Trojný bod

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Trojný bod je fyzikální pojem označující bod ve fázovém diagramu.

Příklad trojného bodu na fázovém diagramu.
I - pevná fáze
II - kapalná fáze
III - plynná fáze
a - křivka tání
b - křivka sublimace
c - křivka odpařování
T - trojný bod
K - kritický bod

Trojný bod udává teplotu a tlak, při kterých jsou v jednosložkovém systému v rovnováze současně tři fáze (např. pevná, kapalná a plynná) a systém nemá žádný stupeň volnosti. Na obrázku příkladu fázového diagramu je určen jako průsečík křivky tání, křivky nasycených par a sublimační křivky, tj. bod T.

Vlastnosti[editovat | editovat zdroj]

Označíme-li molární sublimační skupenské teplo , molární skupenské teplo vypařování a molekulové skupenské teplo tání , pak v trojném bodě platí

Tato rovnice je důsledkem první hlavní termodynamické věty, podle níž se teplo potřebné k přeměně pevné fáze na plynnou musí rovnat celkovému teplu, které je nutné k postupné přeměně pevné fáze na kapalnou a následně kapalné na plynnou. Z uvedené rovnice také vyplývá, že křivka sublimace je v blízkosti trojného bodu strmější než křivka sytých par.

Příklad[editovat | editovat zdroj]

Pro vodu tato rovnováha nastává při tlaku 611,7 Pa a teplotě 0,01 °C. Tato teplota odpovídá hodnotě 273,16 kelvinů.

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]