Livermorium

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání

Po

Lv

UnunpentiumLivermoriumUnunseptium

  odhad [Rn] 5f14 6d10 7s2 7p4 (založeno na poloniu)
A Lv
116
 
               
               
                                   
                                   
                                                               
                                                               
Obecné
Název (lat.), značka, číslo Livermorium (Livermorium), Lv , 116
Registrační číslo CAS 54100-71-9
Umístění v PSP skupina,

7. perioda, blok p

Char. skupina nespecifikováno
Hmotnostní zlomekzem. kůře {{{hmotnostní zlomek v zemské kůře}}} ppm
Konc. v mořské vodě {{{koncentrace v mořské vodě}}} mg/l
Počet přírodních izotopů {{{počet přírodních izotopů}}}
Vzhled {{{vzhled}}}
[[Soubor:|255px|]]
[[Soubor:{{{spektrum}}}|255px|Emisní spektrum]]
Atomové vlastnosti
Rel. at. hmotnost (293)
Atomový poloměr pm
Kovalentní poloměr {{{kovalentní poloměr}}} pm
van der Waalsův poloměr {{{van der waalsův poloměr}}} pm
Elektronová konfigurace odhad [Rn] 5f14 6d10 7s2 7p4 (založeno na poloniu)
Elektronů v hladinách {{{elektronů ve slupkách}}}
Oxidační číslo {{{oxidační čísla}}}
Fyzikální vlastnosti
Skupenství Pravděpodobně pevné
Krystalová struktura {{{krystalová struktura}}}
Hustota
Kritická hustota {{{kritická hustota}}} g cm−3
Tvrdost (Mohsova stupnice)
Magnetické chování {{{magnetické chování}}}
Měrná magnetická susceptibilita {{{magnetická susceptibilita}}}
Teplota tání °C ( K)
Teplota varu °C ( K)
Kritická teplota {{{kritická teplota c}}} °C ({{{kritická teplota k}}} K)
Teplota trojného bodu {{{teplota trojného bodu c}}} °C ({{{teplota trojného bodu k}}} K)
Teplota přechodu do supravodivého stavu {{{teplota supravodivosti}}}
Teplota změny krystalové modifikace {{{teplota změny modifikace}}}
Tlak trojného bodu {{{tlak trojného bodu}}} kPa
Kritický tlak {{{kritický tlak}}} kPa
Molární objem {{{molární objem}}} · 10−6 m3/mol
Dynamický viskozitní koeficient {{{dynamický viskozitní koef.}}}
Kinematický viskozitní koeficient {{{kinematický viskozitní koef.}}}
Tlak nasycené páry {{{tlak nasycené páry}}}
Rychlost zvuku {{{rychlost zvuku}}} m/s
Index lomu {{{index lomu}}}
Relativní permitivita {{{relativní permitivita}}}
Elektrická vodivost {{{elektrická vodivost}}} S·m−1
Měrný elektrický odpor {{{elektrický odpor}}}
Teplotní součinitel el. odporu {{{součinitel elektrického odporu}}}
Tepelná vodivost {{{tepelná vodivost}}} W·m−1·K−1
Povrchové napětí {{{povrchové napětí}}}
Termodynamické vlastnosti
Skupenské teplo tání
Specifické teplo tání {{{spec. teplo tání}}}
Skupenské teplo varu
Specifické teplo varu {{{spec. teplo varu}}}
Molární atomizační entalpie {{{molární atomizační entalpie}}}
Entalpie fázové přeměny modifikace {{{entalpie fázové přeměny modifikace}}}
absolutní entropie {{{absolutní entropie}}}
Měrná tepelná kapacita {{{měrná tepelná kapacita}}}
Molární tepelná kapacita
Spalné teplo na m³ {{{spalné teplo na m3}}}
Spalné teplo na kg {{{spalné teplo na kg}}}
Různé
Van der Waalsovy konstanty {{{van der Waalsovy konstanty}}}
Teplotní součinitel délkové roztažnosti {{{součinitel délkové roztažnosti}}}
Redoxní potenciál {{{elektrodový potenciál}}} V
Elektronegativita (Paulingova stupnice)
Ionizační energie
Iontový poloměr {{{iontový poloměr}}} pm
Bezpečnost


R-věty {{{R-věty}}}
S-věty {{{S-věty}}}
Není-li uvedeno jinak, jsou použity jednotky SI a STP.

