Přeskočit na obsah

Modul:Citace

Tato stránka je zamčena
Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Prozatímní dokumentace

Nejdůležitější změny proti starým šablonám:

 • Přidána podpora pro harvardské citace, vázaná na parametr ref = harv
 • Zrušena mezera před dvojtečkou - dle ISO 690 z dubna 2011, https://www.citace.com/CSN-ISO-690
 • Revize zavlečených mezer dle zásady: mezeru vkládat co nejpozději.
 • Ošetřeny duplikované koncové tečky.

--Jvs 30. 12. 2017, 10:45 (CET)

Odkazy:

require('strict')

local p = {
}

function p.trace(c, dbgInfo, s)
 table.insert(c.r, "{p." .. dbgInfo.name .. (s and s or "") .. "}")
end

function p.citaceInit(c)
 c.r = {} -- result
 c.state = {}

 if type(c.frame.callParserFunction) == 'function' then
  -- running as wiki module
  local aModule = require('Modul:Arguments')
  c.args = aModule.getArgs(c.frame)
  c.parentArgs = aModule.getArgs(c.frame:getParent())
  p.frame = c.frame -- zmena reseni, 30.12.2017 12:30:06
 else
  -- running in console
  c.localTest = 1
  c.args = c.frame
  c.parentArgs = {}
  -- makety vybranych fci pro lokalni testovani
  mw = {
   uri = {
    encode = p.identity
   }
  }
  -- debugging options
  c.noCoins = 1
  c.trace = 1
  -- c.dbg = 1
 end

 if c.trace then p.trace(c, debug.getinfo(1, "n"), ':' .. c.type) end

 -- zpětná kompatibilita
 c.args = p.convertUnderscoreArgs(c.args)
 p.provideArgs(c.args, {
  -- ["SRC"] = "DEST",
  ["příjmení"] = "příjmení1",
  ["jméno"] = "jméno1",
  ["autor"] = "autor1",
  ["odkaz na autora"] = "odkaz na autora1",

  ["příjmení sestavitele"] = "příjmení sestavitele1",
  ["jméno sestavitele"] = "jméno sestavitele1",
  ["sestavitel"] = "sestavitel1",
  ["odkaz na sestavitele"] = "odkaz na sestavitele1",

  ["noviny"] = "periodikum",
  ["časopis"] = "periodikum",
  ["odkaz na noviny"] = "odkaz na periodikum",
  ["odkaz na časopis"] = "odkaz na periodikum",

  ["datum vydání"] = "datum",
  ["den vydání"] = "den",
  ["měsíc vydání"] = "měsíc",
  ["rok vydání"] = "rok",

  ["stránky"] = "strany",
  ["poznámka"] = "poznámky",
  ["titulorig"] = "titul původní",
  ["url alt"] = "url2",

  ["ISBN"] = "isbn",
  ["ISSN"] = "issn",
 })

 c.printAnchor = not p.empty(c.args.ref)
 c.useHarvardFormat = c.printAnchor and c.args["typ refu"] ~= "normální"

 if c.dbg then
  table.insert(c.r, "((DBG: ")
  for k, v in pairs(c.args) do
   table.insert(c.r, k .. ' = ' .. v .. ';')
  end
  table.insert(c.r, "((PARENT)): ")
  for k, v in pairs(c.parentArgs) do
   table.insert(c.r, k .. ' = ' .. v .. ';')
  end
  table.insert(c.r, " DBG_END))\n")
 end
end

function p.citace(frame)
 local c = {
  frame = frame
 }
 p.citaceInit(c)
 if not p.empty(c.args["contribution"]) then
  c.args["sborník"] = c.args["title"]
  c.args["titul"] = c.args["contribution"]
  return p.citaceSborniku(frame)
 elseif not p.empty(c.args["periodikum"]) then
  return p.citacePeriodika(frame)
 else
  return p.citaceMonografie(frame)
 end
end

function p.citaceMonografie(frame)
 local c = {
  frame = frame
 }
 c.type = 'citaceMonografie'
 p.citaceInit(c)

 table.insert(c.r, '<cite class="book" style="font-style:normal;' .. p.style(c) .. '"')
 p.citAnchorId(c)
 table.insert(c.r, '>')
 p.citAuthors(c, { maxAuthors = 7, honorCorporation = true })
 p.citTitle(c)
 p.citOtherPersons(c)
 p.citEdition(c)
 p.citVolume(c)
 p.citPlacePublisher(c)
 p.citDate(c)
 p.citNumberOfVolumesPagesAppendices(c)
 p.citBookSeries(c)
 p.citUrl(c)
 p.citIsbn(c)
 p.citDoi(c)
 p.citPmid(c)
 p.citJstor(c)
 p.citS2cid(c)
 p.citBibcode(c)
 p.citArxiv(c)
 p.citOclc(c)
 p.citId(c)
 p.citChapterPage(c)
 p.citLanguage(c)
 p.citNotes(c)
 table.insert(c.r, '</cite>')
 p.citCoinsMonografie(c)
 p.tearDown(c)
 return table.concat(c.r)
end

function p.citaceElMonografie(frame)
 local c = {
  frame = frame
 }
 c.type = 'citaceElMonografie'
 p.citaceInit(c)

 table.insert(c.r, '<cite class="book" style="font-style:normal;' .. p.style(c) .. '"')
 p.citAnchorId(c)
 table.insert(c.r, '>')
 p.citAuthors(c, { maxAuthors = 7, honorCorporation = true })
 p.citTitle(c)
 p.citOtherPersons(c)
 p.citEdition(c)
 -- p.citVolume(c)
 p.citPlacePublisher(c)
 p.citDate(c)
 -- p.citNumberOfVolumesPagesAppendices(c)
 p.citBookSeries(c)
 p.citChapterPage(c)
 p.citNotes(c)
 p.citUrl(c)
 p.citIsbn(c)
 p.citDoi(c)
 p.citPmid(c)
 p.citJstor(c)
 p.citS2cid(c)
 p.citBibcode(c)
 p.citArxiv(c)
 p.citOclc(c)
 p.citId(c)
 p.citLanguage(c)

 table.insert(c.r, '</cite>')
 p.citCoinsMonografie(c)
 p.tearDown(c)
 return table.concat(c.r)
end

function p.citacePeriodika(frame)
 local c = {
  frame = frame
 }
 c.type = 'citacePeriodika'
 p.citaceInit(c)

 p.supplyPeriodical(c)

