Seznam kulturních památek v Karlíně

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Dostupné mapy ke článku
Upozornění Jste-li ochotni uvolnit své obrázky památek pod svobodnou licencí, neváhejte je nahrát do úložiště Wikimedia Commons (kliknutím na ikonku fotoaparátu v příslušném řádku tabulky). Obrázky uložené ve Wikimedia Commons můžete pomocí odkazu přidat do tohoto seznamu nebo do článku o příslušné památce, obci atd.
WikiProjekt Wiki Loves Monuments
WikiProjekt Fotografování

Tento seznam nemovitých kulturních památek v části Karlín v hlavním městě Praze vychází z Ústředního seznamu kulturních památek ČR, který na základě zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vede Národní památkový ústav jako ústřední organizace státní památkové péče. Údaje jsou průběžně upřesňovány, přesto mohou obsahovat i řadu věcných a formálních chyb a nepřesností či být neaktuální.

Pokud byly některé části dotčeného území vyčleněny do samostatných seznamů, měly by být odkazy na tyto dílčí seznamy uvedeny v úvodu tohoto seznamu nebo v úvodu příslušné sekce seznamu.

Karlín[editovat | editovat zdroj]

Karlín je od roku 1993 městskou památkovou zónou.[1]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Negrelliho viadukt s hradlem (Q12040558)


Czech signal box in Prague.jpg
 
Kategorie Negrelliho viadukt na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
47337/1-1554
Pam. katalog
MIS
Karlín Bubeneč, Holešovice, Karlín, Nové Město. Hradlo (stavědlo 4): Karlín, Křižíkova 245/10a
50°5′25,6″ s. š., 14°26′32,7″ v. d.
Železniční most viadukt Negrelliho, s viadukty dráhy a hradlem. Bubenské nábřeží, Rohanské nábřeží, Pernerova, Prvního pluku atd. Negrelliho viadukt byl postaven v letech 1846–1849 podle projektu Aloise Negrelliho a Jana Pernera.
 • viadukt I:
  • Holešovice: parcela 2415/1 (parcelní číslo ale odpovídá vlečkovému kolejišti železničních opraven), parcela 2331/1 (Bubenské nábřeží), 2417 (úsek přes Vltavu a Štvanici až k hranici Karlína).
  • Karlín (přes 20 parcel): 875 nad karlínskou částí Vltavy, 874/1, 943/1 Rohanské nábřeží, 874/2, 3, 4 pilíře na Rohanském nábřeží, 874/5 úsek Rohanské nábřeží–Pobřežní, 873, 801/1 most přes Sokolovskou, 871, 870 průchod Za Poříčskou bránou, 869, 812/3 most přes Křižíkovu, 812/5. Hradlo (stavědlo 4): Karlín, Křižíkova 245/10a na parcele 879.
  • Nové Město: parcela 2539 (aktuálně 2539/41 a 2539/1, úsek přes autobusové nádraží).
 • spojovací oblouk: Karlín, parcely 812/4, 863/1, 863/2, (parcela 862 neuvedena), 860, 826/3, 826/1, 858
 • viadukt II: Bubeneč, parcela 2164/1 (průchod trati Stromovkou)
 • viadukt III: Bubeneč, parcela 2164/16 (úsek od Malé říčky k Podbabské; podél ulic Goetheho, Ve struhách, Papírenská)

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

Památková ochrana zrušena 8. března 1985 Nádraží Těšnov (Q801330)


Tesnovske nadrazi.png
 
Kategorie Praha-Těšnov (former train station) na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
54072/1-2023
Pam. katalog
MIS
Karlín Těšnov čp. 562
50°5′29,55″ s. š., 14°26′13,22″ v. d.
Železniční stanice Denisovo nádraží (Těšnov). Otevřeno roku 1875, uzavřeno 1972, poté zbořeno severní křídlo, zbytek objektu roku 1978 prohlášen za kulturní památku, 1985 budova po požáru odstřelena. Parc. 785, 882/2, 882/3, 882/4, 882/5, 882/9, 942.

Poznámka: Adresa zrušena.
Památkově chráněno od roku 1978. Uvedené datum 31. prosince je zřejmě fiktivní a znamená, že památka byla zapsána k nezjištěnému datu v průběhu uvedeného roku
Památková ochrana zrušena 8. března 1985.

Celnice Severozápadní dráhy (Q31146603)


Bývalé nádraží Praha-Karlín přístav (01).jpg
 
Kategorie Ubytovna Rohan na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
101036
Pam. katalog
MIS
Karlín Rohanské nábřeží 672/13, parc. 928
50°5′41,9″ s. š., 14°26′54,25″ v. d.
Dvoupodlažní objekt bývalé celnice na obdélném půdorysu se sedlovou střechou a středním rizalitem na jižní fasádě. Cihlový neomítaný povrch fasády kontrastuje s kamenným obkladem nároží a soklu. Dnes ubytovna Rohan podniku ČSAD Praha holding a. s. Dříve adresa če. 33.

Poznámka: V MonumNetu jako součást památky „železniční stanice - nádraží Severozápadní dráhy (Denisovo nádraží)“, v Památkovém katalogu pod názvem „soubor věcí býv. nádraží Severozápadní dráhy“.
Památkově chráněno od 5. května 2004.

Sklad Severozápadní dráhy (Q31146603)


Praha_Karlin_sklad_SZ_drahy_2.jpg
 
Kategorie Sklad Severozápadní dráhy na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
101036
Pam. katalog
MIS
Karlín Rohanské nábřeží 642/35, parc. 927/4
50°5′42,54″ s. š., 14°26′57,75″ v. d.
Sklady jsou přízemní budova na značně protáhlém půdorysu s otevřeným krovem. Na dlouhých fasádách se střídají okna a dveřní otvory, které jsou vyvýšené nad úroveň terénu kvůli jednodušší manipulaci se skladovaným materiálem.

