Wikipedie:Pod lípou (u krbu)

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Archivy
Zkratka:
 • WP:PLUK
  WP:UK
Pod plamennou lípou
Pod „plamennou“ lípou u krbu

U tohoto stolu hospody Pod lípou se diskutuje o některých jiskřivých či žhavých problémech. Diskuse může být živá, leč slušná.

Congratulations![editovat | editovat zdroj]

Congratulations on reaching the 500,000 article milestone! Gratulujeme k dosažení milníku 500 000 článků! (deepl). from huwiki. :) --Xia (diskuse) 31. 3. 2022, 09:19 (CEST)Odpovědět[odpovědět]

@Xia: Thank you, köszönöm. — Draceane diskusepříspěvky 31. 3. 2022, 09:49 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Thank you! We'll keep up the pace. --2001:718:604:30:A3E7:DE42:DE90:5EC8 4. 5. 2022, 11:58 (CEST)Odpovědět[odpovědět]

Považuje se vlastní bakalářská či diplomová práce za vlastní výzkum?[editovat | editovat zdroj]

Tak mne napadlo, pokud budu o něčem psát bakalářskou či diplomovou práci, a budu z toho chtít udělat i článek na Wikipedii (použít jej jako reference o nějaké problematice), považuje se to za vlastní výzkum? Respektive je nějakým způsobem povoleno využít jako zdroj v článku bakalářskou či diplomovou práci, byť někoho jiného? Bakalářská i diplomová práce je svým způsobem platný zdroj informací, sama o sobě obsahuje reference na knižní zdroje zabývající se tematikou a obsahují vlastní výzkum, který odkazované teoretické zdroje potvrzuje či vyvrací. Autorem takové bakalářské či diplomové práce je studen VŠ, nicméně vlastníkem autorských práv je samotná škola (alespoň ve většině případů). Jedná se o platný sekundární zdroj, nebál bych se dokonce ani označení za primární zdroj, neboť přeci jen tam probíhá výzkum, který v dnešní době potřebuje reference stejně jako jiné zdroje. Pokud o daném výzkumu navíc píše i tisk, je to další podnět k založení článku. Autor takové bakalářské či diplomové práce danou problematiku v práci zná lépe, než většina lidí, a pokud je zároveň i přispěvatelem na Wikipedii, dá se předpokládat, že o svých poznatcích bude chtít sepsat článek, nebo jiný článek s podobným zaměřením o své poznatky obohatit. Považovalo by se to tudíž za vlastní výzkum či střet zájmů, pokud by k něčemu takovému došlo? --Polda18 (diskusepříspěvky) 7. 4. 2022, 08:06 (CEST)Odpovědět[odpovědět]

Pochopitelně to je zdroj, který lze citovat. Dokonce existuje i šablona Citace kvalifikační práce. Práce by měl být sama dost zdrojována a autorizována. Ale kopírovat z té práce bych asi nekopíroval, je to přeci jen trošku jiný styl textu. --frettie.net (diskuse) 7. 4. 2022, 09:33 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Ahoj, @Polda18 rozdělím odpověď na dvě části:
Autorská práva: Vlastníkem autorských práv je u školních děl autor, nikoli škola. Škola má pouze právo na uzavření licenční smlouvy s autorem o využívání školního díla (a v mezích příslušné zákonné licence dílo využívat i bez uzavření takové smlouvy). Zákon výslovně specifikuje, že taková licenční smlouva má být uzavřena "za obvyklých podmínek".
Co se použití práce týče, pokud se nemýlím, (hlavním) účelem bakalářské (i magisterské/diplomové) není přinášet nové poznatky (to je až účelem disertační práce). Mělo by tak možné problému se elegantně vyhnout a využít zdroje v práci uvedené :-).
Osobně vysokoškolské kvalifikační práce nepovažuji za nějak zvlášť věrohodné zdroje, protože v procesu jejich tvorby není téměř žádná redakční kontrola (srov. s procesem publikace článků v odborných časopisech). Dokonce je i otázka, do jaké míry je možné je považovat za publikovanou práci ([1]). Doporučuji na toto téma Wikipedie:Diskuse o smazání/Jiří Zeman a odkazovaný komentář Verosusy. --Martin Urbanec (diskuse) 7. 4. 2022, 09:35 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Domnívám se, že kvalifikační práce skutečně nejsou dostačující k doložení encyklopedické významnosti, což byla ta otázka řešená u Jiřího Zemana. Nejsou to v tomto smyslu publikované práce, neprošly klasickým redakčním procesem (byť mohly mít v procesu přípravy dohled vedoucího práce a následně byly formálně podrobeny i oponentuře). Nicméně pro doložení jednotlivých informací v článcích s jasnou/prokázanou významností bych se jim úplně nevyhýbal, jen je třeba k nim přistupovat obezřetně.
Například v teoretických úvodech často vycházejí čistě z již publikovaných odborných prací v oboru, ale zároveň z nich vytahují jen to nejrelevantnější a poskytují tak stručný přehled o tématu. Navíc díky zveřejnění prostřednictvím Theses.cz apod. zdostupňují online informace, které by se jinak daly dohledat třeba jen v tištěných skriptech s omezenou dostupností ve fakultních knihovnách nebo v jiných tištěných materiálech vydávaných lokálními/regionálními institucemi nebo firmami apod.
Nižší kvalitu samozřejmě vykazují bakalářské práce, které jsou mnohdy na úrovni středoškolských odborných prací nebo různých seminárek, mívají i relativně nízkou jazykovou úroveň, častěji v nich jsou i jednotlivé faktické chyby včetně překlepů v číselných údajích, názvech apod. Oproti tomu k disertačním pracím už bych měl velkou důvěru, odborná úroveň je podstatně vyšší, včetně zdrojování, často takové práce bývají s odstupem času i skutečně publikovány v knižní podobě (v takových případech bychom ovšem asi měli dávat přednost té publikované verzi, je-li nám dostupná).
Každopádně k obavám o vlastní výzkum se při použití vlastní kvalifikační práce přidává ještě onen střet zájmů. Byť by byl autorův vztah ke zkoumanému tématu nezaujatě vědecký, vztah k používané kvalifikační práci a jejím případným závěrům už je zaujatý a nekritický. Takže je opět na místě obezřetnost. Ovšem podobně jako třeba v doporučení Wikipedie:Autobiografie, ve skutečnosti takový střet zájmů představuje pouze potenciální riziko, proto se moc nedoporučuje, zcela zakázané to ale není. Zkušený wikipedista by měl být schopný napsat kvalitní článek i sám o sobě, protože by si měl být vědom všech principů kvalitní wikipráce, daleko větší problémy jsou u jednorázových editorů, kteří sem přišli právě jen kvůli tomu, aby tady otiskli svůj obraz.
Já jsem kupříkladu kdysi sepsal článek Kontinentální blokáda na základě ani ne diplomky, ale pouhé seminárky, využil jsem ovšem její text a zdroje v ní používané, na samotnou práci jako zdroj jsem se vůbec v referencích neodkazoval, protože by za věrohodný zdroj posloužit nemohla. --Bazi (diskuse) 7. 4. 2022, 10:29 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
@Martin Urbanec, Bazi: Takže v podstatě je lepší nepoužívat takové závěrečné vysokoškolské práce jako zdroj a spíše se odkazovat na zdroje v nich obsažené. To zní férově. Otázkou je ovšem, jak by pak student, který se rozhodl práci současně sepsat i na Wikipedii v podobě encyklopedického článku, takovou práci obhajoval, pokud by se jeho článek na Wikipedii našel a škola neměla o jeho aktivitě na Wikipedii ani ponětí. --Polda18 (diskusepříspěvky) 7. 4. 2022, 10:34 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Netuším, jak by ji chtěl obhajovat, to je jaksi vztah mezi ním a školou, ne mezi ním a Wikipedií. Ale předpokládám, že nejbezpečnější by bylo nejdřív práci odevzdat a pak teprve ji využít pro Wikipedii. Případně je možné, aby se ve svém uživatelském profilu přihlásil ke svojí civilní identitě, takže by pak snad byl schopen při obhajobě prokázat, že co je napsáno na Wikipedii, skutečně napsal on, a ne někdo jiný, od koho by to jenom okopíroval do svojí práce. Příspěvky na Wikipedii jsou přece jednak dohledatelné v historii editací, jednak i dál šiřitelné pod CC, jejich poskytnutí pro Wikipedii nevylučuje využití téhož textu i jinde a jinak. Tak jako tak je otázka, co by prošlo nebo neprošlo u obhajoby práce, spíš na konzultaci s vedoucím práce než s wikipedisty. --Bazi (diskuse) 7. 4. 2022, 10:52 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Tak já své civilní jméno na své uživatelské stránce uvedené mám, včetně školy, na které studuji, takže u mě by to problém nebyl. Spíše bych se obával toho, jak by škola postupovala, protože toto kontroluje systém, který hledá shody s obsahem na internetu a ohodnotí práci pomocí skóre označující, jak moc pravděpodobné je, zda-li je daná práce plagiát. Tento nástroj nebere v potaz možnost, že to psala tatáž osoba, a předpokládá, že pokud se student věnuje své závěrečné práci, koná ji výhradně v rámci školy a nepublikuje ji i jinde. Samozřejmě bych neměl problém poukázat na autorství textu na Wikipedii a dokázat, že účet, který článek založil, patří mne. Ale nejsem si jist, jak by se k tomu škola postavila. Takže ano, bezpečnější bude nejdříve napsat závěrečnou práci, a na Wikipedii zveřejnit článek až poté, co je práce zveřejněna. Případně se mohu zeptat ještě osobně ve škole, zda by to nebyl problém, pokud bych závěrečnou práci psal současně i na Wikipedii, zda by to nebyl problém poté při obhajování práce. --Polda18 (diskusepříspěvky) 7. 4. 2022, 11:17 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
@Polda18Dobré odpoledne, přebírání citací je velmi problematická věc a je vždy lepší jít přímo do zdroje (pokud je to možné). Když se překlopí seminárka do Wikpedie tak je otázka jestli by se to nemělo prohnat přes OTRS... Nevím. S pozdravem --F.ponizil (diskuse) 7. 4. 2022, 14:12 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Zdravím všechny, já při svém studiu diplomové práce používám pro získání základního přehledu o daném tématu, ale vždy mě zajímají posudky a výsledné hodnocení (pokud jsou dostupné). Nedávno jsem řešil s redakcí jednoho odborného recenzovaného periodika publikaci svojí diplomky po částech. Podmínkou pro zveřejnění článku je, že dosud nebyl publikován. Redakce časopisu nepovažuje zveřejnění na univerzitním webu za publikaci. Tato moje zkušenost potvrzuje to co píše Verosusa, že takováto práce je považována za nepublikovaný rukopis. Ano, disertace mívají obvykle vyšší úroveň tam je podmínkou přinést něco nového. Za přínos práce může být považováno i to, když se po důkladném a hlubokém zkoumání tématu nic nového nenajde. Vědě zdar! --F.ponizil (diskuse) 7. 4. 2022, 14:10 (CEST)Odpovědět[odpovědět]

Wikimemy[editovat | editovat zdroj]

Kamarád/ka: Tomu, co říkáš, se mi nechce věřit, já si to najdu.📱

Wikipedista: To si nepomůžeš! 😈 --Matěj Orlický (diskuse) 16. 4. 2022, 09:29 (CEST)Odpovědět[odpovědět]

