Wikipedie:Pod lípou (práva)

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání
Pod právnickou lípou
Pod „právnickou“ lípou

U tohoto stolu hospody Pod lípou se diskutuje o autorských právech, licencích a záležitostech s nimi spojených.

Seznam uvolněných licencí: Wikipedista Palfi a článek Portály v Jáchymově?[editovat | editovat zdroj]

Autorský zákon a praxe na Wikipedii[editovat | editovat zdroj]

Zkopírován diskusní příspěvek na Wikipedie:Třetí názor a přesunuta odpověď Blahmy. --Urbanecm (diskuse) 8. 5. 2016, 23:22 (CEST)

Dobrý den, proběhla diskuse o dodržování Autorského zákona Diskuse_s_wikipedistou:Jan_Kovář_BK#Alena_.C4.8Cepelkov.C3.A1.

Preambule: Komplikujeme si práci požadováním licencí, u kterých to zákon nepožaduje. Přeformulováním zdrojů často dochází ke zkreslení a nepřesnostem.
Několik právních axionů:

 1. Výňatky do hromadných sdělovacích prostředků (ne zpravodajských, ale sdělovacích /šířících informace/), kam patří Wiki, nepodléhají autorské ochraně §34[1]
 2. Výňatek několika vět není autorské dílo, předmět práva autorského (dílo) musí být jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora §2[2].
 3. Postoj komunity Wikipedie není nadřazen českému právnímu rámci a nemůže být nad tento rámec povyšován (nelze jej vymáhat). Kdokoliv prosazuje to co zákon nestanovuje, porušuje zákon a je ze zákona odpovědný.

Závěr: Posuďte sami, citovat stranu z knihy Kundery, lze kdekoliv, kde to zákon umožňuje (sdělovací prostředky, akademické a studijní práce atd.), ale citovat na Wiki několik vět z noname bulletinu nelzeDiskuse_s_wikipedistou:Jan_Kovář_BK#Alena_.C4.8Cepelkov.C3.A1. To je až směšné.

Děkuji za Vaše věcné právní názory a zůstávám s úctou,
--Cechblog (diskuse) 8. 5. 2016, 17:24 (CEST)
PS: Omlouvám se, vzhledem k časovým možnostem, nebudu schopen se vyjádřit ke všem názorům, budu se snažit reagovat na právně validní stanoviska.

Nejsem právník, takže dle vámi stanovených kritérií počítám s tím, že na můj komentář možná vůbec neodpovíte, ale pak se zase nedivte, jestli to tu pro vás skončí bez jediné pro vás relevantní odpovědi. Kromě toho souhlasím s Bazim, že pokud chcete nastolit diskuzi k autorským právům a oslovit co nejvíce jimi se zabývajících wikipedistů, je na to lepší ta jím odkazovaná stránka. Ale aspoň prozatím tu, když už jste to tu načal:
Je potřeba si uvědomit, že našim posláním zde na Wikipedii není pouze tvořit na nějaké konkrétní adrese jako celek trvale umístěnou encyklopedii (hromadný sdělovací prostředek), nýbrž vytvářet materiály, které si může kdokoliv převzít a dělat si s nimi cokoliv (pokud uvede autory a nabídne svůj výsledek za stejných podmínek ostatním). Také mne to často bolí, že noviny si kopírují celé pasáže nebo fotky z jiných zdrojů a my to tady na Wikipedii dělat nemůžeme, ale to je jakási „daň navíc“ za tu druhou část našeho poslání (o které většinou čtenáři ani neví a která je spíše idealistická než čistě praktická). Jakýsi smysl mi ale ten „závazek navíc“ dává, protože „koláží“ převzatých textů a obrázků naleznete dost na zavedených komerčních zpravodajských serverech (mají na to zpravodajskou licenci), takže nemá smysl, aby jim neplacení dobrovolníci dělali konkurenci; ti tvoří novou hodnotu právě tím, že dávají to, co stvořili, ostatním nejenom ke čtení, ale právě i k tomu znovuužívání – což u zpravodajské licence dost dobře není možné, protože ta se týká pouze určitých účelů a způsobů užití uvedených v zákoně, jak na něj odkazujete. Cílem Wikipedie je, aby jí nabízený obsah byl prostý pokud možno jakýchkoliv takovýchto výjimek, které by se mohly týkat jenom jí a ne už těch, kteří by si z ní něco chtěli převzít a užít to nějak jinak někde jinde. Ostatně proto i na anglické Wikipedii je fair use u obrázků velmi omezeno, používáno jen v případě nutnosti a vždy řádně onálepkováno, aby všichni věděli, že pro ten dotyčný obrázek na rozdíl od většiny obsahu Wikipedie výjimečně neplatí tato možnost volného znovuužívání při splnění jednoduchý podmínek (nejvýše uvedení autora a zachování licence). Pokud by se měla na Wikipedii tolerovat zpravodajská licence, pak by musely být všechny takové případy také výrazně označeny a hlídány, protože „živelnost“ textů při různých úpravách během let je tu mnohdy veliká.
A k vašemu poslednímu bodu: Domnívám se, že se mýlíte, protože projekt jako je Wikipedie si může stanovit podmínky, za kterých ho je možné používat, a kdo s nimi nesouhlasí, ten nemá na používání nárok. Nejde tady o žádné vynucování nějakých svých vlastních výmyslů občanům jako všeobecně platného zákona (tj. na český právní rámec nikdo nesahá), ale pouze o stanovení vlastních vnitřních pravidel hry závazných pro editory, kteří s nimi musí v okamžiku editace souhlasit (je to napsáno i s odkazem pod každým editačním oknem). Dokud ty podmínky nevyžadují něco, co by bylo protizákonné, není na tom podle mne nic špatně – každý má právo se rozhodnout, zda do Wikipedie za daných podmínek přispívat nebo nikoliv. --Blahma (diskuse) 8. 5. 2016, 21:48 (CEST)
A četl jste ten zmiňovaný paragraf o zpravodajské licenci celý? „Do práva autorského nezasahuje ten, kdo užije (...) v odpovídající míře dílo v periodickém tisku, televizním či rozhlasovém vysílání nebo jiném hromadném sdělovacím prostředku zpřístupňujícím zpravodajství o aktuálních věcech politických, hospodářských nebo náboženských, uveřejněné již v jiném hromadném sdělovacím prostředku nebo jeho překlad; takto převzaté dílo a jeho překlad lze i jinak užít; převzetí ani jiné následné užití podle tohoto ustanovení však není přípustné, je-li zapovězeno.“ Wikipedie skutečně může být vnímána jako hromadný sdělovací prostředek, ale nejsme aktuální zpravodajství a tato licence se skutečně týká pouze něj. Vaše poznámka v závorce - (ne zpravodajských, ale sdělovacích /šířících informace/) - je zavádějící, neboť zákon výslovně stanoví, že se výjimka týká jen zpravodajství o aktuálních věcech (v citaci vyznačeno tučně). Ani zpravodajství navíc nemůže dílo užít, pokud je to zapovězeno - tak to v té citaci stojí rovněž. Pokud se na Wikipedii obrátil rozhořčený autor bulletinu, který si užití nepřeje, je užití zapovězeno a tedy nechápu, o čem se vůbec bavíme.
Výňatek několika vět autorského díla je samozřejmě stále autorským dílem, neboť i tyto věty jsou stejně jako všechny ostatní věty v daném díle výsledkem tvůrčí činnosti autora. Ve Wikipedii můžete bez problému užít tzv. malou citaci. Velkou citaci, jakou je možné použít třeba ve Vámi zmiňovaných akademických pracích, už ale ne, protože zákon jasně stanoví, že taková citace nesmí sloužit k výdělečným účelům. Wikipedie svým uživatelům garantuje, že veškerý text je možné užít jakkoli, i komerčně. Nemůže tu tedy být text, u nějž zákon komerční užití zakazuje. --Michal Bělka (diskuse) 9. 5. 2016, 15:12 (CEST)
@Michal Bělka: Můžu poprosit Vás nebo kohokoli o rozvedení způsobu použití (maximální délky) té malé citace na Wikipedii, případně odkaz? Kdyby se Vám chtělo můžete jako příklad použít tuto stránku, i když tam se ty citace chystám částečně promazat tak jako tak. --Remaling (diskuse) 12. 5. 2016, 01:23 (CEST) Podle všeho jsem nepochopil podstatu malé citace.
Pochopil jsem z následných diskuzí jinde, že na mou otázku výše je obtížné až nemožné odpovědět. Napadá mě snad ještě otázka zda existují nějaká omezení pro citace, které se nedají přepsat vlastními slovy (pokud je v tom vůbec nějaký rozdíl) - výňatky z děl, klasické citáty, názory, které je (spíše) lepší nepřepisovat (kritiky), i když i ta bude asi obtížně zodpověditelná. --Remaling (diskuse) 20. 5. 2016, 12:43 (CEST)
Mám dojem, že jsem to už někdy někam na Wikipedii psal, ale nemůžu to nalézt… Určitě neexistuje žádná exaktní hranice, do které je něco citací, ve stylu „maximálně dvě věty, nejvýše však 130 znaků“. Musí to prostě být „v odůvodněné míře“ a musí to být „výňatky“, případně „drobná celá díla“ a vždy musí být uváženo, aby takovým užitím nebyly „nepřiměřeně dotčeny oprávněné zájmy autora“. Tedy: citovat určitě můžete, když to budete dělat rozumně a smírou, v rámci nějakého širšího encyklopedického článku (neboli nelze článek postavit jen na citaci/citacích, musí mít i nějaký vlastní obsah; ostatně, článek složený jen z citací by asi nevyhovoval ani našim pravidlům o encyklopedickém obsahu). A pochopitelně vždy uvádět autora/zdroj, pokud je to možné. --Mormegil 20. 5. 2016, 13:05 (CEST)
@Mormegil: Díky moc za odpověď. Ještě pro jistotu doplním, že ani tak nejde o mé texty, vše se snažím přepisovat vlastními slovy a s citáty to nepřehánět (a vzhledem k tomu, že píšu o historii tak v některých případech už autorská práva vypršela), ale abych věděl jak posuzovat možné porušování autorských práv u ostatních Wikipedistů. To jest abych nebyl zbytečně přísný, ale zároveň vše bylo v souladu s pravidly Wikipedie a příslušnými zákony. --Remaling (diskuse) 20. 5. 2016, 13:18 (CEST)
@Michal Bělka: Doporučuji Právní slovník s výkladem příslušných pojmů. Ty mnohdy nají rozdílné významy oproti laickému užití.--Cechblog (diskuse) 20. 5. 2016, 22:15 (CEST)

Hm, pěkné teorie, s těmi "malými" a "velkými" citacemi. Jenže v zákoně se nepíše o "malé" ani "velké" citaci, ale o "odůvodněné" míře. Někdy může být odůvodněná citace celého díla, někdy se vám nepodaří odůvodnit ani citaci jednoho či dvou slov. Popřípadě se píše o "výňatcích z díla" nebo "drobných celých dílech" (což je jediná formulace, kde jde přímo o tu velikost). Ale je zřejmé, že autorský zákon užívá poněkud zastírající formulace a vágní a kruhové definice, takže v praxi nakonec stejně víc než na slovíčkách v zákonech záleží na právnickém folklóru, na drzosti či naopak nezájmu autorských svazů atd. V extrémním případě se mohou vytloukat peníze třeba i z takového „Upeč… třeba zeď“ (za neoprávněné užití posílám obratem dvacku na konto Bariéry) nebo za vyslovení jména bývalého politika. --ŠJů (diskuse) 22. 8. 2016, 01:44 (CEST)

Způsob užívání úředních děl[editovat | editovat zdroj]

Ahoj, měl bych právní dotaz. Jakým způsobem je možné užít úřední dílo? Resp. je nutné uvést, že se jedná o kus textu zkopírovaný z nějakého úředního díla, podobně, jako když cituji? Anebo to, že jsou úřední díla vyjmuta z ochrany práva autorského znamená, že se na něj nevztahují žádné paragrafy aut. zákona? Abych nemluvil jen tak obecně. Jde mi o článek Dědina u Dobrušky, kde je druhý odstavec evidentně podobný textu na straně 10 z [3]. --Martin Urbanec (diskuse) 15. 8. 2016, 11:19 (CEST)

@Martin Urbanec: VyřešenoVyřešeno Prozatím přepsáno. --OJJ, Diskuse 15. 8. 2016, 11:36 (CEST)
Dík, ale dle odpovědi lidí znalejších v právní problematice úředních děl bude možná třeba ty dřívější verze skrýt... --Martin Urbanec (diskuse) 15. 8. 2016, 12:02 (CEST)
Proč? Pokud jsem dobře pochopil, tak úřední dílo právě můžeš plně užít a nepodlého ochraně autorského zákona. --frettie.net (diskuse) 15. 8. 2016, 13:47 (CEST)
Není mi jasné, co znamená "nepodléhá ochraně autorského zákona". Znamená to, že na něj neplatí jediný paragraf v aut. zákoně a tedy si dokonce můžeš přisvojit autorství úředního díla? To se mi zdá jako blbost. Anebo spíše to znamená, že je úřední dílo v režimu "volného díla", tzn. že musíš uvést, že se jedná o úřední dílo a popřípadě autora, ale nemusíš se autora na svolení k užití ptát? Zkrátka zda musíš naplnit nějakou obdobu první věty odstavce 5 § 11 autorského zákona. --Martin Urbanec (diskuse) 15. 8. 2016, 13:56 (CEST)
Nevím, kdo byli oni lidé znalejší v právní problematice úředních děl a co vám řekli; každopádně nevidím důvod, proč by se na užití úřední dílo měla vztahovat jakákoli omezení definovaná v autorském zákoně. Teoreticky není ani třeba uvádět, že jde o úřední dílo (zpíváme-li hymnu, také to zpravidla nezmiňujeme...) Na druhou stranu nic nám nebrání, abychom dílo (byť úřední ergo nechráněné) při jeho použití označili a ocitovali tak, jak je to vyžadováno u děl citovaných na základě citační licence; pro potřeby Wikipedie je to dokonce žádoucí (Wikipedie:OV, Wikipedie:ŽVV) - byť je to interní požadavek wikiprojektů a ne zákona. Skrývání revizí, u kterých toto bylo opomenuto, považuji za zbytečné.
Přisvojit si autorství úředního díla samozřejmě nemůžete, protože tím byste si (1) nárokoval práva, která vám nenáleží, (2) omezoval další případné uživatele díla, případně (3) je uváděl v omyl ohledně jejich práva používat toto dílo. Taková jednání jsou zakázána obecným občanským právem (v obecné rovině viz § 6 a § 3 odst. II pís. f. OZ).--Shlomo (diskuse) 15. 8. 2016, 15:02 (CEST)
Měl jsem na mysli wikipedisty, kteří se cítí na to, že tomu rozumí. K odpovědi. Tady přece nejde o ověřitelnost. Porovnejte druhý odstavec článku Dědina u Dobrušky (před OJJovým přepsáním) s [4], resp. 10. stranou tohoto dokumentu. Vzhledem ke způsobu jeho zveřejnění a k tomu, o čem je, jsem dospěl, že se jedná o úřední dílo. Ptal jsem se, zda je tato kopie přípustná (nepostřehl jsem ani jednu zmínku naznačující, že to není vlastní dílo). Z Vaší odpovědi dospívám k názoru, že se jedná i přes úřednost díla o copyvio, poněvadž si autor článku (resp. vkladatel) osoboval autorství tohoto díla, což, jak jste napsal, nesmí. Pochopil jsem to dobře? --Martin Urbanec (diskuse) 15. 8. 2016, 15:14 (CEST)
Úřední dílo, včetně jeho návrhu a jiné přípravné úřední dokumentace, je skutečně vyloučeno z ochrany podle autorského práva, čili používat jej může kdokoli jakkoli. Autorství takového díla si ovšem přesto přisvojit účinně nemůže, protože by nebylo „jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora“ (§ 2 odst. 1 autorského zákona). To zde ale myslím ani nenastalo, zakladatel článku nijak nenaznačoval, že jde o jeho vlastní dílo. Co se týče citování zdroje, to je ale samozřejmě nutné, ačkoli pouze z důvodu našeho závazného pravidla o ověřitelnosti, nikoli z důvodu zákona. --Vlout (diskuse) 15. 8. 2016, 15:41 (CEST)
Souhlasím. Nicméně kvůli tomu, že článek v určitém svém stadiu nesplňoval (a btw dosud nesplňuje...) Wikipedie:OV, není IMHO třeba skrývat postižené revize.--Shlomo (diskuse) 15. 8. 2016, 15:50 (CEST)
Ehm, nenaznačoval, že je autorem? Naznačoval, protože neuvedl žádný text, který by naznačoval, že by tomu tak nebylo. Jak jsem psal níže, v takovém případě automaticky dílo uvolnil pod CC-BY-SA 3.0 a GFDL, čili udělal něco, k čemu není oprávněn. Přece nemůže stanovit, že toto dílo (převzaté z úředního) se může přebírat jen pod CC-BY-SA a GFDL. Budiž, pod těmito licencemi je šířen celý článek jako celek. Nikdo ovšem nemůže nikomu zabránit převzít pouze druhý odstavec, kde by případný přebiratel měl větší práva. --Martin Urbanec (diskuse) 15. 8. 2016, 16:47 (CEST)
Přebere-li někdo jen ten druhý odstavec, pak nepoznáme, zda ho přebral z Wikipedie, z původního úředního zdroje nebo z jakéhokoli jiného zdroje, který to přebral a zveřejnil, a nemůžeme se tudíž domáhat dodržení licence CC-BY-SA, GFDL ani žádné jiné. Pokud by přebral sakumprask celý článek nebo OJJem upravené znění, pak by samozřejmě příslušnou licenci měl dodržet.--Shlomo (diskuse) 15. 8. 2016, 17:55 (CEST)
To dává smysl. Ovšem stejná situace nastává u mirrorů Wikipedie, někde i s porušením CC-BY-SA a i situace copyvio je na WP, či externě? Každopádně to beru tak, že můj názor je v menšině, že si rozumíme. Něco podobného jsem chtěl zjistit a tedy všem dík. --Martin Urbanec (diskuse) 15. 8. 2016, 20:13 (CEST)
Ne tak docela. Založitel článku netvrdí, že jeho dílem je ausgerechnet druhý odstavec, ale že jeho dílem je celý článek. Což je zřejmě v pořádku, viz § 2 odst. 4 AZ. OJJovy úpravy po právní stránce celkem nic nového nepřinesly; do článku je nyní tak jako předtím „tvůrčím způsobem zpracován“ jeden odstavec z úředního díla - akorát teď je to „tvůrčí zpracování“ rozsáhlejší a tudíž méně očividné – resp. méně googlovidné ;)--Shlomo (diskuse) 15. 8. 2016, 15:47 (CEST)
Pokud je tedy nepřiznaná kopie kusu úředního díla (neměl bych nic proti tomu, pokud by napsal "V návrhu na ochranu se píše (ten text)", poněvadž by bylo dle mě jasné, že to, co tam píše je doslovná citace toho díla a ne text článku (BTW takový rozsah by dle mě byl, za dodržení aut. zák. možná i akceptovatelný jako citace). Pokud tvrdí, že jeho dílem je celý článek, musí být jeho dílem veškerý obsah, kde není řečeno jinak, ne? A znovu, mě nejde o ověřitelnost. Skrývat chci proto, že si myslím, že si touto nepřiznanou citací osoboval autorství díla (i) toho odstavce = nepravdivě. Nehledě na to, že v tomto případě dílo "uvolnil" pod licencemi CC-BY-SA 3.0 a GFDL, tedy pod přísnějšími podmínkami, než je vůbec možné. Tzn. by mělo být výslovně uvedeno, že toto je doslovná citace z (URL) a tedy případný přebiratel bude plně informován, že k tomuto úseku textu má vyšší práva. A to třeba poznámkou pod čarou (nikoliv řádkovou referencí, která se využívá pro ověřitelnost), anebo dokonce přímo v textu. Mám pocit, že je mi odpovídáno na něco jiného, než se ptám, anebo jsem odpověď nepochopil já. --Martin Urbanec (diskuse) 15. 8. 2016, 16:43 (CEST)
Ad „Pokud tvrdí, že jeho dílem je celý článek, musí být jeho dílem veškerý obsah, kde není řečeno jinak, ne?“ Právě že nemusí. Viz § 2 odst. 4 AZ. Informovat čtenáře nějakým způsobem o tom, že určitý odstavec je převzat z úředního díla, považuji za vhodné (a z hlediska interních pravidel WP i za povinné), ale zákon takovou povinnost, pokud je mi známo, neukládá.--Shlomo (diskuse) 15. 8. 2016, 17:55 (CEST)
Já jsem argumentoval nikoliv zákonem, nýbrž specifikem Wikipedie, kdy formulace textu dole pod editačním polem naznačuje, že je vložený text jeho vlastním (uvolňujete svůj příspěvek), ne převzatým. Každopádně jak jsem psal výše, díky za vysvětlení a beru to. --Martin Urbanec (diskuse) 15. 8. 2016, 20:13 (CEST)

A co názvy? Myslím, že když nazveme stránku Pepsi Cola, porušujeme tím autorské právo firmy PepsiCo, protože by to mohlo vypadat, že Pepsi Cola je název našeho díla (stránky wikipedie), nikoli výrobku dotyčné firmy. Neřkuli třeba stránka Harry Potter. Máme právo tak nazvat stránku na wikipedii, když už se tak jmenuje jiné dílo? Neměli bychom mít souhlas skutečné autorky?--Fanoušek kopané (diskuse) 15. 8. 2016, 16:03 (CEST)

Neporušujeme, protože názvy nejsou předmětem autorského práva, ale maximálně záležitostí ochranných známek. A nás se také nikdo neptá, zda může využít slovo Wikipedia, když ho ve svém textu zmiňuje, přičemž toto slovo je jako ochranná známka celosvětově registrována ;). Tedy z tohoto opačného příkladu mi dochází, že by tomu nemělo být ani naopak. Ale příslušný zákon jsem na rozdíl od autorského zákona nečetl. --Martin Urbanec (diskuse) 15. 8. 2016, 16:50 (CEST)
něco jiného je použít slovo v textu a něco jiného nazvat tak své dílo. Kdyby vyšla kniha s názvem Wikipedia, jistě by to nebylo bezproblémové. A stránka na wikipedii je samostatnou internetovou stránkou, tedy samostatným dílem. Proto navrhuji, aby se všechny takové stránky přejmenovali podle vzoru Harry Potter (stránka wikipedie) případně Harry Potter (encyklopedické heslo pojednávající o postavě/románu autora X/Y). Vaše právní povědomí je velmi vratké, zdá se.--Fanoušek kopané (diskuse) 15. 8. 2016, 16:57 (CEST)
Než začnete posuzovat vratkost právního povědomí ostatních, bylo by dobré stabilizovat právní povědomí vlastní. §§ 8 a 9 zákona o ochranných známkách by mohly být v tomto případě dobrým začátkem.--Shlomo (diskuse) 15. 8. 2016, 17:21 (CEST)
Hlavně je proboha necitujte, nebo by mohlo dojít k vygooglitelnosti.--Fanoušek kopané (diskuse) 15. 8. 2016, 17:26 (CEST)
Spadla klec Fanoušku kopané, zakuklenci z ochranného svazu autorských práv ti beranidlem již brzy vyrazí dveře, haha :D--Rottweiler (diskuse) 22. 8. 2016, 12:54 (CEST)

