Wikipedie:Diskuse o smazání

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Wiki rules.svg

pravidla:

     závazná
     doporučení
     v hlasování
     navrhovaná
     neschválená
Doporučení

Text této stránky je doporučení české Wikipedie. Vysvětluje standardy, s nimiž většina wikipedistů v principu souhlasí a které je vhodné dodržovat. Přesto není závazným pravidlem. Nebojte se stránku editovat, je-li potřeba, ale větší změny raději předem navrhněte v diskusi a oznamte je též Pod lípou.


Zkratka:
 • WP:DoS
  WP:AfD
  WP:TfD

Diskuse o smazání (slangově též DOS, DoS, AfD z anglického Articles for Deletion či TfD z Template for Deletion) je stránka pro diskuse o tom, zda obsah stránky vyhovuje kritériím pro zahrnutí ve Wikipedii, či zda má být stránka smazána. Cílem diskuse je dosáhnout konsensu o smazání či ponechání, případně přepracování stránky do přijatelné podoby. Skončené diskuse jsou uloženy v archivu.

Diskuse o smazání řeší otázku smazání obsahu nějaké stránky, nikoliv rušení zavedených pravidel a zvyklostí. K diskusi o smazání mohou být proto zpravidla podány stránky jen z těch jmenných prostorů, které bezprostředně souvisí s obsahem v článcích, tj. stránky z hlavního jmenného prostoru a prostoru portál a šablony, soubory či kategorie, které bezprostředně s obsahem článků souvisí. V dalších jmenných prostorech se užívá jiných rozhodovacích procesů (vizte Změny v pravidlech), o smazání je možné rozhodovat jen tehdy, pokud byl příslušný mechanismus, jehož je stránka součástí, zrušen nebo standardním způsobem plně nahrazen jiným.

Oprávnění k mazání a obnovování stránek mají správci (sysopové) české Wikipedie.

Pro upozornění na omylem vytvořené, špatně pojmenované, zjevně zcela nesmyslné a jiné podobné stránky, které lze bez diskuse o obsahu vymazat procedurou tzv. rychlého smazání, použijte šablonu {{Smazat|důvod pro smazání}}.

Jestliže jde o heslo o encyklopedicky významném pojmu, který by na Wikipedii měl být, zvažte dobře, je-li jeho stávající obsah opravdu natolik nicotný, že je lepší ho zcela smazat z databáze než ho využít jako pahýl. Také zvažte, není-li vhodné stránku či kategorii spíše sloučit s jinou nebo přejmenovat. V případě, že stránka je spíše slovníkovou definicí než encyklopedickým heslem, zvažte její přesunutí na Wikislovník. K tomu se používá šablona {{Přesunout na Wikislovník}}.

V případě, že navrhujete ke smazání šablonu nebo jiný prvek, který užívají jiní uživatelé, napište ve zdůvodnění i postup, jak se vypořádat s problémy, které nastanou v souvislosti s jeho smazáním.

Jak navrhnout stránku na smazání[editovat | editovat zdroj]

Předpokládejme, že vidíte důvod smazat stránku Velký modrák. Nejprve zjistěte, zda problémy na této stránce nemůžete odstranit sami bez nutnosti vyvolávat diskusi o smazání, zejména:

 • úpravou problematického textu, například odmazáním nepřijatelného obsahu;
 • změnou obsahu stránky na přesměrování spolu s případným sloučením užitečného obsahu s cílovou stránkou přesměrování;
 • přesunem stránky na název, který bude ve shodě s jejím obsahem;
 • využitím mechanismu rychlého nebo odloženého mazání stránek;
 • přesunem na na některý sesterský projekt (například Wikislovník, Wikiknihy).

Pokud žádným z uvedených způsobů problémy stránky vyřešit nelze, navrhněte ji na smazání pomocí následujících kroků:

1/3 Vložení šablony do navrhované stránky

Na začátek stránky, kterou chcete smazat (tj. Velký modrák), vložte šablonu {{AfD}} (navrhujete-li smazání šablony, označte ji šablonou {{subst:TfD}}).

2/3 Vytvoření diskusní podstránky

V editačním políčku nahraďte text -heslo- názvem stránky, o níž se má diskutovat, a zmáčkněte tlačítko pro vytvoření diskusní podstránky. Podstránku vyplňte podle návodu a nakonec uložte.


3/3 Zařazení podstránky do seznamu

Zmáčkněte tlačítko pro zařazení podstránky do seznamu. Stránku vyplňte podle návodu a nakonec uložte.

