Přeskočit na obsah

Šablona:Citace elektronického periodika

Tato stránka je zamčena
Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Dokumentace   [Zobrazit] [Editovat] [historie] [vyprázdnit paměť]
S touto šablonou lze experimentovat pomocí připraveného pískoviště a testovacích případů.
Tato šablona používá programovací jazyk Lua:

Šablona pro generování citací článků v elektronických periodických publikacích dle normy ČSN ISO 690-2.

Články s chybným volání této šablony jsou automaticky vkládány do kategorie:Údržba:Chybná volání citačních šablon.

Použití

Všechna pole musí být malými písmeny. Zkopírujte prázdnou verzi na místo použití:

Plná verze Obvyklé užití
{{Citace elektronického periodika
 | příjmení = 
 | jméno = 
 | autor = 
 | odkaz na autora = 
 | příjmení2 = 
 | jméno2 =
 | autor2 = 
 | odkaz na autora2 = 
 | příjmení3 = 
 | jméno3 =
 | autor3 = 
 | odkaz na autora3 = 
 | příjmení4 = 
 | jméno4 = 
 | autor4 = 
 | odkaz na autora4 = 
 | příjmení5 = 
 | jméno5 = 
 | autor5 = 
 | odkaz na autora5 = 
 | příjmení6 = 
 | jméno6 = 
 | autor6 = 
 | odkaz na autora6 = 
 | příjmení7 = 
 | jméno7 = 
 | autor7 = 
 | odkaz na autora7 = 
 | spoluautoři = 
 | titul = 
 | překladatelé = 
 | ilustrátoři = 
 | fotografové = 
 | další = 
 | periodikum = 
 | odkaz na periodikum = 
 | vydavatel = 
 | odkaz na vydavatele = 
 | druh nosiče = 
 | vydání = 
 | datum vydání = 
 | rok vydání = 
 | měsíc vydání = 
 | den vydání = 
 | ročník = 
 | typ ročníku = 
 | číslo = 
 | typ čísla = 
 | datum aktualizace = 
 | typ aktualizace = 
 | datum přístupu = 
 | kapitola = 
 | číslování = 
 | lokace = 
 | strany = 
 | poznámka = 
 | url = 
 | dostupnost2 = 
 | url2 = 
 | dostupnost3 = 
 | url3 = 
 | url archivu = 
 | datum archivace = 
 | issn = 
 | doi =
 | pmid = 
 | bibcode = 
 | arxiv =
 | id = 
 | jazyk = 
}}
{{Citace elektronického periodika
 | příjmení = 
 | jméno = 
 | odkaz na autora = 
 | titul = 
 | periodikum = 
 | odkaz na periodikum = 
 | vydavatel = 
 | odkaz na vydavatele = 
 | datum vydání = 
 | datum přístupu = 
 | url = 
 | issn = 
}}

Parametry

Primární odpovědnost

Parametry určující hlavní odpovědnost za text, většinou jde o jméno autora nebo autorů. Jména se uvádějí bez titulů a vědeckých hodností.

Parametry pro prvního autora se vyplňují vždy, je-li uveden aspoň jeden autor.

 • příjmení – příjmení 1. autora
 • jméno – jméno 1. autora
 • autor – tento parametr je nedoporučený, nicméně použití parametrů jméno a příjmení může být problematické v případech autorů, u nichž je zvykem příjmení psát vždy jako první (jak je tomu například v čínštině). V takovém případě by čárka mezi jménem a příjmením působila nepatřičně. Někdy je také problém určit přesný rozsah příjmení. V tom případě je lepší parametry jméno a příjmení nepoužít a vyplnit raději pole autor pomocí notace „Hu Ke Jie“ podle toho, jak je třeba.
 • odkaz na autora – existuje-li na Wikipedii článek s životopisem, uvede se zde jeho jméno

Parametry pro druhého autora se vyplňují, pokud je uveden více než jeden autor. Jsou-li uvedeni nejvýše tři autoři, je nutno uvést všechna jména. Jsou-li uvedeni více než tři autoři, je doporučeno uvést všechna jména. Alternativou je uvést jmenovitě jen jednoho, dva nebo tři autory a vyplnit parametr spoluautoři (viz dále). Význam parametrů pro další autory je analogický parametrům pro 1. autora.

