Šablona:Citace kvalifikační práce

Tato stránka je zamčena pro neregistrované a nové uživatele
Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Šablona pro generování citací kvalifikačních prací dle norem ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2.

Použití

Všechna pole musí být malými písmeny. Zkopírujte prázdnou verzi na místo použití:

Normální (bloková) verze
{{Citace kvalifikační práce
 | příjmení = 
 | jméno = 
 | instituce = 
 | odkaz na instituci = 
 | titul = 
 | url = 
 | typ práce = 
 | vedoucí = 
 | odkaz na vedoucího = 
 | místo = 
 | rok vydání = 
 | počet stran = 
 | strany = 
 | datum přístupu = 
 | poznámka = 
 | jazyk =
}}
Řádková verze (naležato)
{{Citace kvalifikační práce | příjmení = | jméno = | instituce = | odkaz na instituci = | titul = | url = | typ práce = | vedoucí = | odkaz na vedoucího = | místo = | rok vydání = | počet stran = | strany = | datum přístupu = | poznámka = | jazyk = }}

Parametry

Autor

Parametry určující hlavní odpovědnost za text, většinou jde o jméno autora nebo autorů. Jména se uvádějí bez titulů a vědeckých hodností.

Parametry pro autora se vyplňují vždy.

 • příjmení – příjmení autora
 • jméno – jméno autora

Instituce

 • instituce – název instituce, pro kterou autor práci zpracoval
 • odkaz na instituci – název článku (stránky) na Wikipedii o dané instituci

Název

 • titul – název práce. Pokud název obsahuje i podtitul, doplňuje se za dvojtečku
 • url – URL online dokumentu s kvalifikační prací
 • typ práce – typ práce. Možnými hodnotami jsou např. „Bakalářská práce“, „Diplomová práce“, „Disertační práce“ atp.

Vedoucí

 • vedoucí – jméno a příjmení pracovníka instituce, který vedl kvalifikační práci, bez titulů a vědeckých hodností
 • odkaz na vedoucího – název článku (stránky) na Wikipedii o daném pracovníkovi instituce

Odevzdání

 • místo – místo odevzdání práce
 • rok vydání – rok odevzdání práce (synonymum: rok)

Rozsah díla

 • počet stran – počet stran dokumentu, případně počet stran jednotlivých svazků
  • pokud jsou stránky číslovány dvojím způsobem, např. římsky a arabsky, napište počet stran jednotlivými způsoby za sebou, jak se v dokumentu vyskytují a oddělte je čárkami – např. „ix, 120“ (tedy 9 stran číslovaných římskými číslicemi a 120 číslovaných arabskými číslicemi)
  • pokud jde o vícesvazkový dokument, vypište počty stran jednotlivých dokumentů, oddělené čárkami

Část

Upřesnění části díla, která je předmětem našeho zájmu:

 • strany – strany nebo rozsahy stran oddělené čárkami
 • datum přístupu – datum přístupu ke kvalifikační práci, vyplňuje se pouze u odkazů do elektronických verzí prací, a to ve formátu RRRR-MM-DD

Další

 • poznámka – nějaká další podstatná informace k dokumentu
 • jazyk – užívá se zejména u cizojazyčných děl, jde o seznam užitých jazyků oddělených čárkami, např. „anglicky, německy, řecky“, lze vložit i zkratku jako „en“, „de“, „fr“ apod. (Viz seznam kódů ISO 639-1 nebo seznam kódů ISO 639-2.) Lze vyplnit i pro českojazyčná díla („cs“), čeština se však nezobrazí.

Příklady

 • {{Citace kvalifikační práce | příjmení = Holý | jméno = Zdeněk | instituce = Masarykova univerzita, Filozofická fakulta – Seminář dějin umění | odkaz na instituci = Filozofická fakulta Masarykovy univerzity | titul = Psací kabinetní skříň zdobená chebskou reliéfní intarzií | url = http://is.muni.cz/th/110849/ff_b/ | typ práce = Bakalářská práce | vedoucí = Miloš Stehlík | odkaz na vedoucího = | místo = Brno | rok vydání = 2006 | počet stran = 61 | strany = 5 | datum přístupu = 2012-12-16 | poznámka = | jazyk = }}

  HOLÝ, Zdeněk. Psací kabinetní skříň zdobená chebskou reliéfní intarzií. Brno, 2006 [cit. 2012-12-16]. 61 s. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta – Seminář dějin umění. Vedoucí práce Miloš Stehlík. s. 5. Dostupné online.

Data šablony

Tato sekce obsahuje strukturovaný popis parametrů této šablony využívající rozšíření TemplateData, který umožňuje snadnější používání této šablony v prostředí Vizuálního editoru.

Citace kvalifikační práce

Šablona umožňuje generování citací kvalifikačních prací dle norem ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2.

Parametry šablony[Upravit strojový popis šablony]

Tato šablona upřednostňuje parametry formátované v bloku.

ParametrPopisTypStav
Příjmenípříjmení

příjmení autora

Výchozí hodnota
Řádkanepovinný
Jménojméno

křestní jméno autora

Výchozí hodnota
Řádkanepovinný
Instituceinstituce

název instituce, pro kterou autor práci zpracoval

Výchozí hodnota
Řádkanepovinný
Odkaz na instituciodkaz na instituci

název článku (stránky) na Wikipedii o dané instituci

Výchozí hodnota
Název stránkynepovinný
Titultitul

název práce (pokud název obsahuje i podtitul, doplňuje se za dvojtečku)

Výchozí hodnota
Řádkanepovinný
URLurl

URL online dokumentu s kvalifikační prací

Výchozí hodnota
Řádkanepovinný
Typ prácetyp práce

typ práce – možnými hodnotami jsou např. „Bakalářská práce“, „Diplomová práce“, „Disertační práce“ atp.

Výchozí hodnota
Řádkanepovinný
Vedoucívedoucí

jméno a příjmení pracovníka instituce, který vedl kvalifikační práci (bez titulů a vědeckých hodností)

Výchozí hodnota
Řádkanepovinný
Odkaz na vedoucíhoodkaz na vedoucího

název článku (stránky) na Wikipedii o daném pracovníkovi instituce

Výchozí hodnota
Název stránkynepovinný
Místomísto

místo odevzdání práce

Výchozí hodnota
Řádkanepovinný
Rok vydánírok vydání

rok odevzdání práce

Výchozí hodnota
Číslonepovinný
Počet stranpočet stran

počet stran práce (při několikerém číslování oddělte nejvyšší čísla čárkami, např. „ix, 120“)

Výchozí hodnota
Řádkanepovinný
Stranystrany

číslo odkazované strany práce, rozsah stran nebo více rozsahů oddělených čárkami

Výchozí hodnota
Řádkanepovinný
Datum přístupudatum přístupu

datum přístupu ke kvalifikační práci ve formátu RRRR-MM-DD (vyplňuje se pouze při citaci elektronických verzí prací)

Výchozí hodnota
Řádkanepovinný
Poznámkapoznámka

nějaká další podstatná informace k dokumentu

Výchozí hodnota
Řádkanepovinný
Jazykjazyk

Lze vložit i zkratku jako „cs“, „en“, „de“, „fr“ apod. Při více jazycích je oddělte čárkami, např. „anglicky, německy, řecky“.

Výchozí hodnota
Řádkanepovinný

Související šablony

Externí odkazy