Wikipedie:Diskuse o smazání

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání
Wiki rules.png

pravidla:

     závazná
     doporučení
     v hlasování
     navrhovaná
     neschválená
Doporučení

Text této stránky je doporučení české Wikipedie. Vysvětluje standardy, s nimiž většina wikipedistů v principu souhlasí a které je vhodné dodržovat. Přesto není závazným pravidlem. Nebojte se stránku editovat, je-li potřeba, ale větší změny raději předem navrhněte v diskusi a oznamte je též Pod lípou.


Zkratka:
WP:DoS
WP:AfD
WP:TfD

Diskuse o smazání (slangově též DOS, DoS, AfD z anglického Articles for Deletion či TfD z Template for Deletion) je stránka pro diskuse o tom, zda obsah stránky vyhovuje kritériím pro zahrnutí ve Wikipedii, či zda má být stránka smazána. Cílem diskuse je dosáhnout konsensu o smazání či ponechání, případně přepracování stránky do přijatelné podoby. Skončené diskuse jsou uloženy v archivu (kde je v sekci Nápověda také popsáno, jak postupovat při jejich uzavírání).

Diskuse o smazání řeší otázku smazání obsahu nějaké stránky, nikoliv rušení zavedených pravidel a zvyklostí. K diskusi o smazání mohou být proto zpravidla podány stránky jen z těch jmenných prostorů, které bezprostředně souvisí s obsahem v článcích, tj. stránky z hlavního jmenného prostoru a prostoru portál a šablony, soubory či kategorie, které bezprostředně s obsahem článků souvisí. V dalších jmenných prostorech se užívá jiných rozhodovacích procesů (vizte Změny v pravidlech), o smazání je možné rozhodovat jen tehdy, pokud byl příslušný mechanismus, jehož je stránka součástí, zrušen nebo standardním způsobem plně nahrazen jiným.

Možnost fyzického mazání stránek mají správci (sysopové) české Wikipedie.

Pro upozornění na omylem vytvořené, špatně pojmenované, zjevně zcela nesmyslné a jiné podobné stránky, které lze bez diskuse o obsahu vymazat procedurou tzv. rychlého smazání, použijte šablonu {{Smazat|důvod pro smazání}}.

Jestliže jde o heslo o encyklopedicky významném pojmu, který by na Wikipedii měl být, zvažte dobře, je-li jeho stávající obsah opravdu natolik nicotný, že je lepší ho zcela smazat z databáze než ho využít jako pahýl. Také zvažte, není-li vhodné stránku či kategorii spíše sloučit s jinou nebo přejmenovat. V případě, že stránka je spíše slovníkovou definicí než encyklopedickým heslem, zvažte její přesunutí na Wikislovník. K tomu se používá šablona {{Přesunout na Wikislovník}}.

V případě, že navrhujete ke smazání šablonu nebo jiný prvek, který užívají jiní uživatelé, napište ve zdůvodnění i postup, jak se vypořádat s problémy, které nastanou v souvislosti s jeho smazáním.

Jak navrhnout stránku na smazání[editovat | editovat zdroj]

Předpokládejme, že vidíte důvod smazat stránku Velký modrák. Nejprve zjistěte, zda problémy na této stránce nemůžete odstranit sami bez nutnosti vyvolávat diskusi o smazání, zejména:

 • úpravou problematického textu, například odmazáním nepřijatelného obsahu;
 • změnou obsahu stránky na přesměrování spolu s případným sloučením užitečného obsahu s cílovou stránkou přesměrování;
 • přesunem stránky na název, který bude ve shodě s jejím obsahem, případně na Wikislovník;
 • využitím mechanismu rychlého nebo odloženého mazání stránek.

Pokud žádným z uvedených způsobů problémy stránky vyřešit nelze, navrhněte ji na smazání pomocí následujících kroků:

1/3 Vložení šablony do navrhované stránky

Na začátek stránky, kterou chcete smazat (tj. Velký modrák), vložte šablonu {{AfD}} (navrhujete-li smazání šablony, označte ji šablonou {{subst:TfD}}).

2/3 Vytvoření diskusní podstránky

V editačním políčku nahraďte text -heslo- názvem stránky, o níž se má diskutovat, a zmáčkněte tlačítko pro vytvoření diskusní podstránky. Podstránku vyplňte podle návodu a nakonec uložte.


3/3 Zařazení podstránky do seznamu

Zmáčkněte tlačítko pro zařazení podstránky do seznamu. Stránku vyplňte podle návodu a nakonec uložte.

Druhou možností je editovat celý seznam. Na nový řádek na konci seznamu připište {{/-heslo-}}, kde -heslo- nahraďte názvem stránky navrhované na smazání, takže přidaná položka bude například {{/Velký modrák}}. Můžete přitom vymazat případné již neaktuální položky. Varování, že jste nezadali shrnutí editace, si nevšímejte a změny uložte.

Po úspěšném provedení těchto kroků se text podstránky s novým návrhem na smazání objeví přímo na konci této hlavní stránky. Pokud se neobjevil, zkuste nejdříve vyprázdnit cache serveru, a pokud ani potom ne, zkontrolujte, zda všechny vaše kroky proběhly přesně podle návodu (např. jestli jste neudělali překlep apod.).

Upozornění na diskusi v posledních změnách a na portálu Wikipedie zařídí robot, může mu to ale trvat až půl hodiny. Vstřícným krokem, který můžete ještě udělat (a robot ho neudělá), je upozornit hlavního autora článku na založení diskuse. Lze očekávat, že si nastavil odeslání e-mailu při změně diskusní stránky, takže bude upozorněn i v případě, kdy aktuálně Wikipedii nesleduje.

Pravidla diskusí o smazání[editovat | editovat zdroj]

Uzavření diskuse[editovat | editovat zdroj]

Diskuse se uzavírá nejdříve po týdnu. Správce však může zrušit nebo předčasně uzavřít diskusi, pokud:

 • bylo jejich založení zjevně v rozporu s jinými pravidly (např. šlo o narušování Wikipedie nebo obcházení bloku),
 • pro daný typ stránek je výslovně řečeno, že pro něj proces diskuse o smazání není určen.

Správce může dále předčasně uzavřít diskuse:

 • jednoznačné (dostatečně reprezentativní a takřka jednomyslné),
 • kde došlo k tak zásadnímu přepracování navržené stránky, že dosavadní argumenty pro smazání ztratily smysl.

Na druhou stranu může kterýkoli správce diskusi prodloužit, pokud se před očekávaným uzavřením objeví nové podstatné argumenty.

Uzavíratelem může být libovolný ze správců; jasné, zralé a řádně proběhlé diskuse, jejichž výsledek nevyžaduje použití práv správce, smí uzavřít kterýkoli wikipedista. Uzavíratel zváží argumenty, komentáře, připomínky a názory diskutujících a rozhodne, zda se článek ponechá, smaže nebo přesune. Zároveň může doporučit přepracování článku. Rozhodnutí může být v případě nutnosti výrazných úprav podmínečné. Rozhodnutí musí být jasně a výstižně zdůvodněno.

Uživatelé se zásadními námitkami vůči způsobu vyhodnocení nebo regulérnosti diskuse by se měli nejprve obrátit na uzavíratele. Pokud se svou stížností neuspějí, mohou podat na příslušné stránce podnět k revizi smazání.

Užitečné tipy pro vyhodnocování konsenzu vizte na stránce Wikipedie:Žádost o komentář/VfD: změna na AfD/Vyhodnocování konsenzu.

Výsledek a další postup[editovat | editovat zdroj]

 Při archivaci podstránek použijte následující šablony:

 • {{subst:vfd-archiv-start|vysledek=smazáno/ponecháno/nebyl dosažen konsenzus, ponecháno/přepracováno}} --~~~~
 • {{subst:vfd-archiv-konec}}

 Položku do archivu vložte pomocí:

 • {{subst:vfd-archiv-položka|Jméno stránky}} – smazáno/ponecháno/nebyl dosažen konsenzus, ponecháno/přepracováno --~~~~

Stránka bude smazána po uzavření diskuse, pokud výsledkem diskuse bylo rozhodnutí smazat.

Obecně pokud diskuse skončí s výsledkem nemazat, stránka by již neměla být znovu nominována. Pokud není skutečně dobrý důvod, aby diskutující změnili svůj postoj, dá se předpokládat, že další návrh dopadne stejně.

Ukončené nebo zrušené diskuse se zařazují do Archivu diskusí o smazání (kde je i návod pro archivaci). Do diskusí ke stránkám, které nebyly smazány, se má vložit odkaz na zaarchivovanou diskusní stránku pomocí šablony {{Afd-oznámení}}. Budoucí čtenáři stránky tak jsou informováni, že v minulosti přežila návrh na smazání, a mohou si přečíst patřičnou diskusi. To ovšem nebrání případnému novému návrhu na smazání.

Vlastní diskuse[editovat | editovat zdroj]

Jak přidat argument nebo komentář[editovat | editovat zdroj]

Editujte jen příslušnou sekci „Doporučená řešení“ (nebo „Komentáře“), a to buď klepnutím na odkaz Editovat u nadpisu dané sekce, nebo klepnutím pravým tlačítkem myši tamtéž (záleží na vašem uživatelském nastavení Wikipedie).

Poté přidejte svůj argument pro nebo proti jako další položku seznamu. Pro přehlednost ve svém textu uveďte tučně shrnutí akce, kterou doporučujete udělat, např. Smazat nebo Ponechat. Můžete uvést i jiné možnosti, popřípadě více možností – pak jako první uveďte tu, které dáváte přednost (např. ponechat nebo alespoň sloučit; dát měsíc na přepracování, jinak smazat; přesunout na Wikislovník nebo smazat).

Máte-li k již vznesenému argumentu protiargument nebo komentář, přidejte jej jako podbod. Jestliže se již argument či informace v diskusi nachází, není nutno je přidávat opakovaně. Stačí uvést jména diskutujících, s jejichž argumenty se ztotožňujete (pokud je to jednoznačné).

Vyprázdnit cache serveru
(Použijte v případě, že níže vidíte zastaralé verze podstránek)

Stránky navržené ke smazání[editovat | editovat zdroj]

Mishovy šílenosti[editovat | editovat zdroj]

Toto není hlasování, ale diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
Dominikosaurus (diskuse) 17. 8. 2016, 22:26 (CEST)
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešení[editovat | editovat zdroj]

