Wikipedie:Diskuse o smazání

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání
Wiki rules.png

pravidla:

     závazná
     doporučení
     v hlasování
     navrhovaná
     neschválená
Doporučení

Text této stránky je doporučení české Wikipedie. Vysvětluje standardy, s nimiž většina wikipedistů v principu souhlasí a které je vhodné dodržovat. Přesto není závazným pravidlem. Nebojte se stránku editovat, je-li potřeba, ale větší změny raději předem navrhněte v diskusi a oznamte je též Pod lípou.


Zkratka:
 • WP:DoS
  WP:AfD
  WP:TfD

Diskuse o smazání (slangově též DOS, DoS, AfD z anglického Articles for Deletion či TfD z Template for Deletion) je stránka pro diskuse o tom, zda obsah stránky vyhovuje kritériím pro zahrnutí ve Wikipedii, či zda má být stránka smazána. Cílem diskuse je dosáhnout konsensu o smazání či ponechání, případně přepracování stránky do přijatelné podoby. Skončené diskuse jsou uloženy v archivu.

Diskuse o smazání řeší otázku smazání obsahu nějaké stránky, nikoliv rušení zavedených pravidel a zvyklostí. K diskusi o smazání mohou být proto zpravidla podány stránky jen z těch jmenných prostorů, které bezprostředně souvisí s obsahem v článcích, tj. stránky z hlavního jmenného prostoru a prostoru portál a šablony, soubory či kategorie, které bezprostředně s obsahem článků souvisí. V dalších jmenných prostorech se užívá jiných rozhodovacích procesů (vizte Změny v pravidlech), o smazání je možné rozhodovat jen tehdy, pokud byl příslušný mechanismus, jehož je stránka součástí, zrušen nebo standardním způsobem plně nahrazen jiným.

Možnost fyzického mazání stránek mají správci (sysopové) české Wikipedie.

Pro upozornění na omylem vytvořené, špatně pojmenované, zjevně zcela nesmyslné a jiné podobné stránky, které lze bez diskuse o obsahu vymazat procedurou tzv. rychlého smazání, použijte šablonu {{Smazat|důvod pro smazání}}.

Jestliže jde o heslo o encyklopedicky významném pojmu, který by na Wikipedii měl být, zvažte dobře, je-li jeho stávající obsah opravdu natolik nicotný, že je lepší ho zcela smazat z databáze než ho využít jako pahýl. Také zvažte, není-li vhodné stránku či kategorii spíše sloučit s jinou nebo přejmenovat. V případě, že stránka je spíše slovníkovou definicí než encyklopedickým heslem, zvažte její přesunutí na Wikislovník. K tomu se používá šablona {{Přesunout na Wikislovník}}.

V případě, že navrhujete ke smazání šablonu nebo jiný prvek, který užívají jiní uživatelé, napište ve zdůvodnění i postup, jak se vypořádat s problémy, které nastanou v souvislosti s jeho smazáním.

Jak navrhnout stránku na smazání[editovat | editovat zdroj]

Předpokládejme, že vidíte důvod smazat stránku Velký modrák. Nejprve zjistěte, zda problémy na této stránce nemůžete odstranit sami bez nutnosti vyvolávat diskusi o smazání, zejména:

 • úpravou problematického textu, například odmazáním nepřijatelného obsahu;
 • změnou obsahu stránky na přesměrování spolu s případným sloučením užitečného obsahu s cílovou stránkou přesměrování;
 • přesunem stránky na název, který bude ve shodě s jejím obsahem, případně na Wikislovník;
 • využitím mechanismu rychlého nebo odloženého mazání stránek.

Pokud žádným z uvedených způsobů problémy stránky vyřešit nelze, navrhněte ji na smazání pomocí následujících kroků:

1/3 Vložení šablony do navrhované stránky

Na začátek stránky, kterou chcete smazat (tj. Velký modrák), vložte šablonu {{AfD}} (navrhujete-li smazání šablony, označte ji šablonou {{subst:TfD}}).

2/3 Vytvoření diskusní podstránky

V editačním políčku nahraďte text -heslo- názvem stránky, o níž se má diskutovat, a zmáčkněte tlačítko pro vytvoření diskusní podstránky. Podstránku vyplňte podle návodu a nakonec uložte.


3/3 Zařazení podstránky do seznamu

Zmáčkněte tlačítko pro zařazení podstránky do seznamu. Stránku vyplňte podle návodu a nakonec uložte.

