Wikipedie:WPCleaner/Typo

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Toto je seznam s šablonou {{Typo}}, ve kterém jsou zapsány špatné tvary slov a oprava gramatiky. Seznam se užívá v programu WPCleaner k detekci chyby #501 Opravy pravopisu a typografie.

Tato stránka je inspirována stránkami Wikipédia:Liste de fautes d'orthographe courantes a Wikipédia:WPCleaner/Suggestions na francouzské Wikipedii.

Šablona[editovat | editovat zdroj]

{{Typo|hledat=albumu|<nowiki>\b(A|a)lbumu\b</nowiki>|$1lba|$1lbu|komentář=<nowiki>Alb|um, vybrat správný tvar</nowiki>}}

Výsledek: \b(A|a)lbumu\b$1lba nebo $1lbu (Alb|um, vybrat správný tvar)

Parametr hledat určuje, zda bude vytvořen odkaz na speciální stránku s výpisem článků, kde se daná chyba může nacházet. Pokud není vyhledávací parametr uveden, odkaz se nevytvoří. Syntaxe parametru je shodná s tou v této dokumentaci. (Poznámka: znak | je nutné nahradit kouzelným slůvkem {{!}}.)

První anonymní parametr obsahuje regulární výraz (dle jazyka Java) toho, co má být v kódu článku vyhledáno a označeno jako chybné. Protože však tento zápis tvoří ve wikitextu popisek externího odkazu ([adresa popis]), je v některých případech (např. pokud je obsažena pravá hranatá závorka) nutné dát jej do tagu <nowiki>. Druhý až šestý anonymní parametr obsahuje výraz pro náhradu. Je-li těchto parametrů vloženo více, ve WPCleaneru se zobrazí všechny varianty, a uživatel tak může vybrat správnou. Do parametru komentář se vkládá text, který je kurzívou zapsán do závorky za poslední variantu nahrazení a zobrazuje se uživatelovi při editaci.

Pokud náhrada nepotřebuje dozor člověka, parametr auto= s hodnotou ano povolí automatické nahrazování daného výrazu.

Regulární výrazy[editovat | editovat zdroj]

Jelikož je syntaxe regulárních výrazů Javy a RegExTypoFixu prakticky stejná, vizte dokumentaci seznamu AWB.

Předpony a začátky[editovat | editovat zdroj]

Konce a koncovky[editovat | editovat zdroj]

Shody předložek[editovat | editovat zdroj]

Shody přísudků[editovat | editovat zdroj]

Shody přívlastků[editovat | editovat zdroj]

A[editovat | editovat zdroj]

Album[editovat | editovat zdroj]

Á[editovat | editovat zdroj]

B[editovat | editovat zdroj]

C[editovat | editovat zdroj]

Č[editovat | editovat zdroj]

D[editovat | editovat zdroj]

E[editovat | editovat zdroj]

F[editovat | editovat zdroj]

G[editovat | editovat zdroj]

H[editovat | editovat zdroj]

Harvardova univerzita[editovat | editovat zdroj]

I[editovat | editovat zdroj]

Í[editovat | editovat zdroj]

J[editovat | editovat zdroj]

K[editovat | editovat zdroj]

Krevní plazma[editovat | editovat zdroj]

L[editovat | editovat zdroj]

M[editovat | editovat zdroj]

N[editovat | editovat zdroj]

O[editovat | editovat zdroj]

P[editovat | editovat zdroj]

R[editovat | editovat zdroj]

Ř[editovat | editovat zdroj]

S[editovat | editovat zdroj]

Stanfordova univerzita[editovat | editovat zdroj]

Š[editovat | editovat zdroj]

T[editovat | editovat zdroj]

U[editovat | editovat zdroj]

Ú[editovat | editovat zdroj]

V[editovat | editovat zdroj]

Y[editovat | editovat zdroj]

Z[editovat | editovat zdroj]

Ž[editovat | editovat zdroj]

Čísla a číslovky[editovat | editovat zdroj]

Vokalizace[editovat | editovat zdroj]

