Impedance vakua

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Jump to navigation Jump to search

Impedance vakua (někdy s přívlastky charakteristická či vlnová) je fyzikální konstanta vyjadřující poměr intenzit elektrického pole a magnetického pole v rovinné elektromagnetické vlně v prázdném prostoru. Značí se a má stejný rozměr jako elektrický odpor, takže její základní jednotkou v soustavě SI je ohm. Z Maxwellových rovic plyne její vztah k dalším vlastnostem vakua

kde je permeabilita vakua, je permitivita vakua a je rychlost světla ve vakuu. Konstanty a mají v současném systému SI přesnou hodnotu, která vyplývá z definic jednotek metr a ampér. Hodnota impedance vakua je proto přesně[1]

V nové soustavě SI (pravděpodobně od roku 2015) bude definice ampéru odvozena od elementárního náboje místo permeability vakua. Konstanta bude svázána s hodnotou konstanty jemné struktury vztahem

kde je Planckova konstanta a je von Klitzingova konstanta. Žádnou volbou jednotek nelze ovlivnit hodnotu bezrozměrné konstanty , která proto podléhá nejistotě měření, jež podle posledních dat činí .[2] Stejnou relativní nejistotou bude v novém systému zatížena hodnota impedance vakua.

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. 2014 CODATA recommended values, characteristic impedance of vacuum
  2. 2014 CODATA recommended values, fine-structure constant