Wikipedie:Diskuse o smazání

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání
Wiki rules.png

pravidla:

     závazná
     doporučení
     v hlasování
     navrhovaná
     neschválená
Doporučení

Text této stránky je doporučení české Wikipedie. Vysvětluje standardy, s nimiž většina wikipedistů v principu souhlasí a které je vhodné dodržovat. Přesto není závazným pravidlem. Nebojte se stránku editovat, je-li potřeba, ale větší změny raději předem navrhněte v diskusi a oznamte je též Pod lípou.


Zkratka:
WP:DoS
WP:AfD
WP:TfD

Diskuse o smazání (slangově též DOS, DoS, AfD z anglického Articles for Deletion či TfD z Template for Deletion) je stránka pro diskuse o tom, zda obsah stránky vyhovuje kritériím pro zahrnutí ve Wikipedii, či zda má být stránka smazána. Cílem diskuse je dosáhnout konsensu o smazání či ponechání, případně přepracování stránky do přijatelné podoby. Skončené diskuse jsou uloženy v archivu (kde je v sekci Nápověda také popsáno, jak postupovat při jejich uzavírání).

Diskuse o smazání řeší otázku smazání obsahu nějaké stránky, nikoliv rušení zavedených pravidel a zvyklostí. K diskusi o smazání mohou být proto zpravidla podány stránky jen z těch jmenných prostorů, které bezprostředně souvisí s obsahem v článcích, tj. stránky z hlavního jmenného prostoru a prostoru portál a šablony, soubory či kategorie, které bezprostředně s obsahem článků souvisí. V dalších jmenných prostorech se užívá jiných rozhodovacích procesů (vizte Změny v pravidlech), o smazání je možné rozhodovat jen tehdy, pokud byl příslušný mechanismus, jehož je stránka součástí, zrušen nebo standardním způsobem plně nahrazen jiným.

Možnost fyzického mazání stránek mají správci (sysopové) české Wikipedie.

Pro upozornění na omylem vytvořené, špatně pojmenované, zjevně zcela nesmyslné a jiné podobné stránky, které lze bez diskuse o obsahu vymazat procedurou tzv. rychlého smazání, použijte šablonu {{Smazat|důvod pro smazání}}.

Jestliže jde o heslo o encyklopedicky významném pojmu, který by na Wikipedii měl být, zvažte dobře, je-li jeho stávající obsah opravdu natolik nicotný, že je lepší ho zcela smazat z databáze než ho využít jako pahýl. Také zvažte, není-li vhodné stránku či kategorii spíše sloučit s jinou nebo přejmenovat. V případě, že stránka je spíše slovníkovou definicí než encyklopedickým heslem, zvažte její přesunutí na Wikislovník. K tomu se používá šablona {{Přesunout na Wikislovník}}.

V případě, že navrhujete ke smazání šablonu nebo jiný prvek, který užívají jiní uživatelé, napište ve zdůvodnění i postup, jak se vypořádat s problémy, které nastanou v souvislosti s jeho smazáním.

Jak navrhnout stránku na smazání[editovat | editovat zdroj]

Předpokládejme, že vidíte důvod smazat stránku Velký modrák. Nejprve zjistěte, zda problémy na této stránce nemůžete odstranit sami bez nutnosti vyvolávat diskusi o smazání, zejména:

 • úpravou problematického textu, například odmazáním nepřijatelného obsahu;
 • změnou obsahu stránky na přesměrování spolu s případným sloučením užitečného obsahu s cílovou stránkou přesměrování;
 • přesunem stránky na název, který bude ve shodě s jejím obsahem, případně na Wikislovník;
 • využitím mechanismu rychlého nebo odloženého mazání stránek.

Pokud žádným z uvedených způsobů problémy stránky vyřešit nelze, navrhněte ji na smazání pomocí následujících kroků:

1/3 Vložení šablony do navrhované stránky

Na začátek stránky, kterou chcete smazat (tj. Velký modrák), vložte šablonu {{AfD}} (navrhujete-li smazání šablony, označte ji šablonou {{subst:TfD}}).

2/3 Vytvoření diskusní podstránky

V editačním políčku nahraďte text -heslo- názvem stránky, o níž se má diskutovat, a zmáčkněte tlačítko pro vytvoření diskusní podstránky. Podstránku vyplňte podle návodu a nakonec uložte.


3/3 Zařazení podstránky do seznamu

Zmáčkněte tlačítko pro zařazení podstránky do seznamu. Stránku vyplňte podle návodu a nakonec uložte.

Druhou možností je editovat celý seznam. Na nový řádek na konci seznamu připište {{/-heslo-}}, kde -heslo- nahraďte názvem stránky navrhované na smazání, takže přidaná položka bude například {{/Velký modrák}}. Můžete přitom vymazat případné již neaktuální položky. Varování, že jste nezadali shrnutí editace, si nevšímejte a změny uložte.

Po úspěšném provedení těchto kroků se text podstránky s novým návrhem na smazání objeví přímo na konci této hlavní stránky. Pokud se neobjevil, zkuste nejdříve vyprázdnit cache serveru, a pokud ani potom ne, zkontrolujte, zda všechny vaše kroky proběhly přesně podle návodu (např. jestli jste neudělali překlep apod.).

Upozornění na diskusi v posledních změnách a na portálu Wikipedie zařídí robot, může mu to ale trvat až půl hodiny. Vstřícným krokem, který můžete ještě udělat (a robot ho neudělá), je upozornit hlavního autora článku na založení diskuse. Lze očekávat, že si nastavil odeslání e-mailu při změně diskusní stránky, takže bude upozorněn i v případě, kdy aktuálně Wikipedii nesleduje.

Pravidla diskusí o smazání[editovat | editovat zdroj]

Uzavření diskuse[editovat | editovat zdroj]

Diskuse se uzavírá nejdříve po týdnu. Správce však může zrušit nebo předčasně uzavřít diskusi, pokud:

 • bylo jejich založení zjevně v rozporu s jinými pravidly (např. šlo o narušování Wikipedie nebo obcházení bloku),
 • pro daný typ stránek je výslovně řečeno, že pro něj proces diskuse o smazání není určen.

Správce může dále předčasně uzavřít diskuse:

 • jednoznačné (dostatečně reprezentativní a takřka jednomyslné),
 • kde došlo k tak zásadnímu přepracování navržené stránky, že dosavadní argumenty pro smazání ztratily smysl.

Na druhou stranu může kterýkoli správce diskusi prodloužit, pokud se před očekávaným uzavřením objeví nové podstatné argumenty.

Uzavíratelem může být libovolný ze správců; jasné, zralé a řádně proběhlé diskuse, jejichž výsledek nevyžaduje použití práv správce, smí uzavřít kterýkoli wikipedista. Uzavíratel zváží argumenty, komentáře, připomínky a názory diskutujících a rozhodne, zda se článek ponechá, smaže nebo přesune. Zároveň může doporučit přepracování článku. Rozhodnutí může být v případě nutnosti výrazných úprav podmínečné. Rozhodnutí musí být jasně a výstižně zdůvodněno.

Uživatelé se zásadními námitkami vůči způsobu vyhodnocení nebo regulérnosti diskuse by se měli nejprve obrátit na uzavíratele. Pokud se svou stížností neuspějí, mohou podat na příslušné stránce podnět k revizi smazání.

Užitečné tipy pro vyhodnocování konsenzu vizte na stránce Wikipedie:Žádost o komentář/VfD: změna na AfD/Vyhodnocování konsenzu.

Výsledek a další postup[editovat | editovat zdroj]

 Při archivaci podstránek použijte následující šablony:

 • {{subst:vfd-archiv-start|vysledek=smazáno/ponecháno/nebyl dosažen konsenzus, ponecháno/přepracováno}} --~~~~
 • {{subst:vfd-archiv-konec}}

 Položku do archivu vložte pomocí:

 • {{subst:vfd-archiv-položka|Jméno stránky}} – smazáno/ponecháno/nebyl dosažen konsenzus, ponecháno/přepracováno --~~~~

Stránka bude smazána po uzavření diskuse, pokud výsledkem diskuse bylo rozhodnutí smazat.

Obecně pokud diskuse skončí s výsledkem nemazat, stránka by již neměla být znovu nominována. Pokud není skutečně dobrý důvod, aby diskutující změnili svůj postoj, dá se předpokládat, že další návrh dopadne stejně.

Ukončené nebo zrušené diskuse se zařazují do Archivu diskusí o smazání (kde je i návod pro archivaci). Do diskusí ke stránkám, které nebyly smazány, se má vložit odkaz na zaarchivovanou diskusní stránku pomocí šablony {{Afd-oznámení}}. Budoucí čtenáři stránky tak jsou informováni, že v minulosti přežila návrh na smazání, a mohou si přečíst patřičnou diskusi. To ovšem nebrání případnému novému návrhu na smazání.

Vlastní diskuse[editovat | editovat zdroj]

Jak přidat argument nebo komentář[editovat | editovat zdroj]

Editujte jen příslušnou sekci „Doporučená řešení“ (nebo „Komentáře“), a to buď klepnutím na odkaz Editovat u nadpisu dané sekce, nebo klepnutím pravým tlačítkem myši tamtéž (záleží na vašem uživatelském nastavení Wikipedie).

Poté přidejte svůj argument pro nebo proti jako další položku seznamu. Pro přehlednost ve svém textu uveďte tučně shrnutí akce, kterou doporučujete udělat, např. Smazat nebo Ponechat. Můžete uvést i jiné možnosti, popřípadě více možností – pak jako první uveďte tu, které dáváte přednost (např. ponechat nebo alespoň sloučit; dát měsíc na přepracování, jinak smazat; přesunout na Wikislovník nebo smazat).

Máte-li k již vznesenému argumentu protiargument nebo komentář, přidejte jej jako podbod. Jestliže se již argument či informace v diskusi nachází, není nutno je přidávat opakovaně. Stačí uvést jména diskutujících, s jejichž argumenty se ztotožňujete (pokud je to jednoznačné).

Vyprázdnit cache serveru
(Použijte v případě, že níže vidíte zastaralé verze podstránek)

Stránky navržené ke smazání[editovat | editovat zdroj]

Studenta (časopis)[editovat | editovat zdroj]

Toto není hlasování, ale diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
Remaling (diskuse) 24. 7. 2016, 16:19 (CEST)
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešení[editovat | editovat zdroj]

