlastně jako zobecnění pojmu "církev" i na nekřesťanské náboženské společnosti. Každopádně zdaleka ne všechny náboženské organizace jsou náboženskými společnostmi. Terminologie je celkem jasná, vztah mezi pojmy taky. Opravdu nevidím důvod, proč by se měla logická kategorizace nyní rozbíjet jen proto, že ji někdo nechápe nebo že na anglické Wikipedii mají bordel a neujasněné pojmy. --ŠJů (diskuse) 31. 1. 2019, 10:43 (CET)
1) Pokud je ustálený v religionistice chtělo by to to v hlavním článku doložit religinistickými zdroji. Ať konečně tedy víme co do té kategorie spadá.
2) Právně kodifikovaný ano, ale v právu České republiky. Na to tu přeci máme Kategorie:Náboženské společnosti v Česku. Existuje analogický termín i v právu dalších zemí nebo třeba v mezinárodním právu ?
3) To že někdo kategorii nechápe je právě ten problém, kategorie je vázana na hlavní článek který obsahuje jen definici zcela vágní a pak definici právnickou - ovšem českocentristickou.
4) Co do té kategorie tedy má patřit ? Patří sem třeba en:Arya Samaj, která je nadací ? Nebo Ár nDraíocht Féin: A Druid Fellowship, což je neziskovka, Čištíja což je bratrstvo či řád, ale zdá se že se svou vlastní naukou nebo Vesmírní lidé bez právnické subjektivity, ale zdá se že organizování ? K čemu je nám kategorie když nevíme co do ní řadit a co ne ?--Crinkly.sun (diskuse) 1. 2. 2019, 18:19 (CET)
Dosavadní stav je zmatek, kategorie je nesystematická a podle zbytečná. Řešení by mělo být reorganizací příslušných kategoríí (celý strom Kategorie:Náboženské organizace). Souhlasím s Crinkly.sun, že je kategorie zbytečná. --Wikipedista:BobM d|p 21. 12. 2018, 11:55 (CET)


Kategorie:Údržba:Hodnota odpovídá Wikidatům[editovat | editovat zdroj]

Toto není hlasování, nýbrž diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
Dvorapa (diskuse) 27. 2. 2019, 14:00 (CET)
Uzavření diskuse
nestandardní: 19. 4. 2019, 14:00

Doporučená řešení[editovat | editovat zdroj]

 • Smazat nebo přejmenovat? @Jvs, Matěj Suchánek, Jan Kovář BK, Maxx, JAn Dudík: Kategorie i její podkategorie pravděpodobně neslouží údržbě, maximálně monitoringu a tedy by měly být přejmenovány. Otázkou ale je, nakolik tyto kategorie potřebujeme? --Dvorapa (diskuse) 27. 2. 2019, 14:00 (CET) (upraveno 27. 2. 2019, 14:11 (CET) wikipedistou Dvorapa (diskuse))
  (Upozornění pravděpodobně nikomu nedorazilo.) Matěj Suchánek (diskuse) 7. 3. 2019, 18:07 (CET)
  Divné, tedy znovu @Jvs, Matěj Suchánek, Jan Kovář BK, Maxx, JAn Dudík: --Dvorapa (diskuse) 7. 3. 2019, 20:25 (CET)
  Když tu neprošla možnost trvale nezaložených monitorovacích kategorií po vzoru ostatních českých wiki tak navrhuji, pokud jsou kategorie neprázdné, tak zachovat. Pokud prázdné, smazat. Zrovna ty Commons jsem asi zakládal já, ale už léta mi stačí jen kategorie pro import na Wikidata. Ale byl bych pro ponechání (Zakomentované) kategorizace v příslušných šablonách. JAn (diskuse) 7. 3. 2019, 20:47 (CET)

Komentáře[editovat | editovat zdroj]

Mno...ony mohou sloužit i údržbě. Jestliže lokální hodnota i Wikidata hodnota jsou stejné, možná může být vhodné lokální hodnotu odebrat. --Martin Urbanec (diskuse) 28. 2. 2019, 12:37 (CET)

@Martin Urbanec: To není úplně vyloženě ale chyba. Je dobře, že se neliší a že je možné hodnotu smazat, ale jinak to ve článku nevadí. Hlavně takových kategorií tu můžeme mít mraky pro všechny parametry všech infoboxů a stejně je nikdo nepoužívá a stejně si každý kdo to potřebuje místo nějaké kategorie udělá vlastní monitoring nebo vlastní dotaz na databázi. Už teď máme údržbových a monitorovacích kategorií asi 500 a týdně přibyde průměrně 5 nových co tak stíhám sledovat. Proto se to snažím redukovat na ty nejnutnější, které jsou opravdu využívané. PS: prosím obnov tu smazanou diskusi, když už na ni zde odkazuji. --Dvorapa (diskuse) 1. 3. 2019, 02:50 (CET)

Přidal jsem upozornění na tuto diskusi i na nástěnku, navrhuji posunout datum uzavření. Matěj Suchánek (diskuse) 7. 3. 2019, 18:07 (CET)

Prodloužení

Z důvodu nedostatku vyjádření diskusi prodlužuji do 9. 4. 2019. --Khamul1 (diskuse) 30. 3. 2019, 18:35 (CET)

