Wikipedie:WPCleaner/Typo

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání

Toto je seznam s šablonou {{Typo}}, ve kterém jsou zapsány špatné tvary slov a oprava gramatiky. Seznam se užívá v programu WPCleaner k detekci chyby #501 projektu Check Wikipedia Opravy pravopisu a typografie.

Tato stránka je inspirována stránkami Wikipédia:Liste de fautes d'orthographe courantes a Wikipédia:WPCleaner/Suggestions na francouzské Wikipedii.

Šablona[editovat zdroj]

Šablona má několik parametrů:

{{Typo|hledat=albumu|<nowiki>\b(A|a)lbumu\b</nowiki>|$1lba|$1lbu|komentář=<nowiki>Alb|um, vybrat správný tvar</nowiki>}}

Parametr hledat určuje, zda bude vytvořen odkaz na speciální stránku s výpisem článků, kde se daná chyba může nacházet. Pokud není vyhledávací parametr uveden, odkaz se nevytvoří. Syntaxe parametru je shodná s tou v této dokumentaci.

První anonymní parametr obsahuje regulární výraz (dle jazyka Java) toho, co má být v kódu článku vyhledáno a označeno jako chybné. Protože však tento zápis tvoří ve Wiki-Markupu popisek externího odkazu ([adresa popis]), je v některých případech (např. pokud je obsažena pravá hranatá závorka) nutné dát jej do tagu <nowiki>. Druhý až šestý anonymní parametr obsahuje výraz pro náhradu. Je-li těchto parametrů vloženo více, ve WPCleaneru se zobrazí všechny varianty, a uživatel tak může vybrat správnou. Do paramteru komentář se vkládá text, který je kurzívou zapsán do závorky za poslední variantu nahrazení a zobrazuje se uživatelovi při editaci. Příklad tedy vypadá takto: \b(A|a)lbumu\b$1lba nebo $1lbu (Alb|um, vybrat správný tvar)

Má-li se náhrada provést automaticky, přidává se do šablony parametr auto= s hodnotou ano.


Regulární výrazy[editovat zdroj]

Jelikož je syntaxe regulárních výrazů Javy a RegExTypoFixu prakticky stejná, vizte dokumentaci seznamu AWB.

Předpony a začátky[editovat zdroj]

Konce a koncovky[editovat zdroj]

Shody předložek[editovat zdroj]

Shody přísudků[editovat zdroj]

 • \b(neb|b)yl[iy] \s??([a-záčďéěíňóřšťúůýž]{2,20})(?<!dvojč|trojč|čtyřč|paterč)ata$1yla $2ata (Neshoda podmětu a přísudku)
 • (?<!je\w?ž |kter\w )\b(neb|b)yli \s??([a-záčďéěíňóřšťúůýž]{4,20}n)(?<!(č|je)len)y\b$1yli $2i nebo $1yly $2y (Neshoda koncovek složeného přísudku)
 • (?<!je\w?ž |kter\w )\b(neb|b)yly \s??([a-záčďéěíňóřšťúůýž]{3,19}[aeěi]n)i\b$1yly $2y nebo $1yli $2i (Neshoda koncovek složeného přísudku)
 • \b(ne)?byl(?:([iy]) t([iy])to ??( \w{2,20}n)([iy])|([iy]) t([iy])to)(?<!byli tito|byly tyto|byli tito [a-záčďéěíňóřšťúůýž]{2,20}?ni|byly tyto [a-záčďéěíňóřšťúůýž]{2,20}?ny)\b$1byl$2$6 t$2$6to$4$2 nebo $1byl$3$7 t$3$7to$4$3 nebo $1byl$5$6 t$5$6to$4$5 (Neshoda přísudku a ukazovacího zájmena)
 • (,|\ba) \s??jenž \s??(by )?(s[ei] )?(?!zcela\b)([a-záčďéěíňóřšťúůýž]{1,20}l)a\b$1 jež $2$3$4a nebo $1 která $2$3$4a nebo $1 jejž $2$3$4a nebo $1 který $2$3$4 (Neshoda podmětu a přísudku)[4]
 • (,|\ba) \s??jež \s??(by )?(s[ei] )?((ne)?(př[ei]|u|vy)?(jel|šl))i\b$1 již $2$3$4i nebo $1 kteří $2$3$4i nebo $1 jež $2$3$4y nebo $1 které $2$3$4y nebo $1 jež $2$3$4a (Neshoda podmětu a přísudku)[4]
 • (,|\ba) \s??jež \s??(by )?(ne)?byli \s??([a-záčďéěíňóřšťúůýž]{1,20}n)[iy]\b$1 již $2$3byli $4i nebo $1 kteří $2$3byli $4i nebo $1 jež $2$3byly $4y nebo $1 které $2$3byly $4y nebo $1 jež $2$3byla $4a (Neshoda podmětu a přísudku)[4]
 • \bjenž ((s[ei] )?(ne)?(př[ei]|u|vy)?(j[ds]|bud)ou|[a-záčďéěíňóřšťúůýž]+[au]jí)\bjež $1 nebo již $1 nebo které $1 nebo kteří $1 („Jenž“ neexistuje pro plurál, ani pro 4. pád)
 • \b(?<!\bkteré \s??)([Kk])oně \s??(by )?(s[ei] )?([a-záčďéěíňóřšťúůýž]{1,20}l)y\b$1oně $2$3$4i (Koně jsou životní)
 • \b(k|něk)teří \s??(by )?(s[ei] )?([a-záčďéěíňóřšťúůýž]{1,20}l)y\b$1teří $2$3$4i (Neshoda podmětu a přísudku)
 • (,|\ba) \s??které \s??(by )?(s[ei] )?((ne)?(př[ei]|u|vy)?(jel|šl))[ai]\b$1 které $2$3$4y nebo $1 kteří $2$3$4i nebo $1 která $2$3$4a (Neshoda podmětu a přísudku)
 • (,|\ba) \s??které \s??(by )?(ne)?byl[aiy] \s??([a-záčďéěíňóřšťúůýž]{2,20}n)[aiy](?<!byly \s??[a-záčďéěíňóřšťúůýž]{2,20}?ny)\b$1 které $2$3byly $4y nebo $1 kteří $2$3byli $4i nebo $1 která $2$3byla $4a (Neshoda podmětu a přísudku)
 • \b(ne)?([us]?měl|mohl|zač(?:ín)?al)([aioy]?) \s??(by )?být \s??([a-záčďéěíňóřšťúůýž]{2,20}n)(?!\3)([aioy]?)\b$1$2$3 $4být $5$3 nebo $1$2$6 $4být $5$6 (Neshoda koncovek složeného přísudku)
 • \b([Rr])odiče \s??(by )?(s[ei] )?([a-záčďéěíňóřšťúůýž]{1,20}l)y\b$1odiče $2$3$4i (Rodiče jsou životní)
 • \b(ne)?(chtěl|[su]?měl|mohl|musel|přest(?:áv)?al|zač(?:ín)?al)([aioy]?) \s??byl([aioy]?)\b$1$2$3 být nebo $1byl$3 nebo byl$3 nebo $1$2$4 být nebo $1byl$4 (Vyčasované „být“ do infinitivu, nebo zbavit modálního slovesa)

Shody přívlastků[editovat zdroj]

A[editovat zdroj]

Album[editovat zdroj]

Á[editovat zdroj]