 • Nevím jistě – spíše smazat – Do článku byla 5. 7. vložena kolegou Paulem E příslušná zpochybňující šablona, jako správce se po uplynutí lhůty pro doplnění zdrojů kloním spíše ke smazání (vysvětlím níže), ale všimnul jsem si jak se jeho existence v diskuzi u článku zastává kolega Zbrnajsem a připomenul mu, že odebráním šablony pro Významnost bude podnětem pro založení diskuze. Diskuzi jsem založil i z důvodu, že článek má poměrně dlouhou editační historii, zdá se také, že předmět článku určitý význam má. V článku se ovšem podle mě nenacházejí alespoň 2NNVZ. Za jediný NNVZ by se myslím dala považovat reference č. 7, tedy článek z tohoto webu. Ostatní zdroje jsou podle mě buď závislé nebo jinak nekvalitní. Na internetu jsem další NNVZ nenašel. --Remaling (diskuse) 24. 7. 2016, 16:19 (CEST)
 • Ponechat – Existence 2NNVZ není závazné pravidlo. Základní definice významnosti na Wikipedii zní: Články ve Wikipedii pojednávají o encyklopedicky zajímavých tématech, významných pro větší množství lidí. Časopis vychází v nákladu 40 000 kusů. To je sakra dost velké množství lidí. --Jowe (diskuse) 24. 7. 2016, 17:42 (CEST)
  Při vší úctě, kdejaké reklamní letáky vycházejí i ve větších nákladech. Samotný náklad by neměl být poměřovatelem encyklopedické významnosti, ta se prokazuje tím, že byl předmět okolním světem považován za natolik významný, aby o něm byly publikovány nějaké věrohodné texty. Stále zůstáváme u té hlavní definice, kterou citujete, ale k jejímu poměření bychom neměli používat pouze vlastní, subjektivní úsudek, ale právě zprostředkovaně tu existenci zdrojů. --Bazi (diskuse) 27. 7. 2016, 16:29 (CEST)
  Také při vší úctě, kolego Bazi, ale jak lze pochopit Vaše vyjádření? Ponechat nebo jak? Přečtěte si laskavě všechno to, co jsem dnes tady napsal já, a co jsem přidal do článku. I ten druhý zdroj si prohlédněte. Ten zdroj je naprosto reálný, vydavatel i samotný časopis jsou označeni. --Zbrnajsem (diskuse) 27. 7. 2016, 18:53 (CEST)
  Kolego, můžete to chápat tak, že se vyjadřuji k použitému argumentu, který považuji za lichý. Toť vše. --Bazi (diskuse) 27. 7. 2016, 19:11 (CEST)
  Jistě Bazi, takže když například o školním časopise v nákladu 50 kusů náhodou (z protekce) budou psát dva jiné časopisy v celkovém nákladu 20 000 kusů, tak je ten školní ncyklopedicky významnější než časopis vycházející v nákladu 40 000 kusů o němž nikdo nepíše... No a to srovnání s letáky snad ani nemá cenu komentovat. --Jowe (diskuse) 27. 7. 2016, 19:05 (CEST)
  Možná jste pozapomněl, že základním principem Wikipedie je ověřitelnost. Bez věrohodných zdrojů není co psát, informace nemohou být ověřitelné. Náklad skutečně není a nemůže být rozhodujícím hlediskem, není-li podpořen příslušnými zdroji. --Bazi (diskuse) 27. 7. 2016, 19:11 (CEST)
  Jistě, věrohodné zdroje jsou nezbytně nutné (závazné pravidlo), nezbytně nutné však nejsou 2NNVZ (doporučení). --Jowe (diskuse) 27. 7. 2016, 19:18 (CEST)
  Tak si znovu pro osvěžení paměti připomeňme: Vy jste argumentoval citací z doporučení (!), takže se do toho doporučení vraťme a přidejme citaci pasáže, která je jen o odstavec dále: „Téma je významné, pokud o něm pojednává více netriviálních nezávislých publikovaných zdrojů nebo jestliže splňuje oborově závislá kritéria“. Je to stále totéž doporučení, asi by se z něj tedy nemělo vytahovat jen to, co se Vám hodí, a další přehlížet. Nemá totiž větší závaznost jedna věta než druhá věta. Pokud existuje oborové kritérium ohledně nákladu tiskovin, prosím o odkaz na něj, rád si to tam přečtu. Děkuji. --Bazi (diskuse) 27. 7. 2016, 19:33 (CEST)
  @Bazi, Jowe: Opravdu nevím, zda tady snad píšu zbytečně? Bazi, ty dva zdroje k časopisu Studenta už jsou na světě, tak to vezměte laskavě na vědomí. Svaz průmyslu a dopravy České republiky rovněž existuje, i když se mnohým třeba nelíbí?!? Takže na existenci tohoto článku o Studentě se už shodneme, kolegové, že ano. --Zbrnajsem (diskuse) 27. 7. 2016, 19:51 (CEST)
  @Bazi:Shrňme si to. Já jsem si z doporučení něco vytáhl, vy jste si z něj něco vytáhl. Je to však stále jen doporučení a záleží na komunitě, zda bude v tomto případě uplatněno a v jaké míře. Já jsem na příkladu se školním časopisem argumentoval nelogičností. Vy jste protiargumetoval ověřitelností, já protiargumentoval tím, že i článek bez 2NNVZ může být ověřitelný. Je však na komunitě, k jakému řešení se přikloní a co upřednostní. --Jowe (diskuse) 27. 7. 2016, 20:06 (CEST)
 • Asi Ponechat, je to možná na hraně významnosti, ale já myslím, že Studenta svůj význam má. Jako bývalý student jsem se párkrát s časopisem setkal a musím podotknout, že nešlo v žádném případě jenom o inzerci (čemuž by napovídalo šíření zdarma), ale obsahoval i zajímavé články a kulturní programy. Pokud se podíváme do kategorie časopisy, zjistíme, že Studenta si s nákladem přes 40 000 ks stojí lépe než mnoho jiných časopisů. Navíc obsah článku je rozsáhlejší než u jiných (obecně známějších) časopisů v kategorii, které jsem namátkově prohlédl. 0kozel (diskuse) 25. 7. 2016, 00:15 (CEST)
 • Ponechat - Je to nejčtenější, tak to patrně bude i významnější. Toto bych ponechal, zdroje si pak ještě projdu. OJJ, Diskuse 25. 7. 2016, 05:40 (CEST)
 • Ponechat jde o časopis, který se distribuuje do většiny kampusů v ČR, s vysokým nákladem. Je sice známý především mezi vysokoškoláky, ale do nesnižuje jeho významnost. Významnost tedy vidím: (i) podle nákladu a (ii) v celorepublikovém rozšíření. --Quar (diskuse) 26. 7. 2016, 17:59 (CEST)
 • Smazat Ve stávajících předchozích pozitivních názorech je opomenut hlavní účel vydávaného časopisu, a to je komerce, nabídka zboží ap. Je to také absence NNVZ resp. 2NNZV. Ostatně dominantním cílem časopisu, distribuovaného bezplatně, je vždy zisk, což dokládá existence právniho statutu s.r.o. vydavatele (IČO 27678148). Jsem přesvědčen, že existence (Studenta (časopis)) této stránky na Wikipedii nemá žádné opodstatnění.--Zemanst (diskuse) 27. 7. 2016, 09:54 (CEST)
Dobrý den, proč by neměl být významný časopis, který je komerční a určen pro reklamu? To je přeci jen zaměření časopisu a nic to nemění na tom, jestli je významný, nebo ne. Tu by mělo přeci dávat to, jestli je rozšířen, vydáván ve velkém nákladu a čten. A ikdyž bude plný jen reklamy, ale bude jej číst 20 tisíc lidí, tak už je to významné si myslím. --Quar (diskuse) 27. 7. 2016, 16:19 (CEST)
Prosím kolegu Zemansta, aby přehodnotil svůj postoj. Absence druhého NNVZ podle WP:2NNZV už není. A že vydavatel je s.r.o., tak to není vůbec argument. Kdo vydává Lidovky, MF Dnes a pod.? --Zbrnajsem (diskuse) 27. 7. 2016, 16:23 (CEST)
Jsem přesvědčen, že smyslem a hlavním cílem Wikipedie je šířit encyklopedické znalosti, obecně platné obohacující poznání a oproštěné od lokálních komerčních zájmů. Takže, tím že někdo šíří či odebírá X výtisků reklamních letáků, po statisících distribuovanými obchodními řetězci, nebo jinou z podstaty komerční organizací např. Svaz průmyslu a dopravy České republiky , může ve vaší logice být považováno za významné publikace. Jsem přesvědčen, že zjevné komerční zájmy na Wikipedii nepatří a zodpovědní správci by je měli zásadně eliminovat. Ve svém předchozím konstatováním jsem identifikoval skutečné zájmy vydavatele diskutovaného časopisu (sic). Náhlédnutím do obchodního rejstříku najdete „Předmět podnikání: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ Proto také striktně souhlasím s argumenty, které zde uvedl kolega Bazi--Zemanst (diskuse) 28. 7. 2016, 10:56 (CEST)
 • Ponechat. Naprosto jasně. Návrh na smazání byl ukvapený. Chtěl jsem dokonce (omylem) požádat kolegu Remalinga, aby jej vzal zpět. Další, tedy potřebný druhý, NNVZ (nezávislý zdroj), který jsem v článku již použil a zapracoval do něj, potvrzuje samotnou existenci i význam časopisu Studenta. I když se jedná o vzájemnou spolupráci těch dvou partnerů. Ale Svaz průmyslu a dopravy České republiky je seriózní organizace, ne nějaký „hej počkej“. Zdroj je tento - GOJNÁ, Markéta: SP ČR jde vstříc studentům. Spolupracuje se Studenta Media. http://www.prumysl.cz/sp-cr-jde-vstric-studentum-spolupracuje-se-studenta-media/, 16. prosince 2013. Co se týče obsahu časopisu se 45 000 výtisky (že je zdarma, to přece nevadí), tak jsou tam i hojné hezké reportáže ze života studentů. Mám poslední číslo, je tam několik článků od tzv. cyber nomads. --Zbrnajsem (diskuse) 27. 7. 2016, 15:28 (CEST) - --Zbrnajsem (diskuse) 27. 7. 2016, 15:31 (CEST)
Zmiňovaný „druhý NNVZ“ je ve vztahu k časopisu úplně triviální. --Mario7 (diskuse) 27. 7. 2016, 20:10 (CEST)
To vidím zcela jinak, kolego Mario7. --Zbrnajsem (diskuse) 27. 7. 2016, 21:16 (CEST)
To mě nepřekvapuje. Jen pro informaci, stejně tak „třetí NNVZ“ (diff) je naprosto triviální. --Mario7 (diskuse) 28. 7. 2016, 19:08 (CEST)
 • Jsem na vážkách. Většina zdrojů momentálně použitých v článku je závislá, jde buď přímo o stránky časopisu, vydavatele, případně osob s časopisem spojených. Nebo jde o zmínky triviální, jako je údaj v databázi ABC ČR. Relativně obstojně vypadají Marketingové noviny, ale text je podepsaný „redakcí“ a může jít jen o převzatou tiskovou zprávu, působí to trochu tím dojmem. Další poměrně obstojně vyhlížející zdroj je Průmysl.cz, který ovšem nepojednává ani tak o časopise, jako spíš jen o jeho vydavateli a jednom konkrétním aktu, časopis je pouze zmíněn jako jeden z produktů společnosti, čili pojednání triviální. Třetí jakýsi pokus o nezávislý zdroj je czsk.net, ale text je podepsán jen „autorem“, není ani datovaný (podařilo se mi dohledat datum 4.5.2006), procházením dalších článků v tamní rubrice jsem zjistil, že server veskrze přebíral české zpravodajství z MF Dnes, iDNES, Lidovek, Práva, Novinek, ČTK... široko daleko se mi takto nepodepsaný text najít nepodařilo, mým soukromým závěrem tedy je, že by mohlo jít o propagační článek (nebo je to převzaté odjinud a vkladatel opomněl původní zdroj vyplnit, pak by ale bylo žádoucí pohledat ten původní zdroj). Pohybujeme se stále jen na hraně, a protože jde o komerční produkt se sklonem k propagačnímu účelu a vyznění jeho prezentace na Wikipedii (patrno už z historie článku), za současného stavu bych se klonil k variantě spíše smazat. --Bazi (diskuse) 28. 7. 2016, 13:27 (CEST)
 • Smazat – Dlouho jsem zvažoval pro a proti. Existence dvou NNVZ není dogma a poměrně vysoký náklad časopisu se na první pohled zdá být silným argumentem. Je nutno si ale uvědomit, že jelikož je časopis distribuován zdarma, jeho náklad není odrazem skutečného čtenářského zájmu, nýbrž je určován na základě výšky příjmů z inzerce; obecně řečeno, náklad inzertních periodik (bez ohledu na to, jestli je v nich obsažen také nějaký seriózní obsah) považuji za zcela irelevantní. Toto je klíčová souvislost, která napadá hlavní argument pro ponechání (vyšší náklad -> větší významnost). Periodikum, které si koupí a přečte třeba deset tisíc lidí, je IMO významnější než leckteré médium, které díky inzertním příjmům vychází v nákladu několikrát větším a dostane se do rukou větší masy čtenářů, protože je jednoduše zdarma. Kromě poněkud lichých argumentů (zajímavý obsah, jiné srovnatelné časopisy své články mají) nevidím žádný další podstatný důvod pro ponechání; s přihlédnutím k obsahovému složení časopisu, kde tvoří významnou část reklama (jinak bych uvažoval třeba o odborném nebo regionálním periodiku) a propagačním tendencím (viz Baziho názor), převážilo tedy to proti a nakonec se přikláním ke smazání. --Mario7 (diskuse) 31. 7. 2016, 13:57 (CEST)
  Kolego, četl jste ten časopis? Asi ne, protože jste přehlédl, co jsem já napsal zde výše. Co se týče obsahu časopisu se 40 000 výtisky, tak jsou tam i hojné reportáže ze života studentů. Mám poslední číslo, je tam několik článků od tzv. cyber nomads. Tedy studentů, kteří jezdí po světě se svými notebooky a živí se prací přes internet. --Zbrnajsem (diskuse) 31. 7. 2016, 15:34 (CEST)
Nihil novi sub sole, „snad žádný wikipedista zde nemůže vyjádřit svůj nesouhlasný názor, aniž by nebyl obratem konfrontován s Vaší nesouhlasnou reakcí.“ Váš příspěvek je zralý na revert, jelikož nepřináší žádné nové argumenty do diskuse, ale to patrně víte. Pokud byste pociťoval neovladatelné nutkání reagovat i na tento příspěvek, učiňte tak prosím na mé osobní diskusní stránce, ať se tento DoS nezapleveluje další nepřípadnou diskusí. Děkuji za pochopení. --Mario7 (diskuse) 31. 7. 2016, 16:12 (CEST)
 • Smazat U nás ve škole jej žádní kameloti nekolportují. Balíky tohoto braku jsou umisťovány na příslušné fakulty, do menzy, knihovny atd. Po čase končí ve sběru. Časopis, rozdávaný zdarma, může mít jakýkoliv náklad, ale čtenářský zájem může být minimální a hlavně neverifikovatelný. Časopis nemá žádnou významnou literární hodnotu. Je to komerční projekt a komerční prezentace sem nepatří.--Cechblog (diskuse) 1. 8. 2016, 00:36 (CEST)
 • Smazat leda by někdo našel srovnatelné případy, které se na Wikipedii udržely a nehrozí u nich DoS. Jinak asi budu věřit analýze některých, že je to v podstatě něco jako akční leták/časopis ze supermarketu ozvláštněný o nějakou reportáž aby se neřeklo. Chrzwzcz (diskuse) 3. 8. 2016, 23:49 (CEST)
  Kolego, Studenta je časopis pro studenty vysokých škol. Není rozdáván v prostorách supermarketů, nýbrž univerzit a jiných vysokých škol. To je podstatný rozdíl. --Zbrnajsem (diskuse) 4. 8. 2016, 12:03 (CEST)
  Letáky chodí do schránek, to je taky podstatný rozdíl, a k dobru nebo ke zlu? Podle toho, jakého výsledku DoSu chcete docílit si to můžete ospravedlnit na jakou stranu chcete. Já bych radši viděl ty srovnatelné případy na wikipedii než porovnávat jestli distribuce v trafice je 5x nebo 74x důležitější než distribuce zadarmo v metru. Chrzwzcz (diskuse) 4. 8. 2016, 18:43 (CEST)
  Vy tady ale argumentujete celou dobu velice zvláštně, kolego Chrzwzcz. Sotva jsem já oprávněně namítl, že časopis Studenta není rozdáván v supermarketech, tak Vy přijdete s tézí, že je snad distribuován v metru (???). To ale také není pravda. Ušetřete nás prosím dalších takových nápadů. A teď k těm zavedeným novinám a časopisům. Ohledně referencí na tom nejsou dokonce Lidové noviny moc skvěle. Kdo by tak asi o nich psal? Je jedna kniha, kde jsou asi zmíněny. Celkově mají pět referencí. Ale jedna z nich je docela podivná, uvedu ji zde: VYLEŤAL, Martin. Křišťálová Lupa 2010 zná své vítěze. Lupa.cz [online]. 2010-11-26, roč. 12 [cit. 2010-12-07]. Dostupné online. ISSN 1213-0702. To má být důvěryhodný a netriviální zdroj? Velmi zvláštní ale je, že článek Reflex (časopis) má pouze jednu jedinou referenci, a sice právě tu zmínku od jistého Vyleťala z webu Lupa.cz. Víc nic, a teď to porovnejte se Studentou! --Zbrnajsem (diskuse) 4. 8. 2016, 19:56 (CEST)
  Vždyť já nepsal že je distribuován! Říkám že je mi jedno jak je distribuován, pro mě je třeba důležitější časopis co stojí 10 Kč a koupí si ho 1000 lidí než 40tisícový časopis co rozhodí na VŠ mezi studenty zadarmo. A nevím čím je zadarmová distribuce na VŠ důležitější než zadarmová distribuce v supermarketu, třeba tam jsou pěkné recepty :) Ale doporučuju nehledat negativní případy co by měly z wikipedie taky zmizet ale pozitivní příklady které podpoří tenhleten. Chrzwzcz (diskuse) 5. 8. 2016, 18:24 (CEST)
Tak třeba časopis ČD pro vás byl navržen na smazání a padlo rozhodnutí článek ponechat. Ovšem moc přesvědčivé to nebylo, uzavírající vznesl návrh na přepracování, kterého se ovšem za ty tři roky nikdo neujal...--Hnetubud (diskuse) 4. 8. 2016, 23:24 (CEST)
A jak to vidíte tady, kolego? Ponechat? --Zbrnajsem (diskuse) 4. 8. 2016, 23:51 (CEST)
Pouze jsem odpovídal na dotaz týkající se obdobných případů. Na mém názoru ostatně zas tolik nezáleží, diskuse o smazání není hlasováním. Ale budiž: ve sporných případech se kloním spíše k ponechání, i když současná podoba článku působí spíš propagačně než encyklopedicky. Ale to se samozřejmě dá do budoucna zlepšit.--Hnetubud (diskuse) 5. 8. 2016, 00:16 (CEST)
Věřte nebo ne ale na ČD pro vás jsem si sám vzpomněl ještě před dotazem a jako příklad to zapudil. Jednak to je nákladem zase někde jinde, jednak se o časopise asi i někde píše pořádně, když vydržel a hlavně bych ho neoznačil za srovnatelný případ - studentský časopis (reklamní? inzertní?) versus "reklamní" magazín pro zákazníky rozsáhlé firmy (a ten samozřejmě neuvádí jen ČD věci ale o "mašinkách obecně"). Ale zase nějaké tažení proti Studentě nevedu, jen jestli se tím neotevře brána pro kdejaký Řev septimy ;) Chrzwzcz (diskuse) 5. 8. 2016, 00:08 (CEST)
Ano, náklad ČD pro vás je minimálně třikrát vyšší, ale podle zdejších diskutujících náklad není argumentem. Jinak s vaší poslední větou naprosto souhlasím.--Hnetubud (diskuse) 5. 8. 2016, 00:16 (CEST)

Komentáře[editovat | editovat zdroj]

Podrobnější statistika nákladu je zde rozmezí nákladu je 40 až 60 tisíc, ale nevychází všechny měsíce v roce.--Rosičák (diskuse) 28. 7. 2016, 05:13 (CEST)

Díky za údaje. I když je veskrze smutné, že se argumentace vícero wikipedistů soustředí jen na náklad časopisu, bez ohledu na dostupnost zdrojů pojednávajících o něm. Takže by bylo lépe místo dokladů o nákladu doložit doklady o nezávislých věrohodných zdrojích zabývajících se do hloubky tím časopisem. --Bazi (diskuse) 28. 7. 2016, 11:19 (CEST)
Pokusů vměstnat komerční zájmy do Wikipedie bylo již mnoho. Zatím se komunitě dařilo odolávat četným lobby skupinám --Zemanst (diskuse) 28. 7. 2016, 11:31 (CEST)
Kolego, já nejsem žádná lobby skupina. A obsah nesmím doložit články z toho časopisu. Začarovaný kruh? --Zbrnajsem (diskuse) 28. 7. 2016, 12:30 (CEST)

Zdroje

Zkusil jsem google a během dvou minut jsem našel tohle. Vážně se nic z toho nedá považovat za zdroj?