lol --185.176.138.242 22. 4. 2022, 21:18 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
not funny, didnt laugh --2001:718:604:30:A3E7:DE42:DE90:5EC8 4. 5. 2022, 11:59 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Omlouvám se za stručnost, každý holt nepochopí. --Matěj Orlický (diskuse) 5. 5. 2022, 09:21 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Já to pochopil, ale nesměju se. Není to zrovna vtipné. --Polda18 (diskusepříspěvky) 5. 5. 2022, 10:16 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Každý nemá stejný smysl pro humor. Ale potřeba psát, že to není vtipné, svědčí o nepochopení. --Matěj Orlický (diskuse) 5. 5. 2022, 10:23 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
No, zatím se tomu zasmála jen nějaká IP adresa, nejspíše někdo okolo pubertálního věku, kdy se člověk směje prakticky všemu. Ostatní buď to zcela ignorují, nebo se tiše smějí. Jedna IP adresa i napsala, že to není vtipné. Nechť se vyjádří i ostatní, jestli jim to přijde vtipné nebo ne. Ale podle mého názoru to vtipné není. --Polda18 (diskusepříspěvky) 5. 5. 2022, 11:08 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Hlavně, že si nemyslíte, že šlo o názorový spor nebo o zneužití Wikipedie. --Matěj Orlický (diskuse) 5. 5. 2022, 11:14 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
@Matěj Orlický: Popravdě si nejsem jistý, jak to chápat. Je tím myšleno, že ten wikipedista ten článek na Wikipedii upraví, aby tam byl text, který sice není správný, ale je v souladu s jeho vyjádřením? --Marek Genius (diskuse) 5. 5. 2022, 11:18 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Pokračuje to:
Místo toho, jak to říkám, si přečteš, jak to píšu.
K: ?? (googlí) Ty máš pravdu, ono to tak skutečně je.
W: To si čteš na české Wikipedii?
K: To jsi napsal ty? --Matěj Orlický (diskuse) 5. 5. 2022, 11:38 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Jinak řečeno, když víte, že opravdový wikipedista na zneužití Wikipedie ani nepomyslí, je snad zřejmé, se jedná o nevěřícnost v překvapivý fakt. A u určitého typu informací můžete zariskovat sázkou na to, že když nevěřící tomáš místo do rány sáhne po mobilu, přečte si to z celého širého internetu právě ve vámi editovaném textu. --Matěj Orlický (diskuse) 5. 5. 2022, 12:00 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
@Matěj Orlický: A odkud to máte? To jste vymyslel, nebo někde slyšel/četl? --Marek Genius (diskuse) 5. 5. 2022, 13:29 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Když nemáte rád tajemství: Byla to veselá velikonoční otázka den předtím, kolikáté výročí popravy dnes slavíme, jak se počítá letopočet a zda existuje rok nula. Nevěřícím tomášem byla má šestá, adoptovaná nevlastní sestra. Tomu sice nikdo nebude věřit, ale přesto je to celé téměř doslova pravda. Doufal jsem ve sdílení podobných veselých zkušeností. --Matěj Orlický (diskuse) 5. 5. 2022, 18:24 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Prohlašovat o někom, komu nepřijde vtipné totéž co mně, že to nepochopil, svědčí spíše jen o vlastní aroganci, o přesvědčení, že vlastní smysl pro humor je nadřazený cizímu smyslu pro humor. Bylo by asi lepší to vůbec nerozmazávat. --Bazi (diskuse) 5. 5. 2022, 13:33 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
To bych si nikdy nedovolil. Tvrzení o nepochopení je založené na mém přesvědčení, že to muselo být pochopeno jako zneužití WP, jak už jsem se snažil upřesnit, když jsem nedostal zpětnou vazbu, proč to není vtipné, a místo toho jen opětovné prohlášení, že to jistě pochopil. --Matěj Orlický (diskuse) 5. 5. 2022, 18:16 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
A toto mé přesvědčení potvrdil v reakci i kolega Marek Genius. --Matěj Orlický (diskuse) 5. 5. 2022, 18:31 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Napsat, že to není vtipné, nesvědčí nutně o nepochopení, to je zde pouze apriorně (arogantně) předpokládáno. Já to od počátku pochopil v souladu s tím následným dovysvětlováním, ale stejně se tomu neLOLím. Klidně připouštím, že to někomu v dané situaci může vtipné připadat, ale nejspíš v tom bude hrát velkou roli naladění člověka. --Bazi (diskuse) 5. 5. 2022, 18:41 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Volba lípy i nadpisu jasně signalizuje odlehčení. Pokud přesto má někdo potřebu psát, že to není vtipné a že se nesměje, tak to není známka odlišného smyslu pro humor, ale obvinění, že píšu něco nevhodného. Tomu odpovídala má reakce. A nepsal jsem to jen pro pobavení, ale i pro případné zamyšlení nad společenskou odpovědností. Nikomu nevnucuju, proto zde. --Matěj Orlický (diskuse) 5. 5. 2022, 19:34 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Možná by bylo lépe nepodsouvat cizím lidem jakési vlastní, čistě jen domnělé výklady toho, co udělali. Cítí-li se někdo dotčený tím, že někomu jinému něco nepřišlo vtipné, nemusí být problém na druhé straně. Potřeba vybít si to povýšeneckým obviněním z nepochopení opravdu mohla být ponechána bez naplnění. --Bazi (diskuse) 5. 5. 2022, 19:51 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Zkuste začít u sebe a nepodsouvat mi aroganci a povýšenectví, navíc v cizím sporu. „Potřeba vybíjení si“ už zavání OÚ. Pokud se prokáže, že se zásadně mýlím, rád se omluvím. --Matěj Orlický (diskuse) 5. 5. 2022, 20:50 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Arogantní je prostě způsob, jakým ten konkrétní projev reálně navenek působí, tady se nic nepodsouvá. Zato podsouvat někomu, že nepochopil, jenom proto, že mu to nepřijde vtipné, jde podstatně dál do roviny nepodložených spekulací a fantazií, nemluvě o úmyslném "obvinění, že píšu něco nevhodného". A ano, nejlepší bylo prostě vůbec nereagovat, mohlo tak zůstat u jakéhosi wikimemu, který někomu možná připadal vtipný, někomu možná ne. *facepalm* --Bazi (diskuse) 5. 5. 2022, 21:07 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Vy jste nenapsal, že to tak působí, ale že to svědčí=dokazuje moji aroganci a spekuloval o mém přesvědčení. A přestože jsem to jasně odmítl, dál jste pokračoval v urážkách. Není to vaše záležitost. Vůbec netuším, co proti mně od října 2019 máte, ale snažím se na vás zbytečně nereagovat a ocenil bych, kdybyste se zařídil podobně. --Matěj Orlický (diskuse) 5. 5. 2022, 22:06 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Prosím? Zkuste místo opětovného hledání chyby na druhé straně zapojit aspoň špetku sebereflexe a přiznat, že jste se svou prvotní reakcí přestřelil. Někomu ten vtípek nepřišel vtipný. Tečka. Kdybyste si ve - zpětně přiznaném - pocitu osobní dotčenosti ("obvinění, že píšu něco nevhodného") nevyfantazíroval čísi "nepochopení" v rámci své nepřiměřené protiútočné reakce, mohl být klid a mohli jsme si ušetřit i tohle další nepodložené obvinění z jakési osobní zaujatosti. Jděte raději trochu do sebe místo tohohle zbytečného kopání kolem sebe. --Bazi (diskuse) 5. 5. 2022, 22:40 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Já si na své prvotní omluvě trvám a ostatní si strčte za klobouk. --Matěj Orlický (diskuse) 6. 5. 2022, 11:29 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Tady vás utnu, kolegové. --Matěj Suchánek (diskuse) 6. 5. 2022, 11:41 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
STOP PŘE Wikipedie není bitevní pole, respektujte to, prosím. Děkujeme za pochopení. STOP PŘE
@Polda18: Pobavilo. (Jen nechápu, proč by to sem někdo měl psát. Zasměju se a jdu dál. Nebo k tomu máme založit hlasování?) — Draceane diskusepříspěvky 5. 5. 2022, 12:10 (CEST)Odpovědět[odpovědět]

@Matěj Orlický: Hm, tak jsem se po delší době podíval ke krbu. Úvodní vtípek mě pobavil (anglický humor používám v reálném životě velmi často, takže moc dobře vím, jaká úskalí to s sebou přináší), následná diskuse rozesmutnila a dala vzpomenout na jeden dávný seriálový výrok. Dále bych to nerozváděl – cílová skupina předchozí věty to nepotřebuje. Jen mě mrzí, že po této zkušenosti sem už asi nikdy nikdo žádný vtípek nenapíše. Škoda. (P. S.: Přesto však nerozumím, proč nám ostatním arogantně, nadřazeně a bez špetky sebereflexe podsouváte úmyslnou přestřelenou nepodloženou zbytečnou spekulaci o tom, že Wikipedii needitují kolegyně wikipedistky. P. S. 2: Nemluvě o ostatních genderových identifikacích. P. S. 3: Tečka.) --Mario7 (diskuse) 8. 5. 2022, 17:52 (CEST)Odpovědět[odpovědět]

Jsem v tomto oboru diletant*ka. --Matěj Orlický (diskuse) 8. 5. 2022, 18:46 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Nevím proč by neměla být legrace kvůli jedné trapné potyčce. A pokud by někomu vadilo, že u krbu na to není prostor, jistě se najde případně vytvoří pro wikihumor (ať už to je sebetrapnější a nevtipné ;)) jiné útočiště. Sranda musí bejt i kdyby na chleba nebylo. Mimochodem co je to za blbost pod lípou stavět krb? --Chrz (diskuse) 8. 5. 2022, 18:57 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
To místo už tu je, řekl bych... ;-) P. S. S wikihumorem tu problém nebyl. P. P. S. Celý koncept "Pod lípou" spočívá původně v tom, že je to hospoda s různými (tematickými) stoly a v koutě téhle hospody je ten krb. Hospoda nese název Pod lípou. --Bazi (diskuse) 8. 5. 2022, 19:26 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Ať se tedy pak lidi nediví, že se tu nedebatuje akademicky, ale právě jak v hospodě po několikátém pivu. --Chrz (diskuse) 8. 5. 2022, 19:31 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
@Chrz: Protože to má být hospoda Pod Lípou, je to název té hospody, ve které se scházíme (Slováci mají zase Kavárnu). Správně by tam mělo být velké písmeno L. Původně se to jmenovalo V rohu. Prostě ta hospoda měla asi šest stolů a jeden stůl se nacházel v rohu. A u stolů bylo zakázáno křičet, aby nebyli rušeni ostatní wikipedisté – výjimkou byl právě stůl v rohu, který byl vyčleněn pro ostřejší a vyhrocenější diskuse. Když Wikipedista:Bazi vytvářel loga lip, nějakou dobu se to dokonce jmenovalo Keř trnkový, protože nikdo pořádně nerozuměl, proč zrovna v rohu má být hluk, takže jakože je třeba si zde dávat pozor, abyste se o trnky nepopíchal. Tomu ovšem už vůbec nikdo nerozuměl, takže se to změnilo na Lípu plamennou, jakože se popálíte o plameny. A odsud byl už jen kousek k tomu, aby se v rohu postavil krb. Zdá se ovšem, že se změnilo i zaměření stolu, neboť diskuse už tu nebývají vyostřené, ale spíše naopak odlehčené (viz tato sekce o vtípku), asi jakože u krbu je Vám příjemně teploučko… --Marek Genius (diskuse) 8. 5. 2022, 19:42 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Je to Pod lípou, spíš by mělo být Pod Lípou. Je to hospoda, ale čekají se kavárenské způsoby. V seznamu je to "U krbu", podle názvu je to "Pod lípou (u krbu)" a podle loga je to "POD LÍPOU plamennou". Každá lípa má jiné logo, to máme brát jako tak, že každý debatní stůl má jinou cedulku, že to není logo té virtuální hospody. Asi nad tím moc přemýšlím, co... --Chrz (diskuse) 8. 5. 2022, 19:52 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Co se týká pravopisu, i to už tady bylo. --Bazi (diskuse) 8. 5. 2022, 20:37 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Ta představa o virtuální hospodě u které se diskutuje, to se dá jaktak napasovat na hlavní lípu. Ale ta představa se rozplývá, když "stůl kde se řeší pravidla" má najednou jiné logo a název hospody. Mohly to být různé stoly nebo salónky...
Upřímně mi logičtější přišlo to, že se tak "prostě jmenují" stránky pro hlavní diskuze bez zvláštního významu a nějakých pohádek o hospodách. Případně že se tím myslí, že sedíme v kroužku pod nějakou lípou a řešíme tam zásadní věci :) --Chrz (diskuse) 8. 5. 2022, 21:00 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
@Chrz: Pokud je mi známo, tak v počátcích Wikipedie se zvažoval i název těchto diskusních stránek a vedle Pod lípou bylo návrhem právě i V hospodě a snad i ta Kavárna, pokud se nemýlím. Ale dnes by asi Kavárna úplně moc vhodná nebyla, protože to má trochu pejorativní konotaci, cosi s kavárenskými povaleči. Ale Hospoda by snad šla, na pití piva jsme tu přece všichni hrdí. --Marek Genius (diskuse) 8. 5. 2022, 21:38 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Já nechci okrádat Wikipedii o letité názvy a tradici. Ale současný stav neodpovídá tomu, co se zde tvrdí, nesprávně... Proto navrhuju:
1) změnit popisek, neřeší se zde ani jiskřivé ani žhavé problémy. Spíš humor, statistiky, zajímavosti, volný pokec... Žhavé problémy si našly místo u "hlavního stolu"
2) změnit logo. Těžko napasovat k lípě krb, tak buď tam vrazit skleničku tvrdého alkoholu :) nebo změnit popisek z "plamennou" na "hřejivou".
Případně tomu věnovat trochu víc zamyšlení jak to celé s názvy a logy naroubovat na tu virtuální hospodu a stoly (a krby) v ní. Třeba je to prostě hospoda Wikipedie a je pod lípou. I na přezdívky platí pravopis, ale byla by to taková přezdívka jako sejdem se pod koněm... tam se velká nedávají... že ne... --Chrz (diskuse) 8. 5. 2022, 21:59 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
U jednotlivých stolů nejsou odlišné názvy hospody. Stránka se vždy jmenuje Pod lípou a jenom rozlišovač v závorce vymezuje téma. I v grafice je vždy to jednotící jméno "POD LÍPOU" a jen dovětek udává téma. Obrázek pak nemá ambice být jakýmsi samostatným logem jakési samostatné hospody, ale variuuje to hlavní (a jediné) logo. Nemusí to samozřejmě někomu připadat vtipné, ale některý z kolegů by Vám možná vysvětlil, že jste to jen nepochopil. ;-)
Hospoda tu každopádně nemá být tím místem, kde se chlemtá jakýkoli alkoholický nápoj, ale především místem setkávání k rozpravám. Stejně tak jím mohla být kavárna apod. Nikdo tu nikomu necpe nějaké pohádky o tom, jak by měl toto komunitní diskusní fórum chápat, ale když už se po tom někdo zapítí, dostane se mu vysvětlení, že taková je historie a myšlenka tohoto místa. --Bazi (diskuse) 8. 5. 2022, 22:15 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Ano, nepochopil jsem, proč hospoda u každého stolu variuje svoje logo, kam ho jako umisťuje (na stolek, nad vstup do salónku nebo co) a ten stůl nějak jinak vtipně nazývá v titulku a jinak v logu. Ne, to se pochopit nemá, prostě je to nedopečená analogie a nemá se v tom nijak zvlášť vrtat. Asi se to vymyslelo pod reálnou lípou těsně před zavíračkou :P
A to hlavní, neadresované, zopakuji:
Titulek: Pod lípou (u krbu)
Logo: POD LÍPOU plamennou
Úvod článku tvrdí: U tohoto stolu hospody Pod lípou se diskutuje o některých jiskřivých či žhavých problémech.
Seznam lip tvrdí: živé, leč slušné debaty na okraj
Realita: Témata na okraj, diskuze o statistikách a podobně. Jiskřivě a třaskavě tady zatím diskutujete při vší úctě jen vy, asi ve snaze dostát úvodnímu nastavení lípy stůj co stůj, nehledě na to, že sem se už wikipedisti chodí ohřát ke krbu a popovídat si o Wikipedii jako takové, úvodní popisek nepopisek.
Klidně bych ty pohádky o "hospodě" z lipových podstránek vystrkal. Hlavní lípa má "Zde je místo pro setkání všech wikipedistů a diskutování o různých aspektech české Wikipedie, které jsou obecnější než jen k jednomu článku." a hospoda nikde. --Chrz (diskuse) 8. 5. 2022, 22:31 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Jestli někomu to téma nebo souvislost skutečně nedochází, může vřele poděkovat kolegovi @Vojtasafr za tuhle úpravu, která vysvětlení před rokem a něco zneviditelnila, pokud si člověk nenajede myší. --Bazi (diskuse) 8. 5. 2022, 22:40 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Pod lípou je prostě nějak "náhodně" pojmenované základní fórum Wikipedie o Wikipedii.
Nevím, jestli má cenu nějak prosazovat tu myšlenku virtuální hospody, to by podle mě navozovalo chybný úsudek o tom, k čemu má taková hospoda sloužit :) Hlavní lípa se bez zmínek o hospodě plné odstrčených stolů pro specializovanější pivní diskutéry obejde. Anebo myšlenku lipových stránek dovést k něčemu realističtějšímu hospodskému. Když už teda má být na obrázku lípa a ne nějaká hospůdka, tak ať to vypadá jak vývěsní štít té hospody a ne jako obrázek na informační tabuli před stoletou lípou na naučné stezce.
Nebo jak říkám v úvodu, nehledat za tím žádné hospody virtuální ani jiné, je to prostě internetové fórum s nějakým nzávem. --Chrz (diskuse) 8. 5. 2022, 22:57 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
@Chrz: Buďte rád, že to nikdo nechápe, že je to hospoda. Kdyby to totiž lidi chápali, tak by nám to tu během lockdownů zavřeli. Reálným lipám se to stalo. --Marek Genius (diskuse) 9. 5. 2022, 20:54 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Podle mě těch lip máme moc, takže ani nevím, kam mám napsat návrh na přejmenování lip, nechtěl jsem, ale jak na to tak koukám... proč ne :) Ale kam tedy s návrhem - Pod návrhy, techniku nebo ke všem lípám které bych přejmenoval?
Když jsme se tedy inspirovali slovinskou verzí, tak pojďme dál, nebo spíš pojďme si k nim zas a znova zpátky pro inspiraci, nekraďme jen název. Oni nemají systém s rozlišovači typu "Wikipedie:Pod lípou (něco)" a "Wikipedie:Pod lípou (zas ještě něco)". Pro tuhle stránku by to znamenalo prosté "Wikipedie:U krbu" (což mimochodem je teď přesměrování sem). Stejně jako nemáme "Wikipedie:Pod lípou (nástěnka správců)" a "Wikipedie:Pod lípou (žádost o provedení práce)". Teď by se zas řešilo co je ještě hospodské fórum tudíž "pod lípou" a co už není, a co jsou žádosti kde se nemluví ale jedná, tudíž tam lípa figurovat nemá. Ale prohlédněte si lípy a stejně tam najdete takové, u kterých se neočekává žádná diskuze. --Chrz (diskuse) 9. 5. 2022, 22:29 (CEST)Odpovědět[odpovědět]

