Fyzikální konstanty

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání

Na této stránce je seznam fyzikálních konstant.

Tabulka[editovat | editovat zdroj]

Uvedené konstanty jsou z nejnovější adjustace CODATA z r. 2010. Zdroj: NIST.gov, zde.[1]

Čísla v závorce značí směrodatnou odchylku u posledních 2 platných číslic.

Veličina Symbol Hodnota (SI) Hodnota (jiný jednotkový systém)
Atomová hmotnostní konstanta m_\mathrm{u}\, 1,660 538 921(73)×10-27 kg 1 u = 1 Da
Avogadrova konstanta N_\mathrm{A}, L \, 6,022 141 29(27)×1023 mol−1 -
Bohrův magneton \mu_\mathrm{B} = e \hbar / 2 m_\mathrm{e} 927,400 968(20)×10-26 J·T-1 -
Bohrův poloměr atomu a_0 = \alpha / 4 \pi R_\infin \, 0,529 177 210 92(17)×10-10 m -
Boltzmannova konstanta k = R / N_\mathrm{A} \, 1,380 6488(13)×10-23 J·K-1 8,617 343(15)×10-5 eV·K-1
Comptonova vlnová délka \lambda_\mathrm{C} = h/ m_\mathrm{e} c \, 2,426 310 2389(16)×10-12 m -
Coulombova konstanta \kappa = 1 / 4\pi\varepsilon_0 = \mu_0 c^2 / 4\pi \, 8,987 742 438...×109 N·m2·C-2 (=kgm3s−4·A−2) (přesně)* -
Elementární náboj e \, 1,602 176 565(35)×10-19 C -
Faradayova konstanta F = N_\mathrm{A} e \, 96 485,3365(21) C·mol-1 -
Gravitační konstanta G \, 6,673 84(80)×10-11 m3·kg-1·s-2 -
Hubbleova konstanta (současná hodnota) H_0\, - 72,1(1,7) km·s-1·Mpc-1[2]
Impedance vakua Z_0 = \mu_0 c \, 376,730 313 461... m2·kg·s−3·A−2 (= Ω) (přesně)* -
Jaderný magneton \mu_\mathrm{N} = e \hbar / 2 m_\mathrm{p} \, 5,050 783 53(11)×10-27 J·T-1 -
Josephsonova konstanta K_{\mathrm J} = 2e/h \, 483 597,870(11)×109 Hz·V-1 -
Klidová energie elektronu m_\mathrm{e} c^2 \, 8,187 105 06(36)×10-14 J 0,510 998 928(11) MeV
Klidová energie neutronu  m_\mathrm{n} c^2 \, 1,505 349 631(66)×10-10 J 939,565 379(21) MeV
Klidová energie protonu m_\mathrm{p} c^2 \, 1,503 277 484(66)×10-10 J 938,272 046(21) MeV
Klidová hmotnost elektronu m_\mathrm{e} \, 9,109 382 91(40)×10-31 kg 0,511 MeVc−2
Klidová hmotnost neutronu m_\mathrm{n} \, 1,674 927 351(74)×10-27 kg 939,550 MeVc−2
Klidová hmotnost protonu m_\mathrm{p} \, 1,672 621 777(74)×10-27 kg 938,256 MeVc−2
Konstanta hustoty záření a = (8\pi^5/15) k^4 / h^3 c^3 = 4\sigma / c \, 7,565 731(27)×10−16 J·m−3·K−4 ×10−15 erg·cm−3·K−4
Konstanta jemné struktury \alpha = \mu_0 e^2 c / (2 h) = e^2 / (4 \pi \varepsilon_0 \hbar c) \, 7,297 352 5698(24) × 10-3 -
1 / \alpha\, 137,035 999 074(44) -
Molární plynová konstanta R = k N_\mathrm{A} \, 8,314 4621(75) J·K-1·mol-1 -
Normální tíhové zrychlení (na Zemi) g_0, g_\mathrm{n} 9,806 65 m·s-2 (přesně) -
Permeabilita vakua  \mu_0 \, 4π×10-7 N·A-2 = 1,2566 370 61...×10-6 N·A-2 (přesně)* -
Permitivita vakua \varepsilon_0 = 1 / ( \mu_0 c^2 )\, 8,854 187 817...×10-12 F·m-1 (přesně)* -
Planckův čas t_\mathrm{P} = \sqrt{\frac{\hbar G}{c^5}}\, 5,391 06(32)×10-44 s -
Planckova délka l_\mathrm{P} = \sqrt{\frac{\hbar G}{c^3}} \, 1,616 199(97) × 10-35 m -
Planckova energie E_\mathrm{P} = m_\mathrm{P} \cdot c^2 = \sqrt{\hbar c^5 \over G} 1,956 15(12)×109 J 1,220 932(73)×1019 GeV
Planckova hmotnost m_\mathrm{P} = \sqrt{\frac{\hbar c}{G}}\, 2,176 51(13)×10-8 kg -
Planckova hustota \rho_\mathrm{P} = {m_\mathrm{P} \over l_\mathrm{P}^3} = {c^5 \over \hbar G^2} 5,1556(12)×1096 kg·m-3 -
Planckova konstanta h \, 6,626 069 57(29)×10-34 J·s -
Planckova plocha A_\mathrm{P} = l_\mathrm{P}^2 = {\hbar G \over c^3} 2,6121(25)×10-70 m2 -
Planckova teplota T_\mathrm{P} = {E_\mathrm{P} \over k_{\rm B}} = {1 \over k_{\rm B}} \cdot \sqrt{\hbar c^5 \over G} 1,416 833(85)×1032 K -
Redukovaná Planckova konstanta \hbar = h / (2 \pi) 1,054 571 726(47)×10-34 J·s -
Rydbergova konstanta R_\infin = \alpha^2 m_\mathrm{e} c / 2h \, 10 973 731,568 539(55) m-1 -
Rychlost světla ve vakuu c \, 299 792 458 m·s-1 (přesně)* -
Stefanova-Boltzmannova konstanta \sigma = (\pi^2/60) k^4 / \hbar^3 c^2 \, 5,670 373(21)×10-8 W·m-2·K-4 ×10−5 erg·cm−2·K−4·s−1
Von Klitzingova konstanta R_{\mathrm K} = h / e^2 = \mu_0 c / 2 \alpha \, 25 812,807 4434(84) Ω -

(*) Hodnota dána definicí.

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. Peter J. Mohr, Barry N. Taylor, David B. Newel: CODATA Recommended Values of the Fundamental Physical Constants: 2010. PDF 15. březen 2012 (anglicky)
  2. J. Beringer et al. (Particle Data Group), 2012 Review of Particle Physics. 1.2. Astrophysical constants and parameters. Phys. Rev. D svazek 86, 010001 (2012) (anglicky)

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]