Wikipedie:Diskuse o smazání

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání
Wiki rules.png
Doporučení

Text této stránky je doporučení české Wikipedie. Vysvětluje standardy, s nimiž většina wikipedistů v principu souhlasí a které je vhodné dodržovat. Přesto není závazným pravidlem. Nebojte se stránku editovat, je-li potřeba, ale větší změny raději předem navrhněte v diskusi a oznamte je též Pod lípou.


Zkratka:
WP:DOS
WP:AfD
WP:TfD

Diskuse o smazání (slangově též DOS, DoS, AfD z anglického Articles for Deletion či TfD z Template for Deletion) je stránka pro diskuse o tom, zda obsah stránky vyhovuje kritériím pro zahrnutí ve Wikipedii, či zda má být stránka smazána. Cílem diskuse je dosáhnout konsensu o smazání či ponechání, případně přepracování stránky do přijatelné podoby. Skončené diskuse jsou uloženy v archivu.

Diskuse o smazání řeší otázku smazání obsahu nějaké stránky, nikoliv rušení zavedených pravidel a zvyklostí. K diskusi o smazání mohou být proto zpravidla podány stránky jen z těch jmenných prostorů, které bezprostředně souvisí s obsahem v článcích, tj. stránky z hlavního jmenného prostoru a prostoru portál a šablony, soubory či kategorie, které bezprostředně s obsahem článků souvisí. V dalších jmenných prostorech se užívá jiných rozhodovacích procesů (vizte Změny v pravidlech), o smazání je možné rozhodovat jen tehdy, pokud byl příslušný mechanismus, jehož je stránka součástí, zrušen nebo standardním způsobem plně nahrazen jiným.

Možnost fyzického mazání stránek mají správci (sysopové) české Wikipedie.

Pro upozornění na omylem vytvořené, špatně pojmenované, zjevně zcela nesmyslné a jiné podobné stránky, které lze bez diskuse o obsahu vymazat procedurou tzv. rychlého smazání, použijte šablonu {{Smazat|důvod pro smazání}}.

Jestliže jde o heslo o encyklopedicky významném pojmu, který by na Wikipedii měl být, zvažte dobře, je-li jeho stávající obsah opravdu natolik nicotný, že je lepší ho zcela smazat z databáze než ho využít jako pahýl. Také zvažte, není-li vhodné stránku či kategorii spíše sloučit s jinou nebo přejmenovat. V případě, že stránka je spíše slovníkovou definicí než encyklopedickým heslem, zvažte její přesunutí na Wikislovník. K tomu se používá šablona {{Přesunout na Wikislovník}}.

V případě, že navrhujete ke smazání šablonu nebo jiný prvek, který užívají jiní uživatelé, napište ve zdůvodnění i postup, jak se vypořádat s problémy, které nastanou v souvislosti s jeho smazáním.

Jak navrhnout stránku na smazání[editovat | editovat zdroj]

Předpokládejme, že vidíte důvod smazat stránku Velký modrák. Nejprve zjistěte, zda problémy na této stránce nemůžete odstranit sami bez nutnosti vyvolávat diskusi o smazání, zejména:

 • úpravou problematického textu, například odmazáním nepřijatelného obsahu;
 • změnou obsahu stránky na přesměrování spolu s případným sloučením užitečného obsahu s cílovou stránkou přesměrování;
 • přesunem stránky na název, který bude ve shodě s jejím obsahem, případně na Wikislovník;
 • využitím mechanismu rychlého nebo odloženého mazání stránek.

Pokud žádným z uvedených způsobů problémy stránky vyřešit nelze, navrhněte ji na smazání pomocí následujících kroků:

1/3 Vložení šablony do navrhované stránky

Na začátek stránky, kterou chcete smazat (tj. Velký modrák), vložte šablonu {{AfD}} (navrhujete-li smazání šablony, označte ji šablonou {{TfD}}).

2/3 Vytvoření diskusní podstránky

V editačním políčku nahraďte -heslo- slovy Velký modrák (názvem stránky, o níž se má diskutovat) a zmáčkněte tlačítko pro vytvoření podstránky. Podstránku vyplňte podle návodu a nakonec uložte.


3/3 Zařazení podstránky do seznamu

Po klepnutí zde napište do velkého editačního pole {{/-heslo-}}, kde -heslo- nahraďte názvem stránky navrhované na smazání, takže přidaná položka bude například {{/Velký modrák}}. Malé editační pole („Předmět/nadpis“) nechte prázdné, a varování, že jste nezadali shrnutí editace, si nevšímejte a uložení potvrďte.

Druhou možností je editovat celý seznam – položku připište na konec seznamu obdobným způsobem, přitom lze vymazat případné již neaktuální položky.

Po editaci stránku uložte. Po úspěšném provedení těchto kroků se text podstránky s novým návrhem na smazání objeví přímo na konci této hlavní stránky. Pokud se neobjevil, zkuste nejdříve vyprázdnit cache serveru, a pokud ani potom ne, zkontrolujte, zda všechny vaše kroky proběhly přesně podle návodu (např. jestli jste neudělali překlep apod.).

Upozornění na diskusi v posledních změnách a na portálu Wikipedie zařídí robot, může mu to ale trvat až půl hodiny. Vstřícným krokem, který můžete ještě udělat (a robot ho neudělá), je upozornit hlavního autora článku na založení diskuse. Lze očekávat, že si nastavil odeslání e-mailu při změně diskusní stránky, takže bude upozorněn i v případě, kdy aktuálně Wikipedii nesleduje.

Pravidla diskusí o smazání[editovat | editovat zdroj]

Uzavření diskuse[editovat | editovat zdroj]

Diskuse se uzavírá nejdříve po týdnu. Správce však může zrušit nebo předčasně uzavřít diskusi, pokud:

 • bylo jejich založení zjevně v rozporu s jinými pravidly (např. šlo o narušování Wikipedie nebo obcházení bloku),
 • pro daný typ stránek je výslovně řečeno, že pro něj proces diskuse o smazání není určen.

Správce může dále předčasně uzavřít diskuse:

 • jednoznačné (dostatečně reprezentativní a takřka jednomyslné),
 • kde došlo k tak zásadnímu přepracování navržené stránky, že dosavadní argumenty pro smazání ztratily smysl.

Na druhou stranu může kterýkoli správce diskusi prodloužit, pokud se před očekávaným uzavřením objeví nové podstatné argumenty.

Uzavíratelem může být libovolný ze správců; jasné, zralé a řádně proběhlé diskuse, jejichž výsledek nevyžaduje použití práv správce, smí uzavřít kterýkoli wikipedista. Uzavíratel zváží argumenty, komentáře, připomínky a názory diskutujících a rozhodne, zda se článek ponechá, smaže nebo přesune. Zároveň může doporučit přepracování článku. Rozhodnutí může být v případě nutnosti výrazných úprav podmínečné. Rozhodnutí musí být jasně a výstižně zdůvodněno.

Uživatelé se zásadními námitkami vůči způsobu vyhodnocení nebo regulérnosti diskuse by se měli nejprve obrátit na uzavíratele. Pokud se svou stížností neuspějí, mohou podat na příslušné stránce podnět k revizi smazání.

Užitečné tipy pro vyhodnocování konsenzu vizte na stránce Wikipedie:Žádost o komentář/VfD: změna na AfD/Vyhodnocování konsenzu.

Výsledek a další postup[editovat | editovat zdroj]

 Při archivaci podstránek použijte následující šablony:

 • {{subst:vfd-archiv-start|vysledek=smazáno/ponecháno/nebyl dosažen konsenzus, ponecháno/přepracováno}} --~~~~
 • {{subst:vfd-archiv-konec}}

 Položku do archivu vložte pomocí:

 • {{subst:vfd-archiv-položka|Jméno stránky}} – smazáno/ponecháno/nebyl dosažen konsenzus, ponecháno/přepracováno --~~~~

Stránka bude smazána po uzavření diskuse, pokud výsledkem diskuse bylo rozhodnutí smazat.

Obecně pokud diskuse skončí s výsledkem nemazat, stránka by již neměla být znovu nominována. Pokud není skutečně dobrý důvod, aby diskutující změnili svůj postoj, dá se předpokládat, že další návrh dopadne stejně.

Ukončené nebo zrušené diskuse se zařazují do Archivu diskusí o smazání (kde je i návod pro archivaci). Do diskusí ke stránkám, které nebyly smazány, se má vložit odkaz na zaarchivovanou diskusní stránku pomocí šablony {{Afd-oznámení}}. Budoucí čtenáři stránky tak jsou informováni, že v minulosti přežila návrh na smazání, a mohou si přečíst patřičnou diskusi. To ovšem nebrání případnému novému návrhu na smazání.

Vlastní diskuse[editovat | editovat zdroj]

Jak přidat argument nebo komentář[editovat | editovat zdroj]

Editujte jen příslušnou sekci „Doporučená řešení“ (nebo „Komentáře“), a to buď klepnutím na odkaz Editovat u nadpisu dané sekce, nebo klepnutím pravým tlačítkem myši tamtéž (záleží na vašem uživatelském nastavení Wikipedie).

Poté přidejte svůj argument pro nebo proti jako další položku seznamu. Pro přehlednost ve svém textu uveďte tučně shrnutí akce, kterou doporučujete udělat, např. Smazat nebo Ponechat. Můžete uvést i jiné možnosti, popřípadě více možností – pak jako první uveďte tu, které dáváte přednost (např. ponechat nebo alespoň sloučit; dát měsíc na přepracování, jinak smazat; přesunout na Wikislovník nebo smazat).

Máte-li k již vznesenému argumentu protiargument nebo komentář, přidejte jej jako podbod. Jestliže se již argument či informace v diskusi nachází, není nutno je přidávat opakovaně. Stačí uvést jména diskutujících, s jejichž argumenty se ztotožňujete (pokud je to jednoznačné).

