Kalifornium

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání

Dy

Cf

BerkeliumKaliforniumEinsteinium

  [Rn] 5f10 7s2
251 Cf
98
 
               
               
                                   
                                   
                                                               
                                                               
Obecné
Název (lat.), značka, číslo Kalifornium (Californium), Cf , 98
Registrační číslo CAS 7440-71-3
Umístění v PSP n/a skupina,

7. perioda, blok f

Char. skupina Aktinoidy
Hmotnostní zlomekzem. kůře {{{hmotnostní zlomek v zemské kůře}}} ppm
Konc. v mořské vodě {{{koncentrace v mořské vodě}}} mg/l
Počet přírodních izotopů žádné nejsou
Vzhled kovově stříbrné
Kalifornium
[[Soubor:{{{spektrum}}}|255px|Emisní spektrum]]
Atomové vlastnosti
Rel. at. hmotnost 251,080
Atomový poloměr pm
Kovalentní poloměr pm
van der Waalsův poloměr pm
Elektronová konfigurace [Rn] 5f10 7s2
Elektronů v hladinách 2, 8, 18, 32, 28, 8, 2
Oxidační číslo II, III, IV
Fyzikální vlastnosti
Skupenství pevné
Krystalová struktura hexagonální
Hustota přibližně 14 g/cm3
Kritická hustota {{{kritická hustota}}} g cm−3
Tvrdost 3-4 (Mohsova stupnice)
Magnetické chování {{{magnetické chování}}}
Měrná magnetická susceptibilita {{{magnetická susceptibilita}}}
Teplota tání 900 °C (1173 K)
Teplota varu 1470 °C (1743[1] K)
Kritická teplota {{{kritická teplota c}}} °C ({{{kritická teplota k}}} K)
Teplota trojného bodu {{{teplota trojného bodu c}}} °C ({{{teplota trojného bodu k}}} K)
Teplota přechodu do supravodivého stavu {{{teplota supravodivosti}}}
Teplota změny krystalové modifikace {{{teplota změny modifikace}}}
Tlak trojného bodu {{{tlak trojného bodu}}} kPa
Kritický tlak {{{kritický tlak}}} kPa
Molární objem {{{molární objem}}} · 10−6 m3/mol
Dynamický viskozitní koeficient {{{dynamický viskozitní koef.}}}
Kinematický viskozitní koeficient {{{kinematický viskozitní koef.}}}
Tlak nasycené páry {{{tlak nasycené páry}}}
Rychlost zvuku {{{rychlost zvuku}}} m/s
Index lomu {{{index lomu}}}
Relativní permitivita {{{relativní permitivita}}}
Elektrická vodivost {{{elektrická vodivost}}} S·m−1
Měrný elektrický odpor {{{elektrický odpor}}}
Teplotní součinitel el. odporu {{{součinitel elektrického odporu}}}
Tepelná vodivost {{{tepelná vodivost}}} W·m−1·K−1
Povrchové napětí {{{povrchové napětí}}}
Termodynamické vlastnosti
Skupenské teplo tání {{{skup. teplo tání}}}
Specifické teplo tání {{{spec. teplo tání}}}
Skupenské teplo varu {{{skup. teplo varu}}}
Specifické teplo varu {{{spec. teplo varu}}}
Molární atomizační entalpie {{{molární atomizační entalpie}}}
Entalpie fázové přeměny modifikace {{{entalpie fázové přeměny modifikace}}}
absolutní entropie {{{absolutní entropie}}}
Měrná tepelná kapacita {{{měrná tepelná kapacita}}}
Molární tepelná kapacita {{{molární tepelná kapacita}}}
Spalné teplo na m³ {{{spalné teplo na m3}}}
Spalné teplo na kg {{{spalné teplo na kg}}}
Různé
Van der Waalsovy konstanty {{{van der Waalsovy konstanty}}}
Teplotní součinitel délkové roztažnosti {{{součinitel délkové roztažnosti}}}
Redoxní potenciál {{{elektrodový potenciál}}} V
Elektronegativita 1,3 (Paulingova stupnice)
Ionizační energie první 6,68 eV
druhá 12,6 eV
třetí 22,1 eV
Iontový poloměr (Cf2+) 117 pm
(Cf3+) 99 pm
(Cf4+) 86 pm
Bezpečnost


R-věty {{{R-věty}}}
S-věty {{{S-věty}}}
Není-li uvedeno jinak, jsou použity jednotky SI a STP.

Kalifornium, chemická značka Cf (lat. Californium), je desátý člen řady aktinoidů, šestý transuran, silně radioaktivní kovový prvek, připravovaný uměle ozařováním jader curia.

Základní fyzikálně-chemické vlastnosti[editovat | editovat zdroj]

Kalifornium je radioaktivní kovový prvek, který doposud nebyl izolován v dostatečně velkém množství, aby bylo možno určit všechny jeho fyzikální konstanty. Předpokládá se, že má stříbřitě bílou barvu a že se působením vzdušného kyslíku na povrchu zvolna oxiduje.

Vyzařuje α a γ záření a je silným zdrojem neutronů, proto je nutno s ním manipulovat za dodržování bezpečnostních opatření pro práci s radioaktivními materiály.

O jeho sloučeninách a jejich chemickém chování je známo velmi málo.

Výskyt, historie přípravy[editovat | editovat zdroj]

Kalifornium se v přírodě nevyskytuje. Je to uměle připravený kovový prvek z řady transuranů.

Kalifornium bylo poprvé připraveno 17. března 1950 bombardováním izotopu curia 242Cm částicemi α v cyklotronu jaderné laboratoře kalifornské univerzity v Berkeley. Vznikl tak izotop 245Cf s poločasem rozpadu 44 minut. Za jeho objevitele jsou označováni Glenn T. Seaborg, Stanley G. Thompson a Albert Ghiorso, kteří jej pojmenovali podle federálního státu USA, Kalifornie, v němž bylo poprvé syntetizováno.

242
96
Cm + 4
2
He → 245
98
Cf + 1
0
n

Je charakterizováno 20 izotopů kalifornia, z nichž je nejstabilnější jsou 251Cf s poločasem rozpadu 898 let, 249Cf s poločasem rozpadu 351 let a 250Cf s poločasem 13 let. Všechny zbývající radioaktivní izotopy mají poločas rozpadu menší než 3 roky.

Použití[editovat | editovat zdroj]

Praktické využití nachází kalifornium především jako silný zdroj neutronů.

  • Kalifornium slouží pro nastartování řetězové reakcejaderném reaktoru při jeho prvním uvádění do provozu.
  • lékařství je kalifornium používáno pro ozařování rakovinných nádorů.
  • Při kontrole vad materiálů je kalifornium zdrojem stabilního neutronového toku, který po průchodu testovaným materiálem (součásti letadel, turbíny, tlakové nádoby) poskytuje informaci o možných skrytých vadách jako trhliny, zlomy, oslabená místa a podobně.

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Literatura[editovat | editovat zdroj]

  • Cotton F. A., Wilkinson J.: Anorganická chemie, souborné zpracování pro pokročilé, ACADEMIA, Praha 1973
  • N. N. Greenwood – A. Earnshaw, Chemie prvků II. 1. díl, 1. vydání 1993 ISBN 80-85427-38-9
  • VOHLÍDAL, Jiří; ŠTULÍK, Karel; JULÁK, Alois. Chemické a analytické tabulky. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 1999. ISBN 80-7169-855-5.  

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. (1986) The Chemistry of the actinide elements. Chapman and Hall, 1038. ISBN 9780412273704. Ověřeno k 11 July 2011. 

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]