Wikipedie:WPCleaner/Typo

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání

Toto je seznam s šablonou {{Typo}}, ve kterém jsou zapsány špatné tvary slov a oprava gramatiky. Seznam se užívá v programu WPCleaner k detekci chyby #501 projektu Check Wikipedia Opravy pravopisu a typografie.

Tato stránka je inspirována stránkami Wikipédia:Liste de fautes d'orthographe courantes a Wikipédia:WPCleaner/Suggestions na francouzské Wikipedii.

Šablona[editovat zdroj]

Šablona má několik parametrů:

{{Typo|hledat=albumu|<nowiki>\b(A|a)lbumu\b</nowiki>|$1lba|$1lbu|komentář=<nowiki>Alb|um, vybrat správný tvar</nowiki>}}

Parametr hledat určuje, zda bude vytvořen odkaz na speciální stránku s výpisem článků, kde se daná chyba může nacházet. Pokud není vyhledávací parametr uveden, odkaz se nevytvoří. Syntaxe parametru je shodná s tou v této dokumentaci.

První anonymní parametr obsahuje regulární výraz (dle jazyka Java) toho, co má být v kódu článku vyhledáno a označeno jako chybné. Protože však tento zápis tvoří ve Wiki-Markupu popisek externího odkazu ([adresa popis]), je v některých případech (např. pokud je obsažena pravá hranatá závorka) nutné dát jej do tagu <nowiki>. Druhý až šestý anonymní parametr obsahuje výraz pro náhradu. Je-li těchto parametrů vloženo více, ve WPCleaneru se zobrazí všechny varianty, a uživatel tak může vybrat správnou. Do paramteru komentář se vkládá text, který je kurzívou zapsán do závorky za poslední variantu nahrazení a zobrazuje se uživatelovi při editaci. Příklad tedy vypadá takto: \b(A|a)lbumu\b$1lba nebo $1lbu (Alb|um, vybrat správný tvar)

Má-li se náhrada provést automaticky, přidává se do šablony parametr auto= s hodnotou ano.

Regulární výrazy[editovat zdroj]

Jelikož je syntaxe regulárních výrazů Javy a RegExTypoFixu prakticky stejná, vizte dokumentaci seznamu AWB.

Předpony a začátky[editovat zdroj]

Konce a koncovky[editovat zdroj]

Shody předložek[editovat zdroj]

Shody přísudků[editovat zdroj]

 • \b(neb|b)yl[iy] \s??([aábcčdďeéěfghiíjklmnňoópqrřsštťuúůvwxyýzž]{2,20})(?<!dvojč|trojč|čtyřč|paterč)ata$1yla $2ata (Neshoda podmětu a přísudku)
 • (?<!je\w?ž |kter\w )\b(neb|b)yli \s??([aábcčdďeéěfghiíjklmnňoópqrřsštťuúůvwxyýzž]{4,20}n)(?<!(č|je)len)y\b$1yli $2i nebo $1yly $2y (Neshoda koncovek složeného přísudku)
 • (?<!je\w?ž |kter\w )\b(neb|b)yly \s??([aábcčdďeéěfghiíjklmnňoópqrřsštťuúůvwxyýzž]{3,19}[aeěi]n)i\b$1yly $2y nebo $1yli $2i (Neshoda koncovek složeného přísudku)
 • \b(ne)?byl(?:([iy]) t([iy])to ??( \w{2,20}n)([iy])|([iy]) t([iy])to)(?<!byli tito|byly tyto|byli tito \w{2,20}?ni|byly tyto \w{2,20}?ny)\b$1byl$2$6 t$2$6to$4$2 nebo $1byl$3$7 t$3$7to$4$3 nebo $1byl$2$5 t$5$2to$4$2 (Neshoda přísudku a ukazovacího zájmena)
 • (,|\ba) \s??jenž \s??(by )?(s[ei] )?(?!zcela\b)([aábcčdďeéěfghiíjklmnňoópqrřsštťuúůvwxyýzž]{1,20}l)a\b$1 jež $2$3$4a nebo $1 která $2$3$4a nebo $1 jejž $2$3$4a nebo $1 který $2$3$4 (Neshoda podmětu a přísudku)[4]
 • (,|\ba) \s??jež \s??(by )?(s[ei] )?((ne)?(př[ei]|u|vy)?(jel|šl))i\b$1 již $2$3$4i nebo $1 kteří $2$3$4i nebo $1 jež $2$3$4y nebo $1 které $2$3$4y nebo $1 jež $2$3$4a (Neshoda podmětu a přísudku)[4]
 • (,|\ba) \s??jež \s??(by )?(ne)?byli \s??([aábcčdďeéěfghiíjklmnňoópqrřsštťuúůvwxyýzž]{1,20}n)[iy]\b$1 již $2$3byli $4i nebo $1 kteří $2$3byli $4i nebo $1 jež $2$3byly $4y nebo $1 které $2$3byly $4y nebo $1 jež $2$3byla $4a (Neshoda podmětu a přísudku)[4]
 • \bjenž ((s[ei] )?(ne)?(př[ei]|u|vy)?(j[ds]|bud)ou|\w+[au]jí)\bjež $1 nebo již $1 nebo které $1 nebo kteří $1 (Jenž neexistuje pro plurál, ani pro 4. pád)
 • \b(?<!\bkteré \s??)([Kk])oně \s??(by )?(s[ei] )?([aábcčdďeéěfghiíjklmnňoópqrřsštťuúůvwxyýzž]{1,20}l)y\b$1oně $2$3$4i (Koně jsou životní)
 • \b(k|něk)teří \s??(by )?(s[ei] )?([aábcčdďeéěfghiíjklmnňoópqrřsštťuúůvwxyýzž]{1,20}l)y\b$1teří $2$3$4i (Neshoda podmětu a přísudku)
 • (,|\ba) \s??které \s??(by )?(s[ei] )?((ne)?(př[ei]|u|vy)?(jel|šl))[ai]\b$1 které $2$3$4y nebo $1 kteří $2$3$4i nebo $1 která $2$3$4a (Neshoda podmětu a přísudku)
 • (,|\ba) \s??které \s??(by )?(ne)?byl(?!y \s??\4ny)[aiy] \s??([aábcčdďeéěfghiíjklmnňoópqrřsštťuúůvwxyýzž]{2,20}n)[aiy](?<!byly \s??\w{2,20}?ny)\b$1 které $2$3byly $4y nebo $1 kteří $2$3byli $4i nebo $1 která $2$3byla $4a (Neshoda podmětu a přísudku)
 • \b(ne)?([us]?měl|mohl|zač(?:ín)??al)([aioy]?) \s??(by )?být \s??([aábcčdďeéěfghiíjklmnňoópqrřsštťuúůvwxyýzž]{2,20}n)(?!\2)([aioy]?)\b$1$2$3 $4být $5$6 nebo $1$2$6 $4být $5$6 (Neshoda koncovek složeného přísudku)
 • \b([Rr])odiče \s??(by )?(s[ei] )?([aábcčdďeéěfghiíjklmnňoópqrřsštťuúůvwxyýzž]{1,20}l)y\b$1odiče $2$3$4i (Rodiče jsou životní)
 • \b(ne)?(chtěl|[su]?měl|mohl|musel|přest(?:áv)?al|zač(?:ín)?al)([aioy]?) \s??byl([aioy]?)\b$1$2$3 být nebo $1byl$3 nebo byl$3 nebo $1$2$4 být nebo $1byl$4 (Vyčasované „být“ do infinitivu, nebo zbavit modálního slovesa)

Shody přívlastků[editovat zdroj]

A[editovat zdroj]

Album[editovat zdroj]

Á[editovat zdroj]

 • \b[aá]z[eé]rb[aá]jdž[aá](?<!ázerbájdžá)n(\w+)(?<!nu?|nem)\bázerbájdžán$1 Automatická náhrada

B[editovat zdroj]

C[editovat zdroj]

Č[editovat zdroj]

D[editovat zdroj]

E[editovat zdroj]

F[editovat zdroj]

 • (?<!')\bfair-play\bfair play
 • farmář: \b([Ff])[aá][rř]m[aá][rř](?<!armář)(i?|em|ích|sk([áéyý]|é(ho|mu?)|ý(ch|mi?))|ští|ov([aěiouy]|ý(ch|mi?))|ů[mv]?)\b$1armář$2 Automatická náhrada
 • \b([Ff])oli([eií]|emi|ích|ím)\b$1óli$2 (Ne vždy k opravě)
 • \b(?!Fukui|Func?ke\b|[Ff]unkc[eií]|Funki)([Ff])[cknu]{3,5}([eií]|emi|í(ch|m))\b$1unkc$2 Automatická náhrada
 • \b([Ff])[iy]z[iy]kálně(?:\s?[-–]\s?|[-–]?| \s??)[Cc](?<!yzikálně-c)hemick(\w+)\b$1yzikálně-chemick$2 Automatická náhrada

G[editovat zdroj]

H[editovat zdroj]

Harvardova univerzita[editovat zdroj]

 • \b[Hh]ard?vard(?:ská|ova) \s??[Uu]niver[sz](?<!Harvardova \s??univerz)ita\bHarvardova univerzita Automatická náhrada[7]
 • \b[Hh]ard?vard(?:ské|ov[iy]) \s??[Uu]niver[sz](?<!Harvardovy \s??univerz)ity\bHarvardovy univerzity Automatická náhrada[7]
 • \b[Hh]ard?vard(?:ské|ově) \s??[Uu]niver[sz](?<!Harvardově \s??univerz)itě\bHarvardově univerzitě Automatická náhrada[7]
 • \b[Hh]ard?vard(?:sko|ov)u \s??[Uu]niver[sz](?<!Harvardovu \s??univerz)itu\bHarvardovu univerzitu Automatická náhrada[7]
 • \b[Hh]ard?vard(?:sk|ov)ou \s??[Uu]niver[sz](?<!Harvardovou \s??univerz)itou\bHarvardovou univerzitou Automatická náhrada[7]

I[editovat zdroj]

Í[editovat zdroj]

J[editovat zdroj]

K[editovat zdroj]

L[editovat zdroj]

M[editovat zdroj]

N[editovat zdroj]