Druhou možností je editovat celý seznam. Na nový řádek na konci seznamu připište {{/-heslo-}}, kde -heslo- nahraďte názvem stránky navrhované na smazání, takže přidaná položka bude například {{/Velký modrák}}. Můžete přitom vymazat případné již neaktuální položky. Varování, že jste nezadali shrnutí editace, si nevšímejte a změny uložte.

Po úspěšném provedení těchto kroků se text podstránky s novým návrhem na smazání objeví přímo na konci této hlavní stránky. Pokud se neobjevil, zkuste nejdříve vyprázdnit cache serveru, a pokud ani potom ne, zkontrolujte, zda všechny vaše kroky proběhly přesně podle návodu (např. jestli jste neudělali překlep apod.).

Upozornění na diskusi v posledních změnách a na portálu Wikipedie zařídí robot, může mu to ale trvat až půl hodiny. Vstřícným krokem, který můžete ještě udělat (a robot ho neudělá), je upozornit hlavního autora článku na založení diskuse. Lze očekávat, že si nastavil odeslání e-mailu při změně diskusní stránky, takže bude upozorněn i v případě, kdy aktuálně Wikipedii nesleduje.

Pravidla diskusí o smazání[editovat | editovat zdroj]

Uzavření diskuse[editovat | editovat zdroj]

Diskuse se uzavírá nejdříve po týdnu. Správce však může zrušit nebo předčasně uzavřít diskusi, pokud:

 • bylo jejich založení zjevně v rozporu s jinými pravidly (např. šlo o narušování Wikipedie nebo obcházení bloku),
 • pro daný typ stránek je výslovně řečeno, že pro něj proces diskuse o smazání není určen.

Správce může dále předčasně uzavřít diskuse:

 • jednoznačné (dostatečně reprezentativní a takřka jednomyslné),
 • kde došlo k tak zásadnímu přepracování navržené stránky, že dosavadní argumenty pro smazání ztratily smysl.

Na druhou stranu může kterýkoli správce diskusi prodloužit, pokud se před očekávaným uzavřením objeví nové podstatné argumenty.

Uzavíratelem může být libovolný ze správců; jasné, zralé a řádně proběhlé diskuse, jejichž výsledek nevyžaduje použití práv správce, smí uzavřít kterýkoli wikipedista. Uzavíratel zváží argumenty, komentáře, připomínky a názory diskutujících a rozhodne, zda se článek ponechá, smaže nebo přesune. Zároveň může doporučit přepracování článku. Rozhodnutí může být v případě nutnosti výrazných úprav podmínečné. Rozhodnutí musí být jasně a výstižně zdůvodněno.

Uživatelé se zásadními námitkami vůči způsobu vyhodnocení nebo regulérnosti diskuse by se měli nejprve obrátit na uzavíratele. Pokud se svou stížností neuspějí, mohou podat na příslušné stránce podnět k revizi smazání.

Užitečné tipy pro vyhodnocování konsenzu vizte na stránce Wikipedie:Žádost o komentář/VfD: změna na AfD/Vyhodnocování konsenzu.

Výsledek a další postup[editovat | editovat zdroj]

 Při archivaci podstránek použijte následující šablony:

 • {{subst:vfd-archiv-start|vysledek=smazáno/ponecháno/nebyl dosažen konsenzus, ponecháno/přepracováno}} --~~~~
 • {{subst:vfd-archiv-konec}}

 Položku do archivu vložte pomocí:

 • {{subst:vfd-archiv-položka|Jméno stránky}} – smazáno/ponecháno/nebyl dosažen konsenzus, ponecháno/přepracováno --~~~~

Stránka bude smazána po uzavření diskuse, pokud výsledkem diskuse bylo rozhodnutí smazat.

Obecně pokud diskuse skončí s výsledkem nemazat, stránka by již neměla být znovu nominována. Pokud není skutečně dobrý důvod, aby diskutující změnili svůj postoj, dá se předpokládat, že další návrh dopadne stejně.

Ukončené nebo zrušené diskuse se zařazují do Archivu diskusí o smazání (kde je i návod pro archivaci). Do diskusí ke stránkám, které nebyly smazány, se má vložit odkaz na zaarchivovanou diskusní stránku pomocí šablony {{Afd-oznámení}}. Budoucí čtenáři stránky tak jsou informováni, že v minulosti přežila návrh na smazání, a mohou si přečíst patřičnou diskusi. To ovšem nebrání případnému novému návrhu na smazání.

