Diskuse s wikipedistou:Dvorapa

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Nejdůležitější princip Wikipedie je diskuse. Pouze diskusí s lidmi mohu zjistit, zda jednání moje nebo kohokoliv jiného bylo nebo naopak nebylo správné a utvořit si vlastní a správný úsudek. Diskuse mi dá pro tvorbu mého názoru dostatečný počet různých fakt a různých pohledů na věc od různých lidí, zároveň je různými lidmi ověří nebo vyvrátí. Nikdo není dokonalý, a proto má jistě každý svůj názor k mým příspěvkům. A já jsem takovým názorům otevřen, stejně tak jako diskusím o nich. Navíc rád uznám chybu nebo naopak úspěch, pokud chápu, proč jsem tak učinit neměl nebo naopak měl.


do 2014

Zablokování[editovat zdroj]

Zablokoval jsem vám možnost editace Wikipedie na dvě hodiny. Pokud budete stránky i nadále vandalizovat přesuny na nesmyslné názvy, zablokuji vás na trvalo. Díky za pochopení. S pozdravem --Mercy 17. 3. 2011, 15:47 (UTC)

dotaz[editovat zdroj]

Dobrý den, můžete mi prosím objasnit toto? --Podzemnik 19. 3. 2011, 19:47 (UTC)

Prosím, nenahrazujte obrázky vektorové grafiky. Rastrová grafika má horší kvalitu a není důvod ji upřednostňovat. Děkuji. --Harold 19. 3. 2011, 19:49 (UTC)

Prosím vyplňujte kolonku „Shrnutí editace“[editovat zdroj]

Dobrý den, díky za Vaše příspěvky. Chci Vás však poprosit o pokud možno výstižné vyplnění shrnutí editace před uložením úprav. Je nanejvýš žádoucí, aby měli ostatní wikipedisté představu, čeho se Vaše změny týkají. A to nejen ti, kteří právě sledují stránku posledních změn, ale i ti, kteří pak někdy v budoucnu budou hledat v historii článku nějakou konkrétní změnu. Když totiž ve shrnutí uvidí, že se Vaše změny týkají něčeho jiného, než co zrovna hledají, nebudou je muset dále zkoumat a ušetří tím tak trochu času. Registrovaní uživatelé mají navíc možnost si ve svém nastavení v sekci Editace zatrhnout položku Upozornit při vložení prázdného shrnutí editace a systém pak každé nevyplněné shrnutí před konečným uložením změn připomene. Děkuji za pochopení. ♥ K123456 13. 4. 2011, 16:35 (UTC)

Přesměrování[editovat zdroj]

Opakovaně jsem smazal přesměrování "Volavkovití" a "Ibisovití", protože podle článků Volavka a Ibis se jedná o přesměrování z obecnějšího pojmu na pojem konkrétnější, které je považování za nevhodné. Pokud se pletu, tak to prosím v diskusi uveď, ale nezakládej je bez vysvětlení. Díky.
P.S.: Mimo to, prosím nastuduj si WP:Přesměrování#Dvojité přesměrování. --Harold (diskuse) 5. 5. 2012, 23:15 (UTC)

Malá editace[editovat zdroj]

Doporučuji k přečtení, co je malá editace. --Ragimiri 30. 7. 2013, 21:40 (UTC)

Sublime Text[editovat zdroj]

Dobrý den, děkuji Vám za první informace v článku Sublime Text. Bohužel jeho rozsah nebo zpracování zatím nedosahuje ani minimální nutné délky. Pokuste se prosím text článku rozšířit alespoň do té míry, abychom jej mohli zařadit mezi články k rozšíření. Pokud se nám to ani společnými silami nepodaří, po sedmi dnech se rozhodneme, zda pro udržení kvality Wikipedie není vhodnější takový článek úplně odstranit; tento proces se nazývá Odložené smazání. Děkuji za pochopení. --Marek Koudelka (diskuse) 9. 1. 2014, 16:40 (UTC)

Děkuji za zprávu, na článku budu ještě pracovat (zatím tam asi přidám šablonu pro rozdělaný článek). Určitě jej ještě rozšířím. Budu rád, když mi s tím kdokoliv pomůže. --Dvorapa (diskuse) 9. 1. 2014, 16:45 (UTC)

SUL account merging finishing[editovat zdroj]

I confirm, that I requested merging en:User:Dvorapa into my Global account. --Dvorapa (diskuse) 10. 5. 2014, 16:00 (UTC)

HotovoHotovo Hotovo.; please special:mergeAccount. Xeno (diskuse) 12. 5. 2014, 12:45 (UTC)
2015

Šablona periodické tabulky v infoboxech prvků[editovat zdroj]

Dobrý den, dnes jsem zaregistroval, že zřejmě po Vašich úpravách se v infoboxech šablona tabulky zobrazuje bez bodů jednotlivých prvků jako slitek barevných polí a nelze podle ní dobře navigovat k jinému prvku. Navíc prvek, kterému box náleží, je vyznačen pouze černým zobáčkem, který je (zejména na hranici barevných oblastí, např. křemík) nevýrazný. Předchozí varianta s výraznými černými body (a jedním bílým) byla podstatně lepší. Co Vás vedlo k podobným změnám? Podle mě nic pozitivního nepřinesly, jen negativa. Zdraví Petr Karel (diskuse) 22. 6. 2015, 11:28 (CEST)Odpovědět[odpovědět]

Pardon, při podrobnějším testování jsem zjistil, že to zlobí po poslední aktualizaci v IE 11, nikoli po Vašich změnách šablon. Omlouvám se. Chrome to zobrazuje korektně - neslitě a se zarámováním daného prvku.
Přesto však bychom měli mít zobrazení korektní i pro uživatele IE, ale opravdu netuším, jak toho dosáhnout, neprogramuji pro web. Zdraví Petr Karel (diskuse) 22. 6. 2015, 13:58 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Dobrý den, tabulka by měla být vzhledově podobná její německé verzi, kterou jsem se inspiroval. Zdá se, že je to problém všech IE. Určitě se na to podívám a zkusím to pro uživatele IE opravit. Děkuji za připomínku --Dvorapa (diskuse) 22. 6. 2015, 20:33 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Mělo by to být opraveno, případně to prosím ještě překontrolujte --Dvorapa (diskuse) 23. 6. 2015, 15:49 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Díky, funguje skvěle. Petr Karel (diskuse) 23. 6. 2015, 16:29 (CEST)Odpovědět[odpovědět]

Úprava infoboxu prvků[editovat zdroj]

Všiml jsem si, že předěláváte infobox prvků. Vážím si toho, sám bych toho nebyl schopen. Při té příležitosti si proto dovoluji nabídnout pár námětů či představ, na jejichž realizaci nemám:

 • Pod Atomové vlastnosti (společné všem modifikacím) přiřadit i elektronegativitu a ionizační energie z "Různého" a zakončit je tabulkou izotopů
 • Fyzikální vlastnosti rozdělit nejprve podle hlavních modifikací, je-li to relevantní (bude se týkat jen několika prvků, zejména uhlík, kyslík, fosfor, síra) nebo to aspoň v šabloně obecně umožnit
 • Teprve pod danou modifikací uvádět položky
  • Strukturní a molekulové vlastnosti: typ struktury (koval., iont., kov.), krystal. struktura (kubická,... jednoklonná, amorfní), molární objem, u kovů typ mřížky jader (prostá, plošně centrovaná...), u molekulových krystalů, kapalin a plynů tvar molekul (např. tříatomová nelineární u ozónu, čtyřatomové tetraedrické u bílého fosforu…)…
  • Mechanické vlastnosti: hustota, skupenství; pev.: tvrdost, modul pružnosti v tahu a smyku, rychlost podél. a příč. zvukových vln…; kap.: dynamická a kinematická viskozita, povrchové napětí na vzduchu, tlak nasycené páry, rychlost zvuku…; plyn: dynamická a kinematická viskozita, rychlost zvuku…
  • Termické vlastnosti (vhodnější než "termodynamické", protože obsáhnou i termokinetické vlastnosti jako tep. vodivost): teplotní objemová roztažnost, teplotní rozpínavost, tepelná příp. i teplotní vodivost, teplota tání, varu či jiného fázového přechodu (např. supravodivosti, supratekutosti…), teplota a tlak trojného bodu, kritická teplota a tlak, skupenské teplo tání a varu či entalpie přeměny, měrná/molární tepelná kapacita, …
  • Elektromagnetické a optické vlastnosti: měrná el. vodivost, měrný el. odpor, teplotní součinitel odporu, rel. permitivita, měrná/molární el. susceptibilita, magnetické vlastnosti, rel. permeabilita, měrná/molární magn. susceptibilita, index lomu, molární absorpční koeficient …; optické vlastnosti zakončit spektrem (obr.)
 • Protože možných fyz. vlastností je spousta a hrozí nevhodné nafouknutí boxu, buď udělat výběr nejdůležitějších, nebo podnadpisy (modifikací a skupin vlastností) udělat rozklikávací (jde-li to)
 • Verifikace:
  • Jednotlivé položky vlastností zkontrolovat, zda odpovídají současnému názvosloví/jednotkám (dle normy řady ČSN ISO/IEC 80000, příp. s přihlédnutím k Zelené knize IUPAC, která však není v češtině)
  • V dokumentaci k šabloně by to chtělo přesné definice veličin a jejich vzájemných vztahů nebo aspoň odkaz na položku platné normy řady ČSN ISO/IEC 80000 (odkaz na čl. wikipedie bohužel korektní definici nezajišťuje); v posledních dvou odrážkách by snad mohl pomoci Wikipedista:JOb, je v tom expert.
  • Rád pomůžu a "skouknu" všechno, co je kolem fyzikálních veličin, co mi řeknete (definice, značky, případně srozumitelný výklad). Pro zábavu píšu čas dle normy: 2015-08-07T09:53[diskuse]JOb (diskuse) 7. 8. 2015, 09:55 (CEST)Odpovědět[odpovědět]

Nejproblematičtější by asi bylo rozdělení podle modifikací, které by si vyžádalo úplné předělání boxu u mnoha prvků. Ale zase by odstranilo výčty modifikací u každé položky vlastností či tápání uživatele či editora, které modifikaci daný údaj přísluší, je-li uveden jen jeden. V první fázi se však nemusí "první" modifikace specifikovat (aby se nezobrazil její nadpis) a všechny stávající položky roboticky podřadit jí; další konkrétní modifikace doplnit až postupnými dalšími editacemi a následně nespecifikovanou modifikaci smazat.

Berte můj příspěvek opravdu jen jako náměty a představy, a naložte s nimi podle svého uvážení. Zdraví Petr Karel (diskuse) 23. 7. 2015, 16:53 (CEST)Odpovědět[odpovědět]

Děkuji za náměty a připomínky, rád bych tu technickou stránku chemie na Wikipedii trochu vylepšil a jsem rád za každý názor, který dostanu nebo podnět, který mohu zapracovat. Konkrétně k jednotlivým bodům:
 • Jsem jednoznačně pro přesun elektronegativity a ionizačních energií pod atomové vlastnosti. V rozpracovaném infoboxu na mém pískovišti to byla jedna z prvních věcí, které jsem udělal. Osobně se mi položka Různé nepozdávala, stejně tak ty zbytečně dlouhé a nafouklé Fyzikální vlastnosti, celý infobox jsem tedy zkusil trochu logičtěji přeskupit a lépe rozdělit. Jenom tabulku izotopů bych nechal v infoboxu kvůli přehlednosti níže.
 • Podle mého názoru modifikace do infoboxu nepatří (maximálně jako výčet). Měla by se uvádět ta nejběžnější (co se týče výskytu v zemské kůře) a její hodnoty. Zbytek by mohl být uvnitř článku, případně v infoboxu v samostatném článku, ovšem realita je jak víme jiná. Myslím si, že aktuální podoba infoboxu má přehnaně mnoho možností, které se možná ani nepoužívají a nevím, jestli by tohle infobox ještě více nenabobtnalo. Ohledně rozklikávacích částí infoboxu jsem už kdysi pod lípou diskutoval, když jsem upravoval Infobox - software, konkrétně část týkající se aktuálních verzí softwaru (které pro jednotlivé platformy a OS mohou také nabobtnat do obřích rozměrů). Nemohu to honem najít, ale pamatuji si, že mi bylo vysvětleno, že schovávat důležitý obsah není na Wikipedii příliš žádané a už vůbec ne v infoboxu, důvody, proč neschovávat, jsem pochopil až později (když jsem pronikl do světa webdesignu). Také toto řešení mi nepřijde správné, byť by to infobox nejspíše zpřehlednilo a zjednodušilo a dalo by se už i počítat s rozdělením podle jednotlivých modifikací. Pokud by se tento infobox přepracoval a rozdělil podle modifikací, bylo by podle mě vhodné stejně tak udělat i v infoboxu chemických sloučenin (kde líní uživatelé řeší, jak tam vecpat údaje o hydrátu tak, aby pro hydrát nemuseli zakládat nový pahýl s novým infoboxem). Protože jsem již udělal dost práce na mém pískovišti, zatím se do takovéhoto přepracování vrhat nebudu a ponechám to na později (ať už se do toho pustím sám, nebo se toho zhostí někdo jiný).
Jen pro upřesnění - nešlo mi o uvádění modifikací, ale rozdělení fyz. vlastností do bloků podle nich. Grafit a diamant mají všechny tyto vlastnosti odlišné a v boxu se stále musí upřesňovat, čemu ono číslo vlastně přísluší. A když je uvedeno jediné - patří jen jedné modifikaci a které, nebo je společné vícero? Petr Karel (diskuse) 24. 7. 2015, 11:49 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Ano, myslím, že jsem to pochopil správně, ale jak jsem již řekl, podle mého názoru by se měly uvádět fyz. vlastnosti pro tu nejběžnější (co se týče výskytu v zemské kůře) a fyz. vlastnosti pro ostatní vyčlenit do tabulky uvnitř článku nebo do infoboxu v samostatném článku. --Dvorapa (diskuse) 24. 7. 2015, 12:09 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Ještě bych rád doplnil, že momentálně bohužel nemám příliš mnoho času na takové komplexní předělání obou infoboxů (infobox prvku podle modifikací, sloučeniny podle hydrátů), byť by to v mnoha věcech pomohlo. Přesto bych mohl alespoň oživit WikiProjekt Prvky a stanovit tam pro tento úkol nejvyšší prioritu. Poté už by bylo na komkoliv, kdo by měl dostatek času a zkušeností, aby se o to postaral. --Dvorapa (diskuse) 18. 10. 2015, 16:16 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
 • O verifikaci bych raději, přesně jak navrhujete, poprosil někoho zkušenějšího. Snažím se používat jednotky pouze podle článků na cswiki ohledně dané veličiny, infoboxu chemické sloučeniny a infoboxu na dewiki, přičemž podle běžných hodnot prvků upravuji pouze řád.
--Dvorapa (diskuse) 23. 7. 2015, 18:10 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
@Petr Karel, JOb: Po další práci na infoboxu jsem se dostal do bodu, kdy bych potřeboval pomoc. Nevím, kde a jak to řešit, zatím to tedy píšu sem. Konkrétně bych potřeboval určit, které parametry mají být povinné. U infoboxu sloučeniny si myslím, že jsou stanoveny poměrně dobře, u infoboxu prvku mi přijde, že jich je více, než je potřeba, na druhou stranu tu možná i nějaký chybí. Druhou věcí, se kterou bych potřeboval poradit, než poprosím wikipedistu JOba o spolupráci na veličinách a jejich jednotkách, je otázka, kam vepsat jednotky. Mají být přímo součástí infoboxu (jako je tomu u dosavadního infoboxu prvek) nebo v parametrech k okopírování (jako je tomu u infoboxu sloučenina)? --Dvorapa (diskuse) 18. 10. 2015, 16:16 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Jak vyjít vstříc chemikům, fyzikům, mineralogům i technikům dohromady? Navrhuji být u povinných raději stručný (nebudou-li v boxu rozbalovací položky), i když technici často přijdou zkrátka. "Méně je někdy více a více víceméně méně" (jak praví "klasik" českého humoru). Nesnáším předlouhé infoboxy, které se nevejdou na jednu obrazovku). Tedy:
 • Atomové vlastnosti: relativní atomová hmotnost (standardní hodnoty dle IUPAC, nedávno aktualizováno, možná ve wikidatech), elektronová konfigurace[k- 1] (výčet pouze valenční slupky, schopní si odvodí elektrony v hladinách), oxidační čísla, možná i elektronegativita
 • Fyzikální vlastnosti (protějškem "atomové" by bylo asi "látkové vlastnosti", jsou totiž jak fyzikální tak i trochu chemické a technické podle zájmu uživatele, ale "fyzikální" je O.K., budou-li obsahovat i termické/termodynamické - nevidím důvod pro vyčlenění). Závisejí všechny, některé velmi silně, na dané alotr. modifikaci čistého prvku, proto uvádět vlastnosti buď pouze jedné modifikace za běžných podmínek (jediné, nebo nejběžnější - nutno uvést které), nebo tuto část boxu opakovat pro významné modifikace (uhlík - grafit a diamant, fosfor?, síra?):[k- 2]
  • Mechanické a strukturní: Hustota, skupenství, u pevného: strukturní typ (koval., iont., kov., molek.), krystal. struktura (kubická,... jednoklonná, amorfní)
  • Termické (nebudou-li uváděny tepelné a teplotní vodivosti, pak lze nechat podnadpis termodynamické): dle normálního skupenství, intuitivně pro čtenáře - teplota tání/sublimace u pevného, teplota tuhnutí a varu u kapalného, teplota kondenzace/desublimace u plynů (vše podle toho, co nastává za norm. tlaku); nejsem si jist, zda požadovat i měrnou entalpii těchto fázových změn (tj. postaru měrné skupenské teplo; normy dávají přednost stavové veličině - při normálním tedy konst. tlaku je to entalpie)
  • Elektromagnetické a optické: vodivostní vlastnosti (vodič, polovodič, nevodič), možná i měrný el. odpor, u nevodičů možná i rel. permitivita (schopní si odvodí index lomu), magnetické vlastnosti (dia, para, feromagnetikum), možná i rel. permeabilita
 • Jaderné vlastnosti: pouze tabulku izotopů s nezanedbatelným přírodním zastoupením (celý výčet odkazem na tabulku v článku nebo samostatném článku; u umělých prvků klidně může zůstat prázdné nebo obsahovat jen odkaz) - procento přírodního zastoupení, poločas rozpadu nebo doba života, způsob rozpadu (produkty si schopní odvodí); možná i energie rozpadu - pro někoho je důležitá celková energie rozpadu (kalorimetrie), pro jiného max. energie vyletujícího ionizujícího záření (dozimetrie), tedy bez energie přeměněného jádra (a neutrin), ale tu si schopní odvodí z celkové.
Bojím se obrázků v boxu (např. spektrum), nebudou-li skryté pod rozbalovacím nadpisem a bude-li box dlouhý, protože posouvají obrázky v textu článku a mohou tak udělat pěkný binec.
obrázků v boxu se upřímně bojím také, ale myslím, že těch 122 existujících článků o prvcích a několik o izotopech půjde ještě uhlídat. --Dvorapa (diskuse) 19. 10. 2015, 19:12 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
"Zkrátka" by tak přišli všichni - atomoví fyzici (poloměry atomů - stejně jsou často empirické, získané středováním ze skutečných sloučenin či krystalů), reakční kinetici (ionizační energie), pevnostáři (pevnosti, pružnosti, tvrdosti), akustici, tepláři (tepelná a teplotní vodivost, tep. roztažnost), optici (index lomu, pohltivosti, rozptylové vlastnosti, spektrum), elektrotechnici (podrobné el. a mag. vlastnosti), dozimetristi (stínící a rozptylové vlastnosti pro radiaci) ..., ale pro dobro věci (přehlednost boxu).

Zdraví Petr Karel (diskuse) 19. 10. 2015, 15:10 (CEST)Odpovědět[odpovědět]


Poznámky:

 1. Konfigurace je sice v obrázku s umístěním prvku v tabulce, ale ten se asi nemusí zobrazit všem v čitelném provedení (mobily?) - kdyby nebyl problém, pak vypustit.
 2. De facto by se opakoval nadpis Fyzikální vlastnosti, pak jméno další modifikace a výčet těch nejdůležitějších odlišných vlastností.

@Petr Karel, JOb: Dnes jsem dokončil a vložil beta verzi nového infoboxu. Infobox bude potřeba ještě postupně odladit. Celkové uspořádání jsem rozhodoval jak podle Vašich doporučení výše, tak podle infoboxu sloučeniny, a také trochu podle německého infoboxu. Přidal jsem některé parametry, které byly používány a v infoboxu nebyly (viz Templatetiger), doplnil a opravil původní jednotky podle infoboxu sloučeniny a německého infoboxu. Bohužel jsem nebyl schopen rozdělit infobox podle možných modifikací (i technicky by to bylo náročnější, čím více modifikací, tím více číslovaných parametrů veličin – byl by v tom maglajz). Zároveň jsem odebral teploty v kelvinech, infobox si je sám vypočte. Také jsem odebral parametry elektronů ve slupkách (schopní si odvodí z el. konfigurace) a počet přírodních izotopů (bude zahrnuto v izotopech). Ještě budou potřeba vyřešit některé důležité věci:

 1. pomocí botů (již mám rozepsanou žádost) opravit změny v názvech parametrů a odebrat již nepotřebné parametry (teploty v kelvinech – jsou přepočítávány automaticky ze °C, parametr pro zobrazení původních různých, atd.). Doplnit také dříve automaticky vkládané jednotky, které již nyní nejsou součástí šablony.
 2. s pomocí JOba (a případně kohokoliv dalšího) verifikovat názvy veličin (entalpie vs teplo, měrné veličiny vs „neměrné“, koeficienty vs součinitele, atd.) a opravit (případně doplnit chybějící) jednotky do dokumentace (případně pak i v infoboxu sloučeniny).
 3. Doplnit podrobné popisky a vysvětlivky parametrů a veličin do infoboxu prvku i do infoboxu sloučeniny (s pomocí kohokoliv, kdo bude mít čas, postupně s verifikací veličin).
 4. Opravit podšablony izotopů, zahrnout je do dokumentace a sloučit podšablony nestabilních izotopů do jedné

Doufám, že se nový infobox líbí a vítám jakoukoliv pomoc na dotáhnutí infoboxu do finále. --Dvorapa (diskuse) 29. 10. 2015, 20:54 (CET)Odpovědět[odpovědět]

Žádost o recenzi[editovat zdroj]

Dobrý den, v poslední době jsem doplnil článek Monosacharidy. Chtěl bych Vás tímto požádat o jeho recenzi. Přidal jsem nomeklaturu a reaktivitu a článek celkově přepracoval. Kdyby jste si našel chvíli a podíval se na to, tak budu vděčný za každý podnět. Je to klasické téma a zasloužilo by si to kvalitní článek. Děkuji, --Jan Choutka (diskuse) 26. 7. 2015, 21:23 (CEST)Odpovědět[odpovědět]

@Choutkaj: Pokud chcete článek dotáhnout mezi zdejší dobré, bude určitě potřeba jej lépe ozdrojovat. --Marek Koudelka (diskuse) 26. 7. 2015, 21:34 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
@Marek Koudelka: Vylepšil jsem zdrojování.--Jan Choutka (diskuse) 29. 7. 2015, 19:28 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
@Choutkaj: K tomu doporučím příště přepracovávat články nejprve na pískovišti a přímo do článku vkládat až víceméně hotovou a kompletní verzi kvůli přehlednosti historie článku. (po e. k.) --Dvorapa (diskuse) 27. 7. 2015, 00:07 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Po detailnějším zkoumání bych ještě poprosil o následující:
 • Alespoň úvod a nadpisy nejvyššího řádu by bylo lepší zjednodušit tak, aby byly srozumitelné i laikům. Tím myslím např. místo "nomenklatura" psát "názvosloví" apod. Úvod by dále mohl po pravé straně obsahovat nějaký názorný obrázek (např. medu). Doporučuji Vám přečíst si článek o encyklopedickém stylu.
 • Úvod (případně odstavce jednotlivých kapitol) by mohly být rozděleny do více kratších odstavců.
 • Myslím si, že by bylo dobré přidat krátkou kapitolu o vzniku (metabolismech), případně stačí nadpis kapitoly a pod něj pouze odkaz na stejnou kapitolu u sacharidů nebo na samostatný článek (pokud existuje).
 • Také by bylo vhodné přidat seznam souvisejících článků na úplný závěr.
 • U nadpisu kapitoly Nomenklatura monosacharidů bych se vyhnul referencím. Spíše je prosím uveďte přímo k jednotlivým větám, či tvrzením, nebojte se je vkládat opakovaně.
Musím poděkovat za takto rozsáhlé doplnění chybějících informací. Česká Wikipedie bohužel nemá příliš mnoho aktivních chemiků, proto se těším, že tento článek dotáhnete do konce a že případně doplníte i další neúplné, nepřesné nebo chybějící články. --Dvorapa (diskuse) 27. 7. 2015, 00:07 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
@Dvorapa: Děkuji mnohokrát za podněty. Za ty opakované úpravy se omlouvám, je to moje první věc na wiki. Teď už pískoviště používám. Doplnil jsem právě úvod a zdroje dříve než jsem si všiml, že jste zde rozšířil ten příspěvek. Nicméně myslím že body 2 a 5 jsem vylepšil a budu vylepšovat dále.--Jan Choutka (diskuse) 27. 7. 2015, 21:43 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Z mého pohledu je aktuální verze perfektní. Už jenom jedna věc. Bylo by vhodné kapitoly trochu přeskupit, aby na sebe vhodně navazovaly. Např. kapitolu Prostorové uspořádání bych přesunul ke kapitolám o optické aktivitě a o názvosloví. Ještě Vám dám odkaz na kritéria pro dobrý článek (jak dříve upozornil Marek Koudelka): WikiProjekt Kvalita/Kritéria. Pokud si budete myslet, že splňujete všechna kritéria alespoň v pravém sloupci tabulky, zkuste článek zapsat do této stránky a sledujte diskusní stránku článku. Někdo ze správců české Wikipedie článek projde velmi důkladně a napíše rozsáhlejší a velmi důkladnou recenzi. Pokud opravíte vše, co Vám bude v dané recenzi vytknuto, článek bude zařazen mezi dobré, případně nejlepší články.
@Dvorapa: Ano děkuji za připomínky. Článek jsem tam zapsal, ale zatím žádné recenze. Tak časem si na to někdo snad najde čas. Žijte dobře.--Jan Choutka (diskuse) 1. 8. 2015, 19:23 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Koukám, že jste tam článek zapsal již dříve, zdá se, že mi to nějakým záhadným způsobem uniklo :D --Dvorapa (diskuse) 1. 8. 2015, 19:29 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
@Dvorapa:Ano zatím to uniká i všem ostatním :).--Jan Choutka (diskuse) 1. 8. 2015, 19:34 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
@Choutkaj: Nemá smysl používat zde šablonu {{Odpověď}} pokud reagujete na uživatele Dvorapa. Ten je totiž tak jako tak upozorněn, jelikož se nacházíme na jeho diskusní stránce. Jinak ostatním to uniknout nemuselo, ale jednoduše v tomto ročním období se méně lidem chce něco recenzovat (případně se o toto téma nikdo nezajímá). --Marek Koudelka (diskuse) 1. 8. 2015, 20:43 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
@Marek Koudelka: Rozumím.--Jan Choutka (diskuse) 1. 8. 2015, 21:03 (CEST)Odpovědět[odpovědět]

