Tato stránka je zamčena pro neregistrované a nové uživatele

Šablona:Citace elektronické monografie

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání

Šablona pro generování citací z elektronických monografií, databází a počítačových programů dle norem ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2.

Použití

Všechna pole musí být malými písmeny. Zkopírujte prázdnou verzi na místo použití:

Plná verze Obvyklé užití
{{Citace elektronické monografie
 | příjmení = 
 | jméno = 
 | autor = 
 | odkaz na autora = 
 | příjmení2 = 
 | jméno2 = 
 | autor2 = 
 | odkaz na autora2 = 
 | příjmení3 = 
 | jméno3 = 
 | autor3 = 
 | odkaz na autora3 = 
 | příjmení4 = 
 | jméno4 = 
 | autor4 = 
 | odkaz na autora4 = 
 | příjmení5 = 
 | jméno5 = 
 | autor5 = 
 | odkaz na autora5 = 
 | příjmení6 = 
 | jméno6 = 
 | autor6 = 
 | odkaz na autora6 = 
 | příjmení7 = 
 | jméno7 = 
 | autor7 = 
 | odkaz na autora7 = 
 | spoluautoři = 
 | korporace = 
 | odkaz na korporaci = 
 | titul = 
 | odkaz na titul = 
 | dostupnost = 
 | url = 
 | dostupnost2 = 
 | url2 = 
 | dostupnost3 = 
 | url3 = 
 | druh nosiče = 
 | editoři = 
 | redaktoři = 
 | překladatelé = 
 | ilustrátoři = 
 | další = 
 | vydání = 
 | typ vydání = 
 | vydavatel = 
 | místo = 
 | datum vydání = 
 | datum aktualizace = 
 | datum přístupu = 
 | edice = 
 | subedice = 
 | kapitola = 
 | typ kapitoly = 
 | url kapitoly = 
 | číslování = 
 | strany = 
 | lokace = 
 | isbn = 
 | doi = 
 | id = 
 | poznámka = 
 | jazyk = 
}}
{{Citace elektronické monografie
 | příjmení = 
 | jméno = 
 | odkaz na autora = 
 | titul = 
 | url = 
 | datum vydání = 
 | datum aktualizace = 
 | datum přístupu = 
 | vydavatel = 
 | jazyk = 
}}

Parametry

Primární odpovědnost

Parametry určující hlavní odpovědnost za text, většinou jde o jméno autora nebo autorů. Jména se uvádějí bez titulů a vědeckých hodností.

Parametry pro prvního autora se vyplňují vždy, je-li uveden aspoň jeden autor.

 • příjmení – příjmení 1. autora
 • jméno – jméno 1. autora
 • autor – použití parametrů jméno a příjmení může být problematické v případech autorů, u nichž je zvykem příjmení psát vždy jako první (jak je tomu například v čínštině). V takovém případě by čárka mezi jménem a příjmením působila nepatřičně. Někdy je také problém určit přesný rozsah příjmení. V tom případě je lepší parametry jméno a příjmení nepoužít a vyplnit raději pole autor pomocí notace „Hu Ke Jie“ podle toho, jak je třeba.
 • odkaz na autora – existuje-li na Wikipedii článek s životopisem, uvede se zde jeho jméno

Parametry pro druhého autora se vyplňují, pokud je uveden více než jeden autor. Jsou-li uvedeni nejvýše tři autoři, je nutno uvést všechna jména. Jsou-li uvedeni více než tři autoři, je doporučeno uvést všechna jména. Alternativou je uvést jmenovitě jen jednoho, dva nebo tři autory a vyplnit parametr spoluautoři (viz dále). Význam parametrů pro další autory je analogický parametrům pro 1. autora.

 • příjmení2
 • jméno2
 • autor2
 • odkaz na autora2

Respektive (N=3 až 7):

 • příjmeníN
 • jménoN
 • autorN
 • odkaz na autoraN

Šablona v současné době podporuje samostatné uvedení až 7 autorů.