Druhou možností je editovat celý seznam. Na nový řádek na konci seznamu připište {{Wikipedie:Diskuse o smazání/-heslo-}}, kde -heslo- nahraďte názvem stránky navrhované na smazání, takže přidaná položka bude například {{Wikipedie:Diskuse o smazání/Velký modrák}}. Můžete přitom vymazat případné již neaktuální položky. Varování, že jste nezadali shrnutí editace, si nevšímejte a změny uložte.

Po úspěšném provedení těchto kroků se text podstránky s novým návrhem na smazání objeví přímo na konci této hlavní stránky. Pokud se neobjevil, zkuste nejdříve vyprázdnit paměť serveru, a pokud ani potom ne, zkontrolujte, zda všechny vaše kroky proběhly přesně podle návodu (např. jestli jste neudělali překlep apod.).

Upozornění na diskusi v posledních změnách a na portálu Wikipedie zařídí robot, může mu to ale trvat až půl hodiny. Vstřícným krokem, který můžete ještě udělat (a robot ho neudělá), je upozornit hlavního autora článku na založení diskuse. Lze očekávat, že si nastavil odeslání e-mailu při změně diskusní stránky, takže bude upozorněn i v případě, kdy aktuálně Wikipedii nesleduje.

Pravidla diskusí o smazání[editovat | editovat zdroj]

Uzavření diskuse[editovat | editovat zdroj]

Diskuse se uzavírá nejdříve po týdnu. Správce však může zrušit nebo předčasně uzavřít diskusi, pokud:

 • bylo jejich založení zjevně v rozporu s jinými pravidly (např. šlo o narušování Wikipedie nebo obcházení bloku),
 • pro daný typ stránek je výslovně řečeno, že pro něj proces diskuse o smazání není určen.

Správce může dále předčasně uzavřít diskuse:

 • jednoznačné (dostatečně reprezentativní a takřka jednomyslné),
 • kde došlo k tak zásadnímu přepracování navržené stránky, že dosavadní argumenty pro smazání ztratily smysl.

Na druhou stranu může kterýkoli správce diskusi prodloužit, pokud se před očekávaným uzavřením objeví nové podstatné argumenty.

Uzavíratelem může být libovolný ze správců; jasné, zralé a řádně proběhlé diskuse, jejichž výsledek nevyžaduje použití práv správce, smí uzavřít kterýkoli wikipedista. Uzavíratel zváží argumenty, komentáře, připomínky a názory diskutujících a rozhodne, zda se článek ponechá, smaže nebo přesune. Zároveň může doporučit přepracování článku. Rozhodnutí může být v případě nutnosti výrazných úprav podmínečné. Rozhodnutí musí být jasně a výstižně zdůvodněno.

Uživatelé se zásadními námitkami vůči způsobu vyhodnocení nebo regulérnosti diskuse by se měli nejprve obrátit na uzavíratele. Pokud se svou stížností neuspějí, mohou podat na příslušné stránce podnět k revizi smazání.

Užitečné tipy pro vyhodnocování konsenzu vizte na stránce Wikipedie:Žádost o komentář/VfD: změna na AfD/Vyhodnocování konsenzu.

Výsledek a další postup[editovat | editovat zdroj]

 Při archivaci podstránek použijte následující šablony:

 • {{subst:vfd-archiv-start|vysledek=smazáno/ponecháno/nebyl dosažen konsenzus, ponecháno/přepracováno}} --~~~~
 • {{subst:vfd-archiv-konec}}

 Položku do archivu vložte pomocí:

 • {{subst:vfd-archiv-položka|Jméno stránky}} – smazáno/ponecháno/nebyl dosažen konsenzus, ponecháno/přepracováno --~~~~

Stránka bude smazána po uzavření diskuse, pokud výsledkem diskuse bylo rozhodnutí smazat, u šablon a modulů dojde i ke smazání dokumentační podstránky.

Obecně pokud diskuse skončí s výsledkem nemazat, stránka by již neměla být znovu nominována. Pokud není skutečně dobrý důvod, aby diskutující změnili svůj postoj, dá se předpokládat, že další návrh dopadne stejně.

Ukončené nebo zrušené diskuse se zařazují do Archivu diskusí o smazání (kde je i návod pro archivaci). Do diskusí ke stránkám, které nebyly smazány, se má vložit odkaz na zaarchivovanou diskusní stránku pomocí šablony {{Afd-oznámení}}. Budoucí čtenáři stránky tak jsou informováni, že v minulosti přežila návrh na smazání, a mohou si přečíst patřičnou diskusi. To ovšem nebrání případnému novému návrhu na smazání.