 table.insert(c.r, '<cite style="font-style:normal;' .. p.style(c) .. '"')
 p.citAnchorId(c)
 table.insert(c.r, '>')
 p.citAuthors(c, { maxAuthors = 7, honorCorporation = false })
 p.citTitle(c)
 p.citOtherPersons(c)
 -- table.insert(c.r, " ")
 p.citPeriodical(c)
 -- table.insert(c.r, " ")
 p.citPlacePublisher(c)
 p.citDate(c)
 p.citYearNumberPage(c)
 -- table.insert(c.r, ".")
 p.citNotes(c)
 p.citUrl(c)
 p.citIssn(c)
 p.citIsbn(c)
 p.citDoi(c)
 p.citPmid(c)
 p.citJstor(c)
 p.citS2cid(c)
 p.citBibcode(c)
 p.citArxiv(c)
 p.citId(c)
 p.citLanguage(c)

 p.checkPeriodical(c)

 table.insert(c.r, '</cite>')
 p.citCoinsPeriodikum(c)
 p.tearDown(c)
 return table.concat(c.r)
end

function p.citaceElPeriodika(frame)
 local c = {
  frame = frame
 }
 c.type = 'citaceElPeriodika'
 p.citaceInit(c)

 p.supplyPeriodical(c)

 table.insert(c.r, '<cite style="font-style:normal;' .. p.style(c) .. '"')
 p.citAnchorId(c)
 table.insert(c.r, '>')
 p.citAuthors(c, { maxAuthors = 7, honorCorporation = false })
 p.citTitle(c)
 p.citChapterPage(c)
 p.citOtherPersons(c)
 -- table.insert(c.r, " ")
 p.citPeriodical(c)
 -- table.insert(c.r, " ")
 p.citPlacePublisher(c)
 p.citDate(c)
 p.citYearNumberPage(c)
 -- table.insert(c.r, ".")
 p.citNotes(c)
 p.citUrl(c)
 p.citIssn(c)
 p.citIsbn(c)
 p.citArxiv(c)
 p.citDoi(c)
 p.citBibcode(c)
 p.citPmid(c)
 p.citJstor(c)
 p.citS2cid(c)
 p.citId(c)
 p.citLanguage(c)

 p.checkPeriodical(c)

 table.insert(c.r, '</cite>')
 p.citCoinsPeriodikum(c)
 p.tearDown(c)
 return table.concat(c.r)
end

function p.citaceSborniku(frame)
 local c = {
  frame = frame
 }
 c.type = 'citaceSborniku'
 p.citaceInit(c)

 table.insert(c.r, '<cite style="font-style:normal;' .. p.style(c) .. '"')
 p.citAnchorId(c)
 table.insert(c.r, '>')
 p.citAuthors(c, { maxAuthors = 3, honorCorporation = true })
 p.citTitle(c)
 table.insert(c.r, ' In: ')
 p.citCompilers(c, { maxAuthors = 3, honorCorporation = true })
 p.citCompilation(c)
 p.citEdition(c)
 p.citPlacePublisher(c)
 p.citDate(c)
 p.citNotes(c)
 p.citUrl(c)
 p.citIsbn(c)
 p.citIssn(c)
 p.citDoi(c)
 p.citId(c)
 p.citVolume(c)
 p.citChapterPage(c)
 p.citLanguage(c)
 table.insert(c.r, '</cite>')
 -- p.citCoinsSbornik(c)
 p.tearDown(c)

 return table.concat(c.r)
end

function p.debug(frame)

 --[[
 if frame.callParserFunction ~= nil and type(callParserFunction) == 'function' then
  local aModule = require('Modul:Arguments')
  local args = aModule.getArgs(frame)
 end
 --]]

 -- local a = ''
 -- return 'Titul: ' .. args.titul .. ';'

 result = {}

 table.insert(result, type(frame))


 for k, v in pairs(frame) do
  table.insert(result, k .. ' = ' .. type(v) .. '; ')
 end

 return table.concat(result)
end

function p.nowiki(c, txt)
 if type(c.frame.extensionTag) == 'function' then
  return c.frame:extensionTag('nowiki', (txt and txt or ''), {})
 else
  if not p.empty(txt) then
   return "<nowiki>" .. txt .. "</nowiki>"
  else
   return "<nowiki/>"
  end
 end
end

function p.identity(x)
 return x
end

function p.empty(x)
 -- return x == nil or x == 0 or x == ""
 return x == nil or x == ""
end

-- vrátí první neprázdný argument
function p.coalesce(x, y)
 return ((x and x ~= "") and x or ((y and y ~= "") and y or ""))
end

function p.coalesceN(len, args)
 for i = 1, len do
  local v = args[i]
  if v ~= nil and v ~= "" then
   return v
  end
 end
 return ""
end

function p.provideArg(args, x, y)
 if args[x] == nil then
  args[x] = args[y]
 end
end

function p.convertUnderscoreArgs(args)
 local t = {}
 t.args = {}
 for k, v in pairs(args) do
  k = tostring(k)
  t.k, t.count = k:gsub('_', ' ')
  t.args[t.k] = v
 end
 return t.args
end

function p.provideArgs(args, map)
 for src, dest in pairs(map) do
  if (args[dest] == nil or args[dest] == "") and (args[src] ~= nil and args[src] ~= "") then
   args[dest] = args[src]
  end
 end
end

function p.plural(num, s1, s2, s3)
 num = tonumber(num) or 0
 return (num == 1 and s1) or (1 < num and num < 5 and s2 or s3)
end

function p.lastChar(s)
 if p.frame then
  return mw.ustring.sub(s, -1)
 else
  return string.sub(s, -1)
 end
end

