Přeskočit na obsah

Potenciální energie

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Vozíky horské dráhy zvyšují při cestě dolů svou kinetickou energii na úkor potenciální energie v tíhovém poli, při cestě nahoru se naopak energie kinetická postupně přeměňuje na energii potenciální; v obou případech se přeměna děje konáním práce tíhovou silou, která vozíky urychluje resp. zpomaluje.

Potenciální energie (též polohová energie) je druh energie, kterou má každé těleso nacházející se v potenciálovém poli určité síly. Podle síly působící na dané těleso lze rozlišit více druhů potenciální energie: gravitační potenciální energie, potenciální energie pružnosti, tlaková potenciální energie, elektrostatická potenciální energie. Obecně je potenciální energie skalární funkce, která je spojena s nějakou potenciální sílou , pro kterou platí

.

Je-li potenciální energie funkcí polohy , potom sílu s ní spojenou nazýváme stacionární potenciálovou silou, je-li zároveň funkcí času , potom sílu s ní spojenou nazýváme nestacionární potenciálovou silou.

Značení[editovat | editovat zdroj]

  • Doporučená značka: Ep
  • Odvozená jednotka SI: joule, značka "J"
  • Další jednotky: viz jednotky energie

Výpočet[editovat | editovat zdroj]

Obecně[editovat | editovat zdroj]

Pro přírůstek potenciálních energií platí

,

kde je práce, kterou vykonají síly pole, a , je potenciální energie v bodech a .

Pro elementární přírůstky lze předchozí vztah zapsat ve tvaru

Pomocí obecného vztahu pro práci lze pak určit

V konkrétních případech je podle působící síly vhodné využít vhodných speciálních vztahů pro mechanickou práci, práci elektrického pole, práci magnetického pole apod.

Potenciální energie tíhová[editovat | editovat zdroj]

V případě, že lze silové působení popsat homogenním tíhovým polem s tíhovým zrychlením (tedy v přiblížení, kdy zanedbáváme pokles tíhového zrychlení s výškou), lze potenciální energii tělesa s hmotností vyjádřit jednoduchým vztahem

,

kde je výška nad úrovní, pro kterou je potenciální energie nulová (zpravidla zemský povrch).

Odvození potenciální tíhové energie[editovat | editovat zdroj]

Ze základní poučky vyplývá, že potenciální energie je práce, kterou musíme vykonat, abychom zvedli těleso do určité výšky nad podložku. Můžeme tedy napsat:

, kde práce je dána vztahem , přičemž síla je z Newtonova druhého zákona respektive , protože jsme na zemi a zde působí tíhové zrychlení .

Vzorec dáme dohromady a dráhu (trajektorie) nahradíme vhodnějším písmenkem (výška zdvihu) a dostaneme finální vztah:

Vlastnosti[editovat | editovat zdroj]

  • Potenciální energie může nabývat kladných i záporných hodnot.
  • Potenciální energie je relativní, záleží na tom, vzhledem k čemu se vztahuje. Při výpočtech se nulová hladina potenciální energie volí buď v rovnovážné poloze, kde jsou příslušné síly v rovnováze, nebo v nekonečnu, kde je velikost příslušných sil na těleso nulová. Pro přeměnu energií ale na volbě nulové hladiny potenciální energie nezáleží, rozhodující je pouze změna této energie.
  • Potenciální energie je definovaná pouze v potenciálovém silovém poli, což je pole, jehož rotace je rovna nule. V takovém poli lze definovat potenciál . Potenciální energii je pak možné vyjádřit prostřednictvím potenciálu.

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]