Vlastní diskuse[editovat | editovat zdroj]

Jak přidat argument nebo komentář[editovat | editovat zdroj]

Editujte jen příslušnou sekci „Doporučená řešení“ (nebo „Komentáře“), a to buď klepnutím na odkaz Editovat u nadpisu dané sekce, nebo klepnutím pravým tlačítkem myši tamtéž (záleží na vašem uživatelském nastavení Wikipedie).

Poté přidejte svůj argument pro nebo proti jako další položku seznamu. Pro přehlednost ve svém textu uveďte tučně shrnutí akce, kterou doporučujete udělat, např. Smazat nebo Ponechat. Můžete uvést i jiné možnosti, popřípadě více možností – pak jako první uveďte tu, které dáváte přednost (např. ponechat nebo alespoň sloučit; dát měsíc na přepracování, jinak smazat; přesunout na Wikislovník nebo smazat).

Máte-li k již vznesenému argumentu protiargument nebo komentář, přidejte jej jako podbod. Jestliže se již argument či informace v diskusi nachází, není nutno je přidávat opakovaně. Stačí uvést jména diskutujících, s jejichž argumenty se ztotožňujete (pokud je to jednoznačné).

Vyprázdnit paměť serveru
(použijte v případě, že se vám tu ukazují zastaralé verze podstránek)

Stránky navržené ke smazání[editovat | editovat zdroj]

Jiří Pavlíček[editovat | editovat zdroj]

Toto není hlasování, nýbrž diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
OJJ, Diskuse 7. 8. 2019, 18:08 (CEST)
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešení[editovat | editovat zdroj]

 • Nevím, spíš smazat – autor dvakrát odebral {významnost}, podle OS DoS. --OJJ, Diskuse 7. 8. 2019, 18:08 (CEST)
  Pokud článek obsahuje NNVZ, tak je správné, že někdo odebral šablonu "významnost", ať to byl kdokoliv. --ŠJů (diskuse) 20. 8. 2019, 01:03 (CEST)
 • Ponechat - podle mě zdroje dostačují. Ale já nejsem delecionista a nepotřebuju mazat vše, co se dá. dost možná by bylo na řadě trošku proměnit pravidlo významnosti ... --frettie.net (diskuse) 7. 8. 2019, 21:55 (CEST)
 • Smazat O čem ten článek je? Takových funcionářů, kteří po sobě nic nezanechají je...--Rosičák (diskuse) 8. 8. 2019, 10:33 (CEST)
 • Smazat Wikipedie není LinkedIn. -- Eykeklos Omnia (diskuse) 15. 8. 2019, 14:15 (CEST)
 • Ponechat Jsem autorem hesla a pokusím se vás přesvědčit o tom, že smazání by bylo v rozporu se smyslem Wikipedie. Argumenty mám dva: 1) Heslo splňuje formální náležitosti a obsahuje dostatečně relevantní zdroje. Pravda, k tomuto stavu textu jsem dospěl až v návaznosti na připomínky editorů. Stejně tak je pravdou, že jsem 2x odebral významnost. Obojí však pramení z nezkušenosti a neznalosti všech postupů a pravidel. Je to skutečně pádný důvod k mazání hesel? Má skutečně wikipedii vytvářet jen elitní skupina, která dokonale zná celý proces, nebo se mohou zapojit i ti, kteří tak zkušení nejsou, ale mají dostatečně zajímavé příspěvky a pod vedením editorů by je zvládli připravit tak, aby splňovaly všechny náležitosti? 2) Jiří Pavlíček je skutečně poměrně významnou osobností v oblasti distribuce zdravotnických potřeb. To, že zatím nemá tak silný mediální obraz, vyplývá jednak ze specifické oblasti jeho profese a jednak z prosté skutečnosti, že až dosud o prezentaci aktivně neusiloval. Je však skutečně mediální odezva tím nejdůležitějším měřítkem encyklopedického významu dané osoby? A je v zájmu Wikipedie uměle omezovat počet hesel? Myslím, že nikoliv - spíše bychom měli hesla ladit. Pokud vám tento připadá příliš propagační (což tedy dle mého názoru fakt není), prosím, pojďme ho společně upravit. Mazání trochu zavání cenzurou... Petr Dušek, 15.8.2019, 15:58 (CEST)
zkuste mrknout na toto. Bude někomu článek k něčemu za 100 let?--Rosičák (diskuse) 15. 8. 2019, 18:27 (CEST)
No tak pokud bychom 100letý test aplikovali na všechna aktuální hesla wikipedie, patrně by odolalo tak 10 %. Je toto cílem? Petr Dušek
Ignorantům jsou "k ničemu" jakékoliv informace z historie, přírodních věd, humanitních věd, místopisu, sportu… Přiznám se, že z nějakých 110 tisíc osobností, o kterých zde máme články, mi je povědomých nanejvýš tak možná procento, a většinu z těch článků nikdy nebudu hledat ani číst. Čím větší budu ignorant, tím méně věcí mě bude zajímat - kdo naopak má o věci skutečný zájem, ten i při studiu historie před 100 lety půjde po faktech a po detailech. Takže ten 100letý test je spíš testem posuzovatele než testem významnosti subjektu či tématu. Tedy držme se spíše objektivnějších kritérií. Jednak toho, že zde pravděpodobně máme netriviální zdroje, které nejsou nijak zjevně závislé, a jednak samozřejmě toho, že být 12 let generálním ředitelem světoznámé globální firmy, o které existuje článek v asi 40 jazykových verzích Wikipedie, je přece jenom trochu jiný level, než když sem o sobě protlačuje článek nějaký čerstvý absolvent školy nebo majitel firmičky o pár zaměstnancích. Jen mám jisté podezření, že ta informace je poněkud nepřesná a zavádějící, protože podle článku Johnson & Johnson#Vedení byli v čele společnosti Ralph S. Larsen (1989–2002), William C. Weldon (2002–2012) a Alex Gorsky (od 2012), a o žádném Pavlíčkovi tam není ani čárka. Tedy to vypadá, že pokud byl Pavlíček "generálním ředitelem", tak spíš jen asi nějaké lokální pobočky (ve skutečnosti byl pouze ředitelem české pobočky, což formulace v článku "taktně" tají, název té funkce je zavádějící a označení té společnosti chybné a nepřesné). Nicméně i tak zjevně pan Pavlíček patří mezi špičkové manažery a netriviální zdroje o něm jsou, ať je někomu sympatický nebo není. --ŠJů (diskuse) 20. 8. 2019, 01:03 (CEST)
 • Ponechat netriviální víceméně nezávislé zdroje jsou (např. HN a Yourradio), významnost je zjevná. Jen bude potřeba jednotlivá tvrzení podle zdrojů důkladně prověřit, korigovat a případně doplnit. --ŠJů (diskuse) 20. 8. 2019, 01:03 (CEST)