Vyprázdnit cache serveru
(Použijte v případě, že níže vidíte zastaralé verze podstránek)


Stránky navržené ke smazání[editovat | editovat zdroj]

Český (rozcestník)[editovat | editovat zdroj]

Toto není hlasování, ale diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
Wikipedista:BobM d|p 27. 2. 2015, 16:00 (CET)
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení
předchozí diskuse o smazání

Doporučená řešení[editovat | editovat zdroj]

 • Smazat - v souvislosti s Wikipedie:Diskuse o smazání/Češi (rozcestník), nahradit šablonou {{různé významy}} (pouze dva encykl. významy - Český a Český (příjmení)), funkci rozcestníku plně nahrazuje Články obsahující slovo „Český“, rozcestník je v rozporu s Wikipedie:Co Wikipedie není#Wikipedie není slovník - rozcestník neslouží k odkazování na tematicky (ne)související (slovníkové) položky. Existence rozcestníku v rozporu s výsledkem předchozího AfD. --Wikipedista:BobM d|p 27. 2. 2015, 16:00 (CET)
 • Ponechat. Nerozumím, co navrhovatel zpochybňuje. Stránka je rozcestníkem dle doporučení, rozlišuje významy Český a Český (příjmení) a je vhodně doplněná o související články. --Palu (diskuse) 27. 2. 2015, 16:05 (CET)
  pokud existují pouze dva encykl. významy, nemá rozcestník smysl a nahradí ho šablona různé významy. --Wikipedista:BobM d|p 27. 2. 2015, 16:08 (CET)
  Rozcestník má výhodu, že může obsahovat i takové informace, které by v článku nebylo možné přehledně publikovat, protože nedosahují encyklopedické významnosti, nebo jsou pouze související, nikoliv stejného významu. Pro takové určení šablona Různé významy nedostačuje - představte si, kdyby obsahovala to samé, co obsahuje tento rozsáhlý rozcestník. Rozcestník je nejvhodnější. --Palu (diskuse) 27. 2. 2015, 16:13 (CET)
  S tímto nesouhlasím, Wikipedie není slovník a rozcestníky mají mít encykl. obsah, ne nesouvisející nebo slovíková hesla. --Wikipedista:BobM d|p 27. 2. 2015, 16:17 (CET)
  Diskutovaný rozcestník nemá nesouvisející hesla. Je to normální encyklopedické zpracování daného slova, nikoliv slovníkové, to vypadá zcela jinak. Myslím, že rozdíl je v tom, že slovník se zabývá pouze jazykovými vlastnostmi slova, zatímco encyklopedie právě kontextem a souvislostmi. --Palu (diskuse) 27. 2. 2015, 16:19 (CET)
  Kolego, nejde o encykl. kontext ale slovníkový přesněji jazykový a nepatří na Wikipedii respektive do rozcestníku. --Wikipedista:BobM d|p 27. 2. 2015, 16:22 (CET)
  Kontext do Wikipedie určitě patří, jedno jestli do článku nebo do rozcestníku. Je to základní princip jak dohledat informace, které zájemce hledá a základním principem Wikipedie je mu to umožnit. --Palu (diskuse) 27. 2. 2015, 16:24 (CET)
  Od čehož je odkazovaná funkce hledání, nikoliv rozcestník. --Wikipedista:BobM d|p 27. 2. 2015, 16:27 (CET)
 • Ponechat - první dva významy (Český a Český (příjmení) jsou dostatečným důvodem samy o sobě pro existenci rozcestníku. (Představte si to na existenci jiných, méně častých příkladech, např Sýkora nebo Vrabec, nebo Nejedlý(tedy vidím, že článek pro termín z oblasti amatérské mykologie ani nemáme).) WP:Wikipedie není z papíru; případně sloučit s jiným rozcestníkem, který bude odkazovat další tvary a příbuzná slova a změnit na přesměrování.--Fafrin (diskuse) 28. 2. 2015, 02:09 (CET)
 • Ponechat - dle mého názoru do rozcestníku patří toponyma, jejichž součástí je slovo Český. Funkci rozcestníku by nikdy neměl nahrazovat nějaký vyhledávací nástroj, který zmiňuje navrhovatel. --Jowe (diskuse) 28. 2. 2015, 14:25 (CET)
  „Rozcestníky jsou stránky s odkazy sloužící k rozlišení mnoha článků o pojmech z různých oborů, které mají stejný název.“ – to je funkce rozcestníků. Jejich funkcí není odkazovat podobné články, články obsahující slovo v názvu a podobně. Natož si z z obrovského množství takových článků vybírat zrovna toponyma, protože třeba někdo má slabost pro zeměpisné záležitosti.--Tchoř (diskuse) 28. 2. 2015, 14:57 (CET)
  Běžně se do rozcestníků přidávají osoby s příjmením stejným jako je slovo v názvu rozcestníku,zde ta definice také tak úplně neplatí. Toponyma mají k příjmením velmi blízko. Své spekulace, že někdo prosazuje něco, protože má slabost pro nějaké téma, si nechte od cesty. --Jowe (diskuse) 28. 2. 2015, 15:13 (CET)
  Přidávání příjmení vychází pravděpodobně z toho, že je v běžném životě skutečně běžné označit lidi jen příjmením a článek Václav Havel by mohl teoreticky být na stránce Havel. Ostatně Ottův slovník naučný takto osoby má. Naproti tomu encyklopedii, kde by byl Český Brod pod názvem Český, asi nenajdete.--Tchoř (diskuse) 28. 2. 2015, 15:30 (CET)
  Měl bych pochopení pro užitečnost takového rozšíření třeba u slov jako Brod, Mýto apod., kde je základní termín také součástí složeného názvu (Uherský Brod, Vysoké Mýto ad.), a to proto, že se vcelku běžně takové názvy užívají i ve zkrácené podobě, pokud je z kontextu jasné, o který konkrétní Brod či Mýto jde. Tam to tedy může mít své místo. V tomto případě jde ale o přívlastek, který se obvykle takto samostatně nepoužívá. A navíc musím dát Tchoři za pravdu, že „Českých…“ je mnohem víc, zejména všechny ty státní/národní instituce, ale i festivaly, závody a ocenění atd. Je tedy na zvážení, jestli se v tomto směru má rozcestník vůbec rozšiřovat. Jinak ovšem uznávám, že existence zaniklé vesnice a příjmení s užitečnými odkazy do wikislovníku a na související rozcestník ženského rodu by mi pro zachování rozcestníku postačovaly. Případné odkazy na další články začínající na „Český“ by možná mohly být umístěny do sekce souvisejících článků. --Bazi (diskuse) 28. 2. 2015, 15:33 (CET)
  Rozhodně by se rozcestník neměl rozšiřovat o všechny články, kde se vyskytuje slovo „český“, měl by obsahovat jen toponyma, jejichž součástí je slovo „český“. Také zde nemáme rozcestník článků, kde se vyskytuje třeba slovo „ústav“. Také bych rád upozornil na to, že podobných rozcestníků jako Český je tu mnohem více. (např. Černý, Červený, Červená (rozcestník), Dlouhý). Toponyma v podobných rozcestnících považuju za přínosné, čtenář třeba hledá informace o obci, o které si zapamatoval jen, že se jmenuje Červená a něco. Rozcestník mu bude nápomocen. Stejně jako je rozcestník příjmení nápomocen, když jsem si o nějaké osobě nezapamatoval křestní jméno. --Jowe (diskuse) 28. 2. 2015, 15:58 (CET)
  To jsou takové spekulace, kterými se dá obhajovat zahrnutí čehokoliv „českého“, nejen toponym. Samozřejmě, že si někdo může hledat informaci o plemeni, o kterém si pamatuje jen že se jmenuje český a něco. Ale od toho rozcestníky nejsou. Od toho jsou kategorie, vyhledávání a podobně. Rozcestníky jsou tu proto, aby se na místo určení dostal čtenář, který ví, co hledá. Pokud z nich chcete dělat něco jiného, navrhněte nějakou smysluplnou systémovou změnu. Nejlépe takovou, která neodlišuje bezdůvodně zrovna toponyma. --Tchoř (diskuse) 28. 2. 2015, 17:25 (CET)
  Zda a kdy do rozcestníků přidávat toponyma obsahující příslušný výraz, to je otázka spíše na ŽoK. Z výše uvedených názorů se mému pohledu asi nejvíce blíží názor kolegy Baziho. --Vachovec1 (diskuse) 1. 3. 2015, 20:42 (CET)
  Souhlasím s Bazim, že to je otázka spíše na ŽoK, který by upřesnil současné vágní pravidlo pro rozcestníky. Do doby než dojde k upřesnění je potřeba opírat se o současnou zaběhlou praxi. A ta je taková, že do rozcestníku se přidávají toponyma, jejichž součástí je dané slovo. --Jowe (diskuse) 3. 3. 2015, 19:51 (CET)
  Pravidlo je jasné.--Tchoř (diskuse) 3. 3. 2015, 20:41 (CET)
  I kdyby tohle nebyl rozcestník, ale jen nějaký hybrid mezi rozcestníkem a článkem přinášejícím i souvislosti, neexistuje jiný důvod pro jeho zrušení, než je nějaké pravidlo a "právní čistota". Pokud to je jediný problém, proč bude rozcestník zrušen, budu to považovat za devalvační byrokracii. Ta Wikipedii žádný skutečný ani domnělý užitek nikdy nepřinese. Jak zvýší kvalitu Wikipedie zrušení tohohle rozcestníku, si neumím v nejmenším představit. --Palu (diskuse) 3. 3. 2015, 22:02 (CET)
  Zvýší to nezaujatost. V tuhle chvíli je tam nacpáno, co koho zajímá a obsahuje ve jméně „český“. Nacpat tam spravedlivě všechno takové je nereálné a mimo rámec Wikipedie, ostatně článek „seznam věcí obsahujících v názvu „český“ prakticky jistě nesplňuje encyklopedickou významnost. To je ostatně problém jakéhokoliv „hybridu“ rozcestníku – tvůrce hybridu tím prosazuje svoji soukromou představu, jaké věci se daného slova týkají, případně se snaží obejít encyklopedickou významnost a zmínit tam významy, které vůbec zmíněny být nemají.