Následující parametr se vyplňuje, jen je-li v dokumentu uvedeno více autorů než je nutné/možné uvést.

 • spoluautoři – do tohoto pole se vepíše „et al.“ nebo „aj.“ či „a kol.“ (tečka na konci je povinná)

Následující parametry se vyplňují jen tehdy, pokud nejsou uvedeni autoři a primární odpovědnost nese společnost, která ovšem není vydavatelskou organizací (pokud je zároveň vydavatelskou organizací, stačí ji uvést v informacích o vydání).

 • korporace – název společnosti nesoucí primární odpovědnost. V případě, že primární odpovědnost nese organizační podsložka, uvede se hierarchie složek s názvem společnosti jako prvním. Složky jsou odděleny tečkami.
 • odkaz na korporaci – existuje-li na Wikipedii článek o společnosti, uvede se zde jeho jméno

Celá sekce primární odpovědnost se vynechává jen tehdy, pokud:

 • Nejsou známí autoři ani odpovědná společnost (např. jde o text zákona) nebo
 • Nejsou známí autoři a odpovědná společnost je zároveň vydavatelská.

Název

 • titul – název dokumentu. Pokud je složen z více částí, je třeba jej zformátovat podle normy podle následujících zásad:
  • Jde-li o název a podnázev, je třeba nejprve uvést název, pak podnázev, podle pořadí na titulní stránce. Musí být odděleny dvojtečkou.
  • Je-li dokument součástí většího celku, je potřeba uvést všechny části hierarchie od nejvyšší úrovně až po náš dokument. Části hierarchie je třeba oddělit tečkami.
  • U dokumentů mezinárodních organizací je možné se setkat s vícejazyčnými názvy. Zapisujeme v pořadí, jak jsou na titulní stránce, oddělujeme rovnítkem.
 • odkaz na titul – existuje-li na Wikipedii článek o daném dokumentu, uvede se zde jeho jméno

Dostupnost

 • druh nosiče – vyplňuje se jen pokud je dokument dostupný na jiném médiu nebo složitějším způsobem, než pouhým zadáním URL na internetu. Možnými hodnotami jsou např. „online“, „CDROM“, „databáze online“, „PDF online“
 • dostupnost – vyplňuje se, pokud je nutno dostupnost specifikovat jinou větou než „Dostupné na Internetu“. Např. „Dostupné také v Postcript verzi“ nebo „Dostupné v DIALOG information services“.
 • url – URL online dokumentu.

Je-li dokument přístupný na více místech na Internetu v různých formátech, můžeme uvést odkazy i na ně. Popis parametrů je stejný jako u polí dostupnost a url popsaných výše.

 • dostupnost2
 • url2
 • dostupnost3
 • url3

Sekundární odpovědnost

Do každého z těchto parametrů je možno zapsat maximálně tři osoby oddělené čárkami ve tvaru „Jméno Příjmení“

 • editoři – sestavovatelé (editoři)
 • redaktoři
 • překladatelé
 • ilustrátoři
 • další – v tomto parametru je třeba uvést nejprve věc, kterou daný člověk přispěl, pak teprve jeho jméno například „Přílohy Jan Novák“