Komentáře[editovat | editovat zdroj]

Specifickým příznakem významnosti je i to, že o subjektu článku existují nejen ty informace, které on sám nechává šířit v rámci své vlastní sebeprezentace, ale že se ve zdrojích začnou objevovat i ty informace, které by subjekt článku či jeho PR agent raději nechali smazat. Čili s trochou nadsázky bych to viděl tak, že až pan Pavlíček či pan Dušek začnou prosit, abychom ten článek smazali, tak to bude známkou toho, že pan Pavlíček už je opravdu významný a článek o něm by tu měl zůstat. :-) Ovšem pak tu máme příklady ještě významnějších osobností, jako je třeba jistý nejmenovaný Převozník pražský, kteří dokážou vedení pobočky Wikimedia kombinací výhrůžek a roztomilosti namotivovat tak, že tady zůstane jen PR článek a všechny "nepříjemné" informace jsou skryty do historie článku. Tak by to tu chodit nemělo. --ŠJů (diskuse) 20. 8. 2019, 01:26 (CEST)


Nerealizované připravované filmy[editovat | editovat zdroj]

Týká se těchto vybraných filmů z Kategorie:Připravované filmy (automaticky plněna šablonou {{připravovaný film}}):

Toto není hlasování, ale diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
Harold (diskuse) 9. 8. 2019, 18:02 (CEST)
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešení[editovat | editovat zdroj]