Šablona:Infobox - chemická sloučenina[editovat zdroj]

Dobrý den, vidím že jste v nedávné době upravoval Šablona:Infobox - chemická sloučenina. Ve Firefoxu i Chrome jsem nicméně odhalil chybu. V článku ethidium bromid se nesprávně zobrazuje obrázek krystalické struktury (položka |Krystalová struktura= ). Posouvá se mi doprava mimo stránku, nevíte čím to je? Vidíte to také? --Vojtěch Dostál (diskuse) 26. 8. 2015, 22:37 (CEST)Odpovědět[odpovědět]

To není moc dobré řešení dávat obrázek do druhého sloupce, ne přes celou šířku infoboxu (jako se řeší normální obrázky). Celý infobox je tak složitý, že by stálo za to ho celý předělat… Každopádně obrázek jsem teď zmenšil, i když to není dobré řešení. --Marek Koudelka (diskuse) 26. 8. 2015, 22:43 (CEST)Odpovědět[odpovědět]

Souhlasím s kolegou Marek Koudelka, myslím, že na dané místo patří písemný popis krystalové soustavy (např. jednoklonná, a = 400 pm) a ne její obrázek. Ten bych spíše vložil do parametru obrázek(-,2,3). Šablona není příliš složitá, podle mého názoru je na poměry Wikipedie ve velmi slušném a přehledném stavu. Ve stejném stylu nyní ve volném čase předělávám i infobox - chemický prvek. --Dvorapa (diskuse) 27. 8. 2015, 20:58 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Díky, jinými slovy chyba není v infoboxu, ale ve vyplnění v dotčené stránce. Opravil jsem. --Vojtěch Dostál (diskuse) 27. 8. 2015, 21:17 (CEST)Odpovědět[odpovědět]

Řád blyštivého zubu[editovat zdroj]

Vítejte[editovat zdroj]

Tady je ten nováčkovský úvod. ;) OJJ, Diskuse 31. 10. 2015, 18:33 (CET)Odpovědět[odpovědět]

Východní církve[editovat zdroj]

Dobrý den. Není mi jasný váš požadavek - [1]. Co navrhujete sloučit? Orientální církve je přesměrování na Starobylé východní církve. Tam tedy není co slučovat. Navrhujete snad sloučit diskuse? --Vachovec1 (diskuse) 5. 11. 2015, 14:17 (CET)Odpovědět[odpovědět]

@Vachovec1: Navrhoval jsem sloučení diskusí, protože se zdá, že při přesunu stránky na nový název někdo jenom zapomenul přesunout i diskusi a ta je u toho původního názvu/přesměrování nyní schovaná, že ji málokdo objeví. Jestli to není správně, návrh na sloučení stáhnu. --Dvorapa (diskuse) 5. 11. 2015, 18:01 (CET)Odpovědět[odpovědět]

Šablona Příbuzenstvo[editovat zdroj]

A prolinky také?--Meluzína (diskuse) 8. 11. 2015, 00:04 (CET)Odpovědět[odpovědět]

Nerozumím. Ale jestli se to týká včerejší války, nejprve prosím se někde v diskusi všichni tři hlavní aktéři dohodněte, jak má daná šablona vypadat, abych nebyl vzápětí revertován. --Dvorapa (diskuse) 8. 11. 2015, 09:15 (CET)Odpovědět[odpovědět]

Flerovium[editovat zdroj]

Ahoj, před pár dny jsi provedl tuto editaci, kde jsi změnil hlavičku tabulky. Problém je v tom, že nyní ukazuje, že rok objevu izotopu 285Fl je 0,125 s, což je nesmysl. Můžeš to prosím upravit? Díky, --Urbanecm (diskuse) 9. 11. 2015, 10:25 (CET)Odpovědět[odpovědět]

@Urbanecm: Jasně, opravím, omlouvám se, upsal jsem se. --Dvorapa (diskuse) 9. 11. 2015, 10:36 (CET)Odpovědět[odpovědět]
Díky. --Urbanecm (diskuse) 9. 11. 2015, 11:01 (CET)Odpovědět[odpovědět]

Fancy tlačítka[editovat zdroj]

Dobrý den, nějakou dobu zkouším nový kód udělátka a zjistil jsem, že kód na každé diskusní stránce dělá něco podobného tomuhle. Myslím si, že by bylo dobré zachovat takové chování, aby bylo pole pro nadpis diskuse na jiném řádku než text Předmět/nadpis. Jediné řešení, které mě teď napadá, je tvrdé <br />, což ale bez JS neuděláme (jen po zásahu developerů, ale pak už nebude možnost jakýmkoli ne-JS privátním kódem vrátit změnu zpět, pokud zachováme CSS-only řešení, tak i kdyby byla změna zavedena pro celou cswiki, je možné vytvořit CSS-kód na deaktivaci). Napadá Vás něco jiného? PS: Tlačítka jsou menší (na výšku), než na zmiňované demostránce, to je naschvál? A checkboxy fungují výborně. --Urbanecm (diskuse) 14. 11. 2015, 17:03 (CET)Odpovědět[odpovědět]

@Urbanecm: Aha, toho jsem si nevšiml. Není však problém to opravit. Čistě CSS postupy mě napadají dokonce dva: Buď display:block nebo :before /* nebo label:after */ {content:"\A"; white-space:pre}, ale podívám se na to podrobněji a třeba najdu ještě lepší řešení. Nebo se podívám, jak to bylo v předchozí verzi a trochu to upravím. Tlačítka na demostránce mám stejně vysoká jako pod editačním oknem, ale podívám se, co by mohlo způsobovat problém. --Dvorapa (diskuse) 14. 11. 2015, 22:29 (CET)Odpovědět[odpovědět]
Problém shrnutí na diskusní stránce opraven AnoAno --Dvorapa (diskuse) 14. 11. 2015, 22:59 (CET)Odpovědět[odpovědět]
Díky, vyzkouším nový kód. --Urbanecm (diskuse) 15. 11. 2015, 07:45 (CET)Odpovědět[odpovědět]

Wikipedista:Dvorapa/tools.js/doc[editovat zdroj]

Dobrý den, ve Vaší podstránce Wikipedista:Dvorapa/tools.js/doc je uvedena podstránka commons.js, přičemž správná je common.js. Můžete to prosím upravit? Díky, s pozdravem, --Urbanecm (diskuse) 17. 11. 2015, 14:45 (CET)Odpovědět[odpovědět]

@Urbanecm: Je, omlouvám se, opraveno. --Dvorapa (diskuse) 17. 11. 2015, 14:52 (CET)Odpovědět[odpovědět]
Díky, --Urbanecm (diskuse) 17. 11. 2015, 15:05 (CET)Odpovědět[odpovědět]
@Urbanecm: Mohu jenom technický dotaz, když už jsme u toho? Jaký je rozdíl mezi tímto (našel jsem v nápovědě):
importScript("Wikipedista:Dvorapa/tools.js");
a tímto (v tools wikipedisty Mormegila):
importScriptURI("//cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedista:Mormegil/tools.js&action=raw&ctype=text/javascript&dontcountme=s");
? Víte? --Dvorapa (diskuse) 17. 11. 2015, 15:25 (CET)Odpovědět[odpovědět]
První jmenovaný načítá skript z wikipedistické stránky (třeba Wikipedista:Dvorapa/tools.js nebo jiné), druhý způsob načítá skript z URI, tedy klidně i z jiné webové stránky. Stačí takto? --Urbanecm (diskuse) 17. 11. 2015, 15:33 (CET)Odpovědět[odpovědět]
Aha, chápu a děkuji za vysvětlení. --Dvorapa (diskuse) 17. 11. 2015, 15:37 (CET)Odpovědět[odpovědět]

Ještě bych měl pro Vás návrh na vylepšení těch udělátek. Nešlo by zařídit, aby se konkrétně ve funkci pro přidání tlačítek pro shrnutí při nepředání žádných parametrů načetl nějaký výchozí seznam shrnutí, při předání parametrů by se použily ty předané (první pole malé editace, druhé pole běžné a třetí diskuse). Díky. Ještě bych poprosil přepsat text drobné na malé, aby se dodržovala terminologie cswiki. Díky, --Urbanecm (diskuse) 17. 11. 2015, 15:51 (CET)Odpovědět[odpovědět]

@Urbanecm: Drobné změním na malé, děkuji za opravu. K volitelným textům se zkusím podívat, jak to měl Mormegil a zakomponovat to do kódu z skwiki. --Dvorapa (diskuse) 17. 11. 2015, 15:59 (CET)Odpovědět[odpovědět]
@Urbanecm: Zkusil jsem tedy rozšířit tlačítka shrnutí o volitelné vlastní položky podle Vašeho návrhu. --Dvorapa (diskuse) 21. 11. 2015, 15:33 (CET)Odpovědět[odpovědět]
Děkuji, avšak se mi zatím nepovedlo pochopit syntaxi jejich zadávání. Čekal jsem spíše něco stylu parametry ["překlep", "odkazy", "kategorie", "externí odkazy"], ["pravopis", "gramatika", "typografie", "formulace", "aktualizace", "rozšíření"], ["obrázek", "infobox", "šablona"] pro výchozí tlačítka. Sekce totiž asi potřeba přidávat nebude (leda mě napadá sekce patrola s urgentně upravit, významnost atd., ale to bychom to už moc přeplácali), jen měnit shrnutí. Mimochodem, netušíte jak to mají na skwiki, že se jim to nenačítá se zpožděním (a tedy ani JS)? Žeby žádost na Phabricatoru? --Urbanecm (diskuse) 21. 11. 2015, 15:46 (CET)Odpovědět[odpovědět]
@Urbanecm: Syntaxi jsem převzal z původního seznamu výchozích tlačítek shrnutí a neměnil jsem ji. Nejspíš nebude těžké to zjednodušit, ale nyní na to nebudu mít bohužel čas, takže zatím je nutné se s tím poprat. Jak má parametr vypadat je hezky ukázáno právě u těch výchozích přímo v kódu tools.js (případně na skwiki). Volbu nadpisů jednotlivých sekcí jsem také nechal měnitelnou, protože by to v aktuálním kódu udělátka stejně nijak nezjednodušilo předávané parametry, možná i naopak. Zkusím ještě zpřehlednit příklad, jak se předávají tlačítka shrnutí a zkusím ještě zjistit, jak je to s tím načítáním bez zpoždění a uvidíme. --Dvorapa (diskuse) 21. 11. 2015, 17:44 (CET)Odpovědět[odpovědět]
Díky moc. --Urbanecm (diskuse) 21. 11. 2015, 17:51 (CET)Odpovědět[odpovědět]

Díky za udělátka, jdu zkoušet. --Jan KovářBK (diskuse) 21. 11. 2015, 01:47 (CET)Odpovědět[odpovědět]

Fenolftalein[editovat zdroj]

Dobrý den, nepodíval byste se do článku Fenolftalein, jak je to správně? Jestli tak ([2]) nebo tak? Díky. --Jan KovářBK (diskuse) 19. 11. 2015, 11:47 (CET)Odpovědět[odpovědět]

@Jan Kovář BK: Děkuji za upozornění, správná je verze v této chvíli aktuální, s „nulami“, tj. při pH pod 0 oranžový a při pH 0 až 8,2 bezbarvý (konkrétně tedy tato verze, kdyby se aktuální verze změnila). Uživatelé z IP adres snažící se to opravit zde mají pravdu, v roce 2012 kdosi vandalizoval článek a od té doby si toho nikdo až do dnes nevšiml (viz toto porovnání rozdílu). --Dvorapa (diskuse) 19. 11. 2015, 12:59 (CET)Odpovědět[odpovědět]
Všiml jsem si ještě, že stejná tabulka pro případné porovnání je kdyžtak i u článků na cizojazyčných wikipediích. --Dvorapa (diskuse) 19. 11. 2015, 13:07 (CET)Odpovědět[odpovědět]
Díky moc. --Jan KovářBK (diskuse) 19. 11. 2015, 18:55 (CET)Odpovědět[odpovědět]

Portál:Chemie/Výzva - DuhaCZekovo ocenění[editovat zdroj]

Dobrý den, kolega. Nejprve bych rád pogratuloval k získání automatického strážcovství. Mám ale otázku ohledně vyznamenání za Výzvu v chemickém portálu. Docela mne zarazilo ocenění kolegy DuhaCZek Wikikytičkou za takovou "drobnou editaci", kterou bych za vítěznou nepovažoval, ale to je na Vás, co si cenu zaslouží. Pouze bych rád poznamenal, že uživatele dostávají wikikytky obvykle za něco většího - viděl jsem tu sérii článků o jednom tématu, ale také například ; no a to mi přijde víc, než 2 slova. Nechcete tedy vytvořit nějaké zvláštní ocenění? Přijde mi to lepší, než za nepatrnou úpravu rozdávat vyznamenání, kterých autoři dosáhnou po mnohem větší práci a snaze. S pozdravem. OJJ, Diskuse 21. 11. 2015, 16:25 (CET)Odpovědět[odpovědět]

Drobnost editace: V reakci na Váš příspěvek pod lípou jsem již zdůvodňoval, proč to vyhrál právě kolega DuhaCZek: Nevznikl žádný nový článek, 2 editace byly od bota, 4 editace zde byly velmi malé (oprava překlepu, typografie), pouze jedna o trochu větší (doplnění dvou hodnot rel. at. hmotnosti do tabulky). Ta to tedy vyhrála (byla nejlepší z daného výběru, avšak nic světoborného). Nemyslím si, že by některá z editací byla cíleně pro úspěch v soutěži, spíše bych řekl, že to byly nahodilé editace, jaké běžně nahodile provádí každý wikipedista, pokud při brouzdání wikipedií najde v náhodném článku chybu nebo nedostatek. — Dvorapa (diskuse) 14. 11. 2015, 10:06 (CET)  . Jsem si vědom, že to není nic moc, ale mrkněte se schválně, z čeho jsem vybíral.
Wikivyznamenání: Teď si trochu protiřečíte, v minulé diskusi, kde jsem se ptal, jaké vyznamenání mám udělovat jako výhru, od Vás zaznělo toto doporučení: Dle mého názoru by za to nějaké velké ocenění být nemělo, ale wiki-hvězdička (malá) neuškodí. — OJJ, Diskuse 4. 9. 2015, 13:54 (CEST)  . Tím jsem se řídil, když jsem udělil wikikytičku. Pokud jste ale „wiki-hvězdičkou“ nemyslel wikikytičku, ale něco jiného, pak jsem Vás asi špatně pochopil. Za to se kdyžtak omlouvám, kdyžtak prosím o odkaz na dané vyznamenání a rád to napravím. --Dvorapa (diskuse) 21. 11. 2015, 17:02 (CET)Odpovědět[odpovědět]
Wikihvězdičkou jsem myslel nějaké nové malé vyznamenání, třeba vložit obrázek křivule do nějaké hvězdičky, zkusím něco zplodit a uvidí se. Já vím, je to těžké, mnoho lidí nepřispívá ani do chemie, ani do biologie. ;-) I má soutěž zatím 0 a pod Portál:Živočichové/Nové články je to i vidět. --OJJ, Diskuse 21. 11. 2015, 17:07 (CET)Odpovědět[odpovědět]
Zde jsou kdyžtak existující chemická vyznamenání. Ani jedno z nich však ale není tak nevýznamné, aby se dalo použít. --Dvorapa (diskuse) 21. 11. 2015, 17:22 (CET)Odpovědět[odpovědět]

Jestli by bylo strpení, zkusil bych něco zítra vytvořit. Dneska nemám čas. OJJ, Diskuse 21. 11. 2015, 17:47 (CET)Odpovědět[odpovědět]

Já budu ještě méně času, objevím se tu možná až koncem příštího týdne. --Dvorapa (diskuse) 21. 11. 2015, 18:02 (CET)Odpovědět[odpovědět]
Co třeba vyz. Malého chemika? Ta školní tabule vypadá dobře, ukazuje, že dotyčný není profík, ale jde mu dobře chemie. --OJJ, Diskuse 21. 11. 2015, 19:09 (CET)Odpovědět[odpovědět]
Spíš bych preferoval kvalitnější SVG obrázek a barevně jednotný s ostatními chemickými vyznamenáními. Odkud pochází ta tabule? Je někde k vidění samostatně? Zkusil bych si s tím ještě trochu vyhrát. --Dvorapa (diskuse) 21. 11. 2015, 19:24 (CET)Odpovědět[odpovědět]
Nemám vektorový editor - se svg neposloužím, byl to jenom příklad. Tabule je tady, wikihvězdy, které jsem myslel tady. --OJJ, Diskuse 22. 11. 2015, 09:11 (CET)Odpovědět[odpovědět]
Já bych si ho nainstaloval, ale jak teď nad tím přemýšlím, stejně si myslím, že ta wikikytička je lepší, než nové vyznamenání. Dává se „za menší počin, který příjemně překvapil,“ což přesně odpovídá. Ještě uvidím, jestli se pustím do nového vyznamenání. --Dvorapa (diskuse) 22. 11. 2015, 10:20 (CET)Odpovědět[odpovědět]
Kolegové, osobně bych se přimlouval za nevytváření nových vyznamenání za každou cenu. Využijme těch stávajících, například Wikikytičky. Díky. --Jan Polák (diskuse) 22. 11. 2015, 15:44 (CET)Odpovědět[odpovědět]
Souhlasím s kolegou Janem Polákem. --Dvorapa (diskuse) 22. 11. 2015, 15:49 (CET)Odpovědět[odpovědět]

Chyba udělátka[editovat zdroj]

Dobrý den, všiml jsem si chyby Vašeho udělátka projevující se v nesprávném zobrazení nabídky shrnutí i pod políčkem předmětu. Z mě neznámých důvodů se to projeví pouze při prohlížení náhledu. Viz screenshot chyby. Nejlepší by asi bylo, aby se tato nabídka pod políčkem Předmět/nadpis nezobrazovala nikdy.

Rád bych Vás také požádal o to, aby jste přejmenoval v sekci malé shrnutí typo na překlepy, pokud se tímto udělátkem máme snažit o srozumitelnost pro nováčky, aby se nemuseli ptát na náš "slovník", měli bychom i toto přepsat. S pozdravem, --Urbanecm (diskuse) 22. 11. 2015, 14:40 (CET)Odpovědět[odpovědět]

Aha, zvláštní je, že na hewiki ani na skwiki se ta chyba neprojevuje. přitom kód je až na překlady stejný. Podívám se, jak je to vkládáno a zkusím to opravit. „typo“ nahradím „překlepy“, to není problém. Děkuji za upozornění. --Dvorapa (diskuse) 22. 11. 2015, 14:56 (CET)Odpovědět[odpovědět]
@Urbanecm: Ještě zvláštnější je, že ani mně se tato chyba nezobrazuje a v kódu udělátka je dokonce podmíněno, že pokud má v url parametr section hodnotu new, pak se tlačítka shrnutí nevloží. Na jaké stránce se objevuje okénko pro Předmět/nadpis, aniž by v url tento parametr měl tuto hodnotu? --Dvorapa (diskuse) 22. 11. 2015, 15:11 (CET)Odpovědět[odpovědět]
„typo“ nahrazeno „překlepy“ AnoAno --Dvorapa (diskuse) 22. 11. 2015, 15:13 (CET)Odpovědět[odpovědět]
Chyba se projevuje jak na cswiki, tak na skwiki. Psal jsem, že se projevuje pouze při použití náhledu, patrně z toho důvodu, že poté je url vždy v tvaru https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=název_stránky&action=submit a žádný parametr section tam není. S pozdravem, --Urbanecm (diskuse) 22. 11. 2015, 15:20 (CET)Odpovědět[odpovědět]
Aha, zmínku o náhledu jsem přehlídl, už chápu a máte pravdu. Problém je, že obě textová pole jsou v DOMu skoro totožná a nevím, jek je tedy jinak odlišit. Zkusím to přes nadřazený prvek (třeba má nějakou třídu nebo nějaké id, podívám se). --Dvorapa (diskuse) 22. 11. 2015, 15:39 (CET)Odpovědět[odpovědět]
Pravděpodobně opraveno AnoAno, zkusím tuto opravu navrhnout i na skwiki a hewiki. --Dvorapa (diskuse) 22. 11. 2015, 15:47 (CET)Odpovědět[odpovědět]
Zdá se, že to funguje. Mimochodem, tlačítka nám používá 13 lidí, dle Speciální:GadgetUsage. S pozdravem, --Urbanecm (diskuse) 22. 11. 2015, 16:00 (CET)Odpovědět[odpovědět]
@Urbanecm: Jak to vypadá s novým vzhledem? Nalezl jste při zkoušení nějaké problémy? --Dvorapa (diskuse) 22. 11. 2015, 16:09 (CET)Odpovědět[odpovědět]
Zatím to vypadá v pořádku, problémy, na které narazím, Vám vždy napíšu sem. Jen jednou, když jsem chtěl provést null edit, jsem omylem kliknul vedle kvůli načtení shrnutí, ale to souvisí s tím, že to je načítáno JS. Našel jste nějaký způsob, jak načítání zrychlit? --Urbanecm (diskuse) 22. 11. 2015, 16:21 (CET)Odpovědět[odpovědět]
Zkoušel jsem trochu zrychlit načítání, ale jednak to není klasické udělátko, takže to je zatím pouze v řádu desítek milisekund. Vkládejte nyní funkce podle upraveného (a zpřehledněného návodu):
jQuery(function($) {
    addSummaryToolbar(
        ["vlastní", {"title": "ahoj", "content": "Vloží ahoj"}, {"title": "svět", "content": "Vloží svět"},
        "další", {"title": "ahoj světe", "content": "Vloží ahoj světe"}],
        ["diskuse", {"title": "re", "content": "Vloží re"}],
        ["ahoj", "re"]
    );
});
případně ostatní funkce nějak takto:
jQuery(function($) { nazevFunkce(parametr1, parametr2, …); });
Psal jsem dnes i na technickou krčmu skwiki, jak to mají pořešené, a dám pak vědět, až mi odpoví. --Dvorapa (diskuse) 22. 11. 2015, 16:25 (CET)Odpovědět[odpovědět]
Jestli to chápu dobře, pro to, aby zrychlení bylo významnější, než těch pár desítek milisekund, potřebujete, aby to bylo k dispozici jako klasické udělátko v nastavení? Jestli je tomu tak, tak kód bez parametrů je možné jako udělátko přidat, to nikomu vadit nebude, vzhledem k jeho volitelnosti. S pozdravem, --Urbanecm (diskuse) 22. 11. 2015, 16:33 (CET)Odpovědět[odpovědět]
Já právě netuším, jestli by to pomohlo. Je ale pravda, že asi spíš ne, protože i HotCat se načítá se zpožděním. Uvidíme, co zjistím od Slováků --Dvorapa (diskuse) 22. 11. 2015, 16:44 (CET)Odpovědět[odpovědět]
Dobře, tedy zatím může zůstat takto. Ještě jedna věc, po aktualizaci obsahu podstránky common.js dle návodu přestaly fungovat veškerá má JS udělátka, včetně checkboxů a tlačítek shrnutí. Poprosil bych tedy úpravu kódu v dokumentaci, aby kód začal fungovat. Díky, --Urbanecm (diskuse) 22. 11. 2015, 16:46 (CET)Odpovědět[odpovědět]
Zvláštní, mně to funguje bez problémů. Tedy s problémy, které se ale vyskytovaly už před provedením této změny, takže s touto změnou nesouvisí. Jedná se o problémy s načítáním všech udělátek. Když se mi nenačte žádné z JS udělátek, nenačtou se mi ani tlačítka shrnutí. A načítání klasických udělátek teď dost často vázne. Například HotCat se mi od minulého čtvrtka načte pouze občas, stejně tak i ostatní JS udělátka a i moje vlastní. Nevím proč, ale bude to pravděpodobně chyba serveru. --Dvorapa (diskuse) 22. 11. 2015, 17:08 (CET)Odpovědět[odpovědět]
Po provedení té odkazované změny se veškerá má udělátka přestala načítat. Nemůže Vámi zmiňovaná chyba být způsobena právě tím jQuery? Mě se to totiž nestává. Zkuste to nějakou dobu používat bez něj a uvidíme, jestli v tom není zakopaný pes. S pozdravem, --Urbanecm (diskuse) 22. 11. 2015, 17:18 (CET)Odpovědět[odpovědět]
Právěže jsem to zkoušel, respektive jsem o možnosti načítat to přes jQuery předtím ani nevěděl a protože mi to dělalo pořád to samé, myslel jsem, že to jQuery to vyřeší. Jenže nevyřešilo, problém mám pořád stejný. Řídil jsem se touto stránkou, kde je původní funkce považována jako zastaralá (a při testování jsem také zjistil, že je o cca 50 ms pomalejší než jQuery funkce). --Dvorapa (diskuse) 22. 11. 2015, 17:24 (CET)Odpovědět[odpovědět]
Zkuste to nechat nějakou dobu, mě se zatím zmizení HotCat stalo jen jednou nebo dvakrát. --Urbanecm (diskuse) 22. 11. 2015, 17:31 (CET)Odpovědět[odpovědět]
Mně bohužel dost často a dokonce i ještě předtím, než jsem vytvořil soubor common.js a začal si Wikipedii zlepšovat po svém. jQuery také nevěřím, ale třeba vzhled zaškrtávacích políček už je postaven pouze na jQuery (možná proto se mi načtou také pouze v jednom z pěti případů) --Dvorapa (diskuse) 22. 11. 2015, 17:46 (CET)Odpovědět[odpovědět]

