Wikipedie:Diskuse o smazání

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Wiki rules.svg

pravidla:

     závazná
     doporučení
     v hlasování
     navrhovaná
     neschválená
Doporučení

Text této stránky je doporučení české Wikipedie. Vysvětluje standardy, s nimiž většina wikipedistů v principu souhlasí a které je vhodné dodržovat. Přesto není závazným pravidlem. Nebojte se stránku editovat, je-li potřeba, ale větší změny raději předem navrhněte v diskusi a oznamte je též Pod lípou.


Zkratka:
 • WP:DoS
  WP:AfD
  WP:TfD

Diskuse o smazání (slangově též DOS, DoS, AfD z anglického Articles for Deletion či TfD z Template for Deletion) je stránka pro diskuse o tom, zda obsah stránky vyhovuje kritériím pro zahrnutí ve Wikipedii, či zda má být stránka smazána. Cílem diskuse je dosáhnout konsensu o smazání či ponechání, případně přepracování stránky do přijatelné podoby. Skončené diskuse jsou uloženy v archivu.

Diskuse o smazání řeší otázku smazání obsahu nějaké stránky, nikoliv rušení zavedených pravidel a zvyklostí. K diskusi o smazání mohou být proto zpravidla podány stránky jen z těch jmenných prostorů, které bezprostředně souvisí s obsahem v článcích, tj. stránky z hlavního jmenného prostoru a prostoru portál a šablony, soubory či kategorie, které bezprostředně s obsahem článků souvisí. V dalších jmenných prostorech se užívá jiných rozhodovacích procesů (vizte Změny v pravidlech), o smazání je možné rozhodovat jen tehdy, pokud byl příslušný mechanismus, jehož je stránka součástí, zrušen nebo standardním způsobem plně nahrazen jiným.

Oprávnění k mazání a obnovování stránek mají správci (sysopové) české Wikipedie.

Pro upozornění na omylem vytvořené, špatně pojmenované, zjevně zcela nesmyslné a jiné podobné stránky, které lze bez diskuse o obsahu vymazat procedurou tzv. rychlého smazání, použijte šablonu {{Smazat|důvod pro smazání}}.

Jestliže jde o heslo o encyklopedicky významném pojmu, který by na Wikipedii měl být, zvažte dobře, je-li jeho stávající obsah opravdu natolik nicotný, že je lepší ho zcela smazat z databáze než ho využít jako pahýl. Také zvažte, není-li vhodné stránku či kategorii spíše sloučit s jinou nebo přejmenovat. V případě, že stránka je spíše slovníkovou definicí než encyklopedickým heslem, zvažte její přesunutí na Wikislovník. K tomu se používá šablona {{Přesunout na Wikislovník}}.

V případě, že navrhujete ke smazání šablonu nebo jiný prvek, který užívají jiní uživatelé, napište ve zdůvodnění i postup, jak se vypořádat s problémy, které nastanou v souvislosti s jeho smazáním.

Jak navrhnout stránku na smazání[editovat | editovat zdroj]

Předpokládejme, že vidíte důvod smazat stránku Velký modrák. Nejprve zjistěte, zda problémy na této stránce nemůžete odstranit sami bez nutnosti vyvolávat diskusi o smazání, zejména:

 • úpravou problematického textu, například odmazáním nepřijatelného obsahu;
 • změnou obsahu stránky na přesměrování spolu s případným sloučením užitečného obsahu s cílovou stránkou přesměrování;
 • přesunem stránky na název, který bude ve shodě s jejím obsahem;
 • využitím mechanismu rychlého nebo odloženého mazání stránek;
 • přesunem na na některý sesterský projekt (například Wikislovník, Wikiknihy).

Pokud žádným z uvedených způsobů problémy stránky vyřešit nelze, navrhněte ji na smazání pomocí následujících kroků:

1/3 Vložení šablony do navrhované stránky

Na začátek stránky, kterou chcete smazat (tj. Velký modrák), vložte šablonu {{AfD}} (navrhujete-li smazání šablony, označte ji šablonou {{subst:TfD}}).

2/3 Vytvoření diskusní podstránky

V editačním políčku nahraďte text -heslo- názvem stránky, o níž se má diskutovat, a zmáčkněte tlačítko pro vytvoření diskusní podstránky. Podstránku vyplňte podle návodu a nakonec uložte.


3/3 Zařazení podstránky do seznamu

Zmáčkněte tlačítko pro zařazení podstránky do seznamu. Stránku vyplňte podle návodu a nakonec uložte.

Druhou možností je editovat celý seznam. Na nový řádek na konci seznamu připište {{Wikipedie:Diskuse o smazání/-heslo-}}, kde -heslo- nahraďte názvem stránky navrhované na smazání, takže přidaná položka bude například {{Wikipedie:Diskuse o smazání/Velký modrák}}. Můžete přitom vymazat případné již neaktuální položky. Varování, že jste nezadali shrnutí editace, si nevšímejte a změny uložte.