  Rozcestníky jsou technická pomůcka, nutné zlo. Nemají obsahovat žádný encyklopedický obsah – v ideálním případě se čtenář na rozcestník nikdy nedostane a dostane se pomocí odkazů (ať už zde na Wikipedii, nebo nějakých odkazů z vnějšku) přímo na článek o tématu, které hledá.--Tchoř (diskuse) 4. 3. 2015, 00:29 (CET)
  Je tam "nacpáno" jen to nejrelevantnější + odkaz na to ostatní prostřednictvím "Články začínající slovem „Český“, „Česká“, „České“" a "Články obsahující slovo „Český“, „Česká“, „České“".
  Že by mělo platit EV na rozcestníky nebo na seznamy je nesmysl. U rozcestníků i seznamů je důležité, jestli jsou odkazované významy EV.
  Že by nemohla být technická pomůcka použita pro lepší zprostředkování souvislostí, je nesmysl a některé ty informace cpát do článků místo do rozcestníku nelze. Přineslo by to tak jen ztrátu kvality, ztrátu souvislostí, aby bylo vyhověno pravidlovým puritánům. Výhoda veškerá žádná. --Palu (diskuse) 4. 3. 2015, 01:44 (CET)
  Co je „nejrelevantnější“ je ovšem celkem subjektivní. Na rozcestníky samozřejmě EV platit nemusí, ale musí to být rozcestníky, nikoliv nějaký pokus o „hybrid“. A není to zprostředkování souvislostí, je to zaplácání rozcestníku balastem dle subjektivního výběru. Žádná zvláštní souvislost tam není.--Tchoř (diskuse) 4. 3. 2015, 07:52 (CET)
  Rozcestníky nejsou zlo, ale naopak dobro pro čtenáře wikipedie, kterým poskytují skvělý nástroj v případech, kdy si nejsou jisti přesným heslem k vyhledání. Zlo (a to nikoli nutné, ale zbytné) je, když těmto čtenářům někdo z byrokratických důvodů takové dobré pomůcky upírá. Petr Karel (diskuse) 4. 3. 2015, 13:47 (CET)
  Nemyslím si, že tu někdo prosazuje obecně zrušení rozcestníků. Tam, kde je více významů s možným stejným názvem, plní svou funkci dobře.--Tchoř (diskuse) 4. 3. 2015, 14:17 (CET)
  To je ostatně i tento případ. --Palu (diskuse) 4. 3. 2015, 14:28 (CET)
  @Tchoř: Pravidlo v žádném případě není jasné, nebere vůbec v potaz např. rozcestníky příjmení. --Jowe (diskuse) 4. 3. 2015, 19:55 (CET)
 • Ponechat, užitečný, svou funkci dobře plnící rozcestník, byť poněkud komplikovanější, jak lze u takovéhoto pojmu předpokládat; vůbec nechápu, čemu má jeho případná likvidace sloužit, kromě naplnění číchsi antinominalistických představ o věčně a ostře dané ideji rozcestníku. --Vavrin (diskuse) 3. 4. 2015, 12:43 (CEST)
  Pokud byste chtěl nějak změnit rozcestníky, třeba pomocí nich konkurovat Wikislovníku a vysvětlovat možné významy přídavných jmen (a nebo třeba i citoslovců), tak samozřejmě můžete navrhnout změnu chápání smyslu rozcestníků. Klidně rozvolněněji, ale dáno by být nějak mělo. Nesystematické hlasování ve stylu „tenhle takhle nechme, to se mi líbí“ mi opravdu nepřijde moc nestranné a užitečné.--Tchoř (diskuse) 3. 4. 2015, 22:51 (CEST)
  Kolega nehlasoval, že se mu to líbí, ale že je to smysluplné, dobře to plní funkci rozcestníku a kromě formalismu neexistuje důvod ke smazání. --Palu (diskuse) 4. 4. 2015, 08:11 (CEST)
 • smazat – pro dva encyklopedické významy rozcestník netřeba, stačí „různé významy“. Zbytek obsahu kromě dvou encyklopedických hesel s daným názvem do rozcestníku nepatří, a i kdyby rozcestník jako takový smazán nebyl, tak patří odmazat.--Tchoř (diskuse) 4. 4. 2015, 08:55 (CEST)
  Potíž této argumentace je v tom, že pro rozcestník nemusí být třeba více než dva významy, aby byl potřeba. On ani nemusí být potřeba, stačí, když není nevhodný - jeho potřeba žádným pravidlem zkoumána není. Šablona různé významy neumožní v některých případech jednoduchou orientaci a v jiných neumožní plnit úkol rozcestníku v plném rozsahu. Neumožní totiž vhodně zobrazit související informace, jako jsou encyklopedické články obsahující slovo český. A to už jsem u problému v druhé části této argumentace - že patří tyto informace odmazat je váš nijak neodůvodněný subjektivní názor, který neodpovídá skutečnosti, protože souvislosti s danými informacemi jsou zcela zřejmé a jejich zanesení do rozcestníku je tak žádoucí, protože existuje docela silná možnost, že tyto informace někdo bude vyhledávat. --Palu (diskuse) 4. 4. 2015, 10:14 (CEST)
  Stačí si přečíst Wikipedie:Rozcestníky, abyste si ujasnil, k čemu rozcestníky slouží. Opravdu neslouží k tomu, k čemu byste je zřejmě chtěl používat. --Tchoř (diskuse) 4. 4. 2015, 12:14 (CEST)
  A čemu tam má tento rozcestník konkrétně odporovat? Vidím tam "Rozcestník je stránka s názvem, který má více významů. Rozcestník umožňuje jejich rozlišení a obsahuje odkazy na odpovídající články." - to u tohoto rozcestníku platí. Kde přesně se píše, že rozcestník nesmí obsahovat žádné jiné rozšiřující informace? A další - "Pokud vedle dominantního významu je pouze jeden další význam, rozcestník se nevytváří a v šabloně Různé významy se uvede přímo odkaz na druhý význam." - vy dokážete určit, jestli je dominantní Český (příjmení) nebo Český (obec)? Podle čeho? --Palu (diskuse) 4. 4. 2015, 12:31 (CEST)
  Ano, všiml jsem si, že to Matěj Orlický přeformuloval poněkud nešťastně. Přečtěte si raději variantu, na které je dlouhodobý konsenzus. --Tchoř (diskuse) 4. 4. 2015, 12:40 (CEST)
  Pořád nevidím, co je špatně. Když to porovnám s rozcestníkem liška, který je uváděn v obou verzích jako vzor, vše je identické jako tady - 2 základní významy + související články. --Palu (diskuse) 4. 4. 2015, 12:46 (CEST) Pardon, je tam více významů, nevšiml jsem si. Ale pořád nevím, o co jde. Rozcestník stale obsahuje odkazy i na související články (jednotlivé druhy lišek, články obsahující slovo liška v názvu, atd.) --Palu (diskuse) 4. 4. 2015, 12:50 (CEST)
  Otázka po dominanci patří jinam. Zde máme skutečnost, že obec je bez rozlišovače, čili je asi chápána jako dominantní. Má-li být dominantní příjmení, obrátí se to. Pokud nepřevažuje jednoznačně žádný z významů, pak by se tento rozcestník měl přesunout na název bez rozlišovače.
  Když ale pravidlo popisuje, čím rozcestník je, vcelku logicky z toho lze dovodit, že není ničím jiným. Dovedu si představit Vámi prosazovaný přístup vyhnaný do extrému, kdy bychom článek o bratrech Grimmových prohlásili za rozcestník, protože přece (v Souvisejících článcích) odkazuje na články o obou bratrech. A co je tam navíc, to přece pravidlo nezakazuje. --Bazi (diskuse) 4. 4. 2015, 12:48 (CEST)
  Jestli s rozlišovačem nebo bez, to je jedno, hlavně když zůstanou dohledatelné všechny související informace - to je to důležité pro čtenáře. Formality vyřešme tak či tak, ale hlavně neodebírejme přínosný navigační obsah jen kvůli formalismům.
  Co se týče definice rozcestníku, samozřejmě, že rozcestník nemá být ničím jiným než je popsáno. A v tomto případě také ničím jiným není - je navigační pomůckou mezi encyklopedicky významnýmy významy, pouze má navíc i související informace - ostatně stejně jako například vzorový rozcestník liška. A prosím, nevyhánějte můj přístup do extrémů a věnujte se tomu, jak najít shodu, která umožní co nejvyšší kvalitu Wikipedie čtenářům. Kdyby měl zde být důvodem ke smazání pouhý formalismus, pak bych velmi stručně citoval jednu z našich velmi důležitých stránek: „Pokud Vám pravidla brání ve zvyšování nebo udržování kvality Wikipedie, nevšímejte si jich.“. --Palu (diskuse) 4. 4. 2015, 12:59 (CEST)
  Nemyslím, že by tu šlo o pouhý formalismus, jak naznačujete. Jde tu spíš o účelnost používaných prostředků. Jde o to, abychom se soustředili na tvorbu encyklopedie a nesnažili se zbytečně suplovat funkce jiných projektů, které jsou na ty jiné funkce zaměřené, takže mají potenciál je i zvládat líp. Úvahy o tom, co vše v jazyku znamená „český“, jsou spíš předmětem zájmu (Wiki)slovníku. Pokud je hlavní funkcí rozcestníku navigovat po encyklopedickém obsahu, dovedu si ještě představit, že k tomu sem tam přidáme nějakou drobnou hodnotu navíc (např. ke zjevně anglickému výrazu Revenge poznámku, že jde o anglické slovo, a jeho základní překlad do češtiny), ale snažme se to držet v míře přiměřené hlavnímu účelu. Všechny ty nabalené „přidané hodnoty“ by neměly převažovat nad hodnotou primární. Možná to tady ještě někomu nemusí připadat tak markatní, ale když se podíváme třeba na Černý, tak je už trochu na pováženou, co všechno černého se tam vyskytuje a hlavně co dalšího černého ještě zahrnuto není. A to naštěstí ještě nikoho nenapadlo tam zařadit Č/černochy. Měli bychom uvádět, že „černý“ vyjadřuje příslušnost k „černochům“? Měli bychom případně založit rozcestník Německý a popsat v něm národní či občanskou příslušnost k Německu, jazykovou příslušnost k němčině a k tomu ještě přihodit všechny názvy, které začínají na „Německý“ (přestože neexistuje jediný článek, který by sám o sobě nesl název „Německý“)? Myslím, že čím dál větší nabalování těch méně podstatných doplňků může ve výsledku zastřít povědomí o původním, hlavním účelu, který by se nakonec mohl úplně vytratit. I proto je důležité držet to nabalování v mezích. --Bazi (diskuse) 4. 4. 2015, 13:57 (CEST)
