Fyzikální konstanty

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Na této stránce je seznam fyzikálních konstant.

Tabulka[editovat | editovat zdroj]

Uvedené konstanty pocházejí z adjustace CODATA z r. 2018,[1] respektující nové definice základních jednotek SI.

Čísla v závorce značí směrodatnou odchylku u posledních 2 platných číslic. Např. 5,391 16(13)×10−44 s = (5,391 16 ± 0,000 13)×10−44 s.

Veličina Symbol Hodnota (SI) Hodnota (jiný jednotkový systém)
Atomová hmotnostní konstanta 1,660 539 066 60(50)×10−27 kg 1 u = 1 Da (přesně)
Avogadrova konstanta 6,022 140 76×1023 mol−1 (přesně) -
Bohrův magneton 927,401 007 83(28)×10−26 J·T−1 5,788 381 8060(17)×10−5 eV·T−1
Bohrův poloměr 0,529 177 210 903(80)×10−10 m -
Boltzmannova konstanta 1,380 649×10−23 J·K−1 (přesně) 8,617 333 262…×10−5 eV·K−1 (přesně)*
Comptonova vlnová délka 2,426 310 238 67(73)×10−12 m -
Coulombova konstanta 8,987 551 7923(13) ×109 N·m2·C−2 (=kgm3s−4·A−2) -
Elementární náboj 1,602 176 634×10−19 C (přesně) -
Faradayova konstanta 96 485,332 12… C·mol−1 (přesně)* -
Gravitační konstanta 6,674 30(15)×10−11 m3·kg−1·s−2 -
Hubbleova konstanta (současná hodnota) - 67,4(5) km·s−1·Mpc−1 [2]
Impedance vakua 376,730 313 668(57) m2·kg·s−3·A−2 (= Ω) -
Jaderný magneton 5,050 783 7461(15)×10−27 J·T−1 3,152 451 258 44(96)×10−8 eV·T−1
Josephsonova konstanta 483 597,848 4…×109 Hz·V−1 (přesně)* -
Klidová energie elektronu 8,187 105 7769(25)×10−14 J 0,510 998 950 00(15) MeV
Klidová energie neutronu 1,505 349 762 87(86)×10−10 J 939,565 420 52(54) MeV
Klidová energie protonu 1,503 277 615 98(46)×10−10 J 938,272 088 16(29) MeV
Klidová hmotnost elektronu 9,109 383 7015(28)×10−31 kg 5,485 799 090 65(16)×10−4 u
Klidová hmotnost neutronu 1,674 927 498 04(95)×10−27 kg 1,008 664 915 95(49) u
Klidová hmotnost protonu 1,672 621 923 69(51)×10−27 kg 1,007 276 466 621(53) u
Konstanta hustoty záření 7,565 733 250…×10−16 J·m−3·K−4 (přesně)* -
Konstanta jemné struktury 7,297 352 5693(11)×10−3 -
137,035 999 084(21) -
kvantum magnetického toku 2,067 833 848…×10−15 Wb (přesně)* -
kvantum elektrické vodivosti 7,748 091 729…×10−5 S (přesně)* -
Molární hmotnostní konstanta 0,999 999 999 65(30)×10−3 kg·mol−1 -
Molární plynová konstanta 8,314 462 618… J·K−1·mol−1 (přesně)* -
Normální tíhové zrychlení (na Zemi) 9,806 65 m·s−2 (přesně) -
Permeabilita vakua 1,256 637 062 12(19)×10−6 N·A−2 -
1,000 000 000 55(15) N·A−2 -
Permitivita vakua 8,854 187 8128(13)×10−12 F·m−1 -
Planckův čas 5,391 247(60)×10−44 s -
Planckova délka 1,616 255(18)×10−35 m -
Planckova energie 1,956 081(22)×109 J 1,220 890(14)×1019 GeV
Planckova hmotnost 2,176 434(24)×10−8 kg -
Planckova hustota 5,154 85(23)×1096 kg·m−3 -
Planckova konstanta 6,626 070 15×10−34 J·s (přesně) -
Planckova plocha 2,612 280(57)×10−70 m2 -
Planckova teplota 1,416 784(16)×1032 K -
Redukovaná Planckova konstanta 1,054 571 817…×10−34 J·s (přesně)* -
Rydbergova konstanta 10 973 731,568 160(21) m−1 -
Rychlost světla ve vakuu 299 792 458 m·s−1 (přesně) -
Stefanova–Boltzmannova konstanta 5,670 374 419…×10−8 W·m−2·K−4 (přesně)* -
Von Klitzingova konstanta 25 812,807 45… Ω (přesně)* -

(*) Přesná hodnota je dána definicí a je vyjádřitelná s libovolným počtem platných číslic.

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. Adjustace konstant CODATA 2018. NIST, 2019. Dostupné online (anglicky)
  2. TANABASHI, M, et al. (Particle Data Group). The Review of Particle Physics. Kapitola 1.2. Astrophysical Constants and Parameters. Phys. Rev. D [online]. American Physical Society, 17. srpen 2018, 2019 update 2019-12-06. Svazek 98: 030001. Dostupné online. PDF (2019 update) [1]. ISSN 2470-0029. DOI 10.1103/PhysRevD.98.030001. (anglicky) 

Literatura[editovat | editovat zdroj]

  • KARSHENBOIM, Savely G.; MOHR, Peter J.; NEWELL, David B. Advances in Determination of Fundamental Constants. Journal of Physical and Chemical Reference Data [online]. 14. červenec 2015. Svazek 44, čís. 3:031101. Přehled dosaženého pokroku v přesnosti určení základních konstant. Dostupné online. PDF [2]. ISSN 1529-7845. DOI 10.1063/1.4926575. (anglicky) 

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]