Vydání

 • vydání – číslo vydání. Je velmi důležité, protože dokument může být mezi vydáními doplňován, upravován.
 • typ vydání – možné hodnoty jsou: aktualizované, autorizované, doplněné, přepracované, revidované, rozšířené, upravované, zkrácené apod.
 • vydavatel – jméno nakladatele/vydavatele. Lze ho uvést ve zkrácené podobě, pokud to nezpůsobí nejednoznačnost. Pokud nepůsobí více vydavatelů stejného jména, lze vynechat iniciály. Dále se vynechávají zkratky obchodních organizací typu „s.r.o.“, „a spol.“, „a syn“, „a.s.“, „Inc.“, „Ltd.“ apod. Nikdy se nevynechává výraz „Press“.
  • Problém více vydavatelů zatím šablona neřeší.
  • Je-li vydavatelem korporace s hierarchickou strukturou, můžeme buďto rozepsat strukturu, kde jednotlivé složky nahradíme tečkami „Masarykova univerzita. Přírodovědecká fakulta. Ústav teoretické fyziky a astrofyziky“ nebo použít vhodný rozlišovač „Ústav teoretické fyziky a astrofyziky (Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity)“.
  • Není-li vydavatel znám, uvede se síťová adresa, na níž byl dokument nalezen.
 • místo – název města, kde byl dokument vydán. Zapisujeme jak je uvedeno v dokumentu, nepočešťujeme, tj. je-li uvedeno „Paris“, nepíšeme „Paříž“.
  • V případě možné záměny je dobré do závorky za název města uvést rozlišovač. Například „Oxford (Ohio)“, protože uvedení bez rozlišovače by svádělo k dojmu, že dokument byl vydán ve Velké Británii.
  • V případě, že je více míst vydání, uvedeme jen první nebo to, které je v dokumentu typograficky zvýrazněné.
  • V případě, že místo není uvedeno, ale jsme si jím jisti, uvedeme jej do hranatých závorek, např. „[Praha]“. Pokud si nejsme jisti, doplníme na konec otazník – „[Praha?]“. Netušíme-li vůbec, parametr vynecháme.

Data se zadávají v ISO 8601 YYYY-MM-DD formátu, např. 2006-02-17, popřípadě lze přidat i přesný čas, např. 2007-03-04 8:12 CET.

 • datum vydání – datum vydání je datum vytvoření publikace za účelem zpřístupnění. Není-li znám přesně den, ale např. jen rok, uvádí se pouze ten. Pokud není uveden rok vydání, můžeme uvést odhad, viz dále. Netušíme-li vůbec, parametr vynecháme.
  • Pokud z jiných zdrojů než z dokumentu zjistíme rok vydání, zapíšeme jej do hranatých závorek, např. „[1992]“.
  • Je-li tento rok jen pravděpodobný, doplňujeme otazník, např. „[1992?]“.
  • Pokud z jiných zdrojů než z dokumentu zjistíme alespoň desetiletí, uvedeme místo poslední číslice spojovník, např. pokud kniha vyšla v 90. letech 20. století, píšeme „[199-]“.
  • Známe-li i ono desetiletí jen pravděpodobně, doplňujeme otazník, např. „[199-?]“.
 • datum aktualizace – časový údaj, kdy byl naposledy dokument modifikován (např. opravovány chyby, překlepy).
 • typ aktualizace – uvádí se jen pokud je třeba naznačit charakter aktualizace. Není-li parametr vyplněn, bere se jako hodnota „rev.“.
 • datum přístupu – okamžik, kdy jsme naposledy dokument skutečně viděli a zjišťovali z něj údaje. Je důležitý proto, že zejména údaje z internetových stránek mohou být později přesměrovány nebo zrušeny. Tento parametr je povinný a je třeba jej uvést minimálně s přesností na dny.

Edice

 • edice – název edice. Edice je soubor dokumentů vydaných stejným nakladatelem s podobnými prvky. Dokumenty ze stejné edice mají většinou podobnou grafickou podobu a jsou číslovány. Slovo „edice“ z jejího názvu obvykle vynecháváme, netvoří-li jeho integrální součást.
 • subedice – podnázev edice, určující nějaký tematický okruh v jejím rámci. Například v edici „Dějiny států“ může být subedice „Dějiny Velké Británie“.

Část

Upřesnění části díla, která je předmětem našeho zájmu.