Má výzva plurálem v nadpisu shořela v krbu. --Matěj Orlický (diskuse) 8. 5. 2022, 21:16 (CEST)Odpovědět[odpovědět]

Tak se tomu může dát nový nadpis. Volně jsme se přesunuli k jinému tématu - k čemu jako tahle lípa slouží a jestli se jmenuje správně. Je to u krbu, protože je tu teploučko a řeší se tu odlehčené věci, nebo tady hoří lípa a řeší se tady věci třaskavé plné plamenných projevů (jak tvrdí popisek nahoře)? Podle nadhazovaných témat jsou to opravdu spíš témata podružnější a nevážnější, žádná dramata... tedy pokud se dva opilci nezačnou dohadovat o tom, kdo má delší vedení a jestli byl vtip vtipný :) --Chrz (diskuse) 8. 5. 2022, 21:32 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
@Matěj Orlický: Nepamatuji si to již doslovně, ale zhruba takto:
 • (1) Teda, jak jsi to věděl?
 • (2) Používám to, co mi pánbů nadělil… Internet.
A nebo ještě delší verze:
 • (1) Teda, jak jsi to věděl?
 • (2) Používám to, co mi pánbů nadělil.
 • (1) Ty nějakej máš?
 • (2) Ano, já mam internet.
Co Vy na to? --Marek Genius (diskuse) 8. 5. 2022, 21:48 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Zvuk cvrčka. :) Chrz (diskuse) 8. 5. 2022, 22:36 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
K: Ty bydlíš v bývalém kostele? V téhle ulici je taky jeden.
W: Neni.
K: Našel jsem si to na internetu.
W: Aha, neni, přečti si ten článek o kostele xy na Wkikipedii znovu. --Matěj Orlický (diskuse) 8. 5. 2022, 22:54 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Znáte Cimrmanův Lijavec? "Na slepé koleji stojí už dva měsíce vagón plný sýra." Jen jsem si na to tak teď vzpomněl jak tu v reálném čase tvoříte humor :) --Chrz (diskuse) 8. 5. 2022, 23:00 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Mám pět sester a bydlím na půdě barokního kostela. Nemůžu se divit, že mým zážitkům nikdo nevěří. Uznávám, že můj život jako cimrmanovská fikce má víc logiky. --Matěj Orlický (diskuse) 9. 5. 2022, 00:09 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
@Matěj Orlický: To jsem taky nějak nepochopil. Byl tedy v té ulici ten kostel, nebo nebyl? Nebo se to na té Wikipedii psalo špatně? To byl ta ulice (ten kostel), kde bydlíte? --Marek Genius (diskuse) 9. 5. 2022, 09:26 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Wikipedie:Pod lípou/Archiv 2020/04#Bývalý kostel vs. zaniklý kostel --Matěj Orlický (diskuse) 9. 5. 2022, 09:33 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
@Matěj Orlický: Používám frázi: Podívej se / Najdi si to na Wikipedii. Ovšem i v případech, kdy vím, že to tam nebude, jako jsou třeba jízdní řády (logické by bylo odkázat na Idos), překlad slovíček, subjektivní názory nebo televizní program. Takže nějak takto:
 • (1) Podívej se na Wikipedii.
 • (2) Myslim, že na Wikipedii to nebude.
 • (1) No nevim. Možná to tam zapomněli napsat. Nebo se zkus podívat na anglickou Wikipedii, ta má víc článků než česká.
 • (2) Myslim, že ani na anglický Wikipedii to nebude.
 • (1) No nevim. Je to možný, že to tam zapomněli napsat.
Dobrý? --Marek Genius (diskuse) 9. 5. 2022, 21:04 (CEST)Odpovědět[odpovědět]

Pojmenování PL[editovat | editovat zdroj]

Díky za zajímavou diskuzi k historii a pojmenování „lip“ všem zúčastněným. Díky i za připomenutí mého 8 let starého návrhu na aktualizaci pravopisu, který mi mimochodem stále přijde správný, byť už ho tedy po odporu většiny dál aktivně neprosazuji. Namísto toho se raději aktivně věnuji organizování setkání „pod reálnou lípou“ v Brně. I tam, abychom dostáli názvu, jsme se dvakrát sešli pod opravdu reálnou lípou, a sice na letní zahrádce rozkládající se před restaurací tradičně zvanou U Šťávů (dnes však dokonce přímo Krčma Pod Lípou), přímo pod větvemi nejstaršího stromu v Brně, kterým je přes čtyři staletí stará Bystrcká lípa. A v listopadu 2016 jsme spojili příjemné s užitečným, na jednu lípu jsme se složili a společnými silami ji ve veřejně přístupné přírodní zahradě na okraji Brna sami zasadili. Od té doby se každé léto scházíme v jejím stínu (zatím ho tedy moc nedává, ale skrýt se před sluncem dá i v altánku vedle) na jednom z letních wikisrazů, který vždy charakterizuje kromě atypického místa i menší množství programu a vlastní příprava občerstvení na veřejném grilu. Je tam příjemně a světlo v období slunovratu zůstává velmi dlouho. Letos wikisraz pod naší lípou proběhne 15. června – můžete s tím už teď počítat a rádi vás mezi sebou uvidíme, a to i přespolní!

Takto vypadají wikipedisté diskutující v kroužku u ohniště pod opravdu reálnou lípou.

--Blahma (diskuse)