 • ázerbájdžánský: Ázerbájdžán$1nic Automatická náhrada
 • ázerbájdžánský: \b[aá]z[eé]rb[aá]jdž[aá](?<!ázerbájdžá)n(sk([áéyý]|é(ho|mu?)|ou|ý(ch|mi?))|ští)\bázerbájdžán$1 Automatická náhrada

B[editovat zdroj]

C[editovat zdroj]

Č[editovat zdroj]

D[editovat zdroj]

E[editovat zdroj]

F[editovat zdroj]

 • fair play: (?<!')\bfair-play\bfair play
 • farmář: \b([Ff])[aá][rř]m[aá][rř](?<!armář)(i?|em|ích|sk([áéyý]|é(ho|mu?)|ý(ch|mi?))|ští|ov([aěiouy]|ý(ch|mi?))|ů[mv]?)\b$1armář$2 Automatická náhrada
 • fólie: \b([Ff])oli([eií]|emi|ích|ím)\b$1óli$2 (Ne vždy k opravě)
 • funkce: \b(?!Fukui|Func?ke\b|[Ff]unkc[eií]|Funki)([Ff])[cknu]{3,5}([eií]|emi|í(ch|m))\b$1unkc$2 Automatická náhrada
 • fyzikálně-chemický: \b([Ff])[iy]z[iy]kálně(?:\s?[-–]\s?|[-–]?| \s??)[Cc](?<!yzikálně-c)hemi(ck([áéyý]|é(ho|mu?)|ou|ý(ch|mi?))|čtí)\b$1yzikálně-chemi$2 Automatická náhrada

G[editovat zdroj]

H[editovat zdroj]

Harvardova univerzita[editovat zdroj]

I[editovat zdroj]

Í[editovat zdroj]

J[editovat zdroj]

K[editovat zdroj]

Krevní plazma[editovat zdroj]

L[editovat zdroj]

M[editovat zdroj]

N[editovat zdroj]

 • na rozdíl: \b([Nn])arozdíl\b$1a rozdíl Automatická náhrada
 • nabídka: \b([Nn])abít(ce|k([auy]|ách|ám|ami|ou))\b$1abíd$2 Automatická náhrada
 • nachází: \b([Nn](?:en)?)ach[aá]z(ej)?[ií](?<!ází|ázejí)(me)?\b$1acház$2í$3 Automatická náhrada
 • „na ním“: \bna n[ií]m\bna něm nebo na jím nebo nad ním nebo za ním („Na“ se nepojí se 7. pádem)
 • napsal: \b([Nn](?:en)?)apal([aioy])\b$1apsal$2 Automatická náhrada
 • následovat: \b([Nn](?:en)?)asled(ova(l[aioy]?|t)|uj(e([mt]e|š?))|[ií])\b$1ásled$2 Automatická náhrada
 • následující: \b([Nn])[aá]sleduj[ií](?:c[ií])?(?<!ásledující)(m?|ho|ch|m[iu])(?<!j[ií])\b$1ásledující$2 Automatická náhrada
 • nastal: \b(?![Nn]astálo\b)([Nn](?:en)?)astál(\w{0,3})\b$1astal$2 Automatická náhrada
 • našich, vašich: \b([NnVv])aších\b$1ašich (I když „naších“ je nepoužívané mn. č. od „nach“) Automatická náhrada[13]
 • nejjednodušší: \b([Nn])e(?:jjednoduš|jednodušš)í(m?|ho|ch|m[iu])\b$1ejjednodušší$2 Automatická náhrada
 • nejtěžší: \b([Nn])[eě]j[tť][eě][zž][sš][ií](?<!ejtěžší)(m?|ho|ch|m[iu])\b$1ejtěžší$2 Automatická náhrada
 • největší: \b([Nn])[eě]jv[eě](?<!ejvě)tší(m?|ho|ch|m[iu])\b$1ejvětší$2 Automatická náhrada
 • náklonnost, náklonný: \b([Nn])[aá]klon([áéíý]|é(ho|mu?)|ost([ií]?|ech|em|mi)|ou|ý(ch|mi?))(?<!akloní)\b$1áklonn$2 Automatická náhrada
 • není: (?<=\s)([Nn])(?:eni|ěn[ní])\b$1ení Automatická náhrada
 • neštovice: \b([Nn])ešťovic(e?|emi|ích|ím)\b$1eštovic$2 Automatická náhrada
 • nešťastný: \b([Nn])[eě]š[tť]ast?(?<!ešťast)n([áéěíý]|é(ho|mu?)|ěji|ější(m?|ho|ch|m[iu])|í(ci|cích|k([aůy]?|[eů]m|ovi))|ou|ý(ch|mi?))\b$1ešťastn$2 Automatická náhrada
 • nevinný: \b([Nn])evin([áéý]|é(ho|mu?)|ý(ch|mi?))\b$1evinn$2 Automatická náhrada
 • newyorský: \b([Nn])ew\W+?[Yy]ork?(sk([áéyý]|é(ho|mu?)|ou|ý(ch|mi?))|ští)\b$1ewyor$2 Automatická náhrada
 • než: (?<!\b(mezi|mimo|[nz]a|[ov]|p(od|ro|řes)|skrze?)( | \s??))\bněž\bnež Automatická náhrada[3]
 • nejčastěji: \b([Nn])[eě]j?[cč][aá]s?t[eě]j[ií](?<!ejčastěji)\b$1ejčastěji Automatická náhrada
 • nejprve: \b([Nn])[aeéě]j[prv]{2,4}[eéě](?<!ejprve)\b$1ejprve Automatická náhrada
 • nějž: \bn(?:ej[zž]|ějz)\bnějž Automatická náhrada
 • někdejší: \b([Nn])[eě]kdější(m?|ho|ch|m[iu])\b$1ěkdejší$2 Automatická náhrada
 • některý: \b([Nn])[eě]k[eět]{1,4}(?<!ěkte)(r([áéý]|é(ho|mu?)|ou|ý(ch|mi?))|ří)\b$1ěkte$2 Automatická náhrada
 • německý: \b([Nn])(?:em[eě]|ěmě)(ck([áéyý]|é(ho|mu?)|ou|ý(ch|mi?))|čtí)\b$1ěme$2 Automatická náhrada
 • němž, němuž: \bn(?:em(u?)[zž]|ěm(u?)z)\bněm$1$2ž Automatická náhrada
 • ničit: \b((?:[Nn]e)?(?:[Pp]o|[Zz])?[Nn])íč(i(l[aioy]?|t)|í([mt]e)?|en([áéěý]?|é(ho|mu?)|ou|ý(ch|mi?))|(uj)?ící(m?|ho|ch|m[iu]))\b$1ič$2 Automatická náhrada
 • nich: \b([OoUuVvZz]|[DdPp]o|[NnZz]a)nich\b$1 nich Automatická náhrada
 • ním: \b([Mm]ezi|[Nn]ad|[Pp]od|[Pp]řed|[Ss]|[Zz]a) \s??nim\b$1 ním Automatická náhrada
 • nimi: \bněm[aiy]\bnimi Automatická náhrada
 • nit: \b([Nn])iť\b$1it Automatická náhrada
 • nížina: \b([Nn])[ií][zž][ií](?<!íži)n([aěuy]?|ách|ám|ami|ou)\b$1ížin$2 Automatická náhrada
 • nížinnou: \b([Nn])[ií][zž][ií]nou \s??(čá|obla)st(í?)\b$1ížinnou $2st$3 Automatická náhrada
 • nížinná: \b([Nn])[ií][zž][ií]nn?(?<!ížinn)([áéíý]|é(ho|mu?)|ý(ch|mi?))\b$1ížinn$2 Automatická náhrada
 • nonstop: \bnon stop\bnonstop (Neopravovat písně)
 • Novém Zélandě: \b[Nn]ov[eéyý]m \s??[Zz][eé]land[ěu](?<!Novém \s??Zélandu)\bNovém Zélandu Automatická náhrada