 • Smazat. Vždy jsem si myslel, že článek na Wikipedii mají jen opravdu známé osoby – osoby, které se o to nějak výrazně zasloužily. Bez urážky, ale to rozhodně nejsou dva kluci, kteří jsou známý jen díky své „provokativní cancer tvorbě“. --Dominikosaurus (diskuse) 17. 8. 2016, 22:26 (CEST)
To je jen subjektivní pohled na věc, daný nejspíše Vaším celkovým odporem k trendu youtuberů. Ale když se podíváte na to, jací jiní youtubeři tady mají stránku, pak přeci nemůže být pochyb o tom, že zde Mishovy šílenosti také patří. Zdá se mi, že je tady spíše spor o tom, jestli vůbec tady mají mít celebrity z youtube světa svoji stránku. Nikoliv o této konkrétní stránce. OK, nechť se vede tento spor, ale pokud se dojde k tomu, že zde youtubeři svoji stránku mít nemají, tak by měli být odstraněni všichni. --Olosh (diskuse) 18. 8. 2016, 18:33 (CEST)
Popravdě nevím, co Vás vedlo k názoru, že se stavím proti „trendu YouTuberů“. Sám jsem náctiletý mladý muž, který jich dokonce pár sleduje, ale to nutně neznamená, že je musím cpát na Wikipedii. Klidně můžou být sebevtipnější, vydávat videa s dechberoucími speciálními, či zvukovými efekty, ale to z nic nedělá encyklopedicky významné osoby. Ono celkově stát se YouTuberem není žádná věda. Chci tím říct, že za nějakých deset let tady můžeme mít kategorii 11 letých dětí, jejichž jedinou encyklopedičnost dokládá hrstka rozhovorů v bulvárních denících. A ne jen bulvárních – kdo by se přeci nechtěl přiživit na aktuálním trendu. To je můj pohled na věc jako delecionisty. Když už jsme u toho, tak bych klidně nechal smazat i PedrosGame a Martina Rotu, ale to už je jiný příběh. --Dominikosaurus (diskuse) 18. 8. 2016, 19:39 (CEST)
oba dva uvedené články jsou ozdrojované o něco hůře, než je tento.--Grtek (diskuse) 18. 8. 2016, 19:49 (CEST)
Jako inkluzionista si zase myslím, že všechny uvedené stránky tady mají svoje místo. Jediný youtuber, u kterého vidím existenci jeho stránky jako problematickou, je Baty Alquawen. --Olosh (diskuse) 19. 8. 2016, 09:34 (CEST)
 • Ponechat. Ačkoli na to, stejně jak na cokoli jiného, může mít každý nějaký názor, na Wikipedii je důležitá encyklopedická významnost. A ta podle mne byla doložena uvedenými zdroji. Jinými slovy, není důležité kvůli čemu jsou známí, ale to, že známí jsou. --Vlout (diskuse) 17. 8. 2016, 22:37 (CEST)
 • Ponechat. V podstatě jako Vlout, významnost je tady v současné době už naprosto jistá.--frettie.net (diskuse) 18. 8. 2016, 00:15 (CEST)
 • Spíše smazat. článek sice plní podmínku dvou zdrojů. Nicméně další otázkou je, jsou-li skutečně netriviální. Dále, když si pročítám doporučení WP:VL a WP:VW, tak jsem přesvědčen, že článek neprojde ani jedním 100letým testem a podmínky významnosti webu také nejsou jednoznačně splněny. Po shlédnutí několika videí z oněch pár příspěvků z daného kanálu si kladu otázku, jestli si toto skutečně zaslouží nějakou pozornost... Skutečně chceme našim dětem dávat něco takového za vzor? Wikipedie se dnes stává poměrně důležitou autoritou pro běžný život a protože děti touží být něčím jedinečné a vynikat a nová kultura "youtuberů" je pro ně velice jednoduše dosažitelná, můžeme ponecháním článku zůsobit poměrně významné škody.--Z.Johny (diskuse) 18. 8. 2016, 08:11 (CEST)
Druhá část argumentace mi přijde irelevantní - wikipedie tu není od toho, aby tvořila či bořila vzory. Smazat článek z toho důvodu by bylo obdobné jako smazat článek o Daeš, aby se po jeho přečtení náhodou někdo nepřidal k teroristům...--Grtek (diskuse) 18. 8. 2016, 14:06 (CEST)
 • Vážený kolego, zřejmě ne úplně chápete můj pohled a argumentujete poněkud absurdně. U hesla Daeš není pochyb o jeho významnosti, za 100, možná 1000 let bude stále mít místo v historii. Na druhou stranu já se snažím říct, že a) u hesel, jejichž významnost není zjevná, se založením článku invertuje situace, kdy z původně prakticky nevýznamného subjektu se stává významný. B) proto je potřeba dobře zvážit, jestli je významnost natolik vysoká, aby se tímto jejím invertováním nenatropilo více škody než užitku. --Z.Johny (diskuse) 18. 8. 2016, 18:18 (CEST)
Děkuji za dovysvětlení, skutečně jsem Vaši argumentaci nepochopil úplně přesně. Měl jsem za to, že A a B jsou nezávislé argumenty a nikoli že B vychází z A. Nicméně, stále si myslím, že A v tomto konkrétním případě tak úplně neplatí, takže nehrozí ani B...--Grtek (diskuse) 18. 8. 2016, 19:36 (CEST)
"Po shlédnutí několika videí z oněch pár příspěvků z daného kanálu si kladu otázku, jestli si toto skutečně zaslouží nějakou pozornost" - Taky si nemyslím, že by to byl nějaký relevantní argument. Tvorba youtuberů se nám nemusí líbit. Třeba FattyPillow mluví sprostě a hází na sebe chipsy a křupky, a stejně tady svoji stránku má. Stejně jako tento kanál. Pokud by se měla Vaše argumentace brát důsledně, pak bychom měli odstranit všechny youtubery, co tu jsou. --Olosh (diskuse) 18. 8. 2016, 18:33 (CEST)
 • Smazat - Ano, WP není z papíru a může zde být halda témat, ale myslím, že je tu mnoho důležitějších témat na rozepsání než 9letí a 21letí kluci, kteří se baví točením nějakých videí nebo co já vím či jedenáctiletý hokejista, kteří to všechno dělají jen jako zábavu a jejich současná práce a povinnost je škola. Vsadím krk na to, že za nějakých 15 let, až budou mít normální práci, si na nějaký YT ani nevzpomenou. Takže přestože možná NNVZ existují (jako existují i k jiným smazaným tématům) smazat, nevidím vcelku nic, co by na tom bylo významného. OJJ, Diskuse 18. 8. 2016, 08:38 (CEST)
Jak jsem již zareagoval výše, to už rovnou můžeme smazat všechny youtubery, co tu jsou. Není to argument proti této konkrétní stránce, nýbrž proti youtuberům obecně. --Olosh (diskuse) 18. 8. 2016, 18:33 (CEST)
Dokonce to, Oloshi, není vůbec argument. Nemohu ho totiž pochopit jinak, než žře argumentem pro smazání je to, že existují důležitější témata. Neposuzuje se ency. důležitost, ale významnost. --Martin Urbanec (diskuse) 30. 8. 2016, 19:54 (CEST)
 • Ponechat. O 2NNVZ dle mého nemůže být pochyb, co se týče WP:VL, i tam by mohl článek při troše vůle vyhovět. Ono je to dost těžké posoudit, protože kritéria nejsou moc psaná s ohledem na "nová média", ale asi by se dalo říct, že předmět článku obdržel více nezávislých recenzí nebo ocenění svých děl a vydává je v nezanedbatelném nákladu, a navíc má rozsáhlou fanouškovskou základnu. Jestli je široce uznáváno, že se navíc stal ve svém (pro mnohé z nás jistě dosti pochybném) oboru trvalou součástí historických záznamů nedokážu vyloučit, pravděpodobně tento obor nemá nic, co by se dalo nazvat historickými záznamy. Také bych narozdíl od wikipedisty:Z.Johny zcela nevylučoval, že by článek mohl projít 100letým testem do budoucnosti - pokud za 100 let bude někdo psát publikaci o počátcích vlogování v Česku, dost možná by se mu informace mohly hodit.. Z jiných alternativních testů článek zcela určitě vyhovuje google testu, testu ověřitelnosti a nemá znaky autobiografie. Naopak myslím, že by neprošel testem rozšířitelnosti.--Grtek (diskuse) 18. 8. 2016, 13:33 (CEST)
 • Ponechat, nepochybně jeden z nejvýznamějších reprezentantů významného fenoménu dnešní doby. Kritériem pro zařazení do encyklopedie není nějaká "záslužnost", "užitečnost" či "hodnota", ale encyklopedická významnost, a tu tento YouTuberácký kanál naplňuje vrchovatě. Pokud bychom z nějakého snobství měli takto zjevně a napřehlédnutelně významné fenomény ignorovat, tak to můžeme celou naši slavnou Wikipedii rovnou zabalit. Dost na tom, že jsme kdysi proti všem zásadám a pravidlům smazali článek Lord Hoven, byť ten opravdu svou významností tady tomu Mishovi nesahal po kolena. --ŠJů (diskuse) 20. 8. 2016, 04:22 (CEST)
Víte, kdy bychom to tu mohli zabalit? Právě, kdybychom se tyto „fenomény“ nesnažili ignorovat. Na informování o tom, co právě letí tady máme spoustu webů, ale rozhodně ne Wikipedii. Nedávno se například mluvilo o přítelkyni Jaromíra Jágra ([1]), propagačním spotu Svazu školkařů s pozoruhodným názvem Everybody do školky ([2]) nebo YouTube kanálu MikeJePan ([3]). Jak tak čtu Vaše reakce na tuto diskusi o smazání, tak i oni by si zasloužili svůj vlastní článek na Wikipedii. Zároveň bych polemizoval o tom jestli je právě Misha „jedním z nejvýznamějších reprezentantů významného fenoménu dnešní doby“, protože podobných jako on tu jsou stovky, ba dokonce tisíce. A to nemluvě o hromadě YouTuberů ze zahraničí. Vůbec se nesnažím zabránit pokroku dnešni doby a už vůbec si nepřijdu proti YouTuberům nijak zaujatý, ale je potřeba si uvědomit, že ne vše, co se na krátkou dobu objevilo ve zprávách, může být přetvořeno v encyklopedický článek. --Dominikosaurus (diskuse) 20. 8. 2016, 14:27 (CEST)
Když pominu to, že Mishovy šílenosti nejsou událost, která se pouze po krátkou dobu objevila ve zprávách, a že celá Vaše argumentace vlastně směřuje proti dosavadnímu konceptu relativně objektivní encyklopedické významnosti založené na uznatelných zdrojích, tak by Vás možná zajímalo, že článek Veronika Kopřivová zde už máme. --Vlout (diskuse) 20. 8. 2016, 14:59 (CEST)
V odstavci č. 5, který jsem citoval, se píše o osobách i událostech. --Dominikosaurus (diskuse) 20. 8. 2016, 15:32 (CEST)
Ano, a přesně tím on, resp. i jeho bratr a vůbec tento YouTube kanál není. Ještě bych k tomu dodal, že Wikipedie není výběrová encyklopedie, reflektuje to, co zajímá svět. Jestliže je ten zájem dostatečně veliký, existuje více netriviálních a věrohodných zdrojů, což zakládá možnost samostatného článku. --Vlout (diskuse) 20. 8. 2016, 15:59 (CEST)
 • Smazat. Argumenty jako kolega Dominikosaurus. --Zbrnajsem (diskuse) 20. 8. 2016, 15:18 (CEST)
 • Ponechat Jaho předposlední píseň se jménem PokemonGO song už má 7.95 milionu zhlédnutí a proto si myslím že je lepší ponechat tento článek... myslím že je tam i několik dalších faktorů proč si myslím, že je lepší ponechat tento článek, ale mohl by být trochu upraven. – Tento nepodepsaný komentář přidal uživatel 86.49.14.64 (diskusepříspěvky) 21. 8. 2016, 11:18‎
Osobně nevím o žádném pravidle, na základě kterého hodnotíme encyklopedičnost podle počtu zhlédnutí na YouTube. Zároveň ale souhlasím s tím, že by mohl být článek trochu poupraven. Otázkou však je, co víc chcete psát o životě a úspěchu 9letého kluka? --Dominikosaurus (diskuse) 21. 8. 2016, 14:10 (CEST)
 • Ponechat I když to je proti mému staromilskému přesvědčení o encyklopedické významnosti. Na rozdíl od Adam Jehlička, kde jsem byl z mnoha důvodů pro smazání, tady beru v úvahu nejen počet Youtube shlédnutí, ale i návštěvnost vlastní stránky. Můj šálek čaje ale ty neumělé zpívánky nejsou. --Svenkaj (diskuse) 21. 8. 2016, 14:34 (CEST)
 • Smazat, viz Dominikosaurus + OJJ, --Ivannah (diskuse) 22. 8. 2016, 22:40 (CEST)
 • Ponechat - Sice je to obsahem kravina, ale encyklopedická významnost je zdroji, které nemají charakter popisu jednorázové události, dána. --Dezidor (diskuse) 23. 8. 2016, 14:59 (CEST)
 • Smazat, další reportážové selfpromo. Je jasné, jak článek na WP prospěje další popularizaci dua.--Juandev (diskuse) 10. 9. 2016, 20:07 (CEST)
  Co encyklopedická významnost, ta nás už nezajímá? --Vlout (diskuse) 10. 9. 2016, 20:10 (CEST)
  @Juandev: Přesně tak. --Dominikosaurus (diskuse) 10. 9. 2016, 20:38 (CEST)
  @Vlout: ona jsou tu i jiná pravidla. To se již řešilo v případě Prague Pride. Navíc nejdůležitější je rozhodnutí komunity, tedy konsenzus zde dosažený.--Juandev (diskuse) 10. 9. 2016, 20:53 (CEST)
  Reportáž? Toto? To už musí být opravdu buď vtip, nebo naprostá absence ponětí, co to reportáž je. --Bazi (diskuse) 10. 9. 2016, 21:50 (CEST)
  "Je jasné, jak článek na WP prospěje další popularizaci dua." - To by šlo říct o všech ostatních youtuberech a i o mnohých dalších lidech ze showbusinessu. Podle nárustu odběratelů za posledních 30 dní je kanál Mishovy šílenosti umístěný v Top 500 CELOSVĚTOVĚ podle statistik, jako jediný z českých Youtube kanálů. Dva měsíce starý Pokemon Go Song je jedno z nejsledovanějších českých videí za celou dobu existence Youtube. A podle zhlédnutí za poslední měsíc se jedná o nejsledovanější český youtube kanál. Na tu tvorbu může mít každý názor jakýkoliv, protože je hodně kontroverzní. Ale fakta jsou fakta. Však se zeptejte třeba svých dětí, jestli znají Mishovy šílenosti. Domnívám se, že vím, jaká bude jejich odpověď. --195.178.83.65 21. 9. 2016, 13:11 (CEST)
Fakta to možná jsou, ale ve Vašem podání naprosto neověřená ;-) Podotýkám, že se tu bavíme o významnosti, ne o známosti. --Dominikosaurus (diskuse) 21. 9. 2016, 14:23 (CEST)
Je fakt, že by pan anonym mohl daná tvrzení ozdrojovat (když už jsme na té wikipedii), nicméně dané kategorie uvedl tak přesně, že je pravděpodobně není moc problém dohledat. Během pár vteřin googlení první z nich: [1].
A ano, bavme se o významnosti, ta je přeci nejobjektivněji vyjádřena NNVZ, kterých je tu dostatek ;-)--Grtek (diskuse) 21. 9. 2016, 18:51 (CEST)
Jj, když pomineme, že polovina všech referencí jsou YouTube videa a sem tam je přihozen nějaký bulvární článek (viz. sekce komentářů) nebo rozhovor. --Dominikosaurus (diskuse) 22. 9. 2016, 16:04 (CEST)
…občas proložené nějakým tím rozsáhlejším článkem v Respektu…--Grtek (diskuse) 25. 9. 2016, 00:35 (CEST)
 • Ponechat! Moc jsem je nesledoval, nicméně bych řekl, že ty písničky jsou celkem strašný a videa jakbysmet, ale to by neměl být důvod pro smazání. Důležitá je encyklopedická významnost. A tu tihle dva týpci splňují. Ostatně jde o jedny z našich nejznámějších youtuberů, známých daleko za hranicemi naší země. --Marek Genius (diskuse) 12. 9. 2016, 23:49 (CEST)
 • Ponechat. Víc k tomu napsat nelze, mafie by to nedovolila. – Tento nepodepsaný komentář přidal(a) Fanoušek kopané (diskusebloky) 22. 9. 2016, 15:29‎ SE(L)Č
Pšššt... Myslíte kliku? --Dominikosaurus (diskuse) 22. 9. 2016, 15:42 (CEST)

