Wikipedie:Dokonalý článek

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Dokonalý článek ve Wikipedii…

 • Začíná definicí nebo srozumitelným popisem daného tématu. Ten je tak, jak to jen je možné, pochopitelný i pro někoho, kdo v daném oboru není odborníkem. Účelem encyklopedie je zaznamenat znalosti lidstva způsobem, který je přístupný co největšímu počtu lidí, což vyžaduje názorný popis toho, o čem článek pojednává. Čtenář není jen tak vhozen doprostřed tématu hned prvním slovem – je do něj postupně uveden.
 • Je encyklopedickým článkem, popisuje fakta, nikoli autorovy dojmy nebo názory.
 • Popisuje a prozkoumává do hloubky různé způsoby pojetí stejného tématu. Není ani intelektuálně provinční, ani akademicky namyšlený. Neobsahuje pouze hledisko jedné osoby – je zřejmým výsledkem spolupráce mnoha autorů, nebo jednoho autora, který opravdu důkladně zvážil a opravdu porozuměl všem různým způsobům chápání daného tématu.
 • Je zcela dokonale nezaujatý. Opatrně se snaží – což někdy dokáže pouze opravdový expert – prezentovat každý z různých soupeřících pohledů na kontroverzní témata spravedlivě a přívětivě. Nejen, že všechna soupeřící hlediska jsou přívětivě představena, jsou také logicky uspořádána, takže čtenář má jasnou představu o situaci. Samozřejmě, že nejběžnější názory, ať jsou jakékoliv, jsou zdůrazněny a extrémně okrajové názory jsou zaznamenány pouze letmo (ale mohou mít své samostatné stránky, kde jsou rozebrány podrobně).
 • Je dostatečně dlouhý a poskytuje tolik obsahu, kolik je potřeba. Přestože je jasně tematicky vyhraněný, opravdu dokonalý článek poskytuje dostatek hlubokých informací a analýz.
 • Obsahuje odborné znalosti, které jsou přesné a důkladné, a neobsahuje vágní obecnosti a polopravdy, které by vycházely z nedokonalého pochopení problematiky.
 • Je dobře podložen a uvádí své zdroje, kterými nejsou autorovy oblíbené okrajové práce, ale naopak ty považované za základní a v oboru nejčastěji používané.
 • Je pochopitelný a jednoznačný, nelze si jej vykládat chybně. Nejen, že začíná definicí, ale také je logicky strukturován a používá srozumitelné věty. Je napsán s vědomím toho, jak právě čtenář, který článek potřebuje, bude výkladu rozumět a v čem by mohl mít potíže s pochopením.
 • Je rozvržen tak, že struktura i důvod uvedení každé z částí článku jsou buď samozřejmé nebo důkladně objasněné. Čtenář nenarazí na odstavec, u kterého nechápe, proč je v daném článku vůbec uveden.
 • Obsahuje přiměřené množství obrázků (dostatek pro vysvětlení tématu, ale žádné zbytečné navíc; ať už to znamená žádný, nebo mnoho). Každý obrázek má vhodný titulek, ze kterého je účel obrázku zřejmý, a článek neponechává žádné otázky, které by byly snadno zodpověditelné chybějícím obrázkem.
 • Vysvětluje všechny základní termíny přímo v rámci článku. Pokud je nějaký termín nezbytný pro pochopení daného tématu, měl by být objasněn v článku o tomto tématu, přestože je také vysvětlen v jiném článku. Čtenář by neměl být nucen číst další stránky pro pochopení základních částí uvádějících do tématu (pokud článek není evidentně pouhou shrnující úvodní stránkou, která odkazuje na další články).
 • Je napsán poutavým stylem. Nepoužívá dlouhá složitá souvětí či jinak zbytečně nudný jazyk.
 • Obsahuje všechny základní informace, které obsahují jiné články podobného druhu. Například každá biografie by měla obsahovat data narození a smrti, pokud jsou známa.
 • Jeho vzhled odpovídá vzhledu a stylu Wikipedie a pravopisným a typografickým standardům obecně.
 • …neexistuje. V žádném případě si nemyslíme, že je třeba v každém článku usilovat o plné vyhovění všem těmto standardům. Dokonalý článek je platónská idea – žádný člověk ho nemůže dosáhnout. Je důležité, aby do Wikipedie bylo vkládáno maximum materiálu, i když je nedokonalý. Ale nemůže uškodit, když každý autor bude v podvědomí udržovat myšlenku na to, jakými způsoby může jeho nedokonalá práce být vylepšena.

Související články[editovat | editovat zdroj]