 • na rozdíl: \b([Nn])arozdíl\b$1a rozdíl Automatická náhrada
 • nabídka: \b([Nn])abít(ce|k([auy]|ách|ám|ami|ou))\b$1abíd$2 Automatická náhrada
 • nachází: \b([Nn](?:en)?)ach[aá]z(ej)?[ií](?<!ází|ázejí)(me)?\b$1acház$2í$3 Automatická náhrada
 • "na ním": \bna n[ií]m\bna něm nebo na jím nebo nad ním nebo za ním (Na se nepojí se 7. pádem)
 • napsal: \b([Nn](?:en)?)apal([aioy])\b$1apsal$2 Automatická náhrada
 • následovat: \b([Nn](?:en)?)asled(ova(l[aioy]?|t)|uj(e([mt]e|š?))|[ií])\b$1ásled$2 Automatická náhrada
 • následující: \b([Nn])[aá]sleduj[ií](?:c[ií])?(?<!ásledující)(m?|ho|ch|m[iu])(?<!j[ií])\b$1ásledující$2 Automatická náhrada
 • nenastal: \b([Nn](?:en)?)astál(?!o)(\w{0,3})\b$1astal$2 Automatická náhrada
 • našich, vašich: \b([NnVv])aších\b$1ašich (I když „naších“ je nepoužívané mn. č. od „nach“) Automatická náhrada[10]
 • nejjednodušší: \b([Nn])e(?:jjednoduš|jednodušš)í(m?|ho|ch|m[iu])\b$1ejjednodušší$2 Automatická náhrada
 • nejtěžší: \b([Nn])[eě]j[tť][eě][zž][sš][ií](?<!ejtěžší)(m?|ho|ch|m[iu])\b$1ejtěžší$2 Automatická náhrada
 • největší: \b([Nn])[eě]jv[eě](?<!ejvě)tší(m?|ho|ch|m[iu])\b$1ejvětší$2 Automatická náhrada
 • není: (?<=\s)([Nn])(?:eni|ěn[ní])\b$1ení Automatická náhrada
 • neštovice: \b([Nn])ešťovic(e?|ích|ím|emi)\b$1eštovic$2 Automatická náhrada
 • nešťastný: \b([Nn])[eě]š[tť]ast?(?<!ešťast)n([áéěíý]|é(ho|mu?)|ěji|ější\w{0,2}|í(ci|cích|k([aůy]?|[eů]m|ovi))|ou|ý(ch|mi?))\b$1ešťastn$2 Automatická náhrada
 • nevinný: \b([Nn])evin([áéý]|é(ho|mu?)|ý(ch|mi?))\b$1evinn$2 Automatická náhrada
 • než: (?<!\b(mezi|mimo|[nz]a|[ov]|p(od|ro|řes)|skrze?)( | \s??))\bněž\bnež Automatická náhrada[3]
 • nejčastěji: \b([Nn])[eě]j?[cč][aá]st[eě]j[ií](?<!ejčastěji)\b$1ejčastěji Automatická náhrada
 • nejprve: \b([Nn])[aeéě]j[prv]{2,4}[eéě](?<!ejprve)\b$1ejprve Automatická náhrada
 • nějž: \bn(?:ej[zž]|ějz)\bnějž Automatická náhrada
 • někdejší: \b([Nn])[eě]kdější(m?|ho|ch|m[iu])\b$1ěkdejší$2 Automatická náhrada
 • některý: \b([Nn])[eě]k[eět]{1,4}(?<!ěkte)(r([áéý]|é(ho|mu?)|ou|ý(ch|mi?))|ří)\b$1ěkte$2 Automatická náhrada
 • německý: \b([Nn])(?:em[eě]|ěmě)(ck([áéý]|é(ho|mu?)|ou|ý(ch|mi?))|čtí)\b$1ěme$2 Automatická náhrada
 • ničit: \b((?:[Nn]e)?(?:[Pp]o|[Zz])?[Nn])íč(i(l[aioy]?|t)|í([mt]e)?|en([áéěý]?|é(ho|mu?)|ou|ý(ch|mi?))|(uj)?ící\w{0,2})\b$1ič$2 Automatická náhrada
 • nich: \b([OoUuVvZz]|[DdPp]o|[NnZz]a)nich\b$1 nich Automatická náhrada
 • ním: \b([Mm]ezi|[Nn]ad|[Pp]od|[Pp]řed|[Ss]|[Zz]a) \s??nim\b$1 ním Automatická náhrada
 • nimi: \bněm[aiy]\bnimi Automatická náhrada
 • nit: \b([Nn])iť\b$1it Automatická náhrada
 • nížina: \b([Nn])[ií][zž][ií](?<!íži)n([aěuy]?|ách|ám|ami|ou)\b$1ížin $2 Automatická náhrada
 • nížinnou: \b([Nn])[ií][zž][ií]nou \s??(čá|obla)st(í?)\b$1ížinnou $2st$3 Automatická náhrada
 • nížinná: \b([Nn])[ií][zž][ií]nn?(?<!ížinn)([áéíý]|é(ho|mu?)|ý(ch|mi?))\b$1ížinn$2 Automatická náhrada
 • nonstop: \bnon stop\bnonstop (Neopravovat písně)
 • Novém Zélandě: \b[Nn]ov[eéyý]m \s??[Zz][eé]land[ěu](?<!Novém \s??Zélandu)\bNovém Zélandu Automatická náhrada

O[editovat zdroj]

 • období: \b([Oo])[bd][bd]?o[bd][bd]?[íý](?<!bdobí)(ch|mi?)?\b$1bdobí$2 Automatická náhrada
 • oběťmi: \b([Oo])bě(?:tm[aiy]|ťm[ay])\b$1běťmi Automatická náhrada
 • objev: \b([Nn]eo|[Oo])běv(en\w{0,3}|ov(áv)?((al|án)[aioy]?|an([áéěíý]|é(ho|mu?)|ější(m?|ho|ch|m[iu])|ou|ý(ch|mi?))|at)|uj(e|í(cí(m?|ho|ch|m[iu]))?)|[íuůy]|[eů]m|ech)\b$1bjev$2 Automatická náhrada
 • ocún: \b([Oo])c[uů]n([uůy]?|em|ech)\b$1cún$2 Automatická náhrada
 • očima: \b([Oo])čim[iy]\b$1čima Automatická náhrada
 • oddělení: \b([Nn]eo|[Oo])děl(en\w{0,3}|(i|ov(áv)?a)(l[aioy]?|t)|í|uj([eí]|ící\w{0,2}))\b$1dděl$2 Automatická náhrada
 • odpověď: \b([Oo])dpov[eě]d([,:; ])$1dpověď$2 Automatická náhrada
 • odpovídají: \b((?:[Nn]e)?[Oo])dpov[ií]d[aá]j[ií]\b$1dpovídají Automatická náhrada
 • odpovídající: \b((?:[Nn]e)?[Oo])dpov[ií]d[aá]j[ií](?:c[ií])?(?<!ídající)(m?|ho|ch|m[iu])(?<!jí)\b$1dpovídající$2 Automatická náhrada
 • odtamtud: \b([Oo])d +tamtud\b$1dtamtud Automatická náhrada
 • oficiální: \b([Nn]eo|[Oo])ficáln([ěí]|í(ho|ch|m[iu]?))\b$1ficiáln$2 Automatická náhrada
 • ochranný: \b([Oo]|[Zz]á)chran([áéíý]|é(ho|mu?)|ý(ch|mi?))\b$1chrann$2 Automatická náhrada
 • oky: \b([Oo])kam[aiy](?<!Okami)\b$1ky Automatická náhrada
 • opomněl, připomněl, vzpomněl, zapomněl: \b((?:[Nn]e)?(?:[Oo]|[Pp]ři|[Vv]z|[Zz]a))pomě(l[aioy]?|n\w{0,3}|tliv\w{1,3})\b$1pomně$2 Automatická náhrada
 • orleánský: \b([Oo])rl(?:é[aá]|ea)n(sk([áéý]|é(ho|mu?)|ou|ý(ch|mi?))|ští)\b$1rleán$2
 • ostatní: \b([Oo])stant?í(m?|ch|mi)\b$1statní$2 Automatická náhrada
 • ostatními: \b([Oo])stat?nt?ímy\b$1statními Automatická náhrada
 • oxid: \boxyd([uy]?|e(ch|m)|ům?)\boxid$1 Automatická náhrada

P[editovat zdroj]

