Flerovium

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání

Pb

Fl

UnuntriumFleroviumUnunpentium

  odhad [Rn] 5f14 6d10 7s2 7p2 (založeno na olovu)
A Fl
114
 
               
               
                                   
                                   
                                                               
                                                               
Obecné
Název (lat.), značka, číslo Flerovium (Flerovium), Fl , 114
Registrační číslo CAS 54085-16-4
Umístění v PSP skupina,

7. perioda, blok p

Char. skupina nespecifikováno
Hmotnostní zlomekzem. kůře {{{hmotnostní zlomek v zemské kůře}}} ppm
Konc. v mořské vodě {{{koncentrace v mořské vodě}}} mg/l
Počet přírodních izotopů {{{počet přírodních izotopů}}}
Vzhled {{{vzhled}}}
[[Soubor:|255px|]]
[[Soubor:{{{spektrum}}}|255px|Emisní spektrum]]
Atomové vlastnosti
Rel. at. hmotnost (289)
Atomový poloměr pm
Kovalentní poloměr {{{kovalentní poloměr}}} pm
van der Waalsův poloměr {{{van der waalsův poloměr}}} pm
Elektronová konfigurace odhad [Rn] 5f14 6d10 7s2 7p2 (založeno na olovu)
Elektronů v hladinách {{{elektronů ve slupkách}}}
Oxidační číslo {{{oxidační čísla}}}
Fyzikální vlastnosti
Skupenství Pravděpodobně pevné
Krystalová struktura {{{krystalová struktura}}}
Hustota
Kritická hustota {{{kritická hustota}}} g cm−3
Tvrdost (Mohsova stupnice)
Magnetické chování {{{magnetické chování}}}
Měrná magnetická susceptibilita {{{magnetická susceptibilita}}}
Teplota tání °C ( K)
Teplota varu °C ( K)
Kritická teplota {{{kritická teplota c}}} °C ({{{kritická teplota k}}} K)
Teplota trojného bodu {{{teplota trojného bodu c}}} °C ({{{teplota trojného bodu k}}} K)
Teplota přechodu do supravodivého stavu {{{teplota supravodivosti}}}
Teplota změny krystalové modifikace {{{teplota změny modifikace}}}
Tlak trojného bodu {{{tlak trojného bodu}}} kPa
Kritický tlak {{{kritický tlak}}} kPa
Molární objem {{{molární objem}}} · 10−6 m3/mol
Dynamický viskozitní koeficient {{{dynamický viskozitní koef.}}}
Kinematický viskozitní koeficient {{{kinematický viskozitní koef.}}}
Tlak nasycené páry {{{tlak nasycené páry}}}
Rychlost zvuku {{{rychlost zvuku}}} m/s
Index lomu {{{index lomu}}}
Relativní permitivita {{{relativní permitivita}}}
Elektrická vodivost {{{elektrická vodivost}}} S·m−1
Měrný elektrický odpor {{{elektrický odpor}}}
Teplotní součinitel el. odporu {{{součinitel elektrického odporu}}}
Tepelná vodivost {{{tepelná vodivost}}} W·m−1·K−1
Povrchové napětí {{{povrchové napětí}}}
Termodynamické vlastnosti
Skupenské teplo tání
Specifické teplo tání {{{spec. teplo tání}}}
Skupenské teplo varu
Specifické teplo varu {{{spec. teplo varu}}}
Molární atomizační entalpie {{{molární atomizační entalpie}}}
Entalpie fázové přeměny modifikace {{{entalpie fázové přeměny modifikace}}}
absolutní entropie {{{absolutní entropie}}}
Měrná tepelná kapacita {{{měrná tepelná kapacita}}}
Molární tepelná kapacita
Spalné teplo na m³ {{{spalné teplo na m3}}}
Spalné teplo na kg {{{spalné teplo na kg}}}
Různé
Van der Waalsovy konstanty {{{van der Waalsovy konstanty}}}
Teplotní součinitel délkové roztažnosti {{{součinitel délkové roztažnosti}}}
Redoxní potenciál {{{elektrodový potenciál}}} V
Elektronegativita (Paulingova stupnice)
Ionizační energie
Iontový poloměr {{{iontový poloměr}}} pm
Bezpečnost


R-věty {{{R-věty}}}
S-věty {{{S-věty}}}
Není-li uvedeno jinak, jsou použity jednotky SI a STP.