@Blahma: Taky jsem toho názoru, že by zde mělo být velké písmeno L. O to horší tato pravopisná chyba je, že se název nachází v levém sloupci všech stránek, tedy jde o jeden z nejviditělnějších odkazů. Ale zřejmě to prostě jen znamená, že se význam posunul, a že byť to zprvu jako hospodu uživatelé vnímali, dnes to již chápou jen jako strom. Asi jako když se původní zkratka jmen a místa narození zakladatele dnes píše jako Ikea a dokonce se to skloňuje a nebo jako logo České televize, ze kterého již dnes také nepoznáme, že se má jednat o písmena č a t a daleko více to připomíná okrouhlé závorky Primy Cool. Mimochodem jsem se nedávno dozvěděl, že polské slovo czerstwy (např. chléb) znamená „starý“, tedy pravý opak našeho čerstvý, přitom obě slova mají stejný etymologický původ. --Marek Genius (diskuse) 13. 5. 2022, 23:54 (CEST) Oprava odkazu --Marek Genius (diskuse) 14. 5. 2022, 00:00 (CEST) @Wikipedista:Blahma: Do třetice ping. --Marek Genius (diskuse) 14. 5. 2022, 00:04 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
S tou Ikeou bych neviděl až takový problém, podobně se řada zkratek stává zkratkovými slovy a pracuje se tak s nimi. (Klasický příklad Čedok už jím byl snad od počátku záměrně, takže u něj nás to ani nepřekvapí.) Třeba ČEZ jsou původně České energetické závody, ale kdo to dnes ještě drží v mysli? Když se často používá pouhá zkratka, dochází k tendenci pracovat s ní jako se slovem, Čezu přisuzujeme mužský rod a skloňujeme jej (s ČEZem, ČEZu), zároveň s tím se někdy vytrácí i ta forma iniciálové zkratky a zůstává už jen první velké písmeno. Je to přirozený vývoj jazyka, kdy se snažíme "přirozeně" pracovat s "nepřirozenými" prvky. Podobně Vodárny a kanalizace, často zkracované jako VaK, kdekdo s tím v mluveném slově pracuje jako "s vakem" a pak se při zápisu vymýšlí, jestli "s VaKem", nebo "s Vakem"... Protože při tom formálně správném použití by nám to vzhledem k nesklonnosti znělo nelibě, tlačilo by nás to k různým formulacím, kdy bychom zkratce předsouvali různá sklonná slovíčka (s firmou ČEZ, se společností VaK, s hnutím SPD...), což jde tak trochu proti úspornosti projevu. Ostatně v tom článku o Ikee by spíš zasloužil za uši ten tiskový mluvčí, co si myslí, že "jméno firmy v Čechách už zlidovělo" - těžko říct, zda je dobře, nebo špatně, když na Moravě a ve Slezsku zřejmě nezlidovělo. ;-)
Ale co se týká Lípy, je na nás, jak se domluvíme na jejím významu a používání, dá se připomenout a zvýraznit původní význam, aby se na něj nezapomínalo, anebo se dá i posunout někam dál (ovšem pokud bychom to chtěli vnímat jako obyčejný strom, měli bychom asi psát všechna písmena malá a diskutovat "pod lípou". --Bazi (diskuse) 14. 5. 2022, 02:40 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Jen na okraj povím, že navzdory mému přesvědčení, že ÚJČ nepřipustí tvořit hybridy typu "ČEZem" a "ČEZu" a pokud už tak v těchto pádech jen Čezu a Čezem, je pravda trochu konkrétnější - není záhodno zkratku nejdřív zkracovat zezadu o písmenka a pak k ní připojovat jiná nová písmenka: NATO - bez NATA/NATa je obojí nedobře, stejně tak ABBA-bez ABBY nebo ABBy, ale myslím, že se na tohle docela kašle. --Chrz (diskuse) 14. 5. 2022, 09:21 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Pokud chceme nějaké romantické představy o virtuálním prostoru simulujícím něco reálného, tak ta fotka to krásně přibližuje. Takže bych opustil myšlenku nějaké hospody (opět připomínám, že na hlavní stránce lípy se o hospodě nemluví, s tím přicházejí až specializované "podstránky") a tím odpadne starost s velkým L. Pokud tam někdo něco popíjí, tak si to pod lípu donesl z nedalekého občerstvení :) Starosti s velkým P jsou taky docela zbytečné, prostě je to název stránky, stejně jako Stůl a Židle nebo Nástěnka správců.
Takže pokud bych měl z toho povídání vydestilovat nějaký svůj návrh, ať se nemusí lovit v přehršli textu tak:
 • Pod lípou - nechat logo, nechat název, nechat bez zmínek o hospodě, prostě neměnit - to má šanci projít :)
 • Pod lípou (u krbu) - změnit popis, o čem se zde diskutuje, a v návaznosti na to i logo. Pokud se to má napasovat na nějakou reálnou lípu, tak nevím, kde by se tam vzal ten krb. Takže bych z toho asi udělal nějaké jiné místo, ne "odpadlíky od hlavního stolu" nebo vyhnance od kroužku u lípy. Takže buď změnit na U krbu, nebo co třeba U táboráku, U ohníčku :)
 • Pod lípou (oznámení) - prostě Oznámení, nebo Novinky...
 • Pod lípou (návrhy) - Návrhy, Návrhy wikipedistů (ať je jasné, že to nevzešlo od centrály) nebo Továrna nápadů
 • Pod lípou (technika), Pod lípou (pravidla) - možná sloučit s lípou výše nebo by se něco vydumalo
Je mi jasné, že málokomu se bude chtít po letech měnit něco, co funguje, ale Krb je nutné nějakém způsobem změnit (a už se opět opakuju), protože navzdory úvodní větě a zlověstnému logu se tady žádné třaskavosti neřeší. Nebo o nic víc třaskavé než pod tou hlavní.
(a zopakuju) Pokud někdo řekne, že všechno musí být shodně Pod lípou a k tomu pak rozlišovač v závorkách, protože na enwiki to tak mají (a hle, reálná lípa se z toho stejně vymyká), tak já povím, že všechno musí mít originální název bez rozlišovačů a lípa má být jen jedna, protože na slovinské wiki to tak mají a podle ní jsme to pojmenovali. :) --Chrz (diskuse) 14. 5. 2022, 09:38 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
S pěti editačními konflikty /s wikipedistou Chrz/: @Bazi: To ano, ale IKEA je ještě specifická v tom, že při skloňování vypouštíme koncovou samohlásku, která je ovšem součástí zkratky, (do Ikey × do IKEA). Podobně jako do Nata nebo do Ody (správně je do NATO a do ODA). Čedok je potom trochu jiný případ, protože zatímco zbylé zkratky jsou takzvané iniciálové zkratky, tak Čedok je takzvaná skupinová zkratka (Če-skoslovenská do-pravní k-ancelář), iniciálami by to bylo jen ČDK, příp. dejme tomu ČSDK. Mně se třeba nelíbí, že píšeme IDOS, podle mě by se mělo psát Idos, iDNES.cz už vůbec nerozumím (přece iDnes.cz).
@Chrz: Naopak, ÚJČ přímo zmiňuje způsob psaní velkými písmeny (kromě koncovky), takže ČEZem a ČEZu, viz i odkaz, který jste dal („doporučení SÚKLu, projekty GAČRu, zasedání NERVu“).
--Marek Genius (diskuse) 14. 5. 2022, 10:05 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
No tak s pěti no. Nevím, co jste četl, ale vaše "správně je do NATO a do ODA" není pravda. Lze i "zájmy Osy, hlasovat pro Odu, vstoupit do Nata".
Pokud je název vše velkými a lze to vyskloňovat jen přidáváním koncovek - možnosti: ČEZu, Čezu, případně neskloňovat a ČEZ.
Pokud je název vše velkými a nelze to vyskloňovat jen přidáváním koncovek - možnosti: Ody, nebo neskloňovat ODA. Ne ODy, ne ODY. --Chrz (diskuse) 14. 5. 2022, 10:15 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
IKEA je ještě specifická i tím, že by se asi měla skloňovat podle vzoru idea, ale stejně nám to moc nejde přes pusu (o Ikeji?) a v praxi se skloňuje asi spíš jako žena (o Ikee?), celkově to pak působí divně, moc nám to převedení do zkratkového slova nepomáhá. (Ten Čedok jsem myslel jen jako příklad zkratkového slova, které nevzniklo takhle nějak nadivoko.)
Co se týká iDNES.cz, tam jde spíš o to, že je to (obchodní) značka, sice pochází z běžného slova "dnes", ale ještě přesněji z názvu tištěných novin "Mladá fronta DNES" (už tam se to používá jako značka psaná velkými písmeny, dlouhodobě to tak bylo stylizované v titulu), zkracovaného jako MF DNES, což je zčásti složeno z iniciálové zkratky, takže to opět navádí k dodržování velkých písmen i u DNES. Ve výsledku pak iDNES.cz zase začíná nezvykle malým písmenem, přestože jde o název, takže už je to celkově tak nestandardní, že mi vůbec nepřijde divné psát to iDNES.cz jako ustálenou značku (podobně iROZHLAS, i když u toho mě to víc svádí k iRozhlasu, možná vzhledem k délce slova, možná i kratší tradici značky). Divnější mi třeba přijde snaha Innogy psát svůj název s malým innogy. A podobně divná mi přijde snaha psát volební koalici Spolu (kde to není žádná iniciálnová zkratka) jako SPOLU, opět s odvoláním na to, že je to značka. Ovšem protože většina stran má svoje zkratky klasicky iniciálové, asi to svádí k tomu, aby i to Spolu tak říkajíc "zapadlo do společnosti".
S Idosem je to zajímavý případ, je to sice vlastně zkratkové slovo, ale sám jsem ho taky chápal skoro jako iniciálovou zkratku. Asi holt záleží na tom, jak se to rozhodne používat držitel značky. Konvence nebo logika je věc jedna, vůle ovšem druhá. --Bazi (diskuse) 14. 5. 2022, 13:41 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
@Bazi: Ten Idos je matoucí zřejmě proto, že používáme IS a související zkratky (IS/IT, GIS, ISVS, DSS, TPS, ale i TPS). Jenomže iniciálami by zkratka měla být IDS, a ne IDOS (jenže IDS je integrovaný dopravní systém). A ze spojení ani není zcela jasné, zda jde o informační systém, či o dopravní systém (teoreticky by mělo jít o podkategorii dopravních systémů, protože je to nějaký dopravní systém). --Marek Genius (diskuse) 14. 5. 2022, 14:35 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Na to bych uměl nabalit několik dalších krbových témat. Třeba jak se nemá přidávat písmenka ke zkratce, která se hláskuje (s ODSkou, SPZku, DPH-čko a podobné kreat(ur)ivnosti).
Nebo jak je na češtině krásně vidět, že bytostně by skloňovala i zkratky, jen aby věta nezněla hotentotsky :) A někdo by chtěl zpochybňovat přechylování ženských jmen, které jsou prostředek pro skloňování.
Nebo téma, jak se obchodní značky vyrovnávají s češtinou. Nemám to exaktně vyzkoumané, to je dobré téma na nějakou diplomovou práci :), ale řekl bych, že před 20 lety se v reklamách skloňovaly značky mnohem méně. Stránky IKEA napovídají, že se do skloňování vůbec nehrnou, prozrazují jen ženský rod. A přesto, čeština je převálcuje a navíc jim nadělí rozkolísané vzory :) --Chrz (diskuse) 14. 5. 2022, 18:21 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
@Chrz: Ovšem podle IJP by se tato slova odvozená od zkratek přidáním přípony a koncovky měla psát již malými písmeny (elpíčko, cédéčko, pécéčko, písíčko, dévédéčko, dývídýčko, esemeska). Málokdo to ale ví a v praxi se setkávám téměř výhradně se zápisem, jaký jste použil Vy, tedy velká písmena a příponová část malými. Zajímavá je i ta zkratka SMS, protože ač IJP uvádí výslovnost [es em es], tak si nevzpomínám, že bych se kdy s takovou výslovností setkal, ale je to vždy čteno dohromady, tedy [esemes], podobně MMS. --Marek Genius (diskuse) 14. 5. 2022, 21:52 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
@Marek Genius Myslím ale, že by Wikipedie neměla rezignovat. V praxi se setkáváme třeba i s "invenčními" zápisy číselných hodnot (do 18-ti let, 40i letý, 8minásobný) spadající do stejné kategorie "nepřípustné hry s písmenky" a ty teda na Wikipedii potlačujeme seč můžeme, a je to tak dobře. --Chrz (diskuse) 15. 5. 2022, 09:09 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
@Chrz: Možná by spíš stálo zato počet stolů zredukovat. Práva, pravidla a technika jsou asi jednoznačně vymezená, ale co třeba návrhy? Vždyť návrhy dáváme pod většinu stolů a pod hlavní nejvíc. U krbu má taky celkem nejednoznačné vymezení, tak by to chtělo vymezit, a nebo to vkládat taky pod hlavní lípu/stůl. Oznámení jsou celkem jasně vymezená tím, že se zde nediskutuje – jenomže v praxi stejně oznámení dáváme pod hlavní stůl, aby si toho všimlo více lidí. Není neobvyklé, že dané téma spadá pod tři různé stoly A beztak všichni všechno cpeme pod ten hlavní, protože když už na něco upozorníme, tak chceme, aby si toho všimlo co nejvíce uživatelů, ideálně všichni aktivní. Ideální by bylo, když by každý wikipedista dejme tomu jednou za týden zhlédnul všechny příspěvky Pod Lípou – stačí podívat se na nadpisy. K některým třeba nebude mít co říct, protože je to zcela mimo jeho zájem/specializaci, jenomže pokud se o diskusi nedozví, tak ani nebude vědět, jestli tu náhodou nějaká diskuse, ke které by měl co říct, není. A tím, že je tu hodně stolů, tak některé prostě nejsou příliš viděné/sledované. --Marek Genius (diskuse) 15. 5. 2022, 10:14 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
@Chrz: Pak tu máme ještě oborové lípy, ale ty asi mají svůj smysl, neboť sdružují zájemce jen ohledně jednoho tématu. I když aktivita pod nimi není již zrovna nejvyšší. A Pod křesťanskou lípou nám chybí obrázek stromu. Zeptám se Baziho, zda by ho nechtěl ještě vytvořit.
Mimochodem, toto je další věc, které nerozumím: Proč se WikiProjekt píše s velkými písmeny? Velké W by se dalo pochopit jako název stránky, ale co to velké P? Nejde přece o vlastní jméno, když tu těch wikiprojektů máme takovou spoustu. --Marek Genius (diskuse) 15. 5. 2022, 10:23 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Stačí sundat jednu rybu a doplnit popis. ;-) — Draceane diskusepříspěvky 15. 5. 2022, 12:00 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
No vida, a zase to je "Pod chemickou lípou" a ne "Pod lípou (chemie)".
"Stolů" je zbytečně moc, minimálně některé jsou zbytečně označovány jako lípa (třeba ta oznámení, kde chraň bůh ceknout, tak jakýpak debatní stůl), maximalisticky stačí jedna lípa a těm jiným přisoudit jiné názvy, "Wikipedijní diskuse o právech" třeba :)
WikiProjekt je asi nějaký veselý grafický způsob jak od sebe oddělit "projekty na wikipedii" a Wikimedia projekty, což jsou rozdílné věci ale slov existuje na světě je tak málo, že se opakují v rozdílných významech. WikiSlovník by byl slovník na Wikipedii, kdežto Wikislovník je separátní věc mimo Wikipedii a podobné logiky?
Když se někdo nad tím zamýšlí "zbytečně" moc, začne nacházet díry v tom, jak se to tady všechno postupem času popojmenovávalo, tu se vzala inspirace na anglické wiki, tu na slovinské, támhle se postupem času něco nedodělalo zcela, a výsledek je něco, co by se chtělo málokomu měnit, protože je to přece odkaz minulosti a tradice :)
Pokud se nás sejde víc, klidně by se mohlo navrhnout, jak v tom udělat trochu vítr, a nejen změny pro změnu, ale vychytat nedokonalosti a nelogičnosti i posuny v požadavcích na funkčnost, co se postupem času nakupily. Nešlo by o žádné pomníčky pro přeaktivnělé wikipedisty, ale už si umím představit ty odsudky "Nic neměňte, věnujte se jen tvorbě nových článků a dejte nám pokoj, nějak to funguje tak neotravujte" a podobné. --Chrz (diskuse) 15. 5. 2022, 11:42 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Souhlasím s tím WikiProjektem, soustavně mě to dráždí. Nicméně je to opravdu hodně staré a vychází to samozřejmě ze zápisu na enWiki Wikipedia:WikiProject.
Obrázky pro chemickou i pro oborovou lípu si kdysi vyrobil na vlastní pěst @Dvorapa, to vůbec nebylo součástí nějakého zamýšleného konceptu. A protože to nejsou ani stoly z téže hospody, ale spíš něco jako převzatý koncept původní obecné hospody, její nápodoba s oborovým zaměřením v rámci tematického wikiprojektu, nemyslím, že by existovala reálná potřeba to nějak začleňovat Pod lípu a uvažovat o tom jako o jedné společné věci. Ne, skutečně není potřeba všechno na sílu sjednocovat. Wikiprojekty mají především sloužit ke spolupráci v dané oblasti, k tvorbě Wikipedie. Když si ti lidé, kteří se v tom angažují, něco nějak domluví a zařídí, ať to tak mají, hlavně když to bude fungovat. Do seznamu oborových fór (ne všechno jsou to nutně Lípy/lípy) by přitom šlo zařadit prakticky každou diskusní stránku nějakého wikiprojektu, protože právě tu funkci to plní. Jestli si to někde pojmenovali lípa, proč ne, jestli si tam šoupnou obrázek lípy, proč ne, jestli někde jinde tu potřebu neměli, klidně, opravdu není nutné jim něco vnucovat refaktorizováno. --Bazi (diskuse) 15. 5. 2022, 13:09 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Nic není nezměnitelné, pokud se wikipedisti shodnou, že je něco dlouhodobě dráždí, pozbylo smyslu nebo nikdy logiku nemělo. Je v pořádku o tom diskutovat a přinášet návrhy, které se v malém kroužku zformulují a přednesou většímu okruhu lidí. Pokud nám to bude schopen někdo už v úvodu rozmluvit, budiž, ale zastrašování a nadávání má spíš opačný efekt :P
Někdo tady navrhuje hospodu správně pojmenovat s velkým L, jiný říká, že pocit hospody se stoly už je dávno pryč, někdo zas že ty stoly mají jména a loga halabala, že těch stolů je zbytečně moc a jde je srazit dohromady, něco do té hospody ani nepatří nebo celé je to na vodě a i když to taknějak funguje, tak proč by to nemohlo fungovat líp a logičtěji a účelněji?