 • kapitola – název části nebo kapitoly dokumentu.
 • typ kapitoly – možné hodnoty jsou například „kapitola“, „heslo“, „paragraf“ aj.
 • url kapitoly – odkaz na kapitolu dokumentu, je-li přístupna online na jiném URL.
 • číslování – jiný typ číslování částí ve zdrojovém dokumentu včetně jeho specifikace, např. „číslo záznamu XF 2365“ nebo „přírůstkové číslo 677-01“
 • strany – strany nebo rozsahy stran oddělené čárkami (je-li číslování stran v dokumentu patrné), např „128“ nebo „114–116“.
 • lokace – jiný typ lokalizace části nebo příspěvku uvnitř dokumentu (např. „řádky 10–20“ nebo „3. odstavec“).

Identifikace

 • isbnISBN číslo jednoznačně identifikující dokument. Zapisuje se jen číslo (i se spojovníky), nikoliv písmena „ISBN“.
 • doiDOI číslo jednoznačně identifikující dokument.
 • id – jiné identifikační číslo včetně jeho označení.

Další

 • poznámka – nějaká další podstatná informace k dokumentu. Například „Obsahuje rejstříky k předchozím dílům“, „První vydání v češtině“, „Důvěrný materiál“
 • jazyk – užívá se jen u cizojazyčných děl, jde o seznam užitých jazyků oddělených čárkami, např. „anglicky, německy, řecky“, lze vložit i zkratku jako „en“, „de“, „fr“ apod.

Příklady

 • {{Citace elektronické monografie | url=http://www.czso.cz/sldb/sldb.nsf/i/seznam_doporucenych_ukazatelu_scitani | titul=Seznam doporučených ukazatelů sčítání | místo=Praha | vydavatel= [[Český statistický úřad]] | datum aktualizace=2007-09-13 | datum přístupu=2007-09-16 }}

Seznam doporučených ukazatelů sčítání [online]. Praha: Český statistický úřad, rev. 2007-09-13, [cit. 2007-09-16]. Dostupné online.  

 • {{Citace elektronické monografie | titul = Wikipedie, otevřená encyklopedie | odkaz na titul = Česká Wikipedie | url = http://cs.wikipedia.org | url2 = http://wikipedia.cz | dostupnost3 = Též několik mirrorů | redaktoři = anonymové | překladatelé =titíž | ilustrátoři = různí wikipedisté }}

Wikipedie, otevřená encyklopedie [online]. Redakce anonymové; překlad titíž; ilustrace různí wikipedisté. . Dostupné online. Dostupné také na: [1]. Též několik mirrorů.  

Chyby, rozdíly oproti normě a možnosti zlepšení

 1. V šabloně není ošetřena možnost více vydavatelů (a tedy i více míst vydání). Př. „Amsterodam: Elsevier; Oxford: Pergamon Press“
 2. V šabloně není ošetřeno, když některý údaj končí tečkou, např. pokud je jméno vyjádřeno zkratkou, třeba „J. R. R.“, a vznikají tak dvojité tečky (kde druhou tečku vkládá šablona). Toto bohužel není možné ošetřit v rámci současné verze MediaWiki.
 3. Ač to norma neudává, údaje o edici jsou kvůli přehlednosti vloženy do kulatých závorek, dle doporučení na boldis.cz.
 4. Norma neudává značení jazyka, ten je však vyjádřen zachováním cizích slov v informacích o vydání (edition, Auflage, izdanie). Naše šablona oproti tomu na konec citace uvádí, v jakém jazyce dokument (nebo citovaný text) je.

Tato šablona umí detekovat některé chyby vstupů a podle nich případně kategorizuje články do Kategorie:Údržba:Chybný kód jazyka.

Data šablony

Tato sekce obsahuje strukturovaný popis parametrů této šablony využívající rozšíření TemplateData, který umožňuje snadnější používání této šablony v prostředí VisualEditoru.

Citace elektronické monografie

Šablona umožňuje generování citací elektronických monografií dle norem ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2.

Parametry šablony

Tato šablona má vlastní formátování.

