Elektromotorické napětí

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Elektromotorické napětí je elektrické napětí, které se vytvoří v elektrickém zdroji přeměnou nějaké formy energie na energii elektrického pole.

Elektromotorické napětí je novější a správnější název elektromotorické síly (EMS). Název EMS vznikl při objevu galvanických zdrojů elektřiny. V důsledku elektromotorického napětí Ue se uvnitř elektrického zdroje přesouvají kladné náboje ke kladnému pólu zdroje a záporné náboje k pólu zápornému. Mezi takto přesunutými náboji vznikne elektrické napětí stejné velikosti, jakou má napětí elektromotorické, ale opačného směru a nazývá se napětí naprázdno (U0) nebo vnitřní napětí zdroje (Ui).

Elektromotorické napětí má směr proudu, protékajícího zdrojem.

  • Značka: Ue
  • Jednotka: V (Volt)
  • Další jednotky: stejné jako pro napětí
  • Výpočet: , kde W je práce neelektrických sil při přemisťování elektrického náboje Q uvnitř zdroje.
  • Měřidlo: voltmetr (bez zapojení do elektrického obvodu)

Typické hodnoty elektromotorického napětí[editovat | editovat zdroj]

název zdroje elektromotorické napětí
alkalický článek 1,0–1,6 V
článek olověného akumulátoru 1,75 až 2,2 V
článek Li-ion 3–4,2 V

Související články[editovat | editovat zdroj]