Wikipedie:Propagační článek

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

pravidla:

     závazná
     doporučení
     v hlasování
     navrhovaná
     neschválená
Doporučení

Text této stránky je doporučení české Wikipedie. Vysvětluje standardy, s nimiž většina wikipedistů v principu souhlasí a které je vhodné dodržovat. Přesto není závazným pravidlem. Nebojte se stránku editovat, je-li potřeba, ale větší změny raději předem navrhněte v diskusi a oznamte je též Pod lípou.


Zkratka:
  • WP:PG
    WP:COI

Propagační článek, který autor píše sám o sobě, o svých blízkých, své hudební skupině, vlastní nově založené firmě nebo jejích produktech a službách, své střední škole nebo pod vlivem nadšení ze svého oblíbeného tématu, myšlenky a podobně, může velmi snadno porušit některou ze zásad Wikipedie:

Je-li článek nesporně reklamou nebo spamem, může být kterýmkoliv správcem smazán okamžitě i bez diskuse. Problematické však mohou být i články, které jsou sice psány s dobrou vůlí vložit do Wikipedie informaci, ale které nevyhovují pravidlům Wikipedie, a často bývají takové články navrhovány ke smazání.

Střet zájmů[editovat | editovat zdroj]

Wikipedie není nástrojem pro propagaci čehokoli (viz pravidlo „Co Wikipedie není“). Pokud píšete o nějakém předmětu, na jehož propagaci máte přímý zájem, pohybujete se na tenkém ledě. Udržení nezaujatého hlediska Vás může stát mnoho úsilí, můžete být v diskusi napadeni, že se snažíte Wikipedii využít jako reklamní nástroj a podobně.

Proto je problematické psát například sám (sama) o sobě, o svých blízkých, o vlastní firmě, svém programu, internetovém projektu, hudební skupině, svém světonázoru a náboženském vyznání a podobně. Pokud se k takovému psaní odhodláte, zvlášť úzkostlivě dbejte na nezaujatý úhel pohledu. Také je vhodné svůj „vedlejší“ zájem na tématu zveřejnit. Nezakládejte o těchto tématech články, pokud existuje jakákoli pochybnost o jejich významu. Počkejte raději, až článek založí někdo jiný a vytvoří alespoň kostru článku. Úzkostlivě dbejte na pravidla Wikipedie i při jejich případné editaci.

Význam tématu[editovat | editovat zdroj]

Články ve Wikipedii jsou o encyklopedicky zajímavých tématech, významných pro větší množství lidí. Články, jejichž předmět není znám větší skupině lidí, přinášejí problém – není dost wikipedistů, kteří by článek mohli upravovat a kontrolovat. Někdy jsou to pokusné články, ke kterým se autoři nikdy nevrátí. Kvalita článků Wikipedie roste s počtem editací, pokud je vytvořen článek jen pro jednu editaci, měl by být smazán.

Pokud píšete o tématu, o jehož významu by mohly vzniknout pochybnosti, snažte se v článku význam jasně vysvětlit a doplnit odkazy na externí zdroje (např. články v denním tisku).

Ale články o jiných firmách tu jsou?[editovat | editovat zdroj]

Pokud se ptáte, proč byl smazán Vámi vložený článek o firmě, webu či jiném subjektu, ačkoliv na Wikipedii jsou články o Microsoftu, Googlu a dalších, pak je třeba si uvědomit, že je zásadní rozdíl mezi nezaujatě psaným článkem o encyklopedicky významné firmě a propagačním či jen ne až tak encyklopedickým stylem psaným textem.

Nedílnou součástí je také zdrojování, zvláště u článků o komerčních subjektech je nanejvýš vhodné doložit již zmíněnou encyklopedickou významnost pomocí alespoň dvou nezávislých netriviálních věrohodných zdrojů, které o něm publikovaly, a tyto v článku uvést. Jinak hrozí jejich odložené smazání.

Článek ve Wikipedii není propagačním profilem[editovat | editovat zdroj]

Pokud autor článku pokládá Wikipedii za jeden z kanálů pro propagaci firmy, politika atd., může být zaskočen tím, že nebude výlučným správcem takového textu, jako tomu může být na LinkedIn, Facebooku a v dalších projektech, kde si subjekt svůj profil spravuje sám a ve svém zájmu. Ve Wikipedii je pravděpodobné, že pokud je téma článku významné a článek nebude smazán, ostatní editoři budou odstraňovat pasáže formulované jako nabídky, budou se snažit propagační informace ověřit a zkorigovat podle publikovaných zdrojů včetně nezávislých a kritických a budou přidávat pasáže z historie, vlastnické struktury, publikované osobní informace, informace o publikované kritice atd. Mnohé informace pak mohou vyznít vůči subjektu článku i negativně nebo mu být nepříjemné či mu způsobit ekonomickou ztrátu. To však nemůže být důvodem k odstranění těchto informací ani k odstranění článku. Původní autor článku k němu nemá žádná zvláštní práva. Založení článku je nezvratný krok, kterého mnozí, kdo nepochopili podstatu Wikipedie, mohou později litovat.

Související články[editovat | editovat zdroj]

Související šablony[editovat | editovat zdroj]