 1. http://www.mediaguru.cz/2012/03/studenta-media-kupuje-rivala-university-media/#.V5nRPkKY48o
 2. https://www.novinky.cz/veda-skoly/394356-vice-nez-polovina-studentu-vs-vidi-stesti-v-rodine-a-pratelich-tvrdi-pruzkum.html
 3. http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-live-zpravy/267615/pri-hledani-prace-studenti-vs-nejvice-vyuzivaji-socialni-site.html
 4. http://www.mediar.cz/tema/studenta-media/ http://www.investujeme.cz/hranice-dobreho-vkusu-aneb-proc-se-ovb-citi-byt-ropuchou/
 5. http://www.peoplemanagementforum.cz/tz-studenty-stesti-znameni-pro-vysokoskolaky-rodina/
 6. http://mam.ihned.cz/c1-55152850-vydavatelstvi-studenta-media-koupilo-konkurenta
 7. http://www.tiskovky.info/zdroje/studenta-media-s-r-o0kozel (diskuse) 28. 7. 2016, 12:36 (CEST)
Pokus o jejich posouzení: 1) je hlavně o vydavateli, o vlastním časopisu spíš jen triviální zmínka; 2) je hlavně o průzkumu, o vlastním časopisu spíš jen triviální zmínka; 3) nevěrohodné médium, ale čerpá z ČTK, chtělo by to lépe původní zdroj, opět spíš jen triviální zmínka; 4) opět o vydavateli spíš než o médiu; 5) předmětem článku je spor o reklamu, která jen shodou okolností vyšla v tomto časopise, ale o něm se nedozvídáme zhola nic; 6) nadepsáno TZ, zjevná tisková zpráva = závislý zdroj; 7) opět o vydavateli, časopis jen triviálně zmíněn; 8) jen výběr tiskových zpráv, ryze závislý zdroj. Takže některé nepoužitelné, některé jsou na hraně. Ale díky za úsilí, toto je určitě cesta správným směrem. --Bazi (diskuse) 28. 7. 2016, 13:41 (CEST)
Noviny Blesk jsou tady IMHO někdy docela věrohodným zdrojem, kolego Bazi. Krom toho jsem já přece již dodal informace ze dvou zdrojů, které jsou důvěryhodné. Zpráva o počtu výtisků časopisu (40 000) není ani trochu triviální. Na WP máme bohužel spoustu článků (skoro) beze zdrojů a o nevýznamných tématech. Jedním z nich je Doc MaCock, o pornofilmu. Tam jsem navrhl DOS já, protože ten článek nemá ani jeden zdroj a je nicotný. --Zbrnajsem (diskuse) 28. 7. 2016, 18:02 (CEST)
Zde jsem se vyjádřil pouze k těm zdrojům, které byly předloženy na tomto místě. Vámi zmiňované jiné zdroje jsem zhodnotil ve svém vlastním návrhu řešení. Zkusme se tedy podržet tématu. Blesk je klasické bulvární médium a s tím je třeba zacházet opatrně, neboť taková média „mají obvykle za cíl především bavit, nikoli informovat své čtenáře“. Jinak Vám tedy děkuji za postup ohledně Vámi zmíněného filmového článku, k tomu se ale budeme případně vyjadřovat tam, ne tady. --Bazi (diskuse) 28. 7. 2016, 23:00 (CEST)
Ten Blesk je ve skutecnosti zprava CTK dohledatelna v cetkarske databance, pripadne bez pristupu tam to jde castecne vycist z na fragmentu internetu [1]. Kazdopadne myslim zminka trivialni podle 2NNVZ, jen o "nekolika malo slovech". --CCCVCCCC (diskuse) 28. 7. 2016, 23:39 (CEST)
Díky za reakci, díky tomu máme i skutečně dohledatelný archiv článku čerpajícího z téže zprávy ČTK na Lidovky.cz. Tím by se tedy dal nahradit Blesk, ale stále zůstává ta trivialita zmínky. --Bazi (diskuse) 28. 7. 2016, 23:45 (CEST)

Až uvidím nějaké zdroje, které mají autora, název, vydavatele, datum vydání atd., tak možná budu posuzovat, jestli něco z toho není ten NNVZ. Ale shluk URL adres opravdu jako zdroje neuznávám, ať v diskusi, nebo v článku. Nicméně celkově bych považoval pro Wikipedii spíše za přínosné, pokud v ní čtenář najde nějakou informaci o tom, co je zač ten reklamní plátek, Byť samozřejmě náklad nemá u tiskoviny tohoto typu se čteností nic společného. Koukám, část těch "zdrojů" je o tom, že firma vydávající ten časopis koupila nějakou jinou firmu, a část je o tom, že ten časopis Studenta uspořádal nějaký průzkum. A někde jsou bokem i nějaké stručné faktické informace o tom časopise a o vydavateli. Nezávislost nemáme možnost ověřit, ale řekněme, že když nějaké zmínky protlačili do iHnedu, do Novinek a na Blesk, tak by se to při dobré vůli uznat dalo. --ŠJů (diskuse) 22. 8. 2016, 02:18 (CEST)

Agitace

@Zbrnajsem: S politováním musím konstatovat, že znovu diskutujete tím svým charakteristickým způsobem (přemíra diskusních příspěvků, opakovaní stejných argumentů „v kruhu“, ...), který byl objektivně shledán jako nežádoucí. Snad žádný wikipedista zde nemůže vyjádřit svůj nesouhlasný názor, aniž by nebyl obratem konfrontován s Vaší nesouhlasnou reakcí. Chci Vás proto požádat, kolego, abyste toho zanechal a umožnil dalším členům komunity vyjádřit své názory svobodně, tj. bez rizika, že budou následně „přinuceni“ k polemice s Vámi. P.S.: K tomu pornofilmu, doporučuji k přečtení WP:NEKIT. Vyvolání DoSu k jednomu článku je přirozeně v pořádku (i když motivace k Vašemu kroku je nabíledni), ale pokud byste chtěl ve „vylepšování encyklopedie“ pokračovat tímto stylem vě větším rozsahu, bylo by potřeba aktivovat standardní ochranné mechanizmy projektu. --Mario7 (diskuse) 28. 7. 2016, 19:38 (CEST)

Doufám, že za to, že s použitím dostupných seriózních, věru běžně užívaných zdrojů doplňuji tento článek, nebudou proti mně aktivovány „standardní ochranné mechanizmy projektu“. Rád bych věděl, zda si to kolega Mario7 ještě teď myslí, když článek o časopisu Studenta je už daleko lépe ozdrojován než článek o velmi známém časopisu Reflex. --Zbrnajsem (diskuse) 5. 8. 2016, 11:47 (CEST)
Mezitím se objevily další informace, např. o dvou anketách pořádaných časopisem Studenta, o kterých referoval jak denní tisk, tak ČT. Anket se zúčastnilo jednou 2000, podruhé 1000 studentů. To jsou závažné informace. Teď snad už nelze mít pochyby, že časopis je ve vysokoškolském prostředí významný. Doufám velmi, že tento dobře ozdrojovaný článek zůstane, že nebude smazán. To není agitace, to je moje osobní přání, které snad zde vyslovit mohu. --Zbrnajsem (diskuse) 11. 8. 2016, 12:42 (CEST)
Ankety jsou spíše méně relevantní, pokud zmínky o nich neříkají nic o samotném médiu, jenom o tom, co v anketách bylo zjištěno o studentech. --Bazi (diskuse) 11. 8. 2016, 12:49 (CEST)
Nejenže můžete, někdy je to dokonce žádoucí. --Mario7 (diskuse) 11. 8. 2016, 18:05 (CEST)


Adam Jehlička[editovat | editovat zdroj]

Toto není hlasování, ale diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
OJJ, Diskuse 5. 8. 2016, 11:51 (CEST)
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešení[editovat | editovat zdroj]