Poznámka: V MonumNetu jako součást památky „železniční stanice - nádraží Severozápadní dráhy (Denisovo nádraží)“, v Památkovém katalogu pod názvem „soubor věcí býv. nádraží Severozápadní dráhy“.
Památkově chráněno od 5. května 2004.

Karlínské divadlo (Q1734009)


Overview of Karlín Theatre in Karlín, Prague.jpg
 
Kategorie Hudební divadlo Karlín na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
40665/1-1612
Pam. katalog
MIS
Karlín Křižíkova 283/10
50°5′24,36″ s. š., 14°26′29,2″ v. d.
Budova karlínského divadla byla postavena roku 1884 podle návrhu Otty Ehlena, následně již v 90. letech 19. století upravovaná architektem Bedřichem Ohmannem. Autorem opony je budapešťský profesor Akademie Viktor Tardos-Krenner. Budova byla postavena roku 1881 pro cirkusová, později varietní představení. Byl zde realizován druhý největší divadelní sál v Praze hned po Státní opeře. Budova je tvořena několika částmi. Jedná se o dvoupodlažní divadelní budovou s restaurací a předsálím situovanou do Křižíkovy ul., kubus hmoty vlastního divadelního sálu s jevištěm a provazištěm a dále provozní objekty, většinou novodobé. Na uliční fasádě se uplatňuje neorenesanční tvarosloví (palmety, triglify, klasicizující hlavice).

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

Sokolovna (Q31146639)


Karlín, Malého, sokolovna (01).jpg
 
Kategorie Sokol house in Karlín na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
102905
Pam. katalog
MIS
Karlín Malého 319/1
50°5′22,95″ s. š., 14°26′37,44″ v. d.
Budova karlínské sokolovny byla postavena v letech 1886–1887 podle návrhu stavitele Josefa Blechy st. V provedení se snoubí historismus a moderna. Nepravidelný půdorys je dán stavební parcelou, která prochází skrz domovní blok mezi ulicemi Malého a Jirsíkovou. Starší část objektu, postavená v neorenesančním slohu roku 1886, byla ve 20. letech 20. století doplněna přístavbou směrem na východ, ovlivněnou tehdejšími moderními architektonickými směry. Na předstoupeném rizalitu jsou umístěny oválné niky s bustami Tyrše a Fügnera.

Památkově chráněno od 7. dubna 2008.

Karlínská kasárna (Q28838028)


Karlín, Křižíkova 12, Prvního pluku 2, kasárna (01).jpg
 
Kategorie Karlínská kasárna na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
40629/1-1588
Pam. katalog
MIS
Karlín Křižíkova 20/12, Vítkova 20/9, Prvního pluku 20/2
50°5′25,71″ s. š., 14°26′39,38″ v. d.
Karlínská kasárna (Ferdinandova kasárna). Postavena v letech 1845–1848 firmou bratří Kleinů. Monumentální klasicistní budova s fortifikačním rázem fasád. Hlavní křídlo s mělkým rizalitem se obrací do ulice Křižíkovy. K němu přiléhají dvě postranní křídla, mezi nimiž je rozsáhlý pravidelný dvůr s novodobými přístavky. Dispozice všech tří křídel je dvoutraktová s průběžnými komunikačními trakty při dvoře. Ve středu hlavného křídla se nachází klenutý průjezd do dvora.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

Prvního pluku 4 (Q37340987)


Prvniho_pluku1_4.JPG
 
Kategorie Prvního pluku 4 na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
40643/1-1599
Pam. katalog
MIS
Karlín Prvního pluku 140/4, Křižíkova 140/23
50°5′27,08″ s. š., 14°26′34,5″ v. d.
Činžovní dům. Třípodlažní nárožní dům s pozdně klasicistní fasádou. Vznikl roku 1837 podle návrhu Jana Ripoty. Dům vznikl před průrazem Křižíkovy třídy a postavením viaduktu.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

Prvního pluku 14 (Q37341009)


Prvniho_pluku1_14.JPG
 
Kategorie Prvního pluku 14 na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
40645/1-1600
Pam. katalog
MIS
Karlín Prvního pluku 144/14
50°5′30,28″ s. š., 14°26′33,02″ v. d.
Činžovní dům. Klasicistní nájemní dům byl postaven roku 1839 podle návrhu Johanna Maxmiliána Hegera, fasáda byla později upravena. Čtyřkřídlý činžovní dům s hladce řešenou fasádou. Půlkruhově uzavřený vjezd je proražen na střední ose budovy. Čelní část a jižní dvorní křídlo z roku 1939, severní a východní křídla postavena 1876.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

Křižíkova 31 (Q37341142)


Praha_Karlin_Krizikova_31.JPG
 
Kategorie Křižíkova 31 (Prague) na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
40659/1-1607
Pam. katalog
MIS
Karlín Křižíkova 178/31
50°5′27,87″ s. š., 14°26′37,98″ v. d.
Dům U Zeleného stromu. Řadový činžovní dům postavený dle plánu Johanna Ripoty z roku 1842. Řadový činžovní dům s vysokým pilastrovým řádem typický pro karlínskou klasicistní zástavbu. Trojpodlažní činžovní dům s pětiosým průčelím s průjezdem proraženým na střední ose fasády.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

Památková ochrana zrušena 31. prosince 1964 Křižíkova 35 (Q37341235)


Karlín, Křižíkova 35.jpg
 
Kategorie Křižíkova 35 (Prague) na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
54275/1-1608
Pam. katalog
MIS
Karlín Křížíkova 185/35, parc. 65/1
50°5′28,36″ s. š., 14°26′39,66″ v. d.
činžovní dům

