Šablona:Sfn

Tato stránka je zamčena pro neregistrované a nové uživatele
Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Šablona sfn (shortened footnote) může být použita ke vkládání harvardských citací (viz ISO 690:2011) do referenčního aparátu. V kódu reference vznikne HTML odkaz, standardně zřetězením konstanty „CITEREF“ a prvních pěti parametrů šablony. Parametr ref umožňuje vytvořit jiný než standardní odkaz.

 • Parametr s (synonymum p) umožňuje vytvořit odkaz na stránku díla.
 • Parametr loc umožňuje vytvořit obecný odkaz na nějaké místo díla; používá se pokud potřebujeme odkázat jinak než na číslo stránky.

Použití

Odskok ze zkrácené citace (č.4, resp. 5 a 6) na plnou citaci (č.1, resp. 3 a 2) výše v sekci Reference.

V plné citaci je nutno vložit parametry „typ refu“ a „ref“. Jako parametr „ref“ a název zkrácené citace lze použít jakýkoli vhodný název: autor, autor (rok), dílo.

Zápis Zobrazení na stránce
Text článku.<ref>{{Citace monografie
 | příjmení = Nová | jméno = Jana
 | titul = Nová kronika
 | rok = 2000
 | vydavatel = Press
 | místo = Praha
 | strany = 21
 | poznámky = [Dále jen Nová] 
 | typ refu = normální | ref = Nová
}}</ref><ref>{{Citace monografie
 | příjmení = Novák | jméno = Jan
 | titul = Novákova kronika
 | rok = 2005
 | vydavatel = Press
 | místo = Praha
 | strany = 20
 | poznámky = [Dále jen Novák (2005)]
 | typ refu = normální | ref = Novák (2005)
}}</ref><ref>{{Citace monografie
 | příjmení = Nový | jméno = John
 | titul = Stará kronika
 | rok = 2000
 | vydavatel = Press
 | místo = Praha
 | strany = 120
 | poznámky = [Dále jen Stará kronika] 
 | typ refu = normální | ref = Stará kronika
}}</ref>
Další text článku.{{sfn|Nová|s=25}}{{sfn|Stará kronika|s=125}} A ještě text.{{sfn|Novák (2005)|s=17}}

=== Reference ===
<references/>

Text článku.[1][2][3] Další text článku.[4][5] A ještě text.[6]

Reference

 1. NOVÁ, Jana. Nová kronika. Praha: Press, 2000. S. 21. [Dále jen Nová]. 
 2. NOVÁK, Jan. Novákova kronika. Praha: Press, 2005. S. 20. [Dále jen Novák (2005)]. 
 3. NOVÝ, John. Stará kronika. Praha: Press, 2000. S. 120. [Dále jen Stará kronika]. 
 4. Nová, s. 25.
 5. Stará kronika, s. 125.
 6. Novák (2005), s. 17.


Vynechání parametru | typ refu = normální způsobí nestandardní zobrazení plné citace s rokem vydání hned za jménem autora. Toto zobrazení se používá při tzv. harvardském stylu citování (viz Metody citování podle ISO 690:2011), ve kterém se zkrácené citace ve formě „(Autor rok, s. číslo)“ vkládají přímo do textu. Tento styl se na wikipedii nepoužívá, používá se pouze tzv. forma průběžných poznámek, v níž z textu odkazujeme pořadovým číslem poznámky v hranaté závorce na citaci (plnou nebo zkrácenou) vypsanou v sekci Reference.

Odskok ze zkrácené citace (č.2) na plnou citaci níže v sekci Literatura.

V plné citaci v sekci Literatura je nutno vložit parametry | typ refu = normální | ref = Novotná

Zápis Zobrazení na stránce
Text článku.<ref>{{Citace monografie
 | příjmení = Novotná | jméno = Jana
 | titul = Nová kronika
 | rok = 2006
 | vydavatel = Press
 | místo = Praha
 | strany = 20
 | poznámky = [Dále jen Novotná] 
}}</ref> Další text článku.{{sfn|Novotná|s=25}}

=== Reference ===
<references/>

=== Literatura ===
* {{Citace monografie
 | příjmení = Novotná | jméno = Jana
 | titul = Nová kronika
 | rok = 2006
 | vydavatel = Press
 | místo = Praha
 | typ refu = normální | ref = Novotná
}}

Text článku.[1] Další text článku.[2]

Reference

 1. NOVOTNÁ, Jana. Nová kronika. Praha: Press, 2006. S. 20. [Dále jen Novotná]. 
 2. Novotná, s. 25.

Literatura

 • NOVOTNÁ, Jana. Nová kronika. Praha: Press, 2006. 

V této variantě není nutné mít první citaci zdroje v sekci Reference (zde č.1) plnou, může být zkrácená a také odkazovat na plnou citaci v sekci Literatura.

