Wikipedie:Pod lípou (práva)

Přidat téma
Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Archivy
Zkratka:
  • WP:PLP
Pod právnickou lípou
Pod právnickou lípou

U tohoto stolu hospody Pod lípou se diskutuje o autorských právech, licencích a záležitostech s nimi spojených.

Vyřízlé obrázky[editovat | editovat zdroj]

Obrázky z webů veřejné správy jsou při použití šablony PD-CzechGov, mazány. Je situace jiná, pokud jsou vyřízlé z dokumentů, např. letáků, na něž lze aplikovat licenci, resp. pokryje licence celý obsah včetně obrázků? Konkrétně: Roman Prymula a Adam Vojtěch vyříznutí z letáku MZ ČR. --Kacir 14. 10. 2022, 17:45 (CEST)Odpovědět[odpovědět]

Bohužel, šablonu PD-CzechGov (a tedy úřední dílo) nelze jen tak použít na cokoliv, co se vyskytne na internetových stránkách úřadů. --Jklamo (diskuse) 27. 10. 2022, 16:00 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Díky, takže má smysl založit DOS.@Xth-Floor: --Kacir 29. 10. 2022, 08:29 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Tyto letáky se nevyskytly pouze na internetových stránkách úřadů, ale byly (či měly být) distribuovány do všech poštovních schránek. Jinak o smazání těchto fotografií již diskuze proběhla s výsledkem, že budou zachovány (edit: zde a zde). To nemá žádnou váhu? --Xth-Floor (diskuse) 29. 10. 2022, 13:13 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Pokud správně interpretuju – nechť mě přispěvatelé opraví –, tak do diskuse přímo o obrázku se v prvním DOSu (dále) zapojil pouze Draceane. Předmětem druhého DOSu byl samotný leták, tj. soubor viditelný v článcích, nikoli obrázky. Venca24 přímo k nim uvedl: Nevím, jestli už se někde diskutovaly oficiální portréty veřejných institucí ČR a s jakým výsledkem, ale pokud by nespadaly pod PD, není to ani důvod ke smazání celého souboru a můžeme je v souboru vynechat, což je fakticky stejný typ dotazu, na který se zde ptám – oficiální portréty v letáku. Shlomo vztáhnul příspěvek k letáku a na přebírání fotografií by mě zajímal také jeho názor. Zakladatel DOSu se v reakcích vymezil i k obrázkům, které podle jeho názoru v dílech uvolněných pod PD-CzechGov nespadají pod tuto licenci ([1], [2]), což by mělo konvenovat s názorem Jklama. --Kacir 29. 10. 2022, 19:52 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Úplně si nejsem jistý, jestli se PD-CzechGov vztahuje na letáček. Ale pokud ano, potom by se logicky mělo vztahovat na jakoukoliv jeho část, tedy i na obrázek. K opačnému přístupu by bylo ekvivalentní, že by se ochrana podle autorského práva nevztahovala na zákon o obchodních korporacích, ale na paragraf 8 by se vztahovala, tzn. zákon jako celek by bylo možné okopírovat, ale samotný paragraf 8 nikoliv. Nedává to smysl. Může Jklamo prosím vysvětlit, zda své vyjádření výše vztahoval k celému letáku, nebo jen k fotografii, a proč? --Marek Genius (diskuse) 29. 10. 2022, 21:09 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Ne, takhle přímočaře to nefunguje. Vynětí úředního díla z autorskoprávní ochrany nelze automaticky vztáhnout na jakoukoli jeho část, jinak bychom dospěli k absurdním závěrům. Jeden příklad: rozsudek NSS ohledně práv k logu PRIM [3] je bezpochyby úředním dílem vyňatým z autorskoprávní ochrany podle § 3 AZ. Jeho součástí je i zobrazení předmětného loga pro účely identifikace předmětu sporu. Pokud by zařazením loga do úředního díla došlo i k jeho úplnému vynětí z autorskoprávní ochrany, pak rozsudek, který by autorskoprávní ochranu ve svém výroku potvrdil, současně by ji vydáním rozsudku fakticky zrušil. Což je samozřejmě nesmysl. Předpokládám tedy spíš, že u díla odvozeného z úředního díla musí být pro jeho vynětí z autorskoprávní ochrany být rovněž splněny podmínky § 3.--Shlomo (diskuse) 30. 10. 2022, 07:23 (CET)Odpovědět[odpovědět]