 • devokalizace: (?![Kk]e \s??[CGgKkQqXx]|[Ss]e \s??[ČčSsŠšXxZzŽž]|[Vv]e \s??[FfVvWw]|[Zz]e \s??[ČčSsŠšXxZzŽž])([KkSsVvZz])(?<=\s[KkSVvZz]|\bse \s??s)e \s??(?!II|VI|X[IV]|[Mm]ě)([AaÁáEeÉéIiÍíOoÓóUuÚú]\w{2,25}|[^AaÁáEeÉéIiÍíOoÓóUuÚú\W][aáeéěiíoóuúůyý]\w{2,25}|SSSR|StB|11|[15][589]|88?)\b$1 $2 (Vyslov, pak rozhodni)[29]
 • ke: (?<=\s)([Kk])(?: | \s??)(?!X{1,3}V?I{0,4})([GgKkQqXx]\w{2,25})\b$1e $2 (Vyslov, pak rozhodni)[3][29]
 • se: (?<=\s)([Ss])(?: | \s??)(?!sebou)([Ss][a-záčďéěíňóřšťúůýž]{2,25}|[17][47]|1\d\d)\b$1e $2 (Vyslov, pak rozhodni)[3][29]
 • ve: (?<=\s)([Vv])(?<!\d V)(?: | \s??)(?!VI)([FffiVvWw]\w{2,25}|[Pp]h\w{2,25}|1[24]|městě|svém?)\b$1e $2 (Vyslov, pak rozhodni)[3][29]
 • ze: (?<=\s)([Zz])(?: | \s??)([Zz]\w{2,25}|čtv?r\w+|s[tv]\w+|železa|1[47]|7[14])\b$1e $2 (Vyslov, pak rozhodni)[3][29]

Sídla[editovat | editovat zdroj]

Státy[editovat | editovat zdroj]

