Diskuse:Morava

Obsah stránky není podporován v jiných jazycích.
Přidat téma
Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Poslední komentář: před 4 měsíci od uživatele Pavel Fric v tématu „Otázka Co je Morava?
Archivy
Archivy

Otázka Co je Morava?[editovat zdroj]

Jak si lze povšimnout, o Moravě se nejen na internetu často píše jako o historické zemi. Protože je vyhledávačům, jako jsou ty od podniků Google a Seznam.cz kladena otázka Co je Morava?, je stávající odpověď využívající začátek hesla na Wikipedii nepřesná a neuspokojivá. Je třeba dát lidem, kteří se zajímají, správnou odpověď. Myslíte si tak jako já, že je na čase, vzít skutečnost, že se lidé zajímají, v potaz a upravit znění úvodu hesla Morava dle skutečnosti? Myslím si, že je to potřeba, aby odpověď na onu občany formulovanou jednoduchou otázku byla pokud možno jednoduchá a správná. Myslíte-li si totéž, udělejte (použijte) následující.

Vysvětlení a odpověď na často vznášenou otázku Co je Morava? a její podchycení v hesle Morava na Wikipedii může vypadat takto:

Morava je historická země na východě území České republiky. Od roku 1348 do roku 1918 byla (Moravské markrabství) zemí Koruny české (Koruna království českého). Po vzniku Československa byla od roku 1918 do roku 1928 jednou z jeho zemí (země Moravská). V letech 1928-1948 byla Morava spojena s Českým Slezskem do země Moravskoslezské.[1][2][3][4]

  1. VÁLKA, Josef. Esej o Moravě: Morava je ideálním typem historické země [online]. Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura [cit. 2020-06-29]. Dostupné online. 
  2. SVITÁK, Zbyněk. Úvod do historické topografie českých zemí: Územní vývoj českých zemí [online]. 1. vyd. Brno: 2014 [cit. 2020-06-29]. S. 75. Dostupné online. 
  3. MLATEČEK, Karel; ČERNUŠÁK, Tomáš. Morava jako součást českého státu. Společný vývoj od středověku do 20. století. Události – jevy – osobnosti. Brno: Moravský zemský archiv v Brně, 2018. S. 5. 
  4. MLEZIVA, Štěpán. Retrospektiva územních celků v českých zemích od roku 1850 do současnosti. 2. vyd. Praha: Academia, 2017. Dostupné online. S. 5, 7, 13, 15, 27, 43, 61, 158, 252, 254, 416, 742. 

--Pavel Fric (diskuse) 5. 4. 2023, 09:23 (CEST)Odpovědět[odpovědět]

Literatura:

--Pavel Fric (diskuse) 18. 4. 2023, 22:15 (CEST)Odpovědět[odpovědět]

Vodítko pro odpověď na otázku, co je Morava dává zákon, jímž bylo zrušeno zemské zřízení a zavedeno krajské zřízení (zřízeny kraje). Existovat přestala se zrušením zemského zřízení země Moravskoslezská (samospráva). Zákon č. 280/1948 Sb. Zákon o krajském zřízení zřídil kraje a krajské národní výbory. Zákon sám pracuje s pojmem země, např.: "(1) Zřizují se tyto kraje: A. v českých zemích (v Čechách, na Moravě a ve Slezsku):". A je z něj jasné, jak s pojmem (slovem) země různě pracuje (srov. s předchozí citací): "§ 39. Majetek zemí. (1) Země Česká a Moravskoslezská jako svazky lidové správy zanikají uplynutím dne 31. prosince 1948."[1]

  1. Zákon č. 280/1948 Sb. Zákon o krajském zřízení [online]. [cit. 2023-06-30]. Dostupné online. 

-- Tento nepodepsaný komentář přidal(a) uživatel(ka) Pavel Fric (diskusepříspěvky) 30. 6. 2023, 12:52 (CE(S)T)

Odpověď na položenou otázku[editovat zdroj]

Návrh výše je snad až příliš podrobný na to, aby byl v této podobě pojat do úvodu hesla o Moravě. Proto následuje nový návrh, jenž je stručný a je přesný.

Morava je země. Dnes je součástí České republiky.--Pavel Fric (diskuse) 19. 7. 2023, 21:11 (CEST)Odpovědět[odpovědět]