Příklad je to zajímavý, ale rozhodně v něm nevidím paralelu ke stávající situaci. Logo má krom autorskoprávní ochrany i ochranu plynoucí ze zákona o ochranných známkách. Během soudního procesu bylo nutné s logem pracovat, takže je logické, že se dostalo do úřední dokumentace, aniž by pozbylo výše uvedených ochran. My tu ale řešíme informační leták, jehož cíle bylo dostat v něm obsažené informace adresně ke každé jednotlivé osobě. Cílem letáku tedy není - jako v případě rozsudku - splnit rutinní zákonnou povinnost a zveřejnit rozsudek, který se neobejde bez zobrazení loga. Leták nevznikl na základě zákonné povinnosti, ale na základě úředního rozhodnutí předat jeho obsah všem, přičemž rozhodnutí o tom, co bude jeho obsahem, bylo zcela na libovůli autorů tohoto rozhodnutí. Fotografie tedy nebyly zahrnuty z důvodu nějaké zákonné povinnosti (není tedy důvod předpokládat, že se na ně proto nevztahuje status úředního díla) a zcela jistě se na ně nevztahuje ani ochrana ze strany zákona o ochranných známkách (aby byl důvod k situaci přistupovat stejně jako v případě uvedeného příkladu). Vzhledem k tomu, že zde již proběhl DoS, ve kterém se řešil nejen leták jako takový, ale i jeho obsah, a vzhledem k tomu, že se od uzavření DoS nijak nezměnily okolnosti, za kterých byla situace posuzována, nevidím jediný důvod ji znovu otevírat. --Xth-Floor (diskuse) 30. 10. 2022, 08:12 (CET)Odpovědět[odpovědět]
@Shlomo: Přemýšlel jsem nad tím. A je to podle mě něco jiného. $ 3 autorského zákona jmenuje díla, na která se nevztahuje autorskoprávní ochrana. A autorskoprávní ochrana chrání před neoprávněným nakládáním s dílem. Tím může být kopírování, prodej, promítání atd. A spadá pod to i libovolná úprava díla a tvorba odvozených děl. Vykládám si to tedy tak, že § 3 říká, že s těmito typy děl je možné libovolně nakládat, neboť se na ně zbytek autorského zákona nevztahuje. Nejsou tím ale dotčeny jiné zákony. Na toto logo PRIM se tedy vztahuje zákon o ochranných známkách, ostatně obě loga jsou velmi primitvní, to první je jenom nějaký nápis v nějakém fontu u toho druhého je navíc ještě oblouček. Ale podle mě by to nesplnilo už ani podmínku na originalitu díla. Na Commons máme spoustu i složitějších log, a přesto je tam máme jako volná díla. Ostatně o státním znaku nikdo nepochybuje, že je úředním dílem dle § 3, a přesto se na jeho užívání vztahuje zákon o užívání státních symbolů České republiky. Kromě toho v tomto rozhodnutí ani nebylo třeba loga PRIM umisťovat, zcela by postačovalo číslo ochranné známky, tím by nemohlo dojít ke sporu, jakého loga se rozhodnutí týká.
Ani s argumentem již zesnulého wikimediána Patricka Rogela, že úřední dílo je jenom text, nikoliv obrázek, nemohu souhlasit. Součástí právních předpisů jsou obrázky běžně, ať už je to zákon o státních symbolech České republiky, ať jsou to dopravní značky, které jsou součástí přílohy vyhlášky, ať je to vzor občanského průkazu. Čistě hypoteticky, kdyby se v budoucnu v Parlamentu rozhodli, že zákony přiblíží mladým, a začali je vydávat ve formě videí, tak na tato videa by se vztahoval § 3.
Zajímavě to popisuje Albert Horáčekhospodě U Commons.
--Marek Genius (diskuse) 2. 11. 2022, 11:29 (CET)Odpovědět[odpovědět]
Kdyby to bylo na mě, tak bych řekl, že tento leták úředním dílem dle § 3 není. Vycházím z tohoto: není pochyb o tom, že vyhláška ministerstva úředním dílem je. Zároveň taky nikdo nepochybuje, že internetové stránky úředním dílem nejsou (v zápatí mají obvykle copyright, i když MZ ČR copyright zrovna nemá). A tento leták je graficky, obsahem, stylem daleko více podobný například článku vydanému ministerstvem než vyhlášce. Takže pakliže je tento leták úředním dílem, tak potom nevím, proč by jím neměl být téměř jakýkoliv článek (např. aktuality/novinky) nebo jiná stránka na webu. Rovněž si ani úplně nemyslím, že veřejnost má nějaký extra zájem mít tento leták, jako spíš že Ministerstvo má (mělo) zájem na tom, aby se leták k veřejnosti dostal. Ale dovedu pochopit i opačný názor. Když to stihnu, tak bych se dnes v knihovně podíval na nějaký komentář k autorskému zákonu, jestli tam něco o úředních dílech nebude. --Marek Genius (diskuse) 2. 11. 2022, 11:50 (CET)Odpovědět[odpovědět]