 • Afghánistán: \b[Aa]fg(?:anistá|ánist[aá])n(u?|em)\bAfganistan$1 nebo Afghánistán$1
 • Afghánistán: \b[Aa]fgh(?:ánista|anistá)n(u?|em)\bAfghánistán$1 Automatická náhrada
 • Amerika: \bameri(ce|k[auy]|kou)\bAmeri$1 Automatická náhrada
 • Andorra: \b[Aa]ndor(y|ou)\bAndorr$1 („Andor“ je křestní jméno) Automatická náhrada
 • Ázerbájdžán: \b[AaÁá]z[eé]rb[aá]jdž[aá](?<!Ázerbájdžá)n(u?|em)\bÁzerbájdžán$1 Automatická náhrada[6]
 • Bejrút: \b[Bb]ejr[uúů](?<!Bejrú)t(u?|em)\bBejrút$1 Automatická náhrada
 • Bulharsko: \bbulharsk(?!o(?:\]\])? ?[-–])([aou]|em)\bBulharsk$1 Automatická náhrada
 • Česká republika: \b[Čč]esk([áé]|ou) +?[Rr](?<!Česk[áé] r)(?<!Č\w{5} r)epubli(ce|k[auy]|kou)\bČesk$1 republi$2 Automatická náhrada
 • Česko: \bčesk(?!o(?:\]\])? ?[-–])([aou]|em)\bČesk$1 Automatická náhrada
 • Dánsko: \bdánsk(?!o(?:\]\])? ?[-–])([aou]|em)\bDánsk$1 Automatická náhrada
 • Eritrea: \b[Ee]ritre([ei])\bEritrej$1 Automatická náhrada[30]
 • Evropa: \bevrop([aěuy]|ou)\bEvrop$1 Automatická náhrada
 • Finsko: \bfinsk(?!o(?:\]\])? ?[-–])([aou]|em)\bFinsk$1 Automatická náhrada
 • Francie: \bfranci([eií])\bFranci$1 Automatická náhrada
 • Guinea: \b[Gg]uine([ei])\bGuinej$1 Automatická náhrada[30]
 • Irák: \b[Íí]r[aá](?<!Irá)k(u?|em)\bIrák$1 Automatická náhrada[13]
 • Itálie: \bitáli([eií])\bItáli$1 Automatická náhrada
 • Írán: \b[Íí]r[aá](?<!Írá)n(u?|em)(?<!Iran)\bÍrán$1 Automatická náhrada[13]
 • Libye: \b[Ll][iy]b[iy]j?(?<!Liby)([eií])\bLiby$1 Automatická náhrada[6]
 • Massachusetts: \b([Mm])ass?achusett?ss?(?<!ssachusetts)(k\w{1,3})?\b$1assachusetts$2 Automatická náhrada
 • Mississippi: \b[Mm]iss?s??iss?s??ipp?p??(?<!Mississipp)i\bMississippi Automatická náhrada
 • Mosambik: \b([Mm])ozambi(ck([áéoyý]|é(ho|mu?)|ou|ý(ch|mi?))|čtí|k(u?|em))\b$1osambi$2 Automatická náhrada
 • Německo: \b[Nn][eě]m[eě](?<!Něme)ck(?!o(?:\]\])? ?[-–])([aou]|em)\bNěmeck$1 Automatická náhrada
 • Norsko: \bnorsk(?!o(?:\]\])? ?[-–])([aou]|em)\bNorsk$1 Automatická náhrada
 • Pákistán: \bp(?:akistá|ákist[aá])n(u?|em)\bPákistán$1 Automatická náhrada
 • Papua Nová Guinea: \bPapu([aiuy]|ou) *[-–] *Nov([áé]|ou) +Guine([auy]|j[ei]|ou)\bPapu$1 Nov$2 Guine$3 Automatická náhrada
 • Pennsylvania: \b[Pp]enn?s[iy]lv[aá]nn?(?<!nnsylvan)ia\bPennsylvania Automatická náhrada
 • Pensylvánie: \b[Pp]enn?s[iy]lv[aá]nn?(?<!ensylván)i([eií])\bPensylváni$1 Automatická náhrada
 • Pobřeží slonoviny: \bPobřeží(m?) +Slonoviny\bPobřeží$1 slonoviny Automatická náhrada[31]
 • Polsko: \bpolsk(?!o(?:\]\])? ?[-–])([aou]|em)\bPolsk$1 Automatická náhrada
 • Portugalsko: \bportugalsk(?!o(?:\]\])? ?[-–])([aou]|em)\bPortugalsk$1 Automatická náhrada
 • Rakousko: \brakousk(?!o(?:\]\])? ?[-–])([aou]|em)\bRakousk$1 Automatická náhrada
 • Rakousko-Uhersko: \b[Rr]akousk([aou]|em)\s{0,3}[-–]?\s{0,3}[Uu](?<!Rakousk(?:[aou]|em)-U)hersk(?!o(?:\]\])? ?[-–])([aou]|em)\bRakousk$1-Uhersk$2 Automatická náhrada
 • Rusko: \brusk(?!o(?:\]\])? ?[-–])([aou]|em)\bRusk$1 Automatická náhrada
 • Řecko: \břeck(?!o(?:\]\])? ?[-–])([aou]|em)\bŘeck$1 Automatická náhrada
 • Slovensko: \bslovensk(?!o(?:\]\])? ?[-–])([aou]|em)\bSlovensk$1 Automatická náhrada
 • Spojené arabské emiráty: \bSpojen(é|ých|ými?) +?(?!Arabsk\1 Emirát)[Aa]rabsk(?:é|ých|ými?) +?[Ee]mirát(y?|ech|ům?)\bSpojen$1 arabsk$1 emirát$3 nebo Spojen$2 arabsk$2 emirát$3 Automatická náhrada
 • Spojené království: \bSpojen(é(?:ho|mu?)?|ým) +?Království(m?)\bSpojen$1 království$2 Automatická náhrada
 • Spojené státy: \bSpojen(é|ých|ými?) +?Stát(y?|ech|ům?)\bSpojen$1 stát$2 Automatická náhrada
 • Spojené státy americké: \bSpojen(é|ých|ými?) +?[Ss]tát(y?|ech|ům?) +[Aa]merick(é|ých|ými?)\bSpojen$1 stát$2 americk$1 nebo Spojen$3 stát$2 americk$3 Automatická náhrada
 • Súdán: \bSudán(u?|em)\bSúdán$1 Automatická náhrada
 • Španělsko: \bšpanělsk(?!o(?:\]\])? ?[-–])([aou]|em)\bŠpanělsk$1 Automatická náhrada
 • Švédsko: \bšvédsk(?!o(?:\]\])? ?[-–])([aou]|em)\bŠvédsk$1 Automatická náhrada
 • Švýcarsko: \b[Šš]v[áíý](?<!Švý)carsk(?!o(?:\]\])? ?[-–])([aou]|em)\bŠvýcarsk$1 Automatická náhrada
 • Tádžikistán: \b[Tt][aá]džikist[aá](?<!Tádžikistá)n([ěu]?|em)\bTádžikistán$1 Automatická náhrada
 • Tanzanie: \b[Tt]anzáni([eií])\bTanzani$1 Automatická náhrada[32]
 • Tennessee: \b[Tt]ee?nn?n??ee?ss?s??e+(?<!Tennessee)\bTennessee Automatická náhrada
 • Velká Británie: \b[Vv]elk([áé]|ou) +?[Bb](?<!Velk(?:[áé]|ou) B)ritáni([eií])\bVelk$1 Británi$2 Automatická náhrada