-- nevim, zda lze nejak nastavit locale pro systemovy upper
function p.upper(s)
 -- return "<span style='text-transform: uppercase'>" .. s .. "</span>"
 if p.frame then
  -- return p.frame:callParserFunction('uc', s)
  return mw.ustring.upper(s)
 else
  return s:upper()
 end
end

function p.upperFirst(s)
 if p.frame then
  return p.upper(mw.ustring.sub(s, 1, 1)) .. mw.ustring.sub(s, 2)
 else
  return p.upper(s:sub(1, 1)) .. s:sub(2)
 end
end

function p.wikilink(odkaz, popis)
 if not p.empty(odkaz) then
  if not p.empty(popis) then
   return "[[" .. odkaz .. "|" .. popis .. "]]"
  else
   return "[[" .. odkaz .. "]]"
  end
 else
  return popis
 end
end

function p.wikiextlink(odkaz, popis)
 if not p.empty(odkaz) then
  if not p.empty(popis) then
   return "[" .. odkaz .. " " .. popis .. "]"
  else
   return "[" .. odkaz .. "]"
  end
 else
  return popis
 end
end

function p.date(args, params)
 local r = {}
 local postfix = ""
 if (params and params.postfix) then
  postfix = params.postfix
 end

 if not p.empty(args["datum" .. postfix]) then
  table.insert(r, ""
   .. args["datum" .. postfix]
  )
 elseif not p.empty(args["rok" .. postfix]) then
  table.insert(r, ""
   .. args["rok" .. postfix]
   .. (not p.empty(args["měsíc" .. postfix])
    and "-" .. args["měsíc" .. postfix] .. (not p.empty(args["den" .. postfix]) and "-" .. args["den" .. postfix] or "")
    or ""
   )
  )
 end
 return table.concat(r)
end

function p.dateCs(args, params)
 local r = {}
 local postfix = ""
 if (params and params.postfix) then
  postfix = params.postfix
 end

 if not p.empty(args["datum" .. postfix]) then
  table.insert(r, ""
   .. args["datum" .. postfix]
  )
 elseif not p.empty(args["rok" .. postfix]) then
  table.insert(r, ""
   .. (not p.empty(args["měsíc" .. postfix])
    and (not p.empty(args["den" .. postfix]) and args["den" .. postfix] .. ". " or "")
     -- za měsícem vyjádřeným číslem uvedeme tečku
     .. args["měsíc" .. postfix] .. (string.match(args["měsíc" .. postfix], "^[0-9]+$") and "." or "") .. " "
    or ""
   )
   .. args["rok" .. postfix]
  )
 end
 return table.concat(r)
end

-- normalizace data, aby se dalo použít jako vstup pro #time
-- existuje take mw.ustring.gsub
-- https://www.lua.org/pil/20.2.html
-- '%.' matches a dot
function p.normDate(d)
 return d:gsub('%. ', '.')
end

function p.style(c)
 return (not p.empty(c.args['background']) and "background:" .. c.args['background'] .. ";" or "")
end

function p.supplyPeriodical(c)
 local t = {}
 if p.empty(c.args["periodikum"]) and not p.empty(c.args["url"]) then
  t.urlRegex = "^https?://([^/]*)"
  if p.frame then
   t.periodikum = mw.ustring.match(c.args["url"], t.urlRegex)
  else
   t.periodikum = string.match(c.args["url"], t.urlRegex)
  end
  if t.periodikum then
   c.args["periodikum"] = t.periodikum
  end
 end
end

-- *** Pomocné funkce přidávající výstup do pole c.r ***
-- Odkazy pro harvardské citace
-- Srovnej cs:Modul:Footnotes / core() / grep CITEREF
-- Srovnej en:Module:Citation/CS1 fce / anchor_id() -- tam je trochu jiné řešení, bere v úvahu více polí
function p.citAnchorId(c)
 local t = {}
 if c.printAnchor then
  if c.args.ref == "harv" then
   t.r = {}
   if not p.empty(c.args["příjmení1"]) then
    for i = 1, 4 do
     if not p.empty(c.args["příjmení" .. i]) then
      table.insert(t.r, c.args["příjmení" .. i])
     end
    end
    if not p.empty(c.args["rok"]) then
     table.insert(t.r, c.args["rok"])
    end
   end
   t.ref = "CITEREF" .. table.concat(t.r)
  else
   t.ref = "CITEREF" .. c.args.ref
  end
  table.insert(c.r, ' id="' .. t.ref .. '"')
 end
end

function p.citAuthors(c, params)
 if c.trace then p.trace(c, debug.getinfo(1, "n")) end
 local t = {}
 local i

 if params.honorCorporation and not p.empty(c.args["korporace"]) then
  c.state.lastAuthor = c.args["korporace"]
  table.insert(c.r, ""
   .. p.wikilink(c.args["odkaz na korporaci"], c.args["korporace"])
  )
 else
  for i = 1, params.maxAuthors do
   p.citAuthor(t, c, i)
  end
 end

 -- if not p.empty(c.args["korporace"]) or not p.empty(c.args["autor1"]) or not p.empty(c.args["příjmení1"]) then
 if not p.empty(c.state.lastAuthor) then
  if not p.empty(c.args["spoluautoři"]) then
   c.state.lastAuthor = c.args["spoluautoři"]
   table.insert(c.r, ", " .. c.args["spoluautoři"])
  end
 end

 if c.useHarvardFormat and not p.empty(c.args["rok"]) then
  c.state.lastAuthor = c.args["rok"]
  table.insert(c.r, ", " .. c.args["rok"])
 end

 -- pokud posledni jmeno nekonci teckou, pak ji vlozime
 -- DBG
 if nil and c.state.lastAuthor then
  table.insert(c.r, "[" .. c.state.lastAuthor .. "/" .. p.lastChar(c.state.lastAuthor) .. "]")
 end

 if c.state.lastAuthor and p.lastChar(c.state.lastAuthor) ~= '.' then
  table.insert(c.r, ".")
 end
end

function p.citAuthor(t, c, i)
 if c.trace then p.trace(c, debug.getinfo(1, "n")) end
 local t = {}

 if not p.empty(c.args["autor" .. i]) then
  t["autor"] = c.args["autor" .. i]
 elseif not p.empty(c.args["příjmení" .. i]) then
  t["autor"] = p.upper(c.args["příjmení" .. i])
   .. (not p.empty(c.args["jméno" .. i]) and (', ' .. c.args["jméno" .. i]) or "")
 end

 if t["autor"] ~= nil then
  c.state.lastAuthor = t.autor
  table.insert(c.r, ""
   .. (i == 1 and "" or "; ")
   .. p.wikilink(c.args["odkaz na autora" .. i], t.autor)
  )
 end
end

function p.citCompilers(c, params)
 if c.trace then p.trace(c, debug.getinfo(1, "n")) end
 local t = {}
 local i

 if params.honorCorporation and not p.empty(c.args["sestavující korporace"]) then
  c.state.lastCompiler = c.args["sestavující korporace"]
  table.insert(c.r, ""
   .. p.wikilink(c.args["odkaz na sestavující korporaci"], c.args["sestavující korporace"])
  )
 else
  for i = 1, 1 do
   p.citCompiler(c, t, i)
  end
 end

 if not p.empty(c.state.lastCompiler) then
  if not p.empty(c.args["spolusestavitelé"]) then
   c.state.lastCompiler = c.args["spolusestavitelé"]
   table.insert(c.r, ", " .. c.args["spolusestavitelé"])
  else
   for i = 2, params.maxAuthors do
    p.citCompiler(c, t, i)
   end
  end
 end