À propos daleko lepší než zakládat nějaký DOS je prostě napsat dotaz na ministerstvo. Zkusil to někdo? Pokud se jim pošle dotaz podle zákona o svobodném přístupu k informacím, tak máme jistotu, že odpoví, a odpověď nejspíš zveřejní na webu. --Marek Genius (diskuse) 29. 10. 2022, 21:53 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Zákon o svobodném přístupu k informacím neukládá ministerstvu zdravotnictví poskytovat žadatelům zdarma právní poradenství ohledně otázek autorského práva. Lze se jich samozřejmě zeptat, zda fotografii uvolnili k použití pod některou z licencí CC (na to by odpovědět ze zákona měli), popřípadě je požádat, zda by byli ochotni tak učinit (na to odpovídat nemusí, případně můžou odpovědět zamítavě…)--Shlomo (diskuse) 30. 10. 2022, 07:34 (CET)Odpovědět[odpovědět]
@Shlomo: Ano, takto jsem to myslel. Prostě ten dotaz našroubovat na zákon o svobodném přístupu k informacím (Vydali jste tento dokument jako úřední dílo ve smyslu § 3 autorského zákona? Je tato fotografie součástí tohoto dokumentu? Je tato fotografie úředním dílem ve smyslu § 3?). Pokud by odpověděli zamítavě, tak bych se tím řídil. Ne, že bychom museli (hypoteticky, kdyby napsali, že si nepřejí, abychom na Commons měli třeba soubor Soubor:Mimořádné opatření - nařízení karantény pro osoby blízké.pdf, tak bychom ho taky nemazali, protože v tomto případě není pochyb, že jde o opatření obecné povahy). Ale vzhledem k tomu, že tento letáček není až tak důležitý a stejně o něm máme pochybnosti, tak bych se přáním Ministerstva zdravotnictví asi řídil. Pokud by se nikomu jinému ten dotaz na Ministerstvo posílat nechtělo, klidně bych ho poslal já, o ty dvě stovky za dotaz mě už neubyde. --Marek Genius (diskuse) 2. 11. 2022, 11:39 (CET)Odpovědět[odpovědět]
V minulosti WMČR inzerovala, že je možnost položit otázku ohledně autorských práv právníkovi. Tohle mi přijde jako typický dotaz pro tohoto právníka. --JAnD (diskuse) 31. 10. 2022, 08:39 (CET)Odpovědět[odpovědět]
Jasně, beru to tak, že dotaz zazněl a mrknu se na to ;-) --Milan Holecek (diskuse) 17. 2. 2023, 10:35 (CET)Odpovědět[odpovědět]
Tento konkrétní leták byl vydán v rámci výkonu působnosti MzČR jako dokument s informační hodnotou určený pro širokou veřejnost, proto může být posouzen jako "jiné dílo, u něhož je veřejný zájem na vyloučení z ochrany" podle § 3 AutZ. Jakékoliv jiné posouzení by bylo v rozporu s účelem a povahou tohoto dokumentu. Nutno dodat, že výčet úředních děl v § 3 AutZ je demonstrativní (neúplný) a neomezuje se pouze na texty (= literární díla). Součástí letáku jsou podobizny dvou veřejných činitelů, které mohou být předmětem ochrany dle práva na podobiznu (§ 85 obč. zák.). Obecně platí, že "rozšiřovat podobu člověka je možné jen s jeho svolením". Podle § 88 odst. 2 obč. zák. není takového svolení potřeba, pokud se "podobizna ... pořídí na základě zákona k úřednímu účelu nebo v případě, že někdo veřejně vystoupí v záležitosti veřejného zájmu". V daném případě je s jistotou splněna druhá hypotéza (zdá se však, že i první). Závěr ve vztahu k letáku mám takový, že jeho obsah je volný k použití. Podobným způsobem se však musí zkoumat každý případný zdrojový dokument. --Milan Holecek (diskuse) 21. 2. 2023, 14:29 (CET)Odpovědět[odpovědět]
Děkuji za rozbor situace ohledně letáku. Ten byl ovšem již dříve prodiskutován na commons a uzavřen v podstatě v souladu s tím, co píšete zde. Předmětem tohoto dotazu byl spíše status fotek (a potažmo jiných součástí), které byly z letáku „vyříznuty“ (či jinak vypreparovány). Pokusil jsem se zformulovat relevantní otázky; máte-li zájem, můžete se k nim vyjádřit:
  1. Platí názor Marka Genia, že je-li letáček volným dílem, … potom by se [to] logicky mělo vztahovat na jakoukoliv jeho část, tedy i na obrázek, a to bez ohledu na to, jestli taková osamostatněná část splňuje podmínku veřejného zájmu na vyloučení z ochrany? Pokud ano, nabízí se otázka, zda lze z letáčku „vyříznout“ jako PD-CzechGov uveřejnit i další jeho součásti (např. logo České pošty, použitý font atp.)?
  2. Je vyloučení z ochrany podle generální klauzule podmíněno trváním veřejného zájmu (tedy dočasné), nebo jednou daný veřejný zájem vylučuje takové dílo z ochrany navždy? Je-li dočasné, pak je na čase přehodnotit užití PD-CzechGov nejen pro vyříznuté obrázky, ale i pro letáček samotný…
