Šablona:Sfn

Tato stránka je zamčena pro neregistrované a nové uživatele
Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Šablona sfn (shortened footnote) může být použita ke vkládání harvardských citací (viz ISO 690:2011) do referenčního aparátu. V kódu reference vznikne HTML odkaz, standardně zřetězením konstanty „CITEREF“ a prvních pěti parametrů šablony. Parametr ref umožňuje vytvořit jiný než standardní odkaz.

 • Parametr s (synonymum p) umožňuje vytvořit odkaz na stránku díla.
 • Parametr loc umožňuje vytvořit obecný odkaz na nějaké místo díla; používá se pokud potřebujeme odkázat jinak než na číslo stránky.

Použití

Odskok ze zkrácené citace (č.4, resp. 5 a 6) na plnou citaci (č.1, resp. 3 a 2) výše v sekci Reference.

V plné citaci je nutno vložit parametry „typ refu“ a „ref“. Jako parametr „ref“ a název zkrácené citace lze použít jakýkoli vhodný název: autor, autor (rok), dílo.

Zápis Zobrazení na stránce
Text článku.<ref>{{Citace monografie
 | příjmení = Nová | jméno = Jana
 | titul = Nová kronika
 | rok = 2000
 | vydavatel = Press
 | místo = Praha
 | strany = 21
 | poznámky = [Dále jen Nová] 
 | typ refu = normální | ref = Nová
}}</ref><ref>{{Citace monografie
 | příjmení = Novák | jméno = Jan
 | titul = Novákova kronika
 | rok = 2005
 | vydavatel = Press
 | místo = Praha
 | strany = 20
 | poznámky = [Dále jen Novák (2005)]
 | typ refu = normální | ref = Novák (2005)
}}</ref><ref>{{Citace monografie
 | příjmení = Nový | jméno = John
 | titul = Stará kronika
 | rok = 2000
 | vydavatel = Press
 | místo = Praha
 | strany = 120
 | poznámky = [Dále jen Stará kronika] 
 | typ refu = normální | ref = Stará kronika
}}</ref>
Další text článku.{{sfn|Nová|s=25}}{{sfn|Stará kronika|s=125}} A ještě text.{{sfn|Novák (2005)|s=17}}

=== Reference ===
<references/>

Text článku.[1][2][3] Další text článku.[4][5] A ještě text.[6]

Reference

 1. NOVÁ, Jana. Nová kronika. Praha: Press, 2000. S. 21. [Dále jen Nová]. 
 2. NOVÁK, Jan. Novákova kronika. Praha: Press, 2005. S. 20. [Dále jen Novák (2005)]. 
 3. NOVÝ, John. Stará kronika. Praha: Press, 2000. S. 120. [Dále jen Stará kronika]. 
 4. Nová, s. 25.
 5. Stará kronika, s. 125.
 6. Novák (2005), s. 17.


Vynechání parametru | typ refu = normální způsobí nestandardní zobrazení plné citace s rokem vydání hned za jménem autora. Toto zobrazení se používá při tzv. harvardském stylu citování (viz Metody citování podle ISO 690:2011), ve kterém se zkrácené citace ve formě „(Autor rok, s. číslo)“ vkládají přímo do textu. Tento styl se na wikipedii nepoužívá, používá se pouze tzv. forma průběžných poznámek, v níž z textu odkazujeme pořadovým číslem poznámky v hranaté závorce na citaci (plnou nebo zkrácenou) vypsanou v sekci Reference.

Odskok ze zkrácené citace (č.2) na plnou citaci níže v sekci Literatura.

V plné citaci v sekci Literatura je nutno vložit parametry | typ refu = normální | ref = Novotná

Zápis Zobrazení na stránce
Text článku.<ref>{{Citace monografie
 | příjmení = Novotná | jméno = Jana
 | titul = Nová kronika
 | rok = 2006
 | vydavatel = Press
 | místo = Praha
 | strany = 20
 | poznámky = [Dále jen Novotná] 
}}</ref> Další text článku.{{sfn|Novotná|s=25}}

=== Reference ===
<references/>

=== Literatura ===
* {{Citace monografie
 | příjmení = Novotná | jméno = Jana
 | titul = Nová kronika
 | rok = 2006
 | vydavatel = Press
 | místo = Praha
 | typ refu = normální | ref = Novotná
}}

Text článku.[1] Další text článku.[2]

Reference

 1. NOVOTNÁ, Jana. Nová kronika. Praha: Press, 2006. S. 20. [Dále jen Novotná]. 
 2. Novotná, s. 25.

Literatura

 • NOVOTNÁ, Jana. Nová kronika. Praha: Press, 2006. 