Flerovium, chemická značka Fl, (lat. Flerovium), (pův. ununquadium, lat. Ununquadium) je transuranprotonovým číslem 114. Je radioaktivní.

Název[editovat | editovat zdroj]

V roce 2011 IUPAC předložila k veřejné diskusi své doporučení, pojmenovat prvek flerovium podle návrhu objevitelů – na počest fyzika Georgije Nikolajeviče Fljorova (Г. Н. Флёров, 1913–1990), objevitele samovolného štěpení a spoluzakladatele Spojeného ústavu jaderných výzkumů v Dubně.[1][2][3] Nové jméno bylo oficiálně schváleno IUPAC 30. května 2012.[4][5]

Historie[editovat | editovat zdroj]

První příprava tohoto prvku byla neoficiálně oznámena v lednu 1999 skupinou vědců z Dubny.[6] Stejná skupina o tři měsíce později připravila jiný izotop tohoto prvku.[7]

Flerovium bylo připraveno bombardováním jader 244Pu proudem iontů 48Ca.

48
20
Ca + 244
94
Pu → 292
114
Fl → 289
114
Fl + 3 1
0
n

Známé izotopy[editovat | editovat zdroj]

Doposud je známo 5 izotopů flerovia. Vzhledem k velmi malému počtu dosud získaných jader doposud nebyly pro některé z nich přesně určeny jejich jaderné vlastnosti. Přehled dosud experimentálně zjištěných izotopů (včetně izomerních stavů) uvádí následující tabulka:

Isotop Poločas rozpadu Způsob rozpadu Výsledný nuklid
285Fl 0,125 s α 281Cn
286Fl 0,13 s α (40%),
SR (60%)[pozn. 1]
282Cn
různé
287Fl 0,510+180
−100
 s
α 283Cn
287mFl ? 5,5 s α 283Cn
288Fl 0,8+27
−16
 s
α 284Cn
289Fl 2,6+12
−7
 s
α 285Cn
289mFl ? 1,1 min α 285Cn

Poznámky[editovat | editovat zdroj]

  1. Nejtěžší známý nuklid podléhající spontánnímu štěpení

Reference[editovat | editovat zdroj]

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Isotopes of flerovium na anglické Wikipedii.

  1. IUPAC NEWS: Start of the Name Approval Process for the Elements of Atomic Number 114 and 116
  2. Livermore and Russian scientists propose new names for elements 114 and 116, PhysOrg, 1. 12. 2011 (anglicky)
  3. Jennifer Welsh: Two Elements Named: Livermorium and Flerovium, LiveScience, 2. 12. 2011 (anglicky)
  4. Element 114 is Named Flerovium and Element 116 is Named Livermorium. IUPAC news, 30. května 2012 (anglicky)
  5. STARK, Anne M.: Livermorium and Flerovium join the periodic table of elements. PhysOrg, 31. května 2012 (anglicky)
  6. Oganessian, Yu. Ts.. Synthesis of Superheavy Nuclei in the ^{48}Ca+ ^{244}Pu Reaction. Physical Review Letters. 1999, roč. 83, s. 3154. DOI:10.1103/PhysRevLett.83.3154.  
  7. Oganessian, Yu. Ts.. Synthesis of superheavy nuclei in the 48Ca+244Pu reaction: 288114. Physical Review C. 2000, roč. 62, s. 041604. DOI:10.1103/PhysRevC.62.041604.