  3. Jelikož Wikimedia Commons podléhá právu USA a díla tam zveřejněná tedy musí především respektovat americké autorské právo, jaký je autorskoprávní status letáku a z něj „vyříznutých“ částí z této perspektivy?
Budu rád za vaše případné vyjádření, třeba i jen k jednotlivým otázkám. --Shlomo (diskuse) 27. 2. 2023, 08:26 (CET)Odpovědět[odpovědět]
Zájem mám, tak jdeme na to :-)
ad 1) Za mě takový závěr nelze učinit a je nezbytné víceprvkový leták vnímat jako souborné dílo složené z dílčích prvků, které mohou/nemusí mít svou specifickou ochranu. Pro využití na letáku (jako celku) mohla být tato ochrana prolomena, ale nelze z toho vyvodit, že je prolomena absolutně i v izolovaném použití; zvlášť není-li tam přítomný veřejný zájem.
ad 2) Je-li veřejný zájem jednou dán/dovozen, má trvalou povahu, nikoliv dočasnou.
ad 3) Nevím, zda správně chápu otázku... nicméně vzniklo-li autorské dílo v ČR, posuzuji možnosti jeho užití dle autorského práva ČR. při publikaci na Commons mě pak zajímají podmínky Commons. --milanbey (diskuse) 9. 3. 2023, 16:51 (CET)Odpovědět[odpovědět]
Děkuji za vyjádření.
ad 1: Vidím to podobně. V tom případě zřejmě bude na místě znovu navrhnout na Commons smazání oněch dvou vyříznutých fotek.
ad 2: No veřejný zájem trvalou povahu IMHO mít může, ale nemusí; extrémní příklad budou třeba Hitlerovy proslovy, kde se někdejší veřejný zájem na jejich šíření po konci války překlopil ve veřejný zájem na jejich nešíření. V našem případě lze říci, že veřejný zájem na šíření letáku vysvětlujícího protipandemická opatření po skončení platnosti opatření a skončení pandemie zanikl, nebo je přinejmenším výrazně oslabený. Máme tomu tedy rozumět tak, že je-li jednou dán veřejný zájem na vyloučení z ochrany, pak takové vyloučení je trvalé? Nebo to znamená, že k vyloučení z ochrany dochází pouze u takových děl, u nichž je dán/dovozen/prokázán trvalý veřejný zájem na vyloučení?
ad 3: I když dílo vzniklo v ČR, jeho uveřejnění na Commons je uveřejněním v USA a musí tedy být v souladu i s právem USA (resp. především s právem USA). Půjdeme-li na podmínky Commons, tak ty to samozřejmě respektují a ještě přitvrďují: Dílo zveřejněné jako volné musí být podle nich volným dílem jak v USA, tak i v zemi původu. Nicméně pokud jsme u vyříznutých obrázků dospěli k závěru, že v ČR volným dílem nejsou, není třeba jejich americký status řešit, protože tak jako tak na Commons být nemohou.--Shlomo (diskuse) 9. 3. 2023, 18:50 (CET)Odpovědět[odpovědět]
ad 1) Domnívám se, že tyto konkrétní 2 fotky jsou ok (řešeno přes právo na podobiznu). Tím nechci zasahovat do projednání příp. výmazu.
ad 2) Chápu uvedený příklad, ale kupř. Mein Kampf se stále vydává nebo ne...? Já jsem přesvědčený, že jednou daný veřejný zájem nezaniká. V jeho počátku přeci nevíme, zda časem společnost nezmění postoj, resp. zda je trvalý či dočasný.
ad 3) Tohle je komplexní otázka a v tuto chvíli k ní nemám potřebné informace. Mohu jen polemizovat, zda po mě někdo může legitimně chtít, jakožto uživateli služby dostupné v ČR, abych znal/řešil právo USA? Zda-li to není naopak, že poskytovatel služby dostupné v ČR je povinen respektovat a přijmout právní režim místa poskytnutí služby, příp. jej modifikovat v mezích možností prostřednictvím vlastních Podmínek použití služby...? --milanbey (diskuse) 9. 3. 2023, 21:14 (CET)Odpovědět[odpovědět]
ad 1: No já se oproti tomu domnívám, že § 88 OZ řeší pouze ochranu osobnosti a otázku potřeby souhlasu zobrazené osoby, nikoli autorská práva a otázku souhlasu autora podobizny. Opačný názor by šel hodně daleko za běžné metody výkladu. Existuje nějaká literatura či judikatura, která by takový interpretační směr aspoň naznačovala?--Shlomo (diskuse) 9. 3. 2023, 22:11 (CET)Odpovědět[odpovědět]
S námitkou souhlasím, je to tak. Proto jsem se vyslovil pouze domněnkou. Museli bychom si projít celé kolečko - je/není ta fotka předmětem ochrany dle AutZ? dle ObčZ a dalších? má/nemá výjimku? kdo vykonává k fotce aut. práva? jaký má licenční režim? je to na malou rešerši. --milanbey (diskuse) 9. 3. 2023, 22:34 (CET)Odpovědět[odpovědět]
Z toho důvodu zřejmě kolega JAn Dudík navrhoval obrátit se na právníka… --Shlomo (diskuse) 12. 3. 2023, 07:42 (CET)Odpovědět[odpovědět]