Může se stát, že se budou čertit ti, kterým bude připadat, že jim snad chceme kazit jejich dávné nezměnitelné veledílo s copyrightem. Můžeme jen doufat v racionalitu, přinášet dobré argumenty a podporu nezaujatých. Odmítat jakoukoliv diskuzi ale ukazuje jen nepřátelské prostředí. Hnidopichové, nebojte se navrhovat velké "L" v lípě, nebojte se navrhovat malé "p" ve WikiProjektu a podobné "podružnosti", sice se vám velký okruh lidí vysměje, ale je nás víc a mohli bychom si vytvoiřit vlastní lípu přívětivou pro tyto diskuze. A víte co? Zabíráme si krb! Nazdar. --Chrz (diskuse) 15. 5. 2022, 15:42 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Ono je to celé ještě složitější, totiž jestli někomu něco nepřipadá dost "logické a účelné", může být příčinou toho dojmu pouhá neinformovanost a neuvědomělost. Tlačit pak na sílu svoji představu "vylepšení" může narazit na odpor dosti opodstatněný. Problém pak je, když dotyčný neumí nebo nechce vzít včas zpátečku z jakéhosi houževnatého přesvědčení, že jeho pohled je ten správný ("racionální", "logický", "účelný") a je nutné ho zohlednit, přestože onen pohled byl vytvořen z nepochopení, z nevědomosti, z nedostatečného zájmu o porozumění dosavadnímu vývoji věcí a souvislostem, které někteří jiní lidé vidí. Skutečně upřímné a otevřené hledání konsenzu a nějakých cest k posouvání se někam dál pak bývá často nahrazováno agresivním tónem ponižujícím oponenty, vysmívajícím se jejich postojům, karikujícím je a takto je manipulativně stavícím do kontrastu k vlastní vysněné "racionalitě, dobrým argumentům a nezaujatosti". --Bazi (diskuse) 15. 5. 2022, 16:35 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Předvídám názorové protiproudy a připravuju se na ně. Takže určitě je třeba očekávat "nic neměňte, je to tak dlouho a nikdo si nestěžoval". Protože určitě to někoho napadlo něco změnit (viz velké L v minulosti), a buď byl zadupán do země jako neužitečný tvor řešící nesmysly, nebo se po takových zkušenostech nikdo ani ozývat pro jistotu nechce, což je chyba.
Pokud já řeknu je to nelogické a někdo mi odpoví je to logické a zasype mě refaktorem, tak to asi moc argumentačně nabitý spor není, že ne. Pokud já řeknu něco neinformavaného a odpovědí je, že se mám někdesi informovat, tak to asi taky nebude diskuze z nejpodnětnějších.
Pokud něco vyjádřím v diskuzi bez zdroje, tak je snad jasné, že "podle mě" je to nelogické, "podle mě" to s těmi hospodami nedává smysl a v lepším případě i ukazuju v čem takové srovnání kulhá. Mám v každé větě opakovat IMHO IMHO IMHO?
Nebudu říkat, že současný stav je nesystematický, on systematický je, akorát těch systémů je pro 10 lip asi 5 najednou, takže se ptám, jestli by nebylo účelnější si pár těch systémů odpustit, a když už se budeme ofrňovat nad jednotností přístupu, nemohli bychom to mít maximálně dvojaké?
Pokud se budeme odvolávat na historii, skutečně to má zůstat pořád stejné, i když praxe ukázala posun? Když se některé lípy nevyužívají vůbec, některé se přetěžují a u některých se řeší jiné věci než byly navrženy? Když už nechceme rušit žádný stůl, neměla by nějaká podlipná servírka přestrkávat témata tam kam podle současného rozvržení mají spadat? --Chrz (diskuse) 15. 5. 2022, 18:57 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
K těm přístupům: Tady byla realita taková, že se někdo poněkud hulvátsky podivoval: "Mimochodem co je to za blbost pod lípou stavět krb?" Přesto se mu dostalo hned na místě slušného věcného vysvětlení. Pokud snad debata dále eskalovala, za to nechť si připíše sám dotazovatel vlastní díl viny. Ale tohle jakési "odpovědí je, že se mám někdesi informovat" tu zjevně neodpovídá realitě. Naopak ono soustavné znevažování odlišných názorů, postojů, přístupů a jejich nositelů je ve vašich projevech docela stabilně přítomné, jen se pak podivujete, když to lidi nenechává vždy úplně klidnými. Zkuste sám změnit svůj přístup a odpustit si řadu jízlivostí, které jakoukoli potenciální debatu intoxikují.
Co se týká určení a využití lip, dřív skutečně správci (nebo zkušení wikipedisté) víc přesouvali diskusní vlákna mezi lípami (nebo i z nástěnky správců a odjinud), končily tady často rozsáhlejší debaty o nepodstatných tématech nebo vyhrocenější spory, které většinu komunity jinak spíš obtěžovaly a moc nezajímaly. Každopádně tu moderátorskou ruku bylo víc vidět (nejen lepením šablon stop-chat apod.), což je dnes asi ke škodě, i když je docela pochopitelné, že málokomu se v tom chce angažovat.
Ostatně jedním z (i vašich) argumentů je, že to či ono hodláte řešit pod hlavní lípou, protože tam to má větší pozornost a dopad (přestože by to patřilo tematicky jinam). Já bych to nazval zneužívání. A považoval bych za vhodnější poučit nepoučeného (zne)uživatele, jak správně postupovat, nežli na to moderování rezignovat a dopřát mu chtěnou, byť třeba nepatřičnou pozornost. Právě od hlavní lípy by tak mohla a měla řada nepodstatných témat končit u krbu, případně na jiných příhodných místech, pokud by se tomu někdo chtěl věnovat. Podobně jsme se ostatně nedávno zamýšleli nad tím, proč mezinárodní hlasatelé vkládají různá oznámení k hlavní lípě, když tu máme lípu oznamovací, ovšem to je zase jiný příběh. --Bazi (diskuse) 16. 5. 2022, 16:32 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Dost diskuze o diskuzi, k těm zásadnějším věcem:
 • Že je hlavní lípa sledovanější a tudíž má lepší šanci na diskutérské zapojení je velká chyba, má to mít moderátora/číšníka určeného či dobrovolného. Lidi si na to zvykli, vedlejší lípy ani nesledují a pod hlavní lípou je narváno, návrhy, technikálie, všechno. Pokud bylo u krbu loni 6 témat, tak je krb v takové podobě na okamžité zrušení, bez milosti. Pořád bych ale spíš chtěl věřit, že bude fungovat přestrkávač, který zatíží krb tím, co k němu má padat. Pro jistotu: Ne, netvrdím, že mají být všechny lípy stejně zatížené, hlavní bude vždy nejvytíženější, ale mnohé tam podle nadhozeného záměření lip nepatří.
  • Ale třeba by u hlavní lípy mohly být aspoň odkazy na řešené věci u těch dalších lip.
 • Že je krb pod lípou blbost, tak za tím si "hulvátsky" stojím. Buď je to jméno hospody a tudíž se to nazvalo s pravopisnou chybou, a to už od samého začátku. Nebo to hospoda není, je to lípa v přírodě a nějaký krb nedaleko od ní rozbíjí myšlenku na to, že to nějak dohromady funguje.
 • Náhodné lípy tvrdí, že je to stůl hospody, jiné lípy zas říkají, že je to místo pro diskuzi (hlavní lípa) nebo dokonce jen stránka (sestřičky). Tak stůl, stránka, místo, co to teda je? Na hlavních stránkách wikipedie, orientační systém k nezaplacení. Proč jsem to nenadnesl už dřív? Asi jsem měl zásadnější cíle :)
 • A už po x-té melduju, že krb je výchylka v pojmenování mezi ostatními, souladu názvu s logem i nejednotnosti popisu, k čemu slouží. Podle interwiki to vypadá, jako by to byl ryze český výmysl, a přitom to je analogie Krčma/Rôzne - Village pump (miscellaneous). Prostě "ostatní" co se nevešlo jinam. I když se možná zpočátku koncipoval krb jako místo pro hospodské rvačky o jakémkoliv tématu, buď se to neuchytilo, nebo postupem času vyšumělo. Takže bychom si pod krbem mohli aspoň ten krb vyřešit. --Chrz (diskuse) 16. 5. 2022, 18:26 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Wikidata krbu jsem sloučil s Village pump (miscellaneous). --Chrz (diskuse) 16. 5. 2022, 18:38 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Systém je nastavený dobře, jen někteří lidé se ho snaží obcházet a další si ho zatím neosvojili.
Že někdy bývá rozpor mezi skutečným oficiálním pojmenováním a nějakými momentálními pravopisnými pravidly, vlastně nemění nic na tom, že pojmenování je platné. K tomu vizte tu někdejší diskusi k přejmenování Lípy i třeba vydatný materiál zde.
Když někdo nechápe (nechce chápat?), že třeba sesterská lípa z povahy věci není jedním z "hospodských" stolů, ale rozcestníkem (i v tom obrázku naznačeným) po jiných hospodách v jiných dimenzích mnohavesmíru (na sesterských projektech), tak možná může mít problém s tím, že je taková stránka nazvaná jen jako stránka, a nikoli jako stůl. Ale prostě je to tak a dokonce to i dává smysl. Mimochodem, stránka Potřebuji pomoc vůbec není součástí Lípy, takže její uvedení ve výpisu lze rovněž považovat za 1) projev nepochopení, 2) účelové zveličování domnělých rozporů, nejednotností, nesystémovostí, které ve skutečnosti zas tak rozporné a nelogické nejsou. Stejně tak chemická nebo křesťanská lípa nejsou součástí konceptu, takže není nutno je vůbec řešit.
O krbu meldovat netřeba, bylo přečteno, pochopeno a karavana jede dál. Většina lidí to chápe, nikdo to nemá potřebu "řešit". --Bazi (diskuse) 16. 5. 2022, 19:46 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
@Chrz: Existují i venkovní krby. Takže s přimhouřenýma očima – proč by vedle toho krbu nemohla růst lípa? --Marek Genius (diskuse) 16. 5. 2022, 20:25 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Hlavní lípa - není to hospoda, ale je to diskuze
Pod lípou (pravidla) - je to hospoda a diskuze.
Pod lípou (sesterské projekty) - je to hospoda, ale není to diskuze
Systém je nastaven skvěle a přehledně, jen to nějací hlupáci nechtějí chápat.
Jiné lípy mají v závorce čeho se budou týkat, tahle lípa má v závorce nějaké určení místa nebo co. Ale v logu už je krb zapomenut, píše se tam o plamínkách. Přehledné a jasné, jen hlupáci v tom nevidí systém a hledají mouchy.
zde je místo
 • Vítejte Pod lípou! Zde je místo pro setkání všech wikipedistů a diskutování o různých aspektech české Wikipedie (...)
tato stránka
 • Tato stránka slouží k dohodnutí a k vyhlášení osobního setkání wikipedistů nejspíše v nějaké hospůdce. (...)
 • Účelem této stránky není diskutovat zde o všeobecných problémech sesterských projektů ani spolu komunikovat jako autoři, kteří do toho či onoho projektu přispívají. Tato stránka chce především zprostředkovat co nejrychleji kontakt na stránky, které jsou pro takové diskuse určeny (...)
nic
 • (spolková lípa)
u tohoto stolu hospody
 • U tohoto stolu hospody Pod lípou se diskutuje o autorských právech, licencích a záležitostech s nimi spojených.
 • U tohoto stolu hospody Pod lípou se diskutuje o pravidlech a doporučeních Wikipedie.
 • U tohoto stolu hospody Pod lípou se diskutuje o technických záležitostech souvisejících s provozem Wikipedie. Pro věci ani ne tak diskusní, jako požadavky na správce, viz nástěnku správců.
 • U tohoto stolu hospody Pod lípou se diskutuje o návrzích na různá vylepšení české Wikipedie.
 • U tohoto stolu hospody Pod lípou mohou wikipedisté informovat ostatní o různých wiki-událostech. O oznámeních zde prosím nediskutujte, ale můžete založit téma u jiného stolu a dát sem odkaz. (...)
 • U tohoto stolu hospody Pod lípou se diskutuje o některých jiskřivých či žhavých problémech. Diskuse může být živá, leč slušná.
-- Sypte si na mě odsudky, jak jsem nechápavý, nechci pochopit, řeším kraviny, ale tenhle bezdovolení bordel nejde okecat odsuzováním toho, kdo na něj ukazuje. Vyberte si jedno téma a držte se ho. Pokud existuje Pod lípou a jeho podstránky jsou v závorce, tak všechny mají mít stejnou koncepci, nebo se jmenovat jinak. --Chrz (diskuse) 16. 5. 2022, 21:25 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Řešení tohoto závažného problému je ve skutečnosti velmi prosté: [2]. --Bazi (diskuse) 16. 5. 2022, 22:07 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Vy jste jedním z hlavních strůjců současného stavu, takže se dá očekávat, že vám se nebude líbit prostě cokoliv, zvlášť ne ode mě. Ale já si počkám i na jiná vyjádření... Ačkoliv zase se to krásně rozhňácalo do podoby, kdy se nikdo už nezapojí. --Chrz (diskuse) 16. 5. 2022, 22:21 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Děkuji za takové uznání, byť si nemyslím, že by mi náleželo. Stačilo by nahlédnout do historie editací a skutečně se zajímat o vývoj věcí. Jak už víme z dřívějška, např. likvidaci vysvětlení z úvodu hlavní lípy má na svědomí jiný wikipedista, stejně tak další úpravy. Současný stav je výsledkem mnoha diskusí, připomínek a úprav. Chápu ale tu potřebu najít si "viníka" onoho "problému". P. S. Ono "se" to nerozhňácalo, rozhňácáno to bylo vaším nemalým osobním přičiněním a nutkavou potřebou vést nekonečné debaty pořád dál a dál namísto posečkání na širší odezvu (pokud by na tak nicotný problém vůbec nějaká byla). Případnou absenci širší odezvy pak určitě nelze vnímat jako "tichý souhlas". --Bazi (diskuse) 16. 5. 2022, 23:16 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Jedním z. Jedním z. Psal jsem jedním z. Loga graficky prima, ale že se ty samé stránky jmenují jinak v menu, jinak v titulku a jinak v logu, tak to je opravdu navigační majstrštyk a i když je to pro vás nicotný problém a problém jen v uvozovkách, podle mě je to teda selhání v tom Jak udělat webovou stránku, lekce 1. Nebojím se, že bychom nováčky nějak děsivě mátli a že by se snad ztrácel, nebo že by pečlivě pročítal ty úvodní nezkoordinované věty, to ne. NE. Ale jen tím IMHO (!) dáváme na odiv, že je nám to všechno vlastně tak trochu jedno, hlavně že to nějak běží, vždyť je to zadarmo.
Já to ještě vybrousím a pak to bude nové téma, konkrétní návrh nebo návrhy, mimo tyhlety wikimemy... Úkolem je s co nejmíň změnami v tom udělat co nejvíc přínosu (revoluci nikdo neschválí), podobné stránky označovat stejně a odlišné do toho nemíchat, a podobně. A když to neprojde tak neprojde, ale spíš čekám ten nezájem o téma než odpor :) Akorát teda nevím, kde by to mělo být vystaveno :) Asi pod hlavní lípou.
Takže ale vy tedy víte, že je to nejednotné, že v tom někdo i bez diskuze postupem času udělal nepořádek a odstranil vizi či koncepci, ale bráníte to jako výsledek který je dlouhotrvající a tudíž kvalitní, ačkoliv v počátku žádná shoda nebyla, jen někdo napochodoval a měnil. Ale napochodovat a pořádek do toho vracet je zakázáno. Bezvadný :) --Chrz (diskuse) 16. 5. 2022, 23:43 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Buďte tak laskav a zkuste mi nepodsouvat, co že já prý dělám. Ať to tady zas nemusí někdo refaktorizovat. ;) Když jste to nechápal, zkoušel jsem to vysvětlit. Jestli se ale vysvětlení nelíbí, tak to pardon. A když se nelíbí krb, no tak to znovu pardon, já zrovna s krbem problém nemám. A rozhodně si nemyslím, že by celá ta navigace byla dokonalá, má spoustu nedokonalostí a spoustu kompromisů, protože bylo potřeba, aby se na tom shodla komunita. Což je přístup možná mimo vaše chápání, ale s tím těžko něco nadělám. Určitě nebudu hned kývat na jakoukoli rozkopávací akci jenom proto, aby se za každou cenu něco měnilo a aby v tom Chrz měl svůj "systém", i když zcela umělý a jinak bezesmyslný. Například jakési striktní oddělování "debatních" od "nedebatních" stolů a jejich umělé přejmenovávání mi přijde zcela zbytné, přínos nulový. Ale klidně ať se provede pravopisná změna názvu, pokud ji schválí komunita, s tím problém nemám. (Ovšem jak tu níže zaznělo, možná narazíte kromě lidského odporu i na prosté technické překážky.) --Bazi (diskuse) 17. 5. 2022, 00:57 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Účelem všeho je zkusit navrhnout systém, který by dával větší smysl, byl přehlednější a možná i víc odpovídal té iluzi virtuální hospody či něčeho podobného.
Z předchozího jsem pochopil, že systém byl kdysi propracovanější a viditelnější, degradovalo to až časem.
Fakt si nemyslím, že současný stav byl jako celkové pojetí lip odsouhlasen komunitou, spíš se tu něco změnilo se souhlasem v jedné lípě, tu něco partyzánsky změnilo v jiné lípě metodou ESO, koncepce se rozpadla, a teď když si někdo dovolí navrhnout to trochu vrátit na koleje...
Já osobně pro velké L nejsem, pokud by to šlo, tak bych vrátil koncepci k jednotnosti (možná i jednotnější než kdy byla :)), ale hospodu z toho vypustil, prostě něco suše internetového - debatní prostor, diskuzní fórum, komunitní centrála, něco by se už našlo. Kdo chce, ať za tím vidí hospodu, ale u lip by se to nepsalo. Jiní si zas můžou představit lipovou alej s diskuzními lavičkami :) --Chrz (diskuse) 17. 5. 2022, 20:22 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Už jednoduchá i když na výšku roztahující úprava v menu v tom dokáže udělat jasněji, co jsou které lípy diskuzní a nediskuzní 'falešné' zač. Udělat to na jednom řádku jde taky, ale vypadá to asi hůř, protože jsou debaty:zbytek 6:4 a hůř se centruje nápis. V ESOvitém ostrém provozu k případnému připomínkování to nepřežije pár desítek sekund, ale na odkázaných revizích to aspoň bude vidět. --Chrz (diskuse) 16. 5. 2022, 22:50 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
... Zde byly moje návrhy, pod kterými nebyly žádné reakce, zkonvertoval a vybrousil jsem to do návrhu pod návrhovou lípu, kam snad tedy přesněji patří (jedním z témat je právě dávat témata pod správné tematické lípy, tak jsem to učinil). Chrz (diskuse) 18. 5. 2022, 16:07 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Jen na okraj - mám tušení, že přesun stránky s tak dlouhou historií jako je Lípa asi nebude bez problémů, v minulosti jsme určitě u nějaké stránky narazili na podobný problém, a nakonec došlo k jejímu smazání místo archivace. --JAnD (diskuse) 16. 5. 2022, 07:49 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
@JAn Dudík: Problém jakého typu? Technický problém, jakože to software neumožňuje? --Marek Genius (diskuse) 16. 5. 2022, 11:45 (CEST)Odpovědět[odpovědět]