 • příjmení2
 • jméno2
 • autor2
 • odkaz na autora2

Respektive (N=3 až 7):

 • příjmeníN
 • jménoN
 • autorN
 • odkaz na autoraN

Šablona v současné době podporuje samostatné uvedení až 7 autorů.

Následující parametr se vyplňuje, jen je-li v dokumentu uvedeno více autorů než je nutné/možné uvést.

 • spoluautoři – do tohoto pole se vepíše „et al.“ nebo „aj.“ či „a kol.“ (tečka na konci je povinná)

Celá sekce primární odpovědnost se vynechává jen tehdy, pokud nejsou známí autoři.

Název článku

 • titul – název článku. Pokud je složen z více částí, je třeba jej zformátovat podle normy podle následujících zásad:
  • Jde-li o název a podnázev, je třeba nejprve uvést název, pak podnázev, podle pořadí v úvodu nebo v obsahu. Musí být odděleny dvojtečkou.
  • U dokumentů mezinárodních organizací je možné se setkat s vícejazyčnými názvy. Zapisujeme v pořadí, jak jsou uvedeny, oddělujeme rovnítkem.

Sekundární odpovědnost

Do každého z těchto parametrů je možno zapsat maximálně tři osoby oddělené čárkami ve tvaru „Jméno Příjmení“

 • redaktoři
 • překladatelé
 • ilustrátoři
 • fotografové
 • další – v tomto parametru je třeba uvést nejprve věc, kterou daný člověk přispěl, pak teprve jeho jméno například „Přílohy Jan Novák“

Periodikum

 • periodikum – název periodika (časopisu, novin). Povinný parametr, jinak se hlásí {{chyba}}!
 • odkaz na periodikum – název článku o periodiku ve Wikipedii
 • vydavatel – jméno nakladatele/vydavatele. Lze ho uvést ve zkrácené podobě, pokud to nezpůsobí nejednoznačnost. Pokud nepůsobí více vydavatelů stejného jména, lze vynechat iniciály. Dále se vynechávají zkratky obchodních organizací typu „s.r.o.“, „a spol.“, „a syn“, „a.s.“, „Inc.“, „Ltd.“ apod. Nikdy se nevynechává výraz „Press“.
  • Problém více vydavatelů zatím šablona neřeší.
  • Je-li vydavatelem korporace s hierarchickou strukturou, můžeme buďto rozepsat strukturu, kde jednotlivé složky nahradíme tečkami „Masarykova univerzita. Přírodovědná fakulta. Katedra fyziky“ nebo použít vhodný rozlišovač „Katedra fyziky (Přírodovědná faktulta Masarykovy university, Brno)“.
  • Není-li vydavatel znám, uvede se síťová adresa, na níž byl dokument nalezen.
 • odkaz na vydavatele – název článku o vydavateli ve Wikipedii

Dostupnost

 • druh nosiče – vyplňuje se jen pokud je dokument dostupný na jiném médiu nebo složitějším způsobem, než pouhým zadáním URL na internetu. Možnými hodnotami jsou např. „online“, „CDROM“, „databáze online“, „PDF online“
 • dostupnost – vyplňuje se, pokud je nutno dostupnost specifikovat jinou větou než „Dostupné na Internetu“. Např. „Dostupné v knihovním systému z menu "Časopisy/Politické/18. stol."“.
 • url – URL online dokumentu.
 • dostupnost2 – vyplňuje se, pokud je vhodno dostupnost specifikovat jinou větou než „Dostupné na Internetu“. Např. „Dostupné také v Postcript verzi“ nebo „Dostupné v DIALOG information services“.
 • url2 – URL online dokumentu.
 • dostupnost3 – vyplňuje se, pokud je vhodno dostupnost specifikovat jinou větou než „Dostupné na Internetu“. Např. „Dostupné také v Postcript verzi“ nebo „Dostupné v DIALOG information services“.
 • url3 – URL online dokumentu.