Vlastní diskuse[editovat | editovat zdroj]

Jak přidat argument nebo komentář[editovat | editovat zdroj]

Editujte jen příslušnou sekci „Doporučená řešení“ (nebo „Komentáře“), a to buď klepnutím na odkaz Editovat u nadpisu dané sekce, nebo klepnutím pravým tlačítkem myši tamtéž (záleží na vašem uživatelském nastavení Wikipedie).

Poté přidejte svůj argument pro nebo proti jako další položku seznamu. Pro přehlednost ve svém textu uveďte tučně shrnutí akce, kterou doporučujete udělat, např. Smazat nebo Ponechat. Můžete uvést i jiné možnosti, popřípadě více možností – pak jako první uveďte tu, které dáváte přednost (např. ponechat nebo alespoň sloučit; dát měsíc na přepracování, jinak smazat; přesunout na Wikislovník nebo smazat).

Máte-li k již vznesenému argumentu protiargument nebo komentář, přidejte jej jako podbod. Jestliže se již argument či informace v diskusi nachází, není nutno je přidávat opakovaně. Stačí uvést jména diskutujících, s jejichž argumenty se ztotožňujete (pokud je to jednoznačné).

Vyprázdnit cache serveru
(Použijte v případě, že níže vidíte zastaralé verze podstránek)

Stránky navržené ke smazání[editovat | editovat zdroj]

Katedra ruských a východoevropských studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy[editovat | editovat zdroj]

Toto není hlasování, ale diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
Martin Urbanec (diskuse) 26. 1. 2018, 17:04 (CET)
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešení[editovat | editovat zdroj]

 • Nevím - via [1]. Na věc nemám jasný názor. --Martin Urbanec (diskuse) 26. 1. 2018, 17:04 (CET)
 • Smazat – 0 nezávislých netriviálních věrohodných zdrojů; katedry a ústavy by měly být zakládány až při doložení zdrojů, na FSV bych začal odshora, tedy po fakultě bych se nejdříve pokusil založit nadřazené jednotky – instituty, které se skládají z kateder, zde tedy Institut mezinárodních studií; mj. sekce „KRVS v médiích“ obsahuje triviality, rozepisování toho, kdo v jakém pořadu co komentoval je nevýznamné.--Kacir 27. 1. 2018, 07:37 (CET)
 • Nebude-li doložena významnost, smazat – uvedené zdroje jsou závislé nebo triviální. --Jvs 30. 1. 2018, 07:48 (CET)
 • Ponechat. Kolega -jkb- to napsal výstižně (viz u Martina Urbance, č. 5). A pan magistr z katedry podal dobré argumenty pro zachování stránky. Dodatek: Vidím tam nejméně 2 NNVZ. --Zbrnajsem (diskuse) 3. 2. 2018, 18:02 (CET), --Zbrnajsem (diskuse) 5. 2. 2018, 22:07 (CET)
 • Ponechat, viz mou argumentaci zde. Kolega, který to založil, je očividně nováček a nevyzná se. Pokud mu někdo vysvětlí základní pravidla (zdroje ap.), jistě najde další relevantní zdroje. Katedra má ale nepochybně význam vzhledem k historii vztahů Česka k Rusku, to pak zejm. v souvislosti s Pražským jarem a invazí 1968. -jkb- disk de: 4. 2. 2018, 02:20 (CET)
A zdroje jsou kde, zatím žádné nevidím? Katedra má význam v historii vztahů ČR a RF? Takové tvrzení by potřebovalo podpořit zdroji, které by situaci vyřešily. Bohužel se (níže i výše) jedná o pseudoargumentaci, tj. jsou tu jiné takové články, tak tu může zůstat i tento a podle mého názoru je článek významný… „Podle mého názoru“ by stačilo doplnit nezávislé zdroje. Pokud už článek spadnul do DOSu, má následovat standardní doložení EV. --Kacir 4. 2. 2018, 08:55 (CET)
 • Smazat - viz kolega Kacir. Zdroje zatím chybí. Obsahově zatím samé víceméně triviální informace (seznam oborů, publikací, účastí na projektech, vystoupení členů v médiích). To málo použitelného může zůstat na stránce fakulty nebo institutu (+do položky Wikidat).--Jklamo (diskuse) 5. 2. 2018, 16:29 (CET)
 • Ponechat. Ona snad ta katedra neexistuje, když má vlastní stránky, které nelze považovat za triviální? Nějak mi uniká smysl tohoto návrhu. --Chalupa (diskuse) 5. 2. 2018, 21:13 (CET)
 • Smazat - souhlas s (viz) kolega Kacir; presentace instituce a informace o její působnosti na WIKI je jen nadbytečným (kopií) obrazem její oficiální stránky. Tam je také prostor pro presentaci jejích aktivit. Jiná by byla situace, kdyby byla presentována historie vzniku jednotlivých kateder (fakulty) včetně v čase dosažených mezinárodních ohlasů. O založení v roce 1994, tedy vice jak 23-leté činnosti, zde není žádná zmínka.--Zemanst (diskuse) 6. 2. 2018, 11:38 (CET)

