Elektrické pole

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Elektrické pole je fyzikální pole, jehož zdrojem je těleso s nevykompenzovaným elektrickým nábojem (elektricky nabité těleso) nebo časově proměnné magnetické pole a které se v dané části prostoru projevuje působením elektrické síly na nabité částice.

Elektrické pole je dílčím projevem elektromagnetického pole. Nezávisle na magnetickém poli lze nahlížet pouze ve stacionárním případě.

Rozdělení[editovat | editovat zdroj]

Podle závislosti na čase lze elektrické pole rozdělit na

Vlastnosti[editovat | editovat zdroj]

Radiální pole bodového náboje.
  • Velikost elektrického pole je charakterizována veličinou intenzita elektrického pole. Ve statickém případě je přímo úměrná velikosti zdrojového náboje, nepřímo úměrná druhé mocnině vzdálenosti od náboje a na vlastnostech prostředí kolem tělesa. Protože platí princip superpozice, elektrostatické působení různých nábojů se vzájemně neovlivňuje a jejich pole se tak jednoduše sčítá. V nestacionárním případě se přidává indukované elektrické pole úměrné rychlosti změny velikosti magnetického pole.
  • Směrem elektrického pole je myšlen směr působení elektrické síly na kladný bodový náboj nacházející se v daném elektrickém poli. Vzhledem k nábojové konvenci směřuje od kladného náboje k zápornému.
  • Tvar elektrického pole (případně i jeho směr) bývá graficky prezentován pomocí (orientovaných) siločar nebo (je-li pole potenciálové) ekvipotenciálních ploch. Siločáry elektrického pole v každém bodě vyznačují směr vektoru intenzity elektrického pole v daném místě, přičemž hustota siločar je přímo úměrná velikosti této intenzity. Ekvipotenciální plochy jsou plochy s konstantní velikostí elektrického potenciálu. Tvar pole závisí na rozmístění náboje na tělesech, která jsou jeho zdrojem, na okolních proměnných magnetických polích a na lokálních elektrických vlastnostech prostředí. Existují dva základní jednoduché tvary:
    • homogenní pole – všechny siločáry jsou vzájemně rovnoběžnými přímkami – takovéto pole je generované například nekonečnou homogenně nabitou rovinou
    • radiální pole – všechny siločáry jsou přímkami procházejícími jedním bodem – generované bodovým nábojem nebo homogenně nabitou koulí

Literatura[editovat | editovat zdroj]

  • SEDLÁK, Bedřich; ŠTOLL, Ivan. Elektřina a magnetismus. [s.l.]: [s.n.] 650 s. ISBN 80-200-1004-1. 

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]

Související články[editovat | editovat zdroj]