Rhodium

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání

Co

Rh

Ir

RutheniumRhodiumPalladium

  [Kr] 4d8 5s1
103 Rh
45
 
               
               
                                   
                                   
                                                               
                                                               
Obecné
Název (lat.), značka, číslo Rhodium (Rhodium), Rh , 45
Registrační číslo CAS 7440-16-6
Umístění v PSP 9 skupina,

5. perioda, blok d

Char. skupina Přechodné kovy
Hmotnostní zlomekzem. kůře 0,001 ppm
Konc. v mořské vodě mg/l
Počet přírodních izotopů 1
Vzhled Stříbřitě bílý kov
Rhodium
[[Soubor:|255px|Emisní spektrum]]
Atomové vlastnosti
Rel. at. hmotnost 102,90550
Atomový poloměr 134 pm
Kovalentní poloměr 142 pm
van der Waalsův poloměr 134 pm
Elektronová konfigurace [Kr] 4d8 5s1
Elektronů v hladinách 2, 8, 18, 16, 1
Oxidační číslo -I, I, II, III, IV, V, VI
Fyzikální vlastnosti
Skupenství Pevné
Krystalová struktura Kubická, plošně centrovaná
Hustota 12,41 g/cm3
Kritická hustota {{{kritická hustota}}} g cm−3
Tvrdost 6,0 (Mohsova stupnice)
Magnetické chování Paramagnetický
Měrná magnetická susceptibilita {{{magnetická susceptibilita}}}
Teplota tání 1963,85 °C (2237 K)
Teplota varu 3694,85 °C (3968 K)
Kritická teplota {{{kritická teplota c}}} °C ({{{kritická teplota k}}} K)
Teplota trojného bodu {{{teplota trojného bodu c}}} °C ({{{teplota trojného bodu k}}} K)
Teplota přechodu do supravodivého stavu {{{teplota supravodivosti}}}
Teplota změny krystalové modifikace {{{teplota změny modifikace}}}
Tlak trojného bodu {{{tlak trojného bodu}}} kPa
Kritický tlak {{{kritický tlak}}} kPa
Molární objem 8,28 · 10−6 m3/mol
Dynamický viskozitní koeficient {{{dynamický viskozitní koef.}}}
Kinematický viskozitní koeficient {{{kinematický viskozitní koef.}}}
Tlak nasycené páry 100 Pa při 2749K
Rychlost zvuku 4700 m/s
Index lomu {{{index lomu}}}
Relativní permitivita {{{relativní permitivita}}}
Elektrická vodivost S·m−1
Měrný elektrický odpor 43,3 nΩ·m
Teplotní součinitel el. odporu {{{součinitel elektrického odporu}}}
Tepelná vodivost 150 W·m−1·K−1
Povrchové napětí {{{povrchové napětí}}}
Termodynamické vlastnosti
Skupenské teplo tání 26,59 KJ/mol
Specifické teplo tání {{{spec. teplo tání}}}
Skupenské teplo varu 494 KJ/mol
Specifické teplo varu {{{spec. teplo varu}}}
Molární atomizační entalpie {{{molární atomizační entalpie}}}
Entalpie fázové přeměny modifikace {{{entalpie fázové přeměny modifikace}}}
absolutní entropie {{{absolutní entropie}}}
Měrná tepelná kapacita 24,98 Jmol-1K-1
Molární tepelná kapacita {{{molární tepelná kapacita}}}
Spalné teplo na m³
Spalné teplo na kg
Různé
Van der Waalsovy konstanty {{{van der Waalsovy konstanty}}}
Teplotní součinitel délkové roztažnosti {{{součinitel délkové roztažnosti}}}
Redoxní potenciál 0,8 V
Elektronegativita 2,28 (Paulingova stupnice)
Ionizační energie 1: 719,7 KJ/mol
2: 1740 KJ/mol
3: 2997 KJ/mol
Iontový poloměr 68 pm
Izotopy
izo výskyt t1/2 rozpad en. MeV prod.
99Rh umělý 16,1 dne ε - 99Ru
γ 0.089, 0.353, 0.528 -
101Rh umělý 4,34 dne ε - 101Ru
IT 0,157 111Rh
γ 0,306, 0,545 -
101Rh umělý 3,3 roku ε - 101Ru
γ 0,127, 0,198, 0,325 -
102Rh umělý 2,9 roku ε - 102Ru
γ 0,475, 0,631, 0,697, 1,046 -
102Rh umělý 207 dní ε - 102Ru
β+ 0,826, 1,301 102Ru
β 1,151 102Pd
γ 0,475, 0,628 -
103Rh 100% je stabilní s 58 neutrony
105Rh umělý 35,36 hodiny β 0,247, 0,260, 0,566 105Pd
γ 0,306, 0,318 -
Bezpečnost