Občanské průkazy žijících osob[editovat | editovat zdroj]

Jak je to s nahráváním občanek, zejména u žijících osob jako v případě Janečka – KJ PD-CzechGov.png? IMO je to za hranou. Bez otrsnutí není ani zřejmé, že by k tomu dala osoba svolení a že se vůbec jedná o pravý dokument. Podobné doklady bych nahrával jen v případech jako je Palach, tedy ve formě exponátů na výstavách historických osobností. Harold@Harold: už revertoval, občanka zůstává na sk iw. --Kacir 1. 12. 2022, 12:25 (CET)Odpovědět[odpovědět]

PD-GOV to bude, takže otrsnutí asi není potřeba, ale souhlasím, podle mě to je u žijících osob zcela za hranou, nehledě na to, jestli snímek daná osoba sama zveřejnila na sociálních sítích. Navíc mi ani není jasné, k čemu by takový snímek měl sloužit, co konkrétního jím chce uploader, případně editor, který jí vloží do článku, ilustrovat. Na sk: jsem to už taky revertoval. --Harold (diskuse) 1. 12. 2022, 12:43 (CET)Odpovědět[odpovědět]
Asi spíš ne, od toho jsou specimen verze. --frettie.net (diskuse) 1. 12. 2022, 15:42 (CET)Odpovědět[odpovědět]
@Kacir Nejsem si jist, zda ke smazání je i právní důvod (původně OP zveřejnil sám Janeček => se zveřejněňováním asi souhlasí). V každém případě jde dle mého soubor mimo záběr Commons, těžko totiž občanku kohokoli žijícího považovat za "vzdělávací materiál". K ukázání, jak české občanky vypadají, slouží specimeny, jak říká @Frettie.
Obrázek jsem nominoval na smazání, a uvidíme, jak se k tomu postaví Commons admini. --Martin Urbanec (diskuse) 1. 12. 2022, 16:32 (CET)Odpovědět[odpovědět]
V poledne jsem se díval na Commons:Out of scope pro případný DOS, který jsi už tedy založil. Pokud doklad zveřejnil samotný držitel, pak bych od uploadera očekával, že odkáže na zdroj. Stěží se domnívat, že si někdo řekne o občanku, aby si ji mohl ofotit. Pak zbývá možnost nálezu, což je taky za hranou.--Kacir 1. 12. 2022, 18:18 (CET)Odpovědět[odpovědět]