Parametr Popis Typ Stav
Příjmení příjmení

Příjmení autora.

Výchozí hodnota
prázdné
Příklad
prázdné
Automatická hodnota
prázdné
Řádka doporučený
Jméno jméno

Křestní jméno autora.

Výchozí hodnota
prázdné
Příklad
prázdné
Automatická hodnota
prázdné
Řádka doporučený
Autor autor

Parametr pro užití atypického jména autora.

Výchozí hodnota
prázdné
Příklad
prázdné
Automatická hodnota
prázdné
Řádka nepovinný
Odkaz na autora odkaz na autora

Název článku (stránky) na Wikipedii o daném autorovi.

Výchozí hodnota
prázdné
Příklad
prázdné
Automatická hodnota
prázdné
Stránka nepovinný
Příjmení 2 příjmení2

Příjmení druhého autora.

Výchozí hodnota
prázdné
Příklad
prázdné
Automatická hodnota
prázdné
Řádka nepovinný
Jméno 2 jméno2

Křestní jméno druhého autora.

Výchozí hodnota
prázdné
Příklad
prázdné
Automatická hodnota
prázdné
Řádka nepovinný
Autor 2 autor2

Parametr pro užití atypického jména druhého autora.

Výchozí hodnota
prázdné
Příklad
prázdné
Automatická hodnota
prázdné
Řádka nepovinný
Odkaz na autora odkaz na autora2

Název článku (stránky) na Wikipedii o druhém autorovi.

Výchozí hodnota
prázdné
Příklad
prázdné
Automatická hodnota
prázdné
Stránka nepovinný
Příjmení 3 příjmení3

Příjmení třetího autora.

Výchozí hodnota
prázdné
Příklad
prázdné
Automatická hodnota
prázdné
Řádka nepovinný
Jméno 3 jméno3

Křestní jméno třetího autora.

Výchozí hodnota
Příklad
prázdné
Automatická hodnota
prázdné
Řádka nepovinný
Autor 3 autor3

Parametr pro užití atypického jména třetího autora.

Výchozí hodnota
prázdné
Příklad
prázdné
Automatická hodnota
prázdné
Řádka nepovinný
Odkaz na autora 3 odkaz na autora3

Název článku (stránky) na Wikipedii o třetím autorovi.

Výchozí hodnota
prázdné
Příklad
prázdné
Automatická hodnota
prázdné
Stránka nepovinný
Spoluautoři spoluautoři

Případ více než tří autorů. Např. „et al.“ nebo „aj.“ Tečka je povinná.

Výchozí hodnota
prázdné
Příklad
prázdné
Automatická hodnota
prázdné
Řádka nepovinný
Korporace korporace

Název společnosti nesoucí primární odpovědnost.

Výchozí hodnota
prázdné
Příklad
prázdné
Automatická hodnota
prázdné
Řádka nepovinný
Odkaz na korporaci odkaz na korporaci

Článek o korporaci na Wikipedii.

Výchozí hodnota
prázdné
Příklad
prázdné
Automatická hodnota
prázdné
Stránka nepovinný
Název titul

Název monografie (pokud název obsahuje i podtitul, doplňuje se za dvojtečku).

Výchozí hodnota
prázdné
Příklad
prázdné
Automatická hodnota
prázdné
Řádka povinný
Odkaz na titul odkaz na titul

Existuje-li na Wikipedii článek o titulu, uvede se zde název článku.

Výchozí hodnota
prázdné
Příklad
prázdné
Automatická hodnota
prázdné
Řádka nepovinný
URL url

URL online dokumentu.

Výchozí hodnota
prázdné
Příklad
prázdné
Automatická hodnota
prázdné
Řádka povinný
URL 2 url2

URL online dokumentu. Pouze pokud jde o jiný formát.