Po úspěšném provedení těchto kroků se text podstránky s novým návrhem na smazání objeví přímo na konci této hlavní stránky. Pokud se neobjevil, zkuste nejdříve vyprázdnit paměť serveru, a pokud ani potom ne, zkontrolujte, zda všechny vaše kroky proběhly přesně podle návodu (např. jestli jste neudělali překlep apod.).

Upozornění na diskusi v posledních změnách a na portálu Wikipedie zařídí robot, může mu to ale trvat až půl hodiny. Vstřícným krokem, který můžete ještě udělat (a robot ho neudělá), je upozornit hlavního autora článku na založení diskuse. Lze očekávat, že si nastavil odeslání e-mailu při změně diskusní stránky, takže bude upozorněn i v případě, kdy aktuálně Wikipedii nesleduje.

Pravidla diskusí o smazání[editovat | editovat zdroj]

Uzavření diskuse[editovat | editovat zdroj]

Diskuse se uzavírá nejdříve po týdnu. Správce však může zrušit nebo předčasně uzavřít diskusi, pokud:

 • bylo jejich založení zjevně v rozporu s jinými pravidly (např. šlo o narušování Wikipedie nebo obcházení bloku),
 • pro daný typ stránek je výslovně řečeno, že pro něj proces diskuse o smazání není určen.

Správce může dále předčasně uzavřít diskuse:

 • jednoznačné (dostatečně reprezentativní a takřka jednomyslné),
 • kde došlo k tak zásadnímu přepracování navržené stránky, že dosavadní argumenty pro smazání ztratily smysl.

Na druhou stranu může kterýkoli správce diskusi prodloužit, pokud se před očekávaným uzavřením objeví nové podstatné argumenty.

Uzavíratelem může být libovolný ze správců; jasné, zralé a řádně proběhlé diskuse, jejichž výsledek nevyžaduje použití práv správce, smí uzavřít kterýkoli wikipedista. Uzavíratel zváží argumenty, komentáře, připomínky a názory diskutujících a rozhodne, zda se článek ponechá, smaže nebo přesune. Zároveň může doporučit přepracování článku. Rozhodnutí může být v případě nutnosti výrazných úprav podmínečné. Rozhodnutí musí být jasně a výstižně zdůvodněno.

Uživatelé se zásadními námitkami vůči způsobu vyhodnocení nebo regulérnosti diskuse by se měli nejprve obrátit na uzavíratele. Pokud se svou stížností neuspějí, mohou podat na příslušné stránce podnět k revizi smazání.

Užitečné tipy pro vyhodnocování konsenzu vizte na stránce Wikipedie:Žádost o komentář/VfD: změna na AfD/Vyhodnocování konsenzu.

Výsledek a další postup[editovat | editovat zdroj]

 Při archivaci podstránek použijte následující šablony:

 • {{subst:vfd-archiv-start|vysledek=smazáno/ponecháno/nebyl dosažen konsenzus, ponecháno/přepracováno}} --~~~~
 • {{subst:vfd-archiv-konec}}

 Položku do archivu vložte pomocí:

 • {{subst:vfd-archiv-položka|Jméno stránky}} – smazáno/ponecháno/nebyl dosažen konsenzus, ponecháno/přepracováno --~~~~

Stránka bude smazána po uzavření diskuse, pokud výsledkem diskuse bylo rozhodnutí smazat, u šablon a modulů dojde i ke smazání dokumentační podstránky.

Obecně pokud diskuse skončí s výsledkem nemazat, stránka by již neměla být znovu nominována. Pokud není skutečně dobrý důvod, aby diskutující změnili svůj postoj, dá se předpokládat, že další návrh dopadne stejně.

Ukončené nebo zrušené diskuse se zařazují do Archivu diskusí o smazání (kde je i návod pro archivaci). Do diskusí ke stránkám, které nebyly smazány, se má vložit odkaz na zaarchivovanou diskusní stránku pomocí šablony {{Afd-oznámení}}. Budoucí čtenáři stránky tak jsou informováni, že v minulosti přežila návrh na smazání, a mohou si přečíst patřičnou diskusi. To ovšem nebrání případnému novému návrhu na smazání.

Vlastní diskuse[editovat | editovat zdroj]

Jak přidat argument nebo komentář[editovat | editovat zdroj]

Editujte jen příslušnou sekci „Doporučená řešení“ (nebo „Komentáře“), a to buď klepnutím na odkaz Editovat u nadpisu dané sekce, nebo klepnutím pravým tlačítkem myši tamtéž (záleží na vašem uživatelském nastavení Wikipedie).

Poté přidejte svůj argument pro nebo proti jako další položku seznamu. Pro přehlednost ve svém textu uveďte tučně shrnutí akce, kterou doporučujete udělat, např. Smazat nebo Ponechat. Můžete uvést i jiné možnosti, popřípadě více možností – pak jako první uveďte tu, které dáváte přednost (např. ponechat nebo alespoň sloučit; dát měsíc na přepracování, jinak smazat; přesunout na Wikislovník nebo smazat).

