Wikipedie:Pod lípou (práva)

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání
Pod právnickou lípou
Pod „právnickou“ lípou

U tohoto stolu hospody Pod lípou se diskutuje o autorských právech, licencích a záležitostech s nimi spojených.

Legalita log[editovat | editovat zdroj]

Před nedávnem bylo odmítnuto v této diskusi toto logo na základě tohoto rozsudku týkajícího se tohoto loga. Rozsudek se zabýval prahem originality. Poukazoval jsem na to, že argumenty rozsudku lze vztáhnout na všechna česká loga, jejichž uvolnění spadá pod tento tzv. práh originality, např. toto, toto a toto, a teď si všímám, že k tomu byla vedena ještě diskuse zde. Přesto vše zůstává při starém a ačkoliv jsme jedno logo k užívání zakázali, další loga daleko závažnějšího charakteru, průmyslově široce užívaná, užíváme normálně, např. zde, zde nebo zde. Chtěl bych iniciovat dořešení záležitosti, ideálně by bylo dobré určit, jestli v Česku skutečně toto platí nebo neplatí a na základě toho tuto určující stránku aktualizovat o stav v Česku. V současnosti totiž tato stránka užití těchto log z českého prostředí povoluje, navzdory tomu, že uvedený soudní rozsudek je dost možná zakazuje. V druhém kroku by se pak případně, pokud to tak dopadne, oznámil na Commons okruh souborů, kterých se to týká a vyřešil by se jejich autorskoprávní stav, ať už smazáním nebo aplikováním jiného řešení, které vzejde z výsledku této iniciativy. Bylo by dobré, kdyby se k tomu vyjádřil na rozdíl od předchozích debat také nějaký skutečný právník - má třeba pobočka k dispozici nějaký kontakt, který může využít? To by mohl vědět třeba Aktron. Výsledkem iniciativy by měl být jasný návod pro všechny a pro všechna loga z českého prostředí, podle kterého se každý zorientuje a bude ihned vědět, jestli dané logo ano nebo dané logo ne. Prosím o pomoc s touto iniciativou kolegy Shloma, Marv1Na a další, kteří se v autorském právu nějak více vyznají. Díky, --Palu (diskuse) 28. 12. 2016, 13:51 (CET)

 • Na tu diskusi, které jste si teď všiml, jsem vás upozorňoval už před dvěma měsíci…
 • Uvedený rozsudek použití žádného loga nezakazuje, takové rozhodnutí leží zcela mimo věcnou působnost NSS. Otázkou toho tzv. "prahu originality" se ovšem skutečně zabývá a formuluje právní názor, který má nezanedbatelnou argumentační sílu, přestože jako precedent pro občanskoprávní vztahy je nepoužitelný.
 • Domnívám se (obzváště ve světle zmíněného rozsudku NSS), že odkazovaná loga Budvaru, Škody a Agrofertu ten tzv. "práh originality" z pohledu českého práva dosahují či překračují. U Budvaru a Škodovky je slušná šance, že autorská práva k logu (v původní verzi) již zanikla uplynutím příslušné doby ochrany; u odvozených verzí (Budvar s nápisem "národní podnik", který určitě v této podobě nepochází z XIX. stol.) je naopak možné, že "autorský" přínos zpracovatele není dostatečně relevantní (nedosahuje "prahu originality") a směrodatná jsou pouze (již zaniklá) práva původního autora.
 • Jasný návod pro všechna loga z českého prostředí (ať už si ho vymezíme jakkoli, u nadnárodních korporací to může být docela problém...) asi není příliš realistický cíl. Jak můžete sám vidět, i u ostatních zemí je uvedena spíše kazuistika, tedy jednotlivé případy log, u kterých místně příslušné soudy jejich způsobilost k autorskoprávní ochraně přiznaly či odmítly. Ojediněle tam najdete jakési obecné poučky pro danou zemi, která ale k "jasnému návodu" mají stále dosti daleko. Nehledě k tomu, že otázka "prahu originality" je jen jedna z dílčích otázek, takže ani jasná odpověď na ni nemusí ještě dávat jasnou zprávu, zda předmětné logo je či není možné použít. Nicméně souhlasím, že by bylo dobré tam nějaké instrukce pro české (příp. i slovenské) právní prostředí mít.
 • Pokud mě a další diskutující nepovažujete za dostatečně "skutečné" právníky, je prý možné prostřednictvím Wikimedia ČR využít služeb odborníků z advokátní kanceláře Counsel – Koutná & Slušná. Nicméně bylo by dobré si předem ujasnit, s jakým dotazem se na ně hodláme obrátit.--Shlomo (diskuse) 28. 12. 2016, 17:25 (CET)
Myslím, že ti právníci by mohli pomoct. Třeba já osobně jsem se považoval donedávna za průměrně znalého autorského práva, ale po tom, co jsem dostal od vás a kolegů vyjádření, že podle toho rozsudku se zdá, že u nápisu na krabici stačí, aby byl vyveden s nějakou zvláštní výplní písma, k tomu, aby šlo o porušení autorských práv, přestal jsem se cítit být v kramflecích. Jestli se v tom nevyznám já, pak se v tom určitě nevyzná nějaký nezkušený nováček a právě proto by bylo velmi přínosné, aby byla zpracována nějaká návodná kostra co se smí a co ne. I kdyby by byla zpracována jenom na základě několika případů a jejich popisu, jak píšete, tak je to pro kohokoliv z nás lepší, než tady hádat který z těch souborů je použitelný a který už je za hranou. Já jsem žil donedávna v přesvědčení, že každé logo, které je vyvedeno jednoduchými linkami a tahy, s jednoduchými tvary a barvami, je volné, protože nepřekračuje onen práh originality, přesně podle obecného popisu na té stránce na Commons. Mezi to jsem počítal právě i to logo Prim v rozsudku, kterým bylo argumentováno v rozhodnutí, že logo na krabici už je za hranou, protože i logo Prim je podle rozsudku za hranou. Mým cílem je tedy skutečně pomoct nejen mě, ale i těm začátečníkům pochopit principy, kterými se to rozhodnutí má řídit. --Palu (diskuse) 28. 12. 2016, 17:40 (CET)
Ze zkušenosti na Commons vím, že tamní praxe log je velmi nejednotná a že v nejednom případu záleží „pouze“ na vyhodnocujícím správci, bez kvalifikovaného odhadu výsledku. V tomto ohledu nevím, jestli by externí právní názory hrály roli hlavního důvodu ponechání, jestli by měly být tvořeny ad hoc ke každému případu, ale v tom bych byl spíše skeptický.--Kacir 28. 12. 2016, 17:45 (CET)
Důležité není ani tak vědět co je povoleno, jako spíš vědět, co je určitě zakázáno, třeba s přihlédnutím k obvyklé rozhodovací praxi českých soudů. Jinými slovy by bylo potřeba mít pochopitelný návod "co určitě nenahrávat". Když se smaže něco, co tam být smí, je to určitě škoda, ale je to i lepší situace, než když se tam ponechá něco, co tam být nesmí kvůli porušení autorských práv. A určitě je lepší to vyřešit takto obecně než se s každým souborem obracet pod právnickou lípu, jestli je možné ho použít. --Palu (diskuse) 28. 12. 2016, 19:22 (CET)
Problém vidím stále především v existenci (IMO poměrně nejasné) šedé zóny, kdy není jasné, jestli logo ještě splňuje podmínky nahrání. Vloni jsem se na to ptal, když mně přišlo zvláštní, že bylo např. smazáno logo ČSSD, ale „originálnější“ znak STANu nikoho nevzrušoval.--Kacir 28. 12. 2016, 20:01 (CET)
A právě k tomu by mohl pomoci právnický výklad (ono kolik uživatelů, tolik přístupů vychází z toho, že Česko nemá zpracovaný oddíl v Commons:TOO). Jak jsem psal výše, teď bych byl opatrný, nicméně stále doufám, že by bylo možné pomocí trochu sofistikovanějšího právního rámce obhájit nějakou rozumnější hranici originality (než jak ji chápu, že byla nastavena ve zmiňovaném rozsudku). --marv1N (diskuse) 28. 12. 2016, 21:24 (CET)
Ono je to tak trochu dvojsečné. Jakmile Česko zpracovaný oddíl v TOO mít bude (N. B. zaštítěný autoritou "skutečného" právníka...), tak řada uživatelů, editorů a možná i adminů bude brát takové (nutně zobecňující a zjednodušující) vodítko jako ultimátní autoritu a zacházet s ním jako s normativním textem síly ústavního zákona - vždyť přece "jde o dodržování autorských práv, které je základním pilířem projektů WF". Nehledě na to, že (nejen) české soudy ve věcech tohoto typu často rozhodují "po důkladném zohlednění specifických okolností konkrétního případu", (kterýmžto eufemismem si za mých mladých let s oblibou ulevoval jistý profesor obchodního práva jsa pohoršen naprostou nepředvídatelností rozhodovací praxe v oblasti hospodářské soutěže...) Dát v takové situaci bezpečný, pochopitelný a použitelný obecný návod je prakticky neproveditelné. --Shlomo (diskuse) 28. 12. 2016, 22:00 (CET)
Stále jsem přesvědčen, že je výrazně lepší mít aspoň nějaký návod, než ten, který v ToO je teď a podle kterého smím uploadovat téměř cokoliv a přitom je mi tady potom vysvětleno, že nápis z krabice jsem uploadovat nesměl a že ho nesmím v článku použít. To je stav skutečně úplně na nic a cokoliv bude lepší než tohle. Proto jsem pro, aby jsme se pokusili nějaký dotaz na ty právníky zformulovat tak, abychom nějaké rozumné vodítko získali. --Palu (diskuse) 29. 12. 2016, 00:15 (CET)
Kolegové, nějaké nápady, jak formulovat konkrétně dotaz? --Palu (diskuse) 30. 12. 2016, 23:14 (CET)

Dotaz bych asi formuloval prostě, výstižně a bez zbytečné omáčky. Ostatně tu omáčku si většinou spíš odhadujeme a vymýšlíme, než abychom mluvili nějak erudovaně a právě tu omáčku bychom chtěli od fundovaných lidí zjistit. Takže bych to formuloval nějak takto:

Vážení, dostali jsme se na české Wikipedii do situace, kdy nejsme schopni objektivně rozhodovat, která z log nebo i dalších obrázků v českém prostředí obstojí před autorským zákonem jako volná díla z důvodu nedosažení tzv. prahu originality. Nevíme tak vlastně, jestli jsou některé obrázky v našich článcích legálně. Proběhly nějaké diskuse, ale dohromady jsme k tomu nezjistili nic. Našli jsme tento rozsudek, který hovoří o dílech tzv. Malé mince, a ten nás nahlodal v našem přesvědčení, že výklad stránky na Commons je použitelný i pro české prostředí. Máme tak následující dotazy:
1) Je v českém prostředí vůbec aplikovatelný princip prahu originality, nebo je českými soudy kladen tento práh tak nízko, že v praxi jde v českém prostředí o nefunkční možnost a žádné logo není podle tohoto principu de facto volné?
2) Je reálné poptávat od vás nějaký návod, kde je hranice, která by byla v rámci možností posouzena českými soudy bezpečně jako nepřekročení prahu originality, čili ve prospěch volnosti díla? Pokud je reálná možnost stanovit aspoň přibližně tuto hranici, mohli byste takový návod poskytnout? Cílem není naprostá přesnost, protože chápeme, že té nejspíše nelze dosáhnout, nicméně pomohly by nám aspoň nějaké návodné příklady a konkrétní ukázkové důvody proč by to bylo posouzeno tak či onak.
3) Pokud je na Commons soubor, který je uvolněný pro nedostatečný práh originality podle zákonů jiných jurisdikcí, a ukáže se podle vašeho případného návodu, že z hlediska českých zákonů možná volný není, stačí ho prostě na cs.wiki nepoužít nebo je potřeba na to upozornit i na mezinárodním (čili i českém) Commons? A pokud upozornit, tak jak moc - stačí informační text o této skutečnosti u daného obrázku ("v ČR obrázek není volným dílem"), nebo je potřeba soubor smazat a převést ho jen na ty Wikipedie, kde je legální?
Případně - máte k tomu nějaké další postřehy, které by nám mohli pomoci sepsat nějaké pravidlo?
Děkujeme mnohokrát, s pozdravem vaši čeští wikipedisté.