 • \b([Pp])(?:akistá|ákista)n(\w+)(?<!nu?|nem)\b$1ákistán$2 Automatická náhrada
 • \b([Pp])(?:átn[aá]|atna)ct(\w{0,15})\b$1atnáct$2 Automatická náhrada
 • pátý: \b([Pp])at([áéíý]|é(ho|mu?)|ý(ch|mi?))\b$1át$2 Automatická náhrada
 • \b([Pp])ara[lr][eé][lr](?<!lel)n([ěí]|í(ho|ch|m[iu]?))\b$1araleln$2 Automatická náhrada
 • \b([Pp])eněz(?:m[aiy]|y)\b$1enězi Automatická náhrada
 • \bp[eé]t(i?)\bpět$1
 • \b([Pp])lamen([áéěý]|é(ho|mu?)|ou|ý(ch|mi?))\b$1lamenn$2 Automatická náhrada
 • \b([Pp])očitač(\w{0,5})\b$1očítač$2 Automatická náhrada
 • pohonný: \b([Pp])ohon([áéý]|é(ho|mu?)|ou|ý(ch|mi?))\b$1ohonn$2 Automatická náhrada
 • \b([Nn]ep|[Pp])ohostinost([ií]?)\b$1ohostinnost$2 Automatická náhrada
 • \b([Pp])ohřeb([uůy]|e(ch|m|n\w{0,3})|ům)\b$1ohřb$2 Automatická náhrada[9]
 • \b([Pp])ol[iy]kl[iy]n[iy](?<!iklini)(\w+)\b$1oliklini$2 Automatická náhrada
 • \b([Pp])oměn(ce|k([auy]|ách|ám|ami|ou))\b$1omněn$2 Automatická náhrada
 • poprvé: \b([Pp])o ?(?:pr|rp)v[eé](?<!oprvé)\b$1oprvé Automatická náhrada
 • \b([Pp])opřípadně\b$1opřípadě Automatická náhrada
 • \bPort(?:\s?\s?[aA]u[ -]{1,3}|-Au[ -]{1,3})Prince\bPort-au-Prince Automatická náhrada
 • \b([Pp])o[rt]{2,4}[eé](?<!rtré)tist(\w+)\b$1ortrétist$2 Automatická náhrada
 • \b([Pp])ot[eě]\b$1oté Automatická náhrada
 • \bpo(?<=\b[AIai] \s??po)\s{0,3}(?!té,? \s??co)té\bpoté Automatická náhrada
 • \b([Pp])o\s{0,3}té \s??co\b$1oté, co Automatická náhrada
 • pouze: \b([Pp])oze\b$1ouze Automatická náhrada
 • používat: \b((?:[Nn]ej)?(?:[Nn]e)?[Pp])ou(?:[zž]i|zí)v(áv)?(a(jí(cí(m?|ho|ch|m[iu]))?|l[aioy]?|n([áéěíý]|é(ho|mu?)|ěj(i|ší(m?|ho|ch|m[iu]))|ou|ý(ch|mi?))|t)|á(n[aioy])?)\b$1oužív$2$3 Automatická náhrada
 • \b[Pp]ov[aá]žsk([áé]|ou) \s??[Bb][iy]str[iy](?<!Považsk(?:[áé]|ou) \s??Bystri)c([aií])\bPovažsk$1 Bystric$2 Automatická náhrada
 • \b((?:[Nn]e)?[Pp])ovinnen\b$1ovinen Automatická náhrada
 • \b((?:[Nn]e)?[Pp])ovin([aáéěiíý]|é(ho|mu?)|ost([ií]?|em|[eí]ch|mi)|ou|ý(ch|mi?))\b$1ovinn$2 Automatická náhrada[11]
 • pozitivně: \b([Pp])ozitívn(ě|í(m?|ho|ch|m[iu]))\b$1ozitivn$2 Automatická náhrada
 • pro změnu: \b([Pp])rozmn?ěnu\b$1ro změnu Automatická náhrada
 • \b((?:[Ss]polu)?[Pp])r(?:ác[íe]|ace)(m|ch)\b$1rací$2 Automatická náhrada[12]
 • \b([Pp](?:olop)?)rázn([áéěíý]|é(ho|mu?)|in(y?|ami|ám|ách)|ou|ý(ch|mi?))\b$1rázdn$2 Automatická náhrada
 • \b((?:[Pp]řed)?[Pp])řemi([eé])(r([auůy]?|ami|[áe]ch|[áeů]m|(ov)?ou|ov([aéěiouy]|ý(ch|mi?))|ův)|ř[ei])\b$1remi$2$3 Automatická náhrada
 • \b([Pp])rom(?:ěn|něnn?)([áéý]|é(ho|mu?)|ý(ch|mi?))\b$1roměnn$2 Automatická náhrada
 • \b([Pp])rom(?:ěn|něnn?)ou h(odnoto?|hvězdo?)u\b$1roměnnou h$2u Automatická náhrada
 • \bprosinic\bprosinci Automatická náhrada
 • \bprosinec(em?|i)\bprosinc$1 Automatická náhrada
 • \b([Nn]ep|[Pp])rotěžov(\w+)\b$1rotežov$2 Automatická náhrada[13]
 • \b([Pp])ro?o?to?[zž]e?(?<!otože|Protze)\b$1rotože Automatická náhrada
 • , \s??pro {0,2}to,? \s??že\b, protože
 • \bP(ro|řes)to,? \s??že\bP$1tože Automatická náhrada
 • \b([Pp])rozatimn([ěí]|í(ho|ch|m[iu]?))\b$1rozatímn$2 Automatická náhrada
 • \b((?:[Nn]ad|[Pp]od)?[Pp])r[uúů]mn?[eě]rn?[nńň][eě](?<!ůměrně)\b$1růměrně Automatická náhrada
 • první: \b([Pp])[nrv]{2,3}[ií](?<!rvní)(m?|ho|ch|m[iu])\b$1rvní$2 Automatická náhrada
 • \b([Nn]ep|[Pp])ředce(n[iě]\w{1,3}|ň[ou]\w{1,4})\b$1řece$2 Automatická náhrada
 • především: \b([Pp])[rř]edev[sš][ií](?<!ředevší)m\b$1ředevším Automatická náhrada
 • \b([Pp])řeze\b$1řese Automatická náhrada
 • \b((?:[Nn]e)?[Pp])řed?svěd?(?<!esvěd)č(en\w{0,3}|i(l[aioy]?|t)|uje|ující\w{0,2})\b$1řesvědč$2 Automatická náhrada
 • \b([Nn]ep|[Pp])ř(?:íj[ií]?|iji?)m((áv)?a(l[aioy]?|t)|([aá]|ává)n\w{0,3})\b$1řijím$2 Automatická náhrada
 • \b([Nn]ep|[Pp])říjm(out|ul[aioy]?)\b$1řijm$2 Automatická náhrada
 • \b([Pp])[rŕř][ií]jmn?[eě](?<!říjme)ní(m?|ch|mi)\b$1říjmení$2 Automatická náhrada
 • \b([Pp])ř[ií]l[ií][šž](?<!íliš)\b$1říliš Automatická náhrada
 • \b([Pp])ř(?:ir[uúů]|ír[uú])st(cích|ek|k([uůy]|[eů]m))\b$1řírůst$2 Automatická náhrada
 • \b([Pp])[rŕř][ií][sš](?<!říš)tí(m?|ho|ch|m[iu])\b$1říští$2 Automatická náhrada
 • psychika: \b([Pp])s(?:ich[iy]|ychy)(atr([ay]?|e(ch|m)|ov([aěiouy]|ý(ch|mi?))|ů[mv]?)|atři|ce|(atri)?(ck([áéyý]|é(ho|mu?)|ou|ý(ch|mi?))|čtí)|k([auy]|á(ch|m)|ami|ou))\b$1sychi$2 Automatická náhrada

R[editovat zdroj]

 • \b([Rr])anně\b$1aně Automatická náhrada
 • \b([Rr])aní(ho|ch|m[iu])\b$1anní$2 Automatická náhrada
 • \b([Rr])áž([eií]) \s??(\d+)([cm])m\b$1áž$2 $3 $4m Automatická náhrada[3]
 • \b([Nn]er|[Rr])ealn([áéěíý]|é(ho|mu?)|ou|ý(ch|mi?))\b$1eáln$2 Automatická náhrada
 • \b([Rr])efe?re?(?<!ere)nc([eií]|emi|ích|ím)\b$1eferenc$2 Automatická náhrada
 • \b([Rr])embrant(\w{0,5})\b$1embrandt$2 Automatická náhrada
 • \b([Rr])engen(\w{0,5})\b$1entgen$2 Automatická náhrada
 • \b([Rr])espekt(?:yv[eě]|ivě)\b$1espektive Automatická náhrada
 • \b([Rr])odinou \s??(dovolenou|firmo?u|fotografi[ií]|hrobko?u|péč[ií]|trag[eé]di[ií]|záležitostí?)\b$1odinnou $2 Automatická náhrada
 • \b([Rr])o(d|stl)in([áéíý]|é(ho|mu?)|ý(ch|mi?))\b$1o$2inn$3 Automatická náhrada
 • \b([Rr])ostlinou \s??(buňko?u|čele(dí|ď)|(po|s)travo?u|říš[ií]|výrobo?u)\b$1ostlinnou $2 Automatická náhrada
 • (?<=\. \s??|\n)R\. ?([12]?\d{3})\bRoku $1 Automatická náhrada
 • \b((?:[Nn]e)?(?:[DdPp]o)?[Rr])ozumně(l[aioy]?)\b$1ozumě$2 Automatická náhrada
 • \b((?:[Nn]e)?([Rr]oz|[Vv]y))vyn(\w+)\b$1vin$2 Automatická náhrada
 • \b((?:[Nn]e)?[Rr])ozlob(en([áéěíý]|é(ho|mu?)|ou|ý(ch|mi?))|i(l[aioy]?|t)|í([mt]e|š?))\b$1ozzlob$2 Automatická náhrada
 • \bRožnav(\w{0,5})\bRožňav$1 Automatická náhrada

Ř[editovat zdroj]

 • \b([Řř])iditel(i?|e(ch|m?)|ích|ov([aěiouy]|ou|ý(ch|mi?))|sk\w{1,3}|ů[mv]?)\b$1editel$2 Automatická náhrada[14]
 • \b([Nn]ejř|[Řř])[ií]d[čš][ií](?<!idší)(m?|ho|ch|m[iu])\b$1idší$2 Automatická náhrada
 • \bříjan\bříjen nebo října
 • \břínj([au])\bříjn$1
 • \bříjen([au])\bříjn$1 Automatická náhrada

S[editovat zdroj]

