Wikipedista:JOb

    Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

    Teď, když jsem rok v důchodu (ale učím přesně totéž co předtím), mám hezkou záminku věnovat se víc Wikipedii než dřív. Dal bych rád do pořádku především věci kolem termodynamiky (už proto, že ji přednáším, a tak vím od posluchačů, čemu nerozumějí nebo co si vykládají nesprávně). --JOb 3. 2. 2009, 20:31 (UTC)

    Po dalších létech (v důchodu, leč pořád s přednáškami na MFF UK) jsem i členem-expertem v nadnárodních ISO, IEC a německé DIN. Loni jsem byl v IEC zvolen a jmenován předsedou Technické komise IEC TC 25 Physical quantities and units, a letos jsem byl vyznamenán cenou AWARD 1906 (to byla IEC založena) za úspěšnou práci. Redigujeme zejména sérii ISO/IEC 80000 Physical quantities and units a první díly Mezinárodního elektrotechnického slovníku IEV (tj. IEC 60050-101 až 191). Spolupracuji dále s naším ÚNMZ, kde jsem předsedou komise TNK 12 (Veličiny a jednotky) a členem TNK 4 (Aplikace statistických metod), TNK 21 (Terminologie v elektrotechnice) a TNK 144 (Terminologie: principy a koordinace). Zastupuji pravidelně IEC na výročních jednáních CCU o nových definicích fyzikálních jednotek na BIPM v Sèvres. Rád bych prospěl naší Wikipedii, protože se mi velice líbí jak její ideje, tak i jejich realizace u nás. JOb (diskuse) 10. 11. 2013, 16:45 (UTC)