Máte-li k již vznesenému argumentu protiargument nebo komentář, přidejte jej jako podbod. Jestliže se již argument či informace v diskusi nachází, není nutno je přidávat opakovaně. Stačí uvést jména diskutujících, s jejichž argumenty se ztotožňujete (pokud je to jednoznačné).

Vyprázdnit paměť serveru
(použijte v případě, že se vám tu ukazují zastaralé verze podstránek)

Stránky navržené ke smazání[editovat | editovat zdroj]

SAFE-POINT[editovat | editovat zdroj]

Toto není hlasování, nýbrž diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
Mates (diskuse) 3. 9. 2019, 15:59 (CEST)
Uzavření diskuse
nestandardní: do 17. 9. 2019

Doporučená řešení[editovat | editovat zdroj]

 • Smazat – Článek byl týden označen na urgentní úpravu. Tuto mez zřejmě překročil, nicméně dle mého soudu do Wikipedie nepatří – Wikipedie není návod. Druhý týden UU tedy překlápím do diskuse o smazání. Nějaké informace lze začlenit do článku První pomoc. --Mates (diskuse) 3. 9. 2019, 15:59 (CEST)
 • Přesunout na wikiknihy a dát link do První pomoci. --Hugo (diskuse) 3. 9. 2019, 16:14 (CEST)
 • Nevím, ale asi spíš smazat nebo překopat na popis toho, co to znamená.--frettie.net (diskuse) 3. 9. 2019, 18:52 (CEST)
 • Přesunout na Wikiknihy - článek je mimo záběr projektu Wikipedie, naopak do záběru Wikiknih pasuje dobře. Nějakou zjednodušenou, obecně srozumitelnou nenávodovou verzi odpovídající záběru projektu lze ponechat samozřejmě i na Wikipedii. --Palu (diskuse) 4. 9. 2019, 16:35 (CEST)
 • Ponechat a důkladně analyzovat obsah s tím, že jsou zde duplicity s článkem První pomoc, který ale sám o sobě není moc dobrý (je tam na to šablona), takže by mohl být z obsahu tohoto článku vylepšen (a SAFE-POINT v něm zmíněn). Článek, o který zde jde, pak důsledně zaměřit na samotný protokol SAFE-POINT určený pro pracoviště. --Zbrnajsem (diskuse) 9. 9. 2019, 12:43 (CEST)
 • Ponechat. – Provedl jsem doplnění zdrojů. Doufám, že nyní je to již souladu s požadavky WP. Důležité je při posuzování u tohoto tématu chápat zdroje v kontextu, základem je unikátnost systému garantovaná Úřadem průmyslového vlastnictví. Dále pak stojí na protokolech definovaných v urgentní medicíně, zásadách první pomoci a již publikovaných článcích. Noixi (diskuse) 12. 9. 2019, 11:24 (CEST)
 • Myslím si, že jsem se za dobu kterou jsem dostal a za kterou děkuji, popasoval se všemi připomínkami (viz. výše). Článek byl kompletně přepracován, v souladu s požadavkem "wikipedie není návod" a analýza tak, aby nesuplovat téma první pomoci. Dále byli doplněny všechny zdroje relevantní k danému textu a souvislostem v dané problematice. Co se týče významnosti, jsem přesvědčen, že postup, který zachraňuje lidský život je dostatečně významný pro to, aby byl zachován. Děkuji. --Noixi (diskuse) 21. 9. 2019, 18:23 (CEST)
 • Při tvorbě bylo vycházelo z české a francouzské publikace, dále je jedním z hlavních zdrojů je Národní patentový úřad (Úřad průmyslového vlastnictví), který považuji za silnou autoritu z hlediska zdrojů. Co se týče odkazů na firemní stránky přišlo mi to správné u výrobků, které jsou patentové chráněny. Co se týče ostatních odkazů, chápal jsem to jako smysl WIKI, že nevysvětluji každý výraz, ale křížově se odkazuji na již existující odkazy, tam kde je to možné. A mohu se tímto malým kouskem podílet na obrovské encyklopedii. Děkuji --Noixi (diskuse) 7. 10. 2019, 15:29 (CEST)
 • Doložit významnost, jinak smazat. - Spousta zdrojů, ale nevidím mezi nimi WP:2NNVZ. --Jvs 21. 9. 2019, 09:01 (CEST)
 • smazat - viz navrhovatel, nevýznamné, použitelné sloučit do první pomoc --Wikipedista:BobM d|p 5. 10. 2019, 11:09 (CEST)

Komentáře[editovat | editovat zdroj]