Vydání

 • vydání – jde-li o jiné než 1. vydání (např. „4. vyd.“, „Verze pro IBM“ nebo „Verze 0.9.1“)
 • datum vydání – datum vydání ve tvaru RRRR-MM-DD
  • rok vydání – rok vydání
  • měsíc vydání – měsíc vydání (slovem, např. „září“). Není-li znám, neuvádí se.
  • den vydání – den vydání (1–31). Není-li znám, neuvádí se.

Část

 • ročník – ročník ve stylu číslování periodika
  • typ ročníku – typ ročníku, možné hodnoty jsou "ročník" nebo "roč." či "svazek".
 • číslo – číslo periodika v daném ročníku
  • typ čísla – typ čísla, možné hodnoty jsou "číslo" nebo "čís." případně jiné označení

Lokace uvnitř článku

 • kapitola – název části nebo kapitoly dokumentu.
 • typ kapitoly – možné hodnoty jsou například „kapitola“, „heslo“, „paragraf“ aj.
 • url kapitoly – odkaz na kapitolu dokumentu, je-li přístupna online na jiném URL.
 • strany – strany nebo rozsahy stran oddělené čárkami (je-li číslování stran v dokumentu patrné), např „128“ nebo „114–116“.
 • lokace – jiný typ lokalizace části nebo příspěvku uvnitř dokumentu (např. „řádky 10–20“ nebo „3. odstavec“).

Identifikace

 • issnISSN číslo jednoznačně identifikující periodikum. Zapisuje se jen číslo (i se spojovníky), nikoliv písmena „ISSN“.
 • doiDOI identifikátor dokumentu. (nikoli celé URI/URL, např. 10.1000/182)
 • pmid
 • bibcode – bibliografický kód užívaný v astronomické literatuře
 • arxiv – kód v elektronickém archivu preprintů vědeckých prací arXiv
 • id – jiný identifikátor

Další

 • poznámka – nějaká další podstatná informace k dokumentu. Například „První vydání v češtině“, „Důvěrný materiál“
 • jazyk – užívá se zejména u cizojazyčných děl, jde o seznam užitých jazyků oddělených čárkami, např. „anglicky, německy, řecky“, lze vložit i zkratku jako „en“, „de“, „fr“ apod. (Viz seznam kódů ISO 639-1 nebo seznam kódů ISO 639-2.) Lze vyplnit i pro českojazyčná díla („cs“), čeština se však nezobrazí.

Příklady

Běžné použití:

{{Citace elektronického periodika | autor = Reuters | titul = Favorité selhali, radoval se Ital Staudacher | redaktoři = kal | periodikum = iDNES.cz | odkaz na periodikum = iDNES.cz | datum vydání = 2007-02-06 | datum přístupu = 2007-12-11 | url = http://sport.idnes.cz/favorite-selhali-radoval-se-ital-staudacher-fe9-/lyzovani.asp?c=A070206_111501_lyzovani_kal }}

Reuters. Favorité selhali, radoval se Ital Staudacher. Redakce kal. iDNES.cz [online]. 2007-02-06 [cit. 2007-12-11]. Dostupné online. 

Příklady souvisejících šablon

{{Citace elektronické monografie| url = http://www.varnsdorf.cz/files/hs/hs_2006-02.pdf | druh nosiče = PDF | titul = Hlas Severu, Centrum Panorama | vydavatel = Město Varnsdorf | datum přístupu = 2008-07-30 }}

Hlas Severu, Centrum Panorama [PDF]. Město Varnsdorf [cit. 2008-07-30]. Dostupné online. 