 -- pokud posledni jmeno nekonci teckou, pak ji vlozime
 if c.state.lastCompiler ~= nil and p.lastChar(c.state.lastCompiler) ~= '.' then
  table.insert(c.r, ".")
 end
end

function p.citCompiler(c, t, i)
 if c.trace then p.trace(c, debug.getinfo(1, "n")) end
 local t = {}

 if not p.empty(c.args["sestavitel" .. i]) then
  t["sestavitel"] = c.args["sestavitel" .. i]
 elseif not p.empty(c.args["příjmení sestavitele" .. i]) then
  t["sestavitel"] = p.upper(c.args["příjmení sestavitele" .. i])
   .. (not p.empty(c.args["jméno sestavitele" .. i]) and (', ' .. c.args["jméno sestavitele" .. i]) or "")
 end

 if t["sestavitel"] ~= nil then
  c.state.lastCompiler = t.sestavitel
  table.insert(c.r, ""
   .. (i == 1 and "" or "; ")
   .. p.wikilink(c.args["odkaz na sestavitele" .. i], t.sestavitel)
  )
 end
end

-- editor, preklad apod.
-- NOTE: texty převzaty ze šablony "citace monografie" V š. "citace periodika" byly drobné rozdíly ve std. textech.
function p.citOtherPersons(c)
 if c.trace then p.trace(c, debug.getinfo(1, "n")) end
 local t = {}
 local i
 t.dalsi = {}

 if not p.empty(c.args["editoři"]) then
  table.insert(t.dalsi, "příprava vydání " .. c.args["editoři"])
 end
 if not p.empty(c.args["redaktoři"]) then
  table.insert(t.dalsi, "redakce " .. c.args["redaktoři"])
 end
 if not p.empty(c.args["překladatelé"]) then
  table.insert(t.dalsi, "překlad " .. c.args["překladatelé"])
 end
 if not p.empty(c.args["ilustrátoři"]) then
  table.insert(t.dalsi, "ilustrace " .. c.args["ilustrátoři"])
 end
 if not p.empty(c.args["fotografové"]) then
  table.insert(t.dalsi, "fotografie " .. c.args["fotografové"])
 end
 if not p.empty(c.args["další"]) then
  table.insert(t.dalsi, c.args["další"])
 end

 i = 0
 for k, v in pairs(t.dalsi) do
  t.v = i == 0 and " " .. p.upperFirst(v) or "; " .. v
  table.insert(c.r, t.v)
  i = i + 1
 end

 if i > 0 then
  table.insert(c.r, ".")
 end
end

function p.citTitle(c)
 if c.trace then p.trace(c, debug.getinfo(1, "n")) end
 if not p.empty(c.args["titul"]) then
  table.insert(c.r, " ")
  if c.type == 'citaceMonografie' then
   table.insert(c.r, ""
    .. "''" .. p.nowiki(c)
    .. p.wikilink(c.args["odkaz na titul"], c.args["titul"])
    .. p.nowiki(c) .. "''"
    .. (not p.empty(c.args["titul původní"]) and " (původním názvem: ''" .. p.nowiki(c) .. c.args["titul původní"] .. p.nowiki(c) .. "'')" or "")
    .. "."
   )
  elseif c.type == 'citaceElMonografie' then
   table.insert(c.r, ""
    .. "''" .. p.nowiki(c)
    .. p.wikilink(c.args["odkaz na titul"], c.args["titul"])
    .. p.nowiki(c) .. "''"
    .. " " .. p.nowiki(c, "[") .. p.coalesceN(3, { c.args["druh nosiče"], c.args["formát"], "online" }) .. p.nowiki(c, "]")
    .. "."
   )
  else
   table.insert(c.r, ""
    .. p.wikilink(c.args["odkaz na titul"], c.args["titul"])
    .. "."
   )
  end
 end
end

function p.citCompilation(c)
 if c.trace then p.trace(c, debug.getinfo(1, "n")) end
 if not p.empty(c.args["sborník"]) then
  table.insert(c.r, " "
   .. "''" .. p.nowiki(c)
   .. p.wikilink(c.args["odkaz na sborník"], c.args["sborník"])
   .. p.nowiki(c) .. "''"
   .. "."
  )
 end
end

function p.citPeriodical(c)
 if c.trace then p.trace(c, debug.getinfo(1, "n")) end
 if not p.empty(c.args["periodikum"]) then
  table.insert(c.r, " "
   .. "''" .. p.nowiki(c)
   .. p.wikilink(c.args["odkaz na periodikum"], c.args["periodikum"])
   .. p.nowiki(c) .. "''"
   .. (c.type == "citaceElPeriodika"
    and " " .. p.nowiki(c, "[") .. p.coalesceN(3, { c.args["druh nosiče"], c.args["formát"], "online" }) .. p.nowiki(c, "]")
    or ""
   )
   .. "."
  )
 else
  table.insert(c.r, '<small>Chybí název periodika!</small>')
 end
end

function p.citEdition(c)
 if c.trace then p.trace(c, debug.getinfo(1, "n")) end
 if not p.empty(c.args["vydání"]) then
  table.insert(c.r, " "
   .. c.args["vydání"] .. "."
   .. (not p.empty(c.args["typ vydání"]) and ", " .. c.args["typ vydání"] or "")
   .. " vyd."
  )
 end
end

function p.citVolume(c)
 if c.trace then p.trace(c, debug.getinfo(1, "n")) end
 if not p.empty(c.args["svazek"]) then
  table.insert(c.r, " "
   .. (not p.empty(c.args["typ svazku"]) and p.upperFirst(c.args["typ svazku"]) or "Svazek")
   .. " " .. c.args["svazek"] .. "."
  )
 end
end

-- dle ISO 690 platne od dubna 2011 uz neni vyzadovana mezera pred ":"
function p.citPlacePublisher(c)
 if c.trace then p.trace(c, debug.getinfo(1, "n")) end
 if c.type == 'citacePeriodika' or c.type == 'citaceElMonografie' or c.type == 'citaceElPeriodika' then
  table.insert(c.r, ""
   .. ((not p.empty(c.args["místo"]) or not p.empty(c.args["vydavatel"])) and " " or "")
   .. "" .. (not p.empty(c.args["místo"]) and " " .. c.args["místo"] .. ": " or "")
   .. "" .. (not p.empty(c.args["vydavatel"]) and p.wikilink(c.args["odkaz na vydavatele"], c.args["vydavatel"]) or "")
  )
 else
  table.insert(c.r, ""
   .. " " .. (not p.empty(c.args["místo"]) and c.args["místo"] or "[s.l.]")
   .. ": " .. (not p.empty(c.args["vydavatel"]) and p.wikilink(c.args["odkaz na vydavatele"], c.args["vydavatel"]) or "[s.n.]")
  )
 end
end