 • Dobrý den, jsem přesvědčen, že téma protokol SAFE-POINT si svoje heslo na wikipedii zaslouží, stejně jako analogický protokol ATLS[1] a BATLS pro urgentní medicínu, tyto protokoly, ale nejsou zpracovány v CZ. ATLS je zpracován na wikipedii v AJ. Při úpravě jsem se snažil vycházet z vzhledu stránky ve vzorech u PP jak bylo doporučeno a vypomáhal jsem si anglické verze ATLS, který je bližší popisované problematice. Z tohoto důvodu doporučuji ponechat. --Noixi (diskuse) 3. 9. 2019, 17:20 (CEST)
 • Ještě k diskuzi a možnosti samostatného tématu, myslím, že logika Wikipedie předpokládá postupné dělení hesel na podrobnější detail. I pokud se podívám na hesla z jiné oblasti například automobil jedná se o jasné heslo, a přesto dále existuje heslo nákladní automobil dokonce první nákladní automobil, přestože tyto hesla by se dala vsunout pod základní heslo automobil, já si myslím, že je to správně. Tak jako heslo "první pomoc" je všeobjímající téma, které řeší jak laickou první pomoc, tak i odbornou a potřebuje k sobě navázaná témata, která vysvětlí jednotlivé dílčí pojmy. Noixi (diskuse) 4. 9. 2019, 13:25 (CEST)

Jak vidím, se zakladatelem bylo dohodnuto, že dostane čas na vylepšení článku. Bylo by proto asi správné vyhodnocení DoSu zatím odložit.--Hnetubud (diskuse) 8. 9. 2019, 16:42 (CEST)

Přesto si myslím, že tato "návodová" verze je vhodná pro Wikiknihy a že by tam měla být potom zpětně přenesena. --Palu (diskuse) 9. 9. 2019, 07:27 (CEST)
Přesun na wikiknihy je samozřejmě taky možný – ale je prostě podivné (a pro dobrou pověst wikipedie vyloženě škodlivé), když @Czeva: slíbí autorovi článku tři týdny odkladu před smazáním a zároveň dál vesele běží DoS.--Hnetubud (diskuse) 10. 9. 2019, 16:52 (CEST)
Delší dobu na přestavbu jsem chtěla Noiximu poskytnout především kvůli tomu, že je nováček, jimž řešení může zabrat více času (obzvláště když je třeba článek zcela přepracovat a bylo navrženo přesunout minimálně část článku na Wikiknihy) a kterým bychom i proto měli co nejvíce pomáhat a v tvorbě je podporovat; navíc Noixi evidentně zájem o spolupráci projevuje. I kvůli tomu děkuji za navržené odložení vyhodnocení DoSu. --Czeva (diskuse) 10. 9. 2019, 20:05 (CEST)
'Po přestavbě nechat. - Děkuji za důvěru a provedl jsem kompletní přepracování tématu tak aby odpovídalo WP. Původní celé téma jsem přesunul na WS. Dále jsem přidal dvě doplňující hesla ATLS a BATLS abych zrušil doplňující tabulky vč. přímých odkazů. Noixi (diskuse) 10. 9. 2019, 17:36 (CEST).
@Noixi:Děkujeme za významné přepracování článku, nicméně "WP neodpovídá", ač to píšete výše. Nadále bohužel nevidím další zdroj v referencích pojednávající významně o objektu článku, tedy hrozí, že návrh na smazání článku zcela nahoře bude odsouhlasen. Nadále také chybí zrdojování informací v článku uvedených, jehož potřeba byla popsána na mé diskusní stránce (nadále je v textu pouze ta jedna příkladová jednička v hranatých závorkách). Třeba by bylo možné použít jako zdroje ty uvedené v seznamu Literatury a Externích zdrojů, pokud o Safe-Pointu významně pojednávají. Pak teprve bude mít smysl řešit v tuto chvíli nepodstatné drobnosti jako wikipedicky nevhodné použití externích odkazů přímo v článku, záměnu pomlčky se spojovníkem apod. Ve Vašem příspěvku jsem si dovolila malé formátování, aby odpovídalo wikipedickým zvyklostem. Prosím, pokuste se zdroje opravdu v celém článku doplnit, bez nich to na WP nejde. Děkuji za pochopení. --Czeva (diskuse) 10. 9. 2019, 20:05 (CEST)
 • Na článku se aktivně pracuje, prodlouženo do 17. 9. --janbery (diskuse) 11. 9. 2019, 21:07 (CEST)
 • Jak je v článku vidět, byl významně vylepšen samotnou komunitou i zakladatelem článku dle doporučení komunity. Mj. byly z článku odstraněny promo informace, návody (ty jsou nyní dle doporučení na wikiskriptech) a byl dodržen encyklopedický styl, reference byly doplněny tak hustě, že by mu to mnohé běžně akceptované články mohly závidět. Domnívám se proto, že článek by se měl nechat žít. --Czeva (diskuse) 5. 10. 2019, 19:35 (CEST)
  • Ovšem mnoho z těch referencí je nekorektních: odkazy do wikipedie, odkazy na stránky výrobců, které nedokládají tvrzení apod. --Jvs 5. 10. 2019, 19:42 (CEST)
  • Zakladatel článku byl na tuto skutečnost znovu upozorněn emailem dnes ihned po uložení mého postu a vyzván k doplnění. --Czeva (diskuse) 5. 10. 2019, 20:22 (CEST)

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. Advanced trauma life support. [s.l.]: [s.n.] Dostupné online. (anglicky) Page Version ID: 894962305. 