Proč nezvolit odkaz země na Země (Česko)? --GeftGames (diskuse) 20. 7. 2023, 08:19 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Heslo země obsahově vyhovuje. Je přiměřeně stručné a přehledné. Odpovídá záměru sdělení věty v návrhu s odkazem na toto heslo. Konec hesla země se svým závěrem "S blížící se federalizací Československa a zejména pak v souvislosti s jeho zánikem nad tímto historizujícím označením převážilo po dlouhých kontroverzích synonymní označení Česko" neodpovídá mé zkušenosti.--Pavel Fric (diskuse) 20. 7. 2023, 09:49 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Návrh nechápu, ani jedna věta není pravdivá. Morava (dnes) není země a není součástí ČR, součásti ČR se nazývají kraje. --Matěj Orlický (diskuse) 20. 7. 2023, 11:44 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Ve snaze, aby byla vaše tvrzení ve vztahu k tomu, o čem je předmětné heslo, k němuž se návrh vztahuje, částěčně pravdivá, nepomohl byste si, ani kdybyste změnil definici (dnešních) krajů v příslušném hesle: "vyšší územní samosprávné celky, které jsou územními společenstvími občanů s právem na samosprávu.".--Pavel Fric (diskuse) 20. 7. 2023, 13:37 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Nemám žádnou snahu ani nepotřebuji si pomáhat. Píšu, že návrhu nerozumím a proč ho považuji za špatný. --Matěj Orlický (diskuse) 20. 7. 2023, 15:56 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
To je přirozené.--Pavel Fric (diskuse) 20. 7. 2023, 18:02 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Jediné s čím by se dalo souhlasit je sjednocení zápisu pro Čechy, Moravu a Slezsko. Ale s návrhem "je země" nesouhlasím. Jestli odkázat na historické území, České země nebo Země (Česko) - nejvíc mi pasuje Země (Česko). Historické území/historická země je moc obecné, České země je zase v podstatě synonymum pro celé Česko. --Chrz (diskuse) 20. 7. 2023, 18:11 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
A celé Česko jsou Čechy.--Pavel Fric (diskuse) 21. 7. 2023, 07:26 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Takže je vidět, že to můžeme stopnout. --Chrz (diskuse) 21. 7. 2023, 08:00 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Někdo k návrhu přistoupí s tím, že chápe, že vadí "dnes je součástí". Vnímá, že pak to trochu vypadá, jako by dříve Morava nesouvisela s Čechami, ale byla "součástí Německa, Rakouska, Uher a tak dále a tak podobně). S tím je snadná pomoc. Věty se spojí: Morava je země České republiky.--Pavel Fric (diskuse) 21. 7. 2023, 14:52 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Morava ale není země České republiky, ČR žádné země nemá (na rozdíl třeba od Rakouska). Vy jste nenapsal, co je na současné definici podle vás špatně, ani v čem by měly být vaše návrhy lepší. Proto souhlasím s kolegou, že diskuse nemá smysl. --Matěj Orlický (diskuse) 21. 7. 2023, 14:57 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
"To jsem psát nemusel. Je to v archivu diskuze. Ale s tím jste se patrně neseznámil, protože to nemáte zapotřebí. --Pavel Fric (diskuse) 21. 7. 2023, 15:04 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
V úvahu lze také vzít a použít formulaci: "Morava je historickou zemí České republiky", "Čechy jsou historickou zemí České republiky), "České Slezsko je historickou zemí České republiky", "Slezsko je historickou zemí České a Polské republiky".--Pavel Fric (diskuse) 21. 7. 2023, 15:07 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
"Matěj Orlický" a další účastník výše nevidí rozdíl mezi Moravou (= stav, kdy jako nadstavbu má vlastní samosprávu, tj. do roku 1948 - ale heslo není postaveno na historických milnících, takže jak jej pojmout, že) a Moravou (= prostě zemí, nebo jinak, aby se někdo nezarazil, když by to lépe strávil, "historickou zemí" - což je zase pro jiného "něco, co bylo a není"). Ostatně v definici Rakouska se proto důsledně užívá pojem "spolková země". Rakousko i Německo tvoří (samosprávné) spolkové země. V případě Německa to často nejsou výrazně ani historické země (mají jiný název a hranice území než všechna ta stará vévodství atd.).--Pavel Fric (diskuse) 21. 7. 2023, 15:56 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Česká republika není sestavena ani složena z historických zemí. Není věc jako "historická země České republiky". Rozdíl mezi spolkovou zemí, trvajícím subjektem, a historickým územím se zaniklou správou snad není nutno dlouze rozebírat. Nevím, jestli existuje pojem "česká země", ve smyslu "Morava je/byla česká země" ale spíš jen "české země" jako souhrn. Pokud to někdo nechce brát jako "česká země", "český okres", "český kraj". Stejně jako Kalifornie není "spojený stát americký". --Chrz (diskuse) 21. 7. 2023, 16:21 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Bylo napsáno, kdyby někdo nepochopil, kdo je ten další účastník.--Pavel Fric (diskuse) 21. 7. 2023, 19:58 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Rozdíl vidí, ale od toho máme články jako Země Moravská a Moravské markrabství --Chrz (diskuse) 21. 7. 2023, 21:30 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Tak tedy píše, že vidí. K čemu mu to ale je?--Pavel Fric (diskuse) 21. 7. 2023, 21:46 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Jak jsem psal, diskuze nemožná, tak to stopneme. --Chrz (diskuse) 21. 7. 2023, 21:52 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Proč? Vy tu přece nejste kvůli diskuzi.--Pavel Fric (diskuse) 22. 7. 2023, 09:15 (CEST)Odpovědět[odpovědět]