Poznámka: V Památkovém katalogu neobsažen.
Památkově chráněno od 22. prosince 1964.
Památková ochrana zrušena 31. prosince 1964. Uvedené datum 31. prosince je zřejmě fiktivní a znamená, že památka byla vyškrtnuta k neurčenému datu v průběhu uvedeného roku, možná i zpětně

Kaple svatého Karla Boromejského (Q37340887)


Praha_Karlin_Kaple_sv_Karla_Boromejskeho.JPG
 
Kategorie Chapel of Saint Charles Borromeo in Karlín na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
41518/1-2155
Pam. katalog
MIS
Karlín Vítkova, v řadě mezi čo. 10 a 12, parc. 26
50°5′25,83″ s. š., 14°26′45,31″ v. d.
Neorománská kaple sv. Karla Boromejského, vysvěcená roku 1866, byla postavena podle návrhu Petra Holečka. Kaple je součástí bývalého kláštera broromejek a zároveň součástí kompaktního bloku domů.

Památkově chráněno od 13. září 1991.

Památková ochrana zrušena 31. prosince 1964 Sokolovská čp. 17 (Q37341214)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
54272/1-1587
Pam. katalog
MIS
Karlín Sokolovská čp. 17
činžovní dům

Poznámka: Čp. 17 nyní neobsazeno. Parcelní číslo v MonumNetu neuvedeno. Památkový katalog neuvádí adresu ani umístění, později z Památkového katalogu záznam zmizel zcela.
Památkově chráněno od 22. prosince 1964.
Památková ochrana zrušena 31. prosince 1964. Uvedené datum 31. prosince je zřejmě fiktivní a znamená, že památka byla vyškrtnuta k neurčenému datu v průběhu uvedeného roku, možná i zpětně

Dům U červené hvězdy (Q31146647)


U_Cervene_hvezdy1.JPG
 
Kategorie U červené hvězdy (Karlín) na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
50735/1-1585
Pam. katalog
MIS
Karlín Sokolovská 5/49, Vítkova 5/32
50°5′33,97″ s. š., 14°26′42,51″ v. d.
Měšťanský dům U červené hvězdy. Rozsáhlý jednokřídlý nárožní dvoupatrový dům postaven řádem křižovníků s červenou hvězdou v letech 1841–1844 podle návrhu Jana Ripoty. Pozdně klasicistní průčelí je členěno dvěma bočními a jedním středním rizalitem s trojicí portálů a balkonem na kamenných konzolách s kovovým zábradlím v prvním patře. Střední rizalit je zakončen trojúhelným štítem, v němž je znak řádu křižovníků s červenou hvězdou.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

Sokolovská 51 (Q37340924)


Praha_Karlin_Sokolovska_51.JPG
 
Kategorie Sokolovská 51 (Prague) na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
41435/1-2101
Pam. katalog
MIS
Karlín Sokolovská 46/51, U nádražní lávky 46/3
50°5′34,7″ s. š., 14°26′45,26″ v. d.
Činžovní dům. Klasicistní čtyřkřídlý objekt s nepravidelným pavlačovým dvorem. Klasicistní nájemní dům vystavěný před rokem 1846 jako jednopatrový s přízemním dvorním křídlem. Roku 1846 přistavěno jednopatrové levé dvorní křídlo a jednopatrové křídlo vzadu ve dvoře. Roku 1884 zvýšen hlavní objekt na dvoupatrový, novorenesanční fasáda vznikla roku 1884 podle plánů Josefa Blechy st. 1923 hlavní objekt zvýšen na třípatrový, vzadu ve dvoře na dvoupatrový. Tvoří součást bloku s významným domem čp. 5.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

Památková ochrana zrušena 31. prosince 1964 Sokolovská 53 (Q37341251)


Sokolovská - U nádražní lávky.jpg
 
Kategorie Sokolovská 53 (Prague) na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
54273/1-1591
Pam. katalog
MIS
Karlín Sokolovská 43/53, U nádražní lávky 43/1, parc. 271
50°5′34,79″ s. š., 14°26′46,19″ v. d.
činžovní dům

Poznámka: V Památkovém katalogu není uveden.
Památkově chráněno od 22. prosince 1964.
Památková ochrana zrušena 31. prosince 1964. Uvedené datum 31. prosince je zřejmě fiktivní a znamená, že památka byla vyškrtnuta k neurčenému datu v průběhu uvedeného roku, možná i zpětně

Zájezdní hostinec U města Hamburku (Q37341316)


Sokolovská str2, Prague Karlín.jpg
 
Kategorie Hostinec U města Hamburku na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
10095/1-2192
Pam. katalog
MIS
Karlín Sokolovská 81/55, U nádražní lávky 81/2, Pobřežní 81/32
50°5′35,46″ s. š., 14°26′48,58″ v. d.
Zájezdní hostinec U města Hamburku. Nárožní klasicistní budovu zájezdního hostince nechal v letech 1828–1829 postavit Václav Novotný. Je tvořena dvoupatrovým křídlem do Sokolovské ulice a dvěma přiléhajícími patrovými křídly. Průčelí do Sokolovské má reprezentativní charakter.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

Dům U větrostřelce (Q37341077)


Praha_Karlin_Sokolovska_54.JPG
 
Kategorie U větrostřelce na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
40638/1-1596
Pam. katalog
MIS
Karlín Sokolovská 91/54, Vítkova 91/30
50°5′32,75″ s. š., 14°26′41,37″ v. d.
Činžovní dům U větrostřelce. Nárožní dvoupatrový dům z roku 1849 byl postaven dle návrhu Alexandra Hellmicha. Zachoval si ve značné míře původní klasicistní podobu, včetně mnoha detailů, a zachovává původní výškovou hladinu zástavby. Je součástí bloku domů čp. 22, 51, 112, 113, 120, 155, který je intaktně zachovanou klasicistní zástavbou.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