-- NOTE: Neprehledny kod. Pokud mozno zjednodusit, pripadne take sjednotit format data.
function p.citDate(c)
 if c.trace then p.trace(c, debug.getinfo(1, "n")) end
 local t = {}
 t.datum = not p.empty(c.args["datum"]) and c.args["datum"] or p.dateCs(c.args)

 if c.type == 'citaceElMonografie' or c.type == 'citaceElPeriodika' then
  if not p.empty(c.args["vydavatel"]) then
   t.finalDot = true
  end

  if not p.empty(t.datum) then
   t.finalDot = true
   table.insert(c.r, ""
    .. (not p.empty(c.args["vydavatel"]) and ", " .. t.datum or " " .. p.upperFirst(t.datum))
   )
  end

  if not p.empty(c.args["datum aktualizace"]) then
   t.finalDot = true
   if not p.empty(c.args["vydavatel"]) or not p.empty(t.datum) then
    table.insert(c.r, ", " .. p.coalesce(c.args["typ aktualizace"], "rev."))
   elseif not p.empty(c.args["místo"]) then
    table.insert(c.r, " " .. p.coalesce(c.args["typ aktualizace"], "rev."))
   else
    table.insert(c.r, " " .. p.upperFirst(p.coalesce(c.args["typ aktualizace"], "rev.")))
   end
   table.insert(c.r, " " .. c.args["datum aktualizace"])
  end

  if not p.empty(c.args["datum přístupu"]) then
   t.finalDot = true
   table.insert(c.r, " ")
   if not c.localTest and c.type == 'citaceElMonografie' then
    table.insert(c.r, "[cit. " .. p.frame:callParserFunction('#time', 'Y-m-d', p.normDate(c.args["datum přístupu"])) .. "]")
   else
    table.insert(c.r, "[cit. " .. p.normDate(c.args["datum přístupu"]) .. "]")
   end
  end

  if (t.finalDot) then
   table.insert(c.r, ".")
  end
 elseif c.type == "citacePeriodika" then
  if not p.empty(c.args["vydavatel"]) then
   t.finalDot = true
  end
  t.datum = p.dateCs(c.args)
  if c.useHarvardFormat and t.datum == c.args["rok"] then
   t.datum = ""
  end
  if not p.empty(t.datum) then
   c.state.isDatum = true
   if not p.empty(c.args["vydavatel"]) then
    table.insert(c.r, ", " .. t.datum)
   else
    table.insert(c.r, " " .. p.upperFirst(t.datum))
   end
  else
   if t.finalDot then
    table.insert(c.r, ".")
   end
  end
 else
  t.datum = p.dateCs(c.args) -- was p.date

  if c.useHarvardFormat and t.datum == c.args["rok"] then
   t.datum = ""
   t.finalDot = true
  end

  if t.datum ~= "" then
   table.insert(c.r, ", " .. t.datum)
  elseif not p.empty(c.args["rok copyrightu"]) then
   table.insert(c.r, ", c" .. c.args["rok copyrightu"])
  end

  if not p.empty(c.args["rok tisku"]) then
   if not p.empty(c.args["rok"]) or not p.empty(c.args["rok copyrightu"]) then
    table.insert(c.r, " (")
   else
    table.insert(c.r, ", ")
   end
   table.insert(c.r, p.dateCs(c.args, { postfix = " tisku" }) .. " tisk") -- was p.date
   if not p.empty(c.args["rok"]) or not p.empty(c.args["rok copyrightu"]) then
    table.insert(c.r, ")")
   end
  end

  if t.datum ~= "" or not p.empty(c.args["rok tisku"]) or t.finalDot then
   table.insert(c.r, ".")
  end
 end
end

-- refact/fix 1.6.2018
function p.citYearNumberPage(c)
 if c.trace then p.trace(c, debug.getinfo(1, "n")) end
 local t = {}
 t.ar = {}

 if not p.empty(c.args["ročník"]) then
  table.insert(t.ar, (not p.empty(c.args["typ ročníku"]) and c.args["typ ročníku"] or "roč.") .. " " .. c.args["ročník"])
 end

 if not p.empty(c.args["číslo"]) then
  table.insert(t.ar, (not p.empty(c.args["typ čísla"]) and c.args["typ čísla"] or "čís.") .. " " .. c.args["číslo"])
 end

 if not p.empty(c.args["strany"]) then
  table.insert(t.ar, "s. " .. c.args["strany"])
 end

 -- test array length
 if #t.ar > 0 then
  if c.state.isDatum then
   table.insert(c.r, ", " .. table.concat(t.ar, ", ") .. ".")
  else
   table.insert(c.r, " " .. p.upperFirst(table.concat(t.ar, ", ")) .. ".")
  end
 elseif c.state.isDatum then
  table.insert(c.r, ".")
 end
end

-- refact 8.5.2018
function p.citChapterPage(c)
 if c.trace then p.trace(c, debug.getinfo(1, "n")) end
 local t = {}
 t.ar = {}

 if not p.empty(c.args["kapitola"]) then
  table.insert(t.ar, ""
   .. (not p.empty(c.args["typ kapitoly"]) and p.upperFirst(c.args["typ kapitoly"]) or "Kapitola")
   .. " "
   .. p.wikiextlink(c.args["url kapitoly"], c.args["kapitola"])
  )
 end
 if not p.empty(c.args["číslování"]) then
  table.insert(t.ar, c.args["číslování"])
 end
 if not p.empty(c.args["strany"]) then
  table.insert(t.ar, "s.&nbsp;" .. c.args["strany"])
 end
 if not p.empty(c.args["lokace"]) then
  table.insert(t.ar, c.args["lokace"])
 end

 -- test array length
 if #t.ar > 0 then
  table.insert(c.r, " " .. p.upperFirst(table.concat(t.ar, ", ")) .. ".")
 end
end