Loga pivovarů jako ochranné známky[editovat | editovat zdroj]

Zdravím. Na Commons jsem ke smazání označil soubory Budějovický Budvar logo raster.jpg, Budweiser Budvar logo.svg, Pilsner Urquell logo.svg, Plzensky Prazdroj Logo.svg a Staropramen logo.svg, které tam nahrál kolega Concus Cretus. Ačkoli jsem vždy v šabloně uvedl odkaz na konkrétní ochrannou známku, bylo to vše odstraněno s tím, že nejde o případy k rychlému smazání. Zakládat ke každému diskuzi o smazání se mi nechce, stejně bych tam neuvedl nic nového, a tak jako tak odpovědnost leží na tom, kdo loga nahrál. Přesto se zde raději ptám na názor ostatních. --Vlout (diskuse) 18. 8. 2016, 12:29 (CEST)

Přístup Commons k logům je nejednotný, a pro mě víceméně nepředvídatelný a zvláštní, jak už i vyplynulo z reakce na dotaz. Pokud neprošel rychlosmaz, lze založit hromadnou žádost (viz např. včerejší); v tomto případě je k tomu IMO skutečně důvod.--Kacir 18. 8. 2016, 12:47 (CEST)
Po pravdě řečeno ani já v tom Vašem návrhu nevidím žádný důvod pro smazání - rychlé ani pomalé. Registrované ochranné známky na commons (i na Wikipedii) být mohou. Je fakt, že "licence" {{PD-textlogo}} se mi zdá nepříliš udržitelné, ale v takovém případě je potřeba navrhnout smazání z důvodů copyrightových, ne ochranněznámkových. Navíc je krom této "licence" uvedeno ještě i {{PD-old-...}}; pokud je pravda, že autorská práva již zanikla, tak není důvod, aby tam logo nezůstalo.--Shlomo (diskuse) 18. 8. 2016, 15:13 (CEST)
Když se na Commons nahrává nějaký soubor, udílí se tím souhlas k jeho dalšímu použití, a to i obchodnímu. Není tohle problém? --Vlout (diskuse) 18. 8. 2016, 16:05 (CEST)
Není. Ten souhlas řeší pouze autorskoprávní hledisko, nikoli jiná omezení, která se na dílo mohou vztahovat. Tak jako fotografii staženou z commons nesmíme použít k porušování osobnostních práv vyfotografované osoby a obscénní básničku staženou z Wikizdrojů nesmíme použít k narušování průběhu náboženského obřadu (přestože nikde v licenci takové omezení výslovně zmíněno není), tak ani logo stažené s Commons není dovoleno použít způsobem, který by porušoval průmyslová práva oprávněné osoby.--Shlomo (diskuse) 18. 8. 2016, 17:29 (CEST)
Nu jak myslíte. --Vlout (diskuse) 19. 8. 2016, 15:50 (CEST)
Cf. commons:COM:NCR. --Mormegil 19. 8. 2016, 16:14 (CEST)

@Mormegil, Vlout: Narazil jsem na zprávu ohledně rozhodnutí Nejvyššího správního soudu (NSS rozhodl, že logotyp Prim je autorské dílo a je třeba mít licenční smlouvu s autorem), který by se mohl dotýkat naší věci[5], a to ve smyslu "pesimistů". Chápu to správně? Nebo by bylo možné i s vědomím tohoto rozhodnutí trvat i pro Českou republiku na výkladu Wikimedia Commons (Nadace), tedy, že PRIM je public domain? --marv1N (diskuse) 20. 10. 2016, 09:29 (CEST)

Tady myslím nešlo ani tak o public domain, nebo o to, že je lze použít pro encyklopedické účely, ale o to, že Wikipedie, resp. Commons umožňuje nahrávat ochranné známky k dalšímu obchodnímu využití. To sice právo u ochranných známek zakazuje, ale zdejší prostředí k tomu vysloveně pobízí. To, že některé ochranné známky mohou být současně autorským dílem, je už jiná otázka (pak se nahrání projekty Wikimedia brání, zatímco u ostatních ochranných známek ne). --Vlout (diskuse) 20. 10. 2016, 09:47 (CEST)
Mě šlo o něco jiného: Podle Commons/Nadace sou čisté logotypy (určitě ty ryze textové bez dalšího) public domain (jako jakýkoliv text), ovšem NSS v tomto případě tvrdí, že Josefu Židovi v roce 1969 návrhem "PRIM" (a pokud se nepletu, tak se jedná hlavně o tento novější logotyp, což je čistý text vyvedený nějakým akcidenčním řezem) vznikla autorská práva. Mě přijde, že zde je rozpor a uvádím to s otázkou, zda to pro nás nemá mít nějaké konsekvence. --marv1N (diskuse) 20. 10. 2016, 09:59 (CEST)
Taková ochranná známka samozřejmě má současně i autorskoprávní ochranu, zřejmě nejde o takový logotyp, který by nepředstavoval žádnou autorskou myšlenku, a Wikipedie ji tudíž použít nemůže. V jiných případech však jsou ochranné známky buď dostatečně staré, takže jejich případná autorskoprávní ochrana už zanikla, nebo nepředstavují autorské dílo – tedy řídí se jen zákonem o ochranných známkách a ne o právu autorském. --Vlout (diskuse) 20. 10. 2016, 10:19 (CEST)
Čistě jen pro doplnění, rozsudek Nejvyššího správního soudu je zde. --Vlout (diskuse) 20. 10. 2016, 10:24 (CEST)
Díky za odkaz. To, co jsem řešil v tomhle obnoveném vláknu, byla ochrana čistě textových log, kde na Commons zpravidla ochrana nejde (dost často jsem to tak viděl) nad rámec ochrany písma, tedy loga jsou PD (Google, PayPal). Je jasné, že tohle bylo vždycky subtilní (rozlišení, kdy to již není písmo, ale autorská grafika). Přiznám se, že ještě před nedávnem bych řekl, že PRIM je takové typické písmo, leč NSS si to očividně nemyslí, ehm... --marv1N (diskuse) 20. 10. 2016, 10:52 (CEST)

Svoboda panoramatu na ruské a německé Wikipedii[editovat | editovat zdroj]

Zdravím,
nedávno jsem zjistil, že umělecké dílo, o kterém právě píšu článek nepodléhá svobodě panoramatu a pokud chci použít jeho fotografii, tak musím mít písemný souhlas autora. Což mě velice mrzí, ale zároveň nerozumím tomu, proč ho na svých stránkách může mít ruská a německá Wikipedie? --Dominikosaurus (diskuse) 23. 8. 2016, 21:58 (CEST)

Ruská protože za určitých podmínek dovoluje nesvobodná díla (aka fair use, EDP atp.), německá protože aplikuje princip, že v Německu (resp. zemích DACH) svoboda panoramatu platí, takže na základě lex loci protectionis mohou v německé Wikipedii toto dílo užívat. --Mormegil 25. 8. 2016, 15:39 (CEST)
@Mormegil: A předpokládám, že něco takového by u nás asi neprošlo. --Dominikosaurus (diskuse) 25. 8. 2016, 17:37 (CEST)
Samozřejmě že prošlo, ale to by čeští wikipedisté museli za prvé vytvořit smysluplný návrh na příslušnou úpravu zákona a za druhé se za její prosazení dokázat postavit jako energická, sebevědomá a jednotná komunita. To je zatím samozřejmě utopie – zdejší parta hic se nedokázala za deset let domluvit ani na tom, jestli se má psát tsunami nebo cunami...--Hnetubud (diskuse) 25. 8. 2016, 18:00 (CEST)
Zrovna tsunami je vzorový příklad řešení názvu článku diskuzí: při založení článku se komunita hladce domluvila a od té doby píše tsunami. Co je na tom neenergického a nesebevědomého a nejednotného nechápu. A to, že jeden kolega před šesti (tehdy s jedním hlasem podpory) a znova třemi lety název s "ts" odmítl, rozhodně není důkaz nedostatku "energie, sebevědomí a jednoty" komunity v tom konkrétním případě, natožpak obecně. --Jann (diskuse) 25. 8. 2016, 21:45 (CEST)
No jistě by se daly uvést desítky jiných příkladů, dokumentujících zálibu českých wikipedistů v hysterickém handrkování o malicherných pseudoproblémech - ale zkusme se radši vrátit k tématu. Wikipedie patří mezi nejčtenější a nejvlivnější weby na českém internetu. Bylo by v zájmu jejích editorů a čtenářů, aby se snažila prosadit rozumnější podobu autorského zákona. Není to nemožné. Zrovna teď se například řeší téma, zda povolit cyklistům alkohol - důkaz, že čeští poslanci se rádi budou angažovat v čemkoli, co jim může přinést body u voličů. Ale musejí za tím napřed vidět dostatečně početnou a odhodlanou lobby. Jestli nám opravdu záleží na kvalitě wikipedie, měli bychom se v tomto případě povznést nad osobní nevraživosti a rozhupat se k nějaké akci. --Hnetubud (diskuse) 26. 8. 2016, 00:38 (CEST)
@Dominikosaurus: Německý přístup by tu možná proveditelný být mohl, ale zcela přinejmenším by to vyžadovalo získat konsenzus, že se mají zavést výjimky z Wikipedie:Licenční politika u souborů a znovupovolit lokální načítání souborů (plus pochopitelně důkladně prověřit právní situaci). --Mormegil 29. 8. 2016, 21:39 (CEST)
@Mormegil: Pro Wikipedii by to bylo nepochybně velkým přínosem. Díky za vysvětlení. --Dominikosaurus (diskuse) 29. 8. 2016, 21:44 (CEST)

Kočičí planeta[editovat | editovat zdroj]

Tak jsem si zakoupil aktuální číslo časopisu Kočičí planeta (04 2016) a co nevidím, drobně přepsanou kopii mého článku Tygr jávský, který samozřejmě odporuje Wikipedie:Citování Wikipedie a jako autor je uvedena jistá Jarmila S. Zmiňuji i Whitesachema, který se rovněž z malé časti na článku podílel. Copak s tím? OJJ, Diskuse 27. 8. 2016, 15:26 (CEST)

Chceš-li, můžeš jim napsat. Můžeš žádat třeba redakční omluvu v dalším čísle + vydání bezdůvodného obohacení (pokud porusis podmínky licence, nemůžeš ji k danému dílu znovu získat bez souhlasu, tedy alespoň ve verzi 3.0). Pokud nebudou reagovat, lze kontaktovat právnickou kancelář skrze Mormegila. Stačí takhle? --Martin Urbanec (diskuse) 27. 8. 2016, 15:35 (CEST)
@Martin Urbanec: Nj, se snad řešilo i něco podobného u Vachovce, už nevím co. Ale je zajímavé, když člověk otevře časopis a tam se mu ukáže jeho článek i s fotkama ;). OJJ, Diskuse 27. 8. 2016, 16:02 (CEST)
@OJJ: Zakoupil? V tom případě 5 % z každého prodaného čísla! :-D --Dominikosaurus (diskuse) 27. 8. 2016, 20:25 (CEST)
@Dominikosaurus: (49/100)*5=2,49, to už je za 1000 čísel 2490... OJJ, Diskuse

@Martin Urbanec, Dominikosaurus: Zpráva o zjednání nápravy zaslána na uvedený email. Tak uvidíme. --OJJ, Diskuse 28. 8. 2016, 08:16 (CEST)

@Martin Urbanec: Tak už se mi omluvili a budou mě informovat. --OJJ, Diskuse 30. 8. 2016, 09:21 (CEST)
@Martin Urbanec: Vzhledem k tomu, že mě nějak neinformovali (asi to chtějí zazdít?) jsem napsal ještě jeden mail. --OJJ, Diskuse 12. 9. 2016, 08:32 (CEST)
@OJJ: Svým způsobem si přivlastnili (ukradli) něčí dílo a teď ho prezentují jako své vlastní a profitují na něm. Nevím, jestli je to trestný čin (předpokládám, že ano), ale minimálně je to v rozporu s licencí, pod kterou jsou díla na Wikipedii uvolněna. Rozhodně to nenech jen tak plavat. --Dominikosaurus (diskuse) 14. 9. 2016, 17:05 (CEST)
Já jsem řešil s go2australia.cz převzetí dvou článků z Wikipedie (konkrétně Austrálie a ještě jeden). Napsal jsem jeden mail, odpověď do pěti minut "prověříme, napíšeme". Měsíc nic. Tak jsem napsal znovu s tím, že to prověřování trvá trochu dlouho. Pak napsali (opět do pár minut), že si ničeho nejsou vědomi a že chtějí konkrétní místa (ty jsem jim sice už jednou poslal, ale poslal jsem je znovu) plus nějaký důkaz, že skutečně zastupuji projekt Wikipedia (to mě sice trochu překvapilo, ale využil jsem funkce správce, odkázal na jejich seznam a na mou uživatelskou stránku, s tím, že podle mailu si to můžou spojit a doufal, že jim to bude stačit). Naštěstí jim to stačilo a pár dnů potom se mi ozval další člověk z toho projektu, že hledali telefonní kontakt a že ho nenašli a že chtějí vědět, co přesně tam mají uvést. Napsal jsem mail znovu (s omluvou, že preferuji mailový kontakt) s odkazem na citační nástroj. Přišlo poděkování a opět kratší pauza (jen tři dny), kdy jsem se opět připomněl mailem. Přišla omluva a informace, že už to dokončili. Proč to píšu, několikrát jsem se připomněl, snažili se najít několik způsobů, jak se mě zbavit, ale nakonec jsem dosáhl toho, že na [6] je uveden zdroj. OJJovi či komukoliv jinému, kdo bude mít zájem, klidně korespondenci přepošlu. Základem je nedat se a bombardovat, časem budou ochotně komunikovat. Možná by nebylo také od věci v případě, že by maily ignorovali požádat o pomoc někoho s e-mailem na doméně @wikimedia.cz (já takový mail mám a klidně pomůžu :)), ideálně ještě s nějakou funkcí (byť formálně moc neznamená, ale když píšeš někomu z venku, hodí se). Mám zkušenosti, že dokud jsem psal z mailu na @gmail.com, tak některé školy mé maily úspěšně ignorovali, jakmile jsem začal psát z @wikimedia.cz, vždycky nějaká reakce přišla (i když třeba jen, že to řešit neumí/nechtějí/etc.). Tolik tedy má zkušenost s podobnou situací. To mi připomíná, @Vojtasafr, Martin Kozák, Jenda H.:, jste spokojení ;)? --Martin Urbanec (diskuse) 14. 9. 2016, 17:38 (CEST)
Dobrá práce. ;) --Jenda H. (diskuse) 14. 9. 2016, 19:39 (CEST)
Upřímně řečeno, od začátku mi je to jedno. Přišel jsem na to jednou, když jsem dělal prezentaci na výtvarku o Austrálii - narazil jsem na jeden web (právě web té cestovky), kde byl úplně stejný text jako na wiki. Ani na jednom webu nebylo uvedeno, že by to nějak souviselo s tím druhým (odkazy) tak jsem se zeptal tady na diskusi, a tak to začalo:-) Jinak můj podíl na článku není žádný, proto mi to bylo a je jedno. --Vojtasafr (diskuse) 15. 9. 2016, 16:11 (CEST)
Jinak ano, dle § 270 trestního zákoníku je porušení aut. práva trestným činem :). --Martin Urbanec (diskuse) 14. 9. 2016, 17:42 (CEST)
Přesněji řečeno může být. V tomhle konkrétním případě o trestný čin takřka určitě nešlo (trestní právo je prostředkem ultima ratio). --Mormegil 14. 9. 2016, 21:40 (CEST)
Dobře, ale pokud bych vyčerpal všechny prostředky, šlo by o něj, mám pravdu? Ale ano, toto je více přesné. --Martin Urbanec (diskuse) 15. 9. 2016, 08:29 (CEST)
Co to znamená „vyčerpal všechny prostředky“? Pokud by OJJ posílal maily, dopisy, telefonoval atd. a oni to ignorovali, tak to nejsou všechny prostředky. V takovém případě na ně má podat (soukromoprávní) žalobu (a kdyby ta náhodou neuspěla, tak patrně byli v právu, takže tím spíše nejde o trestný čin). To, zda jde o trestný čin, není dáno nějakými předchozími pokusy o vyřešení, ale společenskou škodlivostí a závažností. Viz např. Trestní právo#Subsidiarita trestní represe. --Mormegil 15. 9. 2016, 11:18 (CEST)
O trestný čin takřka určitě nešlo, zato takřka určitě šlo o správní delikt (resp. přestupek, je-li majitelem onoho časopisu fyzická osoba). Ovšem jako lepší vyjednávací postup než nabonzování nevstřícného přestupníka správním orgánům doporučuji opatřit si anonymizované rozhodnutí (např. trestní příkaz, klidně i nepravomocný) v podobné kauze a k žádosti o nápravu připojit jeho kopii/sken "pro informarmaci, jak s podobnými případy nakládají orgány činné v trestním řízení" (v tomto případě nepoužívejte zkratku OČTŘ, rozepsaná verze působí na rozhodovací procesy adresáta účinněji...)--Shlomo (diskuse) 15. 9. 2016, 12:28 (CEST)

Hej, dva dny tu nejsem a co se neděje? Už mi odepsali, otisknou omluvu a omlouvali se, takže klid. --OJJ, Diskuse 15. 9. 2016, 17:35 (CEST)

Navrhuji v podobných případech, zvlášť pokud porušovatel dlouho nereaguje, dát informaci o nekorektním převzetí na diskusní stranu článku (asi na její začátek, třeba i v nějaké speciální šabloně, která by pak mohla kategorizovat do údržbové kategorie), aby někdy v budoucnu, kdy už třeba původní autor textu nebude k nalezení, nedošlo kvůli pochybnostem ke zbytečnému smazání z Wikipedie. Máme sice stránku Wikipedie:Špatná převzetí obsahu Wikipedie ale o ní asi každý neví. --Jvs 15. 9. 2016, 17:45 (CEST)

Úplně nevím, zda je to nutné. Jednak až překvapivě často diskuse, pokud existují, přežijí jejich hlavní stránku (prostě si sysop nevšimne modré diskuse, stane se) a druhak si nejsem vědom, že by se to vůbec stalo. Do třetice nemám duplikace zrovna v lásce (i když máme Wikipedie:PP, což je na svou podstatu až příliš byrokratický proces) a nakonec si myslím, že správce by v případě mazání textu x let starého měl věnovat zvýšenou pozornost tomu, že to taky mohlo být obráceně (alespoň zběžně, pomocí archive.org a nic.cz, to zabere pár minut). Ale nakonec pokud to nebude nepřiměřeně zatěžovat, proč ne. --Martin Urbanec (diskuse) 15. 9. 2016, 18:28 (CEST)
Myslím si, že u NČ je ta záměna velmi malá + článek se dá kdykoli obnovit. A tohoto se opravdu nebojím; vzhledem k tomu, že článek jsem psal někdy v zimě a to copyvio vyšlo o půlrok později, je to minimální pravděpodobnost. OJJ, Diskuse 15. 9. 2016, 18:34 (CEST)

@Whitesachem, Martin Urbanec: Takže první úterý v říjnu vyjde časopis s tou omluvou. Kdo chce, může se podívat. OJJ, Diskuse 23. 9. 2016, 07:37 (CEST)

Úřednost webu policie[editovat | editovat zdroj]

Ahoj, při odžlucování jsem narazil na Vředův článek Kriminalistický ústav Praha, který je kompilátem vlastního textu a textu z webu policie. Na daném webu policie je dole Všechna práva vyhrazena a C v kroužku, což ale nemá žádný vliv :-). Dotaz tedy je tento. Je možné brát tento článek O nás jako úřední dílo (a tedy je možné článek takto použít), anebo ne a jedná se o copyvio? Díky za odpověďi, --Martin Urbanec (diskuse) 28. 8. 2016, 20:25 (CEST)

Zdravím, ano, je to všechno podle oficiálních materiálů, jak uvádí zdroje, proč taky vymýšlet znovu kolo, vše je citováno (= přiznán zdroj), takže není problém, jinak úřednost jsem se opravdu snažil trochu upravit, aby to byl právě zmíněný ocitovaný kompilát a ne suchá úřední prezentace úřadu (tedy aby to vyhovolalo úpravě pro zveřejnění na encyklopedii, jak má být), snažil jsem se totiž trochu fakta sesumarizovat (upravit) do jednoho článku, aby to mohlo být užitečné i pro návštěvníka Wiki, tolik jenom za Vředa. Jinak v čem konkrétně je problém? Přejímána mohou být klidně celá díla, celé texty, když je přiznán zdroj (a.k.a. dodržena pravidla bibliografických citací), nebo co myslíte teď, jako že to je pořád moc úřední/úřednické (suché), či co? --Vřed (diskuse) 28. 8. 2016, 20:33 (CEST)
Zdravím, citace není povolením zkopírovat naprosto cokoliv, když uvedu zdroj. Smí se využít v odůvodněné míře. Nejsem si jist, zda ~50 % článku je odůvodněnou mírou. Prostě kopie jednoho odstavce v jednom případě nemusí být v pořádku, kopie půlky kapitoly v knize v druhém případě ano. Hodně záleží na míře ostatního textu, třeba. Poněkud volnější pravidla platí v případě akademické citace (to nevím, zda je ofic. termín :)) či v případě zpravodajské licence (pokud ji autor nevyloučil; o tom můžeme při uvedení Všechna práva vyhrazena pouze polemizovat), která ale není na Wikipedii přípustná. Je to daň za to, že tvoříme svobodnou encyklopedii, šířenou pod svobodnou licencí Creative Commons Uveďte původ Zachovejte licenci 3.0 (odkaz na její znění dole). Nemůžeme povolit převzít obsah pod touto licencí, když zpravodajská licence platí pro nás, ne pro přebiratele. A že není možné využít akademické licence, to je snad jasné.
Úřednickost není vůbec problém, to bych psal Vám napřímo a ne wiki-právníkům :). Já se z toho informace dozvím, jen jde o to, jestli to je právně v pořádku. S pozdravem, --Martin Urbanec (diskuse) 28. 8. 2016, 20:50 (CEST)
Můj obecný pohled k citacím je takový, že procento nikde v Autorském zákoně není definováno (pohled autor. zákona a můj pohled), ale jinak já samozřejmě rozumím kam tím míříte — k právní povaze Wikipedie a k licenci Creative Commons. Jinak mě toto celkem teď překvapilo tedy (že k tomuto nemají ti wiki-právnici už jakože postoj z minula) přeci jen... je rok 2016, že a tady jsou statisíce článků, to jen tak za Vředa, že mě to trošku překvapilo. — Ok, tak to tedy zde nechme reagovat ty odborníky (wiki-právníky, jak říkáte) :-) Nebudu tedy reagovat (nechám být), když to vlastně na mě ani není. Úřednickost není vůbec problém. - Ok, to jste mě potěšil, taky myslím. --Vřed (diskuse) 28. 8. 2016, 21:02 (CEST)