Ivan Donoval[editovat | editovat zdroj]

Toto není hlasování, nýbrž diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
OJJ, Diskuse 19. 9. 2019, 11:20 (CEST)
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešení[editovat | editovat zdroj]

To odkazované hlasování bylo předčasně uzavřeno a článek byl tedy smazán neoprávněně. Hlasování mělo končit až 25.9.2019.--Rosičák (diskuse) 19. 9. 2019, 19:03 (CEST)
@Rosičák: sk:Wikipédia:Stránky na zmazanie: O každom návrhu sa diskutuje aspoň 5 – 7 dní. OJJ, Diskuse 19. 9. 2019, 19:22 (CEST)
@OJJ: To je možné, že diskutovat, ale hlasovat se má podle příslušného pravidla 14 dní od vložení šablony do článku----Rosičák (diskuse) 19. 9. 2019, 19:31 (CEST)
@Rosičák: To se přeptám. V praxi totiž ani nevím, kdy se naposledy v SNZ sešlo 10 platných hlasů. Teď už tedy vím, pomalu tři roky zpět. OJJ, Diskuse 19. 9. 2019, 19:54 (CEST)
 • Nevím – každopádně je pro cswiki irelevantní to, o čem rozhodlo subjektivním názorem šest slovenských wikipedistů (redaktorů). Podivné se mi i zdá zakládání diskuse o smazání s názorem nevím, jen z důvodu, že to jinde smazali. --Jowe (diskuse) 19. 9. 2019, 11:33 (CEST)
  • @Jowe: Po e. k.: Beru z pohledu, že článek, který byl přeložen sem, je na původní Wikipedii z nějakého důvodu (významnost) nevyhovující a byl nyní smazán. Já sám jsem obsah podrobněji nezkoumal, protože ten výsledek byl jasný, ale dávám k diskusi i sem, přijde mi to v tomto případě rozumné. Takže nejsem někdo, kdo chce stránku smazat, jen taková spojnice mezi dvěma Wiki. OJJ, Diskuse 19. 9. 2019, 11:39 (CEST)
 • Smazat Sice má 50k odběratelů, ale podle mého názoru pro cswiki nevyznamný. - MrJaroslavik (diskuse) 19. 9. 2019, 11:35 (CEST)
@MrJaroslavik: Pokud bychom posuzovali významnost článků o youtuberech na základě počtu odběratelů, tak bychom mohli smazat Oldřich Tristan Florian. --Martin Tauchman (diskuse) 22. 9. 2019, 09:49 (CEST)
 • Ponechat - slovenské hlasování je argumemt slabý.--Rosičák (diskuse) 19. 9. 2019, 15:28 (CEST)
 • Spíše ponechat. Viděl bych jistý rozdíl mezi youtube kanálem, zaměřeným čistě na osobní exhibici, a youtube kanálem, který představuje zajímavá místa. Podle zdrojů uvedených u článku již činnost Ivana Donovala jakousi netriviální publicitu v médiích získala, takže požadavky na významnost asi splňuje, i když těsně.--Hnetubud (diskuse) 24. 9. 2019, 22:48 (CEST)
 • Smazat - informace o něm v odkazovaných článcích jsou pouze triviální, zabývají se hlavně urbexem. Nesplňuje proto IMHO podmínky encyklopedické významnosti. --Faigl.ladislav (diskuse) 1. 10. 2019, 12:45 (CEST)
 • Smazat - nesplňuje žádné z kritérií encyklopedické významnosti, proto je na místě článek smazat, eventuálně v článku Urbex uvést známé urbexery, kde lze p. Donovala (pokud skutečně známým je, což nedokážu posoudit) uvést. --Kili (diskuse) 3. 10. 2019, 11:22 (CEST)
 • (zatím) spíše smazat - nezdá se být dostatečně významný --Wikipedista:BobM d|p 5. 10. 2019, 11:07 (CEST)
 • ponechat - kritéria významnosti dle mého soudu těsně naplňuje. NNVZ o něm jsou, není důvod k mazání. --Týnajger (diskuse) 9. 10. 2019, 08:50 (CEST)
 • ponechat Mě tento článek nezajímá, ale vidím, že má spoustu zdrojů, takže není žádný důvod, proč jej rušit. --Chalupa (diskuse) 10. 10. 2019, 23:23 (CEST)

Komentáře[editovat | editovat zdroj]

Vzhledem k tomu, že to na slovenskojazyčném projektu nezůstalo, uvidíme, jestli je ten náš českojazyčný zralejší. --Rosičák (diskuse) 19. 9. 2019, 15:28 (CEST)

