Portál:Chemie

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání
Science-symbol-2.png

Portál chemie

Nuvola apps kalzium.png
Vítejte v portálu chemie. Chemie, původně z arabštiny al-kimijá (alchymie), je přírodní věda. Dnešní moderní chemie se soustředí na studium látek na zemi a vztahy mezi nimi. Chemie se také zabývá složením, strukturou a vlastnostmi chemických sloučenin a jejich přeměnami. Při studiu hmoty chemie zkoumá vzájemné energetické působení mezi částicemi. Chemikové často studují, jak molekuly vznikají z atomů a jak na sebe molekuly vzájemně působí.


Distillation by Retort.png
Navigace v portálu: V odstavci zajímavosti naleznete zajímavé skutečnosti v oboru chemie. V odstavci oceněný článek naleznete úryvek z článku, který získal získal ocenění dobrý nebo nejlepší článek. Pod tímto odstavcem se nachází úryvek ze životopisu slavného chemika, který se zasloužil o rozvoj chemie. Níže leží obrázek, vzorec a rovnice měsíce. Ve druhém sloupci jsou vypsány kategorie, které spadají pod obor chemie, upozornění pro chemiky na existenci WikiProjektu chemie, chemická WikiOcenění a nové chemické články. Pod oběma sloupci se nachází periodická tabulka. Úplně na konci jsou informace pro chemiky, co je třeba udělat.
Info icon.png

Zajímavosti

Víte, že:

... soli alkalických kovů a kovů alkalických zemin barví plamen?

... nitrační směs je označení pro směs koncentrované kyseliny dusičné a koncentrované kyseliny sírové, v níž jsou obě tyto kyseliny v hmotnostním poměru 1:2?

... ve vesmíru připadne 300 miliard atomů vodíku na jeden atom zlata?

... české anorganické názvosloví vymyslel Emil Votoček?

... zatím jsou známy pouze 3 oxidy s prvkem v nejvyšším oxidačním čísle, a to oxid osmičelý, oxid rutheničelý a oxid xenoničelý.
Gold piece.png Silver piece.png

Oceněný článek

Chloroplasty měříku příbuzného v optickém mikroskopu.

Fotosyntéza (z řeckého fós, fótos – „světlo“ a synthesis – „shrnutí“, „skládání“) je biochemický proces, při kterém se mění přijatá energie světelného záření na energii chemických vazeb. Využívá světelného, např. slunečního, záření a tepla k tvorbě (syntéze) energeticky bohatých organických sloučenincukrů – z jednoduchých anorganických látek – oxidu uhličitého (CO2) a vody.

Proces probíhá v chloroplastech díky fotosyntetickým barvivům, zejména chlorofylu. Organismy, které zajišťují svoji potřebu energie pomocí fotosyntézy, se nazývají autotrofní resp. autofototrofní. Mezi fotosyntetizující organismy patří především o zelené rostliny a některé druhy baktérií, sinic, ruduch, obrněnek, skrytěnek, hnědých řas, krásnooček a zelených řas.

Fotosyntéza je složitý, několikastupňový proces a některé otázky týkající se jejího průběhu dosud nejsou dostatečně objasněny. Průběh se dělí do dvou fází. Ve světelné fázi barevné pigmenty pohlcují světlo, z něhož získávají energii pro následné děje. V této fázi dochází k rozkladu vody a uvolnění kyslíku, který pak využívají i jiné organismy k dýchání. Biochemické děje v temnostní fázi již světlo nepotřebují, ale využívají energii, která z něj byla ve světelné fázi získána. V této fázi dochází k zabudování oxidu uhličitého do molekul cukrů, které dále slouží buď jako zásobárna a zdroj energie, nebo jako stavební složky pro tvorbu složitějších molekul (polysacharidů, glykosidů aj.). Procesy temnostní fáze probíhají v cyklech a liší se podle druhu organismu.