-- pocetSvazku, pocetStranPlusPrilohy
function p.citNumberOfVolumesPagesAppendices(c)
 if c.trace then p.trace(c, debug.getinfo(1, "n")) end
 local t = {}
 t.pocetSvazku = ""
 if not p.empty(c.args["počet svazků"]) and (tonumber(c.args["počet svazků"]) or 0) > 1 then
  t.pocetSvazku = " "
   .. c.args["počet svazků"]
   .. "&nbsp;"
   .. p.plural(c.args["počet svazků"], "svazek", "svazky", "svazků")
 end
 if not p.empty(c.args["počet stran"]) then
  t.pocetStranPlusPrilohy = ""
   .. c.args["počet stran"] .. "&nbsp;s."
   .. (not p.empty(c.args["přílohy"]) and ", " .. c.args["přílohy"] or "")
 else
  t.pocetStranPlusPrilohy = ""
   .. (not p.empty(c.args["přílohy"]) and c.args["přílohy"] or "")
 end
 if t.pocetSvazku ~= "" then
  if (t.pocetStranPlusPrilohy ~= "") then
   table.insert(c.r, t.pocetSvazku .. " (" .. t.pocetStranPlusPrilohy .. ").")
  else
   table.insert(c.r, t.pocetSvazku .. ".")
  end
 else
  if (t.pocetStranPlusPrilohy ~= "") then
   table.insert(c.r, " " .. t.pocetStranPlusPrilohy)
   if p.lastChar(t.pocetStranPlusPrilohy) ~= "." then
    table.insert(c.r, ".")
   end
  end
 end
end

function p.citBookSeries(c)
 if c.trace then p.trace(c, debug.getinfo(1, "n")) end
 if not p.empty(c.args["edice"]) then
  table.insert(c.r, " "
   .. "("
   .. p.upperFirst(c.args["edice"])
   .. (not p.empty(c.args["subedice"]) and ". " .. p.upperFirst(c.args["subedice"]) or "")
   .. (not p.empty(c.args["svazek edice"]) and p.nowiki(c, ';') .. " sv.&nbsp;" .. c.args["svazek edice"] or "")
   .. ")."
  )
 end
end

function p.citUrl(c)
 if c.trace then p.trace(c, debug.getinfo(1, "n")) end
 local t = {}

 if c.type == 'citacePeriodika' then
  if not p.empty(c.args["url"]) then
   t.afterUrl = {}

   if not p.empty(c.args["formát"]) then
    table.insert(t.afterUrl, c.args["formát"])
   end

   if not p.empty(c.args["datum přístupu"]) then
    table.insert(t.afterUrl, "cit. " .. c.args["datum přístupu"])
   elseif not p.empty(c.args["rok přístupu"]) then
    table.insert(t.afterUrl, "cit. " .. c.args["rok přístupu"]
     .. (not p.empty(c.args["měsíc přístupu"])
      and "-" .. c.args["měsíc přístupu"] .. (not p.empty(c.args["den přístupu"]) and "-" .. c.args["den přístupu"] or "")
      or ""
     ))
   end

   t.afterUrlStr = table.concat(t.afterUrl, ", ")
   if t.afterUrlStr ~= "" then
    t.afterUrlStr = " " .. p.nowiki(c, "[") .. t.afterUrlStr .. "]"
   end

   c.state.afterUrlStr = t.afterUrlStr

   p.citUrlInnerFn(c)
  end
 else
  if not p.empty(c.args["url"]) then
   p.citUrlInnerFn(c)
  end
 end

 -- citacePeriodika
 --if not p.empty(c.args["url alt"]) then
 --table.insert(c.r, " [" .. c.args["url alt"] .. " (Alternativní odkaz)]")
 --end
 -- citaceElMonografie, citaceElPeriodika
 if not p.empty(c.args["url2"]) then
  table.insert(c.r, " "
   .. p.coalesce(c.args["dostupnost2"], "Dostupné také na:")
   .. " "
   .. p.wikiextlink(c.args["url2"])
   .. "."
  )
 end
 if not p.empty(c.args["url3"]) then
  table.insert(c.r, " "
   .. p.coalesce(c.args["dostupnost3"], "Dále dostupné na:")
   .. " "
   .. p.wikiextlink(c.args["url3"])
   .. "."
  )
 end
end

function p.citUrlInnerFn(c)
 local t = {}
 if not p.empty(c.args["url archivu"]) then
  t.liveUrl = c.args["nedostupné"] ~= "ano" and c.args["dead-url"] ~= "yes" and c.args["deadurl"] ~= "yes"
  table.insert(c.r, " "
   .. p.wikiextlink(c.args["url archivu"], p.coalesce(c.args["dostupnost"], "Dostupné v&nbsp;archivu"))
   .. ((t.liveUrl or not p.empty(c.args["datum archivace"])) and " pořízeném" or "")
   .. (t.liveUrl and " z&nbsp;" .. p.wikiextlink(c.args["url"], "originálu") or "")
   .. (not p.empty(c.args["datum archivace"]) and " dne&nbsp;" .. c.args["datum archivace"] or "")
   .. "."
  )
 else
  table.insert(c.r, " "
   .. p.wikiextlink(c.args["url"], p.coalesce(c.args["dostupnost"], "Dostupné online"))
   .. (c.state.afterUrlStr and c.state.afterUrlStr or "")
   .. "."
  )
 end
end

function p.citIsbn(c)
 if c.trace then p.trace(c, debug.getinfo(1, "n")) end
 if not p.empty(c.args["isbn"]) then
  -- OLD
  -- table.insert(c.r, " [.[International Standard Book Number|ISBN].] [https://worldcat.org/isbn/" .. c.args["isbn"] .. " " .. c.args["isbn"] .. "].")
  -- NEW
  if c.localTest then
   table.insert(c.r, " "
    .. "{{ISBN|{{{isbn}}}}}"
    .. (not p.empty(c.args["isbn2"]) and ", {{ISBN|{{{isbn2}}}}}" or "")
    .. "."
   )
  else
   table.insert(c.r, " "
    .. c.frame:expandTemplate{title = 'ISBN', args = { c.args["isbn"] }}
    .. (not p.empty(c.args["isbn2"]) and ", " .. c.frame:expandTemplate{title = 'ISBN', args = { c.args["isbn2"] }} or "")
    .. "."
   )
  end
 end
end

function p.citIssn(c)
 if c.trace then p.trace(c, debug.getinfo(1, "n")) end
 if not p.empty(c.args["issn"]) then
  table.insert(c.r, " [[International Standard Serial Number|ISSN]] [https://worldcat.org/issn/" .. c.args["issn"] .. " " .. c.args["issn"] .. "].")
 end
end