Komentáře[editovat | editovat zdroj]

Dobrý den, vážení Wikipedisté

díky za Vaše komentáře k naší stránce a návodná doporučení. Rád bych i jménem paní doktorky Králové (vedoucí KRVS) zdůraznil, že naším cílem:

- je pro veřejnost ujasnit jednak rozdíl mezi obory (mezinárodní studia, areálová studia, politologie,regionální studia atd.), ale i institucionálními možnostmi v ČR, kde se jim lze věnovat (tedy katedry, instituty, fakulty atd.); Wikipedie se jeví jako jedna z nejvýznamnějších platforem v tomto ohledu,

- i nadále se proto budeme snažit doplňovat Wikipedii o hesla spojená s areálovými/teritoriálními studii, vč. struktury Institutu mezinárodních studií, či dalších univerzitních složek (jak naznačil kolega Kacir v diskuzi), tak aby např. FSV měla založené i nadřazené institucionální jednotky,

- uvažovali jsme i o zařazení tvorby wikipedie do výuky, což by z našeho pohledu nabízelo doplnění Wikipedie o relativně významná hesla společenských věd - viz např. heslo „imagined communities“, na jehož absenci na české wiki jsem narazil právě při tvorbě stránky KRVS; věříme, že k tomu patří i alespoň stručná informace o institucích, které se daným tématům (resp. heslům) věnují.

Předtím, než jsem „článek“ KRVS na Wiki založil, zkonzultoval jsem na podobné stránky jiných kateder. Nerozumím tedy zpětně (vzhledem k argumentům z diskuze a pravidlům Wiki) rozdílu mezi článkem KRVS a články ostatních kateder, viz níže. Rád bych zdůraznil, že nechci jakkoliv podrývat práci našich kolegů z ostatních univerzit, nebo snad vyvolávat diskuze o smazání. Naopak, věřím, že stránky uvedených kateder mají na Wiki své místo, stejně jako KRVS.

Katedra muzikologie FFUP

-       https://cs.wikipedia.org/wiki/Katedra_muzikologie_Filozofické_fakulty_Univerzity_Palackého

-       nemá uvedené žádné zdroje

Katedra geografie Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

-       https://cs.wikipedia.org/wiki/Katedra_ruských_a_východoevropských_studií_Fakulty_sociálních_věd_Univerzity_Karlovy

-       uvedené zdroje jsou podle stejného klíče, jakým je argumentováno v případě KRVS, pouze „triviální“ nebo „závislé“

Katedra mediálních a kulturálních studií a žurnalistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého

-       https://cs.wikipedia.org/wiki/Katedra_mediálních_a_kulturálních_studií_a_žurnalistiky_Filozofické_fakulty_Univerzity_Palackého

-       uvádí jako zdroje/reference pouze odkazy na své stránky

Katedra politologie a evropských studií Filozofické fakulty Univerzity Palackého

-       https://cs.wikipedia.org/wiki/Katedra_politologie_a_evropských_studií_Filozofické_fakulty_Univerzity_Palackého

-       de facto nemá žádné odkazy/reference, pouze odkaz na vlastní stránky

Katedra historie Pedagogické fakulty MUNI

https://cs.wikipedia.org/wiki/Katedra_historie_Pedagogické_fakulty_Masarykovy_univerzity

-       zde rovněž nevidím nezávislé zdroje, kromě těch, kde členové katedry píší „sami o sobě“

Seznam by jistě mohl být početnější (a to zde uvádím pouze striktně související články s tématem diskuze). Prosím tedy, o zvážení zda je opravdu na místě diskuze o smazání našeho „článku“ KRVS.

