Výrobní faktor

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Výrobní faktory jsou zdroje statků. Převážnou většinu statků v přírodě nenacházíme tak, jak bychom chtěli. K jejich získání je nutné vynaložit lidskou práci – vyrobit je.

Dělení[editovat | editovat zdroj]

Půda[editovat | editovat zdroj]

Práce[editovat | editovat zdroj]

 • lidská činnost, která přeměňuje přírodní zdroje v užitečné statky
 • cena za práci je mzda či plat

Kapitál[editovat | editovat zdroj]

Kapitál je, na rozdíl od práce a půdy, výsledkem předchozí činnosti:

 • akumulované úspory (úspory přeměřené v investice);
 • může mít hmotný nebo nehmotný charakter;
 • jde o hodnoty, které (používány) přinášejí hodnoty další;
 • technologie je zvláštní forma kapitálu, která může významně znásobit prospěch z výrobních faktorů.

Výsledkem použití kapitálu je zisk nebo úrok

Kapitál vlastní[editovat | editovat zdroj]

Jedná se o prostředky vložená do podnikání, typicky na jeho začátku, v peněžní nebo hmotné formě. (budova, auto, stroje…)

Na začátku podnikání vystupuje na obou stranách rozvahy, jednak jako aktiva, a zároveň i v pasivech jako zdroj financování.

Kapitál cizí[editovat | editovat zdroj]

Podrobnější informace naleznete v článku cizí kapitál.

Jedná se o jmění, pasiva, která si firma musela půjčit tzv. závazky – např. úvěry u bank, závazky vůči dodavatelům, finančnímu úřadu, zaměstnancům a podobně.

Čtvrtý faktor (Nehmotný kapitál)[editovat | editovat zdroj]

Podnikatelské schopnosti[editovat | editovat zdroj]

Podnikatelské schopnosti jsou zvláštní formou kapitálu. Při podnikání rozhoduje zejména odvaha a schopnost podstupovat přiměřené riziko zajišťující zisk.

Lidský kapitál[editovat | editovat zdroj]

Podrobnější informace naleznete v článku Lidský kapitál.

Lidským kapitálem rozumíme soubor znalostí, fyzických, intelektuálních a komunikačních schopností, praktických dovedností a motivací, získaných zejména v procesu vzdělání a praktické činnosti člověka a použitelných pro vytvoření nové hodnoty, uspokojení potřeby nebo pro zvýšení některé z forem kapitálu.

Intelektuální kapitál[editovat | editovat zdroj]

Podrobnější informace naleznete v článku Intelektuální kapitál.

Intelektuální kapitálem zahrnuje mechanismy a procesy podporující efektivitu práce a inovaci, informační a komunikační systémy, patentyvynálezy a obchodní značky. K tomu viz také

 • Technologie (zvláštní forma kapitálu, která nemá podobu hmotných statků (myšlenka, organizace, architektura řešení, výrobní postup atd.), je odvětví techniky, které se zabývá tvorbou, zaváděním a zdokonalováním výrobních postupů)
 • neboli Know how / Znát jak (je sousloví popisující technologické a informační předpoklady a znalosti pro určitou činnost (nejčastěji výrobu, případně pro provoz a jejich technické uskutečnění)).

Sociální kapitál[editovat | editovat zdroj]

Podrobnější informace naleznete v článku Lidský kapitál.

Sociální (též společenský) kapitál je souhrn zdrojů, které může určitá osoba využít, protože se zná s jinými lidmi (viz také Konexe). Je to souhrn užitečných sociálních kontaktů, styků a známostí.

Výnosy z výrobního faktoru[editovat | editovat zdroj]

 • použití výrobních faktorů za účelem získání důchodu/renty (mzdy, zisku, výhod (z konexí atp.) atd.)
 • efektivnost výroby (jak rychle přináší zisk) … kvantitativní vztah mezi vstupem a výstupem
 • výnosy z výrobního faktoru = vstup (objem použitých výrobních faktorů) / výstup (objem vyrobených užitečných statků)

Zákon klesajících výnosů[editovat | editovat zdroj]

Zákon klesajících výnosů (anglicky law of diminishing returns nebo variable factor proportions) platí za předpokladu, že výstup roste vlivem růstu objemu jediného variabilního výrobního faktoru a objem dalších používaných výrobních faktorů se nemění

Alternativní použití výrobních faktorů[editovat | editovat zdroj]

Výrobní faktory mají alternativní použití. Můžeme vyrábět cokoliv, ale ne vše najednou (omezenost výrobních faktorů).

Máme-li fixní i variabilní výrobní faktory, dochází s růstem produkce k poklesu variabilního mezního produktu, neb klesá vybavenost variabilních faktorů fixními faktory.

Poptávka po výrobních faktorech[editovat | editovat zdroj]

Poptávka po výrobním faktoru je odvozená od poptávky po finálním statku, na který byl daný faktor použit. A to proto, že zájem o výrobní faktory závisí na zájmu spotřebitelů o finální statek vyrobený díky daným faktorům. Protože se firmy snaží maximalizovat zisk, budou poptávat jen takové množství faktorů, které jim zajistí zisk. Poptávka tedy závisí na výši výnosu z výrobního faktoru a výši nákladu na daný faktor. Poptávka je určena příjmem z mezního produktu (MRP) od bodu uzavření firmy. Křivka MRP je současně křivkou poptávky po výrobním faktoru.

Faktory ovlivňující poptávku po výrobních faktorech[editovat | editovat zdroj]

 1. poptávka po finálních statcích
 2. množství jiných vstupů
 3. změny v technologii (dojde ke změně mezního fyzického produktu)

Nabídka výrobních faktorů[editovat | editovat zdroj]

Nabídky jednotlivých výrobních faktorů se od sebe značně odlišují, a proto zde uvedu pouze nabídku půdy (ostatní nabídky práce a kapitálu jsou uvedeny v následujících kapitolách). Nabídková křivka může být ve skutečnosti rostoucí, klesající nebo dokonce i svislá. Svislá je např. v případě nabídky půdy.

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]