Komentáře[editovat | editovat zdroj]

S těmi 2NNVZ bych brzdil, protože článků z podobných webů bych vám mohl najít desítky. Teď mám na mysli ten typ webů, které se snaží jít s davem a psát o tom co je právě trendy. Viz. například Prima Style: [4][5][6]. Nestačí? Tak prosím, tady máte další: [7][8][9][10][11][12]. A teď nemám na mysli jen Prima Style. Chci tím říct, že ne všechno na internetu je nutně nezávislý netriviální věrohodný zdroj. Pamatuji si, že – ne před zas tak dávnou dobou – se tu objevovali články o mnoha jiných YouTuberech. Nejfake, Ňákej McCitron. Všechny tyto články byly smazány jako neencyklopedické, nevýznamné. Co pak tedy rozhoduje o tom, kdo z nich na Wikipedii bude a kdo ne? Velikost fanouškovské základny, či snad počet článků v mainstreamových médiích? K zamyšlení. --Dominikosaurus (diskuse) 18. 8. 2016, 14:55 (CEST)

Z Vámi uvedených odkazů plyne, že o encyklopedické významnosti popisovaného subjektu nemůže být pochyb. K tomu jen z článku je možné dodat [13] a [14], jistě by se při troše snahy našly i další. Ano, youtubeři jsou fenomén a Wikipedie jeho hodnotu jistě nebude hodnotit, od toho zde není. --Vlout (diskuse) 18. 8. 2016, 15:00 (CEST)
(s e.k.) Prima Style se dá chápat jako bulvární médium, pro naše potřeby tedy asi bude narážet na kritérium věrohodnosti. Byť pro obecně společenská témata se takové zdroje dají s přivřením oka použít snáz než pro témata odborná/vědecká. V mnoha případech taky ty texty můžou být na štíru s trivialitou, protože když má třeba článek dva odstavce vyplněné ovšem převážně vatou a třeba s jedinou nebo dvěma skutečnými informacemi použitelnými pro encyklopedii, tak se to nedá brát jako zdroj jdoucí do hloubky. Oproti tomu třeba text z Respektu je ucelený a jde o seriózní médium, tam bych tu pochybnost neměl. --Bazi (diskuse) 18. 8. 2016, 15:16 (CEST)
Chápal bych tu výtku, kdyby bulvární média zde byla jediným zdrojem. To však nejsou. --Olosh (diskuse) 18. 8. 2016, 18:33 (CEST)

@Grtek,Olosh: vážení kolegové, uvědomme si, že 2NNVZ je jen doporučení, nikoli závazné pravidlo. Pokud bychom se jej striktně drželi, tak bychom zde měli taktéž strpět články o dírách na silnici a případně další podobné. A to je podle mého další faktor významnosti: do výmolu někdo nasype kolečko asfaltu a je po tématu, stejně tak u takovýchto pseudocelebrit dojde k odchodu do zaměstnání, navázání vztahu a pod. a jejich činnost je ukončena významnost klesne téměř k nule. Ale je pravdou, že správné řešení je přezkoumat z tohoto pohledu i ostatní členy Kategorie:Youtubeři. Podle tothoto úsodku bych navrhnul v ní ponechat pouze lidi, kteří se touto činností dokáží uživit, případně lidi, kteří dosáhli skutečné špičky v tomto "oboru", například viz poslední odstavce článku Youtuber. – Tento nepodepsaný komentář přidal Z.Johny (příspěvkydiskusebloky) 19. 8. 2016, 10:35‎ SE(L)Č

Kritérium uživení se je zajímavý nápad. Jen mám obavu, že kdybychom ho podobně aplikovali třeba na básníky nebo malíře, jejichž mnohá díla se třeba dnes prodávají za horentní sumy, ale oni sami zemřeli v bídě, protože se tím neuživili, nebo to dělali při jiném zaměstnání... Nevím, jestli to obstojí pro youtubery. Každopádně dost špatné kritérium je i prostá sledovanost, protože to vypovídá možná tak o relativní důležitosti jednoho vůči jiným, ale není schopno vypovědět o srovnání významnosti vůči jiným oblastem života. Takže se vrátíme zase nejspíš k osvědčenému NNVZ, kdy jen musíme důkladněji zkoumat, jak moc triviální jsou ty zmínky a v jak kvalitních médiích se objevují, jestli o youtuberovi pojednávají jenom specializované webové pseudopořady, nebo jejich věhlas pronikl i do mainstreamových médií a pořadů, případně i dál. A je dobré si třeba všímat, jestli ty zmínky pojednávají jenom o jednotlivých excesech, které stály za zmínku jenom svou bizarností, nebo se zabývají třeba obšírněji celou tvorbou dotyčného a snaží se proniknout do hloubky. --Bazi (diskuse) 19. 8. 2016, 10:55 (CEST)
@Z.Johny: O výmolu, který nejméně dvakrát po sobě získal titul "výmol roku" a opakovaně ohlas v celostátních médiích včetně celostátního veřejnoprávního rozhlasu i televize, bychom tu určitě měli mít článek. Na tom nevidím vůbec nic absurdního. A z hlediska praktického života je to možná i závažnější věc než nějaké sportovní medaile. Wikipedie není příručka ani telefonní seznam. Na Wikipedii platí, že co jednou bylo významné, je provždy významné. Co jednou prošlo všemi velkými médii, stává se definitivně přinejmenším součástí historické paměti jedné generace lidí. A jestli to neplatí zrovna o výmolu U Seřadiště, tak o Mishových šílenostech to bude platit zcela nepochybně. Stejně jako třeba o Aničce Dajdou, dřevorubecké anabázi Lídlu, knižním velkoobchodu Miroslava Macka anebo "článku vlevo dole" a "fotografické paměti" prezidenta Zemana. Kritérium, zda se někdo něčím "dokáže uživit", je totálně nesmyslné. Encyklopedicky významných je i mnoho subjektů nebo projektů, které zkrachovaly, a mnoho lidí, kteří se zbláznili nebo přišli na mizinu. A samozřejmě i mnoho kýčovitých děl, tlachajících neschopných politiků, neužitečných celebrit. Významnost prostě neznamená úspěšnost ani záslužnost. --ŠJů (diskuse) 20. 8. 2016, 04:48 (CEST)
Vážený kolego, na tom se neshodneme, myslím si, že o díře v silnici (natož parkoviště náklaďáků a autobusů, jakým je ulice U Seřadiště) bychom článek mít neměli. Pokud by to byla díra na nějaké podstatné dopravní tepně, kde alespoň jednou do roka způsobí vážnou nehodu a píše se o ní jako známé, tak prosím. A s tématem tohoto DoSu je to stejné, pokud Mishovy šílenosti dosáhnou věhlasu např. Kazmy nebo ViralBrothers - budou mít vlastní kanál na nějakém redigovaném médiu, někdo vydá jejich tvorbu na fyzickém nosiči nebo se alespoň udrží v obecném povědomí (já třeba, i když se snažím dění v ČR sledovat, tak mi to vůbec nic neříká) po několik dalších let, budiž, nemám námitek. Ale takto je to jen malý kluk, který ani neví co vlastně chce, řízený svým slávychtivým bratrem a v tomto by je cswiki neměla podporovat - rozhodně nejsme propagační web. --Z.Johny (diskuse) 22. 8. 2016, 10:48 (CEST)
@Bazi: Je pravda, že posuzovat "triviálnost" zmínek nebo "kvalitu" médií je jedna z cest, jak do Wikipedie propašovat jinak zakázan vlastní názor či postoj ("výzkum" je pro takové dojmy a soudy příliš silné slovo). Požadovat, aby téma proniklo ze specializovaných publikací, médií či pořadů do těch velkých, mainstreamových a všeobecných (neboli do povrchního bulváru), je také ošidné. Kam bychom přišli, kdybychom takto postupovali u technických či vědeckých témat a ignorovali je, pokud neproniknou mimo svůj obor? Co se týče bizarnosti, jistě má svůj důvod, že bizarnost je jedním z důvodů, proč se lidé o věci zajímají, tj. proč pro ně jsou takové věci významné, a tento důvod není o nic méně důležitý, než jiné důvody. Důvody, proč zrovna v naší době propukl zrovna na Youtube zrovna tento fenomén, který hýbe značnou částí zrovna jedné dnešní generace, mohou být zkoumány donekonečna - jisté však je to, že nějaké takové důvody jsou a že se tak stalo. --ŠJů (diskuse) 20. 8. 2016, 04:48 (CEST)
To přirovnání youtuberů k technickým a vědeckým tématům ohledně jejich průniku do mainstreamových médií poněkud pokulhává, vlastně hodně. Protože každé z těch témat se k onomu mainstreamu přibližuje z opačné strany. Zatímco u vědeckých témat lze s úspěchem předpokládat, že jsou převážně seriózní, průnik do mainstreamových médií je pro ně bulvarizací. Naopak témata spíše z oblasti zábavy, různých pikanterií apod. jsou ze své povahy spíše bulvární (připomeňme si, že bulvarizace je právě posun informační funkce směrem k funkci zábavní), takže průnik z médií silně bulvárních nebo úzce vymezených do médií serióznějších a mainstreamovějších je pro ně dokladem právě o posunu z pouhé bulvární roviny k rovině encyklopedicky zajímavější a významnější. (Něco jiného by samozřejmě bylo, kdybychom mluvili o specializovaném odborném, vědeckém textu na téma youtuberů. Ale tady se jedná o specializované pořady zábavní.) --Bazi (diskuse) 20. 8. 2016, 15:16 (CEST)
Cejchovat témata či média podle osobního dojmu a vkusu jako "seriozní" nebo "bulvární" anebo považovat zábavnost nebo pikantnost za nějakou kontraindikaci významnosti je velmi ošidné. Představte si, že bychom tato hlediska uplatňovali třeba na LGBT témata jako třeba nějaký ročník nějakého "pikantního" průvodu po pražském bulváru. Ovšem významné zábavné nebo pikantní věci jsou předmětem zájmu encyklopedie úplně stejně jako ty, které se natolik zpolitizovaly, že jsme nuceni je považovat za seriozní. Pro mě osobně je třeba kritériem významnosti, že pokud o něčem vím, přestože se o daný obor v podstatě vůbec nezajímám, tak už to považuji za významné (mimo jiné proto, že u takových věcí už je podstatně vyšší pravděpodobnost, že o tom někdo bude hledat informace). Z tohoto hlediska bych tohodle Mishu a možná pár podobných jevů řadil téměř na stejnou úroveň jako třeba Kancelář Blaník nebo Opráski sčeskí historje, byť o nich lze psát přece jen hlubokomyslnější recenze. Je to úroveň, při které se dá říct, že komu nejsou povědomé, ten nemá všeobecný přehled. --ŠJů (diskuse) 22. 8. 2016, 03:43 (CEST)
Však tak to je, že Prague Pride 2016, na který je tu naráženo, pokud pomineme tu aktivistickou či politickou stránku věci, by byl festivalem ryze zábavním a svou významnost by prokazoval tak jako tak nejlépe právě ohlasem v celostátních seriózních mainstreamových médiích. Tady jsem to ovšem stavěl do kontrastu s onou dřívě zmiňovanou vědou a technikou. Samozřejmě můžeme nacházet oblasti sporné, nejednoznačné, jako asi v kdečem, ale nevím, jestli by někdo chtěl přijít s hypotézou, že veškerá věda je v principu bulvární a veškerá zábava v principu seriózní. Samozřejmě i z oblastí zábavních existují třeba encyklopedické práce, všemožné encyklopedie filmu, populární hudby i třeba televizní tvorby, což IMHO dokládá právě prostup oněch témat do oblasti seriózního zájmu. Máme i encyklopedie turistické ad. O žádné youtuberské encyklopedii zatím nevím, ale nemůžu vyloučit do budoucna vznik nějaké takové. Tím by se opět potvrdil jakýsi seriózní zájem o tuto oblast. A záznamy v takové práci by se pak daly využívat k dokládání encyklopedického významu jednotlivých youtuberů. --Bazi (diskuse) 22. 8. 2016, 04:01 (CEST)
Řada článků, rozhovorů atd. se najde. Potíž je, z jaké pozice a jakou metodu my chceme určovat, který zájem je "seriózní" nebo "důvěryhodný". Samozřejmě že intenzivněji a do větší hloubky se tím budou zabývat zdroje, které jsou kulturně a žánrově blíž tomu, o co se jedná. A budou se tím zabývat především způsobem, jaký je danému žánru vlastní. --ŠJů (diskuse) 22. 8. 2016, 16:09 (CEST)
 1. https://socialblade.com/youtube/top/50030d/mostsubscribed


Kategorie:Wikipedie:Záchytné kategorie[editovat | editovat zdroj]

Toto není hlasování, ale diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
ŠJů (diskuse) 27. 8. 2016, 11:49 (CEST)
Uzavření diskuse
až se dojde k závěru (systémová diskuse)

Popis problému[editovat | editovat zdroj]

Kategorie:Wikipedie:Záchytné kategorie je tu jednou z nejstarších kategorií – založil ji 21. 11. 2007 Danny B. pod názvem Kategorie:Záchytné homonymní kategorie. Podle popisku, který vznikl v roce 2007 současně se založením kategorie, měla tato kategorie obsahovat de facto "kategoriové rozcestníky". 5. srpna 2016 ji DvorapaBot přesunul na nový název Kategorie:Wikipedie:Záchytné kategorie, zdůvodnění v popisu editace žádné nevidím, ale zřejmě šlo primárně o odlišení "údržbové kategorie" od kategorií pro články a o snahu název zkrátit; od června 2016 jsou v historii stránky vidět zásahy související s děláním pořádku v údrřbových kategoriích.