Převzetí textu ze soukromého webu[editovat | editovat zdroj]

Setkal jsem se na řeckých Wikizdrojích, že se tam teprve v roce 2015 objevila kniha "O sofistických důkazech" (Aristoteles), která byla předtím již delší dobu dostupná na jednom soukromém webu. Šlo o text v klasické řečtině, který je již volný. Ovšem jeho digitalizace by měla být autorsky chráněna. (Podobně jako digitalizace obrazu v galerii, který sám o sobě je již volný.) Je to tak nebo se mýlím? Za odpověď předem děkuje Chomsky (diskuse) 2. 9. 2016, 17:10 (CEST)

Osobně se domnívám, že prostá digitalizace není autorsky chráněným počinem a tedy je vše v pořádku. I Commons nabízí jako možnost volné dílo právě to, že je dílo reprezentací volného díla. --Martin Urbanec (diskuse) 2. 9. 2016, 17:12 (CEST)

Děkuji. Pouze jsem si nebyl jist. Chomsky (diskuse) 2. 9. 2016, 17:58 (CEST)

U hodně historických textů by možná mohl být problém, pokud nejde o nějakou prostou digitalizaci, ale o rekonstrukci ze zlomků, kde by mohl být nějaký netriviální přínos rekonstruktéra. Podobně jako kdyby někdo domaloval obraz slavného mistra, který by se dochoval poškozený. Ale i v takovém případě bych zejména u textů předpokládal, že to je spíš šedá zóna než jasné porušení práv.--Tchoř (diskuse) 2. 9. 2016, 20:27 (CEST)

Doslovná citace[editovat | editovat zdroj]

Je možno doslovnou citaci, v tomto případě:

“Australian customs

officers have on two occasions seized material believed to be Nepenthes rajah. The plants were seedlings and plants from which pitchers and leaf tips had been removed. On both occasions further action could not be taken because identification sufficiently reliable for court purposes could not be established. The inclusion of all other Nepenthes in Appendix II and production of material that would enable reliable identification of Nepenthes rajah seedlings and incomplete plants would certainly assist in reducing this problem”

považovat za porušení autorských práv? --OJJ, Diskuse 4. 9. 2016, 16:17 (CEST)

Jestli to patří sem, tak dle mého ne. --Martin Urbanec (diskuse) 4. 9. 2016, 18:01 (CEST)

Použití obrázku z Wikipedie v učebnici[editovat | editovat zdroj]

Dobrý den,

můžu použít fotografii, kterou jsem si stáhl z wikipedie (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Eythhaus.JPG?uselang=cs#file). Je označená jako volné dílo, tak myslím, že ji použít můžu. Pokud bych ji použil, mám v tiráži uvádět Wikipedii?

Děkuji za radu

212.79.107.41 14. 9. 2016, 16:28 (CEST)

Dobrý den, jak je uvedeno u obrázku autor fotografie dílo uvolnil jako "volné dílo", to znamená, že jej můžete použít. Není to v tomto případě vaše povinnost, ale bylo by milé, kdybyste uvedl: "Autor: Thomoesch, prostřednictvím Wikimedia Commons". S pozdravem --Gampe (diskuse) 14. 9. 2016, 16:47 (CEST)

Panna Maria[editovat | editovat zdroj]

Při dohledávání údajů ke článku Panna Maria Budějovická jsem zjistil, že snímek, který je vydáván z Pannu Marii Budějovickou je podle zdroje Panna Maria Klasová a především to, že ač je na commons uváděno, že autor je >70 let po smrti, uvádí zdroj, že snímek byl pořízen v letech 1995-96. Předpokládám, že fotografie nemá na commons co dělat. Pokud je moje domněnka správná, prosím o vyřešení. --Xth-Floor (diskuse) 24. 9. 2016, 22:59 (CEST)

Fotografie klidně mohla být pořízena v letech 1995-96, ovšem v tomto případě je pro určení volnosti důležité, kdy zemřel autor zobrazeného díla. Na samotném vyobrazení je pak uváděn letopočet 1743 (dle popisku fotografie), v článku je dokonce uveden počátek 15. století, je-li to pravda, pak máme zajištěnou dostatečnou rezervu. Vychází se totiž z toho, že pro chránění díla musí být nějaký zájem, nelze chránit triviální úkon. Oficiálním stanoviskem Nadace je pak to, že vyfotografování autorskoprávně volného díla není autorským dílem právě kvůli jeho triviálnosti.
K samotnému tvrzení, že obrázek nezobrazuje Pannu Marii Budějovickou, ale jinou mohu uvést pouze to, že článek Panna Maria Klasová je pouze přesměrování na článek Panna Maria Budějovická, a i v názvu i popisku dané fotografie je v závorce uvedeno právě Klasová a i z článku Panna Maria Budějovická vyplývá, že jako Budějovická se označuje pouze obraz (věta Panna Maria Budějovická je deskový milostný obraz Panny Marie Klasové).
Pomohl jsem Ti? --Martin Urbanec (diskuse) 25. 9. 2016, 13:05 (CEST)
K faktické rovině: Panna Marie Budějovická je zřejmě konkrétní zobrazení Panny Marie Klasové (o ní existuje článek alespoň na německé a francouzské Wikipedii de:Maria im Ährenkleid) - lze předpokládat, že jiné zobrazení Panny Marie Klasové (poněkud odlišné od konkrétního milostného obrazu) v Budějovicích, bude spíše snahou o reprodukci konkrétní P. M. Budějovické, než přímo obecnějšího archetypu Panny Marie Klasové. K autorskoprávní otázce: Tím, že se jedná o fotku obrazu na omítce, z úhlu a ještě s nějakým reliéfem, tak by to opravdu autorskoprávní problém mohl být... (naopak pokud by vlastní vyobrazení na omítce bylo chráněno, tak by díky svobodě panoramatu mohlo být na Commons nahráno fotografem) --marv1N (diskuse) 25. 9. 2016, 14:01 (CEST)
Neměl by to být rozhodně problém náš a ani uploadera, protože díky tomu stanovisku de facto jakoukoliv autorskoprávní zodpovědnost při splnění těchto podmínek Nadace přehodila na sebe. Ovšem ani tak si to nemyslím, protože kdyby náhodou nějaký problém nastal, nic nám nemůže bránit ve fotografii odstranit onu omítku a nechat tam pouze autorskoprávně volné vyobrazení. --Martin Urbanec (diskuse) 25. 9. 2016, 14:08 (CEST)
Ano, nicméně k tomu ořezu by dojít mělo (aby byl splněn rámec deklarovaný Nadací). Jinak uploader načetl také File:Socha Panny Marie Budějovické od Josefa Dietricha.jpg, který ořezem nepůjde opravit. Jinak co jsem psal výše o vyobrazení Panny Marie Klasové v Budějovicích (moje chyba) může platit i pro Český Krumlov, protože pokud vím, tak Panna Marie Klasová jinak tradici v Čechách (českých zemích) moc nemá. --marv1N (diskuse) 25. 9. 2016, 14:18 (CEST)
Nicméně bude možné odstranit pozadí. Ale dané stanovisko se stejně týká dvojrozměrných uměleckých děl. Socha nevypadá dvourozměrně... --Martin Urbanec (diskuse) 25. 9. 2016, 14:22 (CEST)
Podle zkoumání příslušných článků vyplývá, že PM klasová je druh vyobrazení a PM budějovická je jeden konkrétní obraz. A PM z tohoto obrazu byla později zobrazována i na jiných obrazech a vysochána do několika soch. Tolik ke vztahu klasová X budějovická. JAn (diskuse) 26. 9. 2016, 10:14 (CEST)

Autorské právo a obrázek z vyhlášky[editovat | editovat zdroj]

Nevíte, jak to je s autorským právem legislativy? Konkrétně s obrázky/grafickými prvky? Chtěl bych dát z vyhlášky [7] na Commons např. obrázek/vzor průkazu energetické náročnosti budovy (je tam na str. 14)? Aby byl např. pro článek průkaz energetické náročnosti budovy. Děkuji --Pavouk (diskuse) 3. 10. 2016, 15:13 (CEST)

Právní předpisy jsou vyňaty z ochrany autorským právem jakožto úřední dílo (commons:Template:PD-CzechGov). To sice úplně 100% neznamená, že když je nějaký obrázek ve vyhlášce, je sám o sobě volným dílem (může být jen užit na základě úřední licence), ale v tomto případě bych to považoval za jisté, to grafické ztvárnění je přímo stanoveno tou vyhláškou, takže bych to považoval za zjevné úřední dílo, volně použitelné na Commons i Wikipedii. --Mormegil 3. 10. 2016, 15:19 (CEST)
Ano, děkuji, také bych to tak viděl, i když jsem neznal tu šablonu. Už jsem obrázek nahrál a uveřejnil: průkaz energetické náročnosti budovy. --Pavouk (diskuse) 4. 10. 2016, 10:50 (CEST)

Porušení pravidel[editovat | editovat zdroj]

Dobrý den,

nějaký finanční poradce si dělá na wikipedii reklamu, příjde Vám to normální ?

Vyhledat to můžete úplně dole v sekci Finanční poradce.

Děkuji za nahlášení/smazání/blokování uživatele.

89.176.103.185 9. 10. 2016, 21:17 (CEST)

Dobrý den, nikoliv, nepřijde. Odkaz jsem odstranil. Děkujeme za nahlášení. S pozdravem, --Martin Urbanec (diskuse) 9. 10. 2016, 21:29 (CEST)

Podezřelé články[editovat | editovat zdroj]

Asi před týdnem jsem náhodou narazil na copyvio v článku Skalky (Úštěcká pahorkatina). Jeho hlavní autor Wikipedista:LaSo na své diskuzní stránce přiznal použití doslovných citací v mnoha dalších článcích. Napsal jsem proto záznam sem, ale mám pocit, že nějak zapadl, a proto píšu ještě sem. Nejsem si jist, jestli jsem postupoval správně, ale díky kolegově vysoké aktivitě v minulosti tu máme několik set podezřelých článků, které by mohly být částečně copyvii. Články založené Fanouškem kopané byly označeny speciální šablonou, takže mě napadá, jestli by neměly být LaSovy články označeny stejně. --Petr Kinšt (diskuse) 13. 10. 2016, 21:04 (CEST)

Možnost to je, ovšem máš/te-li k dispozici příslušný zdroj, je možné to zkontrolovat bez označení. Následně výsledek prosím sem, stránku sleduji já i další správci a na základě výsledku je možné jednat. Pokud kniha není k dispozici, anebo dokonce není vůbec znám zdroj copyvia, pak bych teprve označoval. --Martin Urbanec (diskuse) 13. 10. 2016, 21:34 (CEST)
Knihu mám a články mohu postupně zkontrolovat, i když se mi moc nechce. Je jich hodně, ale pomohlo by mi, kdyby šel nějak získat seznam článků založených uživatelem LaSo, které obsahují jako zdroj knihu Zeměpisný lexikon ČR: Hory a nížiny (2006) od Demka a Mackovčina. Některé články, u kterých vycházel především z map, budou asi v pořádku, ale jiné skládal kopírováním celých odstavců nebo výběrem vět z uvedených zdrojů. --Petr Kinšt (diskuse) 14. 10. 2016, 20:32 (CEST)
Určitě, možné to je. Seznam je na [8]. --Martin Urbanec (diskuse) 14. 10. 2016, 20:58 (CEST)
459 článků je pěkná porce. Zkontroloval jsem zatím prvních deset. Bakovskou kotlinu jsem v knize nenašel, ale kapitoly Popis nebo Charakter území v dalších devíti jsou téměř doslovnými kopiemi hesel z Lexikonu, takže jsem je přidal na seznam copyvií. --Petr Kinšt (diskuse) 15. 10. 2016, 09:19 (CEST)
Nepřeháníte to trochu - vždyť citace jsou dle autorského zákona povoleny za podmínky odkazu na zdroj a to je zde splněno. --Petr1888 (diskuse) 15. 10. 2016, 10:06 (CEST)
Obávám se, že to je dost zjednodušený výklad autorského práva. Možná poněkud zastarale to rozebírá například Diskuse_k_Wikipedii:Autorské_právo#Odůvodněná míra citace.
Zásadních problémů je pravděpodobně několik, největší a nesporný je podle mého názoru ten, že to nebylo označeno jako citace, tedy čtenář byl uváděn v omyl, že se jedná o text uvolněný autorem pod licencí CC-BY-SA, nikoliv o zamýšlené využití citační licence Wikipedií. Dále je tu zjevná konkurenčnost Zeměpisného lexikonu a Wikipedie, takže by bylo dost problematické obhajovat převzetí části nám chybějícího obsahu jako důvodnou citaci v souladu s dobrými mravy. Zjevně hrozí, že zahrnutím částí konkurenční encyklopedie jí budeme snáze přebírat čtenáře a kupce. --Tchoř (diskuse) 15. 10. 2016, 11:32 (CEST)

Logo a práh originality[editovat | editovat zdroj]

Chtěl bych raději konzultovat, jestli je možné se odvolávat na nedostatečnou originalitu a nemožnost autorskoprávní ochrany v případě tohoto loga. Bylo navrženo spolu s článkem o hře k uvedení na hlavní straně jako článek týdne, proto to zkoumám důkladněji. Navrhovatel článku na článek týdne, který je současně někdejším zakladatelem a hlavním autorem onoho článku i uploaderem obrázku argumentoval přirovnáním k Budvaru nebo tvrzením, že vlastně ani o logo nejde, když se ve hře samotné nevyskytuje a v této podobě je pouze na krabici. To mi ale nepřijde jako relevantní argumenty. Souhlasím jinak s tím, že je logo převážně textové, používá ale font poměrně specifický a jeho „3D provedení“ mi taky nepřijde (na svou dobu) úplně triviální. Raději bych tedy znal názory práva znalých, zkušených, soudných a nezainteresovaných kolegů nebo kolegyň, abychom si odpustili případný přešlap. (Tato odkazovaná stránka s vysvětlením se zabývá hlavně anglosaskými a některými dalšími právními systémy, ne však českým, stejně tak článek na enWiki, který svůj český protějšek nemá.) --Bazi (diskuse) 27. 10. 2016, 11:41 (CEST)

@Bazi: Mimochodem, na hlavní stranu jsem to dal já v Zajímavostech, ani mi nedošlo, že by meplo jilt o porušení práv, když je i na enwiki. Co s tím? OJJ, Diskuse 27. 10. 2016, 12:17 (CEST)
Podíváte-li se na judikát NSS odkazovaný v diskusi výše, pak prakticky všechny argumenty které tam soud vyslovil ve prospěch autorskoprávní ochrany loga PRIM budou zde zřejmě platit ještě v mnohem větší míře. Právní názor NSS sice nemá právní závaznost pro jiné kauzy (tím spíše ne v záležitosti civilněprávní...), nicméně jeho argumentace je poměrně silná a přesvědčivá. Takže bych spíš počítal s tím, že v ČR toto logo asi bude považováno za autorsky chráněné dílo.--Shlomo (diskuse) 27. 10. 2016, 12:09 (CEST)
Ještě před nedávnem jsem vycházel z názoru, že textová loga jsou tedy chráněna jako autorskoprávně chráněná písma (tedy - alespoň jak jsem to chápal já - napsaný text tímto písmem není po grafické stránce chráněný). Už tady je pravda, že to provedení PARANOIy někdo může považovat za více než nápis (?). Pak je zde např. rozhodnutí o logotypu PRIM (a tam se primárně jednalo o tu „více“ textovou variantu), kde soud rozhodl, že to je autorské dílo (mluví mimo jiné o "díle malé mince"). Ono je otázka, jestli i po tom rozhodnutí NSS v roce 2011 v tom máme mít jasno, nižší soud o PRIMU rozhodl ve smyslu, že logo není chráněné a pokud zde zazněl tento názor, tak asi není vyloučeno, že nemůže zaznít jindy, jinde... (ve zkratce, stále jsme v nejistotě, co to přesně má znamenat pro projekty pod Wikimedií už vůbec těžko říct) Ad argument Budvar, tam by měla být značka dostatečně stará, aby byla PD kvůli stáří. Jinak podle názvu existuje zajimavá diplomvá práce Lucie Krbová. Právní ochrana loga z hlediska autorského zákona a zákona o ochranných známkách. Praha 2012. https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/99728, nicméně po nahlédnutí mi připadne, že na nastolené otázky, také neodpovídá. --marv1N (diskuse) 27. 10. 2016, 13:53 (CEST)
K tzv. „dílům malé mince“ je ještě možné odkázat na rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 30 Cdo 739/2007 ([9]), kde řešil popěvek „Upeč … třeba zeď“. Jinak bych řekl, že ve sporných případech by bylo záhodno se přiklonit spíše k výkladu podporující existenci autorského práva. --Vlout (diskuse) 27. 10. 2016, 14:05 (CEST)
Ano, nechtěl jsem dojít k tak tvrdému závěru, ale spíše bych také za současné situace mazal. --marv1N (diskuse) 27. 10. 2016, 14:29 (CEST)

Pánové, o této diskusi jsem nevěděl a rád bych se k problématice jako autor uploadu loga vyjádřil. Docela mi vadí, že mě Bazi o této diskusi neinformoval. Nebavíme se tu o logu hry, ale o nápisu na krabici. V celé hře žádné podobné logo není zobrazeno, o logo tedy nejde. O originalitě se podle mě v žádném smyslu nedá mluvit. Nesouhlasím tak rozhodně s paralelou s výše uvedenými případy, například s případem PRIM. Tyto případy spojuje použití značky na velkém počtu výrobků ve smyslu jednotné (chráněné) značky, přímo na výrobku a s jasným záměrem. V tomhle případě ale hovoříme na nápisu jména hry na krabici, nikoliv o grafické značce používané pro prezentaci hry. Z pojetí ochrany grafické úpravy je spíše namístě paralela s nápisem výše na oné krabici: "v tomto vesmíru není nic jako" - můžeme mluvit snad o ochraně sloganu, ale určitě ne o ochraně designu podobného nápisu. A to ani když je ten font vyveden do 3D - je to prostě hezký font, nikoliv propracovaná úprava. Nejde o ochranou známku, hranice originality nebyla překročena a mělo to tu zaznít dříve, než z toho Bazi vyvodil svůj soud. --Palu (diskuse) 6. 11. 2016, 15:44 (CET)

(s ed.k.) Pro autorskoprávní záležitosti je poměrně lhostejné, jestli se dílo vyskytlo ve hře nebo na obalu, jestli se mu říká logo, obrázek, ikonka nebo třeba „olej na plátně“. Nic z toho nerozhoduje o originalitě či neoriginalitě, ani zda jde či nejde o ochrannou známku. Jinak na tuto diskusi jsem odkazoval přinejmenším už před týdnem. Dále tedy raději už bez komentáře. --Bazi (diskuse) 6. 11. 2016, 16:20 (CET)
Jasně, že bych si nárokoval autorská práva na grafickou úpravu svojí přezdívky, tedy nápisu Palu v times new roman, že. Neřekl bych, že to je možné, stejně jako si to nemyslím o nápisu na krabici, který není logem. Není totiž jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti. --Palu (diskuse) 6. 11. 2016, 16:23 (CET)
@Bazi: zde bych to vzal za jiný konec. Je to prostě obrázek a v případě obráku je potřeba uvést autora, zdroj a licenci. Pokud je to screenshot, tak se postupuje stejně. V tomto případě bych rozporoval fakt, že se jedná o volné dílo, protože tam byl jistě vnos autorský. Jinak politiku ohledně log a sloganů neznám ale měl jsem za to, že automaticky volné nejsou.Juandev (diskuse) 24. 11. 2016, 13:54 (CET)

Shlomo a další: V případě, že nesouhlasíte s mojí argumentací, můžete být konkrétní, jaké konkrétní argumenty soudu se podle vás vztahují na tento případ a proč si to myslíte? Díky, --Palu (diskuse) 6. 11. 2016, 16:12 (CET)

Myslím, že se tu směšují dvě věci - autorskoprávní ochrana a známkoprávní ochrana. Například tento soubor je předmětem známkoprávní ochrany, ale není předmětem autorskoprávní ochrany, protože nedosahuje prahu originality, není jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti. Český autorský zákon ani americký se tak na toto dílo nevztahuje a dílo nepodléhá jeho ochraně. Co se týče známkoprávní ochrany, tam je situace jiná a logo Boeing je chráněno proto, že jde o ochrannou známku/obchodní značku. Zatímco autorskoprávní situace je taková, že porušit práva může kdokoliv, kdo dílo užije, známkoprávní situace je taková, že danou známku může užívat velmi zjednodušeně řečeno kdo chce a záleží na způsobu jejího užití, jestli to bude nebo nebude znamenat porušení daných práv. Proto máme na Commons dvě šablony: commons:Template:PD-textlogo a commons:Template:Trademarked a proto máme na commons běžně obchodní značky/ochranné známky, které jsou přesto svobodné. U případu, který zde diskutujeme, je ale situace odlišná - nejde o logo, nejde o obchodní značku, natož o chráněnou známku a i kdyby to tak bylo, naznamenalo by to, že na Wikipedii nesmí být užita. K tomu právě nedošlo k překročení práhu originality a ono "dílo" (sken nápisu na krabici) není předmětem ani autorskoprávní ochrany, protože podle českého autorského zákona by muselo splňovat základní podmínku, kterou nesplňuje: být jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti. Onen nápis je prostým nápisem, postrádá jakoukoliv tvůrčí složku (a ani vybarvení fontu nelze považovat za tvůrčí činnost - srovnej toto, toto, toto, toto atd.) a není ničím jedinečný. Podle českého autorského zákona je nechránitelný, stejně tak podle amerického. Chránitelný by býval byl jedině podle známkoprávní legislativy, a to v případě, že by fungoval jako logo a ne jen pouze jako nápis na krabici. Myslím, že srovnání s rozhodnutím soudu ohledně Prim tak není relevantní a není správné, stejně jako vývody plynoucí z tohoto srovnání. --Palu (diskuse) 14. 11. 2016, 16:59 (CET)