Města[editovat | editovat zdroj]

Česká[editovat | editovat zdroj]

 • -av: \b(Boles|Břec|Čás|Přibys|Soběs|Vratis|Zbras)lavy\b$1lavi Automatická náhrada
 • -ava: \b(Bratis|Jih)lavi\b$1lavy Automatická náhrada
 • Brno: \bbrn([aěou]|em)\bBrn$1 Automatická náhrada
 • České Budějovice: \b[Čč]esk(é|ý(?:ch|mi?)) +?[Bb](?<!Česk(?:é|ých|ými?) B)udějovic(e?|ích|ím)\bČesk$1 Budějovic$2 Automatická náhrada
 • Frýdek-Místek: \b[Ff]rýd(ek|kem|ku)(?:\s?[-–]\s?|[-–]?| +?)[Mm]íst(?:ek|kem|ku)(?<!Frýdek-Místek|Frýdku-Místku|Frýdkem-Místkem)\bFrýd$1-Míst$1 Automatická náhrada
 • Hradec Králové: \b[Hh]rad(c[ei]|cem|ec) +?[Kk]r[aá]lov[eé]\w*(?<!Hrad(?:c[ei]|cem|ec) Králové)\bHrad$1 Králové Automatická náhrada
 • Janské Lazně: \b[Jj][aá]nsk(é|ý(?:ch|mi?)) +?[Ll](?<!Jansk\w{1,3} L)ázn([ěí]|í(ch|m))\bJansk$1 Lázn$2 Automatická náhrada[6]
 • Jihlava: \bjihlav([aěuy]|ou)\bJihlav$1 Automatická náhrada
 • Karlovy vary: \b[Kk]arlov(y|ý(?:ch|mi?)) +?[Vv](?<!Karlov(?:y|ých|ými?) V)ar(ech|ům?|y)\bKarlov$1 Var$2 Automatická náhrada
 • Liberec: \bliber(ec|c[ií])\bLiber$1 Automatická náhrada
 • Olomouc: \bolomouc([eií]?)\bOlomouc$1 Automatická náhrada
 • Ostrava: \bostrav([aěuy]|ou)\bOstrav$1 Automatická náhrada
 • Pardubice: \bpardubic(e?|ím|ích)\bPardubic$1 Automatická náhrada
 • Plzeň: \bplz(eň|n[ěi])\bPlz$1 Automatická náhrada
 • Praha: \bpra(ha|hou|ze)\bPra$1 Automatická náhrada
 • Újezd nad Lesy: \b[UuÚúŮů]jezd([ěu]?|em) +?nad +?[Ll]es[iy](?<!Újezd(?:[ěu]?|em) nad Lesy)\bÚjezd$1 nad Lesy Automatická náhrada[6]
 • Ústí nad Labem: \b[UuÚú]st[ií](m?) +nad +[Ll](?<!Ústím? nad L)abem\bÚstí nad Labem Automatická náhrada
 • Zlín: \bzlín([aěu]?|em)\bZlín$1 Automatická náhrada

Zahraniční[editovat | editovat zdroj]

Jiná[editovat | editovat zdroj]

Gramatika[editovat | editovat zdroj]

Pravopis[editovat | editovat zdroj]

Opakovaná slova[editovat | editovat zdroj]

