Tíhové zrychlení

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Tíhové zrychlení je zrychlení volného pádu těles na povrchu kosmického tělesa (například Země). Hlavní složkou tíhového zrychlení je gravitační zrychlení; ve vztažných soustavách spojených s povrchem rotujícího tělesa (a tedy i Země) však na tělesa působí kromě gravitační síly také odstředivá síla, což je setrvačná síla vznikající v důsledku otáčení tělesa kolem jeho osy. Proto je tíhové zrychlení na rovníku menší než na pólech.

Značka, jednotka a vzorec[editovat | editovat zdroj]

  • Značka: g
  • Jednotka: m/s2
  • Pro tíhové zrychlení ve vzdálenosti r od středu tělesa (ať už je to pod povrchem, na něm nebo nad ním) bez vlastní rotace (není nutno uvažovat odstředivé zrychlení) a s kulově symetrickým rozložením hmotnosti, u kterého M(r) udává celkovou hmotnost uvnitř koule s poloměrem r, platí vztah

Tíhové zrychlení na Zemi[editovat | editovat zdroj]

Hodnota tíhového zrychlení na Zemi činí v českých zeměpisných šířkách (49 až 51°) přibližně 9,81 m/s².

Tíhové zrychlení se ve zrychlení padajících těles plně projeví ve vakuu, kde nepůsobí odporové síly a pád je možno považovat za volný. V atmosféře je pohyb těles brzděn odporem vzduchu.

Působení tíhového zrychlení poprvé přesně popsal Galileo Galilei, který vyslovil a experimentálně ověřil hypotézu, že dráha tělesa padajícího k Zemi je při zanedbání odporu prostředí nebo ve vakuu přímo úměrná čtverci času a nezávisí na hmotnosti tělesa.

Hodnota místního tíhového zrychlení závisí na geografické šířce, nadmořské výšce a nepatrně i na lokální hustotě hornin pod povrchem.

Místo na Zemi Hodnota
Na rovníku v úrovni mořské hladiny g = 9,780 m/s²
45 ° zeměpisné šířky g = 9,80665 m/s²
Zemský pól g = 9,832 m/s²
Praha [1] g = 9,81373 m/s²
Brno [1] g = 9,81275 m/s²
Ostrava [1] g = 9,81345 m/s²
Plzeň [1] g = 9,81305 m/s²
Liberec [1] g = 9,81405 m/s²

Pro fyzikální a technické použití je vhodné stanovit univerzální standardní hodnotu. Ta se nazývá normální tíhové zrychlení, značí g0 nebo gn a její hodnota vychází z tíhového zrychlení na 45° zeměpisné šířky u hladiny moře:

g0 = gn = 9,80665 m/s² (přesně).

Gravitační složka tíhového zrychlení v souladu s gravitačním zákonem klesá s druhou mocninou vzdálenosti od středu tělesa (např. Země). Pro výšky zanedbatelné vzhledem k průměru Země se g snižuje na jeden metr nadmořské výšky přibližně o 3×10−6 m/s2. Tíhové zrychlení je mírně ovlivňováno i pozicí Měsíce vůči Zemi, což se projevuje např. přílivem a odlivem hladiny moře.

Velikost tíhového zrychlení na jiných planetách a měsících je jiná než na Zemi, závisí především na hustotě tělesa, na jeho tvaru a na rychlosti jeho rotace. Například tíhové zrychlení je na Měsíci přibližně šestkrát nižší než na Zemi (tíhové zrychlení na Měsíci je přibližně 1,6236 m/s2). Na Marsu má tíhové zrychlení hodnotu 3,725 m/s2 (což je tedy 2,6krát menší než na Zemi).

Beztížný stav, který panuje na družicích obíhajících kolem Země, je způsoben rovností odstředivé síly způsobené oběhem a síly dané působením gravitačního pole Země. Vědci a technici uvažují o konstrukci orbitálních stanic využívajících „umělou gravitaci“, kde bude tíhové zrychlení vytvářeno rotací stanice nebo její obytné části.

Zobecnění tíhového zrychlení[editovat | editovat zdroj]

Tíhové zrychlení si můžeme definovat jako zvýšení rychlosti tělesa působením pouze gravitačních a setrvačných sil působících na povrchu kosmického tělesa za jednu sekundu při volném pádu ve vakuu. Jednotkou tíhového zrychlení je m/s2. Tíhové zrychlení definujeme na konkrétním místě povrchu konkrétního kosmického tělesa, může být proměnlivé i časově. Pokud se výrazněji projevují vlivy rotace, okolních těles, nebo při nepravidelném tvaru kosmického tělesa, měli bychom tíhové zrychlení definovat jako vektor.

Tíhové zrychlení tedy obecně závisí na

  • gravitačním poli kosmického tělesa - gravitační zrychlení
  • na pohybu (trajektorii) kosmického tělesa - např. na Zemi se projevuje odstředivé zrychlení
  • na gravitačním poli blízkých kosmických těles (např. na Zemi způsobuje vliv Měsíce příliv a odliv)

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Související články[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]