Šablona:Infobox - chemická sloučenina

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
{{{název}}}
[[Soubor:{{{obrázek}}}|{{{velikost obrázku}}}|{{{popisek}}}]]
{{{popisek}}}
[[Soubor:{{{obrázek2}}}|{{{velikost obrázku2}}}|alt={{{popisek2}}}]]
{{{popisek2}}}
[[Soubor:{{{obrázek3}}}|{{{velikost obrázku3}}}|alt={{{popisek3}}}]]
{{{popisek3}}}
Obecné
Systematický název{{{systematický název}}}
Triviální název{{{triviální název}}}
Ostatní názvy{{{ostatní názvy}}}
Latinský název{{{latinský název}}}
Anglický název{{{anglický název}}}
Německý název{{{německý název}}}
Funkční vzorec{{{funkční vzorec}}}
Sumární vzorec{{{sumární vzorec}}}
Vzhled{{{vzhled}}}
Identifikace
Registrační číslo CAS{{{číslo CAS}}}
{{{další čísla CAS}}}
EC-no (EINECS/ELINCS/NLP){{{číslo EINECS}}}
Indexové číslo{{{indexové číslo}}}
Číslo EC (enzymy){{{číslo EC}}}
PubChem{{{PubChem}}}
ChEBI{{{ChEBI}}}
UN kód{{{UN kód}}}
SMILES{{{SMILES}}}
InChIInChI={{{InChI}}}
Číslo RTECS{{{číslo RTECS}}}
Vlastnosti
Molární hmotnost{{{molární hmotnost}}}
Molární koncentrace cM{{{molární koncentrace}}}
Molární objem VM{{{molární objem}}}
Teplota tání{{{teplota tání}}}
Teplota varu{{{teplota varu}}}
Teplota sublimace{{{teplota sublimace}}}
Teplota rozkladu{{{teplota rozkladu}}}
Teplota změny krystalové modifikace{{{teplota změny modifikace}}}
Teplota skelného přechodu{{{teplota skelného přechodu}}}
Teplota dehydratace{{{teplota dehydratace}}}
Hustota{{{hustota}}}
Viskozita{{{viskozita}}}
Dynamický viskozitní koeficient{{{dynamický viskozitní koeficient}}}
Kinematický viskozitní koeficient{{{kinematický viskozitní koeficient}}}
Index lomu{{{index lomu}}}
Tvrdost{{{tvrdost}}}
Kritická teplota Tk{{{kritická teplota}}}
Kritický tlak pk{{{kritický tlak}}}
Kritická hustota{{{kritická hustota}}}
Teplota trojného bodu T3{{{teplota trojného bodu}}}
Tlak trojného bodu p3{{{tlak trojného bodu}}}
Disociační konstanta pKa{{{pKa}}}
Disociační konstanta pKb{{{pKb}}}
Autoionizační konstanta Ks{{{autoionizační konstanta}}}
Rozpustnost ve vodě{{{rozpustnost}}}
Rozpustnost v polárních
rozpouštědlech
{{{rozpustnost polární}}}
Rozpustnost v nepolárních
rozpouštědlech
{{{rozpustnost nepolární}}}
Součin rozpustnosti{{{součin rozpustnosti}}}
Parametr rozpustnosti δ{{{parametr rozpustnosti}}}
Ebulioskopická konstanta Ke{{{ebulioskopická konstanta}}}
Kryoskopická konstanta Kk{{{kryoskopická konstanta}}}
Relativní permitivita εr{{{relativní permitivita}}}
Tlak páry{{{tlak páry}}}
Van der Waalsovy konstanty stavové rovnice{{{Van der Waalsovy konstanty}}}
Izoelektrický bod{{{izoelektrický bod}}}
Součinitel elektrické vodivosti{{{součinitel elektrické vodivosti}}}
Součinitel tepelné vodivosti{{{součinitel tepelné vodivosti}}}
Součinitel elektrického odporu{{{součinitel elektrického odporu}}}
Součinitel délkové roztažnosti{{{součinitel délkové roztažnosti}}}
Součinitel objemové roztažnosti{{{součinitel objemové roztažnosti}}}
Měrná magnetická susceptibilita{{{měrná magnetická susceptibilita}}}
Měrná elektrická vodivost{{{měrná vodivost}}}
Měrný elektrický odpor{{{měrný elektrický odpor}}}
Ionizační energie{{{ionizační energie}}}
Povrchové napětí{{{povrchové napětí}}}
Průměrný výskyt{{{průměrný výskyt}}}
Rychlost zvuku{{{rychlost zvuku}}}
Struktura
Optická otáčivost{{{optická otáčivost}}}
Krystalová struktura{{{krystalová struktura}}}
Hrana krystalové mřížky{{{hrana mřížky}}}
Koordinační geometrie{{{koordinační geometrie}}}
Tvar molekuly{{{tvar molekuly}}}
Dipólový moment{{{dipólový moment}}}
Termodynamické vlastnosti
Standardní slučovací entalpie ΔHf°{{{standardní slučovací entalpie}}}
Standardní molární spalná entalpie ΔH°sp{{{standardní molární spalná entalpie}}}
Entalpie tání ΔHt{{{entalpie tání}}}
Entalpie varu ΔHv{{{entalpie varu}}}
Entalpie rozpouštění ΔHrozp{{{entalpie rozpouštění}}}
Entalpie sublimace ΔHsub{{{entalpie sublimace}}}
Entalpie změny modifikace ΔHα→β{{{entalpie změny modifikace}}}
Standardní molární entropie S°{{{standardní molární entropie}}}
Standardní slučovací Gibbsova energie ΔGf°{{{standardní slučovací Gibbsova energie}}}
Měrné teplo{{{měrné teplo}}}
Izobarické měrné teplo cp{{{izobarické měrné teplo}}}
Izochorické měrné teplo cV{{{izochorické měrné teplo}}}
Bezpečnost
{{{symboly nebezpečí GHS}}}
H-věty{{{H-věty}}}
P-věty{{{P-věty}}}
{{{symboly nebezpečí}}}
R-věty{{{R-věty}}}
S-věty{{{S-věty}}}
NFPA 704{{{NFPA 704}}}
Teplota vzplanutí{{{teplota vzplanutí}}}
Teplota hoření{{{teplota hoření}}}
Teplota vznícení{{{teplota vznícení}}}
Meze výbušnosti{{{meze výbušnosti}}}
Není-li uvedeno jinak, jsou použity
jednotky SI a STP (25 °C, 100 kPa).