Ani stránka Nápověda:Kategorie, ani stránka Wikipedie:Rozcestníky se o možnosti zřizovat tento typ rozcsetníků nezmiňuje a pokud vím, nikdy nezmiňovala a ani v praxi se takové rozcestníky nijak významně nepoužívaly.

Chemické názvy: (pro několik kategorií použil Zirland 17. 12. 2007, Chloridy a Bromidy v roce 2010 Mercy s asistencí BobMa usurpoval zpět pro jeden ze dvou významů, ale 13. 1. 2011 ji s odkazem na diskusi Pod Lípou Jvs změnil zpět na "záchytnou", pro Disulfidy použil Kusurija 15. 6. 2012) V červenci 2012 celou skupinku rozcestníků na rychlé smazání navrhoval 194.213.41.2, před smazáním je zachránil Jvs. Arsenidy‎ BromidyDisulfidyFluoridyChloridy Jodidy‎ Selenidy Sulfidy‎

Biologické názvy (použil JAn Dudík 4. 9. 2013): Sasanky

Místní názvy: (jeden rozcestník (Jankov) vytvořil 29. ledna 2013 JAn Dudík a ostatních 22 vytvořil v posledních dnech po jeho vzoru Chrzwzcz. Adamov‎ Bělušice‎ Dlouhá Lhota Dolní Krupá‎ Hlavatce‎ Hostomice‎ Husinec‎ Jankov Kamenný Újezd‎ Kněževes Kramolín Louka‎ Nové SadyOlešniceOnšov‎ Písková LhotaPřepychySkorkovStaré Sedlo‎ StřítežStudená‎ Tetín‎ Zlatá Olešnice‎

Pokud tedy z dnešního obsahu zrekonstruujeme historii této kategorie: v listopadu 2007 ji Danny B. založil, dnes už nevíme proč. necelý měsíc poté ji Zirland využil pro nejméně 6 článků zřejmě v rámci jednorázového sporu mezi chemiky a mineralogy. V letech 2011 a 2012 se Mercy a 194.213.41.2 pokusili tuto anomálii likvidovat, ale v obou případech se zastáncem stal Jvs, který k tomu zřejmě v roce 2011 dostal nějakou podporu Pod Lípou. V roce 2012 přihodil sedmý rozcestník z téhož oboru Kusurija. A pak ještě JAn Dudík v roce 2013 založil dva rozcestníky ve dvou jiných oborech (biologie a místopis), čehož se nyní v srpnu 2016 chytil Chrzwzcz a aplikoval tuto metodu na 22 dalších místopisných názvů, z jeho inicativy na mé diskusní stránce jsem otevřel i tuto diskusi.

Ještě jsem dohledal tu diskusi Pod Lípou 2011. Jvs tehdy otevřel diskusi s tím, že BobM prý začal s úpravami, které jdou proti původnímu smyslu záchytných homonymních kategorií. Petr Karel tam přišel připomenout pozice mineralogů v té bitvě o 6 rozcestníků, User:Danny B. přišel tyto kategorie obhájit s poukazem na to, že jejich založení kdysi doporučil nějaký chemik, a že kategorie je zamýšlena i pro využití v jiných oborech, a tím považoval Jvs diskusi za uzavřenou, nikdo jiný se nepřipojil. Danny B. víceméně zdůvodnil, proč v oněch případech je nevhodné jeden ze dvou významů preferovat a obsadit jím název bez rozlišovače, ale otázka je, nakolik z toho vyplývá nutnost či vhodnost mít na názvu bez rozlišovače ten rozcestnik. --ŠJů (diskuse) 27. 8. 2016, 12:11 (CEST)

Doporučená řešení[editovat | editovat zdroj]

Na úvod uvedu několik principiálních možností, jak situaci řešit či neřešit:

 • 1) Ponechat nynější stav, tj. nesystematickou kategorii s nahodilým obsahem bez podpory v pravidlech a doporučeních, a to s rizikem, že se ji občas někdo bude snažit zlikvidovat či vyprázdnit a občas se naopak zase někdo pokusí ji začít hromadněji využívat, čímž rozvíří vodu a naruší převažující zvyklosti a doporučení a zažehně nové spory. K nynější aktivitě Chrzwzcz zaujmout pozici mrtvých brouků, tj. ani se jí neinspirovat v jiných oblastech (např. jména osobností), ani ji nezarazit.
 • 2) Kategorii i obsah definitivně smazat a definitivně se rozhodnout, že pro kategorie rozcestníky (ani přesměrování) mít nebudeme a homonymie budeme řešit jinak. K této možnosti lze doplnit sofistikovanější softwerová řešení, například že by existující redirekty a rozcestníky v hlavním jmenném prostoru zároveň fungovaly jako přesměrování a rozcestníky pro "červené kategorie", tj. že články omylem či záměrně zařazené do neexistujících kategorií by boti a poloboti obratem třídili podle existujících rozcestníků a přesměrování v hlavním jmenném prostoru.
 • 3) Oficiálně zavést možnost rozcestníků a přesměrování na názvech kategorií, tj. zapracovat tuto možnost do pravidel a doporučení a přizpůsobit tomu technické nástroje (napřimovací a kategorizující boty, našeptávače apod.). V Commons to tak bez problémů funguje, ale tam jsou jiné podmínky (kategorie tam mají spíše funkci, kterou na Wikipediích mají články, tj. víceméně tam neexistují rozcestníky a přesměrování v hlavním jmenném prostoru, a běžně se tam užívá kategorizace do "červených", dosud nezaložených kategorií podle očekávatelnosti jejich budoucího názvu). Předpokládám, že pak bychom takových rozcestníků či přesměrování měli výhledově řádově tisíce.

Stanoviska k řešení[editovat | editovat zdroj]

 • Možnost 2) bych preferoval za podmínky, že by správci bota (botů), které hlídají přesměrování, rozlišovače a neexistující kategorie, uměli funkci "záchytných kategorií" plnohodnotně nahradit, což by zase nemuselo být tak složité. Možnost 3 je možno tolerovat jako provizorní řešení, ale pokud bychom na ni přistoupili, znamenalo by to, že bychom tu skoro všechny rozcestníky a přesměrování museli mít dvojmo, jednou v hlavním jmenném prostoru a podruhé v kategoriích. Což se mi jeví jako poněkud neefektivní a nepraktické. První možnost beru jako nouzovou pro případ, že se nebudeme schopni dohodnout na jiné. --ŠJů (diskuse) 27. 8. 2016, 11:49 (CEST)
 • Nechat jak je - Trochu upřesním. Já jsem dané kategorie vysloveně nevytvořil, ale přetvořil z existujících (podle vzoru). Pokud dvě obce obsahovaly rozlišovač (tj. byly stejně ne-významné) a jedna z obcí si zabrala kategorii bez rozlišovače, byly v tom zmatky, špatně zařazené články a taky někdy kategorie duplicitní. Kategorie i v původním stavu měly jako svůj hlavní článek rozcestník (zřejmě relikt po nedotaženém přejmenování článku - nepřejmenovaná kategorie; ano předpokládám, že pokud jsou dvě obce stejně ne-významné, že mají rozlišovač, měly by ho tyto obce podědit i do stejnojmenné kategorie i kdyby pak neexistovala kategorie bez rozlišovače). Druhým řešením je mazat neobsazené kategorie bez rozlišovače, ale hrozí opětovné vytvoření, duplicita, a zařazování nesprávných článků do ní. Proto myslím, že je dobrá pro "zachytávání" a napravování omylů, co už se jednou staly, ne vysloveně jako prevence k případům, co se stát můžou. Chrzwzcz (diskuse) 27. 8. 2016, 12:05 (CEST)
  Pokud jsem zmiňoval, kdo které ty rozcestníky vytvořil, tak ve všech uvedených případech šlo o to, že v ně technicky vzato byla přetvořena původní stránka, kterou buď původně uzurpoval jeden z více významů podle zásady "kdo dřív přijde...", anebo tam byly smíchané oba významy dohromady (což byl asi případ těch chemicko-mineralogických kategorií). Pokud bychom tedy toto řešení měli v těchto případech ponechat (což nechci apriori vylučovat), pak by asi bylo správné ho legitimizovat a aplikovat plošně na všechny podobné případy ve všech oborech, což už ovšem není řešení č. 1, ale řešení č. 3. A zároveň se tedy domluvit, zda kritéria pro použití rozlišovačů u kategorií budou shodná jako u článků, anebo zda v kategoriích tendenci k rozlišovačům oslabit (protože některé významy zřejmě nikdy nebudou mít svoji kategorii) anebo naopak v kategoriích používat rozlišovače důsledněji a častěji než v článcích (protože kategorie bez rozlišovače má tendenci stahovat na sebe pomocí našeptávače i články o ostatních významech). --ŠJů (diskuse) 27. 8. 2016, 12:19 (CEST)
Ano, spíš jsem vytvářel ty rozlišenější kategorie, přesunul do nich články a přetvořil tu kategorii s výrazem bez rozlišovače. K tomu robotickému zpracování - na výrazu Lhota bude rozlišovač, ale to by pak musel být velmi chytrý robot aby věděl, že z toho vyplývá i rozlišování pro kategorii "Narozeni ve Lhotě", protože článek "Narozeni ve Lhotě"-rozcestníkový nebo "Narozeni ve Lhotě (rozcestník)" jednoduše existovat nebude, aby se dovtípil že má automaticky vytvořit rozcestníkovou kategorii. Nepsané pravidlo pro rozlišovače v kategoriích asi zní: kategorie má buď stejný rozlišovač jako její hlavní článek, nebo ten rozlišovač nemá, pokud nehrozí záměna, nebo jde o nejrozšířenější význam mezi těmi, co kategorii mít budou. Mezi dvěma obcemi ta záměna hrozí, proto když mají obě rozlišovač u článku, musí si ho podědit i do stejnojmenné kategorie a kategorií typu "Narozeni v". Chrzwzcz (diskuse) 27. 8. 2016, 13:29 (CEST)
V tom případě by to ale jako standardní řešení mělo být zmíněno v doporučeních Pojmenování kategorií, Rozlišovač, Rozcestníky atd. Pokud narazíme na někoho, kdo tomu bude bránit, tak zůstaneme zase viset na půl cesty a nikdo s tím nehne. --ŠJů (diskuse) 27. 8. 2016, 19:11 (CEST)
 • Smazat – podle mého názoru zcela zbytečné a jdoucí proti definici „kategorie“ sdružovat články na související téma, ne z nich dělat rozcestníky sdružující 0 souvisejících článků, které se jen stejně jmenují. Navíc se jedná o raritní (místopisné) případy, někdy i s dosud jediným výskytem. V době funkčního našeptávače, přímo nabízejícího všechny názvy, IMO přežitek. A aby to nemátlo, klidně bych názvy kategorií rozepisoval: Střítež v okrese Třebíč /místo závorky/. Také nepojmenováváme XXX (Česko), ale v Česku apod. (XXX lze nahradit čýmkoli). --Kacir 27. 8. 2016, 21:41 (CEST) / --Kacir 27. 8. 2016, 21:59 (CEST)
Ano, ale našeptává to existující kategorie. Vyšlo mi, že duplicitních obcí je 1860 (tedy obcí, které se jmenují stejně; a obcí, které mají rozlišovač, protože se jmenují stejně jako něco jiného) a kdyby se to vážně chtělo dělat pro všechny, tak by záchytných kategorií bylo pro obce 942 (pro zájemce můžu poskytnout), což je krásný argument proti jejich existenci, ale proto jsem je podle vzoru stvořil (přetvořil z původních kategorií a články přesunul do kategorie s rozlišovačem) jenom tam, kde se při mé kontrole problém vyskytl. Další možnost by bylo stvořit všechny kategorie s rozlišovače předem, i kdyby měly být prázdné, aspoň by byly připraveny pro našeptávání. Úplně prázdné by tedy nebyly, obsahovaly by 1 článek o dané obci a všechny obce článek mají. Ale pokud je nálada proti, zejména z důvodu omezeného používání a jen v několika málo oblastech, budiž. Chrzwzcz (diskuse) 27. 8. 2016, 22:17 (CEST)
Jinak proti rozepisování, závorky se v názvech kategorií používají běžně, a článek o obci se taky nejmenuje Střítež v okrese Třebíč, ani Narozeni ve Stříteži v okrese Třebíč. To už by vám řekl spíš ŠJů, že to by bylo vhodnější spíš pak využívat (podle německého wikivzoru) název jejich katastrálního území (zde Střítež u Třebíče), které je napříč Českem vždy unikátní. Chrzwzcz (diskuse) 27. 8. 2016, 22:21 (CEST)
Německá Wikipedie je ve zpracování českých reálií specifická (nejen u obcí, ale i např, u železničních tratích), ale neznamená to, že musíme jít jejich cestou. Já bych i nadále preferoval držet se (i z důvodu očekávatelnosti) co nejpřesněji oficiálního názvu a blížší rozlišení zřetelně oddělovat závorkou. Je ovšem prozíravé použít rozlišovací závorku včas, tedy ověřovat, zda název nekoliduje s jiným existujícím objektem (tématem), nikoliv jen to, zda koliduje s již existujícím článkem nebo kategorií.
Jinak neřešme tu jen 1860 obcí, ale obecně otázku, jestli chceme obecně jako systémové opatření zavést kategorie-rozcestníky a kategorie-přesměrování. Týkalo by se to nejen obcí, ale všech témat, pro která dnes máme rozcestníky, tedy zejména ještě jmen osob. Mně by se bývalo zdálo jednodušší odstranit těch 6 chemicko-mineralogických rozcestníků jakožto špatný precedens – jakožto anomálii z roku 2007, kdy jsme ještě neměli ujasněné, co od kategorií chceme a jak je budeme používat. Ale k tomu se komunita za 9 let nebyla schopna nijak systematicky postavit. Těch 6 pozapomenutných kategorií-nekategorií tu celou dobu číhalo jako mina. --ŠJů (diskuse) 1. 9. 2016, 20:29 (CEST)
 • smazat - viz Kacir, takto kategorizovat mělo smysl pouze provizorně. Důvody pro kategorii (jako formu údržby) již pominuly. --Wikipedista:BobM d|p 29. 8. 2016, 11:09 (CEST)
 • Přijde mi složité tady řešit systém a myslím si, že v tuto chvíli to není problém. Obecně bych byl pro ponechání, ale zrovna v případě Dannyho řešení je problém ten, že vytváří "božké" systémy, které asi tak božské nejsou, protože nikdo neví jak fungují, či jak by měly. Na Wikiverzitě Danny B. se svojí partou protalčoval násilím se svojí partou nějaký systém údržbových kategorií. Když byl zbaven komunitou práv, tak jsme chvíli hledali vysvětlení, ale jelikož jsme nic nenašli, tak jsme došli k názoru, že to celé smažeme - nic se nestalo Wikiverzita šlape dál. A tak i v tomto případě bych to smazal: je to zřejmě nástřel nějakého božského systému, který nebyl realizován. Za druhé, systém bych v tuto chíli neoklešťoval pravidlem, protože funguje a protože může kdokoliv aplikovat technické kategorie vhodné pro sémantické vyhledávání, nebo generování statistik.--Juandev (diskuse) 10. 9. 2016, 20:33 (CEST)