Nicméně by to chtělo nějaký argument rozhodující zde, na české Wikipedii. Např. námi chápanou významnost. --Vlout (diskuse) 19. 9. 2019, 23:27 (CEST)


Loosers[editovat | editovat zdroj]

Toto není hlasování, nýbrž diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
— Draceane diskusepříspěvky 10. 10. 2019, 09:19 (CEST)
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešení[editovat | editovat zdroj]

 • Smazat – pouze promo článek bez jakéhokoliv encyklopedického přínosu — Draceane diskusepříspěvky 10. 10. 2019, 09:19 (CEST)
 • Smazat, hromada nevysvětlených pojmů z branže, toto není článek psaný pro laiky, toto je reklama. --Dvorapa (diskuse) 13. 10. 2019, 00:11 (CEST)
 • Smazat - článek vykazuje velmi patrné známky propagace, rozhodně smazat --Queen lover fanpage (diskuse) 13. 10. 2019, 20:12 (CEST)

Komentáře[editovat | editovat zdroj]

Bene Factum[editovat | editovat zdroj]

Toto není hlasování, nýbrž diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
— Draceane diskusepříspěvky 10. 10. 2019, 10:38 (CEST)
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešení[editovat | editovat zdroj]

Komentáře[editovat | editovat zdroj]

 • Prosím o přesun do mého uživatelského prostoru, děkuji. --JanSuchy (diskuse) 10. 10. 2019, 11:32 (CEST)
Myslím, že přesunout není možné, ale vytvořil jsem kopii článku ve vašem uživatelském prostoru jako Wikipedista:JanSuchy/Bene Factum - MrJaroslavik (diskuse) 10. 10. 2019, 11:39 (CEST)
Děkuji, text smazaný anonymem jsem si tam přidal a pak se zrevertoval, přesun už není potřeba. Hezký den, JanSuchy (diskuse) 10. 10. 2019, 19:05 (CEST)


Gumference[editovat | editovat zdroj]

Toto není hlasování, nýbrž diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
Jvs 12. 10. 2019, 15:08 (CEST)
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešení[editovat | editovat zdroj]

 • Nevím – po diskusi s autorem překlápím do DoSu. Můj pohled: [aktuální revize]: ref3, ref4, ref5: tři regionální zdroje, spíše triviální. Ostatní závislé. Autor mi k tomu napsal: "je to 'mladé' téma a proto zdrojů zatím není příliš". --Jvs 12. 10. 2019, 15:08 (CEST)
 • Smazat, článek by existovat mohl, ale encyklopedicky psaný, ne takto. V podstatě obsahem odpovídá typické webovce konference, kdo ví zda z ní úseky textu nejsou nakopírovány. --Dvorapa (diskuse) 12. 10. 2019, 23:57 (CEST)
 • Smazat – Autor si plete encyklopedický článek s vlastními webovými stránkami. Po odstranění neencyklopedického balastu (programy konferencí, snaha o promo) nezbude v zásadě nic. Takových oborových konferencí je... Významnost doložená není (ref3 je přetisknutá tisková zpráva, viz "Autor: Mediafax"). --Harold (diskuse) 13. 10. 2019, 16:56 (CEST)
 • Smazat - jednoznačně smazat, je to reklama, nikdo nedoložil významnost --Queen lover fanpage (diskuse) 13. 10. 2019, 20:15 (CEST)

Komentáře[editovat | editovat zdroj]

Šablony Sestava týmu XY / Současná sestava týmu XY[editovat | editovat zdroj]

Seznam dotčených šablon:

Toto není hlasování, nýbrž diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
Vachovec1 (diskuse) 12. 10. 2019, 23:07 (CEST)
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešení[editovat | editovat zdroj]

