Nápověda:Speciální znaky

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Speciální znaky, které nejsou na klávesnici, lze při editaci Wikipedie vkládat více způsoby:

Při editaci wikikódu

  • Kliknout na daný znak v tabulce pod editačním polem, která obsahuje nejčastěji používané zvláštní znaky. Kromě toho umožňuje přes rozbalovací menu zobrazit znaky vybraných národních abeced, matematické symboly a znaky pro výslovnost mezinárodní fonetické abecedy (IPA).
  • Využít nabídku Zvláštní znaky v záhlaví editačního okna (latinka, rozšíření latinky, IPA, symboly)

Nejpoužívanější znaky[editovat | editovat zdroj]

Následující tabulka obsahuje nejčastěji potřebné znaky při editaci Wikipedie. Uvedeny jsou způsoby vkládání pro nejběžnější rozložení kláves.

Název znaku Znak Windows CZ Windows Num Mac CZ Použití
apostrof ' Shift+¨ (přehláska) Alt+39 Alt+§ tučné a kurzíva
hranaté závorky [ Ctrl+Alt+F Alt+91 Alt+ú odkazy, kategorie, obrázky
] Ctrl+Alt+G Alt+93 Alt+)
svislá čára | Ctrl+Alt+W Alt+124 Alt+\ oddělování – široké použití
křížek # Ctrl+Alt+X Alt+35 Alt+š odkazy na nadpisy v článcích
číslované seznamy, přesměrování
složené závorky { Ctrl+Alt+B Alt+123 Alt+í šablony, tabulky
} Ctrl+Alt+N Alt+125 Alt+é
menší a větší než
(ostře lomené závorky)
< Ctrl+Alt+, (čárka) Alt+60 Alt+, formátování textu značkami z HTML
> Ctrl+Alt+. (tečka) Alt+62 Alt+.
nezlomitelná mezera kód: &nbsp; Alt+160 Alt+mezera na místě nežádoucího ukončení řádky (např. v přírodě, 75 kg, 1 000 Kč)

Pozn.: Na Windows lze místo současného stisku kláves Ctrl+Alt použít pravou klávesu Alt (Alt Gr).

Související nápověda[editovat | editovat zdroj]

Tabulka znaků a symbolů[editovat | editovat zdroj]

Všechny znaky je vhodné zapisovat přímo a nikoliv pomocí HTML entity.

Skupina Zobrazený znak HTML entita Popis
Přehlásky a akcenty

è é ê ë ì í

À Á Â Ã Ä Å
Æ Ç È É Ê Ë
Ì Í Î Ï Ñ Ò
Ó Ô Õ Ö Ø Ù
Ú Û Ü ß à á
â ã ä å æ ç
è é ê ë ì í
î ï ñ ò ó ô
œ õ ö ø ù ú
û ü ÿ

è é ê ë ì í
&Agrave; &Aacute; &Acirc; &Atilde; &Auml; &Aring;
&AElig; &Ccedil; &Egrave; &Eacute; &Ecirc; &Euml; 
&Igrave; &Iacute; &Icirc; &Iuml; &Ntilde; &Ograve;
&Oacute; &Ocirc; &Otilde; &Ouml; &Oslash; &Ugrave; 
&Uacute; &Ucirc; &Uuml; &szlig; &agrave; &aacute;
&acirc; &atilde; &auml; &aring; &aelig; &ccedil; 
&egrave; &eacute; &ecirc; &euml; &igrave; &iacute;
&icirc; &iuml; &ntilde; &ograve; &oacute; &ocirc;
&oelig; &otilde; &ouml; &oslash; &ugrave; &uacute; 
&ucirc; &uuml; &yuml;
Interpunkce

¿ ¡ § ¶
† ‡ • – —
‹ › « »
‘ ’ “ ”

&iquest; &iexcl; &sect; &para;
&dagger; &Dagger; &bull; &ndash; &mdash;
&lsaquo; &rsaquo; &laquo; &raquo;
&lsquo; &rsquo; &ldquo; &rdquo;
Komerční symboly

™ © ® ¢ € ¥
£ ¤

&trade; &copy; &reg; &cent; &euro; &yen;
&pound; &curren;
Indexy x¹, m², cm³
x&sup1;, m&sup2;, cm&sup3;
Horní index pro čísla 1, 2 a 3 (např. pro jednotky měření) lze vkládat pomocí speciálního symbolu, což je vhodné kvůli formátování řádky. Pro jiný text text se používají značky <sup>text</sup> (horní index) a <sub>text</sub> (dolní index).
Řecké znaky

α β γ δ ε ζ
η θ ι κ λ μ ν
ξ ο π ρ σ ς
τ υ φ χ ψ ω
Γ Δ Θ Λ Ξ Π
Σ Φ Ψ Ω

&alpha; &beta; &gamma; &delta; &epsilon; &zeta;
&eta; &theta; &iota; &kappa; &lambda; &mu; &nu; 
&xi; &omicron; &pi; &rho;  &sigma; &sigmaf;
&tau; &upsilon; &phi; &chi; &psi; &omega;
&Gamma; &Delta; &Theta; &Lambda; &Xi; &Pi;
&Sigma; &Phi; &Psi; &Omega;
Matematické znaky

∫ ∑ ∏ √ − ± ∞
≈ ∝ ≡ ≠ ≤ ≥ →
× · ÷ ∂ ′ ″
∇ ‰ ° ∴ ℵ ø
∈ ∉ ∩ ∪ ⊂ ⊃ ⊆ ⊇
¬ ∧ ∨ ∃ ∀ ⇒ ⇔
→ ↔

&int; &sum; &prod; &radic; &minus; &plusmn; &infin;
&asymp; &prop; &equiv; &ne; &le; &ge; &rarr;
&times; &middot; &divide; &part; &prime; &Prime;
&nabla; &permil; &deg; &there4; &alefsym; &oslash;
&isin; &notin; &cap; &cup; &sub; &sup; &sube; &supe;
&not; &and; &or; &exist; &forall; &rArr; &hArr;
&rarr; &harr;
Více na Matematické symboly a značky a také na WikiProjekt Matematika
Jednoduché vzorce x2   ≥   0.
<i>x</i><sup>2</sup>&nbsp;&nbsp;≥&nbsp;&nbsp;0.
Nezalomitelná mezera &nbsp; zabrání konci řádku uprostřed textu, což je např. ve vzorcích užitečné.
Komplikované vzorce

  

 
<math>\sum_{n=0}^\infty \frac{x^n}{n!}</math>
Více na Nápověda:Matematické vzorce