 • Nevím, spíš smazat - autor odstranil {{významnost}}, proto dle doporučení WP:OS zakládám DoS. IMHO nevýznamné. Jinak se omlouvám za třetí DoS v krátké době, nehledejte v tom nic jiného než že se sešlo několik špatných článků. OJJ, Diskuse 5. 8. 2016, 11:51 (
 • Ponechat - Profil Adama jsem založil, protože hráče znám. V hokejovým prostředí je jeho jméno velice dobře známe. Dokonce jsem si sehnal i použitelné fotky kvůli autorským právům, musel jsem poporpsil o nahrání fotek rodinu. Do jisté míry jsem dostal vynadáno, protože rodina o založení Wiki moc nestála z důvodu možných on-line editací. Když vezmu v úvahu https://cs.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Narozen%C3%AD_2005, tak je zřejmé, že Wiki neni schopna pobrat jiné mladé známe tváře než ty se o zapsání zaslouží tím, že se vhodně narodí.
A proč jsem sem Adama navrhl: 1) Má velkou základnu Fanoušků 2) Je první hokejista, na kterého se nevztahuje přestupní řád v médiích hodně kritizovaný jako otrocký systém 3) Je to výmečný hokejista o kterém nikdo nepochybuje, že to ve sportu nikam nedotáhne a za 4) Je to první dítě o kterém psal deník Hokej.cz. Nikdy v minulosti se tak nestalo.
Jde doslova proti všem zažitým věcem. Zatím co hokej jde dolů, on jde nahoru a je pro mnohé rodiny a hráče inspirací.
Myslím, že by stránka měla být vymazána a to ne do týdne ale hned. Debata o jeho významnosti je spíše ostuda pro Wikipedii a myslím, že Adam záznam ve wiki vůbec nepotřebuje. Byla to chyba to tady založit. Doslova to ukazuej malost českých editorů – Tento nepodepsaný komentář přidal uživatel PetrSportak (diskusepříspěvky) 5. 8. 2016, 12:34
Ale my tu nejsme vsichni obtloustli a oplesateli nesportovci, co nikdy o talentovanych hokejistech neslyseli. My se jen snazime ridit pravidly: Wikipedie:Dva nezávislé netriviální věrohodné zdroje, Wikipedie:Encyklopedická významnost a Wikipedie:Významnost (lidé). Nebylo by lepsi namisto emotivnich prohlaseni clanek vytvorit a upravit tak, aby vubec podobne drama nemuselo vznikat? --CCCVCCCC (diskuse) 5. 8. 2016, 12:40 (CEST)
To: CCCVCCCC, já to upravit neumím, protože jsem sportovec a ne IT Specialista. Některý z wikipedistů to tam provedl za mě a dostalo to docela slušnou podobu. Asi když viděl ten zoufalý pokus o založení stránky tak se na to vrhnul. Nevím co tam už napsat, takže bych raději, pokud by to bylo smazáno. – Tento nepodepsaný komentář přidal uživatel PetrSportak (diskusepříspěvky)
Na to precist si ty tri odkazovane clanky s obyceji a pravidly Wikipedie a dodani zdroju, ktere jim odpovidaji, nemusi byt clovek IT specialista. Kdyz se pozorne podivate, do clanku byla umistena sablona zpochybnujici jeho vyznamnost, nikoliv technickou zdatnost zakladajiciho uzivatele. --CCCVCCCC (diskuse) 5. 8. 2016, 12:55 (CEST)
Ale my tu nejsme vsichni obtloustli a oplesateli nesportovci,.... no tak pokud by se tady řešila významnost, tak osoba sportovně znalá nemůže nikdy napsat, že Adam Jehlička je Wikipedicky nezajímavá osoba, jehož záznam na Wiki nelze shledat ve veřejném zájmu. – Tento nepodepsaný komentář přidal uživatel PetrSportak (diskusepříspěvky)
Ale vy porad nectete, co se vam tu lide snazi rict. Wikipedie neresi, co je zajimave pro sportovne znale osoby, co je ve verejnem zajmu, jak treskute je toto tema pro hokej nebo jake jine konstrukce tu zaznely. Stejne tak lze myslim rict, ze tu nikdo nesprada zadnou ruzickovsko-kralovskou konspiraci, ani se nesnazi znehodnotit uspechy hrace, ani to tu netouzi smazat ze zavisti. Proste a jednoduse jako se hokej neposuzuje pravidly fotbalu, tak Wikipedie resi sva vlastni kriteria (odkazovana vyse). A stejne jako ve sportu se staci jimi ridit a nemuseli jsme tady ci na FB mit vsechny ty s prominutim vykriky, posmesky a vystriky emoci. --CCCVCCCC (diskuse) 6. 8. 2016, 13:51 (CEST)
Mě osobně mrzí, že se těžko hledají s částí wikipedistů společné myšlenky. Cílem záznamu -Adam Jehlička není z dítětě dělat super talent, neboť to bude muset ukázat za několik let sám. I když nepatří ke skupině "tolik talentů tu máme dost".
Podstatou věci je, že on zcela změnil myšlení kolem mládežnického hokeje. Pokud do googe zadate hokej otroctví děti, tak pochopíte o co jde!
1) Kluby zakazují dětem trénovat jinde ... on trénuje a funguje úplně mimo zabehnutý hokejový systém + klasicky s klubem.
2) Kluby často vydírají děti skrze registrační a přestupní řád ... on se jím neřídí, je svobodným hokejistou jako Kanada, USA, Švédsko. Může přestoupit kam chce, aniž by rodina platila desítky tisíc.
3) Po kauze Růžička a spol, se tvrdilo že v hokeji není korupce a protekce. Najednou hokej.cz, který je pod svazem sepíše rozhovor s dítkem, který popírá celou výchovnou růžově natřenou strategii a dokonce se ho ptají na témata, která byla doslova zakázané. Ten článek byl pro mnohé šok.
Pokud Wikipedie posuzuje významovost, tak já osobně toto považuji v mládežnickém sportu za zcela revoluční. Díky AJ existuje vzor, kdy dítě může existovat bez tabulkových hodnot, hraje, trénuje, není penalizováno, rodiče vydíráni. Slovo protekce a korupce najednou existuje a jakmile existuje, dá se s tím pracovat. Wikipedie by neměla takovéto informace popírat ... mazáním. Možná hledat lepší pojmenování v rámci pravidel Wiki.
Jde o to, že v případě že se někdo zajímá o to dítě, tak zjistí, že "otrocký systém" dětí v hokeji lze podle šablon změnit ve prospěch dítěte.
Myslím, že nemusím psát jak náš národní sport jde od 10 k 5 a není snaha ho změnit. Pavel Zacha, Adama Jehlička tento stávající systém oslabují a dělají ho více svobodným. I když každý funguje z poloviny jinak. Systém ovšem ničí řadu talentů. V tom vidím já ten význam, že 11 leté dítě funguje zcela jinak, jeho příběh je otevřený, měl by být dostupný a mělo by být jasné, že chtít svobodu neznamená s hokejem končit. Vždyť v hokeji kolem dětí panuje strach a je to ve všech tématech.
ZA 30 dní, článek bude v propadlišti a z mého pohledu právě Wikipedie by ho měla pro další děti nechat text dohledatelný a živý.
Zdroj: https://www.google.cz/?client=safari#q=děti+přestupn%C3%AD+řád+hokej+otroci
PetrSportak (diskuse) 7. 8. 2016, 02:16 (CEST)
Založte článek Mládežnický lední hokej v Česku, tam můžou být popsány i jeho problémy a může tam být popsána i role Adama Jehličky. Takový článek nebude mít s významností problémy a pro čtenáře bude mnohem prospěšnější a informačně hodnotnější než popis žákovské kariéry Adama Jehličky. --Jowe (diskuse) 7. 8. 2016, 09:57 (CEST)
 • Smazat - počet fanoušků na Facebooku nezakládá automaticky encyklopedickou významnost; úspěchy nadaných dětských sportovců nejsou zárukou úspěchů v dospělosti, kdy už jde o něco jiného. (Jinak ale samozřejmě Adamovi přeju, aby se významným hokejistou stal!!) --Svenkaj (diskuse) 5. 8. 2016, 13:00 (CEST)
  Svenkaj Jde vidět, že nechápete podstatu ... jeho významnost je jeho sportovní život, kterým za sebou zanechává nesmazatelnou stopu. To pak smažte všechny narozenené např. 2005, neboť jejich význam je ještě bezvýznamější. To je jako když na wiki jsou jména vítězů pěvěckých talentů, jejich význam je tedy úplně srovnatelný s Adamem Jehličkou. Mimo jiné je význaným tím, jak ovlivňuje hokejové prostředí. Svenkaj, to by jsi pochopila až když by si s tebou jiné děti dělali selfie a chtěli podpis na kartičku. Mimo jiné právě takovéto dítě do sportu přitahuje více dětí něž kde jaký sportovec, co funguje již jako placený profesionál. – Tento nepodepsaný komentář přidal uživatel PetrSportak (diskusepříspěvky)
 • Nechat - Jehlu tam určitě nechat, tady je slavnější než většina hráčú NHL. Tak trošku závist se mi zdá :-)))). Fanda – Tento nepodepsaný komentář přidal uživatel 37.48.7.118 (diskusepříspěvky) 5. 8. 2016, 13:17
 • NECHAT - počet Fanoušků není o Wiki, ale tom že o něm už dvakrát psal Hokej.cz což už je o Wiki. Nikdo jinej se na pohodu nezmínil jak funguje protekce, kolik hokej stojí, co hokej obnáší. Za mě neskutečný respekt, protože myslím že to jak dělá hokej tak jej o základu tady změní a mění Kdo hokejové prostředí nezná, není schopen vůbec pochopit jeho význam. Ten kluk je už teď legenda. JehlaFanda (5. 8. 2016, 13:33)
 • Smazat - i když o něm lze najít 2NNVZ. Ukazuje to, jak je existence 2NNVZ pro encyklopedickou významnost hloupé pravidlo (doporučení). --Jowe (diskuse) 5. 8. 2016, 14:37 (CEST)
 • Smazat - encyklopedicky nevýznamné, nevidím NNVZ. --BarbatusCZ (diskuse) 5. 8. 2016, 15:46 (CEST)
 • Ponechat - Ztotožňuji se s názorem kolegy Vlouta, diff, včetně toho, že toto je hodně zajímavá diskuse :-). --Martin Urbanec (diskuse) 5. 8. 2016, 15:59 (CEST)
  @Martin Urbanec: Rád bych ještě podotknul, že 2NNVZ nemusejí znamenat významnost, jak praví pravidlo. Na internetu se píše o lecčems, 2NNVZ bych teoreticky našel i o jednom nejmenovaném, co si udělal z vycpané kočky kvadrakoptéru a jiných, tedy co je zrovna v módě. OJJ, Diskuse 8. 8. 2016, 19:18 (CEST)
 • Ponechat – 2NNVZ v článku uvedeny jsou (oba články na hokej.cz). @Jowe: Váš postoj se zdá být poněkud schizofrenní. Zde horujete pro smazání i přes existenci 2NNVZ, přitom v této diskusi jste naopak s 2NNVZ horlivě argumentoval… --Vachovec1 (diskuse) 5. 8. 2016, 17:29 (CEST)
  Nikoliv, nikdy 2NNVZ horlivě neargumentuji, naopak vždy upozorňuju, že existence 2NNVZ je jen a pouze doporučení. Stejnou důležitost jako 2NNVZ má Wikipedie:Významnost (lidé). --Jowe (diskuse) 5. 8. 2016, 17:51 (CEST)
 • Ponechat - Mazat to chtějí ti co trpí svou bezvýznamností. Je dost známí s dobrý zdroj informací. – Tento nepodepsaný komentář přidal uživatel 37.48.0.252 (diskusepříspěvky) 6. 8. 2016, 07:14
 • Ponechat - Mažou jen pokrytci, zdroj má zajímavý obsah + 2NNVZ to má, nevím co řešíte! Děláte si tady akorát ostudu. – Tento nepodepsaný komentář přidal uživatel 37.48.0.124 (diskusepříspěvky) 6. 8. 2016, 08:01
 • Smazat - Určitě by se tento článek měl smazat. Jistě je tento chlapec talentovaný hokejista, ale těch tady bruslí stovky. Tenhle kluk se od nich liší jenom tím, že jeho manažer(nejspíš otec) vytvořil výbornou reklamu a marketing k tomuto klukovi. Články na wikipedii se nezakládají podle počtu "liků" na facebooku. – Tento nepodepsaný komentář přidal uživatel Gigo123 (diskusepříspěvky) 6. 8. 2016, 09:48
 • Smazat Tím jak se počet stránek na Wiki hominem nequam presentation stále množí bez jakéhokoliv vztahu k jejímu encyklopedickému, v čase trvalejšímu poslání, vede k inflaci, bezvýznamnosti a presentaci banálností. Asi by komunita (cs) měla projevit více smysluplné kritičnosti. --Zemanst (diskuse) 6. 8. 2016, 11:42 (CEST)
 • Nechat fulltextem lze dohledat, že na HTA ve svém ročníku patří ke špičce, bodově na tom je také mimořádně, je první co popsal protekci, cenu Talent roku dostal od osobností z vrcholového sportu, záslužná činnost spočívá v tom, že zcela online otevřel a ukázal co hokej obnáší, nikdo a opakuji nikdo to před ním neudělal, členem vítězných týmů v žákovský lize, po jeho odchodu už Meteor nevyhrál ( s ním dvakrát ve dvou kategorií). Má větší reakci na Facebooku než hokej.cz, jeho rozhovor na stránkách hokej.cz má nejvíce Like za posledních 5 let. O kom jiném se to dá napsat. Tady se pořád spekuluje, ale fulltextem lze dohledat dost, aby se dalo napsat, že na Wiki patří. BadBoy – Tento nepodepsaný komentář přidal uživatel 37.48.11.88 (diskusepříspěvky) 6. 8. 2016, 20:37
 • Ponechat - Zdroje jsou, Adam Jehlička je evidentně docela hodně veřejně známý, není co řešit. Pokud to bude smazáno, wikipedie bude opravdu vypadat jako spolek obtloustlých a oplešatělých nesportovců. Poměrně velkou část diskusí o smazání na wikipedii považuji za naprostou zbytečnost a nechápu, proč je někteří kolegové zakládají, když k dohledání vhodných zdrojů by stačilo použít google!--Rosenfeld (diskuse) 6. 8. 2016, 21:58 (CEST)
 • Ponechat - Čtu na Facebooku, že to chcete smazat. Myslel jsem si, že na Wikipedii jsou osoby veřejně známé a to Adam je více než známý. Docela ostuda, že to Wikipedie tady řeší. Hlavně že tu máte bezvýznamné modelky, včetně Jágrovi striptérky. – Tento nepodepsaný komentář přidal uživatel 62.209.212.141 (diskusepříspěvky) 7. 8. 2016, 19:33
 • Smazat - Adamovi je jedenáct let, zatím je jeho životní cesta zcela otevřená, hokeje může a nemusí nechat. Stejně tak se z něj může a nemusí stát špičkový hokejista. Znovuzaložit stránku o někom je velmi jednoduché, narozdíl od situace, kdy se bude za pár měsíců (let) znovu (a třeba opakovaně) diskutovat o smazání. Ale jak podotkl kolega Jowe, zřejmě existuje závažný problém s možností kariérního postupu v mládežnických soutěžích a to může být skutečně významným problémem zasluhující vlastní článek. --Z.Johny (diskuse) 8. 8. 2016, 17:00 (CEST)
 • Ponechat - Adamovi je sice 11, ale důvod tam je jasně uveden. Je to hokejista, který má od 8 let smlouvu, která ruší tabulkovou hodnotu. Hodnota zápisu krom jeji všeobecné známosti je v tom, že je schopen fungovat bez omezení v klubech, které jiné děti zužuje. Jinak někteří tu trpí tou známým syndromem malosti, kdy to že skončí, nepůjde mu to se psalo u Zachy. No nakonec byl 6 tým hráčem draftu. Zápis má sledovat významnost osoby a zde není podstatný jeho výkon, ale průlom ve sportovní přípravě bez hráčských práv. Wikipedie má sloužit k dohledání informací k osobě a jejich počinů k doložení věrohodnosti skutku, výsledku. Vždy to bude hokejista, který otevřel cestu mimo zaběhnutý systém, který se zdál neprolomitelný a právě jeho kariérní postup bude s tímto vyvázánim z práv tou nejazímavější informaci. článek. ostatní jedu v duchu naší povahy https://m.novinky.cz/articleDetails?aId=334293&sId=&mId= --TurboHockeyBoy (8. 8. 2016, 18:09 CEST)
 • Smazat - Mělo být smazáno už dávno. Na mne to dělá dojem reklamního textu. Takové snad patří na Linkedin a obdobné personální portály, ne do Wikipedie. --Leotard (diskuse) 8. 8. 2016, 19:04 (CEST)
 • Ponechat - Debata je hrozné fiasko. Pravidla to splňuje,pokud smazat tak pak mazat ty další. Je to politikaření. Zdroje to má, odkazy také, důvod též. – Tento nepodepsaný komentář přidal uživatel 37.48.9.76 (diskusepříspěvky) 8. 8. 2016, 20:56
 • Ponechat - došel jsem s Facebooku takže jsem noname. Chci jen napsat, že nechápu co tu řešíte. Na Wikipedii jsou daleko větší hovadiny a ta jeho stránka je OK. Psát že nemá co dělat na Wikipedii je nedůstojné. Jeho profil si každý týden prochází syn a díky němu chce víče trénovat. Žádný Jágr jako idol, ale obyčejný kluk. Musel jsem tu podpořit Adama, protože mám pocit že to tady už o ješitnosti jednotlivců. Dobrou – Tento nepodepsaný komentář přidal uživatel 37.48.8.81 (diskusepříspěvky) 9. 8. 2016, 01:11
 • Smazat - článek porušuje hned několik pravidel, viz WP:CWN --Gampe (diskuse) 9. 8. 2016, 08:02 (CEST)
 • Smazat - článek porušuje někilik závazných pravidel - vyjmenuji - wikipedie neslouží pro publikaci originálních myšlenek, není nástrojem propagace, nenásociální síť a komunita wikipedie není bitevní pole.Mirek256 11. 8. 2016, 17:42 (CEST)
 • Smazat - všechny argumenty už byly vysloveny a bylo by zbytečné je opakovat. Snad bych jen dodal, že podobně nechutná snaha o propagaci se zde opravdu nevidí každý den. Životní zkušenosti mi říkají, že za tím stojí klukův tatínek, jde ale samozřejmě jen o můj osobní názor. A pokud by článek snad měl být zachován, považuji za vysoce pravděpodobné, že se postupně dopracujeme až k {{Celkově zpochybněno}}. --Mario7 (diskuse) 11. 8. 2016, 17:55 (CEST)
  Mně to neříkají životní zkušenosti, mně to říká tento článek a vše co se kolem něho dělo. --Jowe (diskuse) 12. 8. 2016, 22:48 (CEST)
  Podobnost příjmení je čistě náhodná? 109.81.208.118 15. 8. 2016, 22:17 (CEST)
  Toto určitě náhoda nebude... --Jowe (diskuse) 18. 8. 2016, 19:34 (CEST)
 • Smazat - plně souhlasím s tím co napsal Mario7. 0kozel (diskuse) 12. 8. 2016, 00:06 (CEST)
 • Ponechat - plně nesouhlasím s tím co napsal Mario7.V podstatě je to sportovec, který je svým statutem v hokejovém prostředí výjimečný. Navíc bych založil WikiStránku Tabulkové hodnoty hokejistů, nebo Hokejový a registrační a přestupní řád. Je to právní norma, dotýká se desítek tisíc sportovců a poslední roky je neustále medializována. Na Wiki toto téma a osoby na něj navázané absolutně chybí. CzWikiEditor (diskuse) 12. 8. 2016, 22:06 (CEST) názor + ponechat - Mám pocit, že návrh na výmaz je spíše návrhem na zakázku od Svazu a Ministertsva školství. Adam Jehlička je průkopník svobodného hokeje a wiki by to měla tak chápat a tudíž zánam jako významný ponechat. Pojetí sportu v ČR je novodobé otroctví a obchod s dětmi, což je hodně smutné. Debata o smazání, nebo ponechání je spíše ostudou nás editorů. Neschopnost rozhodnout! – Tento nepodepsaný komentář přidal uživatel CzWikiEditor (diskusepříspěvky) 18. 8. 2016, 19:21‎
 • ponechat, ale téma článku soustředit především na to, čím je podle úvodu ten hokejista významný, nikoliv na tuctové informace, jaké lze napsat o statisících sportujících dětí. --ŠJů (diskuse) 22. 8. 2016, 02:41 (CEST)

Komentáře[editovat | editovat zdroj]

Zajímavá diskuze o smazání. Podle mě možná splňuje podmínku vícera nezávislých a netriviálních zdrojů ([2], [3]). --Vlout (diskuse) 5. 8. 2016, 12:50 (CEST)

Rád bych diskutující upozornil, že existence 2NNVZ nezakládá automaticky encyklopedickou významnost. To bychom tu mohli mít článek o každé vážnější autohavárii na D1, ke které by bylo také zajisté dostatek nezávislých, netriviálních, věrohodných zdrojů. Nebo o každém hokejovém či fotbalovém ligovém zápase atd. --Jowe (diskuse) 5. 8. 2016, 17:59 (CEST)

Mohli, ale pokud je nikdo doposud nezaložil, svědčí to buď o tom, že nikoho toto téma nezajímá (=článek mít je zbytečné) anebo o tom, že to není dostatečně významné, aby se o tom někdo z wikipedistů dozvěděl. Zde ovšem jsou vyvráceny oboje dvoje tvrzení. Pak bych také rád poukázal na to, že stejně jako není "články o jiných firmách tu jsou" použitelný argument, nemělo by to platit ani naopak. Nebo se mýlím? --Martin Urbanec (diskuse) 5. 8. 2016, 18:03 (CEST)
Byly již smazány články, které měly 2NNVZ. Co si vzpomínám tak např. Lord Hoven, ale určitě byly i jiné. Rozhodně by u článku o osobě mělo být přihlíženo na kritéria významnosti v Wikipedie:Významnost (lidé). --Jowe (diskuse) 5. 8. 2016, 18:49 (CEST)