┌────────────────────────────────────────┘ Je zajímavé, že v okamžiku, kdy Vám HotCat nefunguje, mě ano. Zkusíte napsat developerům, jestli neporadí? --Urbanecm (diskuse) 22. 11. 2015, 17:50 (CET)Odpovědět[odpovědět]

Zkusím napsat, ale nejdřív ještě ozkouším nějaké další možnosti. --Dvorapa (diskuse) 22. 11. 2015, 17:59 (CET)Odpovědět[odpovědět]
Zkusil jsem nejprve vypnout vše v common.js a zdá se, že je opravdu problém někde tam (nebo ve skriptech, které tam načítám, tj. moje i mormegilovy tools.js, nebo kód pro přenastavení vzhledu zaškrtávacích políček). Budu postupně testovat, co dělá problém a uvidíme. --Dvorapa (diskuse) 22. 11. 2015, 18:10 (CET)Odpovědět[odpovědět]
Zkuste vypnout pouze jQuery(function($) { addLinktoolbar([["Wikipedista:Dvorapa/Pískoviště/kekel", "Písek"], ["Portál:Chemie", "Portál"]]); }); toto, vzhledem k tomu, že mě to funguje bez problémů, tak by toto mohlo být problém. --Urbanecm (diskuse) 22. 11. 2015, 18:29 (CET)Odpovědět[odpovědět]
Určitě zkusím, ale dnes už to bohužel nebude. V návodu vrátím addOnloadHook, vy na něj přepněte také a někdy jindy to zkusím vyřešit. Zatím jsem zkusil vypnout vše v common.js a zdá se, že je nakonec opravdu problém někde tam (nebo ve skriptech, které tam načítám, tj. moje i mormegilovy tools.js, nebo kód pro přenastavení vzhledu zaškrtávacích políček), protože HotCat teď funguje, jak má. Ale jakmile přidám jenom jedinou funkci, hned se mi zas začnou stávat tyto chyby ať už ji načtu pomocí addOnloadHook nebo jQuery. Budu postupně testovat, co dělá problém a uvidíme.
Každopádně skwiki také používá jQuery pro načtení udělátka. Proto jsem se snažil zrychlit načítání právě tím. Stále mi ale obě možnosti načtení fungují naprosto stejně (sice se občas nenačtou vůbec, ale jinak mají stejný účinek) a stejně tak i nezkrácená verze (ze stránky o nahrazení zastaralých funkcí viz výše) a stejně tak i skwiki verze. addOnloadHook je cca o 50 ms pomalejší než všechny ostatní možnosti, ty jsou zhruba stejně rychlé. Pro úplnost sem vypíšu všechny možnosti a můžete je jednu po druhé zkusit, která Vám bude fungovat:
1. addOnloadHook, pomalejší a zastaralé, převzaté z Mormegilových tools.js
addOnloadHook(function() { addSummaryToolbar(); });
2. jQuery, rychlejší, oficiální náhrada
jQuery( document ).ready( function( $ ) {
	addSummaryToolbar();
} );
3. jQuery, rychlejší, oficiální náhrada, zkrácená verze, nefungovalo Vám
jQuery( function( $ ) {
	addSummaryToolbar();
} );
4. jQuery, rychlejší, převzaté ze skwiki
$(document).ready(function() {
	addSummaryToolbar();
});
--Dvorapa (diskuse) 22. 11. 2015, 18:10 (CET)Odpovědět[odpovědět]
@Urbanecm: Na skwiki mi bylo odpovězeno odkazem na tuto diskusi, kde to řešili. Prý není nutné to řešit přes Phabricator. Podívám se na to kdyžtak koncem týdne. --Dvorapa (diskuse) 22. 11. 2015, 19:15 (CET)Odpovědět[odpovědět]
Z odkazované diskuse jsem pochopil, že mají udělátko defaultně zapnuté, kde jsou ty shrnutí. Takže můžeme to vyzkoušet, potřeboval bych jen kód bez parametrů, který mám zavést do nastavení jako udělátko. Je možné zavést CSS i JS v libovolné kombinaci. Třeba developeři vymysleli, jak to načítat co nejrychleji a třeba to bude jednodušší, než to vymýšlet znova. --Urbanecm (diskuse) 23. 11. 2015, 08:46 (CET)Odpovědět[odpovědět]
Koncem týdne se na to podívám a připravím kód bez parametrů. --Dvorapa (diskuse) 23. 11. 2015, 09:49 (CET)Odpovědět[odpovědět]

┌────────────────────┘ @Martin Urbanec: Sice s velkým zpožděním, ale kód bez parametrů i s komentáři a vysvětlivkami jsem připravil zde. Pokud chcete, můžete to nasadit jako udělátko. Jenom prosím zkontrolujte, jak to funguje ve VisualEditoru, tam se bohužel třídy a id některých prvků v poslední době zásadně měnily, tak aby to něco nerozbilo. Klidně před nasazením upravte, co uznáte za vhodné – např. třeba názvy sad (set), texty (text), popisky (title), seznam tlačítek zaškrtávajících malé editace nebo třeba vzhled tlačítek (buttons appearance). Jo a kdyžtak změňte název (třeba podle skwiki), já si to pojmenoval pracovně. --Dvorapa (diskuse) 23. 6. 2016, 22:41 (CEST) (upraveno 23. 6. 2016, 22:49 (CEST))Odpovědět[odpovědět]

Díky. --Martin Urbanec (diskuse) 24. 6. 2016, 09:17 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Jen mi to nějak nefunguje... Zkopíroval jsem to do MediaWiki:Gadget-summaryButtons.js a popisek je v MediaWiki:Gadget-summaryButtons. --Martin Urbanec (diskuse) 24. 6. 2016, 09:23 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Zkusil jsem přímo kód z MediaWiki:Gadget-summaryButtons.js, v editoru kódu mi to funguje dobře, ale ve VE mi to už také nefunguje, přitom v kódu chyba není a odpovídá to jak hebrejské verzi, tak i anglické verzi a i nápovědě na MW. Vám to nefunguje v obou? Nemáte zapnuté udělátko ještě ode mě? Netušíte, jak opravit ten závěr, aby to ve VE fungovalo? --Dvorapa (diskuse) 24. 6. 2016, 09:38 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Aha, mně už to funguje i ve VE. Stačilo vymazat cache serveru i prohlížeče. Píše vám to něco v konzoli? --Dvorapa (diskuse) 24. 6. 2016, 09:41 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Nefunguje mi to... Když dám do common.js importScript, funguje mi to. Takže asi někde dělám chybu v MediaWiki:Gadgets-definition.--Martin Urbanec (diskuse) 24. 6. 2016, 09:45 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Je to možné, možná bude třeba načíst Rl a nějaký modul, můžete se inspirovat, jak to mají v Gadgets-definition na hewiki (případně skwiki/enwiki, ale na skwiki to myslím nemají připravené pro VE a na enwiki to mají v trochu odlišné podobě – rozbalovací nabídky). Pokud to není v tom, zkuste první a poslední řádek překopírovat z udělátka na přebarvení tlačítek pod editačním polem, nebo z hewiki/skwiki/enwiki verze, možná je chyba jen v autospuštění funkce, pak už by to fungovat mohlo (když to funguje tam). --Dvorapa (diskuse) 24. 6. 2016, 10:06 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Ha, už to funguje. Přidal jsem tam ResourceLoader. --Martin Urbanec (diskuse) 24. 6. 2016, 10:24 (CEST)Odpovědět[odpovědět]

Nesouhlas s přesunem[editovat zdroj]

Nesouhlasím s Vaším přesunem. Žádám o práci bota. Můžete to tam přesunout zpátky prosím. Je celkem jedno kolik těch šablon je a kdo má pravdu. Potřebujeme seznam.--Juandev (diskuse) 24. 11. 2015, 11:16 (CET)Odpovědět[odpovědět]

@Juandev: Dobře, omlouvám se, že jsem špatně pochopil. Myslel jsem, že když jste napsal, že to tak bude stačit, že tedy víc není třeba práce bota. Prosím kdyžtak to tam po revertu zmiňte, že opravdu chcete práci bota. --Dvorapa (diskuse) 24. 11. 2015, 11:37 (CET)Odpovědět[odpovědět]

WP:F[editovat zdroj]

Jaké máš, kolego, plány s tímto přesměrováním, které jsi mi uzurpoval? Škoda, žes mi o tom předem nedal vědět. --Jan Polák (diskuse) 24. 11. 2015, 23:47 (CET)Odpovědět[odpovědět]

@Jan Polák: Takové, kam nyní přesměrování vede (po rychlozaložení článku). Omlouvám se za uzurpaci, zatím však na dané přesměrování nevedl žádný odkaz a přesměrování vedlo mimo jmenný prostor Wikipedie. --Dvorapa (diskuse) 25. 11. 2015, 00:03 (CET)Odpovědět[odpovědět]
OK, v době, kdy jsem svůj dotaz psal, tak ten článek ještě neexistoval. To jen na vysvětlení. Ten přesměrovávací odkaz jsem si vytvořil pro rychlejší přístup na portál Frýdlantsko, jenž tvořím, abych nemusel vyťukávat celou jeho adresu (zkrátka pro vlastní pohodlnost). :-) --Jan Polák (diskuse) 25. 11. 2015, 00:08 (CET)Odpovědět[odpovědět]
@Jan Polák: Chápu, také jsem měl choutky si vytvořit na portál chemie něco podobného (spíš jsem pomýšlel na P:CH nebo něco podobného), ale nakonec jsem to udělal trochu jinak, čistě. Přidal jsem si odkaz do horní lišty vedle odkazu na pískoviště :-) --Dvorapa (diskuse) 25. 11. 2015, 00:28 (CET)Odpovědět[odpovědět]
Tam já už mám plno. Rozuměj: stáhl jsem si odkudsi (snad od Mormegila) nějaký kód a ten vpravo nahoře obsahoval jen dvě položky. Ty jsem si naplnil a třetí pozici, byť jsem se o ni všemožně snažil, jsem tam již nacpat nedokázal. Asi byla nějaká chybička v JavaScriptu, na níž jsem byl krátký. --Jan Polák (diskuse) 25. 11. 2015, 00:43 (CET)Odpovědět[odpovědět]
@Jan Polák: Já si napsal vlastní a pracuji na tom, abych ho mohl pustit do světa. Zatím to funguje jako zkušební verze, můžeš odzkoušet, viz Wikipedista:Dvorapa/tools.js/doc. --Dvorapa (diskuse) 25. 11. 2015, 00:50 (CET)Odpovědět[odpovědět]

Zdravím, můžu se zeptat, jestli byste mi neporadil s editací ve Flow? Když kliknu na odpověď, objeví se okénko vyšrafované bílo-šedými (celkem) tlustými pruhy a i tlačítka storno a reply jsou zašedlé. Bude-li potřeba, uložím někam screen. Předem díky za radu. --Jan KovářBK (diskuse) 25. 11. 2015, 01:05 (CET) Dodatek: zajímavé, na mediawiki.org mi to funguje bez problému. Asi mám něco špatně na cs.wiki v osobním nastavení, když Vám to, vzhledem k Vaši diskusi s Frettiem, funguje. --Jan KovářBK (diskuse) 25. 11. 2015, 02:31 (CET)Odpovědět[odpovědět]

Podle popisu je jasné, že se to začne načítat a zastaví se to uprostřed načítání, takže bych nejprve zkusil vypnout všechna udělátka a dočasně smazat všechen kód v common.js a v vector.js. Nejlépe tedy postupně po jednom, aby se případně zjistilo, které udělátko dělá problém. Mohla by pomoci i konzole vývojářských nástrojů (Ctrl + Shift + J), kde by se při tomto zamrznutí mohla objevit nějaká chybová zpráva, která by řekla víc. --Dvorapa (diskuse) 25. 11. 2015, 03:29 (CET)Odpovědět[odpovědět]
Díky za informaci, vyzkouším. --Jan KovářBK (diskuse) 26. 11. 2015, 00:12 (CET)Odpovědět[odpovědět]

Roura v šabloně: IB jednoduchá položka nepovinná[editovat zdroj]

Zdravím. Mohu se zeptat, proč jste přidal [[3]] tu rouru s pomlkou? V některých IB se pak zřejmě nesmyslně zobrazuje. Viz:Plitvická jezera Karel61 (diskuse) 26. 11. 2015, 21:08 (CET)Odpovědět[odpovědět]

@Karel61: Jednak kvůli přidání vertikálního zarovnání a jednak protože rozhazovala zas některé jiné infoboxy (např. tehndejší verzi infoboxu chemie). Navíc všechny ostatní šablony pro vložení řádku do infoboxu tento řádek vkládaly, proto jsem doplnil vkládání nového řádku i sem. Pokud mi sem napíšete, jaké infoboxy jste našel rozbité, rád je opravím. --Dvorapa (diskuse) 26. 11. 2015, 21:16 (CET)Odpovědět[odpovědět]
Našel jsem chybu jen u infoboxu světového dědictví a infoboxu muzea, všechny ostatní infoboxy, kde se šablona používá, byly rozhozené před mojí změnou a moje změna je spravila. Opravil jsem i zbývající a vše by nyní mělo být v pořádku. Děkuji za upozornění --Dvorapa (diskuse) 26. 11. 2015, 21:25 (CET)Odpovědět[odpovědět]
Já to našel u toho světového dědictví, tam je to vyřešeno. Dík za spolupráci. Karel61 (diskuse) 26. 11. 2015, 21:48 (CET)Odpovědět[odpovědět]

Ostrovec[editovat zdroj]

Kolego, nevím na jakém základě jste provedl své editace. K žádné shodě podle mne nedošlo. Pokud ano, dejte mi odkaz, jinak se obávám, že vše vrátím zpátky.--Chalupa (diskuse) 28. 11. 2015, 00:29 (CET)Odpovědět[odpovědět]

@chalupa: Změny jsem provedl z toho důvodu, že všechny články patřily do přesměrování na kategorii, nikoliv do kategorie. Až po provedení změn jsem si všiml, že zde probíhá spor a žádost o třetí názor a zpětně změn lituji a omlouvám se za ně. Každopádně jsem se pouze řídil konsenzem, že do přesměrování na kategorii se články nekategorizují. Až bude spor a žádost o třetí názor vyřešen s jasným výsledkem, bude vše upraveno podle výsledku. Pokud chcete revertovat moje změny, pak nemám nic proti, ale dávám podmínku, že musíte vyměnit přesměrování, aby články nepatřily do přesměrované kategorie. Být vámi bych to ale zatím nechal tak, jak to je, a počkal na vyhodnocení žádosti o třetí názor. --Dvorapa (diskuse) 28. 11. 2015, 00:43 (CET)Odpovědět[odpovědět]

Nástroje[editovat zdroj]

Dobrý den, objevil jsem zvláštní chování Vašich nástrojů v šabloně {{Infobox - volby}}. Z nějakých zvláštních důvodů zvýrazňuje i nějaké další jazyky. V době zaznamenání problému byla šablona na této verzi. Viz http://urbanecm.8u.cz/wikipedia/tools.png . V té době jsem používal tuto verzi mého souboru common.js. Používám prohlížeč Google Chrome verze 47.0.2526.73 m, operační systém Windows 7 Enterprise. S pozdravem, --Urbanecm (diskuse) 6. 12. 2015, 16:47 (CET)Odpovědět[odpovědět]

Ha, už jsem objevil příčinu. Tyto dva jazyky jsou totiž napsané tučně a tady byly pod sebou. Omlouvám se za zbytečné hlášení. Každopádně pak to patří na Phabricator, aby sjednotili formát. S pozdravem, --Urbanecm (diskuse) 6. 12. 2015, 20:22 (CET)Odpovědět[odpovědět]
Díval jsem se na to teď na stejném počítači i prohlížeči a bylo mi to divné. Nic podobného se mi na mém počítači neděje. --Dvorapa (diskuse) 6. 12. 2015, 20:25 (CET)Odpovědět[odpovědět]
A v jiných prohlížečích to zlobí taky? Jinými, než Chrome a IE nedisponuji. Otázkou je, jestli toto není normální písmo příslušného fontu a ztučněné nevypadá jinak. Ještě jednou se Vám omlouvám za hlášení. --Urbanecm (diskuse) 6. 12. 2015, 20:30 (CET)Odpovědět[odpovědět]
Takže po drobném otestování napříč prohlížeči a systémy jsem zjistil, že to dělá pouze Chrome (47) a částečně Firefox (42) na Windows 7, nikde jinde jsem chybu nezaznamenal. Myslím, že to bude přesně, jak říkáte, čili fontem. Pravděpodobně tyto nápisy v Segoe UI na Windows 7 vypadají běžně (nemohu teď otestovat, ale věřil bych tomu). --Dvorapa (diskuse) 6. 12. 2015, 20:59 (CET)Odpovědět[odpovědět]
Díky. Zkusím si pro tyto jazyky nastavit také zvýrazňování, dám vědět výsledek. --Urbanecm (diskuse) 6. 12. 2015, 21:05 (CET)Odpovědět[odpovědět]
Viz http://urbanecm.8u.cz/wikipedia/tools2.png a http://urbanecm.8u.cz/wikipedia/tools.png . Ztučnilo se to ještě více. Rád bych se zeptal, jak myslíte, že chybu "částečně dělá i Firefox"? --Urbanecm (diskuse) 6. 12. 2015, 21:09 (CET)Odpovědět[odpovědět]
Tím „částečně“ myslím, že takhle tučné jsou jen některé z nelatinkou vypsaných jazyků. Lépe na příkladu:
Chrome 47 (Windows 7):
English
العربية
مصرى
Firefox 42 (Windows 7):
English
العربية
مصرى
Správné chování:
English
العربية
مصرى
--Dvorapa (diskuse) 6. 12. 2015, 21:14 (CET)Odpovědět[odpovědět]

┌─────────────────┘ Díky. Mimochodem, zjistil jsem, že Google Chrome 46 na Windows 8 chybu nedělá. --Urbanecm (diskuse) 6. 12. 2015, 21:16 (CET)Odpovědět[odpovědět]

Prvky - infobox: Nový symbol nebezpečí - radioaktivní[editovat zdroj]

Dobrý den, jaká jsou kritéria pro přidělování tohoto symbolu? Např. u bizmutu (v přirozeném výskytu, Bi-209 s takřka čistými 100 %) mi takový symbol vzhledem k mizivé aktivitě, ve všech myslitelných případech řádově přebité přirozeným pozadím, přijde spíše komický. Nemělo by se raději vycházet z nějaké vyhlášky o radioaktivních materiálech (ty nejpreciznější, např. 307/2002, jsou pravda z naprosto pochopitelných důvodů formulovány pro nuklidy a ne pro přirozenou směs a nejsou tak pro infobox prvku zpravidla použitelné). Zdraví Petr Karel (diskuse) 10. 12. 2015, 13:30 (CET)Odpovědět[odpovědět]

@Petr Karel: Symbol jsem přidělil podle dewiki na základě stability jádra. Bismut je zde samozřejmě diskutabilní. Změnám se samozřejmě nebráním, pokud dle dané vyhlášky nepatří symbol k některým prvkům, pak Vás prosím o nápravu. --Dvorapa (diskuse) 10. 12. 2015, 13:39 (CET)Odpovědět[odpovědět]
Nestabilita jádra některého izotopu neznamená nebezpečnost prvku (v přirozené směsi), v takovém případě jsem jednoznačně pro odstranění takové nálepky, což bude nejlepší náprava. Zavání vlastním výzkumem "nebezpečnosti", na rozdíl od nálepek chemické nebezpečnosti. U radiační nebezpečnosti je důležité zastoupení radioaktivních izotopů v přirozené směsi, jejich aktivita (rozpadová konstanta), druh a energie záření (jak se takové záření započítává do dávkového ekvivalentu, tedy jak je nebezpečné). Mluvit o "nebezpečnosti" prvku jako takového (v přirozené izotopové směsi) z hlediska radioaktivity je nesmyslné až hloupé, promiňte mi ten výraz. To už rovnou můžeme dát takovou nálepku k uhlíku (kvůli C-14; rozhodně "nebezpečnější" než bizmut) či k draslíku (kvůli Ca-40) a dalším (radioaktivní izotopy takřka všech stabilních prvků jsou faktem, vznikají v přírodě buď radioaktivními rozpady, nebo reakcemi s kosmickým zářením). Ekošílenci nerozumějící radioaktivitě možná budou nad takovou nálepkou jásat, nám by mělo jít o korektní informace. Nový symbol, tak jak je nastaven, považuji za zhoršení vypovídací schopnosti infoboxu prvků. Petr Karel (diskuse) 10. 12. 2015, 14:32 (CET)Odpovědět[odpovědět]
Jen připomenu, že jsem z 99 % pouze převzal, co je zavedeno na dewiki a přepsal to sem. Také jsem vycházel z běžné periodické tabulky, kde jsou radioaktivní prvky také zvýrazněny (viz wikiverze tabulky Šablona:Periodická tabulka (vysoká)). U radioaktivních prvků je tento symbol celkem důležitý identifikátor. Myslím, že pro radioizotopy (a izotopy vůbec) jsou tu samostatné články (tedy moc nejsou, ale snažím se překládat z enwiki a dewiki, jak jen to je možné) a článek o prvku pojednává z 90 % hlavně o nevýznamnějším izotopu (napovídá tomu i nukleonové číslo, v hlavičce infoboxu), takže vyhánění článků (např. Vámi zmíněného uhlíku) do extrémů rozebíráním, zda u daného prvku existuje radioaktivní izotop či ne (protože existuje u všech, přesně jak píšete), považuji za přehnané. Znovu ale opakuji, klidně smažte symbol tam, kam rozhodně nepatří. Nejběžnější izotop bismutu má určitý poločas přeměny, který je sice velmi vysoký, ale řadí tak bismut celkem jednoznačně k radioaktivním prvkům. --Dvorapa (diskuse) 10. 12. 2015, 20:37 (CET)Odpovědět[odpovědět]
Směšujete různé věci. V tabulce symbol znamená, že prvek nemá stabilní izotop, a je proto plně oprávněný. V infoboxu je ale nálepka pod nadpisem Bezpečnost (nikoli v Atomových vlastnostech). Proto je zavádějící a mnohdy úplně nesmyslná. Nic na tom nemění, že ji má stejně hloupě umístěnou dewiki, u Němců poblázněných zkreslenými informacemi o radioaktivitě mě to nepřekvapuje. Stejně poblázněným ekologistům se to bude líbit i na cswiki.
Zdá se, že nechcete pochopit, proto s tím nebudu dále ztrácet čas. Zdraví Petr Karel (diskuse) 11. 12. 2015, 10:08 (CET)Odpovědět[odpovědět]
Věřte mi, že se Vás snažím pochopit, ale asi mi pořád něco uniká nebo netuším, v čem je problém. S prvkem, který nemá žádné stabilní izotopy, není možné bez příslušných povolení a opatření přijít běžně do styku. Nikdo Vás ani nenechá jen tak s nimi pracovat bez řádného proškolení a bez řádné ochrany. Z toho důvodu si myslím, že nálepka pod bezpečnost rozhodně patří. Z jeho v přírodě se vyskytujících izotopů neustále vyzařuje ionizující záření, na které jsme běžně zvyklí, ale které je nad určité limity nebezpečné. Vím, že je to relativní, závisí také na množství látky, době, po kterou se na daném místě vyskytuje, ap. Pokud je někdy vhodná příležitost se zamyslet a dohodnout se, kam se daná nálepka bude umisťovat, pak právě nyní. Proto bych nerad končil tuto diskusi a zkusil se objektivně zamyslet, jestli prvky značit podle určité vyhlášky nebo podle určité dohody a domyslet to do konce. A to nejen pro prvky, ale také pro sloučeniny, aj. --Dvorapa (diskuse) 11. 12. 2015, 12:00 (CET)Odpovědět[odpovědět]

Portál:Chemie[editovat zdroj]

Tournesol.png Zdravím, zařadil jsem Váš portál Chemie mezi Dobré články, gratuluji! --RomanM82 (diskuse) 18. 12. 2015, 21:21 (CET)Odpovědět[odpovědět]

Děkuji. --Dvorapa (diskuse) 18. 12. 2015, 22:37 (CET)Odpovědět[odpovědět]
2016

Obsah

Omluva za tykání[editovat zdroj]