 • (?<=(bral[aioy]?|ber(e|ou)|nes(e|l[aioy]?|o?u)|vzal[aioy]?) \s??)\bsebou\bs sebou
 • \b([Nn]es|[Ss])amostan(\w+)\b$1amostatn$2 Automatická náhrada
 • \b([Ss])amozd?řejmn?(?<!zřejm)ě\b$1amozřejmě Automatická náhrada
 • \b([Ss])assk([áéý]|é(ho|mu?)|ou|ý(ch|mi?))\b$1ask$2 Automatická náhrada
 • \b([Ss])audsk(\w+)\b$1aúdsk$2 Automatická náhrada
 • Sbírat: \b(?:Zb[íý]|Sbý)r(a(jí(cí(m?|ho|ch|m[iu]))?|l[aioy]?|n([áéíý]|é(ho|mu?)|ější(m?|ho|ch|m[iu])|ou|ý(ch|mi?))|t)|á(n[aioy]?)?)\bSbír$1 Automatická náhrada
 • sbírat: \b([Nn]ej)?([Nn]e)?([Nn]a|[Pp]o|[Ss]e|[Vv]y)?(?:zb[íý]|sbý)r(a(jí(cí(m?|ho|ch|m[iu]))?|l[aioy]?|n([áéíý]|é(ho|mu?)|ější(m?|ho|ch|m[iu])|ou|ý(ch|mi?))|t)|á(n[aioy]?)?)\b$1$2$3sbír$4 Automatická náhrada
 • \b([Ss])c(?:én[aá]|ena)rist(\w+)\b$1cenárist$2 Automatická náhrada
 • (?<!Co\s)\bsa \s??sta(l[aioy]?)\bse sta$1 Automatická náhrada
 • \b([Nn]es|[Ss])estáv(a(j(í|ící\w{0,2})|l[aioy]?|t)|á) \s??se\b$1estáv$2 Automatická náhrada
 • \bse \s??(nes|s)estáv(a(j(í|ící\w{0,2})|l[aioy]?|t)|á)\b$1estáv$2 Automatická náhrada
 • \b[Ss]everní \s??[Aa](?<!Severní A)meri(ce|k([auy]|ou))\bSeverní Ameri$1 Automatická náhrada
 • \b(\w{0,20}s)(?<![Kk]aros)eri(?!es)([eí]|[eo]\w+)\b$1éri$2
 • \b([Nn]es|[Ss])chod([aě]|ami|á(ch|m)|n([áéěíý]|ém|ou|ý(ch|mi?))|ou)\b$1hod$2 Automatická náhrada
 • \bZ\s?hora\bShora Automatická náhrada
 • \bz\s?hora\bshora Automatická náhrada
 • \b[SZ]c?hrom[aá][zž](?<!Shromaž)ď(ov\w+|uj\w+)\bShromažď$1 Automatická náhrada
 • (?<=\b[Nn]e|\W)[sz]c?hrom[aá][zž](?<!shromaž)ď(ov\w+|uje?\w+)\bshromažď$1 Automatická náhrada
 • \b[SZ]c?hrom[aá][zž](?<!Shromáž)d([ěií]\w+)\bShromažd$2 Automatická náhrada
 • (?<=\b[Nn]e|\W)[sz]c?hrom[aá][zž][dď](?<!shromážd)([ěií]\w+)\bshromažd$1 Automatická náhrada
 • \b([Ss])chémat[iy](\w+)\b$1chemati$2 Automatická náhrada
 • \b([Ss])chemat([auy]?|[eů]m|ech)\b$1chémat$2 Automatická náhrada
 • \b([Ss])ing(?:e?l|le)\W{0,3}[Pp](?<!ep)layer([uy]?|em|ov\w{1,3})\b$1ingleplayer$2 Automatická náhrada
 • \b([Ss])kupinam[ay]\b$1kupinami Automatická náhrada
 • \b([Nn]ejs|[Ss])ladčí(m?|ho|ch|m[iu])\b$1ladší$2 Automatická náhrada
 • \b[Ss](lavi[eií]|part([ěy]|ou)) \s??[Pp]ra(?:h[ay]|ze)(?<!S\w{5,6} \s??Praha)\bS$1 Praha Automatická náhrada
 • \b([Nn]ejs|[Ss])na[zž]?[sš](?<!zš)í(m?|ho|ch|m[iu])\b$1nazší$2 Automatická náhrada
 • \b([Ss])nůž([ck]\w+)\b$1nůš$2 Automatická náhrada
 • \bsolov([áéěíý]|é(ho|mu?)|ou|ý(ch|mi?))\bsólov$1 („Solo“ je rodina ze Star Wars) Automatická náhrada
 • \b([Ss])ouča(?:st)?n([áéěíý]|é(ho|mu?)|ou|ý(ch|mi?))\b$1oučasn$2 Automatická náhrada
 • \b([Ss])oučas?t?nos?(?<!snos)t([ií]?)\b$1oučasnost$2 Automatická náhrada
 • \b([Ss])ouhrn([áéěíý]|é(ho|mu?)|ou|ý(ch|mi?))\b$1ouhrnn$2 Automatická náhrada
 • \b([Ss])oukromně(\w{0,5})\b$1oukromě$2 Automatická náhrada
 • \b([Ss])p[eě]c[ií]?[aá]ln[ií](?<!eciální)(m?|ho|ch|m[iu]?)\b$1peciální$2 Automatická náhrada
 • srdce: \b([Ss])r?drd?(c([eií]|em|í(ch|m))|ečn([áéěíý]|é(ho|mu?)|ou|ý(ch|mi?)))\b$1rd$2 Automatická náhrada
 • \bsrpan\bsrpen nebo srpna
 • \bs(?:prn|rnp)([au])\bsrpn$1 Automatická náhrada
 • \bsrpen([au])\bsrpn$1 Automatická náhrada
 • \b([Nn]ads|[Ss])tandart(em|izac[cehiím]{1,3}|n([ěí]|í(ho|ch|m[iu]?)))\b$1tandard$2 Automatická náhrada
 • \b([Ss])tandard(a|ami|ou)\b$1tandtart$2 Automatická náhrada
 • \b([Ss])tan([áéý]|é(ho|mu?)|ý(ch|mi?))\b$1tann$2 Automatická náhrada
 • \b([Ss])tevi([eií]|ích|ím|ov\w{1,3})(?<!Stevie)\b$1tévi$2 Automatická náhrada
 • struktura: \b([Ss])truk(?:t[úů]|[uúů])(r([auy]|ách|ám|ami)|rn(ě|í(m?|ho|ch|m[iu]))|ře)\b$1truktu$2 Automatická náhrada
 • (?<=\.\s\s??)Sv\.?\s+(\w+)\bSv. $1 nebo Svatý $1 (Mezera (možno rozepsat))
 • \bsv\.(\w+)\bsv. $1 Automatická náhrada
 • \b((?:[Nn]e)?[Ss])věč(en\w{0,3}|i(l[aioy]?|t)|í(cí\w{0,2})?)\b$1vědč$2 Automatická náhrada
 • \b([Ss])yni\b$1ynové (Kratší tvary jsou hovorové) Automatická náhrada

Stanfordova univerzita[editovat zdroj]

Š[editovat zdroj]

 • \b([Šš])es(?:t?na|ná)ct(\w{0,15})\b$1estnáct$2 Automatická náhrada
 • \b((?:[Nn]ej)?(?:[Nn]e)?[Šš])[tť]ast?(?<!ťast)n([áéěíý]|é(ho|mu?)|ěji|ější\w{0,2}|ou|ý(ch|mi?))\b$1ťastn$2 Automatická náhrada
 • \b([Nn]ejš|[Šš])tavnat([áéěíý]|é(ho|mu?)|ěji|ější\w{0,2}|ou|ý(ch|mi?))\b$1ťavnat$2 Automatická náhrada

T[editovat zdroj]

U[editovat zdroj]

 • \b([Uu])cham[aiy]\b$1chy Automatická náhrada
 • \b([Nn]eu|[Uu])m[ií][sš][tť]n?[eě][nńň](?<!ístěn)([aáéiíoyý]?|é(ho|mu?)|ou|ý(ch|mi?))\b$1místěn$2 Automatická náhrada
 • \b((?:[Nn]ej)?(?:[Nn]e)?[Uu])přímě(ji|jší(m?|ho|ch|m[iu]))?\b$1přímně$2 Automatická náhrada
 • určitý: \b([Nn]eu|[Uu])čit([áéěíý]|é(ho|mu?)|ěji|ou|ý(ch|mi?))\b$1rčit$2 Automatická náhrada
 • uspořádat: \b((?:[Nn]ej)?(?:[Nn]e)?[Uu])s?po[rř][aá](?<!spořá)d(áv)?(a(jí(cí(m?|ho|ch|m[iu]))?|l[aioy]?|n([áéěíý]|é(ho|mu?)|ěj(i|ší(m?|ho|ch|m[iu]))|ou|ý(ch|mi?))|t)|á(n[aioy]?)?)\b$1spořád$2$3 Automatická náhrada
 • \b([Uu])šim[iy]\b$1šima Automatická náhrada
 • \b([Uu])v(?:ě|je)domn?(?<!ědomě)ění(\w{0,3})\b$1vědomění$2 Automatická náhrada

Ú[editovat zdroj]

 • (?<=[\s"\(„])Ů(\w+)\bÚ$1 Automatická náhrada
 • (?<=[\s"\(„])((?:[Nn]ej)?(?:[Nn]e)?(?:[Bb]ez|[DdPp]o|[Mm]imo|[NnZz]a|[Vv]y)?)ů(\w+)\b$1ú$2 Automatická náhrada
 • \bUčin(cích|ek|[kn]\w{1,10})\bÚčin$1 Automatická náhrada
 • \bučin(cích|ek|[kn]\w{1,10})\búčin$1 Automatická náhrada
 • Úhlopříčka: \b[UÚ]hlop[rř][ií][cč](?<!Úhlopříč)(ce|ek|k([auy]|ách|ám|ami)|n([áéěý]|é(ho|mu?)|ou|ý(ch|mi?)))\bÚhlopříč$1 Automatická náhrada
 • úhlopříčka: \b[uú]hlop[rř][ií][cč](?<!úhlopříč)(ce|ek|k([auy]|ách|ám|ami)|n([áéěý]|é(ho|mu?)|ou|ý(ch|mi?)))\búhlopříč$1 Automatická náhrada
 • \b[UuÚúŮů]jezd([ěu]?|em) \s??nad \s??[Ll]es[iy](?<!Újezd(?:[ěu]?|em) \s??nad \s??Lesy)\bÚjezd$1 nad Lesy Automatická náhrada
 • Úložiště: \b[UÚŮ]lo[zž]i[sš](?<![ÚŮ]ložiš)(t(ěm?|i|í(ch|m))|ť)\bÚložiš$1 Automatická náhrada
 • úložiště: \b[uúů]lo[zž]i[sš](?<![úů]ložiš)(t(ěm?|i|í(ch|m))|ť)\búložiš$1 Automatická náhrada
 • Úmrtí: \b[UÚŮ]mrt(n?)[ií](?<![ÚŮ]mrtn?í)(m?|ho|ch|m[iu])\bÚmrt$1í$2 Automatická náhrada
 • úmrtí: \b[uúů]mrt(n?)[ií](?<![úů]mrtn?í)(m?|ho|ch|m[iu])\búmrt$1í$2 Automatická náhrada
 • \bunor([au]?)\búnor$1 Automatická náhrada
 • Úspěšně: \b[UÚŮ]sp[eě][sš](?<![ÚŮ]spěš)n([áéěíý]|é(ho|mu?)|ěji|ou|ý(ch|mi?))\bÚspěšn$1 Automatická náhrada
 • úspěšně: \b([Nn]ej)?([Nn]e)?[uúů]sp[eě][sš](?<![úů]spěš)n([áéěíý]|é(ho|mu?)|ěj(i|ší(m?|ho|ch|m[iu]))|ou|ý(ch|mi?))\b$1$2úspěšn$3 Automatická náhrada
 • \b[UÚ]ter[yý](?<!Úterý)\bÚterý Automatická náhrada
 • \b[uú]ter[yý](?<!úterý)\búterý Automatická náhrada

V[editovat zdroj]

Y[editovat zdroj]

Z[editovat zdroj]