  Čtenář chce v rozcestníku najít související encyklopedické články. To žádný jiný projekt suplovat nemůže. Pravděpodobně narážíte na Wikislovník, ale ten slovo zpracovává zcela odlišně. Porovnejte třeba tento rozcestník a český na wikt nebo liška zde a liška na wikt. Čtenář Wikipedie o sesterském jazykovém projektu ani nemusí vědět, přitom i kdyby, tak na něm určitě nebude hledat encyklopedické informace. --Palu (diskuse) 4. 4. 2015, 14:38 (CEST)
  Mno, v základu se asi shodneme, ale ve výsledku ne. Rozcestník vzniknul pouze jako technický prostředek řešící kolizi různých článků se stejným názvem. Protože je nemožné oba/všechny takové články umístit na stejný název a zároveň je neúčelné všechny odlišné významy shrnout do jednoho článku, vzniká rozlišovač a rozcestník. Pro dva články stačí rozlišovač s šablonou Různé významy, pro více článků už je zapotřebí rozcestník, protože by opět nebylo účelné na všechny ostatní významy odkazovat v úvodní šabloně Různé významy. Skutečnost, že se dále do rozcestníků přidávají i odkazy na články, které nejsou pojmenovány stejně, vychází obvykle z alternativních názvů a příslušných přesměrování, např. seriál Pomsta (seriál) se v originále jmenuje Revenge, tudíž si může zasloužit přesměrování z tohoto názvu, jenže takových názvů už je víc, takže se objeví v rozcestníku Revenge (Čistší by možná bylo skutečně založit přesměrování Revenge (seriál) a v rozcestníku odkazovat na něj, ale to už je debata o něčem jiném.). Podobně je to i s osobami stejného příjmení, protože teoreticky by každá z nich mohla aspirovat na přesměrování z příjmení, a proto to řešíme rozcestníkem. Zde se ale stále ještě pohybujeme v intencích technického prostředku k řešení kolize stejných názvů. Pokud to rozšíříme i na nějaké další „související“ odkazy, už jde opravdu o nadstavbu, doplňkovou funkci, která nemá nic společného s původním účelem rozcestníku a jeho vynucenou existencí. Jistě ji lze konsensuálně přijmout, proč ne, ale IMHO se nestává hlavní funkcí rozcestníku, jen doplňkem. --Bazi (diskuse) 4. 4. 2015, 15:12 (CEST)
 • Smazat - vesnice Český je pravděpodobně očekávaný encyklopedický význam; na Český (příjmení) se dá odkázat pomocí šablony "Různé významy". Žádné jiné encyklopedické významy nevidím, vše ostatní je jen zkrášlování rozcestníku. Články obsahující slovo "český" by podle mého názoru neměly být součástí rozcestníku, nejsme lexikonem slov, budujeme encyklopedii. Náhodný výběr toponym obsahujících slovo "český" jako slov, které do rozcestníku patří, je nesmyslný - není důvod je upřednostňovat například nad termínem český svaz ochránců přírody --Vojtěch Dostál (diskuse) 4. 4. 2015, 17:51 (CEST)
  Na základě čeho jste určil, že je vesnice dominantnější než přijmení? Co se týče "náhodného výběru" toponym, není náhodný, nýbrž jsou vybrány nejvýznamnější. --Palu (diskuse) 5. 4. 2015, 09:29 (CEST)
  Neřekl jsem dominantnější, ale očekávanější. Podle mě čtenář bude očekávat článek o obci spíše, než článek o příjmení. Nebudu se hádat, pokud většina kolegů dojde k opačnému názoru, tedy že příjmení je očekávanější. Je lepší se nicméně rozhodnout a snížit na Wikipedii počet krátkých a zbytečných binárních rozcestníků, místo toho razit asymetrické cesty (různé významy). Stavím se proti rozcestníkovému "hračičkování". --Vojtěch Dostál (diskuse) 7. 4. 2015, 19:06 (CEST)
  Na základě čeho jste určil, že je vesnice očekávanější než přijmení? --Palu (diskuse) 7. 4. 2015, 21:00 (CEST)
 • Ponechat, je to stránka pro čtenáře užitečná a ničím zvláštním pravidla neporušuje. A je dobře, že se tam odkazují i pojmy jako Český Dub, protože se může stát, že někdo si nebude moci vzpomenout na druhou část složeného názvu.--Ioannes Pragensis (diskuse) 10. 4. 2015, 10:47 (CEST)
 • Ponechat, nevidím důvod proč to mazat, souhlasím s již napsanými informacemi od těch, kdo hlasovali pro ponechat. --Sapiens123456 (diskuse) 12. 4. 2015, 07:03 (CEST)
 • Nebude-li rozcestník smazán, pak rozhodně přesunout na tvar bez rozlišovače a článek o zaniklé vesnici Český přesunout na tvar s rozlišovačem. To je IMO nutná podmínka pro zachování rozcestníku – neexistence dominantního významu. Při testu dominance pomocí odkazovanosti (Český vs. Český (příjmení)) jsem zjistil velký výskyt chybných odkazů vedoucích na název bez rozlišovače. Jsou to vesměs články o fotbalistech, kam tento chybný odkaz navkládal wikipedista Školák2011 (např. [1], [2] ad.), který byl sice kolegou upozorněn, ale v článcích už to zůstalo. Má-li toto slovo větší potenciál k chybnému odkazování, bude lepší, aby ty odkazy vedly na rozcestník (s patřičnými odkazy), nežli na zaniklou vesnici.
  Dále, pokud by měl být rozcestník zachován, doporučuji odkazovat na libovolné články začínající na „český“ jen pomocí souhrnného odkazu, bez upřednostněných toponym nebo jiných výběrových přímých odkazů (takto). Důvod jsem už předložil výše, jakož i další argumenty pro toto řešení. --Bazi (diskuse) 12. 4. 2015, 10:56 (CEST)
  Existence dominantního významu nelze poměřovat podle toho, jestli má článek rozlišovač. Samozřejmě určit, který z významů je dominantní, je v tomhle případě značně problematické. Určitě je čistší řešení prohodit to, jak navrhujete, protože dominantní význam není ani jeden. Jen chci říct, že pokud k tomu prohození nedode, nebude to mít vliv na poměřování toho, jestli je některý z významů dominantní. --Palu (diskuse) 12. 4. 2015, 12:18 (CEST)
  Zdá se mi, že zaměňujete (nebo nerozlišujete) příčinu s důsledkem. Přítomnost rozlišovače není důvodem dominance, ale jejím důsledkem. Vizte Wikipedie:Rozlišovač: „Pod názvem bez rozlišovače se umísťuje článek o hlavním, nejběžnějším významu. Ostatní významy se v názvu odliší pomocí rozlišovače, případně jiným způsobem. Stránka s odkazy na jednotlivé významy jednoho názvu se nazývá rozcestník a umisťuje se pod název s rozlišovačem „rozcestník“: Název (rozcestník). Pokud název nemá jeden hlavní význam (např. zámek), umístí se rozcestník přímo pod název bez rozlišovače.“
  Tedy, je-li jeden z významů zřetelně dominantní (ve smyslu „nejběžnější“, „nejočekávanější“), pak má být článek umístěn na názvu bez rozlišovače. V našem případě zaniklé vesnice a příjmení s mizivým výskytem jsou oba významy natolik okrajové, že jen těžko dokážeme poměřit dominanci některého z nich, v tom s Vámi souhlasím. O zaniklých sídlech máme nyní celkem 364 článků (i když seznam je stále dost červený). O příjmeních máme 575 článků (včetně přesměrování). Ale podle údajů v článku je Český až na 6694. místě v četnosti příjmení, což ho řadí hodně nízko. U zaniklých sídel si dost dobře nedovedu představit, jak bychom hledali podobně objektivní hledisko. Snad podle počtu obyvatel v době největšího rozmachu? Takové údaje ale nemáme k dispozici a mohly by být zkreslující (500 obyvatel znamenalo v dobách dávno minulých asi víc než v dobách nedávných). Podobně zkreslující asi bude i četnost příjmení, protože příjmení jako Zeman, Klaus, Havel, Husák, Masaryk jistě nabyla na významu (a hledanosti, očekávanosti) i bez ohledu na prostou četnost. Nutno ovšem dodat, že článek o příjmení nemá doloženou významnost dle základního kritéria (žádný netriviální zdroj) a ani článek o vesnici na tom není o nic lépe. Takže by stálo za to nejdřív pohledat a doložit zdroje, aby nemusela být zpochybňována vůbec samotná existence těchto článků. --Bazi (diskuse) 12. 4. 2015, 13:12 (CEST)
  OK, napíšu to jinak. Oba významy jsou rovnocenně dominantní, resp. jejich dominance nelze nějak objektivně v tomhle případě poměřit. Proto by podle pravidla Rozcestník měl být rozcestník na názvu bez rozlišovače. Rozcestník je legitimní právě proto, že dominanci jednoho z významů (tak, aby si většina lidí řekla: "tento význam mě napadne jako první") nelze předpokládat ani nijak doložit. --Palu (diskuse) 12. 4. 2015, 19:06 (CEST)
  Ano, právě proto jsem ve svém doporučeném řešení napsal, že má-li být rozcestník zachován, tak jedině v této formě. Připadlo by mi nevhodné, aby pouhé dva významy s vlastním článkem měly ještě rozcestník, pokud by jeden z nich byl zřetelně dominantní. --Bazi (diskuse) 12. 4. 2015, 19:40 (CEST)