Naším cílem je Wiki obohatit, nikoliv jakýmkoliv způsobem snižovat. Věřím, že vzhledem k našemu zázemí a schopnosti kriticky pracovat se zdroji, se nemusíte obávat, že bychom na Wiki používali sporné nebo pochybné odkazy, nebo nepodložené informace, jaké jsou k vidění bohužel na řadě článků (např. s aktuálním politickým děním...). Jistě chápete, že diskuze o smazání se nám jeví, z výše uvedených důvodům, mírně demotivující.

Předem děkuji za zvážení a pomoc!

S pozdravem

Mgr. Jan Koutník

Interní doktorand IMS, KRVS
koutnikj@seznam.cz

Pokud dojde ke smazání tak prosím o přesun do mého uživatelského prostoru (v tom případě prosím i o ping). Já se s autorem spojím a pomohu mu provést nutné rešerše. Dík, -jkb- disk de: 5. 2. 2018, 12:53 (CET)Seznam punkových skupin[editovat | editovat zdroj]

Toto není hlasování, ale diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
Vachovec1 (diskuse) 6. 2. 2018, 01:38 (CET)
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešení[editovat | editovat zdroj]

 • Smazat – neudržovaný (a těžko udržovatelný) seznam, s nejasnou definicí, do kterého si zjevně přidává kdo chce co chce – [2], [3], [4] (všechno momentálně v procesu Odloženého smazání) a další. --Vachovec1 (diskuse) 6. 2. 2018, 01:38 (CET)
 • Ponechat, seznam je užitečný, podobně jako další obdobné z kategorie. Samozřejmě by potřeboval zredukovat jen na kapely encyklopedicky významné, inspirací by mohlo být například toto. Ale pokud je článek často poškozován vandaly, je na místě zvážit spíš polozámek než smazání. (Tak si říkám, jestli je opravdu takové terno mít čtyři sta tisíc článků, když nejsme schopni ani ochotni se o ně starat...)--Hnetubud (diskuse) 9. 2. 2018, 22:10 (CET)
 • Ponechat z hlediska významu. Jde o tematicky jasně vymezený byť neúplný seznam. Přepracovat z hlediska kvality. Je třeba doplnit zahraniční kapely možná rozdělit podle zemí. Ke zvážení by bylo také oddělení seznamu českých kapel jeho úpravy a (a zamčení). --Jenda H. (diskuse) 12. 2. 2018, 16:49 (CET)

Komentáře[editovat | editovat zdroj]

Arde Style Shop[editovat | editovat zdroj]

Toto není hlasování, ale diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
Martin Urbanec (diskuse) 16. 2. 2018, 19:22 (CET)
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešení[editovat | editovat zdroj]