 • (?<=\s)([aikosuvz]|ale|ani|až|bez|během|buď|(ne)?(bude([mt]e|š?)|budo?u|js(em|[mt]e|ou)|mají|nacház(ej)?í|(by|mě|nacháze)l[aioy]?)|[dhp]o|dv[aě]|díky|jak[áéoý]?|je(ho|n)?ž?|její(ch|m)?ž?|jejichž?|kde|[kvzž]e|když?|kvůli|(ne)?mají|m[iu]|nad?|neboť?|n[eěií]ž|něj|není|n[ií]|nichž?|ob[aě]|osmi?|pak|pět|p?ode?|pro(t[io])?|pře[ds]e?|při|sám|sedmi?|si|sto|sv[áé]|svoj[eií]|svůj|šest|tě|tři|a?však|vůči|za)(?<![Nn]a na|i nebo|, je) +?(?!na na\b)(?=\w\w? |\w{3})\1\b$1 (Opakované slovo) Automatická náhrada
 • \b(?![A-ZÁČĎÉĚÍŇÓŘŠŤÚÝŽ])(\w{5,25}|\w{1,10}(?: | )\w{5,15})\s+\1\b$1 (Opakované slovo)[3]
 • \b(?:dle podle|podle dle)\bdle nebo podle (Dle = podle)
 • (?<=\s)(?!ze z do)([kvz])e +?(?!v té době)\1(?=\s)$1
 • (?<=\s)([ksvz])(?<![^A-Za-z] +?s) \s??\1e\b$1e Automatická náhrada
 • \bP(od?|ři) +?p\1\bP$1 Automatická náhrada
 • (?<=\s)se se se(?=\s)se se Automatická náhrada
 • \b(?:se (\w+ )?)?stal([aioy]?) se stal\2?\bse $1stal$2

Zkratky v textu[editovat | editovat zdroj]

Jednotky a předpony SI[editovat | editovat zdroj]

Zdvojená nebo ztrojená písmena[editovat | editovat zdroj]

 • zdvojená písmena: \b(\w+?)([ďěňťž])\2+(\w+)\b$1$2$3 (Pozor, možný false pozitiv!)
 • ztrojená písmena: \b(?!Eisschnelllauf|[Gg]rrr|Killlai|[Mm]iss?s?iss?s?ipp?p?i|Pyarrr|grrrl|Schifffahrt)(\w+?)([bcčdfghjklmnprřsštvz])(?<![#="]\w{0,4}[bcdf])\2\2+(\w+)\b$1$2$2$3 Automatická náhrada[37]

Typografie[editovat | editovat zdroj]

Tečky[editovat | editovat zdroj]

 • mezera před tečkou: (?:\s*\.)?\s{1,3}\.(?!\w|\.). (Mezera před tečkou/ami)

Čárky[editovat | editovat zdroj]

 • \s\s?,(\s) *,$1 Automatická náhrada
 • \s{0,3},?\s{0,3},\s{0,3}\.( ) *.$1 nebo ,$1 (Čárka, nebo tečka)
 • \s{0,4},\s{0,4},( ) *,$1 (Dvě čárky) Automatická náhrada

Jiná interpunkce[editovat | editovat zdroj]

 • ( ) *?;\1 *;$1 (Mezery u středníku)
 • (?<=\w{4})(?<! : .{5,100})\s ??\?([^\w?'])?$1 (Mezera před otazníkem)
 • (?<=\w{4})(?<! : .{5,100}) {1,2}?!([^\w!'])!$1 (Mezera před vykřičníkem)

Závorky[editovat | editovat zdroj]

 • [ ]*('''?)?\(( ) *$2$1( (Mezera po závorce) Automatická náhrada
 • [ ]+\)('''?)? *([\.,:;!?'"“\n]))$1$2 (Mezera před závorkou) Automatická náhrada
 • [ ]*( )\)('''?)? *(?![\.,:;!?'"“]))$2$1 (Mezera před závorkou) Automatická náhrada
 • (.)\[(?:http://(www\.?)?){2}$1[http://$2 (2× http://) Automatická náhrada

Pomlčka, spojovník, mínus[editovat | editovat zdroj]