Sokolovská 60 (Q37341055)


Praha_Karlin_Sokolovska_60.JPG
 
Kategorie Sokolovská 60 (Prague) na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
40649/1-1602
Pam. katalog
MIS
Karlín Sokolovská 155/60
50°5′33,29″ s. š., 14°26′43,88″ v. d.
Řadový nájemní dům postavený v letech 1839–1840 podle projektu Johanna Maxmiliána Hegera. Je součástí bloku domů čp. 22, 51, 112, 113, 120, 155, který je intaktně zachovanou klasicistní zástavbou. Dvoupatrový dům symetrické kompozice s průjezdem na střední ose. Objekty ve dvoře nejsou památkově chráněné.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

Sokolovská 62 (Q37340966)


Praha_Karlin_Sokolovska_62.JPG
 
Kategorie Sokolovská 62 (Prague) na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
40640/1-1597
Pam. katalog
MIS
Karlín Sokolovská 120/62
50°5′33,51″ s. š., 14°26′44,64″ v. d.
Činžovní dům. Řadový dům z roku 1841.
 • uliční budova (čp. 120), dvoupatrová, pavlačová se sedmiosou původní uliční fasádou, přízemí bylo novodobě upraveno. Dům je podsklepen s valenými klenbami. Přízemím vede průjezd zaklenutý valeně se štukovými kazetami.
 • budova v 1. dvoře, jednopatrová s pavlačí na severním průčelí. Přízemím opět vede klenutý průjezd.
 • budova ve 2. dvoře, postavena roku 1923

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

Karlínské náměstí 14 a 15 (Q37340870)


Sokolovská - prodloužení Peckovy.jpg
 
Kategorie Karlínské náměstí 14 a 15 na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
41439/1-2103
Pam. katalog
MIS
Karlín Karlínské náměstí 22/14 a 51/15, Sokolovská 51/64 (severní konec západní strany náměstí)
50°5′33,72″ s. š., 14°26′46,07″ v. d.
Činžovní dům: nárožní dvoukřídlý klasicistní objekt vystavěný během 1. poloviny 19. století. Dva domy, dnes dispozičně spojené s jednotnou fasádou. Roku 1846 bylo postaveno křídlo do náměstí a část křídla do ulice Sokolovské. Toto křídlo bylo pak prodlouženo do stávajícího rozsahu dle návrhu Fr. Šlechty. Z roku 1857 je přístavba v západní části dvora, která byla roku 1925 zvýšena o druhé podlaží.
 • činžovní dům čp. 22, parc. 46
 • činžovní dům čp. 51 a dvorní křídlo, parc. 47

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

Sady na Karlínském náměstí (Q12028740)


Husitské práče.jpg
 
Kategorie Karlínské náměstí na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
104762
Pam. katalog
MIS
Karlín Karlínské náměstí
50°5′32,68″ s. š., 14°26′50,95″ v. d.
Sady na Karlínském náměstí, parc. 2, 335/1, 335/2, 336/1, 336/2, 821, 823. Sadová úprava náměstí byla prováděna v letech 1861–1873, tedy téměř současně s výstavbou kostela sv. Cyrila a Metoděje. Cesty vytvářejí převážně nepravidelně tvarované oválné plochy trávníků, pouze v okolí kostela se cesty sbíhají symetrickém způsobem. Autor úpravy parku není znám, vznik je spojován s finanční podporou průmyslníků Daňka, Götze, Riedla. V průhledu na ose sever–jih je umístěna kruhová vodní kašna (samostatně evidovaná KP). V parku se nachází 19 druhů listnatých stromů

Památkově chráněno od 19. března 2012.

Kašna (Q37341350)


Praha_Karlin_Karlinske_nam_kasna.JPG
 
Kategorie Fountain at Karlínské náměstí na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
44414/1-1582
Pam. katalog
MIS
Karlín Karlínské náměstí, ve středu parku, parc. 336/1
50°5′32,77″ s. š., 14°26′50,92″ v. d.
Klasicistní kašna z roku 1862. Mramorová kašna s dvěma kruhovými mísami nad sebou uprostřed kruhového bazénu.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

Kostel svatých Cyrila a Metoděje (Q3503833)


Kostel sv. Cyrila a Metodeje Karlin z Vitkova.jpg
 
Kategorie Church of Saints Cyril and Methodius (Karlín) na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
40617/1-1579
Pam. katalog
MIS
Karlín Karlínské náměstí, parc. 1
50°5′28,77″ s. š., 14°26′53,09″ v. d.
Trojlodní neorománská bazilika s výrazně převýšenopu hlavní lodí, transeptem a dvojicí věží při presbyteriu (tři polokrukové apsidy). Byla postavena podle projektu Karla Rössnera z roku 1851 v letech 1854–1863. Na výtvarné výzdobě se podíleli přední čeští umělci 19. století. Malířská a plastická výzdoba prováděna až do konce 19.století.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

Škola (Q31146655)


Karlínské náměstí 8, škola.jpg
 
Kategorie Střední odborné učiliště kadeřnické, Karlínské náměstí na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
40664/1-1611
Pam. katalog
MIS
Karlín Peckova 225/4, Karlínské náměstí 225/8 (jihozápadní roh Karlínského náměstí)
50°5′26,03″ s. š., 14°26′52,28″ v. d.
Škola (nyní SOU kadeřnické). Dvoupatrová nárožní budova školy na půdorysu písmene L byla postavena v letech 1863–1864 podle plánů, které zpracoval karlínský stavební úřad. V dekorativní výzdobě fasády je patrný vliv románských architektonických prvků. Ve štítu nápis: „Pojď sem synu, uč se moudrým býti“.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

Radnice (Q31146708)


Karlínské náměstí 7, Dům dětí a mládeže hlavního města Prahy.jpg
 
Kategorie Town hall of Karlín na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
40667/1-1613
Pam. katalog
MIS
Karlín Kollárova 316/7, Karlínské náměstí 316/7
50°5′26,85″ s. š., 14°26′55,6″ v. d.
Radnice (dnes dům dětí a mládeže). Novorenesanční budova karlínské radnice zbudována v letech 1885–1886 podle projektu architektů Antonína Bauma a Bedřicha Münzbergera. Trojpodlažní nárožní budova s centrálním půdorysem ve tvaru písmene U. Střední rizalit s portálem předstupuje a je zakončen trojúhelným tympanonem se sochařskou výzdobou (uprostřed alegorie Prahy mezi alegoriemi ctností). Průčelí zdobeno medailony v suprafenestrách a dalšími sochařskými prvky, jejichž autorem je Jindřich Čapek (osazeny 1866).