function p.citDoi(c)
 if c.trace then p.trace(c, debug.getinfo(1, "n")) end
 if not p.empty(c.args["doi"]) then
  table.insert(c.r, " [[Digital object identifier|DOI]] [http://dx.doi.org/" .. mw.uri.encode(c.args["doi"]) .. " " .. mw.text.nowiki(c.args["doi"]) .. "].")
 end
end

function p.citOclc(c)
 if c.trace then p.trace(c, debug.getinfo(1, "n")) end
 if not p.empty(c.args["oclc"]) then
  table.insert(c.r, " [[Online Computer Library Center|OCLC]] [https://worldcat.org/oclc/" .. mw.uri.encode(c.args["oclc"]) .. " " .. c.args["oclc"] .. "]")
 end
end

function p.citPmid(c)
 if c.trace then p.trace(c, debug.getinfo(1, "n")) end
 if not p.empty(c.args["pmid"]) then
  table.insert(c.r, " [[PubMed|PMID]] [https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/" .. c.args["pmid"] .. " <span class='PMID'>" .. c.args["pmid"] .. "</span>].")
 end
end

function p.citJstor(c)
 if c.trace then p.trace(c, debug.getinfo(1, "n")) end
 if not p.empty(c.args["jstor"]) then
  table.insert(c.r, " [[JSTOR]] [https://www.jstor.org/stable/" .. c.args["jstor"] .. " <span class='JSTOR'>" .. c.args["jstor"] .. "</span>].")
 end
end

function p.citS2cid(c)
 if c.trace then p.trace(c, debug.getinfo(1, "n")) end
 if not p.empty(c.args["s2cid"]) then
  table.insert(c.r, " [[Semantic Scholar|S2CID]] [https://api.semanticscholar.org/CorpusID:" .. c.args["s2cid"] .. " <span class='S2CID'>" .. c.args["s2cid"] .. "</span>].")
 end
end

function p.citBibcode(c)
 if c.trace then p.trace(c, debug.getinfo(1, "n")) end
 if not p.empty(c.args["bibcode"]) then
  table.insert(c.r, " [[Bibcode]] [http://adsabs.harvard.edu/abs/" .. mw.uri.encode(c.args["bibcode"]) .. " " .. c.args["bibcode"] .. "].")
 end
end

function p.citArxiv(c)
 if c.trace then p.trace(c, debug.getinfo(1, "n")) end
 if not p.empty(c.args["arxiv"]) then
  table.insert(c.r, " [[arXiv]] [http://arxiv.org/abs/" .. mw.uri.encode(c.args["arxiv"]) .. " " .. c.args["arxiv"] .. "].")
 end
end

function p.citId(c)
 if c.trace then p.trace(c, debug.getinfo(1, "n")) end
 if not p.empty(c.args["id"]) then
  table.insert(c.r, " " .. c.args["id"] .. ".")
 end
end

function p.citNotes(c)
 if c.trace then p.trace(c, debug.getinfo(1, "n")) end
 if not p.empty(c.args["poznámky"]) then
  table.insert(c.r, " " .. p.upperFirst(c.args["poznámky"]) .. ".")
 end
end

function p.checkPeriodical(c)
 if c.trace then p.trace(c, debug.getinfo(1, "n")) end
 local t = {}
 if p.empty(c.args["periodikum"]) then
  if c.localTest then
   t.chyba = '{{chyba|Chybí povinný parametr: V šabloně {{šablona|Citace periodika}} je nutno určit zdrojové "<code>periodikum</code>" odkazu!|kategorie=Údržba:Chybná volání citačních šablon|skrytý=skrytý}}'
  else
   t.chyba = c.frame:expandTemplate{title = 'chyba', args = {
    'Chybí povinný parametr: V šabloně '
     .. c.frame:expandTemplate{title = 'šablona', args = {'Citace periodika'}}
     .. ' je nutno určit zdrojové "<code>periodikum</code>" odkazu!',
    ['kategorie'] = 'Údržba:Chybná volání citačních šablon',
    ['skrytý'] = 'skrytý'
   }}
  end
  table.insert(c.r, t.chyba)
 end
end

-- Return only primary language subtag from IETF language tag
function p.sanitizeLang(s)
 if type(s) ~= 'string' then return s end
 return mw.ustring.match(s, "^([a-z][a-z][a-z]?)-[A-Za-z][A-Za-z][A-Za-z]?$") or s
end

function p.citLanguage(c)
 if c.trace then p.trace(c, debug.getinfo(1, "n")) end
 local t = {}
 if not p.empty(c.args["jazyk"]) then
  if c.localTest then
   t.jazykem = c.args["jazyk"]
  else
   local jazyk = p.sanitizeLang(c.args["jazyk"])
   if jazyk ~= 'cs' then -- rychlotest
    local langModule = require('Modul:Language')
    local name = langModule._getNameVJazyce(jazyk)
    if name then
     t.jazykem = name
    elseif jazyk ~= langModule._getName('cs') and jazyk ~= langModule._getNameVJazyce('cs') then
     t.jazykem = jazyk
    end
   end
  end
  if t.jazykem then
   table.insert(c.r, " (" .. t.jazykem .. ")")
  end
 end
end