O[editovat zdroj]

P[editovat zdroj]

R[editovat zdroj]

Ř[editovat zdroj]

S[editovat zdroj]

Stanfordova univerzita[editovat zdroj]

Š[editovat zdroj]

T[editovat zdroj]

U[editovat zdroj]

Ú[editovat zdroj]

V[editovat zdroj]

Y[editovat zdroj]

Z[editovat zdroj]

Ž[editovat zdroj]

Čísla a číslovky[editovat zdroj]

 • \b(?:(dvaceti|třiceti|čtyřiceti|padesáti|šedesáti|sedmdesáti|osmdesáti|devadesáti) ?)?(\d+|jedno|dvou|tří|čtyř|pěti|šesti|sedmi|osmi|devíti|des[eí]ti|(?:jede|dva|tři|čtr|pat|šest|sedm|osm|devate)nácti)(?! bitov| denn| (?:hodinov|minutov|sekundov|vteřinov)(?:[áéý]|é(?:ho|mu?)|ou|ý(?:ch|mi?)) (?:interval|lepide?l)| tunov)(?:[ -]|[ -]?[mt]i[ -]?)((?:giga|kilo|mega)?b(?:aj|i)tov|členn|denn|dveřov|hodinov|(?:deci|hekto|mili)?litrov|let|(?:centi|deci|kilo|mikro|mili)?metrov|minutov|násobn|(?:mikro|mili)?sekundov|tunov|vstupov|vteřinov)([áéěíý]|[éí](ho|mu?)|ou|[íý](ch|mi?))(?<!jedno letí)\b$1$2$3$4 Automatická náhrada
 • řadová číslovka: \b(\d+)-?[mt]?(?:[áéíý]|[éí](ho|mu?)|ou|[íý](?:ch|mi?))\b$1. Automatická náhrada
 • dne: (\d\d?)[\. ]{1,4}(?<!\d\. )(leden|ledn[au]|únor[au]?|březen|březn[au]|duben|dubn[au]|květen|květn[au]|červen|červn[au]|červenec|červenc[ei]|srpen|srpn[au]|září|říjen|říjn[au]|listopadu?|prosinec|prosinc[ei])\b$1. $2 Automatická náhrada
 • (\d+)\.(kol([aeou]|e(m|ch))|l(et|etech|éta)|li(g([aouy]?|ami|á(ch|m)|ou)|ze)|míst([aouůy]?|ech|[eů]m)|pád([ěuůy]?|ech|[eů]m))\b$1. $2 Automatická náhrada
 • \b([1-9]?\d)\.stol(\.|etím??\b)$1. stol$2 Automatická náhrada
 • \b([1-3]?\d)\.? ?Břez(en|n[au])\b$1. břez$2 (Malé písmeno) Automatická náhrada
 • \b([1-3]?\d)\.? ?Červ(en(ec|c[ei])?|n[au])\b$1. červ$2 (Malé písmeno) Automatická náhrada
 • \b([1-3]?\d)\.? ?Dub(en|n[au])\b$1. dub$2 (Malé písmeno) Automatická náhrada
 • \b([1-3]?\d)\.? ?Květ(en|n[au])\b$1. květ$2 (Malé písmeno) Automatická náhrada
 • \b([1-9]?\d)\.? ?L(eden|edn[au]|etech|ét[ay]|istopadu?)\b$1. l$2 (Malé písmeno) Automatická náhrada
 • \b([1-3]?\d)\.? ?Prosin(c[ei]|ec)\b$1. prosin$2 (Malé písmeno) Automatická náhrada
 • \b([1-3]?\d)\.? ?Říj(en|n[au])\b$1. říj$2 (Malé písmeno) Automatická náhrada
 • \b([1-9]?\d)\.? ?S(rpen|rpn[au]|t(ol(etím??)?)?)\b$1. s$2 (Malé písmeno) Automatická náhrada
 • \b([1-3]?\d)\.? ?[UÚŮ]nor([au]?)\b$1. únor$2 (Malé písmeno) Automatická náhrada
 • \b([1-3]?\d)\.? ?Září\b$1. září (Malé písmeno) Automatická náhrada
 • výročí: \b(\d+)-?(?:ti-?)?let\w+ \s??výročí(m?|ch|mi)\b$1. výročí$2 Automatická náhrada
 • \b(\d+) \s??([cm])m \s??kan[oó]n([uůy]?|ech|[eů]m)\b$1$2m kanón$3 Automatická náhrada
 • \b7[\.,]62 ?[x×] ?51( | ) ??mm(?<!7,62×51(?: | ) ??mm)\b7,62×51 mm Automatická náhrada[3]
 • ((?:[Dd]va|[Tt]ři|[Čč]tyři)ceti?|(?:[Pp]a|[Šš]e|[Ss]edm|[Oo]sm|[Dd]eva)desáti?|[Ss]to)(jedn[aé]|dv[aě]|dvou|tř[ií]|čtyři?|pěti?|šesti?|sedmi?|osmi?|devět|devíti|(jede|dva|tři|čtr|pat|šest|sedm|osm|devate)nácti?)\b$1 $2
 • ((?:[Dd]va|[Tt]ři|[Čč]tyři)cát\w{1,3}|(?:[Pp]a|[Šš]e|[Ss]edm|[Oo]sm|[Dd]eva)desát\w{1,3})((prvn|třet)í\w{0,2}|(druh|čtvrt|pát|šest|sedm|osm|devát)\w{1,3})\b$1 $2 Automatická náhrada
 • ([Dd]vě|[Dd]vou|[Dd]věma)(set|stech|st[ěy])\b$1 $2 Automatická náhrada
 • \b([Tt]ř(?:ech|emi?|[ií])|[Čč]tyř(?:e(?:ch|m)|i?|mi))(set|st([ay]|ech|ům))\b$1 $2 Automatická náhrada
 • ([Pp]ěti?|[Šš]esti?|[Ss]edmi?|[Oo]smi?|[Dd]evět|[Dd]e[sv]íti|[Dd]eseti|(?:[Jj]ede|[Dd]va|[Tt]ři|[Čč]tr|[Pp]at|[Šš]est|[Ss]edm|[Oo]sm|[Dd]evate)nácti?)(set|stech|stům)\b$1 $2 Automatická náhrada
 • \b([Dd])voulet([áé]|é(?:ho|mu?)|ý(?:ch|mi?)) \s??výročí(m?|ch|mi)\b$1ruh$2 výročí$3 Automatická náhrada
 • \b([Pp])ětilet([áé]|é(?:ho|mu?)|ý(?:ch|mi?)) \s??výročí(m?|ch|mi)\b$1át$2 výročí$3 Automatická náhrada
 • \b([Dd])e([sv])[eěí]tilet([áé]|é(?:ho|mu?)|ý(?:ch|mi?)) \s??výročí(m?|ch|mi)\b$1e$2át$3 výročí$4 Automatická náhrada
 • \b([Jj]ede|[Dd]va|[Tt]ři|[Čč]tr|[Pp]at|[Šš]est|[Ss]edm|[Oo]sm|[Dd]evate)náctilet([áé]|é(?:ho|mu?)|ý(?:ch|mi?)) \s??výročí(m?|ch|mi)\b$1náct$2 výročí$3 Automatická náhrada
 • \b((?:[Dd]va|[Tt]ři|[Čč]tyři)c|(?:[Pp]a|[Šš]e|[Ss]edm|[Oo]sm|[Dd]eva)des)[áe]tilet([áé]|é(?:ho|mu?)|ý(?:ch|mi?)) \s??výročí(m?|ch|mi)\b$1át$2 výročí$3 Automatická náhrada
 • \b([Ss])tolet([áé]|é(?:ho|mu?)|ý(?:ch|mi?)) \s??výročí(m?|ch|mi)\b$1t$2 výročí$3 Automatická náhrada