No podle mé splňuje hned několik kriterií, je osobou známou, je vzorem mladých sportovců, je profesionálním sportovcem (jen. nemá příjem), ovlivňuje veřejnost (otevřeně mluví o protekci). Co chcete více :-)))) Martn – Tento nepodepsaný komentář přidal uživatel 37.48.0.252 (diskusepříspěvky)

Nemám u sebe přihlašovací údaje, ale co tady píšeš nemá logiku. Tady nejde o žádný fotbalový zápas, ale o záznam který lze považovat za wikipedicky zajímavý. Otázka tedy zní, je zajímavý dítě, které výhrálo Talent roku, Hokej.cz s ním jako sprvním do 15 let udělalo rozhovor na zajímavé téma a sportovní tabu, má 182.000 fanoušků a je bez pochyb považován za velký sportovní talent? Můj názor je, že zápis je hodný Wikipedii. Je to sportovní anomálie, která je známá. To pak tu můžeme mazat politiky, dětské zpěvák, blogery, protože u 90% těchto záznamů je mnohem menží wikipedická významovost. https://cs.m.wikipedia.org/wiki/Kristian_Reichel Včem tento hráč je wikipedicky zajímavý? Že to je syn Reichla? Protože to je asi tak vše! Max – Tento nepodepsaný komentář přidal uživatel 37.48.0.252 (diskusepříspěvky)

Viz. Wikipedie:Významnost (lidé) Sportovci, kteří hrají v plně profesionální lize... --Jowe (diskuse) 5. 8. 2016, 18:53 (CEST)

Veronika Kopřivová a stovky podobných. Tato debata je tady prostě divná. Todítě je teda mnohem dál než tato slečna :-). hezký večer. – Tento nepodepsaný komentář přidal uživatel PetrSportak (diskusepříspěvky)

ROZHOVOR[editovat | editovat zdroj]

Četl někdo tady z odpůrců záznamu ty rozhovory na Hokej.cz? Pokud se tady bavíme o důležitosti, tak právě tyto články jsou významově vzácné. Pokud pogooglujete, tak zjistíte že hokejové prostředí je doslova mediálně uzavřené prostředí, které si žije vnitřínm životem a navenek jiným mediálním obrazem. Hráči jsou vázány přestupním řádem a jejich názory nesmí odporovat názoru vedení klubu.

Defakto mediální facebooková zmámost Adama Jehličky umožnila vzniku takto otevřenému rozhovoru, protože právě on nemůže být názorově limitován. Pokud to napíše na Facebook, tak si to stejně každý přečte. Je to doslova první absolutně svobodný hokejista, který není limitován právní úpravou ČSLH, jež omezuje tisíce dětí.

Vůbec se divím, že je tady někdo vůbec schopen napsat, že informace a osobnost Adam Jehlička je Wikipedicky nezajímavý. Již se budu opakovat, informace o něm obsahují zcela zásadní věci, které běžně nemohou být jiným presentovány.

To byl taky důvod mé snahy založit jeho wiki kartu. Pro tisíce malých hokejistů a jejich rodiny obsahuje jeho příběh zásadní informace z hokejového prostředí a dáva šanci na změnu a volbu.

To že patří k velkým talentům jen podtrhuje skutečnost, že právo na svobodnou volbu klubu bez nutnosti hradit výpalné je zásadní pro rozvoje hráče. Vždyť tento kolektivní sport jde ke dnu, a hráči jako Jágr, tyto sportovní bariéry neznaly.

PetrSportak

Argumenty PetrSportak o osobnosti Adama Jehličky jako o prvním absolutně svobodným hokejistovi, jsou ve své podstatě absurdní. Vždyť se jedná o jedenáctiletého chlapce jehož osobní údaje jsou takto zveřejňovány, když jeho sportovní angažmá je v plné odpovědnosti rodičů, a to od jeho šesti let (sic). Co brání tomu, aby své zdánlivě velké hokejové ambice subjektivně popisoval na své soukromé stránce [1]. Co to všechno má společného s Wikipedií?--Zemanst (diskuse) 10. 8. 2016, 09:01 (CEST)
Loutkové hlasy?[editovat | editovat zdroj]

WP:LÚ#Zakázané způsoby využití alternativních účtů/3. OJJ, Diskuse 5. 8. 2016, 13:59 (CEST)

Těžko hlasy, kolego, když AfD/DoS není VfD/HoS ;). Proto také checkuser zamítl check, protože pokud uzavírající uzavře správně, nemůže dojít k ovlivnění diskuse. --Martin Urbanec (diskuse) 5. 8. 2016, 14:03 (CEST)
@Martin Urbanec: Vím, já tomu ale prostě říkám hlasy. Nevím proč, když to je diskuse... Vsadím se, že to napíšu zas :D. OJJ, Diskuse 5. 8. 2016, 14:18 (CEST)Překlep opravil --Martin Urbanec (diskuse) 5. 8. 2016, 14:20 (CEST)

Další zdroj: http://www.aascr.cz/vitez-souteze-talent-roku-2014-se-setkal-na-lipne-s-katerinou-neumannovou/ – Tento nepodepsaný komentář přidal uživatel PetrSportak (diskusepříspěvky)

anti Wikipedisti - Nevím co na to napsat, ale souhlasím s prohlášením na Facebooku, je to tady šaškárna, protože Adam je první kdo otevřeně promluvil o protekci v mládežnickém hokeji a svazový portál to vydal. Nevídaná věc. Jde vidět, že to tady některým nevoní. Pro mě to je opravdu velice významný postoj na Hokej.cz. Řeči o nevýznamnosti? Sorry ale je to nejvýznamější událost roku v upadajícím hokeji. – Tento nepodepsaný komentář přidal uživatel 194.228.130.250 (diskusepříspěvky)

Veronika Kopřivová O čem je tento profil, když při editaci na přidání zaměstnání v Německu je automaticky mazána informace o refaktorizováno. Tady hledáte významnost, jine mažete poznámky proč tam info chybí. :-))))))))))))) Vybral jsem si profil Veronika Kopřivová. který krásně ukazuje jak Wiki je založena na podivných základech a dezinformací. – Tento nepodepsaný komentář přidal uživatel PetrSportak (diskusepříspěvky) Pot. pomlouvačné údaje k dané osobě refaktoroval --Martin Urbanec (diskuse) 20. 8. 2016, 15:40 (CEST)

Kolego, možná toto je ten problémem: Veronika Kopřivová není profil, nýbrž článek na wikipedii. Profily si zakládají lidé na sociálních sítích, promo webech..., aby prezentovali sami sebe, nejčastěji jako něčím vynikající. A pokud v profilu není nic, co by porušovalo na něj se vztahující zákony, nikdo do obsahu nemluví. Na druhou stranu článek na wiki však má zcela objektivně popisovat celospolečensky významnou osobu. Zkuste se zamyslet nad 100letým testem (spekulace do budoucnosti). Slečna Kopřivová vyhrála celospolečenskou soutěž, která zajímá prakticky polovinu republiky, psaly o ní prakticky všechny celorepublikové denníky a pokud provede nějakou zásadní změnu v kariéře opět o ní uslyšíme. Na druhou stranu Adam Jehlička je v současnosti zajímavý pouze pro pár hokejových nadšenců. Pokud však bude dál budovat svoji kariéru a začne hrát za extraligový tým, tak je jeho významnost potvrzena. Ale pozor wikipedie NENÍ promo server, na jehož základě se kariéra buduje. Chápu, že pokud má člověk svůj článek na wiki, může to být pro jeho kariéru prospěšné, ale osobně to považuji za krajně nekalou soutěž.
P.S.: A pokud se Vám na jakémkoli článku něco nelíbí, nic Vám nebrání v jeho změně, zpochybnění.... Ale prosím věcné a podložené připomínky. Děkuji --Z.Johny (diskuse) 12. 8. 2016, 12:22 (CEST)
@Z.Johny: Jen k tomu doplním, že prezentovat něco či někoho skrz Wikipedii ani nejde. --OJJ, Diskuse 12. 8. 2016, 12:34 (CEST)

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. Uzavření sezony 2015/2016 [online]. adamjehlicka.com, 2016-03-29, [cit. 2016-08-07]. Dostupné online.  


Dotekománie[editovat | editovat zdroj]

Toto není hlasování, ale diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
Martin Urbanec (diskuse) 10. 8. 2016, 17:07 (CEST)
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešení[editovat | editovat zdroj]

 • Spíše ponechat - autor několikrát odmazal šablonu {{subst:významnost}} a jiní editoři (naposledy Tomas62) si stále myslí, že významnost nebyla doložena, proto v souladu s WP:OS posílám do DoS, protože OS již přestalo být nekontroverzní smazání. K tomu, proč spíše ponechat. Osobně vnímám Dotekománii jako jeden z největších webů na tomto poli, ale to je můj soukromý subjektivní názor. Jako jeden z použitelných zdrojů (myslím, že rozdíl mezi aplikací a webem můžeme v tuto chvíli zanedbat, protože aplikace je čtečka pro web, dva velmi úzce související produkty) vnímám [4] a druhý [5], pro mě na hraně, ale uznatelné. --Martin Urbanec (diskuse) 10. 8. 2016, 17:07 (CEST)
  • Přidal jsem netriviální zdroj Český rozhlas. Doufám, že to bude dostatečné i pro další Wikipedisty. – Tento nepodepsaný komentář přidal uživatel Cepice (diskusepříspěvky)
   • Pevně věřím, že ano. Maličkost, proto to píšu i malým písmem. Prosím, podepisujte se i zde. Předem díky. S pozdravem, --Martin Urbanec (diskuse) 10. 8. 2016, 21:19 (CEST)
 • dtto - autor článek vylepšil a web je docela profesionální. Zdraví --Sokoljan (diskuse) 10. 8. 2016, 17:18 (CEST)
 • Ponechat, objekt je významný. --Zbrnajsem (diskuse) 10. 8. 2016, 17:59 (CEST)
 • Smazat. Ani po vylepšení článek nesplňuje požadavek 2NNVZ. Odkaz na ČRo je dle mého typický triviální zdroj. Problematické je směšování aplikace a webu. To mi přijde jako kdybych v článku Lidové noviny začal psát o výrobci kontaktních čoček, protože jeho produkt považuju za užitečný nástroj, který usnadňuje četbu. Recenzi aplikace Dotekománie.cz čtu takto: „Brainwash Studio vyvinulo aplikaci usnadňující přístup k obsahu. Je užitečná.“ Prvotní je přece obsah webu, tomu se věnuje 33 redaktorů, ostatní je odvozené, tedy triviální. Totéž platí pro recenzi uvedenou v blogu.--Tomas62 (diskuse) 11. 8. 2016, 13:17 (CEST)
  • Přirovnání s Lidovými novinami nerozumím, jak souvisí kontaktní čočky s LN? Naopak v případu Dotekománie aplikace je zhruba totéž jako mobilní webové rozhraní webu. Tam bychom taktéž nerozlišovali, zda se článěk věnuje mobilnímu rozhraní, anebo "klasickému". Nebo snad ano? --Martin Urbanec (diskuse) 11. 8. 2016, 14:01 (CEST)
  • Byly doplněny další netriviální zdroje. Prosím, projděte si je. --Cepice (diskuse) 14. 8. 2016, 21:52 (CEST)
 • Ponechat máme tady AbcLinuxu.cz, Hrej.cz, Informuji.cz, CzechStartups.org (???), Ebarter.cz nebo Humanart.cz, tak proč ne i tohle? Wikipedie není z papíru. Ale je pravda, že třeba Mobilmania.cz nebo Živě.cz nebo třeba mobilenet.cz by tady měly být spíš.--frettie.net (diskuse) 11. 8. 2016, 20:17 (CEST)
  • @Frettie: První a poslední ze zmíněných webů (AbcLinuxu.cz a Humanart.cz) by si podle mého názoru zasloužily prověřit významnost, u zbylých čtyř problém nevidím. --Vachovec1 (diskuse) 11. 8. 2016, 20:38 (CEST)
 • Spíše smazat – souhlasím s tím, že odkazovaný článek Českého rozhlasu v tomto případě obsahuje pouze triviální zmínku o předmětném webu, nelze tedy hovořit o NNVZ. Další zdroje jako Blog Petra Vaníčka či Android Market se věnují výhradně aplikaci, nikoli webu. Pokud by článek pojednával primárně o aplikaci, dalo by se o jeho zachování uvažovat, v současném stavu se ale příkláním spíše ke smazu. --Vachovec1 (diskuse) 11. 8. 2016, 20:29 (CEST)
  • Byly doplněny další netriviální zdroje, které potvrzují významnost tohoto hesla. --Cepice (diskuse) 14. 8. 2016, 21:52 (CEST)
   • Přidané odkazy: lupa.cz - v obou případech triviální zmínka; justit.cz - triviální zmínka; danielcermak.eu - netriviální, ovšem otázka do jaké míry věrohodné (blog), navíc text opět pojednává výhradně o aplikaci, nikoli o webu (aplikace, jak zmiňuji výše, by si možná existenci vlastního článku obhájila); brightify.org - spam. --Vachovec1 (diskuse) 15. 8. 2016, 09:50 (CEST)
   • Považovat Brightify za spam, to je snad blbý vtip... Cepice (diskuse) 15. 8. 2016, 10:28 (CEST)
    • @Cepice: Vysvětlení: Nebylo myšleno spam jako nevyžádané obchodní sdělení (tedy význam v běžném životě), ale v tomto kontextu to pravděpodobně znamenalo, že dle kolegy odkaz nepřináší žádné informace k předmětu článku = tedy je dle kolegy zbytečný.
    • @Vachovec1: Zkusím analogii. Máme banku, která poskytuje několik bankovních služeb. Ovšem není k samotné bance k dispozici ani plný NNVZ, jen vždycky zmínka. Zatímco o účtech těchto NNVZ je k dispozici dostatek. Dle Vás by tedy zde měl existovat článek o účtu a už nikoliv článek o bance, jeho poskytovateli? Připadá mi to jako zvláštní myšlenka. Podobně úzký vztah je mezi aplikací a webem. Osobně se domnívám, že pokud je encyklopedicky významný nějaký produkt (aplikace), tak jiný produkt (web) úzce spojený s tím prvním je taktéž encyklopedicky významný. Pokud přestane existovat web, přestane existovat (resp. být užitečná) automaticky i ta aplikace (pokud je pouze čtečkou). --Martin Urbanec (diskuse) 15. 8. 2016, 10:40 (CEST)
     • Nevím, jestli je zrovna tato aplikace pouze čtečkou příslušného webu. Nicméně podívejme se na to obráceně: pokud by danou aplikací šlo číst více webů, pak bychom se o rozdílu mezi aplikací a webem nemuseli vůbec bavit. Tohle je vůbec v několika ohledech zajímavý případ. Čekal bych, že NNVZ půjdou najít spíše k webu, přitom v tomto ohledu "kde nic tu nic". Na druhou stranu k aplikaci se netriviální zdroje dohledat dají. A je zajímavé, že tyto zdroje se zabývají výhradně aplikací a technickou stránkou věci, nikoliv webem. Jinak k analogii s bankou: nemyslím si, že by třeba existence obecně známého "povodňového konta" v bance XYZ automaticky zakládala významnost banky XYZ. --Vachovec1 (diskuse) 15. 8. 2016, 11:21 (CEST)

Komentáře[editovat | editovat zdroj]

Dobrý den,

šablonu jsem již dvakrát smazal a to z toho důvodu, jelikož jsem, podle mého mínění, doplnil chybějící a požadované informace a netriviální zdroje. Zmiňovaný web má již zavedené jméno a články o mobilních technologiích přináší již šestým rokem.