Je patrné, že jste nepochopil, co přesně se zde řešilo a teď jste se postavil vůči něčemu, co problém není (známkoprávní ochranu zde nikdo neřeší, snad Vás mohlo zmást, že se zde odkazuje na sekci o logách pivovarů, kde se skutečně tato otázka řešila). Zmiňovaný rozsudek NSS ([10])[1] v podstatě řekl, že autor loga Prim (např. na těchto hodinkách) vytvořil tímto logem autorské dílo a NSS stanovil hranici originality velmi nízko (hranice je označována jako tzv. dílo malé mince, výraz vypůjčený od Němců - de:Kleine_Münze). Podobnost je, že opravdu grafici krabice hry vypíchly název hry zvláštním digitálním písmem (relativní jedinečnost). Je pak otázka, jestli dokážeme za takové situace garantovat, že zmíněný nápis na krabici není autorské dílo (tedy autora onoho písma). --marv1N (diskuse) 14. 11. 2016, 18:25 (CET)
 1. Zejména široce vymzezuje na str. 281-282 spisu: "Autorskoprávní ochrany se dnes přitom dostává i grafické úpravě písma, které bývá následně použito např. pro zpracování jiných literárních děl. Tímto způsobem mohou být chráněny například vytvořené počítačové fonty. V daném případě se nejednalo o pouhé překreslení běžného písma; autorská invence spočívala v jeho grafickém ztvárnění, a to zejména v jeho tvarech, síle tahů, poměrech šířky a délky, či úpravách tvarů v mezích jeho čitelnosti. Nejednalo se o změny nepatrné, které by postrádaly nezbytnou autorskoprávní individualitu (viz zobrazení výše). Běžný typ kapitálového písma byl upraven tak, že u písmen „P“ a „R“ nejsou jejich bříška dotažena, na písmenu „P“ si lze dále povšimnout modifikace šířky bříška v poměru k síle tahu, bříško není oblé, použité tvrdé linie dávají písmenu technicistní ráz. Totéž je možno říci i o písmenu „R“, u něhož je navíc možno pozorovat neobvykle velkou vzdálenost mezi pravým a levým dříkem. Pravý dřík je napojen takřka na konci bříška a opět bylo použito ostrých tvarů. Rovněž písmeno „M“ je oproti běžnému standardu modifikováno dotahem až na základní linii. Neméně důležitá pak byla autorská invence také z hlediska celkového ztvárnění předmětného loga (volba jednoduchého tvaru písmen, rozměru čar a síly tahů, jakož i velikosti rozestupů mezi jednotlivými písmeny)."
Omlouvám se tedy za špatné pochopení i za špatné přečtení rozsudku a rád bych trochu to srovnání s daným případem probral.
Na straně 280 se píše: "Tuto otázku je přitom nutno posuzovat podle právních předpisů platných a účinných ke dni vzniku předmětného označení, tj. zejména podle tehdy platného a účinného zákona č. 35/1965 Sb.". Přičemž tento zákon platil v pozměněném znění i v roce 1995, kdy vznikl nápis Paranoia na krabici. Lze tedy předpokládat, že východiska k posouzení tohoto případu by byla stejná a srovnání s daným případem je funkční.
Na str. 281: "Grafické zpracování slova „PRIM“ tak, jak je zachyceno v podnikové normě, je možno označit za zpracování elegantní a estetické, které ve vnímavém člověku vyvolává určitý umělecký dojem odlišný od toho, který vzniká pouhým vyslovením slova PRIM nebo jeho zapsáním běžným písmem. Předmětné grafické ztvárnění má tedy vlastnost být objektivně smyslově vnímatelné jako výsledek tvůrčí činnosti a splňuje také podmínku znázornění (zachycení) ve smysly vnímatelné podobě."
Na str. 281: "V posuzovaném případě pak došlo ke grafické úpravě slova PRIM při relativně svobodném výběru z mnoha nabízejících se úprav, a tedy platí, co bylo uvedeno výše, že nejde o individualitu v obecném smyslu, nýbrž o nejosobitější ztvárnění výtvoru na základě autorova svobodného výběru z tvůrčích možností. V soudobém vědeckém pojetí díla jako předmětu práva autorského tak nejde o stoprocentní individualitu díla, ale toliko o jedinečnost, která se blíží jedinečnosti absolutní (musí existovat pravděpodobnost, že k témuž výsledku nemohou nezávisle na sobě dospět dvě různé osoby)"
Je otázka, jestli by soud posoudil nápis na krabici tímto způsobem. Pokud ale ano, znamená to, že do roku 2000, kdy vznikl nový zákon, je pro česká díla v podstatě vyloučeno, aby nepřekročila hranici originality. Pakliže budou díla vykazovat známky statistické jedinečnosti, elegantního a estetického zpracování a bude existovat pravděpodobnost, že k témuž výsledku nemůže nezávisle dojít někdo jiný, bude se jednat o autorské dílo. To je v přímém rozporu s tím, co se píše na stránce Threshold of originality a řekl bych, že se to podobá stavu Austria uvedeném na té stránce. Pokud to tak tedy hodláme posuzovat (a uznávám, že tento rozsudek je dostatečně silným důvodem), je potřeba, aby byla tato stránka upravena a aby bylo jasně řečeno, že na díla, která vznikla před účinností nového zákona, nelze dané pravidlo vztahovat a nemohou být zařazena do Commons jakožto díla prostá autorské ochrany (ujme se toho někdo, kdo to napíše co nejpřesněji situaci, nebo to mám zkusit já?). Právě podle této stránky jsem logo z krabice nahrál na Commons a tato "chyba" by se měla opravit už v pravidle pro zamezení příštím případům. Zároveň by bylo dobré identifikovat všechny české obrázky nahrané na Commons podle Threshold of originality a vzniklých před účinností nového zákona, a vyřešit i jejich stav. Jen z mých souborů se to týká ještě tohoto, tohoto, tohoto, tohoto a myslím, že na Commons jich bude celkově reálně mnoho. --Palu (diskuse) 15. 11. 2016, 11:13 (CET)
Plus další třeba zde. --Palu (diskuse) 24. 11. 2016, 13:10 (CET)

Úřední dílo[editovat | editovat zdroj]

Dobrý den,

chci se zeptat jak zacházíme s úředním dílem? Je to to samé co volné dílo? Je potřeba uvádět při převzetí něco?--Juandev (diskuse) 5. 11. 2016, 15:43 (CET)

Každé úřední dílo je volné, ale ne každé volné dílo je úřední :) Jinak viz dřívější diskusi #Způsob užívání úředních děl. --Shlomo (diskuse) 5. 11. 2016, 17:30 (CET)
Oki, pak je to jasné.Juandev (diskuse) 5. 11. 2016, 17:43 (CET)

Ernő Dohnányi, Klaus Fuchs[editovat | editovat zdroj]

Neshodnu se wikipedistou KarlemRř v otázce možného porušení autorských práv u článku Fanouška kopané Ernő Dohnányi, viz zde - [11] a kolegou OJJ u jiného hesla stejného autora Klaus Fuchs, viz tato verze čl. Podle nich autorská práva porušena překladem z Britannicy byla, podle mě, ačkoli připouštím, že to není úplně jednoznačné, nikoli - jedná se o tak volný překlad, že autorská práva spíše porušena nejsou, než jsou. Pro jistotu dodám, že kdybych to překládal osobně, tak bych to přeložil lépe, ale nechci být v posuzování copyvií zbytečně přísný, a proto to porušování práv hodnotím, jak hodnotím. Mohu poprosit ostatní věci znalé kolegy o názor? Děkuji. Na vědomí: @Okino, Martin Urbanec: (kteří se účastnili souvisejících diskuzí) --Remaling (diskuse) 8. 11. 2016, 22:51 (CET)

Myslím, že každý z těch případů je jiný. Opakuji, že Fuchs je celkem jasně překladem anglické Wikipedie (použita metoda textové kritiky – článek na cs obsahuje obdobné informace jako anglická Wikipedie, zatímco Britannica je nemá), takže pokud došlo k porušení práv Britanniky, tak už na straně anglické Wikipedie. Dohnányi je naopak velmi silně podobný Britannice, žádný mezistupeň není patrný. Kromě otázky autorského práva ale vznáším i otázku kvality překladu. Konkrétně u Dohnányiho jde o záměnu "hudebního ředitele budapešťského rozhlasu" za "ředitele budapešťského rozhlasu", což jsou nepochybně dvě velmi odlišné funkce. --Okino (diskuse) 10. 11. 2016, 16:04 (CET)
Co se týká Fuchse, tak je to dost na hraně. Britannica obsahuje např. větu „Fuchs studied physics and mathematics at the Universities of Leipzig and Kiel and joined the German Communist Party in 1930.“. Enwiki obsahuje tyto informace např. ve větách „The son of a Lutheran pastor, Fuchs attended the University of Leipzig, where his father was a professor of theology, and became involved in student politics, joining the student branch of the Social Democratic Party of Germany (SPD), and the Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold, the SPD's paramilitary organisation. He was expelled from the SPD in 1932, and joined the Communist Party of Germany (KPD).“ Vidíme, že enwiki opravdu není copyviem Britannicy. Článek na cs.wiki obsahuje větu „Fyziku vystudoval na univerzitě v Lipsku. Ve 20. letech byl v Německu členem sociální demokracie, ale roku 1932 byl vyloučen a vstoupil do Komunistické strany Německa.“ Tady je vidět, že česká verze bere v úvahu en.wiki, ale zároveň se přibližuje zpátky článku v Britannice. Domnívám se, že to není tak strašné, aby to bylo označeno za copyvio, ale přesto to nebyl moc dobrý krok: 1) opravdu se zbytečně formulacemi a strukturou přiblížil verzi Britannicy 2) verze enwiki byla mnohem lepší, propracovanější a obsahovala více informací. Česká verze je krokem zpět. Možná to dělal proto, že chtěl zahrnout pouze informace, u nichž en.wiki uváděla takové zdroje, které mu byly dostupné (Britannica), zatímco ostatní informace (např. o SPD) vycházely ze zdrojů jemu nedostupných (např. kniha Christopha Lauchta). Je-li to tak, pak zvolené řešení není ideální, lepší by bylo najít si jiné zdroje, zvláště když o Klausi Fuchsovi jich není zas tak málo. Přesto u mne toto heslo celkem prochází, zvláště když se dá očekávat, že na tomto pahýlu budou v budoucnu lidé dále pracovat.
Co se týká Dohnányiho, tak zde vidím podobností více. Je zde sice snaha věty přeformulovat, ale struktura je téměř shodná s článkem Britannicy. Tomuto se zde kdysi hodně věnoval Beren, viz např. zde či zde. Mám-li vypíchnout nějaké zvláště podezřelé místo, pak mohu vybrat větu „Jeho dílo bylo vnímáno jako konzervativní, pozdně romantické a inspirované Johannesem Brahmsem, který sám Dohnányiho dílo nadšeně vítal“. Když se podíváme na heslo Britannicy, najdeme tam tuto velmi podobnou formulaci „Dohnányi’s music, which was chiefly influenced by Johannes Brahms, was late Romantic and conservative in style, and after 1910 he occupied only a minor place among contemporary Hungarian composers.“ Podle mne je jasné, že jde o mírně přeformulovaný překlad z Britannicy. Přičtu-li to k téměř shodné struktuře obou hesel, tak za sebe se domnívám, že heslo se musí přepracovat, aby tu mohlo zůstat. --Jan.Kamenicek (diskuse) 21. 12. 2016, 18:44 (CET)

Ekospol[editovat | editovat zdroj]

Zdravím všechny kolegy (a kolegyně), nepřijde vám, že se tato[12] (konkr. část o Ekospolu) a část této stránky nápadně podobají? Teď jde jen o to, na čí straně došlo k porušení autorských práv. ---Vojtasafr (diskuse) 2. 12. 2016, 18:56 (CET)

Obrázek a práh originality[editovat | editovat zdroj]

Zdravím, vytvořil jsem svobodný obrázek, který má být kopií nesvobodného obrázku, ale zároveň si zachovává drobné odlišnosti tak, abych neporušil autorská práva autorů předlohy. Potřebuju ověřit, jestli je vše v pořádku a jestli je můj výklad správný. Nezjišťuji teď vhodnost jeho užití, to chci vyřešit až v dalším kroku, teď mě zajímá jenom autorskoprávní status. Děkuji, --Palu (diskuse) 11. 12. 2016, 17:33 (CET)

Zdravím, mě se ten obrázek zdá na hraně, ne-li dokonce za hranou. Při prvním pohledu jsem rozpoznal jako jediný rozdíl chybějící vodoznak... Opravdu si nemyslím, že můžeme tento obrázek šířit pod svobodnými licencemi. S pozdravem, --Martin Urbanec (diskuse) 11. 12. 2016, 17:39 (CET)
Díky za názor. Já se ale ptám na názor z hlediska autorského práva, nikoliv z hlediska podobnosti (podobnost je naopak pro možnost použití stěžejní). Z hlediska autorského práva je například tento, tento a tento obrázek v pořádku. Já se ptám, jestli je v pořádku můj obrázek a pokud ne, tak z jakého právního důvodu. --Palu (diskuse) 11. 12. 2016, 18:15 (CET)
Pokud váš obrázek vznikl zpracováním jiného, autorsky chráněného obrázku, pak se na něj samozřejmě vztahují autorská práva autora původního obrázku. Viz §§ 11 III, 12 I AZ. To že jste doň zapracoval "drobné odlišnosti" na výsledku nic nemění. Čistě teoreticky zůstávají autorská práva původního autora zachována i v případě, že z původního výtvoru "nezůstal kámen na kameni". (Prakticky se ovšem takové "zpracování" bude odvození těžko prokazovat, pokud se k němu "zpracovatel" sám nepřizná.)--Shlomo (diskuse) 11. 12. 2016, 19:50 (CET)
Já jsem obrázek dělal podle toho, jak jsem si pamatoval z intra - nesnažil jsem se okopírovat původní obrázek způsobem, že bych si ho otevřel a vytvářel jeho přímou kopii. Nezpracovával jsem původní obrázek, ale svoji představu do nového zpracování. Právě proto, abych nemohl porušit autorská práva. Zdrojem mi byla paměť z období, kdy jsem hru hrával a některé scény z intra i ze hry mi v paměti utkvěly. Je to tedy v pořádku? (nějak ale nejsem schopen pochopit, jak mohly být vytvořeny výše zmíněné soubory - tento, tento a tento - bez "obkreslování", ale tím bych radši věc neznepřehledňoval). --Palu (diskuse) 11. 12. 2016, 20:20 (CET)
Podle mě sem třeba ani ten Agrofert nepatří. A řada dalších. --Bazi (diskuse) 11. 12. 2016, 20:33 (CET)
Agrofert sem určitě nepatří. A i o tom jeho logu bych měl vážné pochybnosti... ;)--Shlomo (diskuse) 11. 12. 2016, 21:15 (CET)
Z hlediska autorského práva je jedno, zda zpracování proběhlo úpravou staženého souboru, vytištěním a opsáním/obkreslením nebo zapsáním/namalováním "po paměti" na základě shlédnutého originálu. Podstatné je, zda (a případně v jaké míře) zpracovatel využil prvky, které nejsou jedinečným výsledkem jeho tvůrčí činnosti, nýbrž "pouze" řemeslným zpracováním výsledku tvůrčí činnosti někoho jiného. Z tohoto hlediska máte pravdu, že hranice mezi "uměleckou inspirací" a plagiátem (potažmo zpracováním) není vždy zcela zřetelná a pro někoho, kdo nemá důkladné znalosti a zkušenosti v příslušném oboru (uměleckém nebo i vědeckém), v mezních případech těžko posouditelná. Chcete-li přesto znát můj (laický) názor, pak souhlasím s Martinem Urbancem, že toto už vypadá jako víc než "pouhá" inspirace (="za hranou").--Shlomo (diskuse) 11. 12. 2016, 21:15 (CET)
Je tedy možnost, jak nakreslit planetu ze hry tak, abych neporušil autorské právo? (+ nevztahuje se na to ten nedostatečný práh originality? - vizte dotaz níže) --Palu (diskuse) 11. 12. 2016, 21:20 (CET)
A ještě jsem chtěl podat upřesňující dotaz, jestli ve věci hraje roli práh originality, protože v obrázku jsou použity výhradně triviální tvary kromě výplně koule, jejíž tvary ani barva se ale nepodobá předloze. --Palu (diskuse) 11. 12. 2016, 20:29 (CET)
@Palu: "Je tedy možnost, jak nakreslit planetu ze hry tak, abych neporušil autorské právo?" Je to možné, pokud jste s originálním výsledkem nebyl vizuálně seznámen. Tedy vytvoříte ho například jen na základě slovního popisu třetí osoby, která s výsledkem vizuálně seznámena byla. --Rosičák (diskuse) 11. 12. 2016, 21:41 (CET)
No, tak to je skutečně velmi těžké. Tedy ne těžké mít výsledek, ale těžké mít výsledek odpovídající aspoň nějakým způsobem předloze. Třeba před tímhle pokusem jsem vytvořil tohle a tohle, ale tam takřka nikdo nesouhlasil kvůli tomu, že jsem jako předlohu použil Mars, čili že jsem prý vlastně ztvárnil něco úplně jiného než planetu Paranoia a dal tomu přílišný tvůrčí impuls. Na základě toho jsem se pak pokusil udělat obrázek bez přílišného tvůrčího přispění. --Palu (diskuse) 11. 12. 2016, 21:46 (CET)
Názory jiných wikipedistů si lze v originále přečíst na diskusní stránce k ČT. --Bazi (diskuse) 11. 12. 2016, 22:00 (CET)

Legalita log[editovat | editovat zdroj]

Před nedávnem bylo odmítnuto v této diskusi toto logo na základě tohoto rozsudku týkajícího se tohoto loga. Rozsudek se zabýval prahem originality. Poukazoval jsem na to, že argumenty rozsudku lze vztáhnout na všechna česká loga, jejichž uvolnění spadá pod tento tzv. práh originality, např. toto, toto a toto, a teď si všímám, že k tomu byla vedena ještě diskuse zde. Přesto vše zůstává při starém a ačkoliv jsme jedno logo k užívání zakázali, další loga daleko závažnějšího charakteru, průmyslově široce užívaná, užíváme normálně, např. zde, zde nebo zde. Chtěl bych iniciovat dořešení záležitosti, ideálně by bylo dobré určit, jestli v Česku skutečně toto platí nebo neplatí a na základě toho tuto určující stránku aktualizovat o stav v Česku. V současnosti totiž tato stránka užití těchto log z českého prostředí povoluje, navzdory tomu, že uvedený soudní rozsudek je dost možná zakazuje. V druhém kroku by se pak případně, pokud to tak dopadne, oznámil na Commons okruh souborů, kterých se to týká a vyřešil by se jejich autorskoprávní stav, ať už smazáním nebo aplikováním jiného řešení, které vzejde z výsledku této iniciativy. Bylo by dobré, kdyby se k tomu vyjádřil na rozdíl od předchozích debat také nějaký skutečný právník - má třeba pobočka k dispozici nějaký kontakt, který může využít? To by mohl vědět třeba Aktron. Výsledkem iniciativy by měl být jasný návod pro všechny a pro všechna loga z českého prostředí, podle kterého se každý zorientuje a bude ihned vědět, jestli dané logo ano nebo dané logo ne. Prosím o pomoc s touto iniciativou kolegy Shloma, Marv1Na a další, kteří se v autorském právu nějak více vyznají. Díky, --Palu (diskuse) 28. 12. 2016, 13:51 (CET)