function p.citCoinsMonografie(c)
 if c.noCoins then return end
 if c.trace then p.trace(c, debug.getinfo(1, "n")) end
 local t = {}
 if c.type == 'citaceElMonografie' then
  t.tplName = 'citaceelmonografie'
 else
  t.tplName = 'citacemonografie'
 end
 t.coins = 'ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rfr_id=info:sid/cs.wikipedia.org:template' .. t.tplName
  .. '&rft.btitle=' .. mw.uri.encode(p.coalesce(c.args["titul"]))
  .. (not p.empty(c.args["doi"]) and "&rft_id=info:doi/" .. mw.uri.encode(c.args["doi"]) or "")
  .. (not p.empty(c.args["url"]) and "&rft_id=" .. mw.uri.encode(c.args["url"]) or "")
  .. (not p.empty(c.args["isbn"]) and "&rft.isbn=" .. mw.uri.encode(c.args["isbn"]) or "")
  .. (not p.empty(c.args["příjmení1"]) and "&rft.aulast=" .. mw.uri.encode(c.args["příjmení1"]) or "")
  .. (not p.empty(c.args["jméno1"]) and "&rft.aufirst=" .. mw.uri.encode(c.args["jméno1"]) or "")
  .. (not p.empty(c.args["autor1"]) and "&rft.au=" .. mw.uri.encode(c.args["autor1"]) or "")
  .. (not p.empty(c.args["příjmení2"]) and "&rft.au=" .. mw.uri.encode(c.args["příjmení2"] .. ", " .. p.coalesce(c.args["jméno2"])) or "")
  .. (not p.empty(c.args["autor2"]) and "&rft.au=" .. mw.uri.encode(c.args["autor2"]) or "")
  .. (not p.empty(c.args["příjmení3"]) and "&rft.au=" .. mw.uri.encode(c.args["příjmení3"] .. ", " .. p.coalesce(c.args["jméno3"])) or "")
  .. (not p.empty(c.args["autor3"]) and "&rft.au=" .. mw.uri.encode(c.args["autor3"]) or "")
  .. (not p.empty(c.args["korporace"]) and "&rft.aucorp=" .. mw.uri.encode(c.args["korporace"]) or "")
  .. (not p.empty(c.args["kapitola"]) and "&rft.atitle=" .. mw.uri.encode(c.args["kapitola"]) or "")
  .. (not p.empty(c.args["místo"]) and "&rft.place=" .. mw.uri.encode(c.args["místo"]) or "")
  .. (not p.empty(c.args["vydavatel"]) and "&rft.pub=" .. mw.uri.encode(c.args["vydavatel"]) or "")
  .. (not p.empty(c.args["rok"]) and "&rft.date=" .. mw.uri.encode(c.args["rok"]) or "")
  .. (not p.empty(c.args["vydání"]) and "&rft.edition=" .. mw.uri.encode(c.args["vydání"]) or "")
  .. (not p.empty(c.args["počet stran"]) and "&rft.tpages=" .. mw.uri.encode(c.args["počet stran"]) or "")
  .. (not p.empty(c.args["edice"]) and "&rft.series=" .. mw.uri.encode(c.args["edice"]) or "")
  .. (not p.empty(c.args["strany"]) and "&rft.pages=" .. mw.uri.encode(c.args["strany"]) or "")

 if c.localTest then
  t.coins = "(COinS:" .. t.coins .. ")"
 else
  t.coins = c.frame:expandTemplate{title = 'COinS', args = { obj = t.coins }}
 end
 table.insert(c.r, t.coins)
end

function p.citCoinsPeriodikum(c)
 if c.noCoins then return end
 if c.trace then p.trace(c, debug.getinfo(1, "n")) end
 local t = {}
 if c.type == 'citaceElPeriodika' then
  t.tplName = 'citaceelperiodika'
 else
  t.tplName = 'citaceperiodika'
 end
 t.coins = 'ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&rfr_id=info:sid/cs.wikipedia.org:template' .. t.tplName
  .. '&rft.jtitle=' .. mw.uri.encode(p.coalesce(c.args["periodikum"]))
  .. (not p.empty(c.args["doi"]) and "&rft_id=info:doi/" .. mw.uri.encode(c.args["doi"]) or "")
  .. (not p.empty(c.args["url"]) and "&rft_id=" .. mw.uri.encode(c.args["url"]) or "")
  .. (not p.empty(c.args["titul"]) and "&rft.atitle=" .. mw.uri.encode(c.args["titul"]) or "")
  .. (not p.empty(c.args["datum"])
   and "&rft.date=" .. mw.uri.encode(c.args["datum"])
   or (not p.empty(c.args["rok"])
    and "&rft.date=" .. mw.uri.encode(c.args["rok"])
     .. (not p.empty(c.args["měsíc"])
      and "&rft.chron=" .. (not p.empty(c.args["den"])
       and mw.uri.encode(c.args["den"]) .. ". "
       or ""
      ) .. mw.uri.encode(c.args["měsíc"])
      or ""
     )
    or ""
   )
  )
  .. (not p.empty(c.args["ročník"]) and "&rft.volume=" .. mw.uri.encode(c.args["ročník"]) or "")
  .. (not p.empty(c.args["číslo"]) and "&rft.issue=" .. mw.uri.encode(c.args["číslo"]) or "")
  .. (not p.empty(c.args["strany"]) and "&rft.pages=" .. mw.uri.encode(c.args["strany"]) or "")
  .. (not p.empty(c.args["issn"]) and "&rft.issn=" .. mw.uri.encode(c.args["issn"]) or "")
  .. (not p.empty(c.args["příjmení1"]) and "&rft.aulast=" .. mw.uri.encode(c.args["příjmení1"]) or "")
  .. (not p.empty(c.args["jméno1"]) and "&rft.aufirst=" .. mw.uri.encode(c.args["jméno1"]) or "")
  .. (not p.empty(c.args["autor1"]) and "&rft.au=" .. mw.uri.encode(c.args["autor1"]) or "")
  .. (not p.empty(c.args["příjmení2"]) and "&rft.au=" .. mw.uri.encode(c.args["příjmení2"] .. ", " .. p.coalesce(c.args["jméno2"])) or "")
  .. (not p.empty(c.args["autor2"]) and "&rft.au=" .. mw.uri.encode(c.args["autor2"]) or "")
  .. (not p.empty(c.args["příjmení3"]) and "&rft.au=" .. mw.uri.encode(c.args["příjmení3"] .. ", " .. p.coalesce(c.args["jméno3"])) or "")
  .. (not p.empty(c.args["autor3"]) and "&rft.au=" .. mw.uri.encode(c.args["autor3"]) or "")
  .. (not p.empty(c.args["korporace"]) and "&rft.aucorp=" .. mw.uri.encode(c.args["korporace"]) or "")
  .. (not p.empty(c.args["místo"]) and "&rft.place=" .. mw.uri.encode(c.args["místo"]) or "")
  .. (not p.empty(c.args["vydavatel"]) and "&rft.pub=" .. mw.uri.encode(c.args["vydavatel"]) or "")
  .. (not p.empty(c.args["počet stran"]) and "&rft.tpages=" .. mw.uri.encode(c.args["počet stran"]) or "")

 if c.localTest then
  t.coins = "(COinS:" .. t.coins .. ")"
 else
  t.coins = c.frame:expandTemplate{title = 'COinS', args = { obj = t.coins }}
 end
 table.insert(c.r, t.coins)
end

function p.tearDown(c)
 if not p.empty(c.args['1']) then -- jako string kvůli p.convertUnderscoreArgs
  table.insert(c.r, '[[Kategorie:Údržba:Citační šablona s nepojmenovaným parametrem]]')
 end
end

return p