O čem se píše a čte na Wikipedii[editovat | editovat zdroj]

Zdravím, inspirován dřívějším počinem Martina Urbance jsem pro jeden ze svých projektů sestavil statistiku zastoupení jednotlivých témat v nově zakládaných a nejvíce navštěvovaných článcích v průběhu času. Říkal jsem si, že se o výsledky podělím i zde na svém pískovišti. Obecně se zdá, že se popularita jednotlivých témat v čase proměňuje podle aktuální situace. V posledních měsících například výrazně vzrostl zájem o "Armádu a válečnictví" a na anglické Wikipedii zájem o články o Evropě poprvé za více než dva roky překonal zájem o články o Americe (zjednodušeně řečeno, neboť statistika zahrnuje pouze 1000 nejnavštěvovanějších stránek). Na druhou stranu aktuální dění podle všeho příliš neovlivňuje rozložení témat nově zakládaných článků. Větší vliv se zdají mít různé editační akce, WikiGap například pravidelně způsobuje krátkodobý nárůst počtu nových životopisných článků o ženách. --Sintakso (diskuse) 28. 4. 2022, 23:25 (CEST)Odpovědět[odpovědět]

@Sintakso: Ano, to jsem si taky říkal, že aktuální dění nemá prakticky žádný vliv na vznik nových článků, zřejmě tu každý tvoří jen to, co ho zajímá a co patří k jeho hobby (což nelze nikomu vyčítat). (Ten WikiGap na CS Wiki skoro vypadá, že nárůst nových článků o ženách začal klesat, vždy, když je tam přerušovaná čára, tak v tu chvílí jde počet článků o ženách, ale i o mužích prudce dolů.) V grafech Evropy mi chybí střední Evropa, my se tedy řadíme pořád do východní? Tušíte, co by mohly být ty zuby v grafech čtenosti článků na CS Wiki na konci roku 2020? Je to skoro na každém grafu, ale někde zub nahoru a někde dolů (listopad nebo prosinec 2020). --Marek Genius (diskuse) 4. 5. 2022, 14:33 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Jestli jsem to postřehl správně, jeden graf je návštěvnost (v grafu je napsáno, že jde o enWiki, ale zařazený je mezi českými grafy). To je ta křivka, která se v období kolem WikiGapu spíš propadá (mužské i ženské). Zato nově založené články na csWiki jsou v druhém grafu, tam ženské biografie vždy v době WikiGapu povyskočí a spolu s nimi i životopisy celkově (zhruba o stejný počet). Že po odeznění této pravidelné akce zase poklesá na předchozí úroveň, je IMHO důsledek právě toho, že akce je jen nárazová během toho jednoho měsíce. Tato křivka ženských životopisů ovšem meziročně dosahuje čím dál vyššího vrcholu (za ty tři zaznamenané roky). A připomínám, že ta modrá křivka nejsou mužské životopisy, ale životopisy celkově, tedy její pohyb kolem WikiGapu je patrně ovlivněný právě těmi ženskými životopisy. --Bazi (diskuse) 4. 5. 2022, 17:10 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Díky za postřeh ohledně nesprávného popisku u grafu návštěvnosti českých životopisů, už by to mělo být opraveno. --Sintakso (diskuse) 6. 5. 2022, 05:25 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
ORES má v některých ohledech vcelku nahrubo stanovené kategorie, takže Česko skutečně řadí do východní Evropy. A u těch zubů ke konci roku 2020 si také nejsem moc jistý. --Sintakso (diskuse) 6. 5. 2022, 05:27 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
@Sintakso Díky za to! Dovoluji si pingnout @Natalia Szelachowska (WMCZ), @Natálie Schejbalová (WMCZ) a @Klára Joklová (WMCZ), které by toto mohlo zajímat. --Martin Urbanec (diskuse) 4. 5. 2022, 17:54 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
@Sintakso Jen jsem chtěla poznamenat, že mi graf WikiGapu udělal velkou radost, takže za něj díky. :) --Natálie Schejbalová (WMCZ) (diskuse) 4. 5. 2022, 17:56 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Díky @Martin Urbanec, jsou to zajímavé informace --Natalia Szelachowska (WMCZ) (diskuse) 12. 5. 2022, 10:30 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Moc díky za skvělou statistiku, obsahové analýzy Wikipedie je něco, co nás samozřejmě zajímá, často to s Martinem řešíme, ale jsem moc ráda, že není zdaleka jediný. Doufám, že se dostaneme k dalšímu rozšiřování, sdíleli jsme výsledky napříč týmem, budeme z nich rozhodně dál vycházet, takže za nás jen houšť. Bylo by skvělé mít v tomhle možnost se na statistiky občas dívat s vámi, co je zpracováváte a spolu je analyzovat. Pokud budete mít chuť v tomhle pokračovat, my jsme rozhodně pro a rádi se jakkoli připojíme - ještě jednou díky za tým WMČR. --94.230.145.39 18. 5. 2022, 18:23 (CEST)Odpovědět[odpovědět]

Děkovací statistika[editovat | editovat zdroj]

V únoru jsem zde uvedl statistiku "Kdy píšeme nové články". Byla to statistika za 30 dní provozu české Wikipedie, kdy vzniklo 2451 článků a z toho jsem se pokoušel usoudit, ve kterou denní hodinu jsou wikipedisté nejaktivnější. Nebylo jasné nakolik je to reprezentativní vzorek. Nyní jsem vzal pro porovnání jiná data, která pokrývají delší období – od 1. ledna do 6. května 2022. Jde o počet poděkování. Za 126 dní si wikipedisté navzájem poděkovali celkem 6012×, tedy v průměru asi jednou za půlhodinu. Korelaci můžete posoudit sami. Jsou to trochu jiná čísla. Obě statistiky se shodují v nízkém provozu v ranních a dopoledních hodinách. U poděkování začíná aktivita stoupat po 7. hodině a mezi 9. a 24. hodinou jde již o plný provoz. Špička nastává mezi 21. a 23. hodinou. Naopak po 16. hodině, kdy vzniká nejvíce článků, je počet poděkování z odpoledních i večerních hodin nejnižší.