 • [ ]{0,6}( | ) ?-( ?)(,?) ?( | ) {0,6}$1–$3$4 nebo nebo - nebo $1−$4 nebo $1− (1) Pomlčka s mezerami, 2) bez mezer, 3) spojovník bez mezer, 4) mínus s dvěma mezerami a 5) mezerou jednou)[3]
 • (?<=\[\[\d{2,4}(\|\d\d)??\]\]) *?[-–—] *?(?<![^ ]–)(?=\[\[\d\d[^\.]) (Rozsah let v odkazech) Automatická náhrada[3]
 • (?<=\s|\()(\d\d?)(?:- ?| -)(\d\d?(?:\s| ))([ckm]?[gm]\b|(centi|deci|deka|hekto|kilo|mili)??(gram|litr|metr)(ech|ům?|y)\b|(tý)?dn(ech|[iy]|ům?)\b|let(ech|ům|y)\b|měsíc([ei]|ích|ům?)\b|min\b|minut(ách|ám|ami|y)?\b|procent(ech|ům?|y)?\b|ro(cích|k(ům?|y))\b|sekund(ách|ám|ami|y)?\b|vteřin(ách|ám|ami|y)?\b|[s×%])$1–$2$3 (Menší rozsah)[3]
 • (?<=\s|\(|\|)(?<!IS[BS]N \s??)(\d{3})(?: ?[-—]|[-—] )(\d{3})(?!-)\b$1–$2 (Rozsah let (oba pod 1000). Opravuj pouze roky!)
 • (?<=\s|\(|\|)(?<!IS[BS]N \s??)([12]?\d{3})(?: ?[-—]|[-—] )([12]\d{3}|dosud|současnost)(?!-)\b$1–$2 (Rozsah let (druhý nad 1000)) Automatická náhrada
 • \bISSN +?(\d{4})[–—](\d{3}[\dX])\bISSN $1-$2 (Fix ISSN) Automatická náhrada
 • \b(\w{1,20})ov([áé]|ou)(?:\s-|-\s|\s?[–—]\s?)(\w{1,20})ov([áé]|ou)$1ov$2-$3ov$4
 • <sup>[-–](\d)<sup>−$1 (Mínus) Automatická náhrada
 • \b(?<!\d\.\s)(\d\d?)\.(?: ?-|- )(\d\d?\.)$1.–$2 (Rozsah řad. číslovek)
 • (?<!-)\b(19|20)(\d\d)(?<!99)(?:\s?-|-\s)(\d\d)\b(?![\-–—])$1$2–$3 nebo $1$2–$1$3 nebo $1$2/$3 nebo $1$2/$1$3 (Rozsah 20./21. století)
 • (?<!-)\b1999(?:\s?-|-\s)00\b(?![\-–—])1999–00 nebo 1999–2000 nebo 1999/00 nebo 1999/2000 (Rozsah let 1999 a 2000)
 • \b([Pp]p?\.|[Pp]ages?|[Ss]\.|[Ss]tr\.|[Ss]trany):? *?(\d+, )??(\d+)(?: ?-|- )(\d+)\b$1 $2$3–$4 (Rozsah stran)
 • \b(jedno|dvou|tří|čtyř|pěti|šesti|sedmi|osmi|de[sv]íti) +?([ai]|až|či|nebo(?: i)?) +?(dvou|tří|čtyř|pěti|šesti|sedmi|osmi|de[sv]íti|(?:jede|dva|tři|čtr|pat)nácti|více)(\w{3,15}([áéíý]|é(ho|mu?)|[íý](ch|m[iu]?)|ou))\b$1- $2 $3$4 (Chybějící spojovník)
 • (?<=\s|\(|\|)([12]?\d{3}) – ([12]?\d{3})\b$1–$2 (Pomlčka bez mezer)

Čas[editovat | editovat zdroj]

 • \b(\d+) +?h,? +?(\d+) +?m(?:in)?,? +?(\d+) +?s(?:e[ck])?\b$1.$2:$3 (Formát časových údajů) Automatická náhrada
 • \b(\d{0,3})O(\d{0,3})(?<=\b\w{3,4})\b$10$2 (O místo nuly)
 • \b(\d{0,3})l(\d{0,3})(?<=\b\w{3,4})\b$11$2 (l místo jedničky)
 • \b([Jj]a(?:r[aou]|rem|ře)|[Ll]ét(?:[aěou]|em)|[Pp]odzim(?:[eu]?|em)|[Zz]im(?:[aěuy]|ou)|[Rr]o(?:ce|cích|k(?:[uůy]?|[eů]m))|let(?:y?|ech)) +?(\d)(\d)(\d)(\d)(\d)\b$1 $2$3$4$5 nebo $1 $2$3$4$6 nebo $1 $2$3$5$6 nebo $1 $2$4$5$6 nebo $1 $3$4$5$6 (Neobvyklé datum)
 • \b([Jj]a(?:r[aou]|rem|ře)|[Ll]ét(?:[aěou]|em)|[Pp]odzim(?:[eu]?|em)|[Zz]im(?:[aěuy]|ou)|[Rr]o(?:ce|k(?:u?|em))) +?(\d)(?: | )(\d\d\d)\b$1 $2$3 (Mezera v letopočtu)[3]
 • datum leden: \b0?([1-9]|[123]\d)\.( | )+?0?1\.(?: | )+?(\d{3,4})\b$1.$2ledna $3[3]
 • datum únor: \b0?([1-9]|[12]\d)\.( | )+?0?2\.(?: | )+?(\d{3,4})\b$1.$2února $3[3]
 • datum březen: \b0?([1-9]|[123]\d)\.( | )+?0?3\.(?: | )+?(\d{3,4})\b$1.$2března $3[3]
 • datum duben: \b0?([1-9]|[123]\d)\.( | )+?0?4\.(?: | )+?(\d{3,4})\b$1.$2dubna $3[3]
 • datum květen: \b0?([1-9]|[123]\d)\.( | )+?0?5\.(?: | )+?(\d{3,4})\b$1.$2května $3[3]
 • datum červen: \b0?([1-9]|[123]\d)\.( | )+?0?6\.(?: | )+?(\d{3,4})\b$1.$2června $3[3]
 • datum červenec: \b0?([1-9]|[123]\d)\.( | )+?0?7\.(?: | )+?(\d{3,4})\b$1.$2července $3[3]
 • datum srpen: \b0?([1-9]|[123]\d)\.( | )+?0?8\.(?: | )+?(\d{3,4})\b$1.$2srpna $3[3]
 • datum září: \b0?([1-9]|[123]\d)\.( | )+?0?9\.(?: | )+?(\d{3,4})\b$1.$2září $3[3]
 • datum říjen: \b0?([1-9]|[123]\d)\.( | )+?10\.(?: | )+?(\d{3,4})\b$1.$2října $3[3]
 • datum listopad: \b0?([1-9]|[123]\d)\.( | )+?11\.(?: | )+?(\d{3,4})\b$1.$2listopadu $3[3]
 • datum prosinec: \b0?([1-9]|[123]\d)\.( | )+?12\.(?: | )+?(\d{3,4})\b$1.$2prosince $3[3]