Chyby, rozdíly oproti normě a možnosti zlepšení

 1. V šabloně není ošetřeno, když některý údaj končí tečkou, otazníkem apod., např. pokud je jméno vyjádřeno zkratkou, třeba „A.“, a vznikají tak dvojité tečky (kde druhou tečku vkládá šablona). Toto bohužel není možné ošetřit v rámci současné verze MediaWiki.
 2. Norma neudává značení jazyka, ten je však vyjádřen zachováním cizích slov (čís., Num.). Naše šablona oproti tomu na konec citace uvádí, v jakém jazyce dokument (nebo citovaný text) je.
 3. Šablona neřeší více vydavatelů.

Tato šablona umí detekovat některé chyby vstupů a podle nich případně kategorizuje články do Kategorie:Údržba:Chybná volání citačních šablon nebo do Kategorie:Údržba:Chybný kód jazyka.

Data šablony

Tato sekce obsahuje strukturovaný popis parametrů této šablony využívající rozšíření TemplateData, který umožňuje snadnější používání této šablony v prostředí Vizuálního editoru.

Citace elektronického periodika

Šablona umožňuje generování citací elektronických periodik dle norem ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2.

Parametry šablony[Upravit strojový popis šablony]

Tato šablona upřednostňuje parametry formátované v bloku.

ParametrPopisTypStav
Příjmenípříjmení

Příjmení autora

Řádkadoporučený
Jménojméno

Křestní jméno autora

Řádkadoporučený
Autorautor

Parametr pro užití atypického jména autora.

Řádkanepovinný
Odkaz na autoraodkaz na autora

Název článku (stránky) na Wikipedii o daném autorovi

Název stránkynepovinný
Příjmení 2příjmení2

Příjmení druhého autora

Řádkanepovinný
Jméno 2jméno2

Křestní jméno druhého autora

Řádkanepovinný
Autor 2autor2

Parametr pro užití atypického jména druhého autora.

Řádkanepovinný
Odkaz na 2. autoraodkaz na autora2

Název článku (stránky) na Wikipedii o druhém autorovi

Název stránkynepovinný
Příjmení 3příjmení3

Příjmení třetího autora

Řádkanepovinný
Jméno 3jméno3

Křestní jméno třetího autora

Řádkanepovinný
Autor 3autor3

Parametr pro užití atypického jména třetího autora

Řádkanepovinný
Odkaz na 3. autoraodkaz na autora3

Název článku (stránky) na Wikipedii o třetím autorovi

Název stránkynepovinný
Spoluautořispoluautoři

Případ více než tří autorů. Např. „et al.“ nebo „aj.“ Tečka je povinná.

Řádkanepovinný
Názevtitul

Název článku (pokud název obsahuje i podtitul, doplňuje se za dvojtečku)

Řádkapovinný
Redaktořiredaktoři

Jména redaktorů, max. tři jména oddělená čárkami (Jméno Příjmení)

Řádkanepovinný
Překladatelépřekladatelé

Jména překladatelů, max. tři jména oddělená čárkami (Jméno Příjmení)

Řádkanepovinný
Fotografovéilustrátoři

Jména fotografů, max. tři jména oddělená čárkami (Jméno Příjmení)

Řádkanepovinný
Periodikumperiodikum

Název periodika (časopisu, novin).

Řádkadoporučený
Odkaz na periodikumodkaz na periodikum

Název článku o periodiku ve Wikipedii.

Název stránkynepovinný
Vydavatelvydavatel

Vydavatel periodika

Řádkadoporučený
Odkaz na vydavateleodkaz na vydavatele

Název článku o vydavateli ve Wikipedii.

Název stránkynepovinný
Druh nosičedruh nosiče

Jen pokud je dokument dostupný jinak než pod odkazem. Např. „online“, „CDROM“, „databáze online“, „PDF online“.

Řádkanepovinný
URLurl

URL online dokumentu

URLpovinný
URL 2url2

URL online dokumentu. Pouze pokud jde o jiný formát.

URLnepovinný
URL 3url3

URL online dokumentu. Pouze pokud jde o jiný formát.