Tohle je samozřejmě jenom nástřel k další diskusi a budu rád za jakékoliv připomínky, jakékoliv ladění, jakoukoliv kritiku i vylepšení dotazu apod. Nakonec to až tak stručné není, jak jsem to zamýšlel. Možná to okořenit příklady log nebo odkazy na naše související diskuse? Ping: Shlomo, Kacir, marv1N, případně pozvěte další kolegy. --Palu (diskuse) 3. 1. 2017, 21:35 (CET)

Díky, že jste se toho ujal. Terminologická pozn: Myslel jsem, že dílo buď dosahuje nebo nedosahuje prahu originality, že je dílo volné "v rámci tzv. prahu originality" je pro mě matoucí (nebo jak to říct) obrat. Přijde mi, že třetí bod nemusíme řešit, pokud se jedná o dílo zahraniční a zároveň podle příslušné zahraniční právní úpravy je volné, tak by v Česku dílo nemělo být chráněno "intenzivněji", než doma (nevím, jestli to jste měl na mysli, nicméně takto by to mělo - pokud se nemýlím - fungovat podle jedné z mezinárodních konvencí). Jinak si myslím, že v těch dvou bodech je otázku položit možné. --marv1N (diskuse) 4. 1. 2017, 11:27 (CET)
Díky za připomínky, první jsem zapracoval a ten bod 3 tam prozatím nechám, aby se k němu mohli vyjádřit i ostatní a ještě chvíli argumentovat a odmažu ho hned jak k tomu bude trochu širší shoda. --Palu (diskuse) 4. 1. 2017, 11:53 (CET)
V žádném případě bych si nepřál, aby jakýkoli wikipedista vystupoval vůči instituci ve stylu „my wikipedisté“, jako by byl ředitelem české Wikipedie. ;) Jestli se chce zeptat wikipedista Palu, ať se zeptá wikipedista Palu, ale ať nemluví za celou Wikipedii. Děkuji za pochopení. --Bazi (diskuse) 4. 1. 2017, 12:08 (CET)
V žádném případě se nebudu ptát za sebe, ale za celou Wikipedii. Nezajímá to mě, ale Wikipedii. Proto to tu probírám a proto hledám konsensus na otázce, jejíž odpověď pak bude bez námitek uznávaná těmi, kdo vytvořili konsensus na otázce. Navíc se nebude ptát wikipedista Palu, ale zmocněnec komunity pro tyhle věci, tj. jestli jsem to pochopil z předchozí diskuse, wikipedista Mormegil. Ale to až po tom, co se shodneme jako komunita na znění těch dotazů. --Palu (diskuse) 4. 1. 2017, 13:33 (CET)
Jestli se bude ptát kolega Mormegil, jistě se umí podepsat sám. --Bazi (diskuse) 4. 1. 2017, 13:37 (CET)
No tak klidně, ale je potřeba, aby bylo pro právníky patrné, že se ptáme jako komunita a že to není jenom výmysl jednoho kolegy se spornou vážností. --Palu (diskuse) 4. 1. 2017, 13:41 (CET)
Možná ještě jeden dílčí problém by bylo možno nějak k otázce připojit (resp. v současné akcentovat), a to je autorskoprávní písma jako takového (srv. Intellectual property protection of typefaces), protože i soudce Nejvyššího soudu s ochranou písma u autorsprávního postavení PRIMu (konkrétně novější logo je jakoby "pouze" aplikované písmo) operuje (na začátku: "Autorská invence v tomto případě spočívá v grafickém ztvárnění písma...", dále "Autorskoprávní ochrany se dnes přitom dostává i grafické úpravě písma" proti "nejednalo o pouhé překreslení běžného písma"), ale ani zde (hranice mezi "překreslením" a "autorským písmem") není česká situace nijak obzvlášť zmapovaná (možná v odborné literatuře?). --marv1N (diskuse) 4. 1. 2017, 12:43 (CET)
Dobrý postřeh, ačkoliv teď nevím, jak bych to zformuloval jako dotaz. Máte nějaký nápad? --Palu (diskuse) 4. 1. 2017, 13:33 (CET)
Spíš jsem myslel to třeba nějak naformulovat do té důvodové zprávy na začátku (včera jsem nad tím přemýšlel, psal, ale nedopsal...). --marv1N (diskuse) 5. 1. 2017, 10:58 (CET)
 • Ještě než se ten dotaz někam odešle. Chci upozornit, že každý právník v odpovědi vyjádří pouze svůj vlastní právní názor, který patřičně zdůvodní. Ovšem takový právní názor není závazným výkladem zákona. Takový závazný výklad sporně vykládaného ustanovení zákona podá jedině soud v nejvyšší instanci a to ještě jen na základě proběhlé kauzy. --Rosičák (diskuse) 4. 1. 2017, 16:40 (CET)
Ano, očekávání od případné odpovědi by neměla být přehnaná. Snad pokud by upozornili na další důležité rozsudky, tak by to mohlo mít i velký význam. --marv1N (diskuse) 5. 1. 2017, 10:58 (CET)
Cílem není získat jistotu typu "tady odtud je to určitě volné", ale jistotu typu "tady odtud to určitě nebude posouzeno jako nevolné". Čili tu nejpřísnější hranici. Pokud to tak oni právníci vezmou a podají takovou odpověď, tak se neobávám, že bychom se tím pak nemohli řídit a myslím, že to bude zodpovězeno velmi bezpečně. Holt raději obětujeme hraniční případy, které by asi prošly, než abychom byly pořád ve tmě a nevěděli vůbec o žádném souboru tohoto typu, jestli ho vůbec smíme užívat, jako je to teď. Jinak je jasné, že závazné to nebude, nám ale jde o to určit jasné vodítko s vysokou spolehlivostí, že to nepůjde proti praxi soudního posuzování. A jak jsem napsal, ta laťka by měla být níž, než je to soudní rozhodování, právě kvůli té spolehlivosti. --Palu (diskuse) 5. 1. 2017, 12:24 (CET)

Níže formuluji novou verzi podle dosavadních připomínek. Prosím o vyjádření zúčastněných - ping: marv1N, Rosičák, Bazi, Kacir, Shlomo

Vážení, dostali jsme se na české Wikipedii do situace, kdy nejsme schopni objektivně rozhodovat, která z log nebo i dalších obrázků v českém prostředí obstojí před autorským zákonem jako volná díla z důvodu nedosažení tzv. prahu originality. Nevíme tak vlastně, jestli jsou některé obrázky v našich článcích legálně. Proběhly nějaké diskuse, ale dohromady jsme k tomu nezjistili nic. Našli jsme tento rozsudek, který hovoří o dílech tzv. Malé mince, a ten nás nahlodal v našem přesvědčení, že výklad stránky na Commons je použitelný i pro české prostředí. Máme tak následující dotazy:
1) Je v českém prostředí vůbec aplikovatelný princip prahu originality, nebo je českými soudy kladen tento práh tak nízko, že v praxi jde v českém prostředí o nefunkční možnost a žádné logo není podle tohoto principu de facto volné?
2) Je reálné poptávat od vás nějaký návod jak u jednotlivých děl posuzovat, zda nepřekročila určitou hranici, která by byla v rámci možností posouzena českými soudy bezpečně jako nepřekročení prahu originality, čili ve prospěch volnosti díla? Pokud je reálná možnost stanovit aspoň přibližně tuto hranici, mohli byste takový návod poskytnout? Cílem není naprostá přesnost, protože chápeme, že té nejspíše nelze dosáhnout, nicméně pomohly by nám aspoň nějaké návodné příklady a konkrétní ukázkové důvody proč by to bylo posouzeno tak či onak, případně i odkazy na různá soudní rozhodnutí. Preferujeme přitom bezpečnost výkladu, tj. pokud je reálně možné, že by soudy rozhodovaly více možnými způsoby, potřebujeme znát pokud možno ten nejpřísnější z nich, abychom minimalizovali možnost neoprávněného použití u co největšího okruhu děl - a to i za cenu zbytečného nepoužití těch děl, která by mohla být posouzena jako volná.
3) V odkazovaném soudním rozhodnutí soudce Nejvyššího soudu operuje s ochranou písma (na začátku: "Autorská invence v tomto případě spočívá v grafickém ztvárnění písma...", dále "Autorskoprávní ochrany se dnes přitom dostává i grafické úpravě písma" proti "nejednalo o pouhé překreslení běžného písma"). Je možné od vás poptat také výklad k této záležitosti a o rozřešení otázky, kdy už písmo samotné překračuje práh originality a u jakých případů si dát při posuzování volnosti pozor právě na toto písmo?
4) Případně - máte k tomu nějaké další postřehy, které by nám mohli pomoci sepsat nějaké pravidlo?
Přikládáme také soubor příkladů log a obrázků zahrnující geometrické i textové grafické formy jako základ, na kterém nám můžete ukázat různé zákonitosti a popsat jednotlivé rozdíly: Budvar, Škoda Transportation, Agrofert, TEDOM, Zetor, Jízdomat, ČEZ, Air Bank, Czechoslovak Group, ČD, Paranoia, Paranoia 2, Husita, Phoenix Arts, Phoenix Arts, ODS, ODA, KDU-ČSL a máme na Wikipedii i mnohé další soubory a o mnoho dalších máme zájem (např. Fio, Legios, SOR, Louny, SŽDC, Seznam.cz, ČSSD, ...).
Děkujeme mnohokrát za vaše rady, za českou komunitu Wikipedie ... (Mormegil?)

Prosím o další připomínky. Pokud nebudou, posunul bych to už k Mormegilovi. --Palu (diskuse) 11. 1. 2017, 19:47 (CET)

No já nevím, hned ten velice dramatický úvod, jak (téměř ničeho) nejsme schopni... Tohle bych se za sebe styděl poslat. (Nemluvě o pravopisných nedostatcích, to je snadno napravitelný detail.) Možná jestli je ochoten kolega Mormegil se tím zabývat, pomohlo by, kdyby to zkusil naformulovat sám, klidně s využitím dodaných podkladů, ale bez takovýchto projevů a la drama queen. --Bazi (diskuse) 17. 1. 2017, 10:07 (CET)
Tak to samozřejmě nebyl záměr. Dělám co umím v situaci, kdy se toho zatím nikdo jiný nechce zhostit. Šlo mi hlavně o to, aby bylo jasné na co se ptáme. Když to někdo naformuluje líp, tak samozřejmě jenom dobře. --Palu (diskuse) 17. 1. 2017, 10:19 (CET)
K té čtyřce: Zcela zbytečné, dle mého právníci nemohou radit nám, co si napíšeme do pravidel (to je práce komunity), mají poradit v předchozích (třech) bodech, nad čím můžeme uvažovat, až budeme psát.
Trojku bych možná zkusil formulovat takto?: 3) V odkazovaném soudním rozhodnutí soudce Nejvyššího soudu se dotýká i ochrany písma (na začátku: "Autorská invence v tomto případě spočívá v grafickém ztvárnění písma...", dále "Autorskoprávní ochrany se dnes přitom dostává i grafické úpravě písma" proti "nejednalo o pouhé překreslení běžného písma"). Soudce předpokládá hranici (vlastně práh originality) stojící mezi autorským písmem a "překreslením běžného písma". Existují rozsudky českých soudů či odborný výklad upřesňující tuto hranici, případně rozsudky vymezující charakter ochrany autorského písma?
Obecně snad lze s Bazim souhlasit, že je tam (u 2) dost chození kolem horké kaše, nás zajímá, jestli ve věci jsou/nejsou rozsudky (případně literatura), nicméně myslím, že se k tomu již může Mormegil vyjádřit... --marv1N (diskuse) 18. 1. 2017, 12:56 (CET)
Aby to nevypadalo, že tazatelé rozhodnutí ani nečetli, bylo by záhodno, aby dotaz zněl „3) Odkazované rozhodnutí Nejvyššího správního soudu se dotýká…“ --Vlout (diskuse) 18. 1. 2017, 13:03 (CET)

Níže shrnuti novou verzi bodů podle dosavadních připomínek. Nezahrnuji už tu úvodní a konečnou omáčku, tu si kolega Mormegil případně upraví, jak spal Bazi. Prosím o vyjádření zúčastněných, pokud k tomu něco mají - ping: marv1N, Rosičák, Bazi, Kacir, Shlomo, Mormegil

1) Je v českém prostředí vůbec aplikovatelný princip prahu originality, nebo je českými soudy kladen tento práh tak nízko, že v praxi jde v českém prostředí o nefunkční možnost a žádné logo není podle tohoto principu de facto volné?
2) Je reálné poptávat od vás nějaký návod jak u jednotlivých děl posuzovat, zda nepřekročila určitou hranici, která by byla v rámci možností posouzena českými soudy bezpečně jako nepřekročení prahu originality, čili ve prospěch volnosti díla? Pokud je reálná možnost stanovit aspoň přibližně tuto hranici, mohli byste takový návod poskytnout? Cílem není naprostá přesnost, protože chápeme, že té nejspíše nelze dosáhnout, nicméně pomohly by nám aspoň nějaké návodné příklady a konkrétní ukázkové důvody proč by to bylo posouzeno tak či onak, případně i odkazy na různá soudní rozhodnutí. Preferujeme přitom bezpečnost výkladu, tj. pokud je reálně možné, že by soudy rozhodovaly více možnými způsoby, potřebujeme znát pokud možno ten nejpřísnější z nich, abychom minimalizovali možnost neoprávněného použití u co největšího okruhu děl - a to i za cenu zbytečného nepoužití těch děl, která by mohla být posouzena jako volná.
3) Odkazované rozhodnutí Nejvyššího správního soudu se dotýká i ochrany písma (na začátku: "Autorská invence v tomto případě spočívá v grafickém ztvárnění písma...", dále "Autorskoprávní ochrany se dnes přitom dostává i grafické úpravě písma" proti "nejednalo o pouhé překreslení běžného písma"). Soudce předpokládá hranici (vlastně práh originality) stojící mezi autorským písmem a "překreslením běžného písma". Existují rozsudky českých soudů či odborný výklad upřesňující tuto hranici, případně rozsudky vymezující charakter ochrany autorského písma?
Přikládáme také soubor příkladů log a obrázků zahrnující geometrické i textové grafické formy jako základ, na kterém nám můžete ukázat různé zákonitosti a popsat jednotlivé rozdíly: Budvar, Škoda Transportation, Agrofert, TEDOM, Zetor, Jízdomat, ČEZ, Air Bank, Czechoslovak Group, ČD, Paranoia, Paranoia 2, Husita, Phoenix Arts, Phoenix Arts, ODS, ODA, KDU-ČSL a máme na Wikipedii i mnohé další soubory a o mnoho dalších máme zájem (např. Fio, Legios, SOR, Louny, SŽDC, Seznam.cz, ČSSD, ...).

