Přeskočit na obsah

Wikipedie:Tvorba strategického plánu WMČR 2025 - 2027

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Wikimedia Česká republika (WMČR) připravuje svůj strategický plán (dále jako SP) pro roky 2025 – 2027, který naváže na Strategický plán 2021–24 . Plán přípravy, principy a tematický rámec schválila Rada spolku WMČR.

K tvorbě dalších cílů a rámce spolkových aktivit chceme přizvat co nejširší část české komunity – při oslovování vycházíme z rozložení komunity popsaném při interním výzkumu realizovaném v období září '22 – květen '23 (viz obrázek).

Zohledníme podněty a potřeby všech skupin, volíme různé nástroje – od facilitovaných rozhovorů, přes analýzu zpětných vazeb, výstupy z jednání, či individuálních či skupinových diskuzí, po jednoduché dotazníky.

Uvítáme zapojení všech, kteří jsou ochotní sdílet s námi svůj pohled a tím se zapojit do tvorby strategie WMČR pro následující 3 roky, To nám umožní lépe odpovědět na potřeby jednotlivých členů komunity.

Předem díky za spolupráci!

Pomocí dotazníků, které budou odkazované níže,– se budeme v období duben – květen obracet zejména na zástupce následujících skupin. Může se stát, že budete osloveni jako zástupci více než jedné skupiny:

1. Editoři - Administrátoři Wikipedie online setkání 9.5.2024, 18:00 hodin
2. Editoři – Ostatní aktivní wikipedisté dotazník/ duben 2024 - uzavřen 1.5.
3. Fotografové dotazník/ duben 2024 - uzavřen 1.5.
4. Wikidatisté; Vývojáři nástrojů call, čtvrtek 9. 5. 2024, 19:00 hodin google meet
5. Účastníci SePW kurzů - senioři, Alumni klub analýza dat z evaluačních dotazníků a fokusní skupiny Alumni 11/2023
6. Knihovníci strukturované rozhovory s vybraným vzorkem - květen 2024
7. Účastníci kurzů - studenti/ vzdělavatelé (SpW) dotazník s losováním, květen 2024
9. Lektoři WMČR online setkání 24.dubna
10. Organizátoři akcí dotazník / otevřen do 8.května 2024
13. Ambasadoři výzev a soutěží dotazník / otevřen do 8.května 2024
14. Mladí wikipedisté online setkání 25. dubna

Tematický rámec SP 25–27:[editovat | editovat zdroj]

Témata:

 1. Vzdělávání: WMČR jako vzdělavatel na poli wiki dovedností a znalostí
  1. senioři
  2. školy & vzdělávání
  3. otevřené vzdělávání / budování kapacit
 2. Komunita: WMČR podporuje rozvoj české komunity a zkvalitňování obsahu Wikimedia projektů
  1. editoři
  2. fotografové
  3. komunitní aktivity
 3. Partnerství: WMČR spojuje strategické partnery z řad veřejných institucí cílících na veřejné sdílení informací
  1. GLAM
  2. Wikidata/tech
  3. advokacie
 4. Kultura spolku: WMČR je organizací, jejíž procesy podporují rozvoj a dobrou interní kulturu a spolupráci
  1. FSP, UCOC
  2. pravidla spolupráce a vnitřní kultury
  3. rozvoj
 5. Mezinárodní: WMČR odpovědně plní svou roli v regionu CEE i v globálním hnutí Wikimedia
  1. strategické cíle
  2. implementace
  3. mezinárodní spolupráce

Principy přípravy SP 25–27:[editovat | editovat zdroj]

 • cílové skupiny jsou zapojeny do přípravy těch témat, která na ně cílí napřímo (resp. na jejich potřeby) – což také negativně znamená: primárně zohledňujeme názory relevantních cílových skupin (k ostatním můžeme/nemusíme přihlédnout)
 • proces má 3 fáze:
  • analytickou – prosinec/leden
  • komunitní – únor/duben
  • finální – květen/červen
 • každá fáze končí vymezeným časem pro připomínky či poznámky
 • princip stručnosti a srozumitelnosti finálního plánu – vymezení směru a ideálního cíle, ne nástrojů a detailů
 • zohlednění principu proporcionálního rozdělní programových sekcí – všech 5 funguje jako celek – rozšiřování/zmenšování probíhá proporcionálně