Prodlužuji podruhé do 19. 4. Pokud ani do té doby nebude dostatek vyjádření, diskuse bude uzavřena s výsledkem nebyl dosažen konsenzus --Khamul1 (diskuse) 10. 4. 2019, 16:09 (CEST)
Což není validní výsledek :). Diskuse o smazání může být uzavřena s výsledkem „ponecháno“ nebo „smazáno“, případně „přepracováno“. Jiné výsledky jsou velmi výjimečné. Zdraví --Mario7 (diskuse) 12. 4. 2019, 18:17 (CEST)
Nevím, podle čeho určuješ validitu, ale v šabloně nahoře pro uzavírání tento výsledek je, a podle všeho je tam už hodně dlouho ;). Každopádně pravidlo říká, že cílem diskuse je dosáhnout konsensu o smazání či ponechání, případně přepracování stránky do přijatelné podoby. To neznamená, že by se toho cíle nutně muselo podařit dosáhnout ;). --Martin Urbanec (diskuse) 12. 4. 2019, 19:48 (CEST)
Pokud se nikdo jiný než navrhovatel nevyjádří, tak bych to spíše zavřel pro nedosažení konsensu, jak navrhují kolegové. Já se stejně teď nepohrnu to mazat, nemám na to čas. Resp. bychom se mohli řídit plnou definicí konsensu (nikdo neprotestuje, smaž si co chceš), ale já bych zde byl spíše pro střídmější postup. Uzavřít diskusi bez výsledku a pak to třeba jednou za dlouho smazat bez diskuse anebo pro to najít nové využití. --Dvorapa (diskuse) 12. 4. 2019, 23:13 (CEST)
Jo Martine, tu stránku, co odkazuji výše, jsi mazat nemusel (možná jsem ti to někde i říkal už). --Dvorapa (diskuse) 12. 4. 2019, 23:14 (CEST)


Jiří Sika[editovat | editovat zdroj]

Toto není hlasování, nýbrž diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
Tadeáš Bednarz (diskuse) 23. 3. 2019, 15:53 (CET)
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešení[editovat | editovat zdroj]

 • Smazat – Článek je bez významnost dokládajících NNVZ --Tadeáš Bednarz (diskuse) 23. 3. 2019, 15:53 (CET)
 • Smazat − Nevýznamné --Khamul1 (diskuse) 23. 3. 2019, 21:22 (CET)
 • Upravit − Nemyslím, že by mezi lezeckou komunitou v ČR byl Jiří Sika až tak nevýznamný. Kdyby se třeba zakladateli článku chtělo článek vylepšit? @Zelenymuzik:?--Jiří Nedas (diskuse) 26. 3. 2019, 13:25 (CET)
 • Ponechat − Sika je významný autor horolezeckých průvodců a šéfredaktor nejvýznamnějšího lezeckého webu v Česku.--Kuba Turek
 • Nechat − doplnil jsem dvě recenze na Sikovy knížky --Vymítač
 • Upravit - Souhlas s Jiří Nedas, jsem pro rozšíření článku --F.ponizil (diskuse) 30. 3. 2019, 22:13 (CET)

Komentáře[editovat | editovat zdroj]

Šebelové[editovat | editovat zdroj]

Toto není hlasování, nýbrž diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
Crinkly.sun (diskuse) 19. 4. 2019, 08:14 (CEST)
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešení[editovat | editovat zdroj]

 • Smazat asi by to bylo spíše na urgentně ověřit, ale zdroje to má, ač je nemůžu ověřit. Celé to ale vypadá silně podezřele a je to na úrovni subpahýlu. Článek už byl ověšen šablony, ale IP adresa je bezdůvodně smazala.Crinkly.sun (diskuse) 19. 4. 2019, 08:14 (CEST)
 • Smazat mohlo by to tu zůstat, ale na úrovni subpahýlu to nejde. Serious Jano (diskuse) 19. 4. 2019, 08:49 (CEST)
 • Smazat - jako navrhovatel. OJJ, Diskuse 20. 4. 2019, 08:58 (CEST)
 • Smazat – subpahýlovitý charakter, zdroje podivné. Pokud by to někdo chtěl rozšířit, tak by bylo potřeba současný obsah nutně ověřit v uvedených zdrojích. --Harold (diskuse) 20. 4. 2019, 09:26 (CEST)
 • Smazat. Tvrzení „… erb je královsky modrý se zlatými prvky…“ mě z hlediska heraldického popisu opravdu zaujalo, takže dnes jsem si osobně ověřil obě monografie. Lze ponechat stranou, že knihu Nová šlechta rakouského císařství nenapsal Pavel Juřík (napsal Encyklopedii šlechtických rodů), ale Jan Županič. To je asi nepozornost. Nicméně lze konstatovat, že ani v jedné není o údajné šlechtické rodině Šebelů (či Schebelle) ani čárka. (Pouze v prvně uvedené je na str. 190 zmíněn Franz Schöbl, který si v roce 1918 hodlal zakoupit šlechtický predikát, ale vzhledem k zániku monarchie to již nestihl.) Myslím, že kolegyně Anet Mertová úplně nedocenila ověřitelnost jako jeden ze základních principů Wikipedie. --Vlout (diskuse) 23. 4. 2019, 21:56 (CEST)

Komentáře[editovat | editovat zdroj]

Spory o volitelnost Baracka Obamy[editovat | editovat zdroj]

Toto není hlasování, nýbrž diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
Jvs 22. 4. 2019, 17:10 (CEST)
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešení[editovat | editovat zdroj]

 • Smazat, případně označit k urgentní úpravě. Článek porušuje princip nezaujatého úhlu pohledu (výrazně straní konspiračním teoretikům) a odkazuje na nevěrohodné zdroje. Viz též Diskuse:Spory o volitelnost Baracka Obamy. Pokud tu má článek zůstat, je třeba jej zcela přepracovat. --Jvs 22. 4. 2019, 17:10 (CEST)

Komentáře[editovat | editovat zdroj]