--Palu (diskuse) 18. 1. 2017, 13:45 (CET)

Myslím, že už uzrála doba, nové připomínky nejsou a bylo by dobré s věcí pohnout. Takže pokud se dnes neobjeví nějaké další připomínky, otázku předám Mormegilovi jako finální. --Palu (diskuse) 26. 1. 2017, 10:26 (CET)
Mormegile, můžu vám dotaz předat k vyřízení? Díky, s pozdravem, --Palu (diskuse) 27. 1. 2017, 10:13 (CET)

Snímky lokomotiv ATE[editovat | editovat zdroj]

Dobrý den. V rámci rozšiřování svého článku o společnosti ATE (Ústecko-teplická dráha) bych rád využil starých fotografií jejich lokomotiv, které jsou mj. k vidění na německé jazykové verzi stránky o této společnosti. Commons ale tvrdí, že tyto obrázky nejsou kompatibilní a nejdou na české wiki použít. Přitom by mělo jít o volná díla, jelikož jsou starší 100 let. Děkuji za odpověď či radu, jak je dostat i sem. Matijak (diskuse) 9. 1. 2017, 18:30 (CET)

Drobné upřesnění: Ne Commons tvrdí, ale Němci tvrdí, že obrázky nejsou s Commons kompatibilní :-) Chtělo by to někoho, kdo zná německou úpravu nebo někoho, kdo by se tam dokázal pozeptat. --Palu (diskuse) 9. 1. 2017, 18:35 (CET)
Chápu to tak, že fotografie jsou sice starší, než 100 let, ale Němci si je přesto netroufnou nahrát na Commons, protože není zcela jisté, že jde již o volné dílo (autor by se mohl náhodou dohledat a mohl zemřít před méně, než 70 lety). Pravděpodobnost je sice malá, ale raději je mají jen pro lokální použití. JAn (diskuse) 16. 1. 2017, 12:38 (CET)
A není to případ pro licenci commons:Template:Anonymous-EU? --Palu (diskuse) 16. 1. 2017, 13:47 (CET)
Taky by mě zajímalo jak je to s touto licencí, jestli by se nedala použít. Chápu že jsou Němci na tohle asi třeba dost pedantští, ale šanci, že by autor před méně jak 70 lety skutečně ještě žil, považuju u fotek třeba z let 1880–1890 doopravdy za nulovou.--Matijak (diskuse) 17. 1. 2017, 22:57 (CET)

Screenshoty z mapy.cz[editovat | editovat zdroj]

Shodou okolností zrovna jeden takový screenshot na Commons je. Nemá zatím uvedeny všechny náležitosti, ale jako vzorový příklad může posloužit.

Dobrý den, licenční podmínky pro použití screenshotů z mapy.cz uvádí https://napoveda.seznam.cz/cz/mapy/mapy-licencni-podminky/licencni-podminky-mapovych-podkladu/ Cituji:

A. Screenshot (otisk obrazovky) - možnost použití pro osobní i komerční účely u všech mapových podkladů kromě map Letecká 12', Letecká 06' a Letecká 03'. A to pro další publikaci v rámci vlastních dokumentů, tištěných letáků apod. ve formě papírových výtisků i elektronických dokumentů (např. PDF). Doplnění vlastních informací (např. doplňující popisy) je povoleno. Seznam.cz však negarantuje vhodnost technické kvality podkladu pro toto použití.
Podmínkou pro publikaci je uvedení zdroje ve formě loga Mapy.cz (onas.seznam.cz/cz/ke-stazeni/loga/), v případě malých výřezů popisu: Zdroj: "Mapy.cz". A uvedení (ponechání) copyrightu vlastníka autorských práv na základě zvoleného mapového podkladu. Příslušný copyright je uveden v levém dolním rohu mapového okna, nebo v seznamu níže.
 • 1) Je možné na Wikipedii přidat screenshoty z mapy.cz?
 • 2) Je možné přidat takový screenshot pod licencí CC-BY-4.0? (Samozřejmě nemyslím tím, že přidám nezměněný screenshot. Pochopitelně si do mapy přidám nějakou malůvku, nějaký další text, puntíky, atd. A dejme tomu, že to budu chtít publikovat pod CC-BY-4.0.)
 • 3) Praktické použití. V části autor uvedu sebe jako autora. Mapový podklad: © Seznam.cz, a.s., © OpenStreetMap (podle toho co tam je u konkrétního screenshotu vlevo dole uvedeno). V části Zdroj uvedu obrázek loga mapy.cz. Je to tak správně?

--snek01 12. 1. 2017, 21:39 (CET)

Podle mě by to bylo možné pouze u map vycházejících z OSM, které jsou dostupné pod Open Database License, protože jinde nelze vyhovět žádosti o ponechání copyrightu z důvodu nekompatibility se svobodnými licencemi. Jenže to by šlo jen za podmínky uvedení loga Mapy.cz, jak požaduje Seznam.cz, což považuji za nevhodnou propagaci firmy. Ale i kdyby to nevhodné nebylo, hlavně, a to je nejdůležitější, si nejsem jist, jestli to logo samotné lze považovat za volné například v rámci threshold of originality. Pokud ne, tak to znemožňuje jeho použití pod jakoukoliv svobodnou licencí a je tedy na Commons nepoužitelné. A pokud je nepoužitelné logo, pak je bohužel nepoužitelná celá ta mapa. Jak z toho ven? Uznávám, Mapy.cz mají daleko hezčí podklady než OSN, nicméně jinak si v kvalitě nezadají a doporučuji tedy přebírat staré dobré osvědčené mapy z OSN. Svůj účel splní stejně a grafika se dá docela přetrpět. Stejně tak doporučuji předělat i ten vzorový screenshot. --Palu (diskuse) 12. 1. 2017, 23:05 (CET)
Myslím si, že uvedení copyrightu vlastníka autorských práv je naprosto v pořádku. Pouze se místo "Autor: Seznam.cz, a.s." uvede "Autor: © Seznam.cz, a.s.". Stačí se podívat na skoro jakýkoliv vědecký článek vycházející pod CC licencí. Uvádí se tam například: "Copyright: © 2017 Smith et al. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited." - To zda logo lze či nelze použít samostatně z výše citovaných podmínek vůbec nevyplývá.
Jedinou potíž bych viděl pouze v následujícím: Termínem "nevhodnou propagaci" máte na mysli, že nutnost "uvedení zdroje ve formě loga" (respektive ve formě jakéhokoliv obrázku) není kompatibilní s Creative Commons licencemi, protože se jedná o "účinné technické prostředky ochrany, které by omezovaly ostatní v možnostech poskytnutých touto licencí"? Pokud tomu tak je (a to se právě ptám, zda to tak je), tak by to skutečně znamenalo, že ty screenshoty zde použít nemůžeme. (A například nutnost uvedení zdroje ve formě odkazu již kompatibilní je?)
Znamená to tedy, že "v případě malých výřezů" (kdy se nepoužije jako zdroj logo, ale pouze text Mapy.cz) jsou výše uvedené podmínky s podmínkami CC kompatibilní?
Já chci jenom vědět, zda to lze legálně na Wikipedii použít. Teprve pak se můžeme bavit o tom, zda to chceme na Wikipedii použít, případně zda je něco lepší či horší. --snek01 13. 1. 2017, 01:45 (CET)
Takhle jsem to nemyslel. Zkusím to tedy vysvětlit jinak. Obrázek použitelný podle licence Seznam.cz tak, jak jste jí uvedl, bude muset kromě mapy obsahovat logo. Volné tak musí být obě tyto složky pod svobodnou licencí, aby to bylo kompatibilní s Wikimedia Commons (které umožňují jen svobodné licence). Myslím si, že z hlediska autorských práv jsou volné jenom ty mapy, které Mapy.cz dělají z podkladů OSM, který je dostupný pod copyleftovou licencí. Ponechat někomu copyright totiž znamená ponechat mu autorská práva - a to nelze, pokud je máme zároveň uvolnit. U ostatních map z jiných zdrojů si tak nejsem vůbec jistý, jestli jsou pro naše účely volné a pravděpodobně díky té poznámce o ponechání copyrightu ani nejsou. Zároveň není jisté, že logo Mapy.cz je volné pod jakoukoliv kompatibilní licencí, například public domain z důvodu threshold of originality. Toť k autorským právům. A ta moje poznámka o vhodnosti propagace firmy logem je k tomu navíc a souvisí s touto stránkou. Shrnu-li to, podle mě lze použít nanejvýš mapy z Mapy.cz, které mají jako podklad OSM, a to jen v případě, že nebude problomatické logo Mapy.cz, které je pravděpodobně problematické hned ze dvou hledisek: 1. autorsko právně - není volné pro použití na Wikimedia Commons, nemá kompatibilní licenci 2. podle pravidla Wikimedia Commons "wattermark", které neumožňuje "Promotional watermarks, which go significantly beyond asserting authorship/copyright, for example to promote a website." ("Neither of these forms of watermarking is acceptable for uploads to Commons.") --Palu (diskuse) 13. 1. 2017, 10:01 (CET)

A nebylo by lepší než tyto spekulace či konstatování "nejde to" se zeptat Seznamu, resp. přímo mapového týmu, zda je možné screenshoty konkrétních typů map používat pod zcela konkrétní licencí z nabídky Wikipedie (např. CC BY-SA 4.0) a domluvit, jak přesně mají být vyplněna pole? Seznam je poměrně vstřícný a je docela možné, že by z grafického loga ustoupili např. za uvedení hyperlinku na konkrétní mapu atd. --Adam Hauner (diskuse) 13. 1. 2017, 11:18 (CET)