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

Kollárova 10 (Q37341363)


Praha_Karlin_Kollarova_10.JPG
 
Kategorie Kollárova 10 (Prague) na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
44416/1-1610
Pam. katalog
MIS
Karlín Kollárova 203/10 (u jihovýchodního rohu Karlínského náměstí)
50°5′27,45″ s. š., 14°26′58,03″ v. d.
Činžovní dům. Postaven v letech 1848–1849 podle projektu Franze Wolfa pro Antonína Suchánka. Klasicistní dvoupatrový řadový obytný dům s průjezdem na střední ose.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

Kollárova 12 (Q37341161)


Praha_Karlin_Kollarova_12.JPG
 
Kategorie Kollárova 12 (Prague) na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
40662/1-1609
Pam. katalog
MIS
Karlín Kollárova 190/12 (u jihovýchodního rohu Karlínského náměstí)
50°5′27,9″ s. š., 14°26′57,61″ v. d.
Činžovní dům. Klasicistní nájemní dům byl postaven podle plánů Johanna Maximiliana Hegera z roku 1844. Dvouposchoďový činžovní dům s hloubkovou trojkřídlou dispozicí. Ve dvoře stojí historická pumpa.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

Kollárova 14 (Q37341099)


Karlínské náměstí, Kollárova 14.jpg
 
Kategorie Kollárova 14 (Prague) na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
40653/1-1604
Pam. katalog
MIS
Karlín Kollárova 158/14 (východní strana jižní části Karlínského náměstí)
50°5′28,49″ s. š., 14°26′57,29″ v. d.
Činžovní dům. Řadový dům s průjezdem na střední ose a s pavlačovým dvorem z 1. poloviny 19. století. Na dvorní straně vystupuje na severu boční křídlo. K bočnímu křídlu přiléhá novostavba, která je s ním v patrech propojena chodbami. V bočním křídle nově zbudovaný výtah.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

Kollárova 16 (Q37341121)


Karlínské náměstí, Kollárova 16.jpg
 
Kategorie Kollárova 16 (Prague) na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
40657/1-1606
Pam. katalog
MIS
Karlín Kollárova 171/16 (východní strana jižní části Karlínského náměstí)
50°5′29,11″ s. š., 14°26′56,97″ v. d.
Činžovní dům. Klasicistní nájemní dům byl postavený roku 1842 podle návrhu Alexandra Hellmicha. Dvoupatrový činžovní dům s hlavním křídlem do ulice a dvěma kolmými křídly do dvora. Průjezd je zaklenut dvěma zrcadlovými klenbami. Dvorní křídla jsou výrazně hloubková s pavlačemi nesenými kamennnými profilovanými konzolami a podklenutými segmenty.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

Karlínské náměstí 3 (Q37340943)


Praha_Karlin_Karlinske_nam_3.JPG
 
Kategorie Karlínské náměstí 3 na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
40655/1-1605
Pam. katalog
MIS
Karlín Karlínské náměstí 170/3 (uprostřed východní strany severní části náměstí)
50°5′33,97″ s. š., 14°26′54,64″ v. d.
Dům V Ráji. Činžovní dům. Klasicistní nájemní dům byl postaven podle projektu Josefa Schmidka z roku 1841. Na počátku 20. století byla na průčelí vytvořena secesní štuková výzdoba. Dvopatrový činžovní dům s osově řešeným průčelím. Ve středu fasády secesní nápis „V ráji“ je doplněn kruhovými reliéfy Adama a Evy.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

Karlínské náměstí 2 (Q37341177)


Praha_Karlin_Karlinske_nam_2.JPG
 
Kategorie Karlínské náměstí 2 na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
40651/1-1603
Pam. katalog
MIS
Karlín Karlínské náměstí 156/2 (uprostřed východní strany severní části náměstí)
50°5′34,57″ s. š., 14°26′54,31″ v. d.
Dům U Modlitebny (Zum Tempel). Činžovní dům. Nájemní dům z roku 1840 postavený podle plánu Josefa Schmidka. Tříposchoďový činžovní dům s průjezdem na střední ose. Třetí podlaží (zřejmě míněno třetí patro) dostavěno později.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

Památková ochrana zrušena 31. prosince 1964 Sokolovská 82 – U dělokříže (Q37341221)


Karlín, Sokolovská 82, U dělokříže.jpg
 
Kategorie U dělokříže (Karlín) na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
54274/1-1598
Pam. katalog
MIS
Karlín Sokolovská 128/82, parc. 310
50°5′37,05″ s. š., 14°27′0,91″ v. d.
činžovní dům U dělokříže

Poznámka: V Památkovém katalogu není uveden.
Památkově chráněno od 22. prosince 1964.
Památková ochrana zrušena 31. prosince 1964. Uvedené datum 31. prosince je zřejmě fiktivní a znamená, že památka byla vyškrtnuta k neurčenému datu v průběhu uvedeného roku, možná i zpětně

Sokolovská 88 (Q37340905)


Praha_Karlin_Sokolovska_88.JPG
 
Kategorie Sokolovská 88 (Prague) na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
41219/1-1963
Pam. katalog
MIS
Karlín Sokolovská 109/88
50°5′37,72″ s. š., 14°27′3,78″ v. d.
Dům U Tří lilií. Klasicistní dvoupatrový řadový nájemní dům z roku 1840.