V této variantě není nutné mít první citaci zdroje v sekci Reference (zde č.1) plnou, může být zkrácená a také odkazovat na plnou citaci v sekci Literatura.

Do sekce Literatura se vkládají pouze tištěné publikace doporučené pro získání dalších informací o tématu. Obvykle v ní nebývají všechny publikace použité jako zdroje v článku. Proto tuto variantu nelze použít u publikací použitých jako zdroje, ale nevhodných pro umístění v sekci Literatura.


Další možnosti. Zde je u plných referencí všude vynechán parametr „typ refu“, důsledkem je zobrazení zkrácených i plných citací podle zvyklostí tzv. harvardského stylu, ačkoliv ten použit není, je použita tzv. forma průběžných poznámek. V plných citacích u příkladů 1 až 7 je v parametru „ref“ vložena hodnota „harv“:

1. Autor
Text článku.{{sfn|Novák|2005|s=25}}

Text článku.[1]

2. Autor, bez roku vydání
Text článku.{{sfn|Thúkydidés|loc=V, 84–114}}

Text článku.[2]

3. Dva autoři
Text článku.{{sfn|Novák|Svoboda|2005|s=25}}

Text článku.[3]

4. Tři autoři
Text článku.{{sfn|Novák|Svoboda|Růžička|2005|s=25}}

Text článku.[4]

5. Čtyři autoři
Text článku.{{sfn|Novák|Svoboda|Růžička|Černý|2005|s=25}}

Text článku.[5]

6. Potřebuji jiný než standardní odkaz
Text článku.{{sfn|ref=Stroganov|Строганов|1962|s=16}}

Text článku.[6]

7. Anonymní dílo
Text článku.{{sfn|Anon.|1800}}

Text článku.[7]

8. Chci uvést jen název díla a přitom je známý i rok vydání/publikování.

Do citační šablony se (navíc) namísto parametru ref= harv přidá parametr např. ref = Velká encyklopedie

Text článku.{{sfn|Velká encyklopedie|s=900}}

Text článku.[8]

Pozor: v textu se neužívají referenční značky <ref> a </ref>, ale právě jen ta citační šablona {{sfn|...}}.

Reference

Literatura

 • NOVÁK, Jan, 2005. Novákův text. [s.l.]: [s.n.]. 
 • THÚKYDIDÉS. Dějiny peloponéské války. [s.l.]: [s.n.] 
 • NOVÁK, Jan; SVOBODA, Petr, 2005. Nováka & Svobodova stránka [online]. 2005. 
 • NOVÁK, Jan; SVOBODA, Petr; RŮŽIČKA, Josef, 2005. Článeček Nováka, Svobody a Růžičky. Časopis pro město. Čís. 127. 
 • NOVÁK; SVOBODA; RŮŽIČKA; ČERNÝ, 2005. Novátorský článek. Velmi důležitý časopis [online]. 2005. 
 • СТРОГАНОВ, Сергей Ульянович, 1962. Звери Сибири. Хищные. Moskva: Академия наук СССР. 460 s. S. 421. [dále jen Stroganov]. 
 • ANON., 1800. Kniha neznámého autora. [s.l.]: [s.n.]. 
 • NOVÁK, Jan, 2001. Velká encyklopedie. [s.l.]: [s.n.]. 

Podobné šablony

 • {{Harvnb}} – na rozdíl od {{Sfn}} vloží do textu referenci tvořenou obvykle příjmením autora nebo autorů a rokem vydání; její typické použití je v textech poznámek

Strojový popis

Tato sekce obsahuje strukturovaný popis parametrů této šablony využívající rozšíření TemplateData, který umožňuje snadnější používání této šablony v prostředí Vizuálního editoru.

Sfn

Šablona může být použita ke vkládání harvardských citací.

[Upravit strojový popis šablony]

Parametry šablony

Tato šablona upřednostňuje parametry formátované v jediném řádku.

ParametrPopisTypStav
11

Název reference

Příklad
A. Carnegie
Řádkapovinný
22

prázdné

Neznámýnepovinný
33

prázdné

Neznámýnepovinný
44

prázdné

Neznámýnepovinný
55

prázdné

Neznámýnepovinný
ss p

Strana uvedeného tvrzení

Příklad
59
Číslodoporučený
refref

Zadává se stejný obsah, jaký je v parametru ref v citační šabloně v literatuře (je-li potřeba).

Příklad
A. Carnegie
Řádkanepovinný
locloc

Umožňuje vytvořit obecný odkaz na nějaké místo díla

Příklad
V, 84–114
Řádkanepovinný