Přeskočit na obsah

Nepolární rozpouštědlo

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Nepolární rozpouštědla jsou rozpouštědla, která jsou tvořena nepolárními molekulami, tedy molekulami s nulovým dipólovým momentem a nízkou dielektrickou konstantou. Rozdíl elektronegativit vázaných prvků je nižší než 0,4. Při rozpouštění nesmí v rozpouštědle ani v rozpouštěné látce dojít k chemické reakci, která by ovlivnila jejich složení. Nepolární rozpouštědla jsou nemísitelná s vodou a jsou používaná pro rozpouštění nepolárních sloučenin.

Mezi nejčastěji používaná nepolární rozpouštědla patří organické sloučeniny - tetrachlormethan (CCl4), diethylether (CH3CH2OCH2CH3) a benzen (C6H6). Benzen se chová jako úplný opak elektrického dipólu a je proto ideální pro rozpouštění nepolárních látek. Hexan, který je celý složený jen z uhlovodíků, je nejméně polární rozpouštědlo. Obecně platí, že s rostoucím počtem uhlovodíkových skupin (CH2) ve sloučenině se dielektrická konstanta a tedy polarita sloučeniny snižuje.

Nepolární rozpouštědla jsou schopná rozpouštět oleje, tuky, vosky, kaučuk, přírodní pryskyřice i syntetické vysokomolekulární hmoty. Tedy látky, které jsou zpravidla nerozpustné ve vodě. Mezi dobrá rozpouštědla tuků a olejů patří chloroform, ether, benzen, methanol, benzín, cyklohexan, pentanol, tetrachlormethan, ethylenchlorid, aceton, methylenchlorid. Nepolárními rozpouštědly bývají v praxi často rozpouštěny například areny.

Nepolární aprotická rozpouštědla

[editovat | editovat zdroj]

Aprotická rozpouštědla jsou složena z molekul, které nemají funkční skupinu schopnou odštěpovat protony. Nejsou tedy schopné disociace. Zástupci nepolárních aprotických rozpouštědel jsou:

  • Halogenované uhlovodíky, které jsou buď zcela nepolární (tetrachlomethan) nebo pouze mírně polární (dichlormethan)
  • Zvláštní podskupinu halogenovaných uhlovodíků tvoří perfluorované uhlovodíky (hexafluorbenzen), které jsou nejen samy o sobě nepolární, ale také velmi obtížně polarizovatelné.

Vlastnosti nepolárních rozpouštědel

[editovat | editovat zdroj]
Rozpouštědlo Chemický vzorec Teplota varu Relativní permitivita Hustota Dipólový moment (D)
Hexan CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-CH3 69 °C 2,0 0,655 g/cm3 0,00 D
benzen C6H6 80 °C 2,3 0,879 g/cm3 0,00 D
toluen C6H5CH3 111 °C 2,4 0,867 g/cm3 0,36 D
1,4-dioxan (CH2CH2O)2 101 °C 2,3 1,033 g/cm3 0,45 D
chloroform CHCl3 61 °C 4,8 1,498 g/cm3 1,04 D
diethylether (CH3CH2)2O 35 °C 4,3 0,713 g/cm3 1,15 D

Související články

[editovat | editovat zdroj]

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Solvent na anglické Wikipedii.

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Lösungsmittel na německé Wikipedii.