Památkově chráněno od roku 1977. Uvedené datum 31. prosince je zřejmě fiktivní a znamená, že památka byla zapsána k nezjištěnému datu v průběhu uvedeného roku

Sokolovská 92 (Q37340835)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
41221/1-1964
Pam. katalog
MIS
Karlín Sokolovská 110/92, Thámova 110/32, parc. 470
50°5′38,27″ s. š., 14°27′6,28″ v. d.
Původně nárožní čtyřkřídlý klasicistní dům U Zlatého slunce s pavlačovým dvorem z 1. poloviny 19. století. Byl silně poškozen povodněmi roku 2002 a poté srovnán se zemí. Je z něj pravděpodobně zachováno podzemí, kde probíhal roku 2007 archeologický výzkum.

Poznámka: Adresa vymazána z RÚIAN. Na místě dnes stojí polyfunkční kancelářský dům Thámova 681/32, z původního objektu nezachovány žádné stavební konstrukce.

Karlín, Sokolovská, Thámova 32.jpg

Památkově chráněno od roku 1977. Uvedené datum 31. prosince je zřejmě fiktivní a znamená, že památka byla zapsána k nezjištěnému datu v průběhu uvedeného roku

Sokolovská 91 (Q37341301)


Sokolovská str, Prague Karlín.jpg
 
Kategorie Sokolovská 91 (Prague) na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
100143
Pam. katalog
MIS
Karlín Sokolovská 88/91, Pobřežní 88/64
50°5′39,62″ s. š., 14°27′6,62″ v. d.
Činžovní dům. Objekt z roku 1841 představuje jeden z nejstarších objektů klasicistní zástavby lokality. Hlavní budova se jako jediná zachovala z původního velkorysého rozvrhu. Stavba je zanedbaná.

Památkově chráněno od 21. března 2003.

Památková ochrana zrušena 31. prosince 1977 Křižíkova 71 (Q37341199)


Karlín, Křižíkova 71.jpg
 
Kategorie Křižíkova 71 (Prague) na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
54044/1-1965
Pam. katalog
MIS
Karlín Křižíkova 160/71, parc. 308
50°5′33,57″ s. š., 14°27′3,68″ v. d.
Činžovní dům. Původně trojpodlažní dům v uliční řadě, dnes nastavěn o další dvě podlaží.

Poznámka: V Památkovém katalogu zmatené údaje o památkové ochraně (datum ukončení ochrany totožné s datem zapsání do rejstříku, rozhodnutí o ukončení ochrany chybí).
Památkově chráněno od roku 1977. Uvedené datum 31. prosince je zřejmě fiktivní a znamená, že památka byla zapsána k nezjištěnému datu v průběhu uvedeného roku
Památková ochrana zrušena 31. prosince 1977. Uvedené datum 31. prosince je zřejmě fiktivní a znamená, že památka byla vyškrtnuta k neurčenému datu v průběhu uvedeného roku, možná i zpětně

Křižíkova 77 (Q37341032)


Praha_Karlin_Krizikova_77.jpg
 
Kategorie Křižíkova 77 (Prague) na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
40647/1-1601
Pam. katalog
MIS
Karlín Křižíkova 147/77, Thámova 147/15
50°5′34,03″ s. š., 14°27′6,47″ v. d.
Činžovní dům U Města Heidelbergu. Dvoupatrový nárožní dům z roku 1840 byl postaven podle návrhu Josefa Schmidka. Budova zachovává původní výškovou úroveň zástavby. Průjezd je zaklenut segmentově a vede do pavlačového dvora obklopeného třemi křídly budovy, z nichž severní je jednopatrové.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

Hospoda U Zábranských (Q31146673)


Praha_Karlin_Krizikova_89.JPG
 
Kategorie U Zábranských (Karlín) na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
41502/1-2144
Pam. katalog
MIS
Karlín Křižíkova 330/89
50°5′35,37″ s. š., 14°27′11,7″ v. d.
Novorenesanční dům s restaurací U Zábranských byl postaven roku 1888 podle návrhu Bohumila Štěrby. Vzadu ve dvoře je původní patrový objekt (ten však není prohlášen za KP). Mezi ním a domem je situovaná památkově nehodnotná přízemní přístavba.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

Strojírny Breitfeld-Daněk (Q37341285)


Pernerova, ČKD Dukla (01).jpg
 
Kategorie ČKD Karlín na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
105958
Pam. katalog
MIS
Karlín Pernerova 673/47, 673/49, parc. 413/1, 413/3
50°5′28,56″ s. š., 14°27′14,03″ v. d.
Strojírny Breitfeld-Daněk, budova čp. 673 včetně navazující konstrukce dvorany. Tovární hala (tzv. Kotlárna), původně soustava více propojených prostorů. Konverze pro nové využití zachovala charakteristické prvky haly. Součást továrny Breitfeld-Daněk. Počátky objektu Kotlárny spadají do 19. století, s pozdějšími úpravami (např. M. Blecha 1889–1891), výrazná přestavba Blechou i 1906–1907. Halový objekt na obdélném půdoryse, orientovaný vůči Pernerově ul. podélně. Hala členěna na tři podélné lodě – hlavní loď je vyšší s charakteristickými trojúhelnými štíty, po krajích skosenými. Loď při ulici má v jihozápadním rohu vyzděnou hranolovou věž, o patro přesahující střechu nad postranní lodí, zastřešenou sedlovou střechou s trojúhelným štítem do ulice. Všechny lodě jsou zastřešeny rovněž sedlovou střechou, přičemž hlavní a postranní loď při ulici jsou opatřeny pásem vrcholových světlíků. Zastřešená konstrukce haly přesahuje východní štít o několik polí - přesah vytváří otevřený volný prostor před vstupem - dvoranu.