R-věty R11
S-věty S16, S22, S24/25
Není-li uvedeno jinak, jsou použity jednotky SI a STP.
Světová cena za Rhodium na světových trzích v korunách za gram Online www.KITCO.cz Aktuální k 20.10.2011

Rhodium, chemická značka Rh, lat. Rhodium je drahý kov stříbřitě bílé barvy. Chemicky je mimořádně stálé s poměrně vysokým bodem tání. Hlavní uplatnění nalézá ve slitinách s platinou při výrobě termočlánků a chemicky a teplotně odolných součástí průmyslových výrobních zařízení.

Chemické vlastnosti a výskyt[editovat | editovat zdroj]

Rhodium je mimořádně chemicky odolné a neochotně se rozpouští pouze v lučavce královské nebo za vysokého tlaku v koncentrované kyselině chlorovodíkové za přítomnosti chloristanu sodného. Společně s rutheniem a palladiem patří do tzv. triády lehkých platinových kovů.

Rhodium objevil v roce 1803 anglický chemik William Hyde Wollaston rok poté, co objevil palladium. Název mu dal podle růžové (růže je řecky rhodon) barvy rhodiových sloučenin. Jedná se o ušlechtilý, odolný, poměrně tvrdý kov, elektricky i tepelně středně dobře vodivý. V přírodě se vyskytuje zejména ryzí a vždy společně s jinými drahými kovy. Největšími světovými nalezišti jsou platinové doly v Jihoafrické republice a pohoří Ural. V Jižní Americe se vyskytuje rhodium společně se zlatonosnými rudami a v Kanadě se nachází jako příměs rud niklových.

Využití[editovat | editovat zdroj]

Díky své mimořádné chemické odolnosti se slitiny rhodia s platinou a iridiem používají jako materiál na výrobu odolného chemického nádobí pro rozklady vzorků tavením nebo spalováním za vysokých teplot. Ve sklářském průmyslu slouží jeho slitiny s platinou pro výrobu zařízení na tažení optických vláken.

V chemickém průmyslu je rhodium součástí některých speciálních katalyzátorů v organické syntéze. Ve směsi s platinou a palladiem je součástí značné části světové produkce autokatalyzátorů, které slouží k odstranění nežádoucích látek z výfukových plynů.

Značně velkých objemů dosahuje výroba termočlánků pro vysoké teploty na bázi slitin rhodia s platinou.

V omezené míře se rhodium používá k výrobě šperků a k pokovování méně ušlechtilých kovů, v poslední době se často rhodiují stříbrné šperky, které jsou tak chráněny před korosivním černáním a zvyšuje se jejich lesk.

Literatura[editovat | editovat zdroj]

  • Cotton F.A., Wilkinson J.:Anorganická chemie, souborné zpracování pro pokročilé, ACADEMIA, Praha 1973
  • Holzbecher Z.:Analytická chemie, SNTL, Praha 1974
  • Dr. Heinrich Remy, Anorganická chemie 1. díl, 1. vydání 1961
  • N. N. Greenwood – A. Earnshaw, Chemie prvků 1. díl, 1. vydání 1993 ISBN 80-85427-38-9

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]