Některá data mohou pocházet z datové položky.
«název»
«popisek»
«popisek»
«popisek2»
«popisek2»
«popisek3»
«popisek3»
Obecné
Systematický název«systematický název»
Triviální název«triviální název»
Ostatní názvy«ostatní názvy»
Latinský název«latinský název»
Anglický název«anglický název»
Německý název«německý název»
Funkční vzorec«funkční vzorec»
Sumární vzorec«sumární vzorec»
Vzhled«vzhled»
Identifikace
Registrační číslo CAS«číslo CAS»
«další čísla CAS»
EC-no (EINECS/ELINCS/NLP)«číslo EINECS»
Indexové číslo«indexové číslo»
Číslo EC (enzymy)«číslo EC»
PubChem«PubChem»
ChEBI«ChEBI»
UN kód«UN kód»
SMILES«SMILES»
InChIInChI=«InChI»
Číslo RTECS«číslo RTECS»
Vlastnosti
Molární hmotnost«molární hmotnost»
Molární koncentrace cM«molární koncentrace»
Molární objem VM«molární objem»
Teplota tání«teplota tání»
Teplota varu«teplota varu»
Teplota sublimace«teplota sublimace»
Teplota rozkladu«teplota rozkladu»
Teplota změny krystalové modifikace«teplota změny modifikace»
Teplota skelného přechodu«teplota skelného přechodu»
Teplota dehydratace«teplota dehydratace»
Hustota«hustota»
Viskozita«viskozita»
Dynamický viskozitní koeficient«dynamický viskozitní koeficient»
Kinematický viskozitní koeficient«kinematický viskozitní koeficient»
Index lomu«index lomu»
Tvrdost«tvrdost»
Kritická teplota Tk«kritická teplota»
Kritický tlak pk«kritický tlak»
Kritická hustota«kritická hustota»
Teplota trojného bodu T3«teplota trojného bodu»
Tlak trojného bodu p3«tlak trojného bodu»
Disociační konstanta pKa«pKa»
Disociační konstanta pKb«pKb»
Autoionizační konstanta Ks«autoionizační konstanta»
Rozpustnost ve vodě«rozpustnost»
Rozpustnost v polárních
rozpouštědlech
«rozpustnost polární»
Rozpustnost v nepolárních
rozpouštědlech
«rozpustnost nepolární»
Součin rozpustnosti«součin rozpustnosti»
Parametr rozpustnosti δ«parametr rozpustnosti»
Ebulioskopická konstanta Ke«ebulioskopická konstanta»
Kryoskopická konstanta Kk«kryoskopická konstanta»
Relativní permitivita εr«relativní permitivita»
Tlak páry«tlak páry»
Van der Waalsovy konstanty stavové rovnice«Van der Waalsovy konstanty»
Izoelektrický bod«izoelektrický bod»
Součinitel elektrické vodivosti«součinitel elektrické vodivosti»
Součinitel tepelné vodivosti«součinitel tepelné vodivosti»
Součinitel elektrického odporu«součinitel elektrického odporu»
Součinitel délkové roztažnosti«součinitel délkové roztažnosti»
Součinitel objemové roztažnosti«součinitel objemové roztažnosti»
Měrná magnetická susceptibilita«měrná magnetická susceptibilita»
Měrná elektrická vodivost«měrná vodivost»
Měrný elektrický odpor«měrný elektrický odpor»
Ionizační energie«ionizační energie»
Povrchové napětí«povrchové napětí»
Průměrný výskyt«průměrný výskyt»
Rychlost zvuku«rychlost zvuku»
Struktura
Optická otáčivost«optická otáčivost»
Krystalová struktura«krystalová struktura»
Hrana krystalové mřížky«hrana mřížky»
Koordinační geometrie«koordinační geometrie»
Tvar molekuly«tvar molekuly»
Dipólový moment«dipólový moment»
Termodynamické vlastnosti
Standardní slučovací entalpie ΔHf°«standardní slučovací entalpie»
Standardní molární spalná entalpie ΔH°sp«standardní molární spalná entalpie»
Entalpie tání ΔHt«entalpie tání»
Entalpie varu ΔHv«entalpie varu»
Entalpie rozpouštění ΔHrozp«entalpie rozpouštění»
Entalpie sublimace ΔHsub«entalpie sublimace»
Entalpie změny modifikace ΔHα→β«entalpie změny modifikace»
Standardní molární entropie S°«standardní molární entropie»
Standardní slučovací Gibbsova energie ΔGf°«standardní slučovací Gibbsova energie»
Měrné teplo«měrné teplo»
Izobarické měrné teplo cp«izobarické měrné teplo»
Izochorické měrné teplo cV«izochorické měrné teplo»
Bezpečnost
GHS02 – hořlavé látky
GHS02
GHS03 – oxidační látky
GHS03
GHS06 – toxické látky
GHS06