Hyperlink smí být ale dostupný jedině maximálně v popisu obrázku na jeho stránce na Commons, aby to šlo i z hlediska Commons. Určitě by nebylo možné ten hyperlink poskytovat přímo v článcích na Wikipedii. Osobně si nemyslím, že by na tohle Seznam přistoupil a když, tak určitě jenom na ty mapy, na které nemá nikdo autorská práva, čili na mapy založené na OSM. Každopádně jestli je chce někdo zkusit kontaktovat s požadavkem, pak samozřejmě může. Jen připomínám, že samotné OSM poskytují to samé a už teď zcela volně. Jen zabalené do trochu méně líbivého hávu. --Palu (diskuse) 13. 1. 2017, 11:26 (CET)
Seznam má vlastní kartografy, kteří kreslí vlastní mapové dílo a které – domnívám se – odpovídá základní, turistické a dalším od nich odvozeným pro území ČR a možná Slovenska. --Adam Hauner (diskuse) 13. 1. 2017, 12:26 (CET)
To bych neřekl. Jak psal snek01, vlevo dole je vidět zdroj podkladů a ten je kromě Seznam.cz vždy ještě někdo další. Základní mapa a dopravní má zdroj OSM (licence ODbL), turistická, zimní, fotografická a zeměpisná má OSM + NASA (NASA by měla být asi volné dílo, jestli se nemýlím), historická z 19. stol. má Rakouský státní archiv, MŽP ČR a UJEP. Letecká, letecká 2006 a letecká 2003 má basemap.at a Microsoft Corporation, letecká 2012 má GEODIS Brno. Jediná haptická mapa nemá uveden jiný zdroj než Mapy.cz.
Mapy, které jsou určitě na první pohled nekompatibilní, jsou tak ty letecké. U historické si myslím, že pokud budou použity jen výřezy, tak nebudou dotčena práva k autorskému vkladu uvedených institucí a původní podklady jsou už volnými díly. U zbytku si myslím, že by mohlo jít o svobodná díla pod licencí OSM (ODbL) a NASA (PD-USGov). Takže ty kompatibilní mapy by použít šly, kdyby tam nebyla podmínka vložení vodoznaku, který samotný asi volný není a zároveň odporuje podmínkám Commons, jak jsem psal výše. Pokud by někdo dokázal zajistit, aby Seznam.cz ustoupil od toho vodoznaku, pak by to bylo v pořádku, ale osobně o tom dost pochybuji, protože by to de facto znamenalo, že se Seznam.cz vzdává vodoznaku pro všechny, nikoliv jen pro Wikipedii. Podle pravidel Wikipedie totiž nelze akceptovat licenci, která by uvolňovala dílo pouze pro potřeby Wikipedie. --Palu (diskuse) 13. 1. 2017, 12:49 (CET)
IMHO není možné tvářit se, že jde o dílo šiřitelné pod CC, a zároveň mít přímo v něm značku, která tvrdí, že je to chráněno jinou licencí (©). --Bazi (diskuse) 13. 1. 2017, 12:51 (CET)
Přesně, vždycky je potřeba vést v patrnosti každou licenci v každém kroku vzniku díla. Nelze třeba ukrást obrázek, udělat z něj koláž a výslednou koláž uveřejnit jen tak jako CC-BY-SA. --Palu (diskuse) 13. 1. 2017, 13:01 (CET)
Myslím, že značka © nemá v českém právu definovanou žádnou příslušnost k nějaké konkrétní licenci, takže v tomto ohledu nevidím problém. Možná by to mohl být problém co se týká práva amerického, tam je možná nějak kodifikovaná. Proto by možná stačilo se zeptat Seznamu, jestli trvají na tom symbolu, nebo jestli by jim stačilo uvádět „Autor:Seznam.cz“. Každopádně by to chtělo určitě prozkoumat všechny možnosti, jestli by to bylo pro Commons využitelné, případně co udělat pro to, aby to využitelné bylo, protože to by byla docela velká věc. --Jan.Kamenicek (diskuse) 13. 1. 2017, 13:17 (CET)
Dílo je chráněno automaticky ze zákona nezávisle na značce ©. Ta je tam jenom pro uvedení kdo drží autorská práva. --Palu (diskuse) 13. 1. 2017, 15:04 (CET)
Osobní korespondencí jsem si tedy zjistil, že např. Seznam mě povoluje používání screenshotů pod licencí CC-BY-4.0 a to v mé publikaci, která je celá pod licencí CC-BY-4.0. Ovšem tak, že v části pod obrázkem, kde je uveden mapový podklad je kromě textu také logo mapy.cz. (Logo MAPY.CZ nemusí být velké, stačí normálně na výšku textového řádku.) Logo samotné se tak tedy také dostává pod licenci CC-BY-4.0. Nejedná se tedy o klasický watermark. Jak jsem uvedl výše, jediný dotaz je, zda je právě takováto nutnost uvádění zdroje nikoliv v textové, ale v grafické podobě kompatibilní s licencí Creative Commons? Otázka není, zda to Seznam povolí; otázka je, zda Creative Commons právě toto umožňuje.
Znamená to tedy také to, že "v případě malých výřezů" je všechno naprosto v pořádku. Není bohužel nikde definováno co to malý výřez je. - Zároveň bych také uvedl, že Seznam nikomu nevnucuje pod jakou licencí má výsledný screenshot být. To jenom já jsem se jich ptal cíleně právě jenom na CC-BY-4.0. --snek01 13. 1. 2017, 13:36 (CET)
To, co Seznam.cz uvolňuje pod CC-BY 4.0, se může z logiky věci vztahovat jen k těm mapám, které jsou s touto licencí kompatibilní. Tj. určitě ne ty letecké, ke kterým drží práva někdo jiný než Seznam.cz. Pokud platí tato licence i na logo a vyplývá to pouze z vaší korespondence a ne z něčeho veřejného, je potřeba tuto korespondenci doložit do OTRS. Pokud má Seznam.cz dojem, že lze licenci CC-BY-4.0 použít pouze na "publikaci, která je celá pod licencí CC-BY-4.0", pak se podle mě hluboce mýlí, pod touto licencí může obrázek použít naprosto kdokoliv a to včetně komerčních účelů. Co se týče toho, že nejde o klasický watermark, pak myslím, že podle této stránky určitě jde. Jestli je to však "Unacceptable watermark", to si nejsem úplně jist a bylo by vhodné, aby se vyjádřil ještě někdo jiný, zkusil bych pingnout třeba Marv1Na. --Palu (diskuse) 13. 1. 2017, 15:04 (CET)

Myslím, že řešíte v podstatě zbytečné detaily: je dost možné, že použití pro Web není v bodě A uvedeno a ani není Seznamem považované za podobné použití. Zásadní bod je tato věta Doplnění vlastních informací (např. doplňující popisy) je povoleno. Vidíte někde poskytnutí práva pro libovolné úpravy? Já vidím jen možnost doplnění informací, tj. licence je restriktivnější než CC BY-SA 4.0. Zkouším psát člověku z mapového týmu a tyto drobnosti si nechat vysvětlit. --Adam Hauner (diskuse) 13. 1. 2017, 17:59 (CET)

K dotazu sneka, jestli je uvádění zdroje v grafické podobě kompatibilní s licencí CC: dle pravidel Commons nemusí být licence compatibilní přímo s CC, může jít o jakoukoliv licenci, která splňuje podmínky uvedené v Licensing#Acceptable_licenses. Slabina bude asi opravdu v tom, co píše Adam Hauner, neboť bod 2 říká: „Publication of derivative work must be allowed,“ zatímco Seznam výslovně povoluje jen některé druhy úprav. Takže tady by to asi chtělo pokusit se vyjednat, jestli by tento požadavek nezmírnili; je dost dobře možné, že to tak mysleli, jenom to příliš restriktivně formulovali, a že by jim tedy změna formulace nevadila.
Požádal jsem ještě Mormegila, jestli by se na to také nepodíval, neboť je ve spojení s právníky, kteří jsou partnery spolku WM ČR. --Jan.Kamenicek (diskuse) 14. 1. 2017, 01:22 (CET)
Já se přiznám, že úplně přesně nevím, co je teď ještě vlastně otázka. Resp. na začátku bych to možná chápal, ale od chvíle, co tady Palu začal rozvíjet různé teorie, je to vcelku zmatek.
Řekl bych, že dobrým řešením je vskutku to, co píše Adam Hauner: Přímo se zeptat Seznamu, zda jsou ochotni ty rendery map uvolnit explicitně pod CC-BY[-SA?]. Protože momentálně jsou ty licenční podmínky vskutku poněkud nejasné. Zejména to, zda „Doplnění vlastních informací (např. doplňující popisy) je povoleno.“ dovoluje vytvářet libovolná odvozená díla (já bych byl ochoten to tak i chápat, ale určitě to jde chápat i opačně jen jako drobnou vymezenou výjimku pro přidávání popisů), či přesnější podrobnosti k požadovanému uvádění autorství (pokud vyžaduje vždy hned vedle mapy obrázek loga, bude to problém ne až tak právní, ale primárně toho, co jsme ochotni na Wikipedii dělat; pokud stačí uvedení autorství na stránce s popisem souboru, je to v pohodě). Přesné autorskoprávní řešení přímo toho obrázku je taky trochu nejasné; kdyby měl být jen součástí té mapy jako celku, tak se to asi v některých případech dá brát jen jako de minimis, ale lepší by bylo pochopitelně obejít se bez něj, jen s textovou informací (anebo logo samotné nechat také uvolnit pod svobodnou licencí, ale to je IMHO méně pravděpodobné).
Ale celkově bych řekl: opravdu nezbytně nutně potřebujeme řešit obrázky z Mapy.cz, když existuje OpenStreetMap s podklady přinejmenším srovnatelnými s Mapy.cz? Pokud jde jen o to, že konkrétní vykreslení Mapy.cz se někomu zdá subjektivně hezčí než třeba vykreslení na openstreetmap.org, tak upozorňuji, že existuje víc různých vykreslení stejných dat, některá z nich jistě také pod svobodnou licencí; pro inspiraci vizte např. galerii na openstreetmap.cz. Tohle by mi přišlo i mnohem slučitelnější s naší „ideologií“.
--Mormegil 16. 1. 2017, 17:48 (CET)
Mormegile děkuji. Tímto komentářem, respektive pátým souvětím, považuji své dotazy za zodpovězené. --snek01 19. 1. 2017, 00:23 (CET)
To jste jen čekal, až padne "ta správná odpověď", která se hodí pro vaši věc? :-) Ta věta není nějaké svaté tvrzení, ale vlastně sama obsahuje také trochu polemiky. --Palu (diskuse) 19. 1. 2017, 05:22 (CET)
P.S. Teď jsem si ještě všimnul, že Šnek píše, že Seznam už snímky obrazovky někde nějak pod CC-BY uvolnil. V takovém případě nemusíme řešit, co přesně se myslí tím „Doplnění vlastních informací“. Jediné, co je v takovém případě nejasné, je požadované uvedení autorství: Specifikovali to nějak v tom svolení s uvolněním pod CC-BY? (A to bylo soukromým e-mailem? V takovém případě by asi bylo potřeba to vyřešit přes OTRS. V ideálním případě v nějaké doladěné variantě.) Ale jak říkám, IMHO by vůbec nejlepší bylo zůstat u OSM. --Mormegil 16. 1. 2017, 17:55 (CET)
Mě psal Šnek do mailu, že tím myslel, že uvolnil ty snímky jenom pro jeho publikaci pod licencí CC-BY. Takže by bylo dobré, aby to ještě upřesnil. Jinak to jsem psal už na začátku, že nějak nevidím důvod, proč se zabývat podklady Mapy.cz, když to samé nabízí OSM. --Palu (diskuse) 16. 1. 2017, 17:58 (CET)
Pro mě je OpenStreetMap zdrojem poněkud diskutabilním, cituji z jejich stránek: "OpenStreetMap je mapa, kterou může kdokoliv upravovat. Něco jako Wikipedie." --Jan.Kamenicek (diskuse) 16. 1. 2017, 18:08 (CET)
V tom případě tato diskuse nemá smysl, na mapy.cz je dole šedivým písmem uveden jako držitel copyrightu Seznam, a.s. a OpenStreetMap. Pokud není věrohodné jedno, nemůže být ani druhé, používá to stejný zdroj. --Martin Urbanec (diskuse) 16. 1. 2017, 18:15 (CET)
Myslím, že pro obrázky se na Wikipedii pravidla věrohodnosti nezohledňují a věrohodnost se posuzuje v odůvodněných případech individuálně. --Palu (diskuse) 16. 1. 2017, 18:21 (CET)
@Martin Urbanec: To se velmi mýlíš, cituji: Data pro Českou republiku a Slovensko pochází z kartografické redakce Mapy.cz. A dále Naše kartografická redakce se snaží udržovat mapu neustále aktuální. Z OSM přebírají jen mapy mimo ČR. [1]. --Jan.Kamenicek (diskuse) 16. 1. 2017, 19:04 (CET)
Připomínám, že tu nemluvíme o zdrojování, ale o obrázcích. --Palu (diskuse) 16. 1. 2017, 19:09 (CET)
Mluvíme o zdrojích výřezu mapy, přičemž jeden z nich je typu Wiki a druhý je tvořený profesionály. --Jan.Kamenicek (diskuse) 16. 1. 2017, 19:37 (CET)
Aha, děkuji za upozornění. Skutečně jsem žil v domnění, že mají vše z OSM. Omlouvám se. --Martin Urbanec (diskuse) 16. 1. 2017, 19:12 (CET)
OK, Nic se neděje. --Jan.Kamenicek (diskuse) 16. 1. 2017, 19:37 (CET)
Pojďme posunout diskusi praktickým směrem. Zatím zde zazněly námitky, že je to zbytečné (každý nechť posoudí, nakolik se je podařilo vyvrátit) a také argumenty, že je to užitečné. Dosud nezazněl žádný argument, že by to bylo škodlivé.
Oni mají i na území ČR některé věci z OSM, byť je třeba nepřevzali přímo ale prostřednictvím jiného zdroje - vím o konkrétních cestách, které jsem sám přidával do OSM a končí někde, protože dál si nejsem vedením jistý. A ejhle, mapy.cz je mají, a zakončené na stejném místě.
A i mapy.cz lze editovat, i když nepřímo - lze nahlásit chybu a oni ji opraví, i když to předtím pravděpodobně zkusí ověřit v nějakém zdroji. JAn (diskuse) 16. 1. 2017, 21:43 (CET)
Jasně, taky už jsem tam hlásil chybu a oni to opravili. Věřím i tomu, že sledují změny, které uživatelé dělají v mapách OSM. Důležité ale je, že na Seznamu to projde redakcí. --Jan.Kamenicek (diskuse) 16. 1. 2017, 21:51 (CET)
Jan.Kamenicek: Ono je to tu off-topic, tak jen pro záznam: S takovým výkladem naprosto nesouhlasím a je to omyl. Jak píše např. Palu, bavíme se tu o obrázcích, nikoli o zdrojování. A s OSM se naučte žít, zanedlouho je budete mít na Wikipedii i bez obrázků. --Mormegil 18. 1. 2017, 18:23 (CET)
Pokud bychom takovou možnost považovali za užitečnou, tak by to chtělo podniknout kroky ve smyslu navrhovaném Mormegilem, tj. vyjasnit licenci a způsob atribuce autorství (navrhuji navrhnout textovou informaci či uvedení loga v kolonce autor na stránce souboru).
Nebylo by ale asi dobré, kdyby Seznam nějak nekoordinovaně a nezávisle na sobě oslovilo více Wikipedistů, každý s nějakou představou. Měl by se toho ujmout jeden člověk, který se v tom vyzná. Byl by případně Mormegil ochoten? --Jan.Kamenicek (diskuse) 16. 1. 2017, 19:37 (CET)
13. ledna jsem napsal člověku, který mi byl doporučen v této věci produkt manažerem Map.cz. --Adam Hauner (diskuse) 16. 1. 2017, 21:55 (CET)

Změna licenčních podmínek[editovat | editovat zdroj]

Na základě e-mailové diskuse tým Seznamu upravil stránku svých licenčních podmínek tak, že přibyla tato věta:

Screenshot je možné také (tj. navíc k již popsaným podmínkám) šířit pod licencí Creative Commons 4.0 (CC BY 4.0) při uvedení autorů a zdrojů.

