Přeskočit na obsah

Wikipedie:Spam

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Úvahy, názory a podněty k zamyšlení

Text této stránky není pravidlem ani doporučením, a v tomto smyslu tudíž není závazný. Je to ale názor, který na určité aspekty fungování Wikipedie zastává jeden či více wikipedistů a předkládá ho ostatním jako podnět k zamyšlení.

 • Jste-li zastáncem tohoto názoru: Pokud budete někde diskutovat, neargumentujte touto stránkou, jako by šlo o pravidlo, ale užijte odkaz na ni k vysvětlení svých pohnutek. Nebojte se k názoru přihlásit na příslušném místě diskuse nebo na vlastní uživatelské stránce.
 • Jste-li oponentem tohoto názoru: Nevkládejte do této stránky své názory. Diskutovat můžete v diskusi, můžete založit názorovou stránku s konkurenčním podnětem k zamyšlení.

Respektujte, že jiný wikipedista může mít jiný názor než vy.


Zkratka:
 • WP:SPAM

Na Wikipedii se objevují tři hlavní typy spamu: reklama maskovaná jako článek (či doplnění existujícího článku), spamování externími odkazy a přidávání referencí s cílem propagovat obsah, který je odkazován.

Reklama maskovaná jako článek[editovat | editovat zdroj]

Zkratka:
 • WP:ČLSPAM
  WP:ARTSPAM

Mezi články považované za reklamní patří takové, které nabízí podnikání, výrobek či službu. Může se také jednat o texty určené pro public relations, jež mají za úkol propagovat firmu nebo jednotlivce. Takové články jsou obvykle rozeznatelné díky svému marketingovému jazykovému stylu a díky externím odkazům na komerční webové stránky. Je však důležité rozlišovat mezi články, které spadají do této kategorie wikispamu, a řádnými články o komerčních subjektech.

Očividné případy reklamy, která je maskovaná jako encyklopedický článek, mohou být rychle smazány (pro označení se použije se šablona {{smazat|spam}}). Stejný postup je využíván i u uživatelských stránek, uživatelských pískovišť a diskusních stránek. Další reklamní texty mohou být řešeny přes instituty odloženého smazání nebo diskuse o smazání. V některých případech může být vložený obsah dočasně odstraněn kvůli podezření z porušení autorských práv, neboť takový text často vkládají anonymními editoři, kteří jej kopírují z jiných webových stránek. Předtím, než reklamu maskovanou jako článek smažete, zkontrolujte historii článku, zda v ní nejsou nějaké přijatelné verze textu. Pokud jsou, revertuje stránku na poslední přijatelnou revizi.

Pokud je článek o encyklopedickém tématu zahlcen množstvím propagačního textu, můžeme jej také zachránit přepsáním s využitím nezaujatého úhlu pohledu.

Spamování externími odkazy[editovat | editovat zdroj]

Zkratka:
 • WP:LINKSPAM
  WP:SPAMLINK
  WP:EXTPROMO

Přidávání externích odkazů do článků nebo na uživatelské stránky s cílem propagovat webovou stránku nebo výrobek je považováno za nevhodné a takové odkazy bývají hodnoceny jako spam. I když za určitých okolností mohou být některé konkrétní odkazy vhodné, jejich opakované přidávání však ve většině případů vyústí v jejich hromadné odstranění.

Spam v referencích[editovat | editovat zdroj]

Zkratka:
 • WP:REFSPAM
  WP:CITSPAM
  WP:CITESPAM

Vkládání spamu do referencí patří mezi nevhodné užití referencí. Tato činnost, jedna z forem optimalizace pro vyhledávače (SEO) či propagace, je typická opakovaným vkládáním referencí do více článků, které provádí jeden editor. Odkazy však často nejsou používány pro doložení konkrétních informací v článku, ale spíše pro zvýšení počtu článků, ve kterých se odkazuje na konkrétní webovou stránku. K variantám této činnosti patří také náhrada funkčních i nefunkčních URL za odkazy vedoucí na komerční stránky nebo blogy. Celkově se jedná o rafinovanou formu spamování, která nemusí být na první pohled odhalitelná. Při podezření je proto vhodné prohlédnout ostatní příspěvky daného editora a také zjistit, v jakých článcích je daná webová stránka odkazována. Za vkládání spamu do referencí by však neměly být považovány v dobré víře prováděné editace, které mají za cíl ověřit informace v článku a chtějí pomoci tvořit encyklopedii.