Vokalizace[editovat zdroj]

 • devokalizace: (?![Kk]e \s??[CGgKkQqXx]|[Ss]e \s??[ČčSsŠšXxZzŽž]|[Vv]e \s??[FfVvWw]|[Zz]e \s??[ČčSsŠšXxZzŽž])([KkSsVvZz])(?<=\s[KkSVvZz]|\bse \s??s)e \s??(?!II|VI|X[IV]|[Mm]ě)([AaÁáEeÉéIiÍíOoÓóUuÚú]\w{2,25}|[^AaÁáEeÉéIiÍíOoÓóUuÚú\W][aáeéěiíoóuúůyý]\w{2,25}|SSSR|StB|11|[15][589]|88?)\b$1 $2 (Vyslov, pak rozhodni)[21]
 • ke: (?<=\s)([Kk])(?: | \s??)(?!X{1,3}V?I{0,4})([GgKkQqXx]\w{2,25})\b$1e $2 (Vyslov, pak rozhodni)[3][21]
 • se: (?<=\s)([Ss])(?: | \s??)(?!sebou)([Ss][a-záčďéěíňóřšťúůýž]{2,25}|[17][47]|1\d\d)\b$1e $2 (Vyslov, pak rozhodni)[3][21]
 • ve: (?<=\s)([Vv])(?<!\d V)(?: | \s??)(?!VI)([FffiVvWw]\w{2,25}|[Pp]h\w{2,25}|1[24]|městě|svém?)\b$1e $2 (Vyslov, pak rozhodni)[3][21]
 • ze: (?<=\s)([Zz])(?: | \s??)([Zz]\w{2,25}|čtv?r\w+|s[tv]\w+|železa|1[47]|7[14])\b$1e $2 (Vyslov, pak rozhodni)[3][21]

Sídla[editovat zdroj]

Státy[editovat zdroj]

 • Afghánistán: \b[Aa]fg(?:anistá|ánist[aá])n(u?|em)\bAfganistan$1 nebo Afghánistán$1
 • Afghánistán: \b[Aa]fgh(?:ánista|anistá)n(u?|em)\bAfghánistán$1 Automatická náhrada
 • Amerika: (?<!(?:[Jj][ií]žní|[Ll]atinsk\w\w?|[Ss]everní) \s??)\bameri(ce|k[auy]|kou)\bAmeri$1 Automatická náhrada
 • Andorra: \b[Aa]ndor([auy]|ou)\bAndorr$1 Automatická náhrada
 • Ázebájdžán: \b[AaÁá]z[eé]rb[aá]jdž[aá](?<!Ázerbájdžá)n(u?|em)\bÁzerbájdžán$1 Automatická náhrada
 • Bejrút: \b[Bb]ejr[uúů](?<!Bejrú)t(u?|em)\bBejrút$1 Automatická náhrada
 • Bulharsko: \bbulharsk(?!o(?:\]\])? ?[-–])([aou]|em)\bBulharsk$1 Automatická náhrada
 • Česká republika: \b[Čč]esk([áé]|ou) \s??[Rr](?<!Česk(?:[áé]|ou) \s??r)epubli(ce|k[auy]|kou)\bČesk$1 republi$2 Automatická náhrada
 • Česko: \bčesk(?!o(?:\]\])? ?[-–])([aou]|em)\bČesk$1 Automatická náhrada
 • Dánsko: \bdánsk(?!o(?:\]\])? ?[-–])([aou]|em)\bDánsk$1 Automatická náhrada
 • Evropa: \bevrop([aěuy]|ou)\bEvrop$1 Automatická náhrada
 • Finsko: \bfinsk(?!o(?:\]\])? ?[-–])([aou]|em)\bFinsk$1 Automatická náhrada
 • Francie: \bfranci([eií])\bFranci$1 Automatická náhrada
 • Irák: \b[Íí]r[aá](?<!Irá)k(u?|em)\bIrák$1 Automatická náhrada[8]
 • Itálie: \bitáli([eií])\bItáli$1 Automatická náhrada
 • Írán: \b[Íí]r[aá](?<!Írá)n(u?|em)(?<!Iran)\bÍrán$1 Automatická náhrada[8]
 • Libye: \b[Ll][iy]b[iy]j?(?<!Liby)([eií])\bLiby$1 Automatická náhrada
 • Massachusetts: \b([Mm])ass?achusett?ss?(?<!ssachusetts)(k\w{1,3})?\b$1assachusetts$2 Automatická náhrada
 • Mississippi: \b[Mm]iss?s??iss?s??ipp?p??(?<!Mississipp)i\bMississippi Automatická náhrada
 • Německo: \b[Nn][eě]m[eě](?<!Něme)ck(?!o(?:\]\])? ?[-–])([aou]|em)\bNěmeck$1 Automatická náhrada
 • Norsko: \bnorsk(?!o(?:\]\])? ?[-–])([aou]|em)\bNorsk$1 Automatická náhrada
 • Pákistán: \bp(?:akistá|ákist[aá])n(u?|em)\bPákistán$1 Automatická náhrada
 • Polsko: \bpolsk(?!o(?:\]\])? ?[-–])([aou]|em)\bPolsk$1 Automatická náhrada
 • Portugalsko: \bportugalsk(?!o(?:\]\])? ?[-–])([aou]|em)\bPortugalsk$1 Automatická náhrada
 • Rakousko: \brakousk(?!o(?:\]\])? ?[-–])([aou]|em)\bRakousk$1 Automatická náhrada
 • Rakousko-Uhersko: \b[Rr]akousk([aou]|em)\s{0,3}[-–]?\s{0,3}[Uu](?<!Rakousk(?:[aou]|em)-U)hersk(?!o(?:\]\])? ?[-–])([aou]|em)\bRakousk$1-Uhersk$2 Automatická náhrada
 • Rusko: \brusk(?!o(?:\]\])? ?[-–])([aou]|em)\bRusk$1 Automatická náhrada
 • Řecko: \břeck(?!o(?:\]\])? ?[-–])([aou]|em)\bŘeck$1 Automatická náhrada
 • Slovensko: \bslovensk(?!o(?:\]\])? ?[-–])([aou]|em)\bSlovensk$1 Automatická náhrada
 • Spojené arabské emiráty: \bSpojen(é|ých|ými?) +?(?!Arabsk\1 Emirát)[Aa]rabsk(?:é|ých|ými?) +?[Ee]mirát(y?|ech|ům?)\bSpojen$1 arabsk$1 emirát$3 nebo Spojen$2 arabsk$2 emirát$3 Automatická náhrada
 • Spojené království: \bSpojen(é(?:ho|mu?)?|ým) +?Království(m?)\bSpojen$1 království$2 Automatická náhrada
 • Spojené státy: \bSpojen(é|ých|ými?) +?Stát(y?|ech|ům?)\bSpojen$1 stát$2 Automatická náhrada
 • Spojené státy americké: \bSpojen(é|ých|ými?) +?[Ss]tát(y?|ech|ům?) +[Aa]merick(é|ých|ými?)\bSpojen$1 stát$2 americk$1 nebo Spojen$3 stát$2 americk$3 Automatická náhrada
 • Španělsko: \bšpanělsk(?!o(?:\]\])? ?[-–])([aou]|em)\bŠpanělsk$1 Automatická náhrada
 • Švédsko: \bšvédsk(?!o(?:\]\])? ?[-–])([aou]|em)\bŠvédsk$1 Automatická náhrada
 • Švýcarsko: \b[Šš]v[áíý](?<!Švý)carsk(?!o(?:\]\])? ?[-–])([aou]|em)\bŠvýcarsk$1 Automatická náhrada
 • Tennessee: \b[Tt]ee?nn?n??ee?ss?s??e+(?<!Tennessee)\bTennessee Automatická náhrada
 • Velká Británie: \b[Vv]elk([áé]|ou) +?[Bb](?<!Velk(?:[áé]|ou) B)ritáni([eií])\bVelk$1 Británi$2 Automatická náhrada