Kolego, pro jistotu se ještě raději omluvám, že jsem Vám v diskusi k Uživatelským vyznamenáním tykal. --Jan Polák (diskuse) 10. 1. 2016, 19:37 (CET)Odpovědět[odpovědět]

@Jan Polák: Mně je to celkem jedno a navíc jsem nikde neuvedl, že preferuji vykání. Každý, kdo mě osloví, má svobodnou volbu, jestli mi bude vykat nebo tykat, já se většinou přizpůsobím. Pokud oslovím já nebo se opomenu přizpůsobit, pak vykám všem, kteří nepatří mezi moje blízké nebo nejsou dětmi. Moc bych to ale neřešil, důležité je, že si ve vzájemné komunikaci všichni rozumíme :-) --Dvorapa (diskuse) 10. 1. 2016, 19:45 (CET)Odpovědět[odpovědět]
Jasně, já jen, že někteří preferují vykání a uvádí, že pokud oni začnou vykat, tak vykání vyžadují i od protějšku. Tak jsem nevěděl. Jinak jsem celou šablonu {{Úsměv}} přesunul na {{Smajlík}}. Zvažuji, že bych tu šablonu {{Úsměv}} smazal… Koukám ale, že Ty používáš právě ji. --Jan Polák (diskuse) 10. 1. 2016, 20:08 (CET)Odpovědět[odpovědět]
@Jan Polák: Dobře, já už se neopomenu přizpůsobit. Ano, jsem srdcem mladý člověk, takže cpu smajlíky i na Wikipedii. Na přesun si zvyknu, děkuji za upozornění, ale nechej tu prosím aspoň zezačátku přesměrování na původní název. --Dvorapa (diskuse) 10. 1. 2016, 20:23 (CET)Odpovědět[odpovědět]

Kolín n.R.[editovat zdroj]

Pane kolego, sexuální násilí tam bylo, velmi značné. Mluví o tom celá země i zahraničí, např. USA. I vláda v N. to naprosto ví. Podívejte se na ARD dnes ve 21:15 hod., pořad „Hart aber fair“. --Zbrnajsem (diskuse) 11. 1. 2016, 21:02 (CET)Odpovědět[odpovědět]

@Zbrnajsem: To, že tam bylo, neznamená, že to byl jediný zločin, který se tam odehrál. Myslím, že v nadpisu článku není nutné vyzdvihovat jeden zločin před jinými, jestliže to nebyl čistě sexuální akt (což očividně nebyl, došlo i na krádeže a výtržnosti, pokud se nemýlím). Nadpis v aktuální podobě (pokud článek ještě nebyl přesunut) vyznívá spíše bulvárně nežli encyklopedicky. Nejsem příliš informovaný ohledně toho, co se tam vlastně dělo, ale tvrzení, která udáváte zde, v diskusi pod lípou nebo které jsou vypsané v hlavičce článku, bohužel zatím na Wikipedii nebyly dostatečně podložené a ověřené. Škoda, že nemám čas si o tématu vyhledat více informací nebo někde sehnat pirátský stream (protože nemám doma německé kanály) a podívat se na daný pořad. Každopádně z referencí a zdrojů v samotném článku jsem zatím bohužel příliš ověřeného nevyčetl. Jak jsem již psal pod lípou, bez ohledu na to, co se tam stalo, bych chtěl podotknout, že není nutné na Wikipedii předbíhat vyšetřovatele a policisty, jako to dělají některé deníky. Naopak bych článek nechal velmi hrubý a stručný a počkal jistý odstup času, až bude vyšetřování ukončeno a budou známé i další ověřitelné podrobnosti. --Dvorapa (diskuse) 11. 1. 2016, 21:25 (CET)Odpovědět[odpovědět]

Zkoušení robota?[editovat zdroj]

Zdravím, toto asi nebyl záměr. Jestli zkoušíte zprovoznit robota, mohu doporučit ke čtení Soubor:Jak na boty.pdf a mw:Manual:Pywikibot, popřípadě pokud budu vědět, poradím. S pozdravem, --Urbanecm (diskuse) 17. 1. 2016, 19:01 (CET)Odpovědět[odpovědět]

@Urbanecm: Ano, záměr to nebyl, moc se omlouvám. Prosím o smazání. Měla by to být jediná věc, která se mi při zkoušení nepovedla. --Dvorapa (diskuse) 17. 1. 2016, 19:12 (CET)Odpovědět[odpovědět]
Smazáno. Omlouvat se nemáte za co, každý botovodič s robotem někdy začínal :). Smím se zeptat, co by Váš robot měl za úkol? --Urbanecm (diskuse) 17. 1. 2016, 19:20 (CET)Odpovědět[odpovědět]
@Urbanecm: Zatím pouze zkouším na pískovišti, nehodlám zasáhnout do článků ani jinam, až bude více času, poté založím účet bota a zažádám o příznak bota. Bota bych poté využíval na dva hlavní úkoly:
 • zrychlení některých ručních editací, které provádím u většího množství článků, a zmenšení požadavků na botovodiče z mojí strany, když je to množství článků příliš velké
 • pomoc botovodičům v žádostech a v nevyřešených žádostech.
Ale předtím musím samozřejmě načíst pravidla, co se botů týče, před pomocí na ŽOPP pak později také načíst další obecnější pravidla. --Dvorapa (diskuse) 17. 1. 2016, 19:32 (CET)Odpovědět[odpovědět]
Díky za odpověď. Pokud by byl nějaký problém, zeptejte se, rád poradím. --Urbanecm (diskuse) 17. 1. 2016, 19:43 (CET)Odpovědět[odpovědět]
Určitě nebudu váhat se zeptat, děkuji. --Dvorapa (diskuse) 17. 1. 2016, 20:07 (CET)Odpovědět[odpovědět]

Kateřina Cidlinská[editovat zdroj]

Ahoj, mám vážné pochyby o encyklopedické významnosti Kateřiny Cidlinské, pročež jsem do článku o ní vložil požadavek na doložení významnosti. Dávám ti to na vědomí, protože jsem si všiml, žes na něm v minulosti pracoval. Letmo jsem ji progoogloval a našel vesměs jen zmínky kupříkladu o tom, jak dlouho si kde vybírala šaty :) --Michal Bělka (diskuse) 20. 1. 2016, 23:20 (CET)Odpovědět[odpovědět]

@Michal Bělka: Osobně si myslím, že encyklopedická významnost všech finalistek Miss 2008 (a nejen 2008) je většinou nulová, jenže já mám celkově k soutěžím Miss dost vyhraněný názor, takže za mě klidně můžeš smazat celý článek. --Dvorapa (diskuse) 21. 1. 2016, 09:14 (CET)Odpovědět[odpovědět]

Robot[editovat zdroj]

Dobrý den, mohu se zeptat, jaký smysl mají tyto editace, kromě zatížení serverů? To je jako byste nahrazoval [[mikroprocesor]] za [[Mikroprocesor]]. Děkuji za odpověď, --Urbanecm (diskuse) 23. 1. 2016, 17:29 (CET)Odpovědět[odpovědět]

@Urbanecm: Aje, chyba. Díky za upozornění, okamžitě zastaveno. Mělo jít jenom o překlad Documentation > Dokumentace (narovnání přesměrování), cca u prvních deseti to šlo bez problému, tak jsem to nechal běžet na pozadí. Pro příště mi nebude stačit ani prvních dvacet. --Dvorapa (diskuse) 23. 1. 2016, 17:41 (CET)Odpovědět[odpovědět]
Aha, rozumím. Zkuste ./pwb.py replace -nocase -always -search:'{{Documentation}}' '{{Documentation}}' '{{Dokumentace}}'. --Urbanecm (diskuse) 23. 1. 2016, 17:43 (CET)Odpovědět[odpovědět]
@Urbanecm: Super, zkusím, děkuji. --Dvorapa (diskuse) 23. 1. 2016, 17:47 (CET)Odpovědět[odpovědět]

Tlačítko dolů odkazuje na patičku Hlavní strany[editovat zdroj]

Zelené tlačítko Dolů, které je v záhlaví vaší diskusní stránky nebo třeba v záhlaví Wikipedie:WikiProjekt Chemie/Pod chemickou lípou, přesunuje místo na zápatí diskusní stránky na zápatí Hlavní strany. V tuto chvíli míří na #footer. Na svojí diskuzní stránce jsem to vyřešil opravením URL z #footer na {{FULLPAGENAME}}#footer, do vaší diskuzní stránky jsem nechtěl zasahovat.

S pozdravem, --Wesalius d|p 24. 1. 2016, 09:53 (CET)Odpovědět[odpovědět]

@Wesalius: Sice je to zvláštní chování tlačítka, ale přesto děkuji za objevení chyby, opravím to rád. --Dvorapa (diskuse) 24. 1. 2016, 11:26 (CET)Odpovědět[odpovědět]

Odstavení robota[editovat zdroj]

Ahoj, omlouvám se za krátkodobé odstavení bota. Upravil v posledních hodinách zhruba tak 700 stránek, kde vyměňuje HTML kód pro zrušení obtékání za šablonu {{Clear}} na základě starší žádosti o provedení práce. To je jistě v pořádku. Myslím si však, že ten krok by mohl chvíli počkat - na diskusní stránce šablony vyplývá z debaty poměrně jasný konsensus pro počeštění jejího názvu (byť jeho konkrétní podoba se stále ladí). Sám se té diskuse koneckonců už od prosince účastníš. Pokud by se s těmito - z mého pohledu neurgentními - editacemi článků a šablon počkalo do chvíle, než se nový název šablony vyladí, bude možné kód přepisovat rovnou na šablonu v češtině.

V opačném případě bych měl obavu, že krátce po dokončení současného úkolu (vkládání clear) by přišla další akce, v rámci které by robot hromadně přepisoval čerstvě vložené odkazy na šablonu clear novým názvem v češtině - podobně jako jsi před časem DvorapaBota nechal přepisovat všechny výskyty {{Documentation}} na {{Dokumentace}}. Mysli na to, že při každé drobné robotické úpravě se na server znovu ukládá kompletní obsah článku, což se teď po případném počeštění šablony clear u těch 700 již botem "zpracovaných" stránek stane zřejmě dvakrát.

Možná jsem bota stejně zastavil už docela pozdě - nemám tušení, kolik editací teď ještě plánoval udělat. A také to samozřejmě není žádná tragédie, kvůli které by se měla Wikipedie zhroutit. Chtěl bych ale poprosit, aby robotické editace probíhaly nejen s odvahou, ale také s rozvahou - pokud je pravděpodobné, že se kód, který teď vkládáme, bude v brzké době měnit, nechme doběhnout příslušnou diskusi a pak namísto dvou editací sáhněme jen k jedné, která vyřeší oba problémy. Díky za pochopení! --Michal Bělka (diskuse) 1. 2. 2016, 01:12 (CET)Odpovědět[odpovědět]

Poznámka: bot po odblokování okamžitě pokračoval v činnosti, proto jsem mu teď nastavil devět hodin. Prosím případného kolegu, který si tuto diskuzi ráno přečte dříve než já, aby účet odblokoval, až Dvorapa skript přeruší, případně pokud se zde dospěje k názoru, že jsou botovy současné editace žádoucí i přes pravděpodobné brzké přejmenování šablony. --Michal Bělka (diskuse) 1. 2. 2016, 01:33 (CET)Odpovědět[odpovědět]

@Michal Bělka: Sám se té diskuse účastním a přesto mě to vůbec nenapadlo, děkuji za provedená opatření a moc se omlouvám. Pravděpodobně už bylo trochu pozdě, bot už včera přes celý den kontrolovaně nahrazoval (asi 700 výskytů), když jsem si byl jist, že je vše v pořádku, nechal jsem ho na noc dodělat zbylých asi 700. Bylo jich provedeno celkem asi 800.
Na druhou stranu teď na WP:WPSZ probíhá diskuse ohledně narovnávání přesměrování, ze které vyplývá, že to vlastně není vždy dobře a je to akorát zátěž pro servery, přesně, jak říkáš, takže po přejmenování šablony by se nemuselo zasahovat do článků, kam už byla vložena. Původní název by mohl zůstat přesměrován a spolu s dalšími přesměrováními jej nahrazovat ve všech skoro 7 000 výskytech by pak bylo naprosto zbytečné. Počkal bych tedy i na výsledky té diskuse.
Na stranu třetí jakmile se rozhodne o novém názvu a pokud bude žádoucí robotická úprava, bude potřeba provést i tuto předchozí úpravu. Pokud tu však nebudu já, abych si to jako původce návrhu hlídal, pak se může stát, že botovodič, který se toho ujme, nemusí tušit, že se to již na WP:ŽOPP řešilo a že to čeká na dokončení. --Dvorapa (diskuse) 1. 2. 2016, 08:51 (CET)Odpovědět[odpovědět]
Robota jsem odblokoval, aby byl volný pro případné další robotické akce. --Urbanecm (diskuse) 1. 2. 2016, 08:58 (CET)Odpovědět[odpovědět]
To vyřízení přesměrování servery skutečně zatěžuje mnohem více, než narovnání rediru. Vyjma případů zavádějících redirů to smysl dle mě nemá. Mimochodem netuším, jaký český název zvolit, napadá mě leda vyčistit. --Urbanecm (diskuse) 1. 2. 2016, 08:58 (CET)Odpovědět[odpovědět]
@Urbanecm: V diskusi se zatím líbilo „podsadit“ nebo „obtékání“. --Dvorapa (diskuse) 1. 2. 2016, 09:06 (CET)Odpovědět[odpovědět]
Počešťování nesmí jít až za hranici srozumitelnosti. Nebyl by spíš lepší název „stop obtékání“, což lépe vystihuje funkci? --Urbanecm (diskuse) 1. 2. 2016, 09:09 (CET)Odpovědět[odpovědět]
@Urbanecm: Nebo třeba „neobtékat“. Další návrh v dané diskusi, který je podle mě docela dobrý. Každopádně svůj názor kdyžtak spíš napište tam. --Dvorapa (diskuse) 1. 2. 2016, 09:22 (CET)Odpovědět[odpovědět]

WP:Dítě na Wikipedii[editovat zdroj]

Zdravím, měl bych perličku, kdyby se hodilo... OJJ, Diskuse 2. 2. 2016, 11:22 (CET)Odpovědět[odpovědět]

@OJJ: ESO. Na dítěti se snažím jen vyměnit perličky, které jsem dočasně převzal z Wikipedie:Přátelé homosexuálů by neměli editovat Wikipedii, aby bylo dítě originální. Doporučuji to vyměnit s odvahou, pokud se to na dítěti hodí namísto některé perličky převzaté z homosexuálů, a pokud ne, pak doporučuji přidat to třeba do WP:KK :-). --Dvorapa (diskuse) 2. 2. 2016, 11:40 (CET)Odpovědět[odpovědět]

m n. m.[editovat zdroj]

Ahoj, mohu se zeptat na smysl a shrnutí tvých posledních editací se shrnutím m n. m.? Za mě jsou m n. m. metry nad mořem, pletu se? Díky, — Jagro (diskuse) 9. 2. 2016, 01:12 (CET)Odpovědět[odpovědět]

@Jagro: Metry nad mořem to jsou, u tohoto (a dalších asi 9 článků) mi to ale na správný tvar se správnými mezerami nešlo opravit ani roboticky, ani ručně. V této editaci jsem nahradil všechny zkratky metrů nad mořem za {{subst:mnm}}, ale šablona měla zdá se stejný tvar jako zkratky, takže to ve výsledku neudělalo nic. A i přesto se mi tento článek stále jeví jako neopraven, protože tam uvnitř (a já nemohu přijít na to kde) je pořád jedna chybná zkratka. --Dvorapa (diskuse) 9. 2. 2016, 06:42 (CET)Odpovědět[odpovědět]
Ahoj, chtěl jsem se zeptat na to samé, ale Jagro mě předběhl. Pokud vím, šablona Subst:Mnm vkládá zkratku s pevnými mezerami, které nejsou zapsané HTML entitou, ale přímo unicode znakem. Nemůže to být tím? Kromě těchto nahrazení se mi také zdají zbytečné editace tohoto typu. --Petr Kinšt (diskuse) 9. 2. 2016, 07:02 (CET)Odpovědět[odpovědět]
@Petr Kinšt: Ano to jsou editace, kde jsem to ani ručně ani botem nedokázal nahradit. Napadlo mě, že je to možná součástí infoboxu (kterého kód bot v článku nemůže změnit, a přesto se pak článek objevuje v seznamu článků, které obsahují chybný tvar, stále dokola). Omlouvám se za takto zbytečné editace a doufám, že už se příště nestanou. --Dvorapa (diskuse) 9. 2. 2016, 07:18 (CET)Odpovědět[odpovědět]

 m n. m.[editovat zdroj]

Dobrý den. Vaše úpravy vedly v článcích Chan Tengri, Seznam ostrovů Japonska, Tropická noc a Vysoká (Novohradské hory) k degradaci textu. Prosím upravte do správné formy. Děkuji Herigona (diskuse) 9. 2. 2016, 13:13 (CET)Odpovědět[odpovědět]

Omlouvám se, OpravenoOpraveno Opraveno. --Dvorapa (diskuse) 9. 2. 2016, 16:16 (CET)Odpovědět[odpovědět]

DvorapaBot vnáší chyby[editovat zdroj]

Prosím napomeňte svého bota a co nejdříve mu zabraňte, aby vnášel chyby do hodnot konstant. Příklad (článek Fyzikální konstanty):

Coulombova konstanta:

 • Z definice platí:
κ=(μ0c2)/(4π) = (299 792 458)2·10−7
 • Hodnota před zásahem bota:
8,987 742 438…×109 N·m2·C−2 (=kgm3s−4·A−2) (přesně)
 • Hodnota po zásahu bota:
8,987 742 438×109 N·m2·C−2 (=kgm3s−4·A−2) (přesně)

Ve druhém případě již závorka "přesně" neplatí, bot vytvořil falešné tvrzení. Je to o to víc zavádějící, že se v tomto článku uvádějí i přesné konstanty s ukončeným desetinným rozvojem, příklad:

Normální tíhové zrychlení (na Zemi):

 • Hodnota
9,806 65 m·s−2 (přesně).

Děkuji za pochopení. Petr Karel (diskuse) 11. 2. 2016, 08:56 (CET)Odpovědět[odpovědět]

@Petr Karel: Aha, omlouvám se, my jsme neukončený rozvoj dosud značili trochu odlišně, proto mi vůbec nedošlo to botovi předem přidat do výjimek. Už jsem to přidal, ale asi bude pozdě, nahradil to pravděpodobně úplně všude. Zkusím to napravit, kde to najdu, kdybyste narazil na botem rozbitý článek, pište a já se postarám o opravu. --Dvorapa (diskuse) 11. 2. 2016, 09:10 (CET)Odpovědět[odpovědět]
Ještě k úpravě semilog. zápisu čísel: Je botem prováděné vypouštění mezer kolem "×" v souladu s ČSN ISO 80000-1 a ČSN 01 6910 (ani jednu nemám)? Enwiki považuje vypuštění mezer za "méně obvyklé" (což nemusí nic znamenat, česká norma má přednost), v praxi se setkávám zpravidla s mezerami či úzkými mezerami (půlmezerami, či jak se to jmenuje), tak se mi to moc nelíbí (což už vůbec neznamená nic :-)) Petr Karel (diskuse) 11. 2. 2016, 10:06 (CET)Odpovědět[odpovědět]
@Petr Karel: Ve druhé zmíněné jsem nic konkrétního nenašel. Pouze, že znaménka +−×… mají být ve stejné výši a pár dalších podobných obecných věcí, které máme vesměs všechny vypsané ve WP:TYP. Podle WP:TYP jsem se také řídil (sekce Vědecký zápis čísel, případně sekce Chyba měření). První zmíněnou normu také bohužel nevlastním. --Dvorapa (diskuse) 11. 2. 2016, 10:23 (CET)Odpovědět[odpovědět]

DvorapaBot - znak u vědeckého zápisu čísel[editovat zdroj]

Dobrý den, navážu na předchozí téma: je nějaký důvod toho, že DvorapaBot nahrazuje ve vědeckém zápisu čísel symbol násobení tečku (.) křížkem (×)? Tečka je podle mých zkušeností jednak používanější (vím, že v pravidlech Wikipedie je obojí, pak by se ale stávající tečky nemusely měnit), jednak článek vypadá nekonzistentně, když se pro násobení používají různé znaky (a v matematických výrazech se používá tečka skoro vždycky). --Strepon (diskuse) 12. 2. 2016, 10:33 (CET)Odpovědět[odpovědět]

@Strepon: Počkat počkat, v pravidlech se rozhodně nikde nedoporučuje klasická tečka ., kterou uvádíte. K násobení se standardně používají znak násobení × a operátor násobení . Jestli myslíte operátor násobení , ten bot nahrazovat neměl. Ovšem nahrazoval všechny tomu podobné znaky (středová tečka, bodová odrážka, interpunkční středová tečka apod.), stejně tak nahrazoval i klasickou tečku nebo x, to vše by se používat rozhodně nemělo. U matematických článků se ve většině článků používá většinou LaTeX (math), který mívá trochu odlišný zápis, kterého si bot nevšímá. Pokud jste narazil na nevhodnou editaci (nebo nevhodné editace) bota, vložte sem prosím odkazy, rád se na to podívám a případně opravím, kde bot způsobil nejednotnost v článku. Nejednotnost zápisu v článku u editací bota bohužel tolik ovlivnit nelze (nebo to neumím). --Dvorapa (diskuse) 12. 2. 2016, 10:54 (CET)Odpovědět[odpovědět]
Máte pravdu, má to být speciální tečka pro násobení. Ovšem v případě, kdy bot nahrazuje obyčejnou tečku, by asi bylo vhodnější, aby místo ní použil tečku pro násobení, a ne křížek. Tím by zůstala vizuální podoba (a tím i konzistence článku) zachována. Jinak je snaha o správnou typografii chvályhodná, díky za ni! --Strepon (diskuse) 12. 2. 2016, 11:01 (CET)Odpovědět[odpovědět]

Infobox - farnost[editovat zdroj]

Děkuji za nabídku. Ono stačí se podívat na Infobox - farnost, kde už kolega Jan Polák dodělal ten rozdíl, adresa farnosti a doručovací adresa, což opravdu rozdíl občas je. Já bych se asi spíš soustředil na postupné přenesení stávající údajů o farnostech na wikidata (tam klidně pak mohou být i další databázové údaje, které se zrovna nehodí pro ib), ale chtělo by to, aby ib uměl tu zázračnou kolonku: Některá data mohou pocházet z datové položky. S pozdravem Martin Davídek (diskuse) 13. 2. 2016, 18:44 (CET)Odpovědět[odpovědět]

@Martin Davídek: Zázračnou kolonku není problém do infoboxu přidat, myslel jste ale asi, aby infobox ta data z Wikidat opravdu přebíral do svých kolonek. Nyní je potřeba vytvořit kolonky na Wikidatech, s čímž bohužel nemám mnoho zkušeností (ale zkusím se na to podívat), ale každopádně poté bych se postaral o úpravu infoboxu, aby si data získával z Wikidat a na závěr bych se postaral o robotické (případně ruční) přepsání dat z infoboxů do Wikidat. Souhlasí? --Dvorapa (diskuse) 13. 2. 2016, 18:52 (CET)Odpovědět[odpovědět]
S ukládáním na wikidata bych zkušenosti měl. Dá to sice trochu práce a je to věc postupná, ale překopírování z již vytvořených ib to jde celkem snadno. Mohl bych vytvořit na wikidatech nějakou farnost a ostatní nechám na Vás. Martin Davídek (diskuse) 13. 2. 2016, 18:58 (CET)Odpovědět[odpovědět]
PS: Vida, hned jsem jednu na wikidatech našel: https://www.wikidata.org/wiki/Q15221039 To by mohlo být jako vzor. Martin Davídek (diskuse) 13. 2. 2016, 19:03 (CET)Odpovědět[odpovědět]
@Martin Davídek: Zkusil jsem tam přidat pár položek z infoboxu v článku, ale nějak se to zadrhlo u třetí položky, kterou jsem chtěl přidat. Pomůžete mi a přidáte další podle údajů v infoboxu v článku o Bakovské farnosti? Poté již nebude problém je přidat do samotného infoboxu a roboticky data přesunout na Wikidata i odjinud… --Dvorapa (diskuse) 13. 2. 2016, 19:19 (CET)Odpovědět[odpovědět]
Tak na tom jsem se teď také zasekl. Když ťuknu na vlastnost tak mi to nebere např. vikariát (ten je tam např. jako nachází se v administrativní jednotce). Tzn. potřebovali bychom někoho, kdo umí definovat základní výroky (Property:). Potom už jednotlivé položky jsou pouhou mechanickou záležitostí. Tady u wikidatech tedy opravdu nevím. Teď nad tím koumám, ale moc se mi nedaří. Martin Davídek (diskuse) 13. 2. 2016, 20:05 (CET)Odpovědět[odpovědět]
Přesně tak, zasekli jsme se oba na stejném problému, ještě se o to pokusím později, ale třeba pomůže někdo Pod lípou. --Dvorapa (diskuse) 13. 2. 2016, 20:38 (CET)Odpovědět[odpovědět]

Obrázky farností[editovat zdroj]

Po úpravě infoboxu farnosti jsou obrázky příliš velké. Co se děje? OISV (diskuse) 13. 2. 2016, 20:29 (CET)Odpovědět[odpovědět]

@OISV: Udělal jsem chybu, omlouvám se, hned to napravím. --Dvorapa (diskuse) 13. 2. 2016, 20:38 (CET)Odpovědět[odpovědět]

Automatický NOINDEX uživ. stránek[editovat zdroj]