Stupně[editovat | editovat zdroj]

 • \b(\d{1,3})[°°] +?(\d\d?|\d\d?[\.,]?\d{0,5})['’'´]$1°$2' Automatická náhrada
 • \b(\d{1,3})[°°] +?(\d\d?|\d\d?[\.,]?\d{0,5})['’'´] +?(\d\d?|\d\d?[\.,]?\d{0,5})(?:"|”|''|’’|´´)$1°$2'$3” nebo $1°$2'$3" Automatická náhrada
 • \b(\d+)˚$1° Automatická náhrada
 • <sup>[oO0]</sup>([CFK])°$1 Automatická náhrada

Procenta, promile[editovat | editovat zdroj]

 • \b(\d+) %\B$1 % (Redukce kódu) Automatická náhrada[3]
 • \bo((?: | )\d{1,3}(?:,\d\d?)?)%( +?[a-záčďéěíňóřšťúůýž]+ší(?:m?|ho|ch|m[iu])\b|[\.,:;\)])o$1 %$2 (Mezera před procentem) Automatická náhrada[3]
 • \b(\d+) +?‰\B$1 ‰ (Pevná mezera u promile)[3]

Krát[editovat | editovat zdroj]

 • (?<=[\s*\("])(\d+)x(?=\s)$1× Automatická náhrada
 • \b(\d+) x ?(\d+)\b$1 × $2 nebo $1×$2 nebo $1 × $2
 • \b(\d+)x([1-9]\d*)(?!\])\b$1×$2

Indexy[editovat | editovat zdroj]

Apostrofy, uvozovky[editovat | editovat zdroj]

 • \b(\w+)´([ms]|re)\b$1'$2 (Typografie) Automatická náhrada
 • (?<=\s)´(\d\d)\b'$1 (Typografie) Automatická náhrada
 • \b([DdLlOo])´(\w+)\b$1'$2 (Typografie) Automatická náhrada
 • (?<=\s)´([^´\n]+?)´(?=\W)‚$1‘ (Typografie)
 • „ +?(\w+)\b„$1 Automatická náhrada
 • „([^“\n]+\s)'([^'“\n]+?)(?<!'|in'\W.{1,300})'(?!')([^“\n]*?)“„$1‚$2‘$3“
 • (?<=\s)(?:,,|´´)([^\n“]+?)(?:[“”"]|(?:['´’]){2})„$1“ (Typografie)

Mezery[editovat | editovat zdroj]

 • (?<!\| {0,5})(?: +  *| *  +)(?! |\|)  (Nezlomitelná mezera) Automatická náhrada[3]
 • ( ) *[-–] *  * –$1 (Nezlomitelná mezera před pomlčkou)[3]
 • \((\*|†)(?! )(\S[^\n\)]+?)\)($1 $2) (Mezera po hvězdičce/kříži)[3]
 • (?<!\|) +<ref<ref (Mezera před referencí) Automatická náhrada
 • \{\{ +\{\{ Automatická náhrada
 • &n(?:bps|pbs);?  Automatická náhrada[3]