Města[editovat zdroj]

Česká[editovat zdroj]

 • -av: \b(Boles|Břec|Čás|Přibys|Soběs|Vratis|Zbras)lavy\b$1lavi Automatická náhrada
 • -ava: \b(Bratis|Jih)lavi\b$1lavy Automatická náhrada
 • Brno: \bbrn([aěou]|em)\bBrn$1 Automatická náhrada
 • České Budějovice: \b[Čč]esk(é|ý(?:ch|mi?)) +[Bb](?<!Česk(?:é|ých|ými?) \s??B)udějovic(e?|ích|ím)\bČesk$1 Budějovic$2 Automatická náhrada
 • Frýdek-Místek: \b[Ff]rýd(ek|kem|ku)(?:\s?[-–]\s?|[-–]?| \s??)[Mm]íst(?:ek|kem|ku)(?<!Frýdek-Místek|Frýdku-Místku|Frýdkem-Místkem)\bFrýd$1-Míst$1 Automatická náhrada
 • Hradec Králové: \b[Hh]rad(c[ei]|cem|ec) +[Kk]r[aá]lov[eé]\w*(?<!Hrad(?:c[ei]|cem|ec) \s??Králové)\bHrad$1 Králové Automatická náhrada
 • Janské Lazně: \b[Jj][aá]nsk(é|ý(ch|mi?)) \s??[Ll](?<!Jansk\w{1,3} \s??L)ázn([ěí]|í(ch|m))\bJansk$1 Lázn$2 Automatická náhrada
 • Jihlava: \bjihlav([aěuy]|ou)\bJihlav$1 Automatická náhrada
 • Karlovy vary: \b[Kk]arlov(y|ý(?:ch|mi?)) \s??[Vv](?<!Karlov(?:y|ých|ými?) \s??V)ar(ech|ům?|y)\bKarlov$1 Var$2 Automatická náhrada
 • Liberec: \bliber(ec|c[ií])\bLiber$1 Automatická náhrada
 • Olomouc: \bolomouc([eií]?)\bOlomouc$1 Automatická náhrada
 • Ostrava: \bostrav([aěuy]|ou)\bOstrav$1 Automatická náhrada
 • Pardubice: \bpardubic(e?|ím|ích)\bPardubic$1 Automatická náhrada
 • Plzeň: \bplz(eň|n[ěi])\bPlz$1 Automatická náhrada
 • Praha: \bpra(ha|hou|ze)\bPra$1 Automatická náhrada
 • Újezd nad Lesy: \b[UuÚúŮů]jezd([ěu]?|em) \s??nad \s??[Ll]es[iy](?<!Újezd(?:[ěu]?|em) \s??nad \s??Lesy)\bÚjezd$1 nad Lesy Automatická náhrada
 • Ústí nad Labem: \b[UuÚú]st[ií](m?) +nad +[Ll](?<!Ústím? nad L)abem\bÚstí nad Labem Automatická náhrada
 • Zlín: \bzlín([aěu]?|em)\bZlín$1 Automatická náhrada

Zahraniční[editovat zdroj]

Jiná[editovat zdroj]

Gramatika[editovat zdroj]

 • 3. pád: \b([kusz]|bez|během|díky|do|k(olem|romě?|vůli)|(na)?místo|od|okolo|p(o|omocí|ři)|pod(él|le)|(na|o)?proti|vinou|vedle|vůči|zpoza)e? \s??(?:jí|ni)ž\b$1 níž Automatická náhrada
 • 2. pád: \b([Bb]eze?|[Bb]ěhem|[Dd]íky|[Dd]o|[KkSsZz]e?|[Kk](?:olem|romě?|vůli)|(?:[Nn]a)?[Mm]ísto|[Oo]d|[Oo]kolo|[Pp](?:o|omocí|ři)|[Pp]od(?:él|le)|(?:[Nn]a|[Oo])?[Pp]roti|[Uu]|[Vv]inou|[Vv]edle|[Vv]ůči|[Zz]poza) \s??(n|[nv]aš|svoj)i\b$1 $2í Automatická náhrada
 • 2. pád: \b([Bb]eze|[Kk](olem|romě?)|([Nn]a)?[Mm]ísto|[Oo]de|[Oo]kolo|[Pp]od(él|l?e)|[Pp]ro|[Uu]|[Vv]inou|[Vv]edle|[Zz](poz)?a) \s??mně\b$1 mě Automatická náhrada
 • 3. pád: \b([KkSs]|[Mm]ezi|[Nn]ad|[Pp]od|[Pp]ro|([Nn]a|[Oo])?[Pp]roti|[Pp]ře[ds]|[Ss]krze?|[Vv]ůči|[Zz]a) \s??jejích\b$1 jejich Automatická náhrada
 • \bMimo \s??jejích\bKromě jejích nebo Mimo jejich
 • \bmimo \s??jejích\bkromě jejích nebo mimo jejich
 • 3. pád: \b([Dd]íky|[Kk]e|[Pp]o|([Nn]a|[Oo])?[Pp]roti|[Pp]ři|[Vv]ůči) \s??mě\b$1 mně Automatická náhrada
 • 4. pád: \b(pro|přes|skrze?) \s??[jn]íž\b$1 niž Automatická náhrada
 • \bmimo \s??[jn]íž\bkromě níž nebo mimo niž
 • 4. pád: \b([Pp]ro|[Pp]řese?|[Ss]krze?) \s??(n|[nv]aš|svoj)í\b$1 $2i Automatická náhrada
 • \bMimo \s??(n|[nv]aš|svoj)í\bKromě $1í nebo Mimo $1i
 • \bmimo \s??(n|[nv]aš|svoj)í\bkromě $1í nebo mimo $1i
 • 4. třída: ([Hh]oř|[Tt]rp|[Tt]voř)[eě]jí(cí(m?|ho|ch|m[iu]))?\b$1í$2 Automatická náhrada
 • 6. pád: \b(kalhot)ech\b$1ách Automatická náhrada
 • 6. pád: \b((?:pra)?les|městys)ech\b$1ích Automatická náhrada[24]
 • 7. pád: \b([Hh]ranolk|[Rr]izik|[Rr]ovnátk|[Tt]itulk)am[aiy]\b$1y Automatická náhrada
 • \bse (ne)?byl (\w+)(?<!(?:ne)?schop)(?:(en)|(n)([aioy]))\b$1byl $2$3 nebo $1byl$5 $2$3$4$5 (Zbytné „se“ (možná neshoda koncovek))
 • \bse (ne)?byl([aioy]) (\w+n)(?<!(?:ne)schopn)([aioy])\b$1byl$2 $3$2 nebo $1byl$4 $3$4 (Zbytné „se“ (možná neshoda koncovek))
 • \bse (ne)?(bud|js)ou (\w+)(?<!(?:ne)?schop)(n[aiy])\b$1$2ou $3$4 (Zbytné „se“)
 • \bse (je|není|(?:ne)?bude) (\w+)(?<!(?:ne)?schop)(en|n[ao])\b$1 $2$3 (Zbytné „se“)
 • vzor tiskl: \b((?:[Nn]e)?(?:[Dd]o|[Pp]ře|[Vv]y|[Zz]a)?)([Tt]isk|[Vv]lád)nul([aioy]?)\b$1$2l$3 Automatická náhrada
 • (ne)vědí: \bkteří +?(ne)?ví\bkteří $1vědí