 • Smazat – Články o výše zmíněných filmech byly založeny před dlouhou dobou (řádově roky, nejstarší 2010, nejmladší 2016) Benem Skálou při příležitosti nějakého mediálního výstupu, že se chystá takový film. Žádný z těch snímků však nikdy nevstoupil do fáze produkce a vypadá to, že asi ani nevznikne; není tedy o čem psát. Rovněž pochybuji o jejich encyklopedické významnosti. Články (až na výjimky) jsou v zásadě téměř subpahýlovitého charakteru a (až na výjimky) ani nebyly dlouhodobě aktualizovány. Jednoduché zmínky o nerealizovaných filmech je možné zakomponovat do článků o zainteresovaných osobách, pokud je to důležité. Ještě bych uvedl, že na anglické wiki zakládají články o filmech a seriálech teprve v okamžiku, kdy je zahájeno jejich natáčení (viz en:WP:NFF, kde je popsáno proč). Zkrátka, nemusíme nikam spěchat. --Harold (diskuse) 9. 8. 2019, 18:02 (CEST)
 • Smazat – Nerealizované filmy v řádu let jsou zjevně na smazání, ale původně jsem myslel, že navrhuješ smazat také kategorii. Ta je totiž vzhledem k orientaci do budoucnosti, a jak se na daných článcích ukazuje, průběžně neudržitelná. Vyžadující permanentní aktualizaci, tj. aktivní dohled, bych se nebránil ji převést na skrytou kategorii po vzoru aktuálně vysílaných televizních seriálů.--Kacir 10. 8. 2019, 00:35 (CEST)
  Já bych řekl, že udržitelná je, sám to občas procházím, akorát nikdo asi neměl odvahu k radikálnějšímu řešení dlouhodobě nenatočených filmů (vím o nich dlouho, občas přemýšlel o vhodném řešení, ale dokopal jsem se k DoSu až teď...). ad možné skrytí: to by bylo nutné řešit i systémově, protože Kategorie:Hry ve vývoji, Kategorie:Připravované knihy, Kategorie:Očekávaná alba, Kategorie:Připravované televizní seriály (jen co se týče umění). Tu kat. aktuálních TV seriálů jsem zakládal jako čistě údržbovou pro interní potřeby editorů, proto je skrytá (viz shrnutí při založení). --Harold (diskuse) 10. 8. 2019, 08:40 (CEST)
  K mazání kategorie ani k jejímu skrývání nevidím důvod. Považuji ji za užitečnou a na přelomu roku ji s využitím zobrazení průniku kategorií procházím a čistím (např: Průnik kategorií: Připravované filmy 2019). --Jvs 10. 8. 2019, 14:20 (CEST)
  Potíž v kategorii není s odstraněním filmů, které už měly premiéru, ale s filmy, jejichž projekt byl zastaven a nejsou už tak připravovanými. To vyžaduje trávit čas hledáním aktuálního stavu ve zdrojích a základáním DOS; např. na filmu K moři se nepokračovalo už v roce 2013, což čištění opomíjelo. Cizojazyčné filmy snad řeší především en wiki, takže zbývá občas sledovat ty české. Samozřejmě primární zodpovědnost článků o budoucích událostech, což je vždy rizikové, mají zakladatelé článků.--Kacir 11. 8. 2019, 09:32 (CEST)
 • smazat - souhlas s navrhovatelem, nerozšířitelné, nevýznamné --Wikipedista:BobM d|p 11. 8. 2019, 09:35 (CEST)
 • smazat - nedoložena enc. významnost, často rozsahem subpahýly, minimum užitečných informací; pokud jde o záchranu článků a nutné aktualizace, mám za to, že efekt by neodpovídal vynaložené námaze. --Jvs 15. 8. 2019, 18:02 (CEST)
 • Projít a posoudit samostatně. Některé ze zmíněných filmů (Krev démona, Krasosmutnění...) měly být pokračováním série či na motivy nějakého díla. Zmínka o nich by šla přenést do příslušných jiných článků. Jiné filmy by šlo zmínit u režisérů či herců (Dobráci, Zatím dobrý...) U jiných je pravdou, že není moc co zmiňovat nebo kde zmiňovat. Ale většina filmů má dokonce i externí zdroj, ČSFD. Zde by rozhodně měla zůstat položka na Wikidatech. JAn (diskuse) 15. 8. 2019, 22:10 (CEST)
 • Diskusi stornovat a navrhnout případně jednotlivé články. Ze skutečnosti, že nějaký záměr nebyl uskutečněn, ještě nic nevyplývá o jeho významnosti/nevýznamnosti. Třeba takový pan Šmarda je jako "neuskutečněný ministr" mnohem významnější než mnoho jiných ministrů, kteří sice jsou (byli) ve funkci, ale ještě si jich nikdo nevšiml. A třeba takové metro na ruzyňské letiště nebo Kanál Dunaj-Odra-Labe jsou významné právě tím, že nikdy uskutečněné nebyly a nejspíš ani nebudou. Je ovšem pravděpodobné, že některé z těch filmů bude vhodnější zmínit jen v článku o scénáristovi, producentovi či režisérovi, pokud o nich není informací víc než na subpahýl. --ŠJů (diskuse) 20. 8. 2019, 01:15 (CEST)

Komentáře[editovat | editovat zdroj]

Zatím dobrý snad bude točit pod pracovním názvem Bratři Tomáš Mašín. Souvislost odloženého a připravovaného filmu je mi nejasná, ale stejná předloha se stejným režisérem by alespoň do vyjasnění mohla pomoci zachovat stávající článek. Zdrženlivost je namístě, jak píše navrhovatel, není kam spěchat (se smazáním, dodávám).--Tomas62 (diskuse) 9. 8. 2019, 20:59 (CEST)