 • září: \b([Zz])(?:a[rŕř][ií]|ár[ií])\b$1áří Automatická náhrada
 • září: \. ?\s??[Zz]áři\b. září Automatická náhrada
 • září: \b([Zz])áři \s??(\d{3,4})\b$1áří $2 Automatická náhrada
 • září: \b([Zz])áží\b$1áří Automatická náhrada
 • začal: \b([Nn]ez|[Zz])ačl([aioy]?)\b$1ačal$2 Automatická náhrada
 • zájem: \b([Nn]ez|[Zz])aj(em|m([ůy]|ech|[eů]m))\b$1áj$2 Automatická náhrada
 • zájmeno: \b([Zz])(?=[aá]jm[eé]n(?:[áéý]|ou)|ájmén|ajm[eé]n)[aá]jm[eé]n?([aěouy]?|ech|[eů]m|n([áéý]|é(ho|mu?)|ou|ý(ch|mi?)))\b$1ájmen$2 Automatická náhrada
 • zakázat: \b([Nn]ez|[Zz])[aá]k[aá]z[aá](?<!akáza)(l[aioy]?|n([éý]\w{0,2}|ou)|t)\b$1akáza$2 Automatická náhrada
 • zakázán: \b([Nn]ez|[Zz])[aá]k[aá]z[aá](?<!akázá)n\b$1akázán Automatická náhrada
 • zákaz, zákazník, zákazový: \b([Zz])(?:ak[aá]|áká)z([uůy]?|ech|[eů]m|n[ií][ck]\w{0,4}|ov([áéý]|é(ho|mu?)|ou|ý(ch|mi?)))\b$1ákaz$2 Automatická náhrada
 • základě: \b([Zz])[aá]kl[aá]d[eě](?<!ákladě)\b$1ákladě (Neopravovat slovenštinu)
 • základna: \b([Zz])akladn(\w+)\b$1ákladn$2 Automatická náhrada
 • zánik: $1áni$2nic Automatická náhrada
 • západní: \b(([Jj]iho|[Ss]evero)?[Zz])ápaní(m?|ho|ch|m[iu])\b$1ápadní$2 Automatická náhrada
 • zapříčinit: \b([Nn]ez|[Zz])apřiči([nň]\w+)\b$1apříči$2 Automatická náhrada[15]
 • zkouška: \b([Zz])kou[čž]([ck]\w{1,3})\b$1kouš$2 Automatická náhrada
 • Zleva: \bOd ?(le|pra)va\bZ$1va Automatická náhrada
 • zleva: \bod ?(le|pra)va\bz$1va Automatická náhrada
 • známější: \b([Nn]ejz|[Zz])námněj(\w+)\b$1náměj$2 Automatická náhrada
 • zúčastnit: \b([Nn]ez|[Zz])[uúů]čast?(?<!účast)([nň]\w+)\b$1účast$2 Automatická náhrada
 • zůstat: \b([Nn]ez|[Zz])úst([aá]\w+)\b$1ůst$2 Automatická náhrada
 • zužit, zúžit: \b([Zz])ůž(\w+)\b$1už$2 nebo $1úž$2 (Z- (předpona))
 • zvenčí: \b([Zz]) \s??venčí\b$1venčí Automatická náhrada

Ž[editovat zdroj]

Čísla a číslovky[editovat zdroj]

 • \b(?:(dvaceti|třiceti|čtyřiceti|padesáti|šedesáti|sedmdesáti|osmdesáti|devadesáti) ?)?(\d+|jedno|dvou|tří|čtyř|pěti|šesti|sedmi|osmi|devíti|des[eí]ti|(?:jede|dva|tři|čtr|pat|šest|sedm|osm|devate)nácti)(?! bitov| denn| (?:hodinov|minutov|sekundov|vteřinov)\w{1,3} (?:interval|lepide?l)| tunov)(?:[ -]|[ -]?[mt]i[ -]?)((?:giga|kilo|mega)?b(?:aj|i)tov|členn|denn|dveřov|hodinov|(?:deci|hekto|mili)?litrov|let|(?:centi|deci|kilo|mikro|mili)?metrov|minutov|násobn|(?:mikro|mili)?sekundov|tunov|vstupov|vteřinov)([áéěíý]|[éí](ho|mu?)|ou|[íý](ch|mi?))(?<!jedno letí)\b$1$2$3$4 Automatická náhrada
 • \b(\d+)-?[mt]?(?:[áéíý]|[éí](ho|mu?)|ou|[íý](?:ch|mi?))\b$1. Automatická náhrada
 • (\d\d?)[\. ]{1,4}(?<!\d\. )(leden|ledn[au]|únor[au]?|březen|březn[au]|duben|dubn[au]|květen|květn[au]|červen|červn[au]|červenec|červenc[ei]|srpen|srpn[au]|září|říjen|říjn[au]|listopadu?|prosinec|prosinc[ei])\b$1. $2 Automatická náhrada
 • (\d+)\.(kol([aeou]|e(m|ch))|l(et|etech|éta)|li(g([aouy]?|ami|á(ch|m)|ou)|ze)|míst([aouůy]?|ech|[eů]m)|pád([ěuůy]?|ech|[eů]m))\b$1. $2 Automatická náhrada
 • \b(\d\d?)\.stol(\.|etím??\b)$1. stol$2 Automatická náhrada
 • \b(\d\d?)\.? ?Břez(en|n[au])\b$1. břez$2 (Malé písmeno) Automatická náhrada
 • \b(\d\d?)\.? ?Červ(en(ec|c[ei])?|n[au])\b$1. červ$2 (Malé písmeno) Automatická náhrada
 • \b(\d\d?)\.? ?Dub(en|n[au])\b$1. dub$2 (Malé písmeno) Automatická náhrada
 • \b(\d\d?)\.? ?Květ(en|n[au])\b$1. květ$2 (Malé písmeno) Automatická náhrada
 • \b(\d\d?)\.? ?L(eden|edn[au]|etech|ét[ay]|istopadu?)\b$1. l$2 (Malé písmeno) Automatická náhrada
 • \b(\d\d?)\.? ?Prosin(c[ei]|ec)\b$1. prosin$2 (Malé písmeno) Automatická náhrada
 • \b(\d\d?)\.? ?Říj(en|n[au])\b$1. říj$2 (Malé písmeno) Automatická náhrada
 • \b(\d\d?)\.? ?S(rpen|rpn[au]|t(ol(etím??)?)?)\b$1. s$2 (Malé písmeno) Automatická náhrada
 • \b(\d\d?)\.? ?[ÚŮ]nor([au]?)\b$1. únor$2 (Malé písmeno) Automatická náhrada
 • \b(\d\d?)\.? ?Září\b$1. září (Malé písmeno) Automatická náhrada
 • \b(\d+)-?(?:ti-?)?let\w+ \s??výroč(\w+)\b$1. výroč$2 Automatická náhrada
 • \b(\d+) \s??([cm])m \s??kan[oó]n([uůy]?|ech|[eů]m)\b$1$2m kanón$3 Automatická náhrada
 • \b7[\.,]62 ?[x×] ?51( | ) ??mm(?<!7,62×51(?: | ) ??mm)\b7,62×51 mm Automatická náhrada[3]
 • ((?:[Dd]va|[Tt]ři|[Čč]tyři)ceti?|(?:[Pp]a|[Šš]e|[Ss]edm|[Oo]sm|[Dd]eva)desáti?|[Ss]to)(jedn[aé]|dv[aě]|dvou|tř[ií]|čtyři?|pěti?|šesti?|sedmi?|osmi?|devět|devíti|(jede|dva|tři|čtr|pat|šest|sedm|osm|devate)nácti?)\b$1 $2
 • ((?:[Dd]va|[Tt]ři|[Čč]tyři)cát\w{1,3}|(?:[Pp]a|[Šš]e|[Ss]edm|[Oo]sm|[Dd]eva)desát\w{1,3})((prvn|třet)í\w{0,2}|(druh|čtvrt|pát|šest|sedm|osm|devát)\w{1,3})\b$1 $2 Automatická náhrada
 • ([Dd]vě|[Dd]vou|[Dd]věma)(set|stech|st[ěy])\b$1 $2 Automatická náhrada
 • \b([Tt]ř(?:ech|emi?|[ií])|[Čč]tyř(?:e(?:ch|m)|i?|mi))(set|st([ay]|ech|ům))\b$1 $2 Automatická náhrada
 • ([Pp]ěti?|[Šš]esti?|[Ss]edmi?|[Oo]smi?|[Dd]evět|[Dd]e[sv]íti|[Dd]eseti|(?:[Jj]ede|[Dd]va|[Tt]ři|[Čč]tr|[Pp]at|[Šš]est|[Ss]edm|[Oo]sm|[Dd]evate)nácti?)(set|stech|stům)\b$1 $2 Automatická náhrada
 • \b([Dd])voulet([áé]|é(?:ho|mu?)|ý(?:ch|mi?)) \s??výročí(m?|ch|mi)\b$1ruh$2 výročí$3 Automatická náhrada
 • \b([Pp])ětilet([áé]|é(?:ho|mu?)|ý(?:ch|mi?)) \s??výročí(m?|ch|mi)\b$1át$2 výročí$3 Automatická náhrada
 • \b([Dd])e([sv])[eěí]tilet([áé]|é(?:ho|mu?)|ý(?:ch|mi?)) \s??výročí(m?|ch|mi)\b$1e$2át$3 výročí$4 Automatická náhrada
 • \b([Jj]ede|[Dd]va|[Tt]ři|[Čč]tr|[Pp]at|[Šš]est|[Ss]edm|[Oo]sm|[Dd]evate)náctilet([áé]|é(?:ho|mu?)|ý(?:ch|mi?)) \s??výročí(m?|ch|mi)\b$1náct$2 výročí$3 Automatická náhrada
 • \b((?:[Dd]va|[Tt]ři|[Čč]tyři)c|(?:[Pp]a|[Šš]e|[Ss]edm|[Oo]sm|[Dd]eva)des)[áe]tilet([áé]|é(?:ho|mu?)|ý(?:ch|mi?)) \s??výročí(m?|ch|mi)\b$1át$2 výročí$3 Automatická náhrada
 • \b([Ss])tolet([áé]|é(?:ho|mu?)|ý(?:ch|mi?)) \s??výročí(m?|ch|mi)\b$1t$2 výročí$3 Automatická náhrada

Vokalizace[editovat zdroj]