Pravopis[editovat zdroj]

Opakovaná slova[editovat zdroj]

 • (?<=\s)([aikosuvz]|ale|ani|až|bez|během|buď|(ne)?(bude([mt]e|š?)|budo?u|js(em|[mt]e|ou)|mají|nacház(ej)?í|(by|mě|nacháze)l[aioy]?)|[dhp]o|dv[aě]|díky|jak[áéoý]?|je(ho|n)?ž?|její(ch|m)?ž?|jejichž?|kde|[kvzž]e|když?|kvůli|(ne)?mají|m[iu]|nad?|neboť?|n[eěií]ž|něj|není|n[ií]|nichž?|ob[aě]|osmi?|pak|pět|p?ode?|pro(t[io])?|pře[ds]e?|při|sám|sedmi?|si|sto|sv[áé]|svoj[eií]|svůj|šest|tě|tři|a?však|vůči|za)(?<![Nn]a \s??na|i nebo|, je) \s??(?!na na\b)(?=\w\w? |\w{3})\1\b$1 (Opakované slovo) Automatická náhrada
 • \b(?![A-ZÁČĎÉĚÍŇÓŘŠŤÚÝŽ])(\w{5,25}|\w{1,10}(?: | )\w{5,15})\s+\1\b$1 (Opakované slovo)
 • \b(?:dle podle|podle dle)\bdle nebo podle (Dle = podle)
 • (?<=\s)(?!ze z do)([kvz])e \s??(?!v té době)\1(?=\s)$1
 • (?<=\s)([ksvz])(?<![^A-Za-z] \s??s) \s??\1e\b$1e Automatická náhrada
 • \bP(od?|ři) \s??p\1\bP$1 Automatická náhrada
 • (?<=\s)se se se(?=\s)se se Automatická náhrada
 • \b(?:se (\w+ )?)?stal([aioy]?) se stal\2?\bse $1stal$2

Zkratky v textu[editovat zdroj]

 • aj.: (?<=\s)a\.? ?j…?\.*(?<!aj\.)(?=[\s,;\)'"“])aj.
 • apod.: \ba(?:\s+(?=pod[^ ]))?pod…?\.*(?<!apod\.)(?=[\s,;\)'"“])apod.
 • atp., atpod.: \ba ?t\.? ?p(?:od)?…?\.*(?<!atp(?:od)?\.)(?=[\s,;\)'"“])atp. nebo atpod.
 • čp.: \b([Čč])\.?p\b[ \.,]*(?<![Čč]p\.)(?=\s|:| )$1p. Automatická náhrada[3]
 • lat.: ( )('*?\(?'*?)lať[ \.,]+(?![ \.,:]| )$1$2lat.$1 Automatická náhrada[3]
 • lat.: \blať\b[ \.,]*(?=\s|:| )lat. Automatická náhrada
 • mj., tj.: ([mt])\.?\s?j\b[ \.,]*(?<![mt]j.)(?=[\s,:]| )$1j. Automatická náhrada[3]
 • m n. m.: \b(\d+)( | )+?(?!m n\. m\.[^\.])[Mm]\.?\s?n\.?\s?[Mm]\.*$1 m n. m. nebo $1 m n. m.[3]
 • např.: \bna[\. ]?p[rř]\b[ \.,]*(?<!např.)(?=\s|:| )např. Automatická náhrada[3]
 • př. n. l.: \b(?!př\. n\. l\.[^\.])p[rř]\.?\s?n\.?\s?l\.*př. n. l. Automatická náhrada
 • špan.: \bšpaň\b[ \.,]*(?=\s|:| )špan. Automatická náhrada[3]
 • tzn., tzv.: \b([Tt])\.?k?\.? ?(z[nv])\b[ \.,]*(?<![Tt]z[nv]\.)(?=[\s,:]| )$1$2. Automatická náhrada[3]
 • mezera za zkratkou: \b([Čč]p|lat|[mt]j|např|příp|resp|[Ss]v|špan|tz[nv])\.+\b$1. Automatická náhrada

Jednotky a předpony SI[editovat zdroj]

 • stupně: \b(\d{1,5}) \s??˚([CF])\b$1 °$2 nebo $1 °$2[3]
 • mikro-: \b(\d{1,5}) \s??u([AFTVms]|mol)\b$1 µ$2 Automatická náhrada[3]
 • hertze: \b(\d{1,5}) \s??([GMTkmµ]?)hz\b$1 $2Hz Automatická náhrada[3]
 • kelviny: \b(\d{1,5}) \s??[˚°]K\b$1 K Automatická náhrada[3]
 • kilo-: \b(\d{1,5}) \s??K([AJNTVWbgmΩ]|bit|Hz|mol|Pa)\b$1 k$2 Automatická náhrada[3]
 • km/h: \bK[Mm]/h\bkm/h Automatická náhrada
 • metry čtvereční: \b([cdkm]?)m2\b$1m² Automatická náhrada
 • metry krychlové: \b([cdkm]?)m3\b$1m³ Automatická náhrada

Zdvojená nebo ztrojená písmena[editovat zdroj]

 • zdvojená písmena: \b(\w+?)([ďěňřťž])\2+(\w+)\b$1$2$3 (Pozor, možný false pozitiv!)
 • ztrojená písmena: \b(?!Eisschnelllauf|[Gg]rrr|Killlai|[Mm]iss?s?iss?s?ipp?p?i|Pyarrr|grrrl|Schifffahrt)(\w+?)([bcčdfghjklmnprsštvz])(?<![#="]\w{0,4}[bcdf])\2\2+(\w+)\b$1$2$2$3 Automatická náhrada[25]

Typografie[editovat zdroj]

Tečky[editovat zdroj]

 • mezera před tečkou: (?:\s*\.)?\s{1,3}\.(?!\w|\.). (Mezera před tečkou/ami)