Pravda, nespěchali jsme v některých případech 9 let, aniž by se v oněch článcích něco změnilo. Pár dalších let asi nikomu neuškodí. :-) Zprávu o Mašínech jsem dneska zaznamenal, ale netuším, zda se jedná o totéž. Totožný je sice režisér, název snímku podpořeného kinematografickým fondem však nebyl zveřejněn, o hercích se taky nepíše a je jiný scenárista ([1]). --Harold (diskuse) 9. 8. 2019, 23:43 (CEST)

Kategorie:Versailles (zámek)[editovat | editovat zdroj]

Toto není hlasování, nýbrž diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
Helena Dvořáková (diskuse) 30. 6. 2019, 15:32 (CEST)
Uzavření diskuse
22. 8. 2019

Doporučená řešení[editovat | editovat zdroj]

 • Smazat – zámek ve Versailles je pouze největším zámkem ve Versailleském panství - tuto kategorii (pro českého uživatele nevhodnou) jsme už přejmenovali na Versailleský zámek a park. Machine de Marly není vázána přímo na zámek, ale spíš na Versailleský park, proto také patří "o patro výš". --Helena Dvořáková (diskuse) 30. 6. 2019, 15:32 (CEST). Text doporučení upraven. --Helena Dvořáková (diskuse) 3. 8. 2019, 18:18 (CEST)
 • Smazat – další výtvor hyperkategorizační mánie. To samé platí o kategorii Život na Versailleském panství. -- Tento nepodepsaný komentář přidal uživatel Crinkly.sun (diskusepříspěvky) 16. 8. 2019, 14:39 (CE(S)T)
 • Smazat – V současnosti zbytečně duplicitní. --Harold (diskuse) 18. 8. 2019, 18:50 (CEST)

Komentáře[editovat | editovat zdroj]

Pokud tady v diskusi nikdo nevyjmenuje, které články v kategorii byly, než ji někdo vyprázdnil, tak diskuse nemá smysl. Pokud v kategorii v současné době není obsažen ani její hlavní článek, tak je zjevně někde chyba. --ŠJů (diskuse) 20. 8. 2019, 02:09 (CEST)


Kategorie:Život na Versailleském panství[editovat | editovat zdroj]

Toto není hlasování, nýbrž diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
Helena Dvořáková (diskuse) 30. 6. 2019, 16:01 (CEST)
Uzavření diskuse
22. 8. 2019

Doporučená řešení[editovat | editovat zdroj]

 • Smazat – příliš specifické, těžko přibudou články, které by nestačilo zařadit do nadřazené kategorie Versailleský zámek a park --Helena Dvořáková (diskuse) 30. 6. 2019, 16:01 (CEST). Úprava doporučení--Helena Dvořáková (diskuse) 3. 8. 2019, 18:22 (CEST)
 • Smazat – Zbytečně podrobné, viz navrhovatelka. --Harold (diskuse) 18. 8. 2019, 18:49 (CEST)
 • Smazat – Viz výše. Kategorie mají smysl jen tehdy, jsou-li dostatečně obecné. A naopak, nové a podrobnější má smysl zakládat jen tehdy, stává-li se nadřazená kategorie přespříliš obsáhlou a nepřehlednou, což rozhodně není tento případ. Totéž platí pro tu druhou "versailleskou". Borzywoy (diskuse) 18. 8. 2019, 19:47 (CEST)

Komentáře[editovat | editovat zdroj]

Česká wikipedie se asi bez této kategorie opravdu objede, ale mazat ji z článků ještě před řádným uzavřením diskuse, to tedy není zrovna košer.--Hnetubud (diskuse) 18. 8. 2019, 20:42 (CEST)

Pokud tady v diskusi nikdo nevyjmenuje, které články v kategorii byly, než ji někdo vyprázdnil, tak diskuse nemá smysl. Každopádně to vypadá, že ta kategorie jasně vybočuje ze systému - není zařazena do žádné nadkategorie typu "život někde" a žádnou jinou takovou kategorii tu nejspíš nemáme. Jediný podobný kategorizační strom, který jsem našel, je Kategorie:Život podle geologického období, a ten je zjevně pojatý úplně jinak a k jinému účelu. Do kategorií Kategorie:Životní styl či Kategorie:Každodenní život se to taky moc nehodí, lehce příbuzné by to snad mohlo být s větvemi Kategorie:Lidé podle míst a Kategorie:Události podle místa. Museli bychom napřed vidět, k čemu tvůrce tu kategorii chtěl používat, abychom to mohli přizpůsobit reálné struktuře kategorií. Bohužel ani pohled do historie editací tvůrce kategorie mi moc nenapověděl, předchozí i následující editace se této kategorie netýkaly. --ŠJů (diskuse) 20. 8. 2019, 02:06 (CEST)Kategorie:Kolja[editovat | editovat zdroj]