Požádal jsem je obratem o doplnění slov Uveďte původ, aby byl název licence přesný. Je ještě něco, co bychom od Seznamu potřebovali z hlediska licenčních podmínek změnit, nebo je takové jasné uvedení licence plně dostatečné, abychom mohli přebírat screenshoty? @Mormegil: Ok? --Adam Hauner (diskuse) 19. 1. 2017, 16:07 (CET)

👍 IMHO je to ideální výsledek, nic již nebrání použití, díky za to. --Mormegil 19. 1. 2017, 17:03 (CET)
Nebylo by vhodné vytvořit stránku, která uvede přesný popis toho, co kde u nahrávaného screenshotu vybrat a uvést, aby byly košer? Pokud ano, v odpovědi rovnou udělej odkaz na vhodný název, ať ji případně nastřelím. --Adam Hauner (diskuse) 19. 1. 2017, 18:27 (CET)
Taky děkuji, skvělý výsledek. --Palu (diskuse) 19. 1. 2017, 22:39 (CET)
Dobrá práce!--frettie.net (diskuse) 20. 1. 2017, 09:16 (CET)

Tak ještě jedna změna, tentokrát čistě ze strany Seznamu, na variantu CC BY-SA 4.0, podstatné změny vyznačeny:

Screenshot je možné také (tj. navíc k již popsaným podmínkám) šířit pod licencí Creative Commons 4.0 (CC-BY-SA 4.0) při uvedení autorů a zdrojů a šíření pod stejnou licencí.

Pro potřeby Wikipedie nejde v podstatě o žádný rozdíl a vyčítat Seznamu, že svůj obsah šíří pod téměř stejnou licencí jako Wikipedie, bych si nedovolil. Tak snad je to poslední posun. --Adam Hauner (diskuse) 20. 1. 2017, 10:57 (CET)

Myslím, že to zůstává na hodnocení "výborné" :-) --Palu (diskuse) 20. 1. 2017, 11:32 (CET)
A Wikimedia ČR, ač v tom prsty nemá, si to může přidat mezi úspěchy české komunity Wikipedie, tedy především vás, Adame :-) Ping: Vojtěch Dostál, Aktron. --Palu (diskuse) 20. 1. 2017, 11:35 (CET)
Bylo by dobré tento příběh shrnout do cca 2-3 odstavců a udělat z toho post na blog.wikimedia.cz :-) --Aktron (|) 20. 1. 2017, 12:36 (CET)
Osobně si nejsem jistý, zda medializace nemůže být ve výsledku na škodu: licence poskytnutá všem pro dobro Wikipedie reálně umožňuje nascreenshotovat celý mapový podklad, slepit a šířit jej (samozřejmě bez komfortu aplikace Mapy.cz) – což samozřejmě umožňuje i jejich původní licence, ale je tak trochu zapadlá, takže to není na očích. Probudit se může i právní oddělení a v nějaké panice utáhnout šrouby zcela nesprávným směrem (ne, nehacknul jsem systémy Seznamu a neupravil jsem si licenční podmínky sám). Proto si myslím, že případnou "medializaci" by bylo vhodně dělat jen ve shodě a spolupráci se Seznamem, kontakt relevantní osobě zprostředkuji či předám. Prezentovat změnu jako úspěch Wikimedia ČR/Wikipedie je také myslím přehnané, mapový tým/Seznam se takto rozhodl v podstatě sám, já jen vysvětlil, proč by to mohli udělat ;-) Podle mne má smysl se chlubit tím, jak ochota Seznamu umožnila vylepšit konkrétní desítky/stovky článků, tj. nejdříve nechat lidi z projektů geografie vymyslet, jak třeba mohou obohatit články vodních toků, sídel, hor, chráněných území a pomoci jim s realizací. --Adam Hauner (diskuse) 20. 1. 2017, 13:52 (CET)
Každopádně by bylo vhodné sepsat shrnutí celého problému, abychom v tom měli všichni jasno a nemuseli se pročítat celou touto diskusí. :-) --Jan Polák (diskuse) 20. 1. 2017, 15:06 (CET)
@Jan Polák: Osobně si myslím, že by byla vhodná stránka s vysvětlením, jak postupovat při přejímání screenshot do Wikimedia Commons, vyplnění zdroje, autora a licence, resp. použití. Až se od povolanějších dozvím, kde by mohla být, zkusím ji nastřelit a po jejím doladění bude mít smysl ji odkázat i s informací ze stránky Pod lípou. --Adam Hauner (diskuse) 20. 1. 2017, 16:06 (CET)
@Adam Hauner: Přesně, aby každý jednoduše věděl, co smí a co může udělat. --Jan Polák (diskuse) 21. 1. 2017, 01:23 (CET)

Vytvořil jsem stránku Wikipedie:Využití mapových podkladů z Mapy.cz, která snad shrnuje vše. Už mi to teď moc nemyslelo, tak tam mohou být chyby, ale nyní je nezachráním. Vylepšujte, pokud něco vidíte. --Adam Hauner (diskuse) 27. 1. 2017, 02:17 (CET)

Super, ještě by to chtělo dát zmínku i v angličtině na commons, aby někteří tamní aktivní mazači nezačali zpochybňovat tyto podezřelé mapy :-) JAn (diskuse) 27. 1. 2017, 08:33 (CET)
A možná ještě lépe - udělat na commons licenční šablonu {{Mapy.cz}}? JAn (diskuse) 27. 1. 2017, 08:35 (CET)
Něco jsem zkusil. --Palu (diskuse) 27. 1. 2017, 10:07 (CET)

@Adam Hauner, Mormegil, Palu: bohužel si všímám této diskuse později až pozdě :-) - na německé wikipedii ja teké zájem o mapy z mapy.cz, začal jsem se zájemci diskutovat o tom, co by chtěli, abych - i když se v matérii nevyznám ale česky umím, snad :-) - na mapy.cz poslal mejl. To tedy více mńě padá, jak to tu čtu, udělali jste dost práce. Ale pro jistotu: to přejímání screen shotů (a užití oné šablony commons:Template:Mapy.cz CC-BY-SA) se týká jen všeobecných map a nebo taky satelitních/leteckých map resp. i historických map, které jsou na mapy.cz k mání? I o ně byl u kolegů na dewiki velký zájem. Dík předem -jkb- disk de: 1. 2. 2017, 18:27 (CET)

@-jkb-: Zkus přeložit tohle. --Martin Urbanec (diskuse) 1. 2. 2017, 20:18 (CET)
Možnost použití screenshotů se týká základní mapy, turistické, zimní, zeměpisné a aktuální letecké mapy. Netýká se starších leteckých map (Letecká 12', Letecká 06', Letecká 03'), 3D map, Panoramy a netýká se historické mapy (Seznam nemá smluvně podchycenu možnost relicencovat historickou mapu pod CC, nicméně toto II. vojenské mapování lze získat a snad i použít i z jiných zdrojů). --Adam Hauner (diskuse) 2. 2. 2017, 16:38 (CET)
Mnoho díků oboum, ja to přeložím; než s tím budu hotov, tak se ohlásím ještě jednou, jednak se tam, jak vidím ještě něco mění, a pak bych si rád zkontrolovat terminologii (jako ortofotomapa - čemu se zde tak říká - je to snad satelitní snímek jako v google maps?) Zatím s pozdravem -jkb- disk de: 3. 2. 2017, 21:48 (CET)

Já nechápu, jak jste mohli po měsíci diskuzí dojít k takovému chybnému závěru. Dle mého názoru jsou obrázky v kategorii commons:Category:Screenshots from Mapy.cz uváděny naprosto v rozporu s podmínkama uvedenýma vlastníkem autorských práv. A tudíž by mohl Seznam ty tři lidi, co nahráli ty tři obrázky, naprosto oprávněně žalovat. Vždyť je v podmínkách naprosto jasně napsáno, že Creative Commons licenci lze použít navíc k již (výše) popsaným podmínkám. To znamená, že Creative Commons licenci vůbec není nutné použít. Dále to znamená, že když už se rozhodnete Creative licenci použít, tak kromě toho musíte splnit ještě další podmínky. Předpokládám, že Wikipedisté jsou natolik seriózní, že když už jsou dvě možnosti, tak doporučí svým uživatelům tu méně restriktivní možnost. Kromě toho, že se uvede příslušný copyright (což děláte/děláme správně), tak je "Podmínkou pro publikaci je uvedení zdroje ve formě loga Mapy.cz". Já nechápu, proč to tady naprosto všichni v diskuzi ignorovali. Vždyť je to tam zřetelně napsáno a dotazem právě na to logo tato diskuze začínala. Stručný návod jakou šablonu uvádět u sceenshotů:

{{attribution|nolink=© Michal|text=[[File:Xerolenta_obvia_top.jpg|100x100px]] © Michal}}

Místo slova "Michal" se uvedou vlastníci příslušných copyrightů a místo obrázku "Xerolenta_obvia_top" bude obrázek loga. https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=User%3ASnek01&action=historysubmit&type=revision&diff=230152185&oldid=226003151 To je vše. Nic víc a ale také nic míň! Samozřejmě kdo chce, tak si může kromě šablony Attributon, použít navíc také některou ze šablon Creative Commons, ale to již záleží pouze na ješitnosti autora, případně na tom, jak jsou licencovány informace přidávané do mapy (když by třeba někdo přidal do mapy fotku, která již pod Creative Commons licencí je). Tento můj příspěvek nemá za cíl někoho kritizovat. Má za cíl, aby 1) byly obrázky licencovány legálně správně, a 2) aby obrázky nebyly licencovány zbytečně restriktivně. Děkuji za za pozornost, --snek01 3. 5. 2017, 23:24 (CEST)

Zjevně se liší to, jak interpretujeme význam slova navíc. Já ho interpretuji nikoliv jako navíc k uvedeným podmínkám, ale tak, že mám nějakou sadu různých licencí, mezi kterými si můžu vybrat a navíc k nim přibyla licence CC. Nevím, nakolik je právně přijatelné prezentovat něco jako licenci CC a obalit si ji takovými pravidly, že se o CC vlastně vůbec nejedná. Ano, WP to dělá taky (není nutné vypisovat všechny autory, ale tato povinnost je splněna pouhým odkazem na článek), ovšem ta upřesňuje, co je považováno za danou povinnost uvést autory přesně a v podstatě jde o zmírnění licence, nikoliv o její zpřísnění. --Martin Urbanec (diskuse) 10. 5. 2017, 06:37 (CEST)
@snek01: Nejsem si úplně jist, co přesně je podstatou námitky. Jak z kontextu toho, jak to doplnění vzniklo, tak konečně i z logiky textu samého je zjevné, že je tím myšleno „můžete si vybrat, zda budete screenshot šířit za podmínek blablabla původní složité podmínky blablabla, anebo pod licencí Creative Commons 4.0 (CC-BY-SA 4.0) při uvedení autorů a zdrojů a šíření pod stejnou licencí. Konstrukce „musíte splnit tyhle podmínky a navíc musíte splnit tuhle licenci“ nedává příliš smysl. Podstatou problému, který ta předchozí diskuse (a následný vstřícný krok Seznamu) řešila, bylo, zda jsou ty původní složité a nejasné podmínky slučitelné s definicí svobodných děl, jak jsou vyžadována na Commons. Např. zda „Doplnění vlastních informací (např. doplňující popisy) je povoleno.“ dovoluje vytvářet libovolná odvozená díla, nebo jen přidávat popisky do mapy, což by našim požadavkům nestačilo. Pokud bychom tvrdili, že musí splnit obojí, tak nám to v tomto bodě vůbec nijak nepomůže. (A ani moc nedává smysl, co by to přesně znamenalo. CC-BY-SA mi dává nějaká práva za nějakých podmínek, ty původní požadavky mi dávají jiná práva za jiných podmínek, co by tedy platilo? Sjednocení práv za průniku podmínek? Průnik práv za sjednocení podmínek? Něco jiného?)
V zásadě zůstává jediná otázka: U CC-BY-SA vyžadují „uvedení autorů a zdrojů“ – to je sice samo o sobě zřejmé už přímo z licence, otázkou je ale konkrétní způsob, který neuvádějí. Mají snad na mysli, že by chtěli použít přesně způsob z původních podmínek („uvedení zdroje ve formě loga Mapy.cz“ atd.)? Tohle by asi možné bylo; i když si myslím, že to už je trochu ladění detailů, zejména s ohledem na existenci alternativy „v případě malých výřezů popisu: Zdroj: "Mapy.cz"“. Ono totiž beztak způsob, jakým se na Wikipedii uvádí autorství (na stránce s popisem souboru, nikoli přímo v článku) je s představou těch podmínek trošku mimoběžné, ten mířil patrně spíš na použití na běžných webových stránkách.
--Mormegil 11. 5. 2017, 18:23 (CEST)