Zdravím, jen tak pro zajímavost jsem se koukl na způsob, jakým se neindexace nastavuje. Je v pořádku, že kromě NS_USER prostoru se nebude indexovat i NS_USER_TALK? Píšu to Vám, protože jste založil žádost na Phabricatoru a asi lépe víte, o co tam mělo jít. Díky za odpověď, --Urbanecm (diskuse) 14. 2. 2016, 10:00 (CET)Odpovědět[odpovědět]

@Urbanecm: Jestli se nepletu, tak to v pořádku není, okamžitě to jdu řešit a děkuji za dobrý postřeh. --Dvorapa (diskuse) 14. 2. 2016, 10:17 (CET)Odpovědět[odpovědět]

Infobox - medaile[editovat zdroj]

Trošku usnula náhrada medailových infoboxů. Budeš na tom něco dělat? Já jsem zatím asi 1500 článků upravil, ale mám problém s regexem. Používám

replace "-transcludes:Infobox medaile" "-regex" "-nocase" "\{\{Infobox medaile\}\}\n\s*\{\{Infobox medaile soutěž\|(.*?)\}\}\n\s*\{\{Medaile(.*?)\}\}\n\ *\{\{Medaile(.*?)\}\}\n *\{\{Medaile(.*?)\}\}\n\{\{infobox konec\}\}" "{{Infobox - medaile\n | soutěž1 = \1\n | medaile1 =\n {{Medaile\2}}\n {{Medaile\3}}\n {{Medaile\4}}\n}}" "-summary:náhrada substovaného infoboxu medaile"

případně modifikaci na infobox s obrázkem

replace "-transcludes:Infobox medaile" "-regex" "-nocase" "\{\{Infobox medaile\|(.*?)\|(.*?)\|(.*?)\}\}\n\s*\{\{Infobox medaile soutěž\|(.*?)\}\}\n\s*\{\{Medaile(.*?)\}\}\n\ *\{\{Medaile(.*?)\}\}\n *\{\{Medaile(.*?)\}\}\n\{\{infobox konec\}\}" "{{Infobox - medaile\n | obrázek = \1\n | velikost obrázku = \2\n | popisek = \3\n | soutěž1 = \4\n | medaile1 =\n {{Medaile\5}}\n {{Medaile\6}}\n {{Medaile\7}}\n}}" "-summary:náhrada substovaného infoboxu medaile"

Ale vždy musím zvýšit o jedničku počet medailových řádků, marně pátrám, jak bych zadal libovolný počet řádků \s*\{\{Medaile(.*?)\}\}\n Když zkusím -dotall, ignoruje to šablonu {{Infobox medaile soutěž}}. A pokusy o výjimky mi taky nefungují. Nemáš nějaký nápad, případně už odladěný ten skript? JAn (diskuse) 18. 2. 2016, 14:56 (CET)Odpovědět[odpovědět]

@JAn Dudík: Zatím jsem se k tomu nedostal, mám jenom nefunkční nástřel kódu, který to řeší for cyklem, ale to je tak všechno. V práci mám teď hodně noční, tak se k tomu ještě stále nějakou kratší dobu nedostanu. Pak bych případně hned dal vědět, jakmile bych to lépe sesmolil. --Dvorapa (diskuse) 18. 2. 2016, 15:31 (CET)Odpovědět[odpovědět]
@JAn Dudík: Já to tedy nakonec vyřešil trochu jinak vlastním skriptem (viz zde), nechám to běžet přes noc. --Dvorapa (diskuse) 20. 2. 2016, 22:52 (CET)Odpovědět[odpovědět]

Infobox medaile[editovat zdroj]

Kolega Zelenymuzik upozornil na problém zaviněný DvorapaBotemDiskuse k portálu:Sport#Medaile. Zatím není jasné, zda jde o ojedinělý případ, nebo jde o problém většího rozsahu. --Vachovec1 (diskuse) 22. 2. 2016, 00:45 (CET)Odpovědět[odpovědět]

OpravenoOpraveno Opraveno. --Dvorapa (diskuse) 22. 2. 2016, 07:03 (CET)Odpovědět[odpovědět]
Rozsah poměrně značný (445 oprav), ale už by mělo být všude opraveno.
BTW, [4] atypický případ. JAn (diskuse) 22. 2. 2016, 13:07 (CET)Odpovědět[odpovědět]
Děkuji, koukám, že mi toho hodně uniklo. Už by to ale u všech nově nahrazených mělo být v pořádku. --Dvorapa (diskuse) 22. 2. 2016, 15:12 (CET)Odpovědět[odpovědět]

Fotbalové iboxy[editovat zdroj]

Zdravím. Ty náhrady medailových šablon ve fotbalových infoboxech nefungují podle předpokladů, viz Petr Čech. Bot je proto zatím bloknut (aby nevnášel další chyby), jakmile převezmete kontrolu, můžete požádat o odblokování. --Vachovec1 (diskuse) 23. 2. 2016, 22:23 (CET)Odpovědět[odpovědět]

@Vachovec1, Michal Bělka: Kontrola převzata (respektive ani neopuštěna). Bot vše prováděl pod mojí kontrolou (zatím to byla zkušební dvacítka článků, kde jsem jeden po druhém procházel, zda se vše provedlo, jak má) a vše provedl správně, chyba je tedy v šabloně infobox - medaile, která z nějakého záhadného důvodu nepracuje, jak má. Podmínka ifeq prostě nedělá, co jsem od ní očekával. Náhrady prosím nerevertujte, pokusím se vyřešit chybu uvnitř šablony a vše bude v pořádku. --Dvorapa (diskuse) 23. 2. 2016, 22:28 (CET)Odpovědět[odpovědět]
Rozumím. Jen si dovolím upozornit, že chyba pravděpodobně není v medailovém iboxu, ale v "nespolupráci" mezi iboxy {{Infobox - medaile}} a {{Infobox - fotbalista}}. --Vachovec1 (diskuse) 23. 2. 2016, 22:33 (CET)Odpovědět[odpovědět]
@Vachovec1: Myslím, že spolupracují dobře, viz třeba Cristiano Ronaldo. Kdyby bylo po mém, vyjmul bych úspěchy jak z infoboxu fotbalisty, tak z infoboxu atleta samostatně pod hlavní infobox, ale takhle je to již zažité, takže to nechávám, jak to je. --Dvorapa (diskuse) 23. 2. 2016, 22:37 (CET)Odpovědět[odpovědět]
Problém daného přístupu (konkrétně u fotbalistů) je v tom, že {{Infobox - fotbalista}} je standardně třísloupcový, a proto širší než běžný ibox, navíc je často šířka ještě automaticky natahována textem (není možné nastavit šířku tak, aby "pojala" všechno, to by muselo být 400+ px, což je prostě moc). Takže ve většině případů to vycházelo tak, že byly nad sebou dva iboxy výrazně se lišící šířkou, což nepůsobilo dobře. Současné řešení také nepovažuji za ideální, ale s ničím lepším zatím nikdo nepřišel (viz diskuse k šabloně {{Infobox - fotbalista}}). --Vachovec1 (diskuse) 23. 2. 2016, 22:46 (CET)Odpovědět[odpovědět]
@Vachovec1: Máte úplnou pravdu, není to ideální. Navíc u infoboxu atleta je sice šířka v pořádku, ale zase neladily barvy, takže bylo nutné i zde vložit infobox medaile do infoboxu atleta. U infoboxu plavce to bylo řešeno jinak, nemohu říci že lépe či hůře, ale pracuji na sjednocení s atletem a fotbalistou. Zkusím se nad tím ještě zamyslet, ale jak šířka, tak barva by mohly být opravdu řešeny jinak než vložením infoboxu do infoboxu. Uvidíme. Třeba něco vymyslíme. --Dvorapa (diskuse) 23. 2. 2016, 22:57 (CET)Odpovědět[odpovědět]

Zdravím. Chtělo by to asi větší kontrolu práce Vašeho robota – např. Emil Svoboda. --Vlout (diskuse) 24. 2. 2016, 00:28 (CET)Odpovědět[odpovědět]

@Vlout: Omlouvám se, ale ještě včera neměla šablona {{Infobox medaile}} ani jeden výskyt v jakémkoliv článku (nahradil jsem všechny její výskyty), z nějakého záhadného důvodu se však dnes začala v článcích znovu objevovat. Bot už s ní nepočítá (vzhledem k tomu, že by měla být všude kompletně nahrazena). --Dvorapa (diskuse) 24. 2. 2016, 00:33 (CET)Odpovědět[odpovědět]
@Vlout: Tak změna, v daném článku byla chyba ještě předtím, než do něj zasáhl bot. Infobox medaile nebyl nijak ukončen. Bot pouze přispěl k odhalení chyby. --Dvorapa (diskuse) 24. 2. 2016, 00:39 (CET)Odpovědět[odpovědět]
Je jich stejně chybných ještě 38, dávám sem odkaz na jejich seznam [5] jako připomínku pro sebe a jako označení známé chyby. --Dvorapa (diskuse) 24. 2. 2016, 06:25 (CET)Odpovědět[odpovědět]
+ zjišťuje se, že by bylo potřeba dát pro podobné chybné případy do kosmetiky infoboxů natvrdo výjimky pro řetězce {| class=, | align= a |}\n JAn (diskuse) 24. 2. 2016, 08:31 (CET)Odpovědět[odpovědět]

Ahoj, opět zjišťuji rozbitý kód u náhodně prošlých tenistů – Steffi, Gigi, Rafael (JAnova editace), Justine (JAnova). Škoda, že jinou než vizuální kontrolu zřemě provádět nelze. Kdyby bot rozpoznal chybové články, byla by kontrola lepší.--Kacir 24. 2. 2016, 13:18 (CET)Odpovědět[odpovědět]

@Kacir, JAn Dudík: Nyní vím o všech chybách (napsal jsem si malý skript na hledání chybných editací), co udělal můj bot, je jich asi 450, pokusím se napravit toho co nejvíc. Nápad zavést výjimku je dobrý, bohužel taková výjimka v kódu už jedna je a nefunguje asi úplně jak má. Zkusím něco vymyslet, jak jsem již psal, tam je prostě problém, že když někde není něco ukončeno (jako třeba infobox), tak to prostě zvesela formátuje jako infobox dál a nic to neřeší. --Dvorapa (diskuse) 24. 2. 2016, 13:45 (CET)Odpovědět[odpovědět]

Šablona:Infobox medaile soutěž[editovat zdroj]

Zdravím, šablonu Šablona:Infobox medaile soutěž jsem smazal dle žádosti. Chtělo by však aktualizovat dokumentaci infoboxu fotbalista, protože tam je stále používána. Také je vložena do několika osobních stránek. Navrhoval bych dočasné obnovení, vysubstování šablony a jejího smazu. Souhlasíte? Kdybych tady v dobu vyřizování nebyl, prosím, napište na WP:NS. --Urbanecm (diskuse) 24. 2. 2016, 22:09 (CET)Odpovědět[odpovědět]

@Urbanecm: Dokumentaci upravím, už jsem se na to chtěl vrhnout. Co se týče vysubstování, tam nemám příliš zkušeností (nemám rád substování šablon k tomu určených, protože nikdy nevím, co to udělá). Přenechal bych to někomu, kdo má ponětí, co to udělá (někomu zkušenějšímu). --Dvorapa (diskuse) 24. 2. 2016, 22:13 (CET)Odpovědět[odpovědět]
Prefix subst prostě nahradí volání šablony jejím kódem, čili ji je možné smazat. Nic víc nic míň. Takhle by to ale asi zůstat nemělo. Budu rád, když to nějak vyřešíte, kdyby byla potřeba nějaká smazané verze, napište. --Urbanecm (diskuse) 24. 2. 2016, 22:16 (CET)Odpovědět[odpovědět]
@Urbanecm: HotovoHotovo Hotovo. --Dvorapa (diskuse) 24. 2. 2016, 22:28 (CET)Odpovědět[odpovědět]

Diskuse:Rozpadová řada[editovat zdroj]

Dobrý den, mohu Vás požádat jako chemika o reakci zde? Děkuji, --Urbanecm (diskuse) 6. 3. 2016, 18:34 (CET)Odpovědět[odpovědět]

@Urbanecm: Podívám se na to, děkuji za upozornění. --Dvorapa (diskuse) 6. 3. 2016, 18:41 (CET)Odpovědět[odpovědět]
Já děkuji za reakci. --Urbanecm (diskuse) 6. 3. 2016, 18:45 (CET)Odpovědět[odpovědět]

Zastaralé názvy projektů[editovat zdroj]

Zdravím, díky za přesun zastaralých názvů. Aby jsem Vás nenutil vkládat šablony ke smazu, ptám se, jsou ke smazu? Diskuse hádám ano, ale nevím, zda to u projektů je stejně, jako v hlavním JP. S pozdravem, --Urbanecm (diskuse) 13. 3. 2016, 19:01 (CET)Odpovědět[odpovědět]

@Urbanecm: Právě jsem chtěl napsat na NS, jestli by se někdo nepostaral o zbylá přesměrování. Jde o opravy odkazů na nový název a poté smazání přesměrování (kromě jediného Wikipedie:Wikiprojekt, které by asi mělo zůstat zachované). --Dvorapa (diskuse) 13. 3. 2016, 19:06 (CET)Odpovědět[odpovědět]
Jdu na to. Případné linky prosím zkontrolujte. --Urbanecm (diskuse) 13. 3. 2016, 19:09 (CET)Odpovědět[odpovědět]
HotovoHotovo Hotovo. Narazil jsem ještě na Diskuse k Wikipedii:Wikiprojekt Islám/Úkoly, což koliduje s Diskuse k Wikipedii:WikiProjekt Islám/Úkoly. Proto prosím o nějakou akci a případnou žádost o smaz. --Urbanecm (diskuse) 13. 3. 2016, 19:18 (CET)Odpovědět[odpovědět]
@Urbanecm: Narazil jsem na to také, jelikož původní autor zastaralého názvu je i autorem nové podstránky Úkoly se správným názvem, tak je na smaz, požádáno. --Dvorapa (diskuse) 13. 3. 2016, 19:20 (CET)Odpovědět[odpovědět]
VyřešenoVyřešeno Smazáno kolegou. Díky za přesuny. --Urbanecm (diskuse) 13. 3. 2016, 19:22 (CET)Odpovědět[odpovědět]
@Urbanecm: Já děkuji za provedená opatření (smazání). --Dvorapa (diskuse) 13. 3. 2016, 20:55 (CET)Odpovědět[odpovědět]
Od toho tady jsem, ne? Ať se daří, --Urbanecm (diskuse) 13. 3. 2016, 21:04 (CET)Odpovědět[odpovědět]

Seznam pro robotické úpravy[editovat zdroj]

Zdravím, pomohl Vám nějak ten seznam 1000 nejčastějších hodnot anon parametrů? Jak jsem psal v mailu, bohužel, nejsem schopen zajistit, aby se nezobrazovaly "vnořené parametry". --Urbanecm (diskuse) 15. 3. 2016, 19:55 (CET)Odpovědět[odpovědět]

@Urbanecm: Zatím jsem se nedostal k vymyšlení a nahrazení jediného regexu, ale určitě postačí, je tam dost podnětů. Pokud překáží, klidně může být přesunut někam do mého uživatelského prostoru, já už si s ním pak kdyžtak budu dál pracovat. --Dvorapa (diskuse) 15. 3. 2016, 20:49 (CET)Odpovědět[odpovědět]
Nenapadlo mě, že to můžete vzít takhle :). Nevadí mi to tam, osmé pískoviště si můžu založit vždycky :). Jen mě zajímalo, jak to postupuje. --Urbanecm (diskuse) 15. 3. 2016, 20:53 (CET)Odpovědět[odpovědět]
@Urbanecm: Dobře, uvidíme, kdy se k tomu dostanu. --Dvorapa (diskuse) 15. 3. 2016, 21:06 (CET)Odpovědět[odpovědět]

Změny v průběhu soutěže[editovat zdroj]

Ahoj, vidím, že jsi změnil hranici uzavření o + 200 000 článků. Navrhl jsi to někde, nebo to vychází z manuálu? Jedná se o sranda-soutěž a samotná hodnota není podstatná. Přesto změny za běhu, kdy se libovolný wikipedita rozhodne upravit hranici uzavření, znejišťuje průběh. Za rok může přijít další wikipedista a posune to na 850 atd. Píšu tedy proto, že by takové změny měly být nejdříve navrhnuty někde věřejně, třeba pod oznamovací lípou a až poté změněny. Jakožto pojistka k revertům a přetahování se. Nepíšu ale, abych provedl revert, o číslo tady nejde. Zdraví.--Kacir 16. 3. 2016, 00:09 (CET)Odpovědět[odpovědět]

@Kacir: Vychází to z toho, že jsem na WP:TM přidal obecná pravidla, kde jsem specifikoval hranice pro jakýkoliv milník (většina z pravidel byla převzata ze 400k). Soutěže o 1M a 500k dosud neměla pravidla vůbec, takže jsem je poté upravil podle těch (staro)nových pravidel. V případě 1M byla hranice posunuta o 200 000, ale klidně se na to v diskusi ještě zpětně zeptám. --Dvorapa (diskuse) 16. 3. 2016, 04:04 (CET)Odpovědět[odpovědět]
Já jsem to četl, ale obecně platí, že na Wiki je vždy dobré pravidla nejdřív někde veřejně zmínit, i když se zde jedná jen o zábavu. Přesto se i tipovací stránky mohou stát místem revertačních válek. Pokud se nemýlím, tak pravidla nebyla nikde diskutována a snad je sepsal Marek Genius. U nových soutěží jsou podmínky IMO věcí zakladatele, u probíhajících už je ale situace jiná, tam bychom si měli dát větší pozor se změnami, jakou je např. moment uzavření.--Kacir 16. 3. 2016, 04:19 (CET)Odpovědět[odpovědět]

Modulární infoboxy[editovat zdroj]

Hezký den, k tomuto příspěvku nabízím reakci. Nevím, při jakých jiných příležitostech a jestli o tom uvažoval někdo další. Mně to vyplynulo jako možné ideální řešení při několika diskusích o infoboxech osob. Třeba že některé osoby jsou encyklopedicky významné ve více oblastech, ale panují spory o to, který ze specializovaných infoboxů by měl do článku patřit a přitom oba (nebo více) infoboxů se do článku vkládat nehodí. Taky když se řeší, že různé infoboxy mají různou šířku a pak se k nim lepí další rozšíření v podobě příbuzných nebo třeba medailí.

Myšlenka o výsledné podobě je víceméně prostá: Jeden ucelený rámeček se základními univerzálními biografickými daty typu datum a místo narození a úmrtí, pak v rámci tematických sekcí oddělených nadpisy (vizte Šablona:Infobox) údaje z různých oblastí, z různých specifických infoboxů. A nakonec další univerzální, ale podružné nebo z nějakého důvodu závěrečné údaje typu odkazu na oficiální stránky apod. Toť výsledná podoba. Složitější je to s tím, jak by to mělo vypadat a fungovat uvnitř. Základní dilema spočívá už ve volbě vkládání oněch modulů - jestli je dávat jako šablony vložené do parametru šablony univerzální (třeba podobně jak se řeší Seznamy dílů), nebo je mít jako sled samostatných šablon (jako třeba {{Obsazení začátek}}+{{Obsazení herec}}+{{Obsazení konec}}), anebo jako nějaké součásti jedné jediné šablony, které by se zapínaly a vypínaly podle vyplněných parametrů… anebo úplně jinak. Přiznám se, že další úvahy o případném začátku přípravných prací se zarazily taky na otázce, jestli by z nějakého důvodu nešlo něco z toho řešit lépe pomocí Lua, což jde mimo horizont mých znalostí a představ. --Bazi (diskuse) 17. 3. 2016, 10:57 (CET)Odpovědět[odpovědět]

@Bazi: Zpětně děkuji a zvu vás do diskuse nad možným technickým řešením takových infoboxů, kterou nastartoval JAn Dudík. Wikipedie:WikiProjekt Infoboxy/Modulární infobox. --Dvorapa (diskuse) 16. 12. 2016, 19:27 (CET)Odpovědět[odpovědět]

MediaWiki:Common.css - cedule[editovat zdroj]

Zdravím, radši jsem ten kód z globálního stylopisu smazal úplně. Po testech rád znovuvložím. Napadá mě ještě testovací gadget includovaný z Vaší podstránky, ale kromě většího betatestu jiný přínos nevidím. --Urbanecm (diskuse) 17. 3. 2016, 20:45 (CET)Odpovědět[odpovědět]

Dodatek: Vidím několik příliš určených elementů (overqualificated, lepší český překlad mě nenapadá). Není to tak, že bych Vám nevěřil, ale že testy v commons.css opravdu nejsou úplně košer... --Urbanecm (diskuse) 17. 3. 2016, 20:49 (CET)Odpovědět[odpovědět]

@Urbanecm: Aktuální verze už mi funguje na 100 %, může být tedy nasazeno. Co se týče těch MediaWiki testů, když odeberu to, co se jim nelíbí, tak mi vzhled nefunguje, takže tam to overqualificated holt bude muset zůstat, pokud někdo nevymyslí, jak to spravit. --Dvorapa (diskuse) 17. 3. 2016, 20:59 (CET)Odpovědět[odpovědět]
Připomínám, že je ale nutné nahradit i původní kód pro ceduli. --Dvorapa (diskuse) 17. 3. 2016, 21:02 (CET)Odpovědět[odpovědět]
VyřešenoVyřešeno Prosím o zpětnou vazbu, zda jede. Když už jste v editaci, nebyl byste schopen uspokojit externí validátor? --Urbanecm (diskuse) 17. 3. 2016, 21:04 (CET)Odpovědět[odpovědět]
Podívám se na to. --Dvorapa (diskuse) 17. 3. 2016, 21:13 (CET)Odpovědět[odpovědět]
@Urbanecm: Nechápu, proč to nefunguje, když mi to v testech fungovalo. Respektive funguje všechno, ale hází to jednu blbou chybu. Z nějakého důvodu se nechce kód níže zobrazit a zobrazuje se kód výše. Takže asi poslední úprava, prosím o náhradu celého div.labelced-talk {…} za tento kus kódu:
div.labelced-talk {
	border: 1px 5px solid #aaa orange;   /* Vychozi: Oranzova "zprava" */
}
A k tomu uspokojení validátoru. Smysl řádku 1121 je v tom, že opravuje chybu zobrazení v Internet Exploreru 6. Záleží na nás, jestli ho chceme podporovat nebo ne. --Dvorapa (diskuse) 17. 3. 2016, 21:43 (CET)Odpovědět[odpovědět]
No, silně pochybuji, že dneska ještě někdo používá IE6… I ten, kdo ještě používá Windows XP, bude mít pravděpodobně IE8. --Vachovec1 (diskuse) 17. 3. 2016, 21:54 (CET)Odpovědět[odpovědět]
@Vachovec1: Pak asi může jít celý řádek v pohodě pryč :) Když už jsme u toho, je tam ještě pár věcí pro IE 7, tak někdy (dnes už ale asi ne) se na to můžu podívat a mohlo by se probrat i to. Vůbec to ale myslím nespěchá, jenom mě to tak napadlo. --Dvorapa (diskuse) 17. 3. 2016, 22:23 (CET)Odpovědět[odpovědět]
VyřešenoVyřešeno Nahrazeno. IE6 je s vysokou pravděpodobností tak zastaralý, že ten, kdo ho používal (pochybuji) by si v něm nic jiného než WP nezobrazil. Byl bych pro smaz. --Urbanecm (diskuse) 18. 3. 2016, 07:35 (CET)Odpovědět[odpovědět]
Btw. teď validátor hlásí dvě chyby, mj. právě v nastavení parametrů pro diskusní ceduli (nelíbí se mu definice hranice, zřejmě ty "dvojité" pixely, údaj udávající šířku rámečku by měl být podle všeho pouze jeden). --Vachovec1 (diskuse) 18. 3. 2016, 20:35 (CET)Odpovědět[odpovědět]
@Vachovec1: Vím o tom, kolega Urbanecm totiž špatně zkopíroval kód z mého pískoviště (ale možná to byla moje chyba, že jsem dostatečně nespecifikoval, která verze je ta aktuální) a já se tímto hackem snažil opravit tuto chybu v domnění, že je chyba v mém kódu. Čekám jenom na to, jestli se nepohne diskuse pod návrhovou lípou o třech mých návrzích na pozadí cedule, abych o úpravu common.css na NS neprosil každou chvíli, ale naráz. Lze to opravit zkopírováním aktuální verze na mém pískovišti. --Dvorapa (diskuse) 18. 3. 2016, 20:48 (CET)Odpovědět[odpovědět]

┌───────────────────────────┘@Urbanecm: Ten řádek s kódem pro IE6, kvůli kterému řve validátor, tam zůstal. Chceme s tím tedy něco dělat? Přidávám výpis problematické pasáže pro její snadnější nalezení:

.treeview li {
  padding: 0;
  margin: 0;
  list-style-type: none;
  list-style-image: none;
  zoom: 1; /* BE KIND TO IE6 */;
}

--Vachovec1 (diskuse) 22. 3. 2016, 01:10 (CET)Odpovědět[odpovědět]

Máme nějaké statistiky o návštěvách Wikipedie, třeba i jen anglické, s rozlišením podle prohlížečů? Myslím, že aspoň nějaká orientační anketa mezi uživateli by nebyla na škodu. --Bazi (diskuse) 22. 3. 2016, 02:57 (CET)Odpovědět[odpovědět]

DvorapaBot[editovat zdroj]

Ahoj, domnívám se, že není vhodné opravovat viz. na viz v tisících starých diskusních stránek a jejich archivů. Zvaž prosím přínos odstranění jedné tečky oproti vytvoření kopie úplně celého obsahu v historiích takového kvanta stránek. Doporučuji omezit se v tomto případě na hlavní jmenný prostor. --Michal Bělka (diskuse) 23. 3. 2016, 20:40 (CET)Odpovědět[odpovědět]