Komentáře[editovat | editovat zdroj]

Seznam cizinců v HC Oceláři Třinec[editovat | editovat zdroj]

Toto není hlasování, ale diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
Mirek256 28. 8. 2016, 07:33 (CEST)
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešení[editovat | editovat zdroj]

 • Smazat dávám na zvážení, jestli by se měli vytvářet takové seznamy, mé maličkosti připadají rasistické. Anglická či německá wikipedie podobné seznamy nemají, mají seznamy hráčů klubu, kde je vlaječka země původu. Ostatně v tomto článku je nejvíce cizinců ze Slovenska. Wikipedie by neměla vytvářet žádné seznamy dle etnického původu či státní příslušnosti hráčů, důležité jsou jiné věci, sportovní výkony, jak se hráč chová, ne etnický původ či státní přílušnost. Zde seznamy cizinců v české wikipedii [15]. Mirek256 28. 8. 2016, 07:33 (CEST)
Svůj původní příspěvek mažu. --Zbrnajsem (diskuse) 28. 8. 2016, 22:46 (CEST)
 • Ponechat Rasistické ?? To snad ne... To snad spíš toto, ne ? I to, jestli je hráč cizinec nebo není, je celkem důležité. V české extralize je stanoven maximální počet cizinců týmu v jednom utkání. Což určitě není rasistické opatření, kolego Mirku256. --Jowe (diskuse) 28. 8. 2016, 12:26 (CEST)
@Jowe: Mám na Vás dotaz, proč seznamy cizinců v spotrovních klubech nemá anglická, německá či ruská wikipedie? Proč u nich toto kritérium není důležité? Je pro vás tak důležité, kdo ve sportovním klubu je cizinec, že na wikipedii musí být seznam? A nechci slyšet, že co není na en, de či ru, muže být u na české wikipedie. Připadá vám to důležitější než spotrovní výkon? U české extralize nebudu psát, mám názor, že je vcelku zbytečné ji sledovat. --Mirek256 28. 8. 2016, 13:04 (CEST)
Nemohu vám odpovědět jinak než, že není důležité pro cs.wiki, co existuje nebo neexistuje na jiných jazykových verzích. Obávám se, že váš argument "jinde to taky nemají" bude mít při vyhodnocování této diskuse velmi malou váhu. Proč je informace o tom, zda někdo je nebo není cizinec, celkem důležitá jsem v psal v minulém příspěvku. --Jowe (diskuse) 28. 8. 2016, 13:19 (CEST)
Označovat seznam za rasistický není vhodné. Jde však bezpochyby o nacionalismus. Nejde o národní/národností seznamy, které jsou v pořádku a není na nich nic zaujatého. Tento seznam je ovšem nacionalistický a tudíž porušující závazné pravidlo o nezaujatém úhlu pohledu, protože rozděluje lidi (sportovce) na našince a cizince dle nacionalistického klíče (nacionalistický klíč není rozhodně neutrální, protože zaujímá úhel pohledu z pozice vlastní národnosti pisatele, soutěže či nacionalistické pozice daného území- aneb seznamy cizinců v NHL). (S rasismem však vidím souvislost ve snaze o separaci/segregaci našinců a cizinců do odlišných skupin). A to je také odpověď, proč jiné wikipedie takové seznamy nemají. Toto není Wikipedie Česká republika, ani Česká Wikipedie ve smyslu vztahující se k nějakému území. Nejsme národní encyklopedií (nejsme encyklopedií o Česku, ani encyklopedie psaná z českého pohledu a není 19. století), jsme universalistickou a kosmopolitní encyklopedií psanou v českém jazyce. Obzvláště absurdně působí seznamy cizinců v NHL: "Cizinci jsou myšleni hráči nepocházející z Kanady a Spojených států amerických."-což je mimochodem vlastní výzkum, (v NHL se nevyznám, ale tipuji, že žádné kvóty na Američany a Kanaďany zde neexistují, jaké má tedy odůvodnění pro ponechání takových seznamů? nehledě na to tipuji, že většina hráčů hrajících několik let má rezidenturu a je tedy otázkou nakolik člověk mající kanadskou rezidenturu je cizincem, když může volit a být volen, má přístup ke vzdělání či sociálnímu systému jako jakýkoli Kanaďan). Jestliže je "V české extralize je stanoven maximální počet cizinců týmu v jednom utkání." pak neexistuje žádné kritérium pro majitele klubu kolik cizinců mohou mít v týmu (jde o pravidlo soutěže ve které působí vztahující se na konkrétní utkání) a pak tedy nechápu argument, že máme dělit hráče HC Oceláři Třinec na našince a cizince, jelikož toto kritérium je zřejmě irelevantní ve vztahu k jednotlivému klubu. Jinými slovy vyjádřeno, jestli je hráč cizinec je podstatné pouze z hlediska soupisky trenéra na konkrétní utkání, ne na počet cizinců, kteří mohou v týmu působit.
Tento a ostatní seznamy jsou na smazání tedy především z důvodu flagrantního porušení nezaujatého pohledu. --Elm (diskuse) 9. 9. 2016, 05:07 (CEST)
O neúčelnosti se dá diskutovat, já si to třeba nemyslím. Ale nahodilý ten seznam určitě není a naopak je systematicky tříděný podle národností pro větší přehlednost.--0kozel (diskuse) 29. 8. 2016, 12:58 (CEST)
 • Ponechat (autor seznamu) - To bychom museli mazat i Zde a mnoho dalších. Doporučená řešení slabě smazat tak této formulaci fakt nerozumím. Toto není náhodilý seznam, ale seznam , který je skutečný!!! --Zoner60 (diskuse) 29. 8. 2016, 12:33 (CEST)
dobrá, tedy spíše smazat
@Zoner60: Zeptám se, proč jsi nevytvořil článek Seznam hráčů v HC Oceláři Třinec, no, je zde kategorie Kategorie:Hráči HC Třinec, proč zde musí nbýt Seznam cizinců v HC Oceláři Třinec. Je nutné cizince hrajíci za hokejocý klub odlišit. Jinak je mi líto, že komunita nechápe, proč chci podobné stránky smazat. Je to stejný důvod, proč nejsou jinde.
 • Ponechat byl by to precedens pro mazání dalších seznamů Zde a seznam je udržovaný. --Addvisor (diskuse) 29. 8. 2016, 14:05 (CEST)
 • spíše ponechat - sice je podle mě seznam málo důležitý, ale pokud je poctivě zpracovaný, což tento je, je prospěšný. Sice nahodilý v tom smyslu, že asi nebudou podobné seznamy pro všechny kluby, a snadno se stane zastaralý, a takové seznamy by bylo nejlíp generovat strojově, ovšem to by o každém hokejistovi muselo být zaznamenáno, že a kdy hrál za Třinec a jeho státní příslušnost. S rasismem jistě nemá nic společného. Paul E (diskuse) 31. 8. 2016, 10:48 (CEST)
 • Smazat - jelikož dané seznamy implicitně dělí hráče na našince a cizince. To nepovažuji za encyklopedické hledisko podle kterého mají vznikat články s takovými názvy. Aneb ukaž co máš v pase ať víme do jakého seznamu Tě zařadit v české encyklopedii (co mi to jen sakra připomíná?). Bullshit. Jestliže ponecháme takový seznam, není žádného argumentu, abychom nezakládal seznamy "našinců" v HC Oceláři (a ad absurdum seznam cizinců ve vedení českých akciových společností (vždyť ve smlouvě mohou mít kvótu na počet cizinců ve vyšším managementu) a seznam našinců ve vedení českých akciových společností). Jakýkoli argument zde použitý pro ponechání tohoto seznamu by se dal stejně tak použít pro ponechání seznamu našinců v HC Oceláři. Dělit sportovce na cizince a necizince a separovat je do odlišných seznamů na encyklopedii je jednoduše zaostalé. Nepíšeme články na idnes, píšeme encyklopedii. --Elm (diskuse) 2. 9. 2016, 00:22 (CEST)
 • Doložit encyklopedickou významnost, jinak smazat – divím se, že se tu ještě nikdo nezaobíral encyklopedickou významností daného seznamu. Na můj podnět níže byla alespoň zajištěna ověřitelnost, nicméně pomocí zdrojů, které nesplňují podmínku "netriviálnosti" (databáze je triviální zdroj). Například pro „Čechy v NHL“ by pravděpodobně nebyl problém netriviální zdroje dohledat. Platí totéž i pro "Cizince v klubu HK Oceláři Třinec"? Pokud ano, je to velmi podstatný důvod pro zachování. Pokud ne, je to pádný důvod pro smazání. --Vachovec1 (diskuse) 4. 9. 2016, 18:28 (CEST)
  Nevím, co byste si jako zdroj pro seznam, který by byl "netriviální" představoval. Popište to, prosím. --Jowe (diskuse) 4. 9. 2016, 19:00 (CEST)
  Bleskovým hledáním třeba něco takového. To by se týkálo konkrétně "Čechů v draftu NHL". Prostě jde o to, aby to nebyla jenom databáze, ale aby se tématu věnoval plnohodnotný článek. --Vachovec1 (diskuse) 4. 9. 2016, 20:19 (CEST)
  No lépe databáze než nahodile sestavované seznamy typu Seznam německy píšících spisovatelů. Lze najít články [16], které se věnují tématu cizinců v extraligových klubech. Těžko však najít plnohodnotný článek, který by se věnoval všem cizincům v HC Třinec. Takový plnohodnotný článek byste marně hledal k naprosté většině seznamů na Wikipedii. --Jowe (diskuse) 4. 9. 2016, 20:34 (CEST)
  Já nezpochybňuji databáze jako věrohodné zdroje, pouze tvrdím, že to jsou ve své podstatě triviální zdroje, čili pro doložení EV existence stručné datové položky (či seznamu položek) v nějaké databázi nestačí. Pro „Seznam německy píšících spisovatelů“ existují dokonce knižní netriviální zdroje jako [17]. A není třeba, aby se zdroj věnoval všem cizincům v HK Třinec, stačilo by, kdyby se zabýval tematikou cizinců v HK Třinec obecně (tj. například nejznámější cizinci, nejproduktivnější cizinci atd.). Jde o to, aby byla doložena EV ne přímo samotného seznamu, ale jeho tématu. Pokud bychom například měli "Seznam českých savců", měřítkem EV by bylo, zda existují nějaké práce věnující se českým savcům obecně (což nepochybně existují). --Vachovec1 (diskuse) 4. 9. 2016, 20:52 (CEST)
  Tématu cizinců v HC Třinec se věnuje mnoho zdrojů, i když ne nějakým komplexním dílem. Pro seznamy je důležité, jestli je encyklopedicky významné kritérium, podle kterého je seznam sestaven. Kritérium cizinci v HC Třinec významné je, protože je možné se s ním setkat v mnoha seriózních zdrojích. Oproti tomu např. kritérium modroocí hokejisté významné není, protože se s ním nikde v seriózních zdrojích nesetkáme. --Jowe (diskuse) 4. 9. 2016, 21:06 (CEST)
  @Jowe: Píšeš: "Tématu cizinců v HC Třinec se věnuje mnoho zdrojů" a "Kritérium cizinci v HC Třinec významné je, protože je možné se s ním setkat v mnoha seriózních zdrojích." Můžeš to prosím nějak konkrétněji rozvést? S argumentem o "mnoha seriózních zdrojích", který je podpořen dvěma až třemi odkazy se pracuje výrazně lépe, než jen se samotným konstatováním. Děkuji ti. S pozdravem --Mates (diskuse) 22. 9. 2016, 00:15 (CEST)
  V médiích je běžné rozdělování hokejistů v extralize na cizince a necizince, je to i z výše zmiňovaného důvodu, že počet cizinců, kteří můžou nastoupit za klub, je omezen. Je tedy běžné se i setkávat s informacema, kolik cizinců nastoupilo za Třinec a kteří to byli [18], [19]. Samozřejmě se většinou jedná o informace vztahující se k jedné sezóně a článek zde přináší komplexní informace o celé době působení HC Třinec v extralize. To však není podstatné, podstatné je to, že okolní svět dělí hokejisty v extralize na cizince a necizince, a proto toto kritérium by mělo být dostatečně významné pro seznam na Wikipedii. --Jowe (diskuse) 22. 9. 2016, 13:33 (CEST)
  Máš určitě pravdu v tom, že to kritérium se zdá být významné. Média ho rozlišují a tak. Nemyslíš si ale, že to, co popisuješ je spíše obecné téma a netýká se jen klubu ze Třince? Téma cizinců v české hokejové extralize je určitě zajímavé, ale je nutné mít ty seznamy takto podrobné, podrobné ve smyslu pro každý klub zvlášť? --Mates (diskuse) 22. 9. 2016, 17:06 (CEST)
  Nedovedu si představit seznam všech cizinců ve všech klubech v extralize za celou dobu její existence. V úvahu by snad připadala možnost seznamů cizinců v extralize podle jednotlivých sezón. Také je možnost celý tento seznam začlenit do HC Oceláři Třinec a nikdo by nemohl nic namítat. Nejlepší mně přijde stávající řešení vzhledem k systematičnosti a velkému množství podobných seznamů. --Jowe (diskuse) 22. 9. 2016, 17:30 (CEST)
 • Spíše smazat, vypadá to jako duplicita nějakého neexistujícího sémantického nástroje na vyhledávání. Hlavním důvodem je, že to není všeobecné a kompletní. Často v recenzích pisatelům říkám, že stav něčeho v ČR je hezký, ale že bych ho nevypíchával, protože Wikipedie má být všeobecná a to se dá aplikovat i na tento seznam.--Juandev (diskuse) 10. 9. 2016, 20:38 (CEST)
 • Ponechat - názor, že "Wikipedie by neměla vytvářet žádné seznamy dle státní příslušnosti hráčů" považuji za nejlegračnější výrok roku. Jde o projev multikulturního extremismu. Státy se vám ještě zrušit nepodařilo (i když o tom sníte).--Fanoušek kopané (diskuse) 22. 9. 2016, 14:11 (CEST)