Celkový průběh fotosyntézy shrnuje rovnice:

6 CO2 + 6 H2O → C6H12O6 + 6 O2

Další oceněné články
Antoine lavoisier.jpg

Chemik

Marie Curie.jpg

Maria Skłodowska-Curie (7. listopadu 1867 Varšava4. července 1934 Sancellemoz, Francie), počeštěně též Marie Curie-Sklodowská (a zvláště v zahraničí se uvádí opačné pořadí rodného a provdaného příjmení) byla významná vědkyně polského původu, která většinu života působila ve Francii. Zabývala se výzkumy v oblasti fyziky a chemie.

K jejím největším úspěchům patří:

Pod jejím osobním vedením byly též prováděny první výzkumy léčby rakoviny pomocí radioaktivity.

Dvakrát byla vyznamenána Nobelovou cenou. Poprvé v roce 1903 z fyziky spolu s manželem Pierrem Curie za výzkumy radioaktivity a jejím objevitelem Henri Becquerelem, a podruhé v roce 1911 z chemie za izolaci čistého radia.

Crystal 128 xpaint.png

Obrázek

Nuvola apps kalzium.png

Vzorec

Terpy.JPG

Strukturní vzorec terpyridinu (zkr. terpy)
Nuvola apps kmessedwords.png

Rovnice

CH3CH2OH + 2 HI → CH3CH3 + I2 + H2O
Laboratorní příprava ethanu


CHCl3 + NH3 + 4 KOH → 3 KCl + 4 H2O + KCN
Příprava kyanidu draselného z chloroformu, amoniaku a hydroxidu draselného
Benzaldehyde-chemical-amygdalin.png
Amygdalin je schopný se štěpit nižšími enzymy za vzniku benzaldehydu, kyseliny kyanovodíkové a dvou molekul glukózy.
Kategorie.gif

Chemické kategorie

Crystal Clear app error.png

Wikiprojekt chemie

WikiProjekt chemie je hlavní stan chemiků na Wikipedii. Zde se koordinují snahy pisatelů chemických článků, domlouvají pravidla a úzy tvorby článků a případně se zde upozorňuje na potřebné články či články vyžadující superurgentní úpravy. Je to tedy jakási hlavní diskuzní strana chemiků na Wikipedii.
Goldenwiki 2.png

Chemická WikiOcenění

The Chemistry trophy.JPG
Lavoisierova trofej za chemii

Toto vyznamenání se uděluje za rozšiřování článků o chemii nebo za zakládaní chemických pahýlů. Pravidla pro udělení zde.

Barnstar-chemistry.PNG
Nobelova cena za chemii

Toto vyznamenání se uděluje za velmi významné rozšiřování nebo tvorbu článků na poli chemie. Pravidla pro udělení zde.

Wiki gold medal chemistry.PNG
Chemická medaile
Toto vyznamenání se uděluje uživatelům, kteří významně přispěli k rozvoji a zkvalitňování Portálu Chemie nebo WikiProjektu Chemie. Pravidla pro udělení zde.
Nuvola apps kcmdrkonqi.png

Nové články

Nuvola devices blockdevice.png

Seznam

Nuvola apps korganizer.png

K práci

Toto je seznam článků, který má Wikipedistům na první pohled říct, které články je potřeba urgentně vytvořit nebo upravit. Pokud jste si všiml nějakého článku, který má nízkou kvalitu nebo zde chybí a chtěl byste požádat o jeho vylepšení nebo založení, napište prosím jeho název sem. Více chybějících článků lze najít také zde a zde.

Osobnosti

Anorganická chemie

Organická chemie

Fyzikální chemie

Biochemie

Analytická chemie

Ostatní


Portál chemie založil, Jirkathor (diskusní stránka).
O portál se stará Ondřej Mangl (CheMistЯ), s připomínkami a návrhy se prosím obraťte na jeho diskuzní stránku.