Uvedení jednoho reklamního odkazu není důvodem pro vkládání dalšího[editovat | editovat zdroj]

Zkratka:
 • WP:JINÝSPAM
  WP:OTHERSPAM

Často se stane, že je z článku odstraněn jen jeden spamový odkaz, i když se na stránce vyskytuje více odkazů, které by mohly být vyhodnoceny také jako spam a které zatím nebyly odstraněny. Přítomnost spamového odkazu v článku neznamená jeho schvalování a jeho existence by neměla být brána jako důvod z přidání jiného takového odkazu.

Affiliate odkazy[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy obsahující affiliate nebo referral kódy jsou považovány za spam, a to i v případě, kdy souvisí s předmětem článku, nebo jsou oficiálními stránkami subjektu, který článek popisuje.

Jak neposkytovat spammerům příležitost[editovat | editovat zdroj]

Zkratka:
 • WP:SPAMBAIT

Příklady vět, které mohou být pro spammery přitažlivé:

 • Například E.ON nabízí…
 • Sociální sítě vzkvétaly díky stránkám jako Myspace a Facebook
 • Mezi příklady aviváží patří Azurit
 • K nejvýznamnějším společnostem, využívajícím síťový marketing, patří Amway (poznámka: zde pozor také na hodnotící výraz)
 • Řada lidí si myslí, že Kofola je nejlépe chutnající limonáda… (poznámka: zde pozor i na vyhýbavá slova)
 • Tématem se zabývá mnoho blogů (např. nějakýblog.cz)…

Takové typy vět mají tendenci přitahovat editory, kteří chtějí přidat více příkladů, jež znají. Přidání pouhého odkazu na konec takovéto věty je zkrátka jednodušší než vložení encyklopedického obsahu. Podobné příklady by měly být uváděny pouze tehdy, pokud úzce souvisí s tématem článku, a měly by být zdrojovány nezávislými a věrohodnými zdroji.

Jak nebýt spammerem[editovat | editovat zdroj]

Zkratka:
 • WP:SPAMMER

Na Wikipedii někdy přichází lidi s úmyslem spamovat: vytváří pouze články reklamního a propagačního charakteru nebo do mnoha článků přidávají externí odkazy na webové stránky.

Někdy však lidé spamují Wikipedii, aniž by to primárně zamýšleli – provádí editace, které wikipedisté považují za spamování, protože si neuvědomí, že jejich činnost není v souladu s vytvářením encyklopedie. Nový editor, který má vlastní firmu, si všimne, že se na Wikipedii nachází články o jiných firmách, z čehož vyvodí, že by bylo vhodné vytvořit článek o jeho podniku. Provozovatel webových stránek může na Wikipedii vidět řadu míst, kde by odkaz na jeho stránky byl relevantní – a tak rychle přidá do článků desítky odkazů.

Následující body mají za úkol naznačit, jak nebýt spammerem. Tedy jak uvést webové stránky, výrobek, firmu, atd. bez toho, aniž by to komunitě Wikipedie připadalo, že se snažíte využívat encyklopedii pro (sebe)propagaci.

