Portál:Stromy

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Lipa-vektor.svg
Strom (arbor) je růstová forma vyšších rostlin. Prýt (nadzemní část) stromu se skládá ze zdřevnatělé nevětvené spodní části - kmene, který se v určité výšce nad zemí dělí na jednotlivé větve (na rozdíl od keře, kde k větvení dochází již u země, nebo těsně nad zemí). Horní část stromu, kde dochází k větvení, se nazývá koruna.

Přesnou definici pojmu strom (nebo keř) není možné vymezit kvůli velké diverzitě rostlin. Někdy je proto výhodnější používat termín stromovitá forma. Různý způsob větvení dává každému druhu charakteristický tvar. Tento tvar může být dále ovlivněn prostředím, ve kterém daný strom roste (zda roste osamoceně nebo uvnitř porostu – lesa). Na povrchu stromu je kůra, která může mít různou podobu, od tenké několikamilimetrové, až po rozbrázděnou mnohavrstevnou kůru, která se postupně odlupuje. Takto rozbrázděná kůra se nazývá borka. Pod kůrou se nachází lýko, které je v podstatě jedinou živou částí kmene. Lýkem prochází sítkovice, které rozvádí organické látky po celé rostlině. Největší část kmene je vyplněna dřevem, což je v podstatě mrtvá hmota cév, skládající se z celulózyligninu. Mezi lýkem a dřevní částí se nalézá kambium, které se významně podílí na růstu kmene.

celý článek »

Článek

Arborist.jpg

Arboristika je nauka na pomezí lesnictví a okrasného zahradnictví. Její náplní je komplexní péče o dřeviny v urbanizovaném prostředí. Arboristé provádějí speciální sanační zásahy na solitérních stromech, pečují o okrasné výsadby zvláštního významu v krajině, například o památné stromy, významné aleje nebo zámecké parky, a starají se i o dřevinné vegetační prvky městské zeleně. Tento rozsah od péče o jednotlivé stromy po komplexní pohled na celkovou péči o porosty stromů je v anglicky mluvících zemích nazýváno „Urban Forestry“, neboli městské lesnictví.

Základní znalostí arboristy je detailní poznání stromu a dřevin obecně jak z taxonomického hlediska včetně kultivarů, tak znalost ekofyziologických procesů, poruch a chorob, včetně jejich diagnostiky, metod sanace a konzervace.

celý článek »
» Archiv «

Zajímavosti

Květ baobabu (Adansonia rubrostipa)

Víte, že ..

baobaby se vyskytují na Madagaskaru, v Africe a v severozápadní Austrálii, ale není jasné, jak k jejich rozšíření mezi kontinenty došlo?

… první Den stromů novodobé historie se konal v malé španělské obci Villanueva roku 1805?

… v Indii ve státě Ándhrapradéš roste exemplář fíkovníku banyánu pojmenovaný „Thimmamma Marrimanu“, který zabírá plochu asi 2 hektary, má přes 1600 kořenů a je přibližně 650 let starý?

… na státním znaku Libanonu je uprostřed bílého pruhu umístěna stylizovaná zelená silueta cedru?

» Archiv «

Památný strom

mohutný dub roku 1890

Albrechtický dub byl památkově chráněný dub zimní, který rostl u vchodu do arboreta pod zámkem Jezeří u zaniklé obce Albrechtice. Obec byla zbořena kvůli těžbě hnědého uhlí, dub však stál mimo těžební oblast a tak byl od poražení uchráněn. 26 metrů vysoký strom s obvodem kmene přes deset metrů měl stáří osmset až tisíc let. Roku 1911 se stal nejmohutnějším dubem v Čechách a celé střední Evropě. Jako „strom mezní, který nesmí býti nikdy poražen“ patřil mezi pět posledních hraničních stromů uvedených v zemských deskách.

Na konci 19. století se z něj vylomila velká větev a kmen otevřela, o půl století později byl otvor zakryt stříškou. Roku 1993 jej zasáhlo trojí podpálení, následně uhynul a jeho torzo pak bylo pokáceno a odstraněno. Oficiální zdůvodnění znělo „zásah blesku“, na jeho místě se však začalo těžit a prostor po pokácení zanikl.celý článek »
» Archiv «

Kategorie

Pomozte

Chybějící články

Zde se nacházejí články o stromech, které na této Wikipedii chybí, můžete buď sem připsat další článek a nebo se podívat na Požadované články (konkrétně se stromy nacházejí pod nadpisem botanika)


Akácie dlouhotrnnáen; Akácie zkroucenáen; Guernický duben; Lípa kavkazská; Palma stinidlováen.

Obrázek

Hovedbygningen NTNU iron grate.JPG
Tepaný železný rošt v Hovedbygningenu
Campus NTNU Gløshaugen, Trondheim
» Archiv «

Kvalitní články

Nové články

Příbuzné portály

Informace

  • Z článků týkajících se obsahu portálu prosíme odkazujte na tento portál šablonou {{Portály|Stromy}} umístěnou na konci článku těsně nad kategoriemi, resp. {{DEFAULTSORT:}}. V případě, že již článek odkazuje na jiný portál, přidejte odkaz abecedně do již vložené šablony {{Portály}}, viz návod.
  • Udržuje: Alena Pokorná