Chemické symboly nebezpečí

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Chemické symboly nebezpečí jsou definované v doplňku II směrnice 67/548/EEC. Kompaktní katalog s překladem do dalších evropských jazyků naleznete v směrnici 2001/59/EC. Během let 2010 až 2015 budou tyto symboly nebezpečí v Evropské unii nahrazeny novými symboly v souladu s Globálně harmonizovaným systémem kvalifikace a označování chemikálií, přijatého Organizací spojených národů.

Následující tabulka obsahuje veškeré symboly nebezpečí:

Symbol nebezpečí
Název symbolu
Zkratkový symbol
Název v jiných jazycích
Příklad
Symbol nebezpečí E = Výbušný

Výbušný

E
(EN) Explosive
(FR) Explosif
(IT) Esplosivo
(ES) Explosivo
Symbol nebezpečí F+ = Extrémně hořlavý

Extrémně hořlavý

F+
(EN) Extremely flammable
(FR) Extrêmement inflammable
(IT) Estremamente infiammabile
(ES) Extremadamente inflamable
Symbol nebezpečí F = Vysoce hořlavý

Vysoce hořlavý

F
(EN) Highly flammable
(FR) Facilement inflammable
(IT) Facilmente infiammabile
(ES) Fácilimente inflamable
Symbol nebezpečí O = Oxidující

Oxidující

O
(EN) Oxidizing
(FR) Comburant
(IT) Comburente
(ES) Comburente
Symbol nebezpečí T+ = Vysoce toxický

Vysoce toxický

T+
(EN) Very toxic
(FR) Très toxique
(IT) Molto tossico
(ES) Muy tóxico
Symbol nebezpečí T = Toxický

Toxický

T
(EN) Toxic
(FR) Toxique
(IT) Tossico
(ES) Tóxico
Symbol nebezpečí Xn = Zdraví škodlivý

Zdraví škodlivý

Xn
(EN) Harmful
(FR) Nocif
(IT) Nocivo
(ES) Nocivo
Symbol nebezpečí C = Žíravý

Žíravý

C
(EN) Corrosive
(FR) Corrosif
(IT) Corrosivo
(ES) Corrosivo
Symbol nebezpečí Xi = Dráždivý

Dráždivý

Xi
(EN) Irritant
(FR) Irritant
(IT) Irritante
(ES) Irritante
Symbol nebezpečí N = Nebezpečný pro životní prostředí

Nebezpečný pro životní prostředí

N
(EN) Dangerous for the environment
(FR) Dangereux pour l'environnement
(IT) Pericoloso per l'ambiente
(ES) Peligroso para el medio ambiente

Starší symboly[editovat | editovat zdroj]

Směrnice 2001/59/EC sloučila grafické symboly pro:

  • dráždivý a zdraví škodlivý
  • extrémně hořlavý a vysoce hořlavý
  • vysoce toxický a toxický