 • Na tu diskusi, které jste si teď všiml, jsem vás upozorňoval už před dvěma měsíci…
 • Uvedený rozsudek použití žádného loga nezakazuje, takové rozhodnutí leží zcela mimo věcnou působnost NSS. Otázkou toho tzv. "prahu originality" se ovšem skutečně zabývá a formuluje právní názor, který má nezanedbatelnou argumentační sílu, přestože jako precedent pro občanskoprávní vztahy je nepoužitelný.
 • Domnívám se (obzváště ve světle zmíněného rozsudku NSS), že odkazovaná loga Budvaru, Škody a Agrofertu ten tzv. "práh originality" z pohledu českého práva dosahují či překračují. U Budvaru a Škodovky je slušná šance, že autorská práva k logu (v původní verzi) již zanikla uplynutím příslušné doby ochrany; u odvozených verzí (Budvar s nápisem "národní podnik", který určitě v této podobě nepochází z XIX. stol.) je naopak možné, že "autorský" přínos zpracovatele není dostatečně relevantní (nedosahuje "prahu originality") a směrodatná jsou pouze (již zaniklá) práva původního autora.
 • Jasný návod pro všechna loga z českého prostředí (ať už si ho vymezíme jakkoli, u nadnárodních korporací to může být docela problém...) asi není příliš realistický cíl. Jak můžete sám vidět, i u ostatních zemí je uvedena spíše kazuistika, tedy jednotlivé případy log, u kterých místně příslušné soudy jejich způsobilost k autorskoprávní ochraně přiznaly či odmítly. Ojediněle tam najdete jakési obecné poučky pro danou zemi, která ale k "jasnému návodu" mají stále dosti daleko. Nehledě k tomu, že otázka "prahu originality" je jen jedna z dílčích otázek, takže ani jasná odpověď na ni nemusí ještě dávat jasnou zprávu, zda předmětné logo je či není možné použít. Nicméně souhlasím, že by bylo dobré tam nějaké instrukce pro české (příp. i slovenské) právní prostředí mít.
 • Pokud mě a další diskutující nepovažujete za dostatečně "skutečné" právníky, je prý možné prostřednictvím Wikimedia ČR využít služeb odborníků z advokátní kanceláře Counsel – Koutná & Slušná. Nicméně bylo by dobré si předem ujasnit, s jakým dotazem se na ně hodláme obrátit.--Shlomo (diskuse) 28. 12. 2016, 17:25 (CET)
Myslím, že ti právníci by mohli pomoct. Třeba já osobně jsem se považoval donedávna za průměrně znalého autorského práva, ale po tom, co jsem dostal od vás a kolegů vyjádření, že podle toho rozsudku se zdá, že u nápisu na krabici stačí, aby byl vyveden s nějakou zvláštní výplní písma, k tomu, aby šlo o porušení autorských práv, přestal jsem se cítit být v kramflecích. Jestli se v tom nevyznám já, pak se v tom určitě nevyzná nějaký nezkušený nováček a právě proto by bylo velmi přínosné, aby byla zpracována nějaká návodná kostra co se smí a co ne. I kdyby by byla zpracována jenom na základě několika případů a jejich popisu, jak píšete, tak je to pro kohokoliv z nás lepší, než tady hádat který z těch souborů je použitelný a který už je za hranou. Já jsem žil donedávna v přesvědčení, že každé logo, které je vyvedeno jednoduchými linkami a tahy, s jednoduchými tvary a barvami, je volné, protože nepřekračuje onen práh originality, přesně podle obecného popisu na té stránce na Commons. Mezi to jsem počítal právě i to logo Prim v rozsudku, kterým bylo argumentováno v rozhodnutí, že logo na krabici už je za hranou, protože i logo Prim je podle rozsudku za hranou. Mým cílem je tedy skutečně pomoct nejen mě, ale i těm začátečníkům pochopit principy, kterými se to rozhodnutí má řídit. --Palu (diskuse) 28. 12. 2016, 17:40 (CET)
Ze zkušenosti na Commons vím, že tamní praxe log je velmi nejednotná a že v nejednom případu záleží „pouze“ na vyhodnocujícím správci, bez kvalifikovaného odhadu výsledku. V tomto ohledu nevím, jestli by externí právní názory hrály roli hlavního důvodu ponechání, jestli by měly být tvořeny ad hoc ke každému případu, ale v tom bych byl spíše skeptický.--Kacir 28. 12. 2016, 17:45 (CET)
Důležité není ani tak vědět co je povoleno, jako spíš vědět, co je určitě zakázáno, třeba s přihlédnutím k obvyklé rozhodovací praxi českých soudů. Jinými slovy by bylo potřeba mít pochopitelný návod "co určitě nenahrávat". Když se smaže něco, co tam být smí, je to určitě škoda, ale je to i lepší situace, než když se tam ponechá něco, co tam být nesmí kvůli porušení autorských práv. A určitě je lepší to vyřešit takto obecně než se s každým souborem obracet pod právnickou lípu, jestli je možné ho použít. --Palu (diskuse) 28. 12. 2016, 19:22 (CET)
Problém vidím stále především v existenci (IMO poměrně nejasné) šedé zóny, kdy není jasné, jestli logo ještě splňuje podmínky nahrání. Vloni jsem se na to ptal, když mně přišlo zvláštní, že bylo např. smazáno logo ČSSD, ale „originálnější“ znak STANu nikoho nevzrušoval.--Kacir 28. 12. 2016, 20:01 (CET)
A právě k tomu by mohl pomoci právnický výklad (ono kolik uživatelů, tolik přístupů vychází z toho, že Česko nemá zpracovaný oddíl v Commons:TOO). Jak jsem psal výše, teď bych byl opatrný, nicméně stále doufám, že by bylo možné pomocí trochu sofistikovanějšího právního rámce obhájit nějakou rozumnější hranici originality (než jak ji chápu, že byla nastavena ve zmiňovaném rozsudku). --marv1N (diskuse) 28. 12. 2016, 21:24 (CET)
Ono je to tak trochu dvojsečné. Jakmile Česko zpracovaný oddíl v TOO mít bude (N. B. zaštítěný autoritou "skutečného" právníka...), tak řada uživatelů, editorů a možná i adminů bude brát takové (nutně zobecňující a zjednodušující) vodítko jako ultimátní autoritu a zacházet s ním jako s normativním textem síly ústavního zákona - vždyť přece "jde o dodržování autorských práv, které je základním pilířem projektů WF". Nehledě na to, že (nejen) české soudy ve věcech tohoto typu často rozhodují "po důkladném zohlednění specifických okolností konkrétního případu", (kterýmžto eufemismem si za mých mladých let s oblibou ulevoval jistý profesor obchodního práva jsa pohoršen naprostou nepředvídatelností rozhodovací praxe v oblasti hospodářské soutěže...) Dát v takové situaci bezpečný, pochopitelný a použitelný obecný návod je prakticky neproveditelné. --Shlomo (diskuse) 28. 12. 2016, 22:00 (CET)
Stále jsem přesvědčen, že je výrazně lepší mít aspoň nějaký návod, než ten, který v ToO je teď a podle kterého smím uploadovat téměř cokoliv a přitom je mi tady potom vysvětleno, že nápis z krabice jsem uploadovat nesměl a že ho nesmím v článku použít. To je stav skutečně úplně na nic a cokoliv bude lepší než tohle. Proto jsem pro, aby jsme se pokusili nějaký dotaz na ty právníky zformulovat tak, abychom nějaké rozumné vodítko získali. --Palu (diskuse) 29. 12. 2016, 00:15 (CET)
Kolegové, nějaké nápady, jak formulovat konkrétně dotaz? --Palu (diskuse) 30. 12. 2016, 23:14 (CET)

Dotaz bych asi formuloval prostě, výstižně a bez zbytečné omáčky. Ostatně tu omáčku si většinou spíš odhadujeme a vymýšlíme, než abychom mluvili nějak erudovaně a právě tu omáčku bychom chtěli od fundovaných lidí zjistit. Takže bych to formuloval nějak takto:

Vážení, dostali jsme se na české Wikipedii do situace, kdy nejsme schopni objektivně rozhodovat, která z log nebo i dalších obrázků v českém prostředí obstojí před autorským zákonem jako volná díla z důvodu nedosažení tzv. prahu originality. Nevíme tak vlastně, jestli jsou některé obrázky v našich článcích legálně. Proběhly nějaké diskuse, ale dohromady jsme k tomu nezjistili nic. Našli jsme tento rozsudek, který hovoří o dílech tzv. Malé mince, a ten nás nahlodal v našem přesvědčení, že výklad stránky na Commons je použitelný i pro české prostředí. Máme tak následující dotazy:
1) Je v českém prostředí vůbec aplikovatelný princip prahu originality, nebo je českými soudy kladen tento práh tak nízko, že v praxi jde v českém prostředí o nefunkční možnost a žádné logo není podle tohoto principu de facto volné?
2) Je reálné poptávat od vás nějaký návod, kde je hranice, která by byla v rámci možností posouzena českými soudy bezpečně jako nepřekročení prahu originality, čili ve prospěch volnosti díla? Pokud je reálná možnost stanovit aspoň přibližně tuto hranici, mohli byste takový návod poskytnout? Cílem není naprostá přesnost, protože chápeme, že té nejspíše nelze dosáhnout, nicméně pomohly by nám aspoň nějaké návodné příklady a konkrétní ukázkové důvody proč by to bylo posouzeno tak či onak.
3) Pokud je na Commons soubor, který je uvolněný pro nedostatečný práh originality podle zákonů jiných jurisdikcí, a ukáže se podle vašeho případného návodu, že z hlediska českých zákonů možná volný není, stačí ho prostě na cs.wiki nepoužít nebo je potřeba na to upozornit i na mezinárodním (čili i českém) Commons? A pokud upozornit, tak jak moc - stačí informační text o této skutečnosti u daného obrázku ("v ČR obrázek není volným dílem"), nebo je potřeba soubor smazat a převést ho jen na ty Wikipedie, kde je legální?
Případně - máte k tomu nějaké další postřehy, které by nám mohli pomoci sepsat nějaké pravidlo?
Děkujeme mnohokrát, s pozdravem vaši čeští wikipedisté.

Tohle je samozřejmě jenom nástřel k další diskusi a budu rád za jakékoliv připomínky, jakékoliv ladění, jakoukoliv kritiku i vylepšení dotazu apod. Nakonec to až tak stručné není, jak jsem to zamýšlel. Možná to okořenit příklady log nebo odkazy na naše související diskuse? Ping: Shlomo, Kacir, marv1N, případně pozvěte další kolegy. --Palu (diskuse) 3. 1. 2017, 21:35 (CET)

Díky, že jste se toho ujal. Terminologická pozn: Myslel jsem, že dílo buď dosahuje nebo nedosahuje prahu originality, že je dílo volné "v rámci tzv. prahu originality" je pro mě matoucí (nebo jak to říct) obrat. Přijde mi, že třetí bod nemusíme řešit, pokud se jedná o dílo zahraniční a zároveň podle příslušné zahraniční právní úpravy je volné, tak by v Česku dílo nemělo být chráněno "intenzivněji", než doma (nevím, jestli to jste měl na mysli, nicméně takto by to mělo - pokud se nemýlím - fungovat podle jedné z mezinárodních konvencí). Jinak si myslím, že v těch dvou bodech je otázku položit možné. --marv1N (diskuse) 4. 1. 2017, 11:27 (CET)
Díky za připomínky, první jsem zapracoval a ten bod 3 tam prozatím nechám, aby se k němu mohli vyjádřit i ostatní a ještě chvíli argumentovat a odmažu ho hned jak k tomu bude trochu širší shoda. --Palu (diskuse) 4. 1. 2017, 11:53 (CET)
V žádném případě bych si nepřál, aby jakýkoli wikipedista vystupoval vůči instituci ve stylu „my wikipedisté“, jako by byl ředitelem české Wikipedie. ;) Jestli se chce zeptat wikipedista Palu, ať se zeptá wikipedista Palu, ale ať nemluví za celou Wikipedii. Děkuji za pochopení. --Bazi (diskuse) 4. 1. 2017, 12:08 (CET)
V žádném případě se nebudu ptát za sebe, ale za celou Wikipedii. Nezajímá to mě, ale Wikipedii. Proto to tu probírám a proto hledám konsensus na otázce, jejíž odpověď pak bude bez námitek uznávaná těmi, kdo vytvořili konsensus na otázce. Navíc se nebude ptát wikipedista Palu, ale zmocněnec komunity pro tyhle věci, tj. jestli jsem to pochopil z předchozí diskuse, wikipedista Mormegil. Ale to až po tom, co se shodneme jako komunita na znění těch dotazů. --Palu (diskuse) 4. 1. 2017, 13:33 (CET)
Jestli se bude ptát kolega Mormegil, jistě se umí podepsat sám. --Bazi (diskuse) 4. 1. 2017, 13:37 (CET)
No tak klidně, ale je potřeba, aby bylo pro právníky patrné, že se ptáme jako komunita a že to není jenom výmysl jednoho kolegy se spornou vážností. --Palu (diskuse) 4. 1. 2017, 13:41 (CET)
Možná ještě jeden dílčí problém by bylo možno nějak k otázce připojit (resp. v současné akcentovat), a to je autorskoprávní písma jako takového (srv. Intellectual property protection of typefaces), protože i soudce Nejvyššího soudu s ochranou písma u autorsprávního postavení PRIMu (konkrétně novější logo je jakoby "pouze" aplikované písmo) operuje (na začátku: "Autorská invence v tomto případě spočívá v grafickém ztvárnění písma...", dále "Autorskoprávní ochrany se dnes přitom dostává i grafické úpravě písma" proti "nejednalo o pouhé překreslení běžného písma"), ale ani zde (hranice mezi "překreslením" a "autorským písmem") není česká situace nijak obzvlášť zmapovaná (možná v odborné literatuře?). --marv1N (diskuse) 4. 1. 2017, 12:43 (CET)
Dobrý postřeh, ačkoliv teď nevím, jak bych to zformuloval jako dotaz. Máte nějaký nápad? --Palu (diskuse) 4. 1. 2017, 13:33 (CET)
Spíš jsem myslel to třeba nějak naformulovat do té důvodové zprávy na začátku (včera jsem nad tím přemýšlel, psal, ale nedopsal...). --marv1N (diskuse) 5. 1. 2017, 10:58 (CET)
 • Ještě než se ten dotaz někam odešle. Chci upozornit, že každý právník v odpovědi vyjádří pouze svůj vlastní právní názor, který patřičně zdůvodní. Ovšem takový právní názor není závazným výkladem zákona. Takový závazný výklad sporně vykládaného ustanovení zákona podá jedině soud v nejvyšší instanci a to ještě jen na základě proběhlé kauzy. --Rosičák (diskuse) 4. 1. 2017, 16:40 (CET)
Ano, očekávání od případné odpovědi by neměla být přehnaná. Snad pokud by upozornili na další důležité rozsudky, tak by to mohlo mít i velký význam. --marv1N (diskuse) 5. 1. 2017, 10:58 (CET)
Cílem není získat jistotu typu "tady odtud je to určitě volné", ale jistotu typu "tady odtud to určitě nebude posouzeno jako nevolné". Čili tu nejpřísnější hranici. Pokud to tak oni právníci vezmou a podají takovou odpověď, tak se neobávám, že bychom se tím pak nemohli řídit a myslím, že to bude zodpovězeno velmi bezpečně. Holt raději obětujeme hraniční případy, které by asi prošly, než abychom byly pořád ve tmě a nevěděli vůbec o žádném souboru tohoto typu, jestli ho vůbec smíme užívat, jako je to teď. Jinak je jasné, že závazné to nebude, nám ale jde o to určit jasné vodítko s vysokou spolehlivostí, že to nepůjde proti praxi soudního posuzování. A jak jsem napsal, ta laťka by měla být níž, než je to soudní rozhodování, právě kvůli té spolehlivosti. --Palu (diskuse) 5. 1. 2017, 12:24 (CET)

Níže formuluji novou verzi podle dosavadních připomínek. Prosím o vyjádření zúčastněných - ping: marv1N, Rosičák, Bazi, Kacir, Shlomo

Vážení, dostali jsme se na české Wikipedii do situace, kdy nejsme schopni objektivně rozhodovat, která z log nebo i dalších obrázků v českém prostředí obstojí před autorským zákonem jako volná díla z důvodu nedosažení tzv. prahu originality. Nevíme tak vlastně, jestli jsou některé obrázky v našich článcích legálně. Proběhly nějaké diskuse, ale dohromady jsme k tomu nezjistili nic. Našli jsme tento rozsudek, který hovoří o dílech tzv. Malé mince, a ten nás nahlodal v našem přesvědčení, že výklad stránky na Commons je použitelný i pro české prostředí. Máme tak následující dotazy:
1) Je v českém prostředí vůbec aplikovatelný princip prahu originality, nebo je českými soudy kladen tento práh tak nízko, že v praxi jde v českém prostředí o nefunkční možnost a žádné logo není podle tohoto principu de facto volné?
2) Je reálné poptávat od vás nějaký návod jak u jednotlivých děl posuzovat, zda nepřekročila určitou hranici, která by byla v rámci možností posouzena českými soudy bezpečně jako nepřekročení prahu originality, čili ve prospěch volnosti díla? Pokud je reálná možnost stanovit aspoň přibližně tuto hranici, mohli byste takový návod poskytnout? Cílem není naprostá přesnost, protože chápeme, že té nejspíše nelze dosáhnout, nicméně pomohly by nám aspoň nějaké návodné příklady a konkrétní ukázkové důvody proč by to bylo posouzeno tak či onak, případně i odkazy na různá soudní rozhodnutí. Preferujeme přitom bezpečnost výkladu, tj. pokud je reálně možné, že by soudy rozhodovaly více možnými způsoby, potřebujeme znát pokud možno ten nejpřísnější z nich, abychom minimalizovali možnost neoprávněného použití u co největšího okruhu děl - a to i za cenu zbytečného nepoužití těch děl, která by mohla být posouzena jako volná.
3) V odkazovaném soudním rozhodnutí soudce Nejvyššího soudu operuje s ochranou písma (na začátku: "Autorská invence v tomto případě spočívá v grafickém ztvárnění písma...", dále "Autorskoprávní ochrany se dnes přitom dostává i grafické úpravě písma" proti "nejednalo o pouhé překreslení běžného písma"). Je možné od vás poptat také výklad k této záležitosti a o rozřešení otázky, kdy už písmo samotné překračuje práh originality a u jakých případů si dát při posuzování volnosti pozor právě na toto písmo?
4) Případně - máte k tomu nějaké další postřehy, které by nám mohli pomoci sepsat nějaké pravidlo?
Přikládáme také soubor příkladů log a obrázků zahrnující geometrické i textové grafické formy jako základ, na kterém nám můžete ukázat různé zákonitosti a popsat jednotlivé rozdíly: Budvar, Škoda Transportation, Agrofert, TEDOM, Zetor, Jízdomat, ČEZ, Air Bank, Czechoslovak Group, ČD, Paranoia, Paranoia 2, Husita, Phoenix Arts, Phoenix Arts, ODS, ODA, KDU-ČSL a máme na Wikipedii i mnohé další soubory a o mnoho dalších máme zájem (např. Fio, Legios, SOR, Louny, SŽDC, Seznam.cz, ČSSD, ...).
Děkujeme mnohokrát za vaše rady, za českou komunitu Wikipedie ... (Mormegil?)

Prosím o další připomínky. Pokud nebudou, posunul bych to už k Mormegilovi. --Palu (diskuse) 11. 1. 2017, 19:47 (CET)

No já nevím, hned ten velice dramatický úvod, jak (téměř ničeho) nejsme schopni... Tohle bych se za sebe styděl poslat. (Nemluvě o pravopisných nedostatcích, to je snadno napravitelný detail.) Možná jestli je ochoten kolega Mormegil se tím zabývat, pomohlo by, kdyby to zkusil naformulovat sám, klidně s využitím dodaných podkladů, ale bez takovýchto projevů a la drama queen. --Bazi (diskuse) 17. 1. 2017, 10:07 (CET)
Tak to samozřejmě nebyl záměr. Dělám co umím v situaci, kdy se toho zatím nikdo jiný nechce zhostit. Šlo mi hlavně o to, aby bylo jasné na co se ptáme. Když to někdo naformuluje líp, tak samozřejmě jenom dobře. --Palu (diskuse) 17. 1. 2017, 10:19 (CET)
K té čtyřce: Zcela zbytečné, dle mého právníci nemohou radit nám, co si napíšeme do pravidel (to je práce komunity), mají poradit v předchozích (třech) bodech, nad čím můžeme uvažovat, až budeme psát.
Trojku bych možná zkusil formulovat takto?: 3) V odkazovaném soudním rozhodnutí soudce Nejvyššího soudu se dotýká i ochrany písma (na začátku: "Autorská invence v tomto případě spočívá v grafickém ztvárnění písma...", dále "Autorskoprávní ochrany se dnes přitom dostává i grafické úpravě písma" proti "nejednalo o pouhé překreslení běžného písma"). Soudce předpokládá hranici (vlastně práh originality) stojící mezi autorským písmem a "překreslením běžného písma". Existují rozsudky českých soudů či odborný výklad upřesňující tuto hranici, případně rozsudky vymezující charakter ochrany autorského písma?
Obecně snad lze s Bazim souhlasit, že je tam (u 2) dost chození kolem horké kaše, nás zajímá, jestli ve věci jsou/nejsou rozsudky (případně literatura), nicméně myslím, že se k tomu již může Mormegil vyjádřit... --marv1N (diskuse) 18. 1. 2017, 12:56 (CET)
Aby to nevypadalo, že tazatelé rozhodnutí ani nečetli, bylo by záhodno, aby dotaz zněl „3) Odkazované rozhodnutí Nejvyššího správního soudu se dotýká…“ --Vlout (diskuse) 18. 1. 2017, 13:03 (CET)

Níže shrnuti novou verzi bodů podle dosavadních připomínek. Nezahrnuji už tu úvodní a konečnou omáčku, tu si kolega Mormegil případně upraví, jak spal Bazi. Prosím o vyjádření zúčastněných, pokud k tomu něco mají - ping: marv1N, Rosičák, Bazi, Kacir, Shlomo, Mormegil

1) Je v českém prostředí vůbec aplikovatelný princip prahu originality, nebo je českými soudy kladen tento práh tak nízko, že v praxi jde v českém prostředí o nefunkční možnost a žádné logo není podle tohoto principu de facto volné?
2) Je reálné poptávat od vás nějaký návod jak u jednotlivých děl posuzovat, zda nepřekročila určitou hranici, která by byla v rámci možností posouzena českými soudy bezpečně jako nepřekročení prahu originality, čili ve prospěch volnosti díla? Pokud je reálná možnost stanovit aspoň přibližně tuto hranici, mohli byste takový návod poskytnout? Cílem není naprostá přesnost, protože chápeme, že té nejspíše nelze dosáhnout, nicméně pomohly by nám aspoň nějaké návodné příklady a konkrétní ukázkové důvody proč by to bylo posouzeno tak či onak, případně i odkazy na různá soudní rozhodnutí. Preferujeme přitom bezpečnost výkladu, tj. pokud je reálně možné, že by soudy rozhodovaly více možnými způsoby, potřebujeme znát pokud možno ten nejpřísnější z nich, abychom minimalizovali možnost neoprávněného použití u co největšího okruhu děl - a to i za cenu zbytečného nepoužití těch děl, která by mohla být posouzena jako volná.
3) Odkazované rozhodnutí Nejvyššího správního soudu se dotýká i ochrany písma (na začátku: "Autorská invence v tomto případě spočívá v grafickém ztvárnění písma...", dále "Autorskoprávní ochrany se dnes přitom dostává i grafické úpravě písma" proti "nejednalo o pouhé překreslení běžného písma"). Soudce předpokládá hranici (vlastně práh originality) stojící mezi autorským písmem a "překreslením běžného písma". Existují rozsudky českých soudů či odborný výklad upřesňující tuto hranici, případně rozsudky vymezující charakter ochrany autorského písma?
Přikládáme také soubor příkladů log a obrázků zahrnující geometrické i textové grafické formy jako základ, na kterém nám můžete ukázat různé zákonitosti a popsat jednotlivé rozdíly: Budvar, Škoda Transportation, Agrofert, TEDOM, Zetor, Jízdomat, ČEZ, Air Bank, Czechoslovak Group, ČD, Paranoia, Paranoia 2, Husita, Phoenix Arts, Phoenix Arts, ODS, ODA, KDU-ČSL a máme na Wikipedii i mnohé další soubory a o mnoho dalších máme zájem (např. Fio, Legios, SOR, Louny, SŽDC, Seznam.cz, ČSSD, ...).