Ponechat - ovšem jako rozcestník bez rozlišovače pro stránky "Český – zaniklá ves" a "Český - příjmení", jinak Smazat a nahradit šablonou různé váznamy do dvou článků. V tomto stavu je stránka zmatečný, absurdní až dadaistický shluk odkazů na některé, bez jasných kriterií vybrané stránky, jejichž názvy se "tak nějak" podobají ke slovu český. Paul E (diskuse) 24. 4. 2015, 23:44 (CEST)

Komentáře[editovat | editovat zdroj]

Možná by bylo lepší navrhnout nejprve ke smazání Český (příjmení). Nezdá se pravděpodobné, že by dané téma splňovalo encyklopedickou významnost. Po smazání daného článku by pak už stran bytí rozcestníku vůbec nebylo o co se přít.--Tchoř (diskuse) 27. 2. 2015, 18:52 (CET)

Zabýval se někdo tímto návrhem? Mě také přijde encyklopedická významnost článku Český (příjmení) přinejmenším problematická. --Vachovec1 (diskuse) 4. 4. 2015, 14:24 (CEST)


Kategorie:Funkce na základě jmenování[editovat | editovat zdroj]

Toto není hlasování, ale diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
Wikipedista:BobM d|p 8. 3. 2015, 18:40 (CET)
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešení[editovat | editovat zdroj]

 • Smazat - nesmyslná a nesystémová kategorie, ne všechny veřejné funkce vznikají jmenováním ale volbou, neexistující kritéria (veřejnoprávní vs soukromoprávní), neencykl. křížová kategorizace (míchání jablek s hruškami) --Wikipedista:BobM d|p 8. 3. 2015, 18:40 (CET) doplnění návrhu: alternativně přejmenovat kategorii na Kategorie:Jmenování --Wikipedista:BobM d|p 22. 4. 2015, 10:37 (CEST)
 • ponechat - funguje - mozna jsem tam do teto kategorie, kdyz jsem ji jeste plnil, zahrnul i clanek, ktery tam nepatril, ze neslo o jmenovanou pozici - to je mozne a je mi lito. Pak jsem rad, ze jste si toho vsiml a takovy prvek z kategorie odebral. OK. --Franta Oashi (diskuse) 8. 3. 2015, 19:09 (CET)
Ovsem sama kategorie prece funguje spravne: Uz tu mame rozlisitelne deleni na "verejne funkce" vs. "statni zamestnance", podobne i v soukromem sektoru, to same existuje i v armade. A z techto tri oblasi skutecne jen nekteri byvaji jmenovani. A tim spise prece tato kategorizace ziskava na vyznamu. ...pomuze snad textovy popis primo do kategorie? OK, muze byt. --Franta Oashi (diskuse) 8. 3. 2015, 19:09 (CET)
A to tim spise, ze v nekterych clancich, u nekterych fakticky jmenovanych pozic, tato skutecnost, ze je ta funkce vznika az jmenovanim, ani neni v textu zminena. (nekde jsem doplnil nebo alespon udelal link) ...i to je dalsi prinos teto kategorie. Opravdu moc nechapu, co na ni vadi. --Franta Oashi (diskuse) 8. 3. 2015, 19:09 (CET)
A ze jde o kategorizaci napric? Asi vam vadi, ze "micha" soukromy a verejny sektor? Ale to prece neni na skodu, naopak: Ruzne řezy do "datove kostky", z ruznych smeru, to je primo ucel vsech kategorii, uz z definice - tak cemu se tu vzpirate? --Franta Oashi (diskuse) 8. 3. 2015, 19:09 (CET)
Na teto kategorii nevidim nic spatneho, povazuji ji za funkcni a prinostnou. I proto jsem ji zakladal. --Franta Oashi (diskuse) 8. 3. 2015, 19:09 (CET)
Mícháte hrušky s jabkama. Veřejné funkce nevznikají pouze jmenováním ale i volbou, obdobně dochází ke jmenování v soukromém sektoru. Takto kategorizovat prostě nemá smysl - kromě toho může vzniknout spor (soudci jsou jmenování ale před rokem 1989 byli také voleni). Možná by šlo vyřešit přejmenováním, ale nedovedu si to představit - způsob vzniku funkce není encyklopedicky významným kritériem pro kategorizaci --Wikipedista:BobM d|p 8. 3. 2015, 19:14 (CET)
"Veřejné funkce nevznikají pouze jmenováním ale i volbou" - no vsak kriteriem teto kategorie je ono "jmenovani". A az treba budeme mit kategorii na "Funkce na zaklade volby", tak treba ten "soudce" at si klidne patri do obou. Takovych pripadu, kdy "jeden" pojem ma / historicky mel vycero zpusobu vykladu je prece po cele WP hafo. Treba zalobce / obzalovany - proc by jeden clovek nepatril do obou? Kategorie sice je vhodne vytvaret jako disjunktni (v idealnim pripade), ale seda je teorie, zeleny strom zivota: sem tam nejaky prunik vznikne, ano. Navic zde se jeste projevuje mezinarodni vliv: Pro jeden stat by byl jen ve jedne mnozine, v jinem ve druhe, u nas holt v obou. No a? Ja ovsem tvrdim, ze ten soudce je sakra vyjmecny pripad a "jmenovane funkce" obecne budou skutecne "spise disjunktni", dokonce znacne disjunktni. --Franta Oashi (diskuse) 8. 3. 2015, 19:30 (CET)
Protože nemá takto kategorizovat smysl. Budeme snad mít komplementárně kategorii volené funkce? Jak způsob ustavení (jmenováním, volbou nebo jinak) souvisí s funkcí samotnou respektive jak je relevantní ve vztahu k encykl. kategorizaci? Odpověď: Nijak! --Wikipedista:BobM d|p 8. 3. 2015, 19:36 (CET)
Tak jeste jinak: Ted jsem to vzal pravda hodne zesiroka, zahrnul jsem sem jak jmenovani jednatele firmy i verejnopravni funkce. - Pojdme to tedy rozdelit - "jmenovane verejnopravni funkce". To totiz bula ta motivace - ze se do mnoha funkci obecne jmenuje, prideluji se kompetence, pritom toto lidi (soudim podle sebe) kolikrat ani nevedi - ze se nemusi jit pres volby, ale nechat lze se do funkce nechat dosadit naprimo. Anebo ty moznosti: Nekde se jmenovana funkce s volenou funkci vyslovene vylucuje, jinde je to jedno (jsou nezavisle) a jidne se zas vyslovene podminuji - jmenovat lze jen ze zvolenych. A ptoto ma smysl tyto dve skupiny rozlisovat (volene X jmenovane) a v nektery pripadech je skutecne lze i krizit. A to mne i jako ctenare samotneho zajima! A takovy prehled ted fak nemame, a udelat si o tom obrazek ani nijak rychle nejde. A kategorizace slouzi presne na toto, uzivatelum. --Franta Oashi (diskuse) 8. 3. 2015, 19:43 (CET)
...a vsimnete si, ten soudce v tom dela binec tak jako tak. Ackoli pro ostatni "funkce" by toto poslouzilo, verim, dost dobre. (nejake pruniky katagorii nevidim jako zasadni potiz). Jako ctenar se o tom dozvim: Pro jeden okamzim v jednom state soudce lze takto kategorizovat, ale holt nemam zas clanek pro kazdy takovy pripad. (ne u soudce, ale u jinych clanku traba i ano - proste tento prunik kategorizaci je jen upozorneni na mozne rozdeleni, sam pojem ale stale zustava atomicky) --Franta Oashi (diskuse) 8. 3. 2015, 19:53 (CET)
Naposledy: za a) pište česky a čitelně, kdo to má po Vás číst!!! Za b) rozlišovat funkce podle způsobu ustavení není encykl. relevantní - proč taky? viz Wikipedie:Co Wikipedie není#Wikipedie není adresář bod 5: takto kategorizovat prostě nemá žádný smysl! --Wikipedista:BobM d|p 8. 3. 2015, 19:49 (CET)
Ja vam tu ted ukazal "uzivatelsky pripad", ze to smysl ma. Pro dany jeden bod v prostoro casu plati, ze toho soudce LZE zakategorizovat jednoznacne. Clanky s sirsim zaberem by se tak jako tak mely rozdelit - kdyz uz tasystematicnost. Uz jsem tema asi vycerpal. --Franta Oashi (diskuse) 8. 3. 2015, 19:53 (CET)
 • ponechat a rozšířit - O funkce jmenované a volené a to různými orgány. Dovedu si představit velmi užitečné podkategorie jako Kategorie:Funkce jmenované prezidentem České republiky, Kategorie:Funkce volené Parlamentem České republiky, Kategorie:Funkce volené Sněmovnou Parlamentu České republiky a Kategorie:Funkce volené Senátem Parlamentu České republiky a později třeba i třídění podle nominací. Rozumím protiargumentu, že tyto kategorie mohou být co do obsahu v čase proměnlivé (Prezidenta dřív Parlament volil, teď už tomu tak není.), takže se nabízí alternativa stvořit k tomuto účelu seznamy, které se do příslušných článků začlení, případně budou existovat vedle nich. To ovšem vede k nutnosti stvořit nějakou souhrnnou kategorii pro tyto seznamy tak, jako tak. Pokud je tohle první vlaštovka většího projektu, rád se zapojím.
  Nicméně tvrdit, že fakt že předsedu senátu a ústavní soudce volí senát není veličina encyklopedicky významná, když se o tom mluví při každém jejich jmenování (o tom kdo je nominuje nemluvě), stejně tak, jako jak jsou voleni např. členové mediálních rad nebo představitelé státních podniků... --Fafrin (diskuse) 9. 3. 2015, 15:15 (CET)
Což povede ke vzniku dílčích poloprázdných podkategorií. Kromě toho stále nebere v potaz možnost změny způsobu vzniku funkce (prezident České republiky byl voleb oběma komorami, tde je volen přímo) --Wikipedista:BobM d|p 18. 3. 2015, 16:13 (CET)
@Fafrin: Vedle nesmyslnosti fragmentace kategorií, bych podotknul, že kategorie nedokáží řešit právě případ souhlasu Senátu se jmenováním soudců ústavního soudu. Seznamy obdobně nejsou vhodným řešením, o tom zda je funkce ustavena jmenováním či volbou hovoří příslušný článek. Kategorizace zde není vhodné a smysluplné řešení --Wikipedista:BobM d|p 22. 4. 2015, 11:11 (CEST)

Komentáře[editovat | editovat zdroj]