 • Statistika poděkování
 • Statistika nových článků

Funkce poděkování byla zavedena v roce 2013 a poprvé poděkoval 8. října 2013 Rosičák. Nejvíce se děkovalo 24. ledna a 27. února (celkem 102× denně), nejméně 6. března (20×). Během týdne se nejvíce děkuje v pondělí (průměrně 55,5 poděkování) a nejméně v sobotu (44,7). V rámci měsíců počet klesá. V lednu to bylo v průměru denně 57,5, v únoru 51,5, v březnu 43,1 a v dubnu 41 poděkování. Pokud je děkování přímo úměrné s naší aktivitou, pak můžeme spekulovat, že s delšími a teplejšími dny se editování věnujeme stále méně. (Data převzata z Knihy poděkování) --Radek Linner (diskuse) 7. 5. 2022, 19:54 (CEST)Odpovědět[odpovědět]

@Radek Linner: Hm, hezké, děkuji za vypracování statistiky. Je škoda, že Kniha poděkování neukazuje, za jaké editace bylo poděkováno. Bylo by tak zajímavé zjistit, jestli více děkujeme za tvorbu nový článků nebo úpravy těch stávajících a nebo třeba v diskusních prostorech. To poděkování je totiž taky taková odpověď, dříve když se o něčem diskutovalo, tak druhý odepsal něco ve stylu „ano, s tím souhlasím“, ale dnes se jen poděkuje a znamená to vlastně „četl jsem, vím o tom, nemám další námitku“. Zároveň to ale taky supluje funkci lajku a haha na Facebooku, tzn „váš komentář, který jste někomu poslal, mě pobavil, souhlasím s ním“. Takže je jasné, že to nebude úplně korelovat s tvorbou nových článků. (Zajímavé by bylo zjistit, jestli vkladatel žádosti do Wikipedie:Požadované články poděkuje za jeho vytvoření, ale ani to se asi zjistit nedá.) Nebo otázka, jestli uživatelé, kteří více děkují, zároveň také více poděkování dostávají (jestli se jim to „dobro“ vrací). --Marek Genius (diskuse) 12. 5. 2022, 11:55 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
@Marek Genius: Myslím, že funkce poděkování byla původně koncipována právě tak, že jde pouze o kontakt mezi dvěma wikipedisty a druzí do toho nemají vstupovat a komentovat. Proto se nemůžeme dozvědět, za co se děkuje. Já třeba děkuji mimo jiné za opravu mé vlastní chyby. Podle grafů mezi děkováním a tvorbou článků nějaká korelace je. S tvorbou požadovaných článků moc zkušenosti nemám. Jen tipuji, že vznikají až s časovým odstupem a původní žadatel už to nemusí zaregistrovat. Ve statistice jsem viděl, že někteří wikipedisté děkují výrazně více než ostatní a „návratnost“ poděkování by se dala zjistit. Na to by však bylo vhodné vzít všechna data od roku 2013 a sám nevím, jak to udělat jednoduše. --Radek Linner (diskuse) 12. 5. 2022, 13:50 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
@Radek Linner: Ono väčšina dát, dostupných cez logy a špeciálne stránky je efektívne agregovateľná cez SQL nad replikami projektových db., pre inšpiráciu konkrétne ohľadom logu poďakovaní viď napr. quarry:query/7233 (o miere celkovej ďakovacej reciprocity v zmysle asymetrie ďakujúci vs. poďakovaní sa už z týchto jednorozmerných rebríčkov dá niečo usudzovať; dalo by sa na to asi pozrieť aj párovo a vybrať páry s najväčšou/najmenšou asymetriou resp. s najväčším počtom vzájomných poďakovaní, bola by to ale asi skôr tak akademická zábava bez výraznejšej pridanej hodnoty). --Teslaton (diskuse) 12. 5. 2022, 15:19 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
@Teslaton: Ano, taky jsem tušil, že cesta vede přes SQL, se kterým já ale pracovat neumím a je to námět pro „statistikování“ pro někoho dalšího. Hodnota takových výzkumů je samozřejmě sporná, nicméně pokud mám jeden či dva pozitivní ohlasy, nelituji jedné hodiny práce. Někdy z toho může vzejít zajímavá diskuze, jako například zde U krbu před osmi lety, kdy podobný výzkum dělal @Jagro. Bylo by možná opravdu zajímavé zjistit, do jaké míry bývá poděkování vypárované. Nakolik wikipedisté sledují práci jiných vybraných wikipedistů. Když mi někdo poděkuje, nemám potřebu hledat rychle v jeho práci důvod k mému poděkování. Sleduji spíše změny u článků, které jsem editoval v poslední době a občas děkuji za nějaké zásadnější pozitivní změny či za opravy mých chyb. A v tomto by se možná mohla diskuze rozeběhnout. Sledujete oblast svých zájmů (sledované stránky) nebo i jakékoliv příspěvky některých vybraných wikipedistů? Nakolik slouží funkce poděkování k dobré atmosféře na Wikipedii? A kolik wikipedistů ji asi využívá? --Radek Linner (diskuse) 12. 5. 2022, 17:07 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
@Radek Linner: Funkci poděkování využívám vlastně od samého začátku, co se na české Wikipedii objevila. Občas ji použiji… když se to hodí. Buď poděkuji za odpověď, když mi někdo v diskusi napíše a zdá se mi již zbytečné přímo odepisovat, neboť již nemám další námitky a v zásadě jsme (třeba i v původně sporné diskusi) nakonec našli shodu. Občas poděkuji i za odpověď někomu jinému, se kterou souhlasím, ovšem to jen v těch diskusích, které sleduji a kterých jsem se zároveň taktéž zúčastnil. A ano, děkuji, když udělám někde nějakou chybu a někdo to po mně opraví. A nebo když dám nějakou žádost o něco (nástěnka správců), tak tomu, kdo té žádosti vyhověl, ale takových žádostí nedávám zase tolik. Sleduji v zásadě jenom články, které jsem v nedávné době upravil (ty ve Sledovaných stránkách), nesleduji příspěvky wikipedistů, jen, když narazím na někoho, koho ještě neznám, tak se podívám, co je zač (uživatelská stránka, diskusní stránka, jak je aktivní, kolik má příspěvků, jakému tématu se obvykle věnuje, kolik let zde působí), ale za to samozřejmě nijak neděkuji, to jen, abych si udělal obrázek, zda je to např. nováček, nebo již někdo zkušenější. Že bych přímo aktivně sledoval příspěvky někoho, abych nalezl editaci, za kterou bych poděkoval, to ne. --Marek Genius (diskuse) 13. 5. 2022, 08:35 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
@Radek Linner: Se SQL také neumím, jen jsem si dovolil forkovat kód od Teslatona pro cswiki: quarry:query/64510. Celkem mě překvapilo, kolikrát jsem už poděkoval, zjistil jsem, že víc děkuji, než kolikrát mi bylo poděkováno (to jsem tak nějak čekal, mám to v poměru 2:3). — Draceane diskusepříspěvky 13. 5. 2022, 09:45 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
@Draceane: Děkuji. Takže za necelých 9 let zde máme 131 wikipedistů, kteří poděkovali nebo jim bylo poděkováno nejméně 283×. Celkem 25 wikipedistů dostalo více než 1000 poděkování (nejvíce 3441) a 28 wikipedistům bylo více než 1000× poděkováno (nejvíce 4170×). Když vezmu 30 wikipedistů, kteří nejvíce děkují, osmi z nich se „poděkování“ vrátilo více než jich rozdali (26,7 %). Největší rozdíl z této první třicítky je u wikipedisty, který poděkoval 5,7× více, než poděkování dostal. --Radek Linner (diskuse) 13. 5. 2022, 11:46 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
@Radek Linner: Jsem rád, že patřím k těm, kteří opravdu hodně děkují. Podle mě to patří ke společné práci, mě potěší, když někdo upřesní něco, co provedu nebo něco upraví a opraví. --frettie.net (diskuse) 13. 5. 2022, 12:39 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
@Frettie: Ano, nevěděl jsem, jestli Tě můžu přímo jmenovat. Jsi na 3. místě. Z nejvíce děkujících wikipedistů na české wiki máš největší rozdíl mezi rozdanými a obdrženými poděkováními (3894 a 680, tedy 5,7 násobek). Může Tě frustrovat ten nepoměr nebo naopak těšit, že tu rozdáš více pozitivity. Já mám statistiku svých poděkování dost špatnou. --Radek Linner (diskuse) 13. 5. 2022, 15:55 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
@Radek Linner: Nefrustruje, to vůbec. Naopak rád poděkuju za i třeba drobnost, která mě potěší. Podle mě je fajn, když někdy někdo poděkuje. Dělám to tak i živě (a celej život) a myslím, že to může člověka potěšit. --frettie.net (diskuse) 13. 5. 2022, 17:41 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
@Radek Linner: Velmi děkuji za vypracování této statistiky. Rád bych se ale zeptal: Jaký je rozdíl mezi „Celkem 25 wikipedistů dostalo více než 1000 poděkování“ a „28 wikipedistům bylo více než 1000× poděkováno“? Je to nějaká chyba, nemělo tam být náhodou „dalo“ nebo tak něco? A nebo mi to jenom nemyslí. Těch 131 wikipedistů je součet wikipedistů, kteří buďto 283 a vícekrát poděkovali nebo jim bylo 283 a vícekrát poděkováno? (Proč tento součet? Z technických důvodů, snazší nalezení/zpracování?) --Marek Genius (diskuse) 13. 5. 2022, 13:52 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
@Marek Genius: Ano, napsal jsem to zmateně. Máme 25 wikipedistů a každému z nich bylo poděkováno více než 1000× (nejvíce 3441×). A máme 28 wikipedistů, kteří jiným poděkovali více než 1000× (nejvíce 4170×). Do statistiky jsem měl k dispozici 100 největších děkovatelů a 100 největších příjemců děkování a tyto dvě skupiny se do značné míry prolínají. 31 z nich však bylo pouze v jedné ze skupin, takže jde celkem o 131 wikipedistů. Nejméně děkující wikipedista poděkoval 283× a jeden wikipedista dostal nejméně poděkování, a to 355×. Tady to máme v grafech:
 • 30 nejvíce děkujících wikipedistů a počet jejich rozdaných poděkování
 • 30 wikipedistů, kterým se nejvíce děkuje a počet jejich obdržených poděkování
Když vezmu 30 wikipedistů, kteří děkovali nejvíce, tak 8 z nich (26,7 %) dostalo více poděkování, než sami rozdali. Děkující wikipedisté dle mého přispívají k dobrému duchu na Wikipedii a je to dobrá zpětná vazba pro editující. Jsou také wikipedisté, kteří z různých důvodů děkují méně a dělají také dobrou práci. Jsou to čísla, nikoliv soutěž. Když zde funkci poděkování zavedli, přišla mi zvláštní a čekal jsem, jak se tu ujme. I proto jsem nyní dával dohromady tato čísla. --Radek Linner (diskuse) 13. 5. 2022, 15:55 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Poděkování může být za založení článku, opravu faktické chyby, opravu, s níž jsem někoho předběhl - to by klidně mohlo být veřejné. Ale také za příspěvek v diskusi, se kterým nějakým způsobem souhlasím, a tam už je to opravdu spíše mezi čtyřma očima. A k tomu děkování za založení - leckdy dostanu poděkování za něco, co jsem založil (na Wikislovníku) před 6 či 8 lety. --JAnD (diskuse) 12. 5. 2022, 14:12 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Dobré odpoledne, souhlasím s Janovým pojetím. Já ještě děkuju u voleb za hlasy pro, které jsem dostal. --F.ponizil (diskuse) 12. 5. 2022, 14:25 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Reaguji trochu se zpožděním, ale považuji za vhodné to zde zmínit. Poděkováním byla věnována pozornost i ze strany výzkumníků. Bylo například zjištěno, že rozeslání poděkování 15 % nejproduktivnějším nováčkům vedlo k tomu, že u Wikipedie zůstalo o 10-20 % nováčků více (podle jazykové verze Wikipedie). Zájemcům doporučuji ke čtení příslušnou studii zpracovanou výzkumníky z CAT laboratoře, která působí při Cornellově univerzitě. Ačkoli je třeba být při interpretování výsledků jedné studie opatrný, považuji ji za jeden z dokladů toho, jak jsou poděkování na Wikipedii důležité.
FYI účastníci této diskuse: @Draceane @F.ponizil @Frettie @JAn Dudík @Marek Genius @Radek Linner @Teslaton. --Martin Urbanec (diskuse) 5. 8. 2022, 13:36 (CEST)Odpovědět[odpovědět]

Útlum Wikipedie?[editovat | editovat zdroj]

Dávám na nadhoz v okurkové sezóně, jestli se vám také nezdá, že Wikipedie poslední roky, především od covidu, zažívá určitý stupeň útlumu. Týká se to jak neaktivity většího množství kdysi aktivních správců (správci nám prakticky ani nepřibývají, soudě dle Wikipedie:Žádost_o_práva_správce/Archiv jsou roky 21 a 22 na nové ŽoPSy poměrně chudé), tak třebas i WP:WPQ; ne, že bych jeho výsledky chtěl po těch mnohaletých zkušenostech zveličovat, ale poslední rok je tam aktivní vesměs jen Podzemnik. Neproběhl ani Wikipedie:Asijský měsíc Wikipedie atp.