Fotografie ze starších reklamních materiálů[editovat | editovat zdroj]

Mám reklamní tiskoviny z let 1960-1990 a fotografie z nich by se hodily do některých článků o počítačích. Na fotografii je obvykle sestava počítače, někde navíc model(ka). Autor fotografií není uveden, výrobcem tiskoviny je už neexistující podnik. Je možné takovou fotografii přefotit a použít? --A07GJR (diskuse) 9. 12. 2022, 10:09 (CET)Odpovědět[odpovědět]

To asi nepůjde: i kdyby šlo o pravá anonymní díla – a to je otázka – pořád je doba ochrany 70 let od zveřejnění a práva vykonává ten, kdo je zveřejnil, nebo jeho právní nástupce (kterého každá právnická osoba bude mít).--RPekař (diskuse) 9. 12. 2022, 10:23 (CET)Odpovědět[odpovědět]

Náprava nepřiznaného převzetí obsahu[editovat | editovat zdroj]

Koukám na instrukce k nepřiznanému převzetí obsahu. K vzorovému textu pro oslovení:

  • mám jej za hodně agresivní - rovnou se říká o peníze a vyhrožuje soudem. Rozhodně text nevnímám jako žádost, natož "příjemný a slušný tón"
  • čekal bych jednoduché instrukce pro nápravu + ukázku/vzor, jak to má "správně" vypadat (předpokládám neznalost, nikoliv úmysl)
  • je o fotce (což mi nevadí, řeším nepřiznanou z Commons), ale přeci jenom instrukce mluví o textovém obsahu Wikipedie, což je hlavní doména encyklopedie

Opravdu se toto používá? --Laďa Nešněra (diskuse) 6. 1. 2023, 17:11 (CET)Odpovědět[odpovědět]