Čárky[editovat zdroj]

 • \s\s?,(\s) *,$1 Automatická náhrada
 • \s{0,3},?\s{0,3},\s{0,3}\.( ) *.$1 nebo ,$1 (Čárka, nebo tečka)
 • \s{0,4},\s{0,4},( ) *,$1 (Dvě čárky) Automatická náhrada

Jiná interpunkce[editovat zdroj]

 • ( ) *?;\1 *;$1 (Mezery u středníku)
 • (?<=\w{4})(?<! : .{5,100})\s ??\?([^\w?'])?$1 (Mezera před otazníkem)
 • (?<=\w{4})(?<! : .{5,100}) {1,2}?!([^\w!'])!$1 (Mezera před vykřičníkem)

Závorky[editovat zdroj]

 • [ ]*('''?)?\(( ) *$2$1( (Mezera po závorce) Automatická náhrada
 • [ ]+\)('''?)? *([\.,:;!?'"“\n]))$1$2 (Mezera před závorkou) Automatická náhrada
 • [ ]*( )\)('''?)? *(?![\.,:;!?'"“]))$2$1 (Mezera před závorkou) Automatická náhrada
 • [ ]*\[\[( ) *$1\[\[ (Mezery u počátku odkazu) Automatická náhrada
 • (.)\[(?:http://(www\.?)?){2}$1[http://$2 (2× http://) Automatická náhrada

Pomlčka, spojovník, mínus[editovat zdroj]

 • [ ]{0,6}( | ) ?-( ?)(,?) ?( | ) {0,6}$1–$3$4 nebo nebo - nebo $1−$4 nebo $1− (1) Pomlčka s mezerami, 2) bez mezer, 3) spojovník bez mezer, 4) mínus s dvěma mezerami a 5) mezerou jednou)[3]
 • (?<=\[\[\d{2,4}(\|\d\d)??\]\]) *?[-–—] *?(?<![^ ]–)(?=\[\[\d\d[^\.]) (Rozsah let v odkazech) Automatická náhrada
 • (?<=\s|\()(\d\d?)(?:- ?| -)(\d\d?(?:\s| ))([ckm]?[gm]\b|(centi|deci|deka|hekto|kilo|mili)??(gram|litr|metr)(ech|ům?|y)\b|(tý)?dn(ech|[iy]|ům?)\b|let(ech|ům|y)\b|měsíc([ei]|ích|ům?)\b|min\b|minut(ách|ám|ami|y)?\b|procent(ech|ům?|y)?\b|ro(cích|k(ům?|y))\b|sekund(ách|ám|ami|y)?\b|vteřin(ách|ám|ami|y)?\b|[s×%])$1–$2$3 (Menší rozsah)[3]
 • (?<=\s|\(|\|)(?<!IS[BS]N \s??)(\d{3})(?: ?[-—]|[-—] )(\d{3})(?!-)\b$1–$2 (Rozsah let (oba pod 1000). Opravuj pouze roky!)
 • (?<=\s|\(|\|)(?<!IS[BS]N \s??)([12]?\d{3})(?: ?[-—]|[-—] )([12]\d{3}|dosud|současnost)(?!-)\b$1–$2 (Rozsah let (druhý nad 1000)) Automatická náhrada
 • \bISSN +?(\d{4})[–—](\d{3}[\dX])\bISSN $1-$2 (Fix ISSN) Automatická náhrada
 • \b(\w{1,20})ov([áé]|ou)(?:\s-|-\s|\s?[–—]\s?)(\w{1,20})ov([áé]|ou)$1ov$2-$3ov$4
 • <sup>[-–](\d)<sup>−$1 (Mínus) Automatická náhrada
 • \b(?<!\d\.\s)(\d\d?)\.(?: ?-|- )(\d\d?\.)$1.–$2 (Rozsah řad. číslovek)
 • (?<![-\w])(19|20)(\d\d)(?:\s?-|-\s)(\d\d)(?<!1999\s?-\s?00)(?![\w-–—])$1$2–$3 nebo $1$2–$1$3 nebo $1$2/$3 nebo $1$2/$1$3 (Rozsah 20./21. století)
 • (?<![-\w])1999(?:\s?-|-\s)00(?![\w-–—])1999–00 nebo 1999–2000 nebo 1999/00 nebo 1999/2000 (Rozsah let 1999 a 2000)
 • \b([Pp]p?\.|[Pp]ages?|[Ss]\.|[Ss]tr\.|[Ss]trany):? *?(\d+, )??(\d+)(?: ?-|- )(\d+)\b$1 $2$3–$4 (Rozsah stran)
 • \b(jedno|dvou|tří|čtyř|pěti|šesti|sedmi|osmi|de[sv]íti) +?([ai]|až|či|nebo(?: i)?) +?(dvou|tří|čtyř|pěti|šesti|sedmi|osmi|de[sv]íti|(?:jede|dva|tři|čtr|pat)nácti|více)(\w{3,15}([áéíý]|é(ho|mu?)|[íý](ch|m[iu]?)|ou))\b$1- $2 $3$4 (Chybějící spojovník)
 • (?<=\s|\(|\|)([12]?\d{3}) – ([12]?\d{3})\b$1–$2 (Pomlčka bez mezer)

Čas[editovat zdroj]

 • \b(\d+) \s??h,? \s??(\d+) \s??m(?:in)?,? \s??(\d+) \s??s(?:e[ck])?\b$1.$2:$3 (Formát časových údajů) Automatická náhrada
 • \b(\d{0,3})O(\d{0,3})(?<=\b\w{3,4})\b$10$2 (O místo nuly)
 • \b(\d{0,3})l(\d{0,3})(?<=\b\w{3,4})\b$11$2 (l místo jedničky)
 • \b([Jj]a(?:r[aou]|rem|ře)|[Ll]ét(?:[aěou]|em)|[Pp]odzim(?:[eu]?|em)|[Zz]im(?:[aěuy]|ou)|[Rr]o(?:ce|cích|k(?:[uůy]?|[eů]m))|let(?:y?|ech)) +?(\d)(\d)(\d)(\d)(\d)\b$1 $2$3$4$5 nebo $1 $2$3$4$6 nebo $1 $2$3$5$6 nebo $1 $2$4$5$6 nebo $1 $3$4$5$6 (Neobvyklé datum)
 • \b([Jj]a(?:r[aou]|rem|ře)|[Ll]ét(?:[aěou]|em)|[Pp]odzim(?:[eu]?|em)|[Zz]im(?:[aěuy]|ou)|[Rr]o(?:ce|k(?:u?|em))) +?(\d)(?: | )(\d\d\d)\b$1 $2$3 (Mezera v letopočtu)
 • datum leden: \b0?([1-9]|[123]\d)\.( | )+?0?1\.(?: | )+?(\d{3,4})\b$1.$2ledna $3
 • datum únor: \b0?([1-9]|[12]\d)\.( | )+?0?2\.(?: | )+?(\d{3,4})\b$1.$2února $3
 • datum březen: \b0?([1-9]|[123]\d)\.( | )+?0?3\.(?: | )+?(\d{3,4})\b$1.$2března $3
 • datum duben: \b0?([1-9]|[123]\d)\.( | )+?0?4\.(?: | )+?(\d{3,4})\b$1.$2dubna $3
 • datum květen: \b0?([1-9]|[123]\d)\.( | )+?0?5\.(?: | )+?(\d{3,4})\b$1.$2května $3
 • datum červen: \b0?([1-9]|[123]\d)\.( | )+?0?6\.(?: | )+?(\d{3,4})\b$1.$2června $3
 • datum červenec: \b0?([1-9]|[123]\d)\.( | )+?0?7\.(?: | )+?(\d{3,4})\b$1.$2července $3
 • datum srpen: \b0?([1-9]|[123]\d)\.( | )+?0?8\.(?: | )+?(\d{3,4})\b$1.$2srpna $3
 • datum září: \b0?([1-9]|[123]\d)\.( | )+?0?9\.(?: | )+?(\d{3,4})\b$1.$2září $3
 • datum říjen: \b0?([1-9]|[123]\d)\.( | )+?10\.(?: | )+?(\d{3,4})\b$1.$2října $3
 • datum listopad: \b0?([1-9]|[123]\d)\.( | )+?11\.(?: | )+?(\d{3,4})\b$1.$2listopadu $3
 • datum prosinec: \b0?([1-9]|[123]\d)\.( | )+?12\.(?: | )+?(\d{3,4})\b$1.$2prosince $3