 • "nesmyslná a nesystémová kategorie" - prosiim vas, jakmile kdekoli pouzijete hodnoceni neci prace jako "nesmyslne", tak protoze jde o vas subjektivni nazror, vyzni to nakonec urazlive. Prosiim, nepouzivejte to. --Franta Oashi (diskuse) 8. 3. 2015, 18:58 (CET)
 • Koukam, ze dalsi zpusob, jak tuto kategorii zpochybnit, je i oznaceni clanku jmenování (stezejniho to pojmu pro tuto kategorii) za {vlastni vyzkum} ...To ale resme radeji oddelene tam, v Diskuse:Jmenování. (a jestli se diskuse tam rozjede, o to bych pak klidne prodlouzil i tuto diskusi o kategorii zde - jako "odkladny ucinek", kdyz jde o prerekvizitu) - sam jsem zvedav. ;) --Franta Oashi (diskuse) 8. 3. 2015, 19:21 (CET)

Námitky kolegy BobM jsou docela na místě. Např. soudci byli dříve voleni, dnes jsou jmenováni, a to ještě pomíjíme fakt, že např. v USA jsou někteří z nich voleni a jiní jmenováni. Má taková kategorizace nějaký smysl? --Vlout (diskuse) 8. 3. 2015, 19:27 (CET)

Samotný článek Jmenování mi přijde také poněkud zvláštní, proč spojuje nominaci a jmenování? Zkusím kontaktovat zakladatele. --Vlout (diskuse) 8. 3. 2015, 19:28 (CET)

"nominace" jsem se asi zlehka dotkl - videl jsem tam nekde sport... Do nominace se stourat uz nebudu, to klidne ponecham na vas... Dik. Neresim. --Franta Oashi (diskuse) 8. 3. 2015, 19:36 (CET)
Zeptat autora, OK, prima (ja ho nepsal). Takze dekuji. --Franta Oashi (diskuse) 8. 3. 2015, 19:36 (CET)


Šablona:Navbox/katlink[editovat | editovat zdroj]

Toto není hlasování, ale diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
Kacir 3. 4. 2015, 05:12 (CEST)
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešení[editovat | editovat zdroj]

 • Smazat – šablona založená Oashim zavádí v navboxech odkazování na kategorie, namísto a vedle odkazovaní článků, pro něž je určena. Navbox je navigační šablona k rychlému odkazování tématicky svázaných hesel do hlavního jmenného prostoru.--Kacir 3. 4. 2015, 05:12 (CEST)

Komentáře[editovat | editovat zdroj]

 • Smazat - nebylo by to k užitku. --Sokoljan (diskuse) 24. 4. 2015, 21:02 (CEST)


Putinismus[editovat | editovat zdroj]

Toto není hlasování, ale diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
Wikipedista:BobM d|p 10. 4. 2015, 13:07 (CEST)
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešení[editovat | editovat zdroj]

 • Smazat - v souvislosti s Wikipedie:Diskuse o smazání/Druhá studená válka, článek označen šabl. {{celkově zpochybněno}}, viz Diskuse:Putinismus, článek je velmi pochybný a bez věrohodných zdrojů, rozpor s Wikipedie:Co Wikipedie není#Wikipedie není nástrojem propagace, dále wp:ŽVV a wp:NPOV --Wikipedista:BobM d|p 10. 4. 2015, 13:07 (CEST)
 • Doložit, že je pojmem používaným v jednom smyslu a v ne nepodstatné míře (to stávající reference nedokládají), aby měl právo na encyklopedickou významnost v českém prostoru (jako mají např. maoismus či stalinismus). Zatím mám dojem, že se významněji používá pouze v západním světě (proto chápu oprávněnost článků na enwiki a dewiki), o zavedenosti v Česku nemám důkazy a proto považuji za nutné rozšířit reference, nebo prozatím uklidit článek do šuplíku, než se pojem etabluje. Na rozdíl od předchozího názoru v článku nevidím žádný nástroj propagace, je to spíš výsledek takřka standardní personifikující pojmotvorby v politické žurnalistice, jak dokládá historie. Petr Karel (diskuse) 10. 4. 2015, 13:42 (CEST)
 • Doložit - ztotožňuji se s předchozím doporučením wikipedisty Petra Karla. Je třeba uvést více důkazů a také doložit (např. na základě výskytu v publikovaných textech) oprávněnost používání uvedeného termínu a jeho obsahového významu. Pak to může být z encyklopedického hlediska v pořádku.--Dirillo (diskuse) 10. 4. 2015, 14:01 (CEST)
 • Ponechat a doplnit zdroje - to rozhodně není na mazání ani na celkové zpochybnění, to "jen" trpí nedostatkem vyvážených zdrojů jako mnoho kontroverzních témat (zdroje tam v principu jsou). --Packa (diskuse) 10. 4. 2015, 19:54 (CEST)
 • Ponechat – při doplnění zdrojů a zachování neutrality (asi jako Packa). Nemyslím si, že by šlo o vlastní výzkum z hlediska tematu, lze si rozkliknout třeba celkem obsáhlý článek na en.wiki. --Mates (diskuse) 11. 4. 2015, 02:59 (CEST)
 • Smazat- navrhovatel má pravdu. --Týnajger (diskuse) 11. 4. 2015, 08:17 (CEST)
 • Ponechat a doplnit - jak bylo ověřeno osobně, zdroje jsou dohledatelné, jen si dát s tím práci. Mimochodem, u posledního doporučení Smazat (viz výše) nejsou uvedeny vůbec žádné argumenty, natož natož nějaké argumenty konkrétní.--Dirillo (diskuse) 11. 4. 2015, 11:51 (CEST)
 • Smazat - Putinismus jako definovatelná ideologie neexistuje. Putin IMHO nenapsal žádnou knihu, natož takovou, ve které by nějak vymezil, co by jeho ideologie měla být, obsahovat atd. Putin provádí cosi, co se dá nazvat rusko-nacionální nebo také velmocenskou politikou, ale to není nic neobvyklého, nezakládá to ideologii. Ohledně jeho ekonomického zaměření se dá říci, že je poměrně dost nakloněn podnikatelským iniciativám, pokud ... Dál to rozvádět nebudu. A krom toho, kde je napsáno, že je Putin v Rusku všemocný? On má své pravomoce, ale Obama nebo Merkelová mají také hodně významné pravomoce. Merkelová má tzv. Richtlinienkompetenz des Bundeskanzlers. Maoismus a marxismus resp. marxismus-leninismus existují, dají se dobře definovat. Ale putinismus je výmysl médií. A my bychom na Wikipedii neměli popisovat výmysly. Jakkoliv má en:wiki (asi) nakrásně takový článek, ale my bychom v této věci měli být zdrženliví. --Zbrnajsem (diskuse) 11. 4. 2015, 16:41 (CEST)
Proč bychom na wikipedii neměli podporovat výmysly, když je adekvátně popíšeme? --Jenda H. (diskuse) 11. 4. 2015, 17:19 (CEST)
To je dobrý vtip. Jenže tady jde o mezinárodní politiku, a to je něco jiného. Do politiky fikce nepatří. --Zbrnajsem (diskuse) 11. 4. 2015, 18:09 (CEST)
Nejde o vtip, i mezinárodní politika má své fikce ať už jde o legitimaci vlastí politiky jako byl mýtus Třetí říše nebo Svobodného světa čí vytváření nepřátel jako v případě osy zla či jeho říše.--Jenda H. (diskuse) 11. 4. 2015, 18:23 (CEST)
S tím naprosto souhlasím, ale putinismus je personifikovaný „pojem“ či výraz, který se skoro vždy používá v dosti nebo dokonce hodně hanlivém kontextu. Taková fikce není dobrá, nýbrž je v zásadě neencyklopedická. Prostě nástroj propagandy. A propaganda nepatří do Wikipedie. --Zbrnajsem (diskuse) 11. 4. 2015, 18:51 (CEST)
I obhajování Putina a zavírání očí nad jeho režimem se dá považovat za propagandu, takže smazání článku je proti duchu wikipedie.--LV-426 (diskuse) 13. 4. 2015, 20:11 (CEST)
Touto poznámkou jste nepodal žádný důvod, aby článek, který jste začal, tady zůstal, kolego LV-426. Naopak, sám jste nepřímo přiznal, že tím článkem něco propagujete. Pokuste se co nejdříve článek vylepšit na encyklopedickou úroveň. Ale jak, to Vám neporadím. Kdybyste Vy nebo někdo jiný hodně důkladně převzali ten článek z en:wiki, který je aspoň na jakési stylové úrovni, což tady bylo navrženo kolegou Jowe, tak by se to snad dalo zachránit. I když bych já s celou věcí nadále nesouhlasil. Ale tak, jak to je, nezlobte se, to prostě je špatné. Konkrétní vady článku už byly vylíčeny, já to teď opakovat nebudu. --Zbrnajsem (diskuse) 14. 4. 2015, 10:59 (CEST)
 • Ponechat – vzorem k vylepšení článku nám může být článek na anglické Wikipedii Putinism. --Jowe (diskuse) 11. 4. 2015, 18:59 (CEST)
Jako „vzor“ třeba ano, ale kdo ten anglický článek přeloží - celý, se vším? Zvládl bych to, ale nemám na to čas (a chuť). --Zbrnajsem (diskuse) 11. 4. 2015, 19:27 (CEST)
Nemusí se překládat celý, stačí když poslouží k ukázce toho, že se o tom dá napsat kvalitní článek a že to není žádný výmysl. --Jowe (diskuse) 11. 4. 2015, 20:05 (CEST)
 • Ponechat, neexistuje reálný důvod, proč článek smazat. Nedostatky článku jsou označeny příslušnými šablonami jako Pahýl apod. Minimální náležitosti podle zdejších kritérií článek má. --Palu (diskuse) 12. 4. 2015, 10:54 (CEST)
 • Ponechat - článek jsem založil jako pahýl podle ruské wiki, myslel jsem že se bude dál rozšiřovat, ale asi to budu muset udělat sám, udivuje mne, že článek s tolika zdroji a tolika cizojazyčnými ekvivalenty vůbec někdo navrhl na smazání, a napadá mne jedině důvod politicko proruský.--LV-426 (diskuse) 13. 4. 2015, 20:06 (CEST)
Tohle myslíte vážně? „Tolik zdrojů a tolik cizojazyčných ekvivalentů?“ Těch zdrojů máte málo, celkové zpracování není dobré. Putinismus, pokud existuje, jste řádně nedefinoval. Je to pouze snůška několika málo tvrzení, víc nic. --Zbrnajsem (diskuse) 14. 4. 2015, 11:05 (CEST)
A podle čeho je tahle argumentace důvodem k případnému smazání? Co já vím, tak se tohle řeší šablonou NPOV a následnou diskusí a úpravou článku, nikoliv smazáním. Taky mě napadá u motivace jen důvod politicky-proruský, aby se cenzurovala (doložená) nepopulární autritářská tvář ruského prezidenta Vladimira Putina. --Palu (diskuse) 14. 4. 2015, 13:13 (CEST)
Vylepšete zatím encyklopedicky neúnosně špatný článek, pak se můžeme bavit o jeho celkové oprávněnosti. A nepleťte sem nedoloženě politiku. --Zbrnajsem (diskuse) 14. 4. 2015, 13:18 (CEST)
Článek je encyklopedicky únosně špatný, viz WP:Pahýl. --Palu (diskuse) 14. 4. 2015, 13:21 (CEST)
Vylepšete encyklopedicky neúnosně špatný článek, pak se můžeme bavit o jeho celkové oprávněnosti. Nevidíte snad neuvěřitelné slabiny jednoduše nahozených a neozdrojovaných tvrzení (nadto plných de facto gramatických chyb) jako (cituji) „poměrně slabá vláda, která nemá politický vliv, skutečnou moc nad ruskou federací má prezident a jeho administrativa“? To má být jedna z definicí ideologie nebo systému putinismu??? A nepleťte sem politiku nebo Vámi podstrčené názory jiných uživatelů. Už jste slyšel něco o wikietiketě, kolego Palu? --Zbrnajsem (diskuse) 14. 4. 2015, 13:29 (CEST)
A už jste slyšel o šablonách NPOV, Fakt, apod? Nepletete si diskusi o smazání s žádostí o ověření informací? --Palu (diskuse) 14. 4. 2015, 13:36 (CEST)
Smazat - tato ideologie neexistuje a jestli putinismus někdo vymyslel, tak rozhodně ne Vladimir Putin, ale jeho političtí, z drtivé většiny zahraniční nepřátelé s očerňovacím cílem. Pokud to tady přesto zůstane, založí někdo článek Obamismus, Bushismus, Clintonismus apod.? Článek Putinismus vypadá u mě jako účelově založený. Tečka.--Fraxinus (diskuse) 15. 4. 2015, 19:28 (CEST)