 • Smazat (a pochopitelně odstranit odkazy s článků) – s možnou výjimkou pro týmy nejvyšší české hokejové a fotbalové ligy (ale i šablony týmů 1. fotbalové ligy obsahují stav k únoru 2018!). Tyto šablony vyžadují neustálou a poměrně náročnou údržbu (kromě aktualizací i neustálé vkládání a odstraňování z článků), které se tu nikdo (snad s výjimkou klubů 1. české fotbalové ligy a české hokejové extraligy), nikdo systematicky nevěnuje. Výsledkem je, že tyto šablony jsou často neaktuální (přesvědčte se sami) a mívají proto i chybná vložení. --Vachovec1 (diskuse) 12. 10. 2019, 23:07 (CEST)
  • @Vachovec1: Tak třeba tu {{Sestava HC Slavia Praha}} se snažím udržovat aktuální. To jen k té výtce o jejich neaktuálnosti. --Jan Polák (diskuse) 14. 10. 2019, 13:39 (CEST)
   • @Jan Polák: Píšu "často", nikoliv "všude" neaktuální. A ve svém doporučeném řešení nabízím výjimku pro týmy české fotbalové a hokejové ligy, u kterých by snad pravidelná údržba mohla být reálná. Soupisky týmů české hokejové extraligy dokonce vypadají aktuální (i když je otázka, jak aktuální je dnes / tj. v polovině října 2019 / stav z 5. 7. 2019, kdy tyto šablony kolega Zoner60 naposledy aktualizoval), i když by tam určitě mělo být doplněno datum poslední aktualizace. Zato třeba u klubů 1. české fotbalové ligy jsou u většiny klubů údaje rok i více staré. --Vachovec1 (diskuse) 14. 10. 2019, 14:08 (CEST)
    • @Vachovec1: Jasně, jen mi bylo škoda všechno šmahem vymazat, neb jsou mezi nimi i šablony, které jsou udržované, byť uznávám že nějaký velký počet jich asi nebude. Pokud by u šablony byl, jak navrhoval Bazi níže, nějaký automat, jenž by hlídal i čas uplynulý od poslední aktualizace (či alespoň kontroly), pak bychom mohli některé aktualizované ponechat. --Jan Polák (diskuse) 14. 10. 2019, 14:14 (CEST)
 • Smazat, Wikipedie není adresář. Se sestavami a soupiskami je tu dlouholetý problém. Na jednu stranu nevím, do jaké míry pomůže smazat pár šablon, když další hromada článků obsahuje vlastní tabulky. Na stranu druhou by bylo vhodné toto vymýtit a pokud možno všude nahradit externím odkazem na soupisku, který se mnohem snadněji udržuje, funguje lépe v duchu Wikipedie a nesplácá tolik lidských sil a času.
  Oprava: Přejmenovat na Sestava týmu XY 2018/2019 a dobudoucna už vytvářet jen šablony vázané ke konkrétní sezóně. --Dvorapa (diskuse) 13. 10. 2019, 00:08 (CEST)
  To bych nedoporučoval. Za prvé ty šablony v současném stavu vyjadřují stav k nějakému konkrétnímu datu, přitom soupisky se během roku mění (třeba u fotbalu je zimní a letní přestupní období, taky lze kdykoli angažovat volného hráče bez smlouvy). Takže převod na "ročníkovou" šablonu rozhodně není triviální záležitostí. Za druhé si nemyslím, že je dobrý nápad, aby u každého současného či bývalého ligového hráče bylo naskládáno možná až 20 navboxů pro jednotlivé ročníky, ve kterých hrál v nějakém prvoligovém klubu (v případě, že by někdo chtěl podobné navboxy zakládat hromadně). Za třetí, pokud se udělá jen převod vypsaných šablon, bude to zcela nesystematické, protože u hráče bude většinou jen jediný ročník, často ani ne aktuální. --Vachovec1 (diskuse) 13. 10. 2019, 21:15 (CEST)
 • Smazat – Neudržované a v místních podmínkách neudržitelné. --Harold (diskuse) 13. 10. 2019, 16:53 (CEST)
 • Smazat – V podmínkách české Wikipedie jednoznačně neudržitelné, zanášející do projektu šablony předem odsouzené být neaktuální. Vytváření obvykle bývá spojeno s nadšením pro konkrétní věc, bez uvědomění si důsledků, neustálého hlídání aktualizací v řádu let (resp. věčně). Podobný byl nápad zavést aktuální žebříček ATP/WTA do infoboxu tenisty, který nestíhají aktualizovat ani velké en, de wiki. Jedinou možnou cestu vidím v robotických aktualizacích.--Kacir 14. 10. 2019, 08:56 (CEST)
 • Není potřeba již mazat ŠK Slovan Bratislava Dobrý den, šablonu jsem upravil a zobrazuje se nyní ŠK Slovan Bratislava – současná sestava (2019/2020), není potřeba na každý ročník vytvářet novou šablonu například ŠK Slovan Bratislava 2019/2020, zobrazovaný název by být navíc matoucí se sezonami, kdy klub získá titul (ŠK Slovan Bratislava - 2018/2019). --Školák2011 (diskuse) 14. 10. 2019, 10:28 (CEST)
  • @Školák2011: "Titulní" šablony mají tu výhodu, že po vytvoření a vložení do článků zůstávají stálé a nevyžadují neustálou údržbu. Navíc zisk titulu je obvykle encyklopedicky významná událost pro všechny členy vítězného týmu. Zde jste tedy šablonu {{Sestava ŠK Slovan Bratislava}} aktualizoval, ale kdo jí aktualizuje příště? A jaký má šablona smysl, pokud nejsou šablony pro další týmy 1. slovenské fotbalové ligy? Pokud se založí, kdo je bude hlídat a aktualizovat? --Vachovec1 (diskuse) 14. 10. 2019, 10:42 (CEST)
   • @Vachovec1: Nemůžu mluvit o všem šablonách, ale tuto aktuální, jak jsem zmiňoval, pokaždé při příchodu a odchodu daného hráče aktualizuji, aktualizuji i v případě změny čísla dresu nebo trenéra. ŠK Slovan Bratislava je klub, kterému fandím a věnuju se stránkám pravidelně. Pravidelné aktualizace můžete vidět v historii. Prosím tedy o nemazání této konkrétní šablony. --Školák2011 (diskuse) 14. 10. 2019, 12:09 (CEST)
 • Dovedu si představit, že by výhledově mohly být tyto šablony navázané na Wikidata, a pokud by docházelo k hromadné (polo)automatické strojové aktualizaci údajů na Wikidatech a tímto zprostředkovaně i v šablonách, klidně nechť se to tu udržuje a dál šíří. Má-li to být ale závislé na neustálé ruční aktualizaci, považuji tento systém za dlouhodobě neudržitelný a dal bych přednost jeho zrušení. Případně je možné se omezit jen na nejužší okruh klubů, jejichž neustálou aktualizaci je možné omezenými lidskými silami zajistit. V takovém případě by ovšem nezbytnou součástí šablony měl být údaj o datu aktualizace a zdroji (pokud nebudeme spoléhat jen na to, že totéž je obsaženo v hlavním článku o klubu), a to nejlépe formou nějaké šablony, která by zároveň zajišťovala přehled o tom, které všechny navboxy už třeba zastaraly a je nutno je aktualizovat. O udržování tohoto přehledu by se měl starat příslušný tematický wikiprojekt, aby to nebylo závislé jen na nahodilé činnosti, kdy si kdo zrovna vzpomene. --Bazi (diskuse) 14. 10. 2019, 11:06 (CEST)