Pro úplnost ještě doplním heslo Dotekománie tak, aby naplnilo veškeré požadavky. --Cepice (diskuse) 15. 8. 2016, 08:59 (CEST)

Uf, podle názvu článku jsem myslel, že to je něco jako http://terapiedotykem.cz/ --ŠJů (diskuse) 22. 8. 2016, 02:46 (CEST)


Šablona:IPA4, Šablona:IPA3, Šablona:IPAz[editovat | editovat zdroj]

Toto není hlasování, ale diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
Franta Oashi (diskuse) 17. 8. 2016, 00:24 (CEST)
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešení[editovat | editovat zdroj]

Doporučená řešení pro IPA4[editovat | editovat zdroj]
 • Celkem jednoznačně Smazat - ryzí duplikát už od začátku, prý kvůli "šikmým závorkám"... Jenže lomítka nejsou závorky (praktika z před 30ti let, ještě z psacích strojů). --Franta Oashi (diskuse) 21. 8. 2016, 00:25 (CEST)
Teď vidím, že na téma závorek proběhla v roce 2008 docela ostrá diskuse, které se zúčastnili např. Danny_B, Miraceti, Pajast a Jan.Kamenicek. --Franta Oashi (diskuse) 21. 8. 2016, 02:19 (CEST)
Doporučená řešení pro IPA3[editovat | editovat zdroj]
 • zdrženlivě smazat - Podobné boxíkové varování jsem tu kdysi viděl o japonštině: Tuším varovalo, že se japonské znaky v článku mohou zobrazovat nekorektně, podle client-side a jeho browseru. Tady ten IPA-box jen ukazuje klikací link na článek o IPA, že? To už bych raději zavedl automatickou kategorizaci přímo do samotné {{IPA}}, v kategorii by pak byl ten odkaz na IPA-článek přes "hlavní článek". A tedy {IPA3} pak nejspíš smazat, jestli se by tím pokryl veškerý její účel. --Franta Oashi (diskuse) 21. 8. 2016, 00:25 (CEST)
Doporučená řešení pro IPAz[editovat | editovat zdroj]
 • zdrženlivě smazat - Proti barvičkám apriori nejsem: Pokud to má odborný smysl... Do lingvo-fonetiky nedělám. Ale vidím v šabloně zádrhel v tom, že umožňuje zvýraznění jen jednoho fragmentu. A co když by fonolog potřeboval řešit nějaký lingvistický případ s dvojím či dokonce vícenásobným zvýrazňováním? Např. "pekl" > "opekl" > "opékal"? Šablonu založil před měsícem Petusek a sliboval nějakou další práci. Obávám se ale, že tahle šablona ani jemu nepomůže, že ono případné omalovánkovávání bude muset beztak dělat inline stylováním, případ od případu. Navíc: Opravdu je WP až tak jazykovědná? Pro kolik článků že by {IPAz} byla prospěšná: Pro více než předpokládaný jeden článek? Nicméně, nejsem ani fonolog: Co já vím, zda to potřebují, nebo co vůbec? --Franta Oashi (diskuse) 21. 8. 2016, 00:25 (CEST)

Komentáře[editovat | editovat zdroj]

Co šablony {{IPA3}} a {{IPAz}}?

 • Šablona {{IPA3}} je poměrně velká cedule, jejíž význam je pochybný – v článku Simone de Beauvoir je pod infoboxem, kde je platná asi jako mrtvému zimník, v článku Fonologie norštiny se zobrazuje na konci a rozbitá. Celkem asi 15 použití v článcích.
 • Šablona {{IPAz}} si vesele hraje s barvičkami, díkybohu není nikde v článcích použita.

--Vachovec1 (diskuse) 17. 8. 2016, 01:36 (CEST)

Díky za tip na další šablony. Přidal jsem jim samostné podkapitoly jejich řešení. --Franta Oashi (diskuse) 21. 8. 2016, 00:25 (CEST)


Penaltový rozstřel SK Baťov 1930 – FC Fryšták[editovat | editovat zdroj]

Toto není hlasování, ale diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
Mirek256 17. 8. 2016, 09:47 (CEST)
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešení[editovat | editovat zdroj]

 • Smazat nejde mít v článku Penaltový rozstřel zmínku o tomto? A zmínku o dalších rekordních penaltových roztřelech? je wikipedie Guinnessova kniha rekordů? Mirek256 17. 8. 2016, 09:47 (CEST)
 • Ponechat či vhodně sloučit – Zdrojů, které se tématem zevrubně zabývají je dostatek a téma je ucelené, podle mého názoru samostatně obstojí. Uznávám, že článek má určité rysy novinářské zprávy a dalo by se uvažovat i třeba o přesunutí na Wikizprávy. Jako ideální řešení by mi ovšem přišlo článek prozatím ponechat samostatně a mezitím vytvořit článek zabývající se tímto typem rekordu obecně, kde by byly informace o předchozích rekordních rozstřelech. Něco v tomto stylu. K argumentu, že Wikipedie není Guinnessova kniha rekordů: článků zabývajících se nejrůznějšími rekordy a zajímavostmi tu mám spoustu. Najdeme i články zabývající se přímo jednou rekordní událostí. Vojtěch Veselý (diskuse) 17. 8. 2016, 10:30 (CEST)
Podotýkám, že článek o zápase Isnera s Mahutem má 25 interwiki.--Hnetubud (diskuse) 17. 8. 2016, 20:10 (CEST)
@Hnetubud: Wimbledon a fotbalový přebor Zlínského kraje v kopané je trošku rozdíl, nemyslíte? Mirek256 18. 8. 2016, 09:44 (CEST)
Rozdíl to samozřejmě je. Stejně jako je rozdíl mezi Wimbledonem a ligou Madagaskaru, viz en:AS Adema 149–0 SO l'Emyrne (patnáct interwiki).--Hnetubud (diskuse) 18. 8. 2016, 10:40 (CEST)
 • Ponechat. Jde o významnou událost s dostatkem nezávislých a netriviálních zdrojů, která nemá obdoby. Je sice pravdou, že jde o událost jednorázovou, ale takových článků je zde ve skutečnosti zakládáno velké množství (různé dopravní havárie, teroristické útoky apod.). Celkově je na tom však možné demonstrovat potřebu pravidla o encyklopedické významnosti událostí, které zatím bohužel absentuje. Proto je podobné návrhy na smazání (srov. také současný návrh na smazání jednoho ročníku Prague Pride) zapotřebí uvítat, protože mohou postupně vést až k přijetí nějaké formy doporučení. --Vlout (diskuse) 17. 8. 2016, 10:58 (CEST)
 • Sloučit - jedná se o velmi zajímavé téma, ale příliš nevidím prostor jej dále rozšířit a udržovat. Pokud bude tento rekord opět překonán, bude potřeba článek upravit. Pokud bude začleněn do článku Penaltový rozstřel, bude jeho udržování snadnější ve smyslu jakéhosi žurnálu rekordů. --Z.Johny (diskuse) 17. 8. 2016, 13:03 (CEST)
 • Sloučit - začlenit do článku Penaltový rozstřel, Wikipedie není Guinnessova kniha rekordů. --Jowe (diskuse) 17. 8. 2016, 15:41 (CEST)
 • Ponechat - máme tu článek, který patří upřímně řečeno k těm lepším. Sloučení je práce navíc, která nepřinese žádný výraznější efekt pro informační hodnotu wikipedie. O zápase se psalo i ve světě ([6], [7], [8] - kdy naposledy český fotbal takhle zaujal?). Kdyby šlo jen o jednorázovost či efemérnost, mohli bychom smazat i dobrý článek Hokejová bitka ve Zlíně (2010), to byl rekord pouze v rámci české extraligy.--Hnetubud (diskuse) 17. 8. 2016, 20:10 (CEST)
Na druhou stranu si umím představit tuto situaci: Někdo někde zaslechl, že v tuzemské regionální soutěži padl světový rekord v délce penaltového rozstřelu. Zkusí si k tomu najít na wikipedii více informací (proto to koneckonců děláme, že). Pravděpodobně zvolí spíše článek Penaltový rozstřel než článek s takto komplikovaným a pro nezasvěceného nepochopitelným názvem (přiznávám, když jsem tohle uviděl na seznamu nových článků, jako první mě napadlo, že je to nějaká recese). Ale to by se dalo vyřešit krátkou zmínkou v penaltovém rozstřelu s douškou "více informací najdete na adrese..."--Hnetubud (diskuse) 18. 8. 2016, 01:34 (CEST)
 • Argumenty k ponechání: jde o rekord, tedy výjimečnou, ojedinělou událost, hodnou zaznamenání; máme netriviální zmínky v nezávislých věrohodných zdrojích a je z nich doložena i zahraniční pozornost. Argumenty pro smazání: pochyby o samotné hodnotě rekordu - údaje o počtech kopů se zdroj od zdroje liší, chybí jako zdroj nějaká oficiální autorita, buď fotbalová, nebo rekordová; je to událost až kdesi z krajského přeboru s účastí pár stovek diváků. Možnosti k sloučení: Penaltový rozstřel nebo Přebor Zlínského kraje, případně vytvořit seznam různých fotbalových rekordů. --Bazi (diskuse) 17. 8. 2016, 23:48 (CEST)

Komentáře[editovat | editovat zdroj]

Mám dotaz, existují o rekordních penaltových rozstrělech oficiální statistiky UEFA či FIFA? Nova přeci jen není větohodný zdroj.Mirek256 17. 8. 2016, 15:13 (CEST)

FIFA nepíše nic, ale třeba Goal.com by se jako autorita možná dal vzít: [9]. Guinessova kniha rekordů dosud uvádí ten namibijský rozstřel, ale nevím, jak často je aktualizovaná...--Hnetubud (diskuse) 17. 8. 2016, 20:21 (CEST)

@Hnetubud: Zde je nejhorší, že rozhodčí či kdo penalty měl spočítat, je ani pořádně nespočítal..nějak se vloudila chybička.--Mirek256 18. 8. 2016, 09:44 (CEST)

To už ale s encyklopedickou významností nesouvisí („ověřitelnost, nikoli pravdivost“). Smažeme snad článek o Ježíši Kristovi jen proto, že nikdo přesně neví, jak to s tím jeho narozením a ukřižováním vlastně bylo?--Hnetubud (diskuse) 18. 8. 2016, 10:40 (CEST)
Ovšem tady na počtu závisí samotná skutečnost, jestli jde o rekord, protože ničím jiným než rekordním počtem ten zápas evidentně významný není. Možná si počkejme dva tisíce let, jestli se kolem něho vytvoří nějaké světové náboženství. Anebo ne. :) --Bazi (diskuse) 18. 8. 2016, 10:51 (CEST)
Tak tady píšou, že to rekord není: [10], protože nešlo o profesionální zápas. Ovšem je to jenom blog. Takže asi bude lepší počkat na vyjádření nějakého oficiálního orgánu, podle mě by stačil i FAČR. Tvrzení zlínského deníku o přepsání guinessovy knihy je zjevně novinářskou nadsázkou [11].--Hnetubud (diskuse) 19. 8. 2016, 12:24 (CEST)


MHD zdarma ve Frýdku-Místku[editovat | editovat zdroj]

Toto není hlasování, ale diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
Vachovec1 (diskuse) 16. 8. 2016, 15:48 (CEST)
Uzavření diskuse
nejdříve 27. 8. (na seznam DoSů vloženo až 20. 8.)

Doporučená řešení[editovat | editovat zdroj]

 • Přinejmenším přepracovat a přesunout. Pokud by to mělo zůstat v současném stavu, tak raději smazat. V současném stavu článek nese silné známky sebepropagace a reklamy (například sekce Vývoj počtu přepravených cestujících a Vývoj tržeb, navíc mám pochybnosti ohledně encyklopedické významnosti faktu "doprava zdarma". Řešením by mohlo být přepracování na obecný článek o MHD ve Frýdku-Místku (kteréžto téma nepochybně EV má) a přesun na vhodnější název. --Vachovec1 (diskuse) 16. 8. 2016, 15:48 (CEST)
  Samotná skutečnost uvádění vývoje přepravených cestujících a tržeb a je rozhodně užitečná, celkově jde totiž o zajímavý experiment v oblasti životního prostředí, dopravy a ekonomie, k čemuž právě ukazatele tržeb a přepravených osob slouží. Propagační charakter bychom možná mohli zvažovat, kdyby šlo o jednostranné vychvalování soukromého komerčního subjektu, ale tady jde spíš o koncept veřejné dopravy aplikovaný městem. O sloučení s městskou autobusovou dopravou ve Frýdku-Místku by se ovšem uvažovat dalo, resp. o vytvoření nového obecnějšího článu Městská hromadná doprava ve Frýdku-Místku. Tam by pak mohlo být „MHD zdarma“ samostatnou kapitolou a název současného článku přesměrováním na ni. --Bazi (diskuse) 20. 8. 2016, 13:04 (CEST)
 • není důvod ke smazání. Nepochybně jde o encyklopedicky významné téma, jako trvalé řešení nemá toto uplatnění světově významné koncepce financování veřejné dopravy v ČR ve městě srovnatelné nebo větší velikosti obdoby. Faktické informace nelze považovat za "sebepropagaci a reklamu", bez ohledu na to, jestli momentálně vyznívají ve prospěch, anebo v neprospěch experimentu, přičemž zmíněné oddíly jsou formulovány důsledně věcně, bez nějaké PR vaty či neencyklopedických formulací. Je ovšem pravda, že i téma Městská autobusová doprava ve Frýdku-Místku už máme pojednané dostatečně podrobně na to, aby mohlo být rovněž vyčleněno do samostatného článku, a značná část pasáže "Dopravní řešení" by do něj měla být přenesena, nicméně jinak je článek MHD zdarma ve Frýdku-Místku poměrně vhodně a výstižně nazván, encyklopedicky psaný a obsahuje podstatné informace. Zahrnutí obou témat do společného článku by bylo také možným řešením, nicméně v tomto rozsahu informací už by takový článek byl nazrálý k vyčlenění "bezplatného tarifu" do samostatného, speciálního článku. --ŠJů (diskuse) 20. 8. 2016, 04:12 (CEST)
 • Sloučit do dosavadního přesměrování Městská autobusová doprava ve Frýdku-Místku, současně do něj vyčlenit pasáže o MHD ve Frýdku-Místku z článku Městská autobusová doprava v Moravskoslezském kraji, kde byl měl být podobně jako u Ostravy ponechán jen obecný úvod. Vzhledem k rozsahu si to již samostatný článek zaslouží, přičemž jako vhodnější název se mi jeví „Městská autobusová doprava ve Frýdku-Místku“, neboť jde o název označující místní MHD obecně a okolnost, že je tam právě zdarma, je fakt současnosti, neplatí pro minulost a nemusí platit ani pro budoucnost. Samostatný článek by podle mě měl smysl tehdy, pokud by článek o frýdecko-místecké MHD už přesáhl standardní rozsah. Přesměrování samozřejmě zachovat. Obecný článek už zde máme, byť by si zasloužil rozšířit. --Vlout (diskuse) 21. 8. 2016, 11:48 (CEST)
 • Sloučit - byť toto je diskuze, a "důležité jsou argumenty", tak plně souhlasím s kolegou Vloutem. --Z.Johny (diskuse) 22. 8. 2016, 14:53 (CEST)