Komentáře[editovat | editovat zdroj]

Mne to jako vyse zmineny rasismus nebo neco tedy neprijde, ale tuhle jsem jeden z tech seznamu zaregistroval a take jsem se trochu podivoval. Spis ale z nejakeho pohledu vyznamnosti, jestli je treba Seznam cizinců v FK Senica skutecne tema na vlastni clanek. Treba takovi Cesi v NHL, nebo naopak cizinci hrajici v nejvyssi fotbalove lize, to by mi nijak extra zvlastni neprislo, ale seznamy z nekolika (nepocital jsem, mozna vsech?) tymu NHL a KHL plne cervenych jmen mi encyklopedicky zajimave neprijdou. Ale to je samozrejme jen moje nicim nepodlozena dojmologie. --CCCVCCCC (diskuse) 28. 8. 2016, 14:07 (CEST)

@CCCVCCCC: Seznam cizinců v FK Senica je i podle pod hranicí encyklopedické významnosti, ale volba padla na Třinec. Rasismus je třeba také můj dojem, ale musí zde být seznamy, kdo v klubu je našinec a kdo ne? I když je to třeba jen Slovák?Mirek256 28. 8. 2016, 14:13 (CEST)
Víte, co je to rasismus ? --Jowe (diskuse) 28. 8. 2016, 14:29 (CEST)

Je ten seznam vůbec ověřitelný? Od toho by se měly odvíjet veškeré další úvahy týkající se zachování či smazání. Zatím tam je nula zdrojů. --Vachovec1 (diskuse) 30. 8. 2016, 19:05 (CEST):

Jsou dopsány--Zoner60 (diskuse) 30. 8. 2016, 20:54 (CEST)

Jen mě tak napadlo, je tu článek Seznam cizinců z Česka v NHL? :P --Elm (diskuse) 2. 9. 2016, 00:27 (CEST)

V seznamech pro jednotlivé kluby (např. zde) najdete i „cizince z Česka“. --Jowe (diskuse) 2. 9. 2016, 04:32 (CEST)


Traťový úsek Brno hlavní nádraží - Brno Židenice[editovat | editovat zdroj]

Toto není hlasování, ale diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
Harold (diskuse) 28. 8. 2016, 23:15 (CEST)
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešení[editovat | editovat zdroj]

 • Smazat, resp. relevantní a důležité informace sloučit do článku Brněnský železniční uzel. Extrémně podrobný článek o dvoukilometrovém úseku železniční tratě v centru Brna, který nevyniká žádnou zvláštností, nebo nejsem si o žádné vědom. Informace nezdrojovány. Zásadně pochybuji o jeho encyklopedické významnosti - uvedená literatura je zcela obecného charakteru, věnuje se brněnskému železničnímu uzlu jako celku, případně nádražím, nikoliv tomuto úseku. Úsek je (dle veřejného JŘ) součástí tratí 250, 260 a 340, dle historického vývoje patří trati na Českou Třebovou (260). Rozmělnění informací do několika článků, nebo jejich několikanásobné uvedení, nepovažuji za vhodné, proto by bylo asi lepší vložit do článku o brněnském železničním uzlu, kde můžou být podrobnější informace i o ostatních železničních úsecích v Brně. --Harold (diskuse) 28. 8. 2016, 23:15 (CEST)
 • Sloučit - Pokud trať patří pod hlavičku tratě 260, tak nevidím nejmenší důvod, proč mít zvláštní článek o jejím, byť významném úseku. Proto navrhuji oddělení, rektifikaci a sloučení informací do článků Trať 260 a Brněnský železniční uzel a smazání článku, jenž je tématem tohoto DoSu.--Z.Johny (diskuse) 29. 8. 2016, 14:39 (CEST)
 • Ponechat - Článek má smysl, zahrnuje tři trati, které se za odbočkou Brno Židenice osamostatňují. Slouží jen přepravě osob a tím je v rámci uzlu v kontrapozici k traťovému úseku Brno Židenice - Brno dolní nádraží. Je to úsek zásadního významu pro brněnský železniční uzel a je vhodné o něm udržovat informace v samostatném celku. --Petrhol (diskuse) 1. 9. 2016, 12:31 (CEST)
  Vážený kolego, při vší úctě, s Vámi nesouhlasím. Pokud je trať vedena pod jendou hlavičkou, tak by mělo být přiměřené množství údajů o ní v rámci jejího článku a ostaní (peážní) tratě adekvátně prolinkovány. Klidně v rámci tratě 260 může být samostatný odstavec ohledně diskutovaného článku a nakonec můžeme ponechat i redir na tento samotný odstavec. Jinak ale dospějeme do stavu dokonalé roztříštěnosti a nepřehlednosti. Samozřejmě kolega ŠJů dobře poznamenal, že např. Negrelliho viadukt si zaslouží vlastní článek, ale to především kvůli jinému, než právě železnčnímu významu. --Z.Johny (diskuse) 2. 9. 2016, 16:30 (CEST)

Komentáře[editovat | editovat zdroj]

Jestliže by diskuze skončila s výsledkem „ponechat“, bylo by na místě opravit název článku… --Vlout (diskuse) 29. 8. 2016, 12:41 (CEST) Opraveno. --Vlout (diskuse) 29. 8. 2016, 19:53 (CEST)

Z hlediska popisu i urbanistické významnosti v rámci města určitě může mít smysl, aby existoval článek třeba i o takto krátkém úseku trati. Ostatně v Praze třeba máme taky články Pražská spojovací dráha, Negrelliho viadukt, Holešovická přeložka, Železniční jižní spojka (Praha), Hrabovská spojka i Vítkovská trať (dobře, ty tři poslední ještě ne, ale měli bychom je mít). Ovšem když tak čtu ty neozdrojované termíny jako "oficiální traťové pojmosloví" nebo "drážní techniogické členění" (hádám že to má znamenat technologické), připadají mi tak trochu bezobsažné a vycucané z palce a nějak mi z toho není jasné, jestli tento úsek má nějakou specifickou identitu či historii a proč má být vymezen právě takto. Ale vyčlenění tohoto úseku do samostatného článku může být užitečné k tomu, aby se podrobné informace nemusely dublovat v článku o brněnském železničním uzlu a v článcích o tratích, do kterých tento úsek patří buď historicky, nebo z hlediska dnešních tabulek jízdních řádů. Zdá se, že autor článku má i nějakou vizi, jak brněnský uzel zpracovávat. Opravdu by se s ním nedalo domluvit, spíš než si rozšlapávat bábovičky a rovnou navrhovat na smazání? --ŠJů (diskuse) 1. 9. 2016, 20:09 (CEST)

Prosím, zkus si příště odpustit ty bábovičky. K věci: Já nepopírám, že se dají napsat i bezproblémové články konkrétních úsecích. Ty pražské jsou dobrý příklad, v Brně by myslím nebyl problém s článkem o nákladním průtahu (viz níže) nebo třeba se Svitavskou pobřežní dráhou. Jinak toho moc není (ještě mě napadá černovická spojka, ale na samostatný článek nevím... a židenická spojka, která je nyní součástí nákladního průtahu), přece jenom Brno není Praha. Úsek Hlavní - Židenice je však naprosto běžným, nijak nevynikajícím, byť provozně velmi zatíženým úsekem trati s triviální historií: 1849 zprovozněn, 1856-1858 zdvoukolejněn, 1885-1962 z něj odbočovala stará Tišnovka, 1967 elektrifikován. --Harold (diskuse) 2. 9. 2016, 19:34 (CEST)

Omlouvám se, že jsem první vysvětlení vložil do jiné diskuze (přímo k článku) O encyklopedické významnosti jsem přesvědčen. Neplýtval bych jinak pro nic za nic časem, kterého nemám právě nazbyt. Pokud to zatím neplyne z článku samého v příštích dnech přispěji jasným ozdrojováním i vysvětlením, aby to bylo jasné všem, tedy i těm, které to nenapadne z věci samé. Úsek má samostatné, hierarchicky významné postavení v rámci uzlu a jako úsek sui generis také funguje. Podobné je to s úsekem Brno dolní nádraží - Židenice (nákladní průtah). Jak vidno ˇBrněnský železniční uzel (jako celek), který jsem v dobré víře založil, nevyvolává tak velkou poptávku. Považoval bych proto za značně nešťastné přenášet informace z tohoto článku do něj. Úvodem jen zcela stručně připomínám, že úsek slouží mimo jiné jako jeden staniční úsek (quasi) S-Bahnu, kde dosahuje podstatně lepších časových přepravních parametrů než městská doprava a to v poměru 1ː4. Také je důležitým prvkem ve vztahu železnice-město a faktografickým podkladem pro pozorování tohoto vztahu. Proto ty "mimořádně podrobné parametry". Pochopitelně (pro futuro) chybí ještě články k nákladnímu průtahu, žel. stanicím Brno Židenice, Brno Královo pole a Brno Horní Heršpice. Zdá se mi nyní, že vznikem těchto článků by vznikla mnohem užitečnější encyklopedická služba, než rozvíjet dále článek o uzlu jako celku, který - jak vidno - nebudí zájem po celkovém pohledu na uzel. Hodná pozornosti je i aktuální oprava původního viaduktu aby vyhověla současné dopravní námaze. To se týká jen a pouze tohoto úseku. Velmi důležité jsou směrové parametry tratě, aby byly snadno dostupné k nahlédnutí. Znovu také připomínám, že jde o úsek v husté a poměrně stabilizované zástavbě města a jako takový se charakterově liší od jiných úseků. Pokud má smysl samostatný článek Brno dolní nádraží (jako že má) stejný smysl má tento funkční prvek.