 • (?![Kk]e \s??[CGgKkQqXx]|[Ss]e \s??[ČčSsŠšXxZzŽž]|[Vv]e \s??[FfVvWw]|[Zz]e \s??[ČčSsŠšXxZzŽž])([KkSsVvZz])(?<=\s[KkSVvZz]|\bse \s??s)e \s??(?!II|VI|X[IV]|[Mm]ě)([AaÁáEeÉéIiÍíOoÓóUuÚú]\w{2,25}|[^AaÁáEeÉéIiÍíOoÓóUuÚú\W][aáeéěiíoóuúůyý]\w{2,25}|SSSR|StB|11|[15][589]|88?)\b$1 $2 (Vyslov, pak rozhodni)[16]
 • (?<=\s)([Kk])(?: | \s??)(?!X{1,3}V?I{0,4})([GgKkQqXx]\w{2,25})\b$1e $2 (Vyslov, pak rozhodni)[3][16]
 • (?<=\s)([Ss])(?: | \s??)(?!sebou)([Ss][a-záčďéěíňóřšťúůýž]{2,25}|[17][47]|1\d\d)\b$1e $2 (Vyslov, pak rozhodni)[3][16]
 • (?<=\s)([Vv])(?<!\d V)(?: | \s??)(?!VI)([FffiVvWw]\w{2,25}|[Pp]h\w{2,25}|1[24]|městě|svém?)\b$1e $2 (Vyslov, pak rozhodni)[3][16]
 • (?<=\s)([Zz])(?: | \s??)([Zz]\w{2,25}|čtv?r\w+|s[tv]\w+|železa|1[47]|7[14])\b$1e $2 (Vyslov, pak rozhodni)[3][16]

Země[editovat zdroj]

 • Afghánistán: \b[Aa]fg(?:anistá|ánist[aá])n(u?|em)\bAfganistan$1 nebo Afghánistán$1
 • Afghánistán: \b[Aa]fgh(?:ánista|anistá)n(u?|em)\bAfghánistán$1 Automatická náhrada
 • Amerika: (?<!(?:[Jj][ií]žní|[Ll]atinsk\w\w?|[Ss]everní) \s??)\bameri(ce|k[ay]|kou)\bAmeri$1 Automatická náhrada
 • Ázebájdžán: \b[AaÁá]z[eé]rb[aá]jdž[aá](?<!Ázerbájdžá)n(u?|em)\bÁzerbájdžán$1 Automatická náhrada
 • Bejrút: \b[Bb]ejr[uúů](?<!Bejrú)t(u?|em)\bBejrút$1 Automatická náhrada
 • Bulharsko: \bbulharsk(?!o(?:\]\])? ?[-–])([aou]|em)\bBulharsk$1 Automatická náhrada
 • Česká republika: \b[Čč]esk([áé]|ou) \s??[Rr](?<!Česk(?:[áé]|ou) \s??r)epubli(ce|k[au])\bČesk$1 republi$2 Automatická náhrada
 • Česko: \bčesk(?!o(?:\]\])? ?[-–])([aou]|em)\bČesk$1 Automatická náhrada
 • Dánsko: \bdánsk(?!o(?:\]\])? ?[-–])([aou]|em)\bDánsk$1 Automatická náhrada
 • Evropa: \bevrop([aěuy]|ou)\bEvrop$1 Automatická náhrada
 • Finsko: \bfinsk(?!o(?:\]\])? ?[-–])([aou]|em)\bFinsk$1 Automatická náhrada
 • Francie: \bfranci([eií])\bFranci$1 Automatická náhrada
 • Irák: \b[Íí]r[aá](?<!Irá)k(u?|em)\bIrák$1 Automatická náhrada[7]
 • Itálie: \bitáli([eií])\bItáli$1 Automatická náhrada
 • Írán: \b[Íí]r[aá](?<!Írá)n(u?|em)(?<!Iran)\bÍrán$1 Automatická náhrada[7]
 • Libye: \b[Ll][iy]b[iy]j?(?<!Liby)([eií])\bLiby$1 Automatická náhrada
 • Německo: \b[Nn][eě]m[eě](?<!Něme)ck(?!o(?:\]\])? ?[-–])([aou]|em)\bNěmeck$1 Automatická náhrada
 • Norsko: \bnorsk(?!o(?:\]\])? ?[-–])([aou]|em)\bNorsk$1 Automatická náhrada
 • Pákistán: \bp(?:akistá|ákist[aá])n(u?|em)\bPákistán$1 Automatická náhrada
 • Polsko: \bpolsk(?!o(?:\]\])? ?[-–])([aou]|em)\bPolsk$1 Automatická náhrada
 • Portugalsko: \bportugalsk(?!o(?:\]\])? ?[-–])([aou]|em)\bPortugalsk$1 Automatická náhrada
 • Rakousko: \brakousk(?!o(?:\]\])? ?[-–])([aou]|em)\bRakousk$2 Automatická náhrada
 • Rakousko-Uhersko: \b[Rr]akousk([aou]|em)\s{0,3}[-–]?\s{0,3}[Uu](?<!Rakousk(?:[aou]|em)-U)hersk(?!o(?:\]\])? ?[-–])([aou]|em)\bRakousk$1-Uhersk$2 Automatická náhrada
 • Rusko: \brusk(?!o(?:\]\])? ?[-–])([aou]|em)\bRusk$1 Automatická náhrada
 • Řecko: \břeck(?!o(?:\]\])? ?[-–])([aou]|em)\bŘeck$1 Automatická náhrada
 • Slovensko: \bslovensk(?!o(?:\]\])? ?[-–])([aou]|em)\bSlovensk$1 Automatická náhrada
 • Španělsko: \bšpanělsk(?!o(?:\]\])? ?[-–])([aou]|em)\bŠpanělsk$1 Automatická náhrada
 • Švédsko: \bšvédsk(?!o(?:\]\])? ?[-–])([aou]|em)\bŠvédsk$1 Automatická náhrada
 • Švýcarsko: \b[Šš]v[áíý](?<!Švý)carsk(?!o(?:\]\])? ?[-–])([aou]|em)\bŠvýcarsk$1 Automatická náhrada

Města[editovat zdroj]

Česká[editovat zdroj]

 • \b(Boles|Břec|Čás|Přibys|Soběs|Vratis|Zbras)lavy\b$1lavi Automatická náhrada
 • \b(Bratis|Jih)lavi\b$1lavy Automatická náhrada
 • \bbrn([aěou]|em)\bBrn$1 Automatická náhrada
 • \b[Čč]esk(é|ý(?:ch|mi?)) +[Bb](?<!Česk(?:é|ých|ými?) \s??B)udějovic(e?|ím|ích)\bČesk$1 Budějovic$2 Automatická náhrada
 • \b[Ff]rýd(\w\w\w?)(?:\s?[-–]\s?|[-–]?| \s??)[Mm]íst\w\w\w?(?<!Frýdek-Místek|Frýdku-Místku|Frýdkem-Místkem)\bFrýd$1-Míst$1 Automatická náhrada
 • \b[Hh]rad(c[ei]|cem|ec) +[Kk]r[aá]lov[eé]\w+(?<!Hrad(?:c[ei]|cem|ec) \s??Králové)\bHrad$1 Králové Automatická náhrada
 • \bjihlav([aěuy]|ou)\bJihlav$1 Automatická náhrada
 • \b[Kk]arlov(y|ý(?:ch|mi?)) \s??[Vv](?<!Karlov(?:y|ých|ými?) \s??V)ar(ech|ům?|y)\bKarlov$1 Var$2 Automatická náhrada
 • \bliber(ec|c[ií])\bLiber$1 Automatická náhrada
 • \bolomouc([eií]?)\bOlomouc$1 Automatická náhrada
 • \bostrav([aěuy]|ou)\bOstrav$1 Automatická náhrada
 • \bpardubic(e?|ím|ích)\bPardubic$1 Automatická náhrada
 • \bplz(eň|n[ěi])\bPlz$1 Automatická náhrada
 • \bpra(ha|hou|ze)\bPra$1 Automatická náhrada
 • \b[UuÚú]st[ií](m?) +nad +[Ll](?<!Ústím? nad L)abem\bÚstí nad Labem Automatická náhrada
 • \bzlín([aěu]?|em)\bZlín$1 Automatická náhrada

Jiná[editovat zdroj]

Gramatika[editovat zdroj]

 • \b([kusz]|bez|během|díky|do|k(olem|romě?|vůli)|(na)?místo|od|okolo|p(o|omocí|ři)|pod(él|le)|(na|o)?proti|vinou|vedle|vůči|zpoza)e? \s??(?:jí|ni)ž\b$1 níž Automatická náhrada
 • \b([Bb]eze?|[Bb]ěhem|[Dd]íky|[Dd]o|[KkSsZz]e?|[Kk](?:olem|romě?|vůli)|(?:[Nn]a)?[Mm]ísto|[Oo]d|[Oo]kolo|[Pp](?:o|omocí|ři)|[Pp]od(?:él|le)|(?:[Nn]a|[Oo])?[Pp]roti|[Uu]|[Vv]inou|[Vv]edle|[Vv]ůči|[Zz]poza) \s??(n|[nv]aš|svoj)i\b$1 $2í Automatická náhrada
 • \b([Bb]eze|[Kk](olem|romě?)|([Nn]a)?[Mm]ísto|[Oo]de|[Oo]kolo|[Pp]od(él|l?e)|[Pp]ro|[Uu]|[Vv]inou|[Vv]edle|[Zz](poz)?a) \s??mně\b$1 mě Automatická náhrada
 • \b([KkSs]|[Mm]ezi|[Nn]ad|[Pp]od|[Pp]ro|([Nn]a|[Oo])?[Pp]roti|[Pp]ře[ds]|[Ss]krze?|[Vv]ůči|[Zz]a) \s??jejích\b$1 jejich Automatická náhrada
 • \bMimo \s??jejích\bKromě jejích nebo Mimo jejich
 • \bmimo \s??jejích\bkromě jejích nebo mimo jejich
 • \b([Dd]íky|[Kk]e|[Pp]o|([Nn]a|[Oo])?[Pp]roti|[Pp]ři|[Vv]ůči) \s??mě\b$1 mně Automatická náhrada
 • \b(pro|přes|skrze?) \s??[jn]íž\b$1 niž Automatická náhrada
 • \bmimo \s??[jn]íž\bkromě níž nebo mimo niž
 • \b([Pp]ro|[Pp]řese?|[Ss]krze?) \s??(n|[nv]aš|svoj)í\b$1 $2i Automatická náhrada
 • \bMimo \s??(n|[nv]aš|svoj)í\bKromě $1í nebo Mimo $1i
 • \bmimo \s??(n|[nv]aš|svoj)í\bkromě $1í nebo mimo $1i
 • ([Hh]oř|[Tt]rp|[Tt]voř)[eě]jí(cí(m?|ho|ch|m[iu]))?\b$1í$2 Automatická náhrada
 • \b(kalhot)ech\b$1ách Automatická náhrada
 • \b(les|městys)ech\b$1ích Automatická náhrada[17]
 • \b([Hh]ranolk|[Rr]izik|[Rr]ovnátk|[Tt]itulk)am[aiy]\b$1y Automatická náhrada
 • \bse (ne)?byl (\w+)(?<!(?:ne)?schop)(?:(en)|(n)([aioy]))\b$1byl $2$3 nebo $1byl$5 $2$3$4$5 (Zbytné se (možná neshoda koncovek))
 • \bse (ne)?byl([aioy]) (\w+n)(?<!(?:ne)schopn)([aioy])\b$1byl$2 $3$2 nebo $1byl$4 $3$4 (Zbytné se (možná neshoda koncovek))
 • \bse (ne)?(bud|js)ou (\w+)(?<!(?:ne)?schop)(n[aiy])\b$1$2ou $3$4 (Zbytné se)
 • \bse (je|není|(?:ne)?bude) (\w+)(?<!(?:ne)?schop)(en|n[ao])\b$1 $2$3 (Zbytné se)