Pleonasmy[editovat | editovat zdroj]

Nadpisy[editovat | editovat zdroj]

 • (\n)(===?) *([Ee]xternal|[Ee]xt[eé]rní|[Vv]nější) +?(link[sy]?|stránk[ay]|odkazy?|zdroje?)(?<!Externí odkazy)\b$1$2 Externí odkazy (Nadpis Externí odkazy)
 • (\n)(===?) *[Dd]alší +?čtení\b$1$2 Literatura (Nadpis Literatura)
 • (\n)(===?) *([Ss]ouvis(ej)?ící +?hesla|[Vv]iz +?t(aké|éž))\b$1$2 Související články (Nadpis Související články)

Poznámky[editovat | editovat zdroj]

 1. a b http://prirucka.ujc.cas.cz/?id=755
 2. Například: Internetová jazyková příručka [online]. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i, 2008–2021. Heslo software. 
 3. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an ao ap aq ar as at au av aw ax ay az Ve výrazu jsou některé mezery pevné, ale zobrazují se jako obyčejné.
 4. a b c
 5. Internetová jazyková příručka [online]. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i, 2008–2021. Heslo abchazský. 
 6. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an ao ap aq ar as at au av aw ax ay az Stručná učebnice spisovatelství aneb Ta naše čeština česká
 7. http://pravopisne.cz/2010/10/antedatovat-x-antidatovat/
 8. a b c d e Internetová jazyková příručka [online]. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i, 2008–2021. Heslo album. 
 9. http://prirucka.ujc.cas.cz/?id=101
 10. Internetová jazyková příručka [online]. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i, 2008–2021. Heslo expertiza. 
 11. a b c Internetová jazyková příručka [online]. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i, 2008–2021. Heslo Falklandy. 
 12. a b c d e f g h i j k l m n o p q Wikipedie:Pravopisné rady
 13. http://pravopisne.cz/2015/01/implementace-x-inplementace/
 14. Internetová jazyková příručka [online]. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i, 2008–2021. Heslo interview. 
 15. a b c Internetová jazyková příručka [online]. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i, 2008–2021. Heslo kasárna.  Internetová jazyková příručka [online]. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i, 2008–2021. Heslo kasárny. 
 16. a b
 17. a b c d e f g h http://pravopisne.cz/2015/02/plazma-x-plasma/
 18. Internetová jazyková příručka [online]. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i, 2008–2021. Heslo naších. 
 19. http://pravopisne.cz/2014/08/opomijeny-%C3%97-opominany/
 20. http://prirucka.ujc.cas.cz/?id=150#nadpis13
 21. a b c d http://prirucka.ujc.cas.cz/?id=125
 22. Internetová jazyková příručka [online]. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i, 2008–2021. Heslo práce. 
 23. Internetová jazyková příručka [online]. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i, 2008–2021. Heslo protěžovat. 
 24. Internetová jazyková příručka [online]. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i, 2008–2021. Heslo ředitel. 
 25. Internetová jazyková příručka [online]. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i, 2008–2021. Heslo tanzanský. 
 26. http://pravopisne.cz/2010/10/vymytit-%C3%97-vymitit/
 27. Internetová jazyková příručka [online]. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i, 2008–2021. Heslo zapřičinit. 
 28. a b c d e
 29. a b http://prirucka.ujc.cas.cz/?id=370
 30. Internetová jazyková příručka [online]. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i, 2008–2021. Heslo Pobřeží slonoviny. 
 31. Internetová jazyková příručka [online]. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i, 2008–2021. Heslo Tanzanie. 
 32. http://pravopisne.cz/2014/10/versailles-%C3%97-versailes/
 33. Internetová jazyková příručka [online]. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i, 2008–2021. Heslo versailleský. 
 34. a b Internetová jazyková příručka [online]. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i, 2008–2021. Heslo Korea. 
 35. Internetová jazyková příručka [online]. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i, 2008–2021. Heslo městys. 
 36. Neopravují se slova, která jsou již někde výše; bcdf - neopravovat kódy barev; f - neopravovat „Schifffahrt“; l - neopravovat Eisschnelllauf; r - neopravovat hudební skupinu Riot grrrl aj.