Výchozí hodnota
prázdné
Příklad
prázdné
Automatická hodnota
prázdné
Řádka nepovinný
URL 3 url3

URL online dokumentu. Pouze pokud jde o jiný formát.

Výchozí hodnota
prázdné
Příklad
prázdné
Automatická hodnota
prázdné
Řádka nepovinný
Dostupnost dostupnost

Specifikace jinou větou než „Dostupné online“. Např. „Dostupné také v Postcript verzi“ nebo „Dostupné v DIALOG information services“.

Výchozí hodnota
prázdné
Příklad
prázdné
Automatická hodnota
prázdné
Řádka nepovinný
Dostupnost 2 dostupnost2

Pokud je dokument přístupný na více místech na Internetu v různých formátech.

Výchozí hodnota
prázdné
Příklad
prázdné
Automatická hodnota
prázdné
Řádka nepovinný
Dostupnost 3 dostupnost3

Pokud je dokument přístupný na více místech na Internetu v různých formátech.

Výchozí hodnota
prázdné
Příklad
prázdné
Automatická hodnota
prázdné
Řádka nepovinný
Druh nosiče druh nosiče

Pouze u dokumentů nedostupných jen z URL. Např. „online“, „CDROM“, „databáze online“, „PDF online“.

Výchozí hodnota
prázdné
Příklad
prázdné
Automatická hodnota
prázdné
Řádka nepovinný
Editoři editoři

Sestavovatelé, max. tři jména oddělená čárkami (Jméno Příjmení).

Výchozí hodnota
prázdné
Příklad
prázdné
Automatická hodnota
prázdné
Řádka nepovinný
Redaktoři redaktoři

Jména redaktorů, max. tři jména oddělená čárkami (Jméno Příjmení).

Výchozí hodnota
prázdné
Příklad
prázdné
Automatická hodnota
prázdné
Řádka nepovinný
Překladatelé překladatelé

Jména překladatelů, max. tři jména oddělená čárkami (Jméno Příjmení).

Výchozí hodnota
prázdné
Příklad
prázdné
Automatická hodnota
prázdné
Řádka nepovinný
Ilustrátoři ilustrátoři

Jména ilustrátorů, max. tři jména oddělená čárkami (Jméno Příjmení).

Výchozí hodnota
prázdné
Příklad
prázdné
Automatická hodnota
prázdné
Řádka nepovinný
Další další

Nejprve věc, kterou daný člověk přispěl (například „Přílohy Jan Novák“). Max. tři jména oddělená čárkami (Jméno Příjmení).

Výchozí hodnota
prázdné
Příklad
prázdné
Automatická hodnota
prázdné
Řádka nepovinný
Vydání vydání

Číslo vydání bez tečky.

Výchozí hodnota
prázdné
Příklad
prázdné
Automatická hodnota
prázdné
Řádka nepovinný
Typ vydání typ vydání

Možné hodnoty jsou: aktualizované, autorizované, doplněné, přepracované, revidované, rozšířené, upravované, zkrácené apod.

Výchozí hodnota
prázdné
Příklad
prázdné
Automatická hodnota
prázdné
Řádka nepovinný
Vydavatel vydavatel

Jméno nakladatele/vydavatele. Bez zkratek typu „s.r.o.“, „a spol.“, „a syn“, „a.s.“, „Inc.“, „Ltd.“ apod.

Výchozí hodnota
prázdné
Příklad
prázdné
Automatická hodnota
prázdné
Řádka doporučený
Místo místo

Název města, kde byl dokument vydán, tak jak je uvedeno v dokumentu.

Výchozí hodnota
prázdné
Příklad
prázdné
Automatická hodnota
prázdné
Řádka doporučený
Datum vydání datum vydání

Datum vydání za účelem zpřístupnění. Formát RRRR-MM-DD.

Výchozí hodnota
prázdné
Příklad
prázdné
Automatická hodnota
prázdné
Řádka doporučený
Datum aktualizace datum aktualizace

Časový údaj (formát RRRR-MM-DD), kdy byl naposledy dokument modifikován (např. opravovány chyby, překlepy).