Pravopis[editovat zdroj]

 • \b(\w*[CcČ芚ZzŽž)ě(\w*)(?<!\bcě)\b] → $1e$2 Automatická náhrada
 • \bĎe(\w+)\bDě$1 Automatická náhrada
 • \bĎ([ěií]\w+)\bD$1 Automatická náhrada
 • \b(\w*)ďe(\w*)\b$1dě$2 Automatická náhrada
 • \b(\w*)ď([ěií]\w*)(?<!hrom[aá][zž]ď[ěií])\b$1d$2 Automatická náhrada
 • (?:ˇD|Dˇ)Ď Automatická náhrada
 • (?:ˇd|dˇ)ď Automatická náhrada
 • \b(?![Jj]ěš[tť][eě]\b)(\w*[HJjZzŽž])ě(\w*)(?<!\bjě)\b$1e$2 Automatická náhrada
 • \bŇe(\w+)\bNě$1
 • \bŇ([ěií]\w+)\bN$1 Automatická náhrada
 • \b(\w*)ňe(\w*)\b$1ně$2 Automatická náhrada
 • \b(\w*)ň(?<!m[ií][sš][tť][eě]ň)([ěií]\w*)\b$1n$2 Automatická náhrada
 • (?:ˇN|Nˇ)Ň Automatická náhrada
 • (?:ˇn|nˇ)ň Automatická náhrada
 • \bO´([bcčdďfghj-nňp-sštťvwxzž])Ó$1 Automatická náhrada
 • (?:´o|\Bo´)ó Automatická náhrada
 • \bŤe(\w+)\bTě$1 Automatická náhrada
 • \bŤ([ěí]\w+)\bT$1 Automatická náhrada
 • \b(\w*)ťě(\w*)(?<![Mm][eě]sťe|[Jj][eě]šťe)\b$1tě$2 Automatická náhrada
 • \b(\w*)ť([ěí]\w*)(?<![Mm][eě]sťě|[Jj][eě]šťě)\b$1t$2 Automatická náhrada
 • (?:ˇT|Tˇ)Ť Automatická náhrada
 • (?:ˇt|tˇ)ť Automatická náhrada

Opakovaná slova[editovat zdroj]

 • (?<=\s)([aikosuvz]|ale|ani|až|bez|během|buď|(ne)?(bude([mt]e|š?)|budo?u|js(em|[mt]e|ou)|mají|nacház(ej)?í|(by|mě|nacháze)l[aioy]?)|[dhp]o|dv[aě]|díky|jak[áéoý]?|je(ho|n)?ž?|její(ch|m)?ž?|jejichž?|kde|[kvzž]e|když?|kvůli|(ne)?mají|m[iu]|nad?|neboť?|n[eěií]ž|něj|není|n[ií]|nichž?|ob[aě]|osmi?|pak|pět|p?ode?|pro(t[io])?|pře[ds]e?|při|sám|sedmi?|si|sto|sv[áé]|svoj[eií]|svůj|šest|tě|tři|a?však|vůči|za)(?<![Nn]a \s??na|i nebo|, je) \s??(?!na na\b)(?=\w\w? |\w{3})\1\b$1 (Opakované slovo) Automatická náhrada
 • \b(?![A-ZÁČĎÉĚÍŇÓŘŠŤÚÝŽ])(\w{5,25}|\w{1,10}(?: | )\w{5,15})\s+\1\b$1 (Opakované slovo)
 • \b(?:dle podle|podle dle)\bdle nebo podle (Dle = podle)
 • (?<=\s)(?!ze z do)([kvz])e \s??(?!v té době)\1(?=\s)$1
 • (?<=\s)([ksvz])(?<![^A-Za-z] \s??s) \s??\1e\b$1e Automatická náhrada
 • \bP(od?|ři) \s??p\1\bP$1 Automatická náhrada
 • (?<=\s)se se se(?=\s)se se Automatická náhrada
 • \b(?:se (\w+ )?)?stal([aioy]?) se stal\2?\b$1se stal$2

Zkratky v textu[editovat zdroj]

 • (?<=\s)a\.? ?j…?\.{0,4}(?<!aj\.)([\s,;\)“])aj.$1
 • \ba(?:pod|\s?pod[\.…]|pod\.{2,5})([\s,;\)“])apod.$1
 • \ba ?t\.? ?p(?:od)?…?\.{0,4}(?<!atp\.|atpod\.)([\s,;\)“])atp.$1 nebo atpod.$1
 • ( )('*?\(?'*?)(?![Čč]p\.(?: | ))([Čč])\.?\s?p[ \.,:]+$1$2$3p.$1 Automatická náhrada[3]
 • ( )('*?\(?'*?)lať[ \.,]+(?![ \.,:]| )$1$2lat.$1 Automatická náhrada[3]
 • \blať[ \.,]*:lat.: Automatická náhrada
 • \b(\d+)(?: | +)(?!m n\. m\.[^\.])[Mm]\.?\s?n\.?\s?[Mm]\.{0,4}$1 m n. m. nebo $1 m n. m.[3]
 • ( )('*?\(?'*?)(?![mt]j\.(?: | ))([mt])\.?\s?j[ \.,]+(?![ \.,:]| )$1$2$3j.$1 Automatická náhrada[3]
 • (?<=[\s\('])(?![mt]j\.:)([mt])\.?\s?j[ \.,]*:$1j.: Automatická náhrada
 • ( )('*?\(?'*?)(?!např\.(?: | ))na[\. ]?p[rř][ \.,]+(?![ \.,:]| )$1$2např.$1 Automatická náhrada[3]
 • (?<=[\s\('])(?!např\.:)na[\. ]?p[rř]\.* *:např.: Automatická náhrada
 • \b(?!př\. n\. l\.[^\.])p[rř]\.* *n\.* *l\.*(?!\.)př. n. l. Automatická náhrada
 • ( )('*?\(?'*?)špaň[ \.,]+(?![ \.,:]| )$1$2špan.$1 Automatická náhrada[3]
 • (?<=[\s\('])špaň\.* *:špan.: Automatická náhrada
 • ( )('*?\(?'*?)([Tt])\.?\s?k?\.?\s?(z[nv])(?<![Tt]z[nv])[ \.,:]*(?![ \.,:]| )$1$2$3$4.$1 Automatická náhrada[3]

Jednotky a předpony SI[editovat zdroj]

 • \b(\d{1,5}) \s??˚([CF])\b$1 °$2 nebo $1 °$2[3]
 • \b(\d{1,5}) \s??u([AFTVms]|mol)\b$1 µ$2 Automatická náhrada[3]
 • \b(\d{1,5}) \s??([GMTkm]?)hz\b$1 $2Hz Automatická náhrada[3]
 • \b(\d{1,5}) \s??[˚°]K\b$1 K Automatická náhrada[3]
 • \b(\d{1,5}) \s??K([AJNTVWbgmΩ]|bit|Hz|mol|Pa)\b$1 k$2 Automatická náhrada[3]
 • \bK[Mm]/h\bkm/h Automatická náhrada
 • \b([cdkm]?)m2\b$1m² Automatická náhrada
 • \b([cdkm]?)m3\b$1m³ Automatická náhrada

Zdvojená nebo ztrojená písmena[editovat zdroj]

 • \b(\w+?)([ďěňřťž])\2+(\w+)\b$1$2$3 (Pozor, možný false pozitiv!)
 • \b(?!Eisschnelllauf|[Gg]rrr|Killlai|[Mm]iss?s?iss?s?ipp?p?i|Pyarrr|grrrl|Schifffahrt)(\w+?)([bcčdfghjklmnprsštvz])(?<![#="]\w{0,4}[bcdf])\2\2+(\w+)\b$1$2$2$3 Automatická náhrada[18]

Typografie[editovat zdroj]

Tečky[editovat zdroj]

 • (?:\s*\.)?\s{1,3}\.(?!\w|\.). (Mezera před tečkou/ami)
 • (čp|[mt]j|např|tz[nv])\. +(:|;)$1.$2 (Více interpunkčních znamének)

Čárky[editovat zdroj]

 • \s\s?,(\s) *,$1 Automatická náhrada
 • \s{0,3},?\s{0,3},\s{0,3}\.( ) *.$1 nebo ,$1 (Čárka, nebo tečka)
 • \s{0,4},\s{0,4},( ) *,$1 (Dvě čárky) Automatická náhrada

Jiná interpunkce[editovat zdroj]

 • ( ) *?;\1 *;$1 (Mezery u středníku)
 • (?<=\w{4})(?<! : .{5,100})\s ??\?([^\w?'])?$1 (Mezera před otazníkem)
 • (?<=\w{4})(?<! : .{5,100}) {1,2}?!([^\w!'])!$1 (Mezera před vykřičníkem)

Závorky[editovat zdroj]