URLnepovinný
Dostupnostdostupnost

Specifikace jinou větou než „Dostupné online“. Např. „Dostupné v knihovním systému z menu "Časopisy/Politické/18. stol."“.

Řádkanepovinný
Dostupnost 2dostupnost2

Pokud je dokument přístupný na více místech na Internetu v různých formátech.

Řádkanepovinný
Dostupnost 3dostupnost3

Pokud je dokument přístupný na více místech na Internetu v různých formátech.

Řádkanepovinný
Vydánívydání

Číslo vydání bez tečky.

Řádkanepovinný
Datum vydánídatum vydání datum_vydání

Datum vydání za účelem zpřístupnění. Formát RRRR-MM-DD.

Řádkadoporučený
Rok vydánírok vydání

Rok vydání.

Číslonepovinný
Měsíc vydáníměsíc vydání

Měsíc vydání (slovem, např. „září“). Není-li znám, neuvádí se.

Řádkanepovinný
Den vydáníden vydání

Den vydání (1–31). Není-li znám, neuvádí se.

Číslonepovinný
Ročníkročník

Ročník ve stylu číslování periodika.

Řádkanepovinný
Typ ročníkutyp ročníku

Možné hodnoty jsou „ročník“ nebo „roč.“ či „svazek“.

Řádkanepovinný
Čísločíslo

Číslo periodika v daném ročníku.

Číslonepovinný
Typ číslatyp čísla

Možné hodnoty jsou „číslo“ nebo „čís.“ případně jiné označení.

Řádkanepovinný
Kapitolakapitola

Název části nebo kapitoly dokumentu.

Řádkanepovinný
Typ kapitolytyp kapitoly

Možné hodnoty jsou například „kapitola“, „heslo“, „paragraf“ aj.

Řádkanepovinný
Url kapitolyurl kapitoly

Odkaz na kapitolu dokumentu, je-li přístupna online na jiném URL.

Řádkanepovinný
Stranystrany

Strany nebo rozsahy stran oddělené čárkami (je-li číslování stran v dokumentu patrné), např. „128“ nebo „114–116“.

Řádkanepovinný
Lokacelokace

Jiný typ lokalizace části nebo příspěvku uvnitř dokumentu (např. „řádky 10–20“ nebo „3. odstavec“).

Řádkanepovinný
ISSNissn

ISSN číslo jednoznačně identifikující periodikum. Zapisuje se jen číslo (i se spojovníky), nikoliv písmena „ISSN“.

Řádkanepovinný
DOIdoi

Jednoznačný identifikátor dokumentu.

Řádkanepovinný
PMIDpmid

PubMed identifikační číslo.

Řádkanepovinný
Bibcodebibcode

Bibliografický kód užívaný v astronomické literatuře.

Řádkanepovinný
arXivarxiv

Kód dokumentu v elektronickém archivu preprintů vědeckých prací z oblasti matematiky, fyziky, informatiky a biologie.

Řádkanepovinný
IDid

Jiné identifikační číslo včetně jeho označení.

Řádkanepovinný
Poznámkapoznámka

Nějaká další podstatná informace k dokumentu. Například „První vydání v češtině“, „Důvěrný materiál“.

Řádkanepovinný
Jazykjazyk

Lze vložit i zkratku jako „cs“, „en“, „de“, „fr“ apod. Při více jazycích je oddělte čárkami, např. „anglicky, německy, řecky“.

Příklad
en
Řádkanepovinný
Odkaz na archivurl archivu

odkaz na archivovanou verzi zdroje

Příklad
https://web.archive.org/web/20181107035457/https://cs.wikipedia.org/wiki/Hlavn%C3%AD_strana
URLnepovinný
Datum archivacedatum archivace

Datum pořízení archivované verze zdroje. Formát RRRR-MM-DD.

Příklad
2001-12-31
Datumnepovinný
Datum přístupudatum přístupu datum_přístupu

Datum přístupu ke zdroji v okamžiku citování. Formát RRRR-MM-DD.

Příklad
2001-12-31
Datumpovinný

Související šablony

Externí odkazy