(viz Chemické symboly nebezpečí GHS)
H-věty«H-věty»
P-věty«P-věty»
Oxidující
Oxidující (O)
Vysoce hořlavý
Vysoce hořlavý (F)
Vysoce toxický
Vysoce toxický (T+)

(viz Chemické symboly nebezpečí)
R-věty«R-věty»
S-věty«S-věty»
NFPA 704
 
 
 
 

(viz NFPA 704)
Teplota vzplanutí«teplota vzplanutí»
Teplota hoření«teplota hoření»
Teplota vznícení«teplota vznícení»
Meze výbušnosti«meze výbušnosti»
Není-li uvedeno jinak, jsou použity
jednotky SI a STP (25 °C, 100 kPa).

Některá data mohou pocházet z datové položky.

Infobox - chemická sloučenina může být použit pro stručnou charakteristiku chemické sloučeniny nebo polymeru.

Tento infobox patří pod WikiProjekt Chemie (viz další infoboxy a šablony).

Pokyny[editovat zdroj]

Všechny infoboxy chemických sloučenin je vhodné vyplňovat následujícím způsobem:

Použití[editovat zdroj]

Povinné parametry viz minimalistický náhled infoboxu vpravo nahoře

{{Infobox - chemická sloučenina
 | název = 
 | obrázek = 
 | velikost obrázku = 
 | popisek = 
 | obrázek2 = 
 | velikost obrázku2 = 
 | popisek2 = 
 | obrázek3 = 
 | velikost obrázku3 = 
 | popisek3 = 
 | systematický název = 
 | triviální název = 
 | ostatní názvy = 
 | latinský název = 
 | anglický název = 
 | německý název = 
 | funkční vzorec = 
 | sumární vzorec = 
 | vzhled = 
 | číslo CAS = 
 | další čísla CAS = 
 | číslo EINECS = 
 | indexové číslo = 
 | číslo EC = 
 | PubChem = 
 | ChEBI = 
 | UN kód = 
 | SMILES = 
 | InChI = 
 | číslo RTECS = 
 | molární hmotnost =  g/mol
 | molární koncentrace = &nbsp;mol/dm<sup>3</sup>
 | molární objem = &nbsp;dm<sup>3</sup>/mol
 | teplota tání = &nbsp;°C
 | teplota varu = &nbsp;°C
 | teplota sublimace = &nbsp;°C
 | teplota rozkladu = &nbsp;°C
 | teplota změny modifikace = &nbsp;°C
 | teplota skelného přechodu = &nbsp;°C
 | teplota dehydratace = &nbsp;°C
 | hustota = &nbsp;g/cm<sup>3</sup> (''teplota/skupenství'')
 | viskozita = 
 | dynamický viskozitní koeficient = &nbsp;cP
 | kinematický viskozitní koeficient = &nbsp;cS
 | index lomu = 
 | tvrdost = 
 | kritická teplota = &nbsp;°C
 | kritický tlak = &nbsp;kPa
 | kritická hustota = &nbsp;g/cm<sup>3</sup>
 | teplota trojného bodu = &nbsp;°C
 | tlak trojného bodu = &nbsp;kPa
 | pKa = 
 | pKb = 
 | autoionizační konstanta = 
 | rozpustnost = &nbsp;g/100&nbsp;ml