Toto není hlasování, nýbrž diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
Harold (diskuse) 18. 8. 2019, 13:25 (CEST)
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešení[editovat | editovat zdroj]

 • Smazat – Nesystémová kategorie bez hlubšího smyslu. Spojení mnoha herců a členů štábu s jedním konkrétním filmem je plně dostačující v rámci textu článku. --Harold (diskuse) 18. 8. 2019, 13:25 (CEST)
 • Smazat - a podobně Kategorie:Marečku, podejte mi pero! Chrzwzcz (diskuse) 18. 8. 2019, 13:46 (CEST)
 • Počkat – ať napíše Honza Polák, proč tu kategorii zakládal. Zatím mě nenapadá nic podstatného, co by v ní bylo a nevešlo se do infoboxu nebo článku o filmu. Když nedodá, smazat. --Packa (diskuse) 18. 8. 2019, 14:19 (CEST)
 • Smazat – Kategorie, kde by byli kategorizováni jen tvůrci nemá smysl. Což, ale není případ též zmíněné Kategorie:Marečku, podejte mi pero!. --Jowe (diskuse) 18. 8. 2019, 18:25 (CEST)
 • Smazat – Viz komentář kolegy Chrzwzcz níže. U velkých ság s propracovaným fikčním světem, několika knihami a filmy, množstvím významných postav, pojmů atd. to má smysl, u každého běžného filmu určitě ne. Plus ještě druhá strana minceː herec, který hrál v 60 filmech, by byl zařazen krom dalších v 60 různých kategoriích dle filmů? To už by nebyl nástroj k vyhledávání (což je primární fuknce kategorií), ale naprostý chaos. Ten Mareček je ještě tak na hraně vzhledem k existenci několika úzce souvisejících článků (ale Písně kosmické bych tam opravdu neřadilː-)). Borzywoy (diskuse) 18. 8. 2019, 19:54 (CEST)
  • @Borzywoy: Budeš v tomto smyslu redukovat i kategorie u Václava Havla či Ivana Gašparoviče? ;-) I oni mají dost kategorií… --Jan Polák (diskuse) 19. 8. 2019, 06:53 (CEST)
   • @Jan Polák: Já nepsal o redukci, ale o prevenciː-) Ano, některé články těch kategorií mají hodně, například ti nositelé různých řádů, u kterých to má asi smysl, většina z nich je na obyčejný navbox dost rozsáhlá. Kategorizovat ale všechny tvůrce filmu do zváštní kategorie už mi přijde nadbytečné (aneb když je řeč o Havlovi, tak k těm stávajícím přidávat ještě všechny filmy, na nichž se podílel nebo které byly natočeny podle jeho her...).--Borzywoy (diskuse) 19. 8. 2019, 07:24 (CEST)

Komentáře[editovat | editovat zdroj]

@Chrzwzcz: Kategorie:Marečku, podejte mi pero! mi připadá smysluplnější. I po odstranění tvůrců a lehce souvisejících tam zůstanou 4 články kromě hlavního (Hliník (postava), Hrdobec, Hujer (filmová postava), Metelesku blesku). To, zda do takovýchto kategorií vkládat všechny tvůrce (osobně jsem proti), by bylo dobré vyjasnit. — Gumruch (disk.) 18. 8. 2019, 14:26 (CEST)

Souhlasím, odstranit herce, tvůrce a Písně kosmické (!), zbytek tam může zůstat. --Harold (diskuse) 18. 8. 2019, 14:54 (CEST)
Hm.... hmmmm.... ne. Článků o filmových postavách tu máme vícero a superspeciální kategorii podle jednoho jediného filmu kde se vyskytla jim nevymýšlíme. Jo když je to filmová série proložená ještě knižní sérií... takže je z toho celý fikční vesmír... Ale Mareček... fakt ne. Ale uznávám, že je lepší než ta Koljova, ta sdružuje jen reálné lidi a nic z děje filmu. Chrzwzcz (diskuse) 18. 8. 2019, 18:31 (CEST)
Ale v té kategorii nejsou jen filmové postavy. Když už tu máme články jako Metelesku blesku, má kategorie své opodstatnění. --Jowe (diskuse) 18. 8. 2019, 19:17 (CEST)
No dobrý, v tom případě bych čekal, že takových samostatných filmů "s přesahem" - a tím pádem samostatnou kategorií - bude víc, ne jen Mareček. Asi je Mareček fakt unikát, nebo měl štěstí na editory zapálené fanoušky. Chrzwzcz (diskuse) 18. 8. 2019, 20:10 (CEST)