Komentáře[editovat | editovat zdroj]

V rámci encyklopedicky celosvětově významného tématu Bezplatná veřejná doprava (na české Wikipedii o něm máme zatím jen pahýl, ale na anglické Wikipedii docela rozsáhlý článek Free public transport je Frýdek-Místek nejvýznamnějším případem aplikace MHD zdarma v celé české republice. Jinak jde buď jen o jednotlivé linky (Hořovice, Třeboň, nákupní linky) nebo o krátkodobý experiment (Valašské Meziříčí), zaváděcí provoz (Přelouč) či krátkodobé nouzové opatření (povodně či smog v Praze). Tato akce či opatření je určitě dostatečně encyklopedicky významné na to, aby mělo vlastní specializovaný článek, nicméně je poněkud zvláštní, když aktuální tarif MHD by měl být považován za důležitější než sama MHD ve Frýdku-Místku, o které dosud neexistuje samostatný článek, ale jen poměrně rozsáhlý oddíl v článku obecnějším - Městská autobusová doprava v Moravskoslezském kraji#Frýdek-Místek. Rozdělení obsahu mezi tyto dva články a omezení zbytečných duplicit je určitě na místě. Téma "dopravní řešení" určitě nepatří do specializovaného článku o bezplatném tarifu, tam patří pouze aspekt bezprostředního vlivu bezplatného tarifu na dopravní řešení. --ŠJů (diskuse) 20. 8. 2016, 04:02 (CEST)Mishovy šílenosti[editovat | editovat zdroj]

Toto není hlasování, ale diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
Dominikosaurus (diskuse) 17. 8. 2016, 22:26 (CEST)
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešení[editovat | editovat zdroj]

 • Smazat. Vždy jsem si myslel, že článek na Wikipedii mají jen opravdu známé osoby – osoby, které se o to nějak výrazně zasloužily. Bez urážky, ale to rozhodně nejsou dva kluci, kteří jsou známý jen díky své „provokativní cancer tvorbě“. --Dominikosaurus (diskuse) 17. 8. 2016, 22:26 (CEST)
To je jen subjektivní pohled na věc, daný nejspíše Vaším celkovým odporem k trendu youtuberů. Ale když se podíváte na to, jací jiní youtubeři tady mají stránku, pak přeci nemůže být pochyb o tom, že zde Mishovy šílenosti také patří. Zdá se mi, že je tady spíše spor o tom, jestli vůbec tady mají mít celebrity z youtube světa svoji stránku. Nikoliv o této konkrétní stránce. OK, nechť se vede tento spor, ale pokud se dojde k tomu, že zde youtubeři svoji stránku mít nemají, tak by měli být odstraněni všichni. --Olosh (diskuse) 18. 8. 2016, 18:33 (CEST)
Popravdě nevím, co Vás vedlo k názoru, že se stavím proti „trendu YouTuberů“. Sám jsem náctiletý mladý muž, který jich dokonce pár sleduje, ale to nutně neznamená, že je musím cpát na Wikipedii. Klidně můžou být sebevtipnější, vydávat videa s dechberoucími speciálními, či zvukovými efekty, ale to z nic nedělá encyklopedicky významné osoby. Ono celkově stát se YouTuberem není žádná věda. Chci tím říct, že za nějakých deset let tady můžeme mít kategorii 11 letých dětí, jejichž jedinou encyklopedičnost dokládá hrstka rozhovorů v bulvárních denících. A ne jen bulvárních – kdo by se přeci nechtěl přiživit na aktuálním trendu. To je můj pohled na věc jako delecionisty. Když už jsme u toho, tak bych klidně nechal smazat i PedrosGame a Martina Rotu, ale to už je jiný příběh. --Dominikosaurus (diskuse) 18. 8. 2016, 19:39 (CEST)
oba dva uvedené články jsou ozdrojované o něco hůře, než je tento.--Grtek (diskuse) 18. 8. 2016, 19:49 (CEST)
Jako inkluzionista si zase myslím, že všechny uvedené stránky tady mají svoje místo. Jediný youtuber, u kterého vidím existenci jeho stránky jako problematickou, je Baty Alquawen. --Olosh (diskuse) 19. 8. 2016, 09:34 (CEST)
 • Ponechat. Ačkoli na to, stejně jak na cokoli jiného, může mít každý nějaký názor, na Wikipedii je důležitá encyklopedická významnost. A ta podle mne byla doložena uvedenými zdroji. Jinými slovy, není důležité kvůli čemu jsou známí, ale to, že známí jsou. --Vlout (diskuse) 17. 8. 2016, 22:37 (CEST)
 • Ponechat. V podstatě jako Vlout, významnost je tady v současné době už naprosto jistá.--frettie.net (diskuse) 18. 8. 2016, 00:15 (CEST)
 • Spíše smazat. článek sice plní podmínku dvou zdrojů. Nicméně další otázkou je, jsou-li skutečně netriviální. Dále, když si pročítám doporučení WP:VL a WP:VW, tak jsem přesvědčen, že článek neprojde ani jedním 100letým testem a podmínky významnosti webu také nejsou jednoznačně splněny. Po shlédnutí několika videí z oněch pár příspěvků z daného kanálu si kladu otázku, jestli si toto skutečně zaslouží nějakou pozornost... Skutečně chceme našim dětem dávat něco takového za vzor? Wikipedie se dnes stává poměrně důležitou autoritou pro běžný život a protože děti touží být něčím jedinečné a vynikat a nová kultura "youtuberů" je pro ně velice jednoduše dosažitelná, můžeme ponecháním článku zůsobit poměrně významné škody.--Z.Johny (diskuse) 18. 8. 2016, 08:11 (CEST)
Druhá část argumentace mi přijde irelevantní - wikipedie tu není od toho, aby tvořila či bořila vzory. Smazat článek z toho důvodu by bylo obdobné jako smazat článek o Daeš, aby se po jeho přečtení náhodou někdo nepřidal k teroristům...--Grtek (diskuse) 18. 8. 2016, 14:06 (CEST)
 • Vážený kolego, zřejmě ne úplně chápete můj pohled a argumentujete poněkud absurdně. U hesla Daeš není pochyb o jeho významnosti, za 100, možná 1000 let bude stále mít místo v historii. Na druhou stranu já se snažím říct, že a) u hesel, jejichž významnost není zjevná, se založením článku invertuje situace, kdy z původně prakticky nevýznamného subjektu se stává významný. B) proto je potřeba dobře zvážit, jestli je významnost natolik vysoká, aby se tímto jejím invertováním nenatropilo více škody než užitku. --Z.Johny (diskuse) 18. 8. 2016, 18:18 (CEST)
Děkuji za dovysvětlení, skutečně jsem Vaši argumentaci nepochopil úplně přesně. Měl jsem za to, že A a B jsou nezávislé argumenty a nikoli že B vychází z A. Nicméně, stále si myslím, že A v tomto konkrétním případě tak úplně neplatí, takže nehrozí ani B...--Grtek (diskuse) 18. 8. 2016, 19:36 (CEST)
"Po shlédnutí několika videí z oněch pár příspěvků z daného kanálu si kladu otázku, jestli si toto skutečně zaslouží nějakou pozornost" - Taky si nemyslím, že by to byl nějaký relevantní argument. Tvorba youtuberů se nám nemusí líbit. Třeba FattyPillow mluví sprostě a hází na sebe chipsy a křupky, a stejně tady svoji stránku má. Stejně jako tento kanál. Pokud by se měla Vaše argumentace brát důsledně, pak bychom měli odstranit všechny youtubery, co tu jsou. --Olosh (diskuse) 18. 8. 2016, 18:33 (CEST)
 • Smazat - Ano, WP není z papíru a může zde být halda témat, ale myslím, že je tu mnoho důležitějších témat na rozepsání než 9letí a 21letí kluci, kteří se baví točením nějakých videí nebo co já vím či jedenáctiletý hokejista, kteří to všechno dělají jen jako zábavu a jejich současná práce a povinnost je škola. Vsadím krk na to, že za nějakých 15 let, až budou mít normální práci, si na nějaký YT ani nevzpomenou. Takže přestože možná NNVZ existují (jako existují i k jiným smazaným tématům) smazat, nevidím vcelku nic, co by na tom bylo významného. OJJ, Diskuse 18. 8. 2016, 08:38 (CEST)
Jak jsem již zareagoval výše, to už rovnou můžeme smazat všechny youtubery, co tu jsou. Není to argument proti této konkrétní stránce, nýbrž proti youtuberům obecně. --Olosh (diskuse) 18. 8. 2016, 18:33 (CEST)
 • Ponechat. O 2NNVZ dle mého nemůže být pochyb, co se týče WP:VL, i tam by mohl článek při troše vůle vyhovět. Ono je to dost těžké posoudit, protože kritéria nejsou moc psaná s ohledem na "nová média", ale asi by se dalo říct, že předmět článku obdržel více nezávislých recenzí nebo ocenění svých děl a vydává je v nezanedbatelném nákladu, a navíc má rozsáhlou fanouškovskou základnu. Jestli je široce uznáváno, že se navíc stal ve svém (pro mnohé z nás jistě dosti pochybném) oboru trvalou součástí historických záznamů nedokážu vyloučit, pravděpodobně tento obor nemá nic, co by se dalo nazvat historickými záznamy. Také bych narozdíl od wikipedisty:Z.Johny zcela nevylučoval, že by článek mohl projít 100letým testem do budoucnosti - pokud za 100 let bude někdo psát publikaci o počátcích vlogování v Česku, dost možná by se mu informace mohly hodit.. Z jiných alternativních testů článek zcela určitě vyhovuje google testu, testu ověřitelnosti a nemá znaky autobiografie. Naopak myslím, že by neprošel testem rozšířitelnosti.--Grtek (diskuse) 18. 8. 2016, 13:33 (CEST)
 • Ponechat, nepochybně jeden z nejvýznamějších reprezentantů významného fenoménu dnešní doby. Kritériem pro zařazení do encyklopedie není nějaká "záslužnost", "užitečnost" či "hodnota", ale encyklopedická významnost, a tu tento YouTuberácký kanál naplňuje vrchovatě. Pokud bychom z nějakého snobství měli takto zjevně a napřehlédnutelně významné fenomény ignorovat, tak to můžeme celou naši slavnou Wikipedii rovnou zabalit. Dost na tom, že jsme kdysi proti všem zásadám a pravidlům smazali článek Lord Hoven, byť ten opravdu svou významností tady tomu Mishovi nesahal po kolena. --ŠJů (diskuse) 20. 8. 2016, 04:22 (CEST)
Víte, kdy bychom to tu mohli zabalit? Právě, kdybychom se tyto „fenomény“ nesnažili ignorovat. Na informování o tom, co právě letí tady máme spoustu webů, ale rozhodně ne Wikipedii. Nedávno se například mluvilo o přítelkyni Jaromíra Jágra ([12]), propagačním spotu Svazu školkařů s pozoruhodným názvem Everybody do školky ([13]) nebo YouTube kanálu MikeJePan ([14]). Jak tak čtu Vaše reakce na tuto diskusi o smazání, tak i oni by si zasloužili svůj vlastní článek na Wikipedii. Zároveň bych polemizoval o tom jestli je právě Misha „jedním z nejvýznamějších reprezentantů významného fenoménu dnešní doby“, protože podobných jako on tu jsou stovky, ba dokonce tisíce. A to nemluvě o hromadě YouTuberů ze zahraničí. Vůbec se nesnažím zabránit pokroku dnešni doby a už vůbec si nepřijdu proti YouTuberům nijak zaujatý, ale je potřeba si uvědomit, že ne vše, co se na krátkou dobu objevilo ve zprávách, může být přetvořeno v encyklopedický článek. --Dominikosaurus (diskuse) 20. 8. 2016, 14:27 (CEST)
Když pominu to, že Mishovy šílenosti nejsou událost, která se pouze po krátkou dobu objevila ve zprávách, a že celá Vaše argumentace vlastně směřuje proti dosavadnímu konceptu relativně objektivní encyklopedické významnosti založené na uznatelných zdrojích, tak by Vás možná zajímalo, že článek Veronika Kopřivová zde už máme. --Vlout (diskuse) 20. 8. 2016, 14:59 (CEST)
V odstavci č. 5, který jsem citoval, se píše o osobách i událostech. --Dominikosaurus (diskuse) 20. 8. 2016, 15:32 (CEST)
Ano, a přesně tím on, resp. i jeho bratr a vůbec tento YouTube kanál není. Ještě bych k tomu dodal, že Wikipedie není výběrová encyklopedie, reflektuje to, co zajímá svět. Jestliže je ten zájem dostatečně veliký, existuje více netriviálních a věrohodných zdrojů, což zakládá možnost samostatného článku. --Vlout (diskuse) 20. 8. 2016, 15:59 (CEST)
 • Smazat. Argumenty jako kolega Dominikosaurus. --Zbrnajsem (diskuse) 20. 8. 2016, 15:18 (CEST)
 • Ponechat Jaho předposlední píseň se jménem PokemonGO song už má 7.95 milionu zhlédnutí a proto si myslím že je lepší ponechat tento článek... myslím že je tam i několik dalších faktorů proč si myslím, že je lepší ponechat tento článek, ale mohl by být trochu upraven. – Tento nepodepsaný komentář přidal uživatel 86.49.14.64 (diskusepříspěvky) 21. 8. 2016, 11:18‎
Osobně nevím o žádném pravidle, na základě kterého hodnotíme encyklopedičnost podle počtu zhlédnutí na YouTube. Zároveň ale souhlasím s tím, že by mohl být článek trochu poupraven. Otázkou však je, co víc chcete psát o životě a úspěchu 9letého kluka? --Dominikosaurus (diskuse) 21. 8. 2016, 14:10 (CEST)
 • Ponechat I když to je proti mému staromilskému přesvědčení o encyklopedické významnosti. Na rozdíl od Adam Jehlička, kde jsem byl z mnoha důvodů pro smazání, tady beru v úvahu nejen počet Youtube shlédnutí, ale i návštěvnost vlastní stránky. Můj šálek čaje ale ty neumělé zpívánky nejsou. --Svenkaj (diskuse) 21. 8. 2016, 14:34 (CEST)
 • Smazat, viz Dominikosaurus + OJJ, --Ivannah (diskuse) 22. 8. 2016, 22:40 (CEST)
 • Ponechat - Sice je to obsahem kravina, ale encyklopedická významnost je zdroji, které nemají charakter popisu jednorázové události, dána. --Dezidor (diskuse) 23. 8. 2016, 14:59 (CEST)

Komentáře[editovat | editovat zdroj]

