Roentgenium

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání

Au

Rg

DarmstadtiumRoentgeniumKopernicium

  [Rn] 5f14 6d10 7s1
(odhad založen na zlatu)
A Rg
111
 
               
               
                                   
                                   
                                                               
                                                               
Obecné
Název (lat.), značka, číslo Roentgenium (Roentgenium), Rg , 111
Registrační číslo CAS 54386-24-4
Umístění v PSP skupina,

7. perioda, blok d

Char. skupina nespecifikováno
Hmotnostní zlomekzem. kůře {{{hmotnostní zlomek v zemské kůře}}} ppm
Konc. v mořské vodě {{{koncentrace v mořské vodě}}} mg/l
Počet přírodních izotopů {{{počet přírodních izotopů}}}
Vzhled {{{vzhled}}}
[[Soubor:|255px|]]
[[Soubor:{{{spektrum}}}|255px|Emisní spektrum]]
Atomové vlastnosti
Rel. at. hmotnost (284)
Atomový poloměr pm
Kovalentní poloměr {{{kovalentní poloměr}}} pm
van der Waalsův poloměr {{{van der waalsův poloměr}}} pm
Elektronová konfigurace [Rn] 5f14 6d10 7s1
(odhad založen na zlatu)
Elektronů v hladinách {{{elektronů ve slupkách}}}
Oxidační číslo {{{oxidační čísla}}}
Fyzikální vlastnosti
Skupenství Pravděpodobně pevné
Krystalová struktura {{{krystalová struktura}}}
Hustota
Kritická hustota {{{kritická hustota}}} g cm−3
Tvrdost (Mohsova stupnice)
Magnetické chování {{{magnetické chování}}}
Měrná magnetická susceptibilita {{{magnetická susceptibilita}}}
Teplota tání °C ( K)
Teplota varu °C ( K)
Kritická teplota {{{kritická teplota c}}} °C ({{{kritická teplota k}}} K)
Teplota trojného bodu {{{teplota trojného bodu c}}} °C ({{{teplota trojného bodu k}}} K)
Teplota přechodu do supravodivého stavu {{{teplota supravodivosti}}}
Teplota změny krystalové modifikace {{{teplota změny modifikace}}}
Tlak trojného bodu {{{tlak trojného bodu}}} kPa
Kritický tlak {{{kritický tlak}}} kPa
Molární objem {{{molární objem}}} · 10−6 m3/mol
Dynamický viskozitní koeficient {{{dynamický viskozitní koef.}}}
Kinematický viskozitní koeficient {{{kinematický viskozitní koef.}}}
Tlak nasycené páry {{{tlak nasycené páry}}}
Rychlost zvuku {{{rychlost zvuku}}} m/s
Index lomu {{{index lomu}}}
Relativní permitivita {{{relativní permitivita}}}
Elektrická vodivost {{{elektrická vodivost}}} S·m−1
Měrný elektrický odpor {{{elektrický odpor}}}
Teplotní součinitel el. odporu {{{součinitel elektrického odporu}}}
Tepelná vodivost {{{tepelná vodivost}}} W·m−1·K−1
Povrchové napětí {{{povrchové napětí}}}
Termodynamické vlastnosti
Skupenské teplo tání
Specifické teplo tání {{{spec. teplo tání}}}
Skupenské teplo varu
Specifické teplo varu {{{spec. teplo varu}}}
Molární atomizační entalpie {{{molární atomizační entalpie}}}
Entalpie fázové přeměny modifikace {{{entalpie fázové přeměny modifikace}}}
absolutní entropie {{{absolutní entropie}}}
Měrná tepelná kapacita {{{měrná tepelná kapacita}}}
Molární tepelná kapacita
Spalné teplo na m³ {{{spalné teplo na m3}}}
Spalné teplo na kg {{{spalné teplo na kg}}}
Různé
Van der Waalsovy konstanty {{{van der Waalsovy konstanty}}}
Teplotní součinitel délkové roztažnosti {{{součinitel délkové roztažnosti}}}
Redoxní potenciál {{{elektrodový potenciál}}} V
Elektronegativita (Paulingova stupnice)
Ionizační energie
Iontový poloměr {{{iontový poloměr}}} pm
Bezpečnost


R-věty {{{R-věty}}}
S-věty {{{S-věty}}}
Není-li uvedeno jinak, jsou použity jednotky SI a STP.

Roentgenium (původně unununium), chemická značka Rg (lat. Roentgenium), je 19. transuranem, silně radioaktivní kovový prvek, připravovaný uměle v cyklotronu nebo urychlovači částic.

Roentgenium je radioaktivní kovový prvek, který doposud nebyl izolován v dostatečně velkém množství, aby bylo možno určit všechny jeho fyzikální konstanty. Při své poloze v periodické tabulce prvků by svými vlastnostmi mělo připomínat zlato.

Historie[editovat | editovat zdroj]

První přípravu prvku s atomovým číslem 111 oznámili němečtí fyzici 8. listopadu roku 1994 z Ústavu pro výzkum těžkých iontů v německém Darmstadtu. Bombardováním izotopu bismutu jádry atomu niklu získali izotop 272Rg s poločasem rozpadu přibližně 1,5 ms.[1]

209
83
Bi + 64
28
Ni → 272
111
Rg + 1
0
n

Prvek byl pojmenován po známém fyzikovi Wilhelmu Conradovi Röntgenovi a zasedání IUPAC v roce 2004 toto pojmenování schválilo.[2]

Wilhelm Conrad Röntgen

Známé izotopy[editovat | editovat zdroj]

Doposud je známo 5 následujících izotopů roentgenia:

Izotop Rok objevu Použitá reakce Poločas rozpadu
272Rg 1994 209Bi(64Ni,n) 1,6 ms
274Rg 2004 209Bi(70Zn,n) 15 ms
278Rg 2006 237Np(48Ca,3n) 4,2 ms
279Rg 2003 243Am(48Ca,4n) 170 ms
280Rg 2003 243Am(48Ca,3n 3,6 s

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. Hofmann, S.. The new element 111. Zeitschrift für Physik a Hadrons and Nuclei. 1995, roč. 350, s. 281. DOI:10.1007/BF01291182.  
  2. Corish et al.. Name and symbol of the element with atomic number 111. Pure Appl. Chem.. 2004, roč. 76, čís. 12, s. 2101–2103. Dostupné online. DOI:10.1351/pac200476122101.  

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]