Cením si příspěvku ŠJů a pčipomenutí úsecích nebo prvků v Pražském uzlu. Chtěl jsem to učinit i sám až mi to čas dovolí. Nyní ještě poznamenám, že termíny z prstu vycucané nejsou a budou řádně zdrojovány až budu mít o víkendu čas. S úctou--Jan Sapák (diskuse) 2. 9. 2016, 07:25 (CEST)

Zdravím, encyklopedická významnost se prokazuje zdroji a nesmí se plést s obecnou významností, která je dána mnoha faktory, jež zmiňujete, včetně značné vytíženosti úseku. Obecně jsem rád, že články o železnici vznikají, ale je potřeba se na to dívat i trochu s odstupem a nechtít popsat, s nadsázkou, každou výhybku nebo hektometrovník. Proti článku o nákladním průtahu přes Dolní nádraží bych osobně nic nenamítal, přece jenom je to, pokud mě paměť neklame, víceméně novostavba ze 60. let v trase původních tratí. Doporučoval bych však, abyste článek koncipoval o celém průtahu, tedy Horní Heršpice - Dolní - Židenice, nikoliv jenom o jeho severní části. K uzlu bych jen podotkl, že Vaše představa, že napíšete článek a vrhne se na něj dalších deset editorů, aby jej rozšířili, nemá s českou Wikipedií moc co společného, takto to možná funguje na největších Wikipediích. Tady přece jenom pravidelně píše jen pár desítek lidí a obvykle se jednomu tématu věnuje jeden, nebo dva lidé. Sám jsem měl článek o uzlu v plánu, ale zvládl jste ho vytvořit rychleji. Podle pár kousků nějaké literatury bych ho asi dokázal o něco rozšířit, avšak zkrátka momentálně se na wiki věnuji jiným tématům. Snad v budoucnu. Každopádně článek o uzlu je podle mě ideální místo, kde by mohly být podrobněji popsány traťové úseky nacházející se uvnitř hranic města Brna. --Harold (diskuse) 2. 9. 2016, 19:34 (CEST)


Stáří duše[editovat | editovat zdroj]

Toto není hlasování, ale diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
Mario7 (diskuse) 24. 9. 2016, 21:39 (CEST)
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešení[editovat | editovat zdroj]

 • Smazat - zakladatelem článku byla opakovaně odstraněna {{Významnost}}, ovšem článek nebyl patřičně vylepšen. V této podobě podle mě porušuje WP:OV, WP:EV a WP:2NNVZ, proto navrhuji smazání. --Mario7 (diskuse) 24. 9. 2016, 21:39 (CEST)
 • Ponechat - viz diskuse. --Jandák Evert (diskuse) 24. 9. 2016, 23:12 (CEST)
 • Smazat – už z první věty je jasné, že článek porušuje závazná pravidla WP:Co Wikipedie není#Wikipedie neslouží publikaci originálních myšlenek a WP:Žádný vlastní výzkum#Co je zapovězeno?. --Vachovec1 (diskuse) 24. 9. 2016, 23:36 (CEST)
 • Smazat - když nemluvím o místy špatném pravopisu, tento článek je pouze nějaká originální myšlenka, doposud nikým/ničím nepodložena. OJJ, Diskuse 25. 9. 2016, 05:29 (CEST)
 • Smazat - souuhlas s Vachovec1. --Hugo (diskuse) 25. 9. 2016, 07:30 (CEST)
 • Ponechat - je to pitomost, ale teorie existuje a řada lidí jí věří. Povinností Wikipedie není hodnotit, ale informovat. Hloupostí se nezbavíme, budeme-li je ignorovat.--Tom (diskuse) 25. 9. 2016, 11:59 (CEST)
 • urgentně ověřit - ověřit, jinak smazat jako vlastní výzkum (viz Vachovec1) --Wikipedista:BobM d|p 25. 9. 2016, 12:45 (CEST)
 • Vidím to podobně jako kolegové Tom a BobM nade mnou, tedy na urgentně ověřit s tím, že by se v prvé řadě měl článek rozhodně přejmenovat např. na "Teorie o stáří duše", jeho úvod zasadit do nějakého kontextu (které ezoterické teorie tomu věří a které třeba ne) a každý z těch jednotlivých odstavců ozdrojovat. A podle výsledku úprav pak buď jen odstranit šablonu, nebo smazat jako nedoložitelný vlastní výzkum. Borzywoy (diskuse) 26. 9. 2016, 10:37 (CEST)
 • spíše ponechat, že něco takového existuje je jasné. teď to chce jen přepracovat do neutrální podoby a určitě připojit historii termínu. Z dodaných zdrojů to vypadá, že je to nějaký koncept vytržený z védského učení.Juandev (diskuse) 27. 9. 2016, 09:43 (CEST)
 • Smazat pokud se nenajdou zdroje dokládající významnost tématu.--Ioannes Pragensis (diskuse) 27. 9. 2016, 13:41 (CEST)
 • ponechat Smyslem Wikipedie není rozhodovat co je pravda, ale pojednávat, ať už se pojednává o smysluplných věcech, nebo naprostých nesmyslech. Článek se mi zdá na jakousi pochybnou teorii ozdrojován dostatečně. Po brouzdání Googlwm, jsem navíc zjistil že tato teorie pochází z jakési komunity uznávající nějaké Michalovo učení, nic o tom nevim,a le na en wiki ta komunita má vlastní článek, i když sem nejdřív dost váhal jak hlasovat, teď už jsem jednoznačně pro ponechání.--Johann Strauss777 (diskuse) 27. 9. 2016, 15:17 (CEST)
 • Přesunout a upravit - článek by se měl spíše jmenovat Michaelovo učení a zmíněnou teorii o stáří duše zasadit do kontextu tohoto učení a jeho geneze viz. en wiki.--Wajstojfl (diskuse) 27. 9. 2016, 20:16 (CEST)

Komentáře[editovat | editovat zdroj]

Seznam značek piva[editovat | editovat zdroj]

Toto není hlasování, ale diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
Mirek256 25. 9. 2016, 17:08 (CEST)
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešení[editovat | editovat zdroj]

 • Smazat není to seznam značek piva, jen zkrácený výběr, navíc zcela neověřitelný. Odshora až dolů červené odkazy, pokud není červený, napž. Antarctica, vede na kontinent. To je jen příklad. --Mirek256 25. 9. 2016, 17:08 (CEST)
 • Ponechat. Ani tento seznam by se neměl smazat. Kolega nám tady něco navrhl, přitom udělal x překlepů. Jeho zdůvodnění návrhu ale ani obsahově nepřesvědčuje. Ten zkrácený výběr je de facto hodně obsáhlý. A stojí za tím spousta práce. Je to seznam, ne „normální“ článek. Ten jeden špatný odkaz lze spravit, pak bude ta značka piva červená, což zatím nevadí. --Zbrnajsem (diskuse) 25. 9. 2016, 22:38 (CEST)
 • smazat - jako stejný případ, nahodilý obsah s neurčitými kritérii, viz Wikipedie:Co Wikipedie není#Wikipedie není adresář --Wikipedista:BobM d|p 26. 9. 2016, 13:42 (CEST)
 • smazat - nahodilý výběr, který za pár let nebude platit. --Sokoljan (diskuse) 26. 9. 2016, 21:54 (CEST)

Komentáře[editovat | editovat zdroj]

Seznam pivovarů ve světě[editovat | editovat zdroj]

Toto není hlasování, ale diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
Mirek256 25. 9. 2016, 17:21 (CEST)
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešení[editovat | editovat zdroj]

 • Smazat jako u značek piva neověřitelné, červené odshora dolů, navíc to není seznam všech pivovarů světa. To snad ani nemůže být ambicí wikipedie, tak dlouhý seznam.--Mirek256 25. 9. 2016, 17:21 (CEST)
 • Ponechat! Kolegové si s tím dali velkou práci. Červené pivovary mohou ještě zmodrat. A lze to snad rozdělit podle zemí. --Zbrnajsem (diskuse) 25. 9. 2016, 18:44 (CEST)
 • Ponechat. Na rozdíl od druhého seznamu je zde alespoň určitá naděje když ne na úplnost, pak alespoň na reprezentativní rozsah. Svou informační hodnotu takový seznam určitě má. Červené odkazy bych nebral jako argument, to by v začátcích wiki nemohl vzniknout žádný článek s odkazy. Úplně nejlepší by možná bylo ty značky piva sloučit sem a přiřadit je k jednotlivým pivovarům. Borzywoy (diskuse) 25. 9. 2016, 19:23 (CEST)
 • Nevím - Nepřijde mi to tak špatné, ale mám pochybnosti o úplnosti, vzhledem k tomu, že v seznamu na české Wikipedii chybí třeba Česko. Takže neutrál. OJJ, Diskuse 26. 9. 2016, 08:22 (CEST)
Česko chybí z toho důvodu, že má svoje 4 články (Seznam pivovarů v Česku, Seznam zrušených pivovarů v Česku, Seznam zaniklých pivovarů v Česku, Seznam minipivovarů v Česku). Ze stejného důvodu chybí Slovensko (Seznam pivovarů na Slovensku). --Freibo (diskuse) 26. 9. 2016, 22:11 (CEST)
 • smazat/rozdělit - už pro neúplnost (seznam nebude nikdy zcela úplný), nahodilost (otázka jak významnost položek, takto je seznam do značné nahodilý Wikipedie:Co Wikipedie není#Wikipedie není adresář bod 2) a ověřitelnost. Takto je seznam neúčelný. Nejlépe by bylo jej rozdělit podle vhodného kritéria. --Wikipedista:BobM d|p 26. 9. 2016, 13:39 (CEST)

Komentáře[editovat | editovat zdroj]

Jen dotaz Stella Artois je belgický pivovar, či belgická značka piva? Link vede na značku..s tím že ji pivovar ten a ten.--Mirek256 26. 9. 2016, 09:48 (CEST)

Pokud vím, je to belgická značka piva. Jak se konkrétně jmenuje ten pivovar v Lovani, to nevím. Ale myslím, že to najdeme. Pivo určité značky se přece může vařit i jinde než v domovském pivovaru, např. Stella Artois IMHO v Praze. --Zbrnajsem (diskuse) 26. 9. 2016, 12:42 (CEST)

Přiznám se, že když jsem ten článek před lety zakládal, neměl jsem vůbec tušení, jak velké sousto jsem si ukousl. Souhlasím s tím, že nejlepší by bylo z tohoto článku dělat zastřešovací (přece jen bych v některých případech moc pivovarů ani tak neočekával) a u některých zemí udělat pro pivovary vlastní článek. Přece jen např. v případě Německa, Rakouska nebo Polska těch pivovarů a minipivovarů budou odhadem tisíce. Pokud by v diskuzi převážila varianta pro smazání, pak bych poprosil o přesunutí ke mně do jmenného prostoru, aby se informace neztratily. --Freibo (diskuse) 26. 9. 2016, 22:17 (CEST)


Kategorie:Judisté podle roku narození a veškeré podkategorie[editovat | editovat zdroj]

Toto není hlasování, ale diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
Harold (diskuse) 26. 9. 2016, 10:46 (CEST)
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešení[editovat | editovat zdroj]

 • Smazat – Zcela nesystémové a duplicitní. Pro vznik podobného kategorizačního stromu by dle mého názoru měl rozhodně existovat explicitní souhlas komunity. --Harold (diskuse) 26. 9. 2016, 10:46 (CEST)
 • Smazat – nesystémové. Není jasné, čím by měl být rok narození zrovna u judistů relevantním třídícím kritériem. Jinak dokud se komunita nerozhodne plošně zavést takovéto kategorie všude, nemá tato speciálně u judistů opodstatnění. --Bazi (diskuse) 26. 9. 2016, 11:03 (CEST)
 • smazat - souhlas s Bazi, bezúčelná kategorizace --Wikipedista:BobM d|p 26. 9. 2016, 13:33 (CEST)
 • Spíše ponechat. Pane Harold: existuje explicitní souhlas pro kategorie typu Muži? To jsou také technické kategorie umožňující extrahovat data z Wikipedie.Juandev (diskuse) 27. 9. 2016, 09:46 (CEST)
  Kat. Muži je plochá kategorie bez „rizika“ nižší kategorizace, tj. tvorby kategoriačního stromu. Rozjetí stromu podle roku narození (a tedy i úmrtí) by znamenalo možnost pro každý rok nově založit desítky či spíše stovky nových podkategorií dle typu sportovce, resp. typu lidské činnosti, což jistě vyžaduje pozornost komunity třeba v DOSu.--Kacir 27. 9. 2016, 11:18 (CEST)
  Pane Juandev :-), nevím, to se řešilo někdy už dávno. Ale moc nerozumím souvislosti mezi kat. Muži a tímto kategorizačním stromem, který nemá na české (a z běžného čtenářského procházení po největších indoevropských wiki, pravděpodobně ani na žádné jiné) obdobu. Jak získat potřebné seznamy článků bez nutnosti kategorizace, jsem kolegovi už níže poradil. --Harold (diskuse) 27. 9. 2016, 17:45 (CEST)