@Michal Bělka: Dobře, omezím. --Dvorapa (diskuse) 23. 3. 2016, 21:59 (CET)Odpovědět[odpovědět]
Zásadně ProPro Pro omezení. --Bazi (diskuse) 23. 3. 2016, 23:09 (CET)Odpovědět[odpovědět]
Diskusní stránky bych skutečně neřešil, navíc to mohou být upozornění na příslušnou chybu, kde náhrada akorát rozhodí smysl upozornění. Naopak nahrazení v hlavním jmenném prostoru plně podporuji. Plus možná jmenné prostory Šablona a Wikipedie (zde raději se zpětnou kontrolou) --Vachovec1 (diskuse) 23. 3. 2016, 23:34 (CET)Odpovědět[odpovědět]
Ve jmenných prostorech Šablona i Wikipedie bych viděl nahrazení jako spíše kontraproduktivní a málo užitečné. U Šablon je dosti rizikové měnit samotný kód šablony a v dokumentaci to může být lhostejné. Ve Wikipedii pak máme i stránky typu Pod lípou nebo Nástěnka správců, což je podobný případ jako diskuse. Případný užitek je minimální a nestojí za to, že by byly zpětně bez pádného důvodu měněny příspěvky jiných wikipedistů. --Bazi (diskuse) 24. 3. 2016, 00:11 (CET)Odpovědět[odpovědět]
Zcela obecně: robot nemá co měnit diskusní příspěvky uživatelů. V diskusních příspěvcích jsou možné technické změny jako podpis, aktualizace odkazů, mazání off-topic příspěvků, refaktorizace vulgarit atd., ale jakékoli jiné měnění textu diskusních příspěvků, jako je oprava pravopisných chyb, je neskutečná drzost. To nepřísluší ani robotovi, ani živému wikipedistovi (což je de facto totéž; robot je jen váš výtvor, pokud mi tedy jen tak z plezíru bez zmíněných vážnějších důvodů změníte bez mého vědomí text mého příspěvku, je to de facto osobní útok a falšování toho, co jsem napsal a pod čím jsem podepsaný, včetně mých chyb, a na co ostatní reagují, tedy potenciálně v důsledku i falšování průběhu diskuse). Lze to s úspěchem brát jako porušení pravidel nebo etikety Wikipedie. Navíc robot nemá umělou inteligenci a není schopen poznat, kdy dělá pitomost, tedy kdy „opravuje“ něco, co je v té diskusi v takové podobě napsáno schválně, třeba jako příklad (i toho už jsem byl svědkem; na české Wikipedii je zásah robotů vytvořených uživateli do diskuse nějaká zvláštní kratochvíle, na anglické Wikipedii si nedovedu představit, že by si tohle někdo dovolil). Robot opravující pravopis prostě nemá v diskusním prostoru co dělat. V článcích ano, ty jsou psány kolektivně za Wikipedii. Ale diskusní příspěvek jednotlivce je diskusní příspěvek jednotlivce. Tak jak byl napsaný. – J. M. (diskuse) 23. 3. 2016, 23:55 (CET)Odpovědět[odpovědět]

@Michal Bělka, Vachovec1, Bazi, J. M.: Je poznat, že nám tu chybí nějaké stručné pravidlo nebo doporučení, od kterého bychom se my botovodiči mohli odpíchnout a kde by takové věci byly v bodech sepsané. Mě by to třeba bez přispění vás všech (a hlavně Michala, který mi včas stopnul bota, za což děkuji) ani nenapadlo, že editace starých příspěvků v diskusích není úplně optimální a proč tomu tak je. A přitom je to logické, jenom mě to prostě dosud nenapadlo. Nedávno jsem doplňoval šablonu nobots do šablon označujících archivy, protože taková základní věc dosud také nikoho asi nenapadla. A i to je přitom logické. Pokud byste souhlasili, mohli bychom tuto diskusi přesunout někam pod komunitní fórum nebo tam na ni navázat a pokračovat na téma pravidla pro botovodiče tam. --Dvorapa (diskuse) 24. 3. 2016, 00:32 (CET)Odpovědět[odpovědět]

Pardon, ale k tomu není potřeba další speciální pravidlo. Stačí prostě sledovat, učit se a přemýšlet o tom, proč co dělám, jak co dělají ostatní a proč je to či ono tak, jak to je. Opravdu není potřeba vymýšlet všechny možné situace, na které by kdy botovodič mohl narazit, a ošetřovat je pravidlem. Konkrétně doporučení neupravovat zpětně cizí diskusní příspěvky je obecné známé a užívané a platí jak pro boty, tak pro všechny wikipedisty. Vizte Wikipedie:Diskusní stránka#Standardy a konvence v diskusích, bod „Neměňte, co řekli jiní“. Vlastně asi ani nikoho dosud nenapadlo, že by někoho mohlo napadnout upravovat diskusní příspěvky hromadně botem. Boti mají dělat potřebnou práci, opravovat zpětně diskusní příspěvky prostě potřebné není. Jinak též vizte Wikipedie:Bot: „Na Wikipedii by měli bez lidského dozoru běžet jen pečlivě odladění boti a o jejich spuštění by měl panovat obecný konsensus; činnost bota byste vždy měli konzultovat, nejlépe Pod lípou.“ --Bazi (diskuse) 24. 3. 2016, 05:44 (CET)Odpovědět[odpovědět]
Nobots v archivech není taky úplně nejlepší - ano, úprava textu příspěvku tak sice nehrozí, ale nepůjdou ani zafixovat odkazy po přesunu se smazáním redirectu nebo neexistující šablony. I tady by se to mělo ale dělat opatrně.
Trochu medvědí službu nám v tomto udělala před časem změna chování vyhledávání, když se ve výsledcích (včetně parametru -search v robotovi) automaticky objevují všechny jmenné prostory (a to i soubor z commons). A pokud zapomenu omezit namespace na 0, dojde k nežádoucím editacím. JAn (diskuse) 24. 3. 2016, 07:23 (CET)Odpovědět[odpovědět]
@Bazi: Jasně, však neříkám, že by dané (v tomto případě spíš) doporučení mělo obsahovat informace obsažené v jiných doporučeních a pravidlech. Pro boty i pro botovodiče samozřejmě platí všechna pravidla i doporučení Wikipedie v plné míře. Problémem je, že to prostě toho botovodiče občas nenapadne. Člověk si řekne, co tím můžu zkazit?, ale důsledky si prostě neuvědomí. Opravdu by bylo dobré mít na to nějaké kratičké doporučení, ve kterém by byla věta o tom, že pro bota platí všechna pravidla v plném rozsahu, a poté pár bodů, na které si dávat pozor. Čili třeba formulka, že veškeré úpravy by měly být omezeny na co nejnutnější míru (např. omezením JP) nebo třeba, že úpravy by neměly zasahovat do textu diskusních příspěvků viditelných čtenáři (ale mohou např. upravit cíl odkazu nebo šablony). Takových drobných vět a formulek, které jsou logické, ale ne každého to hned napadne, by se jistě dalo najít více. Kdyby nebylo této diskuse, vůbec by mě nenapadlo, že není dobré botem zasahovat do diskusních příspěvků, byť ten důvod pro to je velmi jasný. Proč tedy neshrnout takové body na jedno místo, abychom se propříště vyvarovali diskusí u dalších nových wikipedistů botovodičů? Nemuselo by to být možná ani doporučení, ale jenom stránka např. nápovědy (s Urbanecm jsme myslím nedávno hovořili, že by bylo také dobré vytvořit stránku na téma Jak vytvořit bota, i tam by to šlo myslím zakomponovat). --Dvorapa (diskuse) 24. 3. 2016, 10:45 (CET)Odpovědět[odpovědět]

Tohle také snad ani nemůžete myslet vážně. Vraťte to a příště podobné úpravy omezte na hlavní jmenný prostor. --Jan KovářBK (diskuse) 24. 3. 2016, 07:25 (CET) Beru zpět, ono to je již zrušené, to jsem přehlédl. No, žádost o omezení na hlavní jmenný prostor bych ale raději ponechal. Nechápu ty neustálé změny botem a následné reverty. To je tak těžké si tu práci připravit tak, aby se pak nemuselo revertovat? --Jan KovářBK (diskuse) 24. 3. 2016, 07:33 (CET)Odpovědět[odpovědět]

Není to zrušené, koukal jsem na jinou stránku. Takže všechno znovu, žádám vás, abyste nedělal podobné úpravy minimálně v jmenném prostoru „Diskuse s wikipedistou“. Omlouvám se za ty zmatky. --Jan KovářBK (diskuse) 24. 3. 2016, 07:45 (CET)Odpovědět[odpovědět]

@Jan Kovář BK: Polepším se, slibuji. --Dvorapa (diskuse) 24. 3. 2016, 10:45 (CET)Odpovědět[odpovědět]

Opravy „pravopisu“ ve starých diskuzích[editovat zdroj]

Ahoj, co prosím tvůj robot měnil tady? Zaprvé šlo asi jen o nějaké mezery a nikoliv podle shrnutí editace zkratky (je to vůbec nutné?), za druhé mi přijde divné po někom opravovat pravopis na diskuzních stránkách a zatřetí tím spíš divné zasahovat do diskuzních příspěvků pět let starých. Už s ohledem na historický charakter těch diskuzí a současně jejich „neviditelnost“ čtenářům encyklopedie a tedy neškodnost v jakékoliv podobě bych byl velmi pro ponechávat diskuze, a zvláště ty už neaktivní, v jazykově a typograficky původní podobě. --Blahma (diskuse) 24. 3. 2016, 20:48 (CET)Odpovědět[odpovědět]

@Blahma: Viz diskuse výše, opravoval viz. > viz, úplně jsem ale pozapomenul to omezit jen na hlavní jmenný prostor. --Dvorapa (diskuse) 24. 3. 2016, 21:59 (CET)Odpovědět[odpovědět]
Díky za zvláštní vysvětlení, té diskuze nahoře jsem si předtím nevšiml, protože jsem to bral za čerstvou věc. Šlo zjevně o velký přehmat, jsem rád, že panuje konsenzus, a předpokládal jsem od počátku tvou dobrou vůli a věřím, že už se to znovu nestane. --Blahma (diskuse) 25. 3. 2016, 00:45 (CET) P.S. Tvé „Viz diskuse výše“ je dobré, v kontextu právě toho „viz. > viz“, vlastně taková názorná ukázka správného tvaru :-) --Blahma (diskuse) 25. 3. 2016, 00:46 (CET)Odpovědět[odpovědět]

Kategorizace[editovat zdroj]

Četl jste vůbec tu odpověď kolegy JAna? Jak to chcete plnit? Nebo jste zase jen udělal další zbytečnou revizi stránky? Že jste totiž neodpověděl a místo toho přidal šablonu. Věřím, že nehodláte těch 1390 stránek plnit do kategorie tím vaším botem. Protože to by byla ještě zbytečnější akce než to přidání šablony. --Jan KovářBK (diskuse) 25. 3. 2016, 22:00 (CET)Odpovědět[odpovědět]

@Jan Kovář BK: Četl, promýšlím odpověď. Plnit botem by ta kategorie šla, proč by ne? Šablonu jsem přidal proto, že jsem ji zapomněl přidat předtím, když jsem startoval diskusi. Šablona mimojiné kategorizuje do údržbové kategorie, kde si ji mohou všimnout další wikipedisté a připojit se k diskusi ohledně mého návrhu. --Dvorapa (diskuse) 25. 3. 2016, 22:06 (CET)Odpovědět[odpovědět]
Ještě k té zbytečnosti, podobnou blbinu už jsem jednou udělal (viz Kategorie:Údržba:Články s referencemi v nadpisech). Do skoro 800 článků jsem botem vložil kategorii. A slavím úspěch, už jich skoro 100 z kategorie ubylo a nové bot nenachází. Mimochodem myslím na enwiki nebo dewiki jsem na subjektivní formulace viděl moc pěknou šablonu (něco podobného jako Šablona:Doplňte zdroj). Třeba by se mohla přeložit a mohla články do dané kategorie kategorizovat ona. --Dvorapa (diskuse) 25. 3. 2016, 22:13 (CET)Odpovědět[odpovědět]
Můžu se zeptat, jak dlouho bude Buněčné jádro (a další stovky článků, které interwiki mají) v té nové údržbové kategorii, kterou jste založil? --Jan KovářBK (diskuse) 26. 3. 2016, 17:34 (CET)Odpovědět[odpovědět]
@Jan Kovář BK: Cca tak dlouho, dokud je server neaktualizuje. --Dvorapa (diskuse) 26. 3. 2016, 17:47 (CET)Odpovědět[odpovědět]

Atributy u obrázků[editovat zdroj]

Pěkný den

Zdá se, že české ekvivalenty atributů u obrázků nefungují tak jako anglické (nebo že by to byl rozdíl mezi File: a Soubor:?). V článku SMT vidím po uvedené úpravě obrázky s nadpisy „Rozměry pouzder SMA, SMB a SMC“ a „Rozměry pouzder SOD 123, SOD 323“ velmi roztažené, zatímco u předchozí verze jsou v pořádku. Zdraví Kolarp (diskuse) 30. 3. 2016, 13:08 (CEST)Odpovědět[odpovědět]

@Kolarp: Nikoliv, problém je, že v současném nastavení nelze překládat frameless jako bez rámu. V důsledku toho, jak zmíněný článek demonstruje, nefunguje nastavení velikosti obrázku. --Vachovec1 (diskuse) 30. 3. 2016, 14:43 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Po zpětném přejmenování funguje vše dle předpokladů. --Vachovec1 (diskuse) 30. 3. 2016, 14:57 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
@Dvorapa: Pohledem do MessagesCs.php vidím, že překlad parametru je definován pouze bez mezery, tj. fungovat bude pouze bezrámu. --Vachovec1 (diskuse) 30. 3. 2016, 14:57 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Aha, překlep, děkuji za nalezení chyby, hned opravím a napravím, kde to již bot chybně přeložil. --Dvorapa (diskuse) 30. 3. 2016, 20:10 (CEST)Odpovědět[odpovědět]

Votočkovo činidlo[editovat zdroj]

Právě jsem dokončil přestavbu článku o Votočkově činidle a rád bych požádal o menší recenzi (přeci jen se občas vloudí nějaká ta chybička), abych ho mohl odebrat ze seznamu článků ke smazání, a možná i o přidání nějaké té hodnotící šablony, když už se to zavedlo :). Děkuji Harrison Bored (diskuse) 31. 3. 2016, 01:01 (CEST)Odpovědět[odpovědět]

@Harrison Bored: Zkouknu to. --Dvorapa (diskuse) 31. 3. 2016, 11:35 (CEST)Odpovědět[odpovědět]

Šablona:Cycling race/infobox[editovat zdroj]

Není to duplicitní s {{Infobox Cyklistický závod ročník}}? Případně by se to dalo sloučit. --Vachovec1 (diskuse) 6. 4. 2016, 01:01 (CEST)Odpovědět[odpovědět]

@Vachovec1: Pokud jsem nic nepřehlédl, tak ano, jenom v infoboxu mnou označeném k přesunu pouze chybí celkový čas vítěze, se sloučením bych souhlasil. --Dvorapa (diskuse) 6. 4. 2016, 01:07 (CEST)Odpovědět[odpovědět]

Šablona:Penshootoutbox[editovat zdroj]

Zdravím, před smazem prosím nějak vyřešit Speciální:Co_odkazuje_na/Šablona:Penshootoutbox. Nechávám to na Vás, protože jste (asi) řešil i ostatní vložení, tak ať je to systémové. S pozdravem, --Urbanecm (diskuse) 6. 4. 2016, 06:47 (CEST)Odpovědět[odpovědět]

@Urbanecm: Nahrazeno všude (netuším, proč bot vynechal), může být smazáno. --Dvorapa (diskuse) 6. 4. 2016, 06:49 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Kolega smazal. --Urbanecm (diskuse) 6. 4. 2016, 07:39 (CEST)Odpovědět[odpovědět]

Šablony bez využití[editovat zdroj]

Zdravím, vím, že jste se v poslední době věnoval úklidu v šablonách. Při brouzdání na Tool Labs jsem našel dotaz generující šablony bez využití. Výstup jsem dal na svou podstránku. Jedná se o seznam šablon neobsahující znak / (pomocné podstránky šablony hlídat netřeba) a které nejsou redirecty. Třeba Vám to při úklidu pomůže. S pozdravem, --Urbanecm (diskuse) 9. 4. 2016, 08:51 (CEST)Odpovědět[odpovědět]

@Urbanecm: Super, děkuji, určitě se bude hodit. Nevím ale, kdy se k tomu dostanu, tak jenom prosím, jestli byste stránku nemazal, klidně nechal prázdnou, abych mohl seznam v historii stránky později dohledat. --Dvorapa (diskuse) 10. 4. 2016, 19:38 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Ještě dotaz: jsou vyfiltrované šablony určené pouze k substituci? --Dvorapa (diskuse) 10. 4. 2016, 19:40 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Stránku mazat nebudu, takže si klidně uložte trvalý link :). A kdybych to přesto omylem udělal, napište mi, obnovit to jde vždycky. Takové šablony se v seznamu také vyskytují, v té době mě nenapadlo, jak s nima pryč. Zkusím je ale dostat pryč pomocí kategorie z Kategorie:Šablony:Pouze_pro_substituci. Vložím to na stejnou stránku. --Urbanecm (diskuse) 10. 4. 2016, 20:30 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Šablony v kategorii Kategorie:Šablony:Pouze_pro_substituci jsou vyřazeny. Jestli jsou šablony pro substituci i jinde, dejte vědět, vyřadíme je taky. --Urbanecm (diskuse) 10. 4. 2016, 20:40 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
@Urbanecm: Super, děkuji, uložím si trvalý odkaz na aktuální verzi. Šablony určené k substituci, které nejsou v kategorii šablon určených k substituci v seznamu samozřejmě nechte, ty bude třeba správně kategorizovat, aby se krom jiného v takovém seznamu příště nevyskytovaly. I k tomu by seznam mohl pomoci. --Dvorapa (diskuse) 10. 4. 2016, 20:50 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Nemáte zač, rád jsem Vám v údržbě šablon pomohl. Kdybyste měl nějaký nápad, jaký další seznam by Vám pomohl, klidně mi napište, zkusím ho vytvořit. --Urbanecm (diskuse) 10. 4. 2016, 20:55 (CEST)Odpovědět[odpovědět]

Přesun modulu[editovat zdroj]

Dobrý den, mohu vědět, jak se Vám povedlo přesunout modul bez založení přesměrování? Dle seznamu skupin jste v automaticky schválených a v AS a ani jeden by neměl mít možnost přesouvat bez založení přesměrování. Budu rád za osvětlení, tohle je zajímavý bug systému :-). Zkoušel jsem to pod test účtem (UrbanecmTest), neúspěšně. S pozdravem, --Urbanecm (diskuse) 21. 4. 2016, 11:09 (CEST)Odpovědět[odpovědět]

@Urbanecm: Mně to tak funguje u všech modulů a pouze u nich. U jejich podstránek (např. dokumentačních) už ale ne. Použil jsem běžný postup běžného wikipedisty s nesprávcovskými právy (odkaz na přesunutí v rozbalovacím menu na liště nad článkem). Také tomu moc nerozumím, zkuste to nahlásit na Phabricatoru. --Dvorapa (diskuse) 21. 4. 2016, 11:37 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Díky za odpověď. Zeptám se vývojářů, čím to je. S pozdravem, --Urbanecm (diskuse) 21. 4. 2016, 11:43 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
@Urbanecm: Zjistil jste něco nového? --Dvorapa (diskuse) 26. 4. 2016, 19:53 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
O phab:T133266 asi víte, když jste ho editoval. Nic víc, než je psáno tam, zatím nevím. Zkusím to popostrčit na IRC. Ono to možná nevypadá jako vážný problém, ale kdyby se to stalo s tlačítkem zablokovat nebo smazat, radši si nepředstavovat, co by se mohlo stát. Zažádám si o AS na testovací účet, aby účty měly stejná práva a alespoň zjistím, zda to půjde i u mě. Funguje Vám přesun vždycky, nebo jen někdy, když se systému chce? --Urbanecm (diskuse) 26. 4. 2016, 20:01 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
@Urbanecm: Tam právě nic, proto se ptám, jestli nevíte něco navíc. Chování asi vždy, postup viz screenshoty:
--Dvorapa (diskuse) 26. 4. 2016, 20:17 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Už něco vím, vizte ticket na phabu. --Urbanecm (diskuse)

Geomorfologické členění Krkonoš[editovat zdroj]

Zdravím, všiml jsem si, že jste včera do několika šablon s geomorfologickým členěním (Krkonoš‎e, Novohradské hory a Tatry) přidal kód {{Upravit šablonu|na šablonu navbox}}. Jako původní autor těchto šablon bych chtěl vysvětlit, proč nejsou založeny na šabloně Navbox a zeptat se, jestli nevíte o nějakém lepším řešení.

Původně všechny tyto šablony používaly šablonu Navbox, ale v roce 2013 byla šablona Navbox změněna/zjednodušena tak, že už nešlo nastavit, jestli má být konkrétní navbox v článku rozbalený nebo sbalený (a když jeden článek obsahoval 2 a více navboxů, tak se automaticky všechny sbalily) a navíc už nešla nastavit jiná šířka navboxu než roztažení na 100% šířky stránky. Tyto 3 šablony jsou vloženy do článků Krkonoše a Novohradské hory (které mají na konci další navbox s nejvyššími horami) a Tatry, kde jsou na konci dokonce 2 další navboxy (Tatry a Slovenské regiony) a kde je pěkně vidět, že se automaticky zobrazují jako sbalené. Šablony s geomorfologickým členěním se po změně šablony Navbox staly nepoužitelnými (kvůli sbalení, roztažení a navíc kvůli nemožnosti je použít na začátku článku s infoboxem, protože navbox automaticky odskakolval až pod infobox a nechal po sobě jen bílé místo), a proto jsem je předělal. Vzhled zůstal stejný, ale není použita šablona Navbox, která by je sbalila/roztáhla/odskočila.