 1. Zamyslete se nad svými záměry. Wikipedie není místem pro osobní propagaci, propagaci výrobků, služeb, webových stránek, ideologií, apod. Pokud jste zde, abyste sdělili čtenářům, jak je něco skvělé, nebo popsali nějaký nápad či výrobek, o kterém dosud nikdo neslyšel, jste na špatném místě. Pokud jste zde, abyste se ujistili, že slavná Wikipedie vás bude citovat jako autoritu v nějakém oboru (pravděpodobně pro zvýšení vašeho klesajícího PageRanku), budete zřejmě zklamáni, protože na Wikipedii mají veškeré externí odkazy hodnotu nofollow, díky čemuž je vyhledávače spolehlivě ignorují. Ani k přidávání zpětných odkazů na webové stránky Vaše nebo Vašich zákazníků, obvykle za účelem zvýšení návštěvnosti (neboť mít odkaz v článku na Wikipedii je dobré, nějaké lidi to přitáhne), Wikipedie neslouží.
 2. Přispívejte zdrojovaným textem, ne holými odkazy. Wikipedie je encyklopedie, ne sbírka odkazů. Pokud máte zdroj pro nějakou informaci, nejprve takovou informaci uveďte v článku a poté zdroj citujte. Nenavádějte čtenáře, aby si užitečná fakta četli na jiných stránkách; takové informace přidejte do článku a poté uveďte stránku, kde jste je našli. Na Wikipedii jste proto, abyste vylepšili encyklopedii, ne proto, abyste přetáhli čtenáře na jiné stránky, že ano? (Pokud ne, znovu si přečtěte bod č. 1.)
 3. Do sekce Reference patří reference. Reference navádí čtenáře na dílo, které autor článku využíval při jeho tvorbě. V článcích na Wikipedii není sekce Reference jenom seznamem souvisejících děl, ale je specificky určena pro seznam děl, která byla využita jako zdroje pro daný článek. Proto je vždy chybou vkládat do této sekce odkaz nebo referenci, pokud nikdo neupravoval text článku.
 4. Nevytvářejte nový článek o svém výrobku nebo webové stránce. Často lidé vytváří nové články, které popisují jejich vlastní dílo. A to z toho důvodu, že dosud není dostatečně známé na to, aby přitáhlo pozornost někoho jiného, natož nezávislých a věrohodných zdrojů, kterými se dokládá ověřitelnost informací. Takové články jsou obvykle mazány. Na Wikipedii se sice skutečně nachází články o populárních výrobcích a webových stránkách, není však přijatelné jim na Wikipedii dělat reklamu.
 5. Pokud je Váš produkt pro článek opravdu důležitý, ostatní budou souhlasit – zkuste nejprve diskusní stránku. Na Wikipedii se doporučuje, aby při úpravách článků byli editoři odvážní. Pokud jste i po přečtení všech rad přesvědčeni, že je Vaše dílo pro článek relevantní, ale bojíte se, že ostatní budou považovat Váš příspěvek za spam, zkuste to vyřešit bez rizika: využijte diskusní stránku článku, uveďte, o co se jedná, a požádejte ostatní editory, aby zhodnotili relevantnost díla.

Odstranění spamu, označení článků se spamem[editovat | editovat zdroj]

Pokud narazíte na článek s očividným spamem, odstraňte jej. Pokud chcete nechat rychle smazat stránku očividně vytvořenou za účelem spamování, vložte do jejího úvodu šablonu {{smazat}} se zdůvodněním spam. Pokud pro jeho odstranění nemáte čas nebo dostatek znalostí, můžete do článku vložit šablonu {{reklama}}. Možné je také použití šablony {{upravit externí odkazy}}, která patří do sekce „Externí odkazy“.

Varování spammerů[editovat | editovat zdroj]

Pro varování editora, že jeho činnost je považována za spamování, vložte na jeho diskusní stránku šablonu {{spam}}. Pamatujte, že se využívá její substituce, používejte proto tvar {{subst:spam}}.

Jestliže editoři nadále přidávají nevhodné odkazy a využívají Wikipedii k propagaci, měli by být upozorněni, že pokud nepřestanou, mohou být nahlášeni na Nástěnce správců, což může vyústit v jejich zablokování.

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Wikipedia:Spam na anglické Wikipedii.