Poznámka: Nyní budova Forum Karlín. MonumNet ani Památkový katalog neuvádí adresu, Památkový katalog však uváděl čp. v názvu památky. Na uvedené parcele 413/1 se nacházejí adresy Pernerova 673/47 a 673/49, parcela 413/3 s první parcelou přímo nesouvisí. MonumNet uvádí též ul. Thámovu, s Thámovou ulicí však uvedená parcela nesousedí.
Památkově chráněno od 30. listopadu 2016.

Kaple Panny Marie u vojenského hřbitova (Q37340850)


Karlín, kaple vojenského hřbitova.jpg
 
Kategorie Chapel of the military cemetery in Karlín na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
40619/1-1580
Pam. katalog
MIS
Karlín Pernerova, parc. 401/6
50°5′28,87″ s. š., 14°27′24,89″ v. d.
Barokní kaple postavena roku 1753 architektem pravděpodobně z okruhu Kiliána Ignáce Dientzenhofera. Byla původně součástí dnes již zrušeného vojenského hřbitova, který náležel k areálu Invalidovny. Má čtvercový půdorys a půlkruhovou apsidu. Střecha je sedlová, vystupuje z ní zvonička na čtvercovém půdorysu při severní straně.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

Park na Lyčkově náměstí (Q37341269)


Lyčkovo náměstí Praha 8-Karlín 02.jpg
 
Kategorie Lyčkovo náměstí na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
104793
Pam. katalog
MIS
Karlín Lyčkovo náměstí, parc. 609, 816
50°5′36,81″ s. š., 14°27′29,26″ v. d.
Parková kompozice náměstí byla vytvořena pravděpodobně v letech 1902–1906 žáky Františka Thomayera. Rozvrh cest, jenž má v půdorysu podobu stylizovaného brouka, je komponován s ohledem na okolní zástavbu. Těžiště parku tvoří snížený parter půvorního tvaru s výsadbou růží. Z původních dřevin v parku rostou krásné exempláře lísky turecké (Corylus corulna) a panašovaného javoru horského (Acer pseudoplatanus ´Leopoldii´). V travnatých plochách jsou jako solitéry nově vysázeny převislé buky lesní (Fagus sylvatica ´Pendula´), na plochách před školou kuželovité habry obecné (Carpinus betulus ´Columnaris´). Po obvodu parku jsou obnovené aleje javoru horského (Acer pseudoplatanus), severní a jižní stranu zdůrazňují kulovité javory mléče (Acer platanoides ´Globosum´). Na ploše parku je ve středu sníženého parteru umístěna plastika „Vzdělání“ od Josefa Mařatky, při západní straně je litinová kašna a litinová pumpa v jihozápadním rohu náměstí před školou – tyto objekty nejsou výslovně zmíněny ve výrokové části prohlášení parku za kulturní památku.

Památkově chráněno od 9. května 2012.

Škola (Q31146584)


Lyčkovo náměstí Praha 8-Karlín 02.jpg
 
Kategorie School at Lyčkovo náměstí na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
13025/1-2203
Pam. katalog
MIS
Karlín Lyčkovo náměstí 460/6, Kubova 460/1, Sovova 460/2
50°5′35,2″ s. š., 14°27′30,09″ v. d.
Škola byla postavena podle návrhu architekta Josefa Sakaře v letech 1903–1905, na výtvarné výzdobě se podíleli umělci Antonín Mára, Antonín Štrunc a Jano Köhler. Objekt tvoří hlavní budova, z níž vybíhají v tupém úhlu dvě postraní křídla, zakončená výraznými rizality. Půdorys se tak pomyslně podobá písmeni W. Stavba je architektonicky členěná (složitá prejzová valbová střecha, štíty v průčelích, věžičky, arkýře) a dekorativně zdobaná (bohatá štuková výzdoba, sgrafita, portály se sochařským osazením).
 • škola čp. 460, parc. 610
 • parková úprava, oplocení, brána, parc. 611, 616/1
 • zahrádka východní, oplocení, parc. 612
 • zahrádka západní, oplocení, parc. 615

Prostředí kulturní památky tvoří trafostanice (pp. 616/3) a budova družiny (pp. 616/2).
Památkově chráněno od 17. května 1994.

Kubova 6 (Q37341333)


Praha_Karlin_Kubova_6.jpg
 
Kategorie Kubova 6 (Prague) na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
44417/1-1615
Pam. katalog
MIS
Karlín Kubova 505/6 (u jihovýchodního rohu Lyčkova náměstí)
50°5′35,94″ s. š., 14°27′33,54″ v. d.
Secesní čtyřetážní nájemní dům od Františka Šimůnka se sgrafity vznikl roku 1909. Snoubí se zde užití rostlinných a zoomorfních secesních motivů (labuť, kachna, volavka, čáp), dle kartonů Mikoláše Alše provedl K. Klusáček. Dochována značná část kvalitního umělecko-řemeslného vybavení-štuková výzdoba, terazzo, zábradlí apod.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

Národní dům (Q31146689)