--Palu (diskuse) 18. 1. 2017, 13:45 (CET)

Myslím, že už uzrála doba, nové připomínky nejsou a bylo by dobré s věcí pohnout. Takže pokud se dnes neobjeví nějaké další připomínky, otázku předám Mormegilovi jako finální. --Palu (diskuse) 26. 1. 2017, 10:26 (CET)
Mormegile, můžu vám dotaz předat k vyřízení? Díky, s pozdravem, --Palu (diskuse) 27. 1. 2017, 10:13 (CET)

Iniciativa Prezident21[editovat | editovat zdroj]

Vážení, nevím, jestli už se to tady někde řeší, ale inciativa Prezident21.cz přebírá z české Wikipedie texty a obrázky bez dodržení licenčních podmínek. Naopak vše vydává za své prohlášením v patičce: "VYROBILA DEMOKRACIE 2.1, S.R.O., ©2016. VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA."

Například u Dany Drábové je použita fotografie, kterou jsem pořídil - https://www.prezident21.cz/candidates/585a9b1a1e8729ae08e3bdb7 U Milana Kohouta je převzatý text - https://www.prezident21.cz/candidates/586b99e0a9efdf8a29ca3ad1

Dalších příkladů jsou tam desítky.

--Aida (diskuse) 8. 1. 2017, 15:11 (CET)

Dobrý den, pokud vím, tak se to ještě neřešilo. Napíšu jim s žádostí o řešení. Mimochodem, i u Dany Drábové je převzat text. S pozdravem, --Martin Urbanec (diskuse) 8. 1. 2017, 15:25 (CET)
Děkuji za prověření a další informace o postupu. --Aida (diskuse) 8. 1. 2017, 18:02 (CET)
Problém bude v tom, že tam kdokoliv může přidat nového kandidáta včetně popisu a fotografie, a tyto údaje může najít kdekoliv na internetu - autorská práva tam nikdo neřeší. Uvedený copyright se zjevně vztahuje pouze na vzhled, engine a nápad, už ne na uživateli vkládaná data. JAn (diskuse) 9. 1. 2017, 08:26 (CET)
Zákony ovšem platí i na ně. Mimochodem, i na takových projektech se to dá řešit, třeba takhle. Ještě bych dodal, že min. jeden kandidát tam byl ve stádiu ověřování, řekl bych tedy, že se na to před zveřejněním dívá i člověk. Každopádně mail jsem jim napsal a situaci řeším, použít to stejně mohou, jen naplnit podmínky licence. --Martin Urbanec (diskuse) 9. 1. 2017, 08:29 (CET)
Popis tam dávají sami. Při návrhu kandidáta vyplňujete pouze následující položky:
 • Váš e-mail
 • Titul - volitelný
 • Jméno
 • Příjmení
 • Titul za jménem - volitelný
 • Datum narození (např. 7. 3. 1850)
 • Místo narození
 • Proč jej/jí navrhuji
 • Fotografie kandidáta
Takže fotografii vybírají uživatelé, ale popis je vkládán člověkem z této iniciativy. --Aida (diskuse) 9. 1. 2017, 10:34 (CET)

@Aida: Pokusili se to vyřešit, bohužel uvést jen zdroj: Wikipedia.org nestačí (navíc to neřeší fotky). Před chvílí jsem řešení reklamoval. --Martin Urbanec (diskuse) 11. 1. 2017, 21:12 (CET)

Snímky lokomotiv ATE[editovat | editovat zdroj]

Dobrý den. V rámci rozšiřování svého článku o společnosti ATE (Ústecko-teplická dráha) bych rád využil starých fotografií jejich lokomotiv, které jsou mj. k vidění na německé jazykové verzi stránky o této společnosti. Commons ale tvrdí, že tyto obrázky nejsou kompatibilní a nejdou na české wiki použít. Přitom by mělo jít o volná díla, jelikož jsou starší 100 let. Děkuji za odpověď či radu, jak je dostat i sem. Matijak (diskuse) 9. 1. 2017, 18:30 (CET)

Drobné upřesnění: Ne Commons tvrdí, ale Němci tvrdí, že obrázky nejsou s Commons kompatibilní :-) Chtělo by to někoho, kdo zná německou úpravu nebo někoho, kdo by se tam dokázal pozeptat. --Palu (diskuse) 9. 1. 2017, 18:35 (CET)
Chápu to tak, že fotografie jsou sice starší, než 100 let, ale Němci si je přesto netroufnou nahrát na Commons, protože není zcela jisté, že jde již o volné dílo (autor by se mohl náhodou dohledat a mohl zemřít před méně, než 70 lety). Pravděpodobnost je sice malá, ale raději je mají jen pro lokální použití. JAn (diskuse) 16. 1. 2017, 12:38 (CET)
A není to případ pro licenci commons:Template:Anonymous-EU? --Palu (diskuse) 16. 1. 2017, 13:47 (CET)
Taky by mě zajímalo jak je to s touto licencí, jestli by se nedala použít. Chápu že jsou Němci na tohle asi třeba dost pedantští, ale šanci, že by autor před méně jak 70 lety skutečně ještě žil, považuju u fotek třeba z let 1880–1890 doopravdy za nulovou.--Matijak (diskuse) 17. 1. 2017, 22:57 (CET)

Pasová fotografie = volné dílo?[editovat | editovat zdroj]

Hezký den, řeším tu autorskoprávní ochranu portrétní "pasové" fotografie a narazil jsem na tento velmi zajímavý výklad: pasová fotografie vůbec není autorským dílem, protože při jejím vzniku chybí prvek původnosti či tvůrčího přínosu autora (dokonce je takovýto "přínos" nežádoucí). A to i v případě, že fotku pořizoval člověk, a ne jen fotobudka. Více vizte v této vysokoškolské práci na str. 9, část Fotka, „nefotka“. Autorka v této souvislosti dokonce odkazuje na oficiální komentář k autorskému zákonu, takže je to výklad, který by pro nás možná mohl být použitelný. Znamenalo by to pro nás velké množství portrétních fotografiích jakožto volných děl. Co si o tom myslíte? Další věcí je pak americké autorské právo, které to asi může dost zkomplikovat. --Vojtěch Veselý (diskuse) 11. 1. 2017, 18:36 (CET)

Já jsem asi tu práci pochopil nesprávně, ale já tam čtu Typickými příklady takové fotografie mohou být „pasové“ fotografie z fotobuňky nebo fotografie pořízené kamerami pro potřeby zpravodajství o počasí („autorskoprávní ochrana se týká toliko jedinečnosti a autorského přístupu, nikoli jedinečnosti zachycované události“12).. Z toho mi plyne, že případné vyjmutí se týká jen (obecně) strojových fotografií, ne obecně všech pasových fotografií (dovedu si představit i takovou pasovou fotografii, kde by nějaký přínos byl neoddiskutovatelný). Drobným problémem v případě přijetí tohoto výkladu zůstává to, jak určit, zda nějaká fotografie je strojová nebo člověčí... --Martin Urbanec (diskuse) 11. 1. 2017, 19:43 (CET)
s EK: Na okraj: Žádný komentář k zákonu není "oficiální". Kvalitní komentář by jistě měl obsahovat popis stávající aplikační praxe (pokud existuje...), může však také obsahovat její kritiku, popis minoritních přístupů či vlastní názor komentujícího autora. Komentář prof. Telce je jistě významný, dost možná nejvýznamnější existující, ale přesto ne "oficiální". K samotné otázce: Uvedené argumenty pro "nepůvodnost" pasových fotografií sice dávají smysl, ale určitě je nelze automaticky a bezhlavě aplikovat na všechny pasové fotografie vytvořené za posledních 100 let. Moje generace ještě pamatuje dobu, kdy dokladové fotky nedělaly automaty, ale muselo se pro ně jít do fotoateliéru, kde si vás pan(í) fotograf(ka) několik minut šiboval(a), šteloval(a), nasvěcoval(a), dámy snad i pudroval(a) atd., načež pořídil(a) několik expozic z různých úhlů. Fotky byly hotové do několika dnů, za expresní příplatek do 24 hodin, a i když jejich primární účel (=zachytit co nejvěrněji podobu) byl naplněn, vypadaly k světu. Říci takovému fotografovi, že jeho dílu chybí prvek původnosti či tvůrčího přínosu, znamenalo koledovat si o ... důrazné napomenutí. Teprve s nástupem digitální fotografie, když se fotoateliérům přestalo říkat fotoateliéry a začaly se označovat jako fotoslužby, přístup fotografů zlaxněl. A postupně se naopak začaly množit požadavky na technické parametry podobizny pro potřeby počítačového zpracování. Takže současné pasové fotografie pořizované automatem nebo úřednicí u přepážky (která musí mačkat spoušť tak dlouho, dokud jí počítač neřekne, že fotka je v pořádku) by opravdu z titulu chybějící původnosti o autorskou ochranu přijít mohly; u starších "ateliérových" fotografií, byť dokladových/pasových, bych byl opatrnější.--Shlomo (diskuse) 11. 1. 2017, 20:23 (CET)
BTW vyfotit roční dítě tak, aby jeho fotka vyhověla náročným technokratickým předpisům, je i dnes dílem nejen původním a tvůrčím, ale přímo uměleckým. Byť spíše z oboru literárně-dramatického než výtvarného...--Shlomo (diskuse) 11. 1. 2017, 20:29 (CET)
@Martin Urbanec: Ano, týká se to nanejvýš právě fotografií, které udělal stroj – a takové se i na Commons občas objevují. Že to nejde od sebe odlišit, to je jedna věc, ale že se nám tu často objevují i fotografie od fotografa, to je věc druhá (a je to špatně). Stačí neřešit komentáře a přečíst si přímo autorský zákon: „§ 38b Licence pro fotografickou podobiznu: Do práva autorského nezasahuje ten, kdo zhotoví rozmnoženinu díla fotografického, které je jeho podobiznou a které si úplatně objednal; takto pořízenou rozmnoženinu může zobrazená osoba i nevýdělečně užít, není-li takové užití zapovězeno.“ Licence od fotografa je tedy dle zákona pouze pro fotografovaného, pouze pro pořizování kopií a pouze pro nekomerční použití, a to ještě jen v případě, pokud to fotograf nezakázal. Kromě kamaráda, se kterým se dá domluvit, ale žádného fotografa, který by automaticky dával k portrétům svobodnou licenci, neznám :-) --Blahma (diskuse) 13. 1. 2017, 21:18 (CET)
Já svůj příspěvek nemyslel jako otázku, mě je (a bylo) jasné, že by se to týkalo jen strojových fotografií. Reagoval jsem na Vojtovu větu A to i v případě, že fotku pořizoval člověk, a ne jen fotobudka.. Fotografů, co dávají k fotografiím svobodnou licenci, máme spoustu, soustřeďují se na Commons :D. --Martin Urbanec (diskuse) 13. 1. 2017, 21:22 (CET)

Screenshoty z mapy.cz[editovat | editovat zdroj]

Shodou okolností zrovna jeden takový screenshot na Commons je. Nemá zatím uvedeny všechny náležitosti, ale jako vzorový příklad může posloužit.

Dobrý den, licenční podmínky pro použití screenshotů z mapy.cz uvádí https://napoveda.seznam.cz/cz/mapy/mapy-licencni-podminky/licencni-podminky-mapovych-podkladu/ Cituji:

A. Screenshot (otisk obrazovky) - možnost použití pro osobní i komerční účely u všech mapových podkladů kromě map Letecká 12', Letecká 06' a Letecká 03'. A to pro další publikaci v rámci vlastních dokumentů, tištěných letáků apod. ve formě papírových výtisků i elektronických dokumentů (např. PDF). Doplnění vlastních informací (např. doplňující popisy) je povoleno. Seznam.cz však negarantuje vhodnost technické kvality podkladu pro toto použití.
Podmínkou pro publikaci je uvedení zdroje ve formě loga Mapy.cz (onas.seznam.cz/cz/ke-stazeni/loga/), v případě malých výřezů popisu: Zdroj: "Mapy.cz". A uvedení (ponechání) copyrightu vlastníka autorských práv na základě zvoleného mapového podkladu. Příslušný copyright je uveden v levém dolním rohu mapového okna, nebo v seznamu níže.
 • 1) Je možné na Wikipedii přidat screenshoty z mapy.cz?
 • 2) Je možné přidat takový screenshot pod licencí CC-BY-4.0? (Samozřejmě nemyslím tím, že přidám nezměněný screenshot. Pochopitelně si do mapy přidám nějakou malůvku, nějaký další text, puntíky, atd. A dejme tomu, že to budu chtít publikovat pod CC-BY-4.0.)
 • 3) Praktické použití. V části autor uvedu sebe jako autora. Mapový podklad: © Seznam.cz, a.s., © OpenStreetMap (podle toho co tam je u konkrétního screenshotu vlevo dole uvedeno). V části Zdroj uvedu obrázek loga mapy.cz. Je to tak správně?

--snek01 12. 1. 2017, 21:39 (CET)

Podle mě by to bylo možné pouze u map vycházejících z OSM, které jsou dostupné pod Open Database License, protože jinde nelze vyhovět žádosti o ponechání copyrightu z důvodu nekompatibility se svobodnými licencemi. Jenže to by šlo jen za podmínky uvedení loga Mapy.cz, jak požaduje Seznam.cz, což považuji za nevhodnou propagaci firmy. Ale i kdyby to nevhodné nebylo, hlavně, a to je nejdůležitější, si nejsem jist, jestli to logo samotné lze považovat za volné například v rámci threshold of originality. Pokud ne, tak to znemožňuje jeho použití pod jakoukoliv svobodnou licencí a je tedy na Commons nepoužitelné. A pokud je nepoužitelné logo, pak je bohužel nepoužitelná celá ta mapa. Jak z toho ven? Uznávám, Mapy.cz mají daleko hezčí podklady než OSN, nicméně jinak si v kvalitě nezadají a doporučuji tedy přebírat staré dobré osvědčené mapy z OSN. Svůj účel splní stejně a grafika se dá docela přetrpět. Stejně tak doporučuji předělat i ten vzorový screenshot. --Palu (diskuse) 12. 1. 2017, 23:05 (CET)
Myslím si, že uvedení copyrightu vlastníka autorských práv je naprosto v pořádku. Pouze se místo "Autor: Seznam.cz, a.s." uvede "Autor: © Seznam.cz, a.s.". Stačí se podívat na skoro jakýkoliv vědecký článek vycházející pod CC licencí. Uvádí se tam například: "Copyright: © 2017 Smith et al. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited." - To zda logo lze či nelze použít samostatně z výše citovaných podmínek vůbec nevyplývá.
Jedinou potíž bych viděl pouze v následujícím: Termínem "nevhodnou propagaci" máte na mysli, že nutnost "uvedení zdroje ve formě loga" (respektive ve formě jakéhokoliv obrázku) není kompatibilní s Creative Commons licencemi, protože se jedná o "účinné technické prostředky ochrany, které by omezovaly ostatní v možnostech poskytnutých touto licencí"? Pokud tomu tak je (a to se právě ptám, zda to tak je), tak by to skutečně znamenalo, že ty screenshoty zde použít nemůžeme. (A například nutnost uvedení zdroje ve formě odkazu již kompatibilní je?)
Znamená to tedy, že "v případě malých výřezů" (kdy se nepoužije jako zdroj logo, ale pouze text Mapy.cz) jsou výše uvedené podmínky s podmínkami CC kompatibilní?
Já chci jenom vědět, zda to lze legálně na Wikipedii použít. Teprve pak se můžeme bavit o tom, zda to chceme na Wikipedii použít, případně zda je něco lepší či horší. --snek01 13. 1. 2017, 01:45 (CET)
Takhle jsem to nemyslel. Zkusím to tedy vysvětlit jinak. Obrázek použitelný podle licence Seznam.cz tak, jak jste jí uvedl, bude muset kromě mapy obsahovat logo. Volné tak musí být obě tyto složky pod svobodnou licencí, aby to bylo kompatibilní s Wikimedia Commons (které umožňují jen svobodné licence). Myslím si, že z hlediska autorských práv jsou volné jenom ty mapy, které Mapy.cz dělají z podkladů OSM, který je dostupný pod copyleftovou licencí. Ponechat někomu copyright totiž znamená ponechat mu autorská práva - a to nelze, pokud je máme zároveň uvolnit. U ostatních map z jiných zdrojů si tak nejsem vůbec jistý, jestli jsou pro naše účely volné a pravděpodobně díky té poznámce o ponechání copyrightu ani nejsou. Zároveň není jisté, že logo Mapy.cz je volné pod jakoukoliv kompatibilní licencí, například public domain z důvodu threshold of originality. Toť k autorským právům. A ta moje poznámka o vhodnosti propagace firmy logem je k tomu navíc a souvisí s touto stránkou. Shrnu-li to, podle mě lze použít nanejvýš mapy z Mapy.cz, které mají jako podklad OSM, a to jen v případě, že nebude problomatické logo Mapy.cz, které je pravděpodobně problematické hned ze dvou hledisek: 1. autorsko právně - není volné pro použití na Wikimedia Commons, nemá kompatibilní licenci 2. podle pravidla Wikimedia Commons "wattermark", které neumožňuje "Promotional watermarks, which go significantly beyond asserting authorship/copyright, for example to promote a website." ("Neither of these forms of watermarking is acceptable for uploads to Commons.") --Palu (diskuse) 13. 1. 2017, 10:01 (CET)

A nebylo by lepší než tyto spekulace či konstatování "nejde to" se zeptat Seznamu, resp. přímo mapového týmu, zda je možné screenshoty konkrétních typů map používat pod zcela konkrétní licencí z nabídky Wikipedie (např. CC BY-SA 4.0) a domluvit, jak přesně mají být vyplněna pole? Seznam je poměrně vstřícný a je docela možné, že by z grafického loga ustoupili např. za uvedení hyperlinku na konkrétní mapu atd. --Adam Hauner (diskuse) 13. 1. 2017, 11:18 (CET)

Hyperlink smí být ale dostupný jedině maximálně v popisu obrázku na jeho stránce na Commons, aby to šlo i z hlediska Commons. Určitě by nebylo možné ten hyperlink poskytovat přímo v článcích na Wikipedii. Osobně si nemyslím, že by na tohle Seznam přistoupil a když, tak určitě jenom na ty mapy, na které nemá nikdo autorská práva, čili na mapy založené na OSM. Každopádně jestli je chce někdo zkusit kontaktovat s požadavkem, pak samozřejmě může. Jen připomínám, že samotné OSM poskytují to samé a už teď zcela volně. Jen zabalené do trochu méně líbivého hávu. --Palu (diskuse) 13. 1. 2017, 11:26 (CET)
Seznam má vlastní kartografy, kteří kreslí vlastní mapové dílo a které – domnívám se – odpovídá základní, turistické a dalším od nich odvozeným pro území ČR a možná Slovenska. --Adam Hauner (diskuse) 13. 1. 2017, 12:26 (CET)
To bych neřekl. Jak psal snek01, vlevo dole je vidět zdroj podkladů a ten je kromě Seznam.cz vždy ještě někdo další. Základní mapa a dopravní má zdroj OSM (licence ODbL), turistická, zimní, fotografická a zeměpisná má OSM + NASA (NASA by měla být asi volné dílo, jestli se nemýlím), historická z 19. stol. má Rakouský státní archiv, MŽP ČR a UJEP. Letecká, letecká 2006 a letecká 2003 má basemap.at a Microsoft Corporation, letecká 2012 má GEODIS Brno. Jediná haptická mapa nemá uveden jiný zdroj než Mapy.cz.
Mapy, které jsou určitě na první pohled nekompatibilní, jsou tak ty letecké. U historické si myslím, že pokud budou použity jen výřezy, tak nebudou dotčena práva k autorskému vkladu uvedených institucí a původní podklady jsou už volnými díly. U zbytku si myslím, že by mohlo jít o svobodná díla pod licencí OSM (ODbL) a NASA (PD-USGov). Takže ty kompatibilní mapy by použít šly, kdyby tam nebyla podmínka vložení vodoznaku, který samotný asi volný není a zároveň odporuje podmínkám Commons, jak jsem psal výše. Pokud by někdo dokázal zajistit, aby Seznam.cz ustoupil od toho vodoznaku, pak by to bylo v pořádku, ale osobně o tom dost pochybuji, protože by to de facto znamenalo, že se Seznam.cz vzdává vodoznaku pro všechny, nikoliv jen pro Wikipedii. Podle pravidel Wikipedie totiž nelze akceptovat licenci, která by uvolňovala dílo pouze pro potřeby Wikipedie. --Palu (diskuse) 13. 1. 2017, 12:49 (CET)
IMHO není možné tvářit se, že jde o dílo šiřitelné pod CC, a zároveň mít přímo v něm značku, která tvrdí, že je to chráněno jinou licencí (©). --Bazi (diskuse) 13. 1. 2017, 12:51 (CET)
Přesně, vždycky je potřeba vést v patrnosti každou licenci v každém kroku vzniku díla. Nelze třeba ukrást obrázek, udělat z něj koláž a výslednou koláž uveřejnit jen tak jako CC-BY-SA. --Palu (diskuse) 13. 1. 2017, 13:01 (CET)
Myslím, že značka © nemá v českém právu definovanou žádnou příslušnost k nějaké konkrétní licenci, takže v tomto ohledu nevidím problém. Možná by to mohl být problém co se týká práva amerického, tam je možná nějak kodifikovaná. Proto by možná stačilo se zeptat Seznamu, jestli trvají na tom symbolu, nebo jestli by jim stačilo uvádět „Autor:Seznam.cz“. Každopádně by to chtělo určitě prozkoumat všechny možnosti, jestli by to bylo pro Commons využitelné, případně co udělat pro to, aby to využitelné bylo, protože to by byla docela velká věc. --Jan.Kamenicek (diskuse) 13. 1. 2017, 13:17 (CET)
Dílo je chráněno automaticky ze zákona nezávisle na značce ©. Ta je tam jenom pro uvedení kdo drží autorská práva. --Palu (diskuse) 13. 1. 2017, 15:04 (CET)
Osobní korespondencí jsem si tedy zjistil, že např. Seznam mě povoluje používání screenshotů pod licencí CC-BY-4.0 a to v mé publikaci, která je celá pod licencí CC-BY-4.0. Ovšem tak, že v části pod obrázkem, kde je uveden mapový podklad je kromě textu také logo mapy.cz. (Logo MAPY.CZ nemusí být velké, stačí normálně na výšku textového řádku.) Logo samotné se tak tedy také dostává pod licenci CC-BY-4.0. Nejedná se tedy o klasický watermark. Jak jsem uvedl výše, jediný dotaz je, zda je právě takováto nutnost uvádění zdroje nikoliv v textové, ale v grafické podobě kompatibilní s licencí Creative Commons? Otázka není, zda to Seznam povolí; otázka je, zda Creative Commons právě toto umožňuje.
Znamená to tedy také to, že "v případě malých výřezů" je všechno naprosto v pořádku. Není bohužel nikde definováno co to malý výřez je. - Zároveň bych také uvedl, že Seznam nikomu nevnucuje pod jakou licencí má výsledný screenshot být. To jenom já jsem se jich ptal cíleně právě jenom na CC-BY-4.0. --snek01 13. 1. 2017, 13:36 (CET)
To, co Seznam.cz uvolňuje pod CC-BY 4.0, se může z logiky věci vztahovat jen k těm mapám, které jsou s touto licencí kompatibilní. Tj. určitě ne ty letecké, ke kterým drží práva někdo jiný než Seznam.cz. Pokud platí tato licence i na logo a vyplývá to pouze z vaší korespondence a ne z něčeho veřejného, je potřeba tuto korespondenci doložit do OTRS. Pokud má Seznam.cz dojem, že lze licenci CC-BY-4.0 použít pouze na "publikaci, která je celá pod licencí CC-BY-4.0", pak se podle mě hluboce mýlí, pod touto licencí může obrázek použít naprosto kdokoliv a to včetně komerčních účelů. Co se týče toho, že nejde o klasický watermark, pak myslím, že podle této stránky určitě jde. Jestli je to však "Unacceptable watermark", to si nejsem úplně jist a bylo by vhodné, aby se vyjádřil ještě někdo jiný, zkusil bych pingnout třeba Marv1Na. --Palu (diskuse) 13. 1. 2017, 15:04 (CET)

