Wikipedie:Žádost o komentář/VfD: změna na AfD/Vyhodnocování konsenzu

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Wiki rules.svg

pravidla:

     závazná
     doporučení
     v hlasování
     navrhovaná
     neschválená
Návrh doporučení

Následující text je návrhem doporučení české Wikipedie. Své připomínky a návrhy vyjádřete na diskusní stránce, závažné návrhy oznamte též Pod lípou. Případné alternativní návrhy můžete umístit na tuto stránku, neměňte však texty cizích návrhů. Posuzování návrhů má probíhat tak, aby byl konečný text výsledkem konsensu.


Tato stránka se snaží shrnout zásady, podle nichž by měly pověřené osoby posuzovat, zda byl při diskusích o smazání dosažen hrubý konsenzus. Měly by se snažit to dělat co nejkvalitněji a pokoušet se být tak nestranné, jak je to jen u chybujícího člověka možné.

Vyhodnocování diskusí o smazání[editovat | editovat zdroj]

Kdykoliv v průběhu diskuse nebo po ní

Články vyhovující kritériím pro rychlé smazání lze mazat okamžitě, a to i dříve, než doběhne diskuse o smazání. Okamžitě lze zrušit nominace učiněné zjevně ve zlé vůli a narušující Wikipedii nebo takové, které se snaží o smazání stránky patřící k důležitému procesu, jehož případné zrušení nebo nahrazení jiným by se mělo nejprve prodiskutovat jinde.

Po proběhlé diskusi

  • Všímejte si argumentů pro smazání i proti němu a seřaďte si je podle důležitosti. Může se stát, že přitom sám přijdete na nový důležitý argument schopný ovlivnit výsledek. V tom případě ale už dále ve vyhodnocování nepokračujte, napište argument do diskuse o smazání a vyhodnocení raději přenechte někomu jinému. Zdůvodnění výsledku by se nemělo opírat o neprodiskutované argumenty.
  • U nejdůležitějších argumentů pozorně posuďte jejich relevantnost vůči současnému textu článku, sledujte v diskusi, zda nebyl argument vyvrácen nebo zpochybněn. Je-li argument vyvrácen, neberte na něj zřetel a upřete pozornost na další v pořadí, který se původně zdál méně důležitý.
  • Je možné, že žádný z přednesených argumentů, ačkoliv jsou nesporně platné, nemá takovou sílu, aby ho konsenzus v diskusi o smazání nemohl zvrátit, a silnější argumenty jsou účinně zpochybněny. Pak je třeba posoudit u jednotlivých možných řešení také to, kolik lidí je podporuje.
    • Vemte v úvahu doporučení wikipedistů, kteří se přihlásili k jednotlivým platným argumentům o smazání. Nezdůvodněné hlasy, hlasy zdůvodněné pouze nesmyslnými nebo vyvrácenými argumenty a hlasy loutek nemají váhu. Malou váhu mohou mít také hlasy pronesené zjevně ve zlé vůli, anonymní hlasy nebo hlasy účtů, které se pokoušely hlasovat jen po velmi málo editacích.
    • Hledejte takové možné řešení, které uspokojí co největší množství lidí, tedy i ty v menšině. Není vždy nutné se rozhodovat jen mezi smazáním a ponecháním. Problém může někdy vyřešit i editace článku, přejmenování, slučování, přesun na jiný projekt nebo odložené smazání.
  • Uzavřete diskusi. Kromě konkrétního výsledku napište zdůvodnění, jak jste k němu přišel/přišla, které argumenty jste vyhodnotil/a jako důležité a které jste naopak pominul/a a proč. Je-li to pro výsledek podstatné, zhodnoťte také výši podpory pro jednotlivé argumenty. Uplatněte výsledné rozhodnutí v článku.
  • Jste-li na pochybách, nemažte.

Důležitost argumentů[editovat | editovat zdroj]

Některé argumenty se opírají o předchozí široký konsenzus nebo o obecně uznávané principy a mají větší váhu než většina dosažená v konkrétní diskusi o smazání.

Klíčová pravidla[editovat | editovat zdroj]

Všechen text v hlavním jmenném prostoru Wikipedie podléhá několika důležitým pravidlům, především třem klíčovým zásadám o obsahu (nezaujatý úhel pohledu, ověřitelnost a zákaz vlastního výzkumu).

Dále je důležité, aby text nebyl v rozporu s českými nebo americkými zákony, protože chceme, aby jej bylo možné volně šířit a aby mohl být umístěn na serverech Wikipedie, které jsou ve Spojených státech amerických. V praxi jde většinou o problémy s autorskými právy.

Dohromady tato pravidla určují přijatelnost textu v hlavní části encyklopedie - pouze text vyhovující všem čtyřem pravidlům může zůstat v hlavním jmenném prostoru.

Když text nevyhovuje nezaujatému úhlu pohledu, lze to obvykle napravit editováním ve snaze dosáhnout neutrality, případě přejmenováním nebo sloučením článků, pokud název článku brání zařazení jiných úhlů pohledu. Texty, které nevyhovují zbývajícím pravidlům, jsou obvykle z Wikipedie smazány, buďto smazáním odstavce nebo kapitoly z jinak uspokojivého článku nebo smazáním celého článku, pokud nelze nic zachránit.

Články porušující Wikipedie:Autorské právo jsou zapsány na stránce Wikipedie:Porušení práv a dále řešeny.

Ostatní závazná pravidla[editovat | editovat zdroj]

Existují i další závazná pravidla popisující obsah, jako např. Co Wikipedie není. Pokud je článek zjevně v rozporu s nimi, a tento rozpor nelze odstranit editací, není možné činit výjimky. Pokud komunita považuje výjimku za důležitou, měla by se zapracovat do pravidla. Tato pravidla netvoří klíčovou definici projektu, a proto u nich může docházet i k podstatnějším změnám.

Doporučení[editovat | editovat zdroj]

Doporučení vztahující se k obsahu, například k jeho encyklopedické významnosti, jsou sice také důležitým argumentem, ale konsenzus, na kterém jsou založena, je možné překonat opačným konsenzem ke konkrétnímu článku. Tedy například pokud bude sice ověřitelná existence kosmonauta ve vesmíru, ale nebude k němu možné (zatím) nalézt věrohodné netriviální zdroje, může konsenzus komunity převážit nad doporučením, které existenci takových zdrojů požaduje.

Precedenty[editovat | editovat zdroj]

Pokud několik diskusí o smazání ohledně podobných článků vedlo ke stejnému výsledku, neznamená to ještě, že je zde konsenzus, aby věc jiného podobného článku byla rozhodnuta stejným způsobem. Detaily jednotlivých případů mohou být odlišné.

Pokud se nějaká věc jeví jako jasně opakovatelně stejně hodnotitelná, je provedena patřičná abstrakce a z dostatečně reprezentativní diskuse k ní plyne konsenzus použitelný do budoucna, je možné jej použít. Pokud však není zmíněn nebo přímo začleněn v doporučeních nebo pravidlech, má menší váhu než argumenty plynoucí přímo z nich.