Souhlasím, že kód šablon není příliš přehledný a že s navboxem byl přehlednější, což je zřejmě důvod, proč jste vložil tu šablonu Upravit šablonu. Ale nepřišel jsem na žádný lepší způsob jak zachovat funkčnost těchto šablon. Jestli máte nápad, jak to vyřešit lépe, tak budu rád, když mi ho pošlete. Děkuji, Maoman (diskuse) 24. 4. 2016, 19:03 (CEST)Odpovědět[odpovědět]

@Maoman: Děkuji za vysvětlení, myslím, že můžete šablony Upravit šablonu odebrat. Vložil jsem je ke třem a pak jsem si všiml, že je to u všech navigačních šablon geomorfologických členění. Teď už chápu i proč. Na druhou stranu pokud se šablony používají hlavně uvnitř článku (a nikoliv na jeho konci), asi bych doporučoval je předělat na klasickou tabulku (viz nápověda). Bylo by to nejjednodušší řešení, nebyl by zde problém s odsazením pod infobox nebo automatickým sbalováním a šablony by vypadaly mnohem lépe a přehledněji (jak navenek, tak v kódu). Výška řádků i velikost písma, stejně tak pozadí nebo šířka se dá lehce nastavit (jak pro celou tabulku, tak pro jednotlivé řádky/buňky), proto lze docílit klidně i naprosto stejného vzhledu. --Dvorapa (diskuse) 24. 4. 2016, 19:17 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Díky za rychlou odpověď i za radu. Šablony Upravit šablonu tedy odstraním. Jenom na dovysvětlení - uvnitř těch šablon jsou klasické tabulky a jako šablony je to udělané jenom proto, aby se daly jednoduše vložit i do článků o nižších geomorfologických jednotkách (podcelek, okrsek atd.). Kdyby byla tabulka přímo v článku (např. Krkonoše), tak by se musela zkopírovat i do těch dalších článků (např. Český hřbet, Slezský hřbet apod.), což by komplikovalo případné opravy nebo změny. --Maoman (diskuse) 24. 4. 2016, 19:35 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
@Maoman: Jasně. Jsem na to narazil, když jsem procházel šablony v podkategoriích kategorie Navigační šablony a hledal, které šablony nejsou založené na šabloně Navbox, případně které do těch podkategorií vůbec nepatří. Šablonu Upravit šablonu jsem vkládal hlavně z toho důvodu, že ty šablony nejsou příliš přehledné (pro laika už vůbec) a nevypadají příliš dobře. Škrtnu si tedy tyto šablony jako v pořádku. --Dvorapa (diskuse) 24. 4. 2016, 19:57 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
@Maoman: Není nutno to roubovat na navbox. Lze mít i šablonu v podobě klasické tabulky, pokud je potřeba tutéž tabulku vkládat opakovaně (jako navbox). --Vachovec1 (diskuse) 27. 4. 2016, 00:39 (CEST)Odpovědět[odpovědět]

Žádosti o smazání[editovat zdroj]

Zdravím a předně Vám musím poděkovat za údržbu cswiki. Měl bych ale drobnou prosbu, alespoň pro mě je pohodlnější, když je šablona {{smazat}} nad přesměrovávacím textem, než pod ním. Když je pod ním, musím buď přidat redirect=no na konec URL, nebo po přesměrování kliknout na odkaz, který mě již dovede skutečně na stránku, kterou mám smazat. Díky, --Martin Urbanec (diskuse) 14. 5. 2016, 21:05 (CEST)Odpovědět[odpovědět]

Já je právě vkládal pod, aby fungovalo přesměrování. Omlouvám se, vůbec mě nenapadlo, že to pro správce bude vlastně na překážku. --Dvorapa (diskuse) 14. 5. 2016, 21:08 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Nemáte se proč omlouvat ;). --Martin Urbanec (diskuse) 14. 5. 2016, 21:15 (CEST)Odpovědět[odpovědět]

Kategorie:Šablony pro informace o článku[editovat zdroj]

Zdravím, prosím nějak vyřešit Kategorie:Šablony pro informace o článku, zobrazují se tam šablony, které jsou dávno již jinde, null edit ani vyprázdnění serverové cache nepomohlo. Díky, --Martin Urbanec (diskuse) 15. 5. 2016, 06:35 (CEST)Odpovědět[odpovědět]

@Urbanecm: HotovoHotovo Hotovo. U mě null edit zabral, většinou pomůže null edit dokumentace a null edit šablony v tomto pořadí. --Dvorapa (diskuse) 15. 5. 2016, 10:23 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Díky. Drobnost, ale nechal jsem si změnit jméno. --Martin Urbanec (diskuse) 15. 5. 2016, 10:24 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Ajo, já to napsal tak nějak automaticky a úplně na to zapomněl :) --Dvorapa (diskuse) 15. 5. 2016, 10:28 (CEST)Odpovědět[odpovědět]

Části šablony[editovat zdroj]

Zdravím, Vážím si páce, kterou děláte, ale musím se zeptat, proč jste šablony Šablona:Legenda senát ČR a Šablona:Legenda sněmovna ČR‎ a (míč), vyřadil z Kategorie:Části šablon? Jedná se ve všech případech o šablony, které si nikdy nepoužívají v článku samostatně, ale vždy jako součást konkrétních šablon.--Fafrin (diskuse) 16. 5. 2016, 11:14 (CEST)Odpovědět[odpovědět]

@Fafrin: Důvodem bylo, že při letmém pohledu na šablony na stránce Speciální:Co odkazuje na: Speciální:Co odkazuje na/Šablona:Legenda senát ČR a Speciální:Co odkazuje na/Šablona:Legenda sněmovna ČR jsou šablony vložené pouze přímo v článcích, jiné šablony je nepoužívají. Každopádně je klidně zařaďte zpět, pokud tam patří. --Dvorapa (diskuse) 16. 5. 2016, 11:50 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
U šablony míč jsem se spletl, vrátil jsem ji zpět, děkuji. --Dvorapa (diskuse) 16. 5. 2016, 11:53 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Ještě mě napadlo, jestli se v těch článcích nevkládají dovnitř nějaké určité šablony? pak by tam skutečně patřily. Každopádně bny to chtělo zmínit v jejich dokumentaci. --Dvorapa (diskuse) 17. 5. 2016, 09:54 (CEST)Odpovědět[odpovědět]

Nadvakrát[editovat zdroj]

Mám dotaz. Nebo možná námět k vylepšení bota. Proč provádí náhrady v rámci téhož úkolu nadvakrát? Tuším, že se ty dvě náhrady liší velkým a malým začátečním písmenem. Ale přijde mi, že se historie editací zbytečně zapleveluje, když to musí zvládat dvěma editacemi. Nešlo by nastavit bota tak, aby když už v jednom článku najde něco k úpravě, rovnou prošel i všechny další úpravy a provedl je najednou? --Bazi (diskuse) 26. 5. 2016, 12:22 (CEST)Odpovědět[odpovědět]

@Bazi: Omlouvám se, také jsem se tomu zpočátku divil. Občas se to stane a já netuším proč. Obojí běželo stejným procesem, stejným botem, stejným příkazem, jenom prostě bot napoprvé neprojde článek více průchody (což by měl dělat automaticky). Vývojáři na toto téma mlčí, ale pravděpodobně je to chyba v algoritmu bota, která se projeví jen někdy. No zkusím je zas trochu urgovat na vyřešení tohohle dlouhodobého problému. Děkuji za povšimnutí. --Dvorapa (diskuse) 26. 5. 2016, 12:37 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Já jsem si toho všiml zatím právě dvakrát (druhý diff ale nemůžu najít) a v obou případech se to lišilo právě velikostí písmen. OK, díky za vysvětlení, třeba se to podaří nějak vychytat. --Bazi (diskuse) 26. 5. 2016, 13:23 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Je dost možné, že s tou velikostí písmen ta chyba má co dělat. --Dvorapa (diskuse) 26. 5. 2016, 13:55 (CEST)Odpovědět[odpovědět]

Rozcestníky[editovat zdroj]

[6] - Je otázkou, jak řešit, pokud je rozcestník zároveň obecný, zároveň místopisný a zároveň třeba příjmení. Ruční kategorizace byla právě tou možností, jak rozcestník lépe zařadit. Nebo jestli je lepší tyto mixované zařadit pod obecné a nma specializované kategorie u nich rezignovat... ? JAn (diskuse) 27. 5. 2016, 07:15 (CEST)Odpovědět[odpovědět]

@JAn Dudík: To je dobrá otázka. Já se snažil vyhnout kategorizaci do obecného (Rozcestníky), když už je kategorizováno v konkrétním (Rozcestníky - příjmení). Přijde mi takto úmyslně kategorizovat i do obecné kategorie trochu zbytečné, vzhledem k tomu, že čtenáři by mělo dojít, o čem rozcestník je i bez kategorie a v kategorii rozcestníků jsou stejně tisíce stránek, takže se jeden ztratí. Je tu totiž také otázka, zda je vůbec potřeba tyto rozcestníky kombinující obecné s např. příjmením kategorizovat i do obecného. Takto jsem to řešil ale pouze u rozcestníků kategorizovaných ručně. Častěji jsem ale narazil na horší případ, kdy rozcestník byl kategorizován do těchto kategorií šablonami vloženými za sebou. Zatím jsem to nechal být, ale určitě je ti jasné, jak vypadají tři podobné texty za sebou:
{{Rozcestník}
{{Rozcestník - příjmení}
{{Rozcestník - místopisné jméno}
--Dvorapa (diskuse) 28. 5. 2016, 13:06 (CEST)Odpovědět[odpovědět]

Zkratky[editovat zdroj]

Nenechte se vůbec rušit a v klidu pokračujte v úklidu zkratek. Připadá mi to užitečné, hlavně to cizinec friendlines je fajn. Tvořte, protože můžete. To je v podstatě původní princip Wikipedie. Nenechte se otrávit názory, že tvořit se má jen to, co je kýmsi dovoleno či povoleno, aby se tvořilo, nedejbože že ten, kdo takto povoluje a dovoluje je sám původce takového názoru. A musím vám dát za pravdu, myslím, že jste byl opravdu v omylu, PDV bohužel samozřejmostí mnohdy nebývá.--DeeMusil (diskuse) 1. 6. 2016, 22:23 (CEST)Odpovědět[odpovědět]

Musím poděkovat. --Dvorapa (diskuse) 1. 6. 2016, 22:44 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Ano, kolego Dvorapo, nenechte se odradit nikým a ničím. Všichni ti wikipedisté vydatně pracující na rozvoji encyklopedického obsahu Wikipedie a neřešící si žádné staré spory Vám za to budou vděční, máte jejich plnou podporu. --Bazi (diskuse) 2. 6. 2016, 00:24 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Však jsem se tomu tady od klávesnice smál a vysvětloval spolubydlícímu, proč jsem si poprskal monitor. Správce a byrokrat, který má na české Wikipedii mnoho nepřátel jenom proto, že se snaží wikipedisty trochu krotit v jejich nadšení, což vcelku chápu, se snažil krotit i mě v úpravách zkratek. Já se trochu hájil a trochu chápal, že jsem to přepískl. A do toho mi jeden z jeho nepřátel na plný úvazek vyjádří podporu a začne ve mě vidět svého souputníka. Někdy se ani nedivím, že do naší komunity mnoho žen nedostaneme, minimálně ne na takovouhle chlapskou zábavu :D Přemítám, zda bych neměl místo chemického článku koncem týdne napsat humornou úvahu na téma Typy wikipedistů: pedant - objevuje se hlavně v diskusích kde uzemňuje nápady a návrhy ostatních; konfliktář - vyskytuje se hlavně u ŽoKů a v diskusní stránce protivníka; volnomyšlenkář - ve všech možných diskusích se snaží prosadit nějaký svůj nápad, který ale vůbec nikoho nezajímá; atd. atp. :D --Dvorapa (diskuse) 2. 6. 2016, 00:36 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Zdravím, nevím zda o tom víte, ale pokus o podobné humorné „rozdělení“ wikipedistů je možné najít již dnes na stránce Wikipedie:Evoluce wikipedisty. Pokud tedy pozorujete existenci rúzných „wikisociologických“ jevů (dřív nebo později si toho povšimne snad každý aktivní wikipedista), pak dávám do pozornosti rovněž některé další články z kategorie Kategorie:Wikipedie:Wiki-humor :). S pozdravem --Mario7 (diskuse) 2. 6. 2016, 03:25 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Ajo, na evoluci Wikipedisty jsem úplně zapomně, děkuji za připomenutí. --Dvorapa (diskuse) 2. 6. 2016, 06:57 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Na souputnictví zapomeňte, to rozhodně nebylo cílem a vašeho monitoru je mi líto, ani to nebylo cílem, navíc: kdo ten svinčík pak má čistit, že? Náplň mého plného úvazku se změní až na konci léta, až skončím ban Wikipedie z mého života s výjimkou upozornění na události a žádostí o reakci. Nicméně rudohaderná odpověď od uživatele Bazi výše je k zamyšlení a k zapamatování...--DeeMusil (diskuse) 4. 6. 2016, 16:09 (CEST)Odpovědět[odpovědět]

Přeložit[editovat zdroj]

Dobrý den, nic ve zlém, ale tohle mi připadá moc přísné. Podle WP:OS se tato šablona vkládá pro články „s textem v cizím jazyce nebo nesrozumitelném strojovém překladu, které je nutné přeložit do češtiny, přičemž článek nelze do přijatelné podoby jednoduše upravit odmazáním cizojazyčného textu“ (zdůrazněno mnou), což asi nebyl úplně ten případ. Zakomentoval jsem tu poslední část s nepřeloženými jmény a myslím, že zbytek je na normální jazykovou úpravu, jakou tady potřebuje mnoho článků. Hezký den,--Ioannes Pragensis (diskuse) 2. 6. 2016, 20:47 (CEST)Odpovědět[odpovědět]

@Ioannes Pragensis: Dobře, ještě tam je tedy anglický popisek k obrázku a protože tomu nerozumím, tak bych vás poprosil o přeložení nebo také zakomentování. --Dvorapa (diskuse) 2. 6. 2016, 20:52 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Díky za upozornění, opraveno.--Ioannes Pragensis (diskuse) 2. 6. 2016, 20:57 (CEST)Odpovědět[odpovědět]

ŽOPS[editovat zdroj]

Ahoj, neuvažoval si o tomhle? Editací a času zde stráveného už máš víc než dostatečně, jak jsem koukal na koláč dost se věnuješ technickým záležitostem a "úklidu", na což by se Ti práva hodily. Zkus popřemýšlet, budeme se těšit :-) --Horst (diskuse) 8. 6. 2016, 16:35 (CEST)Odpovědět[odpovědět]

@Horst: Děkuji ti za návrh a podporu, už jsem o tom uvažoval, když mi to navrhoval Michal. Zatím odpovím to samé co jsem říkal jemu, ale třeba zanedlouho změním názor. Jednak jsem plavec v pravidlech. Poprat se s pravidly a doporučeními by zabralo čas, kterého poslední dobou moc nemám. Což je důvod dva. Zatřetí bych ani jako správce aktivně nezasahoval v boji proti vandalismu nebo editačním válkám. Ani by mě nebavilo číst pravidla a odpovídat na otázky u žádosti vztahující se k tomu, byť obdivuji a podporuji každého, kdo se těm věcem zde věnuje. A začtvrté nevím, jak si stojím u komunity, protože jak mě přesně vystihl Michal, často se snažím „opravovat věci, které nejsou rozbité“, což se ne každému líbí. No a protože těch nápadů mívám vždy dost, asi jsem u některých wikipedistů známý jen tím (bohužel). Každopádně až se budu nudit, zkusím si pročíst něco víc o správcovství a třeba to i zkusím. Nicméně pak se všichni správci připravte na velké množství otázek ode mě :) --Dvorapa (diskuse) 9. 6. 2016, 17:37 (CEST)Odpovědět[odpovědět]

Wikidata workshop 2016[editovat zdroj]

Dobrý den, 3. září 2016 plánujeme na Univerzitě Pardubice uspořádat Wikidata workshop. Na něm se budeme zajímat o Wikidata Query Service a o nástroje QuickStatements a PetScan, které umožňují analýzu Wikidat a jejich robotickou editaci. Více informací je na koordinační stránce na Wikidatech. Máte-li zájem, prosím, zapište se. S pozdravem, --Martin Urbanec (diskuse) 8. 6. 2016, 19:36 (CEST)Odpovědět[odpovědět]

Děkuji za pozvání, pro mě bohužel relativně daleko. --Dvorapa (diskuse) 9. 6. 2016, 16:14 (CEST)Odpovědět[odpovědět]

Taxobox[editovat zdroj]

Zdravím, revertoval jsem Vaši editaci v taxoboxu. Prosím, opravte ji tak, aby nezpůsobovala obrovské zvětšení obrázku v článku Rak bahenní. Zajímavé je, že ta změna ovlivnila pouze některé články, i když možná je na vině cache. Díky, --Martin Urbanec (diskuse) 12. 6. 2016, 18:09 (CEST)Odpovědět[odpovědět]

@Martin Urbanec: Ona byla chyba už u popisku obrázku, upravil jsem to tedy použitím podmínek a už by to mělo být v pořádku. Rád bych ještě přejmenoval parametry šířka obrázku(2) a popis obrázku(2), když na to tak koukám, ale teď na rozsáhlé robotické úpravy bohužel nemám čas. Jinak děkuji za rychlý zásah. --Dvorapa (diskuse) 12. 6. 2016, 18:58 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Díky za opravu. Kde byla ta chyba? V popisu obrázku v článku, nebo v šabloně? --Martin Urbanec (diskuse) 12. 6. 2016, 19:05 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
V mojí původní úpravě šablony, byť v článku byla zjevně taky drobná (neviditelný znak za velikostí, ten by však neměla nic rozhodit). --Dvorapa (diskuse) 12. 6. 2016, 19:11 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Aha. Díky za vysvětlení. --Martin Urbanec (diskuse) 12. 6. 2016, 19:26 (CEST)Odpovědět[odpovědět]

Deadlinks[editovat zdroj]

Zdravím, byl byste schopen dle mnou vyhotoveného seznamu mrtvých linků přidat do citační šablony URL na zaarchivovanou referenci botem? Prosím o veřejně dostupné logy kvůli kontrole. Díky, --Martin Urbanec (diskuse) 13. 6. 2016, 10:35 (CEST)Odpovědět[odpovědět]

@Martin Urbanec: Myslíte ve výskytech v článcích? To by asi šlo, jen na to budu mít čas až tak koncem týdne. --Dvorapa (diskuse) 13. 6. 2016, 12:03 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Přesně tak. Ty výskyty robot i (ke dnu vygenerování výpisu, což je sedmý květen) vypsal pro každý mrtvý odkaz. --Martin Urbanec (diskuse) 13. 6. 2016, 12:13 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Momentálně aktualizuji databázi mrtvých linků, jestli si vzpomenu, tak za týden by měl být aktualizovaný výpis. --Martin Urbanec (diskuse) 13. 6. 2016, 12:16 (CEST)Odpovědět[odpovědět]

Číslo revize[editovat zdroj]

Ahoj, prosimtě... díky za opravu překlepu... jen mě zajímá jak se dá to číslo revize zjistit. Zkoušel jsem pročítat všelijaký návody a nikde jsem nic nenašel... :/ Díky za odpověd. Tayari (diskuse) 13. 6. 2016, 17:05 (CEST)Odpovědět[odpovědět]

Ahoj, odpovím za kolegu. Číslo revize se dá zjistit pomocí kliknutí na Trvalý odkaz v levém menu. Číslo za oldid= je číslem revize. Měj se, --Martin Urbanec (diskuse) 13. 6. 2016, 17:07 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Ajo, ajo... děkuji mnohokrát. Tayari (diskuse) 13. 6. 2016, 17:09 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Nz. Jinak pro podobné otázky je dobré WP:POMOC, tu sleduje velké množství kolegů, kteří mohou a chtějí pomoci. --Martin Urbanec (diskuse) 13. 6. 2016, 17:11 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Ani jsem nestihl zareagovat, jak rychle odpověděl Martin Urbanec, děkuji mu za to. Po třech editačních konfliktechtedy jen malé doplnění: Na anglické Wikipedii je to kdyžtak odkaz Permanent link a na německé (to myslím byl tento případ) pak Permanenter link. --Dvorapa (diskuse) 13. 6. 2016, 17:14 (CEST)Odpovědět[odpovědět]

Jazyky Evropské unie[editovat zdroj]

Zdravím, předpokládám, že oznámení o revertu jste si všiml, pro jistotu ale i zde. Prosím, udělejte něco s odkazy (popřípadě řekněte, že je mám nechat červené), pak smažu. Díky, --Martin Urbanec (diskuse) 19. 6. 2016, 11:28 (CEST)Odpovědět[odpovědět]

@Martin Urbanec: Právě jsem chtěl psát, lépe je nechat červené a podpořit tak tvorbu nového článku než je smazat. --Dvorapa (diskuse) 19. 6. 2016, 11:29 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Smazáno tedy. Díky za ujištění. --Martin Urbanec (diskuse) 19. 6. 2016, 11:31 (CEST)Odpovědět[odpovědět]

Ještě podobné Vytvořit článek, prosím, prozkoumejte https://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedie:N%C3%A1st%C4%9Bnka_spr%C3%A1vc%C5%AF/Archiv61#Vytvo.C5.99it_.C4.8Dl.C3.A1nek . Také vizte historii a delete logy. --Martin Urbanec (diskuse) 19. 6. 2016, 11:37 (CEST)Odpovědět[odpovědět]

Hned po revertu jsem zkoumal, děkuji za kontrolu a revert, jedu víceméně automaticky. --Dvorapa (diskuse) 19. 6. 2016, 11:37 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Nemáte zač. Tohle mám taky smazat? --Martin Urbanec (diskuse) 19. 6. 2016, 11:41 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
No já nevím, odkazuje to na kategorii, radši bych byl teda za článek. Můj pohled je ten, že článek nikdo nevytvoří, když to bude modré. --Dvorapa (diskuse) 19. 6. 2016, 11:43 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
To já taky, oboje ale vytvořil univerzitní wikipedista-rezident vcelku nedávno (15. únor 2016), asi za nějakým účelem. Já bych možná spíš počkal na to, co on na to, co myslíte? --Martin Urbanec (diskuse) 19. 6. 2016, 11:45 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Zeptejme se. --Dvorapa (diskuse) 19. 6. 2016, 11:46 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Ok, zatím tedy revert. --Martin Urbanec (diskuse) 19. 6. 2016, 11:48 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
@Martin Urbanec: Ještě jsem se chtěl zeptat, co s asi 30 přesměrováními typu Sportovní_aktuality_2005 (z hlavního JP na portál). S tím si nevím rady a roboticky to všechno označit ke smazání, pokud by to pak muselo být třeba revertováno, není dobrý nápad. --Dvorapa (diskuse) 19. 6. 2016, 11:57 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Pokud všechno vzniklo přesunem, tak je to myslím na smazání jako relikt. --Martin Urbanec (diskuse) 19. 6. 2016, 12:01 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Možná ano, problém je, že na to odkazuje celkem dost stránek. --Dvorapa (diskuse) 19. 6. 2016, 12:14 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Fixlink botem? Jinak máte nějak ověřeno, že se skutečně jedná o relikty po přesunu? Popřípadě někde list těch asi třiceti, abych si to mohl ověřit sám. --Martin Urbanec (diskuse) 19. 6. 2016, 12:15 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
První tabulka na mém pískovišti: Wikipedista:Dvorapa/Pískoviště/Písek v revizi 13846806 --Dvorapa (diskuse) 19. 6. 2016, 12:23 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Díky. Zatím to vypadá, že vše vzniklo přesunem, takže jestli to zafixujete, smažu to. --Martin Urbanec (diskuse) 19. 6. 2016, 12:27 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Bude to piplačka, ozvu se, až to nějak udělám. Zatím na to teď nebude moc čas. --Dvorapa (diskuse) 19. 6. 2016, 12:28 (CEST)Odpovědět[odpovědět]

Ahoj, přesměrování na kategorie jsem založil z praktických důvodů. Co vám přijde lepší: Pahýl se seznamem, který bude nutně zastaralý, protože na jeho aktualizaci je třeba myslet a zakladatelé článků o nových časopisech o něm ani nemusí vědět. Nebo kategorie, kde je seznam generován automaticky, a v textu stránky je základní úvod k tomu, co se v seznamu zobrazuje (vysvětlení o tom, co je to MU, a že vydává časopisy, jejichž seznam následuje). Běžný čtenář nerozlišuje článek od kategorie a běžný čtenář jen tak sám od sebe nevyťuká „Kategorie:…“, aby si seznam našel. Většina čtenářů vlastně ani hierarchii kategorií neprochází nebo si odkazů na ně hluboko pod článkem ani nevšimne (to by chtělo doložit čísly, ale po zkušenostech s propagací Wikipedie tomu věřím). Když budeme mít červený odkaz, čtenář se k informacím nedostane. Když naopak odkaz povede na kategorii, čtenář najde to, co hledá – tedy propracuje se k časopisům a odkazům na články o jednotlivých z nich. Wikipedista chtějící napsat pojednání o časopisecké produkci MU si k tomu cestu najde – ten fungování kategorií a přesměrování rozumí. Efekt červené působící jako hadr na býka bychom neměli nadužívat, jde-li to proti užitečnosti Wikipedie pro čtenáře. Bude-li se mi chtít (nebo donutíte-li mne k tomu), příslušné články založím (byť nad ručně tvořený seznam dám stejně nějaké „Viz též“ a odkaz na související kategorii), ale nepřijde mi to teď užitečné, když nemám nastudovány žádné informace navíc a výsledkem by tedy byla zejména jen ztráta aktuálnosti seznamu. Všechno toto by samozřejmě definitivně vyřešilo nějaké větší propojení s Wikidaty (co je už několik let v plánu a teď to začíná dělat Listeriabot), ale do té doby musíme improvizovat. Chcete-li, mohu též ona přesměrování zrušit a odkazovat z článků a šablon přímo na stránky kategorie (což snad nikde zakázané/nedoporučované není), ale pak nám zase přibude práce s pamatováním na to předělávat ty odkazů na kategorie zpět na články, až jednou ten opravdový článek nakonec bude založen (což mám v dlouhodobém výhledu skutečně v plánu). P.S. Analogicky aplikujte na Knihovny MU a Jazyky Evropské unie. --Blahma (diskuse) 20. 6. 2016, 14:49 (CEST)Odpovědět[odpovědět]

@Blahma: Dobře, chápu, necháme to tedy asi tak. Ale k zamyšlení:
 1. Proč článek na dané téma musí být jen seznamem? Máme tu mnoho článků, které obsahují nejen výčet (často neúplný), ale zároveň obsahují i mnoho dalších důležitých informací k jednotlivým položkám.
 2. Když na článek s tímto odkazem narazí třeba knihovník knihovny MU a odkaz bude červený. Knihovník si řekne: Aha, dělám tady v knihovně už mrtě let a chybí tady na to článek, no to musím napravit! Na druhé straně stojí čtenář, který narazí na článek s tímto odkazem, a odkaz bude modrý a povede přesměrováním na kategorii. A čtenář si řekne: Aha, to je přesně to co hledám, seznam knihoven MU! Jenže co je důležitější? Čtenář nebo editor? To podle mě nelze rozhodnout a byť bych chtěl řešení, asi ho jen těžko najdu v tomto rozporu.
 3. Seznamy a jejich aktuálnost, úplnost a přesné vymezení je na české Wikipedii celkem velký problém (mnoho seznamů bylo v poslední době odsouzeno k zániku v DoSech). Tento problém s tím dost souvisí. Dalo by se tu najít nějaké hromadné řešení? Škoda, že neexistuje stránka kategorie, ve které by jednotlivé články mohly být zároveň trochu popsány (nové by tam byly, protože je to kategorie, ale nebyly by popsány, než by si toho někdo všiml a popisky přidal), a ve které by byla možnost vlastního řazení a seskupování článků. Taková by se mi líbila a nahradila by mnoho neaktuálních seznamů napříč Wikipedií.
--Dvorapa (diskuse) 20. 6. 2016, 15:10 (CEST)Odpovědět[odpovědět]

Bug - udělátko - shrnutí[editovat zdroj]

Zdravím, z nějakého důvodu se udělátko opět začalo objevovat i při předání parametru &section=new. Prosím o opravu. --Martin Urbanec (diskuse) 25. 6. 2016, 11:20 (CEST)Odpovědět[odpovědět]

@Martin Urbanec: Omlouvám se, úplně jsem na tuto chybu při opravě druhé chyby zapomněl. Oprava zde, vyzkoušejte a nasaďte. --Dvorapa (diskuse) 25. 6. 2016, 11:32 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Díky, nasazeno. --Martin Urbanec (diskuse) 25. 6. 2016, 18:09 (CEST)Odpovědět[odpovědět]

Alma mater[editovat zdroj]

Ahoj, nezlob se, ale tuto robotickou úpravu, všechny ostatní tohoto typu a rovněž přesun daných kategorií považuji za nesmysl. Moje alma mater není na Univerzitě Karlově. To by znamenalo, že mojí matkou živitelkou je dejme tomu vedoucí katedry žurnalistiky. Alma mater je univerzita jako taková. Google test ukazuje, že v tomhle kontextu spojení alma mater na univerzitě používáš jen ty ve Wikipedii a Mostecká uhelná... --Michal Bělka (diskuse) 25. 6. 2016, 18:29 (CEST)Odpovědět[odpovědět]