 | rozpustnost polární = &nbsp;g/100&nbsp;ml
 | rozpustnost nepolární = &nbsp;g/100&nbsp;ml
 | součin rozpustnosti = 
 | parametr rozpustnosti = &nbsp;J<sup>1/2</sup>·cm<sup>−3/2</sup>
 | ebulioskopická konstanta = &nbsp;kg·K/mol
 | kryoskopická konstanta = &nbsp;kg·K/mol
 | relativní permitivita = 
 | tlak páry = &nbsp;kPa
 | Van der Waalsovy konstanty = &nbsp;Pa·m<sup>6</sup>/mol<sup>2</sup>
 | izoelektrický bod = 
 | součinitel elektrické vodivosti = &nbsp;W·m<sup>−1</sup>·K<sup>−1</sup>
 | součinitel tepelné vodivosti = &nbsp;W·m<sup>−1</sup>·K<sup>−1</sup>
 | součinitel elektrického odporu = &nbsp;K<sup>−1</sup>
 | součinitel délkové roztažnosti = &nbsp;K<sup>−1</sup>
 | součinitel objemové roztažnosti = &nbsp;K<sup>−1</sup>
 | měrná magnetická susceptibilita = &nbsp;μm<sup>3</sup>/g
 | měrná vodivost = &nbsp;Sm<sup>−1</sup>
 | měrný elektrický odpor = &nbsp;Ωm
 | ionizační energie = &nbsp;eV
 | povrchové napětí = &nbsp;mN/m
 | průměrný výskyt = &nbsp;%
 | rychlost zvuku = &nbsp;m/s
 | optická otáčivost = 
 | krystalová struktura = 
 | hrana mřížky = 
 | koordinační geometrie = 
 | tvar molekuly = 
 | dipólový moment = &nbsp;10<sup>−30</sup> Cm
 | standardní slučovací entalpie = &nbsp;kJ/mol
 | standardní molární spalná entalpie = &nbsp;kJ/mol
 | entalpie tání = &nbsp;J/g
 | entalpie varu = &nbsp;J/g
 | entalpie rozpouštění = &nbsp;J/g
 | entalpie sublimace = &nbsp;J/g
 | entalpie změny modifikace = &nbsp;J/g
 | standardní molární entropie = &nbsp;J⋅K<sup>−1</sup>⋅mol<sup>−1</sup>
 | standardní slučovací Gibbsova energie = &nbsp;kJ/mol
 | měrné teplo = &nbsp;J⋅K<sup>−1</sup>⋅mol<sup>−1</sup>
 | izobarické měrné teplo = &nbsp;J⋅K<sup>−1</sup>⋅g<sup>−1</sup>
 | izochorické měrné teplo = &nbsp;J⋅K<sup>−1</sup>⋅g<sup>−1</sup>
 | symboly nebezpečí GHS = 
 | H-věty = 
 | P-věty = 
 | symboly nebezpečí = 
 | R-věty = 
 | S-věty = 
 | NFPA 704 = {{NFPA 704
 | zdraví = 
 | hořlavost = 
 | reaktivita = 
 | ostatní rizika = 
}}
 | teplota vzplanutí = &nbsp;°C
 | teplota hoření = &nbsp;°C
 | teplota vznícení = &nbsp;°C
 | meze výbušnosti = 
}}

Části infoboxu[editovat zdroj]

Související šablony[editovat zdroj]

Bez popisu.

Parametry šablony[Upravit strojový popis šablony]

Tato šablona upřednostňuje parametry formátované v bloku.

ParametrPopisTypStav
Nebyly uvedeny žádné parametry