Do sekce Literatura se vkládají pouze tištěné publikace doporučené pro získání dalších informací o tématu. Obvykle v ní nebývají všechny publikace použité jako zdroje v článku. Proto tuto variantu nelze použít u publikací použitých jako zdroje, ale nevhodných pro umístění v sekci Literatura.


Další možnosti. Zde je u plných referencí všude vynechán parametr „typ refu“, důsledkem je zobrazení zkrácených i plných citací podle zvyklostí tzv. harvardského stylu, ačkoliv ten použit není, je použita tzv. forma průběžných poznámek. V plných citacích u příkladů 1 až 7 je v parametru „ref“ vložena hodnota „harv“:

1. Autor
Text článku.{{sfn|Novák|2005|s=25}}

Text článku.[1]

2. Autor, bez roku vydání
Text článku.{{sfn|Thúkydidés|loc=V, 84–114}}

Text článku.[2]

3. Dva autoři
Text článku.{{sfn|Novák|Svoboda|2005|s=25}}

Text článku.[3]

4. Tři autoři
Text článku.{{sfn|Novák|Svoboda|Růžička|2005|s=25}}

Text článku.[4]

5. Čtyři autoři
Text článku.{{sfn|Novák|Svoboda|Růžička|Černý|2005|s=25}}

Text článku.[5]

6. Potřebuji jiný než standardní odkaz
Text článku.{{sfn|ref=Stroganov|Строганов|1962|s=16}}

Text článku.[6]

7. Anonymní dílo
Text článku.{{sfn|Anon.|1800}}

Text článku.[7]

8. Chci uvést jen název díla a přitom je známý i rok vydání/publikování.

Do citační šablony se (navíc) namísto parametru ref= harv přidá parametr např. ref = Velká encyklopedie

Text článku.{{sfn|Velká encyklopedie|s=900}}

Text článku.[8]

Pozor: v textu se neužívají referenční značky <ref> a </ref>, ale právě jen ta citační šablona {{sfn|...}}.

Reference

Literatura

 • NOVÁK, Jan, 2005. Novákův text. [s.l.]: [s.n.]. 
 • THÚKYDIDÉS. Dějiny peloponéské války. [s.l.]: [s.n.] 
 • NOVÁK, Jan; SVOBODA, Petr, 2005. Nováka & Svobodova stránka [online]. 2005. 
 • NOVÁK, Jan; SVOBODA, Petr; RŮŽIČKA, Josef, 2005. Článeček Nováka, Svobody a Růžičky. Časopis pro město. Čís. 127. 
 • NOVÁK; SVOBODA; RŮŽIČKA; ČERNÝ, 2005. Novátorský článek. Velmi důležitý časopis [online]. 2005. 
 • СТРОГАНОВ, Сергей Ульянович, 1962. Звери Сибири. Хищные. Moskva: Академия наук СССР. 460 s. S. 421. [dále jen Stroganov]. 
 • ANON., 1800. Kniha neznámého autora. [s.l.]: [s.n.]. 
 • NOVÁK, Jan, 2001. Velká encyklopedie. [s.l.]: [s.n.]. 

Podobné šablony

 • {{Harvnb}} – na rozdíl od {{Sfn}} vloží do textu referenci tvořenou obvykle příjmením autora nebo autorů a rokem vydání; její typické použití je v textech poznámek
 • {{Poznámka}} – samostatné skupiny (group) ještě nad referencemi

Strojový popis

Tato sekce obsahuje strukturovaný popis parametrů této šablony využívající rozšíření TemplateData, který umožňuje snadnější používání této šablony v prostředí Vizuálního editoru.

Sfn

Šablona může být použita ke vkládání harvardských citací.

Parametry šablony[Upravit strojový popis šablony]

Tato šablona upřednostňuje parametry formátované v jediném řádku.

ParametrPopisTypStav
Název reference1

Obvykle autor díla

Příklad
A. Carnegie
Řádkapovinný
Druhá část názvu reference2

Obvykle druhý autor nebo rok vydání

Příklad
Peroutka
Řádkanepovinný
Třetí část názvu reference3

Obvykle třetí autor nebo rok vydání

Příklad
Doyle
Řádkanepovinný
Čtvrtá část názvu reference4

Obvykle čtvrtý autor nebo rok vydání

Příklad
1999
Řádkanepovinný
Pátá část názvu reference5

Rok vydání v případě, že autorů je více než čtyři. Reference pak má tvar "AUTOR, et al. (rok)"

Příklad
2001
Řádkanepovinný
Stranas p

Strana uvedeného tvrzení

Příklad
59
Číslodoporučený
Refref

Je-li potřeba ref nastavit ručně. Zadává se stejný obsah, jaký je v parametru "ref" v citační šabloně v literatuře.

Příklad
A. Carnegie
Řádkanepovinný
Locloc

Umožňuje vytvořit obecný odkaz na nějaké místo díla

Příklad
V, 84–114
Řádkanepovinný