Pyridin

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Pyridin
Model molekuly pyridinu

Model molekuly pyridinu

Schematický vzorec pyrydinu

Schematický vzorec pyrydinu

Obecné
Systematický název azabenzen
Triviální název pyridin, azin
Ostatní názvy azabenzol
Sumární vzorec C5H5N
Vzhled bezbarvá kapalina
Identifikace
Registrační číslo CAS
EC-no (EINECS/ELINCS/NLP) 203-809-9
Indexové číslo 613-002-00-7
Vlastnosti
Molární hmotnost 79,1 g/mol
Teplota tání −42 °C
Teplota varu 115 °C
Hustota 0,982 g/cm3
Viskozita 0,94 cP (20 °C)
Rozpustnost ve vodě mísitelný
Struktura
Dipólový moment 2,2 D (20 °C)
Bezpečnost
GHS02 – hořlavé látky
GHS02
GHS07 – dráždivé látky
GHS07
H-věty H225 H332 H312 H302
Vysoce hořlavý
Vysoce hořlavý (F)
Zdraví škodlivý
Zdraví škodlivý (Xn)
R-věty R11 R20/21/22
S-věty (S2) S26 S28
Teplota vzplanutí 21 °C
Není-li uvedeno jinak, jsou použity
jednotky SI a STP (25 °C, 100 kPa).
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Pyridin C5H5N (zkratka py vystupuje-li jako ligand) je organická aromatická heterocyklická sloučeninina uhlíku, vodíku a dusíku. Za normálních podmínek se jedná o charakteristicky zapáchající, bezbarvou, hořlavou kapalinu mísitelnou s vodou a ethanolem. Jeho hydrogenací za zvýšené teploty a katalýzy niklem vzniká piperidin.

Surový získaný z hnědého uhlí je tmavohnědá kapalina, hořlavá a s hustotou 0,995 g/cm3. Destilační křivka je 95–200 °C. Výpary jsou zdraví škodlivé. Bod vzplanutí je 20 °C. Velmi špatně jdou elektrofilní substituce, protože pyridinové jádro je velmi dezaktivované. Výborně však probíhají nukleofilní substituce, například s amidem sodným. Každá nová částice však vstupuje do polohy ortho.

Využití[editovat | editovat zdroj]

  • k denaturaci
  • v gumárenském průmyslu
  • při výrobě laků
  • při výrobě plastických hmot
  • ve farmaceutickém průmyslu
  • v průmyslu textilním
  • v koželužství

Rizika[editovat | editovat zdroj]

  • Při nadměrném vdechovaní pyridinu hrozí onemocnění v podobě astmatu (90%). Pokud je pyridin 30% a výše, nemusí člověk vdechovat pyridin nadměrně, stačí nepatrné nadechnutí a riziko astmatu je stejně velké, jakoby to bylo při 10% roztocích.[ujasnit][zdroj?]

Literatura[editovat | editovat zdroj]

  • Červinka O., Dědek V., Ferles M.: Organická chemie, druhé přepracované vydání, SNTL, Praha