 • Nevím - vznikl spor mezi vkladatelkou článku a IP adresou, via pravidlo přepínám do režimu diskuse o smazání. --Martin Urbanec (diskuse) 16. 2. 2018, 19:22 (CET)
 • Smazat. Poté, co jsem z článku odstranil balast = nesouvisející zdrojování, vlastní výzkum, nesouvisející pasáže - zvláště superzdrojovanou sekci (o reklamě kam se podíváš) toho moc nezbylo. Lepší to bude smazat, pokud to někdo neupraví a nedodá zdroje, které doloží významnost tématu.--Rosičák (diskuse) 16. 2. 2018, 20:40 (CET)
Článek je upraven, resp. oproti první verzi zásadně přepracován. Doloženy významné nezávislé zdroje, které dokládají významnost zápisu (o některých podrobněji viz diskuse níže), zdroje jsou z významných nezávislých médií. Odstraněny nebo upraveny všechny oblasti, které neměly dostatečné zdroje. Prosím o přehodnocení Vašeho stanoviska na základě nových skutečností a ponechání stránky na Wikipedii. --Lucie-pozemnakova (diskuse) 20. 2. 2018, 11:21 (CET)
Nedomnívám se, že se situace nějak změnila. Zdroje musejí především doložit encyklopedickou významnost, jinak bude článek smazán.--Rosičák (diskuse) 20. 2. 2018, 18:33 (CET)
Rozumím tomu, že je třeba, aby zdroje měly především encyklopedickou významnost. Stránku Wikipedie:Encyklopedická významnost jsem si podrobně prostudovala a zdroje splňují vše, co je na ní uvedené. U zápisů jako Uzdroje.cz Bloguje.cz Amateri.cz a mnoho dalších bych Vašim námitkám rozuměla, zde však původně byly online zdroje, u kterých jste dávali námitku na encyklopedickou významnost, proto jsem uvedla tištěná média. Nezdá se mi však přínosné, aby zápis měl desítky zdrojů, měli bychom se tedy spíše shodnout, jaký typ zdroje nebo média má být uveden, aby mohlo dojít ke konsensu. Prosím neodpovídejte mi stránkou EV, neboť tu zdroje splňují i v tuto chvíli.
Pokud jde o uvedení zdrojů, ráda bych touto cestou požádala o prodloužení této diskuze, aby byl dostatečný čas na dodání nového seznamu zdrojů, který nebude odkazem na commons.wikimedia.org, které byly navrženy na smazání. Moc děkuji. --Lucie-pozemnakova (diskuse) 20. 2. 2018, 19:48 (CET)
Podívejte se, pokud někdo nezávislý na předmětu článku napíše o předmětu článku knihu, je to docela dobrý zdroj, který dokládá encyklopedickou významnost článku. Pokud je ovšem zdrojem informace předmět článku nebo jeho majitel, je zdroj zdrojem nicotným ve vztahu k encyklopedické významnosti článku.--Rosičák (diskuse) 20. 2. 2018, 20:37 (CET)
 • Ponechat. Dobrý den, děkuji za zahájení této diskuze. Věřím, že sdílíme společný cíl, kterým je zvyšování úrovně zápisů na Wikipedii. Jsem proto velmi ráda, že se zde objevují podnětné argumenty, které jak věřím, mohou pomoci ke zlepšení výsledného zápisu. Hned na počátek je třeba se však vymezit proti, jak uvádí pan Rosičák, "superzdrojované sekci", jak je možné dohledat v historii úprav zápisu, k tomu ozdrojování došlo až na základě opakovaných podnětů ze strany IP adres. Nejsem příznivcem přílišného nadzdrojování, které považuji za nadbytečné. Osobně se domnívám, že plně postačují základní zdroje, jejichž cílem je především doložení pravdivé skutečnosti daných tvrzení a lepší orientace čtenáři. Dle mého názoru je vhodné, aby u zápisů tohoto druhu byly součástí zápisu informace z historického vývoje (v tuto chvíli smazané poslední editací), které slouží pro lepší orientaci v tématu. Vzhledem k tomu, že se pohybujeme na poli módy, která je svým způsobem špatně uchopitelná již v základu své podstaty, neboť ovlivňuje společnost a kulturu společnosti především nepřímo, jsou pro módního znalce důležité informace ohledně roků, neboť ví, co v daných letech bylo standardem, ví, co se v daných letech na poli módy dělo a může tak spojovat informace, což je velmi podnětné. Samozřejmě v názoru na toto téma se můžeme lišit, bylo by proto vhodné spíše navrhnout změnu či zdůvodnit nepodstatnost uvádění informací, než pouhé smazání. Dalším bodem, u kterého se domnívám, že by měl být zachován či přidán v jiné formě, je informace o uděleném ocenění. Ocenění udělené odbornou porotou složenou z předních designérů, profesorů odborných škol a zástupců odborných časopisů zaměřených na módu a nestranných zástupců výroby považuji za důležitou informaci. Jednak je takové ocenění nestranné, neboť nebylo vydáno komerčním subjektem nebo na komerční objednávku a jednak je daný subjekt stále jediným, kdo na poli online luxusu takové ocenění má udělené. Pokud bylo smazáno z důvodu nesprávně zvolené stylistiky či jiného problému, bylo by vhodné navrhnout lepší verzi. Samostatně zvolený blok nazvaný "Obchodní zastoupení" považuji za lépe zvolenou formu, než bylo původní uvedení těchto informací v úvodním textu. V návaznosti na to by možná bylo lépe i informace z historického vývoje zařadit pod samostatný blok, než je zařazovat do úvodního textu. Blok v předchozí verzi nazvaný "Společenský dosah" byl v poslední editaci odstraněn. Prosím o Váš pohled na věc, zda se domníváte, že má své odpodstatnění, neboť předkládá, jakým způsobem ovlivňuje působení tohoto subjektu módní prostředí v ČR či zda je tento odstavec na hraně jakési "reklamy" a proto by uveden být neměl. Závěrem ještě informace z prvního odstavce zápisu: Patří k největším tuzemským on-line obchodům s luxusním zbožím a módou[zdroj?]. K této větě bylo poslední editací přidána žádost o uvedení zdroje. Domnívám se, že nelze zcela jasným zdrojem ozdrojovat tuto větu. V podstatě se jedná o podobný problém velké části zápisů tohoto typu, např. zápis Alza.cz úvodní odstavec, pravdivost této informace lze dokázat spíše opačným způsobem - uveďte, který tuzemský online obchod s luxusním zbožím a módou je větší, zjistíte, že tu v podstatě žádný není. Mluvíme teď o eshopu, který by byl oficiálním zástupcem jakékoli luxusní módní značky, nikoli přeprodejcem zboží druhé jakosti či eshopem prodávajícím zboží bez jednoznačného původu či pochybným obchodem. I v tom spatřuji důležitost uvedení tohoto subjektu do Wikipedie, neboť na poli luxusní módy je to náš tuzemský v podstatě jediný významný subjekt. Pokud se domníváte, že věta není správně stylizována, prosím o návrh její změny. Velmi bych si přála, aby se nám podařilo zápis upravit do takové formy, abychom s ním byly všichni spokojeni. Děkuji a těším se na spolupráci. --Lucie-pozemnakova (diskuse) 17. 2. 2018, 10:56 (CET)