Zcela souhlasím s uživatelem Jenda H. (níže). Každá delší politická etapa, epocha, úsek politického vládnutí, či ať již to nazveme jakkoliv, má svoje vlastní, zcela typické charakteristiky, a to platí bohužel i pro (nedávný-současný) režim Ruské federace. Máme-li zde světového, velice výrazného politika, který se - s určitou pravidelností - střídá na pozici premiéra, či samotné hlavy státu s p. Medvěděvem, je tedy již řadu, ale opravdu řadu let jedním (ne-li tím jediným!) z jedním nejvyšších ústavních činitelů země, pak se ale vůbec nemůžeme divit tomu, že se pro jeho epochu vládnutí objevil, ?vžil (pokud ano, do jaké míry, to jest otázkou?)? v žurnalistických kruzích nový termín, fenomén jménem 'Putinismus'. Jenda H. to vystihl velice přesně! To není nic ojedinělého, opravdu... :-) Co se týče samotného článku, ponechal bych jej, avšak na nějaké seriózní úrovni, je-li to možné, reálné jej udržet... Nevím, jsem zde krátce, zda ani mohu, či smím takto hlasovat, ale byl bych pro 'Ponechat a upravit (to se vzájemně nevylučuje)'... A ještě jedna poznámka na závěr, definicí 'Putinismu' by měly býti atributy, znaky, které jsou typické pro celý čas, celé vládní kontinuum V. Putina (od nástupu do vrcholné politiky). Nástup Vladimira Putina k moci, to jest přece etapa od Borise Jelcina až po současnost... Co tyto dva body spojuje, co je pro ně příznačné, signifikantní? Definici/-e není a nebude lehké stanovit, vím, již jen z důvodu toho, že je to 'příliš čerstvé' definování něčeho, co jsme možná ještě dost dobře nepochopili, či neprokoukli... Ony zmíněné 'příčiny a důsledky' sahají zpět až ke 'Studené válce' a následnému vývoji, z pohledu Ruské federace.... Definování si také žádá ideologickou nezaujatost, nestrannost a hlavně objektivnost, doloženou věrohodnými zdroji, prameny. Bylo-li jím samým ale řečeno, že je pád SSSR tím nejhorším, co Ruskou federaci v minulosti potkalo, pak lze definici i ve spojení s událostmi před a po Euromajdanu krůček po krůčku možná sestavit, vytvořit, avšak 'Putinimus' není jenom Euromajdan, Krym, to jsou jenom důsledky příčin, kterými je nutno se blíže zaobírat (viz výše). Putinovy názory, postoje, výroky, reálné vládní po-/kroky, ne-/uskutečněné reformy, plány, televizní vystoupení (+ jejich hodnocení - sliby), vývoj země za poslední roky (ve všech různých aspektech; dále jejich hodnocení), to jsou, alespoň dle mého soudy, ony opěrné body, které by měly onu definici tvořit... Nemyslím si také, že je nutno šířiti panickou hysterii jenom kvůli nové terminologii. Stejně o ní budeme možná za pár let čísti,... Margaret Thatcher, ona 'Železná lady', una persona grande britské politiky, nebyla populární, její názory, postoje šly proti společnosti, a ať již ji s odstupem času hodnotíme jakkoliv, nikdo se dnes nad termínem 'Thatcherismus' nepohoršuje... To jest vše, co jsem chtěl říci... (Omluva za chyby, překlepy,...) --Protestant (diskuse) 14. 4. 2015, 14:56 (CEST)

 • Přepracovat nebo raději smazat. Článek je nástrojem propagace. Je třeba doložit věrohodné zdroje. Možná bude vhodnější takový článek zpracovat bez emocí až poté, když téma nástrojem propagace či propagandy už nebude.--2A00:1028:9943:AA06:20C:76FF:FEAE:6DA4 14. 4. 2015, 18:17 (CEST)
 • Ponechat - Tak ještě jednou k danému tématu:

a) především patří poděkování wikipedistovi Protestantovi za objektivní a solidní rozbor problému. Plně souhlasím. b) Je opravdu pozoruhodné, jak takové téma (v tuto chvíli již doložené řadou referencí z různých zdrojů) dokáže vzbudit emoce! (Kdo ví asi, proč?) Některým z diskutujících, zpravidla argumentujících bohužel bez konkrétních argumentů, by se také hodilo doporučit, aby si napřed ujasnili rozdíly mezi pojmy "propagace" a propaganda". c) Faktem zůstává, že článek už je sice doplněn o řadu zdrojů, avšak celková úroveň samotného textu je stále velmi chabá až mizerná, a to jak stylisticky, tak faktograficky. Což opět není důvod ke smazání, ale k serióznímu přepracování. (A nemůže být důvodem ke smazání ani to, že jeden z diskutujících, jak píše, na tu práci nemá čas :)Wikipedistů je dost a kdyby se jednalo o jiné téma, určitě by to takto "nehořelo").--Dirillo (diskuse) 15. 4. 2015, 11:35 (CEST)

Kolego Dirillo, tím jedním diskutujícím jste asi myslel mne. Jen jste trochu zapomněl, že jsem já článek také už upravoval do přijatelnější podoby, protože jsem se na tu bídu nemohl dívat. A IMHO jsem udělal pro ten článek už hodně, zatímco původní autoři pěkně sedí v koutě a ani nebyli schopní opravit pravopisné chyby. Když ten článek zůstane, tak Vy na něm také budete pracovat, kolego Dirillo? --Zbrnajsem (diskuse) 15. 4. 2015, 11:54 (CEST)
Není ničí povinností, ani autora článku, aby ho dále vylepšoval nebo rozšiřoval, wikipedie je otevřený projekt a každý tu může editovat, co chce, kdy chce a jak chce, ale není to žádná povinnost. Takže si příště nechejte ty kydy o sezení v koutě, nikdo se vás neprosil, aby jste ten článek editoval, a potom z toho dělal nějakou zásluhu.--LV-426 (diskuse) 17. 4. 2015, 17:54 (CEST)
 • Smazat - Putinismus zcela souhlasím s argumenty uživatele Zbrnajsem, není třeba to víc rozvádět, napsal v podstatě můj názor doslova.--AnkaElektro (diskuse) 16. 4. 2015, 22:31 (CEST)
 • Ponechat a případně dopracovat dle en wiki. Kolega z Brna nerozlišuje mezi "encyklopedickou významností" (která zde nepochybně je) a momentálním stavem článku, který lze zlepšit.--Yopie (diskuse) 16. 4. 2015, 22:37 (CEST)

Komentáře[editovat | editovat zdroj]

Jsou zde dvě věci: Ideově asi není problém tu takový článek mít (viz Kaczysmus, Thatcherismus, Castrismus). Vladimír Putin vládne Rusku už 15 let takže není divu, že má doba jeho vlády nějaké specifické označení. Druhou otázkou je nízká kvalita článku, který v tuto chvíli rozhodně nesplňuje encyklopedické požadavky už jen tím, že je psán v bodech a vyhýbavě (například tam není, kdo současný režim takto charakterizuje/kritizuje). --Jenda H. (diskuse) 11. 4. 2015, 12:16 (CEST)



Cestářská cesta[editovat | editovat zdroj]

Toto není hlasování, ale diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
Mirek256 11. 4. 2015, 11:06 (CEST)
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešení[editovat | editovat zdroj]