Autorská práva k použití fotografií.[editovat | editovat zdroj]

Mám Dotaz Pokud vložím na Wikipedii fotku například obrazu z mé sbírky a někdo jí použije ke komerčnímu využití ( dále jí prodává a rozšiřuje tiskem jako reprodukci,atp.) je to porušení autorských práv a nebo je fotka volná k použití pro každého tím že je tady zveřejněná? Děkuji za odpověd.Vbronson123 (diskuse) 21. 1. 2017, 10:20 (CET) Například ,je možné aby si někdo stáhl tuto fotku-vis odkaz níže -a tiskl z ní placené reprodukce na zakázku? Ještě mně zajímá ,proč stejně mnou vyfocený obraz ,vis druhý odkaz. má jinou ochranu?

Pokud nahrajete obrázek na Wikipedii (Wikimedia Commons), dáváte tím svolení komukoliv k jakémukoliv využití, včetně komerčního. Pouze musí uvést zdroj a autora.
Odkazované obrázky zjevně nejsou vaše dílo, autorská práva náležela jejich tvůrcům, respektive dědicům. Jeden z malířů zemřelpřed více než 100 lety, zatímco druhý teprve před 89 lety, proto ten rozdíl v licencích.
Samotné přefocení či jiná reprodukce takovéhoto díla nezakládá nová autorská práva osobě, která reprodukci provedla, pokud zde nebyl výrazný autorský vklad. To vám jistě vysvětlí někdo obšírněji.
BTW viz/viz./vis. JAn (diskuse) 25. 1. 2017, 15:11 (CET)

Píšete:///Samotné přefocení či jiná reprodukce takovéhoto díla nezakládá nová autorská práva osobě, která reprodukci provedla, pokud zde nebyl výrazný autorský vklad./// Můj vklad byl v tom,že jsem obraz z dezolátního stavu zrestauroval a výsledek nafotil.Myslel jsem že bude používán jako doklad malířova díla pro sběratele,badatele a milovníky umění a ne že na fotce bude někdo vydělávat. Tak jsem se pletl. Příšte,pokud budu něco zveřejnovat na W. .....i tak v nízkém rozlišení, kdy to nepůjde zneužít. Mockrát děkuji za odpověd. .Vbronson123

Chápu Vaše rozpoložení. Nicméně restaurováním, jakkoliv perfektním a jakkoliv vyžadující odborné znalosti i řemeslné mistrovství, nevzniká nové autorské dílo, je jen to původní dílo obnovováno. Následné focení nechci nijak zlehčovat, měl jsem možnost pozorovat, jak obtížné je už jen obraz nasvítit pro potřeby focení, pravdou je, že focení obrazu opravdu není autorským počinem. Nicméně nekoukal bych se na nějaký tisk na zakázku tak špatně: onen člověk nic nezneužívá, právně i eticky je jeho jednání v pořádku. Nicméně jeho tisky snad nejsou k vaší škodě: vy máte obraz – originál – ve sbírce, vy se můžete těšit veškerými detaily, které fotka nedokázala a nemohla zachytit. Domnívám se – a prosím případně mne opravte – že zvyšováním povědomí o konkrétním obrazu a autorovi bude u kvalitního díla spíše cena obrazu růst než klesat, ne?
A ač jste nyní rozladěn, za Wikipedii bych Vám chtěl poděkovat, že jste Váš obraz formou fotky poskytl a tím zpřístupnil studentům, badatelům, sběratelům a všem milovníkům umění (jak jste ostatně i sám chtěl). Ač asi máte pocit, že Vám ten nápad byl čert dlužen, přidal jste další kamínek do této obří svobodné encyklopedie. Díky! --Adam Hauner (diskuse) 25. 1. 2017, 23:28 (CET)

Přechod dědických práv[editovat | editovat zdroj]

Zdědil jsem obraz, ke kterému držím autorská práva. Když ho prodám, práva mi zústanou, nebo s prodejem přejdou na kupujícího? Když prodá obraz žijící autor, tak kdo drží autorská práva? Kdo může v takových případech dát souhlas k nafocení pro Wikipedii.--Juandev (diskuse) 1. 2. 2017, 15:38 (CET)

Pokud ho prodáš i s autorskými právy, tak ti nezůstanou. Pokud ho prodáš bez autorských práv, tak ti zůstanou. --Jan.Kamenicek (diskuse) 1. 2. 2017, 16:39 (CET)
Prodat autorská práva nelze. Tedy aspoň podle českého práva ne.--Shlomo (diskuse) 1. 2. 2017, 17:02 (CET)
Ovšem výhradní licenci o stejném rozsahu práv, jako má autor, už udělit jde a efekt to má stejný, jako prodej práv. --Martin Urbanec (diskuse) 1. 2. 2017, 17:04 (CET)
Úplně stejný ne, všechno se licencí poskytnout nedá. Ale uznávám, že pro účely otázky souhlasu s nafocením pro Wikipedii to nehraje roli.--Shlomo (diskuse) 1. 2. 2017, 17:52 (CET)

@Jan Kameníček: to co popisuješ je teorie. V praxi to funguje tak, že se mi líbí tvůj obraz, tak si ho od tebe koupím a ty mi dáš na něj maximálně paragon.--Juandev (diskuse) 1. 2. 2017, 23:07 (CET)

V takto popsaném případě k udělení licence novému majiteli obrazu nedojde a autorská práva vykonává nadále autor (popř. jeho dědic[ové]).--Shlomo (diskuse) 2. 2. 2017, 08:19 (CET)

@Shlomo, Martin Urbanec: takže jak?--Juandev (diskuse) 1. 2. 2017, 23:07 (CET)

Pokud současně s prodejem udělíš kupujícímu licenci zahrnující výhradní právo užití díla na Wikipedii, tak souhlas se zveřejněním dává kupující. Pokud ne, dává souhlas autor (popř. dědic/[ové]).--Shlomo (diskuse) 2. 2. 2017, 08:19 (CET)

Pulčín (hrad)[editovat | editovat zdroj]

Dobrý den! Čas od času v rámci osvěty vložím nějaký článek většinou z oblasti regionální historie, často však narážím na překážku ze strany wikipedisty pod pseudonymem Horst. Má výhrady k tomu, že v některých částech týkajících se popisu věci nebo lokality se vložený text podobá již jinému textu někde jinde. Pokud někdo popisuje nějakou věc, je zcela přirozené, že popis se bude podobat, obzvláště pokud např. lokalitu popisují pracovníci z oboru, kteří již mají vžitou určitou šablonu. Pokud čtu archeologické zprávy o různých lokalitách, tak tu šablonu tam lze registrovat. Zprávy se liší v podstatě dle nálezové situace jednotlivých lokalit. Pokud tedy existuje více informací o určité lokalitě, tak většinou tyto informace vycházejí z nějaké zprávy o archeologickém výzkumu. Je tedy přirozené a logické, že se ve větší či menší míře podobají. Fakta prostě předělat nelze. Archeologická zpráva není nějaký vymyšlený příběh. Pokud se nemají šířit bludy, tak všichni autoři by měli vycházet z faktů. Když čtu více informací o nějaké lokalitě, text se opravdu v něčem podobá, ale to je přece samozřejmé. Nechápu ale, proč wikipedita Horst tvrdí, že text je totožný, a neustále zařizuje, aby byl článek mazán. Dokonce celý článek, nikoliv ta část, která je podobná nějaké jiné. Rozpitvává dokonce takové detaily, jestli stavba vět je stejná nebo jiná. Jaká jiná by v oblasti jazyka českého také měla být? Když jsem si spoustu článků vložil též na svoje stránky (aby zůstaly v původní podobě, protože na wikipedii jsou vystaveny různým úpravám, doplněním a jiným zásahům), ještě se mi nestalo, aby někdo měl nějaké připomínky, natož výhrady. Na rozdíl od wikipedie, respektive wikipedity Horsta, na mých stránkách žádný problém není a nikdy nebyl. Naopak některé webové stránky čerpají z mých, čemuž jsem naopak rád, protože mi nejde o nějaký pocit, že jsem autorem nějakého článku, ale o to, že se šíří užitečné unformace mezi lid obecný. Nerozumím tedy pohnutkám wikipedity Horsta, s kterým je navíc komunikace problematická, neboť se cítí být uražen něčím, co k tomu nezavdává příčinu a nechce si nechat vysvětlit, že kdyby na wikipedii nemohla existovat nějaká podoba s již existujícími informacemi o určité události, lokalitě či jiné věci, nemohlo by být na wikipedii nic. Což by ovšem popíralo smysl wikipedie. Na wikipedii je uvedeno několik právních axiomů: "Výňatek několika vět není autorské dílo, předmět práva autorského (dílo) musí být jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora §2[2]. Postoj komunity Wikipedie není nadřazen českému právnímu rámci a nemůže být nad tento rámec povyšován (nelze jej vymáhat). Kdokoliv prosazuje to co zákon nestanovuje, porušuje zákon a je ze zákona odpovědný." Z uvedeného podle mne vyplývá, že určitá podobnost je přípustná a wikipedista Horst se tedy mýlí. Věřím, že někdo kompetentní tento podle mne zbytečný problém vyřeší ku prospěchu wikipedie. Zůstávám s pozdravem wikipedii zdar a přáním všeho dobrého. 77.92.197.66 10. 2. 2017, 18:21 (CET)

@77.92.197.66: Dobrý den i Vám. Texty jsou si příliš podobné, než aby to mohla být náhoda. Je to spíš opsané. Výňatek z cizího díla by musel být takto označen a to není. Pokud nejste autorem, jde o porušení práv jednoho z pánů Jana Štěpánka nebo Jiřího Kohoutka (na uvedené adrese uvedeni jako autoři). Pokud jste autorem, pošlete prosím prohlášení na e-mailovou adresu permissions-cs@wikimedia.org. Text potvrzení lze nalézt na Wikipedie:OTRS nebo Wp:OTRS/Prohlášení. Bude-li Vám něco ohledně prohlášení nejasné, kontaktujte mě buď e-mailem na uvedené adrese nebo zde na diskusní stránce, já Vás procesem uvolnění díla provedu. Děkuji za pochopení --Mates (diskuse) 10. 2. 2017, 20:17 (CET)
Pochybuji, že by se v jakémkoliv pravidle Wikipedie dala nalézt věta "Kdokoliv prosazuje to co zákon nestanovuje, porušuje zákon", protože to je nesmysl. Zákon porušuje ten, kdo prosazuje něco, co zákon zakazuje (nikoliv "co zákon nestanovuje"). To bychom na tom byli špatně, kdybychom v životě směli dělat jen to, co nám výslovně stanoví zákon. Viděl jsem, že úplně stejnou větu kdesi na Wikipedii použil v diskusi jeden uživatel, ale to neznamená, že to na Wikipedii nebo kdekoliv platí, to je jen taková představa. --Jan.Kamenicek (diskuse) 11. 2. 2017, 01:28 (CET)

Licence loga[editovat | editovat zdroj]

Licence zdrojového souboru loga je nyní cc-by-sa, neměl by tedy mít tento soubor taky licenci?--Juandev (diskuse) 22. 2. 2017, 10:28 (CET)

Fotka přebalu knihy[editovat | editovat zdroj]

Zdravím všechny, rád bych se zeptalː fotka přebalu nové knihy v článku je porušením autorských práv, nebo ne? Nikde jsem se s tím ještě nesetkal. Jde konkrétně o vznikající článek o knize Tak jsme lajkovali uživatele @AterCZ:. Borzywoy (diskuse) 15. 3. 2017, 19:13 (CET)

