Curium

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání
Curium
  [Rn] 5f7 6d1 7s2
247 Cm
96
 
               
               
                                   
                                   
                                                               
                                                               
↓ Periodická tabulka ↓
krystalek curia
krystalek curia
Obecné
Název, značka, číslo Curium, Cm, 96
Cizojazyčné názvy lat. Curium
Skupina, perioda, blok n/a. skupina, 7. perioda, blok f
Chemická skupina Aktinoidy
Vzhled střibřitý
Registrační číslo CAS
Relativní atomová hmotnost (247,070)
Atomový poloměr 174 pm
Kovalentní poloměr 169 ± 3 pm
Iontový poloměr (Cm2+) 119 pm
(Cm3+) 100 pm
(Cm4+) 90 pm
Elektronová konfigurace [Rn] 5f7 6d1 7s2
Oxidační čísla II, III, IV
Elektronegativita (Paulingova stupnice) 1,3
Ionizační energie
První 6,1 eV
Druhá 11,9 eV
Třetí 21,0 eV
Krystalografická soustava nejtěsnější hexagonální
Molární objem 18,05×10−6 m3/mol
Hustota 13,68 g/cm3 (0 °C)
13,55 g/cm3 (20 °C)
Skupenství pevné
Tlak syté páry 1 Pa (1 515 °C)
10 Pa (1 709 °C)
Teplota tání 1 340 (274,15 K)
Teplota varu 3110 (3383,15 K)
Měrný elektrický odpor 1,25 µΩ m
Redoxní potenciál (Cm3+ + 3 e → Cm) −2,06 V
Magnetické chování antiferromagnetický → paramagnetickký přechod při 52 K
I V (%) S T1/2 Z E (MeV) P

{{{izotopy}}}

Není-li uvedeno jinak, jsou použity jednotky
SI a STP (25 °C, 100 kPa).
Gd
Americium Cm Berkelium

Curium, chemická značka Cm (lat. Curium), je osmým členem z řady aktinoidů, čtvrtým transuranem, silně radioaktivní kovový prvek, připravovaný uměle v jaderných reaktorech především z plutonia.

Základní fyzikálně-chemické vlastnosti[editovat | editovat zdroj]

Curium je radioaktivní kovový prvek stříbřitě bílé barvy, která se působením vzdušného kyslíku mění na šedavou. Vyzařuje α a γ záření a je proto nutno s ním manipulovat za dodržování bezpečnostních opatření pro práci s radioaktivními materiály.

Ve sloučeninách se vyskytuje prakticky pouze v mocenství Cm+3.

Výskyt, výroba, vlastnosti[editovat | editovat zdroj]

Curium se v přírodě nevyskytuje. Je to uměle připravený kovový prvek z řady transuranů.

Curium bylo poprvé připraveno roku 1944 bombardováním 239Pu částicemi α v cyklotronu jaderné laboratoře kalifornské univerzity v Berkeley. Za jeho objevitele jsou označováni Glenn T. Seaborg, Ralph A. James a Albert Ghiorso, kteří jej pojmenovali po objevitelích radia, manželích Marií a Pierru Curieových.

 239
94
 Pu +  4
2
 He →  242
96
 Cm +  1
0
 n

Chemická identifikace nového prvku (izotopu 242Cm) byla provedena metalurgickou laboratoří Argonne chicagské university. Ve formě elementárního kovu bylo curium poprvé připraveno v roce 1951.

Je charakterizováno 19 izotopů, z nichž je nejstabilnější jsou 247Cm s poločasem rozpadu 15,6 milionů let a 248Cm s poločasem rozpadu 340 tisíc let. Všechny zbývající radioaktivní izotopy mají poločas rozpadu méně než 9 000 let a většina z nich dokonce méně než 33 dní:

izotop poločas rozpadu druh rozpadu Energie rozpadu (MeV) produkt rozpadu
242Cm 162,8 d α 6,1 238Pu
243Cm 29,1 r α 6,169 239Pu
243Cm 29,1 r ε 0,009 243Am
244Cm 18,1 r α 5,804 8 240Pu
245Cm 8 500 r α 5,623 241Pu
246Cm 4 730 r α 5,475 242Pu
247Cm 1,56*107 r α 5,353 243Pu
248Cm 3,40*105 r α 5,162 244Pu
250Cm 9 000 r α 5,169 246Pu
250Cm 9 000 r β- 0,037 250Bk

.

Všechny izotopy curia jsou radioaktivní. Z biologického hlediska představuje největší riziko schopnost curia akumulovat se v kostní tkáni, kde jeho radioaktivita působí poruchy krvetvorby – brání vytváření červených krvinek.

Použití[editovat | editovat zdroj]

Tepelná energie uvolňovaná samovolným rozpadem jader 242Cm může dosahovat až 120 W/g a činí tak z tohoto izotopu potenciální energetický zdroj v radioizotopovém termoelektrickém generátoru. Tento izotop má poločas rozpadu pouze 160 dní, což znemožňuje jeho dlouhodobější využití. Izotop 243Cm vykazuje poločas rozpadu 30 let, 244Cm přibližně 18 let a jejich energetický výkon se pohybuje pouze kolem 1–3 W/g. Navíc jsou všechny uvedené izotopy silným γ-zářiči s vysokým zdravotním rizikem, a proto se jejich praktické uplatnění prakticky neprosadilo.

Galerie[editovat | editovat zdroj]

Literatura[editovat | editovat zdroj]

  • Cotton F. A., Wilkinson J.: Anorganická chemie, souborné zpracování pro pokročilé, ACADEMIA, Praha 1973
  • N. N. Greenwood – A. Earnshaw, Chemie prvků II. 1. díl, 1. vydání 1993 ISBN 80-85427-38-9
  • VOHLÍDAL, Jiří; ŠTULÍK, Karel; JULÁK, Alois. Chemické a analytické tabulky. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 1999. ISBN 80-7169-855-5.  

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]