 • Smazat jedná se o můj článek, chybí 2NNVZ, napsal jsem kdysi článek pro demonstraci, že v okolí jsem schopen napsat článek o každé cestě, co je na mapě.Mirek256 11. 4. 2015, 11:06 (CEST)
 • Smazat – podle vyjádření autora i shrnutí zakládající editace to vypadá jako produkt WP:NEKIT. Z momentálně uvedených dvou referencí je druhá zjevně triviální. První referenci nemám při ruce, ale podle názvu předpokládám, že se věnuje přednostně pomníkům, a ne cestám (je-li tomu jinak a skutečně nejde o triviální zmínku, prosím o upřesnění, do jaké míry se zdroj soustředí na téma našeho článku). Jako literatura je dále uvedena mapa, což rovněž není netriviální zdroj (pokud tedy nemá obsáhlou textovou přílohu). --Bazi (diskuse) 11. 4. 2015, 11:36 (CEST)
Přesně tak, je tam článek o pomníčku, ne o cestě.-:)). Navíc je to stejný článek co je online, jen knižně. Mirek256 11. 4. 2015, 11:46 (CEST)
 • Ponechat – článek je informacemi nabitý, celkově zvedá informační hodnotu Wikipedie a jeho smazání by byla pouze ztráta. --Silesianus (diskuse) 11. 4. 2015, 12:37 (CEST)
 • Ponechat - Pokud si autor ve článku nevymýšlel, což asi ne, tak tu řešíme jen jakési gesto.--Railfort (diskuse) 11. 4. 2015, 14:24 (CEST)
Opravdu jsem si nevymýšlel, vše je pravda.--Mirek256 12. 4. 2015, 08:12 (CEST)
Já to samozřejmě předpokládal. Ale jinak mně přijde celá ta aktivita jen jako bezúčelné předhození kosti Bazimu and his boys. Není to myšleno ve zlém.--Railfort (diskuse) 12. 4. 2015, 21:42 (CEST)
 • Smazat Neilustrujte své tvrzení na wikipedii... --Aktron (|) 11. 4. 2015, 15:10 (CEST)
 • smazat/doložit významnost - viz navrhovatel a Bazi, budto doložit významnost nebo smazat --Wikipedista:BobM d|p 11. 4. 2015, 19:07 (CEST)
 • Ponechat - objekt má nejen obecné pojmenování, zdroje jsou, článek je schopen rozšíření.--Tomas62 (diskuse) 13. 4. 2015, 12:54 (CEST)
 • Sloučit - do nadřadícího celku, případně doplnit k obci. Zkusil jsem to orientačně posoudit podle navrhovaného doporučení, ale nenašel jsem v něm oporu k ponechání.--Rosičák (diskuse) 13. 4. 2015, 19:18 (CEST)
 • Ponechat,dále upravit a rozšířit - autor si nevymýšlel, ten terén znám dobře osobně :) a článeček o této lokalitě má na Wikipedii své místo--Dirillo (diskuse) 18. 4. 2015, 20:59 (CEST)
 • Ponechat - mimo výše uvedené argumenty pro ponechání, článek je pravdivý, cesta je částí značené turistcké trasy, stovky stránek podobného zaměření, rozsahu i významnosti, například většina z 358 stránek v kategorii Vádí. Paul E (diskuse) 25. 4. 2015, 00:02 (CEST)
  Pravdivost není kritériem encyklopedické významnosti. Stejně tak existence jiného článku nebo článků nemůže ospravedlnit existenci článku tohoto. --Bazi (diskuse) 25. 4. 2015, 00:20 (CEST)
Pravdivost textu považuji za nutnou podmínku pro nesmazání, netvrdil jsem že by pravdivost byla synonymum významnosti. Přeme li se o významnost, dle mého uvažovaní, "rovnost před zákonem", když 400 podobných významných je, tak proč jeden z nich není? Pak by měly být smazany všechny podobné články. Článek je ozdrojován. A obecněji: raději pišme než mažme, mnoho hesel schází. A mažme nepravdy a nesmysly. Paul E (diskuse) 25. 4. 2015, 02:31 (CEST)
S vádí máte pravdu, navíc jsou zde z jedné země, se zdroji v knihovnách oné země. Navíc je to malá rozlohou, kolik bychom zde museli mít článků, kdyby zde byla všechna vádí od Maroka a Írán? -:)))--Mirek256 25. 4. 2015, 07:52 (CEST)
Vádí se v době jejich vzniku probírala i Pod lípou. (Však Cestářská cesta vznikla tehdy v této souvislosti, že?) Ale nemám pocit, že by to dospělo k jednoznačnému výsledku. Nebo spíš se z diskuse zdá, že převládl názor pro zachování. Já jsem už tehdy navrhoval přepracování do seznamu. Tehdy se tam mimo jiné objevil i odkaz na související ŽoK, který následoval po jednom DoSu a s větším odstupem po něm zas následoval jiný DoS. O něco aktuálnější je debata u pokusu stanovit kritéria pro významnost geografických reálií, ale tam jsme se poněkud zadrhli. K plošnému přirovnání k :Vádím v Izraeli, která jsou nejpočetnější skupinou, musím říct, že je nelze brát jedny jako druhé, ale museli bychom prozkoumat dostatečnost zdrojů k doložení EV u každého článku zvlášť. Už Pod lípou tehdy zaznělo, že autor Davcza později zdrojoval ještě důkladněji než ze začátku. Každopádně lze navrhnout přepracování článků do seznamu a ponechání samostatně jen těch významnějších, lépe doložených. --Bazi (diskuse) 25. 4. 2015, 11:11 (CEST)

Komentáře[editovat | editovat zdroj]

Děkuji Mirkovi256 za zdržování. Myslím, že si již budu dobře pamatovat, jak "naléhavé" je věnovat čas jeho příspěvkům v diskusích a návrhům v DoS. Petr Karel (diskuse) 13. 4. 2015, 17:49 (CEST)


Prdel[editovat | editovat zdroj]

Toto není hlasování, ale diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
Sapiens123456 (diskuse) 24. 4. 2015, 19:44 (CEST)
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešení[editovat | editovat zdroj]

 • Smazat nbo výrazně vylepšit - Článek, kdyby se jen trochu upravil do slovníkového formátu, tak by byl vhodný na Wikislovník. Články o sprostých slovech na Wikipedii mohou být, viz hovno- rozsáhlý encyklopedický článek. Za to článek prdel obsahuje jen krátký úvod a seznam významů a to rozhodně není encyklopedický článek článek rozhodně není encyklopedický článek. --Sapiens123456 (diskuse) 24. 4. 2015, 19:44 (CEST)
 • smazat - neencyklopedické, souhlas s navrhovatelem --Wikipedista:BobM d|p 24. 4. 2015, 20:08 (CEST)
 • smazat nebo přesunout na Wikislovník, encyklopedické informace prakticky nulové. --Bazi (diskuse) 24. 4. 2015, 20:16 (CEST)
 • Ve stávající podobě smazat. Co půjde, použít na Wikislovník. --Faigl.ladislav slovačiny 25. 4. 2015, 16:53 (CEST)

Komentáře[editovat | editovat zdroj]

GayGuide365.com[editovat | editovat zdroj]

Toto není hlasování, ale diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
Harold (diskuse) 26. 4. 2015, 10:16 (CEST)
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešení[editovat | editovat zdroj]

 • Smazat – V článku se nacházela šablona {{významnost}}, do článku byly dodány nějaké zdroje a kolega ji odstranil s komentářem "Významnost zdá se doložena". Mně osobně se nezdá být doložena (zdroje tam jsou totiž dle mého zcela triviální), což jsem uvedl i na diskusní stránce, kde se předtím objevil i další komentář s pochybami. Bohužel tyto komentáře se ale nedočkaly odezvy. Druhá věc je, že současný stav článku je prakticky subpahýlovitý a z uvedených zdrojů se asi nedá nijak více rozšířit. --Harold (diskuse) 26. 4. 2015, 10:16 (CEST)
 • Spíše smazat – článek má propagační potenciál, zato téměř mizivý potenciál encyklopedický. Nějaké zdroje uvedeny jsou, ale poměrně triviální, z nichž se víc než krátký pahýlek složit nedá. Pokud tedy nebudou dodány zdroje lepší, kloním se ke smazání. --Bazi (diskuse) 26. 4. 2015, 10:26 (CEST)

Komentáře[editovat | editovat zdroj]

Jan Filip (věštec, publicista)[editovat | editovat zdroj]

Toto není hlasování, ale diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
Jana Lánová (diskuse) 26. 4. 2015, 14:31 (CEST)
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešení[editovat | editovat zdroj]

 • Doložit významnost/Smazat zatím se v článku nenacházejí žádné odkazy, které by významnost dokládaly. I-press.cz i Magická žena jsou IMHO nedůvěryhodné zdroje. Možné argumenty pro významnost uvádí autorka na své diskusní stránce. --Jana Lánová (diskuse) 26. 4. 2015, 14:31 (CEST)
 • Oba výše uvedené odkazy jsou pochybné. Magická žena není moc věrohodný zdroj. I když se na zdroje pro společenská témata (tedy asi i biografické články) pohlíží benevolentněji než u témat striktně vědeckých, toto je navíc jen rozhovor.
  U článku i-press bych byl ještě opatrnější. Jednak je tam o Janu Filipovi jen drobounká zmínka, jednak je opět i samo médium pochybné. Proč mi třeba mapy.cz ani databáze PSČ nenachází v Praze žádnou ulici nazvanou Kavárenská, kterou ten web uvádí jako svůj kontaktní údaj? Stejně tak jména uvedená v redakci působí dojmem smyšlených jmen: Křápovská, P. T. Pákovský, Zkartovský. Člověk žádného takového jména v ČR neexistuje. Náš encyklopedický článek o tom webu navíc uvádí, že „umožňuje čtenářům jednoduše vkládat vlastní články“. Pod článkem je podepsán(a) Elka Maglovski. Marketingové noviny o tomto tvoru v článku působícím jako převzatá tisková zpráva píšou, že jde o novináře „s dlouholetými zkušenostmi s psaním v největších českých denících a alternativních textových editorech“, ale Google nic takového není schopen najít. Když tak na to koukám, asi by stál za přezkoumání EV i samotný článek i-press.
  Takže: buď doložit EV z věrohodných zdrojů, nebo smazat. --Bazi (diskuse) 26. 4. 2015, 15:24 (CEST)

Komentáře[editovat | editovat zdroj]