Přebal se nijak od ostatních autorských děl neliší a platí pro něj stejné podmínky. Každé autorské dílo je automaticky pod ochranou zákona podle jeho podmínek, pokud nemá licenci, která by dílo z této ochrany nějakým způsobem vymaňovala. Pokud tedy tento přebal není uvolněn pod některou ze svobodných licencí, nelze jeho fotku použít, protože porušuje autorská práva jeho autorů. --Palu (diskuse) 15. 3. 2017, 19:25 (CET)
Jen pro upřesnění: zveřejňovní obálky/přebalu má sice oproti jiným dílům podle § 37 českého autorského zákona jisté úlevy, ty se ale pro Wikipedii použít nedají.--Shlomo (diskuse) 16. 3. 2017, 08:01 (CET)

@Borzywoy: @Palu: - pokud mohu doložit výslovný souhlas autora, můžu tam obrázek nechat? --AterCZ

Záleží na tom, co to bude za souhlas. Například souhlas s uvolněním pro účely Wikipedie je nepřípustný, protože na Wikipedii jakožto svobodném projektu mohou být pouze materiály, které může kdokoliv další svobodně použít, včetně komerčního použití. Přípustná podmínka je požadavek na zveřejnění jména původního autora při převzetí díla z Wikipedie. Přípustné by tedy například bylo uvolnit přebal knihy pod licencí CC-BY, CC-BY-SA, apod. Svolení se podává přes OTRS, pokud není zveřejněno například přímo v díle. --Palu (diskuse) 15. 3. 2017, 20:04 (CET)

Skeny diagramů[editovat | editovat zdroj]

To bude asi na smazání, což? https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=Special:ListFiles/Klarii96 — Draceane diskusepříspěvky 20. 3. 2017, 22:29 (CET)

Jednoznačně, navrhl jsem ke smazání. --Martin Urbanec (diskuse) 20. 3. 2017, 22:35 (CET)

Svoboda panoramatu: Špinarová[editovat | editovat zdroj]

Co tento obrázek File:2017 03 Špinarová det.jpg + jeho derivace a český FoP? Zřejmě neprojde přes to, že to má být trvalé umístění, ne? — Draceane diskusepříspěvky 17. 4. 2017, 20:46 (CEST)

@Ladin:To je dotaz primárně do hospody na Commons; podobné obrázky zde máme. Výřez fota osoby z obrázku s okolím IMO není možný. Takové soubory jsou už mazány. --Kacir 18. 4. 2017, 00:26 (CEST)
Jak píše Kacir, obdobné fotky na commons jsou, ale na druhé straně by mě nějaké smazání nepřekvapilo. Co mi spíše vadí jsou tyto nepovedené deriváty File:Spinarova crop2.jpg u kterých jsem pořád uveden jako autor.--Ladin (diskuse) 18. 4. 2017, 20:46 (CEST)
Copak nepovedené, ale tohle už je podle mě copyvio. --Palu (diskuse) 18. 4. 2017, 21:00 (CEST)
@Ladin: U ořezů je stále uveden autor původního díla v souladu s licencí BY-SA. Pokud už vznikly odvozeniny obsahující pouze jiné autorské dílo, pak je řešením založení DOS 1 / 2. BTW na Wikikanálu YT je zajímavá přednáška o autorském právu ve vztahu k Wiki. --Kacir 20. 4. 2017, 14:50 (CEST)

Vyznamneosobnosti.cz[editovat | editovat zdroj]

Ahoj, narazil jsem na web Vyznamneosobnosti.cz. Chtěl jsem se původně zeptat, zda někdo nevíte, kdo za těmi stránkami je, protože podle hlavičky jde o Časopis o významných osobnostech České Republiky, ale žádnou tiráž tam nevidím a při rozkliknutí přezdívky autora článků se zobrazí jen seznam jejich dalších článků, ne jejich profil.

Při podrobnějším pohledu se ale zdá, že ač dole mají Copyright 2017, články jsou slovo od slova kopírované z Wikipedie. Už tu jsou i takové případy, že článek Jindra Nečasová (vznik 21. 2. 2011) odkazuje na vyznamneosobnosti.cz/jindra-necasova/ (vznik May 15, 2016), který je ale kopií článku, i s překlepy. Porovnal jsem zatím jen pár článků, ale zatím vždy byly oba články stejně dlouhé a všechny zkoušené části se nacházely zde i tam.

Jdu to nahlásit ještě na Wikipedie:Špatná převzetí obsahu Wikipedie, upozorňuji na to ještě raději zde, protože odkazy na tenhle web máme už ve vícero článcích. S pozdravem --18. 4. 2017, 15:16 (CEST), Utar (diskuse)

Ahoj, tak i tady. Napsal jsem jednatelce firmy Unico Europe s.r.o. paní Kateřině Pokorné, které ta doména patří. Uvidíme, jak zareagují. --Martin Urbanec (diskuse) 18. 4. 2017, 16:25 (CEST)
Pavel Bělíček je kopie Speciální:Rozdíl/12568664. --22. 4. 2017, 22:00 (CEST), Utar (diskuse)
Dostal jsem příslib nápravy do 4. května 2017. --Martin Urbanec (diskuse) 27. 4. 2017, 07:52 (CEST)
Tak už máme 5. června, ozval se někdo? (texty okopírované z wikipedie jsou na stránkách viditelné pořád)--Hnetubud (diskuse) 5. 6. 2017, 15:00 (CEST)
Na stránce http://vyznamneosobnosti.cz/jindra-necasova/ k nápravě došlo. Další jsem nezkoumal. --Vojtěch Veselý (diskuse) 26. 6. 2017, 14:29 (CEST)

Citace na Aktuálně.cz bez uvedení zdroje[editovat | editovat zdroj]

Zdravím, v novém foto článku na Aktuálně (od 6. obrázku) jsou zjevně použity texty ze článku Zákaz kouření podle zemí. Nejsou tam uvedeni ani autoři, zdroj, ani licence, tedy alespoň dle mě. Je tam něco špatně a co případně s tím? Máte někdo, prosím, osobní zkušenosti, jak zjednat nápravu? Děkuji --Pavouk (diskuse) 1. 6. 2017, 00:07 (CEST)

Zkušenosti mám různé. Někdy stačí jednou napsat novináři, který je tam podepsán, a za pár hodin je to opraveno. Jindy i přes urgence na redakci média k nápravě nedojde. Mám též pocit, že ideální je, když píše někdo ze správců či z vedení WMČR, aby měl apel větší formální váhu. Stránka s doporučením jak postupovat je tady. --Vojtěch Veselý (diskuse) 26. 6. 2017, 14:37 (CEST)

Karel Sýs[editovat | editovat zdroj]

IP kdysi dávno přidala rozsáhlou „ukázku“ z jeho knihy aforismů. Imho je to za hranou ukázky, a proto by měl být oddíl odstraněn a z historie všechny postižené verze skryty. Nějaké námitky? — Gumruch (disk.) 23. 7. 2017, 22:54 (CEST)

Toto není za hranou ukázky. S takovou bys musel smazat kupř. celé Wikicitáty, ty jsou složeny jen z takových úryvků. --Martin Urbanec (diskuse) 23. 7. 2017, 23:18 (CEST)
To určitě je za hranou ukázky. Není možné, aby třetina encyklopedického hesla byla tvořena doslovnými citacemi. (Wikicitáty nejsou tvořeny rozsáhlými úryvky z jednoho díla, ale jsou sbírkou mnoha různých citátů z různých děl/článků/příležitostí...).
I kdyby ale něco takového bylo např. pro Wikicitáty přijatelné, tak Wikipedie je encyklopedie a hesla na Wikipedii nemají být sbírkou citátů. Protože zde nemáme pravidlo týkající se citátů, odkazuji alespoň pro inspiraci na en:Wikipedia:Quotations#Overuse: Overuse happens when:.
 • a quotation is used without pertinence: it is presented visually on the page, but its relevance is not explained anywhere
 • the quotes dominate the article or section..
--Jan.Kamenicek (diskuse) 24. 7. 2017, 01:34 (CEST)

Al. Masák[editovat | editovat zdroj]

Nedaří se mi zjistit úmrtí autora kresby Al. Masáka. Nevěděl by někdo? --Palu (diskuse) 4. 8. 2017, 11:25 (CEST)

Mohl by to být tento. A fotky jsou od Vilíma. — Gumruch (disk.) 6. 8. 2017, 20:54 (CEST)
Jo, to bude asi on. Díky moc. --Palu (diskuse) 6. 8. 2017, 22:24 (CEST)
A těch signatur na fotkách bych si taky nevšiml, díky i za to :-) --Palu (diskuse) 6. 8. 2017, 22:31 (CEST)

Dokumenty Evropské komise[editovat | editovat zdroj]

Dobré poledne, všiml jsem si, že na dokumentech EK bývá uvedeno „Opakované použití povoleno pod podmínkou uvedení zdroje.“ Z rozhodnutí komise 2011/833/EU jsem to pochopil tak, že tato licence naplňuje znaky svobodné licence, neboť umožňuje použití bez omezení, pod otevřenou licencí nebo pod některou z uvedených podmínek v článku 6, odst. 2. Například tedy u Bílé knihy o budoucnosti Evropy a jejím dalším směřování je jako jediná podmínka stanoveno ono uvedení zdroje, takže to chápu jako svobodné, ale o úpravě tam není výslovná zmínka (jen obecné „opakované použití“, které IMHO zahrnuje i úpravu). Nejvíc mi není jasné jestli, pokud se použije stanovení podmínky „povinnost nezkreslovat původní význam nebo sdělení dokumentů,“ znamená to, že takový dokument není svobodný. --Venca24 (diskuse) 20. 8. 2017, 11:46 (CEST)

Ahoj, na Commons to zjevně řešili a vytvořili c:Template:European Union Government. Chápu to tedy tak, že pokud na konkrétní stránce není řečeno jinak, lze použít odkazovanou lic. šablonu a materiál nahrát na Commons. --Martin Urbanec (diskuse) 20. 8. 2017, 17:57 (CEST)

Jak refovat převzetí licenčně kompatibilního díla?[editovat | editovat zdroj]

Zdravím, když chci převzít a do Wikipedie vložit text z díla, které má pro Wikipedii kompatibilní licenci (třeba odtud), existuje nějaký jednotný postup, jak to udělat? Pokud překládám z jiných Wikipedií, máme šablonu Překlad, která se vloží do Referencí. Pokud u původního díla licence není uvedena, ale získám povolení autora, máme tu šablonu Potvrzení OTRS, která se vkládá do diskuse. A pak tu existují různé další šablony ke konkrétním zdrojů, které se patrně taky vkládají do Referencí (i když jim chybí dokumentace, kde by to bylo napsáno).

Zkrátka, není tu, nebo spíše nechybí tu nějaká jednoduchá obecná šablona, která by toto umožňovala? Nebo stačí napsat to na úvod referencí "ručně"? A v souvislosti s tím mě napadá, jestli není nesystémové, že šablona Potvrzení OTRS se vkládá do diskuse, ale ostatní do Referencí. --Vojtěch Veselý (diskuse) 2. 10. 2017, 19:19 (CEST)

Systémový ten přístup příliš není. Nicméně pokud odhlédnu od systémovosti, ve vašem případě bych zvolil jako nejjednodušší řešení uvést do shrnutí editace zdrojový projekt, autora(y) a licenci. --Palu (diskuse) 2. 10. 2017, 20:15 (CEST)
Myslím, že OTRS ani reference k tomuto účelu neslouží. Šablona OTRS jen potvrzuje neporušení práv, neslouží k informaci o autorovi a původu textu. Reference zase slouží k doložení tvrzení (ověřitelnosti), jen u (kratších) citátů případně souběžně plní i funkci informování kvůli autorství výroku. Laický názor: Evidentně je na WP k uvádění autorství textu pod svobodnou licencí určena historie článku, tedy bych se přikláněl k tomu, co píše Palu. Zdá se to v souladu se zněním licence (4b), ač při ukládání editace na WP autor navíc souhlasí s Podmínkami užití a že odkaz/URL je dostatečné uvedení autorství, což není tak nepochybné, že s tím souhlasí i původní autor. --Matěj Orlický (diskuse) 3. 10. 2017, 13:12 (CEST)
Zdá se mi, že nejlepší a nejtradičnější cesta by byla nepsat to na úvod referencí ručně, ale po vzoru zmíněných šablon z Kategorie:Šablony:Povolené zdroje vyrobit jednoduchou šablonu obecnou. --Jann (diskuse) 3. 10. 2017, 17:47 (CEST)
Ovšem umístění v Referencích nevychází ani z doporučení, ani z praxe, kdy jsou ty šablony umísťovány různě, často v Externích odkazech. --Matěj Orlický (diskuse) 4. 10. 2017, 10:50 (CEST)

