Funkční skupina

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Molekula benzylacetátu s vyznačením základní části (žlutě) a funkční skupiny (zeleně)

V organické chemii je funkční skupina určitá skupina atomů v molekule, která jí přidává určité charakteristické vlastnosti. Stejná funkční skupina umožňuje stejné nebo podobné reakce nezávisle na délce molekuly, jejíž je částí. Podle funkční skupiny se organické sloučeniny dělí do charakteristických kategorií.

Základní funkční skupiny[editovat | editovat zdroj]

V tabulkách je přehled základních skupin, jejich struktura a výskyt. Detailnější názvosloví najdete v článcích, věnujících se příslušné skupině sloučenin.

Uhlovodíky[editovat | editovat zdroj]

Skupina Obecný vzorec Předpona Přípona Výskyt
Alkyl R- alkyl- -an Alkany
Alkenyl R-CH=CH- alkenyl- -en Alkeny
Alkynyl RC≡C- alkynyl- -yn Alkyny
Fenyl C6H5- fenyl- -benzen deriváty benzenu

Skupiny obsahující halogen[editovat | editovat zdroj]

Skupina Obecný vzorec Předpona Přípona Výskyt
Halogeno -X halogen- {alkyl}halogenid Halogenderiváty
Fluoro -F fluor- {alkyl}fluorid fluoroderiváty
Chloro -Cl chlor- {alkyl}chlorid chloroderiváty
Bromo -Br brom- {alkyl}bromid bromoderiváty
Jodo -I jod- {alkyl}jodid jododeriváty
Acylhalogenidová -C(=O)-X {acyl}halogenid halogenidy karboxylových kyselin

Skupiny obsahující kyslík[editovat | editovat zdroj]

Skupina Obecný vzorec Předpona Přípona Výskyt
Hydroxylová -OH hydroxy- -ol Alkoholy, hydroxykyseliny
Aldehydická -CH=O formyl- -al Aldehydy, aldehydokyseliny
Ketoskupina R1-C(=O)-R2 oxo- (keto-) -on Ketony, ketokyseliny
Karboxylová -C(=O)-OH karboxy- -karboxylová kyselina karboxylové kyseliny
Etherová -O- {alk(an)}oxy- {alkyl}{alkyl}ether Ethery
Hydroperoxidová -O-OH hydroperoxy- {alkyl}hydroperoxid organické peroxidy
Peroxidová -O-O- peroxy- {alkyl}peroxid organické peroxidy

Skupiny obsahující dusík[editovat | editovat zdroj]

Skupina Obecný vzorec Předpona Přípona Výskyt
Aminoskupina -N< amino- -amin Aminy, aminokyseliny
Amidová -C(=O)-N< karboxamido- -amid Amidy karboxylových kyselin
Azoskupina -N=N- azo- -diazen azosloučeniny
Imidová -C(=O)-NH-C(=O)- imido- -imid Imidy karboxylových kyselin
Iminová -C(=N-)- imino- -imin Iminy
Nitrilová -C≡N kyano- -nitril, -kyanid Nitrily
Nitroskupina -NO2 nitro- Nitrosloučeniny
Nitrososkupina -NO nitroso- Nitrososloučeniny
Pyridylová -C5H6N pyridin-2/3/4-yl -pyridin Deriváty pyridinu

Skupiny obsahující síru[editovat | editovat zdroj]

Skupina Obecný vzorec Předpona Přípona Výskyt
Sulfonylová -SO2- sulfonyl- -sulfon Sulfony
Sulfonová -SO3H sulfo- -sulfonová kyselina sulfonové kyseliny
Thioetherová -S- -sulfid thioethery
Sulfinylová -S(=O)- sulfinyl- -sulfoxid sulfoxidy
Sulfanylová

(zastarale též sulfhydryl)

-SH sulfanyl- (merkapto-) -thiol thioly

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]