Livermorium, chemická značka Lv, lat. Livermorium, (pův. ununhexium, lat. Ununhexium) je transuranprotonovým číslem 116.

Název[editovat | editovat zdroj]

V roce 2011 IUPAC předložila k veřejné diskusi své doporučení pojmenovat prvek livermorium na počest sídla ústavu Lawrence Livermore National Laboratory, kde v roce 1977 poprvé proběhl pokus o syntézu prvku. Návrh vychází z dohody objevitelů prvků 114 a 116 a jejich společného návrhu.[1][2][3] Ruští objevitelé předtím navrhovali jméno moscovium na počest Moskevské oblasti, kde leží sídlo Spojeného ústavu jaderných výzkumů v Dubně.[4] Nové jméno bylo oficiálně schváleno IUPAC 30. května 2012.[5][6]

Historie[editovat | editovat zdroj]

V roce 1999 oznámili vědci z Lawrence Berkeley National Laboratory objev prvků livermoria ununoctia, článek byl publikován v časopise Physical Review Letters. O rok později svůj objev stáhli zpět na základě faktu, že se přípravu nepovedlo provést v jiné laboratoři. V roce 2001 publikovali vědci ze Spojeného ústavu jaderných výzkumů v Dubně přípravu 292Lv ostřelováním atomů 248Cm atomy 48Ca,[7] pozdější analýzou byl výsledný izotop změněn na 293Lv (namísto 4 neutronů byly v reakci emitovány pouze 3):[8]

\,^{48}_{20}\mathrm{Ca} + \,^{248}_{96}\mathrm{Cm} \to \,^{296}_{116}\mathrm{Lv} ^{*} \to \,^{293}_{116}\mathrm{Lv} + 3\,^{1}_{0}\mathrm{n}

Jeho poločas rozpadu je 18 milisekund a rozpadá se na 288Fl. 11. května 2001 institut oznámil přípravu druhého atomu. Zjištěné vlastnosti potvrdily oblast zvýšené stability (tzv. ostrůvek stability).[8]

Známé izotopy[editovat | editovat zdroj]

Doposud jsou známy následující izotopy livermoria:

Izotop Rok objevu Použitá reakce Poločas rozpadu
290Lv 2002 249Cf(48Ca,3n) 7,1 ms
291Lv 2003 245Cm(48Ca,2n) 18 ms
292Lv 2004 248Cm(48Ca,4n) 18 ms
293Lv 2000 248Cm(48Ca,3n) 61 ms

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. IUPAC NEWS: Start of the Name Approval Process for the Elements of Atomic Number 114 and 116
  2. Livermore and Russian scientists propose new names for elements 114 and 116, PhysOrg, 1. 12. 2011 (anglicky)
  3. Jennifer Welsh: Two Elements Named: Livermorium and Flerovium, LiveScience, 2. 12. 2011 (anglicky)
  4. Российские физики предложат назвать 116 химический элемент московием. RIAnovosti, 26. 3. 2011 (rusky)
  5. Element 114 is Named Flerovium and Element 116 is Named Livermorium. IUPAC news, 30. května 2012 (anglicky)
  6. STARK, Anne M.: Livermorium and Flerovium join the periodic table of elements. PhysOrg, 31. května 2012 (anglicky)
  7. Oganessian, Yu. Ts.. Observation of the decay of ^{292}116. Physical Review C. 2000, roč. 63, s. 011301. DOI:10.1103/PhysRevC.63.011301.  
  8. a b J. B. Patin, K. J. Moody, M. A. Stoyer, J. F. Wild, D. A. Shaughnessy, N. J. Stoyer. Confirmed results of the 248Cm(48Ca,4n)292116 experiment. Lawrence Livermore National Laboratory, 19. listopad 2003. Dostupné online. (anglicky)