Myslím, že řešíte v podstatě zbytečné detaily: je dost možné, že použití pro Web není v bodě A uvedeno a ani není Seznamem považované za podobné použití. Zásadní bod je tato věta Doplnění vlastních informací (např. doplňující popisy) je povoleno. Vidíte někde poskytnutí práva pro libovolné úpravy? Já vidím jen možnost doplnění informací, tj. licence je restriktivnější než CC BY-SA 4.0. Zkouším psát člověku z mapového týmu a tyto drobnosti si nechat vysvětlit. --Adam Hauner (diskuse) 13. 1. 2017, 17:59 (CET)

K dotazu sneka, jestli je uvádění zdroje v grafické podobě kompatibilní s licencí CC: dle pravidel Commons nemusí být licence compatibilní přímo s CC, může jít o jakoukoliv licenci, která splňuje podmínky uvedené v Licensing#Acceptable_licenses. Slabina bude asi opravdu v tom, co píše Adam Hauner, neboť bod 2 říká: „Publication of derivative work must be allowed,“ zatímco Seznam výslovně povoluje jen některé druhy úprav. Takže tady by to asi chtělo pokusit se vyjednat, jestli by tento požadavek nezmírnili; je dost dobře možné, že to tak mysleli, jenom to příliš restriktivně formulovali, a že by jim tedy změna formulace nevadila.
Požádal jsem ještě Mormegila, jestli by se na to také nepodíval, neboť je ve spojení s právníky, kteří jsou partnery spolku WM ČR. --Jan.Kamenicek (diskuse) 14. 1. 2017, 01:22 (CET)
Já se přiznám, že úplně přesně nevím, co je teď ještě vlastně otázka. Resp. na začátku bych to možná chápal, ale od chvíle, co tady Palu začal rozvíjet různé teorie, je to vcelku zmatek.
Řekl bych, že dobrým řešením je vskutku to, co píše Adam Hauner: Přímo se zeptat Seznamu, zda jsou ochotni ty rendery map uvolnit explicitně pod CC-BY[-SA?]. Protože momentálně jsou ty licenční podmínky vskutku poněkud nejasné. Zejména to, zda „Doplnění vlastních informací (např. doplňující popisy) je povoleno.“ dovoluje vytvářet libovolná odvozená díla (já bych byl ochoten to tak i chápat, ale určitě to jde chápat i opačně jen jako drobnou vymezenou výjimku pro přidávání popisů), či přesnější podrobnosti k požadovanému uvádění autorství (pokud vyžaduje vždy hned vedle mapy obrázek loga, bude to problém ne až tak právní, ale primárně toho, co jsme ochotni na Wikipedii dělat; pokud stačí uvedení autorství na stránce s popisem souboru, je to v pohodě). Přesné autorskoprávní řešení přímo toho obrázku je taky trochu nejasné; kdyby měl být jen součástí té mapy jako celku, tak se to asi v některých případech dá brát jen jako de minimis, ale lepší by bylo pochopitelně obejít se bez něj, jen s textovou informací (anebo logo samotné nechat také uvolnit pod svobodnou licencí, ale to je IMHO méně pravděpodobné).
Ale celkově bych řekl: opravdu nezbytně nutně potřebujeme řešit obrázky z Mapy.cz, když existuje OpenStreetMap s podklady přinejmenším srovnatelnými s Mapy.cz? Pokud jde jen o to, že konkrétní vykreslení Mapy.cz se někomu zdá subjektivně hezčí než třeba vykreslení na openstreetmap.org, tak upozorňuji, že existuje víc různých vykreslení stejných dat, některá z nich jistě také pod svobodnou licencí; pro inspiraci vizte např. galerii na openstreetmap.cz. Tohle by mi přišlo i mnohem slučitelnější s naší „ideologií“.
--Mormegil 16. 1. 2017, 17:48 (CET)
Mormegile děkuji. Tímto komentářem, respektive pátým souvětím, považuji své dotazy za zodpovězené. --snek01 19. 1. 2017, 00:23 (CET)
To jste jen čekal, až padne "ta správná odpověď", která se hodí pro vaši věc? :-) Ta věta není nějaké svaté tvrzení, ale vlastně sama obsahuje také trochu polemiky. --Palu (diskuse) 19. 1. 2017, 05:22 (CET)
P.S. Teď jsem si ještě všimnul, že Šnek píše, že Seznam už snímky obrazovky někde nějak pod CC-BY uvolnil. V takovém případě nemusíme řešit, co přesně se myslí tím „Doplnění vlastních informací“. Jediné, co je v takovém případě nejasné, je požadované uvedení autorství: Specifikovali to nějak v tom svolení s uvolněním pod CC-BY? (A to bylo soukromým e-mailem? V takovém případě by asi bylo potřeba to vyřešit přes OTRS. V ideálním případě v nějaké doladěné variantě.) Ale jak říkám, IMHO by vůbec nejlepší bylo zůstat u OSM. --Mormegil 16. 1. 2017, 17:55 (CET)
Mě psal Šnek do mailu, že tím myslel, že uvolnil ty snímky jenom pro jeho publikaci pod licencí CC-BY. Takže by bylo dobré, aby to ještě upřesnil. Jinak to jsem psal už na začátku, že nějak nevidím důvod, proč se zabývat podklady Mapy.cz, když to samé nabízí OSM. --Palu (diskuse) 16. 1. 2017, 17:58 (CET)
Pro mě je OpenStreetMap zdrojem poněkud diskutabilním, cituji z jejich stránek: "OpenStreetMap je mapa, kterou může kdokoliv upravovat. Něco jako Wikipedie." --Jan.Kamenicek (diskuse) 16. 1. 2017, 18:08 (CET)
V tom případě tato diskuse nemá smysl, na mapy.cz je dole šedivým písmem uveden jako držitel copyrightu Seznam, a.s. a OpenStreetMap. Pokud není věrohodné jedno, nemůže být ani druhé, používá to stejný zdroj. --Martin Urbanec (diskuse) 16. 1. 2017, 18:15 (CET)
Myslím, že pro obrázky se na Wikipedii pravidla věrohodnosti nezohledňují a věrohodnost se posuzuje v odůvodněných případech individuálně. --Palu (diskuse) 16. 1. 2017, 18:21 (CET)
@Martin Urbanec: To se velmi mýlíš, cituji: Data pro Českou republiku a Slovensko pochází z kartografické redakce Mapy.cz. A dále Naše kartografická redakce se snaží udržovat mapu neustále aktuální. Z OSM přebírají jen mapy mimo ČR. [13]. --Jan.Kamenicek (diskuse) 16. 1. 2017, 19:04 (CET)
Připomínám, že tu nemluvíme o zdrojování, ale o obrázcích. --Palu (diskuse) 16. 1. 2017, 19:09 (CET)
Mluvíme o zdrojích výřezu mapy, přičemž jeden z nich je typu Wiki a druhý je tvořený profesionály. --Jan.Kamenicek (diskuse) 16. 1. 2017, 19:37 (CET)
Aha, děkuji za upozornění. Skutečně jsem žil v domnění, že mají vše z OSM. Omlouvám se. --Martin Urbanec (diskuse) 16. 1. 2017, 19:12 (CET)
OK, Nic se neděje. --Jan.Kamenicek (diskuse) 16. 1. 2017, 19:37 (CET)
Pojďme posunout diskusi praktickým směrem. Zatím zde zazněly námitky, že je to zbytečné (každý nechť posoudí, nakolik se je podařilo vyvrátit) a také argumenty, že je to užitečné. Dosud nezazněl žádný argument, že by to bylo škodlivé.
Oni mají i na území ČR některé věci z OSM, byť je třeba nepřevzali přímo ale prostřednictvím jiného zdroje - vím o konkrétních cestách, které jsem sám přidával do OSM a končí někde, protože dál si nejsem vedením jistý. A ejhle, mapy.cz je mají, a zakončené na stejném místě.
A i mapy.cz lze editovat, i když nepřímo - lze nahlásit chybu a oni ji opraví, i když to předtím pravděpodobně zkusí ověřit v nějakém zdroji. JAn (diskuse) 16. 1. 2017, 21:43 (CET)
Jasně, taky už jsem tam hlásil chybu a oni to opravili. Věřím i tomu, že sledují změny, které uživatelé dělají v mapách OSM. Důležité ale je, že na Seznamu to projde redakcí. --Jan.Kamenicek (diskuse) 16. 1. 2017, 21:51 (CET)
Jan.Kamenicek: Ono je to tu off-topic, tak jen pro záznam: S takovým výkladem naprosto nesouhlasím a je to omyl. Jak píše např. Palu, bavíme se tu o obrázcích, nikoli o zdrojování. A s OSM se naučte žít, zanedlouho je budete mít na Wikipedii i bez obrázků. --Mormegil 18. 1. 2017, 18:23 (CET)
Pokud bychom takovou možnost považovali za užitečnou, tak by to chtělo podniknout kroky ve smyslu navrhovaném Mormegilem, tj. vyjasnit licenci a způsob atribuce autorství (navrhuji navrhnout textovou informaci či uvedení loga v kolonce autor na stránce souboru).
Nebylo by ale asi dobré, kdyby Seznam nějak nekoordinovaně a nezávisle na sobě oslovilo více Wikipedistů, každý s nějakou představou. Měl by se toho ujmout jeden člověk, který se v tom vyzná. Byl by případně Mormegil ochoten? --Jan.Kamenicek (diskuse) 16. 1. 2017, 19:37 (CET)
13. ledna jsem napsal člověku, který mi byl doporučen v této věci produkt manažerem Map.cz. --Adam Hauner (diskuse) 16. 1. 2017, 21:55 (CET)

Změna licenčních podmínek[editovat | editovat zdroj]

Na základě e-mailové diskuse tým Seznamu upravil stránku svých licenčních podmínek tak, že přibyla tato věta:

Screenshot je možné také (tj. navíc k již popsaným podmínkám) šířit pod licencí Creative Commons 4.0 (CC BY 4.0) při uvedení autorů a zdrojů.

Požádal jsem je obratem o doplnění slov Uveďte původ, aby byl název licence přesný. Je ještě něco, co bychom od Seznamu potřebovali z hlediska licenčních podmínek změnit, nebo je takové jasné uvedení licence plně dostatečné, abychom mohli přebírat screenshoty? @Mormegil: Ok? --Adam Hauner (diskuse) 19. 1. 2017, 16:07 (CET)

👍 IMHO je to ideální výsledek, nic již nebrání použití, díky za to. --Mormegil 19. 1. 2017, 17:03 (CET)
Nebylo by vhodné vytvořit stránku, která uvede přesný popis toho, co kde u nahrávaného screenshotu vybrat a uvést, aby byly košer? Pokud ano, v odpovědi rovnou udělej odkaz na vhodný název, ať ji případně nastřelím. --Adam Hauner (diskuse) 19. 1. 2017, 18:27 (CET)
Taky děkuji, skvělý výsledek. --Palu (diskuse) 19. 1. 2017, 22:39 (CET)
Dobrá práce!--frettie.net (diskuse) 20. 1. 2017, 09:16 (CET)

Tak ještě jedna změna, tentokrát čistě ze strany Seznamu, na variantu CC BY-SA 4.0, podstatné změny vyznačeny:

Screenshot je možné také (tj. navíc k již popsaným podmínkám) šířit pod licencí Creative Commons 4.0 (CC-BY-SA 4.0) při uvedení autorů a zdrojů a šíření pod stejnou licencí.

Pro potřeby Wikipedie nejde v podstatě o žádný rozdíl a vyčítat Seznamu, že svůj obsah šíří pod téměř stejnou licencí jako Wikipedie, bych si nedovolil. Tak snad je to poslední posun. --Adam Hauner (diskuse) 20. 1. 2017, 10:57 (CET)

Myslím, že to zůstává na hodnocení "výborné" :-) --Palu (diskuse) 20. 1. 2017, 11:32 (CET)
A Wikimedia ČR, ač v tom prsty nemá, si to může přidat mezi úspěchy české komunity Wikipedie, tedy především vás, Adame :-) Ping: Vojtěch Dostál, Aktron. --Palu (diskuse) 20. 1. 2017, 11:35 (CET)
Bylo by dobré tento příběh shrnout do cca 2-3 odstavců a udělat z toho post na blog.wikimedia.cz :-) --Aktron (|) 20. 1. 2017, 12:36 (CET)
Osobně si nejsem jistý, zda medializace nemůže být ve výsledku na škodu: licence poskytnutá všem pro dobro Wikipedie reálně umožňuje nascreenshotovat celý mapový podklad, slepit a šířit jej (samozřejmě bez komfortu aplikace Mapy.cz) – což samozřejmě umožňuje i jejich původní licence, ale je tak trochu zapadlá, takže to není na očích. Probudit se může i právní oddělení a v nějaké panice utáhnout šrouby zcela nesprávným směrem (ne, nehacknul jsem systémy Seznamu a neupravil jsem si licenční podmínky sám). Proto si myslím, že případnou "medializaci" by bylo vhodně dělat jen ve shodě a spolupráci se Seznamem, kontakt relevantní osobě zprostředkuji či předám. Prezentovat změnu jako úspěch Wikimedia ČR/Wikipedie je také myslím přehnané, mapový tým/Seznam se takto rozhodl v podstatě sám, já jen vysvětlil, proč by to mohli udělat ;-) Podle mne má smysl se chlubit tím, jak ochota Seznamu umožnila vylepšit konkrétní desítky/stovky článků, tj. nejdříve nechat lidi z projektů geografie vymyslet, jak třeba mohou obohatit články vodních toků, sídel, hor, chráněných území a pomoci jim s realizací. --Adam Hauner (diskuse) 20. 1. 2017, 13:52 (CET)
Každopádně by bylo vhodné sepsat shrnutí celého problému, abychom v tom měli všichni jasno a nemuseli se pročítat celou touto diskusí. :-) --Jan Polák (diskuse) 20. 1. 2017, 15:06 (CET)
@Jan Polák: Osobně si myslím, že by byla vhodná stránka s vysvětlením, jak postupovat při přejímání screenshot do Wikimedia Commons, vyplnění zdroje, autora a licence, resp. použití. Až se od povolanějších dozvím, kde by mohla být, zkusím ji nastřelit a po jejím doladění bude mít smysl ji odkázat i s informací ze stránky Pod lípou. --Adam Hauner (diskuse) 20. 1. 2017, 16:06 (CET)
@Adam Hauner: Přesně, aby každý jednoduše věděl, co smí a co může udělat. --Jan Polák (diskuse) 21. 1. 2017, 01:23 (CET)

Vytvořil jsem stránku Wikipedie:Využití mapových podkladů z Mapy.cz, která snad shrnuje vše. Už mi to teď moc nemyslelo, tak tam mohou být chyby, ale nyní je nezachráním. Vylepšujte, pokud něco vidíte. --Adam Hauner (diskuse) 27. 1. 2017, 02:17 (CET)

Super, ještě by to chtělo dát zmínku i v angličtině na commons, aby někteří tamní aktivní mazači nezačali zpochybňovat tyto podezřelé mapy :-) JAn (diskuse) 27. 1. 2017, 08:33 (CET)
A možná ještě lépe - udělat na commons licenční šablonu {{Mapy.cz}}? JAn (diskuse) 27. 1. 2017, 08:35 (CET)
Něco jsem zkusil. --Palu (diskuse) 27. 1. 2017, 10:07 (CET)

@Adam Hauner, Mormegil, Palu: bohužel si všímám této diskuse později až pozdě :-) - na německé wikipedii ja teké zájem o mapy z mapy.cz, začal jsem se zájemci diskutovat o tom, co by chtěli, abych - i když se v matérii nevyznám ale česky umím, snad :-) - na mapy.cz poslal mejl. To tedy více mńě padá, jak to tu čtu, udělali jste dost práce. Ale pro jistotu: to přejímání screen shotů (a užití oné šablony commons:Template:Mapy.cz CC-BY-SA) se týká jen všeobecných map a nebo taky satelitních/leteckých map resp. i historických map, které jsou na mapy.cz k mání? I o ně byl u kolegů na dewiki velký zájem. Dík předem -jkb- disk de: 1. 2. 2017, 18:27 (CET)

@-jkb-: Zkus přeložit tohle. --Martin Urbanec (diskuse) 1. 2. 2017, 20:18 (CET)
Možnost použití screenshotů se týká základní mapy, turistické, zimní, zeměpisné a aktuální letecké mapy. Netýká se starších leteckých map (Letecká 12', Letecká 06', Letecká 03'), 3D map, Panoramy a netýká se historické mapy (Seznam nemá smluvně podchycenu možnost relicencovat historickou mapu pod CC, nicméně toto II. vojenské mapování lze získat a snad i použít i z jiných zdrojů). --Adam Hauner (diskuse) 2. 2. 2017, 16:38 (CET)
Mnoho díků oboum, ja to přeložím; než s tím budu hotov, tak se ohlásím ještě jednou, jednak se tam, jak vidím ještě něco mění, a pak bych si rád zkontrolovat terminologii (jako ortofotomapa - čemu se zde tak říká - je to snad satelitní snímek jako v google maps?) Zatím s pozdravem -jkb- disk de: 3. 2. 2017, 21:48 (CET)

Já nechápu, jak jste mohli po měsíci diskuzí dojít k takovému chybnému závěru. Dle mého názoru jsou obrázky v kategorii commons:Category:Screenshots from Mapy.cz uváděny naprosto v rozporu s podmínkama uvedenýma vlastníkem autorských práv. A tudíž by mohl Seznam ty tři lidi, co nahráli ty tři obrázky, naprosto oprávněně žalovat. Vždyť je v podmínkách naprosto jasně napsáno, že Creative Commons licenci lze použít navíc k již (výše) popsaným podmínkám. To znamená, že Creative Commons licenci vůbec není nutné použít. Dále to znamená, že když už se rozhodnete Creative licenci použít, tak kromě toho musíte splnit ještě další podmínky. Předpokládám, že Wikipedisté jsou natolik seriózní, že když už jsou dvě možnosti, tak doporučí svým uživatelům tu méně restriktivní možnost. Kromě toho, že se uvede příslušný copyright (což děláte/děláme správně), tak je "Podmínkou pro publikaci je uvedení zdroje ve formě loga Mapy.cz". Já nechápu, proč to tady naprosto všichni v diskuzi ignorovali. Vždyť je to tam zřetelně napsáno a dotazem právě na to logo tato diskuze začínala. Stručný návod jakou šablonu uvádět u sceenshotů:

{{attribution|nolink=© Michal|text=[[File:Xerolenta_obvia_top.jpg|100x100px]] © Michal}}

Místo slova "Michal" se uvedou vlastníci příslušných copyrightů a místo obrázku "Xerolenta_obvia_top" bude obrázek loga. https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=User%3ASnek01&action=historysubmit&type=revision&diff=230152185&oldid=226003151 To je vše. Nic víc a ale také nic míň! Samozřejmě kdo chce, tak si může kromě šablony Attributon, použít navíc také některou ze šablon Creative Commons, ale to již záleží pouze na ješitnosti autora, případně na tom, jak jsou licencovány informace přidávané do mapy (když by třeba někdo přidal do mapy fotku, která již pod Creative Commons licencí je). Tento můj příspěvek nemá za cíl někoho kritizovat. Má za cíl, aby 1) byly obrázky licencovány legálně správně, a 2) aby obrázky nebyly licencovány zbytečně restriktivně. Děkuji za za pozornost, --snek01 3. 5. 2017, 23:24 (CEST)

Zjevně se liší to, jak interpretujeme význam slova navíc. Já ho interpretuji nikoliv jako navíc k uvedeným podmínkám, ale tak, že mám nějakou sadu různých licencí, mezi kterými si můžu vybrat a navíc k nim přibyla licence CC. Nevím, nakolik je právně přijatelné prezentovat něco jako licenci CC a obalit si ji takovými pravidly, že se o CC vlastně vůbec nejedná. Ano, WP to dělá taky (není nutné vypisovat všechny autory, ale tato povinnost je splněna pouhým odkazem na článek), ovšem ta upřesňuje, co je považováno za danou povinnost uvést autory přesně a v podstatě jde o zmírnění licence, nikoliv o její zpřísnění. --Martin Urbanec (diskuse) 10. 5. 2017, 06:37 (CEST)
@snek01: Nejsem si úplně jist, co přesně je podstatou námitky. Jak z kontextu toho, jak to doplnění vzniklo, tak konečně i z logiky textu samého je zjevné, že je tím myšleno „můžete si vybrat, zda budete screenshot šířit za podmínek blablabla původní složité podmínky blablabla, anebo pod licencí Creative Commons 4.0 (CC-BY-SA 4.0) při uvedení autorů a zdrojů a šíření pod stejnou licencí. Konstrukce „musíte splnit tyhle podmínky a navíc musíte splnit tuhle licenci“ nedává příliš smysl. Podstatou problému, který ta předchozí diskuse (a následný vstřícný krok Seznamu) řešila, bylo, zda jsou ty původní složité a nejasné podmínky slučitelné s definicí svobodných děl, jak jsou vyžadována na Commons. Např. zda „Doplnění vlastních informací (např. doplňující popisy) je povoleno.“ dovoluje vytvářet libovolná odvozená díla, nebo jen přidávat popisky do mapy, což by našim požadavkům nestačilo. Pokud bychom tvrdili, že musí splnit obojí, tak nám to v tomto bodě vůbec nijak nepomůže. (A ani moc nedává smysl, co by to přesně znamenalo. CC-BY-SA mi dává nějaká práva za nějakých podmínek, ty původní požadavky mi dávají jiná práva za jiných podmínek, co by tedy platilo? Sjednocení práv za průniku podmínek? Průnik práv za sjednocení podmínek? Něco jiného?)
V zásadě zůstává jediná otázka: U CC-BY-SA vyžadují „uvedení autorů a zdrojů“ – to je sice samo o sobě zřejmé už přímo z licence, otázkou je ale konkrétní způsob, který neuvádějí. Mají snad na mysli, že by chtěli použít přesně způsob z původních podmínek („uvedení zdroje ve formě loga Mapy.cz“ atd.)? Tohle by asi možné bylo; i když si myslím, že to už je trochu ladění detailů, zejména s ohledem na existenci alternativy „v případě malých výřezů popisu: Zdroj: "Mapy.cz"“. Ono totiž beztak způsob, jakým se na Wikipedii uvádí autorství (na stránce s popisem souboru, nikoli přímo v článku) je s představou těch podmínek trošku mimoběžné, ten mířil patrně spíš na použití na běžných webových stránkách.
--Mormegil 11. 5. 2017, 18:23 (CEST)

Autorská práva k použití fotografií.[editovat | editovat zdroj]

Mám Dotaz Pokud vložím na Wikipedii fotku například obrazu z mé sbírky a někdo jí použije ke komerčnímu využití ( dále jí prodává a rozšiřuje tiskem jako reprodukci,atp.) je to porušení autorských práv a nebo je fotka volná k použití pro každého tím že je tady zveřejněná? Děkuji za odpověd.Vbronson123 (diskuse) 21. 1. 2017, 10:20 (CET) Například ,je možné aby si někdo stáhl tuto fotku-vis odkaz níže -a tiskl z ní placené reprodukce na zakázku? Ještě mně zajímá ,proč stejně mnou vyfocený obraz ,vis druhý odkaz. má jinou ochranu?