Vkládání obrázků[editovat | editovat zdroj]

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jestli se vkládání obrázků ze stránek jako Imageshack nebo Photobucket považuje za porušování autorských práv. Nadále by mě zajímalo, jak vložit obrázek z cizího zdroje, pokud mě nástroj na vkládání obrázků nepustí dál, dokud nezatrhnu možnost “vlastní dílo”, nebo proč mi CommonsDelinker smazal obrázek z pískoviště, které je vyhrazeno experimentům. --Lotherian (diskuse) 22. 10. 2017, 23:30 (CEST)

Dobrý večer, začnu odzadu. CommonsDelinker je automatický program mazající obrázky použité kdekoliv na Wikipedii i dalších projektech WMF a to tehdy, když byly smazány na Commons. Staly by se z nich červené odkazy, což je zbytečné. Pak ani na pískovišti není dovoleno dělat si co chcete. Ano, můžete si tam psát třeba asdf a učit se tak formátovat text, ovšem propagační článek z pískoviště Vám bude smazán taky, jako obcházení pravidel ;). Jelikož i pískoviště je veřejně dostupný prostor (a ve své době byl i indexován Googlem), ani tam logicky není dovoleno porušovat autorská práva (čili neplatí to jen u obrázků, jen text nesmaže CommonsDelinker, poněvadž ten neví, co ve skutečnosti vkládáte - je to robot). Co se týče nahrávacího nástroje, takhle by se chovat neměl, ale nejspíš ani nechová. Vyplnil jste všechny povinné pole? Měly by být označeny hvězdičkou. Co přesně se stane po pokusu přejít dál? K Imageshack/Photobucket. To, že obrázek lze někde najít není oprávnění k tomu ho šířit. Je třeba najít fotografii, kterou je možné šířit pod svobodnou licencí. Dle zákona je dílo automaticky nešířitelné pod svob. lic., dokud autor nestanoví jinak (tj. ani nepřítomnost textu Všechna práva vyhrazena/All rights reserved nestačí). Jednak to musí být poznamenáno přímo na stránce, kde obrázek je a tuto skutečnost musíte správně popsat v nahrávacím nástroji (zejm. správně zvolit licenci, správně uvést autora a správně uvést zdroj). Pokud to na stránce s obrázkem není a autor souhlasí, je druhou možností zaslat jeho svolení na permissions-cs@wikimedia.org (doporučuji primárně tuto adresu, pokud svolení zasíláte Vy či přeposíláte autorovo, na Commons píší o permissions-commons@wikimedia.org, to je sice taky správně, ale primárně pro svolení anglická a hlavně trvá 3 měsíce, než Vám odpoví - mají toho hodně). Jednoduchým nástrojem na generování svolení je [2]. Český nástroj zatím bohužel nikdo ještě nenapsal a správné svolení je nutné vytvořit si sám z Nápověda:Svolení_autora (zejména pokud svolení zasílá nějaký zástupce autora či hodlá dílo uvolnit pod jinou licencí než Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International). Mějte se, --Martin Urbanec (diskuse) 23. 10. 2017, 01:32 (CEST)
Dodatek: Až teď jsem si všiml, že upřednostňuješ tykání, což je i můj případ :D. --Martin Urbanec (diskuse) 23. 10. 2017, 01:33 (CEST)

Vládní dokumenty[editovat | editovat zdroj]

Na toto se asi autorská práva vztahují, že? jedná se o zprávu MPSV, viz zde vlevo nahoře. --Pavel Krupička (diskuse) 13. 11. 2017, 11:57 (CET)

Podle českého autorského práva by to mohlo být vyňato z autorskoprávní ochrany jako „úřední dílo“, ovšem pouze pokud existuje veřejný zájem. Po pravdě řečeno si existencí takového veřejného zájmu v případě této zprávy vůbec nejsem jist.
Jak se na to dívá právo USA si netroufám odhadnout.--Shlomo (diskuse) 13. 11. 2017, 13:14 (CET)
Zkusím to zjistit přímo u ministerstva. Dám vědět výsledek. --Martin Urbanec (diskuse) 13. 11. 2017, 13:53 (CET)
Díky oběma. Jinak vzhledem k tomu, že to není jasné z hlediska amerického práva si říkám, zda má smysl na to ministerstvo psát. Ale asi do toho zcela nevidím. Možná záleží na tom co napsat, já jsem také přemýšlel, že bych tam napsal a pro jistotu je rovnou požádal o ty autorská práva. --Pavel Krupička (diskuse) 13. 11. 2017, 14:35 (CET)
Řekl bych, že americké právo je zde irelevantní. Podle Bernské úmluvy by mělo platit, že pokud vláda na základě domácích zákonů nemá u oficiálního textu nárok na copyright, respektují to i ostatní země Úmluvou vázané. Tedy pokud je dle českých zákonů dílo dílem úředním a nemá nárok na copyright, je PD nejen v Česku, ale i v ostatních zemích úmluvu respektujících (tedy i v USA). Na druhou stranu, pokud by dílo bylo dle zákonů copyrightováno (a v některých zemích to tak je, například v UK platí Crown Copyright), měl by se copyright vtahovat i na publikaci v ostatních zemích Úmluvy. --Vachovec1 (diskuse) 13. 11. 2017, 15:26 (CET)
Nikoli. Bernská úmluva takové chování (první dvě věty) umožňuje, ale nevyžaduje („pokud však zákon takového státu nestanoví jinak“). Právě v USA to neplatí. Vizte en:Rule of the shorter term. (Ale zrovna u úředních děl si nemyslím, že by to někdy někdo rozporoval, tzn. že by autor úředního díla hodlal v USA někoho žalovat, že tam užívá jeho dílo, v Česku autorským právem nechráněné.) --Mormegil 13. 11. 2017, 17:43 (CET)

Fotografie modelů[editovat | editovat zdroj]

Obracím se na znalce autorských práv. Připravuji si několik článků, týkajících se manipulace s materiálem, logistiky. Nedaří se mi získat dostatečně výstižné ilustrační fotografie a slovní popis nepovažuji za dostatečný. Zvažuji použití fotografií modelů situací v průmyslu. Modely bych sestavil kombinací průmyslově vyráběných stavebnic a vlastní tvorby ve stylu modelové železnice. Výhodou modelové železnice je dobrá dostupnost vozidel, postav i některých budov, jejichž vlastnoruční výroba je vlastně nereálná. Přitom s pomocí doplňků k modelové železnici lze sestavit i diorámu zcela neželezniční! Nejsem si ale jist, jaký je názor na autorská práva k modelům. Podle mého názoru jsou modely prodávány právě k předvádění a vystavování, včetně následného zobrazování. Vzpomínám si ale, že zde byly výhrady třeba k fotografování titulních stránek knih. Takže by mne zajímal názor komunity na fotografování modelů.--Leotard (diskuse) 15. 11. 2017, 11:24 (CET)

Nedalo by se na to vztáhnout trvale vystavené trojrozměrné dílo? JAn (diskuse) 15. 11. 2017, 13:22 (CET)

Článek jako citace rejistříků[editovat | editovat zdroj]

@Mykhal:Způsob založení článku, který je fakticky jen zkopírováním textu z rejstříku, se mi jeví jako nešťastný a, z podstaty encyklopedie, špatný. Články nemají být pouze citacemi.
Lze u Institutu pro politiku a společnost uvažovat o copyviu, když zkopírovaný text tvoří naprostou většinu hesla? Pokud by byl článek objemný, takto dlouhá citace by IMO byla v pořádku.--Kacir 18. 11. 2017, 04:05 (CET)

Myslím si, že z autorskoprávního hlediska tam problém není. Je tam ale problém z hlediska stylu, neutrality (propagační charakter), z hlediska rozsahu a z hlediska významnosti. --Palu (diskuse) 18. 11. 2017, 07:43 (CET)

Martin Reiner[editovat | editovat zdroj]

Ahoj, mohl by se nějaký správce na Commons mrknout na tuhle „kauzu“? Současné řešení, tj. přemazání jedné fotky úplně jinou, je hodně nesmyslné. Díky.--Ben Skála (diskuse) 25. 11. 2017, 10:07 (CET)

Žádosti na správce Commons by měly směřovat na tamní nástěnku správců, ev. to lze řešit v Hospodě U Commons. Řešením je revert na původní verzi, což včera provedl Gumruch. Nový obrázek má být nahrán jako nový soubor.--Kacir 25. 11. 2017, 10:47 (CET)
Takže ta jiná verze už tam zůstane v historii toho souboru, i když je evidentní, že autorem je někdo jiný? Díky.--Ben Skála (diskuse) 25. 11. 2017, 12:19 (CET)
Pokud nemá nahrávající k souboru práva, pak samozřejmě smazat. Buď požádat na nástěnce správců, ev. napsat českému správci, jestliže by to nešlo rychlosmazem, pak založit klasický DOS. Jestli se toho nikdo nechopí, tak bych se tomu večer (v noci) věnoval.--Kacir 25. 11. 2017, 12:40 (CET)
@Ben Skála: Máme důkaz nebo alespoň silnou indicii k tomu, že uploader přepsané verze k té nové fotce nemá práva? Snažil jsem se ji nalézt nyní na netu, ale nepovedlo se mi to. Bez silné indicie, že jde o porušení, by byl DOS pravděpodobně neúspěšný, alespoň já se vždy snažím dokládat výskyt souboru i jinde na webu.--Kacir 26. 11. 2017, 00:40 (CET)
Z linkované diskuse na fb vyplývá, že to Pankaplanovi poslal sám spisovatel. Kdo je autorem fotky ale nevím. Každopádně jím není che, takže fotka, soudím, nemá co dělat ve verzích té původní fotky.--Ben Skála (diskuse) 26. 11. 2017, 20:48 (CET)
Čeští správci na Commons jistě sledují tuto stránku, takže případně obrázek smažou. IMO po technické stránce byla věc vyřešena revertem a v historii stránky jiný obrázek nevadí, pokud se nezobrazuje, jako když v historii neskrýváme běžné vandalismy. Smaz, odpovídající skrytí vandalismů, by měl určitě nastat při porušení práv. Tady to vypadá, že se držitel práv, spisovatel, rozhodl obrázek poskytnout uploaderovi. Pravdou je, že čistým řešením by měl být mail do OTRS od spisovatele, ale v této fázi nemožnosti zobrazit obrázek, je věc zakonzervovaná. Možností je také založit diskusi o smazání.--Kacir 26. 11. 2017, 23:16 (CET)

Nefunkční odkaz na výklad licenčních podmínek ve vzorech prohlášení do OTRS[editovat | editovat zdroj]

Zdravím, upozorňuji na problém s nefunkčním odkazem, který je nutné řešit, aby nám nechodila vadná prohlášení o poskytnutí licence. Viz Diskuse k nápovědě:Svolení autora, kde zůstává zároveň dosud nezodpovězen i můj skoro dva roky starý dotaz ohledně GFDL jako takového, který se současnou situaci trochu souvisí (rozumějte: vyřešením jednoho problému by se vyřešil i ten druhý). Prosím ostatní o zásah a/nebo vyjádření, pokud možno tam v té odkazované diskuzi. Sem to píšu v naději, že si toho všimne víc lidí. --Blahma (diskuse) 6. 12. 2017, 15:03 (CET)

Zeměloď[editovat | editovat zdroj]

Zdravím, měl bych dotaz ohledně článku Zeměloď. Na toto slovo má stejnojmenný spolek ochranou známku, je tedy možné ho použít v názvu článku? Co kdyby byl spolek proti? --Michal Lenc (diskuse) 9. 1. 2018, 21:44 (CET)

Ahoj, pokud by byl spolek proti, tak má smůlu. Ochranná známka slouží k ochránění před situací, kdy dejme tomu vyrobím napodoběninu Coca-Coly a budu ji prodávat pod stejným/velmi podobným názvem, ne jako prevence před mluvením o Coca-Cole. Obchodní známkou je i slovo Wikipedia, přesto máme článek Wikipedie lišící se jen koncovkou. S pozdravem, --Martin Urbanec (diskuse) 9. 1. 2018, 22:32 (CET)

Divoši[editovat | editovat zdroj]

Dobrý den, chci se optat, jestli je v pořádku přebírat plný obsah wikipedie takovým způsobem, jak to činí stránky encyklopedie.divoch.info. Děkuji. Vojtěch Zavadil (diskuse) 16. 1. 2018, 19:12 (CET)

Obávám se, že díky informacím v zápatí ano. Doporučuji Ti použít šablonu {{uživatelská stránka}}, myslím, že existuje právě kvůli takovýmto zrcadlům. — Gumruch (disk.) 16. 1. 2018, 22:44 (CET)
Tak alespoň ta šablona, když proti tomu neexistuje žádné odčervovadlo. Dík. Vojtěch Zavadil (diskuse) 17. 1. 2018, 08:28 (CET)