Chemické symboly nebezpečí

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Chemické symboly nebezpečí jsou piktogramy bezpečnostní klasifikace reprezentující fyzická rizika chemických látek, jejich zdravotní rizika a rizika pro životní prostředí.[1] Spolu se signálními slovy, bezpečnostními větami, pokyny k zacházení a pokyny pro případ incidentu jsou součástí Globálně harmonizovaného systému klasifikace a označování chemikálií (GHS) přijatého OSN a převzatého do legislativy členských států a Evropské unie.[2]

Symboly GHS[editovat | editovat zdroj]

V Evropské unii globálně harmonizovaný systém plně platí od června 2015.[3] Je rozlišováno 9 základních symbolů společně s řadou přepravních symbolů:[1][4][5]

Původní symboly[editovat | editovat zdroj]

Na nově prodávaných výrobcích se již nelze setkat s 10 původními varovnými symboly.[6] Ty bylo v Evropské unii možné uvádět pro chemické látky do listopadu 2010 a pro směsi do května 2015.[2] Původní symboly lze nicméně nalézt na starších výrobcích:

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. a b REDMAN, Adrian. Classifying chemicals [online]. 2017-01-03 [cit. 2020-01-21]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2020-02-28. 
  2. a b http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31967L0548:CS:HTML
  3. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006 (Text s významem pro EHP) [online]. 2008-12-16 [cit. 2020-01-22]. Dostupné online. 
  4. Značení chemických látek a směsí od 1.6.2015 [online]. Guard7, 2015-09-15 [cit. 2020-01-21]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2019-05-14. 
  5. PRUCEK, Robert. Bezpečnostní předpisy v chemii [online]. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013 [cit. 2020-01-21]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2021-01-22. 
  6. Nařízení č. 25/1999 Sb. ze dne 19. února 1999, Nařízení vlády, kterým se stanoví postup hodnocení nebezpečnosti chemických látek a chemických přípravků, způsob jejich klasifikace a označování a vydává Seznam dosud klasifikovaných nebezpečných chemických látek. In: Sbírka zákonů. 1999. PDF online. Dostupné online. [cit. 2020-01-21] Ve znění pozdějších předpisů. Dostupné online.

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]