Velkovévoda

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání

Velkovévoda je panovnická hodnost (a zřídka šlechtický titul), používaný ve slovanských, pobaltských a germánských zemích, zpravidla označující samostatného panovníka, který je z hlediska formální hierarchie nižší než král, ale vyšší než vévoda. Území ovládané velkovévodou se nazývá velkovévodství. Velkovévoda je o trochu nižší než hodnost arcivévoda.

Velkovévodům (a velkovévodkyním) přísluší oslovení královská Výsost (Königliche Hoheit). Ostatním členům velkovévodského rodu pak velkovévodská Výsost (Großherzogliche Hoheit), výjimečně pak jen Výsost (Hoheit).

Titul v některých jazycích:

Termín magnus dux se objevil již za raného středověku pro vrchní panovníky středo- a východoevropských států v období údělů (zejm. Ruska). V takových případech se však v češtině (na rozdíl od některých západoevropských jazyků) tradičně užívá označení veliký kníže. Obdobně se pro panovníky litevské a sedmihradské, stejně jako pro členy ruského imperátorského rodu, užívá v češtině titulu velkokníže, zatímco v západoevropských jazycích je překládán jako velkovévoda. Tito příslušníci ruského carského rodu, ale nebyli panujícími, nýbrž šlechtickými velkovévody (velkoknížaty) a používali oslovení císařská Výsost.

Titul velkovévody ve své moderní podobě se začal užívat ve středověku v západoevropských zemích původně jako neoficiální označení mocných vévodů. Filip Dobrý Burgundský začal bez jakéhokoli právního základu v roce 1435 užívat ve své titulatuře i označení velkovévoda Západu.

Zřejmě prvním oficiálním velkovévodou se stal Cosimo I. de Medici, kterému byl roku 1569 udělen titul velkovévody toskánského papežem Piem V. Svého zenitu dosáhl titul velkovévody v napoleonské a postnapoleonské Evropě, kdy se objevila velkovévodství Baden, Berg, Frankfurt, Hessen und bei Rhein, Luxembourg, Mecklenburg-Schwerin a Mecklenburg-Strelitz, Oldenburg, Sachsen-Weimar-Eisenach a Würzburg.

Tyto státy však postupně zanikaly a v současnosti existuje v Evropě pouze velkovévodství lucemburské.

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]