Brønstedova–Lowryho teorie kyselin a zásad

From Wikipedie
Jump to navigation Jump to search

Brønstedova–Lowryho teorie kyselin a zásad definuje za jakých podmínek se látky chovají jako kyseliny nebo zásady. Navrhli ji nezávisle na sobě Johannes Nicolaus Brønsted a Thomas Martin Lowry v roce 1923.

Kyseliny[edit | edit source]

Podle této teorie jsou kyseliny látky, které mají schopnost odštěpit proton (H+). Kyselina je tedy donor (dárce) protonu.

HA → H+ + A-

Např.
HCl → H+ + Cl-
HNO3 → H+ + NO3-

Zásady[edit | edit source]

Podle této teorie jsou zásady látky, které mají vázat proton. Zásada je tedy akceptor (příjemce) protonu.

H2O + H+ → H3O+

NH3 + H+ → NH4+

Shrnutí[edit | edit source]

Látky se chovají jako kyseliny jen v přítomnosti zásady a naopak. Voda (H2O) se chová jako zásada i kyselina, tj. přijímá proton, vznikne oxoniový kation, nebo ho odštěpuje za vzniku hydroxidového aniontu.