Komentáře[editovat | editovat zdroj]

Jsem schopnej získat jinou cestou seznam judistů narozených v jistém roce? Ten gigantickej seznam všech narozených je tak pro srandu.Tyytoo (diskuse) 26. 9. 2016, 12:05 (CEST)

Přes PetScan: [20] --Harold (diskuse) 26. 9. 2016, 12:20 (CEST)
Díky, tohle jsem přesně hledal.Tyytoo (diskuse) 26. 9. 2016, 12:59 (CEST)


Zemětřesení v Rwandě 2016[editovat | editovat zdroj]

Toto není hlasování, ale diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
OJJ, Diskuse 26. 9. 2016, 16:17 (CEST)
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešení[editovat | editovat zdroj]

 • Smazat - Myslím, že tu nepotřebujeme mít všechna zemětřesení lokálního významu, kterých je několik denně. Nejsme wikizprávy. OJJ, Diskuse 26. 9. 2016, 16:17 (CEST)
 • Ponechat - Kdyby byl někdo v Burundi tak by mu nebylo příjemné že zahyne 7 lidí a 25 se jich zraní. --Marek Wikipedista (diskuse) 26. 9. 2016, 16:26 (CEST)
 • Ponechat - samozřejmě by bylo lepší kdyby Marek Wikipedista věnoval svou energii významnějším zemětřesením, než je toto (respektive, kdyby se pokusil postupovat systematicky od těch historicky nejvýznamnějších, která tu ještě nemají článek, k těm méně významným), ale jakožto inkluzionista nemám problém s jakýmkoli podobným pahýlkem, který je 1) dostatečně ozdrojovaný, aby byl ověřitelný, a 2) dostatečně ency významný - tedy aspoň 2NNVZ.. Obojí, zdá se, tento pahýlek splňuje... (PS: článek nemá charakter reportáže, navíc je rozšířitelný - příčiny zemětřesení, souvislosti, důsledky zemětřesení...) --Grtek (diskuse) 26. 9. 2016, 17:14 (CEST)
 • Ponechat nejde o ohnivý prstenec, kde se takové věci dějí několikrát do roka. Kolega Grtek má pravdu událost je ověřitelná a odzbrojovaná. Proto nevidím důvod pro smazaní. Zároveň bych rád vyzval kolegu @Marek Wikipedista:, aby svou energii napřel k těm významnějším zemětřesením například těm zmíněným v tomto seznamu. Vyhnuli bychom se neshodám ohledně významnosti daných událostí, která se často ukazuje až ze zpětného pohledu. --Jenda H. (diskuse) 26. 9. 2016, 17:41 (CEST)
@Jenda H.: Jen tak na okraj, ve Rwandě je takových zemetřeseni několik do roka, jeden rok zpět jestli se nemýlím šest (je to hodně či málo), Východoafrický rift vám ještě něco říká, odkaz zde [21] .– Tento nepodepsaný komentář přidal uživatel Mirek256 (diskusepříspěvky) 26.9.2016 16:44 (CEST)
 • Ano vrhnu se na to. --Marek Wikipedista 17:53
Ne, nevrhnete a moc dobře to víte. Jen se podívejte kolik podobných seznamů už jste vytvořil a kolik jich bylo či bude smazáno. Není snad článek, který by po Vašem založení neobdržel údržbovou nebo jinou šablonu. Napsat pahýl (ve Vašem případě subpahýl) a počkat až ho někdo jiný doplní není žádná věda a s prominutím to zvládne každý deb... K tomu jestli má být tenhle článek smazán, nebo ne se pak už ani nemá cenu vyjadřovat, protože se tu vždy najde skupinka lidí, kterým by nevadil ani výmol na silnici, jen kdyby měl dva nezávislé netriviální věrohodné zdroje. Není to zrovna tak dlouho, kdy jsem Vám – a nejen já – nabízel pomoc při tvorbě seznamu, který by všechna podobná zemětřesení obsahoval (jeho vzor mám ještě shodou okolností na pískovišti). Mojí nabídku jste ale odmítl, tak se pak nedivte. --Dominikosaurus (diskuse) 26. 9. 2016, 18:39 (CEST)
 • Smazat – nezdá se, že by mohl být základní pahýl rozšířen do podoby plnohodnotného článku, všechny základní informace jsou už v seznamu, kam lze doplnit jezero, okres, město a především chybějící zdroje (počty mrtvých musí být vždy opatřeny zdrojem)! 2NNVZ je podmínka nutná, nikoli postačující. Ta nadstavba, přidaná hodnota oproti seznamu prostě chybí. Kolega zakládá minihesla ve špatné kvalitě, která vyžadují další úpravy. Sdílím Haroldův názor převodu lokálních zemětření do přehledových seznamů podle let a zakládání vlastních hesel až u rozsáhlejších z nich. Ani anglická Wiki, která má články snad o všech zbytečnostech, se touto cestou nevydala.--Kacir 27. 9. 2016, 08:18 (CEST)
 • Smazat - 2NNVZ je pouhé doporučení a jako takové by se jeho aplikovatelnost měla vždy posuzovat individuálně, a to oběma směry. V tomto případě je můj názor blízký kolegovi OJJ - je to encyklopedicky nevýznamná událost, na tom nemění nic ani počet doložených zdrojů, protože zde nelze mít vše, co má vícero NNVZ. Herigona (diskuse) 27. 9. 2016, 18:33 (CEST)

Komentáře[editovat | editovat zdroj]

Po uzavření diskuse o důlním otřese nám tu autor jak na běžícím pásu zakládá velmi stručné článečky o prakticky každém zemětřesení. A jejich kvalita a rozsah se bohužel nezlepšuje. Považuji to za jakési vypuštění džina z láhve, proti němuž už není zásadnější obrany. Protože prakticky o každém, sebemenším zemětřesení se dá v lokálním tisku a v geologických databázích nalézt nějaký ten zdroj, i o těch kdesi ve Rwandě. Vzhledem k tomu, že současná podoba článku Důlní otřes v dole Karviná (2008) je prakticky téměř maximum, co lze o takovém malém, lokálním, nevýznamném zemětřesení, navíc u nás, napsat, považuji za velmi nešťastné, že tu uzavřením předchozího DoSu vznikl takový precedens. Líbí se koncepce anglické wiki, kdy zkrátka mají každoroční seznamy (en:List of earthquakes in 2016) s uvedením polohy, síly a případně počtu obětí/zraněných a samostatné články zakládají až o skutečně větších otřesech s rozsáhlejšími dopady. Ale komunita, z mého pohledu bohužel, rozhodla jinak. --Harold (diskuse) 26. 9. 2016, 17:27 (CEST)

Ale já nejdu tvořit seznam, ale normální článek o zemětřesení Zemětřesení v západním Íránu 2006. --Marek Wikipedista (diskuse) 26. 9. 2016, 18:42 (CEST)
Rozdělil bych to na dvě roviny. Jedna věc je, jestli tento (či jiný) článek splňuje požadavky encyklopedické významnosti. To lze řešit přes šablonu odloženého smazání nebo právě takovou diskusí, tedy nic zvláštního, standardní wikipedistický provoz. Druhá věc je, jestli už kolega větším množstvím článků pochybné kvality nezatěžuje zbytečně komunitu. Pak je ovšem třeba se obrátit na arbitrážní výbor se žádostí o opatření (jak už mu v jeho diskusi naznačil kolega Martin Urbanec). Je sice pravdou, že to bude další zátěž a vzhledem k poslední (ne)aktivitě výboru se to může taky docela protáhnout, ale vlastně bych ani v jednom případě neviděl neřešitelné problémy. Jinými slovy, určitě bych nikoho nebrzdil v aktivitě zakládat články třeba jen o různých zemětřeseních, Wikipedie není z papíru a snese to. Budou-li ovšem nevýznamné, nedoložené, neupravené nebo z jiného důvodu formálně špatné a bude-li jich zároveň příliš mnoho, bude autora zapotřebí poněkud zabrzdit. Ne však potlačovat články zrovna o zemětřeseních. --Vlout (diskuse) 26. 9. 2016, 22:48 (CEST)

Doporučoval bych kolegům, kteří jsou pro ponechání, zdůraznit, že 2NNVZ jsou pouze doporučením. Taky bych mohl najít, že se někde u Brna vyboural Franta s Pepíkem, že spadl někde nějaký most a bude tam stejný počet mrtvých, že. O tom, že spadne nějaká domorodá víska snad ani netřeba vést debatu, nehledě k tomu, že českými médii ani nebylo zaregistrováno, jako třeba to v Nepálu, nebo teď v Itálii bylo (ze starších třeba Haiti, Sumatra). Navíc, Wikipedie nejsou Wikizprávy; to, co se hodí tam, nehodí se sem. OJJ, Diskuse 26. 9. 2016, 19:19 (CEST)

IMO: 1) wikipedie je nekonečný projekt v nekonečném čase a nekonečném (virtuálním) prostoru. Proč by zde neměl být článeček, který splňuje (byť minimální) náležitosti? Minimální kritéria? 2) Je třeba hodnotit nezaujatě. Navrhoval byste tento článek v jeho současném stavu na smazání, kdyby ho (na jednu editaci) do tohoto stavu napsal nějaký nově registrovaný uživatel, pro kterého by to byla první editace? Navrhoval byste ho na smazání, pokud by jej napsal nějaký zkušený uživatel (třeba proto, že zrovna v tu chvíli ve Rwandě byl)?--Grtek (diskuse) 26. 9. 2016, 21:02 (CEST)
Přesně takové články tu ale máme. Ovšem splňují jisté kvalitativní požadavky. Česká média toho obecně nezaznamenávají daleko více než by měla. Prostě se mi nezdá, že problémem je tento článek, ale spíše dlouhodobě nízká kvalita tvorby kolegy Marka. --Jenda H. (diskuse) 26. 9. 2016, 23:07 (CEST)
2NNVZ není ani tím doporučením, je to pouze výcuc doporučení.--Kacir 27. 9. 2016, 08:20 (CEST)
Ktere se ale v praxi prosazuje jako zavazne pravidlo. Neznam jine doporuceni nebo pravidlo, ktere by bylo prosazovano dusledneji nez Vyznamnost. --37.188.154.162 27. 9. 2016, 15:59 (CEST)
To samozřejmě souvisí s jednoduchým, vysbětlujícím obsahem v kostce (zejména nováčkům), co je od nich požadováno pro doložení enc. významnosti článku. Šlo by odkázat i na WP:EV či oborová WP:VL aj., ale v nich to není tak stručně a přehledně. Mimochodem, samotné dopoporučení EV mluví o více zdrojích, nikoli pouze dvou, což je nepřesná zkratka, která se lety vžila do praxe.--Kacir 27. 9. 2016, 17:42 (CEST)


Akademik (rozcestník)[editovat | editovat zdroj]

Toto není hlasování, ale diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
Wikipedista:BobM d|p 27. 9. 2016, 13:09 (CEST)
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešení[editovat | editovat zdroj]

 • Smazat - nejedná se o rozcestník ale o slovníkové heslo popisující významy slova (Wikipedie:Co Wikipedie není#Wikipedie není slovník). Viz též Harold v diskusi rozcestníku. --Wikipedista:BobM d|p 27. 9. 2016, 13:09 (CEST)
 • Přesunout na Wikislovník, jak je navrženo v článku. Ten má nyní vyloženě slovníkovou podobu. Pochybuji, že jej lze upravit do podoby klasického rozcestníku. --Vachovec1 (diskuse) 27. 9. 2016, 17:58 (CEST)
 • Ponechat - když běžný člověk narazí na neznámý termín, automaticky jde na Wikipedii (ne na Wikislovník) - a zde by našel jen článek o jednom významu. --Knihovnik51 (diskuse) 27. 9. 2016, 18:24 (CEST)
 • Přesunout na Wikislovník – nebude-li heslo přepracováno na skutečný rozcestník. Rozcestník je stránka sloužící k rozlišení článků, které mají stejný název s použitím rozlišovače. Je tedy nutné nalézt i jiná encyklop. významná témata nazvaná „akademik“, která by bylo možné prolinkovat jako akademik (rozlišovač) (včetně přesměrování). V současné době se jedná o wikislovníkové heslo popisující různé významy, nikoli rozcestník odkazující na různé stejnojmenné články.--Kacir 27. 9. 2016, 19:19 (CEST)

Komentáře[editovat | editovat zdroj]