Výchozí hodnota
prázdné
Příklad
prázdné
Automatická hodnota
prázdné
Řádka nepovinný
Typ aktualizace typ aktualizace

Jen pokud je třeba určit charakter aktualizace. Výchozí hodnota „rev.“.

Výchozí hodnota
rev.
Příklad
prázdné
Automatická hodnota
prázdné
Řádka nepovinný
Datum přístupu datum přístupu

Okamžik, kdy jsme naposledy dokument skutečně viděli a zjišťovali z něj údaje. Formát RRRR-MM-DD.

Výchozí hodnota
prázdné
Příklad
prázdné
Automatická hodnota
prázdné
Řádka povinný
Edice edice

Název edice. Samotné slovo edice vynecháváme, pokud není součástí názvu.

Výchozí hodnota
prázdné
Příklad
prázdné
Automatická hodnota
prázdné
Řádka nepovinný
Subedice subedice

Podnázev edice, určující nějaký tematický okruh v jejím rámci.

Výchozí hodnota
prázdné
Příklad
prázdné
Automatická hodnota
prázdné
Řádka nepovinný
Kapitola kapitola

Název části nebo kapitoly dokumentu.

Výchozí hodnota
prázdné
Příklad
prázdné
Automatická hodnota
prázdné
Řádka nepovinný
Typ kapitoly typ kapitoly

Možné hodnoty jsou například „kapitola“, „heslo“, „paragraf“ aj.

Výchozí hodnota
prázdné
Příklad
prázdné
Automatická hodnota
prázdné
Řádka nepovinný
Url kapitoly url kapitoly

Odkaz na kapitolu dokumentu, je-li přístupná online.

Výchozí hodnota
prázdné
Příklad
prázdné
Automatická hodnota
prázdné
Řádka nepovinný
Číslování číslování

Jiný typ číslování částí ve zdrojovém dokumentu včetně jeho specifikace, např. „číslo záznamu XF 2365“ nebo „přírůstkové číslo 677-01“.

Výchozí hodnota
prázdné
Příklad
prázdné
Automatická hodnota
prázdné
Řádka nepovinný
Strany strany

Strany nebo rozsahy stran oddělené čárkami.

Výchozí hodnota
prázdné
Příklad
prázdné
Automatická hodnota
prázdné
Řádka nepovinný
Lokace lokace

Jiný typ lokalizace části nebo příspěvku uvnitř dokumentu (např. „řádky 10–20“ nebo „3. odstavec“).

Výchozí hodnota
prázdné
Příklad
prázdné
Automatická hodnota
prázdné
Řádka nepovinný
ISBN isbn

Číslo jednoznačně identifikující dokument. Zapisuje se jen číslo (i se spojovníky), nikoliv písmena „ISBN“.

Výchozí hodnota
prázdné
Příklad
prázdné
Automatická hodnota
prázdné
Řádka nepovinný
DOI doi

Číslo jednoznačně identifikující dokument.

Výchozí hodnota
prázdné
Příklad
prázdné
Automatická hodnota
prázdné
Řádka nepovinný
ID id

Jiné identifikační číslo včetně jeho označení.

Výchozí hodnota
prázdné
Příklad
prázdné
Automatická hodnota
prázdné
Řádka nepovinný
Poznámka poznámka

Nějaká další podstatná informace k dokumentu.

Výchozí hodnota
prázdné
Příklad
prázdné
Automatická hodnota
prázdné
Řádka nepovinný
Jazyk jazyk

Jen u cizojazyčných děl. Seznam užitých jazyků oddělených čárkami, např. „anglicky, německy, řecky“.

Výchozí hodnota
prázdné
Příklad
prázdné
Automatická hodnota
prázdné
Řádka nepovinný

Související šablony

Externí odkazy