Národní dům Karlín, z Hybešovy ulice.jpg
 
Kategorie Národní dům (Karlín) na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
40627/1-1586
Pam. katalog
MIS
Karlín Hybešova 14/10
50°5′38,97″ s. š., 14°27′35,82″ v. d.
Národní dům (dnes Český rozhlas). Navržen architektem Josefem Sakařem. Výstavba probíhala v letech 1910–1911 pod vedením stavitele Otakara Nekvasila. Velkoryse řešená reprezentativní secesní budova na pravidelném půdorysu s dvěma odstupňovanými rizality a portikem s dvojicemi sloupů na průčelí hlavní části. K ní přiléhají dvě osová křídla, mezi nimiž je terasa se schodištěm vedoucím na zahradu. Na zahradě je původní dřevěný altán na polygonálním půdorysu.
 • Národní dům, parc. 573
 • altán, parc. 572/1
 • parc. 572/2, 572/3

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

Výklenková kaplička svatého Václava (Q17115638)


Kaplička u Invalidovny.jpg
 
Kategorie Chapel of Saint Wenceslaus at Invalidovna na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
41437/1-2102
Pam. katalog
MIS
Karlín Sokolovská, parc. 801/1
50°5′45,05″ s. š., 14°27′32,15″ v. d.
Výklenková kaple vznikla pravděpodobně kolem poloviny 19. století. Obraz sv. Václava, inspirovaný stylem beuronské školy, je z roku 1929. Klasicistní objekt se typologicky přibližuje k výklenkovým barokním kaplím lemujícím poutní cestu do Staré Boleslavi. Edikulová kaplička na cihelném soklu, jejíž rámec toskánských pilastrů je dvakrát odstupněný. Pilastry nesou kladí s nápisem "Uťeš smutné odweď wše zlé".

Poznámka: 31. 12. 1976 zapsáno pod číslem 1-1894 jako výklenková kaplička s obrazem svatého Václava, 31. 12. 1987 zapsáno pod číslem 1-2102 jako kaplička sv. Václava.
Památkově chráněno od roku 1976. Uvedené datum 31. prosince je zřejmě fiktivní a znamená, že památka byla zapsána k nezjištěnému datu v průběhu uvedeného roku

Invalidovna (Q2982877)


Invalidovna, z Vítkova (01).jpg
 
Kategorie Invalidovna (Prague) na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
40623/1-1583
Pam. katalog
MIS
Karlín Sokolovská 24/136
50°5′41,85″ s. š., 14°27′42,16″ v. d.
Invalidovna: barokní budova Invalidovny byla postavena dle plánu K. I. Dientzenhofera v letech 1731–1737. Velkoryse pojatá čtyřkřídlá stavba je pouhou jednou devítinou původního projektu. Její základní kámen byl položen za přítomnosti císaře Karla VI. Čtyřkřídlá dvoupatrová budova kolem obdélného dvora, dispozice je dvoutraktová s chodbami křížově zaklenutými. K nim přiléhají ve všech křídlech s výjimkou severního trojlodně řešené obytné jednotky čtvercového půdorysu se čtyřmi pilíři a křížovými klenbami. Dvorní arkády byly původně otevřené, později zazděny s okny. Západní průčelí, které se původně mělo obracet do ústředního dvora s kostelem, je opatřeno monumentálním vstupním rizalitem, završeným sochařsky pojednanými korouhvemi-vojenskými emblémy.
 • invalidovna čp. 24, kašna, parc. 695
 • zahrada, parc. 696 (západně, jižně a východně od budovy)
 • pomník Petra Strozziho a obelisk, parc. 690 (park před Invalidovnou) – byl uveden v MonumNetu, v Památkovém katalogu nezmíněn.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

Hotelový dům – Rezidence Expo (Q31146697)


Molákova 34, Rezidence Expo (01).jpg
 
Kategorie Rezidence Expo na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
51939/1-2315
Pam. katalog
MIS
Karlín Molákova 577/34
50°5′49,03″ s. š., 14°27′54,72″ v. d.
Hotelový dům postavený v letech 1960–1965 podle návrhu Josefa Poláka a Václava Šaldy je součástí experimentálního sídliště Invalidovna. Architektura vychází z koncepcí Le Corbusiera. Charakteristickým prvkem hotelového domu je závěsný kovový fasádní plášť.

Památkově chráněno od 18. září 2002.

Zámeček Sluncová (Q12054908)


Zámeček Sluncová (01).jpg
 
Kategorie Zámeček Sluncová na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
40635/1-1593
Pam. katalog
MIS
Karlín U Sluncové 64/10, Pod plynojemem (?)
50°5′48,27″ s. š., 14°28′15,66″ v. d.
Zámeček Sluncová: barokní usedlost byla budována postupně od 2. poloviny 17. století. Současnou klasicistní podobu získala usedlost po přestavbě roku 1790–1800. Velkoryse koncipovaná na parkově upraveném rozlehlém pozemku s řadou architektonických doplňků citlivě zakomponovaných do svažitého terénu (kaple, bazének s pramenem).
 • zámeček čp. 64, parc. 732. Má výrazně podélnou dispozici, dvě podlaží, bosovaná nároží a valbovou střechu s dvojicí střešních altánů.
 • pilířový plot, parc. 729/2
 • zahrada
 • domek se studnou (pramen) a vodní nádrž (oválný bazének), parc. 729/1. Z vodní nádrže dnes zbylo jen torzo, stěny z cihel, dno z cementové mazaniny. (Studánka Hajnovka? [1])
 • ohradní zeď, parc. 729/1
 • kaple, parc. 731; ojedinělá patrovou konfigurací hmoty (v přízemí sala terrena, v patře kaple). Kaple v kritickém stavu. Vstup do sally terreny je z nižší terasy, v opěrné zdi. Kaple má vstup na protilehlé straně o podlaží výše. Osvětlení kaple je pouze z bočních průčelí.V těsné blízkosti průčelí kaple nafukovací sportovní hala a tenisové kurty. 50°5′47,99″ s. š., 14°28′19,1″ v. d.
 • grotta s terasou, parc. 729/6 (parcela leží zčásti na místě tenisových hřišť)

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. Městská památková zóna Karlín, č. 2213, MonumNet

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]