Pokud nahrajete obrázek na Wikipedii (Wikimedia Commons), dáváte tím svolení komukoliv k jakémukoliv využití, včetně komerčního. Pouze musí uvést zdroj a autora.
Odkazované obrázky zjevně nejsou vaše dílo, autorská práva náležela jejich tvůrcům, respektive dědicům. Jeden z malířů zemřelpřed více než 100 lety, zatímco druhý teprve před 89 lety, proto ten rozdíl v licencích.
Samotné přefocení či jiná reprodukce takovéhoto díla nezakládá nová autorská práva osobě, která reprodukci provedla, pokud zde nebyl výrazný autorský vklad. To vám jistě vysvětlí někdo obšírněji.
BTW viz/viz./vis. JAn (diskuse) 25. 1. 2017, 15:11 (CET)

Píšete:///Samotné přefocení či jiná reprodukce takovéhoto díla nezakládá nová autorská práva osobě, která reprodukci provedla, pokud zde nebyl výrazný autorský vklad./// Můj vklad byl v tom,že jsem obraz z dezolátního stavu zrestauroval a výsledek nafotil.Myslel jsem že bude používán jako doklad malířova díla pro sběratele,badatele a milovníky umění a ne že na fotce bude někdo vydělávat. Tak jsem se pletl. Příšte,pokud budu něco zveřejnovat na W. .....i tak v nízkém rozlišení, kdy to nepůjde zneužít. Mockrát děkuji za odpověd. .Vbronson123

Chápu Vaše rozpoložení. Nicméně restaurováním, jakkoliv perfektním a jakkoliv vyžadující odborné znalosti i řemeslné mistrovství, nevzniká nové autorské dílo, je jen to původní dílo obnovováno. Následné focení nechci nijak zlehčovat, měl jsem možnost pozorovat, jak obtížné je už jen obraz nasvítit pro potřeby focení, pravdou je, že focení obrazu opravdu není autorským počinem. Nicméně nekoukal bych se na nějaký tisk na zakázku tak špatně: onen člověk nic nezneužívá, právně i eticky je jeho jednání v pořádku. Nicméně jeho tisky snad nejsou k vaší škodě: vy máte obraz – originál – ve sbírce, vy se můžete těšit veškerými detaily, které fotka nedokázala a nemohla zachytit. Domnívám se – a prosím případně mne opravte – že zvyšováním povědomí o konkrétním obrazu a autorovi bude u kvalitního díla spíše cena obrazu růst než klesat, ne?
A ač jste nyní rozladěn, za Wikipedii bych Vám chtěl poděkovat, že jste Váš obraz formou fotky poskytl a tím zpřístupnil studentům, badatelům, sběratelům a všem milovníkům umění (jak jste ostatně i sám chtěl). Ač asi máte pocit, že Vám ten nápad byl čert dlužen, přidal jste další kamínek do této obří svobodné encyklopedie. Díky! --Adam Hauner (diskuse) 25. 1. 2017, 23:28 (CET)

Přechod dědických práv[editovat | editovat zdroj]

Zdědil jsem obraz, ke kterému držím autorská práva. Když ho prodám, práva mi zústanou, nebo s prodejem přejdou na kupujícího? Když prodá obraz žijící autor, tak kdo drží autorská práva? Kdo může v takových případech dát souhlas k nafocení pro Wikipedii.--Juandev (diskuse) 1. 2. 2017, 15:38 (CET)

Pokud ho prodáš i s autorskými právy, tak ti nezůstanou. Pokud ho prodáš bez autorských práv, tak ti zůstanou. --Jan.Kamenicek (diskuse) 1. 2. 2017, 16:39 (CET)
Prodat autorská práva nelze. Tedy aspoň podle českého práva ne.--Shlomo (diskuse) 1. 2. 2017, 17:02 (CET)
Ovšem výhradní licenci o stejném rozsahu práv, jako má autor, už udělit jde a efekt to má stejný, jako prodej práv. --Martin Urbanec (diskuse) 1. 2. 2017, 17:04 (CET)
Úplně stejný ne, všechno se licencí poskytnout nedá. Ale uznávám, že pro účely otázky souhlasu s nafocením pro Wikipedii to nehraje roli.--Shlomo (diskuse) 1. 2. 2017, 17:52 (CET)

@Jan Kameníček: to co popisuješ je teorie. V praxi to funguje tak, že se mi líbí tvůj obraz, tak si ho od tebe koupím a ty mi dáš na něj maximálně paragon.--Juandev (diskuse) 1. 2. 2017, 23:07 (CET)

V takto popsaném případě k udělení licence novému majiteli obrazu nedojde a autorská práva vykonává nadále autor (popř. jeho dědic[ové]).--Shlomo (diskuse) 2. 2. 2017, 08:19 (CET)

@Shlomo, Martin Urbanec: takže jak?--Juandev (diskuse) 1. 2. 2017, 23:07 (CET)

Pokud současně s prodejem udělíš kupujícímu licenci zahrnující výhradní právo užití díla na Wikipedii, tak souhlas se zveřejněním dává kupující. Pokud ne, dává souhlas autor (popř. dědic/[ové]).--Shlomo (diskuse) 2. 2. 2017, 08:19 (CET)

Pulčín (hrad)[editovat | editovat zdroj]

Dobrý den! Čas od času v rámci osvěty vložím nějaký článek většinou z oblasti regionální historie, často však narážím na překážku ze strany wikipedisty pod pseudonymem Horst. Má výhrady k tomu, že v některých částech týkajících se popisu věci nebo lokality se vložený text podobá již jinému textu někde jinde. Pokud někdo popisuje nějakou věc, je zcela přirozené, že popis se bude podobat, obzvláště pokud např. lokalitu popisují pracovníci z oboru, kteří již mají vžitou určitou šablonu. Pokud čtu archeologické zprávy o různých lokalitách, tak tu šablonu tam lze registrovat. Zprávy se liší v podstatě dle nálezové situace jednotlivých lokalit. Pokud tedy existuje více informací o určité lokalitě, tak většinou tyto informace vycházejí z nějaké zprávy o archeologickém výzkumu. Je tedy přirozené a logické, že se ve větší či menší míře podobají. Fakta prostě předělat nelze. Archeologická zpráva není nějaký vymyšlený příběh. Pokud se nemají šířit bludy, tak všichni autoři by měli vycházet z faktů. Když čtu více informací o nějaké lokalitě, text se opravdu v něčem podobá, ale to je přece samozřejmé. Nechápu ale, proč wikipedita Horst tvrdí, že text je totožný, a neustále zařizuje, aby byl článek mazán. Dokonce celý článek, nikoliv ta část, která je podobná nějaké jiné. Rozpitvává dokonce takové detaily, jestli stavba vět je stejná nebo jiná. Jaká jiná by v oblasti jazyka českého také měla být? Když jsem si spoustu článků vložil též na svoje stránky (aby zůstaly v původní podobě, protože na wikipedii jsou vystaveny různým úpravám, doplněním a jiným zásahům), ještě se mi nestalo, aby někdo měl nějaké připomínky, natož výhrady. Na rozdíl od wikipedie, respektive wikipedity Horsta, na mých stránkách žádný problém není a nikdy nebyl. Naopak některé webové stránky čerpají z mých, čemuž jsem naopak rád, protože mi nejde o nějaký pocit, že jsem autorem nějakého článku, ale o to, že se šíří užitečné unformace mezi lid obecný. Nerozumím tedy pohnutkám wikipedity Horsta, s kterým je navíc komunikace problematická, neboť se cítí být uražen něčím, co k tomu nezavdává příčinu a nechce si nechat vysvětlit, že kdyby na wikipedii nemohla existovat nějaká podoba s již existujícími informacemi o určité události, lokalitě či jiné věci, nemohlo by být na wikipedii nic. Což by ovšem popíralo smysl wikipedie. Na wikipedii je uvedeno několik právních axiomů: "Výňatek několika vět není autorské dílo, předmět práva autorského (dílo) musí být jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora §2[2]. Postoj komunity Wikipedie není nadřazen českému právnímu rámci a nemůže být nad tento rámec povyšován (nelze jej vymáhat). Kdokoliv prosazuje to co zákon nestanovuje, porušuje zákon a je ze zákona odpovědný." Z uvedeného podle mne vyplývá, že určitá podobnost je přípustná a wikipedista Horst se tedy mýlí. Věřím, že někdo kompetentní tento podle mne zbytečný problém vyřeší ku prospěchu wikipedie. Zůstávám s pozdravem wikipedii zdar a přáním všeho dobrého. 77.92.197.66 10. 2. 2017, 18:21 (CET)

@77.92.197.66: Dobrý den i Vám. Texty jsou si příliš podobné, než aby to mohla být náhoda. Je to spíš opsané. Výňatek z cizího díla by musel být takto označen a to není. Pokud nejste autorem, jde o porušení práv jednoho z pánů Jana Štěpánka nebo Jiřího Kohoutka (na uvedené adrese uvedeni jako autoři). Pokud jste autorem, pošlete prosím prohlášení na e-mailovou adresu permissions-cs@wikimedia.org. Text potvrzení lze nalézt na Wikipedie:OTRS nebo Wp:OTRS/Prohlášení. Bude-li Vám něco ohledně prohlášení nejasné, kontaktujte mě buď e-mailem na uvedené adrese nebo zde na diskusní stránce, já Vás procesem uvolnění díla provedu. Děkuji za pochopení --Mates (diskuse) 10. 2. 2017, 20:17 (CET)
Pochybuji, že by se v jakémkoliv pravidle Wikipedie dala nalézt věta "Kdokoliv prosazuje to co zákon nestanovuje, porušuje zákon", protože to je nesmysl. Zákon porušuje ten, kdo prosazuje něco, co zákon zakazuje (nikoliv "co zákon nestanovuje"). To bychom na tom byli špatně, kdybychom v životě směli dělat jen to, co nám výslovně stanoví zákon. Viděl jsem, že úplně stejnou větu kdesi na Wikipedii použil v diskusi jeden uživatel, ale to neznamená, že to na Wikipedii nebo kdekoliv platí, to je jen taková představa. --Jan.Kamenicek (diskuse) 11. 2. 2017, 01:28 (CET)

Licence loga[editovat | editovat zdroj]

Licence zdrojového souboru loga je nyní cc-by-sa, neměl by tedy mít tento soubor taky licenci?--Juandev (diskuse) 22. 2. 2017, 10:28 (CET)

Fotka přebalu knihy[editovat | editovat zdroj]

Zdravím všechny, rád bych se zeptalː fotka přebalu nové knihy v článku je porušením autorských práv, nebo ne? Nikde jsem se s tím ještě nesetkal. Jde konkrétně o vznikající článek o knize Tak jsme lajkovali uživatele @AterCZ:. Borzywoy (diskuse) 15. 3. 2017, 19:13 (CET)

Přebal se nijak od ostatních autorských děl neliší a platí pro něj stejné podmínky. Každé autorské dílo je automaticky pod ochranou zákona podle jeho podmínek, pokud nemá licenci, která by dílo z této ochrany nějakým způsobem vymaňovala. Pokud tedy tento přebal není uvolněn pod některou ze svobodných licencí, nelze jeho fotku použít, protože porušuje autorská práva jeho autorů. --Palu (diskuse) 15. 3. 2017, 19:25 (CET)
Jen pro upřesnění: zveřejňovní obálky/přebalu má sice oproti jiným dílům podle § 37 českého autorského zákona jisté úlevy, ty se ale pro Wikipedii použít nedají.--Shlomo (diskuse) 16. 3. 2017, 08:01 (CET)

@Borzywoy: @Palu: - pokud mohu doložit výslovný souhlas autora, můžu tam obrázek nechat? --AterCZ

Záleží na tom, co to bude za souhlas. Například souhlas s uvolněním pro účely Wikipedie je nepřípustný, protože na Wikipedii jakožto svobodném projektu mohou být pouze materiály, které může kdokoliv další svobodně použít, včetně komerčního použití. Přípustná podmínka je požadavek na zveřejnění jména původního autora při převzetí díla z Wikipedie. Přípustné by tedy například bylo uvolnit přebal knihy pod licencí CC-BY, CC-BY-SA, apod. Svolení se podává přes OTRS, pokud není zveřejněno například přímo v díle. --Palu (diskuse) 15. 3. 2017, 20:04 (CET)

Skeny diagramů[editovat | editovat zdroj]

To bude asi na smazání, což? https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=Special:ListFiles/Klarii96 — Draceane diskusepříspěvky 20. 3. 2017, 22:29 (CET)

Jednoznačně, navrhl jsem ke smazání. --Martin Urbanec (diskuse) 20. 3. 2017, 22:35 (CET)

Svoboda panoramatu: Špinarová[editovat | editovat zdroj]

Co tento obrázek File:2017 03 Špinarová det.jpg + jeho derivace a český FoP? Zřejmě neprojde přes to, že to má být trvalé umístění, ne? — Draceane diskusepříspěvky 17. 4. 2017, 20:46 (CEST)

@Ladin:To je dotaz primárně do hospody na Commons; podobné obrázky zde máme. Výřez fota osoby z obrázku s okolím IMO není možný. Takové soubory jsou už mazány. --Kacir 18. 4. 2017, 00:26 (CEST)
Jak píše Kacir, obdobné fotky na commons jsou, ale na druhé straně by mě nějaké smazání nepřekvapilo. Co mi spíše vadí jsou tyto nepovedené deriváty File:Spinarova crop2.jpg u kterých jsem pořád uveden jako autor.--Ladin (diskuse) 18. 4. 2017, 20:46 (CEST)
Copak nepovedené, ale tohle už je podle mě copyvio. --Palu (diskuse) 18. 4. 2017, 21:00 (CEST)
@Ladin: U ořezů je stále uveden autor původního díla v souladu s licencí BY-SA. Pokud už vznikly odvozeniny obsahující pouze jiné autorské dílo, pak je řešením založení DOS 1 / 2. BTW na Wikikanálu YT je zajímavá přednáška o autorském právu ve vztahu k Wiki. --Kacir 20. 4. 2017, 14:50 (CEST)

Vyznamneosobnosti.cz[editovat | editovat zdroj]

Ahoj, narazil jsem na web Vyznamneosobnosti.cz. Chtěl jsem se původně zeptat, zda někdo nevíte, kdo za těmi stránkami je, protože podle hlavičky jde o Časopis o významných osobnostech České Republiky, ale žádnou tiráž tam nevidím a při rozkliknutí přezdívky autora článků se zobrazí jen seznam jejich dalších článků, ne jejich profil.

Při podrobnějším pohledu se ale zdá, že ač dole mají Copyright 2017, články jsou slovo od slova kopírované z Wikipedie. Už tu jsou i takové případy, že článek Jindra Nečasová (vznik 21. 2. 2011) odkazuje na vyznamneosobnosti.cz/jindra-necasova/ (vznik May 15, 2016), který je ale kopií článku, i s překlepy. Porovnal jsem zatím jen pár článků, ale zatím vždy byly oba články stejně dlouhé a všechny zkoušené části se nacházely zde i tam.

Jdu to nahlásit ještě na Wikipedie:Špatná převzetí obsahu Wikipedie, upozorňuji na to ještě raději zde, protože odkazy na tenhle web máme už ve vícero článcích. S pozdravem --18. 4. 2017, 15:16 (CEST), Utar (diskuse)

Ahoj, tak i tady. Napsal jsem jednatelce firmy Unico Europe s.r.o. paní Kateřině Pokorné, které ta doména patří. Uvidíme, jak zareagují. --Martin Urbanec (diskuse) 18. 4. 2017, 16:25 (CEST)
Pavel Bělíček je kopie Speciální:Rozdíl/12568664. --22. 4. 2017, 22:00 (CEST), Utar (diskuse)
Dostal jsem příslib nápravy do 4. května 2017. --Martin Urbanec (diskuse) 27. 4. 2017, 07:52 (CEST)
Tak už máme 5. června, ozval se někdo? (texty okopírované z wikipedie jsou na stránkách viditelné pořád)--Hnetubud (diskuse) 5. 6. 2017, 15:00 (CEST)
Na stránce http://vyznamneosobnosti.cz/jindra-necasova/ k nápravě došlo. Další jsem nezkoumal. --Vojtěch Veselý (diskuse) 26. 6. 2017, 14:29 (CEST)

Citace na Aktuálně.cz bez uvedení zdroje[editovat | editovat zdroj]

Zdravím, v novém foto článku na Aktuálně (od 6. obrázku) jsou zjevně použity texty ze článku Zákaz kouření podle zemí. Nejsou tam uvedeni ani autoři, zdroj, ani licence, tedy alespoň dle mě. Je tam něco špatně a co případně s tím? Máte někdo, prosím, osobní zkušenosti, jak zjednat nápravu? Děkuji --Pavouk (diskuse) 1. 6. 2017, 00:07 (CEST)

Zkušenosti mám různé. Někdy stačí jednou napsat novináři, který je tam podepsán, a za pár hodin je to opraveno. Jindy i přes urgence na redakci média k nápravě nedojde. Mám též pocit, že ideální je, když píše někdo ze správců či z vedení WMČR, aby měl apel větší formální váhu. Stránka s doporučením jak postupovat je tady. --Vojtěch Veselý (diskuse) 26. 6. 2017, 14:37 (CEST)

Karel Sýs[editovat | editovat zdroj]

IP kdysi dávno přidala rozsáhlou „ukázku“ z jeho knihy aforismů. Imho je to za hranou ukázky, a proto by měl být oddíl odstraněn a z historie všechny postižené verze skryty. Nějaké námitky? — Gumruch (disk.) 23. 7. 2017, 22:54 (CEST)

Toto není za hranou ukázky. S takovou bys musel smazat kupř. celé Wikicitáty, ty jsou složeny jen z takových úryvků. --Martin Urbanec (diskuse) 23. 7. 2017, 23:18 (CEST)
To určitě je za hranou ukázky. Není možné, aby třetina encyklopedického hesla byla tvořena doslovnými citacemi. (Wikicitáty nejsou tvořeny rozsáhlými úryvky z jednoho díla, ale jsou sbírkou mnoha různých citátů z různých děl/článků/příležitostí...).
I kdyby ale něco takového bylo např. pro Wikicitáty přijatelné, tak Wikipedie je encyklopedie a hesla na Wikipedii nemají být sbírkou citátů. Protože zde nemáme pravidlo týkající se citátů, odkazuji alespoň pro inspiraci na en:Wikipedia:Quotations#Overuse: Overuse happens when:.
 • a quotation is used without pertinence: it is presented visually on the page, but its relevance is not explained anywhere
 • the quotes dominate the article or section..
--Jan.Kamenicek (diskuse) 24. 7. 2017, 01:34 (CEST)

Al. Masák[editovat | editovat zdroj]

Nedaří se mi zjistit úmrtí autora kresby Al. Masáka. Nevěděl by někdo? --Palu (diskuse) 4. 8. 2017, 11:25 (CEST)

Mohl by to být tento. A fotky jsou od Vilíma. — Gumruch (disk.) 6. 8. 2017, 20:54 (CEST)
Jo, to bude asi on. Díky moc. --Palu (diskuse) 6. 8. 2017, 22:24 (CEST)
A těch signatur na fotkách bych si taky nevšiml, díky i za to :-) --Palu (diskuse) 6. 8. 2017, 22:31 (CEST)

Dokumenty Evropské komise[editovat | editovat zdroj]

Dobré poledne, všiml jsem si, že na dokumentech EK bývá uvedeno „Opakované použití povoleno pod podmínkou uvedení zdroje.“ Z rozhodnutí komise 2011/833/EU jsem to pochopil tak, že tato licence naplňuje znaky svobodné licence, neboť umožňuje použití bez omezení, pod otevřenou licencí nebo pod některou z uvedených podmínek v článku 6, odst. 2. Například tedy u Bílé knihy o budoucnosti Evropy a jejím dalším směřování je jako jediná podmínka stanoveno ono uvedení zdroje, takže to chápu jako svobodné, ale o úpravě tam není výslovná zmínka (jen obecné „opakované použití“, které IMHO zahrnuje i úpravu). Nejvíc mi není jasné jestli, pokud se použije stanovení podmínky „povinnost nezkreslovat původní význam nebo sdělení dokumentů,“ znamená to, že takový dokument není svobodný. --Venca24 (diskuse) 20. 8. 2017, 11:46 (CEST)

Ahoj, na Commons to zjevně řešili a vytvořili c:Template:European Union Government. Chápu to tedy tak, že pokud na konkrétní stránce není řečeno jinak, lze použít odkazovanou lic. šablonu a materiál nahrát na Commons. --Martin Urbanec (diskuse) 20. 8. 2017, 17:57 (CEST)