 • [ ]*('''?)?\(( ) *$2$1( (Mezera po závorce) Automatická náhrada
 • [ ]+\)('''?)? *([\.,:;!?'"“\n]))$1$2 (Mezera před závorkou) Automatická náhrada
 • [ ]*( )\)('''?)? *(?![\.,:;!?'"“]))$2$1 (Mezera před závorkou) Automatická náhrada
 • [ ]*\[\[( ) *$1\[\[ (Mezery u počátku odkazu) Automatická náhrada
 • (.)\[(?:http://(www\.?)?){2}$1[http://$2 (2× http://) Automatická náhrada

Pomlčka, spojovník, mínus[editovat zdroj]

 • [ ]{0,10}( | ) ?-( ?)(,?) ?( | ) {0,10}$1–$3$4 nebo nebo - nebo $1−$4 nebo $1− (1) Pomlčka s mezerami, 2) bez mezer, 3) spojovník bez mezer, 4) mínus s dvěma mezerami a 5) mezerou jednou)[3]
 • (?<=\[\[\d{2,4}(\|\d\d)??\]\]) *?[-–—] *?(?<![^ ]–)(?=\[\[\d\d[^\.]) (Rozsah let v odkazech) Automatická náhrada
 • (?<=\s|\()(\d\d?)(?:- ?| -)(\d\d?(?:\s| ))([ckm]?[gm]\b|(centi|deci|deka|hekto|kilo|mili)??(gram|litr|metr)(ech|ům?|y)\b|(tý)?dn(ech|[iy]|ům?)\b|let(ech|ům|y)\b|měsíc([ei]|ích|ům?)\b|min\b|minut(ách|ám|ami|y)?\b|procent(ech|ům?|y)?\b|ro(cích|k(ům?|y))\b|sekund(ách|ám|ami|y)?\b|vteřin(ách|ám|ami|y)?\b|[s×%])$1–$2$3 (Menší rozsah)[3]
 • (?<=\s|\(|\|)(?<!IS[BS]N \s??)(\d{3})(?: ?[-—]|[-—] )(\d{3})(?!-)\b$1–$2 (Rozsah let (oba pod 1000). Opravuj pouze roky!)
 • (?<=\s|\(|\|)(?<!IS[BS]N \s??)([12]?\d{3})(?: ?[-—]|[-—] )([12]\d{3}|dosud|současnost)(?!-)\b$1–$2 (Rozsah let (druhý nad 1000)) Automatická náhrada
 • \bISSN \s??(\d{4})[–—](\d{3}[\dX])\bISSN $1-$2 (Fix ISSN) Automatická náhrada
 • \b(\w{1,20})ov([áé]|ou)(?:\s-|-\s|\s?[–—]\s?)(\w{1,20})ov([áé]|ou)$1ov$2-$3ov$4
 • (?<=<sup>)[-–](\d)−$1 (Mínus) Automatická náhrada
 • \b(?<!\d\.\s)(\d\d?)\.(?: ?-|- )(\d\d?\.)$1.–$2 (Rozsah řad. číslovek)
 • (?<![-\w])(19|20)(\d\d)(?:\s?-|-\s)(\d\d)(?<!1999\s?-\s?00)(?![\w-–—])$1$2–$3 nebo $1$2–$1$3 nebo $1$2/$3 nebo $1$2/$1$3 (Rozsah 20./21. století)
 • (?<![-\w])1999(?:\s?-|-\s)00(?![\w-–—])1999–00 nebo 1999–2000 nebo 1999/00 nebo 1999/2000 (Rozsah let 1999 a 2000)
 • \b([Pp]p?\.|[Pp]ages?|[Ss]\.|[Ss]tr\.|[Ss]trany) *?(\d+, )??(\d+)(?: ?-|- )(\d+)\b$1 $2$3–$4 (Rozsah stran)
 • \b(jedno|dvou|tří|čtyř|pěti|šesti|sedmi|osmi|de[sv]íti) \s??([ai]|až|nebo(?: i)?) \s??(dvou|tří|čtyř|pěti|šesti|sedmi|osmi|de[sv]íti|(?:jede|dva|tři|čtr|pat)nácti|více)(\w{3,15}([áéíý]|é(ho|mu?)|[íý](ch|m[iu]?)|ou))\b$1- $2 $3$4 (Chybějící spojovník)
 • (?<=\s|\(|\|)([12]?\d{3}) – ([12]?\d{3})\b$1–$2 (Pomlčka bez mezer)

Čas[editovat zdroj]

 • \b(\d+) \s??h,? \s??(\d+) \s??m(?:in)?,? \s??(\d+) \s??s(?:e[ck])?\b$1.$2:$3 (Formát časových údajů) Automatická náhrada
 • \b(\d{0,3})O(\d{0,3})(?<=\b\w{3,4})\b$10$2 (O místo nuly)
 • \b(\d{0,3})l(\d{0,3})(?<=\b\w{3,4})\b$11$2 (l místo jedničky)
 • \b([Rr]o(?:ce|cích|k(?:[uůy]?|[eů]m))|let|letech) +?(\d)(\d)(\d)(\d)(\d)\b$1 $2$3$4$5 nebo $1 $2$3$4$6 nebo $1 $2$3$5$6 nebo $1 $2$4$5$6 nebo $1 $3$4$5$6 (Neobvyklé datum)

Stupně[editovat zdroj]

 • \b(\d{1,3})[°°] \s??(\d\d?|\d\d?[\.,]?\d{0,5})['’'´]$1°$2' Automatická náhrada
 • \b(\d{1,3})[°°] \s??(\d\d?|\d\d?[\.,]?\d{0,5})['’'´] \s??(\d\d?|\d\d?[\.,]?\d{0,5})(?:"|”|''|’’|´´)$1°$2'$3” nebo $1°$2'$3" Automatická náhrada
 • \b(\d+)˚$1° Automatická náhrada

Procenta, promile[editovat zdroj]

 • \b(\d+) %\B$1 % (Redukce kódu) Automatická náhrada[3]
 • \bo((?: | )\d{1,3}(?:,\d\d?)?)%( +?\w+ší(?:m?|ho|ch|m[iu])\b|[\.,:;\)])o$1 %$2 (Mezera za procentem) Automatická náhrada[3]
 • \b(\d+) \s??‰\B$1 ‰ (Pevná mezera u promile)[3]

Krát[editovat zdroj]

 • (?<=[\s*\("])(\d+)x(?=\s)$1× Automatická náhrada
 • \b(\d+) x ?(\d+)\b$1 × $2 nebo $1×$2 nebo $1 × $2
 • \b(?<!\[|[Ee]pi[sz]od\w{0,3}\s)(\d+)x([1-9]\d*)(?!\])\b$1×$2

Indexy[editovat zdroj]

 • \b([HK]|Na)\+\B$1+ (Horní index)
 • \b(Ca)2\+\B$12+ (Horní index) Automatická náhrada
 • \bO2[-–−]\BO2− (Horní index) Automatická náhrada

Apostrofy, uvozovky[editovat zdroj]

 • \b(\w+)´([ms]|re)\b$1'$2 (Typografie) Automatická náhrada
 • (?<=\s)´(\d\d)\b'$1 (Typografie) Automatická náhrada
 • \b([DdLlOo])´(\w+)\b$1'$2 (Typografie) Automatická náhrada
 • (?<=\s)´([^´\n]+?)´(?=\W)‚$1‘ (Typografie)
 • „ {1,4}(\w+)\b„$1 Automatická náhrada
 • „([^“\n]+\s)'([^'“\n]+?)(?<!'|in'\W.{1,300})'(?!')([^“\n]*?)“„$1‚$2‘$3“
 • (?<=\s)(?:,,|´´)([^\n]+?)(?:"|''|´´|’’)„$1“ (Typografie)

Mezery[editovat zdroj]

 • ([\w\]]) {2,15}([\w\[])$1 $2 (Mezery mezi slovy) Automatická náhrada
 • (?<!\| {0,5})(?: +  *| *  +)(?! |\|)  (Nezlomitelná mezera) Automatická náhrada[3]
 • ( ) *[-–] *  * –$1 (Nezlomitelná mezera před pomlčkou)[3]
 • \((\*|†)(?! )(\S[^\n\)]+?)\)($1 $2) (Mezera po hvězdičce/kříži)[3]
 • (?<!\|) +<ref<ref (Mezera před referencí) Automatická náhrada
 • \{\{ +(\w+)\{\{$1 Automatická náhrada
 • &nbps;?  Automatická náhrada[3]

Pleonasmy[editovat zdroj]

Nadpisy[editovat zdroj]

 • == *([Ee]xternal|[Ee]xt[eé]rní|[Vv]nější) \s??(link[sy]?|stránk[ay]|odkazy?|zdroje?)(?<!Externí odkazy)== Externí odkazy Automatická náhrada
 • == *[Dd]alší \s??čtení== Literatura Automatická náhrada
 • == *([Ss]ouvis(ej)?ící \s??hesla|[Vv]iz \s??t(aké|éž))== Související články Automatická náhrada

Poznámky[editovat zdroj]

 1. a b http://prirucka.ujc.cas.cz/?id=755
 2. Například: Výraz softwareInternetové jazykové příručce.
 3. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai Ve výrazu jsou pevné mezery, jen jsou interpretované jako normální mezery.
 4. a b c Výraz jenž, mužský životný,Internetové jazykové příručce, Výraz jenž, mužský neživotný,Internetové jazykové příručce, Výraz jež, ženský,Internetové jazykové příručce a Výraz jež, střední,Internetové jazykové příručce.
 5. a b c d e Výraz albumInternetové jazykové příručce.
 6. Výraz expertizaInternetové jazykové příručce.
 7. a b c d e f g h i j k l m n o p q Wikipedie:Pravopisné rady
 8. Výraz interviewInternetové jazykové příručce.
 9. a b Výraz křestInternetové jazykové příručce a Výraz pohřebInternetové jazykové příručce.
 10. Výraz našíchInternetové jazykové příručce.
 11. http://prirucka.ujc.cas.cz/?id=125
 12. Výraz práceInternetové jazykové příručce.
 13. Výraz protěžovatInternetové jazykové příručce.
 14. Výraz ředitelInternetové jazykové příručce.
 15. Výraz zapřičinitInternetové jazykové příručce.
 16. a b c d e
 17. Výraz městysInternetové jazykové příručce.
 18. Neopravují se slova, která jsou již někde výše; bcdf - neopravovat kódy barev; f - neopravovat „Schifffahrt“; l - neopravovat Eisschnelllauf; r - neopravovat hudební skupinu Riot grrrl aj.