@Michal Bělka: Já vím, navrhni něco lepšího. Mně se to zdálo lepší než to původní. Přesné by bylo něco jako Wikipedisté, kteří studovali nebo studují na …, což jsem pokrátil na to původní alma mater, na jehož změně se předtím nikdo neshodl, takže zůstalo. Mohl bych to přejmenovat na tu přesnou a delší verzi, pokud to bude vyhovovat. --Dvorapa (diskuse) 25. 6. 2016, 18:35 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Možná jsem to alma mater nepochopil, já původně googlil, co že to je za živočicha, jehož název se tu musí uvádět v latině a co by s tím měly mít společného VŠ a univerzity. Pak jsem vygooglil, co by to mohlo být a podle předcházející diskuse to přejmenoval, aby mi to dávalo smysl. Momentálně to (asi chybně) chápu tak, že to studovali nebo studují na škole, čili něco jako se základnou na škole. --Dvorapa (diskuse) 25. 6. 2016, 18:46 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Ta škola je jejich „matkou“, coby vzdělanci z ní vzešli, proto se to chápe jako že je „porodila“, resp. v minulosti možná že na té škole nejen studovali, ale i bydleli, byli její součástí a vyšli z ní. Ta škola samotná je jejich almou mater. --Bazi (diskuse) 25. 6. 2016, 19:45 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Nojo, jenže co s těmi kategoriemi? Jestli to chápu nyní více, tak by stačilo změnit 6. pád instituce na 2. nebo 1. pád, např. tedy Wikipedisté s alma mater Vysokého učení technického v Brně nebo třeba Wikipedisté s alma mater Vysoké učení technické v Brně (čili něco jako Wikipedisté s matkou Jarmilou Novotnou). --Dvorapa (diskuse) 25. 6. 2016, 19:55 (CEST) (upraveno 25. 6. 2016, 19:57 (CEST))Odpovědět[odpovědět]
Více se mi líbí druhá varianta, možná ještě lépe Wikipedisté dle alma mater Vysoké učení technické v Brně. Každopádně změny tohoto rázu by se měly diskutovat :-). --Martin Urbanec (diskuse) 25. 6. 2016, 20:03 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Wikipedisté dle alma mater Vysoké učení technické v Brně prosím ne, jestli to už teď chápu správně, tak tohle není zrovna sémanticky správný název. Já bych preferoval zase ten první (ve 2. pádě). --Dvorapa (diskuse) 25. 6. 2016, 20:13 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Úplně nejlepší by pak bylo Wikipedisté dle alma mater:Vysoké učení technické v Brně, ale to bychom byli prakticky na začátku. --Martin Urbanec (diskuse) 25. 6. 2016, 20:15 (CEST)Odpovědět[odpovědět]

Nejsem sice latiník, ale nezní genitiv od „alma mater“ správně „almae matris“?--Hnetubud (diskuse) 25. 6. 2016, 20:17 (CEST)Odpovědět[odpovědět]

V latině možná, ale v češtině viz [7] (zmíněno i v předchozí diskusi o názvu daných kategorií). --Dvorapa (diskuse) 25. 6. 2016, 20:22 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
V latině určitě, ale jak vidím, Ústav pro jazyk český je jiného názoru, což bychom měli respektovat. Každopádně máme i hezká česká slova jako „studenti XY“ nebo „absolventi XY“, což alespoň nevypadá tak divně, jako tenhle podivně pidžinizovaný výraz...--Hnetubud (diskuse) 26. 6. 2016, 00:20 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Také bych souhlasil s českým názvem, ale jak dát v češtině dohromady studenty a absolventy (a nejlépe ještě nyní i v minulosti působící) tak, aby název kategorie byl krátký a výstižný? --Dvorapa (diskuse) 26. 6. 2016, 00:25 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Vlastně nevím — Wikipedisté podle školy (což by mělo výhodu, že to třeba zahrne i školy střední)? Koneckonců je mi to jedno, jen mi používání výrazu „alma mater“ bez znalosti latiny poněkud zavání laciným snobismem. Ale samozřejmě, i tím o sobě někdo nějak vypovídá.--Hnetubud (diskuse) 26. 6. 2016, 00:33 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Wikipedisté podle školy už máme, v ní jsou Wikipedisté podle alma mater jako podkategorie. --Dvorapa (diskuse) 26. 6. 2016, 00:41 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Ještě by šlo užít český překlad ("matka živitelka"), což bude ale ještě matoucí... A mimochodem, proč vlastně tolik řešíme název téhle kategorie (resp. zda ponechat latinský název, či český), když i v iboxech máme alma mater :). Aby to nevypadalo, že nevíme, co do těch iboxů píšeme :D. --Martin Urbanec (diskuse) 26. 6. 2016, 09:52 (CEST)Odpovědět[odpovědět]

Dobrý den, přestaňte přesouvat kategorie bez předchozí diskuse, jen podle vlastní preference. Tento krok u alma mater považuji také za nesmysl. Bot měl být zablokován. Opakovaně se snažíte měnit záležitosti Wikipedie a není to poprvé bez prodiskutování.--Kacir 26. 6. 2016, 04:03 (CEST)Odpovědět[odpovědět]

Nevidím důvod, proč bych měl být blokován za editace, které se někomu nelíbí, zvlášť pokud je v nich pouze chybná gramatika, kterou se zde nyní snažíme vyřešit, a proto bych vás prosil, jestli byste spíše nepřispěl s nápadem nebo nepodpořil jiný nápad, jak by tyto kategorie měly být pojmenovány. --Dvorapa (diskuse) 26. 6. 2016, 09:42 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Jestli bych se mohl přimluvit, tak také bych byl pro to, abyste vždycky nejdříve nějakou změnu navrhl a až po pozitivním ohlasu je prováděl. Minimálně by nevznikaly takové nesmysly, jako je označení „Wikipedisté s alma mater na…“ --Vlout (diskuse) 26. 6. 2016, 09:48 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Já se snažil z názvů odebrat strukturu kategorií, navíc mi to nepřišlo tolik důležité, zvlášť když to nezasahuje do hlavního jmenného prostoru. Omlouvám se za chybu, příště se raději zeptám. --Dvorapa (diskuse) 26. 6. 2016, 09:55 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Já jsem nepsal, že byste měl být zablokován, to jste se zmýlil. Řešit věci se mají předem, nikoli ex post po dokončených změnách.--Kacir 26. 6. 2016, 12:35 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Psal jste, že bot by měl být zablokován, já ovládám bota, tudíž já bych měl být zablokován. Řeším většinu věcí předem, ovšem občas mi přijde věc natolik nedůležitá a natolik opodstatněná, že se pak divím, jaké kontroverze dokáže vyvolat. Nemyslím si, že bych se měl ptát na každou opravu něčeho dle platného pravidla. Zvlášť když je to pouze oprava kategorie mimo hlavní jmenný prostor a zvlášť, když v té opravě jen udělám drobnou pravopisnou chybu. Udělal jsem chybu, kterou může udělat kdokoliv, mýlka v pravopise je v našem jazyce velmi častá záležitost u mnoha lidí a kdo se někdy nezmýlil v pravopise, kecá. Neočekávané chyby také nelze předpokládat, tudíž se nemohu ptát na něco, co mi nepřijde kontroverzní. Z mého pohledu to byla rutinní záležitost dle pravidel, které tu máme, a holt jsem se upsal (cizí jazyky mi holt nikdy nešly). --Dvorapa (diskuse) 26. 6. 2016, 12:51 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
A prosím, rád bych se soustředil spíše na nápravu svojí chyby než ztrácel čas handrkováním se, kdože má být zablokován nebo cože to mám diskutovat předem. Máte nějaké konstruktivní návrhy, jak by se mohly kategorie jmenovat? --Dvorapa (diskuse) 26. 6. 2016, 12:56 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Zablokování bota a zablokování uživatele jsou dvě různé věci, které spolu nesouvisí. Nedávno jste začal upravovat zkratky ve wikistránkách, což vyvolalo revertační války. Proto jsem psal o prodiskutování takových kroků. Nad pojmenováním jsem nepřemýšlel, takže se k tomu vyjádřím snad/možná později.--Kacir 26. 6. 2016, 13:03 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
To už je celkem dávná záležitost, ale jasně, i tam jsme se nikdo z účastníků nepohodli, každý měl totiž jiný názor na to, kolik zkratek, jaké zkratky a kolik zkratek na stránce vypsat. Sice to nebyly revertační války v pravém smyslu, ale díky za připomenutí, na to jsem se chtěl pod lípou také zeptat. --Dvorapa (diskuse) 26. 6. 2016, 13:12 (CEST)Odpovědět[odpovědět]

To mě vždy dokáže spolehlivě rozesmát (čímž se nesnažím v žádném případě zlehčovat nastíněný seriosní problém). Kontroverze v 90 % případů vyvolají ty moje editace, které s hlavním jmenným prostorem a encyklopedickým obsahem nemají víceméně vůbec nic společného :D --Dvorapa (diskuse) 26. 6. 2016, 13:51 (CEST)Odpovědět[odpovědět]

Signifikantní spojitost tkví ovšem v něčem jiném: Ty editace zasahují buď do „soukromého“ prostoru wikipedistů (rekategorizace jejich stránek), do nejexponovanějších komunitních míst nebo do pravidel coby textů, které by se měly upravovat s největší uvážlivostí. A taky jsou mnohdy hromadné, rychlé, šířeji neprojednané, hlouběji nepromyšlené, ukvapené. To je zřejmě pro reakce určující víc než to, v kterém jmenném prostoru editace probíhají. --Bazi (diskuse) 26. 6. 2016, 13:57 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Věřte mi, že veškeré editace promýšlím delší dobu a i tyto jsem promýšlel měsíce předem (přibližně od půlky března, kdy jsem dával do kupy kategorie nálepek a ostatní kategorie wikipedistů), než jsem se do nich pustil. --Dvorapa (diskuse) 26. 6. 2016, 14:13 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Stejně tak jsem i promýšlel zkratky, jejich použití, četnost, formu, vypsání na stránkách, strategii. Jenže jsem pak při započetí promyšlených prací tvrdě narazil na vás :D --Dvorapa (diskuse) 26. 6. 2016, 14:15 (CEST)Odpovědět[odpovědět]

Dobrý den. Váš robot v souvislosti s touto úpravou poškodil vzhled mé osobní stránky. Prosím uveďte to do pořádku. Děkuji Herigona (diskuse) 27. 6. 2016, 15:39 (CEST)Odpovědět[odpovědět]

Opraveno, omlouvám se, nahlášeno jako chyba. --Dvorapa (diskuse) 27. 6. 2016, 17:41 (CEST)Odpovědět[odpovědět]

MediaWiki:Guidedtour-tour-BeBoldStudent.js a související[editovat zdroj]

Zdravím, jak to funguje? --Martin Urbanec (diskuse) 1. 7. 2016, 12:12 (CEST)Odpovědět[odpovědět]

Jsou to interaktivní průvodci postavení na základě rozšíření Extension:GuidedTour, první, pro wikikód, tu už máme celkem dlouho a nyní je dostupný odkazem ze stránky Průvodce (původní), druhý, pro VE, jsem připravil nově a je dostupný odkazem buď z Nápověda:Úvod nebo z Wikipedie:Průvodce/Pískoviště. Obecně fungují tak, že pokud k odkazu na libovolnou stránku Wikipedie (některé jsou kvůli bezpečnosti zakázané, ale těch je minimum) přidáte ?tour=wikiedbebold (případně BeBoldStudent nebo libovolný název zvolený v definici průvodce), spustí se série dialogových okének, které provádí uživatele libovolným prostředím/procesem (ty dvě konkrétně editací po pískovišti). Každý krok zobrazí dialogové okénko svázané s určitým prvkem stránky (pomocí ID) a ukazuje na něj. Po provedení určité akce nebo odklepnutí tlačítka se zobrazí další krok. Po opravě toho staršího pro wikikód a přípravě toho novějšího pro VE (vlastně víceméně jenom přeložením z enwiki a opravami chyb) se v tom teď trochu vyznám, mohl bych připravit i nějakého složitějšího (je libo průvodce pro založení ŽoKu nebo třeba detailní průvodce po prostředí VE?), ale není to nic složitého, stručný návod k přípravě vlastního je zde. Stačí takto? --Dvorapa (diskuse) 1. 7. 2016, 12:33 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Díky moc! --Martin Urbanec (diskuse) 1. 7. 2016, 12:54 (CEST)Odpovědět[odpovědět]

Bot[editovat zdroj]

Ahoj, jen takovy mozna hloupy dotaz, robot funguje automaticky s nejakou periodicitou, anebo pokazde jen jednorazove? Pokud se to lisi pripad od pripadu, tak mam na mysli tyhlencty veci [8], ktere se ale mezitim zacaly v cervnovych clancich znovu objevovat. Ja jen jestli je mam resit rucne (kdyz uz jich neni tolik jako pred zadosti), nebo pozadat robota pri velkem narustu znovu, ci staci v klidu pockat (pripadne jak dlouho?) a on to Skynet junior casem zvladne. --CCCVCCCC (diskuse) 2. 7. 2016, 09:45 (CEST)Odpovědět[odpovědět]

Bot funguje často jednorázově, tedy zadám příkaz a spustím, on plní příkaz až jej dokončí. Někteří boti ale fungují s určitou dávkou pravidelnosti, ti opravují různé předzadané nedostatky třeba jednou za měsíc nebo aktualizují nějaký údržbový seznam. Dřív tu fungoval automatický bot na opravy pravopisu, který to pravidelně opravoval chyby zadané na určité stránce, kdo ví, kde je mu konec (zkusím zjistit). --Dvorapa (diskuse) 2. 7. 2016, 10:25 (CEST)Odpovědět[odpovědět]

phab:T136114[editovat zdroj]

Zdravím, existuje u Vás na PAWS soubor /srv/paws/user-config.py? Mate mě totiž ten typ výjimky NoUsername... --Martin Urbanec (diskuse) 3. 7. 2016, 11:02 (CEST)Odpovědět[odpovědět]

Pravděpodobně ne, ls nevypíše vůbec nic.-měl jsem v cestě překlep. --Dvorapa (diskuse) 3. 7. 2016, 11:21 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Zkoušel jste přesně příkaz ls /srv/paws/user-config.py anebo prosté ls? Druhý příkaz totiž zjišťuje obsah Vašeho domovského adresáře, ten je prázdný. --Martin Urbanec (diskuse) 3. 7. 2016, 11:24 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Zkoušel jsem ls /srv/paws/, ale měl jsem v cestě překlep. Soubor existuje, pokud ho smažu, nic mi to nepomůže, a pokud stopnu server a nastartuji nový, vytvoří se znovu. --Dvorapa (diskuse) 3. 7. 2016, 11:32 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Aha. Existovat by měl, podle všeho obsahuje nastavení. Bohužel nic více mě nenapadá, zarážející je, že se tomuto nevěnují vývojáři... --Martin Urbanec (diskuse) 3. 7. 2016, 11:40 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Ono pro pywikibot, paws a quarry je na Phabricatoru jediný aktivnější yuvipanda a sám to neutáhne. --Dvorapa (diskuse) 3. 7. 2016, 12:17 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Celkově paws je ještě dost nevyladěná služba, server mi často bez příčiny hází error 500 (hlavně pokud v terminálu zrovna běží nějaký náročnější nebo obsáhlejší příkaz), terminál neumí některé znaky nebo našeptávač a nelze kopírovat do ani z. Je to skvělý, ale nedotažený nástroj. --Dvorapa (diskuse) 3. 7. 2016, 12:22 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Ono PAWS snad ani nevyvíjí Nadace, ale staví na projektu en:Jupyter. Ale s chybou 500 jsem se snad setkal jen jednou. Mimochodem, kopírovat alespoň ze shellu jde, byť pouze pomocí pravého tlačítka. --Martin Urbanec (diskuse) 3. 7. 2016, 12:29 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Mimochodem, zkuste nahradit ten soubor /srv/paws/user-config.py za soubor publikovaný zde. Mělo by to vypnout autorizaci pomocí OAuth a pwb.py login -lang:cs by po Vás měl chtít heslo. Třeba to bude fungovat alespoň jako workaround (počítejte s tím, že se ten soubor při nejbližší příležitosti sám od sebe vrátí do původního stavu). --Martin Urbanec (diskuse) 3. 7. 2016, 12:35 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Trochu jsem se v tom vrtal a zjistil příčinu. Soubor s konfigurací je poškozený. Pokud jej nahradím svým (ze svého PC), tak vše funguje jak má. Pokud jej smažu a pomocí gitu aktualizuji pwb, také vše funguje jak má, ale soubor se vytvoří v adresáři pwb (což je také správně, paws má v sobě pravděpodobně upravenou verzi pwb, která tento konfigurační soubor přenáší do nadřazené složky). Vše tedy mohu zprovoznit a funguje to, dokud nezastavím server a nenastartuji nový, pak se vše vrátí do chybového stavu (naštěstí není nutné). (po e. k.) --Dvorapa (diskuse) 3. 7. 2016, 12:43 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Už jen tak pro zajímavost, jak ten poškozený konfigurák vypadá? --Martin Urbanec (diskuse) 3. 7. 2016, 12:47 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
I nad tím jsem přemýšlel, podívám se. --Dvorapa (diskuse) 3. 7. 2016, 12:48 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Takto. Je možné ho porovnat se správným, v čem je chyba? Abychom to kdyžtak naservírovali vývojářům přímo před nos na zlatém podnose? :) --Dvorapa (diskuse) 3. 7. 2016, 12:54 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Zajímavý je, že já mám totožný (doufám) konfigurák, pro jistotu viz [9]. --Martin Urbanec (diskuse) 3. 7. 2016, 12:57 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Jinak delší dobu přemýšlím nad tím, jestli je to tím, že se přihlašuje DvorapaBot anebo Vaším počítačem (mě to totiž funguje v pořádku). Možná by nebylo od věci zkusit vytvořit nový účet a vyzkoušet, co se stane a zda to bude fungovat. Pokud ano, klidně Vám na ten druhý přidělím bot flag, než se to vyřeší. --Martin Urbanec (diskuse) 3. 7. 2016, 13:01 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
není třeba, workaround funguje. Mým počítačem to být nemůže, zkoušel jsem i odjinud. Může to však být v konfiguraci k mému účtu (mým účtům). Myslím si, že u mých účtů pádem serveru tento soubor dostal chybná oprávnění. Mimochodem soubor upřednostní ~/user-config.py, máte na serveru nahraný svůj vlastní? Možná máte také chybný soubor, ale chyba se neprojeví, protože máte vlastní konfigurační soubor. --Dvorapa (diskuse) 3. 7. 2016, 13:11 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Až do chvíle pár sekund zpět jsem tam měl kopii /srv/paws/user-config.py (kterou jsem tam měl kvůli zkopírování do pastebinu). Ta by nic ovlivnit neměla... Ad oprávnění) Která tam máte? Já 0644. --Martin Urbanec (diskuse) 3. 7. 2016, 13:20 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Také 644. Sakra to je divný. No nic, už vážně nevím, tak se tím nebudu zabývat a budu rád, že mi to funguje. --Dvorapa (diskuse) 3. 7. 2016, 13:43 (CEST)Odpovědět[odpovědět]

┌───────────────────────────────────┘ Ad našeptávač) Našeptávač bash umí, slouží k tomu klávesa tabulátoru :-). Napovídá názvy souborů a názvy příkazů (pokud jsou uvedeny v cestě umístěné v proměnné PATH, její obsah zjistíte pomocí echo $PATH). První stisknutí tabu doplňuje pouze tehdy, pokud je doplňovaný text jednoznačný, druhé zobrazí možnosti, je-li jich více. --Martin Urbanec (diskuse) 3. 7. 2016, 13:25 (CEST)Odpovědět[odpovědět]

U některých příkazů funguje našeptávač klasicky, u jiných však vůbec. I když možná je to tím, že tohle je starší Debian Jessie se starším jádrem, kde bude asi i starší terminál, a já jsem zvyklý pracovat spíš v aktuálním Ubuntu, doma na PC mám pak aktuální distribuci postavenou na Archu. --Dvorapa (diskuse) 3. 7. 2016, 13:43 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Aha. --Martin Urbanec (diskuse) 3. 7. 2016, 13:47 (CEST)Odpovědět[odpovědět]

Shrnutí bota[editovat zdroj]

Jen jsem se podíval na příspěvky bota, netušíte, proč bot vyplňuje shrnutí podobná https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedista:Mat%C4%9Bj_Such%C3%A1nek&diff=prev&oldid=13886862 ? --Martin Urbanec (diskuse) 3. 7. 2016, 13:53 (CEST)Odpovědět[odpovědět]

Koukám, že mezi námi funguje asi telepatie :D Divná nebo chybná shrnutí jsem už dávno opravil na translatewiki, ale pywikibot je stále neakceptuje a používá ta stará. Více píšu na vaší diskusní stránce. --Dvorapa (diskuse) 3. 7. 2016, 14:01 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
:D, odpovím tam. --Martin Urbanec (diskuse) 3. 7. 2016, 14:44 (CEST)Odpovědět[odpovědět]

ExperimentyUP[editovat zdroj]

Zdravím a díky ještě jednou za kvítek :-). Když už Vás tu mám, potřeboval bych ještě poradit. Snažil jsem se vložit do jisté šablony vložit přednastavitelný text, jako máte třeba Vy v pozvánce chemického projektu. Bohužel všechny pokusy skončily tak, že se to nezobrazovalo a podobně to dopadlo, i když to dělal Martin Urbanec. Jak tedy konkrétně tento kód funguje? Já jsem si alespoň myslel, že to vím, ale asi ne. Díky --OJJ, Diskuse 4. 7. 2016, 16:05 (CEST)Odpovědět[odpovědět]

V oné pozvánce to funguje tak, že k určitým klíčovým slovům jsou připojeny předdefinované úseky vět, které se vkládají, pokud některý z parametrů obsahuje klíčové slovo. Pokud šablona při vložení (substování) obsahuje více klíčových slov v parametrech, úseky vět se skládají za sebe jako puzzle. Pokud chcete pouze k stávajícímu textu šablony přidávat svůj vlastní konkrétní důvod, postačí funkce {{#if: {{{parametr|}}} | co zobrazit, pokud je vyplněný? třeba samotný {{{parametr}}}? | co zobrazit, pokud je prázdný? }}, která vloží důvod do textu, pokud je parametr vyplněn. pokud chcete předdefinovat úseky vět a přiřadit je ke klíčovým slovům (jako je to v oné pozvánce), pak bych vám s tím pomohl, stačí, když mi dáte jejich seznam. --Dvorapa (diskuse) 4. 7. 2016, 16:27 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
On pravděpodobně bude problém i v tom, že těch textů bylo hodně a šablona byla na substování nepřiměřeně dlouhá. Chtělo by to nějak zařídit, aby se substovala rekurzivně, jde-li to. --Martin Urbanec (diskuse) 4. 7. 2016, 16:44 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Tomu úplně nerozumím, ale kdybyste oba měli čas mi na příkladech ukázat, jak by měl výstup šablony vypadat, rád ji podle toho upravím. --Dvorapa (diskuse) 4. 7. 2016, 16:52 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Rekurzivně myslíte zpracování jednotlivých parametrů? To by se vymyslet dalo, u pozvánky jsem na to byl akorát líný. Nebo rekurzivně, že se text zobrazí částečně skrytý? --Dvorapa (diskuse) 4. 7. 2016, 17:10 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Pokud by uživatel substoval třeba {{experimentyUP|spam}}, substovaly by se i všechny šablony v {{experimentyUP}} vložené (tedy zejména funkce #if a související). Srozumitelné? --Martin Urbanec (diskuse) 4. 7. 2016, 17:43 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Ve výsledku by pak nebyla do DS vložena hromada větví, ale až ten konečný výsledek. --Martin Urbanec (diskuse) 4. 7. 2016, 17:44 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Ještě viz související diskusi u kolegy. --Martin Urbanec (diskuse) 4. 7. 2016, 17:46 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Už to asi chápu, já si původně myslel, že chcete přidat nějakou funkcionalitu do šablony tak, aby se zobrazoval nějaký text, jako to dělá ta pozvánka. Chcete však jen, aby se všechny šablony a funkce uvnitř šablony experimentyUP substovaly, tudíž aby se do DS nedostalo nic než čistý text? To je celkem jednoduché, zařídím večer, je však nutné, aby byly substovatelné (tj. aby byly podobně upraveny) i šablony uvnitř šablony experimentyUP a šablony uvnitř těch šablon, které jsou uvnitř experimentyUP, atd. Můžete si něco načíst v návodu na MediaWiki: Manual:Substitution#Multilevel substitution a zkusit to podle návodu, než budu mít chvíli se na to podívat. --Dvorapa (diskuse) 4. 7. 2016, 18:41 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Mimochodem doporučuji spíš než prázdné parametry, které doporučují oni, použít alternativní includeonly (viz Manual:Substitution#Includeonly v tom samém návodu níže), lépe se mi to osvědčilo v praxi. Nicméně pro plné pochopení musíte nejprve přečíst kapitolku o Multilevel substitution a až poté se zabývat alternativní metodou. --Dvorapa (diskuse) 4. 7. 2016, 18:45 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
No chceme i substování dle parametru, pokus o tvorbu takové šablony je zde. Každopádně díky za odkazy. --Martin Urbanec (diskuse) 4. 7. 2016, 18:51 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Ten pokus jsem narychlo trochu upravil, zkuste, jak to funguje pro různé případy. Mně se nyní (pokud substovaná bez parametrů) zobrazuje čistě text, ale nevím, jaké všechny varianty mohou nastat, tak to raději zkuste. --Dvorapa (diskuse) 4. 7. 2016, 19:00 (CEST)