Stupně[editovat zdroj]

 • \b(\d{1,3})[°°] \s??(\d\d?|\d\d?[\.,]?\d{0,5})['’'´]$1°$2' Automatická náhrada
 • \b(\d{1,3})[°°] \s??(\d\d?|\d\d?[\.,]?\d{0,5})['’'´] \s??(\d\d?|\d\d?[\.,]?\d{0,5})(?:"|”|''|’’|´´)$1°$2'$3” nebo $1°$2'$3" Automatická náhrada
 • \b(\d+)˚$1° Automatická náhrada

Procenta, promile[editovat zdroj]

 • \b(\d+) %\B$1 % (Redukce kódu) Automatická náhrada[3]
 • \bo((?: | )\d{1,3}(?:,\d\d?)?)%( +?[a-záčďéěíňóřšťúůýž]+ší(?:m?|ho|ch|m[iu])\b|[\.,:;\)])o$1 %$2 (Mezera před procentem) Automatická náhrada[3]
 • \b(\d+) \s??‰\B$1 ‰ (Pevná mezera u promile)[3]

Krát[editovat zdroj]

 • (?<=[\s*\("])(\d+)x(?=\s)$1× Automatická náhrada
 • \b(\d+) x ?(\d+)\b$1 × $2 nebo $1×$2 nebo $1 × $2
 • \b(?<!\[|[Ee]pi[sz]od\w{0,3}\s)(\d+)x([1-9]\d*)(?!\])\b$1×$2

Indexy[editovat zdroj]

 • \b([HK]|Na)\+\B$1+ (Horní index)
 • \b(Ca)2\+\B$12+ (Horní index) Automatická náhrada
 • \bO2[-–−]\BO2− (Horní index) Automatická náhrada

Apostrofy, uvozovky[editovat zdroj]

 • \b(\w+)´([ms]|re)\b$1'$2 (Typografie) Automatická náhrada
 • (?<=\s)´(\d\d)\b'$1 (Typografie) Automatická náhrada
 • \b([DdLlOo])´(\w+)\b$1'$2 (Typografie) Automatická náhrada
 • (?<=\s)´([^´\n]+?)´(?=\W)‚$1‘ (Typografie)
 • „ +?(\w+)\b„$1 Automatická náhrada
 • „([^“\n]+\s)'([^'“\n]+?)(?<!'|in'\W.{1,300})'(?!')([^“\n]*?)“„$1‚$2‘$3“
 • (?<=\s)(?:,,|´´)([^\n“]+?)(?:“|"|''|´´|’’)„$1“ (Typografie)

Mezery[editovat zdroj]

 • ([\w\]]) {2,15}([\w\[])$1 $2 (Mezery mezi slovy) Automatická náhrada
 • (?<!\| {0,5})(?: +  *| *  +)(?! |\|)  (Nezlomitelná mezera) Automatická náhrada[3]
 • ( ) *[-–] *  * –$1 (Nezlomitelná mezera před pomlčkou)[3]
 • \((\*|†)(?! )(\S[^\n\)]+?)\)($1 $2) (Mezera po hvězdičce/kříži)[3]
 • (?<!\|) +<ref<ref (Mezera před referencí) Automatická náhrada
 • \{\{ +\{\{ Automatická náhrada
 • &n(?:bps|pbs);?  Automatická náhrada[3]

Pleonasmy[editovat zdroj]

Nadpisy[editovat zdroj]

 • (\n)(===?) *([Ee]xternal|[Ee]xt[eé]rní|[Vv]nější) +?(link[sy]?|stránk[ay]|odkazy?|zdroje?)(?<!\bExterní odkazy)\b$1$2 Externí odkazy (Nadpis Externí odkazy)
 • (\n)(===?) *[Dd]alší +?čtení\b$1$2 Literatura (Nadpis Literatura)
 • (\n)(===?) *([Ss]ouvis(ej)?ící \s??hesla|[Vv]iz \s??t(aké|éž))\b$1$2 Související články (Nadpis Související články)

Poznámky[editovat zdroj]

 1. a b http://prirucka.ujc.cas.cz/?id=755
 2. Například: Výraz softwareInternetové jazykové příručce.
 3. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai Ve výrazu jsou pevné mezery, jen jsou interpretované jako normální mezery.
 4. a b c Výraz jenž, mužský životný,Internetové jazykové příručce, Výraz jenž, mužský neživotný,Internetové jazykové příručce, Výraz jež, ženský,Internetové jazykové příručce a Výraz jež, střední,Internetové jazykové příručce.
 5. http://pravopisne.cz/2010/10/antedatovat-x-antidatovat/
 6. a b c d e Výraz albumInternetové jazykové příručce.
 7. Výraz expertizaInternetové jazykové příručce.
 8. a b c d e f g h i j k l m n o p q Wikipedie:Pravopisné rady
 9. http://pravopisne.cz/2015/01/implementace-x-inplementace/
 10. Výraz interviewInternetové jazykové příručce.
 11. a b Výraz křestInternetové jazykové příručce a Výraz pohřebInternetové jazykové příručce.
 12. a b c d e f g h http://pravopisne.cz/2015/02/plazma-x-plasma/
 13. Výraz našíchInternetové jazykové příručce.
 14. http://pravopisne.cz/2014/08/opomijeny-%C3%97-opominany/
 15. http://prirucka.ujc.cas.cz/?id=125
 16. Výraz práceInternetové jazykové příručce.
 17. Výraz protěžovatInternetové jazykové příručce.
 18. Výraz ředitelInternetové jazykové příručce.
 19. http://pravopisne.cz/2010/10/vymytit-%C3%97-vymitit/
 20. Výraz zapřičinitInternetové jazykové příručce.
 21. a b c d e Chybná citace: Chyba v tagu <ref>; citaci označené vokalizace není určen žádný text
 22. http://pravopisne.cz/2014/10/versailles-%C3%97-versailes/
 23. Výraz versailleskýInternetové jazykové příručce.
 24. Výraz městysInternetové jazykové příručce.
 25. Neopravují se slova, která jsou již někde výše; bcdf - neopravovat kódy barev; f - neopravovat „Schifffahrt“; l - neopravovat Eisschnelllauf; r - neopravovat hudební skupinu Riot grrrl aj.