S těmi 2NNVZ bych brzdil, protože článků z podobných webů bych vám mohl najít desítky. Teď mám na mysli ten typ webů, které se snaží jít s davem a psát o tom co je právě trendy. Viz. například Prima Style: [15][16][17]. Nestačí? Tak prosím, tady máte další: [18][19][20][21][22][23]. A teď nemám na mysli jen Prima Style. Chci tím říct, že ne všechno na internetu je nutně nezávislý netriviální věrohodný zdroj. Pamatuji si, že – ne před zas tak dávnou dobou – se tu objevovali články o mnoha jiných YouTuberech. Nejfake, Ňákej McCitron. Všechny tyto články byly smazány jako neencyklopedické, nevýznamné. Co pak tedy rozhoduje o tom, kdo z nich na Wikipedii bude a kdo ne? Velikost fanouškovské základny, či snad počet článků v mainstreamových médiích? K zamyšlení. --Dominikosaurus (diskuse) 18. 8. 2016, 14:55 (CEST)

Z Vámi uvedených odkazů plyne, že o encyklopedické významnosti popisovaného subjektu nemůže být pochyb. K tomu jen z článku je možné dodat [24] a [25], jistě by se při troše snahy našly i další. Ano, youtubeři jsou fenomén a Wikipedie jeho hodnotu jistě nebude hodnotit, od toho zde není. --Vlout (diskuse) 18. 8. 2016, 15:00 (CEST)
(s e.k.) Prima Style se dá chápat jako bulvární médium, pro naše potřeby tedy asi bude narážet na kritérium věrohodnosti. Byť pro obecně společenská témata se takové zdroje dají s přivřením oka použít snáz než pro témata odborná/vědecká. V mnoha případech taky ty texty můžou být na štíru s trivialitou, protože když má třeba článek dva odstavce vyplněné ovšem převážně vatou a třeba s jedinou nebo dvěma skutečnými informacemi použitelnými pro encyklopedii, tak se to nedá brát jako zdroj jdoucí do hloubky. Oproti tomu třeba text z Respektu je ucelený a jde o seriózní médium, tam bych tu pochybnost neměl. --Bazi (diskuse) 18. 8. 2016, 15:16 (CEST)
Chápal bych tu výtku, kdyby bulvární média zde byla jediným zdrojem. To však nejsou. --Olosh (diskuse) 18. 8. 2016, 18:33 (CEST)

@Grtek,Olosh: vážení kolegové, uvědomme si, že 2NNVZ je jen doporučení, nikoli závazné pravidlo. Pokud bychom se jej striktně drželi, tak bychom zde měli taktéž strpět články o dírách na silnici a případně další podobné. A to je podle mého další faktor významnosti: do výmolu někdo nasype kolečko asfaltu a je po tématu, stejně tak u takovýchto pseudocelebrit dojde k odchodu do zaměstnání, navázání vztahu a pod. a jejich činnost je ukončena významnost klesne téměř k nule. Ale je pravdou, že správné řešení je přezkoumat z tohoto pohledu i ostatní členy Kategorie:Youtubeři. Podle tothoto úsodku bych navrhnul v ní ponechat pouze lidi, kteří se touto činností dokáží uživit, případně lidi, kteří dosáhli skutečné špičky v tomto "oboru", například viz poslední odstavce článku Youtuber. – Tento nepodepsaný komentář přidal Z.Johny (příspěvkydiskusebloky) 19. 8. 2016, 10:35‎ SE(L)Č

Kritérium uživení se je zajímavý nápad. Jen mám obavu, že kdybychom ho podobně aplikovali třeba na básníky nebo malíře, jejichž mnohá díla se třeba dnes prodávají za horentní sumy, ale oni sami zemřeli v bídě, protože se tím neuživili, nebo to dělali při jiném zaměstnání... Nevím, jestli to obstojí pro youtubery. Každopádně dost špatné kritérium je i prostá sledovanost, protože to vypovídá možná tak o relativní důležitosti jednoho vůči jiným, ale není schopno vypovědět o srovnání významnosti vůči jiným oblastem života. Takže se vrátíme zase nejspíš k osvědčenému NNVZ, kdy jen musíme důkladněji zkoumat, jak moc triviální jsou ty zmínky a v jak kvalitních médiích se objevují, jestli o youtuberovi pojednávají jenom specializované webové pseudopořady, nebo jejich věhlas pronikl i do mainstreamových médií a pořadů, případně i dál. A je dobré si třeba všímat, jestli ty zmínky pojednávají jenom o jednotlivých excesech, které stály za zmínku jenom svou bizarností, nebo se zabývají třeba obšírněji celou tvorbou dotyčného a snaží se proniknout do hloubky. --Bazi (diskuse) 19. 8. 2016, 10:55 (CEST)
@Z.Johny: O výmolu, který nejméně dvakrát po sobě získal titul "výmol roku" a opakovaně ohlas v celostátních médiích včetně celostátního veřejnoprávního rozhlasu i televize, bychom tu určitě měli mít článek. Na tom nevidím vůbec nic absurdního. A z hlediska praktického života je to možná i závažnější věc než nějaké sportovní medaile. Wikipedie není příručka ani telefonní seznam. Na Wikipedii platí, že co jednou bylo významné, je provždy významné. Co jednou prošlo všemi velkými médii, stává se definitivně přinejmenším součástí historické paměti jedné generace lidí. A jestli to neplatí zrovna o výmolu U Seřadiště, tak o Mishových šílenostech to bude platit zcela nepochybně. Stejně jako třeba o Aničce Dajdou, dřevorubecké anabázi Lídlu, knižním velkoobchodu Miroslava Macka anebo "článku vlevo dole" a "fotografické paměti" prezidenta Zemana. Kritérium, zda se někdo něčím "dokáže uživit", je totálně nesmyslné. Encyklopedicky významných je i mnoho subjektů nebo projektů, které zkrachovaly, a mnoho lidí, kteří se zbláznili nebo přišli na mizinu. A samozřejmě i mnoho kýčovitých děl, tlachajících neschopných politiků, neužitečných celebrit. Významnost prostě neznamená úspěšnost ani záslužnost. --ŠJů (diskuse) 20. 8. 2016, 04:48 (CEST)
Vážený kolego, na tom se neshodneme, myslím si, že o díře v silnici (natož parkoviště náklaďáků a autobusů, jakým je ulice U Seřadiště) bychom článek mít neměli. Pokud by to byla díra na nějaké podstatné dopravní tepně, kde alespoň jednou do roka způsobí vážnou nehodu a píše se o ní jako známé, tak prosím. A s tématem tohoto DoSu je to stejné, pokud Mishovy šílenosti dosáhnou věhlasu např. Kazmy nebo ViralBrothers - budou mít vlastní kanál na nějakém redigovaném médiu, někdo vydá jejich tvorbu na fyzickém nosiči nebo se alespoň udrží v obecném povědomí (já třeba, i když se snažím dění v ČR sledovat, tak mi to vůbec nic neříká) po několik dalších let, budiž, nemám námitek. Ale takto je to jen malý kluk, který ani neví co vlastně chce, řízený svým slávychtivým bratrem a v tomto by je cswiki neměla podporovat - rozhodně nejsme propagační web. --Z.Johny (diskuse) 22. 8. 2016, 10:48 (CEST)
@Bazi: Je pravda, že posuzovat "triviálnost" zmínek nebo "kvalitu" médií je jedna z cest, jak do Wikipedie propašovat jinak zakázan vlastní názor či postoj ("výzkum" je pro takové dojmy a soudy příliš silné slovo). Požadovat, aby téma proniklo ze specializovaných publikací, médií či pořadů do těch velkých, mainstreamových a všeobecných (neboli do povrchního bulváru), je také ošidné. Kam bychom přišli, kdybychom takto postupovali u technických či vědeckých témat a ignorovali je, pokud neproniknou mimo svůj obor? Co se týče bizarnosti, jistě má svůj důvod, že bizarnost je jedním z důvodů, proč se lidé o věci zajímají, tj. proč pro ně jsou takové věci významné, a tento důvod není o nic méně důležitý, než jiné důvody. Důvody, proč zrovna v naší době propukl zrovna na Youtube zrovna tento fenomén, který hýbe značnou částí zrovna jedné dnešní generace, mohou být zkoumány donekonečna - jisté však je to, že nějaké takové důvody jsou a že se tak stalo. --ŠJů (diskuse) 20. 8. 2016, 04:48 (CEST)
To přirovnání youtuberů k technickým a vědeckým tématům ohledně jejich průniku do mainstreamových médií poněkud pokulhává, vlastně hodně. Protože každé z těch témat se k onomu mainstreamu přibližuje z opačné strany. Zatímco u vědeckých témat lze s úspěchem předpokládat, že jsou převážně seriózní, průnik do mainstreamových médií je pro ně bulvarizací. Naopak témata spíše z oblasti zábavy, různých pikanterií apod. jsou ze své povahy spíše bulvární (připomeňme si, že bulvarizace je právě posun informační funkce směrem k funkci zábavní), takže průnik z médií silně bulvárních nebo úzce vymezených do médií serióznějších a mainstreamovějších je pro ně dokladem právě o posunu z pouhé bulvární roviny k rovině encyklopedicky zajímavější a významnější. (Něco jiného by samozřejmě bylo, kdybychom mluvili o specializovaném odborném, vědeckém textu na téma youtuberů. Ale tady se jedná o specializované pořady zábavní.) --Bazi (diskuse) 20. 8. 2016, 15:16 (CEST)
Cejchovat témata či média podle osobního dojmu a vkusu jako "seriozní" nebo "bulvární" anebo považovat zábavnost nebo pikantnost za nějakou kontraindikaci významnosti je velmi ošidné. Představte si, že bychom tato hlediska uplatňovali třeba na LGBT témata jako třeba nějaký ročník nějakého "pikantního" průvodu po pražském bulváru. Ovšem významné zábavné nebo pikantní věci jsou předmětem zájmu encyklopedie úplně stejně jako ty, které se natolik zpolitizovaly, že jsme nuceni je považovat za seriozní. Pro mě osobně je třeba kritériem významnosti, že pokud o něčem vím, přestože se o daný obor v podstatě vůbec nezajímám, tak už to považuji za významné (mimo jiné proto, že u takových věcí už je podstatně vyšší pravděpodobnost, že o tom někdo bude hledat informace). Z tohoto hlediska bych tohodle Mishu a možná pár podobných jevů řadil téměř na stejnou úroveň jako třeba Kancelář Blaník nebo Opráski sčeskí historje, byť o nich lze psát přece jen hlubokomyslnější recenze. Je to úroveň, při které se dá říct, že komu nejsou povědomé, ten nemá všeobecný přehled. --ŠJů (diskuse) 22. 8. 2016, 03:43 (CEST)
Však tak to je, že Prague Pride 2016, na který je tu naráženo, pokud pomineme tu aktivistickou či politickou stránku věci, by byl festivalem ryze zábavním a svou významnost by prokazoval tak jako tak nejlépe právě ohlasem v celostátních seriózních mainstreamových médiích. Tady jsem to ovšem stavěl do kontrastu s onou dřívě zmiňovanou vědou a technikou. Samozřejmě můžeme nacházet oblasti sporné, nejednoznačné, jako asi v kdečem, ale nevím, jestli by někdo chtěl přijít s hypotézou, že veškerá věda je v principu bulvární a veškerá zábava v principu seriózní. Samozřejmě i z oblastí zábavních existují třeba encyklopedické práce, všemožné encyklopedie filmu, populární hudby i třeba televizní tvorby, což IMHO dokládá právě prostup oněch témat do oblasti seriózního zájmu. Máme i encyklopedie turistické ad. O žádné youtuberské encyklopedii zatím nevím, ale nemůžu vyloučit do budoucna vznik nějaké takové. Tím by se opět potvrdil jakýsi seriózní zájem o tuto oblast. A záznamy v takové práci by se pak daly využívat k dokládání encyklopedického významu jednotlivých youtuberů. --Bazi (diskuse) 22. 8. 2016, 04:01 (CEST)
Řada článků, rozhovorů atd. se najde. Potíž je, z jaké pozice a jakou metodu my chceme určovat, který zájem je "seriózní" nebo "důvěryhodný". Samozřejmě že intenzivněji a do větší hloubky se tím budou zabývat zdroje, které jsou kulturně a žánrově blíž tomu, o co se jedná. A budou se tím zabývat především způsobem, jaký je danému žánru vlastní. --ŠJů (diskuse) 22. 8. 2016, 16:09 (CEST)


Kategorie:Životní prostředí podle sektoru[editovat | editovat zdroj]

Toto není hlasování, ale diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
ŠJů (diskuse) 22. 8. 2016, 03:57 (CEST)
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Kategorie obsahuje jedinou podkategorii, Kategorie:Plasty a životní prostředí, která obsahuje opět jen jedinou podkategorii, Kategorie:Recyklace plastů, a ta obsahuje 3 články. Interwiki nemá. Nemám dojem, že by se životní prostředí běžně členilo na nějaké sektory, natož že by plasty byly sektorem životního prostředí. V kategorii životního prostředí existuje podkategorie odpadů a v ní podkategorie recyklace, potenciálně tam mohou být i kategorie typů odpadu. Nevidím důvod vymýšlet vedle toho jakési "sektory". --ŠJů (diskuse) 22. 8. 2016, 03:57 (CEST)

Doporučená řešení[editovat | editovat zdroj]

 • Smazat viz výše. --ŠJů (diskuse) 22. 8. 2016, 03:57 (CEST)
 • rychle smazat - nesmyslné --Wikipedista:BobM d|p 22. 8. 2016, 07:51 (CEST)
 • Smazat - dokážu si představit, že by takováto kategroie mohla dávat smysl, ale v současném stavu je lepší ji smazat. --Z.Johny (diskuse) 22. 8. 2016, 10:35 (CEST)
 • Smazat – souhlas s navrhovatelem. --Vachovec1 (diskuse) 22. 8. 2016, 11:37 (CEST)

Komentáře[editovat | editovat zdroj]

Kategorie:Lidé podle asociace[editovat | editovat zdroj]

Toto není hlasování, ale diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
ŠJů (diskuse) 22. 8. 2016, 04:08 (CEST)
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Zřejmě nějaký nepovedený převod z angličtiny, v češtině to "podle asociace" nedává valný smysl (obávám se, že ani v té angličtině). V češtině má slovo asociace zhruba dva hlavní významy. Prvním významem je de facto organizace (tj. sdružení, spolky, svazy, společnosti, sbory). Byť ne všechny organizace jsou asociacemi, v zásadě bych nepovažoval za nutné to v kategorizaci lidí podle organizací rozlišovat. Druhým významem slova "asociace", který by připadal v úvahu, je vzájemné propojení myšlenek, vjemů či citů, tj. že se nám na základě nějaké souvislosti něco vybaví. Volnější souvislost, dalo by se říct. Ovšem podle něčeho takového kategorizovat v encyklopedii? To asi fakt ne. Takže "podle asociace" může znamenat maximálně tak "podle příslušnosti k organizaci".

Nyní má ta kategorie všeho všudy 4 dosti nesourodé podkategorie: Kategorie:Členové organizací, Lidé v náboženství, Lidé podle zaměstnavatelů, Vítězi cen.

Doporučená řešení[editovat | editovat zdroj]

 • Smazat nebo nahradit kategorií Kategorie:Lidé podle organizací, kde by mohli být lidé podle členství, lidé podle zaměstnavatele, studenti (absolventi) podle školy, lidé podle příslušnosti k církvi atd. --ŠJů (diskuse) 22. 8. 2016, 04:08 (CEST)
 • smazat - nesmyslná kategorizace --Wikipedista:BobM d|p 22. 8. 2016, 09:25 (CEST)

Komentáře[editovat | editovat zdroj]