 • Ponechat. Upraven zápis, dodány zdroje. --Lucie-pozemnakova (diskuse) 19. 2. 2018, 14:03 (CET)
 • Na základě žádosti na ozdrojování doplněn do zápisu významný nezávislý zdroj - Magazín Top Class , který pravidelně píše o butiku Arde Style Shop a jeho výrobcích. Dokládám více informací o uvedeném zdroji: Magazín Top Class - První magazín pro nejvyšší příjmovou skupinu z regionu střední a východní Evropa, který byl kdy zařazen do prestižní kategorie BIG FIVE LUXURY MAGAZINE WORLDWIDE. Umístění mezi pěti nejluxusnějšími časopisy světa – jakéhosi Oscara v  tomto segmentu – získal v roce 2007. V květnu 2008 byl opětovně zařazen mezi 50  nejluxusnějších časopisů světa, následně postoupil do elitní desítky, z níž bude vybráno prestižních pět členů BFLM. Kromě toho byl v roce 2008 nominován na vítěze čtyř  kategorií: Best Made Luxury Magazine (celkové zpracování se zohledněním počtu  světových exkluzivit), Best Dressed (grafické zabalení), Best Valuated (meziroční nárůst obchodního zhodnocení značky) a Best Honoured (zvláštní cena zahraničních  prominentů a hostů série milionářského veletrhu). Mezi hlavní oceňované přednosti tohoto časopisu, který svým pojetím, zaměřením ani zpracováním nemá v České republice obdoby, patří objem exkluzivit, jež nelze souběžně nalézt v jakémkoli médiu na světě (světová exkluzivita), zejména náhledů do soukromí a profesních triků nejbohatších lidí světa, exkluzivních rozhovorů s nimi, vyobrazení jejich domovů, privátních tryskáčů, jachet i soukromých ostrovů. A to není zdaleka všechno. Již v době svého vzniku si tento magazín přisvojil všechna nej... Jedná se o typický produkt třetího tisíciletí, který oslovuje horních deset tisíc naší společnosti. Je orientován převážně na mužského čtenáře, materiály v něm publikované jsou zcela v souladu s vydavatelskou filozofií, podle které si čtenář Top Classu zaslouží za všech okolností jen a pouze to nejlepší. Magazín má široký záběr, na jeho stránkách lze najít jak seriózní ekonomické analýzy, exkluzivní rozhovory s nejúspěšnějšími světovými byznysmeny, tak poslední trendy v oblasti módy, hodinek, šperků. (zdroj zde) --Lucie-pozemnakova (diskuse) 19. 2. 2018, 14:30 (CET)
 • Smazat – Očividná snaha o promo s nedoloženou EV, v článku se nyní nenachází jediný NNVZ. (Fotky z internetu a naskenované stránky z časopisů, které autorka nahrála na Commons a které jsou odkazovány jako refy, nechávám kvůli pravděpodobnému porušení AP smazat.) --Harold (diskuse) 20. 2. 2018, 11:31 (CET)
 • Smazat takhle se články nepíší, dle pravidel se nemá psát o sobě nebo svoji firmě. Jen významné firmy. Např. uváděná Alza.cz má obrat přes 20 mld. za rok což ji řadí mezi významné firmy a proto má úvodní odstavec tak jak má. Odkazy na fotky stránek časopisů jen potvrzují fakt že je to inzerce zaplacená v těchto časopisech. Lucie Bílá bude určitě překvapená, když se dočte že podporuje tento obchod. Přitom na fotce je jasně napsané že dostala k narozeninám dárek, což neznamená že podporuje tento obchod. Nesrovnalostí je tady více. Ale klobouk dolů paní Lucie-pozemnakova za houževnatost a bojovnost. Musíte být velice dobrá manažerka. Podroužek (diskuse) 20. 2. 2018, 20:44 (CET)
Jen upřesním - nepíší ani o sobě ani o svojí firmě. Ale jinak máte asi pravdu, takhle se články nepíší, měla jsem to napsat lépe, vybrala jsem si pro začátek trochu těžké téma, ikdyž se přiznám, že jsem na počátku netušila, že to bude až takto obtížné. Pod samým tlakem o doložení významnosti jsem uvedla asi i zdroje, které se tam nehodí viz Lucie Bílá, takhle bude výsledkem můj první zápis a rovnou jeho smazání.
Přiznám se, že jsem trochu čekala, že mi jako začátečníkovi někdo ze zkušených wikipedistů s editací pomůže, přeci tvorba wiki je společným výsledkem a nemusí přece ozdrojování a výsledek ležet na jednotlivci. Nedivte se mému úsilí, od počátečního nadšení až sem mě to stálo dost práce a výsledkem má být nic, to by asi zkoušel zápis zlepšovat každý. Možná to vypadá, že bojuji, ale trochu mi už docházejí síly. Musím říct, že má ode mě respekt každý z vás, komu se tu podařilo nějaký zápis vytvořit, nikdy bych nevěřila, že to může být tak obtížné.--Lucie-pozemnakova (diskuse) 20. 2. 2018, 23:02 (CET)
 • Smazat- evidentní snaha presentovat reklamu na privátní firmu (viz IČO 26098270 Tábor) a její aktivity (obchod, marketing, služby atd.) bez jakékoliv významnosti pro WIKI.--Zemanst (diskuse) 22. 2. 2018, 09:46 (CET)
Děkuji za Vaši reakci, nicméně je vidět, že jste se záznamem a jeho přínosem příliš nezabýval, o tom, že se jedná o e-shop provozovaný původní marketingovou agenturou ví přeci každý, kdo si přečetl vytvořený záznam (viz první verze zápisu, kde je to mimochodem uvedené). Přínosem je, že se jedná o první a v ČR dosud jediný významný internetový obchod s luxusním zbožím. Prosím tedy o přínosné návrhy nebo konstruktivní komentáře tak, aby alespoň bylo trochu vidět, že se věcí nezaujatě zabýváte. Děkuji. --Lucie-pozemnakova (diskuse) 22. 2. 2018, 14:16 (CET)