Pokládal jsem si sám otázku, proč se také hodně lidí na tomto projektu dlouhodobě odmlčí, a to počítám neaktivitu v čase mnoha měsíců, kterou jsem teď u mnohých kolegů zaznamenal. Chápu, že někdo nemá třeba tolik času jako kdysi, ale fascinuje mě, že se kdysi dlouhodobí editoři na projektu v tomto horizontu nezapojují vůbec, tj. ani oprava překlepu, ani pahýlek pro radost...

Docela by mne zajímalo, jak to třeba vy jako komunita vidíte, či jestli se třeba to přiblblé období nějak projevilo na vaší chuti přispívat. Protože někdy v tom roce 20 vznikaly výzvy jako Wikipedie:Wikivšem, ale s postupujícími měsíci se ten elán kolegů, podle mého názoru, začal spíš obracet. Nezávislým cílem by mohlo být třeba zase kapku nakopnout komunitu. :) OJJ, Diskuse 8. 7. 2022, 17:05 (CEST)Odpovědět[odpovědět]

Možná právě pokovidové úprky od klávesnice do společnosti.
Nevím, jestli rozvoj wikipedie posuzovat podle aktivity a počtu správců, ale je fakt, že pozoruju zvýšený nezájem o uzavírání diskuzí, např. diskuze o smazání je dlouho zralá na uzavření až vyhnívá, roboty jsem asi taky zahltil...
Na druhou stranu díky tomu ubylo i hádek :)
A co se týče nových článků, asi se po dosažení 500 tisíc už vyčerpala zásadní EV témata a taky zápal. --Chrz (diskuse) 8. 7. 2022, 17:15 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
No a co říká statistika? --Juandev (diskuse) 8. 7. 2022, 18:24 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Ano, to by bylo vypovídající víc než pouhý dojem. --Bazi (diskuse) 8. 7. 2022, 23:12 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Kromě toho, že vynechám prázdniny, kdy většinou je Wikipedie klidnější (i když asi z většiny jenom díky tomu, že není tolik školáko-vandalů :D), tak aktivita rozhodně upadla. Když jsem začínal (rok 2020), tak si pamatuji, že bylo o mnoho více aktivních „těch zkušenějších“. Teď přibylo pár aktivních nováčků (což není na škodu), ale jak píšete… odmlčeli se a je to škoda.
Co psal kolega @Chrz, částečně za mě uznávám (alespoň se můžeme zaměřit na ty méně dokonalé, jak už několikrát padlo), ale těch témat je hromada, takže tam si myslím, že problém nebude… --Felix220 (diskuse) 8. 7. 2022, 18:57 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Vždyť je poslední roky Wikipedie tak vstřícná k nováčkům, že by měla s radostí editovat celá Česká republika a blízké okolí :-) Mám několik myšlenek. Útlum starých protřelých mazáků je, myslím, daný věkovou strukturou. Ti, kteří začínali jako mladí lidé, ukončili studia, vlítli do života, nedej Bože založili rodiny. Najednou zkrátka nemají čas. Další myšlenka je celkový úpadek vzdělání. Devět z deseti nových článků napíše sebevědomý negramot :-) Omlouvám se za nekorektnost, ale je to tak :-) Komu se to chce pořád dokola opravovat po někom, kdo je naprosto nesoudný? Třetí myšlenka, která mě napadá, je délka tvorby nového článku. Kratší článek (2-5 kB) vám zabere 10-20 minut v případě, že zkopírujete text z EN wiki, proženete ho překladačem a bezmyšlenkovitě ho hodíte do placu jako vlastní dílo. Mně takový článek zabere 2-3 hodiny, protože se snažím, aby ho po mně nemusel nikdo opravovat (a stejně nějakou tu chybu přehlédnu). Jenže v běžný den nemám 2-3 hodiny na tvorbu krátkého článku a patlat ho týden nebo dva nemá smysl. Abych to shrnul: hlavní nepřítel Wikipedie je obecně nedostatek času, ne neochota lidí přispívat. Pěkný večer všem :-) --Gumideck (diskuse) 8. 7. 2022, 19:29 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Co se týká časové náročnosti, to přeci platilo před lety stejně jako dnes. Resp. je možné, že spolu s novými editačními nástroji by to dnes mohlo být přece jen o něco rychlejší i pro toho zkušenějšího a náročnějšího wikipedisty. Takže pokud skutečně dochází k nějaké změně v posledních letech, musela by zřejmě nastat změna v tom, že dotyční mají opravdu méně času než dřív. Je to tak? Stárnutí a změna časových možností dává smysl, ovšem ve "zdravé" komunitě by asi mělo docházet taky k přirozené obměně, takže mizící "stařešiny" s nedostatkem času by možná mohli nahrazovat stárnoucí "mlaďoši" s dostatkem času. Pokud se toto neprojevuje, možná má komunita opravdu problém s výdrží, s podchycováním a pěstováním si nových zkušených wikipedistů.
Jiný faktor, který by mohl opravdu mít vliv na poslední léta, je spuštění Wikidat a odchod části zkušených wikipedistů k angažování se tam. Ale jak velký vliv to mohlo mít, si netroufám odhadovat. --Bazi (diskuse) 8. 7. 2022, 23:28 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Současný trend je ale mít všechno rychle s minimem úsilí a bez ohledu na kvalitu, často se zdůrazňováním chyb jako předností. To je vidět ve společnosti a stejně tak i v posledních změnách zde na Wikipedii. Právě tohle šlendriánství ale časem vyburcuje někoho ke změně a nové aktivitě. O tom psal hezky kolega Jann. Ještě k tomu tvoření článků: rok od roku mi to zabere víc a víc času právě kvůli všem vymoženostem navíc. To si takhle založíte článek, ale ještě je potřeba k tomu poladit obrázky a kategorie na Commons, doplnit nějaké údaje na Wikidata, propojit článek s dalšími již existujícími, doplnit chybějící kategorie... Házet nekvalitní strojáky a chlubit se pak úžasnou statistikou je zkrátka jednodušší :-) --Gumideck (diskuse) 9. 7. 2022, 00:43 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Třeba by se to dalo svést na nezapojenou nastupující generaci, pro kterou je to buď nezajímavé, nemá co nabídnout, anebo zaspala Wikipedie a její ovládání a pochopení už nevyhovuje moderním standardům (čímž hned nemyslím, že by to mělo klesnout na úroveň příspěvků na sociálních sítích :)). --Chrz (diskuse) 9. 7. 2022, 09:00 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
K časové náročnosti - před lety chyběly založit snadná témata a nedbalo se tolik na kvalitu. S přibývajícím časem se dává větší důraz na kvalitu a zdrojování, snadná témata jsou "vyčerpána". I když je možné, že část práce je právě na postupném vylepšování již existujících článků a možná není tolik viditelná.
A zkušení editoři se leckdy angažují na vícero projektech, nejen Wikidatech, ale i Commons, Wikislovníku, Wikizdrojích... a nebo jiných jazycích. --JAnD (diskuse) 9. 7. 2022, 21:17 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
@Juandev:Statistika říká, že aktivita cswiki roste a klesá ve vlnách s periodou několik let. Vidět je na [3] v Users/day + User edits/day, s lokálními maximy 2010/11, 2016 a 2020 a lokálními minimy 2014, 2018 a 2022. Cca stejné (ale mnohem výraznější) vlny jsou vidět i ve statistice NČ a DČ i rozdávání (kytiček...
Čili Felix220 přišel na posledním vrcholu, po kterém následoval pokles aktivity, OJJák je o jednu vlnu starší a já pamatuju tři vlny a Juandev je tu ještě dýl... takže ano, lidi přicházejí, někteří zůstávají, někteří odcházejí, někdo se i vrátí; letos je slabší rok, ale výše uvedené grafy naznačují, že vstanou noví bojovníci a kolem roku 2024/25 zažijeme nové lokální maximum. Pokud bude v zásuvkách elektřina... --Jann (diskuse) 8. 7. 2022, 19:58 (CEST)Odpovědět[odpovědět]

Inu, jak to správci a arbitři vedou, tak ten projekt logicky vypadá. Trefně to vyjádřil jeden wikipedista: „No, snad se česká wiki zase někdy dostane do stavu, kde byla před příchodem současné věrchušky, kdy byli běžní wikipedisté považováni za lidské bytosti a svéprávné osoby a ne živé psací stroje na vyplňování předpřipravených šablon...“ --Hnetubud (diskuse) 11. 7. 2022, 19:07 (CEST)Odpovědět[odpovědět]

I kritický příspěvek se dá napsat slušně a kdekdo si zaslouží vyčinit, ať se snaží v souladu s tím, jaká důvěra mu byla svěřena. Pokud o vykonávání takové zodpovědnosti už nemá zájem, nebo nemá čas, ať funkci složí a nehraje si na neodvolatelného politika.
To, co píšete jako vzor, tak by šla Wikipedie do kopru slušně rychle. Vážně chcete mít tohle jako standard "svéprávného wikipedisty"?! To je standard nepřípustného chování a povolit to a ještě vyzdvihovat hraničí s nedostatkem soudnosti. --Chrz (diskuse) 11. 7. 2022, 19:22 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Není úkolem správců ani arbitrů projekt vést. Správce je víceméně technická funkce a jeho úkolem je konat v rámci pravidel, úkolem arbitrů je řešit sporné případy. Pravidla nastavuje (v mezích povolených nadací) a tedy projekt „vede“ komunita.--Tchoř (diskuse) 12. 7. 2022, 22:04 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Dobře chápu, Tchoři, že jako jeden z hlavních viníků rozvratu se chcete zbavit zodpovědnosti a svést všechno na jakéhosi abstraktního „pana Komunitu“. Ovšem já vím svoje, neboť jsem to „konání v rámci pravidel“ od zdejších správců zažil až příliš dobře na vlastní kůži.--Hnetubud (diskuse) 17. 7. 2022, 18:40 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Teď už asi fakt nechápu, jak že arbitři mají způsobovat "rozvrat"... Možná by to chtělo méně jízlivých jinotajů a více se soustředit na nějaká fakta nebo logickou konzistenci. --Bazi (diskuse) 17. 7. 2022, 22:05 (CEST)Odpovědět[odpovědět]

Nevidím důvod k pesimismu. Wikipedie funguje a rozšiřuje se, při 500 tisících článků není jednoduché najít významná nová témata. Kvalita (a ne rychlost rozšiřování) by měla být rozhodující kriterium, to arbitři či správci příliš neovlivní. Myslím, že nyní je třeba se soustřeďovat na precizování stávajících článků a odstraňování omylů a nepravd. A neodbývat nováčky, kteří přispěli v dobré vůli, jen standardními šablonami, ale povzbudit je osobním komentářem a radou. Wikipedie ale je a bude úžasný projekt. Zdraví--Svenkaj (diskuse) 17. 7. 2022, 23:07 (CEST)Odpovědět[odpovědět]

K útlumu kvality mohla přispět i úmrtí některých wikipedistů, jako byli blahé paměti např. Avitek a Sokoljan. Několik grafomanů nadšených z používání Google Translatoru je nikdy nenahradí… Oproti jiným jazykovým verzím Wikipedie mi (subjektivně!) tu chybí víc lidí s klasickým vzděláním, širokým rozhledem, editorskými schopnostmi a schopností pracovat s informacemi. — Gumruch (disk.) 18. 7. 2022, 14:52 (CEST)Odpovědět[odpovědět]

Zdravím všechny přítomné a hezký den. Nejsem si úplně jistý, jestli jsou „googletranslátoři“ grafomany, když jsou někteří schopni vložit to sem bez větších oprav a někdy snad nepřidají nebo neopraví jediné slovo. Spíše mi přijde, že si usnadňují práci a nahánějí počty editací a nové nástroje na překládání jim to více než ulehčují. Jinak ale s Vámi, Gumruchu, souhlasím. Přijde mi, že když už sem nějaký nadšenec zavítá, neprojevuje příliš sebereflexe a jen velmi pomalu se zlepšuje ve své činnosti. Během pár měsíců pak skutečně posílí českou wikinu jen jednotlivci typu Felix220‎, jemu podobných sem ale za rok dorazí jen málo. Rovněž souhlasím s příspěvkem kolegy Gumidecka. A nižší počty ŽoPSů mě též znepokojují, ale je možné, že mají pravdu ti, co píší, že s tím souvisí pandemie covidu a její důsledky. --- Triquelito (pošli mi dopisšpehuj mě) 18. 7. 2022, 15:28 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Zdravím všechny. Post-covidový útlum taky pozoruji, nicméně Wikipedie není výjimkou – v jiných online komunitách, kde jsem aktivní, jsme tento fenomén taky pozorovali. Hodně lidí to přestalo bavit (mě docela taky). Nicméně komunita se dá vždy utužovat a "nakopávat", za jakýchkoliv okolností, stačí chtít. Bohužel jsem za svou wiki-kariéru neviděl, že by spolu nějací wikipedisté na článcích spolupracovali. Nikdy. A to je škoda. Teď bych vytrval, vyšší aktivita se zase po čase přivalí. --Ján Kepler (diskuse) 29. 7. 2022, 10:01 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Za svou wikikariéru jsem viděl bezpočet případů plodné spolupráce a rovněž jsem se do ní mnohokrát zapojil. To je totiž jedna z krásných věcí na Wikipedii. Jen to člověk nemusí vytrubovat do světa. Všechno to záleží jen na nás, na lidech, a na našem přístupu ;-) --Gumideck (diskuse) 29. 7. 2022, 10:32 (CEST)Odpovědět[odpovědět]