Komentáře[editovat | editovat zdroj]

ZeroDate (app)[editovat | editovat zdroj]

Toto není hlasování, nýbrž diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
Harold (diskuse) 13. 10. 2019, 16:51 (CEST)
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešení[editovat | editovat zdroj]

 • Smazat – Nedoložená významnost, snaha o vlastní promo (opět nepochopení funkce encyklopedie), z větší části návod, neboť jinak není o čem psát. Autor odstranil šablonu {{smazat}}, posílám tedy do DoSu. --Harold (diskuse) 13. 10. 2019, 16:51 (CEST)
 • Určitě smazat – promo - MrJaroslavik (diskuse) 13. 10. 2019, 18:27 (CEST)
 • Smazat - jak říká Harold.--frettie.net (diskuse) 13. 10. 2019, 19:23 (CEST)
 • Smazat - viz předchozí příspěvky. Hugo (diskuse) 13. 10. 2019, 19:44 (CEST)
 • Smazat - souhlasím se všemi důvody uvedeny výše --Queen lover fanpage (diskuse) 13. 10. 2019, 20:20 (CEST)
 • Smazat - bez NNVZ. Netuším proč to jde přes AfD a ne přes Odložené smazání. --Vachovec1 (diskuse) 13. 10. 2019, 21:43 (CEST)

Komentáře[editovat | editovat zdroj]

Zdeněk Dokládal[editovat | editovat zdroj]

Toto není hlasování, nýbrž diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
Queen lover fanpage (diskuse) 13. 10. 2019, 19:18 (CEST)
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešení[editovat | editovat zdroj]

 • Smazat – článek pojednává o nevýznamné osobě, působí sebepropagačně, a obsahuje neověřené (zřejmě i lživé) informace --Queen lover fanpage (diskuse) 13. 10. 2019, 19:18 (CEST)
 • Smazat – EV nedoložena a jak píše navrhovatel, jde zřejmě o sebepropagaci. --Vachovec1 (diskuse) 13. 10. 2019, 21:46 (CEST)
 • Smazat – osoba bez doložené EV.--Kacir 14. 10. 2019, 08:27 (CEST)

Komentáře[editovat | editovat zdroj]

Seznam slovenských rapperů[editovat | editovat zdroj]

Toto není hlasování, nýbrž diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
Vachovec1 (diskuse) 14. 10. 2019, 01:09 (CEST)
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešení[editovat | editovat zdroj]

 • Smazat – seznam bez zdrojů, bez jasně definovaných kritérií, EV řady uvedených subjektů je patrně pochybná. Udržitelnost seznamu v čase je také pochybná. --Vachovec1 (diskuse) 14. 10. 2019, 01:09 (CEST)
 • Smazat – zlomkovitý seznam s neověřenou enc. významností osob.--Kacir 14. 10. 2019, 08:25 (CEST)

Komentáře[editovat | editovat zdroj]

Seznam disco skladeb a umělců[editovat | editovat zdroj]

Toto není hlasování, nýbrž diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
Vachovec1 (diskuse) 14. 10. 2019, 01:14 (CEST)
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešení[editovat | editovat zdroj]

 • Smazat – seznam bez jasně definovaných kritérií, patrně pouze zlomkovitý. Subjekty zřejmě vybírány víceméně náhodně na základě věhlasu. --Vachovec1 (diskuse) 14. 10. 2019, 01:14 (CEST)
 • Smazat – zlomkovitý, náhodně uspořádaný seznam, absence zdrojů.--Kacir 14. 10. 2019, 08:17 (CEST)

Komentáře[editovat | editovat zdroj]