Hledal jsem nějaké protějšky na enWiki. Překvapilo mě, že ani v kategorii filmů natočených americkými režiséry jsem mnoho podkategorií, tím spíš věnovaných konkrétnímu filmu, nenašel. Jsou tam nějaké podkategorie třeba pro filmové série, což je mi srozumitelné. První (ne nutně jedinou) kategorií věnovanou filmu, na kterou jsem natrefil, je Anastasia (1997 film). Jsou v ní mimo jiné články o souvisejících dílech (muzikál, soundtrack, jednotlivé písničky), naopak tam nevidím žádné tvůrce. V kategorii Apocalypse Now nacházím opět nějaká související díla a postavy z filmu, žádní tvůrci. Podobně bych to tedy viděl i s Gumruchovou připomínkou - kategorie o filmech můžou mít smysl, jen možná ne nutně o všech filmech. A bylo by dobré si vyjasnit, co všechno do nich zahrnovat. --Bazi (diskuse) 18. 8. 2019, 15:02 (CEST)

Abych odpověděl na Packovu poznámku: Když jsem psal článek o Zdeňku Svěrákovi, měl jsem v plánu napsat i o filmu Kolja, respektive rozvést stávající článek. Mám k tématu doma několik knih i nějaké zvukové materiály. Představoval jsem si, že do kategorie budu dávat související materiály s filmem jako například film o filmu apod. Pokud si myslíte, že je možné celý obsah kategorie narvat do infoboxu, budiž, ale mně se to na první pohled příliš nezamlouvalo a volil jsem proto kategorii… --Jan Polák (diskuse) 18. 8. 2019, 20:35 (CEST)

To se mi samozřejmě taky stalo, že jsem si něco naplánoval, nedodělal a pak my zbyly prázdné kategorie (nejčastěji u fotek). Myslím, Honzo, že až něco dopíšeš, můžeš tu kategorii znovu založit. A za článek o Svěrákovi dík. --Packa (diskuse) 18. 8. 2019, 21:32 (CEST)
@Packa: Abych o Koljovi nepsal jen v minulém čase – Wikipedista:Jan Polák/Pískoviště. --Jan Polák (diskuse) 19. 8. 2019, 06:39 (CEST)
Jo, články o dalších souvisejících tématech, jako je soundtrack, film o filmu, třeba nějaké knížky, jsou/by byly v kategorii ok. Nicméně podobná kategorizace tvůrců a herců podle jednotlivých filmů je značně nestandardní, a vyjma rozsáhlých fikčních světů ojedinělá. Podobně se před časem mazalo několik málo hereckých navboxů. --Harold (diskuse) 19. 8. 2019, 08:18 (CEST)

Zcela nesmyslná kategorizace to není, nicméně asi nemá smysl ji aplikovat jen u dvou filmů. Tedy pokud nedojdeme ke konsensu, že bychom se přáli tímto způsobem kategorizovat všechny filmové, případně i divadelní herce, asi by bylo lépe od toho upustit. Zvážit by jistě bylo možné i opačnou možnost, aby články o filmech byly zařazovány do kategorie herců. Celkově vzato, myslím, že identita filmových herců je hodně spjatá s filmy, ve kterých hráli, a že to jsou právě herci, kteří filmům dodávají tvář, takže vyjádřit ten vzájemný vztah nějakou kategorizací mi určitě připadá smysluplnější a relevantnější než kategorie typu Absolventi Univerzity Palackého, kam jsou zařazeni lidé, kteří na dané škole vystudovali nějaký tuctový obor, který se na ostatních univerzitách učí skoro stejně. Ale přece jen bych to asi řešil spíš jen prostřednictvím seznamů v článcích, a kategorie filmů bych používal spíš pro filmové postavy (Hliník, Hujer), encyklopedicky významné jednotlivé scény či hlášky (Metelescu Blescu) atd., pokud svým významem nějak přesahují význam samostného filmu. Z Kolji mě zrovna nenapadá žádný motiv, který by byl vhodný pro samostatný článek. Samotného Kolju asi nemá smysl z článku vyčleňovat. Snad sociální pracovnice Zubatá může mít nějaký přesah…? --ŠJů (diskuse) 20. 8. 2019, 01:47 (CEST)