Komentáře[editovat | editovat zdroj]

Dobrý den,

vzhledem k probíhající diskuzi bych ráda touto cestou požádala, pokud se zde mezi wikipedisty nachází odborník na luxusní módu, luxusní značky či obecně módní průmysl, zda by se chopil úpravy či zcela nového vytvoření stránky o významném českém on-line butiku s luxusní módou Arde Style Shop (viz www.arde.cz). Mé snažení o vytvoření zápisu nebylo příliš úspěšné, přesto se domnívám, že tento subjekt patří na Wikipedii a odmítnutí zápisu ze strany několika přítomných je spíše odrazem mojich mála zkušeností se zakládánímzápisů v kombinaci s tím, že přítomní wikipedisté se specializují na jiné obory, než je oblast luxusní módy. Našel-li by se zde někdo takový, ráda jej v jeho snažení podpořím a bylo-li by to v mých silách a možnostech, ráda budu nápomocná.

Děkuji a přeji hezký den

--Lucie-pozemnakova (diskuse) 22. 2. 2018, 21:31 (CET)

Nechce se mi k tomu nějak více vyjadřovat, ale před autorkou musím smeknout, je vidět, že jí na článku opravdu záleží, čehož si velmi cením, jen tak se to nevidí. @Lucie-pozemnakova:: Bude-li článek smazán, ozvěte se mi, rád Vám ho obnovím do Vašeho uživatelského prostoru (např. Wikipedista:Lucie-pozemnakova/Název článku}}, kde na něm můžete pracovat neomezenou dobu. Máte-li dotazy, neváhejte mě kontaktovat. Zdraví, --Vojtasafr (diskuse) 22. 2. 2018, 21:50 (CET)